Sunteți pe pagina 1din 16

CORNELIU VADIM TUDOR

IN LUPTA CU BANDA REACTIONARA DIN


CULTURA ROMANA

Demascarea Securităţii şi comunismului, lăsată pe mâna torţionarilor.


Şedinţa Senatului din 10 aprilie 2006

Doamnelor şi domnilor, de către unii impostori crimele comunismului


am să mă refer la care nu au nici o meserie nu sunt cu nimic mai
eforturile unora de a şi se află în criză de prejos decât crimele
demasca securitatea şi identitate. Ce-i drept, la capitalismului pe care
comunismul. Ca să spatele lor se află unii nu le puteţi ignora sau
demaşti ceva, trebuie să mccarthyşti îmbătrâniţi muşamaliza. Nu mai
ai o anumită autoritate în rele din America, de faceţi pe deştepţii cu
morală. Şi să fii credibil. la Freedom House şi de noi, că nu ne
Numai aşa, demascarea la Open Society, indivizi impresionaţi. Nu aţi
de dragul demascării nu care nu pot pricepe că obosit să vă tot luptaţi
merge, parcă asistăm la lumea s-a schimbat şi că cu umbrele, minţind că
un joc de copii întârziaţi nu ne putem răfui la voi condamnaţi un
mintal. Şi întârziaţi infinit cu fantomele unor sistem, când, de fapt,
temporal, dacă ne vremuri de mult apuse. aveţi nişte poliţe
gândim mai bine, precise de plătit?
fiindcă, efectiv, nu mai Stimaţi intoleranţi,
interesează pe nimeni generaţia aia cu care De ce întoarceţi spatele
astfel de lupte cu vă tot luptaţi voi a României reale cu
umbrele trecutului. murit. Nu mai aveţi veritabilele ei tragedii
Agitaţia asta este creată obiectul muncii decât provocate de jungla
şi întreţinută artificial de dacă vreţi să-i capitalistă a ultimilor 16
nişte pigmei care nu se dezgropaţi pe Ana ani, nicidecum de
pot face remarcaţi prin Pauker, Teohari "dictatura de
nimic altceva decât prin Georgescu, Alexandru dezvoltare"?! Cu ce
ţipete guturale, răfuieli Drăghici, Leonte drept moral înjuraţi voi
personale, Răutu, Vladimir comunismul tocmai în
excomunicări. Pentru Tismeniţchi şi, clădiri construite pe
unii primitivi, războiul eventual, să le timpul comunismului,
rece încă nu s-a spânzuraţi scheletele, cum sunt: Televiziunea
încheiat, dimpotrivă. aşa cum au făcut Română, Casa Scânteii,
Forţând metafora, aş monarhiştii englezi cu Casa Poporului?
putea spune că în cadavrul lui Oliver
România războiul rece Cromwell când au Eu nu sunt comunist,
este o ciorbă reîncălzită revenit la putere. Iar domnilor, sunt

1
naţionalist şi creştin, şi cinste şi se întoarce crimelor comise de
ştiţi asta prea bine. Fac împotriva voastră ca un comunismul-stalinist,
parte din generaţia care bumerang. repet, deşi e târziu şi nu
a avut o copilărie şi o mai ajută la nimic. Aş
adolescenţă plină de Dar voi nu îndrăzniţi să vota, tot cu două mâini,
privaţiuni, tocmai atacaţi răul la rădăcină, şi o lege de condamnare
datorită vânzării barbare fiindcă atunci ar trebui a securităţii, dacă prin
de la Yalta. "Istoria, un să spuneţi cine acelaşi act normativ s-ar
coşmar din care încerc conducea partidul şi repudia şi serviciile
să mă trezesc" - spunea securitatea acelei epoci secrete străine, care au
un scriitor celebru. barbare: cei mai mulţi acţionat şi acţionează pe
torţionari erau evrei, teritoriul României şi
Dacă nici noi nu am urât unguri şi ruşi. Hai, împotriva interesului său
comunismul adus pe începeţi cu ei, dacă vă naţional.
tancurile sovietice, dă mâna! Eu, ca doctor
atunci nu a mai făcut-o în istorie şi cunoscător al Dar propagandiştii de
nimeni în ţara asta. Dar documentelor, ştiu bine profesie nu vor asta. Ei
pentru numele lui ce spun şi am curajul vor să-i pedepsească pe
Dumnezeu, dacă tot răspunderii. români şi să le inducă un
vreţi să condamnaţi ceva permanent sentiment de
şi nu aveţi altă treabă, Printr-un vinovăţie, ca nu care
atunci puneţi la zid contorsionism josnic cumva să le treacă prin
comunismul stalinist, voi însă îi bălăcăriţi pe minte să-şi mai creeze
instaurat în România românii care au avut vreodată vreun sistem de
prin trădarea săvârşită la curajul să românizeze auto-apărare!
Yalta de Franklin, aparatul de partid şi
Roosevelt şi Winston de stat, îndepărtându-i În loc să demaşte Mafia,
Churchill! din funcţie pe veneticii care e vie, palpabilă şi
sangvinari şi face ravagii, agitatorii
Devălmăşia asta, înlocuindu-i cu noştri demască o utopie,
confundarea elementul autohton. întrucât asta a fost
intenţionată a anului comunismul, o utopie.
1950 cu anul 1970, Au apărut deja mai El nu a existat, fiindcă
adică a regimului multe lucrări de nu se poate construi un
străin care a băgat la reabilitare a amantei lui sistem politic din lozinci
Canal floarea Stalin, Ana Pauker, ca şi manifeste, începând
intelectualităţii române semn că linia a doua a cu Manifestul Partidului
cu regimul autohton Cominternismului Comunist din 1848. "O
care, cu greutate, a nepotist a intrat în stafie cutreieră Europa",
scos din temniţele funcţiune şi încearcă să scria în acel manifest.
bolşevice ce se mai intoxice sufletele
putea scoate şi i-a românilor. Dar acea stafie mai
ajutat pe cutreieră Europa şi
supravieţuitori să În ceea ce mă priveşte, acum, după mai bine de
revină la o viaţă aş vota cu două mâini o 150 de ani, ea este
demnă, nu vă face deloc lege de condamnare a

2
prostia umană, nume românesc. Este Bucureşti al P.C.R. şi al
intoleranţa, lăcomia. odrasla lui Leon Comitetului Central al
Tismeniţchi, agent Uniunii Tineretului
Doamnelor şi domnilor, NKVD, poreclit Comunist.
am tăcut şi am tăcut "Ciungul".
până am considerat că a În octombrie 1981 a
venit timpul să spun şi E ca şi cum la plecat într-o călătorie
eu punctul meu de conducerea unei turistică în Franţa şi
vedere pe tema asta: o Comisii pentru Spania, refuzând să se
temă falsă, repet, şi studierea şi întoarcă în România.
superfluă care seamănă condamnarea După o escală în
cu gluma aceea nazismului ar fi America Latină a
referitoare la un român cocoţat un copil al lui emigrat în S.U.A.
care îl pedepseşte pe un Hitler!
ungur pentru uciderea Mama - Ermina
lui Mihai Viteazul. Ce oroare! Fi-su să-l Tismeniţchi, medic,
"Bine, dar asta s-a atace pe ta-su! Volodea membră a PCR din anul
întâmplat acum 400 de să sară la beregata lui 1933; participantă la
ani", zice ungurul. "Nu-i Leonea! Dar e ridicol! războiul civil din
bai, eu unu' abia acu' am Aşa ceva parcă e Spania, în tabăra
aflat!" îi răspunde desprins din reţeta comunistă, tabăra accea,
românul. realismului socialist al care incendia biserici şi
"obsedantului deceniu", omora preoţi. După 23
Păstrând proporţiile, unde părinţii îşi turnau august 1944 a deţinut
cam aşa şi cu acest copiii şi copiii îşi turnau funcţii semnificative în
"tribunal" excepţional, părinţii. aparatul de partid de la
care vrea să se constituie Bucureşti.
într-un pluton de Iată o notă, pe care am
execuţie anacronic, ce primit-o astăzi, despre Tatăl - Leon
trage după colţ sau chiar biografia acestui Tismeniţchi, agent
îndărăt, orbeşte. Şi toate impostor. NKVD în România,
aceste eforturi sterile membru al "nucleului
sunt încununate de cea Citez: dur" cominternist al
mai sinistră alegere PCR, făcând, în
care se putea face: în "VLADIMIR permanenţă, jocul
fruntea Comisiei TISMĂNEANU Moscovei, torţionar
pentru studierea şi stalinist, care are multe
condamnarea crimelor Născut la 4 iulie 1951, la victime pe conştiinţă."
comunismului a fost Braşov. Absolvent al
desemnat fiul unui Facultăţii de Filozofie Am încheiat citatul.
agent al Moscovei! din Bucureşti. Sociolog
Fiindcă până acum la Institutul de Proiectări Acest Vladimir
numai prin asta s-a pentru Construcţii Tismăneanu e o nulitate
remarcat numitul Tipizate. Lector al absolută, deşi pozează în
Vladimir Tismăneanu, Comisiei de Propagandă profesor pe la o
alintat Volodea. Frumos a Comitetului Municipal universitate americană.

3
Mai ştiu eu nişte singurul care l-a acuzat conteste cele spuse aici.
profesori sau dramaturgi pe acest individ Şi fac apel la presă să
din aceştia, care se complexat şi răzbunător reţină ce voi cita, pentru
produc prin garaje, în de colaborare cu că e în premieră
faţa unei asistenţe de securitatea. Primii au absolută.
câţiva ciumeţi. fost deţinuţii politici,
care l-au cunoscut în Citez:
Prin numirea acestui tiz închisoare şi ştiu ce-i
al lui Vladimir Ilici poate pielea. "A. În anul 1994, primul
Lenin - fiindcă la Lenin adjunct al directorului
s-a gândit Tismeniţchi Coloneii de securitate S.R.I., generalul Victor
când a ales numele Gheţu şi Căldare îl Marcu, a solicitat de la
pentru progenitura sa - cunosc şi ei foarte bine, secţia Argeş a S.R.I. fişa
toate demersurile aşa- fiindcă lor le dădea lui Constantin Ticu
zişilor anticomunişti de raportul. Aşa că nu voi Dumitrescu, din arhiva
azi sunt compromise. E repeta cele afirmate sau fostei Securităţi. Fişa
de-a dreptul grotesc să publicate până acum. conţine, în general,
coordoneze o comisie datele din dosarele sale:
anticomunistă fiul unui În ciuda celor debitate F.P. (Fond Personal),
călău comunist! de Radu Filip, de la U.I. (Urmărire
Desigur, nu poţi C.N.A., care şi-a permis Informativă) şi I
condamna urmaşii să oprească emisia unui (Informator).
pentru păcatele post de televiziune timp
înaintaşilor, dar când ei, de trei ore, există dovezi B. Cum documentele
urmaşii aceştia, sar peste din belşug, cu privire la respective nu se găseau
cal, se obrăznicesc şi vor statutul de securist şi la Piteşti, ci la Ploieşti
să şteargă cu buretele torţionar al lui Ticu (probabil, o confuzie
istoria de 45 de ani a Dumitrescu. Dacă toate între cele două oraşe),
unui popor întreg, atunci acestea nu au devenit ofiţerul Florea Ciobotea
se pot aştepta la reacţii publice şi Ticu de la Biroul de
pe măsură. Să nu mai Dumitrescu a fost lăsat Informatică şi
vină toţi aventurierii şi să facă un vacarm Documentare Argeş a
veneticii, să ne dea infernal, aceasta se solicitat respectivele
lecţii! De "gauleiteri" datorează, în principal, documente de la S.R.I.
din ăştia suntem sătui Serviciului Român de Prahova.
până în gât. Aici e Ţara Informaţii.
românilor, asta să nu se După obţinerea
uite niciodată! Iată o notă specială, pe documentelor, ele au
care am primit-o recent, fost înaintate generalului
Am să mă refer acum la pe filiera unor ofiţeri Victor Marcu, prim-
dosarele Securităţii. S.R.I., care nu au vrut să adjunct al lui Virgil
Cine face cea mai mare mai consimtă la Măgureanu.
gură pe tema asta, şi ea mascarada asta, aşa că
răsuflată? Tot unul cu au rupt "legea tăcerii". C. Datele obţinute din
bube în cap: Ticu Să vedem dacă are fişa lui Constantin Ticu
Dumitrescu. Nu sunt cineva curajul să Dumitrescu sunt

4
următoarele - să vedeţi "reeducarea" împotriva celor trei. Ticu
şi dumneavoastră sub consta, de cele Dumitrescu l-a dat în gât
steagul cui defilaţi -: mai multe ori, în pe Quintus, cum tot el
bătăi la tălpi cu spunea baliverne despre
• a fost furtunul de Coposu şi Diaconescu.
condamnat cauciuc,
pentru fals şi uz operaţiune E. Într-o discuţie pe care
de fals, executată Ticu Dumitrescu a avut-
participând la personal de Ticu; o cu şeful B.I.D., Florea
un furt de 4000 ofiţerul care l-a Ciobotea, acesta din
metri liniari de recrutat se urmă a făcut o referire la
ţeavă numeşte Marius informaţia din "fişa"
galvanizată şi o Racoviţă; cerută de generalul
benă de • la eliberarea din Marcu. Imediat după
cărămizi. Mai închisoare (mai această discuţie, Ticu
era un ţărănist, devreme cu doi Dumitrescu a plecat din
prin 1997 - 2000, ani, pentru Piteşti.
care furase serviciile aduse),
ciment. Aceluia a devenit F. Informaţiile complete,
i-a rămas numele coordonatorul cu lux de amănunte,
"Ciment", unui grup de despre Ticu Dumitrescu,
acestuia o să-i circa 20 de respectiv, Fondul
rămână numele informatori, care Personal, dosarul de
"Omul de lucrau pe marile Urmărire Informativă şi
Tinichea sau de şantiere de dosarul Informator, se
Tablă". Să furi 4 construcţii (unde găsesc în arhiva S.R.I.
km de ţeavă se înregistrau Prahova, precum şi în
galvanizată, da, e furturi enorme de Fondul microfilmat al
o performanţă. materiale şi Securităţii, în câte 5
• Ticu Dumitrescu echipamente). exemplare. Aşa că, la
a fost racolat ca începutul anilor '90,
informator de D. În anul 1997, Ticu când el l-a şantajat pe
ofiţerul de Dumitrescu, având o generalul de justiţie
contrainformaţii aprobare a directorului Gheorghe Mihail
al închisorii; S.R.I. Costin Georgescu, Şerbănescu, să-i dea
• pentru activitatea s-a prezentat la S.R.I. dosarul, şi acesta i l-a
sa ca informator Argeş şi a studiat dat, el nu ştia că sunt şi
a fost dosarele de securitate microfilme, care vor ieşi
recompensat cu ale unor lideri ţărănişti şi în curând la iveală."
titlul neoficial de liberali, printre care: Ion
"şef de culoar", Diaconescu, Nicolae Am încheiat citatul -
răspunzând de Ionescu-Galbeni şi repet - dintr-o Notă
"reeducarea" a Mircea Ionescu- Quintus specială, pe care am
circa 200 de - colegul dumneavoastră primit-o de la unii ofiţeri
deţinuţi de drept de la PNL. Atunci au S.R.I. Dacă vreţi
comun; apărut în presă acuzaţii adevărul! Dacă vreţi

5
numai adevărul puternică, după cum se dumneavoastră, a luat-o
dumneavoastră, nu aveţi lăuda el, nu are motiv să de la revista "Secolul
decât să mergeţi cu el, se ascundă, atunci, hai XX", în anul 2000, şi a
să-l faceţi şi şef de stat! să-i vedem cu toţii instalat-o în funcţia
dosarul. Eu mi l-am extrem de importantă de
Aşadar, Ticu publicat pe al meu. Ei şefă a Direcţiei de
Dumitrescu a fost şef de ce nu-şi publică investigaţii a
de reţea, adică rezident dosarele lor? Ca să C.N.S.A.S., peste un
al Securităţii şi ştim şi noi cine are colectiv de 55 de oameni
torţionar. Să mă dea în dreptul să foarte bine plătiţi de la
judecată, dacă îi dă scormonească prin bugetul de stat.
mâna. dosarele altora. Şi am
vrea să se publice şi Am să-i dau un sfat
Trebuie să recunoaşteţi dosarul colonelului de acestei fete născută la
că nu oricine primea securitate Nicolae Oradea, din tată securist
Ordinul Muncii, Chiroiu, care a activat în şi mamă unguroaică, să-i
decoraţie valoroasă, care echipa generalului trăiască: dacă arzi de
aducea o serie de Pacepa, sub numele nerăbdare să vânezi
privilegii. conspirativ Nicolae securişti, care să
Ivaşcu. Imediat după mărturisească totul în
Iată de ce, ca membru al dezertarea lui Pacepa, în faţa ta, ca la spovedanie,
Comisiei de apărare, 1978, acest Chiroiu, pentru a fi iertaţi, începe
ordine publică şi alias Ivaşcu - ca în cu părintele matale,
siguranţă naţională, filmele cu spioni - a fost fetiţo!
precum şi ca mutat la miliţie, dar tot
vicepreşedinte al cu însărcinări pe linie de Atât am avut de spus,
Senatului României, eu securitate. deocamdată, despre
cer, acum şi aici, în mod şmecherii care umblă cu
oficial, conducerii Dacă nu ştiţi cine este "cioara vopsită" prin
Serviciului Român de acesta, am să vă spun istoria mai veche şi mai
Informaţii să publice eu. Tatăl mult prea nouă a României. Şi
dosarul numitului Ticu guralivei demascatoare sunt plătiţi pe banii
Dumitrescu - fiindcă de securişti, Germina statului român, să nu
dosar are, cu siguranţă - Nagâţ, pe care un alt uitaţi! Uite, de-aia a
şi, dacă acest individ, "securist cu faţă ajuns România "oaia
care - nu-i aşa? - are o umană", Mircea neagră" a Europei:
personalitate atât de Dinescu, alt port-drapel fiindcă fac "gâţi" toţi...
al unora dintre Nagâţii!

Pleşu şi Dinescu turnau la securitate sistematic, Pleşu la maiorul Vasile


Mălureanu, Dinescu la maioreasa Stana Creţa şi la coloneii Albu şi
Achim. Şi fostul colonel Merce a depus mărturie în faţa presei.
Şedinţa Senatului din 11 octombrie 2004

6
Se încearcă, de ani de zile, să se demonstreze ceea ce nu se poate demonstra şi,
conform legii şi împotriva legii, nu există documentele pe care le caută, ca găinile
prin boabe, banda celor 4: Pleşu, Dinescu, Papapievici şi unul Secaşiu, de care n-am
auzit în viaţa mea.

N-am scris, în viaţa pe care nu a avut curajul fost corect în faţa


mea, nici un nimeni să-l facă în propriei mele conştiinţe.
angajament la România. Am adus
securitate şi nu am dat copiile acelor volume, Se spune că am fost un
nici o notă pe care mi le-a făcut, stâlp al regimului, dar
informativă. Că trăiam contra cost, C.N.S.A.S. - pentru Dumnezeu! -
între oameni, că nu şi le-am pus pe masa ce se înţelege prin
trăiam în peşteri, că nu conferinţei de presă, şi asta? Eu n-am avut
trăiam în scorburi, da, am invitat ziariştii: nici o funcţie,
asta este situaţia. Poate "Veniţi, domnilor, niciodată. Am fost
unii vor, în politica deschideţi unde vreţi, la simplu redactor la
românească, oameni fără orice volum, la orice "România Liberă" şi,
biografie. Să se ducă la pagină, la orice după aia, la
leagăn, la grădiniţă, să-i document, şi dacă există "AGERPRES", cu
ia, sunt mici, sunt un singur rând de care să 2.800 de lei leafă pe
inocenţi. Noi trăiam mă ruşinez, eu ies din lună.
între oameni şi am făcut politică". Şi a venit o
bine tuturor celor pe domnişoară de la B1- Ce stâlp al regimului!
care i-am cunoscut şi TV, Carmen Dincă cred Am crezut într-o idee,
meritau să le fac bine. că se numeşte, şi a pentru că am urât
deschis, pe sărite: imperialismul sovietic.
Aceşti domni, în special probleme de fotbal, L-am urât de moarte.
Pleşu şi Dinescu, au fost meciuri, convorbiri cu Tata a fost erou de
trimişi în acel organism America, mă suna o război, rănit la Odesa
parazitar, care a zdrobit fostă colegă de facultate cu 6 schije în picior. La
destine şi a umilit şi o imprima şi pe ea, noi, Basarabia şi
oameni, unii sunt chiar mă suna Simona Bucovina erau cuvinte
în sală, aici, au fost Vărzaru, colega mea din sacre, ca şi Transilvania.
trimişi special pentru tinereţe, din presă, Şi atâta timp cât acel
mine să mă dovedească actualmente Urania. regim a servit o cauză
şi au fost foarte Aveam tehnică operativă naţională, am crezut şi
surprinşi că nu au şi la microfon, şi în casă, eu în el. Când a luat-o
găsit nimic. în permanenţă. N-am razna, după 1980, ne-am
Dimpotrivă, au găsit fost dizident, n-am fost dezis de el, pentru că a
un dosar numărând 19 rezistent, cum fac unii, trădat această idee. Se
volume de urmărire acum, mare caz, mai întâmplă. Stai,
informativă. falsificându-şi biografia. uneori, cu un om în casă
Am fost atunci cum sunt 25 de ani şi îţi arată o
Am făcut, vineri, la şi acum, un om foarte faţă schimonosită, şi
conferinţa de presă a incomod. Poate şi divorţezi. Nu se moare
P.R.M., un experiment greşesc, dar cred că am din asta. Dar de aici şi

7
până la a se pretinde Ionescu-Quintus şi l-am şi la coloneii Albu şi
că eram un stâlp al apărat. N-au dreptul Achim. Şi fostul
regimului pe nişte moral, ei, care au colonel Merce a depus
polemici literare, pe lucrat cu securitatea. mărturie în faţa presei.
nişte polemici Pleşu şi Dinescu Dar aceeaşi presă, care
culturale, e o cale turnau la securitate m-a pus pe mine la zid,
foarte lungă. Abia ce au sistematic, Pleşu la n-a mai dat şi
încercat aceşti domni maiorul Vasile declaraţiile colonelului
este poliţie politică. Au Mălureanu, Dinescu la Merce.
făcut şi cu Mircea maioreasa Stana Creţa

Aceeaşi presă care m-a satanizat pe ardă lemnul de santal, ca să vezi mirosul
mine, în special postul "Realitatea TV", lui, aroma lui, preţul lui. Abia după
care a transmis o şedinţă de demascare moarte vedem ce om mare,
stalinistă în direct, n-a mai dat şi enciclopedic, a fost Dan Amedeu
experimentul meu cu toate dosarele pe Lăzărescu. L-au umilit şi pe
masă. Alegeţi, domnilor! Luaţi şi beţi! Alexandru Peleologu. Iarăşi, nu sunt
Acesta e trupul şi sângele meu! N-a mai în tabăra lui şi m-a şi criticat de câte
dat în direct conferinţa mea de presă, ori putea, îmi mergeau fulgii, dar
pentru că asta e ţara în care trăim. Şi poate cineva face abstracţie de un om
credeţi că mie îmi este frică de presa ca ăsta, care a făcut şi puşcărie pentru
asta? Nu-mi e frică, nici de Pleşu, nici ideile lui? L-au umilit şi pe Mircea
de Dinescu. Au plecat cu coada între Ionescu-Quintus şi a fost apărat,
picioare. Au nenorocit oameni. L-au pentru că era prea mult. Omul ăsta a
umilit pe Dan Amedeu Lăzărescu. fost bătut la sânge de securitate. Îl
Eram în tabere politice diferite, dar a umiliseră, odată, şi pe Coposu, şi l-am
fost un mare om al acestei ţări. Iată ce apărat şi atunci.
zice înţelepciunea indiană: trebuie să

Atâta vreau să vă În cultura română au ilustrăm. Poate că am şi


spun: nu se joacă cinstit, fost două direcţii mari greşit. Iar direcţia
organismul ăsta e şi late, de 150 de ani reacţionară era aceea
parazitar, produce vrajbă încoace, de la Haşdeu: care şantaja România,
în societatea direcţia naţională şi mereu, cu străinătatea.
românească, poate direcţia reacţionară. Orice făcea cineva în
funcţiona, poate să nu Direcţia naţională, România, bun, trebuia
funcţioneze, dar să nu se cum am putut şi noi, reclamat, mereu, la
mintă la nesfârşit, să nu eu, Eugen Barbu şi străinătate, contra
se răsucească legea în alţii, Fănuş Neagu, cost, pe bani grei.
funcţie de cum vrea Mihai Ungheanu, Titus
fiecare. Popovici, am încercat A aduce acum din
să o apărăm şi să o tenebrele unei lupte

8
literare - care era fără Dar vor veni cu alţii, îi spus că le duce la
menajamente, pentru vor pune la zid pe alţii. muzeu, dar le-a băgat în
că eram şi eu călcat în Cum se vor apăra? Ei nu buzunar.
picioare şi înjurat la au presa mea, nu au
"Europa liberă", de două ziare, ca mine, nu Şi Pleşu a mai furat şi
dimineaţă până seara, au gura mea, nu au forţa un incunabul tipărit la
cu palpitaţiile mamei, mea de a mă bate cu Veneţia în 1483,
cu intrarea ei în spital, toate lepădăturile care valorând sute de mii de
cu sângele rău pe care cred că ei sunt Leonardo euro şi se ştie, că a fost
şi l-a făcut, cu moartea da Vinci, ei sunt dosar penal, la Poliţie, la
lui Eugen Barbu, Shakespeare şi dacă îi Parchet. L-a pus pe unul
tocmai datorită acestei cântăreşti pe Pleşu şi Al. Popovici director în
bande - a aduce acum Dinescu au trei plachete minister, l-a furat de la
din tenebrele culturii subţiri, ca lama de ras Biblioteca Brătienilor -
asemenea chestiuni, pe Gillette sau Wilkinson. că sunt liberali aici, unii
prima scenă politică a Una şi furată, pentru că care chiar i-au cunoscut
ţării şi a pretinde că ei burduhănosul ăsta, cu pe urmaşii Brătienilor -
au dreptate, ei, uite, că barbă aşa, de răspopit, şi a zis că face un studiu:
eu asta nu o mai înghit. de Rasputin, Pleşu, a a dispărut şi incunabulul
Şi s-a dovedit cât de furat titlul cărţii şi zeci de cărţi religioase
subţiri sunt şi au plecat "Minima Moralia" după de la 1700, de la 1800.
cu coada între picioare: marele filozof german
pagubă în ciuperci, Teodor Adorno. Teodor Şi mă judecă individul
călătorie sprâncenată ! Adorno a scris "Minima aceasta pe mine ?! Nu îi
Moralia" şi a venit şi e ruşine obrazului ?! Dar
Cu mine şi-au rupt ăsta. nu se mai termină cu
dinţii, pentru că oricând hinghereala asta ?! Am
vin cu dosarele pe masă Dar Pleşu a mai furat vrut să mă port frumos
şi îi somez - i-am dat şi ceva: trusele de cu ei, creştineşte, nu ai
în judecată, de altfel - bărbierit şi de scris ale cu cine, nu au scrupule
produceţi vreo dovadă lui Nicolae Ceauşescu, şi nu au Dumnezeu ! O
că am fost informator al ambele din aur masiv, să îi duc, ca soldatul
Securităţii sau de la vila nr. 10, de la sovietic, pe soldatul
colaborator, darămite de Snagov, după cum mi-a hitlerist, până la
poliţie politică. Nu spus femeia de serviciu Berlin. Acum mă ocup
există aşa ceva. Floarea Ispas, în '90, eu de ei ! Vă mulţumesc.
împreună cu directorul (Aplauze.)
staţiunii Cornel Segal. A

Şedinţa Senatului din 22 octombrie 2007

Inventiile securitatii

9
Reamintesc că dosarele de urmărire, Republica Federală Germania după ce
întocmite de Securitate, erau pline de am terminat bursa "Herder" la Viena
tot felul de invenţii şi inepţii. De şi că veneam acasă îmbrăcat în
exemplu: în dosarul meu, care conţine uniformă de Securitate. Cine este atât
nu mai puţin de 19 volume, se scrie, de nebun să creadă aşa ceva?
printre altele, că aş fi rămas în

Existenţa câtorva rapoarte vizând polemicile mele cu unii ziarişti,


scriitori şi transfugi de la "Europa liberă" nu poate fi considerată act de
poliţie politică, fiind vorba doar de o luptă literară
Şedinţa Senatului din 10 noiembrie 2003

Astfel, domnul Ion distrează, fiindcă eu mă a chemat la el pe


Iliescu a format un ştiu curat. Gheorghe Onişoru,
colectiv la Palatul preşedintele C.N.S.A.S.,
Cotroceni, format din După ce în 1997, aceeaşi şi i-a propus un târg:
următorii domni: Ioan foaie imundă, "Ziua", dacă C.N.S.A.S. îi va
Talpeş, Dumitru Iliescu, m-a acuzat - tot sub proteja pe câţiva
Ionel Marin - prim genericul: "Dezvăluiri generali care înainte de
adjunct al directorului incendiare" - de zoofilie 1990 au făcut poliţie
S.R.I., Răzvan Ionescu - şi pedofilie, nu mă mai politică (este vorba de
deputat P.S.D., miră nimic şi nu văd ce Ioan Talpeş, Ionel
preşedintele Comisiei s-ar mai putea debita Marin, Dumitru Zamfir
pentru apărare din peste mârşviile acestea. şi alţii), atunci el o să îi
Camera Deputaţilor, Ilie Vorba lui Ion Heliade dea "ceva de ronţăit"
Botoş - noul procuror Rădulescu: "Scrieţi, despre cei de la P.R.M.
general, Gabriel Oprea băieţi, numai scrieţi!". Am folosit expresia sa,
şi o grupare masonică, tipică rozătoarelor.
fidelă Cotrocenilor, care Acest colectiv, la ordinul
doreşte să îşi plaseze domnului Ion Iliescu, l-a Şi aşa au ajuns la
oamenii mai ales în desemnat pe domnul C.N.S.A.S. cele 19
serviciile secrete. Radu Timofte să înceapă volume din dosarul-
acţiunea de problemă "Artă şi
Scenariul pus la cale de compromitere a mea cu cultură", din care
aceşti oameni, care se orice preţ, atât pe plan numai două volume
pretind a fi serioşi, ar intern, cât şi pe plan mă privesc direct pe
putea fi considerat extern. mine, pe care le am, de
diabolic, dacă nu ar fi altfel, în copie, de
ridicol. Pe mine nu mă Astfel, în luna aproape 10 ani şi din
afectează câtuşi de septembrie anul curent, care rezultă câteva
puţin, dimpotrivă, mă domnul Radu Timofte l-

10
probleme nu rezistă. Dar să revin că Mihai Pelin era şi
fundamentale. la scenariul cu pricina, încă mai este internat
ca să priceapă cei în spital, pentru câteva
Dosarul aparţinând implicaţi că mi se complicate operaţii
scriitorului Corneliu transmite tot ce fac ei, ce dentare şi habar nu
Vadim Tudor este vorbesc, unde vorbesc avea despre ce este
dosar de urmărire şi etcetera. vorba. De altfel, Mihai
supraveghere, arhivat Pelin mi-a transmis că
la fondul documentar, În dimineaţa zilei de la proces va veni şi va
domeniul "Cultură, duminică, 2 noiembrie depune mărturie în
artă, literatură". 2003, domnul Radu favoarea mea.
Timofte a plecat în
Urmărirea şi China, într-o delegaţie a În acelaşi timp,
supravegherea s-au făcut S.R.I. Sarcina de a colectivul de la Palatul
prin montarea masivă de începe operaţiunea de Cotroceni le dă semnalul
tehnică operativă la calomniere a mea i-a lui Andrei Pleşu şi
telefoanele de acasă şi revenit primului adjunct Mircea Dinescu să
de la birou, dar şi la al său: Ionel Marin. convoace de urgenţă o
domiciliu, în restaurante şedinţă a C.N.S.A.S.,
şi, în general, unde Acesta, ştiind că ceea ce şi fac, mai puţin
purtam discuţii. dosarul a fost consultat din dorinţa de a-mi plăti
în perioada 1995-1997 mie nişte poliţe literare,
Existenţa câtorva de Mihai Pelin, scoate cât, mai mult, de spaima
rapoarte vizând o copie a celor 19 generalului Ionel Marin
polemicile mele cu unii volume şi o trimite unui care i-a ameninţat cu
ziarişti, scriitori şi oarecare Radu Tudor, de dosarele lor de
transfugi de la la "Ziua", care pretinde informatori ai Securităţii
"Europa liberă" nu că reprezintă o şi cu numele în clar al
poate fi considerată act publicaţie militară ofiţerilor care i-au avut
de poliţie politică, în americană "Gen's în lucru.
conformitate cu Legea defend", dar, de fapt, el
nr. 189 din 1999, fiind are o fabrică de cârnaţi Dintre aceştia,
vorba doar de o luptă şi mezeluri la Constanţa. deocamdată îl
literară care mie, cel Prin urmare, se lucrează menţionez pe fostul
puţin, mi se pare cu cârnăţari. În paralel, maior de securitate,
firească într-o cultură, Gheorghe Onişoru este actual general de
pentru că în aceeaşi sfătuit să-mi dea S.R.I., Vasile
măsură eram şi noi telefon acasă - ceea ce Mălureanu, la care
reclamaţi, de dimineaţă s-a şi întâmplat, marţi, turna domnul Andrei
până seara. Aşa-zisa 4 noiembrie - şi să îmi Pleşu, iar acesta din
calitate de agent de spună că documentul urmă a şi recunoscut,
influenţă, agitată de unii apărut în presă ar fi în anul 1982, că l-a
iresponsabili, reprezintă fost furnizat ziarului informat în repetate
un etalon care se referă "Ziua" de Mihai Pelin, rânduri cu privire la
la activităţile de spionaj, care ar fi recunoscut meditaţia
aşa că nici inepţia asta asta în faţa lui. Numai transcedentală, Pleşu

11
fiind acela care a pus bon de ordine, la un nu am fost niciodată.
Securitatea pe urmele general care răspundea Amintiţi-vă uluiala
acelor oameni. De de presă şi cultură, fiind aceluiaşi Dinescu, în
altfel, în revista mea însoţit de un pictor septembrie 1990, când a
"România Mare" de foarte cunoscut şi avut îndrăzneala să îl
mâine, voi publica aflându-se multă lume dea afară din Uniunea
chiar declaraţiile de faţă, pentru a reclama Scriitorilor pe marele
domnului Andrei situaţia exasperantă Eugen Barbu şi a vrut să
Pleşu, semnate de el cu conform căreia, în timp mă dea şi pe mine, dar
mânuţa proprie. ce mercenarii de la ia-mă de unde nu eram,
"Europa liberă" ne fiindcă nu figuram în
Îi mai menţionez şi pe înjurau zi şi noapte cu nici o evidenţă a lor.
colonelul Albu şi cele mai aberante
tovarşa maior Stana acuzaţii, noi, cei de la Repet, cu fruntea sus, în
Creţa, la care turna, grupările literare faţa Senatului din care
contra cost, Mircea "Săptămâna" şi fac parte - aş fi putut să
Dinescu. Este bine de "Luceafărul", nu aveam nu o fac, dar respect
ştiut că imediat după voie să răspundem, iar prea mult această
ce "s-a făcut că cele patru cenzuri care instituţie -, repet ceea ce
lucrează", în 22 erau pe capul nostru ne au declarat şi generalii
decembrie 1989, fostul eliminau din pagină Ion Coman, Iulian Vlad,
poet din Slobozia a orice tentativă de Aron Bordea: eu nu am
angajat-o pe Stana polemică, totul făcându- fost colaborator al
Creţa ca menajeră în se din porunca Securităţii, nu am scris,
vila lui de pe Securităţii. în viaţa mea, nici o notă
Bulevardul Aviatorilor, informativă, nu am
pentru a-i închide Într-o declaraţie semnat nici un
gura. Adaug la toate publicată în "România angajament, iar cel
acestea că numitul Mare", în august 1995, publicat în "Ziua" este o
Dinescu a făcut armata generalul Aron Bordea făcătură jenantă,
la trupele de securitate. scrie, negru pe alb, că eu denunţată ulterior, cu
Atât Pleşu, cât şi nu am colaborat cu nici părere de rău, chiar de
Dinescu fac parte ilegal o Securitate, din contră, locotenent-colonelul
din C.N.S.A.S., întrucât am fost urmărit. Petre Pavel, care i-a
au fost membri P.C.R. păcălit pe "micii
Aşa că nu eu am fost În definitiv, eu nu terorişti" de la "Ziua" şi
colaborator al Securităţii răspund de ceea ce scrie le-a luat patru milioane
şi asta se va dovedi generalul respectiv în lei. Era o sumă de bani
foarte lesne, ci Pleşu şi raportul cu pricina, relativ mare, pe vremea
Dinescu. care nu cuprinde toate aceea.
aspectele discutate şi
Acel raport publicat de are şi numeroase erori, E greu de doborât un om
"Ziua" nu dovedeşte cum ar fi, de pildă, ca mine cu găinării de
nimic, decât faptul că faptul că eu eram genul acesta.
am intrat într-o audienţă, membru al Uniunii
ziua în amiaza mare, cu Scriitorilor, ceea ce eu

12
Dacă eu aş fi făcut ceea În acelaşi timp, politică românească. …
ce se pretinde, de ce nu generalul Ionel Marin ………..
se arată dovezile scotoceşte prin arhiva
palpabile?! Iar venim cu Securităţii, împreună cu În ceea ce îl priveşte pe
etichete stupide, cu numeroşi colaboratori, domnul Virgil Asztalos
atacuri în haită, cu unii foşti K.G.B.-işti ca Măgureanu, cred că este
fumigene ieftine care nu şi el, timp de câte trei- sub demnitatea mea să îi
sperie pe nimeni, şi cu patru ore pe zi, doar, dau vreo importanţă. Aş
atât mai puţin pe un om doar va găsi ceva vrea, totuşi, să spun că
ca mine! Înaintea compromiţător se adevereşte încă o dată
alegerilor din anul 2000, împotriva mea, fiindcă proverbul care zice că
când adversarii mei nu îşi dă şi el seama că ce şarpele, fie el şi cu
puteau bănui că voi au la ora actuală nu mă ochelari, când îl doare
ajunge să disput finala, acuză câtuşi de puţin, ci capul, iese la drumul
C.N.S.A.S. mi-a dat o demonstrează acte de mare. Care va să zică,
confirmare publică a curaj pe care nu le-a din 1967 şi până acum,
faptului că nu am făcut nimeni în România deci de 36 de ani de
colaborat cu Securitatea. anilor '80, indiferent cât când mă cunoaşte,
Astăzi, după trei ani, de mult au minţit fostul meu coleg de
acelaşi C.N.S.A.S. minte adversarii mei literari. facultate, care ne turna
că nu ar fi ştiut de De pildă, depunerea pe rupte la securitate şi
existenţa dosarului meu, carnetului meu de a avut un rol malefic în
fiindcă nu era la membru P.C.R., în iunie reprimarea
cartotecă, ci, atenţie, sub 1989, pe adresa lui demonstraţiilor
nasul tuturor, la sala de Nicolae Ceauşescu. studenţeşti din
lectură! decembrie 1968, n-a
Da, eu sunt perfect de ştiut că eu aş fi făcut
Ca să vezi ce distraţi acord să se publice poliţie politică.
au fost cei de la S.R.I. dosarul meu de
şi C.N.S.A.S.: nu trei Securitate care, repet, nu De altfel, în februarie
zile, nu trei săptămâni, este de informator, ci de 1969 eu am fost
nu trei luni, ci trei ani urmărit, dar cu condiţia anchetat la domiciliul
încheiaţi! Toată lumea să se publice dosarele meu timp de trei ore de
se vânzolea prin sala tuturor oamenilor doi ofiţeri de
de lectură a S.R.I., dar politici, ziariştilor şi securitate, pentru că
nimeni nu lua în seamă altor persoane publice. am fost turnaţi cu toţii
nu unul, nu două, nu Atunci să vedem cine va de colegul nostru de
nouă, ci nouăsprezece avea curajul să mai iasă facultate Virgil
volume! Lucrurile sunt în lume! Este bine ca Asztalos Măgureanu.
clare: aşa după cum presa şi opinia publică N-a aflat asta nici în
am spus, acestea au să ştie că, în prezent, în cei 7 ani cât timp a fost
fost selectate, periate, arhiva Securităţii, aflată directorul S.R.I. şi
aranjate şi livrate de în posesia S.R.I., stăpânul atotputernic
conducerea S.R.I., la lucrează ca la furnale al Arhivei Securităţii,
ordinul politic al peste 100 de ofiţeri, care inclusiv al sălii de
domnului Ion Iliescu. fişează întreaga clasă lectură, când mi-a

13
vândut efectiv, contra greu judeţ din ţară, noi de la vamă. L-am
cinci tablouri ale l-am ales pe refuzat categoric şi am
pictorului Nicolae contraamiralul în plecat. După câteva
Drăguşin o copie a rezervă Marcel Dragu, zile, el s-a răzbunat,
celor două volume ale pe care l-am şi livrând ziarului
dosarului meu, de om prezentat conducerii "Evenimentul zilei"
urmărit de Securitate. P.D.S.R. şi de altfel, nişte mizerii împotriva
sunt în sală, aici, mea. Ştiind că provin
Fulgerător, el a aflat asta oameni care erau de de la el, l-am sunat pe
acum, când e pensionar faţă la acea şedinţă. telefonul scurt de la
şi nu mai reprezintă Imediat, domnul Senat şi i-am cerut să
nimic. Acest Măgureanu Măgureanu a aflat, m- dea o dezminţire la
minte ca de obicei, a invitat la el la birou, zvonurile care
afirmând că 1995 eu i-aş în sediul fostului circulau. N-a acceptat.
fi cerut să-mi dea un CEPECA, unde la o Ca să mă îmbuneze,
certificat de bună cafea m-a implorat să-i mi-a mai trimis prin
purtare, aşa cum i-a dat cedez lui postul şofer nişte file din
lui Corneliu Coposu. respectiv. L-am dosarul meu de
Dacă el ştia că eu aş fi întrebat pentru cine urmărire informativă,
fost colaborator, atunci vrea treaba asta. peste care chipurile
de ce nu mi-a dat un dăduse ulterior. Atunci
certificat de rea purtare? Mi-a răspuns că am vorbit telefonic şi
Cine l-a împiedicat? pentru un anume cu domnul Ion Iliescu
Lucrurile au stat cu totul Baltă, nepotul lui Cico şi l-am rugat să-l
altfel şi oamenii pe mine Dumitrescu. Am astâmpere pe
mă cred, nu pe un refuzat amuzat, Măgureanu, pentru că
contrabandist de arme şi replicându-i că primejduieşte relaţiile
de petrol, care a realizat individul e amestecat noastre de colaborare.
sute de milioane de în afaceri dubioase. După un an, în 1996,
dolari prin încălcarea Apoi mi-a propus un căpitanul de S.R.I.
embargoului din căpitan activ de S.R.I. Constantin Bucur l-a
Iugoslavia. În sub acoperire şi chiar a demascat public pe
primăvara lui 1995, pus mâna pe telefonul Măgureanu că făcea
atunci când am operativ, pentru a suna poliţie politică şi ne
negociat cu P.S.D.-ul la şefii acestuia din imprima la telefon şi
câteva posturi de Constanţa. L-am rugat pe mine, şi pe
prefecţi şi de secretari să închidă telefonul. Gheorghe Funar, şi pe
de stat, domnii Ion Treaba era limpede ca alţi politicieni din
Iliescu şi Adrian lumina zilei. opoziţie, dar şi pe
Năstase au atribuit Măgureanu dorea să ziariştii incomozi.
partidului nostru acapareze funcţia de
funcţia de prefect al prefect al judeţului Printr-un concurs de
judeţului Constanţa. Constanţa, pentru a împrejurări, în acelaşi
Pentru această funcţie controla mafia din an am intrat în posesia
importantă, de prim port, de pe litoral, de dosarului de căpitan de
gospodar al celui mai pe şantierele navale şi securitate al lui

14
Măgureanu, pe care eu din pricina mea şi-a securitatea care a
nu l-am publicat, dar terminat cariera? El, dejucat nişte planuri de
indirect l-am forţat pe cel care a participat la sabotaj economic. Dar
el să şi-l publice, tot în executarea soţilor nu am fost. Şi apoi mai e
"Evenimentul zilei", Ceauşescu, el, care în ceva: într-o ţară care a
prin încălcarea legii. În drum spre Târgovişte, în devenit un iarmaroc al
august 1997, aflându- elicopter, vomase tot spionilor şi se vânzolesc
mă în Valea Jiului de timpul într-o găleată, el, toţi pe aici, în primul
"Ziua minerului", m- care după aceea se lăuda rând agenţii ruşi, agenţii
am întâlnit cu noul că în România, mai K.G.B., printre care unii
preşedinte, domnul presus de el nu e decât sunt chiar în funcţii
Emil Constantinescu, Dumnezeu! Pe cei din foarte importante, de ce
şi l-am informat cu P.D.S.R. vreau să-i nu-i demască
martori că Măgureanu informez şi ce-a primit organismele statului pe
îl înregistrase ilegal, cu în schimb domnul agenţii străini, care au
cameră video, pe Măgureanu: dus România pe culmile
parcursul a două promisiunea că va fi ori disperării? Asta este tot.
întâlniri pe care le şeful serviciilor secrete, Vă mulţumesc că aţi
avusese în vremea din nou, ori primul pe ascultat această
alegerilor. Şi astfel se listă la Senat pentru mărturisire a mea şi vă
face că, deşi în 1996 judeţul Sălaj, din care informez că de câte ori
votase schimbarea, este originar.Securitatea se va mai agita această
Măgureanu a fost a făcut şi lucruri foarte falsă problemă, nu voi
sacrificat de bune în ţara asta. Nu mă rămâne dator nimănui.
Constantinescu şi dat refer la securitatea
afară. Asta e tot. Cum criminală din anii '50, Vă mulţumesc.
o să mă ierte un care a distrus floarea (Aplauze.)
asemenea personaj oştirii şi intelectualităţii
ranchiunos, care ştie că române. Mă refer la

Domnul Corneliu Vadim Tudor: voi, nu puteţi face într-o viaţă


cât am făcut eu într-un an pentru cultura română,
10.04.2006/Senatul Romaniei

Domnule Cioroianu, eu aceea era o poezie scrisă întors" biografia. Însă,


nu-mi falsific biografia, de mine şi n-o regret. dumneavoastră, tinere
domnule, cum şi-o Oricum, scriam mai bine coleg, eraţi foarte mic
falsifică foarte mulţi decât propagandiştii atunci, nu ştiaţi
dintre colegii voştri. Da, voştri care "şi-au dat la condiţiile epocii.

15
Pe vremea când voi vă Gheorghe Brătianu şi Theodorescu şi alţii,
jucaţi în ţărână, cei care Ediţia Princeps de care am populat
vreţi să ne daţi pe noi la "Poezii" de Mihai această ţară. Trebuia
o parte, acum, cei care Eminescu, incluzând populată. Ce vină
n-au biografie şi nici nu "Doina", ediţie avem noi că ne-am
o să aveţi biografie -vă anastatică, fotocopiată, născut cu o generaţie
spun eu - că sunteţi singura în care puteam înaintea voastră. Eu,
săraci cu duhul, dar să redăm românilor de pe mâna lui Petre
vedete pe la televizor, eu la Nistru până la Tisa, Ionache - Dumnezeu
tipăream, eu cu Eugen asta mi se datorează să-l ierte! - am tipărit
Barbu - şi avem istorici mie, domnule aceste cărţi, între care -
în sală, generalul Ioan Cioroianu. Uitaţi-vă la repet - una a unui
Talpeş este aici, mine, nu vă uitaţi în ilustru liberal,
profesorul Haşotti era calculator. Gheorghe Brătianu.
şi el aici - dacă în anii
'80 au apărut: "Dacia Orice aţi face voi, nu Voi, acum, faceţi pe
preistorică" de Nicolae puteţi face într-o viaţă extratereştrii, dar părinţii
Densuşianu, "Getica" cât am făcut eu într-un voştri unde au trăit
de Vasile Pârvan, an pentru cultura atunci ? Aţi fost
"1848 la români" de română, eu, Adrian paraşutaţi de pe altă
Cornelia Bodea, Păunescu, Răzvan planetă ?
"Marea Neagră" de

16

S-ar putea să vă placă și