Sunteți pe pagina 1din 14

SOS

ITAUAN

(s ponii)

ar
Preparare:
Se

DRESSING
lngrediente:

lngrediente:

. , . . . . . . .

3 cepe mijlociitdiate mdrunt

cdpdtdnd de usturoirdzuit

2 cdni bulion

2linguri ulei
% cond apd T
%

fierblmpreund cepele Uiate mirunt, apa, uleiul$i%ctpelan5 usturoi r6zuit. Cend sunt pejumState fierte, se adaug5 bulionulsise maifierb p6n6 cand
compozitia are consistenta unuisos. Se adaugi apoi sarea, busuiocul, m5ghi ranul, mierea 9i cealalte jumetate de

3 hnql

lingu ld busuioc
lingurild mdghiran

3linQt

cipitanS de usturoirAzuit.
clocot.

Se

maidd un

T lingurd miere putind sarc

linqu

lingut

SOS DE

CIUPERCI

(8

potii)

-r
iD

DRESSING
.grediente: ), cand

lngrediente:

. . , . . . .

Preparare:
Se pun la calit: usturoiul, ciupercile,

7 cond ciuperciJiefie

lingurd fdind 2-3 cdleide usturoi


2 linguri pdtrunjelverde

l l

cond lopte de soid

putin; ape si uJeiul. se adaug6 lapte de soiain care,in prealabil,


cond imentu I Vito, s-a dizolvat f6ina. Se fierbe compozilia

cdtei

Z conA

pane seingroasd tise adaug5la sfargit petru njelu I verde. Este delicios, servit cu

l linguR l lingurl l

2linguriulei condimentVito sou sore

.gbt

linguri

:\:'

-al

opd,inft

180

DRESSING CU
lngrediente: t,
ia

MAC

(15 po4ii)

rI3
Prepararer

. . . . . . . . .

% de cdnd seminle

deflooteo-

soarelui decojite
% de

cond apd

3 linguri suc proospdt de

toate ingredientele, cu excepiia maculuitia cepei. Acestea din urma se adaugS la dressing dupe mixare giapoise amestece bine. Se folose$te peste salate.
Se mixeaza

poftocald

3lingurisucde bmAie % de lingutild boio dulce


T

Observa!ie:
Dacb

folosiliacest dressing

la salata

lingurd miere llnqurd moc

7 ceopd verde tdiotd

mdtunt

sore, dupd qust

mexicani de fasole, omiteli sucul de lemaie sisarea din releta de dressing, reteta mexicana avand suficientS limaie sisare.

It
DRESSING PENTRU SALATA
lngrediente: . %.ond mio boobe
l. se

Fer6 miere

(10 portii)

Preparate:
se pune soia la inmuiatin apd pentru 12 ore. Se strecoare Sise fierbein api,in oal5 sub presiune (Kukta)sau la foc mic pentru 3-4 ore, p6ne este fiart5 bine.
5e toarnSln blenderSise adaug6 restul ingredientelor, cantitatea de apd putand

abil, ia

iit

tcu

. 3 cdtei de ustutoi . %cond ulei . l lingurd sucde ftmAie . l linguritd condiment vito
(optionol)

. sore, dupd gust . l lingurild sos de soia (din .


cohefi)
opd, in functie de consistenlo Pe core o dorim

in funclie de consistenla pe care dorim se o dem dressingului. Este de p.eferat ca dressingulsA aib; consistenla smentanii.
s5 varieze

-,

cum;sur;

A CENTRUTL

LtrtsfltE

HERGHf

II^

KETCHUP
lngrediente:

(8

potii)

v'
Se

j*,

Prepatare:
pun ingredienielein blender Sise actioneaze blenderul pentru 1 2 minute. Aceasta este o varianta sen;toas5 de ketchup, care se consumA u vegebur gers sau dup6 preferinle.

. l cond sucde ro$ii . l lingurild miere , 1linguft zeomd de fimAie . l lingurd uleide mdsline . l ceopd micd tdiotd solzitori . % linguritd condimentVito . 1 cdlel more ustutoi . % lingurild sore

a
'}

KETCHUP II
lngrediente:

(15

potii)

!a
Prcparare: Se pun toate ingredientele intr un asiron gise amestec5 bine. se p;streaze la frigider.

tr
VEGESMAI\
lngrediente:

. l cand sucde rotii . % cond postd de rotii


.2linguimiere

, 2linguri suc de hmaie . 2linguriulei . un vArf de linguri.td orcgdno . 4 cdteide usturoi pisali . l lingurild sdre

% cond

. 3lingul . l linguj . l lingut . l linqut

5
tl5-=a-!1.

VEGESMANTANA
lnSrediente:

(10 po4iD

re ,e

tt

. .

cand opd

Preparare: Se mixea2i toate ingredientele pane

% cond seminle

deflooreo-

cAnd se obline un sos de consistenta

7
t

. 3 lingurisuc de ldmAie proospdt . 1 nguritd pudtd de ceopd . l lingurild sore . l linquritd pudft de ustutol

soorelui decajite

smantAnii

Observatie:
Se

poateinlocui pudra de ceapS cu un


9i

sfert de ceape micd

pudra de usturoi

cu un cdlelmic de usturoi. Vegesmantena se poate folosigica dressing pentru saiatd. Se poate pestra la frigider, in cutie de plastic cu capac.

A CENTRLJTUI LtrTS'Y![ HERCNEUA

183

SOS

VELVETA
3 cdnide opd
% %
%

(16 portii)

Y
pulin.

i
9i

sos DE'

lngrediente:

. . .
.

Prepararei Se pun seminlele de susanlntFotav6


se dau la cuptor, ca sa se rLrmeneasci

cond fulqi de porumb zdtobiti cdnd seminle de susan cond ulci

Se dau prin regnita de cafea. Se pun in blenderimpreune cu toate cele-

. . . . . . .

condfdind

lalte lngrediente tise mixeaze bine. Se pune compozilia astfelformati la fiert,

2linguriomidon 3lingurisucde hmAie l ceopd tdiotd mdrunt 3 cdteide usturoi % ardeiro$u, tdiot mdruntSi
sore, dupd qust

incet, gi se fierbe amestecandu-se continuu, panE cand seingroa$e. Sosul Velveta este delicios, maiales dacd este servit peste pastefdinoase integrale, ca
la foc

inlocuitoral branzei.

-r
d

can;ftin;

de oGz in

locde

SOS PENTRU SATATE


lngrediente:

(1s portii)

-r
rPreparare:
Se mixeaza primele 5 ingrediente. Se pune lichid ul rezu ltat intr-u n bolin care se adaug5 9i restul ingredientelor 9i se

. .
.

%cond dpd
%
%

cand ulei cond sucdP ldnAie

b i l.
t

. l lingurild de sarc . T lingurd miete . % lingurild mdghiron . l llngurd pdtrunjel verde, tdiot . .
mdrunt
2 cdlei de usturoi zdtobiti
2 cepe verzi, tdiote mdrunt sou 7

amesteci.

-r

ceapd olbd

SOS DE

TOFU

(8

poniil

lngrediente:

. l cond tofu . l cond lopte de soia (sou opd) . 2 cdleide usturcirdzuili . l ceopd more, tdiatd mdrunt . l cond deJosole boabe olbd, .
fiottd
sore, dupd llust

Preparare:
5e cSlescin

pulin: ap; ceapa

9i usturo-

iul, apoise mixea2e bineimpreund toate

ingredientele.

SOS DUTCE DE
lngrediente:

ARDEI (apotii)
Preparare:
Se pun semintele de susan

. . . , . . . . . . .

I
l l
l

cond orez integrolfieft ordei rosu tdiat mdrunt ceopd maretdiotd mdrunt

intr-otavd la

2-3 cdteide usturci rdzui.ti

lingurd de miere sore, dupd qust


1 cand lopte de soid (sou apd)

2 llnguriseminte de suson

linsurd fdind albd

2 linguri suc de

bmaie

cuptor sd se rumeneasc; puiin, apoiSe dau prin resnita de cafea sise pun intr un castron. Separat, se c;lescin putina ap; si cele dou5 linguri de ulei ceapa, usturoiul si ardeiul. Se dizolG feina in aptele de soia (sau ap5)9ise adaugS la ingredientele cAlite. Se fi erb impreun; pen; c6nd sosulseingroa5a pulin. Dup; ce sosuls a r6cit, se mixeazS bineimpreuni cu restul ingredientelor Observatie:
Se

2linguri ulei

maipoate adduga ojum;tate de can;

de ciuperci fierte. Sosul este deLicios, servit peste cartofi natua

A CENTRUUl LtrESTYtr

NERGN IA

5OS PENTRU SPAGHETE (s po4ii)


lnBrediente:

,5 a,

sos cu ctL

. 2 cepe mori,tdiote mdrunt . l cdpdlAnA usturoi rdzuit . 2 3llnguri uleide mdsline . 7 ordeiverde, tdiot mdrunt
(oplionol)

. . . . . .
Se

3 cdnisuc de ro$ii
7 cond postd de tomote 2 linguribusuioc

l
T

lingurild oregono

lingurd miere sore, dupd gust

Preparare:

dlescin pulinE apd ticele 2-3 linguri


a se adEuga la sos, la urme,
Si

de ulei: ceapa, usturoiul(se lasE 2-3

ceieipentru

doar pentru cateva clocote)

ardeiul. 5e

adaugS restulingredientelor Sise fierb la foc mic pentru 20 25 de minute.

!tsf
(6 porlii)

F;r; miere

SOS DE SOIA,,CACCIATORE,,
lngrediente:

::S,SUNSH

Preparere:

. l cond soia boabeliaftd . 2 cepe mori, tdiote mdrunt . 7 ordeiverde, tdiot mdrunt . 34 cdleide usturoi rdzuili . 2 cdnibulion . l lingurild oregono . % lingurifi cinbru . 2 linguri ulei de mdsline . sore, dupd gust . pu.tjna opd

ardeiultiusturoiulse ce esc in putin5 api si cele doui linguri de ulei. Apoise adairgS soia fian5, care a fost trecute, in prealabil, prin magina de tocat, 9i restul ingredientelor. Seamesteca bine gisefierbe sosuldmp de 15-20 de minute. Se servegte cu pilafde ore2
Ceapa, sau spaghete.

Observatiel
5e poaieinlocui, pentru varialie, soia boabe cu soia granule. Siin acest caz, soia granule se

fierbein prealabil, dar


sA

nu maieste necesar masina de tocat.


1

fie trecute prin

SOS CU CIUPERCI (s po4ii)


lngrediente;

Y
Se

;a

. . . . .

condfdind
lingurd condiment Vito

2% cdnide apd
T

Preparare: cdlesclntr-o cratjl; ceapa $i usturo,ul, in puline ap5 9io lingura de ulei. Se
adauge ciupercile 9i se cilescimpreund 1-2 minute. Adeugdm restul apei, sosul
de soia, fulgiide droidie, foaia de dafin tioregano gilSsSm se dea impreunS ceteva clocote. Separat, se dizolva fiina

lingufi sosde soio (optlonol)

2 inguri fulgi de drojdie

l.
I
I I

. l foaie de dofin . 3.dtei de usturoi rdzuiti . l ceopd tdiotd mdrunt . l fingurd ulei . % cond ciupercidin conservd . % lingurild oregano (sou

ln putini ape,
din cratili

se adaug; la compo2itia Fise lasd se fiarb5 2-3 minute,

pene cand seingroas;. SosuIeste delicios, servit peste drob.

I
SOS ,,SUNSHINE" (6 potii)
lngrediente:

vI
Prepararc:
Se pun Ia
cu

20

. . . . . . .

2 cdni de apd

fiert morcovii, cartofii;iceapa,


tA

2 cdttofi de mdrime medie


1 morcov de

r6tati 5i

iati cuburi in cele dou6 ceni

mdime medie

7 ceopd de mdrime medie

de ap5. Apoise pun in blenderimpreund u restu I ingred ientelor 9i se mixeazd

% kg tofu
7 lingurd condiment Vito

bine. Sosuleste delicios, servit cu vinete sau dovlecelpane (la cuptor), cartofi, conopidS sau broccolifierte la abur

linguifulgi

de drojdie

(oplional)

. . .

2lingurizeomd de fimAie 2-3 cdleide usturoi rdzuili sore, dupd gust

ACENNUUILtrES tEHEBGHE!A

ra7

SOS PENTRU SAIATE


lngrediente:

ll

(10

potii]

-r
rD
5e pun intr-un bol toate ingredientele 9i se

. l cand bulion . 2linguri ulei . 2 cdleide usturoizdrobiti . % lingurila sare . 2linguri sucde ftmAie . T lingurd miere . % lingurild busuioc

amestecS bine.

T
ss
i+-,
: -:

li

F;r;mrere

MAIoNEZA CU FAINA
lngrediente:

(15 poni0

f
Preparare:
5e punintr-o

.7%cdndapd

. . . . .

linguild sare
cand ulei

1% lingurd sucde ftmAie


%

crati!; primele 5 ingrediente, se amested gise fierb la foc redus panS cand seingroase. Apoise punin blender, se adaug6 usturoiulti ceapa 9i se mixeaz5 im preu n;.

:,

Z candldind olbd 2 cdteide usturoi

.lceapdmicd

:.ic--:

, ,i,

Y4

-1
SOS DE

TOAMNA

(ro portii)

Ifl
Preparare:

lngrediente:

. 2 atdeitdioli mdtunt . 3 cepe tdiote mdrunt . l vdndtd cu coojd, tdiotd in


cubulele

. 4 cdni bulion . l cond postd de rotii . 3lingurimiere . l lingurild cimbru . l lingurild busuioc . 5-6 cdteide usturoi . l looie de dafin . l cond mdsline negre, tdiate felii . 2 linguriulei . 2lingurilrunze de felind, tdiote
mdrunt
AftNTR!L!
L IESTYtr HEAGHILA

c;lescintr o cratilS cu capag in putine ap6 sicele dou; linguride ulei, ceapa, ardeii Sivan;ta. Se adaug; restul ingredientelor Si se mai fi erb impreun; incS 10-15 minute. Sosuleste delicios, servit cu spaghete sau pilat
Se

,lt

MAIONEZA DE SOIA
lngrediente: % condldind de soio 1+% cond dpd

(10 po4ii)

I*t
Preparare: Se pune la fiert fiina de soia amestecati cu % can6 de ape,la foc mic, pentru 10 minute, amestecandu-se continuu, separat se cele$te ceapa intrun sfert de can; de ap; tio lingur; de ulei.Se Pun

sruArur,
lngredient,

. . . l ceopd micd, tdiotd mArunt . % cond ulei , 2 linguri zeomd de ftmAie . sore, dupd gust

, 1t . lt , i.

in blenderfiina de soia fiard, ceapa fianA, precum Si restulapeigise mixeaze bine. Se adauge restulde ulei putin cete
pulin, ca la maioneze, tise mixeaze in contjnuare- La sfarsit, se adaugd zeama de lemaie, se potrivegte de sare gise mai
mixeazE 5-10 secunde.

MAIONEZA DIN CARTOFI


lngrediente:

(20 po4ii)

.D

'G,

Pteparare:
5e pun'in blendertoaie ingredientele,

. 7 cond.aftoll piure . l ceopd micA, tdiotd mdrunt . sucde hmAie dupd gust . % cand ulei . 7 cond lapte de soio . 3 cdlei usturoi . sore, dupd gust

tise mixeaze bineApoise toarnd uleiul pulin cate putin, ca


la maionezS, sise mai mixea26 panE la

cu exceptia uleiului,

omogenizarea maionezei.

i
Se reduce

lajumdtate cantitatea de

!E

p,rcde(adohs

adausa

orum;.

tate de cana deconoodanatra.

SMANTANA DE SOIA I ($
lngrediente:

porrii)
Preparare:
Se

Iil,
punln blendertoate ingredientele

b
le
n

E6 te
a

. l cond lapte de soio . 1 cottof fieft . % cand ulei . l lingurd sucde fimAie . 7 cdlel de usturoi . % ceapd . % lingurild sore
.llinguftmdghion

ii

se mixeazi bine.

*l

Se

inlo.uieste cartoful cL

linouride

o'", *"e'u ri"n

nai

SMANTANA DE solA ll{


lngrediente:

20

po{ii)

EIit
Prepalare:
Toate inBredientele se pun in blender$i
se mixeaz: bine.

e.
ca

. . . . .

7 cond soia
%

boobeliaftd

cond lopte de soio

%.ond de ulei

lingurd sucde hmAie

sore, dupd gust

A CINiRUT!I LtrESflTE NERCHEUA

SOS DE,,BRANZA" VEGETATA


lngrediente:

(5

po4ii)

SMANTAN
lhgrediente:

7 cond opd

% cond migdole decojite


3 linguri seminle de susan

4linguri lulgide dAdie (oplionol)


2 lingwile pudrd de cedpd (sau
)4 ceapd micd)
%

Preparare: Pentru a decoji migdalele se procedeazS in felul urmetor: intFo cratite se pun la fien doub cbnide apd. Cand apa clocoteSte se pun migdalele gise lasS 5; clocoteasce 1-2 minute. Se iau de pe foc, se strecoare Sise l;tesc subjet de api rece, Acum se decojescfoarte utor. Seminlele de susan se pun pulin la coptintr o tave,la foc mic (doar atet c6t s; devini usor aurii). Apoisetrec prin rA9ni_ta de cafea. Se pun pulin la cblit in puline ap6 ardeii, ceapa giusturoiul teiate m6runt. Se pun toate ingredientelein blendergise mixeaze bine. Apoi se toarne compozilia intFo cratite gise pune la fiert la foc mediu, amestecanduse continuu, p6ne c6nd seingroa$. sosuleste delicios, servit cu cartofi copli

7 cdnd

lingurild pudrd de usturoi(sou


cand ardeirogu, tdiot mdrunt

1 cdtel de usturoi)
%

3-4lingurisuc de ftmAie
sore, dupd gust

fierli, peste conopide sau broccoli fiertiin aburi.


sau

SMANTANA
lngrediente:
2 cdnide

1% cond
%

cand

st

2lingwit'

% cand sL

linguril

1 lingurd

mdrunt

ACENTRULUILFEs IENTR

SMANTANA DE
lngrediente:

soIA III

{20 po4ii)

Ir,

. 7 cond soio boohc . l cond apd . zeomo de lo a ldmAiP . % cond ulei

Preparare:
5e pune soia la inmuiat peste noapte, se strecoard sise punein blender cu o can; de ap5, Se mixea2; bine, se strecoare
se fierbe pane cand se umfl;, iar apoise lase sd se r;ceascE. Dup; ce s-a r;citse punein blendet se adaug;

lichidulsi

sucul de lSmaie si uleiul pulin cate pulin, ca la maioneze, sise mixeazd bine (p6nd cand compozilia selinede lingur;). Se

potrive$te de sare Sise pune la frigider. Stand la frigider se maiint:reste.

swtANrANA,, aarrlE cREEK,,


lngrediente:

(12 po4ii)

. . .

apdlietuinte 1% cand meifiert, fierbinte % cond semlnle defloareo


2 cdnide

Se

Preparare: pun in b ender gise mixeaz; bine

urnitoarele ingredientei apa fi erbinte,


meiui, seminlele, sarea 9i pudra de ceap;. Se adaug6 sucul de ldmaie si se mai mixeazi pulin impreunS. Se pune compozitia intFun bol, se adaug; mdrarul, se amestecd bine Sise servelte.

. 2lingurile sore . %cond suc de ldmdie . 7 linguritd pudrd de ceopd . 7 ngurd mdrorverde, tdiot

Observatie:
Pudra de ceapA se poateinlocuicu un sfert de ceap: t6iat6 mdrunt Sic;lit; in

putin; ap5.

trr

ACENTR!LUI L FESTYtr'HfR6Hf A