Sunteți pe pagina 1din 96

Programul este realizat in MS Access si ajuta la calcularea retinerilor datorate de catre un angajator bugetului de stat pentru drepturile salariale

acordate personaluli angajat. Tabelele utilizate pentru realizarea programului sunt : 1. Societate - tabela pastreaza datele de identificare ale societatii care calculeaza retinerile datorate 2. Retineri - tabela pastreaza denumirile si procentele retinerilor aplicate salariilor angajatilor 3. Departamente - tabela pastreaza denumirile departamentelor conform organigramei de organizare a societatii 4. Functii tabela pastreaza denumirile functiilor in care se afla incadrat personalul angajat al societatii 5. Persoane tabela pastreaza datele personale ale angajatilor precum si pozitia in organigrama departament- si functia ocupata si salariul brut negociat la care se aplica retinerile procentuale Interfata principala a programului include un meniu principal ( Menu Bar) si o bara de unelte (Toolbar). Elementele meniului principal sunt : I. Nomenclator care activeaza,conform selectiei, formurile de introducere de date si anume :

I.1. Societate formul de culegere a datelor de identificare a societatii

I.2. Departamente formul de culegere a departamentelor din cadrul societatii

I.3. Functii formul de culegere a functiilor utilizate de societate

I.4. Retineri formul de culegere a denumirii retinerilor aplicate salariului si procentele de aplicare

I.5. Persoane formul de culegere a datelor personale si de angajare a fiecarei persoane este compus din 2 taburi.

Se poate asigna fotografia angajatului prin drag-and-drop al unui fisier bmp cu continutul acesteia.

II.

Rapoarte care ajuta la generarea rapoartelor si anume :

II.1 STAT de retineri

II.2 - Raport retineri centralizeaza retinerile la nivel de departament sau pe toata societatea

II.3 Centralizator retineri raport cu retinerile

III. Grafice afiseaza informatiile privind salarizarea si retinerile in format grafic astfel :

III.1 Grafic salarizare

III.2 Grafic retineri

Elementele Tool-bar-ului sunt :

Sagetile de deplasare intre inregistrarile din cadrul tabelei active, stergerea si adaugarea de inregistrari. Exportul catre aplicatiile MS Word si MS Excell. Paginarea si imprimarea documentului. Salvarea unei copii de siguranta a bazei de date. Compactarea si repararea bazei de date. Terminarea si inchiderea aplicatiei.

Mai jos urmeaza descrierea in amanuntime a aplicatiei utilizate utilizind functia de documentare a MS Access.

Table: Departamente
7

Columns Name iddepartament AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Departament AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Type Long Integer Size 4

False Fixed Size; Auto-Increment General False Default Default False {guid {279D41FC-41C8-4EDE-B067-F5330B07CE6C}} 0 False iddepartament Departamente Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {358FC514-EA74-479D-B30A-95A75E979C46}} 0 3 1 False Departament Departamente True 30

Relationships Departamente iddepartament Attributes: RelationshipType:


1

Persoane Departament

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many

Table Indexes Name DepartamenteDepartament Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Departament idlocmunca Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign:

Number of Fields 1 False 5 False False DepartamenteDepartament False False False Ascending 1 False 5 False False idlocmunca False False False Ascending 1 False 5 False

IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament

False PrimaryKey True True True Ascending

User Permissions admin Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Table: Functii
Columns Name idFunctie AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Functie AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Type Long Integer Size 4

False Fixed Size; Auto-Increment General False Default Default False {guid {B52554FE-7F14-4539-B645-B770A1AC756D}} 0 False idFunctie Functii Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {EAACEEDF-BBF6-40AC-93DF-AE00BB8E53A4}} 0 3 1 False Functie Functii True 20

Relationships FunctiiPersoane Functii idFunctie Attributes: RelationshipType:


1

Persoane Functie

Table Indexes

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many Number of Fields 1 False 10 False False FunctiiFunctie False False False Ascending 1 False 10 False False idFunctie False False False Ascending 1

Name FunctiiFunctie Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Functie idFunctie Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idFunctie PrimaryKey

10

User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idFunctie

False 10 False False PrimaryKey True True True Ascending Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

11

Table: Persoane
Columns Name idPersoana AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Nume AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: CNP AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Type Long Integer Size 4

False Fixed Size; Auto-Increment General False Default Default False {guid {C82B61E5-2C52-4E82-A0A1-FAE4A6CF1D9D}} 0 False idPersoana Persoane Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {FCAFC8B3-81D2-429A-BAD1-1AEB1D4FC3DF}} 0 3 1 False Nume Persoane True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {B99BD4F9-6BFE-4A3E-B182-77EFAA6CFDD2}} 0 3 2 False Prenume Persoane True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {4014199D-3FDE-4C60-AD1A-7C1B74920CD7}} 0 3 3 False CNP Persoane True Text True 50

Prenume

50

50

Serie CI

12

Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Nr CI AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Foto AllowZeroLength: Attributes: Caption: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable:

Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {8BF97902-76D5-4C7B-833F-179A3BD46F82}} 0 3 4 False Serie CI Persoane True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {48C27F4F-78DC-4F16-8EFC-37C4DD389A92}} 0 3 5 False Nr CI Persoane True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {350DEF5C-DCE5-4AA4-B438-58E2C1D2B1AD}} 0 3 6 False Adresa Persoane True OLE Object False Variable Length Fotografie General False Default Default False {guid {22C26D10-6936-40FA-96CD-875729D055DA}} 7 False Foto Persoane False Fixed Size 1 General 2 False False Default Long Integer 6

Adresa

50

Departament AllowZeroLength: Attributes: BoundColumn: CollatingOrder: ColumnCount: ColumnHeads: ColumnHidden: ColumnOrder:

13

ColumnWidth: ColumnWidths: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: GUID: LimitToList: ListRows: ListWidth: OrdinalPosition: Required: RowSource: RowSourceType: SourceField: SourceTable: ValidationRule: ValidationText: Functie

Default 0;1440 False Auto Combo Box {guid {43361CFE-F6CB-48AB-83B0-A7759DD70C4D}} True 8 1440twip 8 True SELECT Departamente.iddepartament, Departamente.Departament FROM Departamente ORDER BY [Departament]; Table/Query Departament Persoane <>0 Selectati departamentul ! Long Integer False Fixed Size 1 General 2 False False Default Default 0;1440 False Auto Combo Box {guid {FA0A63BA-AFCE-4964-BE45-A6923D287607}} True 8 1440twip 9 False SELECT Functii.idFunctie, Functii.Functie FROM Functii ORDER BY [Functie]; Table/Query Functie Persoane <>0 Selectati functia ! Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {B80179F8-640D-461C-9029-FE236CFDF4AC}} 0 3 10 False Studii Persoane True Memo 4

AllowZeroLength: Attributes: BoundColumn: CollatingOrder: ColumnCount: ColumnHeads: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: ColumnWidths: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: GUID: LimitToList: ListRows: ListWidth: OrdinalPosition: Required: RowSource: RowSourceType: SourceField: SourceTable: ValidationRule: ValidationText:

Studii

AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression:

20

Memo AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: True Variable Length General False Default Default False

14

GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Nr contract AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Data angajare AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: Format: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: InputMask: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Salariu negociat AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Telefon acasa AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: InputMask: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable:

{guid {BE9C45CB-9CAB-4CD0-AB64-1CC190BF366E}} 0 3 11 False Memo Persoane True Double False Fixed Size General False Default Default False 0 Text Box {guid {60526BE7-BF7E-4318-8655-38D316314426}} 12 False Nr contract Persoane Date/Time False Fixed Size General False Default Default False Short Date {guid {D7F4A94B-C95F-4141-AE93-892C703DB039}} 0 3 00/00/0000;0;_ 13 False Data angajare Persoane Double False Fixed Size General False Default Default False 0 Text Box {guid {EA998D64-D3A6-4356-A526-AED6AB1E597E}} 14 False Salariu negociat Persoane Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {C6C76F0D-30FA-4B61-9ED3-B4886688FEC6}} 0 3 !\(9999") "000000;0; 15 False Telefon acasa Persoane 8

50

15

UnicodeCompression: Mobil firma AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: InputMask: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression:

True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {7B54B592-B23D-4EF6-BC45-321B028B857C}} 0 3 !\(9999") "000000;; 16 False Mobil firma Persoane True 50

Relationships DepartamentePersoane Departamente iddepartament Attributes: RelationshipType:


1

Persoane Departament

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many

FunctiiPersoane Functii idFunctie Attributes: RelationshipType:


1

Persoane Functie

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many

Table Indexes Name DepartamentePersoane Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Departament FunctiiPersoane Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Functie idPersoana Clustered: DistinctCount: Foreign: Number of Fields 1 False 3 True False DepartamentePersoane False False False Ascending 1 False 3 True False FunctiiPersoane False False False Ascending 1 False 5 False

16

IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idPersoana Nume Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Nume PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idPersoana

False idPersoana False False False Ascending 1 False 4 False False Nume False False False Ascending 1 False 5 False False PrimaryKey True True True Ascending

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

17

Table: Retineri
Columns Name idRetinere AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Retinere AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: Format: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Type Long Integer Size 4

False Fixed Size; Auto-Increment General False Default Default False {guid {C03CE067-C76F-402D-A084-FA3E43AA6732}} 0 False idRetinere Retineri Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {0625B4C4-7BA5-4F0A-BFB6-E0D4FE8A15CA}} 0 3 1 False Retinere Retineri True Single False Fixed Size General False Default Default False 2 Text Box Standard {guid {F2F5D1BF-6D1C-4476-B86C-3963B81E3D35}} 2 False Procent Retineri 10

Procent

Table Indexes Name idRetinere Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idRetinere PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign:

Number of Fields 1 False 10 False False idRetinere False False False Ascending 1 False 10 False

18

IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idRetinere

False PrimaryKey True True True Ascending

User Permissions admin Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

19

Table: Societate
Columns Name Societate AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: CUI AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: Adresa AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Type Text Size 30

True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {19A998E8-7511-446D-8617-5F32699F3A35}} 0 3 0 False Societate Societate True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {3A6A6AD4-3846-44D3-9248-A43F90159346}} 0 3 1 False CUI Societate True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {D0E1265C-E6AC-4303-9229-B778A2409738}} 0 3 2 False Nr inrg Societate True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {A17FB43B-019C-49C8-83D2-1C98EF5DF2B1}} 0 3 3 False Adresa Societate 10

Nr inrg

10

50

20

UnicodeCompression: Banca AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression:

True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {2904DE9F-657F-4BA5-814E-1075037F5D3F}} 0 3 4 False Banca Societate True Text True Variable Length General False Default Default False Text Box {guid {5C61029C-A7E5-4D6A-A34C-A51E015661F4}} 0 3 5 False Cont Societate True 20

Cont

24

User Permissions admin Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

21

Query: Grafic retineri


SQL

SELECT Retineri.Retinere, [Procent]*DSum("[salariu negociat]","persoane")/100 AS retinut FROM Retineri WHERE (((Len([retinere]))<>0)); Name Retinere Type Text Size 10

Columns

AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: DataUpdatable: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable:

True Variable Length; Updatable General False Default Default True Text Box {guid {0625B4C4-7BA5-4F0A-BFB6-E0D4FE8A15CA}} 0 3 0 False Retinere Retineri True Double False Fixed Size General False 1 False Procent Retineri Number of Fields 1 False 10 False False idRetinere False False False Ascending 1 False 10 False False PrimaryKey True True True Ascending

retinut

Table Indexes Name idRetinere Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idRetinere PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idRetinere User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

22

Query: Grafic salarizare


SQL

SELECT Departamente.Departament, Sum(Persoane.[Salariu negociat]) AS [SumOfSalariu negociat] FROM Departamente INNER JOIN Persoane ON Departamente.iddepartament = Persoane.Departament

Columns Name Departament AllowZeroLength: Attributes: Caption: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: SumOfSalariu negociat AllowZeroLength: Attributes: Caption: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnWidth: DataUpdatable: OrdinalPosition: Required: Type Text Size 30

True Variable Length Grafic salarizare General False Default Default False Text Box {guid {358FC514-EA74-479D-B30A-95A75E979C46}} 0 3 0 False Departament Departamente True Double False Fixed Size Salarii General False 2265 False 1 False 8

Table Indexes Name DepartamenteDepartament Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Departament idlocmunca Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name:

Number of Fields 1 False 5 False False DepartamenteDepartament False False False Ascending 1 False 5 False False idlocmunca False False False Ascending 1 False 5 False False PrimaryKey

23

Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament User Permissions admin Group Permissions Admins Users

True True True Ascending Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

24

Query: Selectie persoane


SQL

SELECT Persoane.Nume, Persoane.Prenume, Persoane.[Salariu negociat], Departamente.Departament, Departamente.iddepartament FROM Departamente INNER JOIN Persoane ON Departamente.iddepartament = Persoane.Departament Name Nume Type Text Size 50

Columns

AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode: IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression:

True Variable Length; Updatable General False Default Default True Text Box {guid {FCAFC8B3-81D2-429A-BAD1-1AEB1D4FC3DF}} 0 3 0 False Nume Persoane True Text True Variable Length; Updatable General False Default Default True Text Box {guid {B99BD4F9-6BFE-4A3E-B182-77EFAA6CFDD2}} 0 3 1 False Prenume Persoane True Double False Fixed Size; Updatable General False Default Default True 0 Text Box {guid {EA998D64-D3A6-4356-A526-AED6AB1E597E}} 2 False Salariu negociat Persoane Text True Variable Length; Updatable General False Default Default True Text Box {guid {358FC514-EA74-479D-B30A-95A75E979C46}} 0

Prenume

50

Salariu negociat AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DecimalPlaces: DisplayControl: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: Departament AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: DisplayControl: GUID: IMEMode:

30

25

IMESentenceMode: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable: UnicodeCompression: iddepartament AllowZeroLength: Attributes: CollatingOrder: ColumnHidden: ColumnOrder: ColumnWidth: DataUpdatable: GUID: OrdinalPosition: Required: SourceField: SourceTable:

3 3 False Departament Departamente True Long Integer False Fixed Size; Auto-Increment; Updatable General False Default Default True {guid {279D41FC-41C8-4EDE-B067-F5330B07CE6C}} 4 False iddepartament Departamente 4

Table Indexes Name DepartamentePersoane Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Departament FunctiiPersoane Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Functie idPersoana Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: idPersoana Nume Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Nume PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Number of Fields 1 False 3 True False DepartamentePersoane False False False Ascending 1 False 3 True False FunctiiPersoane False False False Ascending 1 False 5 False False idPersoana False False False Ascending 1 False 4 False False Nume False False False Ascending 1 False 5 False False PrimaryKey True

26

Required: Unique: Fields: idPersoana DepartamenteDepartament Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: Departament idlocmunca Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament PrimaryKey Clustered: DistinctCount: Foreign: IgnoreNulls: Name: Primary: Required: Unique: Fields: iddepartament

True True Ascending 1 False 5 False False DepartamenteDepartament False False False Ascending 1 False 5 False False idlocmunca False False False Ascending 1 False 5 False False PrimaryKey True True True Ascending

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Write Definition; Read Data; Insert Data; Update Data; Delete Data

27

Form: Departamente
Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: Caption: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaintPalette: Picture: PictureData: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth: Objects Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: -2147483633 False Detail False False Detail Flat False CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: False Always None 513 False None True

True True True True True No True Departamente Forms 2 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Continuous Forms True False 10 False 1 5085 False True Both Enabled True False admin Long binary data (bitmap) Long binary data True False Long binary data No Locks Dynaset Default True False 0 1 False 5102 4680 5820

AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DatasheetGridlinesColor: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: PaletteSource: PictureAlignment: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RecordSource: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop:

True True True True True True Sizable True True 0 False 1 1 False False 0 12632256 True True 1 10 0 328826 5385 9024 True False True Left-to-Right True (Custom) Center Clip 0 Long binary data Long binary data True Departamente Both True 0 admin Both False 5910 885

Section: FormFooter BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormFooter HasContinued: False InSelection: False Name: FormFooter SpecialEffect: Flat WillContinue: False

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 0 False None True

28

Section: FormHeader BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormHeader HasContinued: False InSelection: False Name: FormHeader SpecialEffect: Flat WillContinue: False Text Box: Departament AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 8421504 BorderStyle: Solid BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Departament DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Departament FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: 1917 0 Departament 1 0 Neither Flat True 0 0 True

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 0 False None True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False Normal Solid Hairline False False 2310 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 114 False 2835 Transparent Solid Hairline Departament Always Yes Arial False 0 0 0 Departament_Label 0 0 Flat 0 0 True

Label: Departament_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Departament_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 285 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 0 TextAlign: General Top: 114 Vertical: False Width: 1860 User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

29

Form: Functii
Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: Caption: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaintPalette: Picture: PictureData: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth: Objects Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: -2147483633 False Detail False False Detail Flat False CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: False Always None 399 False None True

True True True True True No True Functii Forms 2 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Continuous Forms True False 10 False 1 7665 False True Both Enabled True False admin Long binary data (bitmap) Long binary data True False Long binary data No Locks Dynaset Default True False 0 1 False 4875 270 6645

AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DatasheetGridlinesColor: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: PaletteSource: PictureAlignment: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RecordSource: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop:

True True True True True True Sizable True True 0 False 1 1 False False 0 12632256 True True 1 10 0 394362 6210 9024 True False True Left-to-Right True (Custom) Center Clip 0 Long binary data Long binary data True Functii Both True 0 admin Both False 8490 210

Section: FormFooter BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormFooter HasContinued: False InSelection: False Name: FormFooter SpecialEffect: Flat

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 0 False None True

30

WillContinue:

False CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: False Always None 369 False None True

Section: FormHeader BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormHeader HasContinued: False InSelection: False Name: FormHeader SpecialEffect: Flat WillContinue: False Text Box: Functie AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 8421504 BorderStyle: Solid BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Functie DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Functie FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: 57 0 Functie 1 0 Neither Flat True 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextAlign: Top: Vertical: Width:

False Normal Solid Hairline False False 1560 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 57 False 4320 Transparent Solid Hairline Functie Always Yes Tahoma False 0 0 0 Functie_Label 0 0 Flat Left 57 False 1560

Label: Functie_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Functie_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 255 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 1 Tag: DetachedLabel TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

31

Form: Persoane
Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DefaultEditing: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: Picture: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RecordSource: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop: True True True True True No True True True 0 False 1 1 False False 0 2 True True 1 10 0 459898 9945 9024 True False True Left-to-Right True (none) Clip 0 Long binary data Long binary data True Persoane Both True 0 admin Both False 6045 210 AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: KeyPreview: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaletteSource: PictureAlignment: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth: True True True True True False Sizable Forms 37 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Single Form True False 10 True 1 5220 False True Both Enabled True False admin (Default) Center False False Long binary data No Locks Dynaset Default True False 0 1 False 9660 270 10380

Objects BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: Text Box: Adresa AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: -2147483633 False Detail False False Detail Flat False True 16777215 0 Transparent 0 False Default Adresa Auto CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: False Always None 5215 False None True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen:

False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always

32

Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Text Box: CNP AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

True Adresa No Tahoma False 0 0 0 False 6008 0 Adresa 0 0 Neither Sunken True 0 0 True True 16777215 0 Transparent 0 False Default CNP Auto True CNP No Tahoma False 0 0 0 False 1473 0 CNP 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: Cancel: ControlTipText: Default: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: Name: OnClick: PictureData: ReadingOrder: TabIndex: TextFontCharSet: Transparent: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle:

False Database Default False 8 Normal 780 False 3 0 0 False System Context System 0 3 General 1644 False 3456 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 1700 False 1701 False Auto Dialer False True No Tahoma False -2147483630 0 Command18 [Event Procedure] Long binary data Context 3 0 False 1536 False Normal Solid

Command Button: Command18 AutoRepeat: False Caption: Formeaza ControlType: 104 DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Command18 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 906 Left: 7200 ObjectPalette: Long binary data Picture: (bitmap) PictureType: 0 Section: 0 TabStop: True Top: 1644 Visible: True Text Box: Data angajare AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0

33

BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Date angajare ControlType: EventProcPrefix: HelpContextId: Name: Picture: Section: Visible: Date personale ControlType: EventProcPrefix: HelpContextId: Name: Picture: Section: Visible:

Transparent 0 False Default Data angajare Auto True Data_angajare No Tahoma False 0 240 False 3 False 1630 0 Data angajare 0 0 Neither Sunken True 0 0 True 124 Date_angajare 0 Date angajare (none) 0 True 124 Date_personale 0 Date personale (none) 0 True

BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HelpContextId: IMEMode: InputMask: KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: Enabled: Height: Left: PageIndex: PictureType: Top: Width: Enabled: Height: Left: PageIndex: PictureType: Top: Width: AutoExpand: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: ColumnCount: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: ListRows: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: RowSourceType:

Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal Short Date 0 0 00/00/0000;0;_ 0 0 False System Context System 0 1 General 2777 False 1701 True 3435 135 1 0 1590 9390 True 3441 135 0 0 1590 9390 True Normal Solid Hairline 2 False Default Departament Auto True No Tahoma False 0 0 0 False 1643 8 False System Context Table/Query

Combo Box: Departament AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid BoundColumn: 1 ColumnHeads: False ColumnOrder: Default ColumnWidths: 0;1440 ControlType: 111 DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Departament FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LimitToList: True ListWidth: 1440 Name: Departament OldBorderStyle: 1 RowSource: SELECT Departamente.iddepartament, Departamente.Departament FROM Departamente ORDER BY ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Sunken

Section: TabIndex:

0 5

34

TabStop: True TextFontCharSet: 0 Visible: True Command Button: Formeaza AutoRepeat: False Caption: Command17 ControlType: 104 DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Formeaza FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 801 Left: 1417 ObjectPalette: Long binary data Picture: (bitmap) PictureType: 0 Section: 0 TabStop: True Top: 3628 Visible: True Bound Object Frame: Foto AutoActivate: Double-Click BackStyle: Normal BorderLineStyle: Solid BorderWidth: Hairline ColumnOrder: Default ControlSource: Foto DisplayType: False Enabled: True Height: 2310 Left: 6066 Name: Foto OLEType: None Section: 0 SpecialEffect: Sunken TabStop: True UpdateOptions: Automatic Visible: True Combo Box: Functie AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid BoundColumn: 1 ColumnHeads: False ColumnOrder: Default ColumnWidths: 0;1440 ControlType: 111 DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Functie FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LimitToList: True ListWidth: 1440 Name: Functie OldBorderStyle: 1 RowSource: SELECT Functii.idFunctie, Functii.Functie FROM Functii ORDER BY [Functie]; ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Sunken TabStop: True TextFontCharSet: 0 Visible: True

TextAlign: Top: Width: Cancel: ControlTipText: Default: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: Name: OnClick: PictureData: ReadingOrder: TabIndex: TextFontCharSet: Transparent: Width: BackColor: BorderColor: BorderStyle: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EventProcPrefix: HelpContextId: Locked: OldBorderStyle: OLETypeAllowed: SizeMode: TabIndex: Top: Verb: Width: AutoExpand: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: ColumnCount: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: ListRows: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: RowSourceType: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Width:

General 1644 2211 False Auto Dialer False True No Tahoma False -2147483630 0 Formeaza [Event Procedure] Long binary data Context 7 0 False 1236 16777215 0 Solid False Default 108 Always Foto 0 False 1 Either Clip 6 2721 0 2676 True Normal Solid Hairline 2 False Default Functie Auto True No Tahoma False 0 0 0 False 1643 8 False System Context Table/Query 0 6 General 1984 2211

35

Label: Label11 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label12 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label13 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label14 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes:

16777215 0 Transparent 0 100 Label11 False 8 Normal 240 170 0 System Context 0 General 3288 False 1140 16777215 0 Transparent 0 100 Label12 False 8 Normal 240 5045 0 System Context 0 General 2721 False 885 16777215 0 Transparent 0 100 Label13 False 8 Normal 240 553 0 System Context 0 General 2380 False 945 16777215 0 Transparent 0 100 Label14 False 8 Normal 240 283 0 System

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Telefon acasa: Always No Tahoma False 0 0 0 Label11 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Fotografie: Always No Tahoma False 0 0 0 Label12 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Nr contract: Always No Tahoma False 0 0 0 Label13 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle:

Transparent Solid Hairline Data angajare: Always No Tahoma False 0 0 0 Label14 0

36

ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label15 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label16 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label19 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label20 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix:

Context 0 General 2834 False 1170 16777215 0 Transparent 0 100 Label15 False 8 Normal 240 4195 0 System Context 0 General 1644 False 900 16777215 0 Transparent 0 100 Label16 False 8 Bold 240 2040 0 System Context 0 General 4081 False 1530 16777215 0 Transparent 0 100 Label19 False 8 Normal 240 396 0 System Context 0 General 1644 False 1080 16777215 0 Transparent 0 100 Label20

RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Mobil firma: Always No Tahoma False 0 0 0 Label15 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Salariu negociat: Always Yes Tahoma False 0 0 0 Label16 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Departament: Always No Tahoma False 0 0 0 Label19 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold:

Transparent Solid Hairline Functie: Always No

37

FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label21 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label3 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label4 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

False 8 Normal 240 849 0 System Context 0 General 1984 False 660 16777215 0 Transparent 0 100 Label21 False 8 Normal 240 4592 0 System Context 0 General 2381 False 555 16777215 0 Transparent 0 100 Label3 False 8 Bold 240 2039 0 System Context 0 General 170 False 825 16777215 0 Transparent 0 100 Label4 False 8 Bold 240 1857 0 System Context 0 General 623 False 1005

FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Tahoma False 0 0 0 Label20 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Memo: Always No Tahoma False 0 0 0 Label21 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Nume: Always Yes Tahoma False 0 0 0 Label3 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Prenume: Always Yes Tahoma False 0 0 0 Label4 0 0 Flat 0 0 True

38

Label: Label5 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label6 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label8 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section:

16777215 0 Transparent 0 100 Label5 False 8 Normal 240 875 0 System Context 0 General 1700 False 435 16777215 0 Transparent 0 100 Label6 False 8 Normal 240 605 0 System Context 0 General 2097 False 705 16777215BackStyle: 0 Transparent 0 100 Label7 False 8 Normal 240 800 0 System Context 0 General 2494 False 510 16777215 0 Transparent 0 100 Label8 False 8 Normal 240 5215 0 System Context 0

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline CNP: Always No Tahoma False 0 0 0 Label5 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Transparent BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Serie CI: Always No Tahoma False 0 0 0 Label6 0 0 Flat 0 0 True Solid Hairline Nr CI: Always No Tahoma False 0 0 0 Label7 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect:

Transparent Solid Hairline Adresa: Always No Tahoma False 0 0 0 Label8 0 0 Flat

39

TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label9 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Memo AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

General 1644 False 645 16777215 0 Transparent 0 100 Label9 False 8 Normal 240 785 0 System Context 0 General 2891 False 525 True 16777215 0 Transparent 0 False Default Memo Auto True Memo No Tahoma False 0 0 0 False 4535 0 Memo 0 0 Vertical Only Sunken True 0 0 True

TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Studii: Always No Tahoma False 0 0 0 Label9 0 0 Flat 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode IsHyperlink:

False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always True Database Default False 8 Normal 768 False 3 0 0 False System Context System 0 7 General 2834 False 1701 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 False

Text Box: Mobil firma AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Mobil firma DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Mobil_firma FontBold: No FontName: Tahoma FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 InputMask: !\(9999") "000000;;

40

KeyboardLanguage0 Left: 5329 LeftMargin: 0 Locked: False NumeralShapes: System ReadingOrder: Context ScrollBarAlign: System Section: 0 TabIndex: 2 TextAlign: General Top: 1644 Vertical: False Width: 1701 Text Box: Nr CI AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: True 16777215 0 Transparent 0 False Default Nr CI Auto True Nr_CI No Tahoma False 0 0 0 False 1473 0 Nr CI 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 Mobil firma 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width:

False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 0 0 False System Context System 0 2 General 2494 False 1086 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 2380 False 1701

Text Box: Nr contract AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Nr contract DecimalPlaces: 0 Enabled: True EventProcPrefix: Nr_contract FontBold: No FontName: Tahoma FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: 1630 0 Nr contract 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

41

Text Box: Nume AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

True 16777215 0 Transparent 0 False Default Nume Auto True Nume Yes Tahoma False 0 0 0 False 3004 0 Nume 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic:

False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Bold 240 False 3 0 0 False System Context System 0 1 General 170 False 2256 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Bold 240 False 3 0 0 False System Context System 0 2 General 623 False 2256 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False

Text Box: Prenume AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Prenume DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Prenume FontBold: Yes FontName: Tahoma FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Text Box: Salariu AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: 3004 0 Prenume 0 0 Neither Sunken True 0 0 True negociat True 16777215 0 Transparent 0 False Default Salariu negociat 0 True Salariu_negociat Yes

42

FontName: Times New Roman FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 285 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Locked: False NumeralShapes: System ReadingOrder: Context ScrollBarAlign: System Section: 0 TabIndex: 4 TextAlign: General Top: 4081 Vertical: False Width: 1821 AllowAutoCorrect: True AutoTab: False BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Serie CI DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Serie_CI FontBold: No FontName: Tahoma FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Text Box: Studii AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: 1473 0 Serie CI 0 0 Neither Sunken True 0 0 True True 16777215 0 Transparent 0 False Default Studii Auto True Studii No Tahoma False 0 0 0 False 1473 0 Studii 0 0 Neither

FontSize: FontWeight: Format: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section:

10 Bold Standard 0 0 False 3741 0 Salariu negociat 0 0 Neither Sunken True 0 0 True Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 0 0 False System Context System 0 1 General 2097 False 726 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 0 0 False System Context System 0

43

SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: TabCtl0 BackStyle: DisplayWhen: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: HelpContextId: MultiRow: Section: TabFixedHeight: TabIndex: TextFontCharSet: Visible:

Sunken True 0 0 True Normal Always TabCtl0 False 8 Normal 0 False 0 0 0 0 True

TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: ControlType: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: Height: Left: Name: Style: TabFixedWidth: TabStop: Top: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

4 General 2891 False 2796 123 True No Tahoma False 3975 0 TabCtl0 0 0 True 1185 9660 False Normal Solid Hairline False False Default 109 Always False Database Default False 8 Normal 240 False 3 False 1473 0 Telefon acasa 0 0 Neither Sunken True 0 0 True

Text Box: Telefon acasa AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Telefon acasa DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Telefon_acasa FontBold: No FontName: Tahoma FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 InputMask: !\(9999") "000000;0; KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Locked: False NumeralShapes: System ReadingOrder: Context ScrollBarAlign: System Section: 0 TabIndex: 5 TextAlign: General Top: 3288 Vertical: False Width: 1701

Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 VERSION 1.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_Persoane" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Formeaza_Click() On Error GoTo Err_Formeaza_Click Dim stDialStr As String Dim PrevCtl As Control

44

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Const ERR_OBJNOTEXIST = 2467 Const ERR_OBJNOTSET = 91 Const ERR_CANTMOVE = 2483 stDialStr = Me.Telefon_acasa.Value Application.Run "utility.wlib_AutoDial", stDialStr Exit_Formeaza_Click: Exit Sub Err_Formeaza_Click: If (Err = ERR_OBJNOTEXIST) Or (Err = ERR_OBJNOTSET) Or (Err = Resume Next End If MsgBox Err.Description Resume Exit_Formeaza_Click End Sub Private Sub Command18_Click() On Error GoTo Err_Command18_Click Dim stDialStr As String Const ERR_OBJNOTEXIST = 2467 Const ERR_OBJNOTSET = 91 Const ERR_CANTMOVE = 2483 stDialStr = Me.Mobil_firma.Value Application.Run "utility.wlib_AutoDial", stDialStr Exit_Command18_Click: Exit Sub Err_Command18_Click: If (Err = ERR_OBJNOTEXIST) Or (Err = ERR_OBJNOTSET) Or (Err = Resume Next End If MsgBox Err.Description Resume Exit_Command18_Click End Sub

User Permissions admin Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

45

Form: Raport retineri


Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: Caption: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaletteSource: PictureAlignment: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop:

True True True True True No True Raport retineri Forms 7 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Single Form True False 10 True 1 1890 False True Both Enabled True False admin (Default) Center False False Long binary data No Locks Dynaset Neither True 0 admin Both False 2715 2340

AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DatasheetGridlinesColor: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: Picture: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth:

True True True True True True Sizable True True 0 False 1 1 False False 0 12632256 True True 1 10 0 525434 5295 9024 True False False Left-to-Right True (none) Clip 0 Long binary data Long binary data False Default True False 0 1 False 5555 4725 5730

Objects

BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue:

-2147483633 False Detail False False Detail Flat False

CanGrow:

False DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

Always None 2163 False None True

Combo Box: Combo0 AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid BoundColumn: 1 ColumnHeads: False

AutoExpand: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: ColumnCount: ColumnHidden:

True Normal Solid Hairline 2 False

46

ColumnOrder: Default ColumnWidths: 0;1440 DecimalPlaces: Auto DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Combo0 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LimitToList: True ListWidth: 1440 Name: Combo0 OldBorderStyle: 1 RowSource: SELECT Departamente.iddepartament, Departamente.Departament FROM Departamente ORDER BY ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Sunken TabStop: True TextFontCharSet: 0 Visible: True Option Group: Frame5 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid ColumnHidden: False ColumnWidth: Default DefaultValue: 1 Enabled: True Height: 943 Left: 340 Name: Frame5 OnClick: [Event Procedure] SpecialEffect: Raised TabStop: True Visible: True Label: Label11 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label9 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: 16777215 0 Transparent 0 100 Label11 False 8 Normal 240 756 0 System Context 0 General 943 False 1680 16777215 0 Transparent 0 100 Label9 False 8 Normal 240 756 0

ColumnWidth: ControlType: DefaultValue: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: ListRows: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: RowSourceType:

Default 111 1 True No Tahoma False 0 0 0 False 2721 8 False System Context Table/Query

Section: TabIndex: TextAlign: Top: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: ColumnOrder: ControlType: DisplayWhen: EventProcPrefix: HelpContextId: Locked: OldBorderStyle: Section: TabIndex: Top: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 0 General 566 2331 Transparent Solid Hairline Default 107 Always Frame5 0 False 1 0 1 403 2282 Transparent Solid Hairline Toate departamentele Always No Tahoma False 0 0 0 Label11 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name:

Transparent Solid Hairline Un departament Always No Tahoma False 0 0 0 Label9

47

NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

System Context 0 General 613 False 1245

OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 0 Flat 0 0 True

Option Button: Option10 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid ControlType: 105 Enabled: True Height: 240 Left: 526 Name: Option10 OptionValue: 2 Section: 0 Top: 971 Width: 260 Option Button: Option8 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Enabled: Height: Left: Name: OptionValue: Section: Top: Width: 0 Solid 105 True 240 526 Option8 1 0 641 260

BorderLineStyle: BorderWidth: DisplayWhen: EventProcPrefix: HelpContextId: Locked: OldBorderStyle: ReadingOrder: SpecialEffect: Visible:

Solid Hairline Always Option10 0 False 1 Context Sunken True

BorderLineStyle: BorderWidth: DisplayWhen: EventProcPrefix: HelpContextId: Locked: OldBorderStyle: ReadingOrder: SpecialEffect: Visible:

Solid Hairline Always Option8 0 False 1 Context Sunken True

Command Button: Raport AutoRepeat: False Caption: Command12 ControlType: 104 DisplayWhen: Always EventProcPrefix: Raport FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 576 Left: 4195 ObjectPalette: Long binary data Picture: (bitmap) PictureType: 0 Section: 0 TabStop: True Top: 1303 Visible: True

Cancel: ControlTipText: Default: Enabled: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: Name: OnClick: PictureData: ReadingOrder: TabIndex: TextFontCharSet: Transparent: Width:

False Preview Report False True No Tahoma False -2147483630 0 Raport [Event Procedure] Long binary data Context 2 0 False 576

Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VERSION 1.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Form_Raport retineri" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Frame5_Click() If Me.Frame5.Value = 1 Then Me.Combo0.Enabled = True Else Me.Combo0.Enabled = False End If End Sub

48

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Private Sub Raport_Click() On Error GoTo Err_Raport_Click Dim stDocName, filtru As String stDocName = "STAT" If Me.Frame5.Value = 1 Then filtru = "iddepartament=" & Me.Combo0.Value Else filtru = "" End If DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview, , filtru Exit_Raport_Click: Exit Sub Err_Raport_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Raport_Click End Sub

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

49

Form: Retineri
Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: Caption: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaletteSource: PictureAlignment: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth:

False False True True True No True Retineri Forms 5 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Continuous Forms True False 10 False 1 4155 False True Both Enabled True False admin (Default) Center False False Long binary data No Locks Dynaset Default True False 0 1 False 2437 6285 2865

AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DatasheetGridlinesColor: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: Picture: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RecordSource: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop:

True True True True True True Sizable True True 0 False 1 1 False False 0 12632256 True True 1 10 0 590970 2430 9024 True False False Left-to-Right True (none) Clip 0 Long binary data Long binary data False Retineri Neither True 0 admin Both False 4980 45

Objects Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue:

-2147483633 False Detail False False Detail Flat False

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 369 False None True

Section: FormFooter BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormFooter HasContinued: False InSelection: False Name: FormFooter

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol:

False Always None 0 False None

50

SpecialEffect: WillContinue:

Flat False

Visible:

True

Section: FormHeader BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormHeader HasContinued: False InSelection: False Name: FormHeader SpecialEffect: Flat WillContinue: False Label: Label5 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: -2147483633 0 Transparent 0 100 Label5 False 8 Normal 285 2097 0 System Context 0 General 56 False 180

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 354 False None True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline % Always No MS Sans Serif False -2147483630 0 0 Label5 0 0 Flat 0 0 True

Text Box: Procent AllowAutoCorrect: True BackColor: -2147483643 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Procent DecimalPlaces: 2 Enabled: True EventProcPrefix: Procent FontBold: No FontName: MS Sans Serif FontUnderline: False ForeColor: -2147483640 Height: 255 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Locked: False NumeralShapes: System ReadingOrder: Context ScrollBarAlign: System Section: 0 TabIndex: 1 TextAlign: General Top: 57 Vertical: False Width: 630 Label: Procent_Label BackColor: -2147483633 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Procent_Label FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False Normal Solid Hairline False False 600 109 Always False Database Default False 8 Normal Standard 0 0 False 1360 0 Procent 1 0 Neither Sunken True 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor:

Transparent Solid Hairline Procent Always No MS Sans Serif False -2147483630

51

Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: Tag: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

240 1360 0 System Context 1 DetachedLabel 0 0 True

HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextAlign: Top: Vertical: Width: AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextAlign: Top: Vertical: Width:

0 0 Procent_Label 0 0 Flat Right 57 False 630 False Normal Solid Hairline False False 1185 109 Always False Database Default False 8 Normal 255 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 57 False 735 Transparent Solid Hairline Retinere Always No MS Sans Serif False -2147483630 0 0 Retinere_Label 0 0 Flat Left 57 False 1185

Text Box: Retinere AllowAutoCorrect: True BackColor: -2147483643 BorderColor: 0 BorderStyle: Solid BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Retinere DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Retinere FontBold: No FontName: MS Sans Serif FontUnderline: False ForeColor: -2147483640 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: 57 0 Retinere 1 0 Neither Sunken True 0 0 True

Label: Retinere_Label BackColor: -2147483633 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Retinere_Label FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 1 Tag: DetachedLabel TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

52

Form: Societate
Properties AllowAdditions: AllowDeletions: AllowEditing: AllowFilters: AllowPivotChartView: AllowUpdating: AutoResize: Caption: Container: Count: Cycle: DatasheetBackColor: DatasheetCellsEffect: DatasheetFontHeight: DatasheetFontName: DatasheetFontWeight: DatasheetGridlinesBehavior DefaultView: FastLaserPrinting: FilterOn: GridX: HasModule: HorizontalDatasheetGridline InsideHeight: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PaintPalette: Picture: PictureData: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: RecordsetType: RowHeight: ShortcutMenu: SubdatasheetExpanded: TimerInterval: VerticalDatasheetGridlineSt Visible: Width: WindowLeft: WindowWidth: Objects Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: -2147483633 False Detail False False Detail Flat False CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: False Always None 2891 False None True

False False True True True No True Date societate Forms 12 All Records 16777215 Flat 10 Arial Normal Both Single Form True False 10 False 1 5040 False True Both Enabled True False admin Long binary data (bitmap) Long binary data True False Long binary data No Locks Dynaset Default True False 0 1 False 5045 270 6510

AllowDatasheetView: AllowDesignChanges: AllowEdits: AllowFormView: AllowPivotTableView: AutoCenter: BorderStyle: CloseButton: ControlBox: CurrentView: DataEntry: DatasheetBorderLineStyle: DatasheetColumnHeaderU DatasheetFontItalic: DatasheetFontUnderline: DatasheetForeColor: DatasheetGridlinesColor: DividingLines: FetchDefaults: FrozenColumns: GridY: HelpContextId: Hwnd: InsideWidth: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: NavigationButtons: Orientation: Painting: PaletteSource: PictureAlignment: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSelectors: RecordSource: ScrollBars: ShowGrid: SubdatasheetHeight: UserName: ViewsAllowed: WhatsThisButton: WindowHeight: WindowTop:

True True True True True True Sizable True True 0 False 1 1 False False 0 12632256 True True 1 10 0 656506 6075 9024 True False False Left-to-Right True (Custom) Center Clip 0 Long binary data Long binary data False Societate Neither True 0 admin Both False 5865 210

Section: FormFooter BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormFooter HasContinued: False InSelection: False Name: FormFooter SpecialEffect: Flat WillContinue: False

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 0 False None True

53

Section: FormHeader BackColor: -2147483633 CanShrink: False EventProcPrefix: FormHeader HasContinued: False InSelection: False Name: FormHeader SpecialEffect: Flat WillContinue: False Text Box: Adresa AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: True 16777215 8421504 Solid 0 False Default Adresa Auto True Adresa No Arial False 0 0 0 False 1917 0 Adresa 1 0 Neither Flat True 0 0 True

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 0 False None True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False Normal Solid Hairline False False 2310 109 Always False Database Default False 9 Normal 735 False 3 0 0 False System Context System 0 3 General 1311 False 2310 Transparent Solid Hairline Adresa Always Yes Arial False 0 0 0 Adresa_Label 0 0 Flat 0 0 True

Label: Adresa_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Adresa_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 285 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 0 TextAlign: General Top: 1311 Vertical: False Width: 1860 Text Box: Banca AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: True 16777215 8421504 Solid 0 False Default Banca Auto True Banca No Arial

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize:

False Normal Solid Hairline False False 1560 109 Always False Database Default False 9

54

FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False 0 0 0 False 1916 0 Banca 1 0 Neither Flat True 0 0 True

FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 4 General 2097 False 2835

Label: Banca_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Banca_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 285 Left: 56 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 0 TextAlign: General Top: 2097 Vertical: False Width: 1860 Text Box: Cont AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: True 16777215 8421504 Solid 0 False Default Cont Auto True Cont No Arial False 0 0 0 False 1916 0 Cont 1 0 Neither Flat True 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Banca Always Yes Arial False 0 0 0 Banca_Label 0 0 Flat 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth:

False Normal Solid Hairline False False 1860 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 5 General 2496 False 2550 Transparent Solid Hairline

Label: Cont_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent

55

BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: CUI AllowAutoCorrect: BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible: Label: CUI_Label BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

0 100 Cont_Label False 9 Bold 285 56 0 System Context 0 General 2496 False 1860 True 16777215 8421504 Solid 0 False Default CUI Auto True CUI No Arial False 0 0 0 False 1917 0 CUI 1 0 Neither Flat True 0 0 True 13209 0 Transparent 0 100 CUI_Label False 9 Bold 285 57 0 System Context 0 General 513 False 1860

Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Cont Always Yes Arial False 0 0 0 Cont_Label 0 0 Flat 0 0 True

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False Normal Solid Hairline False False 1215 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 1 General 513 False 1215 Transparent Solid Hairline CUI Always Yes Arial False 0 0 0 CUI_Label 0 0 Flat 0 0 True

Text Box: Nr inrg AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 8421504 BorderStyle: Solid

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth:

False Normal Solid Hairline

56

BottomMargin: CanShrink: ColumnOrder: ControlSource: DecimalPlaces: Enabled: EventProcPrefix: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 False Default Nr inrg Auto True Nr_inrg No Arial False 0 0 0 False 1917 0 Nr inrg 1 0 Neither Flat True 0 0 True

CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False False 1215 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 2 General 912 False 1215 Transparent Solid Hairline Nr inrg Always Yes Arial False 0 0 0 Nr inrg_Label 0 0 Flat 0 0 True

Label: Nr inrg_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Nr_inrg_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 285 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 0 TextAlign: General Top: 912 Vertical: False Width: 1860 Text Box: Societate AllowAutoCorrect: True BackColor: 16777215 BorderColor: 8421504 BorderStyle: Solid BottomMargin: 0 CanShrink: False ColumnOrder: Default ControlSource: Societate DecimalPlaces: Auto Enabled: True EventProcPrefix: Societate FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 HelpContextId: 0 IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBars: SpecialEffect: TabStop: TextFontCharSet: 1917 0 Societate 1 0 Neither Flat True 0

AutoTab: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ColumnHidden: ColumnWidth: ControlType: DisplayWhen: EnterKeyBehavior: FilterLookup: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Locked: NumeralShapes: ReadingOrder: ScrollBarAlign: Section: TabIndex: TextAlign: Top:

False Normal Solid Hairline False False 2310 109 Always False Database Default False 9 Normal 285 False 3 0 0 False System Context System 0 0 General 114

57

TopMargin: Visible:

0 True

Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: DisplayWhen: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HelpContextId: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False 2790 Transparent Solid Hairline Societate Always Yes Arial False 0 0 0 Societate_Label 0 0 Flat 0 0 True

Label: Societate_Label BackColor: 13209 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 ControlType: 100 EventProcPrefix: Societate_Label FontItalic: False FontSize: 9 FontWeight: Bold Height: 285 Left: 57 LineSpacing: 0 NumeralShapes: System ReadingOrder: Context Section: 0 TextAlign: General Top: 114 Vertical: False Width: 1860

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

58

Report: Centralizator retineri


Properties AutoCenter: BorderStyle: Container: DateGrouping: FilterOn: GridY: HasModule: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: Orientation: PageFooter: Painting: Picture: PicturePages: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: UserName: Width: WindowLeft: WindowWidth:

False Dashes Reports Use System Settings False 10 False True True Both Enabled True Left-to-Right Default True (none) All Pages False False Long binary data No Locks admin 6746 1560 7890

AutoResize: CloseButton: ControlBox: FastLaserPrinting: GridX: GrpKeepTogether: HelpContextId: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: OrderByOn: Owner: PageHeader: PaletteSource: PictureAlignment: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSource: Visible: WindowHeight: WindowTop:

True True True True 10 Per Column 0 9353 True False False admin Default (Default) Center Clip 0 Long binary data Long binary data Retineri True 7365 420

Objects Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: 16777215 True Detail False False Detail Flat False CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible: True Always None 283 True None True

Section: PageFooterSection BackColor: 16777215 EventProcPrefix: PageFooterSection Height: 283 Name: PageFooterSection Visible: True Section: PageHeaderSection BackColor: 16777215 EventProcPrefix: PageHeaderSection Height: 1247 Name: PageHeaderSection Visible: True Section: ReportFooter BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: ReportFooter HasContinued: False InSelection: False Name: ReportFooter SpecialEffect: Flat WillContinue: False Section: ReportHeader BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: ReportHeader HasContinued: False InSelection: False

DisplayWhen: HasContinued: InSelection: SpecialEffect: WillContinue: DisplayWhen: HasContinued: InSelection: SpecialEffect: WillContinue: CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

Always False False Flat False Always False False Flat False False Always None 623 True None True

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether:

False Always None 0 True

59

Name: SpecialEffect: WillContinue: Label: Label12 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label5 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label6 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label7 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes:

ReportHeader Flat False 16777215 0 Transparent 0 100 Yes Arial False 0 850 0 System Context 3 Center 113 False 5102 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 793 0 System Context 3 General 737 False 2098 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 3061 0 System Context 3 General 737 False 825 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 4478 0 System

NewRowOrCol: Visible:

None True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline CENTRALIZATOR RETINERI Label12 False 11 Bold 340 0 Label12 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Retinere Label5 False 8 Normal 226 0 Label5 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Procent % Label6 False 8 Normal 240 0 Label6 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle:

Transparent Solid Hairline Val.retinuta Label7 False 8 Normal 227 0 Label7 0

60

ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label8 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Line: Line10 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line11 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line9 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible:

Context 3 General 737 False 1019 16777215 0 Transparent 0 100 Yes Arial False 0 1133 0 System Context 2 General 226 False 2381 0 Solid 102 0 False 1 Flat True 0 Solid 102 0 False 1 Flat True 0 Solid 102 0 False 1 Flat True

RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline TOTAL Label8 False 8 Bold 283 0 Label8 0 0 Flat 0 0 True

BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin:

Solid Hairline Line10 113 Line10 2 56 6520 Solid Hairline Line11 170 Line11 2 623 6576 Solid Hairline Line9 113 Line9 3 1134 6576 Normal Solid Hairline False Procent 2 No Arial False 0 240 False 3 0 0 Procent 0 0

Text Box: Procent BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Procent FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Format: Standard HideDuplicates: False IMEMode: 0 IsHyperlink: False Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: 3288 0 System Context

61

RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

No 0 General 0 False 741

ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

System Flat 0 0 True

Text Box: Retinere BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: True ControlType: 109 EventProcPrefix: Retinere FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Retinere OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text2 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text4 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text2 False 8 Normal Standard False 0 False 4195 0 System Context No 0 General 0 False 1416

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

Normal Solid Hairline False Retinere Auto No Arial False 0 False 0 False 510 0 System Context No 0 General 0 False 2376

Normal Solid Hairline False =DSum("[Persoane]![Salariu negociat]","persoane")*[Procent]/100 DecimalPlaces: 0 FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage 0 : LeftMargin: 0 Name: Text2 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

16777215 0 Transparent 0 False 109 Text4 False 10 Bold Standard False 0

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

Normal Solid Hairline False =Sum(DSum("[Persoane]![Salariu negociat]","persoane")*[Procent]/100) DecimalPlaces: 0 FontBold: Yes FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3

62

IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text97 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink:

False 3751 0 System Context No 2 General 226 False 1746 16777215 0 Transparent 0 False

KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 0 Text4 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

ControlType: 109 EventProcPrefix: Text97 FontItalic: True FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text97 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True User Permissions admin Group Permissions Admins Users

Normal Solid Hairline False =Trim(DLookUp("[societate]","societat e")) & " " & Date() Auto No Arial False 16763904 False 0 False 0 0 System Context No 4 General 0 False 2621

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

63

Report: STAT
Properties AutoCenter: BorderStyle: Container: DateGrouping: FilterOn: GridY: HasModule: LayoutForPrint: MaxButton: MinMaxButtons: Moveable: OrderByOn: Owner: PageHeader: PaletteSource: PictureAlignment: PictureSizeMode: PictureType: PrtDevMode: PrtMip: RecordSource: Visible: WindowHeight: WindowTop:

False Dashes Reports Use System Settings False 10 True True True Both Enabled True False admin Default (Default) Center Clip 0 Long binary data Long binary data Selectie persoane True 8490 90

AutoResize: CloseButton: ControlBox: FastLaserPrinting: GridX: GrpKeepTogether: HelpContextId: LogicalPageWidth: MinButton: Modal: OnNoData: Orientation: PageFooter: Painting: Picture: PicturePages: PictureTiling: PopUp: PrtDevNames: RecordLocks: UserName: Width: WindowLeft: WindowWidth:

True True True True 10 Per Column 0 15700 True False [Event Procedure] Left-to-Right Default True (none) All Pages False False Long binary data No Locks admin 15420 0 11460

Objects Group Level 0 ControlSource: GroupHeader: GroupOn: SortOrder: Section: Detail BackColor: CanShrink: EventProcPrefix: HasContinued: InSelection: Name: SpecialEffect: WillContinue: iddepartament True Each Value False 16777215 False Detail False False Detail Flat False GroupFooter: GroupInterval: KeepTogether: True 1 Per Page

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 283 True None True

Section: GroupFooter1 BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: GroupFooter1 HasContinued: False InSelection: False Name: GroupFooter1 SpecialEffect: Flat WillContinue: False Section: GroupHeader0 BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: GroupHeader0 HasContinued: False InSelection: False Name: GroupHeader0 RepeatSection: False Visible: True Section: PageFooterSection BackColor: 16777215 EventProcPrefix: PageFooterSection Height: 283

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 396 True None True

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: SpecialEffect: WillContinue: DisplayWhen: HasContinued: InSelection:

False Always None 850 True None Flat False Always False False

64

Name: Visible:

PageFooterSection True

SpecialEffect: WillContinue: DisplayWhen: HasContinued: InSelection: SpecialEffect: WillContinue: CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

Flat False Always False False Flat False False Always None 850 True None True

Section: PageHeaderSection BackColor: 16777215 EventProcPrefix: PageHeaderSection Height: 797 Name: PageHeaderSection Visible: True Section: ReportFooter BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: ReportFooter HasContinued: False InSelection: False Name: ReportFooter SpecialEffect: Flat WillContinue: False Section: ReportHeader BackColor: 16777215 CanShrink: False EventProcPrefix: ReportHeader HasContinued: False InSelection: False Name: ReportHeader SpecialEffect: Flat WillContinue: False Text Box: Departament BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Departament FontItalic: False FontSize: 10 FontWeight: Bold Height: 285 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Departament OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Label: Label0 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label25 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 1417 0 System Context 5 General 453 False 1065

CanGrow: DisplayWhen: ForceNewPage: Height: KeepTogether: NewRowOrCol: Visible:

False Always None 1474 True None True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False Departament Auto Yes Arial False 0 False 0 False 2721 0 System Context No 5 General 453 False 2886 Transparent Solid Hairline Departament: Label0 False 8 Normal 225 0 Label0 0 0 Flat 0 0 True

65

BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label32 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label54 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Label: Label96 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: ControlType: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Section: TextAlign: Top:

16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 850 0 System Context 6 General 56 False 1455 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 113 0 System Context 2 General 113 False 2211 16777215 0 Transparent 0 100 No Arial False 0 14059 0 System Context 3 Center 226 False 1134 16777215 0 Transparent 0 100 Yes Arial False 0 4251 0 System Context 1 General 793

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Total departament : Label25 False 8 Normal 225 0 Label25 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Total general : Label32 False 14 Normal 397 0 Label32 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Transparent Solid Hairline Total retineri Label54 False 8 Normal 284 0 Label54 0 0 Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: Caption: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin:

Transparent Solid Hairline SITUATIA RETINERILOR ANGAJATORULUI PENTRU BUGET Label96 False 12 Bold 510 0 Label96 0 0 Flat 0 0

66

Vertical: Width: Line: Line17 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line19 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line23 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line24 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line30 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line31 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible: Line: Line89 BorderColor: BorderStyle: ControlType: Height: LineSlant: OldBorderStyle: SpecialEffect: Visible:

False 7311

Visible:

True

0 Solid 102 0 False 1 Flat True 0 Solid 102 0 True 1 Flat True 0 Solid 102 0 False 1 Raised True 0 Solid 102 0 False 1 Flat True 0 Solid 102 0 False 1 Flat True 0 Solid 102 0 True 1 Flat True 0 Solid 102 0 False 1 Flat True

BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BorderLineStyle: BorderWidth: EventProcPrefix: Left: Name: Section: Top: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth:

Solid Hairline Line17 0 Line17 5 793 15258 Solid Hairline Line19 116 Line19 3 692 15074 Solid Hairline Line23 0 Line23 6 340 15128 Solid Hairline Line24 0 Line24 6 0 15193 Solid Hairline Line30 56 Line30 2 56 15142 Solid Hairline Line31 56 Line31 2 635 15145 Solid Hairline Line89 56 Line89 3 56 15137 Normal Solid Hairline

Text Box: Numele BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent

67

BottomMargin: CanShrink:

0 False

CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

ControlType: 109 EventProcPrefix: Numele FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Numele OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Salariu BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: negociat 16777215 0 Transparent 0 False 109 Salariu_negociat False 8 Normal Standard False 0 False 3118 0 System Context No 0 General 0 False 1146

False =Trim([Nume]) & " " & Trim([prenume]) Auto No Arial False 0 False 0 False 510 0 System Context No 0 General 0 False 2391 Normal Solid Hairline False Salariu negociat 0 No Arial False 0 240 False 3 0 0 Salariu negociat 0 0 System Flat 0 0 True

Text Box: Text10 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text10 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text10 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Normal Solid Hairline False =retinerea(3) Auto No Arial False 0 False 0 False 6821 0 System Context No 3 Center 113 False 792

68

Text Box: Text11 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text11 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text11 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text12 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text12 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text12 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text13 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text13 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text13 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign:

Normal Solid Hairline False =retinerea(4) Auto No Arial False 0 False 0 False 7709 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =retinerea(5) Auto No Arial False 0 False 0 False 8597 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =retinerea(6) Auto No Arial False 0 False 0 False 9485 0 System Context No 3 Center

69

TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text14 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text14 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text14 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text15 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text15 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text15 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text20 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text20 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text20 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System

Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section:

113 False 792 Normal Solid Hairline False =retinerea(7) Auto No Arial False 0 False 0 False 10373 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False ="Pag. " & [Page] & " / " & [Pages] Auto No Arial False 16763904 False 0 False 13662 0 System Context No 4 Right 56 False 1415 Normal Solid Hairline False =retinerea(8) Auto No Arial False 0 False 0 False 11261 0 System Context No 3

70

SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Flat 0 0 True

TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink:

Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =retinerea(9) Auto No Arial False 0 False 0 False 12149 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =retinerea(10) Auto No Arial False 0 False 0 False

Text Box: Text21 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text21 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text21 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text22 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text22 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : Left: 13037 LeftMargin: 0 Name: Text22 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text26 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text26 False 8 Normal Standard False 0 False 3118 0 System

LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle:

0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =Sum([Salariu negociat]) 0 No Arial False 0 240 False 3 0 0 Text26 0

71

ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text27 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: Report: STAT RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Context No 6 General 56 False 1146 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text27 False 10 Bold Standard False 0 False 2549 0 System Context

RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin:

Normal Solid Hairline False =Sum([Salariu negociat]) 0 Yes Arial False 0 285 False 3 0 0 Text27 0 0 Page: 88

No 2 General 170 False 1716

ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

System Flat 0 0 True

Text Box: Text33 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text33 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text33 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text35 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Height: 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text35 False 8 Normal 226

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates:

Normal Solid Hairline False =IIf(proce(1)<>0,proce(1) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 5045 0 System Context No 3 Center 396 False 792 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(2)<>0,proce(2) & "%","") Auto No Arial False 0 False

72

IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text35 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text36 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text36 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text36 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text37 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text37 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text37 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text38 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: 16777215 0 Transparent 0

IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

0 False 5952 0 System Context No 3 Center 396 False 732

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow:

Normal Solid Hairline False =IIf(proce(3)<>0,proce(3) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 6859 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(4)<>0,proce(4) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 7710 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False

73

Report: STAT CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text38 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text38 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text39 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text39 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text39 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text40 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text40 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text40 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Page: 90 =IIf(proce(5)<>0,proce(5) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 8617 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(6)<>0,proce(6) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 9524 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(7)<>0,proce(7) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 10431 0 System Context No 3 Center 396 False 732

74

Text Box: Text41 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text41 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text41 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text42 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text42 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text42 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text43 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text43 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text43 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Normal Solid Hairline False =IIf(proce(8)<>0,proce(8) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 11281 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(9)<>0,proce(9) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 12188 0 System Context No 3 Center 396 False 732 Normal Solid Hairline False =IIf(proce(10)<>0,proce(10) & "%","") Auto No Arial False 0 False 0 False 13039 0 System Context No 3 Center 396 False 732

75

Text Box: Text44 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text45 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text46 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign:

16777215 0 Transparent 0 False 109 Text44 False 8 Normal Standard False 0 False 4932 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text45 False 8 Normal Standard False 0 False 5839 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text46 False 8 Normal Standard False 0 False 6746 0 System Context No 0 Center

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =proce(1)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text44 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =proce(2)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text45 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet:

Normal Solid Hairline False =proce(3)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text46 0 0 System Flat 0

76

Top: Vertical: Width: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text48 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text49 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section:

0 False 792 BackColor: 0 Transparent 0 False 109 Text47 False 8 Normal Standard False 0 False 7653 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text48 False 8 Normal Standard False 0 False 8560 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text49 False 8 Normal Standard False 0 False 9411 0 System Context No 0

TopMargin: Visible: 16777215 BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 True Normal Solid Hairline False =proce(4)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text47 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =proce(5)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text48 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect:

Normal Solid Hairline False =proce(6)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text49 0 0 System Flat

77

TextAlign: Top: Vertical: Width:

Center 0 False 792

TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 0 True

Text Box: Text5 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text5 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 240 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text5 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text50 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text51 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text50 False 8 Normal Standard False 0 False 10261 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text51 False 8 Normal Standard False 0 False 11111 0 System

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =1 Auto No Arial False 0 False 0 False 56 0 System Context Over Group 0 General 0 False 396 Normal Solid Hairline False =proce(7)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text50 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle:

Normal Solid Hairline False =proce(8)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text51 0

78

ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text52 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text53 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text55 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink:

Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text52 False 8 Normal Standard False 0 False 11962 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text53 False 8 Normal Standard False 0 False 12925 0 System Context No 0 Center 0 False 792 16777215 0 Transparent 0 False

RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =proce(9)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text52 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =proce(10)*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text53 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format:

109 Text55 False 8 Normal Standard

DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height:

Normal Solid Hairline False =(proce(1)+proce(2)+proce(3)+proce(4 )+proce(5)+proce(6)+proce(7)+proce(8 )+proce(9)+proce(10))*[Salariu negociat]/100 0 No Arial False 0 226

79

HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text56 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text57 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text58 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix:

False 0 False 14059 0 System Context No 0 Center 0 False 1137 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text56 False 8 Normal Standard False 0 False 4932 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text57 False 8 Normal Standard False 0 False 5839 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text58

IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False 3 0 0 Text55 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(1)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text56 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(2)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text57 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(3)*[Salariu negociat]/100) 0 No

80

FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text59 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text60 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

False 8 Normal Standard False 0 False 6746 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text59 False 8 Normal Standard False 0 False 7653 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text60 False 8 Normal Standard False 0 False 8560 0 System Context No 6 Center 56 False 792

FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Arial False 0 226 False 3 0 0 Text58 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(4)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text59 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(5)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text60 0 0 System Flat 0 0 True

Text Box: Text61 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth:

Normal Solid Hairline

81

BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text62 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text63 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

0 False 109 Text61 False 8 Normal Standard False 0 False 9411 0 System Context No 6 Center 56 False 792

CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

False =Sum(proce(6)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text61 0 0 System Flat 0 0 True

16777215 0 Transparent 0 False 109 Text62 False 8 Normal Standard False 0 False 10261 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text63 False 8 Normal Standard False 0 False 11111 0 System Context No 6 Center 56 False 792

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(7)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text62 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(8)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text63 0 0 System Flat 0 0 True

82

Text Box: Text64 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text65 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text66 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink:

16777215 0 Transparent 0 False 109 Text64 False 8 Normal Standard False 0 False 11962 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text65 False 8 Normal Standard False 0 False 12925 0 System Context No 6 Center 56 False 792 16777215 0 Transparent 0 False oce(8)+proce(9)+proce(10))*[Salariu negociat]/100)

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(9)*[Salariu negociat]/100) 0 No Arial False 0 226 False 3 0 0 Text64 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(10)*[Salariu negociat]/100) DecimalPlaces: 0 FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage 0 : LeftMargin: 0 Name: Text65 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: ControlType:

Normal Solid Hairline False =Sum((proce(1)+proce(2)+proce(3)+pr oce(4)+proce(5)+proce(6)+proce(7)+pr 109

DecimalPlaces: 0 FontBold: No FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0

EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing:

Text66 False 8 Normal Standard False 0 False 14059 0

83

Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Text66 0 0 System Flat 0 0 True

NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

System Context No 6 Center 56 False 1137 Normal Solid Hairline False =retinerea(1) Auto No Arial False 0 False 0 False 5045 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =Sum(proce(1)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text78 0 0 System Flat 0 0 True

Text Box: Text7 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text7 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text7 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text78 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text79 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text78 False 8 Bold Standard False 0 False 4932 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text79 False 8 Bold Standard False 0 False

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(2)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0

84

Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text80 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text81 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text82 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight:

5839 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text80 False 8 Bold Standard False 0 False 6746 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text81 False 8 Bold Standard False 0 False 7653 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text82 False 8 Bold

: LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

0 Text79 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(3)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text80 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(4)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text81 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(5)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0

85

Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text83 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text84 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text85 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType:

Standard False 0 False 8560 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text83 False 8 Bold Standard False 0 False 9411 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text84 False 8 Bold Standard False 0 False 10261 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109

Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

226 False 3 0 0 Text82 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(6)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text83 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(7)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text84 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(8)*[Salariu negociat]/100) 0

86

EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text86 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: Text Box: Text87 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

Text85 False 8 Bold Standard False 0 False 11111 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text86 False 8 Bold Standard False 0 False 11962 0 System Context No 2 Center 170 False 792 16777215 0 Transparent 0 False 109 Text87 False 8 Bold Standard False 0 False 12925 0 System Context No 2 Center 170 False 792

FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text85 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: Height: IMEHold: IMESentenceMode KeyboardLanguage : LeftMargin: Name: OldBorderStyle: RightMargin: ScrollBarAlign: SpecialEffect: TextFontCharSet: TopMargin: Visible:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(9)*[Salariu negociat]/100) 0 Yes Arial False 0 226 False 3 0 0 Text86 0 0 System Flat 0 0 True

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

Normal Solid Hairline False =Sum(proce(10)*[Salariu negociat]/100) DecimalPlaces: 0 FontBold: Yes FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage 0 : LeftMargin: 0 Name: Text87 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

Text Box: Text88 BackColor: 16777215

BackStyle:

Normal

87

BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink:

0 Transparent 0 False

BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource:

ControlType: EventProcPrefix: FontItalic: FontSize: FontWeight: Format: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

109 Text88 False 8 Bold Standard False 0 False 14059 0 System Context No 2 Center 170 False 1137

Solid Hairline False =Sum(Round((proce(1)+proce(2)+proc e(3)+proce(4)+proce(5)+proce(6)+proc e(7)+proce(8)+proce(9)+proce(10))*[S alariu negociat]/100,0)) DecimalPlaces: 0 FontBold: Yes FontName: Arial FontUnderline: False ForeColor: 0 Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage 0 : LeftMargin: 0 Name: Text88 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

Text Box: Text9 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text9 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 226 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text9 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text90 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text90 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Bold Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text90 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0

BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top:

Normal Solid Hairline False =retinerea(2) Auto No Arial False 0 False 0 False 5933 0 System Context No 3 Center 113 False 792 Normal Solid Hairline False =DLookUp("[societate]","societate") Auto Yes Arial False 0 False 0 False 340 0 System Context No 1 General 0

88

TopMargin: Visible:

0 True

Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign:

False 2621 Normal Solid Hairline False =DLookUp("[cui]","societate") Auto Yes Arial False 0 False 0 False 340 0 System Context No 1 General 283 False 2621 Normal Solid Hairline False =DLookUp("[nr inrg]","societate") Auto Yes Arial False 0 False 0 False 340 0 System Context No 1 General 566 False 2621 Normal Solid Hairline False =DLookUp("[banca]","societate") Auto Yes Arial False 0 False 0 False 340 0 System Context No 1 General

Text Box: Text92 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text92 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Bold Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text92 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text93 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text93 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Bold Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text93 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text94 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text94 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Bold Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text94 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat

89

TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text95 BackColor: 16777215 BorderColor: 0 BorderStyle: Transparent BottomMargin: 0 CanShrink: False ControlType: 109 EventProcPrefix: Text95 FontItalic: False FontSize: 8 FontWeight: Bold Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : LeftMargin: 0 Name: Text95 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True Text Box: Text97 BackColor: BorderColor: BorderStyle: BottomMargin: CanShrink: 16777215 0 Transparent 0 False

Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink: Left: LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width: BackStyle: BorderLineStyle: BorderWidth: CanGrow: ControlSource: DecimalPlaces: FontBold: FontName: FontUnderline: ForeColor: HideDuplicates: IMEMode: IsHyperlink:

850 False 2621 Normal Solid Hairline False =DLookUp("[cont]","societate") Auto Yes Arial False 0 False 0 False 340 0 System Context No 1 General 1133 False 2621 Normal Solid Hairline False =Trim(DLookUp("[societate]","societat e")) & " " & Date() Auto No Arial False 16763904 False 0 False

ControlType: 109 EventProcPrefix: Text97 FontItalic: True FontSize: 8 FontWeight: Normal Height: 227 IMEHold: False IMESentenceMode 3 KeyboardLanguage0 : Left: 793 LeftMargin: 0 Name: Text97 OldBorderStyle: 0 RightMargin: 0 ScrollBarAlign: System SpecialEffect: Flat TextFontCharSet: 0 TopMargin: 0 Visible: True

LineSpacing: NumeralShapes: ReadingOrder: RunningSum: Section: TextAlign: Top: Vertical: Width:

0 System Context No 4 General 56 False 2621

Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VERSION 1.0 CLASS BEGIN MultiUse = -1 'True END Attribute VB_Name = "Report_STAT" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = True Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False Option Compare Database Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer) SetWarnings = False MsgBox "Nu aveti persoane in acest departament", , "Atentie" Cancel = True

90

16 SetWarnings = True 17 End Sub

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

91

Macro: gr
Properties Container: UserName:

Scripts admin

Owner:

admin

Actions Name

Condition

Action RunCode

Argument Function Name: gr ()

Value

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

92

Macro: gs
Properties Container: Owner: UserName:

Scripts admin admin

Actions Name

Condition

Action RunCode

Argument Function Name: gs ()

Value

User Permissions admin Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition; Execute

93

Module: Module1
Properties Container: Owner: UserName:

Modules admin admin

1 Attribute VB_Name = "Module1" 2 Public tsal 3 Option Compare Database 4 5 6 Function retinerea(ByVal cenr) As String 7 Dim db As DAO.Database 8 Dim rst As DAO.Recordset 9 Set db = CurrentDb 10 Set rst = db.OpenRecordset("select retinere from retineri where idretinere =" & cenr) 11 If rst.EOF Then 12 retinerea = "" 13 Else 14 If IsNull(rst!retinere) Then 15 retinerea = "" 16 Else 17 retinerea = rst!retinere 18 End If 19 End If 20 rst.Close 21 End Function 22 23 24 Function proce(ByVal cenr) As Single 25 Dim db As DAO.Database 26 Dim rst As DAO.Recordset 27 Set db = CurrentDb 28 Set rst = db.OpenRecordset("select procent from retineri where idretinere =" & cenr) 29 If rst.EOF Then 30 proce = "" 31 Else 32 If IsNull(rst!procent) Then 33 proce = 0 34 Else 35 proce = rst!procent 36 End If 37 End If 38 rst.Close 39 End Function 40 41 Function gs() 42 DoCmd.OpenQuery "Grafic salarizare", acViewPivotChart, acReadOnly 43 End Function 44 45 Function gr() 46 Dim tsal As Long 47 tsal = DSum("[salariu negociat]", "persoane") 48 DoCmd.OpenQuery "Grafic retineri", acViewPivotChart, acReadOnly 49 End Function User Permissions admin Group Permissions Admins Users Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition

Code

Delete; Read Permissions; Set Permissions; Change Owner, Read Definition; Modify Definition

94

Database:
Properties AccessVersion: AllowFullMenus: AllowSpecialKeys: ANSI Query Mode: Auto Compact: CollatingOrder: ProjVer: RecordsAffected: Show Values in Indexed: Show Values in Remote: Show Values in Snapshot: StartUpMenuBar: StartUpShowStatusBar: Track Name AutoCorrect Updatable: Use Default Page Folder: Version: 08.50 False True 0 0 General 35 0 1 0 1 Datorii True 0 True 0 4.0 AllowBuiltInToolbars: AllowShortcutMenus: AllowToolbarChanges: AppTitle: Build: Perform Name QueryTimeout: Row Limit: Show Values in NonShow Values in Server: Show Values Limit: StartUpShowDBWindow: Themed Form Controls: Transactions: Use Default Connection UseAppIconForFrmRpt: False False False Datorii angajator 814 0 60 10000 1 0 1000 True 1 True 0 False

User Permissions admin

Group Permissions Admins Users

95

Relationships
DepartamentePersoane Departamente iddepartament Attributes: RelationshipType:
1

Persoane Departament

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many

FunctiiPersoane Functii idFunctie Attributes: RelationshipType:


1

Persoane Functie

Enforced; Cascade Updates; Cascade Deletes One-To-Many

96