P. 1
47465199-Poezii-de-Elena-Farago.pdf

47465199-Poezii-de-Elena-Farago.pdf

|Views: 38|Likes:
Published by florela
fff
fff

More info:

Published by: florela on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

, \id l;

:

i sbntoP \
I trrTUrA lo-\ r RE \NG{ rriclIe!TI

CATELUSUL

],I,I\A IIARAGO :, i; -

.t.'
,'l{

D4Nrr4

ItD*mrji ,i .op.di DRAViT VOrf ulDscu

[lII

NAN], NANI]

Bri n'n nanr' lrnrnia ilnmii ' ilca' si 1i lnil iin nan r*r' lunrnr \i ri \i' I \rilrtD liu lr, ,trrr l I utr ! rt ti 'n lJ h dL hb 5i r LL ,lr',!il ' ni' ' st s' , tl - ,r, .,", fliir 'D'iftrrfL

ii'r. .inL ii n s.ih 1nr ltrililra n.4 si ti cnrr..

stul slji pot slune *ing de tdg ii de nfe.cr.: ntr nri giscsc Din tot ASTA] TS. ri llori. ti znr. Addrni ln caldn ti l.0 nai Srcd' \r ..ah drqrl ilanriil ' . Ilaj nad..Lt.. Nu pot dnta ii inci nD .agnn. !xr.sttJit..!. ri .. Lasmnl cct n...a nns 5i nortts' r$t )in lorlc .drti in cnil. .li Ca Se ti taci.$i iar rinin d.i nrh amullt poyslca dc Fr. d.. $i ierilrunosi. lumilia rne.i. DUS $I NOAITNA dl.I nn nd Siatr ce li spun sinl... nani. nrclc. S. ln carc foaoe copiii cei sirr...

t:tl z. :Lrji rJ r:.rri Ltrn}a.-a .nnti l)olni $iadrstl s L rsa r.dri a?il. r .-.n jirl. qio. I r k.si tc niai 1it.

f.rc -'n lrasri (lild o Lxtt.. ti.si i .(.tril. in ri{nrPrd. J. llDaie I r rnlni .I O. neriiiti S.zon btr. ciicrn mDi (lrc.1 doilc ti rn !!!cel - . i)ru'(.Jt I F. li so:.i sJ mr I ! !Jri !c Loitr_ Silridrnrrn {orlr i$i1i. lrrr o .J.1j Jc p. rd \. n.Lmd/ii .Jti lDt. TACERC .ni n ain lirniinl dPtr lr{..i-i LLnt. tIRSrT.

.

xJtrt _ nni. rri. $i drqt :. .i? str iiori .r.at truNos tiblila.r.utu Do.r.xun un Lr. | .."r! t! *1rl P.Ill{il. r r sc pui . D:sr-i Nrnn blitt. .uni S )i linz:L -. Nu !i. br$rt:to..\ 'lasE.L nr. _ rifj-rnn .ut. i nr . .\liil. !oxh. gi llr.h i ph d.r te . iflrl ( trci lirioirc. . Jrrr i r n..!. l. !. .ind Dnrai Sni'furt.1. _ . Cl^nr Liii r \uL tr. ( l.

l iLb lirnr rur! . f.th.lr.tpiimi rf.i \i ! . l)r iil .xl. . J .r .n.rrrnnJil G.

cji di nind. *I j6.. Dil un slhc de bici La drt JG.I DUSIN TIRC. l.c &.] S. rvN cu. Crre spure . irunds..-D trisu.i.til.ind voi Ii mre..t! ll{i hcburi . si nu-Ji rrag ii .. - ItxNr-i drsnjr &g ti t. scilndu sc n.c .n !.lii rint s&x... .Lr *i rl si sc jo. ru lNnlcn *ilxlr I'rlilujclr Dn jo.1. in Alodut de pc *rada... bidt.NiLr Ci nI hs. .:i Irc un rn n .i tr.(SE-ATIRNASE DE-O Tlrtrsuft dl I}IAilA. o. rctrJ: .. atlnase d.iiii din. pdD. Si. I ilni |nri.itrdai.t. $i.u pumnu-n as.

.

.

. L r.. ri!i...r.rr D.i. r ..ilnrx iii i L il: . :r iir.rLrt \ir .I.r . r\i. :J.ri:i1df<fr:...air. L L f' |r tr . .u . ij J'r .i .ilLrj . \. r. rgui. L li . i r. 1... rrl si r.rr t. Iii r..

rrgol Dr.t da ur .l.jurolt. 'irJ r!!iu r[]oPi I '.irc.. pe logo Jor ri 11 pot si DD.r t nril rr 'i\ltrul)ilJd'nrtuur diLarli se joacl ....lor' lirl Li LJ tn ilnP{ ofilL ' t' ' ..!ii 'nfi N' r'it krtr ...usur !cHOP ..i' I rj . Nici dc mii.cllrir.1...(r...i'n dnr lorari 5j snri lirr si ij dnrNc.Vri dc tinrl Cc rr.. .lJii ti mi .. . nti do sili Nu ti. lii ili nuilai boi Ptioar'' $i il rbir ni niF: loP.cs..

.. . lnf. I' li Mri . 1 L L \i. :i xr llir! alitx.'ill. I \ix si n i ii.: frt!r :i I trl.i di TJLir \.i. lr I I'r. rl J L si LiNr. iiil.lhtl ri7 ur. f. iirr r. .fi ii.rri ri\ld( .

ii a0il n-o bat. I lurrt hr . ! nn \t. .PTDEI?SA !trTEI t). n o ccn.J o toJ. '.u nu.l un h!! !i r dc rati ' 9..crr-: 1 url .j !r iJ d lo".poi d'i. ti duiiinoasd. [s :i nrkd' casi.r ro{ rr.! n"J. plr h !s.l rrzi.Jr rr mpr ljturJ.Dr.ru dttor s o icil ( . A. ". h triF. . I DJr . --. 5i o.

.'. ! r.u I r.iuif.l.!r f. i. !ii..j. n' L &it. Id.. rlr rd ."i.( sJ iiif...ii r.. r."i. ".rr.!qr4\ur..l' r .. p.11. !r'+..oiinuL ri . rr .ili.n I i rr i.rn.i..:n./r L dr .i . {rq jni )...\ur ntr lrt.ir nr ii L'...N r jt. iLl [lrfrL . Lr!l .1't\d l.tii .1rtr.r l r'tj. r . " I -i. PrDrj|srr lLi. wn.

.

t2ur rL rir I ri i trll^ti rjf I' Lrrr rr !:.(!ilnrr..Aiv!. .\r S ILilu{ rrrt-. D-rr .r \Ll .

I | 'irrlfittibtric \ n. t. ' ^urLJrir..{1. *. n:n J.i 1i niln.De undrL 11rL tr fi rL..--" ( li trri1a rica . ....rlJ rJ.. dir F| C iii:.ilail - -.:i:'.unn.te. Li ..:':lil._ ..." "i "" flii. drr ou. tc prndo -r.

.::ilfiir. I Li ':'h".aJ *...r.scnlt dc .1ll'-.'ri t.. ir...". \. .. . . .r ' ....1..r1". .."..r. r L drg s.

.. !l. i..r. i. i lri n(d rr nrij lltil( ." .1". r L.rnruttr :l -...iloLlridrl.rx: l.nmi... il. i 1r rtrrx nrridnd r) !.' '"'r ".. . I rr.: . dorl..1 ..1 ri.uilt t :r . fr ril i ' JuL.tt! L ri nr.r.i d( trit rr Li rrri cllir. ir( i '.tr'." 'i lrlL..i ri d(nire. triiri..1...jr" nlr.:.)..r t:l:...J. ... . ..n[ Ji ] stn: . ".x nxlci?.rli rxnl...lir! N. i.ri. I iiq|i hi....''.si ir4i.'J .lr .1.r. ..rsEl.rrnq. . 1tr lliLgi din ri.

...r.. )i lriirr rLj. r"r / . \. r lnr s. fr4 ..1.tL? . rr{i.i i.r L .r r! :Lu lr I .. .i.il. r.. .r tr. :i.. .r .rtri!L. r.i..uj. | . .l I rr.nr l)... ..i.

1 {i!t..\) ri tlw .l rr. I rI i i\r l l ' :.\. .:. .P .ir.l :. i.: . ' .s.

rt iilr r..lrJin r. tr..iJ 1'.iiorl L.rrc 1" i r'. tituii r. .fri Lh!oln.i.r1c..!. {. \rotrn I \1. r!..Lrj. zlrrlre l! dd. rl tnisr: L $i lt. . Jinl. lrtirl qlc rii..g[ii.n lii ..jnt |!.' r ' I i.tron.L. rtrJ J. il 'u jr!i'ii..--rJi.{{i 5 !rr f.. rlrr ri ! rnr .trrJ 1 d. 1u Lnd. r. k sDtr.li. .n tj rJ urd. AiLii dc drDh CaLirrnr -t ndBtr r r in om. N. t. rt3 rr r! ...mr..i .1 I.jrlL..f. ri !u.l ri\lrn .rdoa dc trr. s r sLr!t.. (rno nrJ. !.i n\.

lLir rn' I rrJri 11'ilr r iri ri rn.Airhr Nim!u.rror .r !n cuvint .os n5c.r ii tc-. Toate-n . i.ptcn. s.. l.rn de riu tiir!il. f.te.i ' I. sipnn xtr tost No I z..t Nll . . i I L .i din dNn Cum zLi.az. Ci. . i r tr ]. l.ast altfll p:. Perii. ir \i.id. I'r R..1 i.t.tr..a s.a rLt I mi rii:tlli Cili ri sli si i hri n. bnr..l azir Viorcl r. Cnn lot ntri tinl a.uL.e.o*it nt tare. li.Iu.drLrc.i.rm.rii.Dinincala...r ri:rrrs!.d sc auz..ahil.

I r.i u3 Lir orLr r I ltr l . r I l ^rn.

. 5i.ir.ilLi r..o. ". .. 6ll l[L il]trlr Di i fdcs- n ro{r t.. n ncr Drliir rdrr n ll fiil " . t.!.i d.m. biJLtrl.. d + .. .r . r. '.d .ili d! lnlrii . "r. ":. ..hna. \out l.. Cind mdr n! pla(e..tr nin .( ur mu ...n Brr.il. i..$i n.. nn...fdilin dr f.rrtu '! \. jil. {J n ini.J. n.t I r lnJ n.5i drDJ h" D D"' 1".s.

.9i de ce ni hd $noil' -. iin nhtei Si Dl lac lol mai cunrinte lii mai lardc i nd bunl" .ci Ru!oi?.I)cnku roila dintrc ndr A. ta nr.si.. Ctur fu vorba drtc !d?" . prijitui Urmaf ecde ti I irh.vosa noa*r!? srd d-ti spu -.. de lreab4 Nehle.1.un .abir ...r n! ctti copi.i. pdjituril-l Dintr-u.ca sI vczi . rc* d.. $ ni t..

nddc! buL roc rc nod $ i s!d4 !il ntr sint de{ul d.icrl Si nu drt d.irul d. ture Ca sI pot sl. 'nde l)ar ili dx! o snn*rrq .Si na St rn ie{i.r'rl n.

.

Toatl FiMrlrn-i p[nl ruD.Dras copn . d.t r.4r. cnipindt lztt.. noi. loiljrrr de nd... carc n co! Crr. pdn Sidn4 pti. toate 9i d drqostci trbetter ....... Citr.. Ne-ncEnb spte r&dit... duPi ei.. Toli copaii dn prdr...er$1. zt\ d. C! cap sur..i.. .... Si alte pdsin.sr cilPesca.-. 9i.a Ne cn. Pld-rce? sI se trczedc.SiJi spu e! &cI &rq6. brile.!q i1b..a. c! coadc ro9ilr ric.t..e De iubcati: DdndaJa.Gc fi .. c !cr."! ...

Cbtn-ne de voie bn4 Cu.. c Pd' Cum pruncdri nnnhd Noi ntrl andn nicicnill..tt un.ul.c nr-ir Cdld nsrru ni..." c!osca Yiata noa{ri: z}ior ii dnt $i din to.-i doari Jalcr noa*rt pc pinint Cici tn ldnla nortri toatt cc-i nai ilint ii dd. $i cuilntd dr€ de naml - ..J dc piri bunl.. Fac 5i etr @ Pot...iodad N a to* lcagnn unni pni!.&Ed no*ru lung risuni 9i dftneJii trec ti strn: .

.m turetr fi.r nr ril r..rl J iM' 1 'r: i.1.irr.rr! .! | !i d(rn 'r . (r. Fi'ili st!. tfll . [ -N.Lr..i rriLii. c!.

i cind nu.. dc li.i$ige.C.r' TDIi unili.rt r. le rispundc: . .i dc nndii Prind. ci ttr rinnne fJ t..l nic si *dge .tunci c. . la. Cam fi sili. nnmai: -.Cr tol pjiqc'n i re hhrcd? ff. Luctq $i e foam.Nu nai si.uma.t dclo. .i ri nc drhF.Co s. vrlr si rio . Si n srrnc alt. nrc.r b nd..

Si r' i. .f sa \re. F' n I \'n !i nc iurirr l'trLrd ]o?ri s{ra lin gridini Ci r... 1ir -i r.il:.m .initri.:.i j1 [.d.r .r m'rx i.Uilc ti Pc fialii ner sni drennn Pc 1.li bcn ti. r.. rrr Cilil tc 1a v.li rnili.i rti....t . t! i! i. lrtn I i ri.ilx dttr !.rr-.:rr nri in(r' \n rPli !' -u !lri'. r {{ri id !' allini Ci.utuilIi!! si v.i suh i ir.tu! ('t uoi- hL!!' I r... are s..'r' r[. L:tr Ir .

.

jj r.ril Ci rlrr. trtLjrr rr'r i .eir i. ) . ri. . ..rrrl I Nliir ilp' t..rJ. rni rir.n.i o[]j.r.Dt slur.i i !i .n. ji iii I r.. r r ln. rn 'li ro fr...Lr. .. s! lil. r ii..i fi f'..t l an'i itl .ri l'.i 'rir{ ' . rliir Dln:s ..i .r"ih . i pJr!.

* Si d'ni {rc o 1inle Dar .i'5:.pt. n! t cc pune Gnd ro-nlo. ti r. nii Fik.le De n ri dnd snrnpntti nnnti 5i nai m e!. i[re.'L.:. .nui Ni .e ltrt'x .i ? alurL.n" 7n|c dr rdg ctr r.inni a". mri Fk c rr i.C. shii a: s de in d. Ai *t vrzi lu mhi r Line s LL \..r I" r't*' tn-'rc ' An' : fling mli ri ' Ld'rc' O .t i. '. I. d! \iiaror' \'' Lin' elorllc ti rliJ ti puli Da..nku . 'i":""* narc ". '..r.r..at srn{ s!.c an inri nnpli? 5i dil mlqi ce sac cu i.i-n sr.". ccrb.J!' tr tJ'RIc o*'i ir.. \tr d'. i]:ine: oat de 6 sNn' trtci &PrilJ r: vc ."1'l'l'"'" rtrge brn' sF tq I n.tr i cD ti'e 5i rn s[ sPie ioli d. chl u Ja. C! btrtod cc ntr s..dr ti bue P!. de rnrntonl Dar atund la .

gogcr $nri$I ?ert! D ibr.e fri riD! si t. inlotdcada I-c-am sPus torl. tun{*rcaD{ Sn nd fia . i^ ..cuo Si tnrt6.nt? Dd d. .e --t o r'u N" i dnr .. drep! ti. iln c dfDr.! ln d'un fc nEdspt?.-i. il.re nt . cilev.tr? hl flj l!i} rr Yn]a? sijni Eu rlspuDd \dLJ _ . hdal si-il Iidl Cinc ar puloa d ilie cI nu cu lan nn?ni.ildc rumeN r*' nrtLJ 5j !il rog ddd ti nrie 5i rrilin r lirla latr Uite-ata.Cdlo-r |.opil dc treabd Deoi DbJi sluind il gnbn Nu.vd lr. i ilt nrNi . Bi Dici&cnd.ii t'ik.

.

i rrifih i l Ii l i1r..ti . .di ll L-r'rr'.til.. i.

..' -..Dtrr uiuitu i l3h'c tru t lhd s! I 'udtl . i ipoi d de:44 qi tr!!t sDrc\uibrlmrzlu12 !o(inpretrdsr dorml...t .-.'. i.i '.ri".i r.* de cbd h$i€' sir liiaa cr Jrdmr ri I iugdh$e ddlce ir r.i:o Dduilb'ts 'r n zbr zodt ldqter pr"dna i -".'-. 'nJ'rr' NolPt' buot! ' . r 'p.

.

i..i. .. rr ilij!:r: t.!:. nLri (1 n-]t t !r.i r ir... c.:.r.3r.li !1. ve.tx.e. .i.:r r .'.:: ar.!!J.'Ni.!. .:ry:q!ur I N. . Si d. ii r:t.l Ii C1t i:r ri:i . nLltL ph.r.:r..

de vi Itti.: ll:.ii1.lut s.11:.t ien F ti D.r.^ l* lr'* oo"t'l...""". ti(rc' iu. vzi s5 Dr Dt Prt." I .jt'.ri nr Nj D*luJit. ti nu sint . LlhmiidsiLirc ISrpre oili rrc!ur' BonJdrol kne i :.j td .ari... ed. ru.Il ncni djn r| Doi rD por !) $ri F ri n. Ia.i.. i$"li:I". dd \r ." fArilJ.'.ru !o cd rn. rn.

ird vriltilc N.l.jrril hifnul Dotar stoltr vnul ri \. u ilIAtrr ! Jvi .ul.ril * 4 u 53 $ O 62 6 67 & D 75 a2 s S 9l t .-a rs.u Clt:a SirtDr d$erld liuidul Virul rhtlo. Rirdrrira au.ttu .r!J ni.Ju \ ALr : p! rJr rp.D..DJ lo.)jr cnili.otil .lrnJntr) pcJ.i nq. lruruni un poruDbcl Doi n?Ji cnnrnli De spus h jo.

: Lei 2 75 .bi.'l 'ti -..i. ii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->