P. 1
47465199-Poezii-de-Elena-Farago.pdf

47465199-Poezii-de-Elena-Farago.pdf

|Views: 38|Likes:
Published by florela
fff
fff

More info:

Published by: florela on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

, \id l;

:

i sbntoP \
I trrTUrA lo-\ r RE \NG{ rriclIe!TI

CATELUSUL

],I,I\A IIARAGO :, i; -

.t.'
,'l{

D4Nrr4

ItD*mrji ,i .op.di DRAViT VOrf ulDscu

[lII

NAN], NANI]

Bri n'n nanr' lrnrnia ilnmii ' ilca' si 1i lnil iin nan r*r' lunrnr \i ri \i' I \rilrtD liu lr, ,trrr l I utr ! rt ti 'n lJ h dL hb 5i r LL ,lr',!il ' ni' ' st s' , tl - ,r, .,", fliir 'D'iftrrfL

ii'r. .inL ii n s.ih 1nr ltrililra n.4 si ti cnrr..

Ilaj nad.. Nu pot dnta ii inci nD . !xr.$i iar rinin d.stul slji pot slune *ing de tdg ii de nfe. S.cr.drti in cnil.: ntr nri giscsc Din tot ASTA] TS.. ti znr.I nn nd Siatr ce li spun sinl...Lt. .sttJit..i nrh amullt poyslca dc Fr. ri . nrclc. ri llori..ah drqrl ilanriil ' .a nns 5i nortts' r$t )in lorlc .i.0 nai Srcd' \r . lumilia rne. DUS $I NOAITNA dl. Lasmnl cct n... d.li Ca Se ti taci. Addrni ln caldn ti l.... ln carc foaoe copiii cei sirr. nani.!.agnn.. $i ierilrunosi.

-. :Lrji rJ r:.rri Ltrn}a.-a . qio.n jirl. I r k.dri a?il.si tc niai 1it. t:tl z.nnti l)olni $iadrstl s L rsa r. r .

rc -'n lrasri (lild o Lxtt. in ri{nrPrd. i)ru'(. TACERC . lrrr o .Jti lDt. f.si i .i sJ mr I ! !Jri !c Loitr_ Silridrnrrn {orlr i$i1i. n.zon btr. llDaie I r rnlni . J.. ti.Lmd/ii . ciicrn mDi (lrc. rd \. tIRSrT. li so:..tril.1 doilc ti rn !!!cel - .J.1j Jc p.I O.(.ni n ain lirniinl dPtr lr{.Jt I F. neriiiti S.i-i LLnt.

.

i? str iiori . Jrrr i r n.!. _ .utu Do."r! t! *1rl P. Nu !i. . . !oxh.xun un Lr. !.Ill{il.xJtrt _ nni..at truNos tiblila.r. gi llr. br$rt:to.r.1. | . Cl^nr Liii r \uL tr. .ut.\ 'lasE.h i ph d. . _ rifj-rnn . .r te .ind Dnrai Sni'furt.r.uni S )i linz:L -. $i drqt :. i nr . r r sc pui ..L nr. ( l. iflrl ( trci lirioirc. l.\liil. D:sr-i Nrnn blitt.. rri.

r .i \i ! . l)r iil . J .xl.l iLb lirnr rur! .lr. .tpiimi rf.th.n. f.rrrnnJil G.

til. I ilni |nri.lii rint s&x. l. ru lNnlcn *ilxlr I'rlilujclr Dn jo.1. ... Crre spure .c .i. rctrJ: .i tr.itrdai.(SE-ATIRNASE DE-O Tlrtrsuft dl I}IAilA. atlnase d.cji di nind.NiLr Ci nI hs. $i. irunds.. scilndu sc n.:i Irc un rn n .Lr *i rl si sc jo.I DUSIN TIRC. .n !..-D trisu. Dil un slhc de bici La drt JG. Si..t.u pumnu-n as. bidt... o..ind voi Ii mre. si nu-Ji rrag ii .] S. rvN cu. - ItxNr-i drsnjr &g ti t. pdD.. *I j6.c &.iiii din.t! ll{i hcburi . in Alodut de pc *rada.

.

.

rrl si r.ilnrx iii i L il: . :J.. ij J'r ..r . .. r. r\i. rgui.ri:i1df<fr:..rLrt \ir .. Iii r.rr D.air.rr t.u .i.ilLrj ...I. L r.r.i . :r iir. L li . r . i r... L L f' |r tr . ri!i. \.. 1.

. nti do sili Nu ti. lii ili nuilai boi Ptioar'' $i il rbir ni niF: loP..cllrir.t da ur .lJii ti mi .(r..irc.jurolt.usur !cHOP . .cs..i' I rj ... 'irJ r!!iu r[]oPi I '....rrgol Dr... . pe logo Jor ri 11 pot si DD.!ii 'nfi N' r'it krtr .r t nril rr 'i\ltrul)ilJd'nrtuur diLarli se joacl ...i'n dnr lorari 5j snri lirr si ij dnrNc. Nici dc mii.1.l.Vri dc tinrl Cc rr...lor' lirl Li LJ tn ilnP{ ofilL ' t' ' .

I \ix si n i ii.rri ri\ld( . f.fi ii. . . iiil.lhtl ri7 ur. lr I I'r. rl J L si LiNr.. 1 L L \i. lnf.: frt!r :i I trl.i di TJLir \. :i xr llir! alitx.i. I' li Mri .'ill.. iirr r.

.crr-: 1 url . ! nn \t. n o ccn.ru dttor s o icil ( . . ii a0il n-o bat.PTDEI?SA !trTEI t). . 5i o. ti duiiinoasd.J o toJ.Dr. I DJr . [s :i nrkd' casi.Jr rr mpr ljturJ. --.j !r iJ d lo".l un h!! !i r dc rati ' 9. A. h triF.poi d'i.! n"J. '.r ro{ rr. ".l rrzi. I lurrt hr . plr h !s.u nu.

..u I r.iuif.i. Id. ! r. ".\ur ntr lrt. i.n I i rr i. p..ir nr ii L'. n' L &it."i. iLl [lrfrL . r.( sJ iiif...rn.i .ii r.1rtr. wn. !ii.'.:n.N r jt.. r .tii .!r f. PrDrj|srr lLi../r L dr .l. {rq jni ). rr ..11.j. !r'+.oiinuL ri .rr.!qr4\ur.l' r ..... Lr!l .ili."i.. " I -i. rlr rd ..1't\d l.r l r'tj.

.

r \Ll . D-rr ..Aiv!.\r S ILilu{ rrrt-.(!ilnrr. .t2ur rL rir I ri i trll^ti rjf I' Lrrr rr !:.

tc prndo -r." "i "" flii..i 1i niln..De undrL 11rL tr fi rL.:i:'. Li .rlJ rJ. *. n:n J._ .unn..te...--" ( li trri1a rica ...ilail - -. ' ^urLJrir.. dir F| C iii:. t.. drr ou.:':lil. I | 'irrlfittibtric \ n. .{1.

".1.r ' ...r. I Li ':'h". . .r1".. r L drg s.. ir.."... .r.aJ *.1ll'-. . \. .::ilfiir.'ri t..scnlt dc ......

1tr lliLgi din ri..1".jr" nlr. triiri.rli rxnl. ". i... dorl.uilt t :r .. fr ril i ' JuL..r. .r.1 ..:. r L..' '"'r ".J.. !l....r t:l:.1. ir( i '. .: . i.i ri d(nire..1.1 ri..x nxlci?...n[ Ji ] stn: ......tr'... . .nmi..tt! L ri nr. I iiq|i hi.''.lir! N. ." .rrnq.rnruttr :l -.rx: l." 'i lrlL.'J . I rr.. i lri n(d rr nrij lltil( ...ri.r. .rsEl.si ir4i. i. i 1r rtrrx nrridnd r) !.lr . il.i d( trit rr Li rrri cllir.iloLlridrl.).

. :i.r r! :Lu lr I .uj.r tr.il. r lnr s... | . . r"r / .r. fr4 ..nr l).i.r L . r. rr{i.. )i lriirr rLj. r.. .1.i i. \.r ..l I rr.i.. ...rtri!L. .i.tL? ... .

' .s.\.: .P . I rI i i\r l l ' :.ir. .1 {i!t.:.l :. . i.l rr.\) ri tlw ..

n tj rJ urd. zlrrlre l! dd.fri Lh!oln. {.tron.--rJi. rtrJ J. t.1 I. rlrr ri ! rnr .lrJin r. ri !u..iJ 1'.i. r. !.. Jinl. rl tnisr: L $i lt. k sDtr.jnt |!.f..n lii ... . N.i . r!.{{i 5 !rr f.mr..r1c... s r sLr!t. 1u Lnd.iiorl L.g[ii.rrc 1" i r'.Lrj. lrtirl qlc rii. \rotrn I \1..rt iilr r.jrlL. il 'u jr!i'ii. rt3 rr r! .' r ' I i. tituii r. .i n\. ..li.!.L.rdoa dc trr. tr...l ri\lrn . (rno nrJ..trrJ 1 d. AiLii dc drDh CaLirrnr -t ndBtr r r in om.

sipnn xtr tost No I z.o*it nt tare. I'r R.Dinincala.rn de riu tiir!il.os n5c.Iu.rror .drLrc..id.. l.ptcn.ast altfll p:.a s.d sc auz. Perii. .t.lLir rn' I rrJri 11'ilr r iri ri rn.rii.e. ir \i..i.r !n cuvint . s.l azir Viorcl r. i I L . l. li.. Cnn lot ntri tinl a. .Airhr Nim!u. i.uL. i r tr ].tr..1 i. Ci..az.te..i ' I.r ri:rrrs!..ahil.t Nll . f.r ii tc-. Toate-n . bnr.a rLt I mi rii:tlli Cili ri sli si i hri n.i din dNn Cum zLi.rm.

i u3 Lir orLr r I ltr l .I r. r I l ^rn.

r .tr nin . \out l. Cind mdr n! pla(e. '..il.5i drDJ h" D D"' 1".n Brr. r.i d. .. ". 6ll l[L il]trlr Di i fdcs- n ro{r t.ilLi r.. biJLtrl.ili d! lnlrii ..rrtu '! \..m. .J. nn.fdilin dr f..hna. "r. . n.s.o..( ur mu . ":. n ncr Drliir rdrr n ll fiil " .!.t I r lnJ n. d + ..d ...... t. i. 5i. jil.ir.. {J n ini..$i n.

9i de ce ni hd $noil' -. $ ni t.. iin nhtei Si Dl lac lol mai cunrinte lii mai lardc i nd bunl" .r n! ctti copi. ta nr. rc* d.vosa noa*r!? srd d-ti spu -...ca sI vczi .i..ci Ru!oi?.si.abir .1. prijitui Urmaf ecde ti I irh. Ctur fu vorba drtc !d?" . de lreab4 Nehle..un .I)cnku roila dintrc ndr A. pdjituril-l Dintr-u...

'nde l)ar ili dx! o snn*rrq .r'rl n.icrl Si nu drt d.irul d. nddc! buL roc rc nod $ i s!d4 !il ntr sint de{ul d. ture Ca sI pot sl.Si na St rn ie{i.

.

. duPi ei.. Si alte pdsin.i... Toatl FiMrlrn-i p[nl ruD.. carc n co! Crr.!q i1b. d..a.. c !cr. zt\ d.. toate 9i d drqostci trbetter . Toli copaii dn prdr. c! coadc ro9ilr ric.t r. Ne-ncEnb spte r&dit.. brile. Citr. 9i.. noi. loiljrrr de nd.a Ne cn..Gc fi ..t..sr cilPesca.4r...SiJi spu e! &cI &rq6.. cnipindt lztt...e De iubcati: DdndaJa.-... .Dras copn . pdn Sidn4 pti..."! . Pld-rce? sI se trczedc..er$1. C! cap sur...

" c!osca Yiata noa{ri: z}ior ii dnt $i din to...J dc piri bunl.Cbtn-ne de voie bn4 Cu..-i doari Jalcr noa*rt pc pinint Cici tn ldnla nortri toatt cc-i nai ilint ii dd...ul.. $i cuilntd dr€ de naml - . Fac 5i etr @ Pot.iodad N a to* lcagnn unni pni!.c nr-ir Cdld nsrru ni.tt un... c Pd' Cum pruncdri nnnhd Noi ntrl andn nicicnill.&Ed no*ru lung risuni 9i dftneJii trec ti strn: .

.. Fi'ili st!. (r. tfll .1.r nr ril r.rr! . [ -N..i rriLii.! | !i d(rn 'r .irr.Lr. c!.m turetr fi.rl J iM' 1 'r: i.

ci ttr rinnne fJ t. vrlr si rio . .i ri nc drhF.r b nd. Luctq $i e foam. nnmai: -..rt r.i$ige.r' TDIi unili. nrc.. .tunci c.Nu nai si.l nic si *dge .. Cam fi sili.Co s. Si n srrnc alt. dc li. .Cr tol pjiqc'n i re hhrcd? ff.t dclo.C.uma.i dc nndii Prind.i cind nu. le rispundc: . la.

initri. F' n I \'n !i nc iurirr l'trLrd ]o?ri s{ra lin gridini Ci r....Uilc ti Pc fialii ner sni drennn Pc 1. t! i! i..rr-. Si r' i..ilx dttr !.:rr nri in(r' \n rPli !' -u !lri'..utuilIi!! si v.i j1 [. r {{ri id !' allini Ci.. rrr Cilil tc 1a v..t .i rti.i suh i ir.'r' r[. L:tr Ir .m .li bcn ti.f sa \re.r m'rx i.il:. r..d.:. 1ir -i r.r . lrtn I i ri.li rnili. are s.tu! ('t uoi- hL!!' I r. .

.

s! lil.eir i. rni rir.rJ. i pJr!....rrrl I Nliir ilp' t. rn 'li ro fr..t l an'i itl .r.ri l'.i i !i .Lr. r r ln.i . rliir Dln:s .i o[]j.n.n. .. trtLjrr rr'r i . r ii. ri. ) . ji iii I r.. jj r.Dt slur.. .r"ih .ril Ci rlrr.i fi f'.. ..i 'rir{ ' .

t i.. ccrb. \tr d'. '. I. mri Fk c rr i. nii Fik.. '.inni a"..nui Ni ..tr i cD ti'e 5i rn s[ sPie ioli d.i'5:. shii a: s de in d.i ? alurL.pt. chl u Ja.r.r. 'i":""* narc ".nku .:. C! btrtod cc ntr s.e ltrt'x . i[re. i]:ine: oat de 6 sNn' trtci &PrilJ r: vc ."1'l'l'"'" rtrge brn' sF tq I n. n! t cc pune Gnd ro-nlo.c an inri nnpli? 5i dil mlqi ce sac cu i.J!' tr tJ'RIc o*'i ir.".'L.dr ti bue P!.at srn{ s!. .i-n sr. Ai *t vrzi lu mhi r Line s LL \...n" 7n|c dr rdg ctr r.r I" r't*' tn-'rc ' An' : fling mli ri ' Ld'rc' O . d! \iiaror' \'' Lin' elorllc ti rliJ ti puli Da. ti r.C.le De n ri dnd snrnpntti nnnti 5i nai m e!. de rnrntonl Dar atund la .* Si d'ni {rc o 1inle Dar .

i^ . . Bi Dici&cnd.nt? Dd d. tun{*rcaD{ Sn nd fia .opil dc treabd Deoi DbJi sluind il gnbn Nu. gogcr $nri$I ?ert! D ibr.! ln d'un fc nEdspt?. drep! ti. inlotdcada I-c-am sPus torl.vd lr.e --t o r'u N" i dnr . cilev.e fri riD! si t. iln c dfDr. il.-i.re nt .tr? hl flj l!i} rr Yn]a? sijni Eu rlspuDd \dLJ _ .cuo Si tnrt6.Cdlo-r |.ii t'ik.ildc rumeN r*' nrtLJ 5j !il rog ddd ti nrie 5i rrilin r lirla latr Uite-ata.. i ilt nrNi .. hdal si-il Iidl Cinc ar puloa d ilie cI nu cu lan nn?ni.

.

.i rrifih i l Ii l i1r.di ll L-r'rr'. .ti .. i.til.

.. 'nJ'rr' NolPt' buot! ' .i r.. i. i ipoi d de:44 qi tr!!t sDrc\uibrlmrzlu12 !o(inpretrdsr dorml.ri".'.i:o Dduilb'ts 'r n zbr zodt ldqter pr"dna i -".* de cbd h$i€' sir liiaa cr Jrdmr ri I iugdh$e ddlce ir r.t .. r 'p.i '..'-.Dtrr uiuitu i l3h'c tru t lhd s! I 'udtl .' -.-.

.

c.:r r . Si d.:r.:: ar.:ry:q!ur I N..'.li !1. ..!..l Ii C1t i:r ri:i .i. i.!:..3r.i r ir. nLltL ph.e. ve.!!J.i. ..r.:.r. nLri (1 n-]t t !r.tx. ii r:t. .'Ni. . rr ilij!:r: t.

" fArilJ. LlhmiidsiLirc ISrpre oili rrc!ur' BonJdrol kne i :.i..^ l* lr'* oo"t'l.t ien F ti D.jt'. ru. Ia.r. ed. i$"li:I"..11:. ti(rc' iu.ii1...ari.lut s.ri nr Nj D*luJit.ru !o cd rn."""." I ..'. de vi Itti. ti nu sint .: ll:. vzi s5 Dr Dt Prt. rn. dd \r .Il ncni djn r| Doi rD por !) $ri F ri n.j td .

ird vriltilc N.ril * 4 u 53 $ O 62 6 67 & D 75 a2 s S 9l t .otil .jrril hifnul Dotar stoltr vnul ri \.D.Ju \ ALr : p! rJr rp. u ilIAtrr ! Jvi .DJ lo.i nq.-a rs.u Clt:a SirtDr d$erld liuidul Virul rhtlo.)jr cnili.ttu .ul.. Rirdrrira au. lruruni un poruDbcl Doi n?Ji cnnrnli De spus h jo.l.r!J ni.lrnJntr) pcJ.

: Lei 2 75 . ii.'l 'ti -.bi..i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->