Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul
_______________,
domiciliat
n
_________________________, identificat cu _______, seria ___________, eliberat
de _______________, cu CNP _____________________, declar pe proprie
rspundere urmtoarele:
Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________, nscut la
___________, identificat cu ____________, seria___________, avnd CNP
_________________, s cltoreasc n ara_____________, n perioada
_______________, nsoit de mama sa, ___________________, domiciliat n
_________________________, identificat cu _______, seria ___________, eliberat
de
_______________,
cu
CNP
_____________________,
pe
ruta
____________________________.
Dau prezenta declaraie fiindu-mi necesar n faa Organelor de
frontier i a oricror alte instituii interesate.
Notarul public ________________ a redactat i autentificat astzi,
data autentificrii, la sediul biroului, prezenta declaraie n trei exemplare,
din care dou le-a eliberat prii.

DECLARANT