Sunteți pe pagina 1din 765

Eugen Cizek Istoria Romei

De acelai autor (membru de onoare al Academiei franceze de tiine, Litere i Arte din Lyon, nfiinat n 1700, membru corespondent al Academiei Regale de Litere din Barcelon a): - Evoluia romanulului antic, Bucureti, Editura Univers, 1970 - U Epoque de Ner on et ses controversez ideologiqu.es, Leiden, Brill, 1972 - Seneca, Bucureti, Edi tura Albatros, 1972 - Tacit, Bucureti, Editura Univers, 1972 - Istoria literaturi i latine. Imperiul, 2 voi., Tipografia Universitii Bucureti, voi. I, 1975; voi. II, 1976 - Structures et ideologie dans Ies Vies des douze Cesars de Suetone, Bucur eti-Paris, Editura Academiei Romne - Les Belles Lettres, 1977 - Epoca lui Traian. m prejurri istorice si probleme ideologice, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1 80 = L' Epoque de Trajan. Circonstances his-toriques et problemes ideologiques, Bucureti-Paris, Editura tiinific i Enciclopedic - Les Belles Lettres, 1983 - Neron, Pa ris, Fayard, primul tiraj, 1982, al doilea tiraj, Marabout, 1988, al treilea tir aj, 1992, al patrulea tiraj, 1996 = La Roma di Nerone, trad. italian, Milano, Gar zanti, primul tiraj, 1984, al doilea.tiraj, 1986 = Secven roman, trad. romneasc (cenz urat), Bucureti, Editura Politic, 1986 (lucrare ncununat cu Premiul European al Asoci aiei Scriitorilor de Limb Francez i cu Premiul Timotei Cipariu al Academiei Romne) Mentalites et institutionspolitiques romaines, Paris, Fayard, 1990, al doilea ti raj, 1996 = Mentaliti si instituii politice romane, trad. romneasc, Bucureti, Editura Globus, 1997 - L' empereur Aurelien et son temps, Paris, Les Belles Lettres, 199 4 - Istoria literaturii latine, 2 voi., ed. I, Bucureti, Editura Adevrul S.A., 199 4 - Histoire et historiens Rome dans l'antiquite, Lyon, Presses Universitaires d e Lyon, 1995 - Istoria n Roma antic. Teoria si poetica genului, Bucureti, Editura T eora, 1998 - Essai sur une theorie de l'histoire, Bucureti, Editura Universitii Buc ureti, 1998 - Claudiu, Bucureti, Editura Teora, 2000. EUGEN CIZEK ISTORIA ROMEI BOI Cluj-Napoca , Q' A f-' Ki x,0 flCUMP 2003 05003 ]! PfilDElfl EUGEN CIZEK ISTORIA ROMEI Editura Paideia, 2002 701341, Bucureti, Romnia Str. Tudo r Arghezi nr. 15, sector 2 tel.: (00401) 211.58.04; 212.03.47 fax: (00401) 212.0 3.48 Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei CIZEK, EUGEN

Istoria Romei Eugen Cizek. - Bucureti: Paideia, 2002 p. 680; 23,5 cm. - (Colecia cri lor de referin. Seria Istorii). ISBN 973-596-049-4 94(37) CUPRINS CUPRINS Cuvnt nain te 9 I. ROMA ETERNli Roma aeterna li; Unitatea spiritual greco-roman li; Mentalitile romane 15; Cetatea i anticetatea 19; Grauitas i sal italicus I 22; Note 23 II. FUN DAREA ROMEI I REGALITATEA 24 nainte de Roma 24; ntemeierea" Romei 28; Roma regal 30; Instituiile Romei regale 34; Viaa cotidian i privat sub regalitate 38; Cauzele cderii" regalitii 40; Revoluia din 510-509 .C. 41; Note 42 III. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN ( ECOLUL AL V-LEA 133 .C.) 45 Urmrile abolirii regalitii 45; Problema plebei 47; Legea celor Dousprezece Tabule i consecinele sale 50; Sistemul instituional roman 52; Sub sistemul magistraturilor 53; Subsistemul adunrilor populare 59; Subsistemul puter ilor senatoriale 62; Viaa cotidian i privat 66; Colegiile i primul cerc cultural-poli tic 71; Dezvoltarea economic 73; Religia 76; Calendarul, sacerdoii i riturile 78; A rtele i literatura 82; Atotputernicia oligarhiei: nobilitas I 84; ndatoririle nobi lilor 87; Sfritul echilibrului intern 87; Note 88 IV. REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EX PANSIUNE (SECOLUL AL V-LEA-201 .C.)91 Roma asediat 91; Primejdia gallic92; Reluarea expansiunii93; Primul rzboi punic 96: Cel de al doilea rzboi punic 99; Zama i urmri le sale 101; Armata roman 103 ; Note 105 V. FURIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMANE ( 201 - 133 .C.) 106 Imperialismul"" roman 106; Expansiunea n Grecia 108; Lumea eleni stic i Hispania 109; Anexarea Macedoniei i a Greciei 111; Al treilea rzboi punic 113 ; Triumful hegemoniei romane 114; Note 114 VI. CRIZA REPUBLICII ROMANE (133 .C. 70 .C.) 116 Cauzele crizei 116; Dezvoltarea economic 117; Tensiuni social-politic e violente i Gracchii 119; Rscoale ale sclavilor i anexarea Pergamului 125; Categor iile Eugen Cizek sociale ale oamenilor liberi 128; Provinciile 130; Viaa politic d up Gracchi 131; Marius, campaniile sale militare i tulburrile de la Roma 133; Evolui a perturbrilor politice i rzboiul cu aliaii 138; Sulla, rzboaiele civile i conflictul cu Mitridate 142; Reformele lui Sulla 149; Dup Sulla 151; Revolta sclavilor i Spar tacus 153; Consulatul lui Pompei i al lui Crassus 155; Mentaliti, viaa cotidian i priv at 156; Arhitectura, cultura, literatura 157; Note 160 VII. SFRITUL CRIZEI REPUBLIC II ROMANE (69 - 27 .C.) 164 Dup consulatul din 70 .C. 164; Conjuraia lui Catilina" i C icero 166; Primul triumvirat 168; Cucerirea Galliei libere 171; Revolta general a lui Vercingetorix: Gallia comata, provincie roman 175; Agitaia politic la Roma dup 59 .C. 177; Sfritul primului triumvirat 182; Preliminariile rzboiului civil 183; Rzbo iul civil i victoria lui Caesar 185; Puterea absolut a lui Caesar 192; Reformele l ui Caesar 195; Caesar rexl Un tiran implacabil 201; Idele lui martie i sfritul lui Caesar 204; Dup idele lui martie 205; Al doilea triumvirat 208; Philippi i mprirea lu mii romane 210; Dup Philippi 211; Dup Brundisium 212; Antonius n Orient: dispariia t riumviratului 214; Ruptura final 216; Actium: urmrile sale 219; Dup Actium 221; Eco nomia. Mutaiile sociale profunde 222; Viaa cotidian i privat 226; Mentalitile 228; Rel gia, filosofia, literatura 229 ; Note 232 VIII. SECOLUL" LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI (27 .C. - 14 d.C.) 237 De ce secolul" lui August? 237; Instaurarea P rincipatului 238; Caracterul Principatului 239; Ianuarie 27 .C: Augustus 241; Ori ginile i arhetipurile Principatului 243; Prghiile Principatului 244; Alte atribuii ale lui August 247; Auctoritas i ambiguitile 248; Anii de criz: 23-l9 .C. 250; Gestio narea Imperiului 252; Armata 257; Alte reforme 259; Urbanismul lui August 261; P olitica extern 263; Propagand, mistic imperial, religie 267; Personalitatea lui Augu st 272; Mentalitile, via cotidian i privat, reforme moralizatoare 273; Economia Princi atului 276; Demografia 279; Categoriile sociale 281; Cultura i mecanismele sale 2 85; Succesiunea lui August 289; Note 291 IX. IULIO-CLAUDIENII I FLAVIENII 299 Pro blemele Principatului creat de August 299; Tiberiu (14-37 d.C.) 301; Gaius-Calig ula (3741 d.C.) 304; Claudm (4l-54 d.C.) 306; Nero (54-68 d.C.) 310; mpraii anilor 68-69 d.C: Galba, Otho, Vitellius 317; Vespasian (69-79 d.C.) 322; Titus (79-81 d.C.) 326; Domiian (8l-96 d.C.) 327; Dezvoltarea gestionrii Imperiului 331; Politi ca extern 339; Armata i ideea de frontier 343; Economia secolului I d.C 347; Demogr afia 351; Ierarhia social 352; Viaa cotidian 359; Viaa privat 365; Mentalitile 368; Sp e o nou

cultur 369; Filosofia i literatura 372; Religia i cultul imperial 374; Note 377 CUP RINS X. ANTONINH, SEVERII I SFRITUL PRINCIPATULUI (96 - 285 d.C.) 387 Apogeul antic hitii i sfritul Principatului 387; Nerva (96-98 d.C.) 389; Traian (98-l17 d.C.) 393; Hadrian (117-l38 d.C.) 400; Antoninus Pius (138-l61 d.C.) 406; Marcus Aurelius ( 16l-l80 d.C.) 408; Commodus (180l92 d.C.) 413; mpraii crizei (193-l97 d.C.) 416; Se ptimius Severus (193-211 d.C.) 419; Caracalla (21l-217 d.C.)421; Macrinus (217-2 18 d.C.)424; Elagabal sau Heliogabal (218-222 d.C.) 426; Severus Alexander (2222 35 d.C.) 427; Maximinus Thrax i succesorii si (235-253 d.C.) 429; Valerian i Gallie nus (253-268 d.C.) 433; mpraii illyro-romani i Aurelian (268-284 d.C.) 439; Dezvolta re sistematic i criz 448; Economia Imperiului 452; Probleme sociale 456; Absolutism ul imperial 461.; Problemele iudeilor 464; Aa-numita prsire a Daciei 465; Politica extern sub Traian i urmaii lui 468; Politica extern sub MarcuCurelius, Severi i mprai ilitari 473; Mentalitile 479; Religia i ascensiunea cretinismului 481; Artele plasti ce, muzica i arhitectura 492; Dezvoltarea nvmntului i a culturii 499; Literatura, circ li, curentele stilistice 504; Note 508 XI. DOMINATUL I CDEREA" IMPERIULUI ROMAN OCC IDENTAL (284 - 529 d.C.) 524 O nou stare de lucruri 524; Diocleian i tetrarhia 525; Constantin 531; Urmaii lui Constantin. Constaniu 539; Aventura lui Iulian 542; Ur maii lui Iulian. Valentinienii 548; Theodosius 554; Honorius i Arcadius. Jefuirea Romei 558; Ultimii mprai" 565; Doctrina Dominatului i mistica imperial 571; Administra a central i provincial 577; Economia, moneda 583; Societatea 588; Armata i conflicte le militare 597; Viaa cotidian i privat 600; Eecul pgnismului 605; Triumful cretinism i 611; Evoluia mentalitilor 622; Arhitectura i artele plastice 626; Renaterea constan tino-theodosian. Cultura, coala 630; Renaterea constantino-theodosian. Literatura 63 3; Cauzele i efectele cderii" Imperiului roman 638; Note642 XII. ROMA MEDIEVAL I MODE RN. EPILOG 658 Roma medieval 658; Roma modern 660; Roma, Roma 661; Note 662 BIBLIOG RAFIE SELECTIV 663 TABLE DES MATIERES 671

U CUVNT NAINTE ntr-un fel, cartea care urmeaz constituie o premier n peisajul editorial romnesc. ntr-adevr, dup tiina noastr, apare acum pentru prima oar o sintez asupra is i Romei, de asemenea proporii, alctuit de un autor romn i publicat n romnete. Exist ur, traduceri ale istoriilor romane datorate unor autori strini sau manuale, micsn teze romneti consacrate evoluiei Romei antice. Menionm astfel excelenta carte a fostu lui nostru student Horia Matei, hrzit istoriei Romei n date. Am struit, fr ndoial, a Romei antice i statului ei, dar am rezervat un capitol-epilog i Romei postantice. Ne-am strduit s nu neglijm dimensiunea evenimentelor, prea adesea neglijat. Evenime ntele ofer repere stabile, fr de care nu se poate nelege nimic din istoria unui popor . Cu siguran ns c ne-au preocupat substanial instituiile, structurile politice, social , economice i culturale, ca i viaa cotidian i privat. Nu n ultimul rnd am acordat ate mentalitilor. Am explicat n bibliografia foarte selectiv cum am abreviat mrturiile an tice. Notele cuprind referine la exegeza modern, pe care am considerat-o mai relev ant, i unele remarci mai puin importante. Documentarea noastr, desigur esenializat, sa ncheiat n februarie 2000. Lucrrile moderne aprute dup aceast dat nu au putut fi cons ltate n timp util. Din raiuni economice, dar i pentru a reliefa pasajele cele mai i mportante ale crii, am tiprit n caractere mici (petite", n limbajul imprimeriilor) des tul de numeroase segmente din text. Mulumim clduros Editurii Paideia de a-i fi asum at misiunea publicrii crii noastre. Urmeaz ca ea s fie judecat de cititori. I. MAETERH Roma aeterna

Numeroi scriitori latini au proclamat cu mndrie ostentativ eternitatea Romei: Vergi liu i Horaiu, dar i muli alii, inclusiv din vremea crepusculului Imperiului roman, pr ecum Claudian, AmififfTRutilius Namatianus, chiar poetul cretin Prudentius. ntr-ad evr, Roma numr trei milenii de existen. Dup ce n primele secole, ale Imperiului a func nat ca o gigantic metropol, pentru standardele antichitii, fiind populat de aproape u n

milion de locuitori, Roma i-a restrns populaia i complexa activitate politic, economi c i cultural, spre sfritul antichitii. Chiar dac i-a pstrat un prestigiu incontesta l puin pn n secolul al Vll-lea d.C. Dup o relativ eclips, marcat ns de strlucirea ievale i renascentiste, ea a beneficiat de o fascinant existen plurivalent, n dare far mecul monumentelor antice i ale oraului medieval i postmedieval se mbin cu frumuseile unei mree capitale moderne. Vraja captivant alterneaz cu hibe i vicii, n felul lor de asemenea fascinante. De aceea un savant milanez spunea c Roma este un ora periculo s! Farmecul exercitat de activitile febrile, dar i al unei anumite tolerane, care un eori implic indolen, asigur Romei o capacitate de seducie unic n lume, imortalizat de emplu n magnificul film al celui definit ca ii maestro", regretatul Federico Felli ni, consacrat oraului Roma. Desigur, n cele ce urmeaz ne vom concentra ndeosebi asup ra Romei antice i uriaului imperiu, pe care i l-a furit n virtutea unui adevrat miraco l. Cu alte prilejuri, l-am desemnat ca miracolul roman. Fr ndoial, un miracol, care poate fi explicat.

Unitatea spiritual greco-roman Dezvoltarea Romei, cel puin n antichitate, a fost strns corelat lumii greceti, Grecie i nsi i ntregului spaiu lingvistic i cultural elenofon. Horaiu nu a fost singurul aut latin care s afirme c Grecia cucerit i-ar fi cucerit nvingtorul. n realitate, complexe e raporturi esute ntre Roma i lumea ei, pe de o parte, i spaiul elenofon pe de alta r eliefeaz similitudini, fie ele i pariale, ntre meleagurile latine i cele greceti. Cont actele ntre Grecia i Roma au sfrit prin a determina bilingvism i hicui-turalism. Foar te muli romani vorbeau limba greac i un numr destul de important de elenofoni a putu t s se exprime i n latinete. Se pot propune analogii ntre acest statut al societilor a tice i situaii ivite n timpuri mai apropiate de al nostru. Astfel, franceza repreze nta limba de cultur n care se exprimau flamanzii din Flandra veacurilor anterioare secolului XX. Mrturiile aflate n mnstirile din Bruges sunt elocvente n acest sens. I ar n Norvegia secolului al XIX-lea, daneza a constituit mult vreme limba 12

Eugen Cizek de cultur prin excelen. Chiar n Romnia aceluiai veac, intelectualii au fos t bilingvi: uneori se exprimau mai uor n francez dect n romn. Fr ndoial, orice com apt. De altfel, Horaiu se nela. Cultura i civilizaia romane nu au receptat mecanic i iv zestrea culturii elenice. Receptorul a reacionat activ, specific, particulariz ant, la mesajul emitorului grec. Dar problema originalitii culturii romane este ades ea fals pus. Ca s nu ne mai referim la particularitatea istoriei romane, att de dif erit de cea a istoriei lumii eleno-fone. Reacia caracteristic roman, ca i afinitile n Grecia i Roma, s-au ntemeiat pe o autentic unitate spiritual, mental, cultural, chiar politic, a civilizaiei mediteraneene greco-romane. Cci nu putem implica ntreaga zon a Mediteranei, unde au fiinat mai multe civilizaii specifice, cum ar fi cele iberi c, feniciano-cartaginez, egiptean, mai cu seam celtic. Aceasta din urm s-a ntins din M rea Nordului pn n Asia Mig'i a prezentat de asemenea filiaii cu civilizaia Romei. Ne r ferim, desigur, la unitatea lingvistic italo-celtic, ns i la instituii similare, cum a r fi cele pendinte de sistemul clientelei", la care, n cazul gallo-celilor, se refe rea Caesar n Rzboiul gallic. Totui, n ce privete romanii i grecii, se pot constata mrc , trsturi comune, de importan cardinal, care au caracterizat utilajul mental i chiar d ezvoltarea unui anumit tip de civilizaie. Acest tip de civilizaie s-a bazat, n sens ibil msur, pe sistemul oraului-stat: polis, la greci (iniial, chiar ptolis), i ciuitas , la romani. Desigur, polis i ciuitas nu au fost perfect echivalente, izomorfe, c um se spune. Dar diferenele dintre ele nu s-au reliefat ca foarte relevante. Dei, firete, grecii au fost mai individualiti dect romanii. Se afla n cauz un ora-stat pent ru care fuseser croite" instituii specifice. Satele nu constituiau dect un hinderlan d, dominat de oraul de care depindeau. Instituiile Romei au fost create pentru un asemenea ora-stat. Criza Republicii i, ulterior, chiar cea a Imperiului, au fost g enerate parial tocmai de incapacitatea instituiilor oraului-stat de a se adapta la dimensiunile i necesitile teritoriului imens stpnit de Roma. n vreme ce, n Orient, ora e fuseser integrate unui ansamblu de mari dimensiuni, unde prevala un despot atot puternic. Pe cnd n Occidentul preroman nu au luat natere dect centre opidane, sate i mportante relativ solid fortificate. Din instituiile oraului-stat decurgea i cultul libertilor ceteneti. Dei adesea cetenii au fost minoritari n propriul ora-stat. Ei

animai de un puternic patriotism. In definitiv att romanii, ct i grecii au constitui t adevrate naiuni, ataate de centrul lor politic. Doar iudeii i, poate, egiptenii, e ventual perii, ncepnd din secolul al III-lea d.C, ar fi putut revendica calitatea d e naiuni, n exteriorul teritoriilor romanilor i grecilor. In timp ce n Orient ndeobte oamenii erau ataai numai monarhului-despot local. Pe de alt parte, att grecii, ct i ro manii atestau un anumit antropocentrism. Omul reprezenta msura tuturor lucrurilor la greci, ca i la Roma. De unde deriva o atitudine demn fa de zei. Cum a artat cndva Nicolae Iorga, n Orient situaia raporturilor dintre oameni i zeiti se prezenta diferi t. ntruct omul era sclavul umil al divinitilor. n general, unitatea spiritual greco-ro man presupunea cultul demnitii umane. Ca i simul msurii, chiar al simetriei i al ordin i lucide. n zonele greco-romane s-a acordat un pre deosebit educaiei, paideia, cum o denumeau grecii. Desigur, la greci, aceast educaie a fost mai sportiv, mai dezint eresat, cu toate c, la Sparta, ea implicase o ROMA ETERN

13

component ceteneasc pregnant. La romani, educaia s-a nvederat iniial exclusiv civic, esat" i deloc sportiv. Ea nu a devenit sportiv dect sub influena grecilor 1. Totui foa te relevatoare s-a nvederat dezvoltarea armonioas, fizic i psihic, Kalokagathia, cum o defineau grecii. Iar romanii preconizau o minte sntoas ntr-un trup sntos", mens sana in corpore sano. Morala i moralizarea decurgeau de asemenea dintrun astfel de tip de utilaj mental. Incontestabil, la Roma, ele s-au manifestat mai struitor dect n spaiul culturalpolitic elenic. Religiile orientale au respins n general morala cum ptat, ponderat. Dimpotriv, la greci i la romani a tins s se ilustreze repulsia fa de zimea excesiv, ca i ostilitatea fa de dezechilibrarea, disproporia manifestate n relai le interumane i n legturile cu zeii. Cel puin pn n momentul expansiunii cultelor relig oase orientale i a atitudinilor dependente de acestea. Totodat, att la greci, ct i la romani, s-a manifestat, n vocabularul limbilor vorbite i scrise de ei, o relativ a versiune fa ienoiunile i de vocabulele abstracte. Fenomenul abstractizrii i alctuirii etalimbajelor, a categoriilor de lexic specializate, se va dezvolta la sfritul ant ichitii i mai ales ulterior. n privina comportrii fa de cellalt", de strin, unitat ual greco-roman a funcionat mai puin coerent. Termenul care l indica era acelai, de al tfel de origine greac: barbar", brbaros, la eleni, barbarus, la romani. Pentru elen i, un barbar" era un ins care se exprima ntr-un idiom ininteligibil, eventual ca u n blbit. De altfel, nsui Plaut consider c a traduce n latinete echivaleaz cu a tlm limbaj barbar", barbare (Asin., v. 11). Iar Cato cel Btrn, mnios, reliefeaz c grecii a firm cu trie despre noi"; adic despre romani, c suntem barbari", nos diciitant bar-bar os esse. nct grecii declarau ritos cine nu este elen este barbar", pas me hellen brb aros eti. Ulterior au trebuit s adauge cine nu este grec i roman (kai romaos) este ba rbar". nct delimitarea de barbar, de strin, a ajuns s circumscrie comunitatea grecoroman. Totui, la greci, barbar" a statuat ndeobte o atitudine sau cel puin o cono-taie dispreuitoare. Dimpotriv, romanii s-au strduit s-i integreze n comunitatea lor pe ceil ali", pe barbari". Diferena dintre conduita de respingere a celuilalt" a grecilor i c omportarea integratoare a romanilor a fost clar subliniat de mpratul Claudiu i de ctr e Tacit (An., 11, 24, 2-5). In vremea Imperiului, romanii manifest curiozitate, i nteres impregnat de gustul exoticului sau exotismului pentru cellalt", pentru barba r". De altfel, n perioada triumfului cretinismului, pentru adeptul Dreptei Credine c ellalt", strinul, devine pgnul. Barbarul", dac se cretina, nu mai era strin. Iar pg re se autodefineau ca helenii", hoi Hellenes, considerau strini pe cretini. Oricum, disocierea de barbar" a constituit, pn n secolul al IV-lea d.C, o marc definitorie a unitii spirituale greco-romane. De aceea, mai cu seam dup ce Roma a devenit cea mai mare putere politic n Italia, diverse genealogii, legende i scrieri literare, elen ice i latine, acrediteaz ideea c grecii i romanii se nrudeau ntre ei, c aveau acelai , c erau cel puin veri. Acelai Cato cel Btrn care blama pe greci pentru c i considerau pe romani ca barbari" consemneaz ipoteza c sabinii, adic strmoii acestui scriitor, ar descinde din grecii spartani (Orig., fragmentele 6; 50-51). De fapt, Cato se opu nea doar Greciei elenistico-orientalizante, i nu vechii Elade clasice. n sfrit, grec ii arcadieni ai lui Evandru au fost treptat proclamai ca strbuni ai romanilor, altu ri de latini, troieni, sabini i etrusci. De altfel, ncepnd din secolul al III-lea .C , contactele ntre culturile, 14 Eugen Cizek limbile i civilizaiile elenic i roman s-au intensificat considerabil. Iniial religia roman nu avusese un caracter antropomor f. Sub incidena acestor contacte i a interaciunilor pendinte de acestea religia rom an a asumat caracterul antropomorf. A rezultat o mitologie mixt, greco-roman, favor izat i de faptul c romanii nici nu posedaser o mitologie proprie, ci doar o mitistor ie, mitizare parial a percepiei pe care ei i-o furiser despre nceputurile, primordiil primordia, istoriei sau mai degrab protoistoriei lor. Se pare c Etruria servise c a punct de plecare al acestui amestec de credine greco-romane, preluat i difuzat n peninsul de italioi. n orice caz au devenit perfect echivaleni Iupiter i Zeus, Iunona i Hera, Neptun i Poseidon. n schimb, Marte era un zeu roman mai complex dect crudul Ares al grecilor. De altminteri, istoriografia latin a debutat cu opere literare scrise n grecete. Nu numai din pricina caracterului rudimentar al limbii prozei l atine, ci i din cauza nzuinei primilor istorici romani de aciona asupra ideilor publ icului mediteranean, prin excelen elenofon, de a combate propaganda procartaginez nt reprins de anumii istoriografi greci din Sicilia. n orice caz s-au intensificat rel

aiile cu civilizaiile elenistice, organic sintetizante, dar fundate pe mrcile comun e spiritualitii greco-romane, mai sus menionate. Procesul de intensificare a raport urilor dintre Grecia i Roma coincidea, de altminteri, cu expansiunea a ceea ce sa definit drept creterea organic a Romei" r n fond, cu accelerarea cuceririi meleagu rilor Mediteranei de ctre puterea roman. Dup opinia noastr, la sursa acestui fenomen de expansiune intens, accelerat, a puterii romane se aflau dou cauze fundamentale: 1) integrarea abil, cu adevrat iscusit, a altor popoare, semnalat n textul lui Tacit , mai sus consemnat (romanii nu au obligat pe nvinii lor, pe alte popoare n general , s le devin aliai i subordonai, ca ulterior s se romanizeze ori s se ncorporeze impe lui construit de ei; dar tolerana acordat lor dup ce i biruiser, avantajele conferite lor, ndeosebi elitelor locale, dup izbnd, i-a atras i i-a determinat s devin romani, accepte supremaia Romei, obiceiurile, mentalitatea, comportamentul pe care l promo va ea; s-a procedat astfel cu plebeii, apoi cu latinii, italicii i, n cele din urm, cu provincialii); 2) tenacitatea obstinat, indestructibil, de care romanii au dat

dovad n conflictele militare i ndeosebi n politica lor extern. Adesea armatele romane au fost grav nfrnte n btlii i n rzboaie purtate mpotriva altor seminii. I-au nvins i-au zdrobit, gallii senoni, sabinii, samniii i cartaginezii. Iar Orientul elenis tic s-a aflat de mai multe ori n pragul unei victorii rsuntoare de repurtat asupra romanilor. ns romanii, dup nfrngeri, i-au strns rndurile, s-au repliat asupra resurse lor, pe care le-au mobilizat fr s crue nici un efort, i i-au luat revana. Au sfrit a repurta o victorie final, decisiv, asupra vrjmailor. Desigur, factorul demografic a cntrit totdeauna greu: romanii i aliaii lor erau nu numai tenaci, obstinai, ci i num eroi. In secolul I .C, aproape toi orenii Romei vorbeau grecete, iar n veacul urmtor urvenit o masiv emigraie greco-oriental n capitala Imperiului. Istoricii greci scriu frecvent despre istoria Romei, nct, pentru cunoaterea civilizaiei romane, izvoarele elenice se nvedereaz tot att de importante ca sursele latine. Ei abordeaz toate asp ectele vieii romane. Dar s-a produs i fenomenul invers: scriitorii latinofoni se r efer adesea la greci, la istoria instituiilor i culturii acestora. Noi cunoatem filo sofia greac antic n parte datorit unor texte, prin excelen fragmentare, dar redactate limba latin. Practic, Imperiul Romei a fost bicefal. i nu numai din punct de vede re ROMA ETERN 15 cultural-lingvistic. Romanii i-au nvestit pe greci ca stpni ai jumtii estice a Imperiului. De altfel au euat tentativele de romanizare ntreprinse, prin intermediul implantrii unor colonii latinofone, n Macedonia i chiar n Asia Mic. Dei au lsat anumite urme n zonele respective. ncepnd de la Balcani spre sud i spre est, Imp eriul roman a fost ferm elenofon. n cele din urm, n 395 d.C, pe baza unor precedent e semnificative, Imperiul roman s-a scindat. Trebuie menionat c mprai romani ca Marcu s Aurelius i Iulian au scris n grecete, n vreme ce scriitori de obrie elenofon, ca Ami n i Claudian, au alctuit valoroase opere literare n limba latin. nct unitatea spiritua l greco-roman a continuat s funcioneze pn la sfritul secolului al V-lea d.C. i de fa a nceputul veacului al VTf-lea. Adic dincolo de 529 d.C, data convenional a sfritului antichitii. Ceea ce nu nseamn c nu se pot constata particulariti relevante ale romanil r i ale grecilor n interiorul acestei uniti. Parial le-am semnalaTmai sus. Mrcile spec ifice civilizaiei romane vor rezulta ns, ndjduim, i din subcapitolul urmtor.

Mentalitile romane Incontestabil, Roma antic i romanii au dispus de un mental colectiv specific, paria l ntemeiat pe unitatea spiritual mai sus nfiat. La Roma, ca pretutindeni, mentalitatea presupune n primul rnd un ansamblu de reprezentri, comune grupului etnic n cauz, un d at comun al acestuia. Dup opinia noastr, o mentalitate, ca dat colectiv, implic o t ram, o estur de referine implicite, chiar un fel de nebuloas, mai degrab dect un sist S-a susinut, cu judiciozitate, c istoria mentalitilor echivaleaz fa de istoria ideilo cu tot ceea ce constituie istoria culturii materiale fa de istoria economic. Menta litile presupun deci un domeniu mai vast i mai puin structurat dect ideile, doctrinel e i istoria lor. In ultim instan, mentalitatea opereaz ca un succedaneu popular a cee a ce germanii definesc ca Weltanschauung". Mentalitatea se modific foarte lent. No tabil de stabil se reliefeaz ceea ce adesea se definete ca utilaj mental sau ca mnu nchi de obiecte nodale mentale, n care se ncorporeaz esena modalitilor de gndire i a relor logice, a elementelor cheie ale viziunii asupra lumii, ilustrate de ctre vo cabularul i sintaxa limbii, de percepia spaiului i timpului, a naturii, societii, divi nitii, nevoilor oamenilor, de miturile i clieele de gndire, de imaginarea vieii, a mor i i a dragostei. Firete, anumite elemente ale utilajului mental au evoluat n cursul istoriei Romei antice. De altfel, mentalitile se exprim n conglomeratul de valori, n deosebi n valorile-cheie sau n ceea ce noi am definit, n mai multe rnduri, ca metava lori2. La Roma, ca i la alte popoare i civilizaii, mentalitile au purtat asupra a dou nivele. Ne referim la un nivel oarecum de suprafa, supus, prin urmare, mai bine mu taiilor, i la un nivel de profunzime, tradus n parte de utilajul mental i pendinte d e subcontientul colectiv, dei romanii sfreau prin a-i contientiza adesea mrcile, trst le caracteristice. Am putea oare defini aceste mrci ca mentaleme? Dup modelul ofer it de foneme, morfeme, semanteme, stileme, poeteme? In orice caz aceste trsturi st abile, adnc implantate n subcontientul colectiv al romanilor i susceptibile de a le direciona comportamentul, perceperea lumii i a propriei aciuni, n ultim instan valoril , sunt destul de numeroase. Ele schieaz un ansamblu relaional (n care se insereaz 16

Eugen Cizek ROMA ETERN 17 indivizii Romei), mobilizator al unor restricii, a cror nrurire este frecvent noncont ient, ns foarte eficace. In acest mod a luat natere ceea ce teoreticianul francez Al ex Mucchielli califica drept personalitatea de baz", alctuit din credine comune grupu lui uman n cauz, adic, din punctul nostru de vedere, cel al romanilor. Se configura astfel ceea ce noi am denumi ca infrastructur mental.

Ne referim, n primul rnd, la.pragmatism, la spiritul practic roman, la tendina lati -nofonilor de a evalua totul n virtutea eficienei, rezultatelor palpabile, dobndite n existena cotidian, dar i n viaa politico-social i cultural3. Acest pragmatism a f tt de pregnant dezvoltat n Roma antic, nct Cicero deplngea manifestarea lui. Grecii, a rat marele umanist roman, au dezvoltat geometria, matematicile n general, pe cnd ro manii osteneau s msoare suprafee de teren i s elaboreze tot felul de calcule practice . Chiar i arta oratoric a romanilor comportase, la debuturile sale, vocaii pragmati ce, n ce privete viaa polijie i n funcie de pragmatism, romanii excelau n furirea un i instituii (Tuse., 1, 2-5). ntr-adevr pragmatismul a determinat interesul vdit de ct re romani fa de instituii, n aceeai msur ca i alte dou mrci ale subcontientului lo v, adic formalismul i constructivismul. ntruct romanii au venerat formele. Ei au tru dit ntotdeauna s construiasc forme noi, arhitecturale, politice i chiar instituionale . Cele patru forme de adunri ale poporului s-au adugat una alteia, n cursul istorie i lor, spre a exprima voina mulimii. Acumularea acestor adunri, care funcionau n para lel, a demonstrat elocvent modul de aciune al formalismului. nct Roma antic nu a sup rimat vechile instituii cnd a furit altele noi, ci le-a pstrat, chiar atunci cnd ele pierduser orice nsemntate autentic, alturi de structurile recent statuate. Desfiinarea formal a dictaturii n 43 .C. a constituit, practic, o excepie n istoria Romei antice . Totodat romanii au fost un popor de constructori destoinici, n materie de arhite ctur i drept, dar i n alte domenii. Mrturiile antice demonstreaz faptul c romanii con ntizau constructivismul lor, de care erau foarte mndri. Concomitent, romanii ndrgea u riturile. Respectau fervent riturile att n viaa cotidian, ct i n cea religioas. Rit ismul prevala nu doar n via religioas a romanilor, ci i n cea politico-instituional, rca n profunziume resorturile lor mentale. Pe de alt parte religia roman necretin se n vedera a fi contractual, am spune mai degrab contractuali st. Deoarece n reprezentar ea zeilor tradiionali f, n relaiile stabilite cu ei romanii aplicau principiul ,.da u ca s-mi dai", do ut des. De aceea romanii se dovedeau a fi n acelai timp un popor religios i nonreligios. Orice act uman implica o compozant sacr. Dar, cel puin pn n m mentul expansiunii masive a cultelor orientale i al triumfului cretinismului, nu s e exprima fervoare mistic, o adevrat comuniune cu divinitatea. n Roma antic, mult vrem e nu s-a pus n oper identificarea cu zeii. Se privilegia un contract ntre om i zeita te, care prescria autonomia acestor dou entiti, fiecare acionnd de sine stttor i omol contactul dintre ele numai n cadrul acestui contract. Dac zeul nu acorda omului c eea ce el i solicita, dac aadar el nu i respecta contractul, omul l prsea i, eventua adresa altei diviniti. Deci romanii practicau contractualismul. De aici decurgea, n chip firesc, i antropocentrismul, pe care romanii l aveau n comun cu grecii. Astf el cum am artat n subcapitolul anterior. Sprijinul zeilor, reclamat adesea de oame ni, precum am semnalat mai sus, se realiza prin intermediul modificator, respons abil, n fond decisiv, al muritorilor. Aceast trstur esenial a mentalului colectiv roma nu a pierdut teren la Roma nici chiar n vremea cnd misticismul oriental a ptruns d estul de adnc n mentalitatea romanilor. Toate aceste infrastructuri mentale (ori m entaleme?), pragmatismul, formalismul, constructivismul, ritualismul, contractua lismul i antropocentrismul, s-au susinut reciproc. Chiar dac, de pild, ntre pragmatis m i ritualism s-au manifestat anumite tensiuni, o relativ incompatibilitate, ferti le ns n efecte bogate, n multiple reverberaii. Sensibil mai mobile, mai supuse mutaiil or revelatoare, au fost valorile-cheie sau metavalorile. La nceputurile Romei, cnd ea era un pre-ora", prae-urbs, sau un ora", o urbs gentilic, s-au constituit succesi v dou structuri mentale de pre-Cetate", prae-ciuitas. n cadrul acestor structuri me ntale, percepia lumii, a Cetii i a altor popoare, ca i a anumitor detalii referitoare la viaa cotidian, s-au ornduit progresiv n autentice macrosisteme supuse evoluiei. A ceste macrosistemee-raii focalizate i se exprimau n lealitate" sau bun credin", fides, n pietate", pietas. Fides a sfrit prin a omologa ndatoririle contiincios puse n oper imp de pace i de rzboi, lealitatea fa de prieteni i de patrie, pe cnd pietas determina ndeplinirea obligaiilor religioase, dar i a celor familiare, patriotice, adoptate fa de ali romani. Istoricul Titus Livius ilustreaz formarea lent a mentalului roman a rhaic i faptul c regalitatea i constrngerile impuse de ea fuseser inerente, de fapt i nevitabile. Dar ulterior el observ (2, 1, 4-6) c Roma devenise o Cetate", ciuitas, marcat de o identitate .specific. S-au dezvoltat dragostea, caritas, i preuirea solu lui patriei i a familiei, care gradual au unit strns ntre ele sufletele cetenilor. Du p alungarea regilor etrusci, Roma s-a comportat ca un ora", urbs, a ginilor. ns, dup 3

7-366 .C, cnd au fost destabilizate tiparele gentilice i plebea a obinut accesul la consulat, Roma s-a convertit ntr-o urbs timocratic, prin urmare axat pe o aristocrai e de avere, i nu att de snge. Diverselor forme de urbs le corespunde ca structur pol itic res publica, adic lucrul public" ori lucrul care aparine poporului", n definitiv organizarea poporului, statul nchipuit ca bun public. Lucrul public este lucrul po porului", res publica est res po-puli, va exclama Cicero (Rep., l, 41). Altfel f ormulat, dup 509 i mai cu seam dup 451 .C, acest stat era o republic, un stat liber", ibera res publica. Valorile-cheie sau metavalorile au continuat s fie fides i piet as, dar li s-a adugat ..libertatea", lihertas. Aceast ultim metavaloare ncorpora oro area fa de puterea personal, care ar fi putut conduce la restaurarea regalitii, dar i posibilitatea acordau! ceteanului de a se exprima fr ngrdiri. ndeosebi libertas presup nea garania acordat cetenilor de a fi egali ntre ei n faa legii, prin excelen n mat drept privat, .i putina

conferit lor de a face apel la hotrrile adunrilor populare, ca suprem instan de apel, d justiia i-ar fi condamnat la pedepse grele, inclusiv la cea capital. De altfel, Salustiu a propus o veritabil interdependen ntre ciuitas i libertas (C, 7, 3). Nacrosi stemul axiologic generat de aceast interaciune cuprindea valori ca ..spiritul econ om", parcimonia, decena", pudicitia, ordinea clar", chiar cristalin", lucidus ordo, em laia", spiritul competitiv, am spune concurenial, certamen, i disciplina. Ulterior s-a adugat demnitatea", dignitas, valoare a tuturor cetenilor, dar mai ales a fruntai lor republicii, care aspirau s-i apere prestigiul, poziia social, deci imaginea, n co nfruntarea cu rivalii i inamicii lor personali. i prietenia", amiciia, a devenit o v aloare important. Cel puin pn la Cicero i la Seneca, amiciia nu a desemnat comu18 Euge n Cizek niune spiritual, afeciune spiritual, ci a conotat acord socio-politic, alia n ntre unii ceteni, ntemeiat pe un interes comun. Sau colaborare cu ocazia desfurri itice sau a unor procese, a unor mprejurri sociale. Prietenii", amici, erau colabor atori, pe termen limitat, aliai. Astfel s-a configurat un depozit axiologic sacru , un patrimoniu comun de valori. Astfel a luat natere cu adevrat naiunea roman. Totui structurile mentale i valorile au evoluat destul de spectaculos. Din punct de ve dere teritorial, statul roman a devenit un imperiu", imperium, nc din secolul al II -lea .C. (Cic, Cat., 2,19; 3,26 etc). Iniial imperium denota exclusiv puterea spec ial, ndeosebi militar, dar conotnd i o relaie special cu zei, exercitat de consuli, p ori, dictatorii republicani i fotii consuli sau pretori, care guvernau provinciile , teritoriile cucerite de Roma. Adic imperium a ilustrat toate meleagurile unde f unciona puterea magistrailor romani i a fotilor demnitari. De la sensul instituional s-a ajuns la cel geografic. Dar, dup profunda criz care a afeetCvn secolul I .C, mec anismele politice i mentale, imperium s-a convertit i n structur social, creia i-a cor espuns pe plan politic, din 27 .C, principatul'", principatus. Teoretic, din punct de vedere strict juridic, pn n secolul al V-lea d.C. statul roman a rmas o republic, dar, n realitate, mult vreme el a fost crmuit de un principe", princeps, personaj p rovidenial, cruia poporul i senatul romanilor i transferau cele mai multe puteri ale lor. De fado, principele se comporta ca un monarh absolut i ca un fel de dictato r, camuflat n cetean roman. Desigur, mentalitile evolueaz mai ncet- dect structurile itice. Primii principi, n special August i Tiberiu, au ncercat s menin i chiar s pote vechile valori, cu toate c poporul roman i pierduse libertatea. Totui, ntre Principa tele lui Nero (54-68 d.C.) i Hadrian (117 d.C. -l38 d.C.) s-a impus o nou structur mental, anticetatea, anticiuitas, s-au transformat n valori-cheie sau metava-lori r olul",persona, i demnitatea", dignitas. Persona a desemnat, mai ales la origine, ma sc" i prin excelen rolul bine mplinit n activitatea profesional i n viaa socio-poli , D., 10, 6; Arr., Epict., Diss., 1, 2; 25-28 etc). Dignitas a constat n special n salvgardarea propriului statut" sau stare", status. Libertatea se limita deci la prezervarea' aceluiai status, a vieii cetenilor i, cel mult, la motivaie, la nelegere olului atribuit cetenilor de un principe investit cu auctoritas superioar. Altfel e nunat, cu ..o capacitate de a crete i de a fac? s credea" cu ..influen", prestigiu". D p 285 d.C, eful statului. mpratul, w va afla n fruntea unei birocraii stufoase. El dev ine sacrosanct, este oficial proclamat stpn", dominus. Anumite inscripii nlocuiesc, n titulatura imperial, mprat cezar", imperator Caesar, cu stpnul nostru Flavian", dominu noster Flauius. Sau asociaz n formula imperial ambele sintagme. Pentru c, la Roma, d omnete" o dinastie, care se proclama a doua familie flavian. Imperum-ixhu i corespun de aadar, ca structur politic, dominatul", dominatus. Pn spre 378 d.C se impun ca noi valori-cheie sau metavalori ..respectul". obsequium, fa de ordinea social, acum ncre menit, i fa de dominus, n definitiv, supunerea total, i sfinenia", sanctitudo, carac sacru. Totul este sacru n jurul mpratului - dominus: palatul (sacrum palatium), do rmitorul (sacrum cubiculum), consiliul sau consistoriul autocratului {sacrum con sistorium). Chiar mpraii cretini sunt nvestii cu o maiestate secund", maiestas secund cea dinti fiind cea acordat lui Dumnezeu. ROMA ETERN 19 Cetatea i anticetatea Cetatea", ciuitas, conota apartenena la un ora-stat, patria i familia comun a tuturor cetenilor, solidari ntre ei. Istoricul Salustiu, ca s dea seama de evoluia Romei inii ale, de primordia, delimiteaz patru faze de evoluie, atestate de patru termeni: muli mea", multitudo, naintea furirii zidului de incint al Romei, de fapt n vremea lui Ro mulus i poate chiar a emigranilor venii din Troia (C, 6, 2), comunitatea" sau lucrul"

, res, mai trziu, sub regii latino-sabini (C, 6, 3), lucrul public',' adic statul, res publica (ibid.), n timpul regalitii etrusce (C, 6, 7), i, n ultim instan, cetate iuitas, ilustrativ pentru secvena istoric a Republicii. Practic niciodat Salustiu nu va utiliza cuvntul ciuitas pentru regalitate: l rezerv exclusiv pentru republic. Cet atea", ciuitas, a funcionat ca structur mental i limit intelectual i moral. n ultim Cetatea era Roma i coloniile sale, noile Rome din Italia i din provincii. Chiar i taberele militare, castrele, reprezentau fragmente de ciuitas. Desigur, ciuitas nu alctuia exclusiv o concentrare de temple i de locuine, ci i o fie de pmnt sacru. I patele incintei cetii se afla pomerium, zon unde nu se construiau case. Pentru a co nota ulterior ansamblul meleagurilor ocupate de ciuitas, perceput ca o entitate religioas. Iar un termen ca templum (care nsemna mult

mai mult dect un simplu templu) cu alte cuvinte caracterul sacru al spaiului rezer vat ntemeierii unui ora sau unei tabere militare, echivala cu un fragment de ciuit as, de civitate, pe care soldaii ceteni puteau s-l poarte cu ei n alte locuri. Ciuita s ca ansamblu de ceteni", ciues, pare s fi conotat, la obrie, legturi de rudenie. La g eci, concentrarea cetenilor", he politea, precum i ceteanul, ho polites, descindeau di citadel", cldit pe nlimi {he polis sau he ptlis, cum am artat mai sus). n concluzi ru eleni ceteanul" echivala cu locuitorul". n contrapartid, ciuis prezenta filiaii cu ermeni indoeuropeni, care traduceau ideea de familie, de oaspete primit ca priet en. Cuvntul ciuis implica probabil imaginea asocierii i nsemna mai degrab concetean" d ct cetean". Sau cetean mpreun cu ali ceteni de lng el". n orice caz ciuitas ex c republican, o solidaritate, o coeziune mental revelatoare, decisiv. Mentalitatea, atitudinile i comportamentele cetenilor se focalizau n jurul Cetii, apartenenei la ciu tas. Nimic nu avea sens dac nu implica ciuitas. mecanismele i interesele ei. Se co nfigura astfel un complex de reprezentri n care se traduceau utilajul mental, valo rile i aspiraiile cetenilor. Indubitabil ciuitas nu era numai o structur mental, ci i instituie, cu siguran orientat, controlat, de mentalitatea civitii. Ciuitas ngloba t liile moralei, administraiei i vieii juridice a Romei. Orice roman se considera civ ilizat, dat fiind c aparinea unei ceti. Cetii i datorau romanii existena lor, preroga ele lor juridice, putina de a-i exercita drepturile politice. Este interesant de s emnalat c lulius Caesar, n nararea rzboiului su cu gallii, nu recurgea la cuvntul trib ", tribus, ca s ilustreze populaiile, formaiunile tribale ale celilor, ci la lexemul ciuitas. El s-a gndit probabil c structurarea triburilor gallice nu avea nimic co mun cu tribul roman. ns amintea, chiar vag, de organizarea unei ciuitas. Acest fap t reliefeaz ct de relevant era ciuitas pentru existena, instituiile i mentalitile rom . 20 Eugen Cizek

Fundarea unei ceti omologa rituri foarte stricte. Se ncepea prin delimitarea pe cer a unui spaiu calificat tocmai ca templum. Conturul acestui spaiu revenea personaj ului nzestrat cu funcia de augur, prin urmare, de om sortit nelegerii inteniilor zeil or. El nsemna" pe cer un patrulater, marcat de cele patru puncte cardinale. n inter iorul acestei zone celeste se luau auspiciile indispensabile ntemeierii" cetii. n ce privete Roma, operaia mai sus prezentat fusese atribuit de legenda frailor gemeni Rom ulus i Remus. Ctigase Romulus, ntruct ar fi vzut pe cer doisprezece vulturi, dublu dec observase Remus (Liv., 1, 7, 1). Semnul favorabil nu ilustra numai faptul c zeii erau de acord cu ntemeierea" cetii, ci garanta o harism performant, de nregistrat pe ol. Cato cel Btrn ne demonstreaz, cel puin parial, cum se opera aceast nregistrare. El arat c se folosea un plug (Orig., 1, fr. 18 a, 1) i adaug: cci ntemeietorii Cetii n a dreapta un taur i, n partea interioar, o vac. ncini dup ritul gabin, adic avnd cre capului acoperit cu o parte din tog, care era sumeas, ei ineau coarnele plugului ndo ite astfel nct toi bulgrii de pmnt s-eS' spre interior. n acest fel, trgnd o braz curile zidurilor. Ridicau n sus plugul n locurile unde urmau s fie porile", condi-to res enim ciuitatis taurum in dextram, uaccatn intrinsecus iungebant, et incincti ritu Gabino, id est togae parte caput uelati, parte succincti, tenebant stiuam incuruam, ut glebae omnes intrinsecus caderent, et ita sulco ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes circa loca portarum (Orig.,,1, fr. 18 a, 2). M ai succint, Cato reia descripia acestei ntreprinderi: cel care va ntemeia un ora nou va ara cu un taur i o vac; unde va fi arat, va face zidul de incint; unde vrea s fie poarta, va ridica n sus plugul i l va purta pe brae i va numi acest loc poart", qui u rbem nouam condet, tauro et uacca aret; ubi arauerit, murum faciat; ubi portam u ult esse, aratrum sustollat et portet, et portam uocet (Orig., 1, fr. 18 b). De fapt, pmntul aruncat n interior simboliza zidul de incint, pe cnd brazda trebuia s dev in an de aprare. Desigur, la nceput, incinta era un taluz de pmnt bttorit, ulterior ituit de un zid de piatr.

Ceea ce nu relev ns Cato cel Btrn este faptul c spaiul Cetii era sacru i inviolabil iind c Remus a persiflat lucrarea fratelui su, Romulus l-a omort: n acest fel a asig urat inviolabilitatea Cetii i a incintei sale (Liv., 1, 7, 2). Tabra militar, expresi

e a Cetii, ca i aceasta din urm nsi, comporta dou axe sacre: nordsud, asigurat de ca est-vest, chezuit de ctre decumanus. Diverse operaii prile-juiau o purificare a spaiu ui augural" al Cetii de aciunile nefaste ale unor zeiti agitate, necunoscute, care lar fi putut popula. Viitorii ceteni erau de asemenea purificai. Fiecare dintre ei a zvrlea ntr-o groap circular un pumn de pmnt, adus cu sine de pe trmurile natale. Acea roap circular, mundus, comunica cu lumea subteran, n mundus se arunca tot ce era nec esar existenei: gru, vin, cornute mici. Mundus era acoperit cu o lespede ptrat tocma i spre a se tia relaia cu forele subterane. Pe lespede, era plasat un altar, unde a rdea focul sacru. Spaiul Cetii era orientat plecnd de la mundus. Riturile ntemeierii'" Cetii erau de origine indoeuropean. Fuseser, probabil, asumate de italici, inclusiv de latini. Trebuie precizat c Roma nsi probabil nu a beneficiat niciodat de ritul nte eierii". Acesta a fost utilizat ndeosebi pentru alte ceti romane i colonii. Zona pom erial a Cetii era supus la diverse interdicii, care urmau s-i salvgardeze puritatea i evite profanarea sa. Se interziceau, cu foarte puine excepii, nmormntrile n spaiul lu ic al Cetii (Leg. XII Tab.; Cic, Leg., 2, 23, 58). Numai ROMA ETERN 21

copiii nou nscui, decedai imediat dup natere, sau eroii de prim rang puteau fi nmormnt n zona intrapomerial. Chiar n primele culturi laiale", anterioare emergenei Romei, ex istau cimitire separate de zonele locuite. Pe de alt parte, militarilor li se int erzicea accesul n interiorul pomeriumului. Cci soldatul era considerat ca purttor a l morii, legat prin urmare ineluctabil de prezena armatei. Dac totui armata trebuia s intre n Cetate, ea se purifica n prealabil. Cununile de laur pe care le purtau gen eralii i otenii biruitori conotau iniial purificarea, nainte de a simboliza victoria unei armate care i srbtorea triumful pe strzile Romei. Totodat spaiul pomerial era n incipiu nchis zeilor strini. Templele lor se nlau n exteriorul zonei pomeriale, pe Ave ntin ori n Cmpul lui Marte. Inima spaiului pomerial, vatra Romei, se afla n Forum, n templul zeiei Vesta, unde ardea un foc venic. Acest foc omologa continuitatea, per manena Cetii4. nct 'Cetatea devenea un uria cmin, o vatr sacr, sintez a focurilor d e.-'' De fapt, Cetatea, ciuitas, sub Imperiu a ncetat s funcioneze doar ca structur mental. Aceasta din urm intrase n criz nc din secolul al II-lea .C, cnd imperium dob o accepie geografic-teritorial. Claude Nicolet a notat c, nc n cursul secolului I .C, prinseser contur un nou limbaj, noi tehnici de comunicare, n ultim analiz, ceea ce e l calific drept o contra-Cetate. Dialogului ntre popor i magistraii si alei i s-a subs tituit, dup instaurarea Principatului, cel dintre mprat i plebea urban. De altfel, dr eptul sacru" al ceteanului roman de apel la popor, ca suprem curte de justiie, a fost nlocuit de cel al apelului la mprat. Chiar dac glorificau Roma, cpetenia Imperiului", caput imperii, cetenii romani ai Imperiului nu mai vedeau, cel puin cu ochii minii, hotarele Cetii lor, adic Roma sau oraele lor natale, c se aflau n Italia ori n provin ii. De fapt, pierdeau sentimentul de solidaritate cu Cetatea i locuitorii ei, simi ndu-se dimpotriv parte integrant a unei populaii implantate pe un teritoriu vast, a dic al aa numitei anticetate, anticiuitas, sau chiar anticivitate. Dislocarea Cetii ca structur mental a impus, pe planul mentalitii, anticetatea. Aelius Aristide, sofi st elenofon din secolul al II-lea d.C, a consemnat, n scrierile sale, expansiunea anticetii n cadrul mentalului colectiv. Adresndu-se romanilor n greac, le arat c, du m alte ceti au frontiere i teritorii proprii, Roma are ca granie i spaiu vital lumea l ocuit (Arstd., 59-61). Dai ceuiea nu a disprui, ci a contraria a prosperat ca stru ctur instituional. In definitiv, anticetatea se compunea dintr-o reea de centre urba ne, de ceti Je pe ntreg Imperiul. Urbanizarea acestuia a determinat multiplicarea i ntensiv a numrului cetilor. Dar, n cetile lor, locuitorii Imperiului, care, dup 212 d devin toi sau aproape toi ceteni romani, prefer s-i fureasc noi solidariti locale t integrai n microuniti specifice, n care se asociau cu plcere. Asemenea microuniti icrosodaliti, eventual microsolidariti, devin foarte numeroase. Pe de alt parte, ment alitatea roman avea tendina de a echivala anticetatea cu oikoumene. lumea locuit. N umai prii i ulterior perii mai fceau parte din aceast lume locuit, deci civilizat. Ei au nchipuii ca rivali", antipaloi, ai Imperiului roman. De unde eforturile reiterat e ale romanilor de a-i subordona, de a-i distruge, poate chiar de a-i anexa. Pri ntre cauzele cuceririi Galliei libere s-a aflat i tendina locuitorilor acesteia de a ptrunde n lumea locuit i de a-i instaura un stat unificat (Caes., G., 1, 2-3). Cuc erirea Daciei a fost de asemenea prilejuit n parte de aspiraia lui Decebal de a-i fur i un stat 22 Eugen Cizek ROMA ETERN 23

centralizat, de tip elenistic, sortit aproape automat a se integra n oikoumene. D e altfel, Decebal a ncercat s se alieze cu prii. Perceperea anticetii ca esen a lumii cuite nuana imaginea celuilalt, a strinului, indiferent dac fcea sau nu parte din lu mea locuit, dac trebuia sau nu s fie cucerit.

Grauitas i sal italicus Romanii au preuit totdeauna austeritatea i seriozitatea", grauitas. Chiar i n anticet ate, grauitas era considerat ca o valoare important, revelatoare pentru spirituali tatea romanilor. Strmoii cetenilor Romei, tritori n timpul primordiilor", ar fi excela , dup prerea romanilor, prin grauitas, prin austeritate, tenacitate i seriozitate. M aiestatea", maiestas, a poporului roman ar fi decurs, n foarte mare msur, din graui

tas. O ntreag galerie de personaje legendare sau cvasilegendare, ca Romulus, Numa Pompilius, Brutus, dumanul regilor, Mucius Scaevef, ar fi reunit caliti pilduitoare, ilustrative pentru grauitas. Dar idealul uman sau modelul colectiv al romanilor , sub Republic ori chiar sub Imperiu, purttorul privilegiat al acestei grauitas, a fost ntrupat de Lucius Quinctius Cincinnatus, consul n 460 .C, dictator republican n 458 i n 439 .C. Cei care i-au dus tirea desemnrii ca dictator l-au aflat ncovoiat a upra plugului, n curs de a-i lucra bucata de ogor. Cincinnatus i-a ters sudoarea de pe fa i a mbrcat toga praetexta, cea a magistrailor Republicii (Liv., 3, 26, 7-l2; Eut r., 1, 17). El a salvat Roma, ameninat de vecinii ei, i-a ndeplinit mandatul ncredinat i apoi sa ntors la coarnele plugului. Cincinnatus traduce astfel percepia soldatul ui viteaz i a generalului eficace, dar i a ceteanului modest, auster, truditor, disc iplinat. Un set de nsuiri deriva din practicarea acestei grauitas: austeritatea, s obrietatea, modestia, disciplina, fidelitatea fa de instituiile Cetii, spiritul de ec onomie, rigoarea, cultul muncii bine efectuate, simul echilibrului i al msurii, chi ar al unei anumite moderaii, gustul cumpnirii atente a hotrrilor care urmau s fie ado ptate. Grauitas condamna laxismul moral, dezordinea, chiar lenea.

Exista ns, sub Republic i ulterior, o compensaie, o contrapartid, un pandant al gravit , aflat n manifest contrast cu ea. Totui ntr-un contrast fertil n efecte plurivalent e asupra mentalului roman. Ne referim la pasiunea pentru comic, pentru rs, pentru glum, pentru destindere i amuzament, pentru sarea italic", sal italicus, uneori def init i ca oetul italic", itahtm acetum. Persiflarea, sarcasmul, dar i comicul gras. s uculent i savuros, cteodat chiar trivial, au deinut n Roma republican, nainte i dup a literaturii culte, un statut privilegiat. Romanilor le-a plcut s se destind, s rd di n plin, s practice o autentic zeflemisire a tuturor, inclusiv a generalilor victor ioi, chiar dac de fapt i venerau. Nu ntmpltor un ins optea generalului victorios, n t ul triumfului: ferete-te s nu cazi", caue ne cadas. Nu ntmpltor, de asemenea, specia l iterar privilegiat a literaturii latine arhaice a fost comedia. Iar inscripiile, in clusiv 51 mai ales cele scrijelate pe zidurile locuinelor, dau seama de un comic dezlnuit, pn la obscenitate. Pe de alt parte, nc sub Republic i mai cu seam sub Imp istraciile Oraului au dobndit proporii deosebit de semnificative n existena cetenilor ocurile i ntrecerile sportive, chiar luptele crude, sngeroase. ntre gladiatori, conc ursurile hipice" (de care) captau preferinele lor. Precum fotbalul n vremea noastr. Se adugau reprezentaiile dramatice i procesele judiciare, de regul convertite n adevra te spectacole. Relaxarea moravurilor, distraciile au ajuns s umple aproape esenialu l vieii cotidiene a cetenilor. De unde i un laxism moral accentuat, nlesnit de crizel e mentalitilor, de contactele sporite cu Grecia elenistic, favorizate de unitatea s piritual greco-roman. Eforturile de a le combate, inclusiv pe plan legislativ, pre dica pentru grauitas nu au dat rezultate concrete, substaniale, n special pe terme n lung. Sa ajuns cel mult la un balans", la un fel de echilibru, mai degrab instab il, ntre grauitas i acest laxism, care aluneca inevitabil spre ceea ce italienii c alific prin sintagma dolce far niente". Inactivitatea, viziunea oioas" asupra lumii s -au propagat rapid. S-a deschis astfel calea spre furirea unor noi mentaliti n Roma antic imperial, dar i medieval i postmedieval. NOTE 1

Cum a artat Theodor Mommsen, Istoria roman, trad. romneasc de Joachim Nicolaus. I, B ucureti, 1987, pp. 141; 263278. 2 Pentru mentaliti n general, a se vedea mai ales Ja cques Le Goff, Les mentalites. Une histoire ambigue", Faire de V histoire. Nouvea uxproblem.es (lucrare de-echip coordonat de Jacques Le Goff- Pierre Nora), 3 voi.. Paris, 1974, III, pp. 7694; Alexandru Duu, Literatura comparat i istoria mentalitilo r, Bucureti. 1982, passirn; Alex Mucchielli, Les mentalites, Paris, 1985, pp. 5-l 16; Eugen Cizek, Essai sur une theorie de V histoire, Bucureti, 1998, pp. 134-l41 ; privitor la mentalitile romane, vezi id., Istoria literaturii latine, Bucureti, 1 994, pp. 26-34 (la ultima p. schema raporturilor ntre mentaliti i alte structuri); i d., Mentaliti i instituii romane, trad. romneasc, sub conducerea autorului, de Ilie C anu, Bucureti, 1998, pp. 16-42. 3 Cumplitul tiran care a fost Iosif Visarionovici Djugajvili, care i spunea i Stalin, n ultimul capitol din Problemele leninismului, capitol niciodat indicat i studiat n orele de marxism, de trist amintire, nota c lips ete ruilor sovietici ceea ce el nsui desemna ca spiritul practic american". De unde i demnul la asumarea acestui spirit practic american de ctre sovietici. Totui nu a t rebuit s se atepte secolele XVIII-XIX (i Tocqueville l semnalase la vremea sa) ca ac est spirit practic, atribuit exclusiv i eronat americanilor, s-i fac apariia. S-u sug erat o Liluie intre focul suuru A zeiei csta .i el ce ardea m cucele Indiei Vedice . ;spre riturile ntemeierii" ; semnificaiile lor, vezi Albcrt Grenier, Le Linc ruin am Jan ia religion, la pensie et ' art, Paris, 1925, pp. l-21; mai ales Michel M eslin, V homme romain. Des origines au I-er siecle de notre ere. Essai d' anthro pologie, Paris, 1976, pp. 35-38; L. Durei Jean Pierre Neraudau, Urbanisme et met arnorphoses de la Rome antique, Paris, 1983, pp. 19-29; E. Cizek, Mentaliti, pp. 5 2-57. Pentru criza mentalitii Cetii, a se vedea Claude N'icolet, Le metier de citoye n dans la Rome republicaine, Paris, 1976, pp. 59-460; 492-493. FUNDAREA ROMEI I R EGALITATEA 25 II. UTiDAREA ROMEI SI REGALITATEA nainte de Roma

Legendele, ceea ce am definit ca mitistorie, situeaz ntemeierea" .C. Procesul constituirii Romei a fost ns precedat de numeroase , care s-au desfurat n peninsula italic. f* Diverse izvoare literare coreleaz fundarea" Romei i precedentele , situat a se fi produs, dup Eratostene, n 1184 .C, i chiar de lasat cu cincizeci de ani nainte de venirea troienilor n Italia, i arcadieni, condus de Evandru, Euander, s-ar fi instalat pe colina declarat ca cel mai vechi

Romei n 754 ori 753 fenomene relevante ei de cderea" Troiei o mprejurare specific, cnd un grup de grec Palatinului,

sla al Romei. Avnd n vedere faptul c anticii situau la obria Romei un sinecism, un ama gam de seminii, alctuit nu din trei componente, cum se afirm frecvent, ci din cinci elemente: Jatinii (cei mai importani strmoi, care au druit cetii eterne" chiar limba i), sabinii i etruscii (toi locuitori ai Italiei), dar i troienii lui Enea, sosii n L aiu dup distrugerea Troiei, i, chiar naintea acestora, grecii arcadieni ai lui Evand ru. Ne-am referit mai sus la acest straniu fenomen, relevant n multiple privine. n acest fel s-ar fi constituit n Laiu un prim sinecism latino-troian, ca urmare a de barcrii n zona respectiv a unui grup de supravieuitori ai cderii Troiei" i a unirii lo cu aborigenii", aborigines, ai regelui local Latinus, care ar fi conferit noii p opulaii denumirea ei oficial: latini. Ca, mai trziu, s ia natere o comunitate implant at nu numai pe Palatin, ci i pe alte ase, dintre cele apte coline ale Romei: Capitol iu, Aventin, Quirinal, Viminal, Esquilin i Caelius. Progresiv, legendele referito are la originea Romei s-au transformat ntr-o structur coerent, ntr-o vulgata privito are laprimordia Romei i Italiei, nc din secolul al IV-lea .C. Datele din vulgata au fost reproduse, cu mici variaii, de izvoarele literar-istorice i de alt natur. Unele dintre ele au ncercat s sugereze i soluii critice ale anumitor evenimente legendare , mult vreme contestate de asemenea de ctre tiina modern. Totui, spturile arheologice eprinse n Laiul iniial, prin excelen ncepnd din 1960 ncoace, par s dovedeasc faptul puin parial, anumite informaii din vulgata conin un nucleu real, susceptibil, n linii mari, s dea seama de adevruri istorice. Migraiile provenite din Orient, menionate d e vulgata, corespund efectiv unor deplasri de populaie, purcese din Mediterana ori ental. S-au descoperit vestigii de ceramic micenian pe coastele Mrii Tyrrheniene, pn n Sardinia. Aceste vestigii ni se par, n acest sens. relevante. nct legendele lui Ene a i lui Evandru, conductorul unei seminii greceti care nu participase la asediul i la cucerirea Troiei. nu in de domeniul basmului. Fenomene importante au survenit ef ectiv. n peninsula italic. n secolele al Xll-lea, al VIII-lea, al Vl-lea i al V-lea . C, ca momente nodale, semnalate de vulgata relativ la primordia. Migraiile din Ori ent, ndeosebi din spaiul microasiatic, au produs cu adevrat mari micri de populaii, n arte ca efect al unor infiltrri de imigrani purcei din Mediterana rsritean. Regionaliz area peninsulei italice era nlesnit de relieful ei. Cu excepia anumitor zone limita te, solul nu era foarte prielnic dezvoltrii agriculturii. n schimb, el favoriza cr eterea vitelor. Pdurile, considerabil mai abundente dect n prezent, i zcmintele minera e depeau sensibil nevoile locuitorilor. Din Asia central indoeuropenii se rspndiser n argi zone din Asia i din Europa. Tehnica bronzului, difuzat iitre 2000 i 1500 .C. i-a adus pe indoeuropeni n peninsula italic n valuri succesive. Sosii de pe podiul helve tic i din Europa central, ei au strbtut trectorile Alpilor, au cobort n cmpia Padului ctualul Po, i s-au rspndit n restul, peninsulei. Doar ligurii nu aparineau probabil s eminiilor indoeuropene instalate n Italia i cunoscute sub denumirea de italici ori italioi. Acetia au subjugat populaiile preindoeuropene, aa numiii siculi, crora le-au impus limbile i cultura lor. Preindoeuropenii, de origine mediteranean, erau inhum anL, adic i ngropau morii. Alexandre Grandazzi reliefeaz totui c trebuie relativizat eza rasial ntre cuceritorii indoeuropeni i populaiile mediteraneene. El arat c sfritu rei bronzului ar trebui situat pe la 1000-900 .C. Dup care ar fi urmat etape ale c elei a fierului; fazele iniiale s-ar situa mai ales ntre 900 i 730 .C. Acelai Grandaz zi noteaz c nici latinii nu alctuiau un grup etnic foarte coerent. Pentru timpuri m ai vechi este greu s se vorbeasc de latini. Cel mult putem s ne referim la protolat ini. Indoeuropenizarea s-a realizat ns pretutindeni n Europa, ca unul dintre cele m ai brutale i mai radicale genocide cunoscute n istoria umanitii. Primele valuri de i ndoeuropeni s-au implantat n cmpiile i n zonele deluroase, cele mai fertile, ale pen insulei italice. Ei au cobort n Italia n era bronzului, cnd se pot 'constata dou tipu ri de civilizaie n peninsul; cel al terramarelor, definit i ca terra-maricol, atestat nordul Italiei, i cel al apeninilor, constatat n sudul Etruriei. La sfritul mileniu lui al II-lea .C. a cobort n Italia un nou val de indoeuropeni. Acetia s-au stabilit n zonele montane ale Italiei, nepopulate ori foarte puin locuite anterior. Din ac est val au fcut parte umbrii, sabinii i samniii, tritori n zone unde au luat natere id iomurile osco-umbriene i populaiile sabellice. Aceti munteni au exercitat o ndelunga t presiune asupra populaiilor din cmpie, inclusiv asupra latinilor. Aceast ultim inva dare indoeuropean a Italiei este legat, ntr-un fel sau altul, de rspndirea civilizaiei fierului, temeinic studiat n situl de la Villanova, din sudul Emiliei, de lng Bolog na. Villanovienii practicau incineraia. i ardeau morii ca i terramaricolii i i nchide

urne conice, acoperite de un vas de asemenea conic. Villanovienii utilizau tehn ica fierului. Au sfrit prin a acoperi o zon mult mai vast dect predecesorii lor. Iniia l, triburile indoeuropene duceau o via pastoral i cunoteau mai degrab cerealele slbati e. Dar n Italia s-a rspndit relativ iute agricultura, ntemeiat pe cultivarea grului i viei de vie. Cele mai vechi cereale ale indoeuropenilor par s fi fost meiul, orzu l i alacul. Harta Italiei la sfritul mileniului al II-lea .C. i n prima parte a celui urmtor era aadar variat, eteroclit. n nord locuiau ligurii i veneii (seminie indoeuro n aparte). Dup mijlocul primului mileniu .C, au ptruns n peninsul celii, care au creat arealul Padului Gallia Cisalpin. n 387 .C. au ajuns chiar la Roma. n centrul Italie i se aflau umbrienii i etruscii, iar n sud, pe lng samnii i osci, s-au instalat imigra ni greci. ntre secolele ale VIII-lea i al V-Iea .C. grecii au furit numeroase aezri ur ane. Aceste colonii se ntindeau, n zona de coast, ntre Cumae, cea mai septentrional i mai prestigioas, pn la Rhegion (azi Reggio, din Calabria). II 26

Eugen Cizek Peloponezienii greci (mai ales spartani) au fondat Tarentul, Sybaris i Crotona. L a rndul lor, grecii din Cumae au ntemeiat Neapolis (azi Napoli), iar cei din Sybar is au creat Posidonia-Paestum. Coloniile de vocaie agrar au refulat ctre interior a utohtonii italici, pe cnd cele comerciale" s-au strduit s menin raporturi bune cu ei. Coloniile elenice formau un focar, care genera i rspndea activ n Italia cultura grea c. Aceast vatr de cultur elenic a fost numit de Polibiu (2, 39, 19) Grecia mare", magn Graecia (cum i spuneau romanii), dar formula n cauz trebuie s fi emers n secolul al Vl-lea .C. Populaiile indigene au sfrit prin a coexista i chiar a coopera cu imigranii elenici. Ele au fost intens marcate de fenomenul aculturaiei. nrurirea greac a atin s i Roma. S-a pus ntrebarea dac nu exist corelaii ntre data tradiional a ntemeierii (754-753 .C.) i instalarea aheenilor la Sybaris (750), ca i ntre abolirea regalitii n etatea etern" i cderea aceluiai ora Sybaris (510 .C.)1. Pe baza unitii spirituale gre romane, alturi de etrusci, grecii din sudul Italiei i din Hellada continental au ex ercitat o puternic nrurire asupra culturii romane, n curs de a se forma, asupra drep tului, institu artelor, literaturii, religiei cetii eterne". Legenda atribuie lui P itagora calitatea de mentor i dascl al regelui roman Numa

Pompilius. n orice caz, pitagorismul a marcat n profunzime, pre de multe veacuri, gn direa roman.

Problemele suscitate de etrusci sunt complicate. Originea lor alctuiete, nc din anti chitate, obiect de aprige controverse. Dac Herodot afirma c etruscii ar fi imigrat n Italia din Lydia anatolian, microasiatic, Dionis din Halicarnas i considera autoh toni ai Italiei. De fapt, civilizaia etrusc ncorporeaz o manifest patin orientalizant. ct i savanii moderni sunt divizai ntre partizanii unei imigrri a microasiaticilor i ce care preconizeaz o dezvoltare original, aproape surprinztoare, a indigenilor Itali ei. Chiar limba folosit de etrusci comport mistere. Au subsistat cam opt mii de te xte n etrusc, aproape toate scurte i tardive. S-a afirmat c aceast limb nu ar fi indoe uropean, dar ea conine elemente care o apropie de idiomurile indoeuropene. Iat un e xemplu de text etrusc: acesta este sarcofagul lui Kutu Velit", eka mutana Kutus V elus. nct aceste ipoteze opuse ni se par complementare. Dup prerea noastr, la obrie tr buie s se fi aflat o limitat imigraie microasiatic a popoarelor Mrii", care s se fi su rapus unor seminii italice, villanoviene i preindoeuropene, atrase n orbita unei ci vilizaii superioare. Oricum, solul i subsolul Etruriei, care, n linii mari, corespu ndea Toscanei actuale, erau bogate n resurse naturale: lemn, din care se realizau construcii navale performante, mine de plumb argentifer, staniu, cupru i fier. nde osebi etruscii au prilejuit o civilizaie urban nfloritoare, revelat de numeroase mon umente: morminte omate cu fresce, vase, reliefuri. Etruscii au creat orae opulent e, n care au introdus, sistematizat i codificat practici greceti. In cele 150 de he ctare pe care le comporta oraul Caere se concentrau, poate, 25.000 de locuitori, n secolul al VH-lea .C, civilizaia etrusc a cunoscut o expansiune fr precedent, ntre se colele al Vll-lea i al V-lea .C. a funcionat o confederaie etrusc, menit a promova int eresele aezrilor urbane etrusce, ntre Bologna i Capua actuale. Ceea ce nu nseamn c n eriorul acestei confederaii nu s-ar fi produs contradicii, litigii i chiar conflict e militare, n vederea dobndirii prevalentei. Pn la sfritul secolului al Vllea .C, ora etrusce au fost conduse de un crmuitor monarhic, lauchme n etrusc, lucumo n latin, d e fapt lucumon, nzestrat cu drept de comandament militar i de coerciie asupra supuil or si, drept simbolizat de securea i de nuielele purtate de trabanii F UNDAREA ROME I I REGALITATEA 27

lui, lictorii. Desigur, acest lucumon poseda i puteri religioase, care se transmi teau pe linie dinastic. Lucumonul era asistat de un consiliu oligarhic ori aristo cratic, care a sfrit prin a-l nltura, cu excepia cetii Veii, unde el s-a meninut pn erirea roman. n orice caz societatea etrusc era caracterizat de o structur oligarhic. eniorii" dominau cu o mn de fier slujitorii lor, care osteneau pe ogoare, n orae, n a teliere industriale sau n mine. La etrusci nu au existat niciodat adunri populare. Femeile deineau o funcie relevant n viaa politic, dar i n cea privat a etruscilor. F a etrusc se putea mpri n mai multe ramuri, deosebite prin supranume specifice, pe cnd fiecare individ din aceste subdiviziuni era dotat cu un prenume personal. Etrusc ii erau foarte religioi. Ei credeau c zeii intervin fr ncetare n viaa oamenilor. De ac ea prezictori specializai, haruspicii, ncercau s deslueasc sensul interveniilor divine prin excelen n descifrarea semnelor zeieti exprimate de ficatul victimelor animale sacrificate. Panteonul etrusc era populat de numeroi zei, care se deosebeau de la un ora la altul. Influenele greceti asupra acestui panteon sunt evidente. Astfel, etruscii au adoptat cultul lui Herakles grec, numit de romani Hercule. Oricum et ruscii credeau n Tinia (Iupiter la romani), Uni (Iunona), Menerva (Minerva), Neth uns (Neptun), Turan (Venus), Maris (Marte) etc. Cele dousprezece ceti ale confederai ei etrusce dispuneau de un sanctuar comun, plasat la Voltumna (Volsinii, n latin). Cu siguran, ideile eshatologice ocupau un statut privilegiat n credinele etrusce. D e aceea etruscii ridicau cavouri bogate i variat decorate, n special dac era vorba de mormintele aristocrailor. Vinul libaiilor i sngele animalelor sacrificate determi nau defuncii s nu se mai ntoarc printre muritori. Etruscii nu s-au mrginit la exploat area Toscanei actuale, vatra civilizaiei lor. Ei aveau la dispoziie numeroase port uri, iar corbiile i negustorii lor strbteau ntreaga Mediteran. Confederaia etrusc, de itat de contradicii interioare, a ajuns s cucereasc valea Padului la nord, Laiul i o p arte din Campania la sud, inclusiv Capua. Aliana dintre etrusci i cartaginezi nu a

nregistrat succese pe termen lung. Dac etruscii i-au ntins expansiunea pn la Pompei i Herculanum, ei n-au putut s nfrng Cumae. Aici au fost nvini, ntr-o btlie naval deci e s-a desfurat chiar n faa acestei ceti greceti (474 .C). Capua a ncput pe mna sam 2 .C). n cele din urm latinii, samniii i grecii au stopat i lichidat expansiunea merid ional a etruscilor. De altfel, samniii i alte seminii italice au blocat expansiunea grecilor. Numai Etruria septentrional a beneficiat de o prosperitate intensiv: por turile situate pe aceste meleaguri au realizat un comer activ cu Grecia continent al, n special cu Atena. Incontestabil, etruscii au dobndit un statut important n cad rul sintezei ori sinecis-mului manifestat la originile civilizaiei Romei. Cu toat e acestea elementul privilegiat al acestui sinecism a revenit latinilor. i nu num ai din punct de vedere lingvistic. n cmpia i n aria premontan a Laiului, cercettorii m derni au difereniat, ntre secolele al Xll-lea, practic din momentul cderii legendar e a Troiei, i secolul al Vl-lea .C. patru culturi"' i civilizaii definite ca laiale, t oate de tip villanovian. Prima cultur" laial coincide cu sfritul erei bronzului i nce ul celei a fierului (1000-900 .C). A doua, identificat ntre 900 i 830 .C, implic relai complexe cu Etruria meridional. Emerg comuniti fortificate de tip protourban. A tr eia faz s-a desfurat ntre 830 i 720

.C. Include dou faze, A, ntre 830 i 770 .C, i B, ntre 770 i 720 .C. Apar acum influe sabinilor, cobori din muni i ajuni pn la Roma, i se 28 Eugen Cizek

i contureaz diferenieri sociale. A patra faz laial cuprinde dou segmente, primul ntre 72 i 640, iar al doilea ntre 640 i 580 .C. Ea presupune o relativ urbanizare, ca i difuz area scrierii, relevat de fibula de la Praeneste, i manifestri de cultur orienta-liz ant, de inspiraie etrusc. nc din faza a doua i mai ales din cea de a treia, pe maluril e Tibrului prolifereaz comuniti rustice, un fel de cantoane", pagi. Aceste cantoane" erau aezri mai ales pe nlimi. Comunitile rurale"latine sunt autonom nt numite i populi. Termenul era de origine etrusc. Se afl n cauz sate deschise, ulte rior fortificate. ndeosebi citadela", oppidum, este fortificat. Populi au creat con federaii bazate pe culte i sanctuare religioase comune. Pliniu cel Btrn (3, 9, 69) nr egistreaz lista celor treizeci de popoare albane", populi Albanenses, admise s part icipe la banchetul ritual organizat la srbtorile latine", feriae Latinae. Iar Varro , referindu-se la asemenea comuniti, le consider populate de vechii latini", Prisci Latini (L., 7, 28). Ei locuiau mai cu seam pe masivul alban. Alturi de satul latin principal, locuit nc din vremea erei bronzului, s-au dezvoltat aezri rustice sateli t. Zonele intermediare dintre sate i teritoriile periferice sunt rezervate punilor, grdinritului i arboriculturii. Iniial, cum de fapt am artat mai sus, s-a practicat p rin excelen creterea vitelor. Latinii i sabinii au fost, mult timp, ndeosebi cresctori de vite. Totui au sfrit prin a dezvolta agricultura, artizanatul i chiar comerul. In ima Laiului s-a aflat la Alba Longa, dar ulterior s-a mutat la Aricia i n Lanuvium. Spturile arheologice ntreprinse la Alba Longa au reliefat c aceast aezare s-a dezvolt at nainte de cea a Romei. Potrivit arheologilor, aceast expansiune a avut loc cu c el puin cincizeci de ani nainte de ntemeierea Romei. Dar Titus Livius atribuie aces tei aezri o vechime de mai multe secole nainte de ntemeierea" Romei (1, 3, 4-l1). Inii al, locuitorii Laiului, de fapt protolatinii, par s se fi numit, mai cu seam cei de pe rmul mrii, laureni", Laurentes, i rutuli", Rutuli. Denumirea de Latini a aprut ul ior. Legenda lui Enea i a debarcrii unor imigrani troieni a fost puternic implantat n Laiu. Ceea ce atest c, mai mult dect probabil, un grup de microasiatici trebuie s se fi instalat n Latium, la un moment dat. Am semnalat mai sus acest fapt. Descoper irile arheologice efectuate n Laiu la Prattia di Mare, adic pe locurile unde tradiia situa ntemeierea aezrii Lavinium de ctre Enea, Aeneas (Liv., 1, 1, 10; se folosete c hiar termenul de oppidum), au scos la lumin patrusprezece altare monumentale, un mormnt sacru, atribuit eroului troian, i inscripii votive, dintre care una se refer probabil la larul Enea", Lar Aeneas. O alta cuprinde o dedicaie arhaic destinat geme nilor Castor i Pollux, venerai cu fervoare n Grecia mare". Se adaug o serie abundent d e statuete hrzite Minervei, ntr-un stil orientalizant. Toate acestea sunt mpodobite abundent cu bijuterii i pot fi datate n secolele VI-V .C. De aceea amintirea legend ar a lui Enea se dovedete strns legat, nc din aceast vreme, de dezvoltarea Laiului. R unea aezrii Lavinium era un centru religios semnificativ, care a marcat sensibil r eligia roman arhaic2.

ntemeierea'' Romei Locurile unde s-a ntemeiat" Roma deineau o poziie strategic, de prim importan, n La alia central. Situl Romei a fost locuit nc din vremuri imemoriale. Se afla la ncrucia rea unor diverse ci, adic fluviul Tibru el nsui, care nlesnea operaii comerciale, expo rturi i importuri i altele. Tibrul era navigabil. El se afla n FUNDAREA ROMEI I REGA LITATEA 29 apropierea unor importante saline, nct situl Romei servea ca un nsemnat punct de tranzit al srii. Alexandre Grandazzi ne reliefeaz c acest sit conjuga nume roase condiii favorizante: Tibrul navigabil, un port natural pe acest fluviu, un vad ori un loc unde rul putea fi uor traversat, coline care erau lesne fortificabi le. De asemenea Roma sau viitoarea Rom se situa pe drumul care lega nordul de sud ul Italiei, Etruria de Grecia mare". Pe cele apte coline fortificabile, muni", monte s, cum le caracterizau romanii, existau sate autonome, care la mijlocul secolulu i al VlII-lea s-au federalizat. S-a constatat atunci, de ctre cercettorii moderni,

o considerabil concentrare de fore materiale. Nu s-a realizat atunci, la 21 april ie 754 sau 753 d.C, nici un fel de ntemeiere de cetate, dup ritualurile descrise n capitolul anterior. S-a efectuat numai o federaie a satelor situate pe cele apte c oline, care i-au desemnat o cpetenie unic i srbtori comune. Se pare c iniial colinele pitoliu, Capitolium, i Viminal, Viminalis, au fost excluse din federaia satelor, f iind nlocuite de Fagutal, Germal i Oppius. nsui Quirinalul, pentru foarte scurt vreme , ar fi putut s nu fac parte din federaie. Palatinul era, cum am mai artat, nucleul viitoarei Rome. n jurul acestei coline se ntindea ceea ce ulterior s-a definit ca R oma ptrat", Roma quadrata, denumire rezultat de la forma patrulater a Palatinului. S e pare totui c, la origine, aceast sintagm Roma quadrata, ar fi putut indica un ptrat din piatr, o teras augural, pe care urca regeleaugur, pentru a desemna limitele sa cre ale fundrii unei aezri. Mitistoria convertea Roma iniial n fiic" a Albei Longa la e i nepoat de fiic" a aezrii troiano-latine de la Lavinium. n orice caz s-a profitat d presiunea exercitat de ctre sabini i de declinul comunitilor latine. Federaia s-a des chis totui i altor latini. Pe de alt parte, federaia, mai ales, a sfrit prin a se baza pe aliana dintre latinii de pe Palatin, Palatium, i sabinii care se instalaser pe Quirinal, Quirinalis. Astfel ar fi luat natere federaia celor apte muni", Septimontiu m (Varr., L., 5, 33). Ea a fost repede dominat de cresctorii de vite, destul de nstr ii, din rndurile crora se va forma viitorul patriciat. Cum a artat Alexandre Grandaz zi, nainte de a fi un centru urban, Roma a fost o lig de sate. El opina c Septimont ium nu ar fi constituit o prim manifestare a Cetii, ci numai celebrarea

ncheierii nsmnrilor agricole, desfurate anual n luna decembrie. Progresiv, zonele ho le i sepulcrale dintre sate au fost eliminate i s-a ajuns la o coagulare a diferiil or pagi. n orice caz Roma" latino-sabin nu a alctuit o adevrat cetate, ciuitas, i cu a mai puin un centru urban. Numai etruscii, care au ocupat Roma" n jurul anului 600 . C, au nconjurat federaia rural de o incint fortificat i au transformat-o n ora. Ipote e lui Andrea Carandini, care a descoperit fortificaii primitive pe Palatin, unde, dup prerea acestui savant, s-ar fi creat un fel de cetate, au fost judicios conte state. Romanii nii apreciau c denumirea de Roma ar fi derivat de la cea a fondatorul ui, Romulus. S-a considerat adesea c termenul Roma ar fi de origine etrusc. n reali tate, se pare c denumirea de Roma constituie un cuvnt latin, corelat vocabulului r uma sau rumon, care desemna mamelele unui animal. Se fcea astfel aluzie la coline le Romei, care semnau cu nite mamele. De altfel, la Roma exista smochinul Ruminal, iar Tibrul nsui s-a numit iniial Rumon, tot n legtur cu aceste coline. Etruscii au pr eluat de la latini numele de Roma. Mai degrab numele de Romulus deriv de la Roma. Cci un federator trebuie s fi existat. Desigur, nu este imposibil c numele federato rului satelor Romei protourbane s fi fost relativ apropiat 30

Eugen Cizek de cel de Romulus, ndeosebi ca sonoritate. Federaia a fost condus de cpe tenii, desemnate de romani ca regi", reges. Termenul rex este de origine indoeuro pean. In sanscrit se repereaz raja, iar n idiomurile gallice exista rix. Irlandezii folosesc rig. Termenul rex provine din acelai radical cu verbul rego,-ere, care e voc micarea pe linie dreapt. Concomitent, rex se nrudete cu drept", redus, i cu regula Rdcina reg- sugereaz i o filiaie cu leg-, care indica legea.

Roma regal n conformitate cu vulgata privitoare la primordiile" Romei, pn la abolirea regalitii a r fi asumat funcia de rege", rex, al Romei, apte personaje, dintre care doi ar fi f ost latini, doi sabini i-trei etrusci. Acetia ar fi fost: Romulus, latin (753-717 . C, coleg cu eful" sabin Titus Tatius), Numa Pompilius, sabin (717-673), Tullus Hos tilius, latin (672-641), i Ancus Marcius sau Martius, sabin (64l-616). Latinii i s abinii i-ar fi mprit deci regalitatea" Romei. Aceast legend ilustreaz presiunea masiv abinilor, cobori din muni, att n secolul al VUI-lea, ct i ulterior, n secolul al Vl-l C. Legenda rpirii sabinelor, datorat imigranilor latini, care nu aveau femei, ilust reaz infiltrarea sabin n Roma. Ar fi urmat trei regi", de fapt lucumoni etrusci: Tar quinius I Priscus (616-579), Servius Tullius (578-535) i Tarquinius al II-lea, su pranumit cel trufa", Superbus (534509). n realitate, aceste domnii i cifre sunt mai mult dect suspecte. Este practic imposibil ca aceti regi s fi domnit fiecare 25-30 de ani. Ei au fost contabilizai ca apte, prin analogie cu cele apte coline ale Rome i. De fapt, trebuie s fi asumat funcia regal sensibil mai multe cpetenii. Printre ac eti regi, neconsemnai de vulgata, trebuie s se fi numrat Mezentius, aezat de vulgata la originea troian a Romei (Liv., 1, 2, 3). El pare s fi provenit din cetatea etru sc numit Caere i s fi fost fidel aliat al latinilor (DH, 1, 65, 5). De asemenea, nu au fost doi Tarquinii, ci cel puin patru, printre care trebuie s se fi numrat Arrun s Tarquinius i un anumit Gnaeus Tarquinius. Fr ndoial, i regii latino-sabini trebuie s fi fost mai muli. De asemenea, regii etrusci provenii din Vulci au fost mai numeroi 3. ndeosebi regii latino-sabini au ntrupat una dintre funciile indoeuropene conferi te de Georges Dumezil cnnuitorilor epocilor protoistorice. Astfel, Romulus ar fi ilustrat prima funcie indoeuropean, cea a regelui, pe cnd Numa Pompilius a simboliz at cea de a treia funcie, cea de preot-organizator. Iar Tullus Hostilius a ntrupat funcia de rzboinic, de fapt a doua din aceast triad. Ancus Marcius a fost parial ima ginat ca reprezentant al celei de a treia funcii, anterior atestat de Numa Pompili us. Aceast interpretare dumezilian a fost adesea contestat. Dar, cum relev Alexandre Grandazzi, ea demonstreaz necesitatea unei lecturi foarte critice a primordiilor i obligaia de a trata tradiia n lunga ei durat. Lui Romulus tradiia relativ la ncepu ile Romei i-a atribuit practic articularea Romei regale, care n realitate a fost mai ales opera regilor etrusci. De fapt, fiecare episod din viaa federatorului-nte meietor a fost conexat unui rit indigen. Se pare c totui el a creat o adunare a po porului (DH, 2, 6, 1), un nceput de senat, sub forma unui consiliu regal", consili um regiuni, alctuit din 100 de prini", patres, adic din efii ginilor. Tot din vremea f

deratorului sau din cea a urmailor lui imediai ar data i emergena celor trei triburi gentilice, Tities, Ramnes i Luceres. Numa Pompilius, cruia legenda i-a atribuit c a sftuitoare pe nimfa Egeria, ar fi fost un FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA 31 conduct or pios i panic. El ar fi organizat religia roman, sacerdoiul vestalelor, calendarul etc. Am constatat mai sus c i s-au atribuit legturi cu pitagorismul. Mai rzboinic dect nsui Romulus (Liv., 1, 22,2), Tullus Hostilius ar fi nimicit din temelii aezare a latin Alba Longa i ar fi deportat populaia ei la Roma. Legenda luptei dintre Horai i Curiai ar conota acest eveniment. Datele referitoare la domnia lui Ancus Marciu s comport elemente istorice autentice, mai numeroase dect n cazul regilor care l pre cedaser. EI ar fi ntins stpnirea Romei pn la mare, unde ar fi ntemeiat Ostia, ca port e asigura expansiunea maritim. O anumit dezvoltare economic i demografic s-ar fi prod us n cadrul comunitii romane. Probabil c Ancus Marcius a ncheiat o alian cu unele cpe ii etrusce, favoriznd astfel infiltrarea lor n Roma.

ntr-adevr, etruscii au format a treia component a sinecismului, a sintezei reliefat e de tradiie ca situat la originea Romei. De altfel, etruscii ptrunseser n Laiu nc di ecolul al VH-lea .C, cnd ajunseser la Praeneste, n marul lor spre sud, n special spre Campania. Firete, la Roma, ei au ntmpinat rezistene, traduse n legenda mpotrivirii gin tei sabine a lui Ancus Marcius. Aceeai legend afirm c Tarquinius I, soul imperioasei Tanaquil, ar fi fost tutore al copiilor lui Ancus Marcius, chiar asociat la domn ia acestui rege sabin, cruia i-ar fi succedat. Totui etruscii au fost repede asimi lai de majoritatea latin a populaiei Romei, care n-a ntrevzut n ei pe cellalt", stri ci un participant activ al dezvoltrii propriei comuniti. Am semnalat mai sus c etrus cii nu au creat, ci popularizat numele Romei. Romanii latini nu au fost etrus-ci zati, ci, invers, etruscii s-au latinizat. Tarquinius I cel Btrn, Priscus, ar fi f ost sprijinit de cetatea sa de origine. El ar fi fost un aventurier etrusc, care ar fi sosit la Roma n fruntea unei cete de nsoitori narmai, clieni i oameni de cas ( 3, 47, 1). Desigur, tradiia i-a atribuit o sum de fapte de arme, svrite n fapt de ali Tarquini. Acest condotier i lucumon etrusc s-ar fi nvederat un performant reformat or i constructor: Tarquinius ar fi consolidat puterea regal (Liv. 1, 8, 3; Fior., Tabella, 1, 1, 5), ar fi iniiat ample lucrri edilitare, asanarea mlatinilor, constr uirea Marelui Circ, Circus Maximus, i mrirea numrului senatorilor la 300. Sub Tullu s Hostilius se ajunsese la 200 de senatori (Cic.,?ep., 2, 35; Liv., 1, 30, 2; 35 , 6; 2, 1, 10; DH, 3, 67, 1). Dar Roma a devenit miza rivalitilor dintre cetile etru sce, n pofida confederrii lor: Tarquinii (de unde au provenit cei mai muli lucumoni ai Romei), Caere, Vulci, Veii, Clusium. Lucumonii etrusci ai Romei care n nici u n caz nu au aderat la confederaia etrusc s-au aflat adesea n conflict cu fraii lor d e obrie din nord. Dar lucumonii provenii din Tarquinii au fost temporar substituii i alungai din Roma de etruscii din Vulci. n legtur cu cel de al aselea rege legendar al Romei, Servius Tullius, conceput ca un al doilea Romulusfondator, s-au vehicula t, nc de la nceputurile antichitii romane, dou tradiii. Una dintre ele, de sorginte la in, l nfia ca fost sclav i nsoitor al lui Tarquinius I, n reedina cruia ar fi cr rotirea re inei Tanaquil, care l-a ajutat s-i succead primului rege-lucumon etrusc, dup asasinarea acestuia de ctre rudele lui Ancus Marcius (Liv., 1, 39-41). O alt t radiie, de provenien etrusc i evocat de frescele mormntului Francois, descoperit n 18 la Vulci, n Etruria, l prezint ca vulcianul Macstrna, n latin Mastarna, deci ca nsoit r i vasal a doi condotieri originari tot din Vulci. Se pare de altfel c macstrna o glindea mai degrab misiunea ndeplinit de el pe lng cei doi efi militari vulcieni. Acet a ar fi 32

Eugen Cizek fost fraii Aule i Caile Vipinas, n latinete Aulus i Caelius Vibenna. Ei a r fi cucerit Veii i ulterior Roma nsi. Pe aceleai fresce figureaz i numele lui Tarchun es Rumach, adic Tarquinius al Romei. De altfel, n secolul al Vl-lea .C. i etruscii d in Caere au controlat drumul spre Campania i ar fi ocupat Roma i Ardea. Mezentius provenea din Caere (DH, 1, 65, 5). Percepia lui Servius Tullius a putut fi zmislit dup standardele celei de a treia funcii indoeuropene. Oricum, i s-au pus n seam refo rme eseniale. Datele privitoare la aceste reforme comport exagerri i anacronisme vdit e, dar i un nucleu de realitate. ' Astfel, i se atribuie lui Servius Tullius, pe lng ridicarea primei incinte fortifi cate a Romei, pe care practic a convertit-o ntrun ora, urbs (Liv., 1, 44, 3-5), i nlar ea unui sanctuar al latinilor pe Aventin, subminarea sistemului socio-politic ge ntilic, la care ne vom referi n subcapitolul urmtor. El ar fi introdus de asemenea la Roma o moned, care s faciliteze comerul, n definitiv o unitate metalic de greutat e fix, aa numitul aes signatura (Plin., 23, 4l-43). Ar fi intervenit de asemenea n drepturile juridice ale ginilor, numind judectori regali, care s se ocupe de dreptu l privat (DH, 4,25, 2). Se pare de asemenea c el i-a mprit pe romani, n funcie de veni turile lor, n dou categorii. Cetenii, care fceau parte din prima categorie, au format infanteria - organizat ca hoplii ai Romei. n acest fel se nlocuiau i la Roma luptele individuale i haotice, survenite pe cmpul de btlie i atestate cndva de Homer, cu nfru tri riguros structurate, ntre uniti disciplinate, alctuite dup modelul lupttorilor hop ii din Grecia. Soldaii centuriilor, mai jos menionate, au ajuns s constituie un cadr u de mobilizare i o adunare popular de tip nou. Toate msurile promovate de ctre Serv ius Tullius urmreau, n chip clar, destabilizarea structurilor gentilice arhaice, r

ural-pastorale, i furirea, la Roma, a unei comuniti urbane de tip timocratic. Parado xal, structura socio-politic servian a determinat reacii intense, abil concertate, ale spaiului rural al Romei, locuit de proprietari de pmnt i ndeosebi de cresctori de vite.

n conformitate cu legenda referitoare la evenimentele produse n Roma regal, n urma u nui sngeros complot, Servius Tullius ar fi fost lichidat i nlocuit cu ginerele su, T arquinius al II-lea, ultimul rege al Romei. n realitate, se pare c etruscii din Ta rquinii i partizanii lor, numeroi n noul ora al Romei, ar fi alungat i exclus din Urb s pe etruscii vulcieni i, eventual, pe cei din Caere. - -: Etruscii, chiar cei la tinizai din Tarquinii, erau n mod cert susinui de latino-sabinii autentici. Ei au be neficiat de asemenea de sprijinul acordat de cetile etrusce Veii i Tusculum. Tarqui nius al II-lea s-a comportat ca un tiran elenistic. Este revelator faptul c ndeprta rea sa de la putere a coincis cu prbuirea regimurilor politice represive ale Pisis tratizilor din Atena i cu o concretizare a portretului-robot al tiranului, astfel cum rezult din textele lui Platon (Gorg., 510 b, 9-C.5). Tarquinius al II-lea i, eventual, ali Tarquinii, a cror amintire s-a estompat, au instaurat la Roma un sta t etrusco-latin, care bloca drumul nvlirilor triburilor indoeuropene coborte din mu ni i urmrea s redeschid etruscilor accesul spre Campania, acces relativ nchis n vremea episoadelor vulciene i caeriene. Tarquinius al II-lea a combtut cu succes muntenii italici, sabini i volsci (Liv., 1, 53, 2-3; DH, 4, 49-50). A cucerit Gabii i i-a i mpus hegemonia asupra ntregului Laiu, pregtit de antecesorii si, tarquini i vulcieni. S-a gndit, poate, i la

FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA 33

o politic de expansiune maritim a Romei. El s-a instalat n fruntea ligii celor trei zeci dspopuli latini, nu ca lacumon al Romei, ci n calitate de comandant al armat ei federale a ligii latine, calitate dobndit cu titlu personal. n orice caz, Roma a obinut n Laiu un statut privilegiat, pe care nu l va rectiga dect n 338 .C. De altf nele aezri latine i vor rmne fidele lui Tarquinius, dup ce a fost alungat din Roma. Ta rquinius al II-lea a fost un constructor eficace, deoarece a continuat opera de urbanizare a Romei lansat de predecesorii si. Cu ajutorul unor muncitori sosii din Veii a ridicat templul, mre pentru vremea respectiv, nchinat lui Iupit'er Capitolinu l. De asemenea, a isprvit sistemul de canalizare al Romei, prin furirea unei mari conducte de colectare a apelor reziduale, cloaca maxima (Liv., 1, 55-56). Tarqui nius Superbus s-a strduit constant s disloce n continuare vechile structuri gentili ce i s poteneze justiia regal, n detrimentul celei a fruntailor ginilor. Cresctorii te latino-sabini nu au aprobat politica extern ambiioas a acestui rege" i au respins opera lui de politic intern. Toi romanii erau prea obosii de lungile sale campanii m ilitare i de munca obligatorie impus de construciile iniiate de el. Izvoarele antice vor insista asupra brutalitii i crimelor svrite de acest rege-lucumon (Liv., 1, 56, 7 ; DH, 4, 42, 1). Tarquinius al II-lea se afla n rele raporturi cu senatul i nu con sulta adunarea poporului, arunci cnd iniia o campanie militar (Liv. 1,49, 3). n conc luzie, el s-a vdit un tiran de tip grecesc, n toate accepiile unui asemenea termen. Demersul ntreprins de ctre regi-lucumoni etrusci s-a reliefat aadar deosebit de re levant, bogat n multiple reverberaii. El nu s-a limitat la politica de expansiune n Laiu. j,Fundarea" etrusc a Romei a implicat o autentic urbanizare i o subminare con stant, aproape sistematic, a relaiilor gentilice, n vederea implantrii unor structuri timocratice. Urbanizarea a fost pretutindeni, n Laiu, ncurajat de etrusci. Nu numai la Roma, ci i la Satricum, se elimin ultimele rezervaii horticole i sepulcrale de p e teritoriul noilor orae i se sistematizeaz spaiile publice. Parial sunt nlocuite bord eiele primitive cu locuine din piatr, nzestrate cu puuri. La Roma sunt asanate mlatin ile din zona Forului, care este pietruit. Se ridic Regia, palat" al regilorlucumon i etrusci, se dezvolt agricultura. Se introduc viticultura i olivicultura. n Laiu se creeaz o reea de canale, dei asanarea mlainilor nu se va desvri dect n prima jumta lului XX. Nendoielnic fundamentale au fost lrgirea spaiului urban i construirea unei incinte fortificate a Romei. Structurile militare au fost riguros articulate. I nfanteria a fost organizat ntr-o legiune, legio. De fapt, lui Romulus, probabil n t emeiul unui anacronism, i se atribuie crearea a trei centurii de cavalerie, care formau cei 300 de rapizi", celeres, unitate de gard regal i vrf de lance al armatei romane (Liv., 1, 13, 8; DH, 2, 13). Tarquinius I a mai creat nc trei centurii de c avalerie, iar Servius Tullius a mrit de asemenea numrul acestor subuniti, nct celeres au ajuns s grupeze 1.800 de militari. Mai ales s-a nscut statul roman, care a mcina t, n chip deliberat, ornduirile gentilice. Totui, lucumonii etrusci au rmas strini de mentalitatea focalizat pe solidaritatea ceteneasc a romanilor. Aceasta prescria ati tudini caracteristice, semne de vechi ritualuri, reacii mentale implantate n psiho logia colectiv a romanilor, inclusiv a etruscilor latinizai, contururi ale etnosti lului Romei antice. , 34 ., . Eugen .Cizek FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA 35 ; Instituiile Romei regale Progresiv, n comunitatea federal a satelor i, ulterior, mai cu seam n oraul care i-a l uat locul s-a furit un sistem instituional relativ bine structurat. n fruntea acest ui sistem se afla regele", la origine cpetenie latinosabin, mai trziu lucumon etrusc . Acest rege nu a fost niciodat un agent al comunitii preurbane i urbane, un magistr

at unic. El era un fel de motenitor al efului de cete primitive, nvestit cu atribuii numeroase, care se ntemeiau ns pe puterea legitim" (potestas), i nu pe fora dominato " (dominium),.deinut de tirani. Regele era purttorul de mana", omul care poseda capa citatea s acioneze asupra grupului social crmuit de el. Se afla n raporturi strnse cu zeii, dobndea o incontestabil harism. Astfel, el asigura fertilitatea solului i era nvestit cu tehnica augural, ca un adevrat rex augur. Era aproape singurul care obs erva i interpreta semnele emise de zeiti. Totodat, regele poseda imperium, comanda s uprem militar, corelat relaiei sale speciale cu zeii. De aici decurgeau funciile rege lui, mai modeste sub regii latino-sabini, dar potenate n vremea lucumonilor etrusc i, aspirani la plmdirea unei monarhii absolute. Trei au fost funciile fundamentale a le regelui: religioas, militar-politic i judiciar. Ele corespundeau, ntr-o anumit msur funciilor care reveneau regilor Spartei, astfel cum le nfieaz Aristotel {Pol., 3, 9). Regele roman era o fiin sacr, intermediare ntre zei i oameni, omolog al lui Iupiter re gele", Iuppiter Rex. Competene magice l legau de natur; chezuiau o simbioz ntre el i le cosmice. In fiecare an, la 24 martie, regele nsoit de sacerdoi deschidea campani ile militare. El prezida auspiciile, dicta calendarul, desprea zilele faste de cel e nefaste, putea introduce culte religioase noi, rspundea de sacerdoi i de sanctuar e. Era cpetenia vestalelor, pe care le desemna, adic a preoteselor care

vegheau asupra focului sacru, permanent aprins, al zeiei Vesta. Aceste preotese i a veau sediul lng Regia, care, nc din vremea regalitii, devenise loca de cult religios m i degrab dect palat monarhic". Riturile focului sacru atest o situaie foarte veche, cn d pierderea focului i decesul cpeteniei primejduiau deopotriv existena grupului uman n cauz. Sub ultimii lucumoni etrusci funcia religioas s-a estompat odat cu infiltrar ea modelului tiraniei greceti. Emergea tendina spre laicizare, spre o harism regal d iminuat. Funcia militar-politic era desigur cea mai relevant. Ca deintor de imperium, regele era comandantul suprem al armatei romane, dux. Regele nu putea transfera altei persoane comandamentul suprem, imperium, dect n situaii excepionale. Regele er a singurul om acreditat s declare rzboi altor populaii, dup ce consulta nu senatul, ci doar adunarea popular. De asemenea, el ncheia pacea (DH, 1, 65, 5). Pe de alt pa rte, regele dirija i politica intern. n materie de politic intern, regele nu era obli gat s consulte senatul. Dac totui efectua o asemenea consultare, era moralmente con strns s in seama de avizul senatorilor. n sfrit, regele era principalul judector al R i. Procesul acelui Horaiu care i-a ucis sora atest revelatoarele capaciti judiciare a le regelui. Nu exista apel la hotrrile judiciare ale regelui. Competenele judectoreti ale regelui purtau n primul rnd asupra domeniului religios. Ele priveau n special judecarea vestalelor care i nclcau jurmntul de castitate. Vestalele rmneau fecioare heau fr ncetare asupra focului sacru pn la terminarea mandatului lor, care se produce a dup ce depiser vrsta de patruzeci de ani,-cnd puteau s se cstoreasc." De asemenea e fcea dreptate n procesele politice importante, care nu depindeau de puternica ju stiie ginilor. Regele aciona ndeosebi n cazurile de nalt trdare, cum erau procesele arricidium, la origine atentat mpotriva persoanei sale. Dar i n cele de perduellio, crim de nalt trdare. n ambele tipuri de procese, dac se dovedea c acuzatul era culpab l, se prevedeau pedepse crude, nzestrate cu un caracter expiatoriu i arhaic. Vinov atul, legat ntr-un sac de piele, era aruncat n Tibru. Ori era spnzurat de un arbore consacrat zeitilor Infernului. Totodat, regele poseda dreptul de apel fa de sentinele ginilor. Intervenea cnd apreau litigii ntre gini ori cnd era vorba de contracte priva te ncheiate sub prestare de jurmnt, care implicau aadar o component religioas. Regii e trusci trebuie s fi pus n oper un sistem de drept. n general, lucu-monii etrusci au amplificat funcia juridic. Ei au tins spre diminuarea nsemntii conferite actului de ju stiie elaborat de gini i au consolidat competenele de arbitru care le reveneau i, n ge neral, dreptatea mprit de ei. nsemnele puterii regale reliefau cele trei funcii mai su s prezentate. Ele au fost mprumutate din Etruria (Liv., 1, 8, 3). Regele era nsoit de doisprezece paznici, bodi-garzi"', cum se spune acum, aa numiii lictori, care pu rtau cu ei o desag n care se aflau nuiele i o secure, de utilizat la ordinele suver anului. Pe deasupra, regele avea drept la un taburet pliabil de filde, aa numita s ella curulis. Ca i la toga de ceremonie, tivit cu purpur, praetexta. Cu prilejul ce remoniei triumfului, introdus tot de etrusci, regele purta un sceptru, de asemene a confecionat din filde. Avea dreptul la o coroan de aur i la o cvadrig ptrat, pe care defila. n sfrit, de la latini, regele a preluat lancea regal. La 24 februarie, n fiec are an, se desfura ceremonia numit fuga regal", regifugium. Regele prezida un sacrifi ciu i apoi fugea. ntr-o epoc strveche, cpetenia primitiv, arhetipul regelui, dup o iar care i slbise forele, concura cu ali competitori, pe care trebuia s-i nving. n acest , el i rennoia forele. Izvoarele antice contrapun regalitatea roman electiv celei ered itare i agnatice, care funciona la latinii albani i la ali italici. Dar cum se trans mitea n practic succesiunea regal, dat fiind c puterea legal", potestas, a regelui, er a personal i netransmisibil? n realitate, regele roman i desemna din vreme urmaul, pe aza legturilor de snge cu femeile din familia sa. De aceea n Roma regal a funcionat n u o ereditate de tip agnatic, ci una, de facto, exogam uterin4. Astfel, Numa Pompi lius era soul Tatiei, fiica lui Titus Tatius, rege sabin i aliatul lui Rorriulus. Tullus Hostilius a fost fiul Hersiliei, care, la un moment datj fusese cstorit cu R omulus. Iar Ancus Marcius era fiul fiicei lui Numa Pompilius. Servius Tullius, o crotit de Tanaquil, ar fi fost ginerele lui Tarquinius I. Tarquinius al II-lea, care l rsturnase pe Servius Tullius, era soul Tulliei Minor, fiica acestui Servius Tullius. Ultimul Tarquinius a vrut s introduc ereditatea agnatic. Spre nemulumirea l ui Brutus, care era i el pretendent la regalitate, n virtutea aceleiai erediti exogam e uterine. Ceea ce a contribuit la rscoala din 510509 .C. Alegerea", electio, a reg elui constituia o formalitate, care conota formalismul i ritualismul romanilor. T eoretic, dup moartea regelui anterior, puterea era preluat de ctre senat, care dese

mna un interrege", interrex, pentru cinci zile, prin tragere la sori. Putea urma a poi un alt interrege. Pn la urm un interrege reclama senatului un candidat la regal itate.'Senatorii l desemnau prin aa numita designatio. Dac zeii erau favorabili, se trecea la alegeri, de fapt la 36 Eugen Cizek U creatio, nfptuit de adunarea popular curiat. Aceasta aclama candidatul senatului prin suffragium, (de la zgomot", fiagor, fcut prin aclamaii). Adunarea crea" astfel rege le printr-o lege curiat despre imperium", lex curiata de imperio, n fond nvestitur a suveranului (Cic, Rep., 2, 13; 17-l8, 20-21). Apoi regele creat" lua auspiciile, adic proceda la

inauguratio. Toate aceste faze electorale" mascau de fapt nvestirea candidatului a nterior indicat de regele defunct ori a unui descendent pe linie feminin al famil iei regale. A existat totdeauna un singur candidat la regalitate.

Dar edificiul instituional a devenit treptat mult mai complex. El s-a bazat mult timp pe un sistem gentilic. Am constatat c efii ginilor formau un consiliu regal, u n senat, care sftuia pe rege mai ales n materie de politic intern. Cele trei triburi iniiale erau fiecare alctuite din zece curii. nct au existat, ntr-o prim etap, treize i de curii. Dar ce era o curie? De fapt, la origine, o asociaie de brbai care lupta u mpreun. Termenul curia provenea de la indoeuropeanul *kowiriya. Curiile erau alct uite din celule de baz, care erau ginile, n numr de 100 sub Romulus, cum am remarcat mai sus. Efectiv, poporul roman era divizat n gini i n familii", familiae. Ginta, gens, la plural gentes, constituia un fel de familie deosebit de ampl, car e concentra pe toi cobortori dintr-un strmo mitic, eponim, adic susceptibil s dea nume le ginii. Un membru al ginii avea trei nume: prenume", praenomen (la Roma existau p uine prenume", praeno-min), un nume gentilic", nomen gentile ori gentilicium, cel ca re desemna ginta respectiv, i un supranume", mai degrab dect o porecl", cognomen. Fiec re cetean roman poseda deci aceste trei nume i se numea, de pild, Gaius Iulius Caesa r. Unele cognomina indicau o ramur important a ginii, cum erau Scipionii, bran a ginii Cornelia. nct uneori fiinau mai multe cognomine, care eventual aveau o semnificaie precis. Astfel, scipio nsemna baston" sau chiar ciomag", iar cicero ilustra bobul" (d e nut), chiar leguma". Fiecare gint era nzestrat cu specifice culte religioase, mormi nte, obiceiuri proprii. Descendenilor consanguini ai strbunului mitic li se adugau, n interiorul ginii, clienii lor (liberi, adic sclavi eliberai, strini ocrotii de gin ameni de condiie i obrie modest). Cum am notat mai sus, legturile clientelare, ntre c nt", ciiens, i protectorul, patronul" acestuia, patronus, erau deosebit de importa nte la Roma. Adesea, la Roma, un patron putea fi clientul altui patron mai impor tant, nct reeaua relaiilor clientelare strbtea ntreaga societate roman. Uneori o gint ns, putea numra sute sau chiar mii de persoane. Familia reprezenta un grup restrns , al oamenilor care aveau un strbun comun. Familia se afla plasat sub autoritatea unui tat" al su, paterfami-lias. Este greu de spus dac familiile, familiae, au rezul tat dintr-un proces al dislocrii ginilor sau dac, dimpotriv, ginile au reieit din reun irea familiilor.

n orice caz, curiile s-au grupat n cea mai veche adunare a poporului, care reunea practic ntreaga populaie a federaiei preurbane din timpul regilor latino-sabini. Ac east adunare a format iniial comiiile calate", comitia calat, adic de fapt chemate" de rege. Verbul calri semnifica tocmai a fi chemat de ctre rege", ntruct forma de diatez activ calare nsemna a chema". Concomitent, pristavul, crainicul, care la kalende i l a none, zile decisive ale lunii romane, convoca poporul roman, se numea calator. El aduna curiile spre a asculta deciziile regale privitoare la calendar (Varr., L., 6, 27; Gai., Inst., 2, 101; Gell., 15, 27; Macr., Sat. 1, 15, 9-l1). Ulteri or, sub FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA 37

preedinia marelui pontif, pontifex maximus, aceste comiii s-au reunit pentru a stab ili zile de srbtoare, de trg" i de mprire a justiiei, acte religioase i juridice, c rea sacerdoilor oficiali, renegarea cultului unei familii, cnd se intra n alta, rat ificarea testamentelor (Gell., 15, 27, l-3). Astfel comiiile calate" au devenit com iii curiate", comitia curiata. Ele constituiau cea mai veche adunare popular a Rom ei, dar s-au convertit iute ntr-un martor", testis, pasiv al regelui. Nu aveau sau nu mai aveau iniiativ legislativ. Se mulumeau s aprobe, prin aclamaii, propunerile de legi enunate de rege. Ele l ungeau", dar, practic, nu puteau nici s-l aleag i nici sresping. Cnd declara rzboi, regele obinea consensul adunrii curiate, adic un ordin al poporului", iussus populi. Ulterior, aceast adunare a fost cantonat la domeniul sa crului, al organizrii ginilor, al problemelor referitoare la dreptul privat, la te stamente etc. n secolul I .C, romanii nici nu mai tiau din ce curie fceau parte (Ov. , R, 2, v. 531). Dar, chiar devenite caduce, desuete, comiiile curiate nu au fost desfiinate. Formalismul i ritualismul, venerarea tradiiilor ar fi interzis suprima rea lor oficial. Sub regi, fiecare dintre curii avea conductorii si, propriile cult

e religioase. Dar, cum am observat mai sus, n timpul regilor-lucumoni etrusci, st ructurile gentilice, puternice sub cpeteniile latino-sabine, au slbit n mod simitor. S-a degajat, n ntregul Laiu, o ptur social de mari cresctori de vite i chiar de prop tari funciari. Ea este atestat de mormintele Bernardini i Barberini, ca i de spturile arheologice ntreprinse la Praeneste. A luat natere i o categorie de proprietari mi jlocii de pmnt, care serveau n armat: aa-numiii adsidui. Sub ei se situau imigranii, d portaii la Roma, care depindeau de regi i de patroni din gini. O lovitur de graie ar fi fost administrat sistemului gentilic i adunrii curiate de ctre Servius Tullius. A cest lucumon a creat, n paralel cu adunarea curiat, un sistem centuriat, bazat pe centurii, uniti militare la origine, n principiu alctuite din 100 de soldai, dar, n re alitate, ntrunind un numr variabil de ceteni. Centuriile au format un cadru de mobil izare, din care a rezultat adunarea centuriat, comiiile centuriate", comitia centur iata. Sub Republic, aceast adunare devine cea mai venerabil adunare popular. Vulgata i-a atribuit chiar lui Servius Tullius organizarea comiiilor centuriate n funcie d e cens, census. Iniial, censul statua locul omului n societate, rapid determinat d e avere, i nu de origine, snge, curie, gint. Astfel era grav subminat sistemul gent ilic, ntemeiat pe legturi de snge. Legendele i atribuie aceluiai Servius Tullius orga nizarea centuriilor n funcie de cinci clase censitare. Dar se pare c sub Servius Tu llius nu ar fi fiinat dect dou clase censitare: clasa" propriu zis, classis, baza sis temului, i categoria celor sraci, aezai sub adsidui, adic cei care se aflau sub clas", infra classem. Termenul classis se nrudea, probabil, cu verbul calo,-are, mai sus consemnat ca desemnnd a chema", a convoca". Oricum, armata ceteneasc, nfiinat de c vius Tullius, suprima, n practic, pe cea gentilic. Totodat, Sen'ius Tullius a substi tuit celor trei triburi gentilice

altele topografice, grupate n zona pomerial. Ne referim la cele patru triburi urba ne teritoriale, nongentilice, chiar antigentilice: Suburana, Collina, Bsquilina i Palatina. Pe de alt parte, regii Romei au nceput s fie asistai de auxiliari. Primii auxiliari, eventual creai de ctre Numa Pompilius, ar fi fost sacerdoii. ns, sub regii-lucumoni etrusci, au emers doi adjunci deosebit de importani ai aa numitului rex. Competenele acestor auxiliari ai regelui au 38 Eugen Cizek FUNDAREA ROMEI II REGALITATEA

39 sporit pe msur ce funciile regalitii creteau n detrimentul influenei exercitate de gi I se atribuie chiar lui Romulus crearea funciei de prefect al Oraului", praefectus Vrbi. n realitate, aceast funcie trebuie s fi fost nfiinat mult mai trziu, sub regali ea etrusc. Prefectul Oraului gestiona Roma cnd regele prsea Oraul, ca s poarte undeva boi. Chiar sub Republic, aceast funcie a existat temporar, spre a deveni permanent n timpul Imperiului, cnd prefectul Oraului a ajuns un fel de primar al Romei. Ca aux iliar regal trebuie menionat i marele" sau cel mai mare pontif, pontifex maximus, ca re l seconda pe rege n domeniul religios. Sub Republic, pontifex maximus va sfri prin a deveni conductorul religiei romane. Regii etrusci i-au ncredinat chiar nsrcinri mil itare. Important auxiliar s-a nvederat a fi comandantul cavaleriei i al unitilor de elit ale armatei, magistrul clreilor", magister eqkitum, sau mai degrab tribunul celor rapizi", tribunus celerum. Aceti secondani vor contribui la abolirea regalitii, tot mai intens simit ca strin de interesele comunitii romane.

Viaa cotidian i privat sub regalitate Viaa cotidian a romanilor din vremea regalitii se desfura ntre limitele stringente ale unei austeriti de altfel obligate. Desftrile Oraului nu cunoteau dect nceputuri foart odeste, n pofida unei anumite dezvoltri economice i sociale realizate sub regii etr usci, mai sus semnalate. Fr ndoial, comerul i artizanatul influeneaz existena locuit r Romei. Dar, n general, romanul i lucra contiincios ogorul sau i cretea vitele n zon xtrapomerial a Oraului. Adesea el i petrecea vara n btliile care aveau loc n Laiu, u chiar la porile Romei. Intre graniele contractualismului roman, cetenii oraului de p e malurile Tibrului se comportau ca deosebit de pioi. Am constatat ct de important era legtura cu zona subterestr, care se realiza prin mundus. Un asemenea mundus ex ista i la Roma, chiar daca aici nu au fost niciodat efectuate riturile fundrii. Am remarcat c mundus era nchis, spre a se bloca accesul pmntean, printre muritori, al m anilor, manes (sau Dii manes), sufletele, de fapt zeii strbunilor. ntr-adevr, la Ro ma au existat trei tipuri de zei mruni, familiari" sau casnici": manii, larii, lares , i penaii, penates. Toate aceste diviniti erau venerate de romani cel puin n aceeai m r ca marii zei: Iupiter, Iunona, Marte, Minerva etc. De trei ori pe an, mundus er a deschis, pentru a se relua legtura cu zeii Infernului i cu manii. Datele anuale ale acestei deschideri erau 24 august, n ajunul seceriului, 5 octombrie i 2 noiembr ie, cnd aveau loc semnturi de toamn. Manii trebuiau s protejeze aceste operaii. Ei ven eau n Roma tocmai cu un asemenea scop. Zilele respective erau sacre, ntruct atunci, cu excepii foarte rare, nu se efectuau operaii militare i nici chiar nuni. Intre ma ni i recolte se statuau legturi puternice; de altminteri, la Roma, mundus se afla lng templul zeiei Ceres. Tot aici se aflau i edificiile unde se adunau toate curiile , fiecare la vatra proprie, n vederea evenimentelor religioase sau cu alte trebur i. Totui, n aceste trei zile sfinte aveau loc numeroase sacrificii n cinstea manilo r, ca ei s nu vin prea numeroi pe pmnt i s perturbe pe muritori. Morii erau incinera teriorul zonei pomeriale, cum am reliefat mai sus. Cenua lor, depozitat ntr-o urn, e ra, n cazul celor nstrii, nchis n primele morminte mai opulente. Dar sracii aezau ur direct pe pmntul bttorit. Cu prilejul aniversrilor i comemorrilor morilor li se aduce ca prinos flori, hran, vin. n definitiv, tocmai cultul strbunilor obliga pe romani s aib copii ori s-i adopte. Pentru ca defuncii neglijai de familie s nu-i persecute pe muritori, calendarul prevedea felurite ceremonii, n luna februarie, n cadrul crora capul familiei trebuia s practice rituri magice. Decedaii aveau nevoie s fie menaj ai: de unde mobilierul din morminte i ofrandele. Morilor vestii li se asigurau nlesni

ri relevante, prin organizarea ntrecerilor ntre gladiatori, mprumutate din Etruria. Larii, la origine duhuri ale Infernului, erau zeii exteriorului casei i ocroteau orice bucat de pmnt unde se lucra i se tria: ogoare, drumuri strbtute, rspntii, car le urbane, dar i osorul roman", ager Romanus. La ar, la hotarele proprietilor i la rs i, se aflau capele n care erau venerai larii. n aceste capele, arhetipuri ale troiel or noastre, se desfurau srbtori ale rspntilor, compitalia, la care participau nu numai oamenii liberi, ci i sclavi. Penaii erau zeii originii, obriei, ca i ai interiorului locuinei, pe care o protejau n mod nemijlocit. Ei vegheau asupra aprovizionrii loc uinelor romane.

Chiar dac sub regalitatea etrusc s-au ridicat la Roma unele case de piatr, destul d e spaioase, locuinele primilor romani erau de regul foarte modeste. Ei au trit mult v reme n colibe, fabricate din lut i din trestie, din chirpici i cu armtur din lemn, cu m au demonstrat descoperirile arheologice ntreprinse n 1907 i n 1949 pe Palatin, und e imaginarul roman situa aa numita cas a lui Romulus. n exterior exista un an de scur gere a apelor reziduale ale locuinei. Aceste colibe atestau o form dreptunghiular s au eliptic. Iniial, asemenea colibe nu comportau dect o singur ncpere, devenit ulterio principala camer a locuinei romane. Ne referim la atriu, atrium. Acoperiul, iniial confecionat din paie, adesea nclinat spre interior i susinut de o simpl arpant, prezen a o deschidere, numit compluuium, pe unde apa de ploaie se scurgea ntr-un bazin (i mpluuium), situat sub aceast sprtur, tocmai n vederea colectrii ei. Ulterior s-a aduga t aa numitul tablinum, convertit n centrul vieii de familie. Denumirea sa releva c i niial aceast ncpere era o barac de scnduri, alturat probabil odii unice. Cci tablin v de la scndur", tabula. Acest tablinum servea ndeosebi ca dormitor al stpnilor casei. Aici au fost mutate din atriu capela zeilor penai, un altar i s-au pstrat, n locuinel e aristocratice, mtile strmoilor, crile de conturi i amintirile de pre. ncperea uni

central se deschidea spre o curte de pmnt bttorit (nconjurat de ziduri), la care se aj ngea printr-un portal. La ar, locuina se prelungea ntr-o grdin de zarzavat, aflat n s ele aa numitului tablinum. Treptat s-a creat i aici o curte interioar, legat de curt ea exterioar printr-un culoar, care mergea de-a lungul tablinului. Mici chilii, s prijinite de zidul curii, slujeau ca locuine sclavilor i servitorilor ori ca staule de vite. Pentru slujitori s-au putut improviza i barci de scnduri. Sub pivniele cas elor Republicii s-au descoperit, relativ recent, vestigiile unor destul de elega nte locuine, care dateaz din 530-520 .C. Aceste locuine sunt contemporane cu reamena jarea cii sacre", uia sacra, a Romei. n aceste locuine i n atenanele lor, cum am remar at mai sus, locmufamilia, dirijat de brbatul liber, emancipat prin decesul tatlui su , mpreun cu o soie, deoarece i lega ceremonia consumrii n comun a prjiturii sacre, ase oare colivei noastre (confarreatio). Ei stpneau apa i focul, pe fiii lor, mpreun cu c opiii acestora, fiicele necstorite. Femeia roman, spre deosebire de cea greac, nu es te supus unei inferioriti umilitoare. Ea motenete proprieti i bani. Mama motenete a rte ca i copiii ei, iar fiicele au aceleai drepturi succesorale ca i fraii lor. La R oma, 40 Eugen Cizek

ceteanul nu are" un fiu, ci l asum, l ridic" (tollere). Dac, dup natere, l ridic icit l recunoate. Dac nu l ridica, pruncul era expus la intrarea casei sau n jurul un ei gropi de gunoi, unde de obicei murea. Rar se ntmpla s l creasc altcineva. Pater fa milias exercita o autoritate incontestabil asupra familiei. De la nceput romanii a u practicat monogomia. Morala civic se baza, n msur sensibil, pe morala cuplului. Pro crearea, ndeosebi n aceast secven istoric, zmislirea de copii, era considerat ca o n ire fundamental a cuplului. De altfel, creterea organic a Romei s-a ntemeiat, n mare parte, cum am mai artat, pe dezvoltare demografic, pe o populaie abundent. Mesele pr imilor romani erau de regul frugale: banchetele au aprut mai trziu. Cel mult, n medi ile aristocraiei etrusce, au putut s se desfoare anumite ospee. Cultul muncii utile s -a reliefat ca foarte vechi. De asemenea, n special sub dominaia etrusc, a aprut i a ctigat repede teren gustul ctigului, al profitului, chiar al navuirii. Supuse ns unei ici promotoare de virtute i de cinste. Dei, fr ndoial, nc din aceast faz istoric, festat tentative de corupie i de realizare a unor profituri i avantaje politice ori socio-politice ilicite, care au mers pn la comitere de crime n vederea meninerii sa u conservrii puterii5.

Cauzele cderii" regalitii Am semnalat mai sus c lucumonul-rege era resimit ca un corp strin de comunitatea ro man i prin excelen de secondanii care prefigurau magistraii Republicii. Ei considerau regele ca o for politic inutil, suprapus lor n mod artificial. Se tie c mizeria socia are limite. O revoluie izbucnete numai atunci cnd apare o grav criz chiar n snul al c asei politice, al castei diriguitoare. Se aduga i nemulumirea lui Brutus, prilejuit de eliminarea ereditii exogame uterine i de tendina spre o succesiune dinastic de mod el agnatic. ns au existat i ali factori care au pricinuit revoluia din 510-509 .C. Nem ulumirea auxiliarilor regelui i a lui Brutus i-a determinat pe acetia mai degrab s mbr e cauza revoluiei dect s o determine. Reformele serviene zmisliser la Roma o adevrat s politic", pregtit anterior prin emergena unui nucleu patrician n interiorul senatulu i regilor latino-sabini. Fceau parte din aceast clas politic" noii aristocrai" etrusci latinizai, ns i cresctorii de vite i anumii proprietari de pmnt din spaiul rustic a , stimulai de reformele lui Servius Tullius, dar care nu se artau favorabili expan siunii n Laiu, fiind ataai specificului naional roman n curs de constituire. Aceast co lizare a aristocrailor etrusci latinizai cu proprietarii de turme latino-sabini a configurat fora motrice a revoluiei din 510-509 .C, situat n spatele principalilor ar tizani ai expulzrii regilor. Pn la anumit punct, Theodor Mommsen a avut dreptate s c onsidere c revoluia din 510509 a dobndit un caracter aristocratic i conservator. Izv oarele literare antice dau seama de faptul c revoluia din 510-509 .C. ar fi fost de clanat din pricina violrii i morii tinerei matroane patriciene Lucreia (Liv., 1, 57-59 ). Chiar dac aceast legend ar comporta un fapt autentic, i nu o anecdot inventat de re publicani, episodul n cauz nu ar fi putut prilejui, el singur, o rsturnare de siste

m politic destul de complex. n afar de eternul cherchez la femme", aici trebuie ide ntificate ecouri ale legendei Elenei din Troia. n contrapartid, este sigur c auxili arii regelui, Lucius Iunius Brutus, comandantul cavaleriei i al unitii de elit, trib unus FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA 41 celerum, ca i Spurius Lucretius, prefectul Romei, s-au ridicat mpotriva lui Tarqui nius al II-lea i l-au rsturnat de la putere. Dar aciunea lor nu s-a ncadrat ntre para metrii unei revoluii" de palat. Senatul, n ansamblul su, era nemulumit profund. Clasa politic"1 era contrariat de politica extern a lui Tarquinius Superbus,

comandant al ligii latine, care ignora interesele specifice ale Romei, nu consul ta senatul, lua msuri anti-gentilice i augumenta justiia regal. Aceasta din urm promo vase condamnri capitale, execuii sumare i confiscri de bunuri materiale (Liv., 1, 49 ; DH, 4, 42; 46, 4). Urbanizarea accelerat deranja patricienii latino-sabini. Nic i chiar noii senatori, introdui n curie de ultimii lucumoni-regi, patres de sorgin te etrusc, nu erau de acord cu modelul politic al tiraniei greceti propulsat de Ta rquinius al II-lea. Marile familii etrus-co-latine nu aprobau transformarea fami liei lui Tarquinius ntr-o dinastie ereditar. Iar cpeteniile plebei, proceres, aliai cu negustori etrusci bogai, ncercau zadarnic s accead la senat, unde regele nu pract ica alegerea", lectio, de noi senatori dect dac aceasta i aducea un folos personal ( Liv., 1, 49, 6; DH, 4, 42, 4-5). Prin urmare, proceres s-au alturat revoluiei. Pro ceres au fost urmai de majoritatea plebei i de proprietarii funciari mici i mijloci i. Plebea nu era tulburat doar de corvezile impuse de iniiativele edilitare ale Ta rquinilor. Dup o bunstare destul de rspndit i de palpabil, izbucnise spre sfritul do lui Tarquinius al II-lea, o ampl criz economic. In plus, meteugarii Romei, inclusiv cei de origine etrusc, ns latinizai i stabilii de mult timp n Roma, erau concurai - i nemulumii - de artizanii recent importai n Ora din Etruria, din pricina ambiiosului program edilitar-urbanistic al ultimului rege-lucumon (Liv., 1, 56, 1). Anumite elemente romane din armata federal a lui Tarquinius al II-lea erau istovite de lu ngile campanii militare ale regelui, n special de asediul ndelungat i van al Ardeei (Liv., 1, 57, 4-5). Aadar, rsturnarea ultimului rege-lucumon si abolirea regalitii au constituit fructul unei deosebit de ntinse concentrri de fore socio-politice. Fe nomenul respectiv corespundea de altfel producerii, n Italia, a dou evenimente rel evante: a) suprimarea generalizat a regalitii la italici i la etrusci; b) slbirea put erii i influenei politico-militare a etruscilor, care va conduce la nfrngerea lor de ctre greci, la ncheierea secolului al Vl-lea .C. i, ulterior, n 474 .C. Pe de alt par e, unele informaii furnizate de suisele literare par a oglindi un fapt istoric in contestabil. Ne referim la vanitatea, la trufia i cruzimea brutal crescnd a lui Tarq uinius Superbus i a familiei lui, cel puin n arealul roman propriu-zis, rural i chia r urban. Detaamentul de oc al revoluiei, vrful ei de lance, l-a constituit garda reg al de cavalerie, alctuit din celeres. Aceti celeres erau militari de elit, organizai d up modelul efebiei greceti. Erau utilizai att pentru lupte de cavalerie, ct i pentru c ele de infanterie. Interveneau iute n momentele decisive ale unei btlii. Celeres cpta ser un rol politic relevant.

Revoluia din 510-509 .C. Rsturnarea ultimului rege este situat de vulgata relativ la nceputurile Romei n 510-5 09 .C. n realitate, data este convenional i coincide cu inaugurarea templului zeului Iupiter Capitolinul, ridicat de Tarquinius al II-lea. Dar aceast revoluie trebuie s fi survenit la o dat foarte apropiat de cea preconizat de tradiie. Legenda privitoa re la primordii susine c, dup sinuciderea Lucreiei, consecutiv violrii ei de ctre Sext s Tarquinius, fiul lui Tarquinius al II-lea (Liv. 1, 58), comandantul aa-numiilor 42 Eugen Cizek celeres, adic Brutus, a determinat senatul i, ulterior, adunarea popular a curiilor s-l destituie oficial pe Tarquinius al II-lea (Liv., 1, 59, 3-l1; DH, 4, 70-93). Spurius Lucretius, tatl victimei lui Sextus Tarquinius, este confirmat prefect a l Oraului, pe cnd Brutus alearg la Ardea, unde convinge armata s se revolte mpotriva regelui. Tarquinius al II-lea merge la Roma, dar afl porile Oraului nchise. Insurecia cuprinde ntreaga otire (1,60,l-2). Regalitatea este abolit: Tarquinius al II-lea, soia i copiii si sunt exilai (Liv., 1, 59, 11). Sextus Tarquinius se retrage la Gabi i, unde este ucis (Liv. 1, 60, 2). Simbolurile puterii suverane sunt transferate unor magistrai republicani; atribuiile religioase sunt conferite unui rege al celo r sacre", rex sacrorum, controlat de pontifex maximus (Liv. 2, l-2; DH, 5, 5, 4) . De altfel, curnd pontifex maximus va prelua esenialul competenelor acestui rex sa crorum. Tradiia republican va afirma c regele a fost imediat nlocuit de doi consuli, Lucius Iunius Brutus i Lucius Tarquinius Collatinus, soul nefericitei Lucreia (Liv ., 1, 60, 4; DH, 4, 76, l-2)6. De fapt, se afla n cauz un produs al imaginarului c olectiv roman. Se afirma n acest fel ideea c tranziia s-ar fi efectuat repede i fr vio lene exagerate. Republica i consulatul ar fi emers ndat dup abolirea regalitii. Mental l roman simea nevoia de a plasa nceputurile Republicii n 510-509 .C; este vorba ns de

un mit. Efectiv romanii aveau oroare de vid. S-a ajuns chiar la fabricarea une l iste false a primilor consuli i la inventarea altor date", care s demonstreze insta urarea rapid a unei republici care s continue opera regilor i s dezvolte elemente in stituionale preexistente. n realitate, este absolut sigur c republica nu a fost sta tuat ntr-o singur zi, ntr-o lun ori chiar ntr-un an. Republica a fost efectul unui lun g proces istoric, care s-a prelungit cel puin pn n 498-493 .C. Generarea instituional republicii s-a efectuat treptat, pe baza unei evoluii sinuoase i adesea dureroase . Dar evenimentele plasate n 510-509 .C. nu au dat seama mai degrab de o con-trarevol uie dect de o revoluie? Rspunsul nostru este categoric negativ. Este adevrat c evenime ntele din 510-509 .C. au ncorporat o dimensiune relativ conservatoare. S-a produs o temporar diminuare a deschiderii timocratice, nfptuite de lucumonii etrusci ai Ro mei, o efemer revigorare a structurilor gentilice - demers, firete, sortit eecului pe termen lung -, o autentic stopare a expansiunii Romei n Laiu i n Italia. Dar esenia lul trebuie cutat n alt parte. Evenimentele din 510-509 .C. au deschis calea unui lu ng proces istoric, n cadrul cruia romanii au dobndit cel mai preios bun al speciei u mane: libertatea! De asemenea, s-a lansat alctuirea unui sistem instituional compl ex, dar deosebit de performant, care va chezui ceea ce am definit ca miracolul rom an, ca una dintre temeliile expansiunii Romei, n interiorul i n exteriorul frontier elor dobndite de ea. De aceea abolirea regalitii a constituit efectiv o adevrat revol uie.

NOTE 1 Aceste ntrebri sunt puse de Marcel Le Glay, Rome. Grandeur et declin de la Republi que, Paris, 1990, p. 41; pentru alte consideraii asupra perioadei anterioare Rome i, ibid., pp. 39-50; a se vedea i Th. Mommsen, op. cit., pp. 20-40; Michel Christ ol-Daniel Nony, Rome et son empire, Des origines aux invasions barbares, Paris, 1990, pp. 29-35 (inclusiv despre etrusci). Pentru FUNDAREA ROMEI I REGALITATEA

43 aceast protoistorie a Italiei, a se vedea Einar Gjerstad, Early Rome, Lund, 1953l973; H. Muller-Karpe, Vom Aufgang Roms, Heidelberg, 1959; id., Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg, 1962; Raymond Bloch, Tite-Live et Iespremiers siecles de Rome , Paris, 1955; Giovanni Colonna, Preistoria e protoistoria di Roma e del Lazio, seria Populi e civilt dell' Italia antica, II, Roma, 1974; id., Latini e gli altri popoli del Lazio", Italia omnium terrarum alumna, Milano, 1988, pp. 41l-528; L. Quilici, Roma primitiva e le origini della civilt laziale, Roma, 1979; Dominique Briquel, Les Pelasges en Italie, Paris, 1984; A.P. Anzidei - A.M. Bietti-Sestie ri - A. de Santis, Roma ed ii Lazio dell' et della pietra alia formazione della c itt, Roma, 1985; Alexandre Grandazzi, La fondation de Rome. Reflexion sur V histo ire, Paris, 1991, pp. 17-l94. 2 A se vedea Georges Dumezil, La religion romaine archaque, Paris, 1966, passim; M. Le Glay, op. cit., pp. 45-46. 3 Pentru contabil izarea autentic a regilor etrusci, vezi Leon Homo, L' Italie primitive et les dib uts de V imperialisme romain, Paris, 1953, p. 138; T.N. Gantz, The Tarquin Dinast y", Historia, 24, 1975, pp. 539-544; Paul-Marius Martin, U idee de royaute a Rom e. De la Rome royale au consensus republicam, Clermont-Ferrand, 1982, pp. 20l-28 4; M. Le Glay, op. cit., pp. 46-47. n ce privete ntemeierea" Romei, originea termenu lui n cauz, figura lui Romulus, vezi Jacques Pucet, Les origines de Rome. Traditio n et histoire, Paris, 1985; A. Grandazzi, op. cit., pp. 195-235; 224-249. Granda zzi afirm clar c Roma s-a nscut, aproximativ n a doua jumtate a secolului al VUI-lea . C, pe colina Palatinului (ibid. p. 235). Crede c triumf teza aprat de H. Miiller-Kar pe a formrii Romei, ncepnd de la un nucleu originar, asupra celei susinute de Einar Gjerstad a sinecismului, a coagulrii mai multor iruri primitive. Dar acelai Alexand re Grandazzi, op. cit., pp. 200-201, constat c vestigiile descoperite pe colina Ca pitoliului i n cmpia Forului sunt anterioare (la distan de cteva secole) celor reperat e pe Palatin. Totodat, acelai savant observ, cu sagacitate i n mai multe rnduri, c leg nda ntemeierii Romei de ctre Romulus a fost prea frecvent vehiculat, n antichitate, pentru a nu conine o substan de autenticitate. 4 Cum arat P.-M. MARTIN, op. cit., pp . 7-40; 100 (care relev c reginele Romei nu erau titularele, ci depozitarele regal itii, datorit pntecelui lor). Funciile dumeziliene chezuiau Suveranitatea, Fora i Fe tatea. Cea dinti asigura direcionarea magic i juridic a comunitii. Cea de a doua prezi a atacul i aprarea acestei comuniti. Iar cea de a treia, dotat cu specificri numeroase , purta asupra reproducerii fiinelor vii, sntii i vindecrii lor, hrnirii i mbogir : vezi Georges Dumezil, L' heritage indo-europeen Rome, Paris, 1949, pp. 65-l78; A. Grandazzi, op. cit., p. 55. 3 Relativ la viaa cotidian i privat a primarilor rom ani, vezi Pierre Grimal, Civilizaia roman, trad. romneasc de Eugen Cizek, Bucureti, 1 973, pp. 39-l29; 257-293; 350-359; Th. Mommsen, op. cit., pp. 48-51; Andrea Cara ndini, Schiavi in Italia, Roma, 1988, pp. 359-387; A. Grandazzi, op. cit., p. 20 3; M. Le Glay, op. cit., pp. 42-45; Paul Veyne, Imperiul roman", Istoria vieii pri vate. De la Imperiul roman la anul o mie, (Coordonatori Philippe Aries-Georges D uby), trad. romneasc de Ion Herdan, Bucureti, 1994, pp. 19-l62. n privina manilor, la rilor etc, vezi M. Meslin, op. cit., pp. 45-48; E. Cizek, Mentaliti, pp. 55-57; n c e privete nceputurile regale ale Romei, vezi Andras Alfoldi, Das fru'he Rom und di e Lateiner, trad. german adaptat de Franz Kole, 1977. Relativ la hermeneutica dume zilian a primilor regi romani, vezi Georges Dumezil, L' heritage, p. 67; id., Myt he et epopee, Paris, 196%,passim. 44 Eugen Cizek 6

Referitor la cauzele i producerea revoluiei din 510-509 .C., a se vedea Arnaldo Mom igliano, Cavalry and Patriciate", Historia, 18, 1969, pp. 385-388; id., Le drigini della Repubblica romana", Rivista Storica Italiana, 81, 1960, pp. 5-43; Jean Ga ge, Enquete sur Ies structures sociales et religieuses de la Rome primitive, Bru xelles, 1977, pp. 70 i urm.; Jean-Claude Richard, Les origines de la plebe romain e. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebeien, Roma, 1978, pp. 425-427 ; P.-M. Martin, op. cit., pp. 65-67; 13l-l33; 213-216; 282-286; 309; Th. Mommsen , op. cit., pp. 148-l53; E. Cizek, Mentaliti, pp. 9l-93.

III. REI SPUBLICA ROMATiA: VIAA INTERNA (SECOLUL AL V-LEA - 133 .C.) Urmrile abolirii regali tii Cum am semnalat n capitolul anterior, Republica nu a fost instaurat n 510-509 .C. Vo m arta mai jos c nsui Titus Livius se contrazice n privina implantrii consulatului. Al e izvoare relev de asemenea c primii consuli nu au aprut ndat dup revolta antiregalist Brutus a fost nfrumuseat de tradiia republican ca liberatorul generos al Romei. n re alitate, el a exercitat la Roma, dup expulzarea lui Tarquinius al II-lea, o puter e cvasimonarhic, dei desacralizat.

Spre a-l transforma n consul republican, vulgata relativ la primordiile" Romei i-a scurtat viaa. Brutus ar fi murit eroic, pe cmpul de btlie de la Arsia, unde romanii ar fi respins forele asociate ale cetilor Veii i, desigur, Tarquinii, care ar fi ncer cat s-l restaureze la Roma pe Tarquinius al II-lea (Liv., 2, 3, 5-l1; Cic, Tuse, 3, 12, 27; DH, 5, 14). Pe cnd, pn n 508 i chiar ulterior, Brutus a exercitat, la Roma , o guvernare tiranic", n calitate de zilath, pretor viager. Brutus a conservat anu mite competene monarhice, exercitate cu pruden (Liv., 2, l-5), dar a transferat pe cele religioase acelui rex sacrorum, menionat n capitolul precedent. Cel dinti rex sacrorum ar fi fost Manius Papirius (DH, 5, 5, 4). Un alt consul, dup 510509, ar fi fost Publius Valerius, supranumit Publicola, n virtutea afeciunii nutrite de el fa de poporul Romei (Liv., 2, 8, 1; Plut., Popi, 16, 3; 27, 3-6). Publicola, nchip uit de vulgata ca un Numa Pompilius al Republicii, a fost un personaj istoric au tentic, cum atest o inscripie descoperit la Satricum, datat de la nceputul secolului al V-lea .C, care l consemneaz ca Poplios Valesios. Publicola aparinea gintei Vlenilo r, care se mpotrivise ntotdeauna Tarquinilor, din a cror gens fcuse parte i Brutus. E l i-a succedat acestuia la o crmuire semimonarhic a Romei; a fost bnuit c aspirase l a preluarea puterii regale (Liv., 2, 7, 5-l2). Supranumele su ar putea reprezenta o variant semiargotic pentru conductorul sau maestrul poporului", magister populi. Se pare c, dup ce fusese un subordonat al lui Brutus, el a preluat puterea la Roma , eventual ca principalul reprezentant sau vasal al lui Porsenna1.

ntr-adevr, statul intermediar ntre regalitate i republic, plsmuit de Brutus, a trecut, nu mult vreme dup 508 .C, sub protecia constrngtoare aplicat Romei de Porsenna, cpet a etruscilor din Clusium, care, foarte probabil, nu aveau nici un interes s-i rea duc la crma Oraului pe Tarquini. Este adevrat c legendele Republicii l nfiau ca pe iator al Romei, hotrt s-i restaureze pe Tarquini, convins ns s renune.la inteniile sa de rezistena eroic a locuitorilor ei (Liv. 2, 9, l-5). Rezisten oglindit de legende c elebre, precum cele ale lui Mucius Scaevola, Horatius Cocles i Clelia. Porsenna e ra la Clusium lars sau larth, adic tiran local sau comandant militar. Chiar numel e su ar putea deriva de la termenul etrusc pentru ef", purthne. 46 Eusen Cizek ntr-a devr, Porsenna a tras profit din slbirea Oraului, subsecvent revoluiei, pentru a-i imp une aici un protectorat, nti refuzat de romani i apoi acceptat. Porsenna a aprat Roma mpotriva unor latini favorabili Tarquinilor i, ca protector, a impus dispoziii evocate de sursele literar-istorice drept severe la nceput i mrini moase ulterior (Liv., 2, 10-l5; DH, 5, 35-36; Plin., 34, 139; Tac, H., 3, 72, 1) . Protectoratul lui Porsenna a alctuit ultimul episod al presiunii etrusce asupra Romei i a durat cel puin pn n 498 .C. Porsenna a fost reprezentat la Roma i de ali a nci n afar de Publicola. Porsenna a fost cel care a instalat la Roma magistrai anual i, pentru c se temea ca nu cumva ei, dac ar fi dispus de un mandat mai ndelungat, s i conteste autoritatea. Porsenna a instaurat norma colegialitii crmuitorilor nemijlo cii ai Oraului. Dup nlturarea protectoratului acestui lars, liga latin, dirijat, dup -509 .C, de ctre oraul Tusculum i de Octavius Manilius, i-a mobilizat forele mpotriva omei (Liv., 2, 18, l-3; DH, 5, 59-77). Totui Tarquinius al II-lea a murit prin 49 5-493 .C, iar latinii au fost nfrni (Liv. 2, 19). Latinii au trebuit s ncheie un trata t, foedus, cu romanii. Tratatul, promovat din partea romanilor de ctre Spurius Ca ssius, asigura autonomia Romei, n raporturile ei cu liga latin, dar nu i prepondere na ei definitiv n Laiu. nct, ntre 498 i 493 .C, faza tranzitorie a instituiilor pr r" s-a ncheiat. Influena etrusc, dei diminuat, a disprut de asemenea n 480 ori 470 .C d s-a impus definitiv la Roma o faciune, o partid" naional roman. In orice caz magistr aii romani anuali nu au mai depins de nimeni i Republica a fost definitiv instaura t. Ca i ciuitas, ca structur mental i chiar instituional. Magistraii republicani, nv la sfritul perioadei de tranziie, au posedat o autoritate cu totul diferit de compet enele absolutiste ale regilor etrusci i chiar fa de cea ngrdit, exercitat de Brutus, licola i de ali adjunci ori legai" ai lui Porsenna. Aceti primi magistrai republicani u putut s se intituleze pretori", praetores, ori efi", conductori" sau preedini", pr es. Chiar Titus Livius, uitnd parc faptul c i intitulase consuli, i calific drept prae tores (Liv., 3, 55, 13; 7, 3, 5 i urm.). Pe de alt parte, alte izvoare afirm clar c titulatura de consul ar fi fost ulterioar Legii celor Dousprezece Tabule, deci sub secvent anului 450 .C. (Zonaras, 7, 19). Sub aspect tehnic, competenele primilor ma gistrai republicani sunt asemntoare celor cndva asumate de adjuncii regelui. Cu toate

acestea semnificaia profund a autoritii lor era cu totul nou, deoarece codul institui onal se schimbase radical. Cum am mai artat, s-a nregistrat o stagnare n procesul t ranziiei ctre o urbe timocratic. Au fost recuperate structuri arhaice, nct, n perioada de tranziie de la regalitate la Republic, puterea real a revenit ndeosebi ginilor pa triciene, care dispuneau de venituri semnificative i de numeroi clieni. Numai patri cienii luau auspiciile, numai ei tlmceau voina zeilor i, n definitiv, deineau puterea politic. Creterea economic a Romei regale, care se ubrezise n ultimii ani ai domniei lui Tarquinius al II-lea, dispare pentru cteva decenii. Aceast descretere - sau cret ere negativ, cum se mai spune - a strbtut o curb ezitant, sinuoas, care a inclus i mom nte de redresare. Dar declinul economic a atins spaiul urban, devenit mai restrns, ca i zona rural a Romei secolului al V-lea .C. Patriciatul i alii, de altfel, au mil itat pentru valorile pendinte de noul ansamblu de reprezentri, de structurile men tale ale civitii" n formare. S-au lansat anateme (sacratio) i condamnri mpotriva tutur r oamenilor politici, inclusiv patricieni, care obinuser la Roma popularitate i pre stigiu deosebit, n temeiul unei legi puse pe seama lui Publicola, care prevedea c ondamnarea tentativelor de restaurare a regalitii, sub orice form REPUBLICA ROMAN: V IAA INTERN 47 s-ar fi ascuns acestea. Spurius Cassius, unul dintre primii crmuitori ai Romei, ar fi dorit, n 486 .C., s blocheze tendina patricienilor de a acapara pmntu ri recent cucerite. A fost pedepsit crud, ca i Coriolan, patrician fanatic, inami c al plebei, la un moment dat aliat al volscilor, care au asediat Roma din 491 pn n 486 .C.

Problema plebei Crmuirea Romei, ndeosebi n perioada de tranziie dintre regalitate i o republic autenti c, a fost exercitat de ctre ginile patriciene. ntr-adevr, Roma primordiilor", n perio tranziiei, sub Republic i chiar nainte, adic n vremea regalitii, a ncorporat dou c i de romani", ulterior devenii ceteni. Ne referim la

patricieni i la plebei. Ni se pare limpede c patricienii erau descendeni ai fondato rilor federaiei de sate din 754-753 .C, ai nucleului demografic primitiv al Romei regale. Un patrician", patricius, nu constituia att fiul de tat", pater, deci al eful ui de gint, devenit senator, ct un cobortor dintr-un tat de vi nobil". Izvoarele lite e antice ne evoc pe patricieni ca aparteneni la o aristocraie tot att de veche ca nsi oma (Cic, Rep., 2, 14; 23; Liv., 1, 8, 7; DH, 2, 8, l-3 etc). Se pare c patricien ii s-ar fi nvederat a fi mai ales descendenii celor care vizau s dein un loc n senat, din tat n fiu, s confite sacerdoiile, s formeze cea dinti cavalerie roman i s posed numeroi clieni. Opinm c ginile patriciene ajunseser s configureze o aristocraie ered r nc din timpul regilor latino-sabini. Cnd diferenierile sociale s-au amplificat, s-a u adugat ali factori, politici i etnici, generatorii unui patriciat alctuit ca o cas t nchis. Iar Titus Livius i, parial, chiar Dionis din Halicarnas au definit plebea ca un conglomerat al cetenilor, care nu erau patricieni. Aceast definiie negativ" este r eluat, dezvoltat de ctre Jean-Claude Richard, ntr-o ampl carte de sintez, remarcabil ulte privine. Cu toate acestea, o asemenea definiie pur negativ nu ne poate satisfa ce. Date fiind anumite bariere riguroase, inclusiv cele care statuau interdicia cst oriei dintre plebei i patricieni, suntem de prere c trebuie luat n considerare i o com ponent etnic specific n procesul de constituire a plebei. n orice caz, plebea nu a al ctuit niciodat o adevrat clas social, eventual a celor sraci, mcar defavorizai din p l de vedere al averii. Au existat totdeauna plebei sraci i plebei bogai, uneori mai opuleni dect patricienii. Plebea a reprezentat o alt categorie de ceteni romani, mul t vreme de un nivel inferior. Deci a celor care fceau parte din curii i, cu att mai mult, din centurii, dar nu aveau acces la magistraturi, la sacerdoii, la cunoatere a i practicarea dreptului. Potrivit unor surse literare antice, plebeii ar fi for mat, sub Romulus, o categorie de ceteni" normali, care ar fi votat n curii: nu s-ar fi transformat ntr-o for autonom dect cu prilejul secesiunilor din secolul al V-lea .C . (Cic, Rep., 2, 26; 30; est., 137 etc). n epoca regal a putut s se contureze un cor p politic relativ unitar, dar patricienii i-au impus destul de iute prevalenta i a u stabilit monopol pe prghiile de comand, politic, juridic, militar i sacerdotal. Regi -lucu-moni etrusci s-au strduit, cum am reliefat mai sus, s reacioneze i s diminueze preeminena patriciatului prin inserarea unor tipare instituionale strine, eventual ostile acestuia. Rsturnarea lor a prilejuit schimbarea raporturilor de fore ntre pa tricieni i plebei. 48 Eugen Cizek Dar care este, n definitiv, originea plebei? Obria termenilor latini consacrai plebe i, plebs, plebes, a suscitat aprige controverse ntre lingviti, dintre care unii sau gndit la o origine neindoeuro-pean. Alii au apropiat plebs de mai mult", plus, de a umple", im-plere, de plin", pletus, sau de cuvntul grec care nseamn mulime" ori gl , plethos. Pe cnd Jean-Claude Richard a propus arhetipuri ca *pledhu sau *pletu. La nceputul secolului al XlX-lea, B.G. Niebuhr i adepii si au considerat c plebea ar fi provenit din rndurile seminiilor nfrnte i anexate de Roma. Theodor Mommsen estima c plebea ar fi rezultat din vechii clieni ai ginilor patriciene, rmai fr patroni. Ali rcettori, precum Boni i Oberziner etc, au apreciat c plebea ar fi izvort din rndurile populaiilor preindoeuropene supuse de latini i de sabini. S-ar afla n cauz seminii d iferite, etnic i rasial, de patricienii de sorginte indoeuropean. Ele ar fi reprez entat o populaie mediteranean, tritoare n Laiu nc din neolitic. Andre Piganiol a enun o ipotez din care reieea c plebeii proveneau din agricultori sabini care s-ar fi op us latinilor pstori. Ponderea sabinilor la Roma ar fi crescut simitor cu prilejul unei infiltrri sabine, survenite n plin secol al V-lea .C. Paul-Marius Martin afirm a c, n parte, originea plebei ar trebui identificat n multitudinea de clieni i de oame ni de cas ai regilor etrusci, rmai fr patroni i stpni dup abolirea regalitii. Am o c plebea data din secvene istorice simitor anterioare evenimentelor atribuite anilo r 510-509 .C. La vremea sa, Gustave Bloch a formulat o ipotez mai complex cu privir e la originea plebei. nct plebeii ar fi provenit ndeosebi din rndurile unor latini c are ar fi fost nvini de Roma i, n parte, deportai n ceea ce va deveni Oraul. In Laiu s-ar fi aflat teritorii ulterior relativ pustii, ci numeroase mici aezri, destul d e abundent populate. S-ar fi adugat acestora, n zmislirea plebei, clieni ai unor gini disprute, prin urmare rmai fr stpn. Ca i imigrani nelatini ajuni la Roma, n speci omerciale sau politice, din Campania, Etruria, chiar de pe meleagurile locuite d e greci.

Suntem de prere c toate aceste ipoteze nu se exclud, ci sunt complementare. n congl omeratul plebei au intrat att reziduuri ale seminiilor indigene din Italia, anteri oare instalrii n Laiu a protolatinilor i latinilor, dar i sabini i etrusci, aadar o po ulaie de agricultori, de comerciani i artizani, neintegrat total n structurile furite de latini. Desigur, cpeteniile sabinilor au devenit patricieni, dar masa populaiei lor, cobort n Laiu, n diverse momente istorice, a fost nglobat plebei. Prin urmare, r petm, factorul etnic nu se cuvine a fi neglijat. Din plebe au fcut parte numeroi im igrani, sosii din diverse inuturi ale Italiei centrale, n calitate de locuitori ai R omei i ai Laiului. Clienii rmai fr patroni s-au afiliat de asemenea plebei. Cei ce nu rau latini, cucerii de Roma i adui doar pe malurile Tibrului, s-au latinizat i roman izat repede. n orice caz, antiteza patricieniplebei este cu mult anterioar secolul ui al V-lea .C. Dar este adevrat c particularismul politic plebeu s-a manifestat de stul de pregnant n secolele al V-lea, al IV-lea i al III-lea .C. S-a ajuns astfel l a dualismulpatriciano-plebeu. Pe de o parte, plebea victorioas n cadrul nfruntrii cu patricienii a inut s se integreze sau reintegreze n poporul roman", populus romanus , a crui mentalitate a preluat-o, cu unele mici nuane, ndeosebi n condiiile dispariiei dominaiei romane n Laiu. Pe de alt parte, din punct de vedere exclusiv politic, ple bea a inut s-i afirme particularitatea, originalitatea, tradus n formula consacrat pre de mai multe secole: poporul i plebea", populus plebsque. Se contesta astfel vechi ul statut de inferioritate n care fusese cantonat plebea

REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 49 dup 510-509 .C. ntr-adevr, dup alungarea regilor etru , patriciatul s-a manifestat ca o cast nchis, limpede segregaionist. Se produsese fen omenul definit de Gaetano De Sanctis ca la serrata del patriziato". Chiar dup prim a secesiune a plebei, din 494-493 .C, patricienii tind s confite puterea, magistrat ura suprem i sacerdoiile. De la care sunt exclui plebeii i cei de origine etrusc. Aven tinul funciona de altminteri ca o colin sacr a plebei, unde trona" triada divin Ceres , Libera i Liber, opus celei capitoline, de sorginte patrician. Vom remarca faptul c, aici, plebea i-a furit o comunitate proprie. Ca s-i depeasc statutul de inferiorit , plebeii, care serveau i n armat, deopotriv cu patricienii, au ameninat cu scindarea statului roman. Astfel ei au recurs la arma ameninrii cu secesiunea i au obinut, pr ogresiv, anularea segregrii la care erau supui. n realitate, au survenit mai multe secesiuni, ncepnd din 494493 .C. Cu prilejul primei secesiuni, plebea, ndeosebi sold aii plebei, i-au amenajat pe Aventin propriul centru, aproape propria cetate. Pleb eii, mai cu seam meteugarii i comercianii lor, s-au unit i au jurat s se ocroteasc un pe alii, printr-o aa-numit lex sacrala. Chiar dup prima secesiune, plebeii i-au meninu t un timp propria comunitate de pe Aventin. Patricienii au trebuit s cedeze trept at puterea asumat i s abandoneze segregaionismul. n urma primei secesiuni, plebea a o binut recunoaterea unor competene excepionale pentru reprezentanii si, autentici contr amagistrai, tribunii plebei", tribuni plebis, iniial doi, ulterior mai muli. Aceti tr ibuni erau sacrosanci, nct nimeni nu putea s se ating de ei. Ei posedau dreptul de in tercesiune, ius inter-cessionis, datorit cruia puteau bloca prin veto hotrrea oricrui magistrat al poporului" i a senatului. Puteau chiar interzice formularea, propune rea unei msuri legislative estimate de ei ca duntoare plebei. Locuinele lor erau des chise, ziua i noaptea, oricrui plebeu ameninat de cineva: posedau dreptul de ajutora re" (a plebeilor), ius auxilii. Pe de alt parte, la iniiativa tribunului plebei, C anuleius, n 445 .C. s-au admis cstoriile mixte ntre patricieni i plebei, deci legea ca uleian cu privire la cstoria patricienilor i a plebei", lex Canuleia de conubio patr um et plebis. Anterior i ulterior, plebea a dobndit i alte drepturi. Fr ndoial, patric enii au rezistat ndelung eforturilor plebei de a dobndi egalitatea cu ei. Patricie nii reproau plebeilor c nu posed adevrate gini. n 439 .C, Spurius Maelius, un patricia care distribuise gru plebei ntrun moment de penurie alimentar, a fost nvinuit de asp iraie la regalitate", adfectatio regni - acuzaie grav n ochii romanilor - i lapidat ( Liv., 4, 12-l6; DH, 12, 1 i urm.). n sfrit, Marcus Manlius Capitolinus, care salvase Capitoliul de primejdia cuceririi lui de gallii senoni, pentru c sugerase msuri f avorabile plebei a fost executat (Liv., 5-6). Este adevrat c acuzaia de adfectatio regni putea lovi i pe adversarii plebei. Vestitul Camillus, cuceritorul cetii etrus ce Veii i iniiatorul unui fel de principat patrician", a fost exilat, dup victoria r epurtat mpotriva etruscilor, tocmai din pricina acuzaiei de a nzui la dobndirea regal itii. Oricum, n 287286 .C, n plin conflict militar cu samniii i celii, ca i n mijlo ansiunii accelerate a Romei n Italia, plebea a ntreprins ultima sa secesiune. Din nou patricienii au fost obligai s cedeze. Plebea i avea propria adunare, care nu con stituia comiii", ci concilii", de fapt concilia plebis. Concilium alctuia o adunare" mare, spre deosebire de consiliun, care desemna o adunare" redus numeric, n realita te constituit din sfatul a ctorva persoane. Conciliul plebei 50 Eugen Cizek REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 51 alegea magistraii ei i vota msuri legislat ive, cunoscute ca plebiscite", plebiscita (adic ceea ce tia plebea"). O lege Valeria Horatia, din 449 .C, supusese orice operaie ntreprins de conciliul plebei ratificrii subsecvente a senatului. O alt lege, din 339 .C, transformase ratificarea n aproba re prealabil. Nu este mai puin adevrat c un plebiscit era valid nu numai pentru pleb e, ci i pentru ntreg corpul cetenesc, inclusiv pentru patricieni, iar, ca o consecin a secesiunii din 286-287, obligaia acestei aprobri prealabile a fost suprimat printr -una din legile hortensiene", Hortensienses sau lex Hortensia. Practic, de acum na inte orice plebiscit echivala cu o lege", lex. Pe de alt parte, dup legile hortensi ene, s-au nmulit considerabil legile", leges, votate de adunarea tribut, n dauna celo r adoptate de adunarea centuriat. Anumite plebiscite au mai fost n prealabil discu tate i aprobate de senat. n orice caz, dup ultima secesiune, plebea a obinut practic drepturi echivalente celor deinute de patricieni. Acestora din urm nu le-au mai rm as n exclusivitate dect dreptul de a ocupa locuri n unele colegii sacerdotale i de a

-i duce vitele gratuit la pscut pe pmnturile publice. Litigii de importan sczut au ma zbucnit ntre patricieni i plebei, n timpul celui de al doilea rzboi punic. Totui, mul t anterior, la mijlocul secolului al V-lea .C, plebea impusese adoptarea faimoase Legi a celor Dousprezece Tabule2. Legea celor Dousprezece Tabule si consecinele sale ntr-adevr, patricienii monopolizau nu numai religia i auspiciile, ci i practicarea j ustiiei, a dreptului i legile, de altfel corelate religiei. Ele erau secrete i alctu iau domeniul strict al magistrailor i pontifilor patricieni. Se manifest aici o rem iniscen a cuceririi indoeuropene a Europei i a unei pri din Asia. n India veche, ca i a galii, o cast sacerdotal, n principiu format din descendenii cuceritorilor indoeuro peni, deinea monopolul religiei i al dreptului, pe care trebuia s le ignore mulimea, provenit, la origine, din cobortorii seminiilor

preindoeuropene. Cel puin parial, acelai fenomen s-a petrecut n Roma primordiilor". n condiiile dezvoltrii, fie i lente, a Cetii, aceast situaie a ajuns de nesuportat pentr plebei i pentru anumii patricieni. n acest fel, n 451 .C, a fost creat o comisie de z ece senatori, patricieni, n vederea furirii unui cod scris de lege. Ei se numeau d ecemviri sau, mai precis, decemuiri legibus scribundis. Aceast comisie a fost pre zidat de ctre Appius Claudius. La sfritul anului, pentru cel urmtor, adic 450 .C, a fo t aleas o nou comisie de decemviri, din care ar fi fcut parte i trei plebei (DH, 10, 58, 4). A doua comisie a definitivat un cod de prescripii juridice i l-a gravat p e dousprezece table de bronz, calificate ulterior ca Legea celor Dousprezece Tabule ", lex Duodecim Tabularum. Decemvirii asumaser diriguirea Cetii, n locul magistrailor obinuii i tribunilor plebei. Dup gravarea tablelor, mandatul lor a ncetat s opereze. De altfel, decemvirii au fost nvinuii de trufie regal", regia superbia (Liv. 4, 15, 4) i supranumii, cei zece Tarquini". Am consemnat mai sus ct de sensibili erau roman ii la aa-numita adfectatio regni. n legtur cu abdicarea lor s-a furit o legend similar celei a Lucreiei. Unul dintre decemviri ar fi vrut s transforme n sclav o fecioar lib er, Virginia, ca s-o violeze. Tatl fecioarei a preferat ns s-o ucid cu mna lui. Ceea c e a generat o nou secesiune a soldailor plebei, pe Aventin. Decemvirii au trebuit s abdice. Dup opinia cercettorilor moderni, episodul Virginiei traduce tensiunile p rilejuite de aservirea unor ceteni din pricina datoriilor, contractate de ei i nera mbursate, i de aspiraia plebeilor n vederea ocrotirii cetenilor. Pe de alt parte, acor dul ncheiat ntre plebe i patriciat n 449 .C. ilustreaz zmislirea dualismului patrician -plebeian i prepararea integrrii sau reintegrrii plebei n poporul roman", populus Rom anus. n orice caz codul decemviral nregistra dreptul cutumiar i ilustra situaia economico-social a Romei de atunci, cnd societatea gentilic se afla n plin criz i procesu configurrii Oraului timocratic rencepuse, progresnd vizibil. Acest cod decemviral v a forma temeliile dreptului roman public i privat din secvenele istorice urmtoare. S-au conservat pasaje din acest cod n citatele juritilor, istoricilor i gramaticilo r veacurilor subsecvente, cu toate c relativ adaptate din punct de vedere lingvis tic. S-a susinut c, n ultim instan, codul decemviral ar fi exprimat o nou nchidere a riciatului. Incontestabil el ilustra nc o forma mentis, de sorginte patrician i comp orta vestigii ale societii gentilice. Astfel, codul decemviral statua legea talion ului, dreptul tatlui de a-i vinde copiii ca sclavi, severitatea n general. De aseme nea, se omologa diferena ntre patricieni i plebei, prin interzicerea cstoriilor mixte (Cic, Rep., 2, 63). Dar am constatat c, la puin vreme dup adoptarea acestui cod leg islativ, aceast interdicie a fost anulat. Pe de alt parte, Legea celor Dousprezece Ta bule lovea din plin structurile gentilice. Se enuna, cu toate c nu se punea n pract ic, egalitatea cetenilor n faa legii, cel puin n materie de drept privat. Familia era avorizat n detrimentul ginii. Esenial era chiar nregistrarea n scris a legislaiei. De tminteri, promovarea codului decemviral a avut consecine importante, din care au rezultat lichidarea structuri lor gentilice, triumful definitiv al unei Ceti timocratice, ntemeiate pe ban i pe re ntabilitate, pe ntreprinderea liberei iniiative, aa-numita economie de pia, i reducere a diferenierilor dintre patricieni i plebei, mai sus menionat. Fr ndoial, am reliefat ezistena patriciatului a fost aprig. Am constatat cum au fost cumplit penalizai nu numai Spurius Maelius i Marcus Manlius Capitolinus, ca suporteri ai plebei, ci nsui Marcus Furius Camillus, de cinci ori dictator i de patru ori consul. El introdus ese la Roma ceremonia triumfului sau, n orice caz, cvadriga tras de cai albi, pe c are defila nvingtorul. Incriminat de adfectatio regni, a fost exilat, dar a fost r echemat din surghiun, ca s-i conving cetenii s nu prseasc Roma, devastat de galii, a se muta la Veii, cum propunea plebea (Liv., 5, 25-29; Plut., Cam., 7, 11). n co ntinuare, el va nvinge pe galii, pe volsci i va combate aspiraiile plebei, care rec lama accesul la consulat. In imaginarul roman, Camillus va rmne o cpetenie predestin at", fatalis dux (Liv., 5,19, 2), un alt fondator al Romei, un nou Romulus (Liv., 5,49, 7; 7, 1,10; Plut., Cam., 1, 1 etc). ntr-adevr, btlia plebei n vederea accesulu i la consulat a fost ndelungat i foarte dur. Asaltul plebei asupra consularului s-a intensificat ndeosebi dup 376 .C. Pre de mai muli ani, nu au mai fost alei la Roma con suli, substituii de tribuni militari cu putere consular (Liv., 6, 35,4-l0). Patric ienii refuzau s acorde consulatul unui plebeu, deoarece magistratura suprem compor ta imperium i deci luarea auspiciilor. Or un plebeu nu a putut mult timp s ia ausp iciile. Problema era pus n termenii unor parametri religioi. n cele din urm plebea a

obinut ceea ce a dorit. n 367 sau n 366 .C, tribunii plebei, Gaius Licinius i LuciugQ StrST'SSeterminat adoptarea unui plebiscit, imediat

52 Eugen Cizek dup aceea confirmat printr-o lege, aa-numita lege licinian ori licin iano-sextian, care stabilea c unul dintre consuli putea fi plebeu (Liv., 6, 42, 9l4; 7, 1, l-2). Cei doi tribuni au constrns patricienii s accepte accesul plebei l a consulat. Este adevrat c, ntre 355 i 343, se regsesc n listele de consuli, aa-numite e Faste consulare, n special cupluri de consuli patricieni. Totui, n 342 .C, un pleb iscit preconizat de Lucius Genucius, confirmat ulterior printr-o lege votat de co miiile centuriate, reliefa c unul dintre cei doi consuli trebuia s fie, n mod obliga toriu, plebeu (Liv., 7, 42, l-7). Au urmat, cum am remarcat mai sus, ultima sece siune a plebei i legile horten-siene, cu efectele deja subliniate. n acest mod s-a ajuns la o situaie nou, la ceea ce un savant italian a tradus prin formula ordine nuovo", care a implicat configurarea unei noi categorii politice prevalente, pat riciano-plebeiene3. Iniial, consulii au fost desemnai de predecesorii lor, poporul confirmnd sau respingnd

iniiativa lor. Ulterior, consulii au fost alei de ctre comiiile centuriate. Fragiliz area ineluctabil a patriciatului a fost efectul mutaiilor economice i politice. Per sonalul politic diriguitor al Cetii devenea tot mai numeros. Interesele economice i comerciale dobndeau o pondere sporit. Roma trebuia s se deschid tuturor cetenilor, in dispensabili susinerii eforturilor crescnde reclamate de rzboaie. ncepnd din 300 .C. a fost abolit unul dintre ultimele privilegii relevante ale patriciatului, deoare ce plebeii au obinut accesul la anumite funcii sacerdotale, cum erau cea a auguril or i a pontifilor, care, datorit capacitii de a tlmci semnele trimise de zei, permitea u gestionarea religiei Cetii. Un libert, Gnaeus Flavius, edil n 304 .C, ntreprinsese publicarea modalitilor i formulelor de drept civil, devenit astfel accesibil tuturo r. El a afiat i calendarul, care ntiina pe ceteni n care zile se mprea dreptatea. nt, dup 367-366 .C, au aprut ali magistrai, inferiori consulilor, pretorii. S-a desch is astfel calea alctuirii unui subsistem de magistraturi, complex, ns capabil s stim uleze articularea Cetii n funcie de aplicarea n practic a mrcilor fundamentale ale etn stilului roman: pragmatismul, ritualismul, formalismul, constructivismul, antrop ocentrismul. Efectele exercitate asupra expansiunii Romei au fost deosebit de re velatoare i au explicat, n proporii dificil calculabile, amploarea acesteia.

Sistemul instituional roman Acest sistem s-a dezvoltat progresiv, ntr-un ritm tenace, n special dup 367-366 .C. El s-a dovedit remarcabil de eficace, bine rodat, capabil s depeasc toate momentele dificile prin care a trecut Republica roman. Dei numeroase, instanele a ceea ce a d evenit, relativ iute, un autentic sistem nu i-au ncurcat atribuiile i au tiut s-i deli iteze competenele. S-a ajuns la un consens republican, n stare s asigure aplicarea judicioas a legalitii. nct s-a promovat secolul de aur al Republicii", la care ne vom referi n alt subcapitol. Toi cetenii au aderat la mentalitatea republican, cea care p rilejuise ndeprtarea de la Roma sau chiar lichidarea fizic a personalitilor susceptib ile s impun o putere personal. Ciuitas nu desemna, n limba latin, numai cetatea", ci i etenia". Un vocabul precum cetean", ciuis, provenit din indoeuropeanul *keiwos, conot a legturi de nrudire spiritual, consemnate ntr-un capitol anterior. Desigur, la Roma nu triau numai ceteni, ci i sclavi i strini. Unii dmtre**cetia,din urm emu peregrin lii, deintori ai unui statut privilegiat fa de peregrini, au fost Latini sau aliai", s cii, ai romanilor. n vremea Republicii se difereniau ntre ele, la Roma, patru categ orii juridice de oameni liberi. nc din primordii", n For exista un an care i desprea pe ceteni", numii i quirit truct Roma se considera separat de restul Laiului i se mndrea cu un sinecism care imp licase mai multe seminii nelatine. De aceea latinii nu dispuneau la Roma de o ceten ie complet. Calitatea de latin", Latinus, a fost, cu vremea, conferit i altor italic i, ori chiar nonitalici. Toi aceti Latini, indiferent de originea lor, posedau dre pt de vot la Roma, dac locuiau n Cetate, dar nu puteau fi alei magistrai. Le revenea u de asemenea dreptul de a deine proprieti, pe teritoriul Romei, ius commercii, i de a se cstori cu cetene romane, ius conubii. n cele din urm s-a creat i o cetenie de diminuat", ciuitas minuto iure, sau fr drept de vot", sine suffragio. Aceast cetenie p arial a disprut n secolul al H-lea .C. Romanii nu s-au vdit niciodat foarte avari n p ina acordrii ceteniei lor. Cetenia se putea acorda individual ori n bloc, unui anumit rup de oameni, care binemeritaser de la Roma. Fotii sclavi, liberii, ai cetenilor ro mani cptau automat cetenie cu ocazia eliberrii lor. n aceast privin ei se nvederau giai fa de peregrini. Fr ndoial, cetenii romani aveau ndatoriri fa de Roma, n pr ico-clvice, dar mai ales militare i fiscale. n contrapartid, le reveneau i anumite d repturi. n primul rnd, dreptul la cele trei nume", mai sus semnalate. Totui, pe lng dr eptul la proprietate n Roma i la cstorie cu femeile cetene - care conotau i vnzare-cu re de bunuri, intentarea unor procese cetenilor romani, motenire, depunere de mrturi e n procesele din Ora -, posedau i dreptul de a vota i de a candida la o magistratur (dei se pare c n acest ultim caz era necesar un anumit cens). Se adugau dreptul de a solicita intercesiunea", intercessio, a tribunilor plebei sau a magistrailor, dre ptul la o judecat n procesele criminale, numai la Roma. Nendoielnic important era i dreptul de a face apel la popor, ius prouocationis, mai sus consemnat, adevrat ha beas corpus al antichitii. Dominaia roman asupra Italiei s-a exercitat n special sub forma alianei cu celelalte populaii, adesea oneroase pentru ele. Pentru c aliaii Ita liei aveau obligaii militare fa de Roma, creia trebuiau s-i asigure importante contin

gente de soldai, precum i achitarea impozitului direct, tributum, chiar dup ce ceteni i acesteia nu au mai trebuit s-l achite.

Subsistemul magistraturilor n interiorul acestui sistem instituional se distinge subsistemul magistraturilor, care implica, la Roma, exercitarea unui fel de putere executiv. n pofida numeroase lor categorii de magistrai, dezvoltate dup 367-366 .C, toi magistraii dispuneau de put erea legal", potestas. Numai consulii, pretorii i dictatorii republicani erau nvest ii cu imperium, termen elucidat de noi anterior. Imperium presupunea n primul rnd l uarea auspiciilor importante. n acest drept se gsea temelia celorlalte prerogative ale imperium-ulm, inclusiv comandamentul militar, la care ne-am referit cu un a lt prilej. Imperium presupunea i acordul popular, aclamarea celui care l asumase p e cmpul de lupt, salutatio. Soldaii, adic cetenii, Cetatea n cadrele sale militare, l ordau 54 Eugen Cizek generalului victorios. Proclamarea comandantului ca imperat or putea s par superflu, pentru c acesta era deja desemnat de factorii legislativi" c u atributele conducerii armatei. Dar gratuitatea nsi a unei asemenea cutume chezuiete vechimea sa. nct salutatio era o reminiscen a unei vremi cnd vocea poporului" reprezen ta o prevestire, un omen, care ilustra voina divin. Imperium se conferea la nceputu l mandatului, printr-o lege votat

de adunarea curiat, o lege curiat", lex curtata. Imperium sub-ntindea nu numai coman damentul militar, ci i dreptul de a convoca senatul i comiiile, ca i adoptarea unor sentine judiciare nsemnate. Dup ce romanii au furit pe teritoriile cucerite de ei pr ovincii, imperium a revenit i guvernatorilor acestora, fotii magistrai, pe scurt pr omagistrai. Putem constata mai multe mrci, trsturi comune tuturor magistrailor. In pr imul rnd trebuie remarcat colegialitatea. Cu o singur excepie, magistraturile erau a sumate de mai muli demnitari, care i mpreau competenele ntre ei sau recurgeau la prin iul rotaiei - deinerea puterii de unul singur dintre ei, pentru o scurt perioad de t imp, dup care ea era preluat de un altul. n al doilea rnd se reliefeaz anualitatea. C u puine excepii, magistraturile erau ocupate de anumii demnitari numai un singur an . Desigur, anualitatea, impus de Porsenna, avea ca int evitarea obinerii puterii per sonale, n al treilea rnd se observ gratuitatea. Magistraii nu erau salarizai, ca la A tena, ci doar li se rambursau anumite cheltuieli, efectuate de ei n exerciiul demn itii, n al patrulea rnd, magistraii exprimau voina Cetii. Ei dispuneau de autoritate iciar, de capacitatea de a lua hotrri obligatorii, n funcie de dreptul de a edicta (i ns edicendi) i de a reprima, dreptul de coerciie, coercitio. n al cincilea rnd, un m agistrat putea bloca hotrrile adoptate de magistraii inferiori, avnd dreptul la inte rcesie, ius intercessionis. n sfrit, orice magistrat era nvestit cu onoare" sau demnit ate" ieit din comun, honor. Desemnarea magistrailor de ctre predecesori, nsoit obligat riu de aclamaie popular, a fost substituit, la nceputul secolului al III-lea .C, de ct re alegerea lor n adunrile poporului. Termenul utilizat a fost ns nu alegere", electi o, ci creare", creatio, a magistrailor. Aceast operaie presupunea un adevrat ceremoni al, pe temeiul cruia un magistrat era creat. Mult vreme scrutinul s-a desfurat print r-un vot deschis i oral. De altfel, un timp, consulii au putut respinge anumii can didai la succesiunea lor i amna alegerile. Abia la sfritul secolului al II-lea .C, dup intense dezbateri, s-a trecut la votul secret, introdus n urne, ca simbol al libe rtii (Cic, est. 103; Agr., 2, 4). O lege din 180 .C, lex Villia Annalis, a statornic it o carier standardizat, ierarhizat, a magistrailor, un curs al onorurilor", cursus honorum, o ordine" a magistraturilor, ordo sau gradus magistratuum. Se preconiza o vrst minim la care se putea postula o magistratur: 26 de ani pentru quaestori, 35 de ani pentru pretori, 38 de ani pentru consuli. Intre asumarea a dou magistratur i succesive fiina un interval minim de doi ani. Se pare c mult vreme consulii i-au nc eput mandatul pe 15 martie, n fiecare an, odat cu venirea primverii. Totui, cel trziu prin 154-l53 .C, anul civil i anul consular au debutat la 1 ianuarie. Se asigura astfel consulului putina de a se ocupa de problemele interne ale Cetii i de a pregti temeinic campania militar de var. Quaestorii intrau n funciune la 5 decembrie, iar t ribunii plebei la 10 decembrie. Alegerile, crearea magistrailor desemnai, designai, pentru anul urmtor aveau loc toamna i ulterior vara. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 55 Este, dup prerea noastr, relevant faptul c n limba latin acelai termen, adic magistr s, indica att funcia, ct i persoana care o asuma. Magistratus desemna magistratura s au, mai exact, demnitatea, dar i magistratul ori demnitarul. Pentru romanii Repub licii important era magistratura, demnitatea. Cel care o asuma nu era dect un simp lu cetean, mandatar al poporului i al magistraturii. nct numele, persoana sa contau p rea puin. El se lipea" de funcia asumat. n opera sa, Origines, Cato cel Btrn, n plin ol al II-lea .C, nu menioneaz nici un nume de general roman. Generalii erau delegaii Cetii: corpul cetenesc n ansamblul su era adevratul erou al romanilor. Am constatat c de ostili erau romanii Republicii personalizrii puterii. Ritualismul roman interv enea n momentele de creare, creatio, a magistrailor. Pragmatismul ns aciona n procesul de funcionare a magistraturilor. Auspiciile, n special cele majore, generau o har ism a magistraturilor mai degrab dect a magistrailor. Oricum, harisma, efemer prelua t de un ins i transmis de la magistrat la magistrat, l transforma pe deintorul magistr aturii ntr-un efemer ales al lui Iupiter. Luarea auspiciilor preced ritul de creat io a magistrailor, intrarea lor n funciune, plecarea n campania militar, nceputul unei btlii. Magistraturile includeau fides i pietas. Magistraii erau loiali Cetii i misiun lor de mplinit n complexul subsistem al magistraturilor. Iar pietatea asigura resp ectul tradiiilor, prezervarea i cultivarea cutumei strmoilor", mos maiorum, att de dra g romanilor4. n fruntea subsistemului magistraturilor se aflau consulii. Ei se sit uau la vrful ierarhiei magistrailor. Toi ceilali magistrai le erau subordonai: n princ piu, ei comandau" Cetatea, unde ndeplineau rolul puterii supreme. Pn la Iulius Caesa r nu au fost dect doi consuli anuali eponimi". Cci romanii nu marcau cifric un anum

it an, ci nregistrau numele celor doi consuli. Se utiliza un ablativ absolut, spu nndu-se fiind consuli (consulibus)..." cutare i cutare ntr-un anumit an. Consulii dei neau nu numai comanda suprem a armatei i competene religioase (oferind zeilor rugciu ni i jertfe, cercetndu-le voina, nainte de a ntreprinde acte publice), ci i puteri adm inistrative i juridice. Au fost vreodat delimitate cu precizie atribuiile consulilo r? Rspunsul nu poate fi dect negativ. Adeseori consulii, care se neutralizau recip roc, i mpreau competenele: unul comanda armata, pe cnd cellalt se hrzea administra iiei. Sau unul deinea puterea o zi ori o scurt perioad de timp, pentru a o ncredina ce luilalt n secvena temporal urmtoare. Ei nu au motenit hlamida regal de purpur, bucurn se doar de un tiv de purpur, cusut fie pe tog, fie pe tunic, i nu se deplasau n Roma n trun car, ci pe jos, ca orice cetean. Totui au preluat cteva nsemne, insignia, ale pu terii regale. Aveau dreptul la

taburetul de filde, scaunul curul, sella curulis, i la o gard alctuit din doisprezece lictori, narmai cu nuiele, fasces, i cu secure, ascuns ntre fascii, n zona intrapomer ial, unde consulii mpreau dreptatea. Consulii efectuau recrutrile de soldai, sub contr olul senatului, i posedau drept de coerciie asupra militarilor romani i inamicilor. Ca soldai, cetenii pierdeau dreptul de a face apel la adunrile populare. Consulii l e convocau i le prezidau, ca i pe senatori. Propuneau comiiilor legile. Progresiv, ei au transferat pretorilor o mare parte din atribuiile judiciare. n legtur cu param etrii colegialitii lor, merit s semnalm relevana titulaturii consulilor. Prefixul con, de fapt ulterior prepoziia cum-, ilustra colegialitatea: cineva era consul mpreun" , cum, cu altcineva. In vreme ce elementul de 56 Eugen Cizek

compunere prae-, anterior regsit n praesul sau n praetor, traducea doar faptul de a fi n frunte, naintea altora. ntr-adevr pretorii, praetores, existeni poate ca magist rai supremi dup 510-509 i nainte de 451 .C, reapar dup 367-366 .C. ca exponenii celei de a doua trepte a magistraturilor. Cercettorii mode rni consider c termenul praetor ar fi provenit de la vocabulul etrusc purthne. Rom anii i aveau ns explicaia lor. Cicero corela praetor cu praeire, adic a merge nainte" o lua nainte" (Leg., 3, 3, 8). Dup smulgerea accesului plebei la consulat, pretoru l apare ori reapare ca o contrapondere, deoarece el era patrician (Liv., 6, 42, 11). Ulterior, nc din 241 .C, constatm doi sau chiar mai muli pretori. Plebea a dobndi t i accesul la pretur, magistratur nzestrat cu un imperium inferior celui al consulil or. Quintus Publilius Philo a fost, n 336 .C, primul pretor plebeu. S-a ntmplat ca p retorii s dein, n secolele al IV-lea i al III-lea .C, competene militare: ndeosebi de sive, pentru c ndeobte ei comandau forele care aprau Roma, pe cnd consulii comandau ac unile militare ofensive (Liv., 7, 23, 4; 25, 12; 10, 31, 3; 22, 57, 8; 41, 5, 7) . Pretorii erau i ei nsoii de civa lictori i aveau dreptul la taburetul de filde, sel curulis. Progresiv, pretorii se specializau n competene judiciare. Astfel, pretoru l urban instrumenta procesele dintre ceteni. La intrarea n funciune, pretorii emitea u un edict", edictum, n care i precizau inteniile referitoare la procedurile judectore i. Pretorii puteau nfiina tribunale extraordinare, care s judece n procesele crimina le, dar ei acionau mai ales n procesele care ineau de dreptul civil. n absena consuli lor, pretorii prezidau senatul i se puteau ocupa de orice problem de stat. n 230 .C. existau patru pretori. Numrul lor va ajunge la ase, n 80, crescnd ulterior pn la aisp ezece, n 44 .C. Ca i consulii i censorii, pretorii sunt alei de adunarea centuriilor. Pe treapta imediat inferioar a carierei magistrailor se situau tribunii plebei i e dilii. Iniial, tribunii plebei nu au fost magistrai ai poporului" roman. Ei erau nu mai exponeni ai plebei, n funcie de o obrie revoluionar i secesionist. Ei nu deinea estas normal, nu aveau drept s ia auspiciile i nu posedau imperium. Cu toate aceste a competenele lor, foarte ample, asumau conotaii magice i religioase, similare celo r pendinte de imperium. n 457 .C. ei sunt n numr de zece (Liv., 2, 33, l-3; 58, 1; 3 , 30, 7). Cum am mai artat, tribunatul plebei fusese generat ca un organ de aprare a acesteia mpotriva patriciatului. Am consemnat competenele tribunilor plebei. Di n ele decurgea i dreptul de a aresta pe oricare cetean roman, ius prensionis. Putea u condamna la amenzi, la nchisoare i chiar la moarte. Tribunii plebei convocau i pr ezidau conciliul plebei, unde propuneau plebiscite, ajunse pn la urm obligatorii pe ntru ntreg poporul roman. La nceput puteau doar asista la dezbaterile senatului, ae zai undeva la intrarea n sala unde deliberau membrii acestuia. Dar, chiar nainte de a putea deveni senatori, hotrre adoptat n a doua jumtate a secolului al II-lea .C, ei dobndiser dreptul de a convoca i prezida senatul. nct tribunii s-au transformat n aut entici magistrai ai poporului roman. Au obinut i dreptul de a cerceta mesajele expe diate de zei i de a anula orice msur considerat de ei ca refuzat de diviniti. Competen e lor legislative se opreau la limita zonei pomeriale. Tribunii nu au putut nici odat s fie alei de conciliul plebei dect dintre tineri care aparineau plebei. Desigur , cel puin pn n 133 .C, tribunii plebei nu au abuzat de capacitatea lor de a spune or icnd veto i deci de a gripa" REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 57 mecanismul instituional roman. Mai puin importani, dar la egalitate cu ei, n ierarhi a magistraturilor erau edilii. Edilii, aediles, au fost iniial adjunci ai tribunil or plebei. Ei au aprut nainte de 471 .C, sub forma unui cuplu de magistrai ai plebei

, legai de templul zeiei Ceres (Liv., 2, 56, 2; DH, 6, 90). Alei de ctre conciliul p lebei, ca i tribunii, ei au fost mai trziu creai" de ctre adunarea tri-but, la care ne vom referi n subcapitolul urmtor. ncepnd din 367-366 .C, ei au fost dublai de un alt cuplu de edili, aediles curules, la origine exclusiv patricieni. Toi edilii au de venit cu vremea magistrai ai poporului. Denumirea de edil, aedilis, amintete de ae des, la obrie templu, mai trziu camer. Fiindc edililor le era ncredinat gestionarea t lului zeiei Ceres. De aici decurgeau competenele lor, nvestite cu o conotaie religio as. Ei organizau jocuri, ludi, n cinstea zeitilor din temple. Edilii curuli gestiona u jocurile cele mai prestigioase. Totodat, edilii supravegheau spectacolele organ izate de particulari. n legtur cu zeia Ceres i cerealele, edilii controlau pieele de m furi, operaiile de cumprare-vnzare, desfurate aici, cntarele, aprovizionarea Romei n g neral, gestiunea Oraului, bile, apeductele, canalizrile, cldirile publice etc. Juris dicia lor penaliza prin amenzi contravenienii. Quaestorii i quaestura reprezentau ea lonul cel mai modest al carierei magistrailor. Aceste denumiri trebuie puse n relai e cu verbul latin care desemna cercetarea", ancheta". ntruct quaestorii practicau un ele anchete de importan redus. Dei aprui anterior, au devenit magistrai n secolul al -lea .C. Gestionau n parte, sub controlul riguros al senatului, trezoreria public, aa-numitul aerarium Saturni. Le reveneau de asemenea controlul arhivelor, suprave gherea flotelor, a vmii, a ncasrii impozitelor, a finanelor. Unii quaestori i aveau se diul n oraele italice, siciliene ori chiar provinciale. Erau alei de ctre adunarea t ribut. Se

constat zece quaestori n secolul al II-lea .C, pentru ca ei s fie douzeci sub Sulla i patruzeci n timpul lui Iulius Caesar. Ca magistraturi speciale, nzestrate cu parti culariti pregnante, trebuie degajate dictatura (republican) i censura. Dictatorii re publicani, dictatores, erau nvestii numai n caz de calamitate natural sau de criz pol itic grav, manifestat pe plan intern i mai ales pe plan extern, cnd soarta Romei era serios primejduit. De asemenea, i pentru ndeplinirea unor acte rituale deosebit de solemne, cum ar fi fost baterea unui cui n zidul Capitoliului sau prezidarea unor adunri electorale prevzute a se desfura n condiii delicate. nct sorgintea acestei ma traturi trebuie s fi comportat o semnificaie magic. Dictatorul era un magistrat uni c, secondat de toi magistraii normali i de un magistru" sau comandant al cavalerilor" , magister equitum. Un dictator beneficia de un imperium maximum, ca veritabil a dministrator al legii mariale. Dup terminarea mandatului su, care subntindea ntreaga gestiune a Cetii, nu putea fi urmrit n justiie pentru deciziile adoptate de el n exerc iiul funciunii, inclusiv n domeniul finanelor. Spre a dobndi instrumentele financiare necesare ndeplinirii misiunii sale, dictatorul trebuia totui s fac apel la senat. n secolul al V-lea .C, dictatorii au fost cu toii patricieni. Gaius Marcus Rutilus a fost primul plebeu care a asumat dictatura, n 356 .C. Dictator plebeu a fost i Qui ntus Publilius Philo, mai sus amintit ca pretor. Autoritatea aproape regal a unui dictator era simbolizat de cortegiul de douzeci i patru de lictori care l nsoea. Totu , mandatul unui dictator nu putea depi cifra de ase luni; adesea el era -o

itat chiax ntr-un interval de timp mult mai scurt. Crearea" unui dictator se desfs 'netni excepionalitii. Senatul invita pe consuli s numeasc", s creeze" ori jctator: di ere, creare, Ugere dictatorem. Adunrile populare nu erau ndeobte i" X de creare a dic tatorului. Consultndu-se cu senatul, consulii numeau dictatoru u a evita luarea a uspiciilor, care ar fi putut stnjeni desemnarea acestuia Imediat - nceta. Deciziil e dictatorului nu puteau fi blocate de nimeni, poate nici ei. Ultimul dictator r epublican a fost Servilius, n 202 .C. Dictatura va I .C, dar cu atribuii similare ce lor ale dictatorilor moderni. Censorii censores, totdeauna doi la numr, erau de a semenea magistrai de ;Ptle, foarte importani. Nu erau nzestrai cu imperium, dar avea u drep a lajore, auspiaa maiora. Ei clasau i notau cetenii care furnizau ...... priv itoare la primordii" susine c censorii ar fi aprut n 443 C (Uv 4 . Dup opinia noastr nsorii i censura trebuie s fi emers cel mai devreme" funarea sau renfiinarea preturii . Dup 265 .C, s-a interzis exercitare-3ou ori de ctre aceeai persoan. Iar n 339 .C, o umit lege stinula ul dintre censori trebuia s fie plebeu. De altfel, Gaius Marcius Rutilus mai sus onat, era un plebeu; fusese censor n 351 .C. nc din 312 .C, mandam]T censo *of a durat optsprezece luni, 1 nu un an. Iar, din 209 .C, censura a ajuns c ea r portanta magistratur. nct exist o relaie limpede ntre dezvoltarea censuri pansmne a timonei, a economiei de pia". Censoni erau de altfel desenT 5i 'nor alei de ctre ad rea centuriat dmtre fotii consuli. Cnd intrau n fi dobndeau imediat i pe deplin toate puterile. Colegialitatea este mai censonlor dect n cel al altor magistrai. Nici un alt magistrat =i, nu poate s se opun puterii censorilor. Censorul o VTM?X 7 2 fire r P al (Val. Max., 7, 2, 6). Censoni sunt ales, pentru mandatul lor o dat la cinci ani a ltfel, censorii puteau s-: prelungeasc magistratura dincolo de c i mat sus consemna te. Des lgur, titulatura lor evoc lexemul censere, J face o preuire , a emite un av iz", a hotr"'. Evident, se impune o ;errn_enul cens , census In cadrul censului, o rganizat o dat la cinci ani se

"S? oric 1 mentde i

um, esena censului se afla n recensmntul tuturor cetenilor, inclusiv al celor sraci si al liberilor n scopul efectum recensmntului, cetenii erau convocai Pe Cmpu! L printr ele, aici censom supuneau cetenii unui examen moral, n cadnu unei dis ud cU ei De e gai ai lor se deplasau n provincii si .a armate, spre a efectua acolo re2f r c" ..'. . '. -"'-"91 '" mmdte, spre a etectua acolo recens fV Censom nscriau ceteni noi repr obau pe cei imorali printr-un blam specific nota ns0it cteodat de amenz. Ei puteau s mute unul sau mai muli ceteni dll t hb l eprobau pe cei imorali printr-un blam sp C en ns0it cteodat de amenz. Ei puteau s mute unul sau mai muli ceteni dl p6 asemenea, eau sa schimbe clasa centunat din care fceau parte cetenii. rdau m special pentru ac tele de indisciplin ilit* d pe himbe clasa centunat din care fceau parte cetenii. Sif e s p6 asem, p acordau m special pentru actele de indisciplin milita*, conduit pol itic reprobabil 1 mor vur golue. Censorii puteau exclude pe unii cavaleri din catego ria lor poLo-mili tr 0CiaM pe altminteri, cu pn.eju recensmntului, se reallza 1 o t recere n revist a cavaleri o De asemenea, censoni stabileau lista senatorilor (lec tio senatus), din care puteau exclude pe ce estimai nedemni de ctre ei* comandant militar. Censorii (antreprenori de impozite) 2-4). Statorniceau I

moravurilor", 9 -Jegul su au vehicu,e, sclavi 60 Eugen Cizek

a suveranitii populare6. Comiiile centuriate sunt cele mai legitime", cele mai sacre" , sanctissimae (Cic, Red., 27). Am remarcat c se pune pe seama lui Servius Tulliu s nfiinarea adunrii centuriate pe baz censitar. El ar fi creat cinci clase censitare. n realitate, cum am semnalat, lucumonul etrusc nu crease dect o clas i categoria ce lor aflai sub clas. Structurarea censitar a comiiilor centuriate a fost operat sub Re public, probabil pe la 450-440 .C, cnd s-au statuat cinci clase censitare, ntemeiate deci pe cens. Corpul cetenesc includea 193 de centurii, divizate ntre cele cinci c lase. Fiecare clas, iniial structur militar, era mprit n centurii de mai tineri", i (care luptau n afara teritoriului roman i n prima linie de atac), i n centurii de mai btrni", seniores (trupele de rezerv). Vocaiei militare originare, de cadru de recru tare a soldailor, i se aduga cea fiscal, conotat de perceperea impozitului funciar, bazat pe pmnturile i turmele deinute de ceteni. Prima clas cuprindea 80 de centurii, 4 de iuniores i 40 de seniores. Clasele a doua, a treia i a patra includeau fiecare cte 20 de centurii, 10 de iuniores i 10 de seniores. Numai clasa a cincea ncorpora 30 de centurii, 15 de iuniores i 15 de seniores. Se suprapuneau claselor censita re 18 centurii de cavaleri", equites (oamenii cei mai nstrii, inclusiv senatorii), i sub clase figurau dou centurii de geniti i dou centurii de muzicani, care alctuiau fan fara. Ei ar fi putut vota dup clasa a cincea. Toi sracii Romei, care nu aveau cens, de fapt nu aveau ca avere dect capul, aa-numiii capite censi, erau scutii de servic iul militar i nu formau dect o singur centurie (Liv., 1, 43, l-l0). Prima clas era c onstituit de infanteria grea, la origine, i ulterior din proprietarii funciari mic i i mijlocii. Cavalerii i cetenii din prima clas ndeplineau poverile militare cele mai apstoare, dar alctuiau majoritate electoral. Reamintim c o centurie echivala cu un v ot. Cavalerii i cetenii din prima clas votau primii. De altfel, cnd se atingea majori tatea voturilor - adic 97 - scrutinul se oprea. nct chiar a doua clas vota destul de rar, iar a cincea i centuriile subiacente, practic niciodat (Cic, Rep., 2, 39; Li v., 1, 43, 10-l1; DH, 4,20. 3). Prin tragere la sori, se alegea prima centurie ca re vota, cea prerogativ. Dat fiind c opiunea sa putea influena pe celelalte. La ncepu tul secolului al II-lea .C, prima clas censitar a avut dreptul la doar 70 de centur ii (Liv., 1, 43, 2; 40, 51, 9). Astfel a trebuit s fie chemate la vot i centurii d in a doua clas. Pentru alegerile consulare din 44 .C, a votat integral aceast a dou a clas (Cic, Rep., 2, 40; Phil, 2, 82). Centuriile erau conduse de un centurion, centurio, i de un responsabil al scrutinului, rogator (Cic, De or., 2, 200; C.I.L ., 6, 33 994 = I.L.S., 6049). n orice caz, sistemul" centuriat era timo-cratic, i n u gentilic. El a generat ns o adunare popular oligarhic i conservatoare. Dup ce funcii e militare, ndeosebi de cadru de mobilizare i de recrutare, s-au estompat, iar cel e juridice au diminuat, adunarea centuriat i-a conservat i dezvoltat funciile electo rale i legislative. Centuriile erau convocate n afara incintei sacre a Romei, unde militarii nu puteau ptrunde, adic pe Cmpul lui Marte, zeul rzboiului, cu ajutorul u nei goarne, classicum. Riturile convocrii mbrcau totdeauna o conotaie militar. Pe Cap itoliu se ridica un signum, un steag rou, ca simbol al sngelui i al rzboiului. nc din vremea Revoluiei franceze, steagul rou a fost restabilit i purtat de unele fore de e xtrem stng, mai degrab ca simbol al unor aa-zise fore populare dect al rzboiului. Une adunri aveau un caracter preliminar, alctuind contio(nes); dup care se trecea la ce le n care se luau decizii sau se alegeau magistraii. Din atribuiile judiciare, adun area centuriat a conservat judecarea cazurilor grave de parricidium i, n special, R EPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 61

de nalt trdare, de perduellio. Totodat, comiiile centuriate puteau retrage cuiva ceten a roman i funcionau ndeosebi ca o curte suprem de apel (cum am artat mai sus). Procedu ra de apel la adunrile populare a fost definitiv reglementat printr-o lege Valeria din 300 .C. Prin excelen, comiiile centuriate alegeau consulii, censorii i pretorii. De asemenea, ele votau legile cele mai prestigioase, sntoase n cel mai nalt grad", m axime salubres, ale Republicii. O concuren loial i, n general, eficient realizat, au f

ut-o comiiilor centuriate cele tribute, comitia tributa. n opoziie cu adunarea cent uriat, ele reprezentau poporul civil al Romei. In timp ce adunarea centuriat se re unea n afara pomeriului", extra pomerium, adunarea tribut se ntrunea n interiorul pome riului", intra pome-rium, adic ntre limitele incintei Romei. Mai puin dependente de structurile gentilice, iniial comiiile tribute asamblau cetenii n funcie de domicilii le lor, adic grupai pe triburile teritoriale nfiinate de Servius

Tullius. Unii cercettori apreciaz c adunarea tribut a emers nainte de secolul al V-le a .C. Totui, se pare c ea i-a fcut apariia n 471 .C. (Liv., 2, 55, 10; DH, 43-49). Ad rea tribut nu este sigur atestat dect dup decemvirat, n 446 .C. (Liv., 3, 71, 3). Vulg ata relativ la primordiile" Romei nu i atribuia nici un ntemeietor. Cu toate c adunar ea centuriat vota legile cele mai respectabile, progresiv, comiiile tribute au dev enit principalul organ legislativ i electoral al Romei. Pe timpul lui Servius Tul lius au existat numai patru triburi teritoriale i urbane, mai sus menionate. Ulter ior s-au adugat triburile din hinterlandul agrar. n 491 .C, se constat douzeci i unu d e triburi, dintre care aptesprezece erau rustice (Liv., 2, 21, 7; DH, 7, 64, 6). a isprezece i luaser numele de la principalele gini care posedau proprieti n zonele teri oriale unde se aflau triburile (Camillia, Claudia, Aemilia, Cornelia, Fabia etc) . Numai unul singur avea un nume geografic. Ne referim la Crustumina, trib plasa t ntre Tibru i Anio. S-ar spune c ginile cresctorilor de vite latino-sabini au furit a ceste triburi ca s-i menin influena politic. Mai trziu, cum am notat mai sus, un trib nsemnat un vot. Ulterior ns noile triburi i-au luat denumirea de la locul unde erau aezate: orae, cursuri de ap etc. n 241 .C. s-a ajuns la treizeci i cinci de triburi, cifr ce nu a mai fost depit. S-a ignorat repartizarea pur teritorial i noii ceteni au st nscrii n rndurile triburilor existente. Nendoielnic, adunarea tribut se delimiteaz et de cea a centuriilor, oligarhic i censitar. Ea este mai democratic", chiar dac exis t sensibile diferene ntre triburile urbane, intens populate, i cele rustice, unde se nregistrau mai puini votani. De altfel, censorii Quintus Fabius i Publius Decius iau nscris n mas pe toi liberii, proclamai de ei ca turbuleni, n cele patru triburi ur e (Liv., 9, 46, 14). Iar n 168 .C, censorii i-au cantonat pe cei mai muli liberi n tr ibul urban Esquilina, foarte populat (Liv., 45, 15, 4-5). De asemenea, unii ceteni provenii din Italia i din provincii au fost nregistrai, n majoritatea lor, n tribul u rban Collina. Atribuiile electorale ale comiiilor tribute rezidau ndeosebi n alegere a magistrailor inferiori (quaestori, edili curuli etc.) i a altor demnitari tempor ari, cum erau triumvirii i decemvirii nsrcinai cu probleme agrare. ns atribuiile legis ative ale comiiilor tribute s-au nvederat ca deosebit de relevante. Legile votate de ele, leges u 'butae, au devenit mai numeroase dect cele votate de ctre comiiile centuriate. 62 Eugen Cizek REPUBLICA ROMANA: VIAA INTERN 63

Mai mobile, mai dinamice dect cele centuriate, comiiile tribute se reuneau mai uor. n pofida diferenelor dintre triburi, sufragiul oamenilor de condiie modest deinea o pondere sensibil mai mare n comiiile tribute dect n cele centuriate. Treptat, legisl aia roman avea tendina s se mute n adunarea tribut. nct, dup cum arat Claude Nicole ile tribute aveau tendina de a lua locul, ca organ esenial al suveranitii populare, adunrii centuriate7. Incumb ns comiiilor tribute i competene judiciare, ca organisme a e justiiei populare, mai ales pentru infraciunile mai puin grave. Cele grave, cum a m artat mai sus, erau instrumentate de comiiile centuriate. Nu existau reguli prec ise, care s oblige un cetean s se adreseze uneia sau alteia dintre cele dou adunri. nt uct el putea, ntr-un caz de condamnare penal, s-i introduc apelul, n virtutea dreptulu hprouocatio, n adunarea tribut. Dar, de cele mai multe ori, adunarea tribut, ca in stan de apel, hotra n cazurile de acuzaie de crime publice, a cror pedeaps nu era exec a condamnatului, ci doar o amend. n acest mod, majoritatea proceselor judecate n ap el se desfura n adunarea tribut. Firete, nu numai n comiiile centuriate, ci i n adun tribut, numeroi ceteni romani, care locuiau n Italia, ns n exteriorul Romei i Laiul chiar n provincii, nu votau, pentru c nu se deplasau n Ora. Nu exista sufragiul loc al sau prin coresponden. Rar, pentru adunri electorale, se realiza o mare afluen de c eteni venii din deprtare. Am notat mai sus c rolul mplinit de concilium sau concilia p lebis nu a fcut dect s creasc. Pentru adoptarea legislaiei plebeiene i pentru alegeril e tribunilor i edililor plebei, participanii la reuniunile respective, de la care, dup opinia noastr, erau exclui patricienii, votau tot pe triburi. Cci am constatat c plebeii erau nscrii n triburi. Unii savani moderni au considerat chiar c, dup 287-28 .C, conciliul plebei ar fi fuzionat cu adunarea tribut. Francesco de Martino a de monstrat clar c o asemenea ipotez trebuie exclus8. n 220 .C, distincia ntre conciliu omiiile tribute era foarte pregnant (Liv., 27, 5, 16). Nu numai c efectivele votanil or nu erau chiar identice, dar conciliul i avea proprii preedini - tribunii i edilii plebei - i rituri religioase specifice. De cele mai multe ori nici nu se luau aus

picii cu prilejul ntrunirii conciliului. Se recurgea rar la consultarea semnelor trimise de zei. Funcionarea adunrilor poporului i a conciliului plebei relev o compl exitate remarcabil i ilustrativ pentru structurile mentale romane. Voina popular se e xprima pe diferite ci. Cum va preconiza, pentru America latin, Simon Bolivar, care era nzestrat cu o solid cultur clasic. ns esenialul puterii reale, legislative i chi executive sau judiciare, se afla n alt parte, i nu n minile adunrilor populare ori ale magistrailor. Cci, n Roma antic, n pofida unor aseriuni foarte hazardate, emise de ct e unii, nu a funcionat niciodat principiul separrii puterilor n stat. De altfel, fun cioneaz el cu rigoare n vremea noastr, nu numai la noi, ci i n marile democraii occide tale? Organul suprem al puterilor, al tuturor puterilor, a fost, sub Republic, se natul. Subsistemul puterilor senatoriale

Este clar c puterile reale ale senatului, foarte ntinse, depesc cu mult competenele s trict legale, delimitate instituional, care i revin. Sau cel puin astfel percepeau oamenii secolelor ce ne intereseaz acum fora real a senatului Republicii. Ei consid erau senatul ca adevratul crmuitor sau crmaci al Republicii. Cum vom vedea n capitol ul urmtor, la nceputul secolului al III-lea .C, Pyrrhus, regele Epirului, a invadat Italia. n 280 .C, el a trimis la Roma o ambasad condus de filosoful grec Kineas. La ntoarcere, suveranul Epirului l-a ntrebat pe Kineas cine este rege la Roma. Kinea s i-a rspuns c la Roma nu domnete un basileu, ci se afl trei sute de regi. Aceti trei sute de regi erau, desigur, senatorii (Plut., Pyrrh., 19). Iat pentru ce Claude Nicolet definete senatul drept consiliul permanent al Cetii romane sau consiliul pub lic" al statului. Senatul sau curia, cum mai era numit, este axa vieii politice n tot cursul evoluiei Republicii 9. Imensa for real a senatului nu se baza pe un imper ium, ci pe influen", capacitatea de a crete i de a face s creasc", auctoritas, care n ra instituionalizat. Senatul este garantul i gardianul Cetii. Ca i al structurii oliga rhice a acesteia. Poporul, populus, cuprinde toi cetenii romani, mai ales pe cei de vrst adult, n antitez cu btrnii. Aceast situaie se oglindete n celebra formul: rul roman", senatus populusque Romanus, abreviat prin sigla SPQR. Aceast formul a c onstituit i constituie simbolul Romei. Al Romei antice i al Romei contemporane nou. Ea apare pretutindeni la Roma, inclusiv pe capacele din trotoare, care acoper ca nalizrile! Aceast formul mbrac i o alt semnificaie. Ea ilustreaz prevalenta absolut tului, prioritatea lui fa de popor, ornduit n comiii, ca i fa de magistraii acestuia atul asum prin urmare o mai sensibil relevan dect poporul roman. Oricum, el se detaeaz ca organism independent fa de popor ori fa de ceea ce rmne din el, dup ce sunt extrai natorii. Auctoritas exercitat de senatori primete o aur sacr. Apogeul senatului a fo st atins tocmai nainte de 133 .C. Temelia temeliilor, ca s ne exprimm astfel, a unui senat suveran n felurite domenii de activitate l constituie controlul, stpnirea abs olut a resurselor financiare ale statului, care i revine (Pol, 6, 14). Fr aprobarea senatului armata nu primete nici hran, nici uniforme sau mbrcminte, nici sold. Nici ch iar dictatorul republican nu se putea atinge de trezoreria public dect cu aprobare a senatului. Gestionarii vis-teriei erau subordonai senatului, care decidea nu nu mai bugetul, ci i perceperea impozitelor. Magistraii, comandanii militari depind de hotrrea senatului de a le accepta sau respinge solicitrile de fonduri bneti. La expi rarea mandatului anual pe care l deineau generalii, numai senatul putea decide pre lungirea acestuia ori trimiterea unui nlocuitor. Totodat, senatul hotra dac succesel e militare ale comandanilor militari trebuiau fie celebrate, fie minimalizate (Po l., 6, 15). De regul, magistraii executau ordinele senatului. De cele mai multe or i, ei supuneau senatului orice propunere care urma s fie prezentat comiiilor. Prepo nderena absolut a senatului fa de magistrai se datora i faptului c demnitarii nu i e tau mandatul dect pre de un an, n vreme ce senatorii i ndeplineau misiunea toat viaa, extrem de rare excepii. De altfel, dup terminarea nsrcinrii lor, magistraii deveneau deobte senatori. Cetenii care ncheiau contracte publice cu statul depindeau i ei de s enat. Senatorii beneficiau de o notabil influen economic. Dar, printr-o lege Claudia , le-a fost interzis orice profit" evident i orice activitate lucrativ (comer, indus trie, artizanat, operaii de inginerie financiar" etc: Cic, Veri:, 5, 45; Liv., 21, 63, 2). Ei nu puteau dect s posede i s cultive mari proprieti de pmnt. Cu siguran, promovrii acestei legi, interveneau nostalgia roman pentru viaa rustic i nzuina de a s jeni corupia. nct senatorii erau proprietari financiari trind din veniturile aduse 64 Eugen Cizek REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 65

de domeniile lor i influennd viaa economic din spaiul rural, producia i negoul cu gr ea ce nu a mpiedicat anumii senatori s ocoleasc prevederile legale i, prin diverse mi jloace, inclusiv graie anumitor intermediari, s mprumute bani cu dobnd, s recurg la ca Termenii senat" i senatori", senatus i senatores, au aprut relativ recent, incontesta bil n legtur cu btrn", senex ori senior. Am remarcat mai sus c, la origine, senatul a ost un consiliu regal compus din cpeteniile ginilor. Puterea real a acestui consili

u fusese limitat. Tarquiruus I trebuie s fi cooptat n consiliul regal ndeosebi efii e trusci, trabanii si (Liv., 1, 35, 6). Brutus a completat de asemenea rndurile senat orilor, introducnd anumii plebei. n orice caz, consiliul regal se transforma n senat . Interesant este s explicm de ce, sub Republic i Imperiu, senatorii erau numii prini rii", patres conscripti. Cu siguran, primul lexem desemna patricienii ginilor tradiio nale, pe cnd cel de al doilea cuvnt i indica pe plebeii inserai n senat de ctre Brutus (Liv., 2, 1, 11). De aceea.patres conscripti echivaleaz cu un cuplu realizat pri n asindeton10. Sub Republic, ndeosebi dup 367-366 .C., numeroi plebei au ptruns n sena . Numai progresiv senatul a echivalat cu adunarea aproape ereditar a fotilor magis trai sau promagistrai. n timpul Republicii, recrutarea senatorilor sub rege, apanaj al lor -, incumb consulilor i, ulterior, censorilor. Rennoirea senatului se desfura, n principiu, o dat la cinci ani. Censorii ntocmeau lista, album, a senatorilor, adu gnd noi nume sau eliminndu-i pe cei considerai nedemni de calitatea de senator. De fapt, censorii au operat rar excluderea din senat. Misiunea

censorului fusese fixat printr-o lege Ovinia care ar fi fost adoptat n secolul al I V-lea .C. Teoretic, censorii erau inui s aleag pentru senat pe cei mai buni ceteni. n alitate, censorii alegeau noii senatori dintre fotii edili curuli, pretori i consu li. Probabil c recrutau n senat i anumii sacerdoi, cum ar fi flamenul lui Iupiter (Li v., 38, 8). Edilii plebei i tribunii plebei au accedat la senat n cursul secolului al II-lea .C, iar quaestorii abia la nceputul secolului I .C. Senatul s-a transfor mat aadar ntr-un club nchis al fotilor magistrai. Posibilitile de opiune ale censoril au fost practic anihilate. Numai n plin rzboi punic, cnd 180 de senatori au fost uc ii n btlia de la Cannae, a fost ales dintre fotii censori un dictator, Marcus Fabius Buteo, n scopul de a organiza o alegere", lectio, a senatului, avnd ca int introducer ea n senat a fotilor magistrai i quaestorilor, ca i a oamenilor de valoare din toate categoriile de ceteni (Liv., 23, 23, 4-6). Senatul nu se reunea din proprie iniiati v, ci era convocat de un consul, pretor, ulterior i de un tribun al plebei, care s tabilea data i locul viitoarei reuniuni a senatului i o prezida. Nu era obligatori u ca senatul s se ntruneasc n localul Curiei din for. Se putea reuni i ntr-un templu, de pild al lui Iupiter, eventual chiar ntr-o zon extrapomerial. Nu exista o ordine d e zi clar i se putea delibera liber naintea votului. Orice senator putea lua cuvntul , avansa propuneri, prevedea un text i reclama interveniile colegilor si n problema dezbtut. Unele reuniuni erau rezervate audierii magistrailor, a anumitor petiionari sau a unor ambasadori strini sau a solilor trimii de provincii. d' Senatorii i expri mau opiniile n ordinea statornicit de album, ncepnd cu sena-, torul cel dinti nscris p e list,princeps senatus. Consultarea i votul aveau loc pe categorii de senatori: f otii censori, censorii, i fotii dictatori, fotii consuli, fotii pretori, praetorii, f otii edili, aedilicii, fotii tribuni ai plebei, tribunicii etc. Fiecare senator dei nea un loc anume, o poziie specific, un locus, n ordinea de apel i n sala de

edine. Senatorii romani votau cu picioarele", cci se ridicau de la locul lor i se aeza u n spatele celui care enunase un punct de vedere pe care l susineau. Senatorii nu v otau legi, precum comiiile, ci preri, senatus consulta, care au cptat repede o valoa re legislativ, mai constrngtoare, mai relevant dect leges ori plebiscita. Ele purtau asupra tuturor problemelor publice, ndeosebi asupra activitilor politice i administr ative, asupra bugetului, repartizrii provinciilor spre gestionare, misiunilor mag istrailor i promagistrailor. Practic, legile i, nainte de 287-286 .C, plebiscitele tre buiau fie avizate n prealabil, fie ratificate de ctre senatori. Am relevat mai sus c, de fapt, capacitile reale ale senatului erau nelimitate. Ele inteau n special fun cii religioase, dat fiind c senatul este protectorul credinei strbune, nct el se afl ontact permanent cu sacerdoii. Senatul hotrte acceptarea sau respingerea cultelor re ligioase. Dac n 204 .C. admite cultul Marii Mame frigiene sau Cybele, n 186 .C. reacio neaz printr-un senatus consultum mpotriva bacchanalelor. Senatul consult Crile Sibyll ine, cnd se produce o calamitate, decide datele unor srbtori i consacr templele i loca rile sacre. i revin de asemenea nsemnate funcii financiare, ca gestionar al banilor publici, nervul lucrurilor", neruus rerum gerendarum. Gestioneaz trezoreria publi c a Republicii, n vederea purtrii campaniilor militare i unor construcii necesare Ceti . Magistraii inferiori, aflai n fruntea visteriei publice, adic a lui Saturn, aerari um Saturni, depind integral de senat. Senatul fixeaz cota de impozit direct, trib utum. Diverse senatus consulta ornduiesc exploatarea minelor i a pdurilor. Senatul gestioneaz i pmntul public", ager publicus, cel confiscat populaiilor nvinse de Roma. l l distribuie anumitor persoane apreciate ca demne s-l administreze. Senatul deci de n cazul contractelor publice i al veniturilor realizate din perceperea unor imp ozite indirecte, acordat publicanilor. Senatul controleaz riguros politica extern s i campaniile militare. El reprezint Roma n raporturile cu alte popoare cucerite sa u aliate. Senatul nu declar rzboi - misiune rezervat adunrilor populare - dar hotrte d fapt cum s se ncheie un tratat de pace (Sall., ., 39, 3). Fixeaz generalilor teatr ul lor de lupt, primete ambasadele strine ori ale supuilor Romei, ndeobte n luna febru rie. Ratific nelegerile efectuate de promagistrai cu alte popoare. Trimite de la Rom a ambasade sau comisii menite reglementrii situaiilor generate de marile campanii militare (Pol., 18, 42; Liv., 33, 24; 45, 17 etc). Totodat, senatul controleaz rig uros recrutarea soldailor, dilectus, efectuat de ctre magistrai. Senatul emite anual un senatus consultum referitor la armate. Senatul asum i funcii judiciare. Senator ii sunt judectori n cele mai multe procese importante, fie publice, fie private. S

e pronun n procesele criminale (conjuraii, revolte locale etc.) i statueaz normele jur idice i administrative ale Italiei i provinciilor. La sfritul secolului al III-lea .C , puterea legislativ a senatului se consolideaz. El i asum i putere executiv, ntruct troleaz n mod constant pe magistrai, care sunt inui s i se adreseze i s i se supun. atea" sau mreia" senatului, maiestas senatus, este cel puin tot att de important ca mr a poporului. Senatul pune n micare acea constituie" mixt, concomitent monarhic, aristo cratic i democratic, evocat de ctre Polibiu. Sistemul instituional, n epoca la care ne referim, asigur libertile romanilor, dar nu este n nici un fel democratic. El este m ai degrab oligarhic. Dirijeaz, n mare 66 Eugen Cizek parte, viaa cotidian i privat a r manilor, fiind totodat profund marcat de caracteristicile acestora. Viaa cotidian i privat Att viaa cotidian, ct i viaa privat ale romanilor comport substaniale evoluii. Ele rcate de o pronunat dezvoltare economic, dar i de o amplificare a diferenierilor soci ale. Moravurile cunosc mutaii revelatoare. Se desfoar o puternic btlie, a crei int vgardarea austerei cutume a strmoilor, mos maiorum. Dar sobrietatea vieii cotidiene i private ajunge s fie subminat de schimbrile generate de

consecinele politicii imperiale a Romei. Desigur, grelele rzboaie purtate de Roma, nti n Italia i ulterior n afara acesteia, influeneaz profund existena cetenilor. M e, n secolele al V-lea i al IV-lea .C, ba chiar n cel al III-lea, cetenii romani, indi ferent de condiia social-economic, au trebuit s munceasc susinut, fie pe proprietile l r rurale, fie la Roma. Cei nstrii trebuiau s se angajeze n dificile campanii militare sau s trudeasc pe propriile ogoare. Pe deasupra, privilegiile electorale erau com pensate de plata unor impozite destul de usturtoare. ns campaniile militare din a d oua jumtate a secolului al III-lea .C. i mai cu seam cele ntreprinse n Orient, n veacu urmtor, au modificat foarte simitor modul de trai i de gndire al romanilor. Ele au adus un flux de bogii nesperate anterior i un climat mental transformat, nc din secol ul al III-lea .C. se poate constata o anumit rzmeri a tinerilor mpotriva btrnilor cap e familie. Fr ndoial, contestarea tatlui" a existat i va exista totdeauna. Dar dac p olul al II-lea .C. se reprimase satisfctor orice tentativ de revolt, ulterior nu a ma i fost nbuit nemulumirea celor tineri. Metodele represive exercitate n interiorul unei familia s-au reliefat mai puin eficiente. Contestarea autoritii absolute exercitat e n cadrul unei familia a asumat noi conotaii. In contact cu lumea elenistico-orie ntal, datorit cuceririi Orientului, tinerii - i nu numai ei - au nceput s militeze pe ntru noi moravuri, mai puin austere, mai modernizate", de instaurat la Roma. Viaa c etenilor romani devine treptat mai complex. Ea ncepe s depeasc un cadru limitat la n nirea obligaiilor ceteneti -alegeri, dezbateri n adunrile populare i n senat - i mil , progresiv acaparatoare, deoarece impuneau prezena cetenilor pe cmpuri de lupt situa te departe de Roma. Cetenii au fost obligai s combat adversarii Republicii pe meleagu ri din ce n ce mai ndeprtate de Ora. Ei au trebuit, practic, s depeasc mici plceri laii ale vieii din familia roman. Cum am mai artat, constrngerile acesteia erau conda mnate la o relaxare. Pe de alt parte, dezbaterile i alegerile cu int politic s-au con vertit n adevrate spectacole. S-au adugat plcerile, distraciile Oraului. ntrecerile n gladiatori, alte concursuri artistice i sportive au tins s ocupe un rol nsemnat n v iaa unor oameni care nu se mai mrgineau la truda aspr. Teatrul oral, popular" - ulte rior cel cult, pendinte de comedia literar - dobndete un loc din ce n ce mai nsemnat n viaa romanilor, care nu mai sunt obsedai de aprarea existenei Cetii sau de rezolvarea litigiilor dintre patricieni i plebei. Zilele de srbtoare, cnd nu se mai ostenea la o activitate oarecare, se nmulesc, i desftrile Oraului pun stpnire pe spiritul roman r. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 67 Afluxul de avuii ctigate n Orient i de noi tipare viaa cotidian exercit un puternic impact asupra existenei cotidiene a romanilor. Rom anii simt nevoia unei destinderi relevante: se plimb i discut n for, se strduiesc s-i sigure, n locuinele lor, un mod de via mai confortabil. Comicul lor nnscut, nevoia der ulrii determin trecerea de la schimbul de glume rneti, dar i urbane, la spectacole com lexe, care seduc participanii. Totul devine mai complicat. Dei romanii nu abandone az nc temeliile axiologice ale vieii lor cotidiene i politice. Furirea republicii dete rminase reacii mentale care nu pot fi lesne abandonate. Totui, salvgardrii Cetii i urm eaz aspiraia spre un mod de via mai demn de cuceritorii spaiului mediteranean. Romani i obosiser: era vremea s se destind, s se bucure de via, s nu mai osteneasc att de m familie, Cetate i pe cmpurile de btlie. Chiar ntre bornele statuate de instituii polit ico-socio-morale strvechi. Ei se strduiau s evite o criz a mentalului lor consacrat. Cu toate acestea mutaiile, chiar erodarea vechiului mod de trai i de a gndi se dov edeau inevitabile. Dei deocamdat totul se afla sub control i noile mentaliti incipien te erau obligate s se muleze pe vechile tipare. Romanul nc muncea din greu, n cele m ai multe zile ale anului. Totui, puin cte puin, ctig teren un alt mod de existen, va at prin excelen n zilele nelucrtoare: ceteanul se scoal devreme, i salut patronul, exercit diverse activiti, se plimb i discut cu prietenii i cunoscuii n for, se dist u diferite prilejuri, i exercit ndatoririle civice i petrece seara n familie ori n ext riorul acesteia. Se spune c romnilor timpurilor noastre le place s fac politic" ndeose i prin parcuri. Dar i n vremea Republicii romane cetenii preferau s fac politic" n d le din for mai mult dect cu prilejul adunrilor electorale, unde, din cauza structu rrii oligarhice a societii lor, numeroi electori nici nu apucau s voteze. n condiiile care recrutarea n forele militare era teoretic obligatorie, cei mai nstrii ceteni treb iau s duc greul rzboaielor. Pe deasupra, tot ei, ca un fel de pandant la drepturile politice prevalente, achitau cele mai mpovrtoare impozite. Dar rzboaiele Romei au a dus aici i n Italia un aflux de sclavi, a cror munc a uurat progresiv existena ceteni . Ei fuseser puin numeroi n vremea regalitii. Un sclav nu era un deinut de drept comun

nici un ocna. El era o fiin care se afla n proprietatea unui om liber. Chiar dac uni i romani considerau sclavii simple unelte vorbitoare. Sclavii proveneau de pe ce le mai diverse meleaguri, dar cei originari din Orient erau cei mai cutai. nct se dde au nume greceti i unor sclavi a cror obrie nu se afla n zone elenofone. Sclavii domest ici, care triau n locuina stpnului, puteau exercita o puternic influen asupra vieii milie i activitilor acesteia din urm. Sclavii eliberai, liberti, nu sunt eligibili. T otui s-a ntmplat, dei nu tocmai frecvent, ca un fiu de libert, un libertinus, s exerc ite magistraturi i s ptrund n senat. Diveri liberi, angrenai n comer, se mbogesc e. Generozitatea n acordarea ceteniei izvorte din necesitile purtrii unor aspre campa militare, ca i dintr-un sentiment de inferioritate fa de vecinii

italici din Etruria i Campania. Cu ncetul prinde contur simmntul apartenenei la aceeai comunitate, cea a Italiei. ns, la nceputul secolului al III-lea .C, ansamblul cetesc r oman era alctuit dintr-o considerabil majoritate de mici i mijlocii proprietari de pmnt, mndri de faptul c erau ciues Romani i puin preocupai s deschid foarte larg por teniei. Celula familial este dominat n continuare de tatl familiei", pater familias, c iar dac el a sfrit prin a pierde dreptul de via i de moarte asupra soiei i copiilor. Eugen Cizek Soia, matroana"", matrona, gestiona gospodria; era respectat i se mica lib er. Totui, dac rmnea vduv, trecea sub tutela fie a fiului su cel mai vrstnic, fie a u rude apropiate a defunctului. Cstoria solemn, confarreatio, mai sus menionat, oficia t de pontifex maximus, este rezervat familiilor celor mai venerabile. Emerg noi fo rme, mai simple, de a contracta o cstorie. Mortalitatea infantil era foarte ridicat. Majoritatea legal se obinea la vrsta de 16-l7 ani i implica abandonarea togei de co pil i a capsulei, bulla, purtat pn atunci la gt n vederea aprrii de boli i de un deo Tnrul cetean putea fi recrutat n armat. Se pare c romanii acestei secvene istorice erau destul de vegetarieni. Cum dantura lor era ndeobte deficitar, consumau mult varz, brassica (celebrat de Cato cel Btrn c emediu pentru toate maladiile posibile), brnz de capr i de oaie, mici pini rotunde i u scate, diverse fierturi, uneori i puin carne de porc. Beau ap ori vin amestecat cu a p i chiar rachiu. Cu toate c existau destul de mari diferene de avere, luxul a rmas m ult timp o excepie. Am constatat c, n timpul censurii, Cato cel Btrn a ncercat s-l rep ime. Firete, prada de rzboi i moravurile importate din lumea elenistic au modificat profund parametrii vieii cotidiene a romanilor. Dar, la nceputul secolului al IlIIea .C, nu exista dect un singur serviciu de vesel de argint. Cel puin astfel pretin dea una dintre anecdotele timpului. Vasele n care se mnca erau de regul confecionate din pmnt ars. Vemintele erau mai cu seam esute n cas. Chiar mult mai trziu, Livia se luda c esea n cas, mpreun cu sclavele sale, togele lui August. Practic, pn n timpu iului, locuinele private ale romanilor au rmas modeste. Totui, aa-numitul tablinum s e dezvolt. El se deschide spre o grdin interioar. Ca i atriul de altfel. Casa roman tr adiional, domus, se nchide spre ea nsi. Se ptrunde n ea printr-o u principal i un uces, care d direct spre atriu. Vestibulul putea i el s dea spre o alt intrare acope rit, care l separa de atriu, pentru ca indiscreii s nu priveasc n cas, atunci cnd ua cipal era deschis. Se evita un curent puternic ntre atriu i grdin cu ajutorul unor obl oane mobile ori al unor draperii sau paravane, eventual unui perete glisant. Altu ri de tablinum se dezvolt diverse ncperi mai mici, slujind ca dormitoare, sufrageri i ori saloane. Buctria se afla ndeobte alturi de tablinum, frecvent n vecintatea latri elor. De o parte i de alta a intrrii n cas se afl dou ncperi, care puteau servi ca pr sunt separate de interiorul locuinei i comunic direct cu exteriorul. Apar i etaje, inexistente anterior. Aici locuiesc diveri membri ai familiei i slujitori. Camerel e de la etaj se deschid spre atriu, dar i spre strad. Uneori erau prelungite de ba lcoane exterioare. Chiar n secolul al III-lea .C. sunt atestate la Roma case dotat e cu trei sau patru etaje. ncep s fie cldite primele insulae. O insula era altfel s tructurat dect o domus i seamn oarecum cu un bloc modern de confort redus: adesea ncpe ile nu mai au o destinaie special i dau una ntr-alta. Roma primitiv, federaia satelor, creat n secolul al VIII-lea .C, fusese o aezare mltinoas, ntregul centru al viitorul Ora, ntre Capitoliu i mica movil Velia, fusese o mlatin pe jumtate inundat frecvent d ibru. n Cmpul lui Marte, format din aluviunile Tibrului, stagnaser apele unor prun co borte de pe coline. ns am constatat c nc regii etrusci se strduiser s paveze prile e Romei, s asaneze mlatini i s nchid Tibrul ntre maluri stabile. n mod paradoxal, apa tabil lipsise mult vreme la Roma. nc sub regalitatea etrusc, REPUBLICA ROMAN: VIAA INT RN

69 s-au montat cisterne cu ap potabil, pn cnd, la mijlocul secolului al III-lea .C, s-a n eput construcia apeductelor, care, prin tuburi de mari dimensiuni, transportau n R oma ap proaspt din muni. Schematic, Roma se definea prin trei centre eseniale: Capito liul, Forul i comiiul, Comitium. locul de ntruniri al adunrii tribute. n Ora abundau t emplele i sanctuarele. Planul Romei a fost parial reprodus de cel al numeroaselor colonii, nfiinate n restul Italiei i n afara acesteia. Nucleul politic de baz al Romei se afla plasat n principiu la picioarele Capitoliu

lui. Deosebit de venerabil este Curia, unde de multe ori se ntrunea senatul. Tradii a atribuia cldirea ei regelui Tullus Hostilius. De aceea se numete Curia Hostilia. n faa Curiei se afl Comitium, conceput ca un loca sacru. n 145 .C, la propunerea trib unului plebei Gaius Licinius Stolo, s-a hotrt mutarea reuniunilor adunrii tribute n For. Nu numai c astfel comiiile deveneau libere din punct de vedere religios-polit ic, pentru c nu mai depindeau de un magistrat nzestrat cu dreptul de a lua auspici ile, dar poporul se putea aduna ntr-un numr sporit. ntruct Comitium, dreptunghi lung de aproximativ 40 de metri i larg de 20, nu putea adposti dect 5-6000 de oameni, a dic o mic parte din plebea roman, care putea s se ntruneasc integral n Forul mult mai or. Numai desuetele comiii curiate s-au mai reunit n Comitium. Totui, n Comitium se afl un pom sacru, smochinul Ruminal" Rumina ficus, n umbra cruia viitura Tibrului ar fi depus coul n care se gsiser pruncii Romulus i Remus. Tot n Comitium se afl un morm misterios, dup legend fie al lui Romulus, fie al lui Hostus Hostilius, tatl regelu i Tullus Hostilius, fie al pstorului Faustulus, care ar fi crescut cei doi gemeni fondatori ai Romei. Comitium era mrginit de vestita tribun a cuvntrilor politice, n umit Rostra", dat fiind c era ornat cu provele navelor capturate n 338 .C, cu prilejul rzboiului purtat mpotriva latinilor i corbiilor oraului Antium. Oratorul, n funcie de partea unde se afl, poate vorbi fie unor ceteni adunai n Comitium, fie unei mulimi mas ate n For. Tribuna este o platform ridicat la trei metri deasupra Forului. Are o lu ngime de 24 de metri i o lime de 12 metri. Oratorul vorbete nconjurat de prieteni i de suporteri. Cci n viaa public

individul izolat este suspectat de a aspira la tiranie. Ca un vorbitor s se fac as cultat, trebuie s fie asistat de susintori. n acest fel el nu vorbete n numele su, ci cel al unui grup, care ofer chezia solidaritii civice. Cu toate acestea, focarul aute ntic al vieii cotidiene, al activitilor oficiale, al vieii politico-sociale i economi ce, se afla n Forul roman, Forum Romanum. La nceputurile Romei, el fusese podit cu pmnt bttorit, ulterior nlocuit cu dale din piatr. Se ntinde pe dou hectare. Fiind i ru comercial, este mrginit la nord i la sud de un ir lung de prvlii, construite n lemn . Ele sunt proprieti ale statului roman, care le nchiriaz comercianilor i mcelarilor. ceste prvlii vechi", tabernae ueteres, dateaz din timpul dominaiei etrusce. La o dat i ncert, magazinele mcelarilor au fost mutate la nord de For, unde au aprut prvliile noi ", tabernae nouae, pe cnd cele vechi au fost atribuite agenilor de schimb, care re alizau i operaii bancare. La sfritul secolului al III-lea .C, Plaut le menioneaz n co iile sale. n secolul al II-lea .C, i mcelarii au fost deplasai sensibil n afara Forulu i, unde ei i negustorii de pete au instalat un trg marc, un macellum. Negustorii de legume i au propria pia, Forum Holitorium, situat n exteriorul incintei serviene. Pe malul Tibrului, de asemenea n afara incintei, se afl un iarmaroc, ntins pe cteva su te de hectare: Forum Boarium. Aici se adun negustorii de vite i ranii venii s le cumpe re. Activitile stenilor ajung pn la porile 70

Eugen Cizek Romei. Negustorii de vite i cei de legume nu dispun de instalaii propr ii. Ei vnd n aer liber, aezai n picioare, alturi de zarzavaturi sau de animale. Forul propriu-zis este strbtut, pe toat lungimea sa, de Calea sacr", uia sacra, urmat de pro cesiuni, spre a se ajunge pe panta Capitoliului", cliuus Capitolinus, care conduc e la templul lui Iupiter, de pe colin. Aceast arter urban se numea sacr, deoarece leg endele atribuiau iniierea sa lui Romulus i cpeteniei sabine Titus Tatius, care ar f i strbtut-o mpreun dup ncheierea unui pact de alian, subsecvent rzboiului dintre lat sabini, pricinuit de rpirea femeilor sabine de ctre nsoitorii primului rege" roman. n fiecare lun se oficiau ceremonii religioase i sacrificii pe aceast cale. Via sacra ptrunde n For printre dou sanctuare strvechi ale Oraului: templul Vestei i Regia. La o rigine, sanctuarul Vestei fusese o colib rotund din lemn, care adpostise vatra simb olic a Romei. Acoperiul fusese confecionat din paie. Ulterior, acest edificiu a fos t elegant amenajat. n acest templu se afl i penaii poporului roman, pe care nimeni n u putea s-i vad, cu excepia vestalelor i lui pontifex maximus. Conform legendei, fus eser adui n Laiu de ctre Enea. Soarta Romei depinde de aceste sacre comori. ns, altur e templul Vestei, se situeaz Casa vestalelor, aa-numitul atrium Vestae, compus din tr-o curte mare, nconjurat de locuinele vestalelor i de ncperi de serviciu. Cndva, la rigine, templul Vestei fusese mprejmuit de un crng n care locuiser vestalele i suprav eghetorul lor, pontifex maximus. Templul Vestei a fost mai trziu pardosit cu marm or. Acoperiul conic era secionat astfel ca s ias n aer liber fumul focului sacru, perm anent ntreinut de vestale. La marginea Forului se nal alte dou temple, al lui Saturn i cel al frailor Castor i Pollux. Templul lui Saturn este consacrat unei diviniti care gestioneaz" fecunditatea solului. De altfel, la sfritul lui decembrie, aproximativ n perioada celebrrii Crciunului nostru, au loc Saturnalele, srbtorile acestei zeiti. El e determinau o libertate total, carnavaleasc. Abundau distraciile, care mergeau pn la dezordine, pn la dezlnuirea instinctelor, probabil n vederea stimulrii naturii s-i r pereze creativitatea. Sclavii deveneau liberi, putnd spune orice stpnului - desigur , gndindu-se la reaciile lui dup ncheierea srbtorii. Se ofereau lui Saturn manechine d e rchit, aruncate n Tibru anual, la 16 mai, n cursul unei procesiuni. Templul lui Sa turn a fost inaugurat, potrivit legendei, n 498-497 .C, dar a fost restaurat total n 42 .C. n faa templului se afla o cldire n care era conservat trezoreria Republicii, isteria lui Saturn", aerarium Saturni, sau visteria poporului roman", aerarium po puli Romani. La o oarecare distan de acest templu se afla o zon sacr, unde se celebr a cultul lui Vulcan, zeul focului. n centrul acestei zone, n care nu a fost niciod at ridicat un templu, era amplasat un altar. Probabil, la origine, cultul lui Vul can depinsese de cel al lui Saturn. Templul Dioscurilor, al lui Castor i Pollux, dup lucrri intense, a fost inaugurat, conform tradiiei, la 27 ianuarie 484. A fost ulterior restaurat de mai multe ori. Faada ddea spre For i comporta nousprezece colo ane. n interiorul templului, unde cteodat se ntrunea senatul, erau verificate msurile i greutile. La picioarele templului erau plasate magazine ale bancherilor, agenilor

de schimb i brbierilor. Divinitile exaltate n templu sunt asimilate Dioscurilor grec i, fiii lui Zeus-Iupiter i ai Ledei i fraii Elenei din Troia. Aceast asimilare fuses e nlesnit de emergena, n vecintatea templului, a unui izvor hrzit zeiei apelor, Iutur probabil importat din Etruria. Asimilarea succedase cultului unui demon" cavaler i al unei REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 71 zeie. Ulterior, templul Dioscurilor devine sanctuarul cavalerilor, equites; aici se pstreaz arhivele lor i se discut problemele ce i intereseaz. Este depus n templu, vat pe bronz, un act care acord cetenia roman, ncepnd din 340 .C, clreilor din Camp Fiecare edificiu din For conserv amprenta originii sale, pentru a chezui perenitate a unei instituii ori a unui rit. Concomitent, n For s-au organizat, mult vreme, joc urile funerare i luptele de gladiatori. Spectatorii se crau pe acoperiurile prvliilor pe terasele caselor nvecinate, ca s le urmreasc. La nceputul secolului al II-lea .C, s -au introdus i ulterior generalizat, la Roma, porticurile, galeriile (acoperite i protejate) de coloane, de

sorginte elenic. n cartierul portului Romei, n anul 193 .C, cei doi edili curuli, Marcus Aemilius Le pidus i Lucius Aemilius Paulus, care aparineau unei ginte filoelenistice, au amena jat pe Tibru un port comercial, similar celor din oraele greco-orientale, unde au emers primele porticuri. Ulterior, numrul porticurilor a sporit considerabil. Civa ani mai trziu, censorul Cato va construi n For prima basilic. Numele unei asemenea cldiri provenea de la un adjectiv grec, basilike, care desemna, prin abreviere, un portic regesc. Basilic este format dintr-un hol acoperit i o vast incint, nzestrat u un acoperi susinut de o linie central de coloane, ca i de colonade laterale. Basil ic este un edificiu laic i civil, cu funcii administrative i, mai trziu, judiciare. B asilic lui Cato, Basilic Porcia, nu s-a conservat. n schimb, s-au pstrat vestigiile unei basilici Aemilia, pe un loc unde existaser case particulare, achiziionate i de molate de censorii anului 179 .C, Marcus Fulvius Nobilior i Marcus Aemilius Lepidu s. Basilic Aemilia va fi restaurat de mai multe ori. Faada este constituit dintr-un portic elegant. n spatele porticului se aflau prvlii prin care se ajungea la sala c entral.

Astfel, dintr-o veche pia aproape rural, Forul devine aproape un fel de agora, de c entru civico-religios elenistic. ntre 179 i 169 .C, censorii au nceput s-i imprime fo rma unui patrulater. Desigur, nu dispar trsturi ale vechiului For. Am semnalat mai sus c basilicile sunt mrginite de prvlii, iar vestigiile sacre, cum remarca regreta tul Pierre Grimal, amintesc n msur mai sensibil de acropola de la Atena dect de o ago ra elenistic, raional i relativ rece croit11. Foarte numeroase tradiii se implantaser solul Forului, sacru prin excelen, impregnat de amintirea eroilor primor-diilor" i de impactul exercitat de ctre zei. Dar ntreaga Rom era presrat cu piee pardosite cu da le, care se deschideau spre strzi nguste. La ntmplare se ridicau edificii publice i n enumrate temple. Sistematizarea urban, de tip elenistic, nu exista. Colegiile i primul cerc cultural-politic Am reliefat, n alt subcapitol, ct de important era colegialitatea n sistemul institui onal roman. De fapt, romanii spuneau adesea: trei fac un colegiu", tres faciunt c ollegium. Incontestabil, se refereau la trei persoane. Dei colegiile", collegia, r euneau de regul mult mai multe persoane dect trei. Pe msura transformrii Cetii ntr-un mperiu, romanii, cum am semnalat n primul capitol al acestei cri, simeau nevoia regr uprii lor n noi forme de solidaritate, n adevrate microuniti sociale. S-a dezvoltat as tfel fenomenul asociativ al aa-numiilor sodalicii", sodalicia. Chiar sub Republic, e merg tot felul de asociaii, ca de pild ale celor care locuiau n acelai cartier 72

Eugen Cizek de locuine (C.I.L., 4, 171; 193, 204 etc). Totui cele mai importante a sociaii sau sodalicii se manifestau sub chipul unor corporaii sau colegii. Cele ma i vechi colegii sunt confreriile sacerdotale, ale diverselor categorii de preoi. Dar, n 207 .C, apare ca un colegiu profesional cel al poeilor, collegium poetarum. n tr-adevr, orice colegiu avea n principiu un caracter religios. ns se difuzeaz obiceiu l solidarizrii romanilor n colegii constituite din oameni care aveau aceeai meserie . Se alctuiesc de asemenea colegii ale tinerilor, ale sportivilor, ale rspntiilor, collegia compitalia, i chiar ale celor ce se asociau n vederea ntrajutorrii cu prile jul nmormntrilor, collegia funeraticia. La Roma i n alte orae iau fiin colegii ale br rilor, ale negustorilor de grne, de ulei, de vin, ale cioplitorilor n lemn etc. Ve chi sunt colegiile scribilor, fierarilor, sculptorilor. Anumite colegii puteau r euni sute de membri. Colegiile erau minuios organizate, i aveau propria divinitate protectoare, intens venerat de membrii lor, aa-numiii sodales. Colegiile dispuneau de efective fixe de sodales, care ineau adunri generale, posedau sli proprii i o vis terie, alimentat de cotizaiile membrilor, se ntruneau cu ocazia srbtorilor religioase specifice lor i aveau conductori alei prin vot. Sodales din colegiile profesionale aveau condiie material-social foarte diversificat. Printre ei se numrau oameni nstrii negustori bogai, dar i sodales de condiie modest i, n cazul anumitor colegii, chiar i sclavi. Colegiile se ntruneau nu numai cu prilejul srbtorilor lor, ci i pentru banch ete comune, ndeobte sobre. i alegeau patroni dintre cetenii opuleni, influeni, care l ubvenionau n schimbul suportului acordat de ele cu prilejul alegerilor. Mult mai l

iber sunt structurate cercurile cultural-politice. Un asemenea cerc, circulus, e ste alctuit dintr-un grup restrns de intelectuali i de oameni politici, concentrai n jurul unuia sau a doi protagoniti. Nu au efective stabile i se reunesc mai ales cu ocazia unor ospee, n cadrul crora se desfoar discuii pe teme politice, morale i cult le. n secolul al H-lea .C. apare de fapt primul cerc cultural-politic, cel al Scip ionilor. El genereaz o autentic micare cultural, articulat ca un focar de idei noi, d e sorginte elenizant. Adepii acestui circulus se strduiesc s corecteze, s modereze vi ziunea tradiional, deosebit de auster, a vechilor romani, aprat de Cato cel Btrn i de e alii. Acest cerc promoveaz infiltrarea la Roma a filosofiei greceti, gustul echil ibrului i al moderaiei. Cercul Scipionilor militeaz ndeosebi pentru un nou ideal edu cativ, ntemeiat pe simul msurii, pe temperarea contrastelor morale, pentru dialogul ntre generaii, pe indulgen, pe deschiderea fa de noi moravuri, pe umanism. Cel mai im portant leader" al cercului a fost Scipio Aemilianus. l asistau, ca ideologi ai ce rcului, istoricul grec Polibiu i filosoful Panaetius, care i propunea s nuaneze rigor ismul primilor corifei ai stoicismului. Scriitori ca Ennius i Tereniu au frecventa t acest cerc, care le-a ncurajat activitatea prin toate mijloacele. Felurii aristo crai, precum Fulvius Nobilior, toi Scipionii, Paulus Aemilius, Cornelia, mama Grac chilor, ncurajeaz o cultur focalizat pe mprumutul gndirii elenice i pe rafinarea viei

cotidiene a romanilor. Att colegiile, ct i primul cerc cultural-politic, au marcat n profunzime viaa Romei. Colegiile au influenat viaa cotidian i privat a romanilor. Ele s-au multiplicat tocmai n perioada modificrii mentalitilor Romei12. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 73

Dezvoltarea economic Premisele unei recesiuni economice fuseser puse la Roma nc din ultimii ani ai lui T arquinius al Il-lea. Sub presiunea frmntrilor politico-sociale interne, a nchiderii Romei ntre limitele ei, asediate practic de vecinii ei, s-a produs o adevrat criz, t radus n srcirea romanilor, accentuat dup 475 .C, cum demonstreaz investigaiile arheo e. Dar aceast criz nu a durat dect cteva decenii. Controlarea unor noi teritorii, as edierea cetii etrusce Veii i rapida reconstrucie a Romei, dup pustiirea ei de ctre gal ii, atest recuperarea i potenarea vitalitii economice. Nu se nzestreaz oare Roma, n 3 C, cu cea mai ampl incint urban? Cum am remarcat n alt capitol, primii romani fusese r prin excelen cresctori de vite i agricultori. Totui, nc din vremea regalitii s-au tat comerul i artizanatul. Fiinau la Roma nu numai mcelari i productori-comerciani de egume, ci i fabricani, n mici ateliere, de ceramic i chiar de bijuterii. Existau fierr ii, crbunarii etc. Pentru a susine un comer devenit activ, la nceputul secolului al III-lea .C, Roma ncepe s emit monede. Desigur, economia monetar era mult mai veche, d ar se baza pe monede importate. Am constatat c, nc din secolul al IV-lea .C, apar n F or prvlii ale agenilor de schimb. Primele monede btute la Roma sunt confecionate din argint i din bronz. Sunt nfiinai demnitari specifici, triumvirii monetari", triumuiri monetales, n 289 .C. Cele dinti monede de argint ngemnau capul unui Marte italic cu bustul calului cartaginez, n legtur cu anumite contacte cu punii. Moneda roman ilust reaz expansiunea economic i efortul militar reclamat de rzboiul ntreprins mpotriva lui Pyrrhus. Imaginile de pe monede dau seama de un anumit orgoliu roman, cci reprod uc gemenii fondatori, bustul Romei divinizate, Victoria, de asemenea zeificat. Ac este emisii monetare exprim transformarea Romei ntr-o mare putere mediteranean, ca i convertirea ei dintr-o aezare preponderent agricol, dei devenit timocratic, ntr-un or a capitalist, receptiv la iradierea curentelor economice elenistice. Marile cucer iri mediteraneene impulsioneaz masiv expansiunea economic. Roma cuceritoare - i sit uat practic n fruntea unui teritoriu imens, veritabil imperiu - dispune de un mili on de oameni mobilizabili, dintre care trei sute de mii sunt ceteni, restul fiind alctuit din latini" i italici, socii. Am constatat de altfel mai sus c unul dintre s ecretele miracolului roman a rezidat n expansiunea demografic, n marele numr de oame ni i de lupttori aflai la dispoziia Cetii. Cuceririle aduc Romei un profit economic in calculabil. Roma nu se simte stingherit s prade nemilos teritoriile cucerite. Ea i e limin competitorii economici. Nu a fost aproape ruinat Rhodosul prin crearea unui Delos foarte prosper, ca i Cartagina i Corintul, prin distrugerea lor? Noi tehnic i administrative i bugetare se impun. Lichiditile monetare i o mn de lucru gratuit sau ieftin, aurul i produsele agricole i industriale asigur o prosperitate rapid a Romei n secolul al Il-lea .C. 150.000 de sclavi sunt adui n Italia, dup nfrngerea macedonenil or i a grecilor. n timp ce 50.000 sunt transportai n peninsul dup distrugerea Cartagin ei. Vmile interioare ale imperiului", n special cele ale Italiei, de la Puteoli, Os tia, Capua etc, i minele de aur i de argint, mai ales din Hispania, ofer Romei surs e exorbitante de profit. n Hispania, noua Cartagina", Carthago noua, datorit celor 40.000 de lucrtori ai ei asigur un imens profit n fiecare zi. De altminteri, terito riile anexate pltesc Romei considerabile impozite directe. 74

Eugen Cizek Statul roman dispune astfel de o mas monetar substanial, care i depete si r cheltuielile. Trezoreria Romei emite puine monede de aur, aurei. Acest aur, cal culat ca reprezentnd de dousprezece ori valoarea argintului, este fie stocat ca re zerv de stat, fie vndut n schimbul argintului. ncepnd din 214 .C, cnd a fost introdus enarul de argint, paritatea argint-bronz a fost fixat la 10 ai pentru un denar. Ba za circulaiei monetare anterioare fusese piesa de bronz, asul (de fapt, cuvntul ae s nsemna moned), n timpul celui de al doilea rzboi punic, asul a trebuit s fie ntructv devalorizat, pe cnd denarul i-a meninut valoarea. n 145 .C, denarul valora 16 ai. In Orient apare un multiplu, cistoforul, emis de un aliat al Romei, regele Pergamul ui. Ctva vreme preul cerealelor a rmas constant; dar afluxul masiv de moned i de cerea

le a determinat ulterior devalorizarea argintului i un proces inflaionist evident. Costul mrfurilor, cu excepia cerealelor, s-a dublat, afectnd ndeosebi produsele de lux. ns moneda roman, stimulat de o enorm micare a capitalului, tinde s se erijeze, n colul al II-lea .C, n moned universal. Cresc nu numai preurile mrfurilor, ci i salariile. n primele decenii ale secolului a l II-lea .C, salariul mediu al unui lucrtor nespecializat echivala cu jumtate de de nar pe zi. In deceniile urmtoare aceast retribuie medie atingea un denar pe zi. Cee a ce echivala cu un salariu mediu anual situat ntre 220 i 250 denari. ns spre a sati sface exigenele indispensabile ale existenei, care nsumau ceea ce trebuie pltit pent ru mbrcminte i hran (gru, ulei, fructe, legume, brnz, sare, puin carne i vin), o f mpus din trei persoane trebuia s cheltuiasc un maximum de 180-200 denari pe an. Rmnea deci puin pentru a acoperi nchirierea unei locuine la Roma, unde concentrarea masi v a ruralilor, stabilii n Cetate, genera dificulti n procurarea unui mic apartament. n pofida afluenei de sclavi, oamenii liberi trebuiau s munceasc intens. Nivelul de vi a al cetenilor i italicilor sraci era numai cu puin superior celui l sclavilor. Conco ent, omajul i face apariia. Augmentarea simitoare a costului existenei ddea natere la ecaritatea vieii duse de romanii de condiie modest, pe cnd abundena mrfurilor de lux p rilejuia modificarea stilului de via al celor opuleni. Economia roman continu s fie do minat de agricultur. Pn n secolul al Hl-lea .C, agricultura italic furnizase o produc foarte diferit de la un an la altul. Fapt care, n condiiile creterii demografice con stante, generase penurii alimentare foarte primejdioase. Rzboaiele, care agitaser aproape necontenit peninsula, ruinaser inuturi ntinse. Zonele rurale duseser greul c ampaniilor militare romane. Nesigurana astfel pricinuit, serviciul militar prelung it, emigraia

prilejuit de descoperirea unor soluri mai bogate, precum cele din cmpia Padului i c ea hispanic, au favorizat emigrarea n afara Italiei, n timp ce meleaguri mai bogate au tendina s-i exporte surplusurile alimentare la Roma. Mai cu seam al doilea rzboi punic reclamase de la ceteni i de la aliaii italici rmai fideli eforturi fr precedent fiecare an se recrutau, n condiii normale, patru legiuni. Or, o legiune numra un ef ectiv care varia ntre 4.500 i 5.000 de soldai. n vremea celui de al doilea rzboi puni c i a campaniei lansate n Italia de ctre Hannibal au trebuit s fie recrutate douzeci i cinci de legiuni, din care au fcut parte peste 100.000 de militari. Btliile au fos t deosebit de sngeroase: dac putem s-l credem pe Titus Livius (22, 49), 47.000 de s oldai, ceteni i aliai, au pierit n lupta de la Cannae. Trebuie oare s uitam c acest a oilea rzboi punic a durat REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 75 aptesprezece ani, ntre 218 i 201 .C? Dar i campaniile militare romane ntreprinse n exteriorul Italiei au costat" m ult comunitile rurale, cu toate c au fost mai puin sngeroase. Cum am mai reliefat, cnd rzboaiele se desfuraser n Italia, dup sosirea toamnei, legionarii, adic otenii legiu or, se ntorceau acas, unde puteau s se ocupe de proprietile lor. Dar, cnd teatrul de o peraii militare s-a mutat pe meleaguri ndeprtate de Italia, soldaii au rmas mobilizai mult vreme. nct proprietile se ruinau i posesorii lor contractau datorii, pe care nu p uteau s le onoreze. Pe deasupra, s-au multiplicat dezertrile. n 171 .C, cnd Roma a tr ebuit s ridice o armat mpotriva regelui Macedoniei, a fost nevoie s fie ncorporai cent urioni care aveau mai mult de cincizeci de ani (Liv., 42, 33-36). Pe de alt parte , armata care lupta departe de Italia avea nevoie de cereale, de ulei i de vin. D up rzboi, armata livra ceea ce nu consumase, pricinuind notabile variaii ale preuril or. Pinea i-a fcut apariia la Roma, unde importante brutrii au emers n 171 .C. (Plin., 18, 107-l08). De mai mult vreme Roma importa cereale din Sicilia i din Sardinia, n timp ce ulterior s-a adus gru din Hispania i din Africa. De aceea producia italic de cereale nu mai era rentabil. Veteranul, nglodat n datorii, prefera uneori s-i vnd ogo ul. Astfel a survenit o proletarizare a populaiei romane care se instala la Roma, unde nu gsea de lucru. De multe ori agricultorii erau constrni s abandoneze culturi le cerealiere i s se orienteze spre costisitoarele cultivri ale viei de vie i ale msli nilor sau - n vecintatea marilor orae - ale zarzavaturilor. Criza satelor italice a afectat n special Laiul i Etruria. Aici au fost neglijate sistemele de drenare ale mlatinilor, nlesnind astfel recrudescena malariei. A fost necesar ca agricultura I taliei (constrns a-i valoriza producia i a scdea preurile) s se orienteze spre solui ifundiare i speculative, mai cu seam acolo unde i ngduiau circuitele comerciale, prin excelen pe rmurile

mrilor i fluviilor. Statutul proprietilor mari i mijlocii impune acapararea a noi sol uri, aport de capitaluri, o mn de lucru performant (sclavi, muncitori liberi sezoni eri) i o formare eficace a gestionarilor, n legtur cu dezvoltarea comerului. De altfe l, domeniul opulent nu se mrginete la o singur suprafa de teren, ci rezid ntr-o iuxtap nere de suprafee agrare, sortite arboriculturii, cerealiculturii, punilor i viei de v ie. Cato cel Btrn pledeaz pentru proprieti care s comporte 60 de hectare de mslini, 25 de hectare de vi de vie, o sut de oi i patru perechi de boi. Constituirea unor aseme nea proprieti a fost generat de confiscrile pmnturilor deinute de populaiile italice se i n special de cele ale aliailor ce trdaser Roma n timpul celui de al doilea rzboi unic. Dar i de loturile agricole vndute de micii proprietari romani ruinai. Desigur , subsist totui numeroase proprieti mici sau oricum mai reduse dect cele preconizate de Cato. Toate proprietile sunt orientate spre profit, spre o rentabilitate de ins piraie precapi-talist ori chiar capitalist. Ele urmreau s exporte vinul i uleiul. Cum am mai artat, prosper comerul i o producie preindustrial. Se extind instalaiile portua e de la Roma i Ostia, unde emerg porticuri, prvlii i docuri. Se dezvolt infrastructur a rutier, destinat circulaiei mrfurilor, dar i a turmelor de vite. Se promoveaz msuri e poliie economic: n 189 .C, edilii iau aspre msuri mpotriva celor care stocau grne, copul speculrii lor. Numeroi comerciani, n special greci, negotiatores, nsoesc armatel e romane. Unii dintre ei se instaleaz la Delos. Navigatorii greci i cartaginezi nai nte de 146 .C. - aprovizioneaz Roma. Monarhiile elenistice furnizeaz modelul unei g estiuni economice a statelor centralizate. n Sicilia, romanii 76 Eugen Cizek motenesc i dezvolt gestionarea economic practicat de Hieron al II-lea, re

gele Syracuzei. n ce privete comerul, Roma asum sistemul economiei greceti. Economia, focalizat pe schimbul de mrfuri, se impune n chip pregnant1. Religia Izomorfismul religiei romane cu antropomorfismul celei greceti continu s progreseze . Triada capitolin, de sorginte etrusc, format din Iupiter, Iunona i Minerva, substi tuie total pe cea indoeuropean primitiv, constituit din Iupiter, Marte i Quirinus. D ei Quirinus, zeu al fertilitii, cum am mai artat, legat de a treia funcie indoeuropea n dumezilian, reglementa raporturile juridice ntre ceteni, Quirites. Romulus fusese a similat lui Quirinus. nct triada mai recent devine o poliad naional. Foarte iute, Venu s, Vulcan, Mercur, Neptun, Hercule, Dioscurii - la care ne-am referit mai sus -, Apollo i Esculap au fost implantai de etrusci i de grecii campanieni la Roma, unde s-au alturat zeilor latini Vesta, Ianus, zeitilor italice Ceres, Liber, Libera. Au fost divinizate abstraciuni ca Soarta (Fortuna), Victoria, Abundena (Ops), Virtut ea (Virtus), Libertatea (Libertas), Pietatea (Pietas), Loialitatea (Fides) etc. Au continuat s fie exaltai zeii strvechi ca Anna Perenna, care marca rennoirea anulu i, Robigus, ce apra cerealele de degradare, Consus, menit s pstreze grnele n silozuri . Anumite zeiti mrunte vegheau asupra vieii private i, cum am semnalat n fraza precede nt, asupra

ostenelilor rurale. Ele guvernau naterea, hrnirea i colaritatea copilului. Vitumnus i Sentinus i ddeau via i sensibilitate, Opis l culegea de pe pmnt, Vaticanus i deschi ura pentru cele dinti sunete, Leuana l ridica de pe sol, Cunina l ngrijea n leagn, Pot ina i Educa i ddeau s mnnce i s bea, Pauentina l ferea de spaime. Cnd mergea la co au Aheona i Adeona. Alte entiti divine specializate patronau noaptea nunii. Domiducu s conducea mireasa n locuina mirelui, unde o vegheau Domitius, Manturna, Virginien sis i Subigus. Existau 24 de mici zeiti agrare, Seia, pentru nsmnri, Segetia, pentru egerea recoltelor, Tutilina, Proserpina, Nodutus, Volutina, Patelana, Hostilina, Flora, Lacturnus, Matura, Runcina, toate pentru operaiile dezvoltrii plantelor. n legtur cu riturile sacrificiilor hrzite zeiei Ceres i Pmntului", Tellu emarcau mici zei ai operaiilor pendinte de lucrarea ogoarelor, ca Veruactor, Reda rator, Imporcitor, Insitor, Obarator, Occator, Sarritor, Subruncinator, Messor, Conuector, Conditor, Promitor. Unii zei au fost laici i au devenit personaje isto rice: tlharul Cacus, eroul Horatius Cocles, pe cnd Romulus s-a identificat, cum am remarcat mai sus, cu zeul Quirinus. Fluviul Tibru a fost de asemenea divinizat. n fruntea zeitilor se afla, desigur, Iupiter, adorat n diverse ipostaze: drept Cel mai Bun i Cel mai Mare, Optimus Maximus, ca zeu al reglrii ploilor, Iupiter Eliciu s, ca acela ce oprea soldaii romani s fug de pe cmpul de lupt, Iupiter Stator, ca ace l ce chezuia tratatele cu alte popoare, Iupiter Lapis. Unii zei au fost importai n R oma, la date precise i din locuri cunoscute. Prima divinitate de import a fost Di ana, zeia latin din Aricia, la origine divinitate a luminii nocturne. A fost adus n Cetate, pentru a combate maladiile i febra, n 293 .C, Asklepios, sub numele de Aes c(u)lapius ori Esculap. n 180 .C, s-a format triada divin a sntii publice: Apollo, Esc lap i Hygeia. Au fost importai zei greci ai comerului. Cu prilejul unor operaii mili tare, s-a recurs uneori la confiscarea zeitii inamicului, REPUBLICA ROMAN: VIAA INTE RN ,77 spre a-l defavoriza pe acesta. Astfel au fost transportate la Roma Iunona, Iuno, de la Veii, i Vertumnus, de la Volsinii. Sanctuarele anumitor diviniti abstr acte aminteau cteodat de o mprejurare istoric precis. S-a nlat, de ctre Camillus, un lu al Concordiei, n plin discordie ntre romani. Romanii nu s-au ndeletnicit cu o str uctur teologic coerent. Ei se deosebeau de vecinii lor etrusci. Considerau c abundena zeitilor nu era duntoare. Voiau s nu uite pe niciuna. Proliferau puterile divine, nu mina. n spatele fiecrui tufi sau izvor de ape romanii ntrevedeau un numen. Fiecare o m dispunea de o for suprauman personal, un geniu", genius, propice. Zeii rustici i cas nici erau foarte numeroi. Am menionat numai pe cei mai importani. Noi culte i noi cr edine s-au infiltrat, la Roma, unde au aflat o receptivitate notabil. Am remarcat mai sus sosirea zeiei Cybele. Dar ncep s apar adepi ai zeilor orientali, de pild cei a i lui Serapis. Acest zeu egiptean era nchipuit ca un Zeus-Iupiter brbos. Asigura f ertilitatea solului i vindecarea bolilor. Era asociat zeiei egiptene tradiionale Is is. Ptrund de asemenea pitagorismul i orfismul. Pitagoricienii, la care ne-am refe rit anterior, contestau mitologia tradiional, interpretat de ei n sens simbolic i mor al. Preconizau un mod de via auster, riguros structurat, sub conducerea unor maetri , i credeau n metempsihoz. Orfismul asimila corpul omenesc unei nchisori i pleda pent ru purificarea lui, n vederea naterilor succesive. Propovduia o existen ascetic. Unele idei agnostice se infiltreaz n mediile intelectuale elenizante, precum n cel al ce rcului Scipionilor. Dar adepii agnosticismului sunt nc foarte puin numeroi. Pitagoris mul fusese la mare cinste n Tarent, unde se spunea c ar fi locuit Pitagora. n 181 .C , a fost descoperit (se afirma c ntmpltor) la picioarele colinei Ianiculum mormntul l ui Numa Pompilius. Aici se aflau, ntr-un sipet, pe lng lucrri latine de drept pontif ical, scrieri greceti pitagoriciene. Pretorul urban Quintus Petilius a obinut de l a senat arderea n public a acestor texte. Orfismul se exprima n versuri sacre i n or acole puse pe seama lui Orfeu. Ca i prin formule de rugciune nscrise pe tblie, de fap t pe lamele" de aur, extrase din morminte, precum cel descoperit la Thurii, n Grec ia Mare, n 1974. Ele ilustrau dragostea pentru Euridice, pe care Orfeu ar fi read us-o din Infern. Se impunea o relaie cu zeiele salvrii de la Eleusis, Demetra i fiic a ei Persefona, smuls lui Pluton, i cu Dionysos-Bacchus, cobort i el n Infern, ca s re aduc pe pmnt pe propria mam. Propagarea misticismului orfico-pitagorician a declanat la Roma o reacie naionala. Cu att mai mult cu ct el era nrudit cu bacchismul. Celebru a fost scandalul bacchanalelor, amintit n alt subcapitol. Acest scandal pare sur prinztor, cu att mai mult cu ct s-a declanat ntr-o Rom receptiv la acceptarea unor noi culte religioase i, n general, a aporturilor altor popoare, adesea mai cultivate d

ect tnra naiune roman. Bacchismul a survenit, este adevrat, dup treizeci de ani de gre e rzboaie, generatoare de reacii att de contradictorii printreceteni, divizai ntre rec ptarea unui nou mod de via i aprarea obstinat a austeritii tradiionale, a faimosului maio-riirn. Acest scandal a prilejuit, n 186 .C, cel puin n aparen, o ripost naional ntifical. Totul a purces de la un fapt banal de via (Liv., 39, 8-l9). O curtezan lber t, Hispala Fecenia, se considera prsit de tnrul su amant, Aebutius, un cavaler, orfan e tat. Acesta i mrturisise faimoasei frivole c trebuie s n-o mai frecventeze zece zil e i nopi, deoarece este obligat 78

Eugen Cizek s se iniieze n misterele bacchice, desfurate de regul pe ntuneric. Hispala, care se cr dea abandonat n favoarea unei rivale oarecare, nfieaz tnrului misterele bacchice n i ntunecate culori. Pretindea c fusese i ea cndva iniiat n aceste mistere. Complet per urbat, Aebutius i previne mama i tatl vitreg c renun la iniiere. Cei doi, mnioi, l cas. ns tnrul, sftuit de mtua sa, care i oferise adpost, povestete tot ce auzise i. Acesta din urm convoac pe Hispala, care ovie s-i relateze tot ce tia despre mistere le secrete, pentru a nu strni mnia iniiailor, care ar fi putut s-o rup n buci cu min or, ca denuntoare. n cele din urm cedeaz i i dezvluie cum se desfurau misterele bac Consulul Postumius ntocmete un raport, pe care l prezint senatului. A urmat o hotrre v estit a senatului, senatusconsult despre bacchanale", senatus consultum de Bacchan alibus, al crui text a fost descoperit, gravat pe bronz, n Calabria, n 1640. Cultul lui Dionysos-Bacchus n-a fost interzis, dar practicile sale au fost minuios regl ementate. n schimb, s-au adoptat crunte msuri represive mpotriva celulelor secrete, lojilor adepilor. Au fost lovite apte mii de persoane, brbai i femei. Mai mult de ase mii de ini au fost ntemniai sau condamnai la moarte.

Represiunea nu a purtat doar asupra Romei, ci a lovit i restul Italiei, n special sudul ei, dar i Volsinii, ora etrusc. De altfel, Titus Livius (39, 14, 3) ne infor meaz c bacchismul se propagase masiv n Etruria 14. Ferocitatea represiunii nu compo rta numai conotaii religioase. Amestecul sexelor i persoanelor, ceteni, peregrini, s clavi, aduli i minori", misterul ntrunirilor bacchice, caracterul lor prea liber, ap roape indecent, sfidau morala roman i sugerau primejdia unui complot. Componenta p olitic a represiunii pare prevalent. Structurarea bacchanalelor n loje secrete, num eroase i nchise, scpa de sub controlul statului i ngrijora senatul. Cum am remarcat nt r-un subcapitol anterior.

Calendarul, sacerdoii si riturile Calendarul corespundea preocuprii romanilor de a organiza viaa lor i activitile relig ioase. Alctuirea sa era atribuit regelui Numa Pompilius, dar elaborarea sa a recla mat mai multe veacuri i s-a datorat n mare parte etruscilor, care au transformat c alendarul roman primitiv ntr-un sistem lunaro-solar, cu o lun suplimentar o dat la d oi ani. Unele srbtori nu poart numele unui zeu. Numeroase sunt cele care se reclam d e la zeiti complet uitate n secolul al H-lea .C. Ianus deschide anul, Iupiter fixeaz reperele lunilor anului la aa-numitele ide, Marte ocrotete nceputul sezonului activ i lansarea primverii, dup ce Februus, sosit din zona sabin, prezidase purificrile. A prilis, venit din Etruria, mprtete cu Maius, de sorginte latin, momentul fertilitii. a iunie conoteaz prezena Iunonei, n persoana creia se amalgameaz elemente latine, etr usce i general mediteraneene. Ciclurile agrare i ciclurile militare se combin strns n tre ele, lsnd anumite luni fr srbtori: septembrie, octombrie i ndeosebi ianuarie. De fel i astzi, n aceste luni, exist puine srbtori religioase. Reperele fiecrei luni, n e de care se determin celelalte zile, sunt nonele, n zilele de 5 i 7, idele, n zilel e de li i 15 (7 i 15 n martie, mai, iulie i octombrie) i calendele la sfritul lunii n uz. n total, odat cu multiplicarea srbtorilor, se nregistreaz 111 zile nefaste ori sac e i 243 de zile faste, dintre care 192 sunt hrzite activitilor publice, REPUBLICA ROM AN: VIAA INTERN 79 ca zile comiiale. Calendele, nonele i idele erau zile religioase", dies religioi, improprii pentru celebrarea cstoriilor; zilele consacrate srbtorilor pu blice", feriae publicae, erau de patru tipuri: fixe. feriae statiuae, mobile, fe riae conceptiuae, extraordinare, feriae imperatiuae (prescrise de ctre pretori i c onsuli), i, poate, zilele de trg, nundinae. n zilele de srbtoare aveau loc sacrificii oferite zeilor, jocuri celebrate n onoarea lor, banchete sacre. Colegiile sacerd otale au proliferat sensibil sub Republic. Sistemul strvechi, diriguit de rege, a fost dezmembrat. A rmas un rex al sacralitii, ctva timp conductor al religiei romane. Cum am mai remarcat n capitolul anterior, totui n casa" sa, Regia, au rmas birourile conducerii religiei romane i locaul sacrificiilor aduse lui Ianus, lui Iupiter, l ui Marte, Iunonei i zeiei abundenei recoltelor, Ops. A fost nlocuit, n postura de ef s uprem, de ctre pontifex maximus, fr ca acest rex s dispar cu desvrire. Funcioneaz d nea cincisprezece flamini", flamines, dintre care trei sunt considerai majori (ai lui Iupiter, Marte i Quirinus). Flaminii sunt strict reglementai i poart pe cap o cci ulit ascuit la vrf, apex. Exist doisprezece flamini minori. Cuvntul flamen se nrudete indianul brahman. Importana flaminilor a sczut n favoarea pontifilor, pontifices, ajuni la numrul de aisprezece. Le incumb supravegherea calendarului, a srbtorilor, ale gerea altor sacerdoi, controlul disciplinei sacerdotale, al religiei casnice, cul tul morilor. Cuvntul pontifex se nrudete cu punte" sau pod", pons: ar fi deci fctor d". Pontifii cunosc n profunzime dreptul sacru i vegheaz asupra anumitor arhive, n c are se afl analele", annales, adic listele evenimentelor apreciate ca relevante, pe trecute n decursul fiecrui an, ca i hotrrile sortite a furi jurispruden. Am menionat sus colegiul celor ase vestale, responsabile de ntreinerea focului sacru. n secolul al IV-lea .C. se numr apte vestale. i ncepeau activitatea cnd erau nc fetie, cnd e i zece ani. Aceast activitate este prelungit pre de treizeci de ani. Erau legate, la origine, de rex. n fruntea lor se afla cea mai mare vestal", uestalis maxima. Ve stalele se bucur de un prestigiu deosebit. Puteau s graieze un condamnat la moarte, aflat n drumul lor. Se atribuie o putere miraculoas rugciunilor lor. Cei nou auguri , ajuni la aisprezece n secolul I .C, luau auspiciile ori asistau magistraii civili c are efectuau o asemenea operaie, cu prilejuri importante: desfurarea lucrrilor unei adunri populare, a unei btlii, a ntemeierii unui ora, eventual a unei colonii, a cons acrrii unui templu, a debutului unei anumite magistraturi. Augurii tlmceau zborul psr

ilor. Rspunsul dat de ei trebuia, n principiu, respectat cu strictee. n orice caz, a ugurii erau nvestii cu o pondere politic notabil. Desigur, exist numeroase alte coleg ii sacerdotale. Ele sunt foarte vechi sau se reclam de la o nfiinare care se pierde n negura timpurilor. Anumite confrerii sacerdotale sunt ns recente, precum cea a c elor apte preoi avnd ca misiune banchetele sacre, septemuiri epulones, creat ncepnd c u 196 .C. Deosebit de relevant este solidaritatea celor zece sacerdoi, ulterior cin cisprezece, nsrcinai cu gestionarea sacrificiilor, quindecernuiri sacris faciundis. Ei constituiau un grup preoesc care gestiona jertfele aduse zeilor, procurarea d e prodigii, introducerea unor noi culte religioase i consultarea aa-numitelor Cri Si bylline. Se afla n cauz o culegere de rspunsuri ambigue, ajunse la Roma din Cumae o ri din Etruria i achiziionate de Tarquini. Incontestabil, aceste Cri comportau rspuns uri interpretabile n orice mod. Erau atribuite unei profete inspirate de zei, Sib ylla, care s-ar fi aflat ntr-o peter din vecintatea localitii Cumae. Era omoloaga prof etei elenice de la Delphi, faimoasa Pythia. Erau consultate n mprejurri grave, pe c are trebuia s le nfrunte Roma: rzboaie euate, ploi de snge, nateri de montri etc. Sub nfluen greac, ncepnd din 199 .C, s-au introdus lectisternia - ospee religioase, unde 8 Eugen Cizek J se ofereau prinoase zeilor. Reiterm observaia c oracolele, crile Sibylline erau inter pretabile, fie n dou, fie n mai multe sensuri. Nu s-a recurs la alte tlmciri ale semn elor cereti? Am consemnat, n alt capitol, existena funciilor ce reveneau haruspicilo r. n general, s-au dezvoltat masiv tehnicile ghicirii viitorului, ale divinaiei, c onsultrii zeilor, n vederea

aciunilor viitoare. Multe dintre ele erau mprumutate de la alte populaii. Cum am ma i artat, active erau i soda-litile, care se reclamau de la obrii foarte vechi, puin cu oscute, cum ar fi cea a Frailor Arvali", Aruales Fratres, legai de riturile fecundi tii, rituri celebrate anual n luna mai i nregistrate de Actele" lor. Sau cea a Feiali ", Fetiales. Acetia erau nvestii cu o anumit magie, utilizat cu ocazia declarrii rzboi lui i a ncheierii tratatelor de pace. Feialii asigurau Romei ocrotirea zeilor n rapo rturile cu alte popoare. Ofereau senatului i consulilor consultaii de drept intern aional. Delegatul lor, pater patratus, veghea asupra formalitilor rituale considera te indispensabile realizrii unui tratat de pace sau nceperii rzboiului. Existau i do u confrerii de Salieni", Slii, dansatori" ai zeului Marte, cel al rzboiului, i ai lui Quirinus, printre altele divinitate a pcii atent supravegheate. Se manifestau pri n dou echipe, formate din doisprezece sacerdoi, n fiecare an, la 10 martie i la 19 o ctombrie. Aceste dou srbtori, la obriile Romei, ncadrau sezonul campaniilor militare. Cu aceste prilejuri, Salienii exercitau dansuri frenetice i cntau n cinstea zeilor texte incomprehensibile chiar pentru romanii vremurilor cu adevrat istorice. Sali enii dispuneau de localul, arhivele i conductorul lor {magister). Lupercii", Luperc i, celebrau srbtoarea crud a Lupului, Lupercalia, desfurat anual la 17 februarie, cnd rebuiau s nceap o vntoare, indispensabil cndva, la nceputurile Italiei indoeuropene, ririi populaiei. Am constatat n mai multe rnduri ct de importante sunt riturile pent ru romani. Ele subntindeau necesitile etnostilului roman fundamental, Volksgeist"'. Slujeau ritualismului, dar i constructivismului, antropocentrismului, chiar pragm atismului romanilor. Riturile au ncorporat un ansamblu de reglementri minuios plsmui te. Riturile postulau tehnicile divinaiei, mai sus menionate, dar i invocaii adresat e zeilor, rugciuni purcese de la puritatea prealabil a celui care le formula divin itilor. Implorrilor ajutorului solicitat de la zeitate se adugau, firete, ofrande, ri guros reglementate, avnd ca int ntrirea forelor zeului solicitat de muritor. Aceste of rande puteau fi scldate n snge. Cndva, la origini, chiar de snge omenesc, ulterior, d e animale. Anumite ofrande nsumau totui numai prjituri, slnin, vin etc. Erau miglos fi xate locul sacrificiului, sfinit fie temporar, fie permanent, vrsta i sexul victime lor sacrificate, culoarea, blana lor, greutatea animalelor. Erau anunate din vrem e identitatea" victimei, n cazul unui sacrificiu sngeros, mijloacele prin care anim alul era ucis. Altarele jertfelor erau circulare ori dreptunghiulare, eventual r idicate de la sol, dac erau ale zeitilor cerului. Ori, dimpotriv, ngropate, pentru ze ii subteranului. Ca n cazul templelor calviniste ale epocii noastre, locaurile sac re romane erau ndeobte nchise oamenilor din popor", desigur cu excepia zilelor de srbt are religioas. n temple nu aveau loc jertfiri sngeroase. Adesea ceremoniile religio ase publice includeau ludi, jocurile sportiv-artistice la care ne-am referit mai sus. Edilii curuli supervizau jocurile romane", ludi Romani, organizate n cinstea lui Iupiter. Ele au avut loc cu regularitate, n congruen cu tradiia, dup 380 .C, adic dup data retragerii gallilor senoni din Roma; s-au desfurat mai ales dup 369 .C. Acei ai edili se ndeletniceau cu alte jocuri, progresiv introduse la Roma. Ne referim l a jocurile megalense", REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 81 ludi megalenses, inserate dup 191 .C. n cinstea zeiei Cybele, marea mam a zeilor, al crei cult, cum am mai semnalat , fusese implantat la Roma cnd delegaia senatului l adusese din Asia Mic, adic din Fr igia, pentru a ajuta Cetatea n rzboiul purtat mpotriva lui Hannibal. Considerau rom anii c aceast Cybele i ajutase s-l nving pe Hannibal? Rspunsul nu poate fi dect afirm v. Se adugau, din 173 .C, jocurile florale"', ludiflorales, n onoarea Florei, veche zeitate agrar. Aveau loc i jocuri hrzite lui Apollo, ludi Apollinares, cu ncepere din 208 .C. Edilii plebei supravegheau ..jocurile plebeiene", ludi plebei, nfiinate n 2 16 .C, de asemenea n cinstea lui Iupiter i sub presiunea nfrngerii de la Cannae. Tot edilii plebei se ocupau de jocurile ceri-ale' ludi Ceriales, ncepnd din 202 .C, sort ite preaslvirii zeiei Ceres, protectoarea plebei. O dat la 110 ani - ulterior, chia r la 100 de ani - se desfurau magnificele jocuri seculare, saeculares ludi, destin ate celebrrii ntemeierii legendare a Romei. La nceputul secolului al II-lea .C, se d esfurau la Roma, cu regularitate, cel puin ase mari jocuri artistico-sportive, ospee hrzite zeilor, rugciuni i implorri adresate divinitilor. Cetenii dornici s reclame l zeilor frecventau, cu srguin, altarele zeilor. Nendoielnic foarte solide i profund rspndite sunt cultele religioase ale zeitilor relativ mrunte, pastorale i agrare, mai sus menionate. Ne referim la Pmnt", Tellus, ocrotitorul solului hrnitor, srbtorit n f are an la 15 aprilie, la Pales, zeia roditoare, celebrat la 21 aprilie. Indubitabi

l coincidena cu exaltarea fundrii Romei nu este incidental. Atunci aveau loc ceremo niile definite ca Parilia. Aveam n vedere i pe Consus - de la a ntemeia", condo, -er e n latina - i pe Ops, mai sus consemnat, n onoarea crora se derulau srbtori agrare, osebi ale seceriului, la 21 august i la 15 decembrie. Se proslveau i hambarele pline cu produse ale cmpului, la 19 decembrie, data aa-numitelor Opalia. Romanii nu mai serveau masa pe bnci de lemn, ci culcai pe sofale, paturi de mas, de form curb, spre a proteja capul mesenilor. Se nmulesc monumentele strmoilor i statuile din Forul rom an. Panteonul grec, mitologia elenic penetreaz activ religia roman. Dup opinia noast r, religio presupune o axiologie, o conduit religioas i cotidian deosebit de complex, un ansamblu de raporturi nu numai cu zeii, ci i cu ceilali oameni, cu viaa n general . S-a relevat c, la sorgintea sa, religio ncorpora o atitudine, o abordare ncrcat de venerare fa de ceea ce este sacru. n ultim instan, contrac-tualismul roman a acionat m siv, imprimnd acestei religio o vocaie specific: zeul trebuie s accepte rugciunile ad resate lui, precum i ofrandele. Dac i se promite o ofrand care nu i este oferit pn la rm zeul se rzbun. Cum se explic aceast religio a romanilor? Nu opinm, ca regretatul Ge orges Dumezil, c a fost atacat un fond religios primitiv, indoeuropean: ceea ce a r fi determinat degradarea unei bogate mitologii primitive. Astfel s-ar fi pierd ut un neles cosmic iniial i s-ar fi parvenit la o multiplicare a zeitilor, sortite num ai s ocroteasc individul15. Credem, dimpotriv, c a intervenit aici puternicul elemen t preindoeuropean, creativ i n cazul zmislirii plebei, care a exclus orice speculaie imaginativ, orice mitologie sofisticat, pentru a cantona romanul ntr-o relaie pragm atic i contractualist cu unul dintre numeroii zei ai panteonului Republicii. 82 Eugen Cizek

Artele i literatura Romanii au dezvoltat ndeosebi arhitectura, domeniu n care i-au depit simitor pe greci . Constructivismul lor s-a tradus n primul rnd n arta construciilor, n arhitectur. Inc ontestabil, construciile purtau asupra edificiilor publice, prin excelen sacre. Cas a privat roman, cum am mai artat n mai multe rnduri, rmnea modest, sobr. Totui, cum iefat n alt subcapitol, n secolele III-II .C. apar bazinele interioare ale grdinilor romane, nglobate n locuin. Ele sunt alimentate de

apeducte. Se difereniaz clar atriul de curte, cauum aedium, de grdina interioar, dot at cu nite colonade, peristyliurn. Pretutindeni sunt larg utilizate porticurile. M aterialul de construcii rmnea n general modest. Eforturi se ntreprindeau mai cu seam p entru temple. Zidurile primelor temple fuseser din crmid nears, iar prile nalte ale e iciului fuseser alctuite din lemn. Interiorul templelor fusese ornat cu reliefuri pictate n culori vii. Dar, n plin perioad a unui boom" exprimat n toate domeniile civi lizaiei i vieii politice romane, adic la nceputul secolului al II-lea .C, intervine o inovaie fundamental n materie de arhitectur. Dac grecii construiau numai utiliznd mase de piatr suprapuse sau iuxtapuse, romanii au inventat tehnica blocajului, care v a avea consecine incalculabile n materie de arhitectur antic i modern. Se fabrica un c ofraj, n care se introduceau materiale felurite, ndeosebi de recuperare i necate n mo rtar. Tocmai acest nou procedeu arhitectonic a stimulat masiv expansiunea arhite cturii romane. Nendoielnic, un zid bazat pe cofraje putea s apar destul de grosolan . Ca s i se mascheze deficienele, s-au confecionat paramente exterioare, din piatr s au marmor. Totui intervin i alte inovaii arhitectonice, deosebit de relevante, la ca re n parte ne-am referit mai sus: basilica, porticul. Astfel, romanii adopt tehnic ile arcadei i ale boitei. Era recent sau strveche tehnica boitei? n orice caz, dac ac operiurile cldirilor din vremea regalitii fuseser mai ales plate, datorit boitei se aj unge, sub Republic, la un acopermnt piramidal. Ridicarea porilor de orae i de locuine, de poduri i apeducte exploateaz pe o scar major folosirea boitei. Este asumat i tehnic a cupolei. Templele romane, precum cel al zeiei Vesta, au o form circular i un acope ri-bolt. Crmizile i mortarul impulsioneaz, n chip evident, expansiunea arhitecturii ro ane. S-au dezvoltat, fr ndoial, i artele plastice, sculptura i pictura. Dei nflorirea r nu poate fi n nici un chip comparabil cu cea nregistrat de arhitectur. Primele stat ui, din strvechile temple, erau confecionate n atelierele etrusce. Sculptura monume ntal fusese mult timp arhaic. Opere din bronz, fabricate probabil la Veii i n restul Etruriei, circulaser la Praeneste i foarte probabil n ntregul Laiu. Statuia Dianei, din templul federal de pe Aventin, poate cea mai veche statuie a unei zeiti romane , evoca opere de art elenice. Din vremuri imemorabile arta roman a fost pregnant nru rit de arta greac. De altfel, Theodor Mommsen afirm c meteugul producerii statuilor di n lut pictate a fost importat de la artitii greci. Acest meteug a fost adus de la g reci sau de la etrusci? De fapt, etruscii au preluat arta greac, adaptnd-o mai mul t sau mai puin. Art sau meserie? Totdeauna n antichitate artitii" plastici au fost co nsiderai ca simpli meteugari. n veacurile Republicii s-a dezvoltat, n chip manifest, arta mural. Chiar sub Imperiu, frescele arhaice suscitau entuziasm. S-a propagat de asemenea gravura pe metal. Pe baza arhitecturii noi, n care prevaleaz bolta, sa furit o nou pictur. A nflorit arta portretului i s-a conservat un bronz, databil di n jurul anului 300 .C, REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN

83 poate oper a unui artist etrusc, n care erau celebrai eroii primordiilor" Romei, ca Horatius Cocles, Clelia, Brutus, Camillus. n imagistica hrzit acestor personaje se a malgameaz realismul", tendina spre o reproducere migloas a figurilor, cu idealizarea, pentru a ilustra devotamentul fa de Cetate. n paralel cu o art de vocaie oficial, imp regnat de gustul elenic pentru respectarea proporiilor, s-a afirmat o art mai popula r", de sorginte italic, manifestare a unui expresionism local, nefavorabil respectr ii proporiilor i doritor s ilustreze, n limbajul simbolizrilor, elemente apreciate ca eseniale. Fr ndoial, a existat i o pictur de evalet", ca s ne exprimm astfel. Pic alet nu a fost inventat dup Renatere, cum cred unii artiti plastici ai vremurilor no astre. n aceast pictur, realizat pe mici suprafee, s-a dezvoltat considerabil arta po rtretului. Victoriile generalilor Republicii au prilejuit picturi sortite celebrr ii faptelor lor de arme. Dar generalii romani, nvingtori n Orient, au prdat masiv lu mea eleno-fon, edificiile i templele ei, i au adus la Roma nenumrate opere de art ele nic. Pe Esquilin s-au reperat fragmente dintr-o fresc unde se red, n trei tablouri s uprapuse i ntr-o manier expresionist, predarea unei ceti samnite romanilor. De altfel, secolul al II-lea .C. comport emergena celui dinti dintre cele patru stiluri" ale pi cturii romane. Artitii acestui stil nu ascund structura zidului aflat sub fresc. D impotriv, o reliefeaz. Apariia i dezvoltarea literaturii au inclus un proces mult ma i complex. Cu att mai mult cu ct romanii au fost mult timp ostili literaturii scri se. De altfel, nici folclorul lor nu s-a distins printr-o creativitate remarcabi

l. Literatura oral, destul de veche, s-a focalizat pe schimbul de glume, pe manife stri persiflante. S-a ajuns astfel la o interesant fars oral, din care a rezultat, c a o specie literar, iniial oral, apoi scris, satura. Ea a fost specific Romei (Quint. , 10, 1, 93). Satura incipient echivala cu un potpuriu amuzant, nzestrat cu un coni nut variat, bogat n numeroase teme, exprimate cu ajutorul unei structuri compoziio nale laxe, intenional descusute". Satura se realiza ntr-un stil de asemenea variat. Ritmurile muzicale i prile cntate alternau cu cele vorbite. Satura includea un spec tacol teatral popular similar unei piese de teatru coregrafic. ntruct comicul dezlnu it, adesea persiflant, domin cu autoritate folclorul roman. Au fost importate far se populare mai complexe, ca atellana i mimul. Au existat ns i altfel de manifestri d e literatur oral. Ne referim mai ales la cntecele de osp", carmina conuiualia. In ce r ezidau ele? Cu prilejul banchetelor, comesenii ori nite copii", pueri, nsoii de cntre in flaut exaltau gloria unor brbai vestii. Erau celebrate nfptuirile lui Romulus i Rem us, ale lui Servius Tullius, ale Horailor i Curtailor etc. nct ne aflm n prezena unor eme eroice dramatizate, de vocaie biografic. Cum am mai artat de fapt, romanii nu a u avut o mitologie proprie. Cel mult au mprumutat-o pe cea a grecilor. Desigur, r omanii cunoteau scrierea, dar nu o utilizau pentru alctuirea de ficiuni literare. A lfabetul latin deriv din cel grecesc, la rndul lui de obrie fenician. Alfabetul eleni c a fost introdus la Roma de etrusci, care l preluaser de la grecii din Italia mer idional. Romanii nu foloseau dect majusculele i nu despreau cuvintele ntre ele. Pe la mijlocul secolului al IlI-lea .C, litera C indica att velara surd, ct i pe cea sonor, prin urmare att pe C, ct i pe G. i ulterior C s-a pstrat la ortografierea anumitor nu me proprii. De aceea s-a scris Caius i Cnaeus pentru prenume care erau de fapt Ga ius i Gnaeus. Dac lsm de o parte inscripii arhaice, fr caracter literar, o adevrat l tur, care se voia artistic, emerge abia la 240 .C, ca oper a unui grec din Tarent, f ost sclav la Roma. Adic a lui Livius Andronicus. Fr ndoial, acest poet a scris divers e poeme i a tradus Odiseea homeric n latinete, dar activitatea sa literar s-a centrat pe teatru. ntr-adevr, nceputurile literaturii latine culte au fost dominate cu aut oritate de teatru. Acest fenomen ni se pare firesc dac lum n 84 Eugen Cizek

_ considerare faptul c romanii pragmatici, dar i ritualiti, preferau s vad cu ochii lor desfurarea ficiunii, i nu s i-o imagineze n urma lecturii unor opere literare. Din vr mea rzboiului purtat mpotriva lui Hannibal pn la mijlocul secolului al II-lea .C, com edia latin cult nregistreaz apogeul su, veacul su de aur". Autori ca Plaut, Caecilius tatius i alii au scris i pus n scen comedii palliate. Termenul palliata trimite direc t la mantaua greceasc, pal-lium, n opoziie cu toga latin. Libretele textelor erau mpr umutate unor comediografi greci din epoca elenistic, ns subiectele comportau de fap t un univers mixt, greco-roman, care cir-cumscria o autentic ar a comediei. Autorii romani de comedie au furit un teatru complex, muzical-coregrafic n mare msur, care implica i un contact direct cu spectatorii, invitai s participe la desfurarea intrigi i pieselor. Se profileaz astfel un veritabil metateatru de cea mai bun calitate. B rusc literatura latin, abia nscut, a generat adevrate capodopere, precum Pseudolus, celebra comedie a lui Plaut. Incontestabil, exist diferene ntre comicul total, mbiba t de farsesc dezlnuit, al lui Plaut i comicul ponderat, tributar umanismului scipio nic, al lui Tereniu. Nu exist teatre permanente. Se improvizeaz teatre temporare, u nde se desfoar spectacolele. Desigur, s-au scris i tragedii ori mai ales epopei, pre cum cele ale lui Naevius i Ennius. Proza romanilor a demarat" mult mai greu. De al tfel, primii istoriografi romani, ca Fabius Pictor, cel dinti istoric al Romei, a u scris n grecete. Am scos n eviden, n alt capitol, pricinile acestei opiuni iniiale tru limba greac. Primii istorici au scris ndeosebi analistic. Or, analele", annales, i aveau ca arhetip-model acele liste de evenimente petrecute n fiecare an, pe care le afiau marii pontifi romani. Dar Cato cel Btrn nu numai c a creat monografia ca s pecie istoriografic, dar i-a scris opera istoric n limba latin. Istoricii care i-au s uccedat au privilegiat de asemenea redactarea lucrrilor lor n latinete. Pe de alt pa rte, Cato cel Btrn a alctuit i un tratat consacrat gospodririi proprietilor agricole, nde a pledat cu fervoare cauza rentabilitii, a obinerii unui profit maxim i a modern izrii mijloacelor de a practica agricultura. Desigur, romanii

vremii gustau literatura. Am menionat, ntr-un subcapitol anterior, cercul Scipioni lor, deschis elenismului, noilor moravuri i idei, receptiv fa de cuceririle literat urii i ale filosofiei greceti. Criza vechilor mentaliti romane, cu atta strnicie apra de Cato, se apropie cu pai repezi. Totui, chiar n secolul al II-lea .C, romanii pref er ntrecerile sportive, desfurate cu prilejul srbtorilor. Pre de o singur zi, iniial loc ntreceri, curse de care. n zilele urmtoare, spectatorii se mulumesc cu reprezent aii susinute de muzicani, dansatori, acrobai, scamatori etc. n jurul anului 364 .C, sr orile au fost prelungite. n locul unde se desfoar cursa de care se ridic o tribun de l emn. Cum remarca nc Theodor Mommsen, la Roma se nscuse o scen public, n cele din urm d schis i poeilor dramatici. Influena greac este indiscutabil. Chiar vocabulul scen", s na, provine din termenul grecesc skene 16.

Atotputernicia oligarhiei: nobilitas Stingerea sau diminuarea considerabil a conflictului dintre patricieni i plebei nu au determinat anihilarea ori mcar estomparea caracterului oligarhic al instituiil or Republicii. Dimpotriv, ele au impus potenarea structurilor oligarhice. Cetenii er au egali n multe privine, dar nu i n domeniul politicii, al gestionrii statului. Fr n al, aveau garania c li se aplic n mod riguros legile. ns acestea nu erau practic acele pentru toi. Cetenii dispuneau de liberti, dar la Roma nu a existat niciodat o adevrat emocraie. Nici n sens grecesc, prin excelen atenian, nici n sens modern. REPUBLICA RO MAN: VIAA INTERN 85 Censura era rezervat fotilor consuli, ndeosebi dac acetia nu ddeau de bnuit c ar pute ilita pentru iniiative destabilizatoare fa de privilegiile clasei politice". Acest f apt a survenit mai ales dup censura celebr a lui Appius Claudius, supranumit ulter ior Orbul", Caecus, din 312 .C. Acest censor a controlat cu strictee cheltuielile p ublice, a iniiat lucrri de notabil amploare, ca ridicarea primului apeduct roman i, probabil, deschiderea unei vestite osele spre Seapolis, aa-numita uia Appia. A cum prat de la particulari cultul lui Hercule i ndeosebi a nscris pe lista senatorilor, album, fii de liberi. A autorizat liberii s se nregistreze n oricare trib. n acest mod s-au extins, sensibil, clientelele ginii patriciene, dar de origine etrusc, a Cla udiilor. Censura subsecvent a revenit ns la principiul cantonrii noilor ceteni, de obr

modest, n cele patru triburi urbane. nscrierea ntr-un trib rural ilustra apartenena la o familie de oameni nscui liberi.

Pn la urm personalul politic al Romei, cel al gestionarilor ei, s-a recrutat aproap e exclusiv printre patricieni i printre plebeii bogai i influeni. S-a ajuns astfel l a constituirea de fado a unei categorii privilegiate, aa-numita nobilime"', nobili tas. Un nobil", nobilis, este un cetean cunoscut datorit meritelor sale, ca i origini i familiale. Teoretic, sorgintea puterii nobililor consist n exercitarea magistrat urilor, ca efect al scrutinului desfurat n adunrile populare. Acestea sunt ndeosebi c ensitare. nct, ncepnd din secolul al III-lea .C, competenele politice sunt monopolizat e de ctre nobilitas. Un om nou", hotno nouus, este cel ce dobndete primul din famili a sa o magistratur, n special un consulat. Precum Cato cel Btrn. Dar nobiles au grij ca foarte puini oameni noi s se infiltreze n rndurile lor. Ia fiin un grup de adevrai ati", motenitori a numeroase consulate. Desigur, nobiles lupt ntre ei pentru a obine magistraturi, dar acestea sunt practic confiscate de un fel de cast. Dac oameni no i puteau eventual accede la magistraturile inferioare, dotate cu mai multe postu ri, consulii nu au fost dect doi la numr, cel puin pn n vremea lui Iulius Caesar. Prin urmare, ndeosebi consulatul devine o afacere de familie. Sau de cteva familii. Pui ni oameni noi" au asumat consulatul. Dar i acetia au tras profit din situaii de criz, cum a fost cea creat de victoriile lui Hannibal n cel

de al doilea rzboi punic. Dac, ntre 284 i 224 .C, au ajuns la consulat cincisprezece o ameni noi", nu au mai avut acces la magistratura suprem dect patru ntre 200 i 146 .C. Din 233 pn n 133 .C, 58 de familii au asumat 200 de consulate, dintre care 113 au f ost deinute de 13 gini. In frunte se situeaz Cornelii, cu 28 de consulate, dintre c are 12 ocupate de ramura Scipionilor, urmai de Aemilii, cu 12 consulate, de Fulvi i, cu 11, de Postumii i Claudii Marcellii, cu 9 consulate. n total 63 de consulate au revenit la 5 familii. Claudii au dat Romei 22 de consuli, 5 dictatori i 7 cen sori. Muli asemenea consuli provin din rndurile plebei. Dac anumii patricieni nici n u au acces la magistraturile superioare, gini plebeiene le acapareaz. Cum am mai s emnalat, aceste familii plebeiene sunt adesea mai opulente i mai conservatoare de ct cele patriciene. Este cazul puternicei ginte a Metellilor, dar i al Semproniilo r. Tiberius Sempronius Gracchus (214-l54 .C), nepot i fiu de consuli, s-a distins pe cmpurile de btlie ale Republicii. Ca tribun al plebei, a aprat cauza lui Scipio A fricanul, a crui fiic o va lua mai trziu n cstorie. Orgolios, generos, integru, n cali ate de censor, n 169 .C, a blocat liberii sraci ntr-un singur trib. Anumite semne ext erioare i caracterizeaz pe nobiles. Dup ce devin senatori, ei poart pe tog ori pe tun ic o band lat de purpur, laticlavul, laticlauus, i nclri 86 Eugen Cizek speciale. Le rezervate locuri de onoare, cnd asist la spectacole. Teoretic, nobiles continu s fa c parte din centuriile de cavaleri; n realitate ei tind s se diferenieze de ceea ce tot mai mult constituie ordinul ecvestru. Naterea formeaz, n ultim instan, un avantaj esenial n realizarea unei notabile cariere politico-militare. Patricienilor nu li se mai rezerv dect puine privilegii, cum ar fi flaminatul lui Iupiter. n contraparti d, nu pot exercita tribunalul plebei i nici o parte dintre ediliti. Desigur, nu pot vota n cadrul conciliilor plebei. Marile familii nobile, att de patricieni ct i de p lebei, mpart, pe picior de egalitate, drepturi i ndatoriri relevante. Astfel au dre ptul de a-i pstra n locuine imaginile strmoilor, scoase de acolo numai cu prilejul uno r nmormntri, ca i la elogii gravate i la funeralii publice. S-a remarcat c memoria col ectiv a Romei este n primul rnd cea a marilor familii nobile. Lealitatea fa de mos ma iorum, cono-taiile valorilor cheie, precum fides i pietas, convertesc aceste famil ii n posesoare ale unui fel de jurisprudene n raport cu iniiativele instituionale, n d eintoare ale unei pregnante autoriti morale, exprimate n For i n senat. De altfel, ele se amestec ntre ele, i cstoresc motenitorii n mediul lor, practic nchis. Acest fenom conduce la cstorii consanguine. Se recurge i la adopiuni. Scipio Aemilianus nu era Scipio dect prin adopie. Apar i unele divoruri. Averea este tot att de important ca i aterea. Suntem departe de proverbiala srcie a lui Cincinnatus. Nu trebuie uitat c ex ercitarea magistraturilor nu este retribuit, c orice campanie electoral este costis itoare, c patronii trebuie s fie generoi cu aceia care le sunt clieni, c se impune un standing" de prestigiu, c marile familii au nevoie de un numeros personal, format din scribi, arhiviti, casieri etc. Amintim c un plebiscit din 218 .C. interzice se natorilor averea de natur comercial sau industrial, operaiile financiare. Senatorii au numai dreptul s nfiineze crmidarii pe domeniile lor. Dat fiind c materialul fabrica t de ele, crmizile, sunt confecionate din argil; averea lor era legat de pmnt. Guverna ea provinciilor devine o surs fundamental de mbogire, datorit przilor de rzboi acumul , diverselor forme de venalitate. Fr ndoial, marea proprietate funciar este indispens abil nscrierii n centuriile de cavaleri i n prima clas censitar. Legturile clientelar onstituie una dintre temeliile puterii deinute de nobiles. Expansiunea n Italia i u lterior n exteriorul acesteia a sporit nsemntatea sistemului clientelelor. Generali i romani puteau s acorde avantaje anumitor localnici, astfel transformai n clieni, n fiine dependente de ei. Raporturile clientelare implic asisten n justiie, la procese, de fapt n ambele sensuri: clienii l ajut pe patron la nevoie i acesta procedeaz identi c cnd ei se afl n cauz. Patronul acord clientului bani i hran. Sprijinul patronului ap e client mpotriva unor abuzuri la care ar fi putut s fie supus. La rndul lor, clieni i l susin n campaniile electorale i i asigur un stat major competent de prieteni", ami i, n timpul exercitrii mandatului de magistrat ori de promagistrat. Multiplicarea rzboaielor a putut impune prelungirea unor mandate de consuli i de pretori, dar pr orogarea nu poate depi trei ani. Promagistraii sunt asistai de lociitori, de delegai" i statului, legai, care pot comanda legiuni. Pentru c mandatele demnitarilor sunt limitate n timp, se favorizeaz o categorie de funcionari de carier, angajai pentru in tervale de timp mult mai mari. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 87 '

ndatoririle nobililor Privilegiile au fost mult vreme compensate de ndatoriri numeroase. Nobilii pltesc i mpozite mari, sunt supui unui serviciu militar mpovrtor. Ei se afl n slujba statului. Senatul i controleaz cu strictee. Sunt create jurii alctuite din senatori; ele se pr onun n diverse litigii publice i private. Spre mijlocul secolului al II-lea .C, o les e Calpurnia statueaz un juriu permanent, sortit s judece i s pedepseasc extorcrile de fonduri bneti i jefuirea provinciilor. Ne referim la aa-numita quaestw de repetundis . Nobilul roman este inut s dovedeasc romanilor din vremea sa i posteritii o virtute", uirtus, pus permanent n serviciul comunitii ceteneti. Primete uneori un supranume, un gnomen, care amintete de victoriile repurtate asupra africanilor, asiaticilor,

hispanilor sau allobrogilor: Africanus, Asiaticus, Hispanus, Allobrogicus. D nume unor osele (Appia, Aurelia, Aemilia, Flaminia etc.) sau oraelor ntemeiate de el. C onstruiete temple, basilici, opere de art plasate n piee. Lupt din greu pentru asigur area concordiei ntre ceteni. De aceea este ndeobte obligat s-i limiteze ambiiile, s ne dezechilibrele. Desigur, casta nobiliar atest unele tare. Rivalitile politice pot genera conflicte, chiar sngeroase, n snul aceleiai familii. Mai trziu, Tiberius Grac chus va trebui s se confrunte violent cu verii si Cornelii. Unii magistrai nu ezit s ignore legile, s se aeze deasupra lor, n special cnd se afl departe de Roma. n 189 .C, Manlius Vulso a atacat fr rost pe galai i a obinut triumful. Se nmulesc ceremoniile, p ecum triumful", triumphus, la origine tnumpus, care ddea dreptul generalului nvingto r s strbat uia sacra, pe un car ptrat, nsoit de soldaii i de prizonierii lui. Ceremon triumfului fusese importat din Etruria. De altminteri, obria etrusc lsase urme. Pract ic triumftorul, care urca spre Capitoliu, urmat de trupele sale, era divinizat. E l avea chipul badijonat cu miniu, ca i statuia zeului (Iupiter), pe care se pregte a s-l onoreze. Deriziunea nvingtorului, utilizat de otenii lui, constituia de asemene a o practic neroman, care iniial urmrise s-l protejeze, din punct de vedere magic, mpo triva riscurilor inerente unei asemenea forme de apoteoz. Exista i ovaia, ouatio, n cadrul creia un biruitor strbtea pe jos aceeai cale sacr, sub aclamaiile mulimii. Sena ul are n general tendina s modereze politica extern expansionist. Totui generalii, mpi de nevoia de a-i spori bogiile i de legturile clientelare din afara Italiei, provoac intervenii militare pe scar larg. Cu toate acestea, ntre 286 i 133 .C. nu mai survine nici un contencios major n interiorul Cetii. Este epoca de aur a acesteia, epoc impr egnat de concordia, de neutralizarea reciproc a faciunilor politice, de echilibru nt re drepturi i ndatoriri. Pe deasupra, nu numai nobiles profit de navuirile furite de e xpansiunea extern. Cel puin pentru o vreme, muli ceteni romani i-au vzut ameliorat co a material. In plus, pn la cucerirea Cartaginei, teama de duman ndemna la o solidariz are a corpului cetenesc. Totui, ncepnd din 167 .C, acest echilibru a fost fragilizat i menit destrmrii, producerii de convulsii socio-politice grave. Sfritul echilibrului intern Ce s-a petrecut n 167 .C? A fost practic suprimat tributuml Acest tributum, impozi tul direct pe venituri, ndeosebi pe proprietile agrare, fusese instituit, dup 88

Eugen Cizek tradiie, cu prilejul lungului asediu al cetii etrusce Veii, ntre 406 i 39 8 .C, cnd fusese introdus i solda acordat celor ce efectuau serviciul militar (Liv., 4, 59, 1l-60). Acest tributum fusese conceput ca o contribuie extraordinar, sortit finanrii cam-if paniilor militare, nvederndu-se mai degrab similar prestaiilor greceti dect impozitelor moderne. Era fixat proporional cu averea, nct cei mai sraci ceteni nu * l achitau. Partea care revenea fiecrui contribuabil varia n funcie de suma total ce trebuia perceput i de necesitile statului. Aceast parte putea echivala cu 1% diri;; avuia personal, dar uneori era mai mare. In acest fel, nobiles dispuneau de substa niale I privilegii politice, dar erau obligai s plteasc pentru meninerea acestora. ns 167, .C, trezoreria Romei a dispus de resurse suficiente, datorit lichiditilor intrat e la Roma n urma victoriei lui Paulus Aemilius asupra Macedoniei. nct, fr s fi fost I vreodat oficial desfiinat, tributum nu a mai fost perceput de la cetenii romani din I Italia pn n 43 .C, cnd a fost temporar restabilit. Numai necetenii Italiei l mai ac au. Fapt care a creat, n minile lor, o adevrat frustrare. Cu siguran, au subsistat imp ozitele indirecte i vmile. Pentru mrfurile intrate n Italia, pentru obinerea . monopo lurilor publice (exploatarea minelor i pdurilor), pentru eliberrile de sclavi etc. n orice caz opulenii Italiei au fost favorizai. Pe de alt parte, nobiles sunt din ce n ce mai puin interesai de efectuarea serviciului militar. Sau mai curnd interesai sl presteze ca izvor de mbogire. Pe de alt parte, fie ruinarea unor mici i mijlocii pr oprietari de pmnt, fie teama rspndit printre ei c vor fi silii s-i prseasc casele familiile, n vederea angajrii n rzboaie ndeprtate de Italia i ndelungate, au creat m dificulti recrutrii n principiu obligatorii n rndurile infanteriei grele romane. Toat e aceste fenomene nu puteau rmne fr urmri grave. Ele au condus spre ruperea echilibru lui sociopolitic intern, spre dispariia acelei concordia a cetenilor, la care ne-am referit mai sus17.

NOTE 1 Privitor la crmuirea exercitat de ctre Brutus, Publicola i Porsenna, vezi Massimo Pa llotino, Lo sviluppo socioistituzionale di Roma arcaica alia luce di nuovi docume nti epi-T grafici", Studi Romani, 27, 1979, pp. l-l4; P.-M. Martin, op. cit., pp . 31l-322; E. Cizek Mentaliti, pp. 94-95. - Pentru etimologia vocabulelor care ind icau plebea, a se vedea A. Walde - J.B. Hoffmann, Lateinischesetymologisches Wor terbuch, ed. a3-a, Heidelberg, 1956, pp. 320-321; M. Scovazzi, Le origini del di ritto germanico, Milano, 1956 (care propune etimologie indoeuropean i raporturi ntr e plebs i termeni care, n idiomuri germanice, desemnau oameni de condiie modest). Al fred Ernout-Antoine Meillet, Dictionnaire etymologique de la langue latine, ed. a 5-a, Paris, 1967 i Giacomo Devoto, Storia della lingua di Roma, ed. a 2-a, Bolo gna, 1969, pp. 50-51 sugereaz etimologii neindoeuropene (mprumutate de nvlitori popu laiilor mediteraneene dirirj Laiu). Relativ la un alt punct de vedere, vezi J.-C. Richard, op. cit., pp. 104-l05. Cu privire la originea plebei, la dualismul patr iciano-plebeian, la luptele ntre plebe i patricieni, inclusiv la

secesiune, a se vedea Berthold Georg Niebuhr, Histoire romaine, trad. fr. de P.A . de Golbery, 7 voi, Paris, 1830-l840, mai ales II, pp. 143-l71; G. Boni, Foro ro mano", Atti del Congresso.. REPUBLICA ROMAN: VIAA INTERN 89 Internaionale di Scienze Storiche, Roma, 1904, V, pp. 493-584; G. Oberziner, Origine della n:be romana, Leipzig-Genova, 1901; id., Patriziato e plebe nello svolgimento delle origini ro mane, Milano, 1912, passim; Andre Piganiol, Essai sur Ies origines de Rome, Pari s, 1916, passim (punct de vedere ulterior nuanat); Gustave Bloch, La Republique r omaine, ed. a 2-a, Paris, 1919, pp. 8-50; 120-l34; J.-C. Richard, op. cit., pp. XIX; 78-334; 409; Th. Mommsen, Op. cit., I, pp. 159-l83; P.-M. Martin, op. cit., p. 273; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 4l-42; id., Mentaliti, pp. 57-61; 164-l65; 2 07-209. Referitor la tribunii plebei, ale cror competene se oouneau puterii magist railor, la esena lor religioas, cci ei erau pui sub protecia zeiei Ceres, vezi P- Grim l, op. cit., pp. 155-l57 (care exclam, la p. 156, ca s circumscrie aceste competene : parc s-ar fi ivit din adncul vremurilor un vrjitor naintea cruia fiecare ddea napoi dar i M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 43-45. 3 Ne referim la A. Guarino, La r ivoluzione della plebe, Roma, 1975 (tot capitolul al aselea); ase vedea i J.-C. Ri chard, op. cit., pp. 114-l17; P.-M. Martin, op. cit., pp. 336-337; M. ChristolD. Nony, op. cit., pp. 45; 48; E. Cizek, Ist. Ut. lat., p. 42; id,, Mentaliti, pp. 9 9; 190. 4 Pentru magistraturi i magistrai, vezi Jean Gaudemet, Institutions de V A ntiquite, Paris, 1967, pp. 329-336; P. Grimal, op. cit., pp. 149-l62; Claude Nic olet, Rome et la conquete du mor.de mediterraneen, I, Les structures de 1' Itali e romaine, Paris, 1977, pp. 396-403; P.-M. Martin, op. cit., pp. 300-305; E. Ciz ek, Mentaliti, pp. 158-l60; 172-218. 5 Censul se ncheia printr-o ceremonie religioa s, desfurat pe Cmpul lui Marte. Toi cetenii, clrei sau infanteriti, defilau aici, i. Se efectua o slujb de purificare a lor, pnp. sacrificarea a trei animale: un p orc, o oaie, un taur (suouetaurilium). Aceast ceremonie era numit lustrum (Liv., 1 , 44, l-2). 6 A se vedea Th. Mommsen, op. cit., I, pp. 184-l86; 465-469; i J. Gau demet, op. cit., pp. 314-316; CI. Nicolet, Le metier de citoyen, p. 117. Pentru clasificarea censitar, vezi Andre Piganiol, Un document d'histoire sociale: la cla ssification servienne", Annales d'Histoire Economique et Sociale, 1933, pp. 113l24. Privitor la toate problemele adunrii centuriate, vezi E. Cizek, Mentaliti, pp. 15l-l64. 7 Vezi CI. Nicolet, Le metier de citoyen, pp. 305; 307. Dar ntructva ,i T h. Mommsen, op. cit., I, pp. 183-l86; 465-469; E. Cizek, Mentaliti, pp. 165-l70. 8 A se vedea Francesco De Martino, Storia della costituzione romana, 7 voi., ed. a 2-a, Napoli, 1960-l964, II, pp. 154-l55; J. Gaudemet, op. cit., pp. 325-326; E . Cizek, Mentaliti, PP- 164-l65. 9 A se vedea CI. Nicolet, Le metier de citoyen, p . 15; id., Les structures, p. 373; i J- Gaudemet, op. cit., pp. 354-356; E. Cizek , Mentaliti, pp. 109-l11. 10 Vezi, n aceast privin, J.-C. Richard, op. cit., pp. 478-4 84; P.-M. Martin, op. cit., p. 215. Vestigiile sacre arhaice sunt mult mai numer oase n For. Astfel zeul Ianus avea un sanctuar n For, mai degrab un arc n form de bol t dect templu. Statuia acestui zeu, a crui sem-mucaie originar dispruse, se afla lng , ntr-o capel descoperit. Zeul era figurat cu dou 'ee. purtnd numele de Ianus bifrons. Porile capelei erau deschise cnd Roma se afla n stare de --"-"oi, pentru a se nchid e cnd domnea o pace absolut n relaiile cu alte popoare. n conformitate cu legenda, cnd se declanase rzboiul pricinuit de rpirea sabinelor, Ianus fcuse s neasc un izvor de erbinte, n scopul de a tia calea invadatorilor sabini. Pentru viaa c"idian i privat di aceast epoc, pentru For i altele, a se vedea mai ales P. Grimal, op. cit., 90 Eugen Cizek pp. 7-99; 302-331; 356-359; i M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 58-60; P. Veyne, op. cit., pp. 79-l00. 12 Pentru fenomenul asociativ, colegii i circuli, inclusiv cel al Scipionilor, vezi F.M. De Robertis, II fenomeno associativo nel nwndo ro mano, dai collegi della Repubblica alle corpo-razioni del Basso Impero, Napoli, 1955; CI. Nicolet, Le metier de citoyen, pp. 264-399; 415-417; Eugen Cizek, U ep oque de Neron et ses controverses idiologiques, Leiden, 1972, pp. 55-57; id., Ne ron, Paris, 1982, pp. 217-246; id., Ist. Ut. lat., pp. 45; 96-97; id., Mentaliti, pp. 27-31. 13 Pentru economia acestei secvene istorice, a se vedea M. Le Glay, op . cit., pp. 109-l39; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 45; 60; 74-77. ntre 210 i 209, Roma a capturat 50.600 de aliai ai lui Hannibal, transformai n sclavi. S-au adu gat 30.000 de locuitori ai Tarentului (n 209), 35.000 de cartaginezi (n 201), 155.

000 de macedoneni i greci, n secolul urmtor, 26.700 capturai n Corsica i n Sardinia ( 77). 14 n legtur cu acest senatusconsult, cu bacchismul i reprimarea lui, a se vedea A.J. Festugiere, Ce que Tite-Live nous apprend sur Ies mysteres de Dionysos", Me langes de l' Ecole Franqaise de Rome et d'Athenes, 1954, pp. 79-99; J.-M. Paille r, La spirale de l'interpreta-tion: Ies Bacchanales", Annales. Economie, Societe, Civilisation, 1982, pp. 929-952; id., Les pots casses des Bacchanales", Melanges de V Ecole Franqaise...., 95, 1983, pp. 7-54; id., Bacchanalia. La repression d e 186 av. J.-C. Rome et en Italie, Roma, 1988; J.-L. Voisin, Tite-Live, Capoue et les Bacchanales", Melanges de V Ecole Frangaise..., 96, 1984, pp. 60l-653; dar i Marie-Laure Freyburger - Gerard Freyburger - J.-C. Tautil, Sectes religieuses e n Grece et Rome dans V Antiquite pa'ienne, Paris, 1986, pp. 6l-70; 185-l97; M. L e Glay, op. cit., pp. 170-l72; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 77; Gerard Frey burger, Mysteres dionysiaques et promesses de survie. Les baccants de Rome", La V ie et la Mort dans V Antiquite. Actes du Colloque Organise en janvier 1990 par l ' Association Guillaume Bude de Dijon, Dijon, 1991, pp. 109l32; Yves Lehmann - D ominique Briquel - Gerard Freyburger - Mireille Hadas-Lebel Vinciane Pirenne-Del forge Charles-Marie Ternes, Religions de V Antiquite, Paris, 1999, pp. 256-290. n legtur cu religia Republicii, cu penetraia cultelor orientale, vezi i A. Grandazzi, op. cit., p. 264; Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, Par is, 1989, pp. 35-l27; Y. Lehmann i colaboratorii, op. cit., pp. 29l-320. 15 Datorm , n foarte mare parte, consideraiile relative la religio roman a Republicii lui M. Christol - D. Nony, op. cit., pp. 5l-55. A se vedea i Th. Mommsen, op. cit., I, p p. 104-l17; 262-265; 493-504; ns i Y. Lehmann i colaboratorii, op. cit., pp. 189-211 . Pentru rolul edililor n ornduirea jocurilor, vezi J. Gaudemet, op. cit., pp. 347 -348. n ce privete dezvoltarea

arhitecturii i artelor plastice, mai jos tratat, vezi Th. Mommsen, op. cit., I, pp . 143-l46; 274-278; 536-537. A se consulta i P. Grimal, op. cit., pp. 243-249; J. Neraudau, L'art romain", Rome et nous. Manuel a"initiation la litterature et la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 277-280. 16 Vezi Th. Mommsen, op. cit., I , p. 266. Pentru dezvoltarea literaturii, a se vedea E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp . 45-l28; Fabio Cupaiuolo, Storia della letteratwa latina, Napoli, 1994, pp. 7-8 2; Pierre Grimal, Literatura latin, trad. romneasc de Mariana i Liviu Franga, Bucuret i, 1997, pp. 53-l30. 17 Pentru nobilitas, echilibrul intern i pentru pricinile ru perii lui, a se vedea mai ales M. Christol - D. Nony, op. cit., pp. 48; 77-82; E . Cizek. Mentaliti, pp. 69-70; 105-l06; 184; 192; dar i G. Bloch, op. cit., pp. 145 -201; CI. Nicolet, Le metier de citoyen, pp. 200-228; M. Le Glay, op. cit., pp. 8l-l56; 185-l90; n ce privete triumful, vezi Y. Lehmann, op. cit., p. 202.

IV. REI SFUBLICA ROMAHA: CUCERIRI I EXPANSIUNE (SECOLUL AL V-LEA - 201 .C.) Roma asediat Cndva, probabil n 496 .C, romanii, comandai de dictator-vX Postumius Albu, au biruit liga latin (Liv., 2, 19), n btlia de la lacul Regillus (loc nc neidentificat), n condi le presiunii exercitate de triburile muntenilor asupra Laiului, cum am artat mai s us, s-a ncheiat, dup legend, n 493 .C, un tratat, aa-numitul foedus Cassianum. Acest t atat", foedus, fusese iniiat de ctre Spurius Cassius. Reiterm observaia c acest foedu s asigura autonomia Romei fa de liga latin, din care fcea totui parte. De fapt, att la tinii, ct i grecii din Cumae militaser pentru restaurarea Tarquinilor, deoarece se temeau de alte influene etrusce, infiltrate n Roma. Pe de alt parte, Roma a profita t de concurena pentru supremaia n interiorul confederaiei latine, desfurat ntre Ardea avinium, Aricia i Tusculum. Dei liga latin i avea un sanctuar federal n crngul sacru a Dianei, de la Aricia, pe malurile lacului Nemi. Cum am mai artat, o faciune polit ic naional a lichidat definitiv nrurirea etrusc pn n 480 sau 470 .C. Cu toate acest a, nchis ntre limitele incintei sale i ale hinterlandului su (adic ogorul roman", ager romanus, ntins pn la cteva mile de Ora) a fos supus pre de multe decenii unui asediu a roape permanent, exercitat de vecinii si. Nu au disprut litigiile cu latinii. Miza era controlul aezrii Ardea, situat la 42 de kilometri de Roma. Dar att Roma, ct i res tul Laiului, au fost confruntate cu o puternic presiune din partea diferitelor sem inii sabellice, coborte din munii sraci, unde apruse un manifest excedent demografic. Muntenii voiau s se instaleze n Laiu, astfel cum vecinii lor, samniii, se stabilise r n Campania. Volscii, sabinii, equii, hernicii invadau Laiul. De altfel, multe din cuceririle i luptele atribuite de vulgata Romei primordiilor au fost de fapt ope ra ligii latine. Numeroase colonii puse pe seama Romei erau, n realitate, colonii ale ligii latine, n secolul al V-lea i n prima parte a veacului urmtor. Uneori Roma a trebuit s accepte, n interiorul su, invadatori. Este cazul celor 5.000 de sabini , condui de Appius Claudius. Ali sabini au ocupat regiunea etruscizat de pe valea m ijlocie a Tibrului, nchiznd astfel accesul Romei spre Campania. Ctre 160 .C., sabinii ptrund chiar n Roma, sub comanda lui Herdonius. i sprijineau sabinii din interioru l Oraului; ns, n cele din urm, au fost respini (Liv., 3, 17-l8). n aceast ncletare, fost susinut de Tusculum. Rzboiul cu sabinii s-a sfrit. S-au supus latinilor hemicii , ar, din 448 .C, sabinii nu au mai prezentat nici o primejdie. n schimb, volscii i equii au continuat s hruiasc pe latini i Roma pn la sfritul secolului al V-lea .C. anii au cucerit dou poziii importante, adic Tibur (azi Tivoli) i Praeneste. Considerm c Roma a fost constrns la o stare necontenit de asediu, la o penibil defensiv n tot c rsul secolului al V-lea .C. Nici raporturile cu etruscii nu erau excelente. Veii, la grania Etruriei, de fapt la 17 km de Roma, pe malul drept al ' ibrului, bloca comerul cu sare i pdurile de pe acest rm. Datorit posesiunii aezrii 92 Eugen Cizek REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE 93

Fidenae, situat la 8 km. n amonte de Roma, Veii controla ntregul Tibru i una dintre r cile de acces spre Campania. Totui romanii au combtut aceast cetate etrusc, prin di verse mijloace. Legendele se refer la cei trei sute de membri i clieni ai gintei Fa bia, care au purtat numai ei un rzboi pe aceste meleaguri. ns n 426 .C, romanii au pu s stpnire pe Fidenae i, dup un rzboi prelungit pre de zece ani, pn n 396, chiar pe V

dac nu cumva legenda a prelungit artificial durata rzboiului, prin analogie cu cel troian!). Zadarnic veienii au trimis soli n restul Etruriei; ei se ludau cu faptu l c n trecut nvinseser trei generali romani, ntr-o singur btlie (Liv., 4, 31). Camill a cucerit Veii, a distrus oraul din temelii i a vndut locuitorii ca sclavi. Cercetto rii moderni se ntreab de ce oraele etrusce nu s-au aliat cu Veii. Etruscii din Caer e (azi Cerveteri), aflai la 40 de km de Roma, s-au aliat cu forele lui Camillus i a u primit chiar o cetenie roman limitat, ciuitas sine suffragio. Oare ntruct ali etrusc detestau regimul politic al lucumonilor nc n vigoare la Veii? i ngrijora ofensiva ga llic, desfurat n plin Italie? Opinm c au contat mai ales rivalitile organice dintre trusce. Oricum creterea demografic asigura Romei un prestigiu notabil: n 393 .C. ea putea s se

bizuie pe 152.000 de ceteni mobilizabili.

Primejdia gallic Dar invazia gallilor senoni, aa-numitul tumultus gallicus, a creat n curnd probleme extrem de grave. Accidentul tragic astfel prilejuit Oraului i va marca pentru tot deauna memoria colectiv. El i va deprinde pe romani cu pruden i tenacitate sporit. Gal lii senoni ncepuser prin a ruina aezrile etrusce din valea Fadului. Astfel lua natere ceea ce se va numi Gallia cisalpin. ndemnate de emisarii Syracuzei, n rzboi cu ceta tea etrusc Caere, numeroase cete de galii s-au rspndit n Italia central i meridional. na dintre aceste bande celtice, poate cea mai puternic, sub comanda lui Brennus, la 18 iulie 387 sau 386 .C, pe micul ru Allia, adic la 15 km de Roma, a zdrobit fore le militare romane i a ocupat Oraul, cu excepia Capitoliului, unde s-au retras ulti mii aprtori ai Cetii. Romanii au trebuit s-i rscumpere eliberarea i s decid astfel i s se retrag, dup ce asediaser zadarnic Capitoliul timp de apte luni. Retragerea gal lilor senoni a costat 1.000 de libre de aur. La Veii i la Ardea, Camillus a recon stituit armata roman. Din nou, cetatea etrusc Caere a susinut cu fervoare cauza Rom ei: i-a primit temporar zeii, sacerdoii, obiectele sacre i i-a furnizat un ajutor militar substanial, care i-a permis s nfrng pe galii. Alte raiduri celtice au fost re spinse. Dup 380 .C, Roma a fost reconstruit. I s-a ridicat o nou incint i a primit un perimetru de 430 de hectare. Republica roman a continuat, o vreme, aliana cu etrus cii din Caere, sprijinind expediiile maritime ale acestora. S-a ncercat ncheierea u nei coalizri cu cetatea greaca a Massiliei (azi Marseille) i Roma, ajuns unul dintr e cele mai importante orae ale Italiei, a nceput s fie cunoscut de istoricii greci. Invazia generalizat a Italiei centrale de ctre galii slbise Etruria i Laiul. S-a pus capt ultimei ameninri gallice abia n 332-329 .C. n 358-354, Roma impune latinilor pace a ntre aezrile lor i exercit un fel de protectorat asupra Etruriei. n 348 .C, se nche un tratat cu ndeprtata Cartagin, care ilustra capacitile mediteraneene ale romanilor.

Reluarea expansiunii ntr-adevr, Roma reia i accelereaz expansiunea n toate direciile. Armata roman, capabil concentreze zece legiuni, intervine n conflictele dintre muntenii samnii i agricult orii campanieni. Roma ncepe prin a se alia cu samniii, mpotriva crora luptau latinii . Acetia din urm sunt nfrni de legiunile romane. Liga latin este desfiinat i ntreg te anexat. Se ajunge la un acord cu puternica i populata Capua. Acest ora era prin cipalul rival al romanilor la dobndirea supremaiei n Italia. Totui Capua este trepta t subordonat Romei, ca i Neapolis (azi Napoli), trecut sub protectorat roman. n realitate, cetile greceti din sud solicit frecvent sprijinul romanilor spre a-i rezo lva diver-aenjele interne. De altminteri, diverse familii nobile romane, felurit e grupuri de interese acioneaz n Campania i n Italia meridional. Se es numeroase legt , inclusiv aliane familiale, ntre aceste meleaguri i Roma. Inevitabilul a trebuit s se produc. Ciocnirea cu federaia samniilor a fost cumplit. Romanii stnjenesc transhum anta samniilor spre punile de pe litoral. Samniii erau sraci, dar numeroi i foarte bun rzboinici. Pe de alt parte, ei au atras de partea lor alte populaii italice. Anii 348-338 .C. ilustreaz un moment crucial n prevalenta peninsular a Romei i n expansiune a ei maritim. Intrarea Romei ntr-o politic mediteranean s-a datorat i deosebitelor sa le raporturi cu oraul etrusc Caere. Aceast cetate se ntindea pe un spaiu foarte ampl u pentru antichitate, pendulnd, n cursul istoriei sale, ntre 150 i 420 de hectare. C aere dispunea de o flot numeroas, care, unit cu cea a punilor, se opusese n 535 .C. v eleitilor colonizatoare ale phoceenilor stabilii la Massilia. Descoperirile arheolo gice efectuate n Pyrgi, portul cetii Caere, atest strnsele legturi dintre oraul etrusc Cartagin, puse n oper nc din secolul al Vl-lea .C. Aproape de o inscripie etrusc n ea zeiei Uni, echivalent al Iunonei, s-au gsit mrturii scrise n limba cartaginez. Mag istrat etrusc, Thefarie Velianas, din Caere, introdusese n sanctuarul zeiei Uni di vinitatea punic Astarte.

Patru rzboaie au fost necesare romanilor ca s-i nving pe samnii i pe aliaii lor. Ele s au desfurat ntre 343 i 272 .C. Miza era dominarea Italiei. Victoria final asupra samni lor a ilustrat preponderena absolut a Romei n peninsul. Romanii au nceput prin a tia a ccesul samniilor spre cele dou rmuri maritime. Au ncercat s-i atace din spate, adic di Apulia. ns, n 321 .C, cnd armata roman s-a strduit s se strecoare n inima zonei sam

adic ntre Capua i Benevent, s-a produs catastrofa. Trupele romane, comandate de co nsulii Veturius i Postumius, au fost atrase ntr-o curs, ntins n trectoarea Caudium de amnitul Gavius Pontius. Romanii au fost obligai s capituleze i s treac dezarmai sub ju gul alctuit de lncile nvingtorilor. Acestea au fost celebrele furci caudine". Celebre prin faptul c au impus Romei una dintre cele mai umilitoare eecuri din istoria ei militar. Iar, n 315 .C, samniii i-au biruit din nou pe romani la Lautulae, un fel d e Termopile al Italiei centrale. Foarte numeroase seminii i orae italice au fost ca ptate ntr-o mare coaliie antiroman, din care fceau parte etrusci, munteni sabellieni , galii etc. Soarta conflictului a nceput s ncline n favoarea Romei abia ncepnd din 31 4 .C. ntre 318 i 312 .C, Capua a fost anexat de romani, care au instalat colonii n Cam pania. n 304 .C s-a ajuns la o pace 94 favorabil romanilor; ns intervenia lor n Lucani a determinat reluarea ostilitilor i victoria clar a legiunilor la Sentinum, n 295 .C, asupra unei mari armate gallo-sam-nito-etrusce. Samniii au fost practic alungai d e pe teritoriile lor tradiionale i mpini spre Etruria. Roma ctigase de fapt controlul asupra Italiei, dei samniii au mai ncercat s reziste. Abia n 272 .C, ei au fost defini tiv nvini i supui Romei. Unii dintre ei nu au iertat romanilor subjugarea final nici n secolul I .C. Totui luase natere un prestigios stat romano-campanian. ntre timp leg iunile lichidaser, mai ales dup 291 .C, toate focarele de rezisten antiroman din Itali a central.

Romanii erau contieni de primejdia constituit de marea coaliie pus la cale de samnii. Se aflase n joc nu numai supremaia n Italia, ci i soarta Romei nsi, cel puin tot att erios ameninat ca n 387-386 .C. Romanii au curat" rapid Italia central i au anexat t riile sabelline. O scurt revolt a Sabiniei centrale a fost zdrobit n 290 .C. Sabinia a fost anexat. Dac gini precum cele ale Comeliilor, Claudiilor, Deciilor vizau mai ales expansiune n Campania, Fabii erau preocupai ndeosebi de o extindere a puterii Republicii spre nord, n Etruria! Ca totdeauna, cetile etrusce nu se nelegeau ntre ele. Unele au refuzat aliana cu samniii i au rmas fidele Romei. Altele nu se hotrau cum s procedeze. Etruscii din Volsinii au preferat cooperarea cu samniii i au angajat ca mercenari cete de galii. Cu rare excepii, cetile etrusce au fost anexate. Romanii au pus stpnire i pe teritoriul gallo-senon, plasat ntre Ancona i Rimini actuale, unde au implantat o colonie. Arealul roman cuprindea 15.000 de kilometri ptrai. Un per icol major s-a conturat ns n sud. Bogata i influenta cetate greceasc din sudul Italie i, care era Tarentul, nu acceptase lesne distrugerea samniilor. Nici aliana dintre Roma i Catargina, care, n 306 .C, i delimitaser zonele lor de influen, respectiv n a i n Sicilia. Sprijinit de aliaii si osci i campanieni, Roma a lansat o nefericit dem nstraie militar n golful Tarentului. n aceast situaie, tarentinii au solicitat i obin ajutorul militar substanial al unui reputat condotier elenistic. Ne referim la Py rrhus, regele Epirului, stat de munteni sraci. El devenise basileu al Epirului n 2 96 .C, la vrsta de douzeci i trei de ani. Pyrrhus, alungat din Macedonia, a debarcat n Italia n fruntea unei disciplinate i bine antrenate armate elenistice. Dispunea chiar de elefani de lupt, pe care romanii nici nu-i mai vzuser vreodat. Pyrrhus se bi zuia pe 25.000 de soldai i pe 25 de elefani. nfruntarea lui de ctre legiuni, n 280 .C, la Herakleia, a nsemnat un dezastru pentru ele. Falanga, ca formaiune de lupt, i der utase pe romani. Elefanii de lupt i speriaser teribil pe soldaii romani, care au pier dut pn la o treime din efectivele lor angajate n lupt. Pyrrhus lanseaz un mar triumfal asupra Romei, care se ncheie la 60 de km de Ora. Senatul, ndemnat de btrnul Appius C laudius, nu accept ns condiiile de pace propuse. n 279 .C, Pyrrhus repurteaz o victori foarte ndoielnic asupra romanilor n Apulia, la Ausculum, rmas cunoscut n istorie sub orma sintagmei victorie a la Pyrrhus". Romanii au pierdut 6.000 de soldai dintre c ei 40.000 angajai n btlie, dar i Pyrrhus lsase 3.000 de mori pe cmpul de lupt. Pyrrh ece n Sicilia, unde, timp de doi ani, lupt mpotriva cartaginezilor i chiar a grecilo r, rsculai mpotriva sa. Rentors n Italia, este nfrnt, n 275 .C, de romani la localit Maleventum, care, dup victorie, va fi rebotezat Beneventum (Benevent). Dezamgit, ba sileul aventurier grec se rentoarce n Grecia. In orice caz el prilejuise romanilor o nou primejdie copleitoare. REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE 95

i Dar aventura lui Pyrrhus pusese capt oricrei tentative de expansiune elenistic n Ita lia. Romanii nvaser ceva din acest rzboi: s lupte mai organizat, s ridice tabere forti icate, adevrate castre. Nu au urmat dect operaii de curire". n 272 .C, Tarentul capit az i este supus unei jefuiri totale. Aici romanii au cunoscut cu adevrat vesela de lux a grecilor i sculpturile lor magistrale. Roma a devenit astfel stpna incontesta bil a Italiei. De la Rubicon - dar romanii btuser i fore militare din Gallia cisalpin la strmtoarea Messina, Italia era stpnit, controlat de Roma i de aliaii ei. n 265 .C presiunea aristocraiilor locale, Volsinii i Vulci, ultimele ceti etrusce independen te, trec sub dominaia Romei. Politica Romei fa de nvini i de aliaii si, adesea obliga o asemenea condiie, a fost complex, nuanat, dur la nevoie, foarte flexibil n unele ca uri. n o sut de ani, dup anexarea cetii Veii i pn la btlia de la Sentinum, Roma irevalenta n Italia. n douzeci de ani a fost stopat aventura expansionist a lumii elen istice n Italia, pare-se visat nc de Alexandru. Reechilibrarea factorilor politici i nterni din Cetate a susinut deosebit de substanial strategia defensiv-ofensiv a Rom ei n peninsul. n general s-au privilegiat soluiile pragmatice. Pentru a supune alte populaii italice, Roma a recurs la celebra soluie divizeaz i poruncete", diuide et imp era. Plaja" cuceririlor romane s-a vdit foarte variat alctuit. S-a pendulat ntre nimi cirea total, pn la temelii, a aezrilor ostile i primirea n rndurile fie ale cetenie e, fie ale aliailor, socii, a noilor supui, fr a exclude amputarea teritoriilor ce I e aparineau, nruirea incintelor fortificate, obligaii oneroase, n funcie de soldaii fu rnizai Romei, de felurite poveri, ca provizii (livrate romanilor), dar i aliane cu Cetatea etc. S-au implantat pretutindeni colonii romane, nvestite cu o vocaie mili

tar evident. Au fost populate cu soldai, lsai la vatr, puin numeroi (pn la dou sut aezai n punctele strategice ale Italiei, de pe rmurile Laiului i ale Campaniei, pn ia meridional i pe coasta Mrii Adriatice. Spre mijlocul secolului al III-lea .C, ace ste colonii, nchipuite ca poriuni ale Cetii, au fost implantate n Italia central i chi r Ia nord de Pad. n diverse zone s-au dezvoltat i colonii latine", ale aliailor, mul t mai numeroi, pn la cteva mii de oameni, n diverse zone. Cuceririle romane sunt aadar jalonate" de tot felul de colonii, ochii i urechile Cetii. Multor ceti subjugate li s e acorda o larg autonomie local, inclusiv n domeniul instituiilor. Aliana cu Roma se baza pe cooperarea ntre oligarhiile locale i nobilitas roman, care le determinase n mare parte s accepte preeminena Cetii. S nu omitem faptul, mai sus consemnat, c aceste elite indigene erau dependente de nobilitas prin complexe legturi de ospitalitat e, de clientel, prin obligaii reciproce i, uneori, chiar prin nrudiri. Romanii i-au r eprezentat totdeauna cucerirea Italiei ca fructul unei defensive permanente. n fo nd, prada de rzboi, ambiiile expansioniste au cntrit foarte mult. Clienii nobililor, destul de des negustori activi, aveau nevoie de supunerea altor populaii, care de multe ori le aducea profituri apreciabile. Desigur, nici n Italia i nici n exteriorul ei, Roma nu s-a strduit s latinizeze pe ci neva cu fora. Aculturaia nu

a fost obligat, ci acceptat, cteodat voit de aliai, socii. Cuceriii au adoptat rapid l mba, moravurile, chiar instituiile cuceritorilor. Cu dificultate, inclusiv n sudul Italiei, n marea Grecie", Magna Graecia, se va impune limba latin. Cele cteva sate din extremul sud-est al Italiei, aa-zisa Terra d'Otranto, unde teoretic se mai vo rbete i acum o greac aproape antic, constituie o excepie. Iar etruscii i-au pierdut co mplet limba, n prima jumtate a secolului I d.C

Roma a devenit astfel o veritabil supraputere mediteranean. De ea depindeau multe orae maritime i comerciale, ale cror interese nu puteau fi ignorate. Confruntarea c u punii Cartaginei devenea inevitabil. Cum s-a afirmat, ntre Roma, ajuns cpetenia Ita liei", caput Italiae, i o Cartagin n plin expansiune, conflictul devenea ineluctabil , n pofida vechilor nelegeri ncheiate ntre ele. Sicilia era prea bogat i prea importan din punct de vedere strategic, ca s opereze ca un tampon ntre 1 cele dou ceti de vocai e general mediteranean.

Primul rzboi punic ntr-adevr, n pofida primejdiilor mortale, nfruntate de Roma cu prilejul invaziei gal lilor, rzboaielor samnitice i aventurii funambuleti a lui Pyrrhus, principalul epis od al politicii externe a Republicii a fost conflictul cu punii. De data aceasta , nu se mai afla n joc destinul Italiei, ci soarta ntregului bazin al Mediteranei i , implicit, a Romei nsi. Suntem n momentul n care nu numai Roma i Cartagin, ci i Sele zii elenistici aspirau la o supremaie absolut. ntreaga zon avea nevoie"' de un factor unificator i preponderent. Roma ori Cartagin sau altcineva? Rezultatul acestei co liziuni gigantice, mcar pentru antichitate, a rezidat n expansiunea puterii Romei n afara Italiei, mai ales n vestul Mediteranei i ulterior i n estul ei. S-a pus n oper o asemenea extindere imperial dup cele trei rzboaie punice, care s-au prelungit mai mult de o sut de ani: 264-l46 .C. Am constatat c Roma i Cartagin fuseser aliate fidel e ntre ele. Vulgata referitoare la primordii" consemneaz tratate de alian nc din 509 Dar ulterior, mai cu seam n 348 i n 278 .C, ele au fost efectiv parafate. Desigur co nflictul a purces de la unul sau mai multe incidente minore. Oare primul rzboi mo ndial nu a pornit de la un absurd atentat mortal al unui srb fanatic (nu se tie de cine i de ce manipulat) mpotriva unui arhiduce dornic s reformeze un imperiu scler ozat i poate ntreaga Europ? La care s-a adugat panslavismul unor rui, pregtii pentru o ice, n afar de susinerea unui rzboi modern. n timp ce al doilea rzboi mondial nu a pur ces de la un fals atac al unor germani, mbrcai n uniforme poloneze, n contra ctorva po ziii militare, lipsite de importan, ale Reich-ului? Roma, n 264 .C, avea un tratat de alian cu grecii din Rhodos, dar nu concepuse nc o strategie oriental. Acordurile sta tuate cu punii, Poenii cartaginezi, i interziceau comerul cu Sardinia i Africa, dar i ngduiau accesul n Sicilia. Tocmai aici a survenit mrul discordiei", care a pus capt vechii coluziuni romano-cartagineze. Regatul grec al Syracuzei fusese salvat de ameninrile cartagineze de ctre Pyrrhus i n special de basileul su, abilul Hieron II. D ar mamertinii, mercenari campanieni-osci, iniial n slujba Syracuzei, au pus stpnire pe Messana (azi Messina) i au jefuit Sicilia oriental. Cartagin, deintoare a unor baz e politico-militare n Sicilia, le-a impus protectoratul su tocmai cnd Hieron era pe punctul s-i calmeze. Adic n 269 .C, moment cnd Roma avea de furc" cu ali mercenari c anieni la Rhegium i n Calabria actual. Pn la urm, mamertinii s-au pus sub protecia une Rome preocupate tocmai de lichidarea ultimelor rezistene etrusce. Comiiile centur iate, mpotriva ezitrilor senatului, accept colaborarea cu mamertinii i aprarea Messan ei mpotriva agresiunii Cartaginei. REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE 97

Romanii aveau de altfel o anumit slbiciune pentru osci. Trupele romane alung din Me ssana garnizoana cartaginez, abia instalat, i, n 263 .C, ncheie pace cu Svracuza, care pltete 100 de talani ca despgubiri de rzboi i se aliaz ferm cu Roma mpotriva Cartagi . Forele militare angajate ;n conflict erau practic egale, dar confruntate, ambel e, cu greuti financiare, n propriile lor ceti. Sprijinii de syracuzani, n 262 .C, rom i cuceresc Akragas sau Agrigentum i vnd locuitorii acestei ceti ca sclavi. Dar rzboiu l a durat foarte mult. n 260 .C, romanii au trebuit s fabrice o flot militar, sortit o crotirii bazelor proprii i blocrii celor ale punilor. Cu aceast flot, consulul Duili us smulge cartaginezilor o important victorie naval la Mylae, n nordul Siciliei. Ac

east biruin este fastuos srbtorit la Roma. De aceea, n 256 .C, consulul Marcus Attili Regulus, dopat" (sit uenia uerbo) de o nou victorie naval, lanseaz o ofensiv chiar n A frica punic. Aceast operaie eueaz ns lamentabil, nct corpul expediionar este silit leze. Dup cteva victorii iniiale, Regulus fusese nvins de Xantippos, general spartan , mercenar aflat n serviciul Cartaginei. Xantippos reorganizase performant forele militare de care dispunea Cartagin, Xantippos l-a zdrobit pe Regulus n btlia desfurat a Tunes (actualmente Tunis). Consulul, luat prizonier, este trimis la Roma pentr u a negocia o pace pe care el, acolo, o disuadeaz. Rentors n prizonierat, pe baza c uvntului de onoare, dat n clipa eliberrii provizorii, este lichidat. Generalul cart aginez Hamilcar Barcas repurteaz victorii n Sicilia. n 249 .C, flota roman, comandat d e consulul Publius Claudius Pulcher, care dispreuise presagiile defavorabile, est e nfrnt la Drepanum (azi

Trapani), n nord-vestul Siciliei. Romanii, tenaci, cum le era firea, fac un mare efort financiar i pun pe picioare o nou flot performant. n 241, flota roman, comandat e Gaius Lutatius Catulus, zdrobete ntr-o btlie hotrtoare desfurat la insulele Aegate ncipala for naval cartaginez. Pe de alt parte, Hamilcar Barcas, supranumit Fulgerul", nu este suficient susinut n Cartagin nsi. nct n toamna anului 241 .C. Cartagin cer omanii pierduser totui 300.000 de oameni, adic o cincime din efectivul militar cetene sc. Punii pltesc o substanial despgubire de rzboi (3.200 de talani de argint), ealonat e zece ani. Ei abandoneaz Sicilia. Cu excepia regatului siracuzan al lui Hieron II , Sicilia devine roman. Cum ns promagistraii provinciilor nu existau, guvernarea ins ulei revine unui quaestor naval, classicus, dublat de un pretor, n 227 .C, care i e ste superior. Sicilia este astfel convertit ntr-un grnar al unei Rome erijate n prin cipala putere mediteranean occidental, la egalitate cu marile regate elenistice. nf rnta Cartagin a trebuit s nfrunte noi dificulti, profitabile pentru romani. Mercenarii cartaginezilor, care nu fuseser retribuii datorit greutilor financiare ale punilor, ca i avariiei lor - se rscoal. Rentori din Sicilia i ajutai de triburile libiene i c de orae punice, ca Utica, nemulumite de supremaia mpovrtoare a Cartaginei, mercenarii se rscoal, sub conducerea lui Matho i a grecului Spendios. Cu mare dificultate forel e militare nativ cartagineze, dirijate de Hanno i de Hamilcar Barcas, i zdrobesc n 238 .C. Ceea ce va oferi lui Flaubert tema frumosului su roman, intitulat Salambo. Dar romanii ocup Sardinia, unde mercenarii le oferiser insula. Sardinia a fost an exat n 236 .C. Mai mult dect att, Cartagin, aflat n plin derut, a trebuit s achite nou compensaie de rzboi. Trupele romane au ocupat i Corsica. Cartaginezii, frustrai, chiar traumatizai, nu au putut dect s ur asc Roma i s se pregteasc de revan. Oricum, Roma i-a continuat avansarea spre nord. P tic, ntre 238 i 218 .C., romanii au cucerit Gallia cisalpin. Marea Tyrrhenian devenis e un lac roman, cci ligurii erau atent supravegheai de flota roman. Pe de alt parte romanii, aflai sub contestarea intern, destul de rspndit, a structurilor oligarhice, aveau nevoie de o expansiune septentrional. Animatorul acestor pusee" spre nord a fost Gaius Flaminius, tribun al plebei n 232, consul n 223 i 217, censor n 220 .C. Pe lng propunerile de legi agrare, prielnice unei plebe care avea nevoie de pmnt, incl usiv de solul gallilor cisalpini, el a construit uia Flaminia, care deschidea ex pansiunea spre nord. n plus, j Flaminius s-a aflat la originea plebiscitului care , n 218 .C, a interzis senatorilor romani s posede corbii comerciale. Ceea ce nu a p lcut excesiv oligarhiei romane. Piraii illyrieni au fost eficient combtui. Romanii a u iniiat un rzboi illyr, mpotriva aa-zisei regine Tenta, care amenina coasta Italiei n 229 i 228. Pn la urm s-a statornicit un protectorat roman asupra aezrilor de pe rmul riaticei. In 219 .C, coasta Adriaticei a fost anexat: s-a realizat astfel deschide rea Romei spre Grecia propriu-zis. Anterior, cum am mai artat, romanii intervenise r dincolo de Pad. Fr ndoial, reacia gallilor nu se lsase ateptat. Coalizai, gallii er Etruria, pn la Vulci; teroarea gallic, deloc uitat, precumpnea la Roma (226-225 .C) Totui coalizarea a dou otiri consulare a determinat pulverizarea acestei hoarde ce ltice, la capul Telamon, i o masiv campanie mpotriva Galliei cisalpine, vinovate nu doar c pusese la cale, n trecut, ocuparea Romei, ci i pentru susinerea rezistenelor samnite i etrusce. Forele romane au nimicit cetele gallilor senoni i boi" sau boieni la Clastidium. Roma a anexat Gallia cisalpin, unde a implantat colonii romane (2 19 .C). Din nefericire, al doilea rzboi mondial" al antichitii se configura limpede ( fiindc primul asemenea rzboi mondial"' fusese ntreprins de Alexandru n Asia; n orice c az, revana cartaginez, ca, n secolul XX, faimoasa revan hitlerianofascist, se profila clar). Chiar la Roma, confruntarea final era dorit: o promovau Gaius Flaminius, mpi ns de

mediile de afaceri ale Romei, dar i de vechi familii, cum era cea a Fabiilor. Nu se putea accepta un imperiu" cartaginez n Hispania, unde economitii romani nutreau propriile ambiii. Pentru c familia Barcas, combtut i suspectat, n Cartagina nsi, de veleiti monarhic alizante de tip elenistic, pusese n micare zmislirea unui imperiu cartaginez n Hispa nia. Hamilcar Barcas avea de luptat cu Hanno, cpetenia marilor latifundiari, decii s limiteze ambiiile punice la Africa. Hamilcar i-a cstorit fiica cu Hasdrubal, omul revanei populare", aspirant la cucerirea Hispaniei, unde mercenarii i toi frustraii p rimului rzboi punic cutau o baz, prielnic revanei, de nfptuit pe o cale terestr, care

fi trebuit s conduc spre Italia. Hispania oferea consistente faciliti din multe pun cte de vedere. Ea era apreciat, n unele medii politice punice, ca un fel de Eldora do, menit s nlesneasc redresarea finanelor cartagineze i s ntrein o for militar p ofida mpotrivirii oligarhiei cartagineze, Hamilcar Barcas ntreprinde opera de cuce rire a Hispaniei. Ocup nti actuala Andaluzie i ntreprinde operaii militare pe rmul me eranean, pn cnd este ucis n 229 .C. i adusese fiul, adic pe Hannibal, n Hispania, un up ce l pusese s jure ur de moarte mpotriva romanilor, l crescuse printre militari, fr a-i neglija o anumit formaie cultural elenic. Operaiile mi-litar-politice ale cartagi nezilor din Hispania sunt continuate de Hasdrubal, ginerele lui Hamilcar. REPUBL ICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE

99 El nvinge triburile locale, pe care totui sfrete prin a le atrage de partea sa, i ntem iaz Carthago Noua (azi Cartagena). In 226 .C, Hasdrubal ncheie cu Roma o nelegere ce limita expansiunea cartaginez la albia actualului Ebru (dincolo de care ncepea zon a de influen roman). Dar, n 221 .C, Hasdrubal este nlocuit la comanda forelor cartagin ze de ctre Hannibal, pe care l obseda posibilitatea revanei asupra Romei. n 219 .C, H annibal cucerete Saguntul, aliat al Romei. Nu putea urma dect redeschiderea ostili tilor dintre romani i cartaginezi. Aa-zisul senat al Cartaginei, consiliul ei oligar hic, nu a putut dect s aprobe declanarea conflagraiei militare la care aspirau Barci zii. Iar renaterea Cartaginei nelinitea considerabil pe romani.

Cel de al doilea rzboi punic Acest rzboi s-a desfurat ntre 218 i 201 .C. A fost deosebit de sngeros i a provocat d rugeri masive, n

Italia nsi i pe alte meleaguri ale Occidentului Mediteranei. Roma putea conta pe un efectiv de 273.000 de ceteni mobilizai (inclusiv 23.000 de clrei), situai ntre 17 i ani, dar i pe 40.000 de iuniores, printre aliaii si. nc n 225 .C, ea izbutise s mobi eze 210.000 de oameni. Hannibal nu putea s se bizuie dect pe efectul surprizei. Ca rtagina nu mai avea cum s mobilizeze fore att de numeroase. Stpnirea mrilor aparinea R mei, a crei flot militar domina Mediterana. Dar Hannibal se mai baza i pe faptul c oc uparea Italiei de ctre romani era nc un fenomen recent. Multe seminii se supuseser Ro mei, dar ar fi fost bucuroase s scape de sub controlul ei. ndeosebi dup Cannae, s-a u produs numeroase defeciuni printre aliaii Romei. Desigur, muli i-au rmas fideli, d ar s-au alturat lui Hannibal bruttienii, lucanienii i, firete, samniii. Prin excelen s udul peninsulei a ncercat s nlture dominaia roman. n pofida statului" romano-campania Capua, ce nu digerase" - sit uenia uerbo - niciodat ntietatea Romei, creia i-ar fi pr eferat propria prevalent n Italia, a trecut ostentativ de partea lui Hannibal. A nc heiat cu acesta, n 215 .C, un tratat care prevedea mprirea Italiei ntre Capua i Cartag na, dup lichidarea puterii romane. n 214, s-a nfiripat un proiect de furire a unui s tat al Italiei meridionale. Sicilia se revoltase i rscoale au izbucnit i n Sardinia. n multe aezri italice, consiliile municipale, senatele" indigene, se situau de part ea Romei, n vreme ce fore populare militau pentru cartaginezi. Titus Livius (24, 2 , 8-9) ne spune c o cumplit maladie politic bntuia n Italia. n plus, Hannibal a putut s se sprijine pe fore ale gallilor cisalpini i ale ligurilor. Prin urmare, planul l ui Hannibal nu era de a zdrobi Roma pe propriul teritoriu (i nu n Sicilia ori Afri ca, precum n rzboiul precedent)? Hannibal a purces aadar mpotriva Italiei. O armat co nsular l atepta pe Hannibal la nord de Massilia, iar alta se concentra n Sicilia n ve derea unei noi i decisive ofensive ntreprinse n Africa. Totui excepionalul strateg mi litar, care s-a nvederat a fi Hannibal, a tiut s dejoace planurile romanilor. El a strbtut sudul Franei actuale, dup ce trecuse prin Pirinei cu o for militar compus din .000 de infanteriti, 9.000 de clrei i 37 de elefani de lupt. n cincisprezece zile, ex m de dificile, el a traversat culmile nzpezite ale Alpilor i a ajuns n Gallia cisalp in i n cmpia Padului, numai cu 20.000 de infanteriti i 6.000 de clrei. A dobndit n n Cizek rapid suportul oferit de ctre celi i de liguri, care i-au oferit, cum am se mnalat n treact mai sus, efective militare proaspete. nc de la nceput, Hannibal s-a e rijat n eliberatorul Italiei. Romanii au ncercat s-l opreasc n cmpia Padului, pe cnd u alt corp expediionar roman a fost expediat n Hispania, spre a-l combate pe Hasdru bal, fratele lui Hannibal. Ins, n dou mari btlii, desfurate la Ticinus i la Trebia, c aginezii i aliaii lor au nfrnt armatele consulare romane, comandate de consulii Publ ius Cornelius Scipio i Titus Sempronius Longus. Hannibal i-a pregtit minuios campani a din anul 217 .C. A trecut Padul i a invadat Etruria, unde l ateptau patru legiuni i fore auxiliare, cam 30.000 de militari ai Romei, aflate sub comanda consulului G aius Flaminius. La 22 iunie 217, Hannibal a surprins trupele acestui consul la l acul Trasimenus, unde a pierit chiar comandantul lor. Prudent, Hannibal a ocolit Roma i s-a instalat n Italia meridional. Aici se purtaser tratative cu seminiile ant iromane. Pe de alt parte, Hannibal nu dispunea de fore suficiente pentru a ataca R oma nsi. La Roma, comiiile centuriate au impus desemnarea lui Quintus Fabius Maximus ca dictator. El a refuzat confruntarea decisiv cu forele militare ale punilor i a dus un rzboi de uzur, de hruire i slbire progresiv a trupelor lui Hannibal. De aceea a fost supranumit Temporizatorul", Cunctator. ntre timp, n Hispania, romanii obin, n 21 7-215 .C, victorii asupra lui Hasdrubal. Aliaii Romei din sud sufereau din pricina devastrilor acestui rzboi de temporizare. Poate pentru ultima oar n istoria Romei, se ivesc divergene ntre plebe i patriciat. Dac patricienii sunt preocupai mai ales de salvgardarea Romei nsi, plebea militeaz pentru cauza Italiei, unde spera s obin noi p uri. In cele din urm, dup expirarea mandatului exercitat de ctre Fabius Cunctator, Roma trimite n sud o armat numeroas. Consulul patrician recomand pruden, ndeosebi pent u c trupele lui Hannibal erau obosite i nfometate, dar cel plebeu insist pentru un a tac masiv. n Apulia, la Cannae, pe 2 august 216 .C, consulii Lucius Aemilius Paulu s (patrician) i Gaius Terentius Varro (plebeu) atac forele lui Hannibal. Aripile tr upelor lui Hannibal se nchid asupra romanilor, care le strpunseser centrul aprrii i, d atorit cavaleriei cartagineze, zdrobesc pe romani. Acetia nregistreaz cel puin 45.000 de mori, printre care se afl un consul, i 20.000 de soldai, luai prizonieri (Pol., 3 , 113). Este cel mai rsuntor dezastru din istoria militar a Romei. Hannibal ovie ns s rneasc asupra Romei. El refuz propunerea la Maharbal, comandantul cavaleriei sale,

de a-l lsa s ntreprind un mar fulgertor asupra Oraului i de a-l ocupa. Cnd totui s e s amorseze aceast ofensiv, Maharbal i declar: Hannibal tii s nvingi, dar nu tii s e victorie", uincere scis, Hannibal; uictoria uti nescis (Liv. 22, 51, 3-4; dar i Cat, Orig., 4, fr. 13l4; Fior., Tabel, 1, 22, 19; Amm., 28, 5-6). De fapt, Hann ibal tia c incinta Romei nu putea fi strpuns de trupele sale, puin antrenate s realize ze, cu succes, un asediu. De altfel el nu voia s distrug iute Roma, ci s-o izoleze de bazele ei italice. Ceea ce, n parte, a i izbutit. Samniii, Capua i cei mai muli a liai meridionali, cu excepia cetilor greceti de pe litoral, ca Neapolis i Cumae, au tr ecut de partea cartaginezilor. Acetia s-au instalat la Capua. Roma nsi a fost salvat de zidurile sale de incint, de fidelitatea aliailor din Italia central i de coloniil e sale, de superioritatea naval i de uniunea sacr, operat n Cetate, n jurul senatului.

REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE 101 Pe de alt parte, Cartagina, care nu prea putea s expedieze ntriri n Italia, face efor turi substaniale n Hispania. Dar soarta rzboiului s-a schimbat, ncepnd din 215. Roman ii au practicat din nou rzboiul de uzur, care nu putea s le fie dect prielnic, pe te rmen lung. Efectivele Romei ajung la douzeci i cinci de legiuni, utilizate ndeosebi s apere cetile de pe litoral i din interior, s-l supravegheze pe Filip V al Macedoni ei, care ar fi putut s aduc trupe de sprijin lui Hannibal, aliatul lui, s mpiedice s osirea unor noi fore cartagineze din Hispania. Cartaginezii au mai repurtat tempo rar unele succese. Au debarcat n Sardinia i n special n Sicilia, unde Syracuza a ren unat la aliana cu o Rom care o subjuga treptat, inevitabil. Punii ocup Tarentul i nfrn trupe romane din Hispania. Conflictul ntre Roma i macedoneni dureaz ntre 215 i 205 .C , dar nu are consecine relevante. n 212 .C, romanii ocup Capua, creia i se impun cond iii de pace teribile. Totodat, dup un asediu care a durat un an, Marcus Claudius Ma rcellus cucerete i prad Syracuza. Un soldat roman ucide, aproape ntmpltor, pe Arhimede . Syracuza va deveni capitala provinciei romane a Siciliei. In 209 .C, romanii oc up Tarentul i Cartagina hispanic (prelund controlul asupra arsenalului acestui ora i m inelor de argint din apropierea lui). Hannibal sperase s izoleze Roma de restul I taliei, pe cnd, n realitate, el s-a vzut relativ izolat n peninsul, mai ales n Bruttiu m. n 211 .C, el ajunsese, dar fr folos, la porile Romei, cnd se strigase n Cetate: Ha bal este n preajma porilor (Oraului)", Hannibal ad portas. n 210, tnrul Publius Cornel ius Scipio, n vrst de numai douzeci i cinci de ani, primete un imperiurn proconsular i comandamentul forelor romane din Hispania, dei nu fusese niciodat magistrat roman. Hasdrubal a adus din Hispania o armat de ajutor, care ns nu a putut s fac jonciune cu trupele lui Hannibal. Cu preul unui substanial efort, consulul Livius Salinator a nimicit corpul expediionar al lui Hasdrubal, n 207 .C, pe fluviul Metaurus. Soarta rzboiului era de fapt hotrt. n 206-205 .C, Scipio lichideaz complet rezistena punic ispania. n condiii dificile, n 204 .C, Scipio debarc n Africa punic n fruntea a 35.00 e soldai. Avea ns sprijinul numizilor, rsculai mpotriva Cartaginei. Pe de alt parte, d p prerea noastr, Scipio trsese foloase din lecia eecului nregistrat cndva de ctre Re . n 203 .C, Cartagina obligase pe Magon, care opera n Liguria, s se ntoarc n Africa. H nnibal nu fusese niciodat nvins, dar era uzat i dezamgit. Campania sa italic euase.

Zama i urmrile sale ntors n Africa, mpreun cu o parte din efectivele pe care le comandase n Italia, Hanni bal primete ajutoare, recruteaz noi soldai i pornete mpotriva trupelor lui Scipio, dup ce acesta refuzase ncheierea unei pci de compromis, un fel de paix des braves". La 29 octombrie 202 .C, el nfrunt pe Scipio i pe Masinissa, cpetenia numizilor dornici d e a-i ctiga independena fa de Cartagina. nainte de lupt, fiecare dintre comandani ro cuvntri de mbrbtare a propriilor militari, prezentate de izvoarele antice ca ncorpornd idei similare. Confruntarea va semnifica o btlie suprem, supremurn certamen. Ea va decide cine va face legea n Mediterana: fie Roma, fie Cartagina. Rsplata victoriei nu vor fi Africa sau Italia, ci ntreg globul pmntesc", neque enim Africani aut Ital iarn, sed orbem terrarum uicto-riae praemium fore (Liv., 30, 32). Hannibal organ izeaz o linie de btaie n care se amestecau mercenarii, soldai adui din Italia, o elit format din cartaginezi de batin i 80 de elefani. Scipio deviaz elefanii spre flancuri, unde destabilizeaz o cavalerie punic relativ slab. Dup o sngeroas ciocnire ntre cele d u infanterii, Scipio atac pe centru i pe flancuri. In cele din urm, arja cavaleriei r omano-numide, comandate de Laelius i de Masinissa, hotrte soarta btliei: armata lui Ha nnibal este crunt mcelrit (Liv., 30, 34-35). In 201 .C, sftuii chiar de Hannibal, cart aginezii sunt silii s accepte o pace umilitoare. Ei pierd Hispania i toate posesiun ile exterioare Africii, predau flota Romei, cu excepia a zece vase, pltesc o mpovrtoa re indemnizaie de rzboi (10.000 de talani n zece ani), trebuie s aib acordul Romei pen tru orice iniiativ diplomatic sau -militar, nu mai au permisiunea de a recruta merce nari, accept o supraveghere, chiar n Africa, exercitat de un stat numid clientelar Cetii i independent de Cartagina. Soldai i mai cu seam cpetenii ale italicilor, care t ecuser de partea cartaginezilor, sunt executai. ntinse pmnturi italice sunt confiscat e de romani. Este constituit ogorul campanian", ager campanus, format din 60.000 de hectare, foarte fertile. Fotii colaboratori ai lui Hannibal au trebuit s achite amenzi substaniale, s suporte garnizoane romane i colonii pe teritoriile lor. Viaa lor intern a fost riguros supravegheat. De pild, bruttienii i lucanienii nu au mai f

ost recrutai n legiuni, iar solul lor a fost acaparat de colonii romane. Capua a f ost astfel tratat, nct nu s-a mai refcut niciodat. i-a pierdut autonomia i a devenit loca al plugarilor", sedes aratorum, deci simplu centru agricol, gestionat de pre feci romani. Pe de alt parte, aliaii Romei, fideli ei n tot cursul rzboiului, nu au f ost recompensai. Ceea ce a creat un sentiment de frustrare n rndurile lor. Roma nsi nt eprinsese un imens efort de rzboi, foarte costisitor. Totui prada de rzboi a fost f oarte bogat, genernd n Cetate avuii considerabile. Romanii au nceput s emit denarul de argint, denarius. In Hispania, au fost constituite provinciile Baetica, ori Hisp ania ulterior, i Hispania citerior. nc nainte de declanarea celui de al doilea rzboi p unic, s-a luat hotrrea de a ncredina guvernarea teritoriilor extraitalice, anexate d e romani, anumitor foti magistrai ori promagistrai, crora li se acorda o misiune,pro uincia. Termenul a acoperit repede denumirea zonelor unde se exercita prouincia. Roma pusese practic stpnire pe viaa economic i comercial a Mediteranei vestice. Senat ul a ieit ntrit din cele dou rzboaie punice. Prin auctoritas, senatul a devenit, mai mult ca oricnd, tutorele, aprtorul, ocrotitorul statului, iar magistraii au servit m ai ales ca emisari, ca slujitori ai curiei (Cic,

est., 117). Dup dezastrul de la Cannae, unde pierduser 80 de senatori, a survenit, cum am reliefat n capitolul precedent, o ultim perturbare n mecanismul recrutrii i fu ncionrii sale. A fost completat printr-o alegere a senatului", lectio senatus, oper at de Marcus Fabius Buteo. El a introdus n senat i exponeni ai aristocraiei campanien e, fidele Romei. ncepnd de acum s-a ivit o ierarhizare a senatorilor. Din 209 .C, s enatul a desemnat promagistraii-guvernatori de provincii i prefeci n oraele italice u nde se efectuase o defeciune n favoarea lui Hannibal. Concomitent, cel de al doile a rzboi punic a prilejuit detaarea, din corpul cetenesc, a unor personaliti politico-m ilitare de prestigiu remarcabil. Precum Titus Otacilius Crassus, care se distins ese n Sicilia, i ndeosebi Publius Comelius Scipio, nzestrat cu supranumele de African ul", Africanus. O nou er politic astfel se deschidea. Scipio se sprijinea pe mari f amilii, precum cele ale Aemiliilor i ale Aciliilor. REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXP ANSIUNE 103

Stranii s-au configurat personalitile nvingtorului de la Cannae i nvinsului de Ia Zama . Ne referim desigur la Hannibal. Aventurier iscusit sau strateg militar de geni u? jsu cumva scriitorii antici i-au exagerat meritele militare (Pol., 18, 28) toc mai spre a ausmenta gloria romanilor, biruitori ai unui mare general? n orice caz el a fost temeinic instruit ca militar nc din copilrie. Ca s nu ne mai referim la f aptul c fusese format n ur cumplit, nutrit fa de Roma (Liv., 21, 4). Pulsiunile sale p ternice, chiar violente, erosul su rscolit i rscolitor s-au orientat tocmai n direcia combaterii hegemoniei romane. Direcia pe care n-a abandonat-o nici dup ce, n urma pc ii din 201 .C, a prsit o Cartagina abia cunoscut de el n fraged copilrie i s-a exilat rient. A strigat el oare, n surghiun: Zama, o, Zama?".

Armata roman Sfidarea pricinuit de cele dou rzboaie punice a putut fi nfruntat cu succes pentru c a rmata roman era astfel alctuit i clit n rzboaie anteriore, nct se dovedise capabil , n bune condiii, orice oc major. Iniial, cum am notat mai sus, nu existase dect o si ngur unitate de infanterie, legiunea, legio, sprijinit de clrei, acei celeres, de ase menea mai sus consemnai, i de auxiliari de pedestrime uoar. Cum am artat anterior, ob ligaiile militare fuseser strns corelate drepturilor politice. Pn la sfritul secolului al II-lea .C, orice cetean roman putea fi recrutat n otire. Totui, de regul, aceast r utare era o alegere", dilectus, deoarece erau mobilizai ca soldai cetenii pn la un num de oameni care s corespund necesitilor rzboiului purtat de Roma n momentul respectiv. tr-o epoc foarte ndeprtat, militarul roman nu primea de la stat dect o raie de sare", al, indispensabil hrnirii sale i uneori greu de procurat. De aici provine vocabulul salariu", salarium. Ulterior s-au nmnat bani soldailor, ca s-i cumpere sare. ncepnd anul 406 .C, a fost instituit solda, stipendium (de la lingou", stips, cci, un timp, soldaii nu primeau bani, ci numai lingouri de metal de valoare). Am reliefat c im pozitul direct a fost creat tocmai spre a nutri acest stipendium (Liv., 4, 59-60 ). Soldaii i procurau hrana din sold sau din prada de rzboi, eventual acordat de coman danii lor. Echipamentul militar era obinut n mod similar. Statul s-a nsrcinat, ulteri or, s-l procure, costul lui fiind reinut din sold. Pn la urm, Republica a procurat gra tuit armamentul de baz. Numai costul armelor suplimentare" a fost sczut din sold (Po l., 6, 39, 15). Abia n 123 .C, o lege impus de ctre Gaius Gracchus a constrns statul s furnizeze militarului uniforma, uestis militaris (Plut., C. Gracch., 5, 1). Pol ibiu (18, 32) reliefeaz c fiecare soldat roman trebuie s fie n stare s lupte n orice l oc i timp, fie n cadrul unitilor din care fcea parte, fie singur, corp la corp. La or igine, legiunea era compus din 3.000 de oameni, adic din cele 30 de curii, ce incl udeau fiecare, n principiu, cte o sut de combatani. n secolul al IV-lea o legiune ncor porase 4.200 de lupttori. Mai trziu, cum am semnalat mai sus, efectivul legiunii a putut atinge 5.000 de soldai. Anul militar, cnd soldaii erau mobilizai, ncepe primvar a, n luna martie, ca s se ncheie n octombrie, odat cu demobilizarea. Cum de fapt am r elevat anterior, atunci cnd teatrul de lupt s-a ndeprtat de Roma, de Laiu i chiar de c oloniile peninsulare, demobilizarea nu s-a mai efectuat n toamna aceluiai an. La nc eputul secolului al III-lea .C, Cetatea meninuse pe picior de rzboi ntre dou i patru l egiuni. Fiecare legiune ngloba 3.000 de oteni din infanteria grea, 104

Eugen Cizek REPUBLICA ROMAN: CUCERIRI I EXPANSIUNE 105

distribuii n o mie dou sute de suliai", hatati, care formau prima linie de lupt, urma a doua linie, de fruntai", principes, de asemenea n numr de o mie dou sute (la origin i combtuser n prima linie), i, n a treia linie, tot de o mie dou sute de soldai, cei al treilea rnd" triarii, un fel de rezerv a formaiei militare, de subunitate a vet eranilor. Infanteriei grele a legiunii i se adugau nc o mie dou sute de pedestrai uor armai, velii, uelites. Legiunea era sprijinit de trei sute de clrei. Ea era mprit e, subuniti de lupt. Aliaii Romei furnizau destul de numeroase trupe auxiliare. naint e de 218 .C, Cetatea meninea pe picior de rzboi ntre ase i opt legiuni, adic ntre 25. i 33.000 de

militari. ntre 217 i 203, Roma, cum am remarcat ntr-un subcapitol precedent, a mobi lizat pn la 25-28 de legiuni. Se adugau flota i forele auxiliare. Dup Cannae, ca i n -207 .C, cnd a trebuit combtut armata cartaginez de ajutor al lui Hasdrubal, romanii au fost nevoii s recruteze chiar sclavi, ce s-au oferit voluntari. Reiterm observaia c mobilizrile afectau numai pe proprietarii de pmnt. Se considera c acetia erau motiv ai, deoarece i aprau bunurile lor. Chiar aliaii, caxe furnizau substaniale contingente militare, i aprau pmnturile lor, legate de interesele Romei, prin diverse tratate. R omanii nu recrutau mercenari, a cror motivaie nu putea implica sentimente patrioti ce. Tocmai n caracterul naional i nonprofesionist al armatei lor trebuie cutat unul dintre secretele revelatoare ale victoriei finale repurtate asupra trupelor eter ogene ale punilot; unde cartaginezii nu constituiau dect puine uniti de elit. Consuli i ncorporau n principalele uniti combatante mobilizabilii iuniores, care aveau ntre 1 7 i 46 de ani. Seniores, adic soldaii vrstnici, erau ndeobte menii aprrii citadelelo cazuri excepionale, a Romei nsi. Un jurmnt, sacramentum, lega soldaii de comandanii l de Republic. Numeroasele rituri ale militarilor traduceau, desigur, conotaiile ri tualismului roman. Victoria ilustra protecia zeilor. Am semnalat c generalul nvingto r, consul, pretor, promagistrat, era salutat imperator de ctre soldaii si i rspltit nu numai prin rugciuni, ci i prin intrarea solemn n Roma, cu prilejul ovaiei sau triumf ului. Fastele, calendarul roman, consemnau nu doar zilele de munc (faste) i pe cel e de srbtoare (nefaste), ca i listele magistrailor, dar i triumfurile. Generalul care dobndea un triumf i onora n mod deosebit familia. Armele defensive ale infanteristu lui roman sunt casca de metal, platoa din piele, dublat de mici plci de metal, scut ul. Armele ofensive sunt sulia uoar, de aruncat n adversar, sabia i uneori lancea. nde obte veliii atacau primii i azvrleau suliele. Urma infanteria grea, care, n ordine hop litic, practica lupta corp la corp, dup ce soldaii si i aruncau de asemenea suliele. T iarii, narmai cu lnci grele, nu interveneau dect n momentele dificile ale luptei. For maia de lupt a legiunii era mult mai supl dect cea a falangei macedonene, care nu ia nspmntat pe romani dect n vremea lui Pyrrhus. Infanteria era principala for a armate romane. Structurarea soldailor n manipule, articulate n careuri de lupt, ngduia fiecr i linii de combatani s-i refac dispozitivul, n spatele alteia, dac era dislocat de ina ic. Cavaleria slujea operaiilor de recunoatere, de hruire a adversarului sau de expl oatare a victoriei. Totui, n anumite btlii, precum cea de la Zama, cavaleria a const ituit un factor decisiv al victoriei. Desigur, i flota militar roman s-a vdit ca deo sebit de performant.

Armata a constituit un element de prim importan n procesul cuceririi romane, al expa nsiunii Cetii. Ea va oferi unei Rome care nu se mulumea cu preeminena n Occident i int a expansiune n Orient un instrument de nsemntate major. n acest mod s-a zmislit imperi ul Republicii romane i ceea ce adesea se definete ca imperialismul Cetii.1 NOTE 'Pentru aprarea Romei, expansiunea n Italia i n afara ei, armata roman etc, vezi mai ales CI. Nicolet, Le metier de citoyen, pp. 122-l66; M. Le Glay, op. cit., pp. 6 0-76; M. Christol - D. Nony, op. cit., pp. 39-41; 45-48; 62-69.

V. AURIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMAWE (20l-l33 .C.) Imperialismul" roman S-a reliefat c expansiunea Romei fusese considerat de istoricii greci ca o aventur f abuloas". ntr-adevr, cucerirea roman a fost intens accelerat dup cel de al doilea rzbo punic, care a deschis cile extinderii puterii Cetii nu numai n Occident, ci i n Orien t. Efectiv, romanii nii au apreciat victoria asupra punilor ca o ncercare decisiv, tr ansgresat datorit virtuii lor. De fapt, numeroi cercettori moderni consider c, dup ce e al doilea rzboi punic, a fost fie lansat, fie relansat imperialismul roman. Un termen ca imperialism", ncrcat n epoca noastr cu unele conotaii evocatoare de triste a mintiri, nu ni se pare pertinent ca s defineasc masiva i rapida expansiune roman. Cu toate acestea este incontestabil faptul c Republica roman i-a creat un imens imper iu mediteranean. Am constatat, n alt capitol, cum termenul imperiu", imperium, a d obndit un sens geografic, spre a ilustra un spaiu amplu, pe care se exercita o put ere politic constrngtoare. Pe de alt parte, acest imperiu teritorial constituia un f enomen insolit. Cucerirea parturului Mediteranei nu a reprezentat opera unei mon

arhii, a unor basilei, de tip greco-elenistic, precum fuseser prestaiile lui Alexa ndru i ale continuatorilor lui. Ea a fost pus n oper de o Cetate-republic, situat n fr ntea unor aliane i ligi complexe. Istoricii, scriitorii romani, n cor, au afirmat totdeauna ritos c romanii ar fi pu rtat numai rzboaie defensive, de aprare a independenei lor i cel mult a unor interes e, de altfel pendinte de prezervarea autonomiei Cetii. ns, din cele mai vechi timpur i, n caz de rzboi, cpetenia feialilor, acel pater patratus mai sus consemnat, nainta pe teritoriul inamic i arunca o lance, confecionat din lemn i avnd culoarea roie, cea a sngelui. Acest act marca, n chip evident, o revendicare teritorial. Prin ritul n c auz pater patratus convertea zona duman n teren oportun aciunii militare romane. n mom entul n care teritoriile vrjmailor s-au aflat prea departe de Roma, pentru a permit e deplasarea lui pater patratus, s-a declarat zon inamic o bucat de pmnt din apropier ea templului zeiei Bellona, cea a rzboiului. Acest sector terestru, devenit simbol ic, fusese cumprat pe un bnu de un prizonier de rzboi. nct ritualul respectiv revela c n straturile profunde ale utilajului mental roman, orice conflict militar era nch ipuit ca att defensiv, ct i ofensiv. Pater patratus reclama nu numai izbnda, ci i ane xarea teritoriului inamic. De altfel, acest rit trebuie pus n relaie cu imaginea c reterii organice a Romei, att de glorificat de istoricii latini. Chiar dac romanii a tacau ca s se apere, n ultim instan, proiectul ofensiv se dezvolta cu vigoare n interi orul demersului rzboinic. n afar de aceasta, Roma a fost totdeauna mndr de maiestatea" sa, maiestas

populi Romani, mai sus amintit. Ea parc impunea formarea unui imperiu", pe scurt im perium populi Romani. Pe deasupra, scriitorii romani vor invoca credina n drepturi le legitime ale poporului lor nvingtor i stpn peste

FURIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMANE 107 toate seminiile", uictor dominusque omniurn gentium (Cic, Phil., 6, 12), ocrotit de zei, ntruct era compus din cei mai religioi muritori", religiosissumi mortales (S alL, C, 12, 3). O asemenea naiune nu putea s se reliefeze dect ca un popor dominant" , praeualenspopulus (UN., praef., 4). de fapt poporul conductor", princeps populus . Sau poporul mprat", cum l caracterizeaz Tacit (An., 3,6,1: imperatoripopulo). Scrii torii greci se exprimau nc mai clar n aceast privin. Ca i n altele de altminteri. Adm tor fervent al Romei, Polibiu consemneaz imperiul Romei ca al patrulea, dup cel pe rsan, cel spartan i cel macedonean. Acest imperiu al Romei ar fi dobndit o dominaie universal, care ar fi cuprins aproape toat lumea locuit, aproape ntreg universul (P ol, 1, 2). El s-ar ntemeia pe desvritul echilibru instituional, pe o armat superioar c lorlalte i pe concepii religioase performante (Pol., 6, 18-42; 8, 56). Aceste idei vor fi ulterior mbriate de Posidonius, Diodor din Sicilia i Strabon. Imperiul Romei ar fi rodul unei ofensive meteugite.

Cercettorii moderni sunt foarte divizai ntre ei n privina acestui imperiu. Ar fi fost el efectul unei defensive care a obligat Roma s-i amplifice teritoriile? Un aseme nea punct de vedere a fost preconizat de Theodor Mommsen, M. Holleaux, E. Badian , Paul Veyne. Dimpotriv, au opinat c imperialismul" roman ar fi fost voluntar, prem editat, focalizat pe planuri expansioniste, Bossuet, Montesquieu, Gaetano De San ctis, W. V. Harris. Alii nu se pronun deloc ori ezit, ca Marcel Le Glay1. Regretatul savant francez opina c, pn n timpul celui de al doilea rzboi punic, Roma a purtat nu mai rzboaie de aprare: nu ar fi existat o dorin de hegemonie. Ideea unei politici im perialiste ar fi emers atunci, n minile anumitor senatori, sub impactul prezenei i a ciunii lui Hannibal chiar pe solul italic, unde amenina Roma nsi. Primejdia coalizrii Macedoniei i Cartaginei ar fi determinat pe unii s militeze pentru inte transmarine . Dar, pn n 169, imperialismul" roman ar fi subsistat ca eminamente defensiv. n reali tate, romanii nu ar fi anexat dect trziu state i teritorii de mult vreme nfrnte de ei. n realitate, Cetatea nu totdeauna a anexat imediat teritoriile nvinilor, pentru c n u considera oportun cucerirea direct, n absena unor mijloace care s-o asigure ca sol id, inatacabil. Am reliefat c romanii erau pragmatici. Fr ndoial, n secolul al V-lea cnd, asediat, a trebuit prin excelen s resping atacurile exterioare, Roma a practicat mai ales defensiva. Veleitile de cucerire fuseser dictate de necesitatea salvgardrii teritoriului propriu. Strategia defensiv a rmas precumpnitoare i n veacul subsecvent . Totui, expansiunea n sudul Italiei i lichidarea independenei unor ceti etrusce a tra dus, n secolul al III-lea .C, o aspiraie, destul de clar, de a dobndi hegemonia n Ital ia. Iar rzboaiele punice au purces din voina de a impune Roma ca unica supraputere n vestul Mediteranei. Nendoielnic, au contat i anumite considerente defensive. Dar , chiar dac unor senatori le repugna o cucerire intensiv, alii, inclusiv generalii, soldaii romani, negustorii, marii latifundiari nzuiau s chezuiasc gloria Republicii, s-i sporeasc prestigiul, s-i asigure ctiguri substaniale de noi pmnturi, ca i de alt loace materiale, ai cror beneficiari erau n primul rnd ei. Expansiunea n Orient rspun dea i mai limpede inteniilor hegemoniste. Chiar dac exista teama de consolidarea un or state elenistice, de asemenea expansioniste. S-a naintat prudent, dar tenace, abil calculat, spre obinerea controlului asupra lumii locuite sau civilizate, oik oumene, unde abundau ceti nfloritoare, se puteau percepe impozite, se acaparau bunu ri materiale, ca i spirituale. O forma mentis expansionist s-a constituit ca una 1 08 Eugen Cizek dintre cele mai relevante structuri ale contiinei colective romane. Aceast forma mentis nu excludea punerea n micare a pragmatismului i a ritualismului . Pe de alt parte, echilibrul intern al Republicii putea subsista mai lesne n cond iiile unei ofensive externe majore. Se adaug faptul, semnalat n capitolul anterior, c ntreaga zon mediteranean resimea nevoia unui unificator, care s-i accelereze dezvol tarea spiritual, s lichideze conflicte mrunte, numeroase, ntre seminii i ceti, genera re de eroziune ineluctabil, s propage economia liberei ntreprinderi i a pieei. De ce n-ar fi fost Roma acest unificator? De altfel, anumite state i orae elenistice au solicitat chiar ele intervenia Romei mpotriva dumanilor locali.

Expansiunea n Grecia Grecia propriu-zis era mai divizat i mai sfiat ca oricnd de conflicte ntre ceti. Nu u ca armate naionale dect cele ale ligilor etolian i ahean. Corintul prospera, ns Aten funciona n special ca o capital intelectual, ntreinut de regii elenistici. In Sparta, Nabis se strduia s pun n oper reforme profunde, intenional democratizante, care i atr er ura aheenilor. De fapt, regele Macedoniei, Filip V, care, n principiu, domina G recia, se aliase cndva cu Hannibal. El ameninase astfel s deschid un al doilea front mpotriva romanilor. Ceea ce acetia nu i-au putut ierta niciodat. Filip V pusese stpn ire pe o parte din Illyria i ajunsese la Adriatica n momentul n care Hannibal ocupa se Tarentul. Riposta militar roman a fost slab, rezumndu-se Ia supravegherea Mrii Adr iatice i la ndeprtarea lui Filip de Italia. ns cea diplomatic se reliefase ca mai ener gic. O ntlnire ntre romanul Laevinus i reprezentanii ligii etoliene determinase aliana Republicii cu aceast lig. Precum i cu bogatul regat microasiatic al Pergamului. Att alos, regele acestuia, intervenise n Grecia mpotriva lui Filip V. Attalos era

ngrijorat de primejdia pe care o reprezenta o Macedonie prea puternic. Senatul ns se grbise s ncheie cu macedonenii o pace separat, n 205 .C, la Phoinike, lsnd astfel pe nnibal fr un aliat preios. Filip avea alte interese de urmrit n Balcani dect o riscant expediie n Italia. Totui Laevinus a condus o ambasad n Pergam. Roma devenise implicat viesparul greco-oriental. De altminteri, n 210-209 .C. o flot roman operase n Marea Egee. Filip meninea cteva garnizoane macedonene n Grecia, dar ndeosebi aciona n Creta, cu scopul de a-i deschide o cale spre infiltrarea n bogata Cyrenaic, stpnit de Lagizi . El a lansat de asemenea o puternic expediie n regiunea Mrii Negre, spre a bloca in vaziile barbare i a controla aici o important cale comercial. Grecii au reclamat in tervenia Romei mpotriva lui Filip. Ne referim n special la Rhodos, dar i la Atena, c are a decis pe romani s intervin n Hellada. Senatul a fost de acord, dar comiiile ce nturiate au nceput prin a refuza s declare rzboi lui Filip. Pe lng demersul atenienil or, Roma a trebuit s reacioneze fa de avertismentul adresat de ctre rhodieni. Ei prev eniser, n 201 .C, senatul c se ncheiase un pact de alian ntre dou puternice state el ice: regatul macedonean i cel, n plin expansiune, ai seleucidului Antiochos III. Pe de alt parte, senatul tia c expediia n Grecia nu l va costa mult, ntruct primise un ijin financiar substanial din partea cetilor greceti ostile lui Filip. nct, n 200 .C, miiile centuriate au declarat rzboi Macedoniei. Corpul expediionar roman a acionat FU RIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMANE 109 iniial, adic n 199 .C, n Albania actual, cu sprijinul ligii etoliene. n anul urmtor, le consulului Titus Quinctius Flamininus au ptruns n Grecia, unde, pe lng ajutorul a cordat de Periam, rhodieni, etolieni etc, a obinut i aderarea ligii aheene la coal iia romano-greac antimacedonean. Se pare c Flamininus s-a ntlnit cu Filip V, cruia i-a propus un tratat de pace, n condiiile retragerii garnizoanelor macedonene din Grec ia i ale renunrii la tutela exercitat de el asupra Helladei. Cum Filip a refuzat ace ste condiii, romanii au anunat c ntreprind rzboiul mpotriva macedonenilor i n favoare recilor (Plut, Flarn., 5, 8). O confruntare decisiv era inevitabil.

Aceast coliziune s-a desfurat n iunie 197 .C. la Kynoskephalai, adic, n grecete, Cap cinelui". In istoria politic i militar a antichitii btlia n cauz a asumat o import al. ntr-adevr, ea a marcat victoria legiunii romane asupra falangei macedonene. Cci, la Kynoskephalai, trupele romane au nfruntat i nvins celebra formaie de lupt a lui A lexandru i a macedonenilor, care zdrobise cndva mulimile medoperilor. De data aceast a falanga fusese structurat dup toate regulile tacticii militare macedonene. Dar, mai supl, formaia de lupt a legiunii a triumfat. De aceea s-a afirmat c nfruntarea de la Kynoskephalai atest o lena" (locul unde Napoleon va zdrobi armata prusiana, mot enit de la Frederic II) a falangei i a macedonenilor. Kynoskephalai are relevan i din alt motiv. Ilustreaz intruziunea, ptrunderea n for a Romei, n lumea elenistic. Filip cere pace i se oblig s abandoneze posesiunile sale din Grecia i din Asia, s achite o substanial indemnizaie de rzboi, s renune la flota sa, estimat ca primejdioas de ct mani, ca i la elefanii de lupt, i s nu mai iniieze nici un rzboi, dac nu ar fi avut a dul romanilor. Practic, Macedonia devenea un stat vasal Romei. Puin dup Kynoskepha lai, n primvara anului 196 .C, cu prilejul jocurilor istmice de la Corint, ntr-o atm osfer general de entuziasm delirant, Flamininus va proclama solemn libertatea Grec iei2.

Lumea elenistic i Hispania Flamininus a ornduit temeinic problemele suscitate n Thessalia i a obinut de la un c ongres panelenic declanarea unui rzboi mpotriva Spartei, n urma cruia Nabis, nfrnt, a bandonat orice activitate militar. n 194, trupele romane au evacuat complet Grecia . ns au trebuit s se ntoarc n curnd aici. Echilibrul de fore se modificase n chip pr t n lumea elenic. Roma ncuraja principalii si aliai, adic republica rhodian i regatul rgamului. Rhodienii perfor-rnau n materie de comer nfloritor i de flot, pe cnd Attalos I al Pergamului, nvingtor al galailor din Asia Mic, nzuia s-i dezvolte statul plasat a captul drumurilor caravaniere, ce porneau din Asia Central i din Mesopotamia. Pe de alt parte, aceste dou state aveau litigii cu puternicul regat al Seleucizilor, cndva aliatul lui Filip V, peste care domnea Antiochos III, supranumit cel Mare", ho megas. Acesta restaura influena Seleucizilor. Dei, de pe la aproximativ 250 .C, Arsakes condusese o rebeliune a triburilor iraniene mpotriva Seleucizilor i furise statul part. Antiochos III, datorit unor campanii militare victorioase, ntre 209 i

205 .C, restaurase n parte puterea seleucid. Avnd ca int eliminarea unui vid pricinuit de nfrngerea aliailor si macedoneni, Antiochos instalase garnizoane seleucide pe am bele rmuri ale strm-torilor (Dardanele, Bosfor). Amenina pe rhodieni i pe Eumenes I, noul rege al Pergamului. Antiochos III debarc n Grecia n toamna anului 192 i proclam intenia de a-i susine pe

110 Eugen Cizek etolieni i o independen elenic autentic. nct Republica intervine din n u, bizuindu-se nu numai pe rhodieni i pe Pergam, ci i pe liga ahean i chiar pe Filip V al Macedoniei. n iunie 191 .C., corpul expediionar roman i aliaii si nfrng pe Anti os III la Termopile i l alung din Grecia. n anul urmtor, rhodienii i-au zdrobit flota n Marea Egee. Iar forele romane debarc n Asia Mic. Concomitent, n Grecia, liga etolia n pierde controlul exercitat asupra oraului sanctuar de la Delphi i al insulelor di n Marea Ionian. Trupele romane erau comandate de Lucius Comelius Scipio, care va fi supranumit Asiaticul", Asiaticus, asistat de fratele lui, celebrul nvingtor al l ui Hannibal. Cei 80.000 de soldai din armata celor doi frai au biruit cu strlucire cei 70.000 de militari ai Seleucizilor, n decembrie 190 .C, la Magnesia, din Lydia . Antiochos III obine o pace care stipula abandonarea teritoriilor sale din Asia Mic, a grosului flotei sale i a elefanilor de

lupt, ca i achitarea unei indemnizaii de rzboi. Astfel se deschidea calea hegemoniei romane n Asia si n Orient. n plus, eua proiectul unei mari coaliii elenistice antiro mane, la care visau unii istorici greci3. Hannibal, care aciona n Asia Mic mpotriva intereselor Romei, s-a sinucis n 183 .C. Din nou romanii i-au rechemat forele din lu mea elenistic, executnd o parial repliere tactic. Numai consulul Gnaeus Manlius Vulso ntreprinsese operaii militare mpotriva Galatiei, la cererea lui Eumenes I, regele Pergamului, fr a avea aprobarea senatului. Acesta l-a blamat sever. Cnd a luat cuvnt ul n senat, Manlius Vulso a rostit prima cuvntare, unde se profila un program limp ede, ostentativ proclamat, n favoarea hegemonismului, a aanumitului imperialism", n senat (n 188 .C). Manlius Vulso a insistat asupra necesitii de a garanta pacea pe pmnt i pe mare i de a supraveghea riguros Orientul. Trebuie precizat c expediiile transa driatice ale Republicii nu solicitaser dect efective moderate, reduse, alctuite din puine legiuni, dar ferm sprijinite, este adevrat, de aliaii Romei. Interesele imed iate ale soldailor i generalilor romani fuseser din plin satisfcute de o copioas prad de rzboi. Luaser natere numeroase legturi personale de clientel, menite a nlesni depla srile n lumea elenistic ale nobililor romani. Primul patronat al unei ceti elenice fu sese exercitat nc din 212 .C. asupra Syracuzei de ctre Marcus Claudius Marcellus. Da r replierea temporar a romanilor din Grecia i din Orientul elenistic era prescris i de alte considerente. Romanii se mulumeau cu impunerea deliberat, dup opinia noastr, a unei sfere de influene, a unui fel de protectorat, i deoarece ei nutreau un aut entic respect pentru Grecia i cultura elenistic, superioar celei latine. Ei datorau Helladei multe bunuri spirituale i materiale. Acest respect a devenit tot mai pr egnant, n ciuda mpotrivirii lui Cato cel Btrn. Tutela roman se realiza deci dup un mod el anterior experimentat n Sicilia. Aici toate oraele greceti, cu excepia Messinei, fuseser proclamate ceti libere", ciuitates liberae, adic degrevate de poveri militare i fiscale, ca i de ntreinerea unor garnizoane romane. Libertatea conferit grecilor o bliga mai ales la fidelitate moral fa de Roma. Statele clientelare totui constituiau aici un prim pas spre cucerirea roman. Deocamdat ele erau doar supuse unei tutele , aa-zisa patronare a lumii greceti" (patrocinium orbis graeci), asumat de ctre Repub lic n 196, cnd Flamininus proclamase libertatea Greciei. Prin urmare, grecii nu plte au impozite Romei, nu erau spravegheai de garnizoane romane i i pstrau structurile in stituionale tradiionale. FURIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMANE 111 Au intervenit ns i alte raiuni, care s explice retragerea temporar a Romei din lumea e lenistic in schimbul unui protectorat. Forele militare i resursele Republicii erau intens solicitate n Occident, unde ntmpinau adesea rezistena anumitor populaii mai pui n civilizate. A trebuit s se desvreasc anexarea insulelor, a Sardiniei i Corsicii, s f e complet supuse seminiile din nordul peninsulei italice i din Gallia cisalpin, car e l susinuser pe Hannibal: insubrii, ceno-manii, boienii, ligurii i veneii. ntre 190 i 180 a fost pacificat Gallia cisalpin: s-au implantat colonii romane n mai multe loc uri. n deceniul urmtor au avut loc dure campanii militare n Liguria. ntre Alpi i Adri atica a fost creat avanpostul roman de la Aquileia, rmas nc izolat pn spre finalul sec lului I .C. n orice caz, Roma a izbutit s despart cmpia Padului de Barbarii din masiv ul alpin i s lichideze pirateria maritim. ndeosebi Hispania a solicitat cu pregnan efo rturile Romei. Aici o exploatare direct a teritoriilor era necesar, ntr-o arie geog rafic bogat n pmnturi fertile i n mine, care atrgeau coloni i oameni de afaceri roma peraiile militare au fost ndreptate mpotriva unor triburi rzboinice, deosebit de obs tinate n refuzul pierderii independenei lor. Cato cel Btrn a asigurat controlul tota l al bazinului Ebrului i al Cataloniei. El a fcut jonciunea ntre cele dou provincii r omane prin bogata regiune minier de la Castulo, nainte de a opera o demonstraie mil itar pe platoul central al Hispaniei. n sud, adic n bazinul actualului Gualdalquivir , s-a efectuat stoparea presiunii exercitate de lusitani, care ameninau Baetica. Calmul a domnit n aceast regiune, ntre 180 i 155 .C; ns Roma a fost nevoit s menin ortante efective militare. Cu toate acestea prosperitatea crescnd a celor dou provi ncii romane hispanice a stimulat pe lusitani s atace Baetica n 154 .C, iar pe celti beri s agreseze Hispania Citerior. n sud, trupele romane au suferit eecuri n 154-l51 ; reprimarea brutal a lusitanilor a provocat rscoala condus de Viriathus, care a fo st complet lichidat abia spre 139 .C. n zona actualului Aragon, operaiile militare s -au concentrat n jurul aezrii Numantia. Aici celtiberii au opus o drz rezisten; n 151 Quintus Fulvius Nobilor evoc grelele pierderi suferite de romani (Pol., 35, 1, 4 ). Scipio Aemilianus a fost obligat s recruteze un fel de armat privat spre a pune

capt asediului Numantiei, pe care a ocupat-o. n pofida maselor de coloni instalate n Hispania, n special n sudul acesteia, romanizarea s-a realizat oarecum lent.

Anexarea Macedoniei i a Greciei Dup 170 .C. strategia politico-militar a Romei fa de Macedonia i de Grecia s-a modific at. Romanii considerau c au ateptat suficient o integrare progresiv i panic a Helladei n imperiul lor. Pn atunci, Republica se strduise s conserve echilibrul de fore ntre s atele elenistice. Ea favorizase ntructva monarhiile, Pergamul, Macedonia, Siria se leucid, Egiptul, cci se mefia de cele dou ligi, ahean i etolian. In Macedonia, simitor slbit dup Kynoskephalai, domnea nc din 179 fiul lui Filip V, adic Perseus, care i con idase regatul devenit prosper. Perseus esuse cu migal relaii politice i familiale, s ortite a-i potena demersul orientat spre nlturarea tutelei romane. Devenise, prin cst orie, ginerele lui Seleucos IV i cumnat al lui Prusias II, regele Bithyniei. S-ar spune c l obseda visul lui Antisthenes din Rhodos. Voia s evite pentru moment rzboi ul cu Roma, ns ncheiase un tratat de alian cu Beoia. Or un asemenea tratat nclca grav condiie a pcii acceptate de ctre

112

Eugen Cizek Filip V cu Republica, adic neamestecul n problemele Greciei. n afar de a cestea, urzelile lui Perseus printre vecinii Pergamului l-au nelinitit pe Eumenes , care a cerut intervenia Romei. Senatul a trimis n Grecia pe consulul Marcius Phi lippus. Rzboiul a durat patru ani (172-l68). La Pydna, n 168 .C., armata roman coman dat de Lucius Paulus Aemilius, fiul consulului mort la Cannae, a biruit cu greu p e Perseus. A urmat dezmembrarea Macedoniei. Dnd curs sfatului dat de Cato, senatu l nu a anexat Macedonia, ci a abolit regalitatea i a divizat-o n patru republici. A fost dezmembrat i Illyria. Liga ahean, care a trimis la Roma 1.000 de ostateci, i Rhodosul au fost slbite. Clasa politic" greceasc a fost epurat. Tutela printeasc a Rom i se transforma inexorabil ntr-o suzeranitate foarte constrngtoare. Astfel, un sena tus-consult someaz pe Antiochos IV, regele seleucid, n 168, s se retrag din Egipt. I njonciunile senatului i sunt aduse regelui de ctre generalul Gaius Popilius Laenas. Acesta citete tbliele care reproduceau ordinul senatului, dar regele seleucid ezit s rspund. Atunci Laenas schieaz pe sol un cerc n jurul lui Antiochos i l someaz s n nainte de a da un rspuns (Pol, 29, 27). Tactica roman era uneori foarte brutal. Reg atul seleucid s-a limitat practic numai la Siria. Intervenionismul roman n Orient a prilejuit o ntreag reea de suzeraniti ale Republicii, ostentativ zmislite ca atare. Totodat, n Grecia, oraul insular Delos devine un port liber, un portofranco, concurn d cu succes Rhodosul i mbogind pe comercianii romani. Dispruse euforia difuzat printre greci n 196 .C, cnd Flamininus proclamase solemn libertatea Helladei. A urmat o nou etap a expansiunii romane n lumea elenistic, ilustrat de anexarea direct a numeroase teritorii. Dup ce nbu rebeliunea macedonenilor, raliai lui Andriskos, un pretins fiu a l lui Perseus, n 148 .C, Macedonia este transformat n provincie roman. Liga ahean atac ase Sparta n 147 .C. Senatul sprijinea ns pe spartani. Concomitent, spiritul de revo lt antiroman se propagase pretutindeni n Grecia. n 147-l46 .C, profitnd de faptul c gr sul armatei romane era blocat de operaiile din Hispania i din Africa, strategul ah ean Critolaos agit ntregul Peloponez, fgduind sracilor iertarea datoriilor. El se ali az cu beoienii i nainteaz pn la Termopile. Mai multe solii romane sunt ru primite i insultate n Corint. Senatul trimite n Grecia dou legiuni, comandate de ctre Lucius Mummius, secondat de trupele din Macedonia. Critolaos este btut i ucis. Noul strat eg ahean, n septembrie 146 .C, se strduiete s reziste romanilor n btlia de la Leucope , adic la porile Corintului. Grecii consider aceast btlie ca lupt decisiv pentru eli ea" Helladei. Dar ei sunt nvini i Mummius ocup Corintul fr efort. Cum ns avea ordin d a senat s-l distrug, las soldaii si s jefuiasc oraul cu o nspimnttoare cruzime. L unt fie masacrai, fie vndui ca sclavi, i cetatea este incendiat din temelii. Dei cerce trile arheologice au demonstrat c distrugerea Corintului nu a fost total. Ea asum va loarea unui simbol, destinat anihilrii complete a turbulenei manifestate adesea n G recia. Ligile sunt desfiinate i Grecia este anexat ca provincie roman, sub numele de Achaia. n Hellada nu subsist dect mici orae dotate cu insti-tuii oligarhice. Tot Ori entul elenistic se afl la picioarele Romei. Pe deasupra, 146 .C. comport i un alt ev eniment revelator pentru expandarea hegemoniei Romei n ntreaga Mediteran. FURIREA IM PERIULUI REPUBLICII ROMANE 113

Al treilea rzboi punic ntr-adevr, cteva luni anterior, adic n aprilie 146 .C, fusese distrus Cartagina. Faimo sa cetate punic, n pofida anumitor tulburri politice interne, reuise o redresare imp resionant dup nfrngerea de la Zama. Ea dezvoltase intensiv o agricultur bazat pe iriga i. i refcuse flota, care brzda din nou mrile. Fr ndoial, Cartagina era atent suprave de vechiul aliat al romanilor, regele Masinissa (203-l48 .C). Acesta dezvoltase, la rndul su, agricultura pe un sol anterior steril (Pol., 36, 16). Trecuse i la sed entarizarea nomazilor. Numidia se transformase astfel ntr-un stat elenistic prosp er - Masinissa nzuia chiar s anexeze Cartagina. In 151, numizi au nvins armata carta ginez. Totui romanii nu aveau de gnd s-l lase pe Masinissa s fureasc un foarte puterni stat numido-punic. Pe de alt parte, n 151 .C, Cartagina efectuase ultima livrare d in indemnizaia de rzboi impus n 201 .C. nct s-a trecut rapid la o renarmare substani tatului punic sub conducerea unei faciuni antiromane i antinumide, care preluase p uterea n cetate. Un contraatac cartaginez, lansat, n 150, mpotriva numizilor, a slu

jit romanilor ca pretext s declare rzboi Cartaginei. S-a invocat nclcarea pcii din 20 1 .C. nc din 153 .C, muli senatori se pronunau n favoarea unui nou rzboi punic, desti s lichideze statul cartaginez. Cato, care vizitase Cartagina, n cadrul unei ambas ade, i constatase redresarea spectaculoas a acestui ora, i termina orice cuvntare, ind iferent de tema abordat, prin renumitul enun: i, n cele din urm, socotesc c trebuie di trus Cartagina", et ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Operaiile militare, amorsate n 149 .C, au fost dirijate, ncepnd din 147 .C, de ctre nsui Scipio Aemilianu Cnd ncepe asediul cetii punice, conducerea acesteia se hotrte s capituleze. Dar condi impuse de Scipio Aemilianus erau cumplite: oraul trebuia distrus, iar locuitorii ar fi urmat s fie mutai ntr-o nou aezare, situat la zece mile distan de mare. Cartag zii se rscoal, nu accept ultimatumul roman i ncearc s reziste unui asediu care a durat multe luni. n cele din urm Cartagina este luat cu asalt. Cartaginezii

s-au aprat ns cu drzenie surprinztoare. Luptele de strad, adesea angajate pentru o sin gur cas, au durat aproape opt zile. n funcie de dispoziiile primite de la senat, 50.0 00 de locuitori au fost vndui ca sclavi. Oraul a fost brutal incendiat, pe cnd solul su a devenit blestemat, sacer, de fapt tabu, nchinat zeilor romani. Totui spturile a rheologice atest vestigii de locuine ce nu au czut prad demolrii. Pe teritoriul punic , echivalnd cu nord-estul Tunisiei actuale, a fost implantat provincia roman Africa , avnd drept capital vechiul ora punico-fenician Utica. Frontiera cu Numidia a fost clar delimitat printr-un an. De altfel, regatul numid este slbit i mprit ntre succe lui Masinissa. Abia n 129 .C, Micipsa a reunificat regatul. Cderea Cartaginei a fo rmat obiect de numeroase opere de ficiune, inclusiv al unei lamentabile supraprod ucii cinematografice, intitulat Cartagina n flcri". Dispariia oraului punic nu a dete nat i pe cea a civilizaiei lui. Dup debarcarea romanilor n Africa, numeroase orae i ae i punice au trecut de partea Republicii. Aceste vestigii au meninut o civilizaie p unic (manifestat inclusiv pe plan lingvistic), capabil s marcheze pe libieni, pe num izi i pe diverse populaii preberbere. 114 Eugen Cizek FURIREA IMPERIULUI REPUBLICII ROMANE 115 nc din vremea lui Polibiu s-a ncercat s se explice pricinile intransigene i romane. Voiau oare romanii s-i impresioneze pe grecii prea turbuleni? Se strduiau ei s-i favorizeze pe oamenii lor de afaceri, negotiatores, concurai de comerul i in dustria Cartaginei? Rspunsul trebuie cutat n alt parte. Senatul tia c niciodat Cartagi a, redresat din multe puncte de vedere, nu va accepta dominaia mediteranean a Romei , statutul de unic supraputere a acesteia. Pe de alt parte, distrugerea Cartaginei a fost totdeauna estimat la Roma ca simbolul triumfului complet al hegemoniei ro mane. Odat nimicit Cartagina, Republica nu mai avea nici un concurent cu adevrat pr imejdios. De altfel, Salustiu i ali scriitori romani vor diviza istoria intern, ca i pe cea extern, a Romei n dou mari secvene: perioada anterioar distrugerii Cartaginei i cea care i-a succedat lichidrii cetii punice (Sall., ., 41, 2).

Triumful hegemoniei romane Efectiv, ca urmare a lichidrii statului cartaginez, nimeni nu mai prea a contesta supremaia absolut a Romei n zona Mediteranei. Or aceast mare va rmne, pn n secolul a -lea d.C, principalul centru, cel mai relevant focar al civilizaiei furite n Europa , Orientul apropiat i mijlociu, nordul continentului african. Teritoriile din jur ul acestei mri erau fie gestionate direct de Roma, care le anexase, fie administr ate de state vasale ca: Tracia, regatele microasiatice, Siria, Egiptul, Cipru, C reta, Numidia i Mauretania. ns aceste state se aflau permanent la dispoziia Romei, c are le controla cu strnicie. Ele nu mai aveau mijloace s se lanseze ntr-o iniiativ maj or. Deciziile relevante, care le priveau, se luau la Roma. Totodat o politic mercan til, focalizat pe progresele comerului i industriei, pe interesele negustorilor i ban cherilor, tindea s se schieze n interiorul imperiului Romei4. Armonia, echilibrul i ntern al Republicii ncepeau totui s fie grav ameninate. Extinderea enorm a imperiului , criza mentalitilor, aprute dup Pydna, distorsiunile socio-politice, prilejuiau ten siuni ineluctabil agravate. Ele vor izbucni la suprafaa vieii politice ncepnd din 13 3 .C. NOTE 1

Pentru vocaia eminamente defensiv se declar, ntre alii, E. Badian, Roman Imperalism i n the Late Republic, Oxford, 1968, passim; Paul Veyne, Y a-t-il un imperialisme r omain?", Melanges de V Ecole Frangaise de Rome, 87, 1975, pp. 793855; o opinie c ontrarie, a unui imperialism" intenional, a fost preconizat foarte limpede de W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford, 1979. Ezitri le apar la M. Le Glay, op. cit., pp. 8l-l00. Nu par a se pronuna M. Christol-D. N ony, op. cit., p. 62. Noi am artat c ritualul practicat de pater patratus implica att o component ofensiv, ct i una defensiv: Mentaliti, pp. 54-55. In legtur cu apar inte imperialiste, n vremea celui de al doilea rzboi punic, vezi Jerome Carcopino, Etapes de V imperialisme romain, ed. a 2-a, Paris, 1961, passim. - Grecii au cnt at, n cinstea romanilor, un cntec de elogiu, n care glorificau Buna Credin sau Loiali tatea romanilor, att de fideli jurmintelor lor. Adugau: cntai fecioare pe marele Zeus, Roma i pe Titus [Flamininus] i Loialitatea romanilor. O, Pean! O, Titus salvatoru

le!" (Plut., Flam., 16, 7). Pentru btlia de la Kynoskephalai, zdrobirea Macedoniei i apoi a resatului Seleucizilor, a se vedea M. Le Glay, op. cit., pp. 9l-94; M. Christol-D. Nony, pp. 69-71. 3 Ne referim la Antisthenes din Rhodos, care, ncuraj at de o mic victorie naval a Bithyniei asupra Pergamului proroman, victorie orches trat de ctre Hannibal, aspira la o mare coaliie militar, care s distrug pe romani i pe un general al lor, numit Poublios, adic, firete, Publius Cornelius Scipio Africanu l. Cel puin aceasta rezult dintr-unul din fragmentele conservate din opera acestui scriitor. Pentru Antisthenes, a se vedea Santo Mazzarino, Ilpensiero storico cl assico, 2 voi., 3 tomuri, Roma-Bari, 1973, II, 1, pp. 154-l60. 4 Pentru rzboaiele i evenimentele din lumea elenistic, din vestul imperiului i din Africa, vezi M. Le Glay, op. cit., pp. 7898; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 69-71; 82-87. Rela tiv la o aa-zis politic mercantil, vezi J. Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans l 'Orient hel-lenique, Paris, 1919, passim; dar i G. Bloch, op. cit., pp. 184-l88.

VI. VRIZA REPUBLICII ROMATCE (133 .C. -70 .C.) Cauzele crizei ntr-adevr, ncepnd din 133 .C, edificiul instituional roman - construit cu atta migal spirat defides i epietas, ca i de pragmatismul, ritualismul, formalismul, construct ivismul i antropocentrismul naiunii Republicii - intr ntr-o criz deschis, ostentativ e xprimat i generatoare de sfietoare perturbri politice i sociale. Veacul de aur al Repu blicii se ncheiase. Economia, viaa spiritual i cotidian a romanilor, mentalul lor, su feriser mutaii fundamentale, care se cereau a fi traduse n noi mecanisme de reglare a lor. O cauz fundamental a crizei trebuie cutat ntr-o transformare de care atia roma i erau mndri. Cci se trecuse progresiv de la Roma cetate-ora la Roma capital a unui imperiu teritorial de mari proporii. Imperiul teritorial a erodat i ulterior a dis trus Republica. Instituiile Romei fuseser furite tocmai pentru o cetate i nu pentru un imperiu. Mentalitile, viaa spiritual (auster i riguros construit), moravurile sobre , economia de subsisten a Cetii primitive nu mai puteau funciona ntre noile cadre de d ezvoltare. Imperiul ecumenic al Romei avea presant nevoie de noi structuri. Ca o adevrat antistructur, n profunzimile mentalului cetenilor, germenii, nc foarte tineri i unei anticeti, a unei anticiuitas, ncercau s destabilizeze structura Cetii, ciuitas. Tot ce inea de Cetatea-ora devenise incompatibil cu imperiul teritorial ecumenic. Clasa politic" oligarhic nu mai putea gestiona acest imperiu n noile circumstane ist orice. n interiorul acestei clase", unele familii de nobiles, ca Fabii, patricieni , intrau n declin. ntre 116 i 45 .C, Fabii nu au mai dat Romei nici un consul, nct mon opolul puterilor reveneau acum Lentulilor i Metellilor. In jurul acestora, Claudi ilor i Porciilor, oligarhia i strngea rndurile, ntr-o lupt pe care urma s o piard. S ai bine formulat, Republica va fi cea care va pierde lupta i va pieri, ntre 133 i 9 0 .C, aceast Republic a cunoscut o via politic febril, agitat de puternice distorsion ca i de idei noi, menite transformrii Cetii-stat ntr-un alt tip de Cetate. S-au produ s accidente grave, cum ar fi uciderea unor tribuni ai plebei, considerai de oliga rhia preeminent ca periculoi, i recursul la omul excepional, providenial, convertit n arbitru politic. Problemele nesoluionate se acumulau an dup an. Chiar i n timpul div erselor campanii militare, generalii se gndeau la alegerile care urmau s vin i la co nduita urmat de soldai cnd ar fi redevenit civili. Armata fusese o prelungire a Cetii . Soldai, n anumite segmente ale anului, civili, n altele, cetenii fuseser loiali Repu blicii i supui autoritii senatului, a magistrailor i a adunrilor populare. Dar, ncep n 107 .C, se renun la recrutrile teoretic obligatorii ale cetenilor-proprietari, care sunt substituite de nrolrile voluntarilor, adesea foarte sraci, convertii n militari de profesie, angajai pe opt ori zece ani, cteodat CRIZA REPUBLICII ROMANE 117 chiar mai mult. Aceti militari de meserie nu se mai simt legai de Republic i de instituiil e ei, ci de generalii lor. Victoriile le erau necesare, ntruct le aduceau mbogiri i mp oprietriri. Dac lipseau biruinele n rzboaiele externe, le erau utile cele repurtate n cele civile. Generalii lor, marcai de modul de via, de ideile ntlnite n Orientul eleni stic, doresc i ei navuiri, cuceriri i o glorie furitoare de putere personal. Individua lismul se propag masiv pretutindeni, ndeosebi printre generali. Cultura elenic i men talitile individualiste, larg rspndite, ptrund ca o ap tare n interiorul vechilor tipa e de gndire si de aciune. Mos maiorum este subminat, chiar dac muli continu s-l afieze Oligarhia economico-politic este tot mai opulent, n vreme ce sracii devin tot mai sr aci. Nu doar sracii, ci i micii i mijlocii proprietari de pmnt constat c cei mai avui teni nu numai c se mbogesc n provincii, dar c nici nu mai pltesc impozitul direct. F ile se acumuleaz n rndurile lor. Aliaii neceteni rvnesc la avantajele conferite de cet a roman. Nevoiaii, nglodai n datorii i dornici de pmnturile cucerite de Roma n Itali rovincii, nu se mai simt nici ei dependeni de structurile Cetii. Ei devin o mas de m anevr la dispoziia unor destabilizatori ambiioi, dar i a celor ce aspir s creeze noi t pare de dezvoltare instituional. Pe cale de consecin, cauzalitatea crizei Republicii este complex: ncorporeaz diferii factori, de regrupat n jurul disfuncionalitilor sis elor sociale, incompatibilitii ntre instituiile caduce ale Cetii-stat i ntinderea imp al a teritoriilor romane. Esenial ni se pare faptul urmtor: cetenii, locuitorii imper iului teritorial al Republicii, percep altfel lumea, bunurile materiale i spiritu ale, realitile politice, dect strmoii lor1. Totui nivelul de via crete, nct econom ra prosper n chip manifest, lat pentru ce criza Republicii nu este o criz crepuscula r, ci o criz de cretere. Diversele mutaii sau, altfel enunat, prefacerile mentale, so

cio-politice, economice au loc n condiiile n care echipa guvernamental este ndeobte in capabil s se adapteze la oportunitile vremii. De unde perturbarea grav, violent, a vie i instituionale, social-politice n general. De unde i expansiunea unor noi ideologi i, a unei noi filosofii, a unor noi proiecte politice. Salustiu

tia, cum am vzut mai sus, c anihilarea Cartaginei i anexiunile din Orient prilejuise r impasul instituiilor politice (i C, 10-l1). Roma avea tendina s devin un parazit. Si cilia, Macedonia, Asia, Siria, Sardinia produceau gru i l furnizau sub form de impoz it. Apreau ca indispensabile noi discursuri i structuri mentale.

Dezvoltarea economic Problemele economice devin complicate, mult mai complicate ca nainte de 133 .C, i d obndesc impact asupra soluiilor politice preconizate. Economia Romei i Italiei comp ort o cretere aproape exploziv. Se dezvolt comerul, industria, desigur ntre parametrii obligatorii ai tehnologiei, produciei i productivitii muncii, specifice antichitii. n inge definitiv economia de pia, de tip capitalist. Aurul adus din teritoriile cuce rite (n special din Orient), aproape sistematic jefuite, imprim o influen imposibil de calculat asupra creterii economice a Italiei. Se adaug impozitele, percepute n p rovincii, i produsele alimentare dobndite la un nivel fixat prin legea provinciei, lex prouinciae. 118 Eugen Cizek Pe urmele legiunilor, se implanteaz n provincii, n deosebi dup 146 .C, nego-tiatores italici, comerciani, financiari, oameni de afacer i. Datorit acestor negotiatores italici, adesea provenii din sudul peninsulei, la Delos se instaleaz punctul de interfe- j rent al comerului occidental i oriental, in clusiv al celui de sclavi. Sanctuar panelenic, Delosul devine o aezare internaiona l. Dup anexarea Pergamului, se constat un semnificativ aflux de negotiatores italic i n Asia. Ei se organizeaz n puternice societi de oameni de afaceri. De asemenea, neg otiatores sunt numeroi n Hispania, n Africa roman, n sudul Galliei. n toate regiunile Mediteranei prosper activitatea lor, mixt ori strict specializat. Se detaeaz angrositi i, negustori de vinuri i de ulei (uinarii, olearii), de grne, de produse rare, imp ortate din Orient, ca purpura de Tyr, tmia, parfumurile, esturi scumpe, opere de art. Se constituie uneori companii de transportori, pe pmnt i pe ape. Frecvent, ei sunt n primul rnd bancheri, a cror meserie este cea mai rspndit. Schimb monedele diverse, uiesc mari fonduri numerare, mprumut, cu dobnzi nalte simpli particulari, orae, regi clientelari. Arendeaz perceperea de impozite indirecte, n condiii avantajoase pentr u ei. Aceti arendai de impozite, publicam, constituie adevrate societi pe aciuni. Deoarece nu marii publicrii, ci mrunii lor funcionari percepeau n porturi taxele vama le. Atelierele industriale, unde se fabricau obiecte de metal i de piele, de cons trucii, de esturi, de ceramic, de obiecte de art, de bijuterii i de podoabe scumpe, pr osper i nutresc, n mare parte, expansiunea acestor negotiatores. Se dezvolt brutriile , mcelriile, magazinele de produse alimentare. Fr ndoial, mineritul i carierele de mar or prosper n chip semnificativ.

Totui agricultura subsist ca principal ramur a economiei. Se dezvolt producia de grne de legume ori de fructe i crete spectaculos cea a viei de vie i a mslinilor. Odat cu o acuzat concentrare a proprietilor funciare se constat diversificarea culturilor agr icole. Anumite latifundii ating dimensiuni insolite pentru antichitate, dac excep tm domeniile suveranilor elenistici, ale templelor i oraelor. Creterea vitelor se do vedete a fi foarte lucrativ. Cu siguran, ndeosebi familiile care triau pe proprieti f iare modeste nu mai pot fi autarhice. Numeroase produse agricole i mai cu seam ind ustriale trebuie cumprate la pia. Pentru c subsist n Italia i pe alte meleaguri mica ijlocia proprietate de pmnt. Totui, aceast mic i mijlocie proprietate diminua, datorit fie ruinrii unor mici exploataii agricole, fie concurenei produselor de import sau fabricate n mari ntreprinderi, unde se folosea mn de lucru servil, fie prin emigrare n colonii adesea exterioare Italiei. Pauperizarea ngroa, cum am artat, rndurile plebei srace. Foamea"' de pmnturi bntuie n Italia. Desigur, situaia agriculturii i dezvolta economiei n general nu atingeau acelai nivel n toate regiunile Italiei. Astfel, po pulaii de munteni, care triser n condiii mediocre i n inuturile lor aride, au fost tr ferate n fertila cmpie a Padului i n Gallia cisalpin, unde au practicat o agricultur i un comer performante, n contrapartid, oraele i satele din Etruria cunosc o situaie deg radant, o deteriorare a economiei, inclusiv agrar. n Campania i n Italia meridional se constat, n a doua jumtate a secolului al II-lea .C, o prosperitate urban i rural preg ant; dei se reliefeaz un exod al ranilor i o emigraie masiv spre Gallia cisalpin i ovincii. n schimb, oraele se mpodobesc cu monumente impresionante, se dezvolt centre industriale i trguri comerciale, inclusiv n mediul rural. Campania i export vinurile Africa2. CRIZA REPUBLICII ROMANE 119 Poporul roman, ca efect al expansiunii n It

alia, este proprietar al unei treimi din solul Italiei. Aceste soluri cucerite s unt n parte nchiriate, dar mai ales acaparate de marii proprietari romani sau ital ici. ntemeierile de colonii, care presupuneau automat distribuirea unor parcele a gricole celor ce le populau, au fost abandonate de mult vreme n Italia propriu-zis. De aceea, n 140 .C, consulul Laelius se gndise la reluarea fondrii {deductio) de co lonii, dar renunase la proiectul su. Plebea srac, nglodat n datorii, revendic, din ce e mai struitor, o reform agrar, o redistribuire a pmnturilor italice posedate de Roma . Se pornea de la exemplul dat de Nabis, care, cteva decenii anterior, procedase la o redistribuire, ntre ceteni, a pmnturilor Spartei. Tensiuni social-politice violente i Gracchii

Nemulumiii nu se numrau doar n rndurile plebei srace. Dei s-au exagerat simitor propo e procesului de pauperizare a plebei nevoiae, totui real. Numeroase segmente ale s ocietii romane contestau gestionarea prea oligarhic a Republicii, confiscarea magis traturilor de cteva clanuri de nobiles, absena controlului sever al guvernrii provi nciilor. Cum am mai reliefat, dstorsionarea raporturilor ntre ndatoriri i privilegii , de care profita nobilitas, generase multe frustrri. Aceste frustrri afectau ndeos ebi ordinul ecvestru, n plin ascensiune, dar nc lipsit de o pondere politic semnifica tiv. Am observat de asemenea c dispariia, n practic, a obligaiei de a achita impozitul direct iritase italicii neceteni. Anterior ei nu revendicaser cetenia roman. Totui, d p 133 .C, italicii o reclam cu insisten. Este adevrat c, n Italia, limba latin nc eralizase. Etruscii i grecii vorbesc limbile lor i triesc n cadrul structurilor loca le tradiionale. Chiar oscii i manifest originalitatea lor cultural. Fiecare cetate it alic poseda propriul tip de gestionare a vieii locuitorilor. Intre italici, se adnc eau diferenele dintre peregrini i aliaii beneficiari ai dreptului latin, generator de cvasi-egalitate cu cetenii romani, n materie de drept civil, ns nu i n domeniul pol tic. Fa de autonomismele locale, Roma nu utiliza nc o politic de asimilare. Dimpotriv, limita acordarea ceteniei romane. n afara Italiei, necetenii italici sunt considerai romani i sunt asociai gestionrii teritoriilor cucerite. n Italia, ei sunt nc supui dis riminrii. Cu toate c furnizeaz Romei substaniale contingente militare, particip plena r la dezvoltarea comerului i industriei, sunt legai, prin complexe relaii de cliente l sau de afaceri, cu principalii nobiles. Raporturile ntre grupurile de nemulumii su nt complicate. Alianele dintre ele se dovedesc adesea conjuncturale, limitate n ti mp. Crizei Republicii i se adaug prin urmare o profund criz de identitate. Din toat e aceste frustrri s-a format micarea revoluionar'" a frailor Gracchi, dirijat n speci potriva imobilismului societii timpului. Se utilizeaz largile competene, czute n desue tudine, ale tribunatului plebei. Gnaeus Laelius ncercase de asemenea s schieze un p roiect de reform agrar, n timpul consulatului su ori chiar n vremea preturii sale, ex ercitate n 145 .C. Renunase la el, poate sub influena patronului i prietenului su Scip io Aemilianus. Censura acestuia, din 142, fusese steril. Se limitase la eliminare a din senat a ctorva senatori tarai i la o frumoas" cuvntare, unde amintise cetenilor rtuile de odinioar. 120 Eugen Cizek

Fraii Gracchi aparineau unei nobilitas plebeiene. Erau fiii consului Sempronius Gr acchus, amintit de noi ntr-un capitol anterior, i ai Corneliei. De fapt, fraii Grac chi erau i cumnai ai lui Scipio Aemilianus, vrul lor, care se cstorise cu sora acesto ra, Sempronia. Dar Tiberius Gracchus fusese sever crescut de ctre Cornelia. Pulsi unile sale, aspru cenzurate de Cornelia, trebuiau s se deruleze, s se sublimeze n p roiecte politice ndrznee. De altfel Cornelia nsi, n pofida austeritii sale, credea itatea unor reforme, sortite s scoat edificiul social-politic roman din imobilismu l lui. Ea se strduise s ofere fiilor si educatori pe msur. Adic retorul Diophanes din Mytilene i filosoful stoic Blossius din Cumae, Ca aproape orice stoic, Blossius c onsidera indispensabil participarea la viaa politic. Stoic radical, el preconiza re forme sociale fundamentale. El a putut sugera lui Tiberius Gracchus idei reformi ste. Dup moartea acestuia, fiindc era implicat n reprimarea partizanilor lui Tiberi us Gracchus, a trebuit s prseasc Roma, convins c trebuie recuperat utopia social a lui Zenon, fondatorul stoicismului, teoretician al egalitarismului social. Astfel Bl ossius a ajuns un fel de militant al utopiei socialist-comu-niste ante litteram. In opiunile asumate de Tiberius Gracchus, a cntrit i experiena anterioar tribunatului . n 137 .C., trimis n Hispania, n calitate de quaestor, a constatat, n drumul su, c n ruria se dezvolta nlocuirea muncitorilor agricoli liberi cu sclavi. n Hispania, el a remarcat declinul armatei romane, cauzat de insuficiena efectivelor. nc din acea st vreme, Tiberius Gracchus concepea planuri reformiste cuteztoare i se bucura de s impatia plebei. A putut s-l impresioneze i rscoala sclavilor din Sicilia. Ales trib un al plebei, pentru anul 133 .C, el a rostit cuvntri incendiare. Fiarele Italiei, exclama el, au vizuina lor. Dar nu o posed oamenii care lupt i mor pentru Italia, c a s slujeasc luxul i mbogirea altora, ei, pretini stpni ai lumii (Plut, T. Ghracch., ). Iat pentru ce Tiberius Gracchus a propus i determinat adoptarea unor legi de refor m profund, dei ponderat. n afar de teritoriul roman, ager romanus, acoperit de cele 35

de triburi romane, exista aria solurilor confiscate de Roma de la italicii nvini: aa-numitul ager publicus, fie atribuit gratuit unor ceteni meritorii, fie conferit altora, n schimbul unei redevene. Deintorii acestui ager nu dispuneau de o adevrat pr oprietate, proprietas, ci doar de un uzufruct, o possessio. Ceteni bogai acaparaser aceste pmnturi, mai cu seam pe cele necultivate, unde anterior fuseser mlatini, pduri puni. Ei sfriser prin a le uzurpa i converti n proprieti de fado (Plut., T. Gracch. App., Cm., 1, 7-8). Puseser de asemenea stpnire pe loturi ocupate de unii ceteni srci ct Tiberius Gracchus concepe o reformist propunere de lege, rogatio, menit s pun capt uzurprii proprietii publice agricole de ctre latifundiari acaparatori. Totodat se urmr ea refacerea loturilor de pmnt ale plebei ceteneti rurale, a crei scdere amenina recr le militare i deci sigurana statului (App., Ciu., 1, 40). De altfel, propunerea le gislativ moderat a lui Tiberius Gracchus relua prevederi ale unei legi mai vechi, niciodat abrogate, dar neaplicate n practic. Se limita la 500 de iugera, adic la 125 de hectare, segmentul din ager publicus pe care putea s-l cultive unul dintre po sesorii acestui sol. Se puteau aduga 250 de iugera, adic 65 de hectare, de copil, al unui astfel de posesor. nct o familie solid putea ajunge la limita de 1.000 de i ugera sau 250 de hectare. inta era ncurajarea pturii sociale a ranilor liberi ceteni.

plus, aceste domenii agrare limitate deveneau proprietate de facto a celor care le deineau; aadar se converteau n ager priuatus. Un colegiu format din trei membri, alei de popor i definii ca triumviri ai atribuirii pmnturilor", CRIZA REPUBLICII ROMA NE 121 triumuiri agri iudicandis adsignandis, au fost alei de popor pe termen limi tat. Triumvirii urmau s distribuie loturile recuperate prin reforma pmntului public cetenilor sraci, n limita a 30 de iugera, 7 hectare, de persoan, proclamate inaliena bile, adic imposibil de vndut. ndeosebi aceast ultim prevedere a iritat nobilitas, da t fiind c ea constituia o inovaie n dreptul roman. Senatorii invocau i faptul c, pe pm turile posedate de ei, se aflau mormintele strmoilor lor, c bunurile uzurpate, pent ru care nu se mai pltea redeven, fuseser muncite de ei, c adesea ele fuseser nstrinat rin moteniri, c ei contractaser datorii ca s le lucreze etc. (App., Ciu., 1, 38). Ac east rogatio a fost prezentat n primvara anului 133 .C. conciliului plebei, unde s-a izbit de intercesiunea, de veto-ul altui tribun al plebei, Marcus Octavius. ntr-a devr, de mult vreme, nobilitas acaparase i tribunatul plebei. Totui Tiberius Gracchu s obine destituirea lui Octavius de ctre conciliul plebei i votarea unui plebiscit, care legifera propunerea sa. n special destituirea lui Octavius constituia o msur revoluionar. Niciodat un tribun al plebei nu fusese destituit. Senatorii, scandaliz ai, au nceput s vorbeasc de tiranie, de tendina spre o monarhie tribunician. Cu att ma mult cu ct primul colegiu triumviralagrar fusese format din Tiberius nsui, din Gai us, fratele lui, i din Appius Claudius Pulcher, socrul lui. n sfrit, Tiberius Gracch us s-a hotrt s atace i pe frontul instituional. El a solicitat realegerea sa ca tribu n al plebei pentru anul subsecvent conciliului electoral al plebei din iulie 133 . Aceast iniiativ a lui Tiberius Gracchus a fost perceput de muli ca o tentativ de lov itur de stat. Chiar o mare parte din plebe l-a prsit. Exista primejdia perpeturii ac eluiai ins ntr-o demnitate. Efectiv Tiberius Gracchus a ncercat o lovitur de for. El a ocupat mpreun cu trei sute de partizani ai si Capitoliul, unde urmau s se desfoare al egerile tribunilor. Acest eveniment a dat semnalul violenelor. Senatul a votat un senatus consultum ulti-muni, care implica statuarea strii de asediu n Roma i suspe ndarea garaniilor instituionale. Era pentru prima oar cnd se adopta un senatusconsul t ultim n absena oricrui pericol exterior. ndat Publius Cornelius Scipio Nasica, de f apt nrudit cu Tiberius i pontifex maximus, pornete spre Capitoliu n fruntea unei muli mi. Dei tribun n funciune, Tiberius Gracchus este ucis, iar partizanii si sunt lichi dai fizic. n noaptea subsecvent cadavrele tuturor sunt aruncate n Tibru (App., Ciu., 1, 16). Plutarh va observa c era pentru prima oar de la abolirea regalitii cnd un co ntencios ntre ceteni a fost anihilat n snge i n ucideri (T. Gracch., 20). S remarcm ormele lui Tiberius Gracchus nu purtau dect asupra plebei ceteneti i excludeau italic ii neceteni. Dimpotriv, el voia s-i defavorizeze pe italici, simpatizai de Scipio Aem ilianus, vrul i cumnatul su. Comisia triumvirilor, n care Tiberius Gracchus fusese nl ocuit de Publius Licinius Gracchus, a nceput totui s funcioneze, ns s-a confruntat cu tot felul de contestaii i de abuzuri (App., Ciu., 1, 77). Ea trebuia s lucreze asup ra a 37.000 km ptrai, situai la sud de Rubicon; ceea ce reprezenta o treime din pen insul. Urmau s beneficieze de reforma agrar 65.000 de ceteni, crora s li se acorde 1.9 0.000 de iugera sau 500.000 de hectare (5.000 km ptrai). n 129, cu cteva ore nainte d e o moarte subit i ciudata, Scipio Aemilianus a obinut, pe ci ocolite, de la senat, blocarea activitii comisiei triumvirale, care nu a mai funcionat. Moartea lui Scipi o Aemilianus era un cadou pentru nobilitas, care se temea de un adevrat patron al italicilor, considerat de muli ca un om providenial, ca un arbitru al Cetii, un con ductor susceptibil s pun capt turbulenei ceteneti. ntruct forele reformist-revolu puternice i dornice s restructureze Cetatea att de divizat (Cic, Rep., 1,19, 3)3. care vedea urmrea, n mod petentelor reale ale r h rctic Gaius sempronius Gracch- 4 mai ndrzne e ' - Ya nemulumirilor plebei ?a lui Tiberius Gracchus' "a adus ia acei5 Gaius

aius GraCChu H * deraocratlzare , * Republicii, o potenare ostentativa a com. su, c are nu maniera mult mai tenace d ct i fara iluziile nutnte de acesta din urm. nc din r

Dup lichidarea lui Tiberius timpul quaestum sale senaj l ntors la r- ! - e aItminteri'n , unde i p' 10

T P CapitalUri Concomitent s-au ntreprins Le ucid ft nile defavorizate pn I2li infras tructur mtfcrt, n special n regluCRIZA REPUBLICII ROMANE 123 n acelai timp, Gaius Gra cchus a stimulat adoptarea altor legi populare. Ne referim in primul rnd la o leg e frumentar" sau alimentar, lex Sempmniafrumentaria (App., Ciu-, 1, 21). Aceast lege , propus de Gaius i de Fulvius Flaccus, stipula c lunar fiecare plebeu srac va primi o anumit cantitate de gru, destul de consistent, la un pre redus, subvenionat de tre zoreria Republicii. n acest mod plebeii proletarizai ai Romei nu mai erau nevoii s p lece la ar. n vara anului 123 .C, Gaius Gracchus a fost reales tribun al plebei pent ru un al doilea mandat. El a obinut de la senat i de la adunrile populare o lege ju diciar prin care jumtate din cei 600 de jurai, destinai s fac parte din tribunalul (qu aestio repetundarum) ce judeca n procesele intentate de provinciali guvernatorilo r corupi, s nu mai fie senatori, ci simpli cavaleri (App., Ciu., 1, 22). O asemene a lege afecta grav interesele senatorilor, nclinai ndeobte s judece cu blndee procesel intentate colegilor lor. Totodat era consolidat ordinul ecvestru. Acest ordin se separ practic complet de categoria, de ordinul senatorial, n 123 ori chiar n 129 .C . Senatorii nu mai iau parte la defilarea cavalerilor, sortit examinrii lor de ctre censori, recognitio equitum, i nu mai fac parte din centuriile de cavaleri. Juri dic, separarea va interveni mai trziu. Pe deasupra, Gaius Gracchus iniiaz diverse ms uri n favoarea cavalerilor. S-au stipulat reduceri ale sumelor vrsate statului de ctre publicam, cnd suferiser pierderi, n special cu ocazia rzboaielor. ntr-adevr publi canii erau obligai, prin contract, s verse statului o anumit sum de bani, de recuper at prin ncasarea impozitelor de ctre societile lor. Ordinul ecvestru nu mai avea apr oape nimic comun cu vechea cavalerie roman, fiind alctuit mai cu seam din arendai de impozite i din felurii oameni de afaceri. Gaius promoveaz i o lege despre Asia'", le x de Asia, care acorda cavalerilor exploatarea provinciei Asia, implantat n locul regatului Pergamului. Aceast anexare adusese Republicii imense avuii. n sfrit, o lege teatral", lex theatralis, rezerva, la spectacole, locuri speciale cavalerilor, se parate de cele ale senatorilor. Acest fapt potena demnitatea cavalerilor. Gaius G racchus instala, n fond, cavalerii la putere alturi de senatori. Dreptul de apel l a popor, ca suprem judector, pwuocatio, a fost definitiv statuat. Nici un magistr at roman nu mai putea executa un cetean roman, nainte ca acesta s fi fcut apel la pop or, dac ar fi dorit aceasta. Gaius Gracchus s-a gndit chiar s se exclud din senat i s se ia dreptul de a candida la o nou magistratur unui magistrat demis de popor. Toa te aceste legi, msuri, propuneri legislative au contrariat violent senatul. Chelt uielile publice sporeau considerabil i competenele senatului diminuau simitor. Pe d e alt parte, Gaius Gracchus a pierdut sprijinul ordinului ecvestru, al unei pri din plebe i chiar al unor suporteri importani, cnd a propus acordarea ceteniei romane tu turor aliailor de drept latin din Italia. Propunea de asemenea ca ali italici s pri measc dreptul latin. Fondarea unei colonii pe solul damnat al Cartaginei contrari a pe muli. nct atunci cnd, n vara lui 122 .C, el s-a prezentat din nou la alegeri, ca s fie reales tribun, a intervenit catastrofa. Nu a mai fost reales. Chiar plebea se temea de o putere personal permanent, fie ea i exercitat de un tribun al su. Pe de alt parte, colegul lui Gaius Gracchus, tribunul Marcus Livius Drusus, partizan a l oligarhiei, a propus o serie de msuri demagogice. Beneficiarii redistribuirii aa -numitului ager publi-cus nu ar mai fi trebuit s achite nici o redeven pentru ogoar ele primite. Drusus a promis i nfiinarea, chiar n Italia, a dousprezece noi colonii, de populat de ctre plebe. Concomitent, Drusus a propus suprimarea pedepselor corp orale, chiar n timpul serviciului militar. Italicii urmau s beneficieze i ei de o a semenea msur de clemen. Gaius a fcut greala de a recurge i el la folosirea forei. Tulburri grave au izbucnit

pe strzile Romei. Reacia oligarhiei senatoriale nu s-a lsat ateptat. Senatul a votat un senatusconsult ultim foarte clar: s vegheze consulii ca statul s nu sufere vreo vtmare", uideant consules ne quid res publica detrimenti cpiat. Senatorii, cavaleri i i slujitorii lor au luat armele. Consulul Lucius Opimius a urmrit, cu forele sale , pe Gaius Gracchus i pe Fulvius Flaccus. Ei au fost prini i executai (App., Ciu., 1 , 120). Celor 250 de partizani ai lui Gaius, ucii n luptele de strad, li s-au adugat alte 3.000 de victime, condamnate n 121 .C. de ctre tribunale. nct au euat tentativel e Gracchilor de a reduce puterile deinute de nobilitas, de a democratiza Republic a, de a substitui senatului conciliul plebei i adunarea tribut ca principale fore d iriguitoare ale statului. Gracchii inteau o anumit putere personal, dar nu putem st abili proporiile acestei aspiraii. Ameliorarea condiiei plebei s-a produs n mic msur, ar influena ordinului ecvestru a subsistat i chiar s-a accentuat. Esenial este ns fap tul c atunci, pentru prima oar n istoria Republicii romane, au avut loc, n interioru l Romei, dou minirzboaie civile. Ilegalitatea ptrundea adnc n viaa Cetii.

Ce a supravieuit totui din legislaia agrar gracchian? In primul rnd a fost abolit inal enabilitatea loturilor distribuite prin reforma agrar. Opulenii au cumprat loturile micilor exploatani sau le-au acaparat prin mijloace violente. n 111 .C, tribunul p lebei, Spurius Thorius, a determinat votarea unei legi (Thoria) prin care ager p ublicus a fost declarat proprietate privat a celor care l ocupau, n schimbul unei r edevene, al crui produs trebuia distribuit plebei srace. Un alt tribun, exponent al oligarhiei, a obinut ulterior suprimarea redevenei. n cincisprezece ani, legislaia gracchian a disprut fr urme (App., Ciu., 1, 12l-l24). Mai trziu s-au adoptat alte leg i agrare; ns acestea distribuiau loturi agricole numai veteranilor ori coloniilor. Plebeii civili nu au mai dobndit nimic. Totodat rmnea nesoluionat problema italicilor neceteni romani. Din legislaia promovat de Gaius Gracchus s-au meninut privilegiile acordate cavalerilor, militarilor n termen, plebei subvenionate, aa-zisa plebe frume ntar". Au subsistat de asemenea prevederile legii privind apelul la popor i compoz iia mixt a tribunalelor menite a judeca n procesele de corupie. O alt consecin, cu imp rtante efecte, se refer la delimitarea clar, cu toate c ndeosebi pragmatic, a celor d ou ordine preeminente: cel senatorial i cel ecvestru. De asemenea, ncepnd de la Grac chi, clasa politic" roman se divide limpede n dou mari faciuni, partide", n accepiun ic (Cic, Rep., 1, 131). O faciune este cea a optimailor, optimates, adic, n concepia l or, a celor mai buni ceteni {optimi, n latinete). Acetia erau conservatori, militau p entru prezervarea ordinii instituionale, se opuneau reformelor care ar fi putut s -o perturbe. n ultim instan, ei preconizau meninerea structurilor oligarhice ale Repu blicii, a privilegiilor dobndite de nobilitas. Dar concomitent ei luptau pentru s alvgardarea Republicii i a libertilor ceteneti tradiionale, cu toate c inegal distrib e ntre romani, din punct de vedere politic. Se bizuiau pe o mare parte din nobili tas i pe clienii acesteia. ndeosebi pe nobilii bogai de sorginte plebeian. Li se opun eau popularii", populares. Acetia se comportau n mod popular", populariter agunt. Af iau gusturi simple, reliefau interes pentru desftrile i tribulaiile mulimii. i propun s pun n oper un discurs mental netradiional, ostil oliCRIZA REPUBLICII ROMANE 125

oarhiei. Sugerau msuri politice i juridice care s amelioreze statutul celor de cond iie modest, s limiteze privilegiile senatorilor, s asigure o mai mare libertate de v ot n adunrile populare, s combat camt. Au propus legi n privina datoriilor celor sra grare sau frumentare (Cic, Off., 2, 73). Numeroi populares utilizeaz platformele r eformiste, uneori chiar revoluionare, ca pe o trambulin politic, n vederea ctigrii i enrii unei influene personale. Se interesau, n mic msur, de conservarea legalitii, c a libertilor unei Republici pe care o doreau profund restructurat. Se bazau pe unii oameni noi", dar i pe patricieni mai mult sau mai puin srcii. Desigur, aceste faciuni nu sunt similare partidelor moderne. Dei se folosesc uneori termeni capartes spre a-i desemna (SalL, ., 43, 1, 1; Cic, est., 96-98)4. n concluzie, am afirma c, dac p e termen scurt oligarhia conservatoare, prin lichidarea micrii Gracchilor, pare s f i nvins, pe termen lung sau mediu forele nnoirii s-au meninut i au obinut succes. Tulb urrile vor rencepe n curnd.

Rscoale ale sclavilor si anexarea Pergamului Politica extern roman, ca i perturbrile survenite n gestionarea imperiului Republicii sunt foarte strns legate de evoluiile frmntrilor de la Roma i ale discursului mental cetenesc. Trebuie artat, din capul locului", cum se spune, c n antichitate n-a existat nici im fel de ornduire sclavagist i de mod de producie sclavagist. Marxitii au tran sformat n dogm absolut ceea ce Karl Marx enunase, n aceast privin, n diverse lucrri fraze. Cci nsui Marx, n alte pasaje, s-a referit la un mod de producie antic. Deci a ntic, i nu sclavagist. Cu rare excepii, sclavii n-au reprezentat niciodat n antichit ate principalul instrument de producie. De altfel sclavul era mai degrab un capita l dect o marf. El poate s adune bani pentru rscumprare, s aib legturi semiconjugale. e chiar o personalitate juridic atunci cnd se prezint n faa tribunalului domestic al stpnului. Pedeapsa cu moartea este rar aplicat, mai cu seam pentru valoarea sa exemp lar. Am reliefat, n alt capitol, diversitatea condiiei servile i semnificaia ei. Nu e ste totui mai puin adevrat c, n secolele al II-lea i I .C, se constat un aflux masiv sclavi. Mai ales n Italia i n Sicilia. Izvorul principal al acestei proliferri a numr ului de sclavi l constituie rzboaiele Romei i vinderea prizonierilor ca sclavi. Am

semnalat mai sus c adesea, cum ar fi n cazul urmrilor cuceririi Cartaginei, au fost vndui zeci de mii de sclavi. Recordul absolut pare s fi fost atins n 167 .C, cnd au f ost vndui zeci de mii de macedoneni i de epiroi. Dar i n 104 .C, au avut aceeai soart .000 de cimbri i de teutoni. Incontestabil, nu toi prizonierii de rzboi deveneau sc lavi pe termen lung: cei bogai erau adesea rscumprai pe loc, fie de familiile lor, f ie de prietenii lor. O alt surs a dezvoltrii sclavilor trebuie cutat n intensificarea tlhriei i mai ales a pirateriei, care face ravagii n Asia Mic, n Siria, n Orientul apr piat. Trguri de sclavi fiineaz n multe locuri, n Italia, n Grecia, n Asia. La Delos tr c zilnic prin trgul de sclavi 10.000 de oameni. Un alt izvor de alimentare a scla vajului l formeaz neachitarea datoriilor. Muli datornici insolvabili devin sclavi. De asemenea, sclavajul este hrnit de reproducia natural: copiii sclavilor rmn tot scl avi. 126

Eugen Cizek Diferenele ntre condiiile de existen ale sclavilor se adncesc. Duc o existen conforta sclavii de la orae, adesea foarte specializai. Ei sunt medici, pedagogi, secretari ai stpnilor, coafori, brbieri, buctari, slujitori n locuine, sclavi publici, inclusiv mici funcionari. Statul, oraele, instituiile municipale i ntrebuineaz ca scribi, crai ici publici i lucrtori pe antierele oraelor. n sfrit, sclavii sunt utilizai n munca ine, n ntreprinderile industriale i n atelierele meteugreti. Dac anterior tampilele produse artizanale (ceramic, bronzuri) purtau n special numele unor meteri oameni l iberi, acum, n Italia, prevaleaz cele ale sclavilor i liberilor. Artizanatul cuprind e ntre 5 i 10% din populaia Italiei. Pe de alt parte, n secolul I .C, unii notabili it alici i romani se nconjoar de grzi de corp, care sunt sclavi. Se ajunge chiar la alct uirea anumitor mici armate private de sclavi. Ali sclavi sunt antrenai n coli specia lizate pentru a deveni ucigai de profesie, adic gladiatori. Luptele ntre ei n arene sunt gustate cu nesa de spectatori. Este totui adevrat c cei mai muli gladiatori sunt oameni liberi, angajai printr-un contract. Chiar n mediul rural exist pstori sclavi , care duceau o existen autonom. Ei vor juca un rol important n rebeliunile sclavilo r. Marea mas a sclavilor, compus prin excelen din Barbari analfabei, lucreaz ns la cu varea domeniilor agricole, ndeosebi pe latifundii. Ei vor contribui la anumite ev oluii ale agriculturii Italiei. Utilizarea masiv a sclavilor favorizeaz marile dome nii agricole, expansiunea unor noi tipuri de lucrare a pmntului, focalizate pe via de vie i pe mslini, n dauna cerealiculturii. Totui chiar latifundiarii nu recurg num ai la munca sclavilor, ci i la cea a unor lucrtori sezonieri liberi. S-a exagerat sensibil ponderea sclavilor n interiorul populaiei Italiei. Se pare c ea nu depea cu mult 32% din totalul locuitorilor. Cu toate acestea, pe latifundii adesea sclavi i muncesc intens n turme, sub biciul cpeteniilor lor, i dorm noaptea n semitemnie, er gastula. Cum am relevat deja, muli sclavi nu sunt romanizai. Animozitatea lor fa de stpni mbrac nu numai un caracter social, ci i o dimensiune etnic, naional. Numeroi s i i microasiatici erau sclavi ai proprietarilor greci i italici din Sicilia. Astfe l s-a ajuns la ample rscoale de sclavi, ndeosebi n Sicilia, grnarul Romei. ntre 136 i 132 .C. are loc prima mare rebeliune servil, n Sicilia, animat n mare parte de sclavi i ciobani. Ea a fost condus de ctre sirianul Eunus i de cilicianul Kleon. Rebelii c uceresc Agrigentum, iar Eunus este proclamat rege sub numele de Antiochos. Sclav ii formeaz un stat antiroman, avnd Henna drept capital, i bat chiar moned. Ei nfrng pa ru armate romane, dintre care trei sunt consulare. Cu mari eforturi, consulul Pu blius RUpilius cucerete Henna i zdrobete rebelii. Dar micarea servil de eliberare, so cial i naional, ctig proporii. Cum ea a coincis i cu reforma lui Tiberius Gracchus, cercettori s-au referit la o Internaional roie" a antichitii. Exagerarea ne apare ca vident, cu toate c au existat, poate, contacte ntre diferiii rebeli. ntr-adevr sfritu vrtirii sclavilor coincide nu att cu reforma moderat a lui Tiberius Gracchus, ct cu o alt insurecie, desfurat n fostul regat al Pergamului. Acest regat fusese aliatul fid el al romanilor, principalul lor susintor n Orient. Cu toate c uneori Roma i-a mustr at pe Attalizi, basileii Pergamului. Regatul Pergamului fusese constituit n 282 .C . i n detrimentul Seleucizilor, pe coasta vestic a Turciei actuale, de un ofier numi t Philctairos. Sub Attalos II (150-l38 .C.) protectoratul roman devenise foarte c onstrngtor. Cnd mama acestui rege murise, Attalos II i-a ridicat un templu la CRIZA REPUBLICII ROMANE

127 Cyzic, mpodobit cu basoreliefuri inspirate din mitistoria roman. Inscripia de aici fcuse aluzie la Romulus i Remus. Suzeranitatea roman s-a accentuat sub domnia succe sorului i nepotului acestui rege, Attalos III. Maladiv, Attalos III s-a comportat ca un despot sngeros. i-a masacrat rudele i prietenii pentru a-i proteja viaa. n prim ara anului 133 .C, acest rege moare, din cauza unei insolaii, i i las, prin testament, regatul i bunurile personale ca motenire Republicii romane. Numai oraele regatului le declara libere. Cci Attalos III nu avea copii. Nu mai existau Attalizi legiti mi. Hotrrea sa nu se poate explica lesne. Ce oare o determinase: acceptarea raport urilor de fore i a dominaiei romane? Ostilitate fa de singurul Attalid n via, Ariston s, fratele su vitreg, fiul nelegitim al lui Eumenes II? Nelinite n faa instabilitii so ciale, teama de o revolt, simit ca iminent, n condiiile turbulenei sclavilor din Sicil a i din Grecia, care putea cuprinde i Pergamul? Dup opinia noastr, Attalos III, snger

os, dar intelectual pasionat de sculptur i inteligent, nelegea c mai devreme sau trziu Roma va trece de la controlul sever al regatului su la gestionarea direct. i dorea s-l crue de consecinele unor confruntri militare devastatoare. Dar pergamezii nu au acceptat uor clauzele testamentului. Popor de soldai colonizai, ei se temeau de un stpn necunoscut. Sau cunoscut doar ca arogant. Executarea testamentului a pus de la nceput probleme. Aristonikos a prezentat testamentul ca un fals i pe el nsui ca m otenitorul dinastiei attalide.

Roma nu putea s-i ngduie pierderea unei asemenea oportuniti fabuloase. Bogiile exorbi te ale Pergamului permiteau o dezvoltare economic accelerat, n condiiile n care banii deveniser rari n trezoreria Republicii. Tiberius Gracchus a sperat probabil s-i fin aneze reforma din prada consistent prilejuit de testamentul lui Attalos III. Cu att mai mult cu ct familia sa avea legturi de cooperare cvasi-cliente-lare cu Attalizi i. Dup lichidarea sa fizic, tocmai Scipio Nasica a fost trimis n Pergam ca s preia m otenirea. Dar Aristonikos i foarte numeroi pergamezi au luat armele. Investigarea i nscripiilor i monedelor probeaz c Aristonikos a izbutit s-i croiasc un adevrat regat teritoriul Pergamului. Trupele lui au ocupat anumite orae. I s-a raliat Blossius din Cumae, radicalizat i fugit din Roma, dup eliminarea lui Tiberius Gracchus. Ace st consilier i ideolog al lui Aristonikos l-a convins s aplice utopia stoic. Aristo nikos a eliberat sclavii i ranii dependeni, un fel de erbi, i a instituit un stat egal itar al heliopolitanilor, o cetate a Soarelui", Heliopolis. Cci stoicii egalitariti adoptaser Soarele ca ocrotitor al tuturor npstuiilor soartei. Acest stat egalitaris t, oarecum comunizant, a durat patru ani. nc n 129 .C, heliopolitanii (inclusiv foti sclavi i sraci liberi ai satelor i oraelor) au nvins la Leukai trupele consulului Pub lius Licinius Crassus. n cele din urm au fost zdrobii de consulul Marcus Perperna, dup un lung i dificil asediu al oraului lidian Stratonikeia. Aristonikos a fost cap turat, adus la Roma, unde a fost omort n temni. Abia n 128-l26 .C, Marcus Aquilius, aj utat de zece comisari ai Republicii, a putut organiza, pe teritoriul fostului re gat al Pergamului, provincia Asia, una dintre cele mai opulente ale imperiului R omei.

Totui n Sicilia, ntre 104 i 101 .C, se desfoar al doilea rzboi servil. In vestul ins sclavii se rscoal, sub conducerea cilicianului Athenaion, pe cnd n est, ei sunt con dui de ctre Salvius, proclamat rege, sub numele de Trypho. Au fost biruii i eliminai cu greu de un fost locotenent" al lui Marius. Agitaia sclavilor i a heliopolitanilo r a pus probleme complicate statului roman. Ea traduce pregnante dezechilibre et nice i sociale. De altfel aceast agitaie va rencepe, dup cteva decenii, chiar n Italia . 128 Eugen Cizek

Categoriile sociale ale oamenilor liberi Printre oamenii liberi se adncesc diferenele sociale. Nu numai ntre ceteni i neceteni u efectele mai sus menionate i cu altele prezentate de noi mai jos. Desigur, la Ro ma nu au existat adevrate clase sociale. i cu att mai puin o clas a oamenilor liberi", care s se contrapun unei clase a sclavilor". Au emers ns ordine", ordines. Un ordin", ordo, nu echivala cu o clas social. Era de fapt o categorie de oameni definit de un statut juridic, desigur nvestit cu anumite conotaii sociale, care dispunea de o st are" (status) proprie. Cele mai importante ordine sunt, cum am constatat mai sus , cel senatorial i cel ecvestru. Cu siguran au existat i alte ordine mai puin relevan te. Este ns contestat, de ctre unii cercettori, existena unui adevrat ordin decurional format din demnitarii municipali i membrii consiliilor oraelor. Am relevat mai su s c, n procesul cuceririi" romane, Republica se sprijinise adesea pe elitele locale . Ea a continuat s le favorizeze i dup anexarea teritoriilor respective. Aceste eli te au constituit de fapt capete de pod ale impunerii i persistenei dominaiei Republ icii i ulterior ale procesului de romanizare a populaiilor din vestul imperiului'.' Pentru c, n est, elenizarea nu a putut fi nlocuit de romanizare. Dac n Balcani i nde bi n Macedonia, pe termen lung, romanizarea a reuit, n schimb ea a euat n Asia Mic, n ofida eforturilor ntreprinse de statul Romei. Cu toate c a lsat aici urme. Indubita bil, elitele locale au contribuit substanial la reuita procesului de munici-paliza re i urbanizare a aezrilor italice. Ele au sprijinit activ, nsufleite de un sincer el an patriotic, roman i naional, cauza Romei. Elitele municipale alctuiau un fel de c ategorie social intermediar ntre ordinele superioare ale Romei i populaia ceteneasc, ulus, a oraelor, colonii sau municipii. i n interiorul acestei burghezii municipale se iviser diferene ntre micii proprietari i opulenii citadini. ncepnd din secolul al I-lea .C, aceast burghezie municipal a alimentat permanent recrutarea de noi cavale ri. Notabilii italici dein, n societatea local i chiar la Roma, n For, o poziie import ant ca oratori i avocai. Ei nfrunt cu succes snobisme ale romanilor de vi veche. Unii unicipali se instaleaz la Roma, ca Lucilius, autorul de sature, venit din Suessa Aurunca, aezare la interferena ntre Laiu i Campania. Lucilius ajunge chiar un intim a l Scipionilor. ndeosebi aceti municipali italici vor furniza nu numai cadrele ordi nului ecvestru remprosptat, ci i parametrii etnici ai unei noi societi. Ulterior ei v or substitui progresiv vechea nobilitas a Romei. Plebea de condiie material modest a oamenilor liberi a beneficiat parial de roadele expansiunii romane. Att la Roma, ct i n oraele Italiei. Nu trebuie crezut c ea se compunea exclusiv din proletari nfom etai. Chiar cei ce se bucurau, ncepnd de la Gracchi, de distribuiile de grne subvenion ate nu puteau supravieui doar graie ajutorului substanial acordat de stat. S-a dezv oltat n Italia, inclusiv la Roma, o industrie prin excelen artizanal. Prolifereaz ate lierele meteugreti individuale, ojficinae, n care proprietarul lucra singur sau secon dat de unul ori mai muli sclavi. Micul comer profit de asemenea de extinderea schim burilor de mrfuri, att n interiorul Italiei, ct i n exteriorul ei. Ca i de sporirea po ulaiei citadine, de specializarea produciei agricole i de creterea consumului. Pe lng bogaii negotiatores, prosper negustori de condiie medie, mercatores. Muli buticari" sit uenia uerbo -, tabernarii, se descurc totui greu. Ei provin adesea din rnduril e ranilor emigrai n Roma sau n alte orae. Aceti nevoiai CRIZA REPUBLICII ROMANE 129 f parte, alturi de omeri, din plebea cea mai joas", infima plebs, sprijinit de distribui ile frumentare ale statului, dar i de mpririle gratuite, organizate de unii particul ari bogai, adic de congiarii", congiaria, de ulei, sare, vin, came, veminte, bani. P rofitnd de faptul c, la Roma, nu existau iluminat public i fore de poliie ale statulu i, omerii se convertesc adesea n hoi, raptores, sprgtori, effractores, ucigai profesio niti, sicarii etc. Alturi de plebea ceteneasc, la Roma abund, n rndurile nevoiailor, roi neceteni, deci peregrini. Plebea rural, fie ceteneasc, fie peregrin, comport mic prietari de pmnt i lucrtori salariai. Condiia lor era foarte modest, practic aproape l

nivelul sclavilor agricoli. Apar noi forme de clientel, nainte de reforma militar a lui Marius, anumii militari devin clienii generalilor lor. Emerg i noi tipuri de clientel civil, roman i italic. nfloresc totodat, cum am semnalat mai sus, clientelele provinciale. Cu siguran, nu toi plebeii de condiie modest trag profit din fructele cuc eririi" romane i ale creterii economice. Clientelele sunt nutrite i de relativ nume roasele eliberri de sclavi. De fapt, sclavii pot fi eliberai fie prin cens, censii , dac stpnul ngduia sclavului s se nscrie n registrele recensmntului, fie printr-o ie

organizat n faa pretorului sau guvernatorului provincial, uindicta, fie prin testam ent, testamento. Statul putea elibera sclavii si ori chiar cei ai unui particular . Dac fuseser eliberai de ceteni, fotii sclavi, liberii, cum am mai remarcat, devin au omat ceteni. Ei ngroa rndurile clienilor fostului stpn. Libertul asuma prenumele i ciul stpnului, la care aduga drept cognomen numele su de sclav. Liberii se infiltreaz constant n viaa economic a romanilor. Unii dintre ei se navuesc. Cei mai muli se conve rtesc n artizani sau n mici negustori. n ce privete ordinele superioare ale Republic ii, trebuie remarcat creativitatea pregnant, ostentativ, a cavalerilor. Am menionat, n alt subcapitol, separarea de facto a acestui ordin de cel al senatorilor, comp oziia lui fundamental. Trebuie adugat c censorii nu se mai limitau la nregistrarea av erilor pendinte de proprietile funciare. Ei luau acum n calcul proprietile mobiliare i nscriau pe cei mai avui posesori ai lor n primele clase censitare. tim c, la origine , cavalerii fuseser clreii Romei. Statul le conferea un cal public", adic o alocaie bu etar n vederea cumprrii i ntreinerii unui cal. Posesorii acestui cal, cavaleri cu un public", equites equo publico, fuseser i rmn floarea ordinului. Din rndurile lor fcea u parte i fiii de senatori. Exist ns acum i clrei cu un cal privat", equites equo pr , care nu aparin aristocraiei de tradiie, ns au un cens indispensabil integrrii n ordi ul ecvestru. Ei nu aparineau prin tradiie ordinului, dar cptau acces la acesta pe ba za recomandrii unui patronus sau n urma serviciilor aduse statului. Trebuie sublin iat faptul c, n aceast secven istoric, se reliefeaz o productiv mobilitate social, u mai existau caste, juridic determinate. Fr ndoial, ordinul are o baz financiar, care implic investiii mobiliare, activiti speculative. Semnul apartenenei la ordinul ecve stru este inelul de aur. Din rndurile ordinului fac parte vlstarele i rudele senato rilor, dar totodat, cum am mai remarcat, arendaii de impozite, publicaii. Se adaug i cei mai nstrii oameni de afaceri, negotiatores. Am artat c se integreaz n ordin i i eaz rndurile magistraii municipali. ndeosebi dup rzboiul cu aliaii, recrutarea italic ordinului va deveni fundamental. Cavalerii sunt interesai de expansiunea militar a Romei, ns aspir la o consolidare a statutului lor politic. Se preocup activ de tribu nalele create n vederea sancionrii celor ce spoliaser provincialii de 130 Eugen Cize k bunurile lor. Or cavalerii aspir s fac parte din aceste tribunale, care ar Fi put ut s le contracareze operaiile desfurate de ei n provincii. Am consemnat mai sus c li s-a acordat accesul la aceste tribunale de ctre Gaius Gracchus. Deci, nc din secolu l al II-lea .C, cavalerii obin un rol politic sporit. Ambiiile lor cresc. Nu accept s fie exclui de la privilegiile senatorilor, care au acelai cens ca i ei. Cteodat inte resele celor dou ordine coincid, ns adesea ele diverg i chiar contrasteaz, pe msur ce rdinul ecvestru performeaz n unele privine. Ordinul senatorial este totui suprapus c elui ecvestru. Procesul separrii ordinului senatorial de cel ecvestru fusese pregt it nc din secolul al III-lea. Deocamdat ordinul senatorial nu cuprinde dect ansamblu l senatorilor. El include trei sute de membri, ierarhizai, de ctre censori, n categ orii, circumscrise de magistraturile ndeplinite. In ordine descrescnd acestea sunt: fotii censori, censorii, fotii consuli, consulares, fotii pretori, praetorii, fotii edili, aedilicii, i fotii tribuni, tribunicii, la care se adaug acum i fotii quaesto ri, quaestorii. Am constatat estomparea diferenelor ntre patricieni i plebei. Senat ul este dominat, cum am semnalat anterior, de nobiles. Abia dup 115 .C. monopolul nobilimii este perturbat, ca dup btlia de la Cannae, i ncepe s se fisureze. Anumii sen tori se mbogesc ostentativ. Averea funciar a lui Crassus va atinge 200.000.000 de se steri. Este adevrat c i unii cavaleri ajung la bunuri valornd 10.000.000 de sesteri. S enatorii opuleni posed la Roma numeroase imobile de raport, insulae. Ei dispun de grupuri organizate de promotori imobiliari", care cumpr pentru ei case vechi, event ual distruse de incendii, i construiesc altele noi. Mobilitii sociale, stipulate ce l puin din punct de vedere juridic, i se adaug o uria disproporie ntre averile i venit rile cetenilor i necetenilor.

Provinciile n 133 .C, Republica nu poseda dect apte provincii: cele dou Hispanii, Africa, Sicilia , Sardinia, Macedonia, Achaia, dintre care cinci rezultaser din rzboaiele victorio ase mpotriva Cartaginei. n vremea lui Sulla, s-a ajuns la unsprezece, dat fiind c s e adugaser Asia, cele dou Gallii, Cilicia. Senatul a ezitat s accepte, n 96 .C, druire Cyrenaicei de ctre Ptolemaios Apion. Iar, n Africa roman, majoritatea solului prov incial aparinea nc anumitor orae libere". Firete, senatul rezista presiunilor anexio-n

ite exercitate de ctre cavaleri, ndeosebi de publicani, n care nu avea ncredere. Nu d ispunea de un personal administrativ numeros i temeinic organizat i nu dorea s dezv olte prea mult o armat acum compus din militari profesioniti. nelegea, probabil, : c i nstituiile Cetii nu erau adaptate cuceririlor uriae. Pe de alt parte, suzeranitatea r oman era apstoare. n orice clip trupele romane puteau interveni n aceste state, vasale , dac fotii nvini nu erau suficient de docili. Mai trziu o asemenea strategie va_ fi abandonat. Cum am mai remarcat, n genere provinciile erau foarte bogate: Africa, c ele dou Hispanii, Sicilia, Asia etc. Exploatarea lor direct s vdea a fi foarte profi tabil. Unele centre locale erau foarte active din punct de vedere economic. Este cazul insulei Delos. n 166 .C, sanctuarul lui Apollo din aceast insul fusese concesi onat Atenei, iarg delienii de batin fuseser expulzai. Portul franc nfiinat n Delos nu oncura numai un Rhodos de care Roma ncepuse s se mefieze, ci i Cartagina i Corintul, menite CRIZA REPUBLICII ROMANE

131 dispariiei sau mai degrab diminurii drastice a activitii lor. Delosul ocupa de al tfel o poziie strategic relevant n inima bazinului maritim greco-oriental, pe calea spre Italia. Se instalaser aici aproximativ 25.000 de oameni, venii din toate colur ile Mediteranei orientale (Asia Mic, Siria, Palestina, Fenicia, Egipt etc), ca i d in Italia. Reprezentanii acestor comerciani au eclipsat rapid pe gestionarii trimii de Atena. Au nflorit nu numai comerul cu sclavi, vndui de pirai camuflai n negustori Str., 14, 5. 2), ci i negoul de tranzit i activitile bancare. Prosper un bancher ca fe nicianul elenizat Philostratos, devenit cetean al oraului Neapolis i prin urmare buc urndu-se de protecia asigurat italicilor. Dup 80 .C, Delosul a intrat n declin, pricin uit de rzboiul mpotriva lui Mitridate, de atacurile pirailor, de deschiderea amplif icat a porturilor italice, de modificrile cilor comerciale ntre Italia i Orient. Rhod osul srcit, diminuat, nu mai putea garanta sigurana transporturilor maritime. De ac eea, ntr-un moment dificil pentru ea, Roma a creat, n 102-l01 .C, provincia Cilicia ca mijloc de ocrotire a Asiei romane i a comerului maritim6.

Viaa politic dup Gracchi Zdrobirea i lichidarea lui Gaius Gracchus a procurat optimailor o victorie i un cal m relativ, pentru aproximativ doisprezece ani. Pentru c, pe termen lung i chiar me diu, izbnda conservatorilor a fost contraproductiv. Prestaia Gracchilor i ndeosebi mo rile lor tragice impresionaser minile romanilor. De altfel, cum am mai artat, proble mele rmseser nesoluionate. Nu numai cea agrar sau cea a condiiei precare a unui numr d n ce n ce mai mare de plebei erau nerezolvate, ci mai ales problema reformrii inst ituiilor Cetii, n sens relativ democratic. Lucius Opimius a fost achitat de acuzaia d e a fi determinat uciderea unor ceteni. n 119 .C, Quintus Caecilius Metellus devine censor. Se deschide calea preeminenei politice, pentru un deceniu, a clanului Cae ciliilor Metellilor, plebei conservatori persevereni, ns legai de interesele capital iste ale multor senatori i cavaleri. Totui, n acelai an, Gaius Carbo, un fost gracch ian trecut n tabra optimailor, este mpins la sinucidere de un tnr de 21 de ani, care v a deveni celebru, adic Lucius Licinius Crassus. Iar un alt tnr, homo nouus i bogat c avaler, nscut la Arpinum, protejat al Metellilor, Gaius Marius ajunge tribun al p lebei i apoi accede n senat. Va fi pretor n 115 .C. Intre timp, Roma ocupase i anexas e sudul Galliei. Provinciile hispanice erau izolate, din pricina condiiilor meteo rologice vitrege, o mare parte din durata anului. Pe de alt parte, negustorii rom ani sau italici care strbtuser Gallia meridional remarcaser bogiile agricole, miniere artizanale ale acestor meleaguri. n sfrit, Massilia (azi Marseille), aezare greceasc, de mult timp aliat a Romei, fcea fa cu greu atacurilor ntreprinse asupra ei de ctre g allii celtici i de Iigurii din apropierea sa. n 154 .C, se produsese o prim interveni e roman n favoarea Massiliei. Dar n 125 .C, Massilia a solicitat din nou sprijinul R omei mpotriva pirailor din Hnerana i a tribului ligur al salluvilor, tritor n Provena actual i aliat cu regele celt al an'emilor Biruit, care construise un fel de stat fragil, n secolul al II-lea .C, de la Ocean la Rin, Centrat Pe o reea de clientele politice n jurul persoanei lui. Roma, care tocmai desvrea c ferirea insulelor (Sardi nia, Corsica, Baleare), trimite n sprijinul Massiliei un corp expediionar, 132 Eugen Cizek

iniial comandat de consulul Marcus Fulvius Flaccus, ns preluat, n anul subsecvent, d e urmaul acestuia, Gaius Sextius Calvinus. Salluvii i celii sunt nfrni, iar o garnizoa n roman se instaleaz la Aquae Sextiae (Aix-en-Provence). n 122-l21 .C., Gnaeus Domiti us Ahenobarbus i Fabius Maximus zdrobesc pe Biruit, care este capturat. Legiunile romane ocup actualul Languedoc i fac legtura cu Hispania. n 118 este fondat colonia Narbo Martius (Narbonne) i Gallia meridional este transformat n provincie roman, sort it unui viitor glorios i prosper. O uia Domitia leag Hispania roman de Italia. n 106 . C. este ocupat i Tolosa (azi Toulouse), de ctre consulul Servilius Caepio. De la nce put Gallia narbonez este supus unei colonizri masive. n cincisprezece ani romanizare a a progresat ntr-un ritm uluitor. Gallia narbonez devine cea mai romanizat provinc ie roman7. Chiar mai romanizat dect Italia nsi, dup opinia noastr. Massilia a profita in plin de dezvoltarea nfloritoare a Galliei narboneze. Puin mai trziu romanii poar t, n Africa, un alt rzboi mpotriva lui Iugurtha, regele Numidiei (11l-l05 .C). Acest conflict local a cptat importan datorit narrii sale de ctre condeiul miestrit al lui

ustiu i ndeosebi efectelor sale asupra politicii interne romane. Rzboiul cu Iugurth a, Bellum Iugurthinum, a revelat corupia unei pri din nobilitas i a anumitor general i optimai. Efectele sale au fisurat edificiul structurilor politice oligarhice i a u implicat consecine relativ destabilizatoare. Scipio Aemilianus organizase provi ncia Africa, reputat pentru solul su arabil foarte productiv. Colonizarea Cartagin ei, operat de ctre Gaius Gracchus, se soldase momentan cu un eec. n vecintatea provin ciei se afla prosperul regat al Numidiei. La moartea regelui acestuia, Micipsa, n 118 .C., regatul a fost divizat ntre cei trei motenitori ai lui, Hiempsal, Adherba l i Iugurtha. Acesta din urm era popular i contractase numeroase i influente relaii d e prietenie la Roma. Iugurtha a nceput prin a-l asasina pe Hiempsal (Sall., ., 12 , 3-6). Adherbal, nspimntat, s-a deplasat la Roma, unde ns Iugurtha a trimis soli, ca re au corupt personaje influente din mediile politice nobiliare. O delegaie a fos t trimis n Numidia, pentru a mpri regatul n dou pri. Delegaia era condus de Lucius ucigaul lui Gaius Gracchus (Sall., ., 16, 1). Dup plecarea delegaiei, Iugurtha l at ac din nou pe Adherbal, ce se refugiase n Cirta, unde se aflau muli negotiatores it alici i romani, ntruct comerul roman prospera n Numidia. n vara anului 112 .C, Cirta c pituleaz: sunt masacrai numizii, italicii i romanii de aici, ca i Adherbal (Sall., , 26, 3). Masacrarea italicilor i romanilor n Cirta declaneaz la Roma un scandal majo r. Senatul este obligat s accepte un rzboi cu Iugurtha. Nu numai influena unor nobi les corupi de Iugurtha, ci i presiunea exercitat de cimbri i teutoni n zona alpin, chi ar n Gallia sudic, nc din 113, mpinge senatul la pruden n operaiile militare ntrepr frica. Totui este trimis n fruntea trupelor romane din Africa consulul Lucius Calp umius

Bestia (Sall., ., 27, 4). Acesta i ia ca secondant pe Aemilius Scaurus (Sall., ., 29, 1). Cei doi generali se las corupi de ctre Iugurtha, care cumpr la Roma i pe tribu nul plebei, Gaius Baebius. Campania din Numidia, comandat de fraii Spurius, succes orul la consulat al lui Calpumius Bestia, i Aulus Albinus, eueaz lamentabil n anii 1 10-l09 .C; romanii capituleaz la Suthul (Sall., ., 38, 3-9). Noul consul, Quintus Caecilius Metellus, un nobilis integru, reorganizeaz armata din nordul Africii i o bine unele succese, dar fr efect decisiv. Adjunctul i protejatul lui Metellus, Gaius Marius, intr n conflict cu eful su direct, militeaz ostentativ n faciunea unor popula es moderai, merge la Roma, unde este ales consul pentru anul 107 .C. i comandant al corpului expediionar din nordul Africii (Sall., ., 73, 5-7). De mult vreme Roma n u mai CRIZA REPUBLICII ROMANE 133 avusese un homo nouus consul. Creditul moral a l optimailor fusese serios zdruncinat de procesele intentate complicilor lui Iugu rtha de la Roma, dar i vestalelor, care i nclcaser legmntul. Cu prilejul acestui ulti roces fuseser compromise familii ilustre. Aemilius Scaurus scpase de acuzaia de ven alitate i devenise chiar censor n 109 .C, ns zvonurile rspndite pe seama sa fcuser o impresie.

n timpul tribunatului plebei, Marius se opusese votrii unui plebiscit care sporea importana distribuiilor frumentare, fie fcndu-le mai abundente, fie mai frecvente, f ie scznd preul, mai degrab derizoriu, pltit la ridicarea raiilor. Totui, concomitent M rius determinase votarea unei legi care diminuase posibilitatea nobililor de a i nfluena votanii cu prilejul reuniunilor comiiior. Se pare c el a obinut generalizarea scrutinului secret.

Marius, campaniile sale militare i tulburrile de la Roma Alegerea lui Marius, dup ovielile i revelarea scandalurilor publice sau venalitii unor generali nobiles, suscit entuziasmul plebei (Sall. ., 84, 1). n definitiv, se pun ea astfel capt reaciei conservatoare, promovat de optimai, dup eliminarea lui Gaius G racchus. Lupta politic devenea, n acest fel, foarte aspr. De altfel Marius ataca vi olent nobilitas; el, care fusese totdeauna ostil", infensus, acesteia, se nveruna a cum fie mpotriva unor exponeni individuali ai ei, fie mpotriva ansamblului nobilimi i (Sall. J., 84-l). Totodat el opera recrutri masive de soldai. Completa efectivele legiunilor, solicita trupe auxiliare aliailor, popoare i regi, rechema sub drapel veterani (Sall., ., 84, 2). Marius fusese nvestit cu un imperium nelimitat n timp , spre a-l combate pe Iugurtha. Dup ce rostise, ntr-o adunare a comiiior tribute ori a conciliului plebei, o cuvntare n care blamase nobilitas i exortase la o redresar e a forelor militare romane (Sall., ., 85), Marius trimite n Africa un convoi cu p rovizii, solde pentru soldai i echipament, mpreun cu locotenentul" su Aulus Manlius (S all., J, 86, 1). De asemenea efectueaz o nou recrutare de soldai. Iat ce ne spune Sa lustiu n aceast privin: el nsui n aceast vreme recruteaz oteni, nu dup cutuma str e de clasele censitare, ci pe baz de voluntariat, cei mai muli avnd cens doar capul . Unii aminteau c a nfptuit acestea din lips de oteni buni, alii c din ambiie de cons ntruct fusese celebrat i sprijinit de acest fel de oameni. De fapt, pentru un om c are intete puterea, cel mai bun susintor este cel foarte nevoia. Fiindc nevoiaul, neav nimic, nu socotete nimic cu adevrat drag i al su. Toate care i aduc ctig i apar drep instite" (Sall., ., 86, 3)8. Enunul salustian comport esena reformei militare ntrepr inse de Marius i a epifenomenelor ei. Reiterm observaia c Marius nlocuiete recrutarea tradiional (n legiuni), n principiu obligatorie, exclusiv a proprietarilor de pmnt, pr in recrutarea voluntar, mai ales a celor mai sraci ceteni, care, pn atunci, nu fuseser niciodat nrolai n legiuni. Totodat Salustiu reliefeaz i consecinele acestei reforme. daii noii armate, militari de profesie, nu urmreau dect ctigul, mbogirea. Ei erau leg e interese materiale, dar i prin afinitile sufleteti, exclusiv de comandanii lor. Cum a remarcat odinioar Gustave Bloch, patria era ncarnat, n ochii lor, numai de omul c are le furniza glorie i bani. De aceea reforma militar a lui Marius a avut urmri in calculabile pentru viitorul statului roman. Soldaii astfel recrutai puteau dobndi i 134 Eugen Cizek CRIZA REPUBLICII ROMANE 135 0 promovare social relevant, mai cu se am dac ajungeau centurioni. Oricum, veteranii vor primi pmnturi, alte avantaje i un p restigiu notabil n aezrile unde se vor stabili. Reforma armatei a mai presupus i o u niformizare a armamentului, precum i o mutaie n tactica de lupt, ntruct s-a cutat n m porit efectul de mas, de aciune militar conjugat, concertat.

Marius a purces n Africa n fruntea unor fore mult mai numeroase dect era de ateptat. El a debarcat foarte repede la Utica. Era un general performant. Calitile sale fus eser reliefate de nsui Scipio Aemilianus, deoarece tnrul Marius participase ca milita r la asediul Numaniei. S-a constatat c recruii s-au adaptat iute tacticii militare introduse de Marius i c, n masa soldailor, ei s-au contopit cu militarii cu stagii m ai vechi. De altminteri, Marius i lsa s jefuiasc tot ce gseau (Sall., ., 87, l-3). Ma rius a devenit idolul soldailor, care l adorau. A ntmpinat rezistene slabe: trupele l ui lugurtha erau uzate n luptele cu Metellus i, fr probleme, oraele se predau romanil or ((Sall., ., 88-94). Lucius Cornelius Sulla, n calitate de quaestor, sosete n fru ntea unor proaspete detaamente de cavalerie. El va ajunge locotenentul" lui Marius i de fapt se va comporta fa de el cum se purtase i Marius cu Metellus. Marius ajung e la Cirta, unde l ntmpin emisarii lui Bocchus, regele Mauretaniei (Sall., ., 102). In cele din urm, Bocchus captureaz pe lugurtha i l pred, pus n lanuri, lui Sulla (Sall , ., 112l13).

Marius se ntoarce n 105 .C. ntr-o Rom profund tulburat de nfrngerile suferite de gene ii optimai n luptele desfurate mpotriva cimbrilor i teutonilor (Sall., ., 114, l-2). I n chip ilegal, Marius este reales consul

pentru anul 104. La 1 ianuarie 104, proasptul consul celebreaz, cu mare pomp, trium ful pentru victoria repurtat asupra numizilor (Sall., ., 114, 3). lugurtha, n lanur i, a fost trt n urma nvingtorului. Salustiu ne declar ritos c, ncepnd din acel momen jdile i speranele Cetii se aflau la dispoziia lui Marius (Sall., ., 114, 4). ntr-adevr Marius a fost reales consul nc de patru ori consecutiv (104-l01 .C). Ultimul su con sulat dateaz din 100 .C, cnd nu mai exista nici un pericol exterior major. Drumul s pre puterea personal era astfel deschis. Faptul c Marius a fost de ase ori consul, n tre 107 i 100 .C, constituia o grav violentare a legislaiei Republicii. Este adevrat c l susineau i cavalerii. Marius fusese i el cavaler i chiar publican, la nceputul car erei sale. In sfrit, ntruct senatorii erau indignai de presiunile cavalerilor i de hot ile nedrepte luate de tribunalele din care acetia fceau parte, n 106 .C. consulul Qu intus Servilius Caepio a obinut votarea unei legi care restituia n ntregime senatul ui tribunalele, unde se judecau cazurile de corupie. In 105 .C, consulul Gnaeus Ma nlius i Servilius Caepio, devenit proconsul, fuseser zdrobii la Arausio (azi Orange ) de ctre cimbri (Sall., ., 114,1). Era cea mai grea nfrngere suferit de romani dup bt ia de la Cannae. Caepio a fost destituit, tradus n justiie i condamnat la moarte. N u l-a salvat dect exilul de la pedeapsa capital. Concomitent, tribunul plebei, Ser vilius Glaucia, a obinut o msur legislativ care ncredina cavalerilor monopolul tribuna lelor rezervate cazurilor de corupie, de repetundis. O alt consecin a nfrngerii de la Arausio a fost, desigur, cum am notat mai sus, alegerea lui Marius la un nou con sulat. Cei mai muli cavaleri aveau toate motivele s-I susin. n Africa de nord nu s-a operat nici o anexiune teritorial. Numidia a fost mprit ntre un protejat al lui Marius , numit Gauda, i Bocchus, trecut de partea romanilor i proclamat prieten", amicus, i aliat al poporului roman. Adic vasal-client al Romei. n viitoru l apropiat, Africa regilor clientelari i a oraelor, pe de o parte, i Roma, pe de al ta, au ntreinut bune relaii, utile comercianilor italici. lugurtha a murit de foame i de frig n temnia Tullianum de la Roma. Avea 54 de ani. n provincia Africa, dar i n N umidia, au fost instalai numeroi coloniti romani, n special foti soldai ai lui Marius. Pe deasupra, Lepcis Magna, ora liber i client al Romei, situat n Libia actual, a tr ebuit s primeasc o garnizoan roman. Republica putea astfel s controleze ntregul comer in Africa septentrional. Dup 96 .C, cum am mai semnalat, Cyrenaica a fost lsat motenir e Romei de ctre ultimul ei rege. Iar, n 102, ca s reprime pirateria din bazinul Med iteranei orientale, senatul a trimis o expediie n Cilicia, care a distrus bazele c orsarilor. Principala misiune a lui Marius a constat n lichidarea invaziei cimbri lor i teutonilor, care nspimntaser Roma (Sall., ., 114, 2). Se iscase aa-numitul tumul teutonic", tutnultus teutonicus, care provocase o cumplit panic n Roma nsi. Cimbrii e rau o seminie germanic, instalat pn n 600-500 .C. n sudul Norvegiei actuale. Atunci e u traversat Marea Baltic i s-au stabilit pe coasta sudic a acestei mri, din Danemarc a pn n Polonia actual. Puini au rmas aici. Grosul cimbrilor s-a unit cu teutonii din n ordul Germaniei, adic din Hanovra actual: ei constituiser o lig mpreun cu ambronii. Ct e 120 .C, cimbrii i teutonii au pornit spre miazzi, atrai de mirajul sudului bogat i n sorit i, poate, mpini din spate fie de alte seminii, fie de o deteriorare a climatul ui. Au ajuns n Silesia, unde au regsit calea ambrului, cluzitoare spre Italia. Parve nii la poalele Alpilor, ei au biruit la Noreia (azi Neumarkt) armata consular coma ndat de Papirius Carbo. Drumul spre valea Padului le era deschis. Totui Barbarii a u ezitat s strbat naltele creste ale Alpilor. Au preferat s migreze spre vest, ca s pr ade i s se instaleze n Gallia meridional i n Hispania. Am relevat mai sus c la Arausio ei au pulverizat, n 105 .C, o armat consular, comandat de doi generali care nu se nele eau ntre ei. Patricianul Servilius Caespio l dispreuia pe consulul Gaius Manlius, u n homo nouus. Romanii au pierdut ntre 80.000 i 100.000 de soldai. Anterior, n 109 .C, cimbrii nvinseser n Gallia, ntr-un loc necunoscut, pe consulul Silanus, iar n 107 .C, dislocaser o alt armat consular, dirijat de Lucius Cassius Longinus. Din 104 pn n ia anilor 103-l02 .C, seminiile germanice sau mulumit s prade Gallia i Hispania. Atunci s-au hotrt s opereze o nou ofensiv. Cimbrii fuseser nvini n Hispania de ctre celti e ntorseser n Gallia, unde se uniser cu teutonii. n Gallia, celii rezistaser presiunii exercitate de teutoni. Asociate cu tigurinii helvetici, triburile germanice au s tatornicit un plan metodic de invazie a Italiei. Cimbrii urmau s ptrund n Italia pri n actuala trectoare Brenner, iar teutonii i ambronii trebuiau s se infiltreze n peni nsul prin sudul Galliei. Ei visau s ajung pe rmurile Tibrului. Dar incapacitatea, dez astrele i corupia generalilor optimai aduseser din nou la putere pe Gaius Marius.

Marius a pus n oper o tactic politic abil. A evitat s se angajeze n valea mijlocie a R nului, unde romanii fuseser nfrni. S-a instalat n sudul Galliei nar-boneze, unde a bl ocat calea spre Italia. A evitat o ciocnire direct cu Barbarii, care, urlnd, au aj uns pn la marginea taberei lui Marius. Strigtele Barbarilor i nspimntau pe romani. A p s soldaii si s sape, pre de doi ani, un canal ntre Ron i mare, care a fost ncredinat siliei. Apoi n toamna anului 102, Marius a atacat i zdrobit complet, n cmpia aezrii Aq uae Sextiae, nti pe ambroni i apoi pe teutoni. 136 Eugen Cizek CRIZA REPUBLICII ROMANE

137 Practic, acetia dispar din istorie. ntre timp cimbrii ptrunseser n Gallia cisalpin. Ei impresionaser pe romani, cci, n plin iarn, alunecaser n vi pe scuturile lor. Erau as ii cu titanii. Forele romane s-au retras, dar, la Vercellae, pe cimbri i-a ntmpinat Marius. Secondat de Quintus Lutatius Catulus, cellalt consul, Marius i-a zdrobit n 30 iulie 101 .C. Tumultul teutonic fusese definitiv eliminat. Victoria lui Mariu s a permis lui Sulla s pacifice Alpii Noricumului i consulului Aquilius s lichideze revolta sclavilor din Sicilia. Venise timpul ca Marius s se ocupe de via intern, att de perturbat, a Romei. n 105-l04 .C, populares triumfaser. n virtutea unei logici po litice fireti, aripa radical a devenit prevalent, la Roma, n

absena lui Marius. Cpeteniile acestor radicali, Saturninus i Glaucia, l sprijiniser p e Marius n 105-l04 .C. Pactul dintre ei i Marius a durat civa ani. Ei l-au susinut pe Marius i n alegerile consulare din 103 i 101 .C. Dar radicalii au provocat I grave t ulburri la Roma, din care nu a lipsit deloc utilizarea violenei. Lucius Appuleius Satuminus era un nobilis, devenit vrjma al optimailor. El a fost tribun al plebei n 103 i 100 .C. Cicero i-a recunoscut anumite caliti: sinceritate, dezinteresare (Cic, est., 16, 37). Gaius Servilius Glaucia era de condiie social modest. Dup ce fusese a nterior tribun al plebei i adversar vechi al optimailor, obinuse exclusivitate n tri bunale pentru cavaleri; a devenit din nou I tribun al plebei n 101 i pretor n 100 .C . Cicero l va dispreui i l va califica drept blegarul senatului", stercus curiae (Cic, De or, 3, 41, 164). ntre 103-l00 .C, Saturninus i Glaucia au dominat viaa politic a Romei i au terorizat senatul. tiau s manevreze cu iscusin i erau exceleni oratori. Au mpus mai multe msuri legislative revelatoare. Printr-o lege agrar, votat n 103 .C, sa ngduit lui Marius s atribuie veteranilor si loturi de 100 de iugera (25 de hectare ), din ager publicus african. Pe alte segmente din ager publicus provincial au f ost implan- I tate colonii de veterani, i nu de civili: n Macedonia, n Achaia, n Sic ilia i n Gallia narbonez i (pe teritoriile cucerite de germanici, ns recuperate de Ma rius). Att senatorii, ct i cavalerii au I fost profund nemulumii, deoarece sperau s ac apareze ei aceste pmnturi provinciale. Legea a fost votat, n pofida auspiciilor nefa vorabile i a mpotrivirii unor tribuni ai plebei, care ns au " ! fost pui pe fug de o t rup de veterani. Aceast trup fusese adunat de popularii radicali toc- t mai spre a im pune legea propus de ei. Senatul a ncercat o manevr abil, contestnd caracterul obliga toriu al unei legi adoptate mpotriva legalitii. n ultim instan Saturninus a obinut : area unei hotrri care constrngea senatorii s jure individual respectarea oricrei legi . nsui I Marius a ezitat s jure, dar, pn la urm, a acceptat s-o fac, urmat de grosul s natorilor. Numai Caecilius Metellus a refuzat s jure. A fost tradus n faa comiiilor tribute i condamnat la exil, n virtutea altei legi, iniiate tot de Saturninus i de G laucia. Adic o lege despre maiestate" (a I poporului roman), lex de maiestate, pro babil votat n 103 .C. Aceast lege prevedea pedepse grele mpotriva unui cetean care ar i adus vtmare maiestii poporului roman. Cetatea era practic ameninat de teroare i de r unare. O asemenea lege se va ntoarce curnd mpotriva = iniiatorilor si i, ulterior, va fi amplu utilizat de toate faciunile politice i n special de mprai. n sfrit, Saturn laucia au impus votarea unei legi frumentare", care relua, parial, prevederile une i vechi propuneri legislative, reprobate de Marius nsui. Prin aceast lege, se scdea suma pltit de nevoiai pentru raiile de grne distribuite lor.

Spirala violenelor progresa ineluctabil. Cu prilejul alegerilor din 101 .C, Satumi nus a aranjat uciderea unui competitor al su, ntr-o busculad generalizat. Iar, cnd sau desfurat alegerile pentru anul 99 .C, au izbucnit numeroase rscoale i ciocniri snge roase9. Mecanismele instituionale ale Republicii aproape nu mai funcionau. Marius n sui era ocat. Atentatele n serie l speriau. Militar disciplinat, nu putea subscrie l a proliferarea lor. Pe deasupra, era, cum am artat, un popularis moderat, legat d e ordinul ecvestru din punct de vedere sentimental. Desigur, acordase i el, dup Ve rcellae, cetenia roman unor auxiliari neceteni i hotrse admiterea n coloniile de cet ani a unui numr de italici, care astfel dobndeau automat cetenia. Spre indignarea se natului. Totui, ntors la Roma, Marius nsui s-a vzut reprobat i atacat de Satuminus i d Glaucia; n decembrie 100 .C, el a rupt brutal aliana cu radicalii. Senatul a votat un senatusconsultum ultimum, n vederea restabilirii ordinii. Marius, nolens uole ns, a acionat mpotriva insurgenilor radicali, care se refugiaser pe Capitoliu. I-a a restat pe Saturninus i pe Glaucia, ncercnd s le salveze viaa. ns , nobiles i-au masacr t fr mil. Ezitrile sale din acele zile de tensiune politic generalizat demonstrau c pe formana sa politic nu era pe msura prestaiilor militare. Marius nu mai dobndise un no u consulat i nici comanda trupelor din Orient. Nobilitas obinuse o victorie tempor ar i se va cantona ntr-o inerie augmentat pre de zece ani. Cariera lui Marius va conti nua, dup o eclips destul de lung. Totui este momentul s-i analizm pe scurt personalita tea. Nscut i crescut ntr-o familie de cavaleri nzestrai i austeri, nu fusese supus uno r frustrri relevante nainte de a se stabili la Roma. Se bucurase aici de o protecie condescendent, ce i amintea fr ncetare c nu fcea parte dintr-o nobilitas, treptat det stat de el. Nutrea ambiii puternice. Complexul lui Iuda a acionat n cazul formrii i ev oluiei personalitii lui Marius. A fost, desigur, un general deosebit de performant,

ns i un politician vanitos, animat de convingeri ferme, dar ovitor n ce privete aplic rea lor. Nu a fost n nici un caz revoluionar. Nu a existat o revoluie marian. Dac s-a r putea vorbi de conotaii revoluionare n cazul Gracchilor, mai puin al lui Tiberius Gracchus i mai mult n cel al lui Gaius Gracchus, i, firete, n msur mai sensibil n ca ui Glaucia i al lui Saturninus, nu putem constata aspiraie spre revoluie", adic res n ouae, cum ziceau romanii, la Marius. Reforma armatei, cel puin n mintea lui Marius , a fost dictat nu de considerente revoluionare, ci de dorina de a potena eficacitat ea ei. Este greu de crezut c Marius s-ar fi gndit la consecinele mutaiilor operate d e el n materie militar. Cu siguran ns c a neles c era contraproductiv meninerea v ucturi oligarhice i a discriminrilor practicate fa de restul corpului cetenesc, poate chiar fa de italici. Fr ndoial, acumularea consulatelor cnd el s-ar fi putut mulumi n imperium proconsular n combaterea hoardelor teutonice relev nzuina de a exercita o tutel, un arbitraj, o putere personal deloc congruent tradiiilor romane. Marius a f ost, poate, obsedat de exemplul lui Scipio Aemilianus, cu toate c acesta nu mai a pucase s imprime statului tutela lui. Pe scurt, dup opinia noastr, Marius a fost un fel de Scipio Aemilianus popularis i relativ izbutit. Pentru c el reuise, pre de civa ani, s tuteleze Republica. n pofida legislaiei acesteia. Nendoielnic totui, Marius n u a aspirat la instaurarea monarhiei la Roma. 138 Eugen Cizek

Evoluia perturbrilor politice i rzboiul cu aliaii Preeminena popularilor a durat numai 5-6 ani. Optimaii i senatul au preluat din nou crmuirea statului, fr s acorde prea mare importan unor perturbri serioase ale ordinii onstituionale". Pre de peste un deceniu popularii au intrat ntr-un con de umbr, n car e i pregteau revana. Radicalii, Glaucia i Saturninus exageraser. Roma nu era pregtit nu va fi niciodat - pentru o efectiv democratizare a instituiilor sale. Pn n 92 .C, a ubsistat o inerie mai pregnant dect cea care a urmat eliminrii lui Gaius Gracchus. R oma s-a mrginit la operaii de pacificare ntreprinse n Orient. Devenea tot mai limped e c instituiile oligarhice ale unei Ceti de o suprafa redus, pe malurile Tibrului, con rastau numjmai cu marele imperiu mediteranean al Romei, ci i cu interesele Italie i nsi. Dar n 92 .C a fost ales tribun al plebei, Marcus Livius Drusus, un nobilis ple beu foarte bogat, excelent orator i posesor al unei numeroase clientele romane i i talice. Era fiul acelui Livius Drusus care, prin propuneri legislative demagogic e, supralicitase i anihilase n parte iniiativele reformiste ale Gaius Gracchus. Mar e parte din iniiativele i legile acestui Livius Drusus rmseser liter moart". Coloniil reconizate de el nu fuseser niciodat ntemeiate sau fuseser fondate datorit lui Marius , Glaucia i Saturninus. Pe de alt parte, disensiunile dintre senatori i cavaleri se acuti-zaser. Tribunalele ecvestre ddeau curs unor acuzaii calominoase, unor condam nri nedrepte. A produs scandal la Roma, n 92 .C, procesul i condamnarea lui Publius Rutilius Rufus, fost lociitor" sau legat", legatus, al lui Quintus Mucius Scaevola n provincia Asia. Marcus Livius Drusus s-a plasat n fruntea unei faciuni optimate c are nelegea c anumite reforme erau indispensabile pentru a prezerva esenialul puteri i senatului. Marcus Livius Drusus a preluat proiecte ale lui Gaius Gracchus, ori entndu-le ns n sens invers i lichidnd n primul rnd competenele judiciare ale cavaler Trebuiau incitai mpotriva cavalerilor italicii i plebea srac. Un grup important de s enatori l susinea pe Livius Drusus: Aemilius Scaurus, care, urmrit pentru corupie, s e temea de tribunalele ecvestre, cei mai ilutri oratori ai timpului, Marcus Anton ius i Lucius Licinius Crassus, jurisconsultul Quintus Mucius Scaevola, convingtorul de la Vercellae, adic Quintus Lutatius Catulus, tinerii Gaius Aurelius Colta i ne potul lui Rutilius Rufus, adic Publius Sulpicius, care va deveni ulterior marianis t". Muli senatori totui se mpotriveau. Ei invocau devalorizarea monedei romane, ca efect al mririi subveniilor menite distribuiilor frumentare. Printre adversari se n umra i consulul Lucius Marcius Philippus, fost popularis convertit n conservator in transigent. Pentru c Marcus Livius Drusus propusese i alte dou masuri legislative. Cea dinti relua distribuirea de noi loturi agricole, n Italia i n Sicilia. A treia i, desigur, n ultim instan cea mai important reda senatorilor controlul tribunalelor an ticorupie. n sfrit, Livius Drusus propunea acordarea ceteniei romane italicilor. Votar ea acestor msuri a resuscitat tulburri violente. Pentru a-i impune pachetul legisla tiv, Marcus Livius Drusus a obinut asocierea tuturor msurilor ntr-o singur lege comp ozit, n amestec", per saturam. Dei cu apte ani n urm se interziseser astfel de proced . Consulul Philippus nsui a fost agresat i Drusus a recurs la ameninarea cu folosire a violent a latinilor. Legea a fost votat, dar senatul a anulat scrutinul, invocnd vicii de form i utilizarea violenei. O agitaie febril a cuprins ntreaga Italie i Roma Circula CRIZA REPUBLICII ROMANE

139 zvonul c marul Quintus Pompaedius Silo se legase prin jurmnt s-l sprijinie pe Drusus. Un comando de 10.000 de marsi a ajuns la porile Romei, de unde au fost cu greu nd eprtai. La nceputul lui octombrie 91 .C. Marcus Livius Drusus a fost asasinat n propr ia sa locuin. Nesoluionarea exigenelor italicilor a provocat ns o explozie de revolt are parte din Italia. Problema aliailor, socii, se punea de mult vreme la Roma, po ate din 270-266 .C. Am constatat mai sus care era statutul aa-numiilor Latini. Deve nise normal ca toi socii, Latini sau nu, s aspire la garaniile civice, judiciare i f inanciare, ale cetenilor. Exclusivismul oligarhilor, al majoritii cetenilor i-a ocat p ofund pe italici. De altfel, n 95 .C, consulii anului, Lucius Licinius Crassus i Qu intus Mucius Scaevola, luaser aspre msuri mpotriva latinilor i altor italici, strecu rai n Cetatea i n cetenia roman. O lege promovat de ei, legea Licinia Mucia, prevzus ulzarea intruilor din Roma i, n orice caz, excluJareiTlor de pe listele cetenilor. i a uzau de complicitate cu aciunile popularilor. Ceea ce nu i-a mpiedicat pe cei doi consulari s susin, n 91 .C, pachetul legislativ preconizat de Livius Drusus, favorabi

l italicilor. Trebuie oare s amintim aseriunile unui om politic romn (Vaida Voievod ) c numai boul este consecvent n materie de orientare politic? Asasinarea lui Liviu s Drusus a avut dou consecine semnificative. Prima rezid n ralierea cavalerilor la o ptica senatului, sub presiunea ameninrii insureciei marsilor i n pofida divergenelor a nterioare cu optimaii. A doua urmare este o ampl insurecie a aliailor din Italia. A izbucnit un rzboi crncen. Cu att mai mult cu ct se afl n cauz un litigiu cu alur de r civil. Or se tie c un rzboi civil este mai crud dect un rzboi ntre popoare diferite. S-a sugerat o comparaie cu rzboiul american de secesiune. Dar putem s ne gndim la rzb oiul civil spaniol. S-au rzvrtit iniial marsii; samniii li s-au raliat iute. De acee a, acest sngeros conflict a fost denumit iniial rzboiul marsic", bellum marsicurn, a poi rzboiul italic", bellum italicum, i n sfrit mai ales rzboiul cu socii (aliai)", m sociale. Marsii i samniii au atras de partea lor i alte populaii, n special de munt eni: unii dintre sabini, lucanienii, picentinii etc. ns s-au impus dou mari grupri m ilitare: cea a marsilor, comandai de Pompaedius Silo i cea samniilor, dirijai de Gai us Papius Mutilus (Vell. 2, 16, 1). apte ori opt populaii s-au asociat n vederea co mbaterii Romei. Etruria i Umbria, cetile greceti din sud i coloniile latine au ezitat , dar, n ultim instan, au rmas fidele Romei. La nceput, insurecia a avut un caracter m i degrab aristocratic. Elitele, burgheziile aliailor doreau s dobndeasc numai cetenia oman. Treptat insureciei i s-a imprimat ns o conotaie popular, stimulat de o propagand ributar motivaiilor regionaliste, revendicrilor sociale i independentiste. Rebelii a u furit un stat marso-samnit, cu o capital la Corfinium, rebotezat Italica, dar i c u un senat, alctuit din cinci sute de membri, i o trezorerie proprie, doi efi milit ari supremi i doisprezece pretori. Au btut monede. O moned emis de generalul mar Quin tus Pompaedius Silo reprezint opt rzboinici, ce i jur credin unii altora. Astfel, o ma e parte din Italia a ieit de sub controlul Romei, aproape asediat. La Roma, rebeli unea italicilor a prilejuit imediat o uniune sacr n jurul senatului. Chiar o mare parte din plebe nu voia s mpart anumite privilegii cu italicii. Republica dispunea de controlul mrilor, de trupele din Hispania i de resursele Galliilor, cisalpin i na rbonez.

, 140 Eugen Cizek ndeosebi vestea primelor masacre svrite de rebeli a determinat o r eacie intransigent n Roma nsi. Au fost trimise mpotriva insurgenilor patrusprezece le ni. Gaius Marius, rechemat sub drapel, i pretorul Lucius Cornelius Sulla, remarca t n timpul rzboiului din Numidia, au fost desemnai s combat italicii rzvrtii. De o parte i de alta s-a recurs la brutaliti greu de imaginat. La Asculum (azi Asco li), n Picenum, femeile romane au fost scalpate de italici, nainte de a fi omorte. Un pretor i legatul" lui au fost lapidai: toi cetenii romani au fost masacrai. La Grum ntum, n Lucania, mica garnizoan roman a fost n ntregime ucis, pe cnd civilii au fost m sacrai. La rndul lor, romanii, cnd cucereau un ora rebel, ucideau necombatanii. Ei je fuiau, omorau localnicii, cel puin parial romanizai, sau i vindeau ca sclavi. Sulla a prjolit Samnium. Au avut loc ns i fraternizri ale celor dou tabere de combatani. Ast el, cnd trupele lui Marius au ntlnit, n Samnium, forele lui Pompaedius Silo, muli sold ai au recunoscut n tabra advers oaspei sau gazde, hospitespxt, foti camarazi de arme, prieteni. S-au strigat pe nume, au fraternizat i au organizat o adevrat srbtoare (DS, 37, 13). La Roma, s-a nceput prin represiune. nc de la nceputul anului 90 .C, tribun ul plebei Quintus Vario a depus ntr-o adunare popular o propunere legislativ", rogat io, de agravare a legii de maiestate, ulterior nsprit de ctre senat. S-a nfiinat un tr ibunal excepional, alctuit exclusiv din senatori. Tribunalul urma s pedepseasc pe toi complicii rebeliunii italice i chiar pe cei ce susinuser msurile propuse de Drusus. Tribunalul a fost sprijinit de cavaleri i a lovit n rndurile optimailor reformiti. M uli au trebuit s se exileze pentru a se salva de pedeapsa capital. In anul subsecve nt, Vario a fost urmrit, n virtutea propriei sale legi, i condamnat pe baza aceleiai legislaii. La alegerile tribuniciene pentru anul 89 .C. se produsese un revirimen t.

Senatul a neles c nu se poate mrgini la reprimri. Exista primejdia ca ali aliai s ade la rebeliune. Devenise iminent defeciunea Etruriei i a Umbriei. La propunerea consu lului Lucius Iulius Caesar, s-a votat, la sfritul anului 90 .C, o lege Iulia", lex I ulia, care acorda cetenia roman tuturor latinilor i aliailor ce ar fi solicitat-o (o parte dintre grecii din sud nu o reclamau). Se stipula i dreptul generalilor de a o conferi soldailor lor peregrini. Totui, o asemenea lege circumscria focarul rev oltei, fr ns a-l lichida. O lege Plautia-Papiria din 89 .C, propus de tribunii Marcus Plautius Silvanus i Gaius Papirius Carbo, acorda cetenia roman cetilor care depuneau a rmele i altor italici, dispui, ntr-un interval de timp de aizeci de zile, s se nscrie drept ceteni n registrele pretorilor. O a treia lege reglementa anumite detalii i ex tindea cetenia la anumite ceti situate la nord de Pad. Rzboiul era practic terminat. De altfel, la sfritul anului 89 .C, romanii luaser cu asalt principala citadel a rebe lilor, oraul Asculum. Italicii dobndiser ceea ce i doreau cu ardoare: cetenia, ciuitas romana. Samniii au continuat totui rzboiul. Ei fuseser ultimii italici importani supui de Roma i cei dinti care trecuser de partea lui Hannibal. Aspirau la independen, i nu la cet a roman. nc n 82 .C, Sulla va zdrobi o armat samnit la Porta Collina a Romei, iar unii rebeli vor rezista la Nola pn n 80 .C. (Liv., Per., 89). Problema era cum s se ncadrez e masa noilor ceteni n cele 35 de triburi romane. Conservatorii se temeau ca, repar tizai n toate triburile, noii ceteni s nu-i depeasc pe cei vechi ca numr de voturi ( Ciu., 1, 214). S-au ncercat diverse soluii. Unii s-au gndit fie s-i distribuie numa i n opt triburi, fie s se nfiineze pentru

.-v CRIZA REPUBLICII ROMANE 141 ei alte nou triburi. n 88 .C., tribunul Publius Sulpicius Rufus a propus ca noii ci ues s fie repartizai n toate cele treizeci i cinci de triburi. Intervenise o alian ntr mediile comercial-finan-ciare din Asia sau Italia i facnunea marianist de la Roma . Nu s-a luat momentan nici o decizie; ns n 84 .C, un senatusconsult prevede nscriere a noilor ceteni n cele treizeci i cinci de triburi. Totui, abia n 70-69 .C, sub presiu ea popularilor i datorit consulilor Pompei i Crassus fiul, s-au ncheiat operaiile de recensmnt i nregistrare a noilor ceteni. Astfel, legile din 90-88 .C. i-au aflat o de plicare concret. n 70 .C, mulimile italice au venit n mas la Roma (Cic, Verr., I, 54). Recensmntul a consemnat 910.000 de ceteni, adic dublul celor ce avuseser aceast calit te nainte de rzboiul cu socii. n operaiile militare mpotriva insurgenilor se remarcase r Sulla, Marius (dei acuzat de a le fi condus cu prea mare blndee) i Gnaeus Pompeius

Strabo, tatl lui Pompei. Pieriser, ntr-un fel sau altul, 300.000 de oameni, ndeosebi tineri. Anumite regiuni srciser.

Urmrile rzboiului social i ale extinderii ceteniei au fost complexe i deosebit de rele vante. In primul rnd Republica s-a convertit dintr-o Cetate-ora-stat (pur i simplu) ntr-o Cetate-ora-stat teritorial. Unitatea Italiei era asigurat de cea mai numeroas comunitate civic din bazinul Mediteranei. Procesul de romanizare a italicilor s-a accelerat sensibil. Au emers noi clientele regionale, ca efect al nrolrilor masiv e de soldai. In Picenum, unde tatl lui Pompei poseda domenii imense, s-au urzit as emenea clientele extinse. Gallia cisalpin rmnea o provincie, ns bogat. Desigur, romani i puteau s-i pun ntrebarea dac era necesar sau nu procesul deschiderii ceteniei. Pe de alt parte, n timpul rzboiului social" (cu socii), se produsese un aflux de refugiai n Roma nsi. Ei ngroaser rndurile plebei urbane i ale unei mase de manevr aflate la dis unor manipulatori ambiioi i lipsii de scrupule. La Roma, proliferau, n cantitate spo rit, clanurile politice, generalii

avizi de noi comandamente militare. Ei nu mai erau dispui, ca strmoii lor, s redevin simpli ceteni dup ncheierea mandatului. A devenit i mai adnc prpastia ntre vechea c e" a Cetii i realitatea politic italic i imperial. Instituiile tradiionale funciona De mai multe ori ele se poticniser". Republica era condamnat la moarte, n absena une i reforme structurale profunde, pe care, pn la urm, n-a mai dorit-o nimeni cu adevra t. Complexitatea, progresiv crescnd, a misiunilor de gestiune a provinciilor provo case nmulirea posturilor de magistrai sau promagistrai. n aceste condiii pragmatismul roman, generator de echilibrare a competenelor membri lor colegiilor magistrailor, nu mai operase fructuos. Se iviser tensiuni ntre magis trai, ndeosebi ntre tribuni. Atmosfera politic era viciat de propaganda n favoarea uno r personaliti ori a unor msuri legislative, adesea demagogice, de corupie i de manipu lri electorale. Senatul nsui se transforma. Era obligat s se deschid familiilor itali ce mai importante. Unii dintre aceti senatores noul fceau front comun cu ordinul e cvestru. Ajuns desuet, vechea nobilitas trata zadarnic cu dispre pe oamenii provenii din municipiile italice. Un asemenea dispre i irita pe acetia (Cic, Phii, 3, 15). n 57 .C, Pompei va mobiliza toi italicii, senatori i cavaleri, spre a-l srbtori pe Cic ero. Vechea psihologie politic a Republicii devenise caduc. Tocmai aceasta o vor a rta cele ce urmeaz, inclusiv declanarea primelor adevrate rzboaie civile9bls. 142 Eugen Cizek i

Sulla, rzboaiele civile i conflictul cu Mitridate n vremea Gracchilor, a lui Saturninus i Glaucia i chiar n alte situaii surveniser grav e tulburri la Roma, entorse ale ordinii instituionale i acte de violen sngeroase. Este adevrat c rzboiul purtat mpotriva aliailor, socii, fusese n mare msur uri conflict c l. Pe deasupra, oferise un exemplu primejdios. Armata de profesie se rodase" - si t uenia uerbo, ntre timp. Trecuser aproape dou decenii de la reforma lui Marius. Ac um marea majoritate a soldailor din legiuni era alctuit din capite censi sau prolet arii (calificai astfel fiindc singura lor avere rezida n copiii lor, n descendena or, proles). Proveneau ndeosebi din mediul rural. nc din secolul al II-lea .C, otenii, f ie ei iuniores, reiterm, ntre 17 i 45 de ani, fie seniores, ntre 46 i 60 de ani, efec tuau, dup nrolare, dilectus, 16 pn la 20 de campanii de infanterie i 10 campanii de c avalerie. Se realizaser i recrutji-'o'bligatorii n cazuri de excepie, de tumult", tumu ltus, tulburare politic extern grav. Mai mult ca oricnd aceti militari sraci, decii s mbogeasc, nu mai erau soldaii Republicii, ci ai Iui Marius, ulterior ai lui Sulla, P ompei etc. Ei au fost un instrument relevant al rzboaielor civile. In 88 .C, la Roma situaia politic strbtea un moment dificil. Noii ceteni italici nu er u nc nscrii n triburi, situaia monetar era catastrofal: pierderea temporar a Asiei, at de noi mai jos, lipsise trezoreria de venituri importante. Consulul Sulla nu i niiase nici o reform pertinent. El obinuse comanda trupelor de expediat n Orient. Tri bunul plebei, Sulpicius Rufus, nu propusese doar repartizarea noilor ceteni n cele 35 de triburi. El prevzuse i rechemarea din exil a celor considerai complici ai ita licilor revoltai. Se sprijinea, desigur, pe populares. Acetia deveniser o faciune mar ianist". Partidul", partes, cum i calific Salustiu, adic popularii, se grupase n jurul lui Marius. n timpul rzboiului cu socii, Marius pierduse, la un moment dat, coman da unor trupe pe care le dirijase. Atunci intervine Sulla. Publius Comelius Sull a era un patrician srac. El aparinea unei ramuri srcite a reputatei ginte Cornelia. n copilrie i n adolescen trebuise s fi ncercat 1 multe frustrri, pe care le refulase c reutate. i petrecuse nceputul tinereii ntr-o lume interlop, abundent n bufoni, comedi , curtezane. Pstra ns inuta de mare senior rafinat. Detesta oamenii banului, parvenii i mediilor de afaceri, nct nu a devenit niciodat exponent al popu- larilor. A rmas t oat viaa, inclusiv la btrnee, un juisor", un mare amator de plceri, un gurmand, un iub tor de vin i de femei (Plut., 5)7., 2). Cultivat, erudit, a scris comedii i o boga t oper memorialistic. Totui acest intelectual, iubitor al voluptii, ascundea un psihic stpnit de invidii, resentimente, complexul lui Iuda, pe scurt, ambiii devorante, s ete de glorie, n serviciul crora i-a pus o inteligen notabil. n tineree, a dobndit o e stranie, lsat lui motenire de o curtezan, al crui amant fusese. Ceea ce i-a ngduit s eap o carier public impor- 1 tant. De altfel toat viaa a izbutit s-i sporeasc averea estor trziu, la treizeci de ani, n ; 108 .C, exceleaz n Africa, sub comanda lui Mariu

s, ca militar competent, foarte cuteztor, i ca negociator iscusit. Capturarea lui Iugurtha, la curtea nsi al lui Bocchus, i aduce glorie la f Roma (Plut., Syll., 4), dar i resentimentele lui Marius, pe care Sulla se deprinsese s-l deteste, cu toate c se formase sub ndrumarea lui. Pretor n 97 .C, a rmas celebru pentru drnicia j revel at cu prilejul organizrii jocurilor n cinstea lui Apollo. Pentru ntia oar, romanii au admirat o sut de lei trimii de Bocchus, prietenul lui Sulla, n vederea luptelor din aren. De CRIZA REPUBLICII ROMANE 143 altfel, Sulla i-a luat supranumele de binecuvn tat de zei", felix, pe care grecii l traduceau prin epaphroditos, protejatul Afro ditei-Venus. n anul urmtor, Sulla a mers n Cilicia n calitate de propraetor. Aici a fos pus n situaia de a reprima ambiiile lui Mitridate, regele Pontului, care visa s constituie un mare imperiu elenistic, n dauna romanilor i prilor. Sulla l restaureaz, pe tronul lui, pe Ariobarzanes, regele Cappadociei. Sulla a naintat pn la malul Euf ratului, unde, aezat pe un fel de tron, a ntmpinat ambasada statului part al Regelu i regilor, ori Marele rege, a doua superputere din lumea locuit". El se afia ca ncar narea maiestii Romei. Sulla ncheie o alian cu prii, al cror regat avea contacte cu In i China. Concomitent, statul part exercita suzeranitate asupra Armeniei, unde ro manii aveau interese pendinte de protejarea statelor clientelare din Asia Mic. Un ghicitor chaldean i prezice c va deveni mre, primul dintre romani (Plut., Syll., 8) . n fond sceptic n materie de religie, Sulla era superstiios; se ncredea n vrjitori sa u prezictori, mai cu seam n propria sa stea. Sulla a participat cu succes la rzboiul mpotriva aliailor rebeli. n 89 .Cwmijlocul intrigiloradesea violente, Comelius Sulla se cstorete cu Caecilia Metella, ctignd astfel ca suporteri pe optimaii cei mai conse vatori. Este ales consul, ca i Quintus Pompeius Rufus. Iar, n 88 .C, Comelius Sulla prezideaz alegerile consulare pentru anul 87 i se pregtete s ia comanda celor ase leg iuni concentrate la Capua n vederea rzboiului iniiat mpotriva lui Mitridate. ns, n Rom , se

acumulau tulburrile sngeroase. Sulpicius Rufus, dei nglodat n datorii, inserase n pach etul su legislativ i o msur prevznd excluderea din senat a oricrui membru al curiei, c re contractase datorii mai mari de 8.000 de sesteri. Desigur, legea nu,putea s i s e aplice lui nsui. i alctuise o gard de 600 de tineri cavaleri, numii de el antisenat, pltea o trup format din 3.000 de spadasini profesioniti. ntreprindea manevre ca s amn plecarea lui Sulla n Grecia. Consulul Quintus Pompeius Rufus a trebuit s scape cu fuga; fiul su, pentru c ncerca s reziste, a fost mcelrit. Sulla a trebuit s se refugi ze n casa lui Marius, care i-a salvat viaa. Marius era dezamgit, amar i ros de ambiie , dar totui nc relativ fidel legalitii republicane. Sulla a profitat de dezordinea ca re pusese stpnire pe Roma i s-a dus n Campania, la legiunile aflate nc sub comanda sa. n drum a aflat c Sulpicius Rufus, dup ce obinuse votarea celorlalte propuneri legis lative ale lui, determinase conciliul plebei s voteze un plebiscit, care anula de cizia senatului: i se lua lui Sulla comandamentul legiunilor menite s plece n est. Acest comandament era ncredinat lui Marius. A fost pictura care a umplut paharul"10 .

Dup ce organizase recrutri excepionale, n vederea rzboiului cu socii, Marius fusese a cuzat c simpatiza cauza italicilor i c nu-i combtuse cu suficient vigoare (cum am sem nalat mai sus). ndeosebi se temea c va fi uitat complet. De aceea el, care combtuse pe Saturninus i pe Glaucia, a acceptat s se alieze cu violentul i destul de radica lul Sulpicius Rufus, n schimbul asigurrii unei glorii militare rennoite. Reacia lui Sulla nu s-a lsat ateptat. A convocat cele ase legiuni i le-a inut o cuvntare conving re. S-a referit desigur la nclcarea legalitii republicane. Mai ales ns le-a revelat c arius ar fi vrsat profitul rzboiului veteranilor lui. Apoi a pomit spre Roma n frun tea legiunilor sale. Cei doi tribuni ai plebei, expediai la Capua, ca s pun n aplica re plebiscitul iniiat de Sulpicius Rufus, au fost masacrai. Exemplul lui Marcus Li vius Drusus i demonstrase lui Sulla c statul nu putea fi renovat numai cu sprijinu l forelor politice ceteneti, tradiionale, divizate i slbite. mpreun cu Quintus Of 1 I

144 Eueen Cizek C RIZA REPUBLICII ROMANE 145 Pompeius, Sulla a cucerit Roma, dup un scurt asediu. S-au dat lupte de strad n inte- -riorul Romei. Astfel s-a declanat primul adevrat rzboi civil roman. Pentru prima oar, cu excepia ceremoniilor triumfu lui, legiunile (lui Sulla: 35.000 de soldai) au clcat n picioare solul sacru pomeri al al Romei. Sulla punea astfel n oper o lovitur I de stat militar. Erau anihilate i regulile instituionale. Lovitura de stat a lui Sulla con-figura, dup opinia noastr, un laborator unde se experimenta distrugerea Republicii, '-a statului-ora-Cetate , chiar devenit teritorial. Fr ndoial, procesul lichidrii M Republicii va fi lung i du reros. Represiunea a fost brutal. Marius, mpreun cu fiul su, s-a refugiat n Africa. I Oare cu permisiunea secret a lui Sulla? Execuiile au fost totui limitate. Numai : doisprezece oameni, inclusiv Marius i Sulpicius, au fost declarai dumani publici" -. de ctre senat iSau exilat. O singur voce a protestat: cea a lui Quintus Mucius Sca evola. Sulpicius Rufus a fost ucis. Senatul a votat rapid o nou legislaie, de altf el slab cunoscut, potrivit creia orice propunere de lege, supus adunrilor populare, trebuia n prealabil aprobat de senat. Comiiile centuriate deveneau singura adunare popular eficient, pentru a bloca pe tribunii plebei. Sulla a anulat ns alegerile con sulare pentru I anul 87 .C. Fuseser alei consuli un marianist nveterat, Lucius Corne lius Cinna, i un personaj ters, Gnaeus Octavius, susinut de Sulla. Grbit s-i nceap ca nia n est, Sulla a prsit Roma. S-a deplasat n Campania n scopul pregtirii expediiei mi itare. n absena lui Sulla, dezordinea a renceput la Roma. Cinna a regrupat victimele lovit urii de stat, a rechemat exilaii i, prin intermediul unui tribun al plebei, a inte ntat un proces lui Sulla, care poruncise omorrea unor ceteni fr s le permit s fac ap popor. Optimaii au rezistat. Octavius a ripostat prin destituirea lui Cinna i nloc uirea lui cu un flamen al lui Iupiter, Lucius ... Cornelius Merula, personaj lip sit de anvergur politic. Tulburrile se prelungeau la Roma. Cinna a prsit Roma. Dar Ma rius a debarcat n Etruria, n fruntea a zece legiuni, recrutate printre I marianiti i

, poate, printre sclavi. Italicii, mai ales samniii, l-au sprijinit pe Cinna. S-a obinut chiar ralierea unei legiuni a lui Sulla. Cinna a ocupat Ostia, ameninnd Rom a cu nfometarea. n continuare, Marius i Cinna au asaltat Roma, aprat cu drzenie de tru pe senatoriale. Asediul a I fost cumplit, din pricina caniculei din vara Iui S7 i a unei epidemii de cium, declanat ev. doi ani n urm. Au pierit 11.000 de soldai din a rmata marianst i 6.000 din cea a senatului, sub impactul epidemiei sau al operaiilor militare. Senatul, n interiorul cruia prevala un grup conciliator, ostil prelungi rii rzboiului civil, a capitulat. Din nou strzile Romei au fost nsngerate. Au surven it execuii sumare, inclusiv a consulului Octavius.

Marianitii erau stpnii Romei, din nou guvernate, chiar efemer i prin proceduri ilega le, dspopulares. Marius i Cinna s-au desemnat ei nii consuli pentru anul 86 .C. Dar. tocmai cnd se pregtea s purcead n Asia pentru a lupta att mpotriva lui Mitridate, ct i Sulla, Marius a murit de pleuresie la 13 ianuarie 86. Locul su n fruntea marianit ilor. ca secondant al lui Cinna. a fost luat de Gnaeus Papirius Carbo. Cinna s-a desemnat el nsui consul pentru anii 85 i 84 .C, fr avizul comiiilor. Colegul su pent aceti doi ani a fost Papirius Carbo. Cinna a avut meritul de a fi pus capt teroare i, dei instaurase tirania la Roma. Muli italici au fost nscrii pe listele ceteneti. De alorizarea monetar a fost nsoit de radierea unor datorii. A fost j restaurat nvmntul ricii latine, suprimat n 92 .C, i a fost implantat o colonie roman la Capua. Senatul era nspimntat i docil. Cinna a murit n primvara anului g4. Papirius Carbo a fost proco nsul n 83 .C i din nou consul, a treia oar, n 82 .C, mpreun cu fiul lui Marius.

ntre timp Sulla repurtase victorii strlucite n Orient. Mitridate, de fapt Mithridat es VII Eupator, a fost un inamic primejdios al Romei. Aciunea sa nu trebuie bagat elizat, cum procedeaz unii necunosctori ai istoriei romane. Dac lsm deoparte hoardele cimbrilor i teutonilor, el a fost cel mai periculos adversar al Romei, de la nfrnge rea lui Hannibal. Devenit rege al Pontului n 120 .C, la doar unsprezece ani, sub r egena mamei sale, a trit apte ani refugiat n muni. n 111 .C, s-a ntors la putere i hidat fizic mama i fratele. A ajuns singurul stpn al unui stat bogat i bine situat. Era nalt, bjond, inteligent, tenace, devorat de ambiie, lipsit de scrupule, perfid , ntr-un amestec de barbarie i de cultur, sub dubl infkien, a tradiiilor parte i a el smului. El se reclama de la gloria Ahemenizilor medo-peri. Mitridate i-a impus dom inaia asupra cerailor greceti de la Marea Neagr, asupra Colchidiei i, la nordul mrii, asupra Crimeei i starului Bosforului cimmerian: controla o mare parte din Marea N eagr. Asia Mic era de mult vreme fragmentat. Sub ochii vigileni ai romanilor, galaii, bithynienii, cappadocienii etc. i disputau o ntietate relativ, dup eliminarea Siriei s eleucide. Mitridate'i-a propus unificarea Asiei Mici. A ncheiat aliane cu ali regi d in Orient, ai prilor, armenilor- etc. i-a instalat protectoratul asupra Cappadociei i Bithyniei. Roma i-a impus n zadar evacuarea acestor regate, nc din 104 .C, Roma nce puse s se neliniteasc. n 99 .C, n cursul unui pelerinaj n Orient, Marius l-a ntlnit tridate i, la ntoarcerea la Roma, a prevenit senatul asupra pericolului pontic. Cnd , n 89 .C, regele Bithyniei, incitat de guvernatorul roman al provinciei Asia, a nt reprins un raid punitiv n teritorii pontice, Mitridate a reacionat imediat i a desc his ostilitile. El i reorganizase i ntrise armata cu ajutorul instructorilor greci.

Mitridate profita, desigur, i de crncenul rzboi cu socii. El a reluat proiectul lui Antisthenes din Rhodos, avnd ca int distrugerea puterii romane, cel puin n est. S-a strduit s pun n oper o mare coaliie elenistic i antiroman. Mitridate a biruit rapid le romane din Asia i aliaii lor. A fost zdrobit Nicomedes, regele Bithyniei. A ocu pat din r.ou Cappadoca i apoi provincia Asia. Proconsulul Asiei, Gaius Cassius, i l egatul su Manlius Aquillus au fost nfrni. Aquillus a fost capturat de Mitridate. car e l-a ridiculizat i ucis. Dup ce l legase de un mgar, l-a omort turnndu-i aur pe gt, p -a sufocat. A pierit batjocorit guvernatorul Ciliciei, Quintus Oppius. ntr-o sing ur zi. Mitridate a masacrat sau a lsat s fie masacrai romanii din provincia Asia, un de se profila o ncercare de romanizare. Au pierit ntre 30.000 i 150.000 de italici. Nu se mai vzuse n antichitate o asemenea baie de snge; ns Mitridate se afia ca libera torul Asiei. Au fost necesare trei rzboaie, desfurate ntre 88 i 62 .C. spre a-l lichid a pe Mitridate. n primul rzboi, Mitridate a debarcat n Grecia, unde s-au rsculat mpot riva romanilor i de partea sa Atena, Eubeea, Beoia, Sparta, ntregul Peloponez. Numa i Rhodosul, Thessalia i Macedonia nu au prsit, aparent, tabra roman; la sfritul anului 88 .C Sulla a naintat prin Epir. El a nvins trupele lui Mitridate i ale rebelilor gr eci la Cheroneea i la Orchomenos. Dup un lung asediu, n care aprarea a fost condus de doi filosofi, 146 Eugen Cizek dintre care unul era epicureu, Atena nfometat (pinea ajunsese s coste o mie de drahme!) a czut la 1 martie 86. A fost crunt jefuit de s oldaii romani. Retras n Asia i presat de o armat marianist, care traversase strmtorile , i de o revolt n provincia Asia, Mitridate a fost silit s ncheie, n 85 .C, pacea de l Dardanos. A acceptat s revin la posesiunile deinute de el n 89 .C, s plteasc mpovr spgubiri de rzboi i s predea flota romanilor. Sulla s-a mulumit cu att, ntruct se gr porneasc asupra Romei marianiste. n Asia, a suprimat anumite impozite i a ncredinat p erceperea altora cetilor greceti, coagulate n districte i nzestrate cu instituii oliga hice. Cetile din Asia i din Grecia au trebuit de asemenea s achite grele despgubiri d e rzboi. Au fost nevoite s se mprumute, cu dobnzi nrobitoare, bancherilor romani. Acet ia au ctigat pn la cinci ori mai mult dect suma acordat ca mprumut. Grecii au pltit s p defeciunea lor. ntre 85 i 81 .C. a izbucnit al doilea rzboi mitridatic. La sfritul s Mitridate a trebuit s attcueze Cappadocia, pe care nu voia s-o piard. Dar n 74 .C, Mitridate a invadat Bithynia. A survenit nceputul unui nou i lung rzboi pontic (7463 .C). Conducerea operaiilor militare n Orient a revenit consulului Lucullus. Aces ta a repurtat anumite victorii, ns conflictul s-a prelungit excesiv. nct n 66 .C, diri jarea rzboiului mpotriva lui Mitridate a fost ncredinat lui Pompei, la propunerea lui Manilius, tribun al plebei. Cicero a invocat pierderea impozitelor percepute n O rient i a sprijinit propunerea lui Manilius. Ca i Iulius Caesar de altfel. Cicero afirm c piaa financiar din For, creditul depind prin excelen de operaiile bneti din

(Pomp., 19). Pompei, chiar n 66 .C, a zdrobit forele pontice pe rul Lykos. El a despri t de Mitridate pe Tigranes, regele Armeniei, i pe Marele Rege al prilor. Mitridate s-a refugiat n Crimeea, unde, n 63 .C, s-a sinucis, sub presiunea unei revolte cond use de propriul su fiu, Pharnaces. Marele pericol pontic fusese definitiv lichida t. In 83 .C, Sulla s-a ntors n Italia i a debarcat la Brundisium, n primvara aceluiai n. Prin diverse mijloace, inclusiv prin corupie, el a atras de partea sa militari , individuali ori chiar mari uniti combatante, ca i civili, din tabra marianist. Veni se cu 1.600 de nave i 40.000 de soldai. Cpeteniile marianiste solicitaser lui Sulla garanii pentru ei nii i legislaia lor. Tratativele de pace ntre Sulla i consulul mode Scipio au euat. Marianistul Quintus Sertonus, trecut de partea iui Suila au dete rminat eecul lor. Numeroasele trdri i treceri ale multor nobiles n tabra lui Sulla au determinat declanarea unor execuii sumare la Roma. ns dou legiuni, recrutate de Pompe i n Picenum, s-au raliat lui Sulla. Totui Italia a furnizat consulilor marianiti im portante contingente militare. Cei doi consuli erau Lucius Cornelius Scipio i Gai us Norbanus. Acest al treilea rzboi civil a durat doi ani. n 83, Sulla a pus stpnire pe Apulia, Campania i Picenum. Dup lupte grele, desfurate

n primvara i vara anului 82 .C, Sulla nvinge n btlia de la Sacriport i ocupa, din no ma, la 1 noiembrie. Locotenenii" si taie comunicaiile cu bogata cmpie a Padului. Rezi st doar Etruria, Umbria i muntenii independentiti din Samnium i Lucania. Cum am mai artat, o armat marianisto - samnit, decis s recucereasc Roma, este nimicit n btlia orta Collina, urmat de masacrarea prizonierilor. Praeneste a fost de asemenea ocu pat. Unele rezistene locale au persistat un timp. Pompei a purces s cucereasc Sicil ia i CRIZA REPUBLICII ROMANE 147 Africa; a instalat noi regi n Numidia. Stpn absolut pe Roma, de data aceasta Sulla a recurs la represiuni masive i uneori incomparab ile cu toate cele anterioare, practicate de ambele faciuni adverse. n cursul btliei pentru Roma czuser pe cmpul de lupt, din ambele armate, ntre 50.000 i 70.000 de combat ani. Italia, deja afectat de rzboiul cu socii, a suferit cumplit. Sulla adunase n Cmp ul lui Marte 12.000 de prizonieri: 3.000 dintre acetia au fost executai. A ntrunit senatul n ziua de 2 noiembrie, n vederea obinerii ratificrii msurilor promovate de el ca proconsul n Grecia i n Asia, ca i pentru a obine mijloace legale de represiune. I ar, n 3 noiembrie, a convocat comiiile i a anunat msuri foarte aspre mpotriva dumanilo si. Imediat dup desfurarea adunrii, a proclamat, printr-un crainic public, un edict al proconsulului Sulla, fixat pe toate locurile publice rezervate afiajului. Edic tul era reprodus pe tblie de lemn nlbite. Dup un preambul, n care se justifica represi unea, urma lista proscriilor, n latinete proscribere nsemna concomitent a afia i a pro scrie, a condamna. Proscrierile nu comportau explicit o condamnare la moarte. Cu toate acestea, prevedeau c nimeni nu avea voie s primeasc la el ori s ascund un pros cris. Dac o fcea era condamnat la moarte. Iar dac aducea capul unui proscris primea o recompens de 12.000 de denari sau 48.000 de sesteri, acordat din fondurile publi ce, de ctre un quaestor. Lista proscriilor cuprinde numele a 80 de senatori i 440 d e cavaleri. In fruntea listei figura numele consulilor marianiti ai anului 82, ad ic Papirius Carbo i Gaius Marius (fiul), urmai de cei ai anului precedent: Lucius C ornelius Scipio i Gaius Norbanus. Erau nirai n continuare pretorii Lucius Marcus Mari us Gratidianus, Iunius Brutus Damasippus, ucigaul lui Scaevola, Marcus Perperna V eiento, Gaius Carrinas, comandantul aripii drepte a marianitilor, n btlia de la Port a Collina, tribunul plebei Quintus Valerius Soranus etc. Gaius Carrinas i Censori nus au fost foarte curnd prini i executai cu securea: capul lor a fost plimbat n juru l incintei oraului Praeneste. O a doua i o a treia list au fost afiate n 5 i 6 noiembr ie, ncorpornd fiecare cte 220 de nume de senatori i de cavaleri. Nenumrai proscrii au ierit la Roma i n alte orae, ncercrile lui Francois Hinard de a demonstra c aceste rep resiuni atroce ar fi fost limitate ni se par zadarnice. Chiar dac ultimul vlstar a l Scipionilor, consularul Lucius Cornelius Sulla, a supravieuit la Massilia, pre d e muli ani. Gaius Marius, fiul marelui eeneral. s-a sinucis. n decembrie 82 .C. Sul la a determinat, printr-o lege Cornelia, prelungirea represiunilor. Cifrele vict imelor represiunii variaz de la un autor antic sau modem la altul. Depete n orice caz 520, cifr propus de Francois Hinard. Se pare c au pierit 40 de senatori, 1.500 de cavaleri i ali ceteni, pn la nivelul de 4.700 de victime. Nu au fost urmrii doar mari ii, ci i moderai, ce se implicaser n cutarea reconcilierii ntre faciuni. Au fost lovit mediile de afaceri ale italicilor i romanilor. Dup moartea lui Gnaeus Papirius Ca rbo i sinuciderea lui Marius, Sulla, plecat n italia spre a lichida ultimele focar e de rezistena, a cerut senatului s constate absena unor efi ai puterii executive. I n epistul, solicita lui Lucius Valerius Flaccus, princeps senatus, s sugereze inte rregelui, interrex, care prelua necesarmente puterea consular, desemnarea unui di ctator. O lege special, votat de comiii, urma s stabileasc persoana dictatorului. ntradevr o lege Valeria, lex Valeria, avnd ca int numirea unui dictator n vederea elabor legilor i structurrii statului", dictator legibus scribundis et rei publicae cons tituendae, a fost votat n unanimitate de comiii. Titulatura ilustra 148

Eugen Cizek faptul c un asemenea dictator avea o dubl menire, adic s pun n ordine meca nismele funcionrii puterii politice la Roma, n Italia i n provincii i, concomitent, s tatueze o codificare a sistemelor instituionale (politice, judiciare, religioase i economice), investit cu for de lege, fr a mai fi indispensabil ratificarea popular, n decembrie 82 .C, Lucius Valerius Flaccus l-a numit ca dictator pe Lucius : Corn elius Sulla. Acesta din urm a revenit la Roma i a preluat nsemnele magistraturii sa le. Ca adjunct, adic comandant al cavaleriei", magister equitum (dup tradiia vechilo

r dictaturi), l-a desemnat tocmai pe Lucius Valerius Flaccus. Era aceasta un sem n de reconciliere? Cci Valerius Flaccus colaborase cu Marius i Cinna. n 86 .C, fuses e nvestit ca princeps senatus. Zece mii de sclavi, proprietate a proscriilor, au f ost eliberai i nscrii n registrele ceteneti. Toi acetia au devenit Cornelii. Dictat Sulla nu avea de fapt nimic comun cu vechile dictaturi republicane. - Se instaur a o tiranie (App., Ciu., 1, 99). Pe cnd consulii erau nsoii de doisprezece lictori, Sulla dispunea de douzeci i patru. O conotaie monarhic i elenistic a fost imprimat ace tei dictaturi. Propaganda, temeinic orchestrat i revelat de emisiunile monetare, l p roclama conductor binecuvntat de zei, salvator i etern nvingtor, nou fondator al Rome i i al unei a doua vrste de aur. Triumful, celebrat pre de dou zile (29 i 30 ianuarie 81), votat i finanat de senat, s-a reliefat ca mai fastuos dect oricare dintre cer emoniile anterioare similare. n prima zi s-au nfiat ;

tablouri, inscripii i obiecte, ilustrative pentru campaniile lui Sulla n Grecia i n A sia, ca i prada de rzboi: 15.000 libre, librae, de aur i alte 115.000 de argint. n z iua urmtoare, s-a desfurat un cortegiu, ce preceda cvadriga triumfal a lui Sulla, nco njurat de toate persoanele importante ale statului (l nsoeau mergnd pe jos). Atunci Sulla a anunat construirea unui templu l zeiei Venus Felix. Cognomen-u.1 defelix, t radus acum n grecete prin soter, adic salvatorul, a fost asumat de Sulla n mod ofici al. Cercettorii moderni se ntreab ce ar fi urmrit n ultim instan Sulla. Voia el s in eze monarhia n Roma? Dup prerea noastr, nu se impune dect un rspuns afirmativ. Fr nd Sulla nzuia la o monarhie ntemeiat pe senat i pe optimai. Ceea ce era imposibil. De a ltfel, rudele sale, Metellii, republicani conservatori intransigeni, l-au silit p ractic s abdice n 79 .C-. dar nu chiar nainte de sfritul anului 81, la 31 decembrie. D veri partizani ai lui Sulla ncepuser s murmure. Starea precar a sntii a contribuit d menea la renunarea la dictatur. Sulla s-a retras n Campania, la Puteoli, unde avea o vil. Aici s-a consacrat redactrii memoriilor sale, concepute s se ntind pe 22 de cri n orice caz a murit la Puteoli n 78 .C, la vrsta de aizeci de ani. n acest fel a euat ceea ce Jerome Carcopino a definit ca monarhie ratat", la monarchie man-quee". Nu n umai Appian i exponenii popularilor l-au considerat tiran, ci i nobilitas. Ceea ce a i fost. Cultura i rafinamentul su nu l-au mpiedicat s vizeze o putere personal de fa ctur monarhic. Dei afiase un populism de faad (Plut., SylL, 34). Credea nu numai n cur jul i n talentul su, ci i n steaua sa norocoas, n Soarta", Fortuna, de mare biruitor ut., SylL, 19). Dar care dictator, n sens modern, care monarh absolut, nu s-a ncre zut vreodat ntr-o stea norocoas a sa? Cci Sulla a fost, n orice caz, primul dictator modern. : 1 l CRIZA REPUBLICII ROMANE 149

Reformele lui Sulla nainte de abdicare, Sulla efectuase reforme fundamentale, sortite renovrii statulu i, n primul rnd, ca s-i fureasc o clientel fidel, devotat, a mproprietrit i colon ia, Umbria, Laiu, Campania, chiar n Corsica, 120.000 de oameni, care serviser sub f lamurile sale. Reformele lui Sulla dezvluie o personalitate mprit ntre deschiderea spr e mentalitile Orientului elenistic i fidelitatea fa de anumite valori i reprezentri tr diionale. Ele traduc un amestec ntre preconizarea viitorului i prezervarea trecutul ui. Dictatorul a radiat pe unii adversari ai si din corpul cetenesc, dar a confirma t dreptul de vot i nscrierea noilor ceteni n triburi, care astfel i-au pierdut definit iv factura teritorial. A fixat n iulie alegerile consulare, cu elul de a permite oa menilor nstrii din Italia i clienilor, invitai de patronii lor, s ajung la Roma n mo l decisiv: nobiles trebuiau s controleze strict maina electoral. A pus n oper o legis laie bogat n toate domeniile, prin excelen n cel instituional i juridic. Poporul, reu n comiiile tribute i n cele centuriate, putea n continuare s voteze legi, fr a cere zul senatului. Comiiile centuriate censitare redevin principala adunare a poporul ui pentru alegeri i pentru votarea legilor. Atribuiile tribunatului plebei sunt re duse. Tribunatul este practic scos n afara magistraturilor poporului. Tribunii nu mai pot candida la o magistratur a poporului. Li se retrage iniiativa legislativ d irect. Propunerile lor de plebiscite trebuie s aib aprobarea prealabil a senatului. Ei pot totui s opun veto msurii sau iniiativei unui magistrat i s ajute un plebeu afla n pericol (auxilium). ntr-un fel i intercesiunea este limitat. Se menine de altfel d reptul de apel la popor (prouocatio). Fr o autorizaie special, magistraii trebuie s re zide la Roma i ndeosebi nu mai comand armate permanente n Italia. Provinciile urmeaz s fie guvernate doar de promagistrai, fotii consuli ori fotii pretori, pe o perioad d e un an. Exclusiv senatul poate s le prelungeasc, s le proroge, mandatul i comandame ntele militare. Urmeaz s se respecte cu strictee cariera demnitilor, cursus hono-rum. Nimeni nu poate accede la pretur, fr s fi fost n prealabil quaestor. Consulatul este exercitat numai de fotii pretori. De asemenea nimeni nu poate fi reales consul d ect dup un interval de zece ani de la un consulat anterior (App., Ciu., 1, 100). U

n iKIi rr o tor rfim

istratun candida !a o alta. nct cineva nu ajunge consul dect la vrsta de 42 de ani. Pentru quaestur, vrsta normal de acces era 30 de ani. Edilitatea a devenit facultat iv. Urma pretura, la 36-40 de ani. Orice fost magistrat, inclusiv un fost censor, devine membru al senatului. Forele militare i bugetele guvernatorilor de provinci i sunt fixate de senat. Totui acesta nu desemneaz direct guvernatorii. Cu prilejul alegerilor consulare, senatul indic provinciile ncredinate proconsulilor. Tragerea la sori repartizeaz ulterior comandamentele militare. Numrul magistrailor crete. Exi st acum n fiecare an douzeci de quaestori, care devin automat senatori, la expirare a mandatului lor. n acest mod se completeaz mai uor locurile rmase libere n senat, di n cauza deceselor. Este augumentat i numrul pretorilor. Deosebit de important este reformarea senatului. Sulla venera consiliul suprem al statului, ns l dorea fidel f a de el i de optimai i prin urmare uor de manipulat. Pe de alt parte rzboaiele civile ser ravagii n

rndurile senatului. Sulla nu numai c

I 150 Eugen Cizek CRIZA REPUBLICII ROMANE 151 a umplut golurile astfel generate, ns a dublat efectivele senatului, care ajunge astfel s numere ase sute de membri. Cum am artat, Sulla detesta ordinul ecvestru i mediile sociale ale oamenilor de aface ri. Totui avea partizani fideli i printre cavaleri. nct, ntr-o nou lectio senatus, a i ntrodus n curie ndeosebi cavaleri loiali lui. Se pare totui c a recurs i la ali milita ri ai si, care nici mcar nu erau cavaleri. Muli dintre cei 315 noi senatori provene au din cetile italice. ndeosebi noii senatori se vor afla ntr-o' situaie mai degrab su baltern. Zece ani dup dictatura lui Sulla, ei mai ncercau nc s mai exercite magistratu ri inferioare, cum era quaestura, ori s devin ofieri superiori, adic tribuni militar i, ca s promoveze n cariera senatorial (Cic, I Verr., 30). Foarte relevant este refo rma tribunalelor, realizat n cursul anului 81 .C. Legile corneliene" statuau un embr ion de cod penal, o armonizare a legislaiei. Ele precizeaz i penalizeaz delicte ca a socierea rufctorilor, otrvirile, venalitatea, incendiile criminale, falsul i utilizar ea falsificrii etc. O lege pedepsea cu moartea orice particular, ca i un magistrat ori promagistrat, care declana un rzboi ori recruta soldai fr aprobarea senatului, nd emna la rebeliune i n general atenta la maiestatea poporului roman. Este posibil c a unele legi s fi condamnat adulterul, pederastia, jocurile de noroc i luxul exces iv al banchetelor. Instrumentarea proceselor, cu excepia celor de apel, nu revine adunrilor populare, ci tribunalelor permanente, n numr de cinci (quaestiones perpe tuae). Cavalerii sunt exclui din aceste tribunale. Ele sunt constituite exclusiv din senatori. Sulla acord o atenie special proceselor ndreptate mpotriva gestionrii fr auduloase a banilor publici. Un personaj dovedit culpabil este condamnat ia o am end, care depea simitor suma deturnat (de dou ori i jumtate mai mult), i la interdic ului i apei. Aceasta din urm va echivala pe viitor cu un exil sancionat prin interz icerea ederii pe solul Italiei. Senatul reiese ntrit din reformele lui Sulla. n afar de responsabilitatea gestionrii provinciilor, politicii externe i bugetului, senat ul controleaz de acum nainte o parte din iniiativele legislative naintate adunrilor p opulare. In schimb, ordinului ecvestru i se retrag anumite privilegii: unele de prestigiu (rezervarea de locuri speciale la spectacole), altele avantajoase i adu ctoare de profit (arendarea impozitelor din provincia Asia, conferit lui de ctre Ga ius Gracchus). Acestor reforme li se adaug un demers social: printre altele se nce arc o controlare a preurilor mrfurilor. Reformele lui Sula poart i asupra domeniilor r eligiei i construciilor, organizrii politicii edilitare". Astfel Sulla a extins zon a interpomerial a Romei. Sulla a fost cel dinti om politic roman, de la Servius Tu llius pn n secolul I .C, care a extins pomerium. El a amplificat spaiul urban i i-a co nferit noi dimensiuni religioase. A reorganizat evidena Crilor Sibylline. Pontifii sunt acum cincisprezece n loc de nou. Cincisprezece n loc de nou sunt de acum nainte i augurii, care iau auspiciile. ntors din Asia, Sulla, de altminteri, cum am mai a rtat, mai degrab sceptic n materie de religie, solicit insistent s i se restituie fun cia de augur. Ceea ce ilustreaz influena politico-religioas a augurilor. n loc de zec e sunt pe viitor cincisprezece i auxiliarii pontifilor n celebrarea sacrificiilor: adic se trece de la decemuiri sacris faciundis la quindecemuiri sacris faciundis . Sulla a imprimat o factur religioas triumfurilor conferite generalilor si. Relati v discret sunt celebrate triumfurile lui Gaius Valerius Flaccus i lui Lucius Lici nius Murena, ca urmare a unor victorii modeste, repurtate de primul n Gallii i de cel de al doilea asupra Iui Mitridate. :

Important era ns s se reia tradiia srbtoririi Romei cuceritoare. n contrapartid este ebrat somptuos triumful lui Pompei. El nregistrase asupra unor triburi barbare vi ctorii minore, care mascau adevrata biruin a forelor marianiste din provincia Africa , aflate sub comanda lui Domitius Ahenobarbus. n 12 martie 81 .C, Gnaeus Pompeius Magnus a strbtut spaiul sacru al Romei, pe o cvadrig i nvestit cu atributele lui Iupit er. Au loc srbtori populare n cinstea lui Hercule. La Praeneste, localitatea unde s e adpostise Marius fiul, la sfritul lui octombrie 81 C., se desfoar jocurile Victorie ludi Victoriae: sunt dedicate lui Hercule, Venerei i Fortunei. Atenienii nlocuies c jocurile n onoarea lui Teseu, Theseia, prin altele, n cinstea lui Sulla:

Sylleia. O clar conotaie politico-social, dar i religioas, a fost imprimat construciil r religioase ntreprinse de Sulla. La Roma, este dedicat un templu zeiei Venus Feli x i este construit un templu n cinstea Bellonei. Cum Capitoliul fusese grav avaria t de un incendiu declanat n vara anului 83 LST", Sulla procedeaz la reconstrucia mar elui templu al lui Iupiter Capitolinul, punctul terminus al cortegiului triumfur ilor i sanctuarul dominant al Romei. Pe viitor, edificiul va avea 3.300 mp. Prona osul este alctuit din trei rnduri de ase coloane (templul este hexa-stil). Cele tre i sli sunt hrzite celor trei diviniti ale triadei capitoline: Iupiter n centru, Minerv a la dreapta, Iunona la stnga. Porile sunt din bronz. Marea statuie a lui Iupiter aezat ntr-o cvadrig ncununa frontonul. Sunt reconstruite templele lui Iupiter. Feret rius, zeiei Fides, zeiei Venus Erycina. Este conceput un nou edificiu al arhivelor statului, Tabularium, situat n partea nord-vestic a Forului. De fapt, ntreg Capito liul este restaurat. Forul este reamenajat, iar cldirea curiei este mrit. n afar de m arile antiere deschise la Roma, sunt renovate i orae dintr-o Italie perturbat de atte a conflicte militare devastatoare. Se construiete, de pild, la Capua i mai ales la Pompei, unde ia fiin o colonie Cornelia Veneria Pompeianorum. Cornelia trimite la numele gentilic al lui Sulla, iar

Veneria la Venus sau Venera, divinitatea sa privilegiat. n Samnium, este renovat c entrul monumental din Alba Fucus, iar n Laiu sunt reamenajate Ostia, Tibur i Terrac ina. La Praeneste se ridic marele templu al zeiei Fortuna. Toate aceste construcii asum o semnificaie politic mai mult dect manifest. Reformele l ui Sulla au potenat astfel primatul oligarhiei senatoriale. Totui prevalenta nobil imii, pendinte de trecut, va disprea curnd, n vreme ce componenta monarhic, orientat spre viitor, se va impune n deceniile urmtoare. Dup Sulla Reformele i dictatura lui Sulla nu au pus deloc capt intrigilor politice urzite la Roma, rivalitilor ntre faciuni, clanuri i persoane, manevrelor viclene, destabilizat oare, ambiiilor excesive. Instituiile Republicii erau caduce. Reformele corneliene au fost supuse eroziunii progresive, fragmentrii, anihilrii. De altfel, nfrngerea p opularilor nu fusese total. Chiar secondanii lui Sulla au neles oportunitatea modifi crii structurilor oligarhice i a unei alte renovri a statului. Se nla tot mai sus stea ua tnrului Pompei. Dup opinia lui Jerome Carcopino, aciunea lui Pompei va dezarticul a substanial echilibrul republican al competenelor organelor statului, va genera d estructurarea executivului, funciei armatei Cetii, organizrii sociale. Pompei va fi un strlucit comandant militar, nsujgiilfejgmcie stat. Cum reliefeaz Marcel Le Glay, e l nu dispunea dect de ambiaurfHtWficdeW, fr a-i avea calitile indispensabile. f 152 urm

Eugen Cizek Fusese stimulat de onorurile decernate de ctre Sulla. Se raliase aces tuia ntruct mariani suscitaser ori toleraser acuzaii de malversaii aduse tatlui su G Pompeius Strabo. P,e de alt parte, Pompei a avut totdeauna temperamentul unui ar istocrat mndru, arogant, om; ordinii i al disciplinei. Fapt care nu l-a mpiedicat s penduleze, toat viaa, ntre orient politice cele mai diverse, contrastante. Frmntrile a u nceput nc din timpul vieii lui Sulla. La alegerile din 79 .C, pentrui anul 78, desfu ate nainte de moartea lui Sulla, au fost alei consuli Quintus Lutatius Catulus i Ma rcus Aemilius Lepidus, tatl viitorului triumvir. Acesta din urm era lirb adversar al cornelienilor" lui Sulla. Tnrul Pompei l-a sprijinit, spre deziluzia lui; Sulla, care, ntr-o convorbire, l-a mustrat. ntr-adevr Lepidus i-a nceput mandatul'1 printro cuvntare virulent, n care reclama abolirea reformelor oligarhice ale lui Sulla. E ra prea devreme pentru aceasta. Lepidus a propus o nou lege frumentar, rechemarea ' exilailor i restituirea proprietilor, confiscate de Sulla, italicilor. Lepidus a i ntrat ntr-o violent disput cu Lutatius Catulus, nct, din nou, s-a profilat spectrul rz boiului civii. Ulterior, nainte de ncheirea misiunii sale de consul i sub pretextul deplasrii n provincia repartizat lui ca promagistrat, s-a oprit n Etruria i a rsculat populaia mpotriva veteranilor lui Sulla, instalai aici. A recrutat o armat i a nainta t pn la porile Romei. Pompei a ocupat Gallia cisalpin i l-a atacat din nord, pe cnd Ca tulus; ieit din Roma, i-a zdrobit forele militare. Lepidus a fugit n Sardinia, unde a murit la, sfritul anului 77 .C. Patres, prinii", adic senatorii, l declaraser vr c" hostis publicus, nc de cnd provocase sediiunea din Etruria. Perperna, locotenentul " lui Lepidus, s-a refugiat n Hispania, la Sertorius, mpreun cu restul trupelor rscu late.' La Roma, minile oamenilor politici reintraser n efervescen, n timp ce Pompei i ntinua ascensiunea12. n orice caz ncepe s se contureze o coaliie a nemulumiilor: itali ci, cavaleri, ple-l bei sraci, proscrii, fii de proscrii. Senatul nsui era divizat. O fraciune aspira la con- j servarea total sau aproape total a reformelor corneliene" (ale lui Sulla). Din ea fceau parte oameni ca Lutatius Catulus, Marcus Philippus , care, dup felurite pali- 8 nodii, devenise la btrnee campion al conservatorilor op timai etc. Un alt segment ncorpora supravieuitorii ori motenitorii ideilor lui Liviu s Drusus. Condui de cei trei ,. frai Aurelii Cottae (cel mai vrstnic, Gaius, figura se printre prietenii lui Drusus). I Adepii acestui grup preconizau temporizarea, concilierea, reforme moderate. Desigur, exista i un grup favorabil popularilor. O ricum anul 77 .C. a nceput fr consuli n funciune. Patres au adoptat un senatusconsult

ultim i au ncredinat un comandament 4, extraordinar, un imperium" proconsular nedefin it i superior", imperium infinitum ma-ius, lui Pompei, mpotriva lui Sertorius. Pom pei a putut astfel s preia tutelarea 1 Republicii i Romei, pe care o ratase Scipio Aemilianus, dar o exercitase cndva Marius.. Quintus Sertorius, nscut n 123 .C, ntr-o familie de rang ecvestru, dup ce se distinsese n rzboaiele mpotriva cimbrilor i teut onilor i n Hispania ca tribun militar, participase la rzboiul I purtat mpotriva soci i-lor i se raliase marianitilor n 87 .C. Desemnat pretor n 83 .C, se insta- I lase aru nci n Hispania citerior. n 81 .C, fusese alungat din Hispania de ctre proconsulul cor - g nelian" Gaius Annius. Se refugiase n Mauretania. n 80 .C, dduse curs chemrii adre sate lui I de triburile lusitane, rsculate mpotriva lui Sulla i Romei nsi. Sertorius a nfrnt, n btlii J sngeroase, propretorii cornelieni" Gaius Aurelius Cotta, pe mare, i cius Fufidius, pe uscat. 1 CRIZA REPUBLICII ROMANE 153

Obine sprijinul imigranilor italici i se strduiete s pun stpnire pe ntreaga Hispani ral talentat i om politic abil, nvinge pe guvernatorii Hispaniei ulterior, Quintus Caecilius Metellus i Marcus Domitius Calvinus.

Sertorius iniiaz tratative cu Mitridate. Pompei sosete n Hispania -j la nceput, este de asemenea biruit de Sertorius la Lauro (azi Suero). Ulterior, Pompei i Metellus l constrng pe Sertorius la operaii defensive. Forele lor opereaz o jonciune benefic, , n 72 .C, Sertorius este asasinat de Perperna, fostul locotenent" al lui Lepidus, devenit acum secondantul su. n 71 .C, focarul rebeliunii hispanice este definitiv s tins de Pompei. Ce urmrise de fapt Sertorius? Pe care Salustiu l va glorifica, pe cnd Titus Livius l va reproba. Opiniile cercettorilor moderni diverg. Nzuia Sertoriu s s creeze n Hispania, trm bogat n attea resurse, o baz n vederea recuceririi puterii Roma de ctre reziduurile marianiste? Dorea el s fureasc, n Hispania, un stat mariani st independent, desigur latinofon? Voia el s aplice aici modelul statelor indepen dente, anterior formate de aliaii Romei n Italia nsi? Se nscria aciunea sa, cum opinea E. Gabba, n continuarea i concluzia rzboiului purtat cu socii! n orice caz aventura lui Sertorius configureaz o nou fisurare a edificiului instituional, creat de refor mele corneliene". La Roma, mecanismele instituionale tradiionale funcioneaz, dei conti nu s ntmpine dificulti. Senatul trebuie s nchid ochii" asupra noilor urzeli ale lui ate i expansiunii pirateriei n Mediterana, s permit cavalerilor oameni de afaceri re luarea arendrii generale a redevenelor Siciliei, mai ales s ngduie tribunilor plebei s realizeze o carier public senatorial, dup ncheierea mandatului lor, n pofida regleme trilor statuate de ctre Sulla. n 75 .C, sub presiunea cuvntrilor nflcrate rostite de unul plebei Opimius, consulul Gaius Aurelius Cotta red titularilor tribunatului a ccesul la magistraturile superioare ale poporului roman. n 74, tribunul Quinctius Cethegus ridic din nou problema tribunalelor, iar, n anul subsecvent, tribunul Li cinius Macer, orator foarte elocvent, blameaz nobilitas i recomand plebeilor s nu se mai nroleze n armat. Senatul i amenajeaz un calm relativ, afirmnd c va lua hotrri te dup ntoarcerea lui Pompei din Hispania. Oricum constituia" lui Sulla disprea bucat dup bucat. Se profit de acest calm relativ i de succesele militare din Hispania i din Tracia, ca s se promoveze msuri hotrte n materie de politic extern. Se ncredineaz cus Antonius un comandament extraordinar n lupta nceput contra pirailor; se organize az n sfrit, ca provincie, Cyrenaica i este anexat Bithynia, al crui rege murise. Acest ultim act declaneaz cel din urm rzboi purtat mpotriva lui Mitridate Eupator. Trezorer ia public este goal n momentul cnd izbucnete o ampl rscoal a sclavilor13.

Revolta sclavilor i Spartacus Am constatat mai sus proliferarea masiv a sclavilor, mai cu seam n sudul Italiei. A m semnalat c nu se nmuliser doar turmele de muncitori agricoli de condiie servil, ci i sclavii intelectuali, sclavii gladiatori sau lupttori n armate private, eventual gr zi de corp. Prin urmare, sclavi militarizai, dibaci n mnuirea armelor. Acest fapt a generat un focar de incendiu, care mocnea de cteva decenii ntr-o Italie supus conf lictelor militare diverse i constrngerilor economice pricinuite de ele. 154 Eugen Cizek CRIZA REPUBLICII ROMANE 155 n aceste condiii se declaneaz marea rzvrtire a sclav ilor condui de Spartacus.1. Acesta era un sclav trac, gladiator n coala de lupttori servili a lui Gnaeus Lentulus din Capua. Nu trebuie crezut c Spartacus era o brut obtuz. Fie avea o anumit; pregtire intelectual, fie dispunea de sfetnici sclavi cul tivai. Era n orice caz inteligent i curajos. Sub comanda lui, 74 de sclavi gladiato ri, celi i traci, evadeaz din coala de la Capua. Ei organizeaz pe muntele Vesuviu i n nul 73 .C. o adevrat citadel fortificat, dup toate normele tacticii militare antice. L i se raliaz i ali sclavi. Coboa de pe munte i iau cu asalt tabra pretorului sau propr etorului Gaius Claudius Glaber. Ei prad totul n jurul lor (Oros., Hist., 5, 24). B iruie i trupele pretorului Publiu Varinius. Curnd rebelii adun o armat, destul de bi ne organizat, care cuprinde 60.000 de sclavi. Alarma a fost puternic la Roma, unde ia natere o psihoz, o teroare provocat de teama generalizrii insureciei, care ar fi putut cuprinde i Cetatea nsi. n 72 .C, sclavii lui Spartacus strbat munii din Italia idional i pornesc spre' nord. nving armata comandat de cei doi consuli n funciune, Gna eus Cornelius Lentulus (proprietarul colii de la Capua) i Publius Gellius Poplicol la. O ramur dizident a rebelilor, condus de celtul Krixus, este totui nvins. Sclavii r ebeli ai lui Spartacus ajung n nord, n Gallia cisalpin, i nfrng la Mutina alte trupe r omane,' comandate de proconsulul Gaius Cassius Longinus. elul lor fusese ieirea di n Italia. Ceea ce demonstreaz c aceast rebeliune nu are doar un caracter social, ex cesiv sc'os n relief de cercettorii marxiti, ci si unul antiroman i antiitalic, etnic , naional.. Probabil Spartacus i trabanii si aspirau s fureasc un nou stat antiroman

xteriorul Italiei. Nu se tie de ce au renunat la acest plan i s-au ntors n sud, n Luca nia, unde au btut o alt armat consular. Doreau s-i ntemeieze statul pe solul italic? S u, nzuiau s prade din nou bogiile Italiei i s strng n jurul lor noi trupe de sclavi? im instan, reprimarea insureciei servile a fost ncredinat fostului pretor, Marcus Lici ius Crassus. Acest vlstar al unei vechi i ilustre familii plebeiene era un: senato r foarte bogat i un performant orator. Fusese unul dintre secondanii lui Sulla,: d ar adoptase puncte de vedere reformiste i aderase la faciunea popularilor reconsti tu-,: it. Crassus a reunit zece legiuni, a restabilit disciplina militar i i-a bloc at pe rebeli ntr-o

peninsul, de unde ei au ieit cu greutate din ncercuire. Eueaz tentativa lui : Spartac us de a trece n Sicilia. Sprijinit i de trupe proaspete, sosite din Macedonia, Cra ssus a zdrobit armata servil, n 71 .C, pe rul Silarius. ase mii de sclavi revoltai au fost crucificai pe uia Appia, ntre Roma i Capua. Spartacus czuse n lupt. n acest mod a fost zdrobit cea mai ampl rscoal servil antiromah din antichitate. Pre de multe secole amintirea ei i va obseda pe romani. ntorcndu-se din Hispania, unde i procurase o sol id clientel, Pompei a nimicit n Etruria o band de sclavi, care reunea rmiele armatei Spartacus ori grupuri de sclavi rzvrtii, sub impulsul micrii servile din sud. nct Pom ei a putut s-i aroge i victoria final repurtat asupra scla-,; vilor rebeli. Rscoala du rase mai mult de doi ani: 73-71 .C. Pompei i Crassus beneficiau amndoi de o glorie indiscutabil i de resurse abundente. Pompei lichidase micarea lui Sertorius, iar Cr assus l nfrnsese pe Spartacus. Li se deschidea astfel perspectiva unei strlucite car iere politice de alt factur dect cea. tradiional.

* Consulatul lui Pompei i al lui Crassus Vectorii micrii de reformare a reformei", adic a celei a lui Sulla, au fost tocmai P ompei i Crassus. n vara anului 71 .C, cu sprijinul activ al tribunilor plebei, sunt alei consuli, pentru anul 70 .C, Marcus Licinius Crassus i Gnaeus Pompeius Strabo. Acestuia din urm soldaii i conferiser, nc din 80 .C, cognomen-ul de cel Mare", Magnu si alegerea lor era o lovitur puternic administrat reformelor lui Sulla. Cci era ilega l. Crassus fusese recent pretor i nu trecuse intervalul stipulat de reformele corne liene" ntre dou magistraturi. Iar Pompei nu parcursese cariera demnitilor, cursus ho norum, nainte de a candida la consulat. Dar senatul nici mcar n-a murmurat. Fidelu l su general Lucullus lupta n Orient, iar Marcus Antonius suferise o grea nfrngere n Creta. Muli senatori nelegeau c reformele corneliene" erau desuete. Intrai n funciune onsulii au eliminat treptat dou compozante eseniale ale reformelor lui Sulla. Mai n ti ei au promovat restabilirea complet a competenelor i drepturilor tribunilor plebe i. Acetia i regseau prerogativele tradiionale i redeve-neau magistrai ai poporului rom n. n sfrit, a fost schimbat alctuirea juriilor tribunalelor permanente. A contribuit la aceasta i procesul intentat de sicilieni fostului lor guvernator i propretor, V erres, corupt, abuziv, crud. Pledoaria susinut cu strlucire de tnrul avocat i om polit ic Marius Tullius Cicero, dovezile aduse de el au avut efect devastator. Chiar n timpul procesului, Verres s-a recunoscut nvins i s-a autoexilat. Tribunalul senato rial a trebuit s-l condamne. Dar acest proces a dezvluit ct de corupt i de ineficient se nvedera gestionarea senatorial a provinciilor. Luxul strident i datoriile contra ctate grevau clasa politic" roman. Exista un clivaj manifest ntre resursele Imperiul ui i cheltuielile statului. Resursele Imperiului erau imense, ns nu ajungeau n viste ria statului. Ceea ce noi definim acum ca evaziune fiscal, economie subteran, bntui a i atunci la Roma i n imperiul Republicii. Compoziia juriilor a fost modificat, dup p rocesul lui Verres: numai o treime din membrii lor vor fi senatori. O alt treime se va recruta printre cavaleri i ultima treime printre tribunii trezoreriei, cate gorie de ceteni slab cunoscut, dar alctuit foarte probabil din ceteni bogai, legai, interesele lor, de oamenii de afaceri. Senatorii deveneau minoritari n tribunalel e permanente. Pe de alt parte, consulii au preconizat i realizat restaurarea censu rii. Censorii alei n 70 .C, Lucius Gellius i Gnaeus Cornelius Lentulus, procedeaz la epurarea senatului, din care exclud 64 de senatori, introdui de Sulla, i mai ales n cheie procesul nregistrrii noilor ceteni, provenii dintre italici. Nem referit mai sus , n alt subcapitol, la aceast msur i la faptul c s-au recenzat atunci peste 900.000 de ceteni. Muli dintre aceti ceteni italici erau clieni sau suporteri ai consulilor, n cial ai lui Pompei. Ce mai rmnea din reformele lui Sulla i din preeminena ostentativ a oligarhiei senatoriale? Senatul rezulta diminuat, n vreme ce ordinul ecvestru (i " mediile de afaceri) i potenau influena politic. Cavalerii fuseser obligai s ncheie ian temporar cu populares, n plin revivificare. De aceea s-a afirmat c trstura cea ma regnant a vieii politice, preconizate n 70 .C, o reprezint situarea n primul plana cav alerilor i oamenilor de afaceri. Fr ndoial, s-au recunoscut atunci nsemntatea burghezi i italice, contrapus incapacitii senatului de a gestiona finanele publice i, n general , 156 Eugen Cizek hibele a ceea ce s-ar defini drept constituia" Republicii, incon gruent alctuirii imperiale a statului roman. n aparen prbuirea noii constituii", pro e de ctre Cornelius Sulla, restabilea instituiile tradiionale. n realitate, rolul ar matei ctiga Q( pregnan. Sulla nu reuise s ndeprteze din viaa politic oamenii de co

st i s restaureze mecanismele unei mainrii senatoriale devenite incapabil s guverneze ingur. i Sub vlul neltor al restaurrii vechilor instituii ale Republicii oligarhice, s ; B zmisleau premisele puterii personale i ale ignorrii vechilor reguli ale Cetii. nde osebi se deschidea calea a ceea ce Marcel Le Glay a sugerat ca dominaia lui Pompe i. Iat pentru ce sir Ronald Syme afirma c decadena Republicii prescria ca ineluctab il impactul unui imperator unic, care era Pompei14. Iluziile unor republicani co nvini, precum Cicero, aspirani la restaurarea complet a Republicii, s-au dovedit va ne. 5, Mentaliti, viaa cotidian i privat

Destabilizarea vechiului climat mental, criza de identitate, ivite nc de la nceputu l secolului al II-lea .C, se adncesc n chip evident. Valorile tradiionale sunt puse n discuie n toate domeniile vieii spirituale, ca i n existena cotidian, n modul de tra rivat al romanilor. Elenismul, cultul artei i culturii elene sunt n pregnant expans iune. Dac Marius este aplaudat de plebe cnd afirm c nu vorbete limba greac, Cicero, Ca esar i alii etaleaz o formaie i o cultur greac notabile. ncepe s fie condamnat cu a nu numai distrugerea, ci i jefuirea i aproprierea bunurilor cultural-spiri-tuale g receti. Se consider chiar c toi cetenii trebuie s beneficieze de comorile artei i cul ii elene. Cnd, n 66 .C, Lucullus se ntoarce din Orient i se retrage din viaa public, ne biblioteca la dispoziia tuturor (Plut., Luc, 42, 1). Iar Cicero va reproba acu mularea de capodopere n coleciile private (Tuse, 5, 102). Numeroase bogii exorbitant e se acumuleaz n proprietatea unor senatori i cavaleri. Chiar vestimentaia evolueaz. Dac primii romani purtaser tunici, confecionate dintro ln destul de grosolan, acum se impune moda tunicilor i togelor din in, importat din Egipt. Curnd se va uzita mtase a importat din Extremul Orient. Lucullus va poseda dou sute de mantii confecionate din purpur. Nimeni sau aproape nimeni nu mai condamn existena confortabil i chiar lux ul ostentativ. Cato cel Btrn nu mai are practic urmai. Numai nevoiaii mai recurg la buctria simpl, frugal, a romanilor de altdat. Buctari specializai pregtesc, n locui or opuleni, bucate n care se folosesc puni i bibilici, adui din Africa, i fazani, impo rtai din Colchida. Meseria acestor buctari devine o art. Ei sunt scump cumprai sau plt ii. Lucullus va achita 40.000 de sesteri buctarilor si pentru un osp. Se rspndete ma oda banchetelor prelungite pre de multe ore: se consum, cu acest prilej, feluri de mncare rafinate i se beau, n mare cantitate, vinuri rare. Abund artitii i scriitorii venii la Roma din lumea elenistic. Se dezvolt homosexualitatea. La Roma, ca i ulteri or n imperiul otoman, ea este importat din Grecia. Titus Livius va afirma c luxul a r fi fost adus n Italia de militarii care luptaser n Orient. Ei ar fi introdus patu rile de mas cu picioare de bronz, covoarele preioase, cuverturile i stofele rafinat e. Astfel ar fi aprut la Roma cntreele de citar, dansatoarele, histrionii, care nvesel eau banchetele somptuoase (Liv., 39, 6, 7-8). Iar Salustiu afirmase c Sulla, ca s-i asigure fidelitatea armatei sale, o CRIZA REPUBLICII ROMANE 157 deprinsese, mpot riva tradiionalului mos maiorum, cu luxul, cu felul de via luxos, luxuriose, i cu in disciplina. Astfel se nvaser romanii s iubeasc voluptatea, iar soldaii lor s preuias alitatea, alcoolul, statuile, picturile, vasele cizelate (Sall., C 11. 56)- Posi donius din Apameea, urmaul lui Panaetius la conducerea colii stoice, afirm, la sfritu l secolului al II-lea .C, c tocmai cucerirea Cartaginei va precipita un declin mor alpolitic al Romei. Aceast idee va fi reluat de scriitori latini (Sall, C, 10, 1; ., 41, 2) i greci, ca Diodor din Sicilia i Plutarh. Totodat tind s se inverseze ritm urile sociologice. Dac, la nceputurile Republicii, erau frecvente deplasrile stenilo r spre ora, n vederea participrii la procese i la trgurile de mrfuri alimentare, acum cetenii opuleni, posesori ai unor moii n Italia, evadeaz periodic din viaa trepidant omei ca s se destind n vile-conace elegante, reedine secundare, concepute pe baza nor melor arhitecturii elenistice. i face astfel apariia vilegiatura focalizat pe valori aristocratice, precum farmecul" (geografiei i al vieii cotidiene), amoenitas, i eleg ana" ori rafinamentul", elegantia. Aceast vilegiatur se realiza n vile din apropierea Romei, dar i n Sabinia, n Campania (unde aerul era salubru i existau ape termale). Anumite vile se ridic pe rmul mrii i sunt nzestrate cu porturi private. Asemenea conac e devin simboluri ale reuitei sociale15. Luxul, magnificena, omarea spectaculoas co ntinu totui s se orienteze mai ales spre edificiile publice i temple. ns, chiar la Rom a, locuinele opulenilor, sub aparene modeste n exterior, tind s se dezvolte sub semnu l eleganei i al rafinamentului. Lucullus se va luda c a strpuns un munte pentru a adu ce apa de mare n bazinele unde cretea peti vii. Programul de via al cetenilor, ndeose al celor bogai, ns i al omerilor i al multor nevoiai, se relaxeaz. Ei petrec mult tim plimbri, discuii ndelungate, n rtciri prin For i pe strzile oraelor. Desigur, muli desc din greu. Se nmulesc spaiile comerciale, atelierele, micile fabrici, pieele ali mentare. Cum a reieit din alte subcapitole, romanii se pasioneaz de procesele desfur ate n tribunale, ca i de viaa politic intens. Am consemnat c adesea strzile Romei i a oraelor Italiei i provinciilor sunt scldate n snge; se recurge lesne la arme, nu numa i de ctre soldai, ci i de civili. Crete numrul spadasinilor i ucigailor pltii. Arhitectura, cultura, literatura

Arhitectura roman se dezvolt substanial. Inovaiile anterioare sunt valorificate pe s car mare. Se nmulesc basilicile i, cum am relevat mai sus, alte edificii publice. Fo arte roman este edificiul arhivelor, Tabularium, menionat ntr-un subcapitol anteri or, ca o realizare a lui Sulla. Etajul acestei cldiri include arcade elegante. Ar cada i bolta sunt utilizate din abunden de ctre arhitecii romani. Subsist vechiul tip italic n structura cldirilor, dar se propag influenele greco-elenistice, sensibile n aspectul coloanelor i porticurilor. Dezvoltarea urbanistic nu se mrginete la Roma, c i poate fi constatat n oraele Italiei, la Tibur, Praeneste, Pompei etc. i chiar n pro vincii. Tribulaiile politice au putut stnjeni temporal' aceast expansiune urbanisti c, ns nu au blocat-o. Dimpotriv, n anumite situaii, au impulsionat-o. La Roma, Forul d obndete o nfiare monumental. Continu s se dezvolte sistemul apeductelor, n 125 .C, peduct, menionm aqua Tepula. Iar, n secolul al II-lea .C,

158 Eugen Cizek ptrunde n Italia ordinul corintian", considerat mai decorativ. Capitelul corintian va elimina -: progresiv modelele anterioare, doric, ionic, etrusc. La sfritul seco lului al II-lea .C, se importa cpiele greceti corintiene pentru templul rotund din F orul Boarium. Cum am consemnat mai sus, nflorete i arhitectura locuinelor particular e. n casa Faunului, de la Pompei, apare un al doilea atriu, cu patru coloane, ncad rnd un bazin, care amintete de peristilul locuinelor din' insula Delos. Se nmulesc ncp rile casei romane. Lng atriu, se folosete un salon, oecus (traducere a cuvntului gre c oi'kos), care separ atriul de unul ori dou peristiluri-grdini, motenitoare ale vas telor periboluri sacre din Orientul elenistic. Paradisurile" regale elenistice ai i * putut genera ideea grdinilor romane, care vor transforma n adncime stilul de vi a al, 1; cetenilor. n Roma nsi, peristilurile nu au nc dimensiuni impresionante. Ca onilor, a oamenilor importani, domus, nu este numai o locuin privat, ci i centrul de primire i gz-l duire a clienilor i aliailor social-politici, amici. Ea ncepe s fie mp bit cu nite coloane i cu operele de art ale proprietarului. n conacele de la ar, uilla , porticurilegrdini sunt mult j mai ample. Se schieaz un anumit program decorativ, cruia i se imprim o conotaie filosofic, n vila sa de la Tusculum, Cicero va ridica un gimnaziu", gymnasium, sortit exerciiilor fizice; dar acest edificiu formeaz i adpost al discuiilor filosofice, desfurate ntre prieteni. Cicero l va boteza" Academia. n vi a de la Arpinum, Cicero va amenaja o grot artificial, numit Amaltheum, ca s evoce ni mfa sau capra ce, potrivit mitologiei, alptase pe Zeus-Iupiter sugar. I La Roma, ca i n alte orae, prosper bile publice, termele, ns emerg i somptuoase bi private. R i se spal frecvent: baia este unul din locurile lor privilegiate. Materialele de construcie sunt ndeobte tot crmida, piatra poroas, adus din carierele de calcar, lutul ars i lemnul; cu toate acestea ncepe s se difuzeze utilizarea marmorei, ndrgite de Su lla. Din ateliere specializate, parfumerii, bijuterii, provin vesela de lux, arg intria, pietrele preioase, parfumurile acum larg difuzate n casele, la mesele i n ves timentaia celor opuleni. Se rspndete ornamentaia confecionat din bronz sau din metale eioase. Cicero va cumpra o mas foarte elegant cu un milion de sesteri, adic reprezentn un sfert din valoarea total a somptuoasei sale locuine de pe Palatin (Plin., 13, 29-30)16. Avntul culturii i al nvmntului ni se pare incontestabil. nflorete arhitect dar se dezvolt i artele plastice. Sculptura i pictura, ilustrate adesea de artiti gr eco-orientali, cultiv portretul realist", relativ exact, cum demonstreaz imaginile i busturile lui Sulla, Pompei i Cicero. Pe lng o art a imitaiei realitii i ndeosebi a lelor greceti, de inspiraie clasicizant i aristocratic, se manifest o orientare popula r, plebeian", italic i tradiional expresionist. Se strecoar privilegierea expresionis ui i a unor reprezentri simbolice, chiar ' n arta oficial. Ne referim n special la alt arul lui Domitius Ahenobarbus, datat cu aproximaie n 100 .C, pe care este figurat u n sacrificiu. Proporiile normale sunt modificate. Taurul dus la sacrificiu are o talie uria n comparaie cu personajele din jurul su. Concomitent, n pictura parietal, e erge o anumit tendin spre o graie rafinat, alexandrin". Prin 80 .C, apare al doilea s al picturii parietale romane. El traduce, de fapt, tendine exprimate anterior la Delos i n Etruria. Se deschid pereii despritori ai ncperilor, practic suprimai prin lizarea perspectivelor n tehnica trompe l'oeil". Ia astfel natere o iluzie complet, n temeiat pe descoperirea perspectivei, mult mai devreme dect s-a crezut, i pe figura rea unui univers mitologic graios, focalizat pe o lume a visului, care va fi cult ivat de poeii neoterici, prezentai n capitolul subsecvent. CRIZA REPUBLICII ROMANE

159 Continu s progreseze nvmntul roman, predat la nivel elementar de litterator, nv deprinde pe elevi mai ales s scrie, s citeasc i s socoteasc), la nivel mediu de gramma ticus (nva pe elevi arta gramaticii, adic a interpretrii complexe, plurivalente a tex telor literare; nu se limiteaz la explicaiile lingvistice, ci recurge i la discipli ne de cultur general) i cel superior, unde cursurile sunt organizate de un retor, r hetor, sau de un filosof, philosophus. Nu exist deocamdat dect nvmnt privat, cci pro ii continu s fie pltii de prini. Cursurile, ndeosebi n nvmntul elementar i medi la ivirea zorilor. Iarna, copilul merge la coal la lumina unui felinar, purtat de un pedagog, sclav al prinilor. Educaia fizic se desfoar la sfritul dimineii. Acas pregtete i repet leciile, sub ndrumarea pedagogului. Retorica este foarte important, i datorit exerciiilor impuse de profesorii lor, se formeaz oratori remarcabili, ce i vor desfura talentele n For, n viaa politic i n feluritele procese. Intre retori i p

orii de filosofie emerg tensiuni destul de acute. Educaia devine practic bilingv, n suirea culturii greceti aprnd ca indispensabil. Adesea tinerii romani se deplaseaz n G ecia, unde, la Rhodos i la Atena, studiaz att filosofia, ct i arta elocinei. Cum am ma i artat, emerg la Roma coli de retoric latin, temporar suprimate, ca ulterior s prosp ere. Genul rege al literaturii latine este cel oratoric. Se manifest oratori i avo cai strlucii, ca Marcus Antonius, Aurelius Cotta, Lucius Licinius Crassus, Hortensi us. Pe prima scen a elocinei latine tinde s se impun struitor verbul avntat, talentul c tnrului Cicero. Foarte revelatoare pentru zmislirea retoricii latine ca disciplin s pecializat este Retorica adresat lui Herennius", Rhetorica ad Herennium, scris aprox imativ n 86-85 .C, de un autor anonim, mai degrab exponent al popularilor. Acest tr atat-manual mpletete mentalitatea i experiena oratoric roman cu erudiia greac. Anonim cunoate solid retorii greci i ntocmai ca ei insist asupra tehnicilor elocinei, divizi unilor i subdiviziunilor genurilor, speciilor, cazurilor particulare. i propune s fu rnizeze reguli pentru orice tip de subiect abordat de un orator. Prin toate aces tea, cum se strduiete s adapteze discursului mental roman parametrii retoricii grec eti, pentru selectarea argumentelor de tratat n cuvntri, uziteaz exemple extrase din operele lui Ennius i Plaut, ca modele ale figurilor de stil. Concomitent se dezvo lt filologia latin. Aelius Stilo studiaz cu asiduitate comediile latine i statornicet e autenticitatea celor efectiv compuse de Plaut. Acceptat greu la Roma, n secolul al II-lea .C, se dezvolt acum filosofia, dup modelul colilor care propesc

la Atena: stoicismul, predat n Porticul multicolor, platonismul transformat, evol uat, deprins n parcul lui Akdemos, peripatetismul, de sorginte aristotelician, epic ureismul, cndva propovduit de Epicur n Grdina sa. Mult vreme, la Roma i n Italia, cori eii colilor filosofice sunt greci. Am constatat c stoicismul beneficiaz de eforturi le urmaului lui Panaetius, adic Posidonius, filosof i istoric cu preocupri etnografi ce i geografice. Platonismul se difuzeaz masiv sub egida colii Noii Academii, care privilegiaz probabilismul, punerea la ndoial i n controvers a unor puncte de vedere co ntrarii. Pe urmele lui Carneade, probabilismul este preconizat de gnditori ca Phi lon din Larissa i Antiochos din Ascalon (exponent al unui academism foarte specif ic). Oricum, antidogmatismul Noii Academii, dialectica probabilist i pragmatic, ant ifilosofia astfel practicat seduc cu pregnan pe scriitorii latini. O asemenea metod ologie convenea perfect spiritualitii romane. Totui se afl n plin expansiune i epicure smul, atractiv pentru tinerii romani nonconformiti, tot mai numeroi i mai detaai de v echiul mos maiorum. Se dezvolt n special un epicureism campanian, nfloritor n Italia meridional, unde este practicat de un distins poet, estetician i filosof, ca Phil odem din Gadara, n ateptarea expansiunii unui epicureism senatorial. Lucretiu va f i un fervent adept al epicureismului. De asemenea, se difuzeaz pitagorismul. Scepticismul religios, chiar agnosticismul nregistreaz adepi printre aristocraii i in telectualii Romei. Totui impactul su se vdete a fi foarte limitat. Am consemnat cazu l lui Sulla. Masa populaiei rmne fidel religiei tradiionale, inclusiv i mai cu seam ce domestic i popular", n rndurile plebei ncep s ctige teren culte religioase importa erite superstiii. Muli ini, oameni politici de prim plan, ns i simpli plebei, cred fer m n Soart", Fortuna, nchipuit ca divinitate specific ori ca o calitate a altei zeiti c, Pomp., 47). Ea favorizeaz anumii muritori i asigur victoria unor generali, nzestrai cu nsuiri estimate de ei drept supranaturale. Amalgamul cu superstiiile este evide nt. Marius, care nu era un monument de cultur", este nsoit de o profet, consultat de e l cu ostentaie. Sertorius pretindea c este cluzit de o cprioar divin. Incendierea Capi oliului, n 83 .C, a slujit ca arm de propagand pentru marianiti i pentru vrjmaii lor. erg la Roma familiile troiene", adic acelea care afirm c descind din nsoitorii legenda rului Enea. La nceputul secolului I .C, ginta Iuliilor susine cu trie c se trage din Ascaniu-Iulus, fiul lui Enea i deci nepotul zeiei Venus nsctoarea", Genitrix. Se expr im, n diverse medii nobiliare, ca i populare, credina n destinul milenar al Romei, me nit s domine universul. Pompei alege i el ca protectoare pe Venus, definit ca Victori oasa", Victrix. Este desigur moda genealogiilor divine. Literatura latin atinge o maturizare strlucit. Se remarc nu numai avntul poeziei, ci i o aproape brusc dezvolta re a prozei. Sisenna i ali scriitori pregtesc abandonarea expresiei stngace, rudimen tare, i o adevrat explozie a unei proze de o calitate deosebit, atent i talentat lefui t. Cicero ncepe s-i scrie i s-i publice cuvntrile. Dar vom reveni asupra acestui vr t de proza latin n capitolul urmtor17. CRIZA REPUBLICII ROMANE

NOTE Pentru aceast criz, vezi sir Ronald SYME, La revolution romaine, trad. fr. de R. S tuveras, Paris, 1967, pp. 16; 22; 31; 47; CI. Nicolet, Le metier de citoyen, pp. 25-99; id., Les structures, pp. 415-416; id., Rendre Cisar. Economie et societe dans la Rome antique, Paris, 1988, pp. 27l-275; M. Le Glay, op. cit., pp. 100-2 44; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 88-l19; E. Cizek, Mentaliti, pp. 105-l08; 2 2l-223 (dar, fr ndoial, numeroase alte cri i articole). 2 Pentru dezvoltarea economic nii 133-43 .C, vezi CI. Nicolet, Rendre Cesar, pp. 46-l03. M. Le Glay, op. cit., pp. 122l23, observ c populaiile din Italia central se grupeaz n pagi, care cuprindeau dou sau trei aezri, numite uici, n cmpie, oppida sau castella, pe nlimi. Cteodat su ficate ca praefecturae ori conciliabula. n aceste aezri, emerg i se multiplic nflorito are trguri rurale, unde ranii afl produse de artizanat. Se poate remarca o specializ are a mrfurilor industriale n asemenea centre comercial-agricole. Ele vor contribu i la un proces de municipalizare i urbanizare, desfurat n aceste locuri n secolele al II-lea i I .C. Iese n eviden o cretere a consumului, a nevoilor de produse din import . 3 n privina vieii i aciunii lui Tiberius Gracchus. a reformelor sale, a lui Scipio Aemilianus i a problemelor economice i socio-politice ale epocii, a se vedea G. Bl och, op. cit., pp. 20l-213; Jerome Carcopino, La Republique romaine de 133 44 av . J.C., I. Des Gracques Sylla, Paris, 1935, pp. 180-203; CI. Nicolet, Les Graccq ues. Crise agraire et revolution Rome, Paris, 1967',passim; M. Le Glay, op. cit.

, pp. 118-l30; 185-l95; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 89-91. 4 Relativ la G aius Gracchus i la consecinele micrii dirijate de el, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 2 3l-247; Jerome Carcopino, Autour des Graccques, Paris. 1928, passim; Lily Ross-T aylor, La politique et lespartis Rome au temps de Cesar, trad. fr.. Paris, 1977, pp. 35-73; M. Le Glay, op. cit., pp. 195-200; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp . 90-91: E. Cizek, Mentaliti, pp.105-l08; 118-l21. 5 Pentru sclavi, statutul i insu reciile lor, pentru Pergam i heliopolitani, vezi V. Chapot, La province romaine pr oconsulaire d' Asie, Paris, 1904, passim; Louis Robert, Villes d'Asie Mineure, P aris, 1962, pp. 252-272; P. Brunt, Italian Manpower. 225 B.C.-A.D. 14, Oxford, 1 971, pp. 12l-l30 (care ns exagereaz proporiile sclavajului n Italia); J.-C. Dumont, S ervus. Rome et l'esclavage sous la Republique, Roma-Paris, 1987, pp. 4l-82; 127; 779; M. Le Glay, op. cit., pp. 98-l00; 13l-l39; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 98. Referitor la ordine", ordines, menionate la nceputul subcapitolului urmtor, v ezi Claude Nicolet, Les ordres romains: defi-nition, recrutement et fonctionnemen t", Des ordres Rome, lucrare de echip coordonat de CI. Nicolet, Paris, 1984, pp. 7 -21. 6 Privitor la categoriile sociale de oameni liberi, la strile societii, la pro vincii etc, a se vedea Jean Gage, Les clienteles triomphales de la Republique rom aine", Revue Historique, 1957, pp. l-31; Claude Nicolet, L'ordre equestre V epoq ue republicaine (312-43 av. J.-C). I. Definitions juridiques et structures socia les; II. Prosopographie des chevaliers romains,

Paris, 1966-l974, passim; id., Les classes dirigeantes sous la Republique: ordre senatorial et ordre equestre", Annales. Economies, Societes, Civilisations, 4, 1 977, pp. 726-755; M. Le Glay, op. cit., pp. 139-l56; M. Christol-D. Nony, op. ci t., pp. 98-99; 101. 7 Pentru cucerirea i anexarea Galliei narboneze, vezi M. Le G lay, op. cit., p. 100; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 95-96, dar i Daniele i Y ves Roman, Histoire de la Gaule (Vl-e siecle av. J.-C. - I-er siecle J.-C). Une confrontation culturelle, Paris, 1997, pp. 376-399. 8 Textul latin sun n felul urmt or: ipse interea milites scribere, non more maiorum neque ex classibus, sed uti cuiusque lubido erat, capite censos plerosque. Idfactum alii inopia hono-rum, al ii per ambitionem consulis memorabant, quod ab eo genere celebratus auctusque er at, et homini potentiam quaerenti egentissimus quisque opportunissimus, cui nequ e sua car, quippe quae mdla sunt, et omnia cum pretio honesta uidentur. Pentru ac east reform, vezi E. Gabba, Esercito e societ nella tarda Repubblica romana, Firenz e, 1973, passim; M. Le Glay, op. cit., pp. 226-230; dar i J. Harmand, L' armie et le soldat Rome de 107 50 avnt noire ere, Paris, 1967, passim. 9 Cu ocazia acesto r alegeri, coaliia antiradical, la care aderaser i cavalerii, a prezentat drept cand idai la consulat pe oratorul Marcus Antonius, optimat moderat, i pe Gaius Memmius,

162 Eugen Cizek fost ofier n timpul rzboiului iugurthin. Acesta din urm era sprijinit de Marius i fus ese duman al nobilimii. Dar acest fost cavaler detesta radicalismul unor populari . Antonius a fost ales, dar Memmius a czut ucis de pumnalele ucigailor profesioniti , tocmii de Saturninus; vezi G. Bloch, op. cit., pp. 248-261; M. Le Glay, op. cit ., pp. 100-l01; 103; 20l-203; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 20l-203; D. i Y. Roman, op. cit., pp. 393-401. 9bls Referitor la perturbrile politice, posterioar e anului 100 .C, ca i la rzboiul cu socii vezi G. Bloch, op. cit., pp. 26l-272; E. Gabba, Esercito e cultura: gli inizi del I-o secolo a.C.; Firenze, 1973, pp. 175 -345; M. Le Glay, op. cit., pp. 20l-225; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 93-9 4; 100-l01 etc. 10 Cu privire la tinereea i ascensiunea lui Comelius Sulla, a se v edea G. Bloch, op. cit., pp. 272-277; J.-P.-V.-D. Baldson, Sulla Mix", Journal of Roman Studies, 41, 1951, pp. l-l0; Gilbert-Charles Picard, Les trophees romains . Contribution V histoire de la religion et de l'art triomphal de Rome, Paris, 1 957, pp. 170-l80; G. Viile, La gladiature en Occident des orgines la mort de Dom itien, Paris, 1981, pp. 88-95; Francois Hinard, Sylla, Paris, 1985, pp. 13-57; M . Le Glay, op. cit., pp. 230-233. 11 Pentru rzboaiele civEe, cele cu Mitridate, d ictatura i reformele lui Sulla, vezi Th. Reinach, Mithridate Eupator, roi du Pont , Paris, 1890, passim; G. Bloch, op. cit., pp. 26l-294; Jerome Carcopino, Histoi re romaine. Des Graccques Sylla, Paris, 1935, passim; id., Sylla ou la monarchie manquee, ed. a 2-a, Paris, 1942, passim; R. Syme, op. cit., p. 30; U. Laffi, II mito di Silla"; Athenaeum, 45, 1967, pp. 172-213; F. Hinard, op. cit., pp. 57-27 8; M. Le Glay, op. cit., pp. 10l-l02; 226-239; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp . 99-l00; 103-l08; E. Cizek, Mentaliti, pp. 12l-l23. l - Privitor la Lepidus, vezi N. Criniti, M. Aimilius Q.f.M. n. Lepidus, ut ignis in stipula, Milano, 1969. P ompei, nscut n 105 .C, avea 22 de ani cnd Sulla debarcase la Brundisium. El recrutas e, cum am mai relevat, soldai pentru Sulla n Picenum i i luase singur dreptul de a co manda fore militare semnificative (Plut., Pomp., 10). El l-a salutat pe Sulla cu titlul de imperator, pe care acesta i l-a acordat de asemenea, cu toate c era foa rte tnr. Apoi l-a trimis n Africa. Totui, ulterior, nu i-a ncredinat comanda forelor e pediate mpotriva lui Sertorius i nici consularul anului 79 .C. Pompei nu avea vrsta necesar, iar familia sa era de orgine ecvestr. De aceea Pompei l-a susinut pe Lepid us i i-a ncurajat planurile subversive, nainte de a lupta mpotriva lui. 13 Pentru vi aa politic posterioar lui Sulla, Pompei i Sertorius, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 29 3-298; 302; P. Treves, Sertorio", Athenaeum, 10, 1932, pp. 127 i urm.; R. Syme, op . cit., pp. 39-45; P.A.L. Greehelg, Pompei the Great, London, 1979; F. Hinard, o p. cit., p. 260; M. Le Glay, op. cit., pp. 239-241; M. Christol-D. Nony, op. cit ., pp. 109-l10. 14 Relativ la consulatul lui Crassus i Pompei, ca i la dominaia ace stuia din urm, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 298-299; R. Syme, op. cit., p. 40; M. Le Glay, op. cit., pp. 24l-242; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 11l-l12. 15 A se vedea U. Hachl, Poseidonios und das Jahr 146 v. Chr. als Epochendatum in der antiken Historiographie", Gymnasium, 87, 1980, pp. 15l-l66; dar i Pierre Grimal,

Le siecle des Scipions. Rome et V hellenisme au temps des guerres puniques, ed. a 2-a, Paris, 1975, passim; M. Le Glay, op. cit., pp. 157-l76. n ce privete vileg iatura, curele termale, balneare, vezi Jean-Marie Andre, La villegiature romaine , Paris, 1993, pp. 3-43. 16 Pentru progresele arhitecturii i podoabele de lux, ve zi Pierre Grimal, Rome et la Grece au Il-e siecle av. J.-C", Rome et nous. Manuel d' initiation la litterature et la civilisation CRIZA REPUBLICII ROMANE 163 romaines, lucrare de echip, Paris, 1977, p. 50; M. Le Glay, op. cit., pp. 166-l68 ; J.-M. Andre, op- cit., pp. 22-37; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 136-l37. Cu pri vire la grdinile romane, vezi Pierre Grimal, Les jardins romains, ed. nou, Paris, 1969, pp. 2l-l34; 199-335. 17 Referitor la dezvoltarea educaiei, literaturii, fil osofiei etc, vezi Henri-Irenee Marrou, Istoria educaiei n antichitate, trad. romnea sc de Stella Petecel, I, pp. 237; 306-338; II, pp. 9-53; 62-97; M. Christol-D. No ny, op. cit., pp. 115-l16; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 137-l41; F. Cupaiuolo, o p. cit., pp. 64-98; P. Grimal, Literatura latin, pp. 110-l52. 164 Eugen Cizek

VIL S, SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMAHE (69 - 27 .C) Dup consulatul din 70 .C. Civa ani dup consulatul lui Pompei i Crassus, exercitat n 70 .C, a domnit la Roma un c alm de suprafa. n aparen, instituiile Republicii, debarasate de cele mai stridente dim ensiuni ale reformelor oligarhice ale lui Sulla, funcioneaz normal. n profunzime, o contrastructur, n curs de dezvoltare, rodea, devora, bazele vechii alctuiri, ntemei ate pe structura mental a Cetii", ciuitas (dislocat de imperiul teritorial al Republi cii i de proliferarea numrului de ceteni) i pe structura politic a statului liber", li era res publica. Rolul senatului scdea, n favoarea unor populares, susinui de noii c eteni i de cavaleri. Acetia din urm sperau s profite copios de pe urma reformei judici are anticorneliene" i de sprijinul consulilor n funciune, ca s dobndeasc noi ctiguri loase n imperiu". Ei militau pentru o intensificare a expansiunii teritoriale roma ne, pentru noi cuceriri, fructuoase pentru ei. Existau, firete, nemulumii, n rndurile plebei srace din Roma, ns i n cele ale ambiioilor din toate categoriile sociale, mist ii de puternice veleiti, de individualism potenat, de complexul lui Iuda. Pe de alt p arte, sub aparena funcionrii perfecte a instituiilor, propea dominaia" lui Pompei, in ena real pe care acesta o exercita. Totodat, o alt msur legislativ a lui Sulla cade n suetudine: consulii nu rmn cantonai n Roma. Senatul este obligat s le permit asumarea comandamentelor militare i dirijarea de expediii militare pe diverse meleaguri. n 6 7 .C, la propunerea tribunului plebei, Aulus Gabinius, exponent activ al populari lor, propunere susinut de cavaleri, de noile fore politice, i se confer lui Pompei u n comandament militar insolit, cu totul ieit din comun. Senatul a nceput prin a se mpotrivi, dar, n ultim instan, a fost constrns s accepte legislaia gabinian. inta t este combaterea pirailor. Acetia brzdeaz Mediterana, stnjenesc comerul maritim. l eser, cum am remarcat n capitolul precedent, pe Marcus Antonius, fie din cauza inc apacitii lui militare, fie deoarece nu se concertase cu guvernatorii de provincie. Piraii ajunseser s amenine porturile Italiei, Neapolis i Ostia nsi. Euaser i efor litare ale consulilor trimii de senat mpotriva lor, n fruntea unor corpuri expediion are. Piraii ncepuser s aib reprezentani aproape oficiali felurii comerciani i met rturile Italiei. Msura legislativ a lui Gabinius i confer lui Pompei un imperium mil itar, pe trei ani, asupra tuturor mrilor i asupra litoralului lor, pn la 70 de km sp re interior, de la strmtorile Mrii Negre pn la coloanele lui Hercule, adic Gibraltaru l actual. Dispune de o armat format din 20 de legiuni, de o flot alctuit din 500 de c orbii i de dreptul de a-i desemna, fr nici un control exterior, cei 20 de legai", lega locoteneni" ai si. De fapt Pompei este convertit n imperator unic al SFRITUL CRIZEI R EPUBLICII ROMANE 165 statului roman, ef al tuturor provinciilor. Pompei lanseaz mpotriva pirailor o campan ie militar fulger: n trei luni, din martie pn n mai 67 .C, el lichideaz pirateria n M terana oriental. Captureaz 846 de nave, ocup 120 de aezri locuite, ucide 10.000 de pi rai i face prizonieri nc 20.000 (Plin., 7, 93-98; App., Mithr., 96; Plut, Pomp., 28, 2). Pompei avusese posibilitatea s recruteze vase de lupt, marinari i soldai, s perc eap impozite, s retrag din trezoreria statului sumele considerate de el ca necesare . Gloria sa este mai evident ca oricnd. Puteri enorme i sunt ncredinate, n anul urmtor 66 .C, printr-un plebiscit, care completeaz pe cel al lui Gabinius, la propunerea lui Gaius Manilius Crispus, noul tribun al plebei. I se confer un imperium, pe o durat nelimitat, i controlul provinciilor Asia, Bithynia i Cilicia, comanda rzboiulu i mpotriva lui Mitridate i a lui Tigranes, regele Armeniei i ginerele suveranului P ontului, dreptul de a ncheia aliane i tratate, dup cum crede de cuviin. Plutarh va afi rma c, n acest chip, un singur om crmuia ntreg imperiul teritorial al Romei (Pomp., 30, 4). Propunerea de plebiscit afl suportul nc tnrului patrician Gaius Iulius Caesar . Acesta se nrudea cu Marius i i ncepuse cariera politic n tabra lui Cinna. Sulla l . Devenise pontif n 73 i quaestor, n 68 .C. i n Hispania. Se raliase clanului condus d e Crassus. Ca edil curul, va organiza, n 65 .C, spectacole i jocuri fastuoase. Mani lius are i sprijinul lui Marcus Tullius Cicero, italic din Arpinum, republican co nvins, ns pragmatic. Fusese edil n 69 .C. i ales pretor n 66 .C, cnd a prezidat tribu ul care a sancionat guvernatorii venali de provincie. Am artat, n capitolul anterio r, ce rol jucase Cicero n procesul intentat lui Verres. Cicero rostete una dintre cele mai izbutite cuvntri ale sale, Despre imperium al lui Gnaeus Pompeius", De imp

erio Gn. Pompeii, n care elogiaz caliti excepionale atribuite lui Pompei, vitejie (ui rtus), aductoare de glorie, competen militar, merit personal, prestigiu (auctoritas) , ans ori fericire" (felicitas). n trecut, nici un general nu le-ar fi ilustrat cu a tta strlucire. Zeii i-au conferit norocul, soarta fericit (fortuna) n chip spontan ( Cic, Pomp., 27; 47-48). Ajuns n Asia Mic, Pompei culege de fapt roadele trudei de cr ti" a predecesorului su, Lucullus, cruia i se luase comanda rzboiului. Cu toate acest ea, a avut nevoie de doi ani ca s lichideze rezistena lui Mitridate. Apoi s-a depl asat pn la Marea Caspic, pe urmele lui Alexandru i, poate, spre a se informa asupra cii de acces n India. n continuare, a cobort spre sud. Aici desfiineaz, n

Siria, regatul Seleucizilor vasali ai Romei. Acest regat era ns sfiat de rivaliti crun te. n 95 .C, pierduse i Armenia, devenit independent sub Tigranes I, care anexase mai multe teritorii seleucide. Pompei pacific Libanul i ocup Ierusalimul; afl la Ierich o de sinuciderea lui Mitridate, n Crimeea. El reorganizeaz minuios teritoriile roma ne sau clientelare din Asia. nfiineaz provinciile Bithynia-Pont i Siria. Cilicia rom an primete o mare parte din coasta anatolian meridional i, puin mai trziu, insula Cipr . Provinciei Siria i se adaug rmul Palestinei. Creta i Cyrenaica sunt reunite ntr-o s ingur provincie. Numai formal sunt autonome orae ca Amisos, Rhodos, Seleucia din S yria, cele din Lycia. O politic de anexiune direct se impune n Asia. Dar ia natere u n dispozitiv de state clientelare Romei, de la Caucaz la Marea Roie, menite fie a nexrii ulterioare, fie alctuirii unei zone tampon ntre romani i pri. Cele mai importan te regate vasale sunt Armenia, Cappadocia, Commagene, Galatia, Bosforul Cimmeria n, Iudeea. Acest anexionism ori semianexionism convenea n mod special ordinului e cvestru. Publicanii i desfoar din abunden afacerile. Pe deasupra, ntreaga societate r n profit de pe urma campaniei lui Pompei: prada de rzboi este imens, iar

166 Eugen Cizek redevenele oraelor supuse ngduie bugetului s treac de la 200 la 340.000.000 de sesteri Pompei ar fi putut s impun o dictatur. Totui nu dorea s declaneze un rzboi civil sau u cuteza s anihileze total libertile Republicii. Se ntoarce la Roma i las la vatr arma a; se mulumete cu un nou triumf, somptuos, pe care i-l confer senatul. Triumful va fi celebrat abia n zilele de 28 i 29 septembrie 61 .C. Putem s adugm c Pompei revenise la Roma pe etape. Aici a ntlnit nu numai ostilitatea lui Lucullus i a lui Cato, des cendentul censorului, ajuns cpetenie a optimailor, rceala i reticenele lui Caesar i lu i Cicero, nemulumirea Metellilor, ntruct i repudiase soia infidel, ci i invidia efer nt", complexul lui Iuda, care cuprin-seser pe Crassus. Acesta rmsese la Roma, unde ti rile referitoare la victoriile repurtate de Pompei l iritaser cumplit. Continuase s se mbogeasc i luase conducerea faciunii popularilor, l susineau mai ales Lucius Se Catilina, un fost partizan al lui Sulla, i Iulius Caesar. Sub aparenele frivole a le unui rege al modei i ale nonalanei, Iulius Caesar disimula o voin de fier i excepio ale caliti de om politic abil i de militar performant. Soia sa, Cornelia, era fiica lui Cinna. Iar Mia, mtua sa, era vduva lui Marius. La funeraliile acesteia, rostise un elogiu vibrant al lui Marius i al lui Cinna. Conserva, printre imaginile fami liei, pe cea a lui Marius i, ca edil, restaurase, pe Capitoliu, trofeul consacrat acestuia din urm. Niciodat Roma nu mai contemplase un triumf att de fastuos, cum f usese cel hrzit lui Pompei. n prima zi fuseser celebrate victoriile dobndite asupra a patrusprezece seminii. n ziua urmtoare, defilaser delegaiile soldailor nvingtori, n nsui Pompei, nvemntat ntr-o mantie, de fapt o hlamid, descoperit n garderoba lui Mi te i care fusese cndva confecionat pentru marele Alexandru. n scopul perpeturii acestu i triumf, s-a nceput cldirea, n Cmpul lui Mare, a unui gigantic complex monumental. n globa un teatru de piatr, primul construit la Roma, i un portic, care nconjura o grd in, unde se aflau statuile celor patrusprezece seminii biruite i cea a lui Pompei ns ui, reprezentat dezbrcat i innd n mn globul ce simboliza universul, kosmos, ca emblem nui stpn al lumii, a unui kosmokrator. Din ansamblu fcea parte i templul zeiei Venus Victrix, divinitatea privilegiat de Pompei. Astfel Gnaeus Pompeius Strabo Magnus devine limpede primul dintre romani. Acest fapt l exort pe Pompei s accepte primul triumvirat, pe care l vom prezenta mai jos. Contribuie, desigur, i emoia prilejuit d e ecourile aa-numitei conjuraii a lui Catilina. n realitate Pompei a czut ntr-o curs. Am artat mai sus c-i lipsea o adevrat iscusin politic, o autentic strategie i compet m de stat. Cursa i-au ntins-o Crassus i Caesar. Acesta din urm fusese desemnat pont ifex maxirnus, n 63 .C. Fapt care l salvase de temnia datornicilor. Pretor n 62, Caes ar plecase dup aceea n Hispania ulterior ca guvernator pentru anii 6l-60. Devenise , practic, cpetenie a popularilor, la egalitate cu Crassus. Conjuraia lui Catilina"' i Cicero Marcus Tullius Cicero era nu numai un avocat celebru, ci i omul reconcilierii ceten eti. El nu aderase la nici o faciune politic, partida" sa era Republica. Aspira la restaurarea republicii scipionice, desigur ameliorate i adaptate la noile mprejurri SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE

167 politice. Favorabil totdeauna cavalerilor i publicanilor, din mijlocul crora prove nea, om al centrului", l sprijinise pe Pompei, n care ntrevzuse un campion al Republi cii. I s-au reproat lui Cicero ezitrile, pendulrile ntre diversele clanuri i interese politice, care au determinat pe anumii cercettori moderni s-i atribuie oscilaii, ovie li i schimbri de comportament politic - parc ntr-o Romnie a antichitii - n funcie de umstane. n realitate se aflau n cauz ndeosebi oscilaii tactice, frecvent determinate d e evoluia rapid, instabil, a circumstanelor politice. Deoarece, n fond, Cicero a rmas toat viaa fidel nzuinelor sale: prezervarea i potenarea Republicii. nct nobilitas a t uit de asemenea s se supun mprejurrilor. Cicero a fost ales consul pentru anul 63 .C. De la Marius, aproape nici un homo nouus nu mai fusese ales consul. Era un semn al timpurilor, care se schimbau! Cicero spera c, la consulat, va putea coaliza li ga" moderailor. Cicero consul a nceput prin a determina, graie elocinei sale magice, respingerea unui proiect de reform agrar, prielnic plebei agrare nevoiae, propuse d e tribunul plebei, Rullus, care avea suportul mainaiilor urzite de Crassus i de Cae sar, dornici s fie cooptai n comisia decemvirilor, nsrcinai cu distribuiile pmnturil alice. Proiectul lui Rullus prevedea cumprarea de pmnturi n Italia pentru plebei. Fo ndurile ar fi trebuit s provin de la vnzarea solurilor acaparate de Roma, dup 88 .C, i din prada de rzboi, acumulat recent de generali. Cicero a ctigat astfel sprijinul s enatorilor i cavalerilor. Pe de alt parte, n mai ori iunie 63, el a fcut s eueze tenta tiva de a-l condamna i de a-l executa pe btrnul cavaler Titus Labienus, care, n 100 . C, participase la omorrea tribunului plebei, Lucius Appuleius Satuminus. n acest f el Cicero se delimita clar de veleitile popularilor radicali i chiar de Caesar i de Crassus. Curnd, Cicero, apropiat, n pofida convingerilor sale, de tabra optimailor, a trebuit s nfrunte o puternic micare revoluionar", dirijat de patricianul Lucius Ser s Catilina, care, dup ce ocupase o poziie generatoare de violene, printre adepii lui Sulla, trecuse de partea popularilor radicali. Imoral, chiar amoral, dup ce fuse se pretor n 68 .C, Catilina guvernase Africa n 67-66, unde atestase un comportament abuziv i o devorant sete de navuire. Revenit la Roma, n 66 .C. ncercase s candideze consulat, dar,

fiind acuzat de gestionare corupt, fusese mpiedicat s candideze de consulul Volcati us Tullus. Se asociase cu cei doi consuli desemnai pentru 65 .C, Publius Autronius Paetus i Publius Comelius Sulla, nepotul de frate al dictatorului, de asemenea ca sai" din viitoarea demnitate pentru acuzaii similare. i nlocuiser cei doi acuzatori a i lor, Lucius Aurelius Cotta i Lucius Manlius Torquatus. Paetus, Comelius Sulla i Catilina concepuser proiectul unei lovituri de stat, n urma creia Crassus trebuia s devin dictator i Caesar magister equitum. S-a renunat la aceast conspiraie, iar Catil ina, susinut de optimai, care sperau, poate, s-l recupereze politic, i de Hortensius , avocat strlucit, a fost achitat de tribunalul de lupt mpotriva corupiei. Zadarnic Catilina a candidat din nou n 64 .C, sub oblduirea lui Crassus i a lui Caesar, i n 63 C, pentru anul 62. nfrnt din nou i aparent abandonat de capii popularilor, Catilina a iniiat o micare politic de amploare, bazat pe numeroi dezmotenii ai soartei, ndeos pe veterani ai lui Sulla, care i pierduser proprietile agricole din pricina gestionri i lor deficitare. La aceast micare, cunoscut sub numele de conjuraia lui Catilina, a deraser i magistrai n funciune. Adepii micrii lui Catilina plnuiau o lovitur de sta ar fi trebuit s nceap cu asasinarea lui Cicero. n definitiv, ce caracter avea aceas t aa-zis conjuraie? Era ea

168 Eugen Cizek numai urzeala unui aristocrat deczut, nsoit de nite aventurieri, cum a nfiat-o Salustiu, el nsui popular", popularis, dar republican? Ori expresia dorine e putere a lui Catilina, a unor notabili muncipali, ntruct conspiraia ar fi reprodu s o ierarhie social asemntoare celei a statului, cum opina regretatul Pierre Grimal ? Dup opinia noastr, se afla n cauz o tentativ de rebeliune grav, ntemeiat pe fore les pe aspiraii i veleiti ale aripei radicale a popularilor. Conspiratorii aspirau l a transformri profunde ale mecanismelor instituionale, tergerea datoriilor contract ate de partizanii lui Catilina, o reform agrar profund, poate chiar o remprire a averi lor, la Roma i n Italia (Sall., C, 33). Catilina conta nu pe plebea nevoia a Romei, ci pe restul Italiei. Emisarii si cutau recrui pretutindeni, printre pstorii din Bru ttium, ca i printre gladiatorii de la Capua. Prin excelen se bazau pe Etruria, unde invocau suportul att al victimelor confiscrilor proprietilor rurale, ct i al benefici arilor acestor confiscri abuzive, care i vnduser ogoarele. Se pune ntrebarea urmtoare: oare Catilina voia puterea doar pentru sine sau inta era preluarea ei, pentru a o ncredina lui Caesar? Deoarece Crassus era prea bogat ca s colaboreze cu o rsturnare social radical, ntre Crassus i Caesar ncepuse o lupt surd pentru ntietate n faciu arilor. Nu vom ti niciodat rspunsul la o asemenea ntrebare, ns nu trebuie uitat c Iuli s Caesar a ncercat n van s obin alt pedeaps dect cea capital pentru complicii lui Ca a din Roma. Micarea a sfrit prin a eua. O asemenea micare era prea ampl pentru a pstra secretul proiectelor sale. Cicero afl de planurile conspiratorilor, le dezvluie se natului la 23 septembrie; obine votarea unui senatus consultum ultimum i deci proc lamarea strii de urgen pe 22 octombrie. Iar, n 2 noiembrie, rostete n senat, unde muli patres oviau (Catilina era un patrician important!), o cuvntare fulminant. Cere insi stent conductorului micrii, prezent la reuniune, s prseasc Roma, pentru a fi declarat an public", hostis publicus. Este prima Catilinar. Vor urma alte trei. Catilina s e apr fr succes i trebuie s abandoneze Cetatea. Se refugiaz n Etruria, unde i impro armat, n continuare, Cicero dobndete lichidarea fizic a complicilor lui din Roma, ca re ncercaser s ctige susinerea allobrogilor din Gallia narbonez: ceea ce denota nalt e. Dup execuia lor, la 5 decembrie 63, Cicero va striga n fa poporului: au trit", uixe unt. n sfrit, o armat consular va zdrobi, n ianuarie 62 .C, la Faesulae trupele improv zate n Etruria de ctre Catilina, czut pe cmpul de lupt. Cicero va clama: s se dea arme e la o parte din faa togei" (civililor), cedam arma togae. In ateptarea lui Pompei , a crui sosire la Roma era iminent, el era convins c instituiile tradiionale ale Ceti se consolidaser. Iluzii dearte, curnd spulberate! ' "%

Primul triumvirat n realitate micarea lui Catilina revelase mai limpede ca oricnd disfunciona- litile s ructurilor unei Republici-Cetate incongruente cu dezvoltarea imperial a teritorii lor romane. Cu excepia Egiptului, teoretic nc independent, aproape toate zonele din preajma litoralului Mediteranei aparineau direct sau indirect Romei . n Egipt dom nea, dup Alexandru, dinastia Lagizilor sau Ptolemailor, regi elenistici. Grecii i macedonenii crmuiau un regat unde se menineau tradiiile faraonilor, ns n care indigeni

i SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 169 * aveau un statm sicafeern, de supui ai cuceritorilor. Elementul elenofon practica o adevrat segregaie fa i arohtoni, deoarece nu se amesteca cu ei. Chiar regii, basilei , se cstoreau adesea cu surorielQ. Cnd nevestele lor nu le erau surori de snge, ele s e intitulau totui sora i soia regelui", iuena roman devenise foarte manifest n regat gizilor. De altfel Egiptul era cel mt bogat stat din antichitate. Ajunsese s furn izeze Italiei i Romei majoritatea grului necesar iun-ntaiei populaiei. Cel ce contro la Egiptul n fapt guverna aprovizionarea Republicii. nctgiptul suscita apetitul dive rilor oameni politici romani. Cu att mai mult cu ct clasa politicr "zreco-egiptean er a viclean, la, insidioas; se multiplicaser crizele dinastice, adesea arhnnre de revol tele populaiei Alexandriei, capitala Egiptului. Frecvent senatul era solicitat s i nteni n viaa intern a regatului lagid. n 79 .C, se produsese un eveniment care dramati zase aceac via intern i provocase

intervenia roman. Regele Ptolemaios X Alexandra murise :ir motenitori legitimi. Sull a desemnase un succesor al monarhului defunct, pe care ns alezicdrinii l-au ucis. Alexandrinii au nscunat ca rege un bastard, un vlstar nelegitim al Lagiziloc Ptolem aios XI Auletes, care a domnit ntre 79 i 51 .C. La Roma, circula zvonul c Ptoler-ios X Alexandru lsase motenire Romei regatul su. Senatul nu dorea ns anexarea Egiptul.:, care ar fi adus o influen exorbitant generalului nsrcinat cu punerea ei n practic. O arte dintre cavaleri, mulumii cu avantajele dobndite n 70 .C, nu preconiza nici ea oc uparea Egiptului. Pe de alt parte, Ptolemaios Auletes cumprase la Roma recunoaterea legitimitii sale. Aceast legitimitate a fost definitiv consfinit la Roma n 59 .C, adi timpul consulatului lui Cissar. Cnd va fi alungat, din domnie, de ctre alexandrin i, din pricina pierderii Ciprului, vechi domeniu al Lagizilor, Ptolemaios XI va cere ajutorul Romei. Dup o ezitare de trei ani, se va decide restaurarea lui Ptol emaios Auteles. Fostul tribun al plebei i suporter al lui Pompei, Aulus Gabinius, guvernator al Siriei, ntre 57 i 54 .C, dup exercitarea consulatului, va lua iniiativ a sprijinirii regelui lagid, restaurat de el. Gabinius va aciona n fruntea unui mi c corp expediionar. l va lsa ca garnizoan la Alexandria. Egiptul va deveni astfel cl ientul lui Pompei. Anterior, unele cpetenii ale popularilor, anumii oameni de afac eri, plebea nevoia din Roma i din Italia militaser pentru anexarea Egiptului, n temei ul aa-zisului testament al lui Ptolemaios X Alexandru. i aminteau de afluxul de aur , de bogii i de oportuniti comercial-financiare pe care le oferise anexarea Pergamulu i. Ales censor, n 65 .C, Crassus propusese att acordarea ceteniei romane gallilor cis alpini, ct i anexarea Egiptului. Nu avusese ns ctig de cauz.

n 60 .C, a survenit ns primul triumvirat. Emoionat i concomitent stimulat de aa-numita conspiraie a lui Catilina, ncurajat de gloria triumfului su, ns i iritat de faptul c s natul temporiza i ovia s-i recunoasc, s-i oficializeze, reglementrile operate de el n ient, Pompei se hotrte ca pe de o parte s-i consacre aproape oficial dominaia i, pe de alta, s o mpart cu doi populares de frunte. Ctigase, pentru anul 60 .C, unul dintre ce le dou posturi consulare pentru un suporter al su, Lucius Afranius. Dar cellalt con sul desemnat, Quintus Metellus Celer, optimat nveterat, era inamic al lui Pompei. Astfel, n iulie 60 .C, el a stabilit o nelegere, formal neoficial, cu cei doi capi a i popularilor, Crassus i Caesar. S-a trecut peste animozitile dintre Pompei i Crassu s, ca i dintre Crassus i Caesar. Triumvirii i-au jurat reciproc credin: s-au neles s ine, s conduc - neoficial, desigur - statul, cum vor crede de cuviin i innd prea puin ama de prerile senatului. De fapt popularii triumfau din nou asupra optimailor i se reluau unele dintre obiectivele micrii lui Catilina. 170 Eugen Cizek Pompei calcu la greit c, n virtutea prestigiului su, a unei auctoritas consacrate, va diri-: ja e l triumviratul. In orice caz triumvirii i-au propus s impun ratificarea actelor lui Pompei din Orient, distribuirea de pmnturi veteranilor acestuia, alegerea lui Gai us Iulius Caesar n calitate de consul pentru anul 59 .C. Poate s-a prevzut i alegere a pompeianului Gabinius drept consul pentru 58 .C. Oricum, Pompei se va cstori n apr ilie 59 cu Iulia, fiica lui Caesar. n realitate, acest cartel politic care a fost primul triumvirat anuna nmormntarea sistemului politic republican si a libertii ceten i. Acest cartel a acionat cu deosebit eficacitate, n pofida mpotrivirii anumitor opt imai, a lui Cicero i a altor republicani. Chiar Titus Livius va caracteriza primul triumvirat ca o conspiraie ntre trei fruntai ai Cetii". La consulat, Gaius Iulius Cae sar a atestat o energie ieit din comun i o gestionare notabil de competent, la care puini dintre romani se ateptau. Fusese ales consul fie n iulie, fie n august 60 .C, p rin nclcarea prevederilor lui Sulla, ntruct nu mplinise nc vrsta reclamat de aceste mentri. Colegul su, Marcus Calpurnius Bibulus, era un prieten al lui Cato, al lui Cicero, ns i al lui Pompei. Caesar a nceput prin a afia un tradiionalism de faad. Deo ce a promovat o lege Iulia despre malversaii (n provincii)", lex Iulia de repetundi s, care penaliza grav extorsiunile, stoarcerile", de bani din provincii. A obinut de la senat i de la comiiile tribute o lege Iulia agrar", Ies Iulia agraria, care ac orda loturi rurale veteranilor lui Pompei i plebeilor sraci, dornici de munc: nu av eau ns permisiunea s-i alieneze proprietile pre de douzeci de ani. Legea a fost votat artie 60, de adunarea popular, n ciuda mpotrivirii lui Bibulus i a trei tribuni ai p lebei, molestai i mpiedicai s-i exercite dreptul de veto (App., Ciu., 2, 1l-l2; DC, 38 , 5). Ceea ce ilustra ignorarea drepturilor sacre, stipulate de instituiile Repub licii. Bibulus, abandonat de senat, s-a nchis n locuina sa, declarnd c nu o va mai prs

, nainte de expirarea mandatului su (Cic, est., 53, 113; Suet., Caes., 20; Plut., C ato mi., 32; Pomp., 48; App., ibid.; DC, 38, 6, 7). n calitate de pontifex maximu s, Caesar a autorizat adoptarea de ctre tnrul plebeu P. Fonteius a lui Publius Clau dius Pulcher, membru al vechii gini patriciene a Claudiilor. Astfel acesta, parti zan al lui Caesar i populam nveterat, a devenit plebeul Publius Clodius, sortit s d evin combatant implacabil n slujba radicalismului popularilor. Pe deasupra, Caesar a statuat dispoziii favorabile oamenilor de afaceri publicanicavaleri. Dup ce l am enin pe Lucullus cu un proces, care incrimina fastul i navuirea lui, ntruct se opunea atificrii actelor lui Pompei, Caesar impune senatului aprobarea acestora (Suet., Caes., 20; Plut., Pomp., 46, 4; 48, 3; App., Ciu., 2, 13; DC, 38, 7, 5). Caesar decide singur, ca un viitor monarh. A impus senatului recunoaterea lui Ptolemaios XI Auletes ca rege al Egiptului i aliat - amicus al poporului roman, mpotriva ale xandrinilor turbuleni, n schimbul unei sume de 6.000 de talani, remis lui Pompei i lu i Caesar, ca i lui Crassus, creditorul consulului (Cic. Att., 2, 16, 2; Caes., C, 3, 107; Suet, Caes., 54; DC, 39, 12). Iar, n aprilie 59, Caesar obine votarea une i a doua legi agrare, care permitea parcelarea (n loturi relativ mici) a teritori ului rural campanian, pn atunci rezervat exclusiv latifundiilor senatoriale. Teror izai, patres nu s-au putut opune. n sfrit, nainte de alegerile consulilor pentru 58 .C , face s triumfe veleitile sale militare. Senatul i atribuise

dou provincii", create n grab i nensemnate: Pdurile" i Crrile", Siluae Callesque, EI REPUBLICII ROMANE 171 mici regiuni slbatice din Italia meridional, la marginile inuturilor Bruttium i Brundisium (Suet., Caes., 19). Dar tribunul plebei Vatinius propune votarea de ctre conciliul plebei a unui plebiscit, menit s infirme decizi a senatului. Plebiscitul vatinian conferea lui Caesar guvernarea Galliei cisalpi ne i a regiunii Illyricum (depindea de Gallia cisalpin), pe timp de cinci ani, cu posibilitatea de a-i alege singur legaii" i de a ntemeia cinci colonii. I se pun la d ispoziie trei legiuni. Susinut de Pompei i de Crassus, plebiscitul este votat. Sena tul se supune, n pofida nemulumirii lui Cato. Mai mult dect att, ntruct Quintus Metell us Celer, guvernatorul Galliei narboneze, murise subit, senatul adaug promagistra turii viitoare a lui Caesar, provincia respectiv i o a patra legiune. Sub ochii co mplezeni ai lui Crassus i ai lui Pompei, incapabili s neleag obiectivele autentice ale tacticii lui Caesar, consulul acumula o putere exorbitant i i procura o armat. Doved ete astfel, dup o formul vehiculat de Michel Christol i Daniel Nony, c regimul politic republican era un condamnat la moarte, cu amnarea aplicrii pedepsei. n scrisori, d in primvara i vara anului 59, Cicero reliefeaz c Iulius Caesar se comporta ca un mon arh, c instituise un regat" sau o regalitate", regnum (Cic, Att., 2, 12, 1). n toate sectoarele vieii publice, Iulius Caesar impune pe suporterii triumvirilor i mai a les pe ai si. El strecoar pe lista tribunilor, alei pentru 10 decembrie 59, pe Clod ius, iar partizanii triumvirilor preiau anumite sa-cerdoii. Dei anihilat, Bibulus izbutete s amne alegerile consulilor din 58, dar, la 18 octombrie, sunt alei pompeia nul Aulus Gabinius i noul socru al triumvirului, Piso. nchis n cas, Bibulus acoper zi durile Romei cu edicte lipsite de for executorie. Colegul lui Caesar este ameninat s fie ntemniat i senatul se teme de execuii n mas (Cic" Vat., 21, 19; Att., 2, 24, 4; lut., Caes., 10, 4; 14, 6). O serie de pamflete i o literatur satiric ostil triumvir atului nu au efectul scontat. Caesar recurge la ageni provocatori, precum i la man ipularea lui Lucius Vettius, care declara c ar fi vrut s-l asasineze pe Pompei. Ci cero este dezamgit i afirm c Republica este total distrus (Q., 1, 2, 15). Noii tribun i l anihileaz total pe Bibulus n ultima zi a anului 59. Eueaz i tentativa unor republi cani (Lucius Domitius Ahenobarbus, Gaius Memmius, Lucius Antistius) de a mpiedica pe Caesar, la nceputul anului 58, s-i asume imperium proconsular, s mearg la forele m ilitare care l ateptau. n 59, Caesar mobilizase resursele incredibile ale genului su politic, alternnd mgulirile i intimidarea, fora brutal i reforme utile pentru a conso lida i de fapt a acapara triumviratul".

Cucerirea Galliei libere ntr-adevr, n timpul promagistraturii sale, Iulius Caesar nfptuiete a patra mare operai militar, efectuat de Roma, ncepnd din 133 .C. Adic cucerirea i anexarea Galliei liber sau comata. Epitet care nsemna pletoas", cu plete lungi", de fapt pduroas", ntruct de pduri, ce acoperea Gallia, era asimilat prului bogat. Celelalte trei mari eveni mente survenite n politica extern roman fuseser, cu siguran, rzboiul mpotriva numizil lui lugurtha (mai cu seam datorit efectelor asupra vieii interne a Republicii), lic hidarea invaziei cimbrilor i teutonilor i zdrobirea lui Mitridate. Cauzalitatea i s emnificaia cuceririi Galliei comate sunt complexe. Caesar i-a propus mai multe obi ective. n primul rnd el avea nevoie de victorii militare rsun172 Eugen Cizek

toare, generatoare de o glorie care s-o contrabalanseze, s-o compenseze, s-o con tracareze pe cea dobndit de Pompei. n Orient se operaser cuceriri lesnicioase. Caesa r se gndea la unele mai ndeprtate i mai dificile, ns deocamdat trebuia s ntreprind la ndemn. Gallia cisalpin i oferea o baz solid, abundent n grne i n oameni, care elui ce o controla s domine ntreaga peninsul italic. Pe de alt parte lui Caesar i era necesar o armat disciplinat, bine antrenat i rodat n campanii militare importante, per ormant i ataat comandantului ei. O asemenea armat ar fi putut deveni unealta, instrum entul indispensabil punerii n oper a obiectivelor eseniale ale lui Caesar: stpnirea i mperiului teritorial al Republicii, impunerea puterii lui personale. Efectiv, n c ursul luptelor din Gallia, Caesar i-a furit o armat fidel lui, gata s nfrunte orice pr imejdie, cci generalul comandant o recompensa cu generozitate. Caesar a operat mo dificri tactice la nivelul unitii de baz a acestei armate, legiunea, mai eficient co mandat, nzestrat cu un fel de parc de artilerie" (la nivelul tehnologiei vremii), cu un embrion de serviciu medical i cu o cavalerie auxiliar permanent.

Desigur, i n peninsula balcanic se profila o ameninare, o provocare operat de Burebis ta. Fapt care explic pentru ce la Aquileia se concentreaz cele trei legiuni, acord ate lui Caesar de plebiscitul vatinian (Caes., G., 1, 10, 3). Burebista coagulas e o confederaie a triburilor dacice, condus de el cu o mn de fier. El aspira s fureasc Dacia i n Balcani un stat elenistic. Care ns va fi nfptuit mult mai trziu de ctre De al. n orice caz forele lui Burebista, n 61 .C, trecuser Tisa, pulverizaser regatul cel tic din jurul actualului lac Balaton i se rspndiser n peninsula Balcanic. n cteva sp urebista ar fi putut ajunge la porile Aquileiei i ar fi putut amenina Italia. Aceas t ameninare a contribuit la votarea plebiscitului vatinian. Caesar urma, ntre altel e, s apere Italia i Dalmaia de invazia dacilor. ns, prudent, Burebista s-a retras n Da cia, de unde a ntreprins operaii spre est. A ocupat i distrus Olbia (azi Odessa), v eche colonie greceasc de pe

rmul nordic al Mrii Negre. Lui Caesar i repugna s iniieze o expediie pe trmuri srac cunoscute de romani i s atace dacii n centrul confederaiei lor.

Mai urgent era s fie protejat bogata i intens romanizata Gallie narbonez, adevrat prel ungire a Italiei, de triburile gallilor liberi i de infiltrarea germanic. Recent, n 61 .C, fusese complet reprimat de ctre guvernatorul Gaius Pomptinus insurecia allob rogilor, trib situat la extremitatea nordic a provinciei. Sediiunea mocnea din tim pul conjuraiei" lui Catilina. Pe de alt parte, Gallia comat, unde Roma avea aliai, ca haeduii, era bogat. n Gallia comat locuia o populaie evaluat ntre cinci i dousprezec ilioane de locuitori. Gallia comat putea oferi o prad bogat i soluri mnoase, de popul at de ctre nevoiaii Italiei i de veterani. Fapt care ar fi relaxat tensiunea social din Italia. Se oferea de asemenea un teren prielnic operaiilor financiare i comerc iale ale oamenilor de afaceri italici. n sfrit, Gallia comat era sfiat de frmntri s politice necontenite. Se desfurau conflicte violente ntre faciuni, n interiorul acel uiai trib i mai ales ntre triburi. Fiecare trib se temea de o hegemonie a altor sem inii nvecinate. Aristocraia tribal, sacerdoii, druizii, druides, i cei pe care Caesar numete cavaleri", equites, se ngrozeau la perspectiva restabilirii regimului : SFRIT UL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 173 politic monarhic, sprijinit pe mulimea de rnd. nct G allia comat oferea romanilor oportuniti promitoare, care i tentaser i pe germani. na ea acestora spre sud trebuia stopat. Dup opinia noastr, pricinile cardinale ale cuc eririi Galliei comate trebuie cutate ndeosebi n alt parte. Caesar a acionat aici nu n umai n funcie de interesele personale, ci i de cele ale Romei. Ca un autentic om de stat, Caesar voia s scoat imperiul teritorial al Cetii din zona prin excelen meditera nean. Se gndea el oare la statornicirea granielor imperiului Romei pe frontierele n aturale, asumate ulterior de fiul su adoptiv? In orice caz, nzuia s mping stpnirea rom n spre nord i s ncerce o deschidere spre Ocean. Deschidere ce va fi pus cu adevrat n o er mai trziu de ctre mpratul Claudiu. n sfrit, n pofida turbulenelor luntrice din mat, Caesar constatase eforturi de a unifica triburile gallice sub egida unui sta t civilizat, de tip elenistic, destinat s se ncorporeze n lumea locuit", oikoumene. Asemenea strdanii fuseser opera arvernului Celtillus, vergobret sau cpetenie, tatl l ui Vercingetorix. Suspectat de aspiraie la ceea ce Iulius Caesar definea ca regnu m, Celtillus fusese omort (Caes., G., 7, 4, 1). Ulterior Vercingetorix va relua e forturile printelui su. Deocamdat Caesar observa c triburile gallice erau mai cu sea m preocupate de seminia care, printre ele, ar fi dobndit preeminena asupra celorlalt e. Totui el a remarcat c vergobretul, cpetenia helveilor, Orgetorix, ncheiase o alian u haeduanul Dumnorix i cu sequanul Casticus, pecetluit prin jurmnt, de a prelua mpreu n conducerea Galliei comate i de a constitui un stat gallie unificat: i jur credin n i i ndjduiesc ca, prin acapararea regalitii, s pun stpnire pe ntreaga Gallie, dator trei seminii cele mai puternice i mai influente de acolo", inter sefidem et ius i urandum dant regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae ese potiriposse speram (Caes., G., 1, 3, 8). Orgetorix fusese dat n judec at de propriul su trib. Se baza pe numeroi partizani, ns adversarii si erau mai numero . A trebuit, n 59 .C, s se sinucid (Caes., G., 1, 4). Din umbr Roma manevrase mpotriva lui Orgetorix. Proiectul lui Orgetorix fusese conceput sub dubla presiune a ame ninrilor, roman i germanic. Pentru c germanul Ariovistus relua i el planul unificrii liei, n profit propriu i n interesul germanicilor suebi3. ncepnd din 72 .C, Ariovistus dezvoltase cu energie nsuirile militare ale suebilor. i condusese din actualul Bra ndenburg, unde locuiser, pn pe malurile Rinului. Din 61 .C, cuta prilejul s treac Rinu i s se infiltreze n Gallia. Pn la urm Ariovistus se instalase n Alsacia actual. Dar ninarea roman, operat de consulul Quintus Metellus Celer, l determinase s se opreasc a colo. Iulius Caesar, cu abilitatea sa caracteristic, i-a manipulat pe galii, flut urndu-le, n faa ochilor, primejdia germanic", ca i pe suebi, crora le sugera ideea pe olului gallie". Nu a nceput prin a-l combate pe Ariovistus, inamic redutabil, ci, dimpotriv, l-a calmat, chiar sedus, la debutul consulatului su, cu titlul de rege prieten al poporului roman, confirmat de senat (Caes., G., 1, 35, 4). Concomite nt, dup ce Republica pruse a abandona faciunea filoroman din rndurile haeduilor, Caes ar se nfia, n ochii acesteia i, n general, ai gallilor, ca salvatorul onoarei romane rotectorul celilor. 174 Eugen Cizek Cu toate acestea, un alt eveniment a oferit l ui Caesar pretextul interveniei militare directe n Gallia comat. Sub presiunea celo r o sut de mii de suebi, care intenionau s-i atace, helveii din actuala Elveie, i-au i

ncendiat aezrile i s-au reunit la nord de actualul lac Leman, n vederea unui exod ma siv, sortit s-i conduc, prin Gallia comat, tocmai la Qcean, n inutul santonilor. Prac ticnd deformarea istoric, Caesar afirm c; dac s-ar fi instalat acolo, helveii ar fi am eninat Gallia narbonez, n spe inutul tribului supus Romei al tolosailor, foarte apropi t de meleagurile santonilor (Caes., G.,' 1, 10, 2). In realitate, santonii se af lau la 200 de km de inutul tolosailor. Ceea ce constituia, n antichitate, o distan re spectabil. Totodat, n virtutea aceleiai tehnici a deformrii istoriei, Caesar majoreaz considerabil numrul helveilor i secondanilor acestora, evaluat de el la 368.000 de i ndivizi, inclusiv 92.000 de lupttori (Caes., G., 1, 29, 2). Reiese din alte mrturi i c nu se afl n

cauz dect jumtate - ori chiar mai puin din cifrele furnizate de Caesar (G., 1, 29, 2 -3; contra, App., Ciu., 1, 3; Oros., HisL, 6, 7, 5). Asociaii helveilor erau ali ce li, ca boii sau boienii, de curnd alungai de suebi. Reacia lui Caesar a fost prompt, cci el trebuia s ocroteasc Gallia narbonez. ntr-adevr, n cursul lui martie 58, helvei cup Genua (azi Geneve), ora al allobrogilor din Gallia narbonez, i se pregtesc s trave rseze peste un pod fluviul Ron (azi Rhone), ca s treac, prin teritoriul roman, spr e zone din Gallia comat (Caes., G., 1, 6, 2-4). Caesar sosete n mar forat de la Roma n Gallia narbonez. Opereaz j aici noi recrutri de soldai, cci nu dispusese dect de o le giune. Cu forele sale, se instaleaz n faa Genuei i blocheaz podul de peste Ron, Rhodan us (Caes., G., 1, 7, 1). El afirm c euaser tratativele purtate cu helveii. Acetia au n ercat s mprumute b alt cale de emigraie: au trecut prin teritoriile sequanilor i haed uilor. Caesar ptrunde n Gallia comat, sub pretextul jafurilor svrite de helvei pe pm le aliailor Romei. Dup o serie de ciocniri succesive, lng Bibracte, el zdrobete gloat ele helveilor, n iunie 58 .C. Coboar de pe cal i lupt pe jos, alturi de soldaii si ( , G., 1, 9-26). Helveii supravieuitori cer pace, se ntorc n vechile lor locae, unde s upravieuiesc numai datorit subsidiilor de alimente, trimise de romani, dei luate de la allobrogi (Caes., G., 1, 27-28). nct Caesar a putut trece la cucerirea ntregii Gallii libere. Rzboiul s-a nvederat mai dificil dect l prevzuse el. A pretins c fusese I constrns la campania mpotriva lui Ariovistus de solicitrile de ajutor, de salvar e, I implorate lui de solii gallilor i de adunarea general a triburilor celtice (C aes., G.,l. 30-32). Dup negocieri neizbutite (Caes. G., 1, 33-36), forele romane, la mijlocul lui jg septembrie 58 i n sudul Alsaciei actuale, au nfrnt i masacrat mase le lupttorilor suebi. Au fost mcelrii chiar copiii i femeile (Caes., G., 1, 48-53). S uebii pierduser, . poate, 80.000 de oameni. Puini dintre ei, inclusiv Ariovistus, au supravieuit: au trecut Rinul n Germania (Caes., G., 1, 53, 2-3), unde, n mare pa rte, au fost masacrai de alte : triburi germanice (ibid., 1, 54,1). Astfel Caesar a ncheiat anul 58 .C, convins c devenise adevratul stpn al Galliei comate (Caes., G., 1, 54, 2). Se nela, cel puin parial, n anii urmtori, l-au ateptat ndelungate operai itare de curire. Zadarnic crezuse Caesar c ntreaga Gallie era pacificat", linitit", a (G., 2, 1, 2). Aprehensiunea, prilejuit de m suebi, trecuse. Instalat n Gallia c isalpin, Caesar afl, la nceputul lui 57 .C, c belgii constituie, n centrul i n nordul lliei comate, o mare alian antiroman. n fruntea trupelor sale, SFRITUL CRIZEI REPUBLIC II ROMANE 175 ntrite de dou noi legiuni, recrutate n Gallia cisalpin, n primvara i n vara lui 57, r i nimicete pe belgi. La sfritul verii anului 57, este rndul nervilor, din extremul nord al Galliei, s fie nvini (Caes. G, 2, 3-33). Publius Crassus, legatul lui Caesa r, primete supunerea triburilor de pe rmul Oceanului (Caes., G., 2, 34). ntreaga Gal ie comat prea din nou pacificat", pacata (Caes., G 2, 35, l-3; 7, 1). Senatul decreta se cincisprezece zile de rugciuni de mulumire, supplicatio, i inteniona s nceap struct rarea unei noi provincii (DC, 39, 25, 1). n cursul lui 56 .C, trupele romane trebu ie totui s lupte din nou mpotriva seminiilor de pe litoralul Oceanului i s supun Aquit nia (Caes., G., 3, 7-27). n 55 .C, proconsulul se hotrte s lichideze centrele sau izvo arele rezistenei gallilor, adic acelea situate n Germania i n Britannia. El trece Rin ul i opereaz o demonstraie de for n inima Germaniei: nu se angajeaz n operaii ndelu imensitatea meleagurilor transrenane (Caes., G., 4, 16-l9). Totui ndeosebi celii d in insula Britanniei alimentau turbulena i mpotrivirea frailor de snge din Gallia. Un ele triburi celtice locuiau de altfel pe ambele rmuri ale Mrii Mnecii (Caes., G., 4, 20-22). Caesar decide aadar, la sfritul verii anului 55, s ntreprind, cu ajutorul flo tei sale, o expediie de intimidare i de pedepsire n Britannia nsi. Trece Marea Mnecii ptrunde n Britannia. Se pare c, n pofida aseriunilor propagandistice ale lui Caesar, campania din Britannia a fost un semieec. Cu toate c Caesar repurtase anumite vict orii asupra triburilor din Cantium (Kant). n ultim instan expediia lui Caesar n Britan nia rezidase tot ntr-o demonstraie de for. Caesar a prsit Britannia. Romanii nu erau n pregtii s se implanteze ntr-o insul rece, scldat n cea i foarte slab cunoscut de impul lunilor petrecute de Caesar n Britannia, diverse triburi gallice se revolta ser mpotriva dominaiei romane, n 54 i n 53 .C; le nemulumeau oamenii de afaceri, nego tores, romani, recrutrile de soldai, confiscrile de grne i impozitele percepute de Ca esar. Ca i cpeteniile impuse lor de ctre proconsul. Rsculaii, condui de Ambiorix, repu rtaser chiar victorii. Distrug legiuni n nordul Galliei. Caesar este obligat s soli cite i s obin o legiune de la Pompei, recrutat n Gallia cisalpin, la care se adaug n

olate de legaii lui Caesar. n cele din urm Caesar nbu insurecia. Pe de o parte Caesar in dificulti la Roma, iar cpeteniile gallilor neleg c trebuie s-i uneasc eforturile a lui Ambiorix era preludiul unei rebeliuni generalizate.

Revolta general a lui Vercingetorix: Gallia comata, provincie roman La nceputul anului 52 .C, o insurecie general cuprinde practic ntreaga Gallie comat. S e revolt chiar i haeduii, nemulumii de exaciunile administraiei romane i ale oamenilor de afaceri. Arvernii se situeaz n fruntea micrii insurecionale, dar semnalul l dau car nuii, cu prilejul unor rituri de iarn, celebrate de druizi. Cpeteniile gallilor miz au pe implicarea excesiv a lui Iulius Caesar n viaa intern a Republicii (Caes., G., 7,1, l-2). Ei reclam libertatea Galliei cu primejduirea vieii lor", sui capi-tis pe riculo Galliam in libertatem (Caes., G., 7, 1, 5). Semnalul insureciei este dat d e carnui, care iau cu asalt Cenabum (azi Orleans), unde masacreaz oamenii de aface ri romani, stabilii n aceast aezare oppidan, inclusiv pe intendentul aprovizionrii rom ane {Caes., G., 7, 3, 1.). Zvonul declanrii revoltei se propag. n fruntea micrii rebel ilor este desemnat arvemul Vercingetorix, un autentic geniu militar i om politic 176 Eugen Cizek

performant. El i-a ndemnat compatrioii s se rzvrteasc pentru libertatea Galliei. Este oclamat rege de ai si", rex ab sui appellatur (Caes. G., 7, 4, 4). Vercingetorix I recruteaz un numr fix de soldai din toate triburile, fabric arme, dezvolt o cavaleri e eficient. Impune o disciplin de fier armatei sale, organizate dup modelul forelor militare romane i elenistice. Orice abatere este pedepsit cu maxim cruzime (Caes., G., 7, 4, 7-l0). Vercingetorix era inteligent, nzestrat cu o fantezie bogat i cu o fervoare autentic mistic. El inteniona i parial i-a pus n practic scopurile - s cre Gallia un puternic stat de tip elenistic. A btut moned i a pus s i se ridice statui din aur, ca nsemn al suveranitii sale, care l figureaz fie cu capul descoperit, fie c u acesta acoperit. n dreapta sa, era reprezentat soarele, Apollo sau zeia Minerva. Rentors grabnic n Gallia, Caesar, n fruntea a zece legiuni, face apel la toate res ursele sale de mare comandant militar, ca s juguleze aceast rebeliune generalizat a gallilor. n afar de cavalerie, Vercingetorix dispunea de 80.000 de infanteriti (Ca es., G., 8, 44, 3). ncerca s-l blocheze pe Caesar n Gallia narbonez i exercita presiu ni chiar asupra capitalei provinciei, Narbo Martius. ns riposta lui Caesar nu se l as ateptat. Fortific Narbo i, n plin iarn, i lanseaz soldaii, printre troienele d vul Central actual, inima rebeliunii. La Vienna, concentreaz cavaleria sa, alearg s apere Narbo, se ntoarce n inutul allobrogilor. De aici, n mar forat, prin vile Ronu i ale rului Arar (Saone), ajunge la tribul lingonilor, unde se aaz n fruntea celor d ou legiuni comasate acolo. La comanda acestor legiuni, la sfritul lui februarie 52, intr n Agedincum (azi Sens; Caes., G, 7, 7, 10, 1; Plut., Caes., 26; DC, 40, 33, 2; Oros., Hist., 7, 11, 2). n martie i aprilie 52, urmeaz un rzboi de poziii i de ased ii. Vercingetorix asediaz Gorgobina, rmas fidel Romei, pe cnd Caesar recupereaz Cenabu m, trecut prin foc i sabie, ptrunde n inutul biturigilor, aliai de ndejde ai lui Verci ngetorix, i ia cu asalt capitala lor, opulenta aezare oppidan Avaricum; masacreaz, a proape n totalitate, populaia acesteia. n iunie al anului 52, Caesar atac teritoriil e arvernilor. Asediaz n zadar Gergovia, capitala acestora i a ntregii Gallii, n care se nchisese Vercingetorix (DC, 40, 36-37; dar i Caes., G., 7, 44-51). Trei legiuni ncearc zadarnic un asalt mpotriva Gergoviei. ntr-o singur zi, romanii pierduser cel p uin 700 de soldai (Caes., G., 7, 51, 4). Haeduii, dintre care o parte simula nc loia litatea fa de Roma, trec de partea rebeliunii. Eecul suferit de Caesar la Gergovia a avut un rsunet deosebit n ntreaga Gallie. ns proconsulul face jonciunea cu cele patr u legiuni, comandate de Titus Labienus, legatul su, recruteaz numeroase uniti de cav alerie printre triburile germanice aliate Romei. ntr-o btlie n cmp deschis, cavaleria lui Caesar nimicete pe cea a lui Vercingetorix (Caes., G., 7, 56-57). Dat fiind importana cavaleriei gallice, Vercingetorix suferise o pierdere ireparabil. A deve nit limpede pentru Vercingetorix c nu mai putea ctiga nici o btlie n cmp deschis. Atun i a decis s practice o veche tactic a gallilor, adic aceea de a se nchide ntr-o aezare intensiv fortificat, de zidurile crora adversarul s se izbeasc i s-i uzeze forele. A st tactic va fi preluat de armata francez, care o va practica fr succes n rzboiul fra -prusian din 1870-l871, de pild la Metz, i mai recent, la Dien Bien Phu. nct Vercing etorix s-a nchis cu 80.000 de militari n Alesia, puternic aezare oppidan, situat la ju mtatea drumului dintre teritoriile haeduilor, acum fideli rebelilor, i lingonii, rm ai credincioi Romei. A fost o greeal fatal. n mod normal Alesia nu putea adposti mai m lt de 20.000 de lupttori. Pe de alt parte, nainte de a nchide porile, Vercingetorix n u a scos din acest centru ntrit femeile i copiii. Caesar a venit s-l asedieze cu apr oape toate forele sale: zece, ulterior unsprezece legiuni. Alesia, plasat la o alt itudine respectabil, n vrful unei coline, prea de necucerit. Dar romanii au construi t, pe o lungime de zece mile, lucrri de fortificaii, n vederea mpiedicrii unui atac n eateptat al asediailor (Caes., G., 7, 69; 72-74). nchis n Alesia, Vercingetorix cons tat c proviziile se vor termina repede, chiar riguros raionalizate (Caes., G., 7, 7 1, 4-9). O armat gallic vine n ajutorul lui Vercingetorix, pentru a-l despresura. E ra comandat, printre alii, de Commius, care luptase n Britannia, sub ordinele lui C aesar i, deci, n rndurile romanilor. Aceast armat numra 200.000 de oameni. Intre timp foamea fcea ravagii n Alesia, unde propunerea lui Critognatus de a se recurge la a ntropofagie este respins (Caes., G., 7, 77-78). Armata de ajutor sosete, iar asedi aii ncearc s strpung ncercuirea. Dar ambele operaii eueaz: armata lui Commius este pe fug (Caes., G., 7, 79-88). Nu i rmne lui Vercingetorix dect s predea Alesia. i s s redea el nsui. Caesar descrie numai n patru cuvinte capitularea lui Vercingetorix: V ercingetorix se pred, armele sunt aruncate la picioarele lui Caesar", Vercingetor

ix deditur, arma proiciuntur (Caes. G., 7, 89, 5; i Plut., Caes., 27; Fior., Tabe ll., 3, 10; DC, 40, 41). Acest eveniment se petrece, probabil, la 27 septembrie 52. Caesar pune n lanuri pe Vercingetorix, ulterior trt n convoiul ce va nsoi triumful su. n 46 .C, vergobretul - rex al gallilor va fi executat n temni. Capitularea Alesiei pune de fapt capt rebeliunii i greului rzboi prilejuit de ea. Principalele triburi rsculate, cel al arvernilor i cel al haeduilor, se supun Romei (Caes., G., 7, 90, l-3). Grosul prizonierilor este mprit soldailor romani: se distribuie un prizonier, transformat n sclav, fiecrui militar roman (Caes., G., 7, 89, 5). Aproximativ 40. 000 de galii sunt redui la condiia de sclavi. n continuare urmeaz operaii de curire. B turigii i crmiii sunt biruii n iarna 52-51 .C. Sunt supuse i anumite triburi ale belgi or, ca i Aquitania, pn n primvara anului 50 .C. Intre vara anului 51 i cea a lui 50, t ritoriile cucerite sunt riguros organizate. Este probabil c Iulius Caesar a procl amat Gallia comata provincie roman. n orice caz graniele Imperiului au fost statornicite pe Rin i pe coasta Ocean ului. O mare aciune militar lua sfrit dup opt ani de luptele grele, adesea penibile p entru romani .

Agitaia politic la Roma dup 59 .C. n cei opt ani ai rzboiului gallie, n care Caesar i asigurase o glorie comparabil celei a lui Pompei, o agitaie politic febril zguduise din temelii vechile instituii repub licane ale Cetii-Ora-Stat, prelungit de un vast imperiu teritorial. Incapacitatea de a aciona a senatului devenise manifest. Desigur, n rndurile sale, existau nc numeroi ptimai, care aprau cu dezndejde nu numai privilegiile aa-numitei nobi-litas, ci i lib ertile Republicii. Li se adugau i ali senatori, care, precum Cicero, nu erau optimai, s militau ferm pentru salvgardarea republicii i pentru reconcilierea, nelegerea, con cordia, ceteneasc. Chiar i destul de numeroi populares erau nc republicani. Pentru cei mai muli devenise totui evident c vechiul regim politic era desuet, caduc, i c se pun ea numai problema senatorului care va instaura o putere personal, de factur monarh ic.

Deoarece cuceririle aduse de unii, armatele pe care le comandau, avuiile lor, cli entelele furite de ei prilejuiau mai muli candidai la puterea suprem. Triumviratul ns ui, pe termen mediu, nu numai lung, era condamnat disoluiei. Dezordinele, efervesc ena politic s-au accentuat, n proporii alarmante, 178 Eugen Cizek dup ncheierea consul atului asumat de Iulius Caesar. La nceput, dominaia lui Pompei, n absena lui Caesar, care uneltea ns de la distan, aprea ca ineluctabil. Coaliia triumvirilor totui func z nc normal. Aderarea lui Pompei la triumvirat generase o ruptur total ntre el i optim . Va fi necesar aproape un deceniu pentru ca s fie depit, transgresat, aceast ruptur. up plecarea lui Caesar, populares se comport ca stpnii Romei. Ei se servesc de radic alismul lui Clodius, tribunul plebei. Fr ndoial, mai trziu va surveni o reacie conserv atoare, de care Pompei va avea tendina s se apropie. Btlia politic, n anii 58 i 57 .C -a ncins n jurul unei probleme juridice, ncrcate ns cu pregnante conotaii politice. Ef ctele practice ale acestui contencios nu vor ntrzia s se manifeste. Se pune problem a ce ar trebui s aib prioritate: starea de urgen, stipulat de un senatus consultum ul timum, sau dreptul de apel la popor, ca judector suprem, n cazul condamnrii la pede apsa capital, aa-numitul ius prouocationis. Popularii radicali i Clodius susineau c a cest drept de apel subsista i n cazul aplicrii strii de urgen, pe cnd tradiionalitii numai ei afirmau c senatusconsultul ultim suspenda, pe durata funcionrii lui, ius p rouocationis. Am constatat c aceast dilem agitase viaa politic roman nc n 63 .C, n rocesului intentat lui Rabirius. Clodius militeaz fervent pentru soluia popularilo r. intele lui Clodius i ale altor populari sunt cei mai emineni republicani: Cato cel Tnr, calificat ulterior ca din Utica, leader-ul optimailor intransigeni, i Cicero. Ca to n-a ncetat niciodat, n timpul rzboiului gallic, s conteste aciunile lui Caesar n Ga lia i s reclame rechemarea lui la Roma. nc dup 10 decembrie 59 .C, cnd a asumat tribun tul plebei, Clodius a publicat o propunere a sa, o rogatio, ce prevedea transfor marea insulei Cipru n provincie roman i a ncercat s-l conving pe Cato s preia aplicare unei asemenea msuri. Cato a nceput prin a se mpotrivi cu strnicie, ns Clodius a obin votarea unui plebiscit prevznd anexarea Ciprului i misiunea lui Cato de a conduce o peraia respectiv. O dispoziie adiional, menit s prelungeasc ndeprtarea lui Cato din stipula i misiunea de a repatria la Roma cetenii si ai Bizanului, surghiunii din acest ora. Msura a fost pus n practic n plin conflict ntre Cicero i Clodius. Cato a mers ru, l-a detronat pe Ptolemaios, fratele regelui Egiptului i suveranul insulei de acum nainte anexate provinciei romane a Ciliciei. Lupta politic mpotriva lui Cicero a fost mai dificil i mai ndelungat din pricina rezistenei opuse de fostul consul. Ci cero era convins c Pompei l va susine. Clodius obine votarea prin plebiscite, la 3 i anuarie 58, a patru propuneri, rogationes, ale sale. Cel dinti plebiscit stabilea gratuitatea distribuiilor de gru plebei nevoiae, frumentare, astfel reinute n Roma, ca mas de manevr. Al doilea plebiscit restaura total dreptul de asociere n colegii, diminuat i reglementat n 64 .C. Un al treilea limita dreptul magistrailor superiori de a lua auspiciile, n zilele de scrutin electoral, iar al patrulea subordona ra dierea cuiva de pe lista senatorilor, album, a acordului complet ntre cei doi cen sori (Cic, est., 25, 55; DC, 38, 13). Cicero nu s-a mpotrivit i, chiar mai mult, la convins pe tribunul Lucius Ninnius Quadratus s nu recurg la dreptul lui de veto. Ndjduia s-l calmeze pe Clodius. Deloc linitit, acesta, susinut de consulii Piso i Gab inius, obine, la nceputul lui martie 58, votarea unei legi care sanciona cu exilul tradiional (interzicerea apei i focului: DC, 38, 13-l8) pe orice roman vinovat de a fi ordonat executarea unui concetean, fr a-i fi acordat dreptul de apel la popor. Caesar propusese lui Cicero, care refuzase, s-l desemneze ca legat al su n Gallia, iar Pompei i Crassus nu au susinut efectiv cauza lui Cicero. Marele orator i SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 179 om politic a prsit Roma. n primvara anului 58 de altfel, un plebiscit suplimentar de cidea, expressis verbis, exilarea lui Cicero i confiscarea bunurilor lui. Cicero a trebuit s se refugieze n Grecia. ncurajat de succesele sale, Clodius ncepe s-l atac e pe Pompei (Plut, Pomp., 48, 5-6). Clodius se detaa de triumviri i ncepea s lucreze numai pentru sine. Mai curnd sau mai trziu, el i-a furit numeroase colegii pur poli tice, n care a nrolat bande de plebei sraci, inclusiv cete de rufctori. La alegerile c onsulare, din iulie 58, pentru anul 57, se realizeaz alegerea unui optimat nvetera t, Publius Lentulus Spinther, i a unui inamic al lui Pompei i fost cumnat al acest

uia, Quintus Metellus Nepos. Se producea un reviriment al optimailor i al atitudin ii lui Pompei, care se temea c va ucis de spadasinii lui Clodius. Pe de o parte t riumvirii se ntorc mpotriva lui Clodius, iar Pompei nelege c prezena lui Cicero poate asigura stabilitatea instituiilor. Interveneau n aceast schimbare de conduit nu numa i ezitrile i inabilitile politice ale lui Pompei, ci i, dup prerea noastr, un ataame lui, cel puin parial, fa de legalitatea republican. n plus, dintre cei zece tribuni a i plebei alei pentru anul 57, opt sunt favorabili lui Cicero. nc din iunie 58, trib unul Ninnius Quadratus se pronun pentru rechemarea din exil a lui Cicero. Dar iniia tiva sa fusese blocat de un veto al altui tribun, Aelius Ligus, trabant al lui Cl odius. Abia la 4 august 57, comiiile centuriate, cea mai venerabil adunare popular a Republicii, voteaz o lege, propus de cei doi consuli i sprijinit din umbr de Pompei i de Caesar, care proclam rechemarea din exil al lui Cicero i restabilirea tuturor drepturilor lui (Cic, est., 50, 107; 58, 123; 59, 126; 61, 129-l30 etc). Cicero debarc la Brundisium, de unde practic reintr, la 4 septembrie 57 .C, purtat pe brae de italici pn la porile Romei. ncep s se iveasc friciuni ntre Cicero triumftor i Po a i discordii n interiorul triumviratului. Cicero susine ns votarea rugciunilor de mul miri aduse lui Caesar pentru victoriile repurtate n Gallia. Dezordinile se nmulesc la Roma, strbtut ndeosebi noaptea de tot felul de tlhari, dar, chiar i n plin zi, de dele lui Clodius. Titus Annius Milo, tribun al plebei n acest an (57) i viitor pre tor n 54 .C, ncepe s adune cete de spadasini, pe care el, campion" al senatului, s le contrapun bandelor lui Clodius. Din pricina perturbrii necontenite, alegerile pent ru consulii anului 56 se desfoar dup debutul anului consular, la mijlocul lui ianuar ie (56). Sunt alei consuli un optimat convins, Gnaeus Cornelius Lentulus Marcelli nus, i un nepot prin alian al lui Caesar, Lucius Marcius Philippus. Este adevrat c ed il fusese ales vrjmaul lui Cicero, Publius Clodius. Acesta din urm

acuz n justiie de folosirea forei (procese de ui), n februarie, pe Milo, aprat de Pomp ei, atacat verbal la tribunal de edil. Iar, n 4 aprilie, n alt proces despre for", de ui, este acuzat Publius Sestius, pe care Cicero l apr cu strlucire. Cu aceast ocazie , el lanseaz un program complex de nelegere a ordinelor", concordia ordinum. Cu sigu ran a ordinului ecvestru, de care a rmas ataat toat viaa, i a ordinului senatorial. Ca sar i avea propriile calcule: el dorea prelungirea mandatului su proconsular, al cru i sfrit se apropia. Pentru a ncheia un rzboi a crui prelungire o contientizase perfect . Pentru a-i consolida o baz militar, indispensabil construirii unei puteri personal e viguroase. Pe de alt parte, Caesar nelegea c, n condiiile tribulaiilor politice neco tenite, triumvirii vor resimi nevoia stringent a refacerii coeziunii cartelului lo r. Deocamdat sprijinul triumviratului i era necesar.

Triumvirii erau constrni s reacioneze nu numai mpotriva lui Clodius, ameninrilor profe ate de el i susinute de bande narmate. Ei trebuiau s stopeze i revirimentul dobndit de tabra optimailor. Se adugau interese multiple - nu numai 180 Eugen Cizek SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 181

ale lui Caesar care puteau fi mai lesne servite n trei dect prin aciuni singulare. Optimatul Lucius Domitius Ahenobarbus i anunase intenia de a candida la consulat pen tru anul 55, cu un program care prevedea suprimarea comandamentului militar al l ui Caesar n Gallia. n acord cu unul dintre consulii n funciune, Lentulus Marcellinus , sugerase tribunului plebei, Publius Rutilius Rufus, s propun revizuirea legii Iu lia din 59, referitoare la pmntul campanian, ager Campanus. Cicero susinea acest pr oiect, care l situa n conflict cu Iulius Caesar, ca i cu Pompei, ce desfura aceast par celare i repartizarea de loturi agricole veteranilor lui. nct, n 15 aprilie 56 .C, la Luca, n Etruria, de fapt la grania Galliei cisalpine, triumviratul se rennoiete i se prelungete. Era o nou i grea lovitur administrat instituiilor Republicii. Cicero a rm s perplex i chiar deznjduit. Pentru o vreme i-a pierdut chiar sperana salvrii regimul ui republican. Exclam, referindu-se la lupta pierdut mpotriva triumvirilor: tiu c arn fost un mgar veritabil", scio me asinum germanum fuisse (Cic, Att., 4, 5, 5). Noi am spune bou curat". Desigur, mai trziu el va rencepe s ndjduiasc n salvgardarea co uiei" republicane. Dar ce prevedea acordul de la Luca? Caesar, care cumprase sprij inul a dou sute de senatori, obine prelungirea sau prorogarea fr limit a mandatului p roconsular n Gallii. n plus, dreptul de a avea zece legai" (printre care se va numra i Quintus Cicero, fratele consularului), recunoaterea oficial a legiunilor recrutat e. Pompei i Crassus vor fi alei consuli pentru anul 55. n continuare Pompei va guve rna cele dou Hispanii, iar Crassus Siria. Aceasta urma s constituie baza unor oper aii militare decisive, ntreprinse mpotriva prilor i destinate s-i asigure lui Crassus glorie similar celor dobndite de ceilali doi triumviri. Pentru moment, Domitius Ah enobarbus va fi stopat. Caesar promite s-i trimit soldaii s voteze la Roma, la aleger ile consulare. Zadarnic la nceputul lui noiembrie 56 .C. Cato cel Tnr s-a ntors din C ipru ncrcat de o bogat prad de rzboi, pus la dispoziia statului. Spre a mpiedica mane le consulului Lentulus Marcellus, suporter al lui Domitius Ahenobarbus, partizan ii triumvirilor obin amnarea din nou a alegerilor consulare, dincolo de 1 ianuarie 55. Profitnd de calmarea obligatorie a operaiilor militare, sub conducerea tnrului Publius Crassus, foarte numeroi soldai ai lui Caesar, aflai n permisie, invadaser Cmpu l lui Marte i voteaz masiv la alegerile consulare din ianuarie 55, pentru anul n cu rs. Cato nu poate s-l determine pe Domitius Ahenobarbus s j persevereze. Sunt alei consuli Pompei i Crassus. Toi pretorii i opt tribuni din zece sunt exponeni ai trium viratului (Plut., Caes. 52, 2; DC, 39, 31). Numai censura scap de sub controlul i triumvirilor, ns legislaia lui Clodius i amputase parte din competene. n martie 56, t ribunul plebei Trebonius impune greu votarea unei legi Trebonia. Cato, care se o punea acestei lex, este ncarcerat temporar, iar cei doi tribuni ostili triumvirat ului sunt mpiedicai s participe la votare. Au loc ciocniri de strad, soldate cu patr u mori i lovituri corporale grave. Proconsulatul Hispaniilor i era conferit lui Pom pei pe cinci ani, iar cel al Siriei i al zonelor limitrofe lui Crassus, pe aceeai durat. Ambii aveau la dispoziie legiunile, de care opinau c aveau nevoie. Puteau s d

eclaneze i s dirijeze operaii militare, dup cum credeau de cuviin. Imediat dup aceea, i doi consuli determin votarea unei legi, care le poart numele: lex Licinia Pompei a. Se stipuleaz prorogarea imperium-ulni proconsular al Galliilor asumat de Caesa r, pn n 50 .C. Totodat, pn n aprilie 55, Gabinius restaureaz pe Ptolemaios XI Aulete tronul Egiptului (Str., 17, 1, 11; App., Ciu., 5, 8, 33; DC, 39, 57-58). Program ul esenial al revivificrii rrimviratului era realizat. nct, n noiembrie 55, se ngduie ui Lucius Domitius Ahenobarbus s fie ales consul. Este ns flancat de Appius Claudiu s Pulcher, socrul primului fiu al lui Pompei. Obsedat de un gigantic triumf mili tar, de ctigat n Orient, Crassus pleac n Siria, n aceeai lun noiembrie a anului 55 . lut., Crass., 16, 4; App., Ciu., 2, 18, 60; DC, 39, 39, 6). La Roma, agitaia, fre cvent scldat n snge, nu s-a calmat, ci, dimpotriv, a atins cote nalte, paroxistice. Ca s evite imixtiunea lui Domitius Ahenobarbus, consul n funciune i deci preedinte" al c omiiilor electorale, Pompei a amnat, din lun n lun, alegerile consulilor anului 53 .C. nct anul 53 a nceput i s-a desfurat, pre de multe luni, fr consuli. nc n 56 i puser fr consuli: totui alegerile se desfuraser n ianuarie. n 53 .C, Pompei, n pli stabil dominaie, s-a neles cu interregele" momentului i cu tribunii plebei s fie, n s alei consulii anului. Sunt alei Gnaeus Domitius Calvinus, devenit fervent partiza n al lui Caesar, dup ce se opusese votrii n 59 a legislaiei lui Vatinius, i optimatul conservator intransigent Marcus Valerius Messala. Cezarianul" Lucius Memmius a f ost nfrnt. Aceast grav disfuncionalitate a sistemului instituional, care determinase a mnarea ndelungat a alegerilor consulare, ilustreaz clar un fenomen revelator: mecani smul constituional" al Republicii se gripase".

Cu toate acestea, au intervenit i alte evenimente grave. n 53 i n 52 .C, anarhia se ns tpnete n Roma. Bandele rivale ale lui Clodius i Milo parcurgeau, fr ncetare, strzile i, unde purtau ntre ele lupte crncene. De fapt, cetele lui Clodius au determinat i ele amnarea nesfrit a alegerilor consulare pentru anul 52. Milo a candidat fr succes l a alegerile consulare pentru anul 52. Clodius candida la demnitatea de pretor. Btl ia ntre trupele rivale narmate a cuprins strada. Competiia electoral rmnea fr rezulta dup alegerea ntrziat a consulilor anului 52. Acest an debutase nu numai fr consuli, ci i fr interregi. n dup-amiaza zilei de 20 ianuarie 52 .C, Milo, nsoit de soia sa i rup de gladiatori, ntlnete pe uia Appia o alt trup de gladiatori, care l pzeau pe Clod us. Ciocnirea a fost violent. Sclavii lui Clodius l-au purtat pe brae pe stpnul lor, rnit, pn ntr-un han apropiat. Milo i-a trimis ucigaii s-l lichideze definitiv pe Clod us. Scandalul a izbucnit cu o for de nebnuit. Clodius avusese la Roma numeroi suport eri. Senatorii, refugiai pe Palatin, nu au putut desemna dect un interrege", interr ex, n persoana lui Marcus Aemilius Lepidus. Partizanii lui Clodius incendiaser Cap itoliul. n cele din urm Pompei, ale crui trupe se aflau la porile Romei, a fost proc lamat de comiiile centuriate consul fr coleg", consul sine collega. n senat, Bibulus i Cato cel Tnr au susinut aceast msur excepional. Era o grav derogare de la regulile nrii instituiilor fundamentale ale Republicii. Era un fel de dictatur mascat de scru pulele lui Pompei. Consulul extraordinar i unic ia msuri mpotriva violenei i la 7-8 a prilie organizeaz procesul lui Milo. Sub presiunea unui aparat militar numeros i a mulimii, Milo, dei aprat de Cicero, nu a avut nici o ans. S-a exilat de bun voie la M assilia; a murit n 48 .C. Era oare deschis calea unei puteri discreionare: cine urma s-o preia, Pompei sau Caesar?

Sfritul primului triumvirat Cauza primordial a sfritului primului triumvirat a fost dispariia fizic a lui Crassus , care echilibra puterile oficiale sau neoficiale ale colegilor lui. Opulentul C rassus, nvingtorul" lui Spartacus i omul manevrelor politice obscure, a ncercat n zada r s performeze, din punct de vedere militar, la nivelul colegilor si de triumvirat . Am constatat c, incitat n parte i de Caesar, nc din noiembrie 55 .C, Crassus se prec ipitase n Siria, n vederea zdrobirii prilor. Pe lng setea de glorie existau i alte motive ale aciunii lui Crassus. El era cel mai bogat dintre romani; trecuse de aizeci de ani, dar voia s se mbogeasc n continuare. La Roma, emersese un miraj al avuiilor, al resurselor pr n afar de aceasta, se tia c imperiul" prilor era singurul stat important, absolut ind pendent de Roma, care fcea parte din lumea locuit". Pe de alt parte, se tia de asemen ea c starul arsacid al prilor era mcinat, mai mult dect oricnd, de disensiuni interne. Teritoriile vaste ale acestui stat, care reunea Iranul i Irakul actual, amplific at necontenit datorit inuturilor smulse Seleucizilor, avea mai multe capitale, de la Ecbatana la Htra. Arsacizii nu controlau dect foarte aproximativ cele o sut de s eminii, teoretic ncorporate imperiului" sau regatului lor. ntreineau totui un comer ac iv cu India i China. Fora militar a prilor nu apruse niciodat ca redutabil cu adevra anilor. n timp de rzboi, ca un monarh medieval, suveranul prilor mobiliza cu dificul tate pe vasalii si. Se baza pe o cavalerie grea, ce numra aproximativ ase mii de lu pttori, catafractarii, narmai cu sabie i lance, purtnd casc i o plato solid. Dar i alerie uoar, de patruzeci de mii de oameni, fr armur i alt aprare, dar extrem de mobi i dispuneau de asemenea de arcai deosebit de eficieni. Cu toate acestea dinastia A rsacizilor era minat de nenumrate discordii i lupte pentru tronul Marelui Rege. Ctre 57 .C, Marele Rege Phraates III fusese asasinat de fiii si; cel mai vrstnic dintre ei se proclamase suveran sub numele de Orodes II, dar era concurat de fratele su Mithridates, care emitea monede sub numele de Arsaces. nvins, Mithridates fugise n Siria, unde solicitase ajutor romanilor. Ceea ce ns nu tiau romanii i Crassus era c, n momentele de cumpn, prii i depeau rivalitile interne i luptau mpreun mpo sus dispunea de efective militare comparabile celor din Gallii. A atacat pe pri cu apte legiuni, ntruct a opta pzea provincia Siria. Comanda ns de asemenea contingente militare furnizate de micii regi aliai (arabul Alchaudonius i monarhul Abgar II di n Osroene). In primvara anului- 54, Crassus a trecut Eufratul la Zeugma i a invadat Mesopotami a. Dup cteva victorii locale, n toamna lui 54, Crassus a comis eroarea de a suspend

a operaiile militare i de a se retrage n Siria. Obsedat de ideea cuceririi Seleucie i, Crassus reia n 53 ofensiva i, neglijnd avertismentele regelui Armeniei, aliatul su, Artavasdes, i ale propriilor legai, Crassus i angajeaz trupele n deert, unde sold sufer cumplit de sete. Prii ncep prin a refuza confruntarea, ca, ulterior, Surena, c omandantul lor, s atace cu arcaii si. Crassus abandoneaz 4.000 de rnii i la 1 iunie 53 la Carrhae, este complet zdrobit de Surena. Crassus nsui cade pe cmpul de lupt. Gai us Cassius va mpiedica ocuparea Siriei de ctre pri. Dezastrul de la Carrhae a costat Roma 20.000 de mori, 10.000 de prizonieri i acvilele (stindardele-simbol ale arma tei romane) a apte legiuni (Plut, Crass., 31; DC, 40, 26-27 etc). Efectele psihol ogice i economice ale acestei catastrofe umilitoare au SFRITUL CRIZEI REPUBLICII RO MANE 183 fost imense. Cicero o prezint ca pe o calamitate maxim (Diu., 1, 16, 29). ndeosebi Carrhae a prilejuit dispariia triumviratului. Pompei i Caesar au rmas fa n f Crassus fusese totdeauna mai apropiat de Caesar dect de Pompei. Prin fora lucruril or, Pompei ncarna Republica. La 1 august 52 .C, Pompei va renuna la consulatul unic i l va mpri cu Metellus Scipio, clientul su, care i devenise rud. Cci Pompei se nsurase, pentru a cincea oar, cu vduva lui Crassus, Cornelia, fiica lui Metellus Scipio. ntr-adevr, complicaii de ordin pr ivat contribuiser la eroziunea triumviratului. n septembrie 54 .C, Iulia, fiica lui Caesar i soia lui Pompei, nscuse un biat, parc destinat s fie stpnul Romei. Dar, cur up natere, muriser att Iulia, ct i fiul ei. Astfel dispruse una dintre cele mai releva te legturi dintre Caesar i Pompei, care o iubise sincer pe Iulia. La sfritul lui 53 . C, Pompei a respins sugestia de a se cstori cu Octavia, nepoata lui Caesar, care a r fi trebuit s divoreze de Gaius Claudius Marcellus. Ca i de a-i determina propria f iic s divoreze de Faustus Sulla i de a se mrita cu Caesar. Cstoriile, ntemeiate pe ca le politice, adesea ntre rude foarte apropiate, deveniser o mod la Roma. Pompei a p us capt baletului su, vechi de dou decenii, ntre faciunile politice, cu elul aproape o stentativ de a se situa deasupra lor. A trecut ferm i definitiv n tabra optimailor, al cror leader" politic i militar a devenit. Vremea triumviratului trecuse .

Preliminariile rzboiului civil Devenea ineluctabil o nfruntare politic i militar, de proporii incalculabile, ntre Pom ei i Caesar. Era inevitabil njghebarea unei coalizri a pompeienilor i a republicanilo r, de sorginte optimat. De fapt, republicanismul lui Pompei fusese totdeauna ezit ant. Dorea cu ardoare puterea personal, dar cu respectarea relativ a unei anumite legaliti republicane. Pe de alt parte, republicanii intransigeni nu aveau alt alegere dect tabra lui Pompei. Att Pompei, ct i republicanii erau condamnai s se alieze ntre . Sperau oare republicanii ca, dup o nfrngere decisiv a lui Caesar, s-l elimine i pe P ompei? Probabil. Se gndea oare Pompei ca, dup lichidarea lui Caesar, s se debarasez e de republicani? Probabil, ns n domeniul istoriei calculele asupra a ceea ce ar fi putut s se produc nu valoreaz prea mult. Cassius Dio va afirma c cei doi triumviri rmai n via, adic Iulius Caesar i Pompei, fuseser totdeauna foarte diferii ntre ei. nu dorea al doilea loc n stat, pe cnd Caesar l voia pe primul. Pompei nzuia la onoru ri voluntar decernate i aspira s exercite o autoritate, relativ liber acceptat, i s f ie iubit de cei ce-i ddeau ascultare fr s crcneasc (DC, 41, 54). La Roma, optimaii se trduiau s preia clar puterea. Optimaii i Pompei se bucur de eecul suferit de Caesar la Gergovia, dar capitularea Alesiei i-a descumpnit total. Totui senatul limiteaz la cinci ani promagistraturile (DC, 40, 46, 2). Numai Pompei obinuse o derogare i un imperium n Hispanii pn n ianuarie 45 (Plut., Pomp., 55, 5; Caes., 38, 3; App., Cin., 2, 24, 92; DC, 40, 56, 2). La rndul su, Caesar solicit prelungirea mandatului su n G allii, pn la 31 decembrie 49. El calcula zece ani: cinci + cinci. Noii consuli opt imai ai anului 51, Servius Sulpicius Rufus i Marcus Claudius Marcellus, au ignorat aceast solicitare. Claudii Marcelii erau optimai nverunai i republicani intransigeni. De altfel, consulul M. Claudius Marcellus preconiza desemnarea unui succesor al lui Caesar n Gallii, ncepnd de

184 Eugen Cizek la 1 martie 50 .C. La rndul su, Iulius Caesar desfura o propagand activ, vehement, in siv prin scris. Folosind dosare complexe i rapoartele subordonailor si, Caesar, la Bibracte, n Gallia i n dou luni, noiembrie i decembrie 52 .C, a redactat i, ulterior, publicat relatarea campaniilor gallice, n Despre rzboiul gallic", De bello Gallico . El ncerca s-i anihileze dumanii politici din Roma, s tearg impresia nefavorabil, ge at de insurecia generalizat a gallilor, i s blocheze manevrele adversarilor politici. Sub aparena unui stil deosebit de sobru, tributar clasicismului aticizant i fr a re curge la falsificri grosolane, el practic tehnica deformrii istoriei. Nu am evocat mai sus aceast art a manipulrii materialului narat? Caesar o utilizeaz prin manipula rea spaiului i a timpului, prin exagerri i imprecizii, prin redundane voite, sortite acuzrii unor evenimente, prin omisiuni, prin disimulare i chiar diversiune . Pe de alt parte, nc din primvara anului 52 .C, tribunii obinuser, cu sprijinul lui Pompei, otarea unei msuri legislative, care permitea lui Caesar s candideze pentru un nou consulat, fr s fie prezent la Roma (Caes., C, 1, 32, 2-3; Plut, Pomp., 55, 5; Caes. , 28, 3; DC, 40, 51). ns conservatorii optimai nu nelegeau n nici un fel s se dea bt 51 .C, Marcus Claudius Marcellus se izbise de intercesiunea, veto-ul colegului su i al tribunilor plebei; lovise n msurile de romanizare a Galliei cispaline, operate de Caesar. n octombrie 51, senatorii decid s se delibereze, la 1 martie 50, asupr a provinciilor, fr s se admit dreptul de veto, i s se lase la vatr veteranii lui Caesa . n anul 50, cnd Roma se linitise, datorit lichidrii anumitor bande de spadasini, sa declanat o crncen lupt angajat de un tribun contra unui consul i a senatului, n scopul aprrii intereselor proconsulului Iulius Caesar. Consulii anului 50 erau Lucius Aem ilius Paullus, cumprat de Caesar cu 36 de milioane de sesteri, menii restaurrii basi licii Aemilia, i conservatorul vehement Gaius Claudius Marcellus, vrul celui ce as umase consulatul n anul precedent. Tribun al plebei este Gaius Scribonius Curio, fiul unui adversar al lui Caesar i el nsui conservator, trecut ns n tabra lui Caesar. cesta din urm era sprijinit i de socrul su, censorul Piso. Pe de alt parte, n 52-51, Caesar renunase la o candidatur anticipat la consulat. Dar, n aprilie 50, consulul C laudius Marcellus a propus rechemarea lui Caesar. S-a izbit ns de veto-ul lui Curi o. La rndul su, senatul a cerut att lui Caesar, ct i lui Pompei cte o legiune pentru a prarea posesiunilor asiatice mpotriva prilor. Caesar s-a supus, a trimis legiunea I i a lsat la vatr legiunea a XV-a. Firete, aceste legiuni nu au ajuns n Orient i au fos t masate la Capua, n vederea nfruntrii militare care se anuna. Au nceput numeroase tr

atative secrete, n paralel cu ciocnirile ntre Claudius Marcellus i Curio. Ambele pri n litigiu alterneaz propuneri linititoare cu reprouri i ameninri violente. La nceputul ui decembrie, Caesar sosete la Ravenna, de unde, prin intermediul lui Hirtius, so ndeaz terenul la Roma. Se aflase de deplasarea sa la Ravenna. nct Claudius Marcellu s nmneaz o sabie lui Pompei, cruia i cere s apere republica cu trupele de la Capua i a te fore militare. Acest fapt se petrece la 2 decembrie. Pe 7 decembrie, Hirtius prs ete Roma, ca i Pompei, care merge la Capua, unde staionau cele dou legiuni, mai sus menionate. La rndul su, Curio fuge din Roma la Caesar, care ncepe s-i mobilizeze legiu nile. Ruptura era practic consumat. Totui, n colegiul tribunilor plebei, intrat n fu nciune la 10 decembrie, figura i Marcus Antonius, fost quaestor al lui Caesar i om de ncredere al lui. Marcus Antonius incit plebea mpotriva lui Pompei. l seconda alt tribun, Quintus Cassius Longinus, fratele fostului quaestor al lui Crassus de la Carrhae. n decembrie are loc o edin solemn a senatului, n care se citete mesajul lui aesar. Dup un pompos autoelogiu, Caesar propune ca att el, ct i Pompei s renune la ori ce comandament militar. Sub presiunea forelor lui Pompei, aflate la porile Romei, cu dou excepii, senatorii res-

SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 185 ping propunerile lui Caesar, dar tribunii Mar cus Antonius i Cassius recurg la intercesiune i strig ueto (Caes., C, 1, 1, 1; Cic, Fam., 16, 1, 4; Plut, Ant., 5, 3; App., Ciu., 2, 32, 128-l29; DC, 41, 1). n 7 ia nuarie 49, senatul repet votul i cere imperios lui Caesar s-i prseasc legiunile i pro sulatul. Este nlocuit de Lucius Domitius Ahenobarbus. Caesar urmeaz s se prezinte l a Roma i s-i susin n persoan

candidatura la consulat pentru anul 48. Firete, Marcus Antonius i Cassius opun un nou veto. Atunci consulii supun la vot i dobndesc adoptarea unui senatus consultum ultimum; ei sunt narmai cu o putere discreionar, conferit de asemenea celorlali magis trai i lui Pompei. Consulii someaz pe tribunii recalcitrani s-i prseasc banca, unde dac voiau s evite violenele prilejuite de obstinaia lor. Tribunii simuleaz supunerea . Totui, nainte de a iei din reuniune, Marcus Antonius protesteaz, afirmnd c se atente az la persoana sa i la sacrosanctitatea tribunatului plebei. Se furea astfel o baz l egal a inter-veniei militare a lui Caesar . In aceeai sear, tribunii prsesc Roma pentr u a se refugia n tabra militar a lui Caesar, nsoii de Curio. Caesar ordon forelor sal ilitare s porneasc asupra Romei. n noaptea de 11 spre 12 ianuarie 49, el trece Rubi conul (azi Fumicino), mic fluviu de coast al Adriaticei, care separa provincia sa , Gallia cisalpin, de Italia. Un amplu i devastator rzboi civil se declanase.

Rzboiul civil i victoria lui Caesar Iulius Caesar nu putea i nu voia s se supun somaiilor senatului, dominat acum de opt imai. El tia c dac iar fi abandonat legiunile i s-ar fi ntors la Roma ca simplu cete fi fost anihilat total, cel puin din punct de vedere politic, dac nu i fizic, de ct re atia vrjmai ncrncenai. Pe de alt parte, el refuzase toat viaa validitatea unui s consultum ultimum. Concomitent, Iulius Caesar contientiza destabilizarea crescnd a regimului politic republican i slbiciunea senatului. Constata c apostolii libertii, n frunte cu intransigentul Cato, fuseser constrni s recurg la sabia lui Pompei. n sfrit ruct opoziia tribunilor plebei fusese anulat de senat, el putea oricnd s se afieze ca restauratorul instituiilor Republicii. Este dificil s decelm planurile i inteniile re ale ale lui Caesar, din ianuarie 49. Trebuie luat ns n calcul geniul lui Iulius Cae sar. Desigur, un geniu lipsit de scrupule i mnat de ambiii exorbitante. Caesar a fo st unul dintre rarele cazuri, pe care ni le ofer istoria, de ceea ce Theodor Momm sen definise ca un brbat total i desvrit". Ca i de Gaulle, n secolul trecut, Caesar a st concomitent abil om politic, brbat de stat de mare anvergur, strateg militar de osebit de talentat i scriitor de inestimabil valoare. ns de Gaulle nu a fost i nu a v oit s fie un dictator. Pe Caesar l-am evocat cndva ca monstru" genial, viclean i pru dent la nevoie, vizionar neobinuit, nzestrat cu o solid formaie literar. In tineree, s ub aparena frivolitii dezinvolte, mascase o voin de fier. Caesar fusese omul care, da c i se punea o ntrebare, rspundea adesea la ea printr-o alt ntrebare. Nu suferise tra ume puternice n copilrie, dar l marcase faptul c ginta Iulia, pretins descendent patri cian din fiul lui Enea, nu fcea parte din familiile care monopoliza186 Eugen Cizek ser consulatul. Pe deasupra, ncercase frustrri numeroase n timpul dictaturii lui Su lla. Un patrician relativ srac, precum Caesar, nu putea s se angajeze dect n rndurile popularilor. Chiar n decembrie 50 .C., Caesar temporizase, se strduise s ctige timp. Uzitase o adevrat campanie de intoxicare a opiniei publice. La nceputul lui ianuari e 49, la ndemnul lui Cicero, ntors recent din Cilicia, senatorii expediaser la Caes ar, ca s parlamenteze cu el, pe vrul acestuia, Lucius Caesar i pe pretorul Lucius R oscius Fabatus, fost legat al proconsulului. Senatul fusese gata s cedeze, ns aceas t repliere a sa intervenea prea trziu pentru Caesar. i mai trziu, la Brundisium, vor avea loc negocieri cu Magius, ofier al lui Pompei i prizonier al lui Caesar, i ntre vederi ntre legatul cezarian Caninius Rebilus i pompeianul Libo. Negocieri de faad. n c din 26 decembrie 50, Caesar dduse ordin unor fore militare din Gallia s porneasc as upra Romei. Ele se apropiaser rapid de grania Italiei. Avea Caesar, n ianuarie 49 .C , un plan de aciune pe termen lung, un program politic bine articulat? Exista o d octrin politic foarte coerent, gndit de Caesar? Este cert c, la un moment dat, chiar n intea primului triumvirat, Iulius Caesar considera populares ca o trambulin polit ic n vederea asigurrii puterii sale personale. Este la fel de sigur c el contientiza necesitatea imperioas a reformrii profunde a mecanicii instituiilor tradiionale. n re st, totul se afl n cea. Theodor Mommsen i Jerome Carcopino au susinut c, nc din 50-4 Caesar, convins de fatalitatea instaurrii monarhiei la Roma, plnuia un demers cong ruent obiectivelor regalist-elenistice. Theodor Mommsen struise odinioar asupra va lenelor elenistice, privilegiate de Caesar. Dimpotriv, regretatul sir Ronald Syme, narmat cu pragmatismul anglo-saxon, aprecia c Iulius Caesar nu visa deloc la o mo narhie neoelenistic; ar fi fost mpins spre autocraie de mprejurri, ca ultimul dintre reputaii imperatores ai Republicii. Fr nici un program, ndelung chibzuit . Dup opinia noastr, Caesar a nutrit un planprogram: elul su era doar instaurarea puterii perso

nale i a dictaturii. Veleitile monarhice nu au putut aprea dect mai trziu, dup ederea gipt, i chiar ulterior, sub nrurirea Cleopatrei, aduse de el la Roma. Nimeni nu a nc ercat i probabil nu a putut evalua corect influena Cleopatrei asupra lui Caesar nsui i a vieii politice romane, att de diferite de tot ce se petrecea n Egiptul lagid el enistic. Pe de alt parte, n reformele sale, Caesar va avea n vedere anumite idei al e popularilor moderai. Cu toate acestea, instrumentul aciunii lui Caesar a fost ar mata sa. Aceasta nu numai c era mai temeinic instruit dect alte fore militare romane , nu numai c era mai eficient structurat i bine pregtit din punct de vedere strategic i tactic, dar se reliefa ca extrem de ataat comandantului su. Soldaii lui Caesar nu i iubeau comandantul suprem. l venerau. Pn la Napoleon I, nu a mai existat otire att de legat, prin mii de fire, de generalul su. Orice soldat, din aceast armat, era gata s-i dea viaa, fr s crcneasc, pentru comandantul su. Totui, nc sprijinit de puine r a trecut Rubiconul exclamnd: zarurile sunt aruncate", alea iacta est. Cu o dibcie excepional, Caesar a condus operaiile declanate mpotriva Romei i n vederea cuceririi taliei. Chiar trecerea Rubiconului fusese nsoit de o mistic abil orchestrat. Cu o sin gur legiune, a XIII-a, Caesar a ocupat n cteva ore Ariminum (azi Rimini). Afirma c u n SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 187 numen divin ocrotea actele sale (Caes., C, 1, 6-7; Luc, 1, vv. 223-278; Suet., Caes., 32; 83; Plut., Caes., 32; App., Cm., 2, 35,

138-l40; DC, 41, 4). Prin cuvntri nflcrate, Caesar motiva soldaii din legiunea ce ptru sese n Italia. ntre timp naintau, n mar forat, spre Italia alte dou legiuni din Gallia a VIII-a i a XII-a. Cohorte ale legiunii a XIII-a ocupau n nordul Italiei Pisauru m (azi Pesaro), Fanum (azi Fano), Ancona, n 13 i n 14 ianuarie. Soldaii lui Caesar i f user apariia pe calea Cassia", uia Cassia, care, prin Trasimen, ducea direct spre R oma. Desigur, senatul dispunea de dou legiuni la Capua. Totui aceti soldai ai armate i din Gallia erau oare gata s lupte mpotriva fostului lor comandant, pe care l ador au, i a excamarazilor de arme? Panica bntuia la Roma. n ziua de 17 ianuarie, Pompei a prsit n grab Roma, urmat, n ziua urmtoare, de consuli, anumii senatori i chiar de tizani ai lui Caesar. Situaia este dramatic. Debandada cuprinde pe republicanii op timai. Gaius Cornelius Marcellus fuge fr s-i atepte colegul. Noul consul, Lucius Corne lius Lentulus Crus, ncearc s ia el visteria statului, dar trebuie s abandoneze n subs olul templului lui Saturn cea mai mare parte din ea (Caes., C, 1, 14; Cic, Att., 7, 1l-l5). n zorii zilei, mai degrab pe ascuns, Cicero i depete ezitrile i fuge de nea din Roma (Cic, Att., 7, 10). n cursul lunii februarie, Caesar, ntrit de cele do u legiuni sosite din Gallii, i continu naintarea. n cele din urm l blocheaz pe Pompe re dispunea de douzeci de cohorte, n Brundisium, de unde acesta reuete s scape i, pe 1 7 martie 49, s se mbarce, noaptea n tcere, avnd Grecia drept destinaie. Lua cu el un f el de legitimitate a statului: consulii, cea mai mare parte dintre magistrai, foa rte numeroi senatori. mpreun cu el, Republica prea s emigreze dincolo de Adriatica. R entors la Roma, n 31 martie, Caesar nu a putut reuni un adevrat senat, ncearc s se baz eze pe plebea nevoia a Romei i pe populaia Italiei. Fgduiete plebei Romei o gratifica bani (75 de denari pe cap de plebeu) i ntreprinde o distribuie gratuit de gru. Este sprijinit de unii tribuni ai plebei. Acapareaz o mare parte din rezerva n aur i n ar gint a trezoreriei statului, n pofida mpotrivirii tribunului Lucius Metellus. Amen inat cu moartea, acesta cedeaz. Caesar determin votarea unei legi care stipula acor darea ceteniei romane ntregii populaii libere din Gallia cisalpin. n peninsul, i asi baz clientelar remarcabil de ampl. ns Caesar i d seama c este prins la mijloc ntre ui Pompei, n curs de organizare n Grecia i n Orient, i trupele pompeiene din Hispania . De aceea, dup o edere de opt zile la Roma, Caesar lanseaz un rzboi fulger mpotriva pompeienilor din Hispania. ncredineaz gestionarea Romei, n calitate de prefect, pret orului Marcus Aemilius Lepidus, viitorul triumvir. n drum spre Hispania, cetatea greac Massilia refuz s-l primeasc i i nchide porile. Las acolo un segment din trupel e, alctuit din trei legiuni care asediaz oraul, constrns pn la urm s capituleze. Grec din Massilia, veche republic oligarhic, se simiser solidari cu optimaii. La sfritul lu octombrie 49, asediul Massiliei luase sfrit (Caes., C, 2, 16-22; Suet., Ner., 2; DC, 41, 25). ntre timp, n fruntea a trei legiuni - a VIII-a, a XII-a, a XIII-a -, Caesar ncepe operaii militare dificile n Hispania, n primvara i vara anului 49. Dar Lu cius Afranius, legatul Hispaniei Citerior, nvins la Ilerda, este obligat s capitul eze, la 2 august 49. Este de asemenea nfrnt eruditul i scriitorul Marcus Terentius Varro, legatul Hispaniei ulterior, la sfritul lunii septembrie 49. De la Ebru la G ades, Caesar pusese stpnire pe Hispanii. ns, n Africa, unul dintre secunzii lui Caesa r, Gaius Scribonius Curio, este nfrnt i ucis. La Roma, adjuncii lui Caesar in situaia politic sub control. Dup exodul nehotrilor spre tabra lui Pompei, n ciuda protestelor, proferate de Cicero de la distan (Cic, Att., 9, 9; 15), reclamndu-se de la un prece dent din 217 .C, Lepidus crease" pe Caesar ca dictator, cu

Eugen Cizek respectul normelor legale, probabil n virtutea unui senatus consultum sau unei legi votate de o adunare popular (C.I.L., I2, p. 28; Caes., C, 2, 21, 5 ; Plut, Caes., 37, 1; App. Ciu., 2, 48, 196; DC, 41, 36, 1; 43, 1, 1). In decemb rie 49 .C, Caesar se ntoarce la Roma, pentru o scurt edere. narmat cu atributele dict aturii, Caesar ncearc stimularea economiei, ncheierea naturalizrii romane a gallilor cisalpini i amorsarea" unor reforme politico-sociale (Caes., C, 3, 1; App., Ciu., 2, 48, 196-l98; DC, 41, 36-38). Asigur solda militarilor si, distribuie provincii le unor guvernatori, n care avea ncredere. Mai ales organizeaz alegeri consulare. A bdic de la puterile dictatoriale i obine alegerea sa, n comiii, n calitate de consul, preun cu Publius Servilius Isauricus, fiul fostului su rival la pontificatul maxim , pentru anul 48 .C. (Caes., C, 3, 11). n acest chip asigura o anumit legitimitate campaniei sale mpotriva lui Pompei i a republicanilor, adpostii n Grecia. ntr-adevr, c nsulul Gaius Iulius Caesar dorea s pun capt secesiunii pom-peiano-republicane din O

rient. Voia s lichideze acea cealalt Rom" ori Rom alternativ", altera Roma, organizat Pompei i de optimai n estul imperiului Republicii. nct Caesar arbora steagul legaliti republicane, mpotriva rebeliunii" lui Pompei i a republicanilor-optimai. Cci Pompei, dei bolnav i n vrst de 58 de ani, i constituise o veritabil armat, compus din legi ceteni romani i din aliai orientali. La nceputul lui ianuarie 48 .C, flota lui Caesar transport n Epir majoritatea trupelor lui Caesar (spre surpriza lui Pompei). Victo ria final a lui Caesar se apropia. In vara lui 48 .C, Pompei repurteaz totui o victo rie relativ asupra trupelor lui Caesar. Consulul, desemnat la Roma, i regrupeaz forel e i nainteaz spre interiorul Greciei. Astfel Iulius Caesar ajunge n Thessalia. Aici, la 9 august 48, la Pharsalus, se desfoar btlia decisiv. Caesar ctig o vitorie eclat care, potrivit aseriunilor sale, nu ar fi pierdut dect 30 de centurioni i 200 de so ldai legionari, n timp ce pompeienirepublicanii lsaser pe cmpul de lupt 15.000 de mori inclusiv proconsulul Lucius Domitius Ahenobarbus i 24.000 de prizonieri (Caes., C, 3, 86-99; Plut, Pomp., 68-72; Caes., 43-47; App., Ciu., 2, 68-82; DC, 41, 5361). Aproape c btrnul Pompei nu a scpat cu via dect fugind de pe cmpul de lupt. Bt Pharsalus fusese miza ncletrii a crei int era soarta statului roman. Toate conflictel e politico-militare subsecvente nu au fcut parte dect din categoria epifenomenelor. mpreun cu ali civa clrei, Pompei a aj Larissa; pe rm, s-a mbarcat pe un vas transportor de grne, care l-a lsat la Mytilene, n insula Lesbos, unde l ateptau Cornelia, soia sa, i Sextus Pompeius, fiul su mezin. S-a hotrt cu greu s se refugieze n Egipt, considerat de el ca un protectorat persona l: n 49 .C, cincizeci de corbii egiptene se nrolaser sub

pavilionul lui Gnaeus Pompeius, fiul su cel mai mare. n 51 .C, urmase pe tronul ace stui regat elenistic, dup decesul lui Ptolemaios XI Auletes, un copil de zece ani , Ptolemaios XII, teoretic aflat sub tutela lui Pompei. Dar consilierii copilulu i rege, ajuns la treisprezece ani, nu voiau s nfrunte pe Caesar nvingtorul. Ajuns pe coasta Egiptului, cu o mic flotil i dou mii de soldai, adunai n prip prin porturile iciei i Ciprului, Pompei este ntmpinat de Achillas, generalul-strateg al regelui, c are l mbarc ntr-o barc de pescuit, sub pretext c regele minor i Theodotos din Chios, d sclul de retoric i principalul sfetnic al monarhului copil, l ateapt pe rm. Pompei

SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 189 se urc n barc mpreun cu libertul su Philippos. Achillas era nsoit de civa slujitori ptimius i Salvius, gradai din corpul roman gabinian de ocupaie a Egiptului. n clipa acostrii la rm Septimius l strpunge pe Pompei cu sabia, pe la spate. Sub ochii ngrozii ai Corneliei i ai lui Sextus, ceilali ocupani ai brcii l masacreaz pe Pompei. Apoi i t leul la mal, unde i despart capul de trup. Philippos i Cordus, un soldat, care tre cea pe rm, i incinereaz trupul i ngroap cenua n nisip. Astfel sfrete lamentabil, rie 48 .C, cel ce, cu trufie, i spusese cel Mare", Magnus (Caes., C, 3, 104; Liv., P er., 120; Val. Max., 1, 8, 9; Lua, 8, vv. 653; App., Ciu., 2, 84-86; DC, 42, 5-7 etc).

Lichidarea fizic la a lui Pompei nu a constituit sfritul rzboiului civil. Ea a ilustra t doar eecul tentativei de a iniia o dominaie, un fel de autoritarism de factur opti mat. Republicanii puri i duri au continuat lupta. Edificiul Republicii, vetust, in congruent realitilor politice, avea nc partizani fanatici i fanatizai. Uciderea lui Po mpei n Egipt l scutise pe Caesar de msuri represive mpotriva competitorului lui i i ng ia o imixtiune energic n viaa intern a regatului lagid. Caesar ajunsese la strmtori, pe uscat, unde mbarcase, ntr-o escadr improvizat, legiun ea a Vi-a. n Rhodos, insularii i completeaz flota, care a acostat la Alexandria, pe 2 octombrie 48. Cnd Theodotos i-a adus capul lui Pompei, Caesar a izbucnit n lacr imi (Caes., C, 3, 106, 3-5; Liv., Per., 120; Plut., Caes., 48, 2; Pomp., 80, 5; DC, 42, 7, 3; 8, 1). Sincere, ipocrite? n orice caz nici unui roman nu-i fcea plcer e s vad pe altul, chiar rival al su, decapitat de greci egipteni. Caesar se instale az n Egipt, unde solicit ntriri din provincia Asia. nvelit ntr-o cuvertur, frumoasa scent Cleopatra, sora regelui, de asemenea pretendent la tronul Egiptului, ajunge la Caesar, pe care l seduce (Plut., Caes., 48, 5; 49, 1). Caesar i statornicete prot ectoratul asupra Egiptului, unde instaleaz ca suverani pe Ptolemaios XII i pe Cleo patra. Situaia nu a evoluat totui n direcia preconizat de Caesar. n Alexandria, se acu mulau murmurele i nemulumirile populaiei, exploatate intens de curtenii Ptolemailor , din totdeauna deprini s urzeasc intrigi i manevre viclene, perfide. Eunucul Pothei nos, dumanul Cleopatrei, esea numeroase uneltiri. Achillas pornete mpotriva palatulu i regal, unde se afla Caesar. Nu avem rgazul s insistm asupra pienjeniului de intrigi i mrunte ciocniri militare, care au presrat ceea ce unul dintre autorii-continuato ri ai memoriilor militare ale lui Caesar nsui definete ca rzboiul alexandrin", bellum Alexandrinum. Intenionau greco-egiptenii s-l elimine pe Caesar cum procedaser i cu Pompei, n scopul obinerii independenei totale a regatului lagid i al relansrii glorie i lui? Este puin probabil. n orice caz Ptolemaios nu a izbutit s-l otrveasc pe Caesar . Dar genialul militar, care a primit mereu ntriri, a trebuit s lupte din octombrie 48 pn n martie 47, pentru a pacifica Egiptul. Caesar a fost obligat s incendieze fl ota regal i antierele acesteia. Focul s-a ntins i a afectat celebra bibliotec din Alex andria. Achillas a fost ucis i nlocuit de eunucul Ganymedes. De mai multe ori flot a lui Caesar, susinut de o escadril rhodian, a nfrnt resturile forelor navale egiptene La un moment dat, Caesar a pierdut patru sute de soldai: corabia i s-a scufundat , sub greutatea celor refugiai la bordul ei, i el a trebuit s noate 200 m, ca s scape cu via. n primvara anului 47, din Siria Caesar a primit o puternic armat de ajutor, c omandat de Mithridates din Pergam, suporter al lui Caesar. Dup ce a ocupat Pelusiu m, situat la est de delta Nilului, Mithridates s-a ndreptat spre Alexandria insur gen. Printr-un mar de noapte, Caesar a fcut jonciunea cu trupele lui Mithridates, dup ce debarcase de pe corbiile pe care naviga ntr-o ramur a Nilului. n 26 i 27 martie, f orele reunite ale romanilor au nvins trupele greco-egiptenilor. Nevrstnicul Ptolema ios XII, pus pe fug, s-a 190

Eugen Cizek necat n Nil mpreun cu armura sa de aur. Caesar a consolidat protectoratul roman asup ra Egiptului. Au devenit regi Cleopatra i alt frate al ei, Ptolemaios XIII, supra numit Copilul, formal nsurat cu sora lui. Caesar a ntreprins o cltorie n josul Nilulu i, pn la limitele Etiopiei.

Dar Orientul se afl n plin ebuliie. Regii clientelari, care l susinuser pe Pompei, nc au diverse aprehensiuni. Pharnaces, fiul lui Mitridate al Pontului, trecuse la r econstituirea regatului tatlui su. n decembrie 48 .C, Domitius, legat al lui Caesar, a fost nvins de Pharnaces. ntocmai ca tatl su, Pharnaces a masacrat romanii stabilii n ara sa. La sfritul lui iunie 47 .C, Caesar prsete Egiptul, debarc la Antiochia i mpotriva lui Pharnaces, cu celeritatea sa obinuit. El obine o fulgertoare victorie a supra lui Pharnaces, n 2 august 47, la Zela. nct, n euforia zdrobirii lui Phamaces, Caesar poate s scrie prietenilor de la Roma: am venit, am vzut, am nvins", ueni, uid i, uici (B. Alex., 69-77; Suet, Caes., 35, 37; Plut., Caes., 50, 1; App., Ciu., 2, 91; 384; DC, 42, 48 etc). Pharnaces, refugiat n Crimeea, este ucis de cumnatul su Asandros. Caesar restructureaz harta regatelor vasale din Asia Mic. Dup o escal l a Atena, Caesar revine la Roma, la nceputul lui octombrie 47, unde rmne dou -l luni . n Italia i la Roma surveniser tulburri destul de grave. n 48 .C, Caelius, al es pretor, dup ce nu reuise s organizeze o revolt la Roma, mpreun cu Milo, ntors tempo ar n Italia, a ncercat s rscoale sudul Italiei. Au fost ucii amndoi (Caelius i Milo). d, n august 47 .C, s-a aflat c Caesar se ntoarce, spre a mobiliza din nou, legiunea a XII-a l-a huiduit i alungat cu pietre pe Publius Cornelius Sulla, care i aducea ordinele comandantului suprem. Salustiu, venit s calmeze soldaii, a trebuit s plece n grab, ca s nu fie omort. Cu dibcia sa caracteristic, Caesar a pus capt sediiunii. lsat pe rebeli s nainteze pn la Roma, i-a adunat n Cmpul lui Marte i, brusc, le-a de rat c i exclude din armat. Acest anun i 0

a provocat stupoare n rndurile lor. Caesar li se adresase cu ceteni" (civili), quirit es, ca i cum ar fi liceniat deja legiunea. Speriai, rebelii au strigat c sunt soldai", milites, i s-au supus imediat. Aceast comedie, iscusit jucat de Iulius Caesar, a r esudat unitatea armatei romane (Suet., Caes., 70; App., Ciu., 2, 92-94; DC, 42, 52-55). ntr-adevr, la Roma, Caesar pregtea un corp expediionar mpotriva Africii. Dup m oartea lui Curio, republicanii i consolidaser poziiile n provincia Africa. Au primit numeroase ajutoare, sosite din exterior. Se refugiase n Africa i Metellus Scipio. De asemenea, condusese n Africa resturi ale forelor militare pompeiene Cato cel Tnr. Le debarcase la Berenike (azi Bengaizi, n Libia) i, printr-un mar infernal n deert, care durase treizeci de zile, n octombrie 48, le adusese n provincia Africa (Str., 47, 3, 20; Lua, 9, passim; Plut., Cato mi., 56, 3), S-au raliat republicanilor din Africa i ali pompeieni sau optimai: Afranius, Petreius, Gnaeus Pompeius, chiar Labienus. Titus Labienus fusese n Gallia locotenent" al lui Caesar, ns era din totde auna pompeian convins. Fgduise republicanilor s le dezvluie secretele tacticii milit are utilizate de Caesar, dar fostul lui comandant avusese grij s i le ascund. De as emenea trecuse de partea republicanilor i Iuba I, regele Numidiei. Comanda forelor republicane o deinea Metellus Scipio, care, la sfritul lui 47 .C, repartizase n zece legiuni pe cei 35-45.000 de infanteriti de care dispunea. Se adugau 15.000 de clrei. ns, n rndul acestor fore, cetenii romani erau minoritari. Majoritatea revenea metiil indigenilor, chiar sclavilor, adunai ca ntr-un fel de turm, nemulumit de exaciunile n urate. Caesar prevzuse s le opun dousprezece legiuni. A nceput prin a concentra un co rp expediionar SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 191

j alctuit din ase legiuni. Concepuse o invadare progresiv a Africii republicane. Prim ul ealon s-a mbarcat n 25 decembrie 47. Dup ce a ncercat zadarnic s-i creeze un cap de pod la Hadrumetum (Soussa, azi), Caesar a debarcat n peninsula Ruspina (Henir-Teni r, azi) la l-2 ianuarie 46 .C, n sudul provinciei. Iuba, atacat de Bocchus II, reg ele Mauretaniei, nu a putut s-l ajute pe Scipio. Dup un rzboi de poziie, desfurat n lu ile februarie i martie 46 .C, Caesar a primit ntririle legiunilor sosite din Italia. Apoi a naintat spre nord i s-a nchis n istmul de lng localitatea Thapsus. Aici a fost atacat de Iuba I, de Afranius i de Scipio. La 6 aprilie 46, Caesar a nimicit fore le lui Metellus Scipio, care ar fi pierdut 10.000 de soldai, pe cnd cezarienii nu au deplns dect 50 de mori. Iuba i Afranius au fugit fr s lupte. Cu cinci legiuni, Caes r a purces spre Utica, guvernat de Cato cel Tnr. Pus n incapacitate de a apra oraul, n seara zilei de 12 aprilie 46, Cato s-a sinucis, dup ce recitase texte din Platon (Plut., Cato mi., 58-42). Nu au urmat dect operaii de curire. Iuba i Petreius au fost obligai s se omoare ntre ei. Afranius a fost ucis, iar Scipio s-a necat n mare. Numa i Sextus Pompeius, Labienus i Attius Varus au putut fugi n Hispania, unde se afla i Gnaeus Pompeius. Africa era cucerit. Regatul Numidiei a fost anexat de romani, i ar bunurile lui Iuba au fost scoase la licitaie. Sinuciderea lui Cato, acest ultr arepublican nveterat, i jugularea opoziiei ntmpinate n Africa echivalau cu sfritul Re licii. Totui lichidarea focarelor de rezisten republican din prima parte a anului 46 .C. nu a ncheiat rzboiul civil;. Caesar i fcuse iluzii n aceast privin. Dei luase re n trecut, el arbora acum indulgen, blndee, mansuetudo. Suetoniu va afirma c Iulius Caesar ddea dovad de o moderaie i de o clemen admirabile n conducerea rzboiului i n ficarea victoriei. Proclama c numra printre prietenii si pe indifereni i pe neutri {C aes., 75). ntradevr, dup sinuciderea lui Cato cel Tnr i moartea lui Metellus Scipio, n provincii nu mai existau fore politice cu adevrat republicane. Dar, n Hispania, pom -peienii i regrupau trupele i resursele. n Hispania, att de ataat lui Pompei, dup rz purtat mpotriva lui Sertorius, Caesar organizase o substanial ocupaie a teritoriilo r. Lsase Hispania Ulterior guvernrii unui fost ofier al su, Quintus Cassius Longinus , care fusese instalat ca propraetor. Acesta avusese la dispoziie cele dou legiuni , anterior comandate de Varro, dintre care una fusese recrutat exclusiv n Hispania . Era local", uernacula. A primit i alte dou legiuni, nrolate numai n Italia. Cassius Longinus exploatase fr ndurare populaia civil, atrgndu-i antipatia violent a acestei

rimvara anului 48 .C, el se pregtea s ntreprind o campanie n Africa de nord, unde, pri Mauretania, adic de la vest, trebuia s atace Numidia i Africa republican. Nu a putu t fi asasinat, dar cele dou legiuni ale lui Varro au fcut secesiune. S-a ajuns la situaia n care legiunile se luptau ntre ele. n 47 .C, Caesar l-a expediat pe Treboniu s, cu rangul de proconsul. Cassius a fugit pe mare, ns s-a necat n cursul unei furtu ni. n secret, legiunile negociau cu republicanii din Africa. La sfritul lui 47 .C, S cipio i Cato cel Tnr l-au convins pe Gnaeus Pompeius s treac n Hispania, n fruntea unu contingent militar, n mare parte alctuit din veterani ai armatei lui Afranius. Le giunile secesioniste i s-au alturat, nct Gnaeus Pompeius a asediat i cucerit Carthag o Noua. Numai Ulia (azi Monte Mayor) rezista, aprat de trei legiuni cezariene. n ju rul lui Gnaeus Pompeius se reuniser nvinii de la Thapsus, toi pompeienii: Attius Var us, Sextus Pompeius etc. Caesar a reacionat iniial slab. ntors la Roma la 25 iulie 46 .C, el a srbtorit cu 192 Eugen Cizek

fast un cvadruplu triumf asupra gallilor, egiptenilor, asiaticilor i africanilor numizi. Ulterior a lansat o campanie fulger n Hispania. Plecat de la Roma n decemb rie 46, a ajuns ntr-un galop de 27 de zile din Capital la Obulco, n Hispania, n mijl ocul trupelor sale. Celeritatea a caracterizat campania lui Caesar. L-a asediat pe Sextus Pompeius la Corduba. Apoi l-a nelat pe Gnaeus Pompeius prin micri abile de trupe. La 19 februarie 45 .C., soldaii si l-au salutat pe Caesar ca irnperator pen tru a treia oar. n sfrit, la 17 martie 45, a avut loc ncletarea hotrtoare de la Munda ici pompeienii au

atacat n for. Btlia a fost atroce. Caesar a desclecat i a luptat pe jos, alturi de in teritii si, crora le-a insuflat astfel curaj. Pompeienii fuseser cruzi. Riposta ceza rienilor a fost pe msur. Cezarienii au pierdut 1.000 de soldai, ns pompeienii au lsat pe cmpul de lupt 33.000 de mori. S-au adus lui Caesar capetele tiate ale lui Attius Varus i ale altora. Urmrit pretutindeni, Gnaeus Pompeius a fost omort ntr-o peter (B.Hisp., 27-40; Plut., Caes., 56; Fior., Tabel., 2, 13; App., Ciu., 2, 104-l05; DC , 43, 36-40). ntr-un rstimp relativ scurt, au fost lichidate ultimele focare de re zisten pompeian. Dintr-o Cordub cuprins de flcri, Sextus Pompeius a scpat prin fug. a restructurat gestionarea Hispaniilor, Iulius Caesar s-a ntors la Roma n a doua jumtate a lunii iulie 45 .C, spre a-i celebra al cincilea triumf, care a avut loc n octombrie. Celelalte patru triumfuri fuseser srbtorite n principiu n legtur cu victori le repurtate mpotriva altor popoare: galii, numizi, egipteni, pontici. Nu era nic i normal, nici decent ca un roman s srbtoreasc victoria asupra altor romani. i de dat a aceasta rebelii pompeieni au fost asimilai hispanilor. Dar au fost menionate num ele lui Pompei i Cato cel Tnr.

, Eliminarea ultimei rezistene pompeiene ddea seama de faptul c Caesar era singurul i incontestabilul stpn al imperiului teritorial al Romei, condus de el cu un pumn de fier. Vestea victoriei de la Munda ajunsese la Roma n seara zilei de 20 aprili e, deci n ajunul srbtorii legendarei ntemeieri a Romei. S-a impus asocierea celor do u evenimente, calculat de Caesar i de locotenenii" si (Cic, Au., 12, 37, 4; 44, 4). Sau hotrt rugciuni, prelungite pre de cincizeci de zile, pe cnd jocurile tradiionale de sfurate n 21 aprilie au asociat pe Caesar cu fondarea Romei. Se sugera c el era al d oilea ntemeietor al Cetii eterne (DC, 43, 42, 3). Se postula o celebrare mistic a vi ctoriei, o teologie n serviciul lui Caesar. Triumful legitima puterea absolut, exe rcitat de Caesar, i condamna fr drept de apel Republica roman", cum reliefa Jerome Car copino. Conotaiile monarhice deveneau tot mai evidente. Tocmai aceste veleiti monar hice au semnat panica la Roma n rndurile republicanilor remaneni. Li s-au adugat i cez arieni, iniial leali suporteri ai dictatorului, dar convini c el va restaura regimu l republican, ntre parametrii preconizai depopulares. Caesar ns nu tia nimic de conju raia care ncepea s se formeze mpotriva sa11. El i continua i desvrea reforme menite ai s modifice peisajul politic roman, ci i s remodeleze numeroase domenii ale vieii romanilor. Se restructura ntreaga societate roman.

Puterea absolut a lui Caesar Aceste reforme sunt n parte rodul energiei uluitoare a lui Iulius Caesar. Program area minuioas a existenei sale ilustra de asemenea aceeai energie, aceeai vitalitate i o voin de fier. SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE Programul de existen cotidian a Iui Caesar a fost nfiat de regretatul Michel Rambaud. din perioada proconsulatului gallic, Caesar se deprinsese s alterneze prezena n rndu rile militarilor cu inspeciile administrative. Chiar cnd se afla n mijlocul armatei , el intervenea n viaa politic. n timpul cltoriilor, scriitorul Caesar dicta texte ori lua note. Era purtat ndeobte n lectic. Dei s-a ntmplat ca, n situaii limit, el s ape de 100-l50 km clare sau ntr-o trsur. Mergnd spre Gallia, i-a scris tratatul filolo gic aticisto-analogist Despre analogie", De analogia. Michel Rambaud observa c dep lasrile lui Caesar prefigurau turneele imperiale ale mpratului Hadrian. Pretutinden i Caesar impunea gestiunea sa autoritar. La ntoarcerea din Hispania, unde ajunsese , n 49, la Gades (azi Cadix), redusese Massilia la zidurile ei i la dou comptuoare: n Gallia narbonez aceast putere greac devenise anacronic. n Orient, restructurase com plet harta provinciilor i regatelor clientelare. Pretutindeni impunea taxe i rechi ziii. Dup Thapsus, a nmulit drile pltite de provincia Africa. Dup Munda, a sancionat rte sever aezrile favorabile pompeienilor i a alctuit un nou statut provincial al Hi spaniilor. La ntoarcere, fruntai", primores, ai Romei, l-au ateptat la Narbo. Se par e c Caesar putea dicta concomitent secretarilor si patru scrisori. Citea, scria i d icta n acelai timp. i-a modelat cu migal un secretariat amplu. Deasupra secretarilor obinuii, liberi ori sclavi, librarii, dintre care pstra unul n permanen alturi de el e aflau efi de birouri sau de cabinet, personaje de ranguri diverse, precum Faber ius, Pompeius Trogus din Vasio (azi Vaison-la-Romaine), tatl istoricului, care co nserva pecetea lui Caesar, i Hirtius, viitorul consul al anului 43. Dispunea toto dat de ageni de influen, precum Curio, Balbus din Gades, cavaler roman, Caelius, Mat

tius. Numea guvernatori devotai siei, ca Decimus Brutus, guvernator n Gallia, sau Q uintus Comificius i Gnaeus Domitius Calvinus, trimii s gestioneze primul Illyria i c ellalt Asia. ncepnd din 49 .C, Marcus Antonius, ca magister equitum, a fost mna sa dr eapt. L-a servit fidel i Salustiu. Aceast organizare se ntemeia ndeosebi pe relaii per sonale, de natur clientelar. Totodat Caesar a recurs la un lux ostentativ i la gener oziti de factur populist: se ofereau plebei banchete costisitoare, spectacole i jocur i. Este ceea ce Michel Rambaud definea drept cezarism ". In acelai timp visteria Romei suferea de o acut lips de numerar. Crizele financiare au afectat statul roma n.

Aceast energie, acest program de via explic amploarea reformelor furite de ctre Iulius Caesar, pe timpul scurtelor ederi la Roma, ns i din provinciile unde aciona. Caesar a nceput prin a utiliza autoritatea sa de proconsul. In calitate de pontif maxim, el a putut invalida desemnrile guvernatorilor de provincie, operate de senat pen tru anul 49 .C, cci a declarat nule srbtorile latine, rit indispensabil nvestirii pro -magistrailor. Printre cei invalidai se numr, desigur, Domitius Ahenobarbus, numit s uccesor al su n Gallii. Dup primele victorii din Hispania, datorit unei legi despre d ictator", lex de dictatore, a dobndit noi competene, care i-au permis s prezideze c omiiile. Dup ce a fost ales consul, Caesar a abandonat atribuiile dictatoriale. La sfritul lui 48, i s-a atribuit o nou dictatur pentru anul 47. n absena lui Caesar, n 4 , nu s-au putut desfura alegeri consulare pentru anul 47 .C. Magistraii acestui an a u fost alei abia n toamna aceluiai an. De asemenea, n 46 .C. nu au avut loc alegeri c onsulare pentru anul 45. n 47 .C, la sfritul anului, au devenit consuli Quintus Fufi us Calenus i Publius Vatinius. n 45 .C, dup ce fusese consul fr coleg, la sfritul lui tombrie, a cedat

consulatul fotilor si legai", Quintus Fabius Maximus i Gaius Trebonius. Nu numai conc iliul plebei i comiiile tribute erau dominate de Caesar, ci i comiiile centuriate. T otui puterea absolut a lui Caesar s-a lovit, n 49, 47 194 Eugen Cizek i 44, de opozii a anumitor tribuni ai plebei. Ne-am referit mai sus la obstrucia efectuat de un pr etor, n 47 .C. Dar, la sfritul lui 47, conciliul plebei i-a conferit dreptul s numeas c guvernatorii provinciilor pretoriene. n 46 .C, naintea campaniei din Africa, senat ul i poporul i cedeaz dreptul de a decide, cum credea de cuviin, ncheierea pcii sau de lararea rzboiului. Dup Thapsus, i se ncredineaz, pentru trei ani, conducerea moravuril or", praefectura morum, destinat s concentreze n minile sale competenele censorilor. Tot n 46 .C, dac nu chiar n 49 .C, o lege Hirtia", lex Hirtia, l autoriza s ntocmeas a senatorilor, album, i a patricienilor. Iar o lex Cassia, din 45, i conferea pree minena n senat, unde urma s ad pe un loc mai nalt dect cel ocupat de consuli, i drept n cursul dezbaterilor, s-i exprime cel dinti opinia, naintea aanumitului princeps sen atus. Cu prilejul alegerii tribunilor plebei, Caesar ocup un loc alturi de tribuni i n funciune. De aceea Suetoniu va exclama c nu exista nici o magistratur pe care Ca esar s n-o fi asumat sau distribuit dup bunul lui plac (Caes., 76). n 45 .C, plebisc ite, completate de senatus consulta, i acord dreptul s comande armatele singur, ca e f suprem, i s gestioneze finanele publice. I se rezerv controlarea emisiilor monetar e i consulatul pentru zece ani. n 44 .C, un plebiscit, propus de Lucius Antonius, f ratele lui Marcus, coroborat de un senatusconsult, i repartizeaz numirea consulilo r i o jumtate din cea a restului magistrailor. Primete i inviolabilitatea tribunilor plebei. Caesar creeaz i un mecanism instituional sortit unei glorioase cariere sub Imperiu. Pn la el nu existaser dect doi consuli. El furete ns sistemul consulilor nl ori, sujfecti, care s se substituie, n timpul anului, celor eponimi sau ordinari", ordinarii. n 31 decembrie 45, Gnaeus Caninius Rebellus devine consul pentru cteva ore, provocnd rsul sardonic al republicanilor. n 44 .C, Caesar propune s renune la pro priul consulat, n trimestrul al patrulea, n favoarea lui Publius Cornelius Dolabel la, desemnat astfel drept consul suffect. n acest mod, Caesar dorete s acorde satis facie secondanilor si i s-i lrgeasc clientela politic. Mai ales Caesar a fost dictat iulie 46 .C, Caesar asum modelul promovat cndva de Sulla i este proclamat, pe zece a ni, dictator reipublicae constituendae. Este autorizat s poarte tot timpul purpur a i cununa de lauri a triumftorilor. Fapt care convenea de minune unui brbat chel. Senatul i permite s poarte n permanen ca prenume titlul de imperator. Astfel Caesar d obndete dreptul la auspiciile majore i la autoritatea suveran asupra statului. De al tfel, dac monedele din 49 .C. l defineau ca I(mperator) It(erum), altele, care date az de la nceputul anului 44 .C, comport, fr cifre i restricii, deviza CAESAR IMP(erat sau IMP(erator) CAESAR. n acest fel Caesar comand, imperios am spune, tuturor leg iunilor, promagistrailor i magistrailor, tribunilor plebei, fiind eliberat de interc esiunea" acestora. La 14 februarie 44 .C, un senatusconsult l proclam dictator perp etuus. La vrsta de 57 de ani, Iulius Caesar poart nclri de purpur, precum regii Albei, tog tot de purpur, cunun de lauri, dar i de aur, ca regii-lucumoni etrusci ai Romei. Jurmntul de fidelitate nglobeaz numele lui: pn atunci fusese rezervat doar lui Iupite r. Statui, care l figureaz, sunt aezate pe Capitoliu, alturi de cele ale regilor Rom ei, i chiar n templele lui Iupiter i Quirinus. i arog dreptul de a bate moned i titlu e printe al patriei", parens patriae, ce l prezint ca un nou Romulus. Spre a deveni rege nu i lipsete dect diadema basileilor elenistici. Efectiv Caesar se afia ca un s upraom, ca un SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 195 semizeu. Elementul religios asu m o importan notabil n potenarea dictaturii tiranice a lui Caesar. Motenit de la Alex ru, mbogit de ctre Scipioni, se dezvoltase la Roma o teologie a Victoriei, nchipuit ca un semn tangibil al unei graii divine, conferite de zei: Fortuna chezuia succesele, iar norocul" sau fericirea", Felicitas, o completa. Caesar se reclam ndeosebi de la pretinsa sa strbun, zeia Venus. Parola dat soldailor, n btlia de la Pharsalus, fuses nus nvingtoare", Venus Victrix, care conjuga teologia Victoriei cu o alta, pur per sonal. De aici deriva i o clemen, ostentativ arborat, cum am semnalat mai sus. De fap t, Caesar avea nevoie de o asemenea clemen, ntruct Roma nu putea fi guvernat fr notabi itile ei. Dup fiecare btlie, erau lsai s se ntoarc la Roma civa exilai. Precum C rsalus. Din punct de vedere psihologic, beneficiarii acestei clemene se simeau umi lii: ntr-o adevrat republic notabilii nu aveau nevoie de clemen. ns, astfel, Caesar ra un avantaj moral, o postur de suveran de drept divin. n pofida faptului c el era animat n special de convingeri epicureice. Cassius Dio se va referi la o sintagm

ca Zeus Ioulios, iar oameni din Aesemia vor consacra, n timpul vieii lui Caesar, u n ex-voto Geniului divinului Caesar" Genio diui Caesaris. De fapt epigrafia pare a confirma mrturia tardiv a lui Cassius Dio (Sylloge , 753, fa de DC, 44, 6, 4). Tot odat Caesar manifest aspiraia spre asigurarea ereditii puterilor sale. Nu n favoarea v enicului su secund i adevratului motenitor spiritual, adic a lui Marcus Antonius, ci a nepotului surorii sale, un tnr de optsprezece ani, Octavian, de fapt Octavianus. n secret l adopt prin testamentul redactat la 13 septembrie 45. nct componentele eseni ale ale monarhiei romane autoritare i camuflate, Principatul, sunt deja furite. Se

schieaz chiar tendina, organic, intrinsec Principatului, spre totalitarism, pus n prac tic de altminteri abia n secolul al IV-lea d.C. n orice caz, acumularea exorbitant a competenelor, juridic consemnate, si a puterilor reale deschide ostentativ calea restaurrii monarhiei la Roma . Reformele diverse ale lui Caesar slujeau aceluiai scop.

Reformele lui Caesar Aceste reforme nu au purtat att asupra consolidrii excesive a competenelor lui Iuli us Caesar, n principiu excepionale. Ele au urmrit n primul rnd remodelarea instituiilo r vetuste ale Republicii. Astfel Caesar opereaz profunde restructurri n compoziia ap aratului judiciar. El impune n 46 o lege judiciar stipulnd ca tribunalele speciale, devenite permanente, quaestiones perpetuae, s aib o alctuire mixt: 50% senatori, 50 % cavaleri. n special subsistemul vechilor demniti sau magistraturi este reorganiza t. Nu numai prin nfiinarea consulatelor suffecte i, dup exemplul lui Sulla, prin meni nerea consulilor n timpul dictaturii. n 44 .C, numrul magistrailor ajunsese sensibil crescut. Funcioneaz aisprezece pretori, ase edili, dintre care doi sunt curuli, i pat ruzeci de quaestori, n loc de douzeci. n acest mod se asigur ncadrarea administrativ a Romei, a Italiei, a imperiului teritorial roman i satisfacerea ambiiilor susintoril or dictatorului. n tabra lui Caesar se contureaz diverse grupuri. 196 Eugen Cizek P recum cel al cezarienilor radicali, cum sunt Marcus Antonius i Lepidus, i cel al m oderailor, ca Munatius Plancus. Muli dintre moderai, ca Salustiu, erau republicani. Caesar penduleaz ntre grupuri i dozeaz atent privilegiile promovate de el. Deoarece el pune n oper un embrion de funcionariat superior, condus direct de dictator. Ast fel Caesar readuce la via funcia de prefect, praefectus, al Romei, care i ndeplinea ma ndatul mai ales n absena dictatorului. n 48, prefectura revine foarte moderatului T rebonius. n 46, se numr opt prefeci, Plancus fiind opus lui Antonius. n 44, preBfectu ra este refuzat lui Cassius, dar acordat lui Marcus Brutus. Se puneau astfel bazel e unui nou subsistem instituional, cel al nalilor funcionari, numii de stpnul imperiului Romei, menit s op ze n paralel cu acela al magistraturilor republicane. Marcus Antonius fusese coma ndant al cavaleriei, magister equitum, pn n 47 .C. Atunci un tnr patrician, trecut n r urile plebei, dup exemplul lui Clodius, Publius Cornelius Dolabella, care l detest a pe Antonius, a strnit grave agitaii n masa plebeilor. Ales tribun al plebei, Dola bella a reluat propunerile legislative, anterior preconizate de Caelius, care vi zau anularea a jumtate din datoriile contractate de plebei i nlesnirea achitrii cele ilalte jumti. Dolabella a chemat plebea s sprijine asemenea propuneri. Mulimea a inva dat Forul, unde a ridicat baricade. Senatul a votat un senatusconsult ultim, nct A ntonius i-a trimis soldaii mpotriva mulimii: ar fi pierit 800 de persoane (Liv., Per ., 113; Plut., Ant., 9-l0; DC, 42, 32-33). ntors din Orient, Caesar a restabilit iute calmul. Nu a reproat nimic nici lui Dolabella i nici lui Marcus Antonius. ns ac esta din urm a fost mpins ntr-un fel de con de umbr, pn la ntoarcerea lui Caesar din H spania dup Munda, cnd l-a nsoit pe dictator, aezat chiar n trsura lui. Apoi Caesar l-a desemnat pe Antonius consul pentru anul 44 .C. Cu toate acestea, principalele ref orme instituionale ale lui Caesar vizau compoziia i atribuiile senatului. Aici exist a o grupare cezarian, ca i o alta, constituit din foti republicani sau optimai, precu m Cicero. n 49 .C, o lege, promovat de Marcus Antonius, red fiilor proscriilor din vr emea lui Sulla dreptul de a accede la magistraturi. Concomitent, un plebiscit, p atronat de Caesar, reintroduce n senat pe toi patres, pe care Pompei, n 52 .C, n virt utea unei legi anticorupie, de ambiii, i radiase din curie i i trimisese n exil. n spe ial, n virtutea puterilor censoriale ncredinate lui, Caesar schimb din temelii compoziia senatului, nct lista, album, senatorial s nu mai cuprind ect numele care s-i convin. Totodat numrul senatorilor creste de la 600 la 900 (Suet. , Caes., 41; Aug., 35; DC, 43, 47, 2-3). Caesar introduce n senat mai ales partiz ani ai si. Se glumea la Roma pe seama originii modeste a noilor senatori i a faptu lui c unii dintre ei nici nu vorbeau corect limba latin sau nu tiau unde se afla lo calul Curiei (Suet., Caes., 76; 80). Se pare c efectiv printre noii senatori se a flau foti centurioni, scribi i fii de liberi, chiar simpli soldai. Precum Gaius Fufi cius Fango, viitor legat al lui Octavian n Africa (DC, 42, 51, 4; 43, 47, 2). Ori un fost sclav, victim a rzboiului cu socii i cndva vizitiu, ca Publius Ventidius Ba

ssus, ajuns consul n 43 .C. (Val. Max., 6, 8, 9; Plin., 7, 135; GelL, 15, 4),Totui aceast situaie nu era chiar inedit, deoarece i n trecut fii i nepoi de liberi ptruns senat. Pe de alt parte, Caesar a amenajat un interval de timp, destinat schimbrii statutului social, i mai nti a ncorporat n ordinul ecvestru partizani ai si. Pentru c, tr-adevr, cei mai SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 197 muli dintre noii senatori pro veneau din Italia i din ordinul ecvestru. Precum fotii cavaleri Gaius Rabirius Pos tumus i Lucius Aelius Lamia. Sunt recrutai, pentru senat, oameni originari prin ex celen din zonele unde era nc puternic influena lui Marius, adic din Etruria, Umbria, r giunea sabin ori chiar din anumite orae din Campania. Nu numai Ventidius, mai sus menionat, se nscuse ntr-un inut ca Picenum, rzvrtit mpotriva Romei (ceea ce explic i reea sa penibil), ci i ali generali cezarieni proveneau din zone cndva rebele, ca Luc ius Statius Murcus, Gaius Asinius Pollio i Pompedius Silo. i ali cezarieni se trgeau din orae italice, ca pretorii anului 44 .C, primii i ultimii senatori din familiil e lor, precum Gaius Turanius, Marcus Vehilius, Marcus Cusinius (I.L.S., 965; Cic , Fam., 13, 5, 2; Phil, 3, 25; Suet., Caes., 41; DC, 42, 51,4). Pe scurt, aproap e

ntreaga Italie a fost pus la contribuie, n vederea completrii senatului i transformrii lasei politice". Totui au ptruns n senat i provinciali, his-pani ca Titius, Lucius D ecidius Saxa i Lucius Cornelius Balbus cel Tnr (Cic, Fam., 10, 32, 1; Phil., 11, 5, 12; 13, 13, 27; B.-Afr., 28, 2). Cu toate acestea, Caesar a recurs ndeosebi la n otabili din Gallia narbonez. (Suet, Caes., 80, 2). Efectul a fost transformarea p rofund a harei sociale a Italiei i a clasei ei politice". In special s-a ajuns la ceea ce sir RonaldSyme a definit c a substana revoluiei romane", perturbarea aproape total a vechilor ierarhii din soci etatea italic. De altfel, Caesar se ngrijise s diminueze sensibil atribuiile reale a le senatului, mai cu seam n domeniile privilegiate ale lui: gestionarea finanelor, administrarea provinciilor. Dup ce n 49 scosese dup plac numerarul necesar siei din trezoreria public, n al doilea semestru al anului 46 Caesar a amnat alegerile de qu aestori i a profitat de prilejul ce astfel i-l oferea singur ca s predea gestiunea visteriei publice la doi prefeci numii de el. Ulterior, acetia au fost substitui de foti pretori, de asemenea numii de Caesar i asistai de contabili, recrutai printre pr oprii si sclavi (Suet., Caes.,76; DC, 43, 48, l-3). n afar de aceasta, cum am mai r elevat, Caesar gestioneaz monetria Romei: de aceea formula Ex S(enatus) C(onsulto) dispare de pe monedele emise ntre sfritul anului 49 i martie 44. n definitiv, Caesar smulge senatului principala lui arm: controlul banilor publici. Pe deasupra, sen atul pierde i gestionarea provinciilor. Dispar tragerile la sori n vederea repartizr ii promagistraturilor. Caesar distribuie provinciile fr nici un control. Pot fi ngl obate n remodelarea vieii sociopolitice i numeroasele nfiinri de colonii n provincii. timpul consulatului su, Caesar avusese n vedere Italia prin excelen. Aici se distrib uiser pmnturi ndeosebi veteranilor. Ca dictator, Caesar a fondat colonii pretutinden i, n Asia, Grecia, Africa, Hispanii, mai cu seam n Gallia narbonez. Tot mai mult ace asta din urm devenea o anex a Italiei. Cele mai senzaionale ntemeieri coloniale au f ost ns Cartagina roman i noul Corint. Restaurarea acestor vechi metropole ilustra sfri tul rzboaielor i rivalitilor din timpurile Republicii tradiionale, deschiderea unei n oi ere de prosperitate i reconciliere, ruptura cu trecutul. Nu se aveau n vedere d oar preocupri de ordin economic. Colonitii romani propagau n provincii limba, morav urile, structurile instituionale ale Italiei. Nu puteau aciona profund n aria eleni stic; ns pregteau intensiv aculruraia Occidentului neroman. Anumii coloniti proveneau in masa proletarilor" din Roma. Caesar a stimulat i acordarea ceteniei romane

198 Eugen Cizek provincialilor, nemrginindu-se la generalizarea ei n Gallia cisalp in. S-au nmulit concesiunile individuale ale ceteniei romane. Unele aezri peregrine au devenit colonii. Alturi de coloniile de ceteni romani au emers colonii de drept lat in, ca ealon intermediar pe calea spre integrarea total n lumea autentic italic. Des igur, politica provincial a lui Caesar mbrca i o conotaie demagogic i populist . Reit observaia c reformele lui Caesar au transgresat simitor cadrul instituional. Astfel Caesar a monitorizat o profund reform a calendarului. Se pune astfel capt haosului, care domnea la Roma, n aceast privin; se ajunsese la discordane majore ntre datele of iciale i cele astronomice. Caesar a recurs, n acest scop, la competena anumitor spe cialiti greci, venii din Alexandria, ndeosebi a matematicianului Sosigenes (Plin., 13, 25; 57; 211). Operaia de reformare a calendarului a debutat n 46 .C, la ntoarcer ea lui Caesar la Roma. Pentru a se ajunge la o concordan aproape total ntre calendar i datele astronomice, ntre noiembrie i decembrie, s-au intercalat trei luni suplim entare, dou de 22 de zile i una de 23 de zile. Ceea ce a dat 67 de zile n plus, pen tru anul 46. De la 1 ianuarie 45 a intrat n funciune calendarul numit Iulian, care se afl la baza calendarului nostru. n cursul Evului Mediu, au intervenit ajustri, cele ale actualului nostru calendar, dar care au purces tot de la normarea timpului realizat de Sosigenes. Adic s-a statuat anul de 365 de zile, depite cu o zi o dat la patru ani. Totodat s-a stabilit definitiv ca a nul civil s nceap la 1 ianuarie, data nceputului noului consulat (Cic, An., 12, 3, 2 ; Suet., Caes., 40; DC, 43, 26, 1). Iar luna numit Quinctilis, n care se nscuse Cae sar, a devenit curnd iulie, de la gentiliciul Iulius al lui Caesar. Dar Caesar a n treprins numeroase reforme sociale, destinate s satisfac programul politic al popu larilor moderai i concomitent s-i asigure sprijinul politic al plebei de condiie mod est. ntr-adevr, plebea, Romei l adora pe Caesar i a sfrit prin a-i acorda un sprijin n condiionat. Cu acordul tribunilor plebei, au fost votate de conciliul acesteia fo

arte numeroase plebiscite. n primul rnd Caesar i-a asigurat fidelitatea plebei dato rit darurilor, gratificaiilor acordate i triumfurilor somptuoase, care impresionau mulimea. Prada de rzboi a permis lui Caesar s rezolve problemele financiare i social e cele mai delicate. Pornind de la propunerile, rogationes, ale lui Caelius i Dol abella, s-a fixat un moratoriu de un an, n 47 .C, pentru achitarea chiriilor, care nu depeau 2.000 de sesteri anual. Totodat, legislaia cezarian statornicea, n virtutea unei legi Iulia, cedarea bunurilor debitorilor insolvabili creditorilor, cessio bonorum, ntre anumite limite. ns dobnzile achitate erau sczute din capital. nct datori le nu erau terse - cum se ntmpl la noi cu mastodonii ntreprinderilor de stat ceauiste , ci reduse cu 25%. Pe de alt parte, cei mai sraci plebei au fost scutii de acea ce ssio bonorum, n condiiile n care ei trebuiau s munceasc pentru a-i plti datoriile. Cae ar s-a opus categoric revendicrilor popularilor radicali, favorabili anulrii total e a datoriilor (Suet., Caes., 38-42; DC, 42, 51, 1). Pe de alt parte, Caesar a re glementat cu rigoare asistarea celor nevoiai. El a definit cu stringen condiiile n ca re se putea beneficia de repartizrile gratuite de grne. A radiat de pe lista benef iciarilor, care atinsese recordul de 320.000 de persoane, pe toi profitorii. Prec um aa-ziii fiapiti din vremea comunismului ori falii eroi al Revoluiei i falii handica ai (cel mult la creier), din timpurile noastre. Caesar a nivelat la 150.000 numrul beneficiarilor distribuiilor frumentare. SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE

199 Aceast cifr nu putea fi depit. Pe de alt parte, Caesar a distribuit loturi agrare, par cele, din pmntul campanian, ager Campanus, cetenilor sraci, prini a trei copii (Suet., Caes., 41). 20.000 de familii s-au bucurat de aceast distribuie de terenuri rurale n Italia. Alte loturi agricole au fost acordate, n provincii, cum am artat, sracilo r Romei i Italiei. Corintul a

fost populat de liberi romani; 80.000 de proletari" italici s-au instalat ca propr ietari agricoli n provincii (Suet., Caes., 42). De asemenea, ca s asigure anumite venituri srmanilor Romei, Caesar a deschis numeroase antiere la Roma: ne vom refer i mai jos la ele. ns Caesar a iniiat numeroase lucrri de infrastructur n peninsula ita lic. O anumit lege obliga proprietarii s utilizeze, chiar i pe punile lor, ca lucrtori cel puin n proporie de o treime, salariai de condiie social i juridic de oameni libe (Suet., Caes., 42). n ncercarea de a concilia tradiionalismul, legat de mos maiorum , cu revendicrile anumitor populares moderai, Caesar a promovat i msuri legislative m potriva luxului excesiv. Trecuse vremea permisivitii exagerate, a clientelelor len ee i a gratificaiilor i corupiei electorale. Femeile romane nu pot folosi lecticele d ect n zilele de srbtoare; au dreptul s poarte perle i purpur pe veminte numai dac su tate i au mplinit 45 de ani (Suet., Caes., 43). Este interzis tezaurizarea anumitor cantiti de numerar, care ar fi depit 15.000 de denari. Severitatea moral este compen sat de o politic edilitar somptuoas. nc nainte de 50 .C, trgnd profit din prada de umulat n Gallii, Caesar iniiase nfrumusearea Forului, repararea unor basilici mai vec hi i cldirea altora noi. n 46 .C, Caesar a inaugurat basilica Iulia, a repavat Forul republican i Comitium, a recondiionat sectorul unde vechile edificii publice se nv ecinau cu noile construcii. Rostrele au fost deplasate i recldite. Marea cantitate de lucrri publice ntreprinse la ordinul lui Caesar nu numai c procura locuri de mun c plebeilor Romei, ci asigura i un acoperi fiabil mulimii de mici funcionari ai Cetii. Circul a fost mrit. Pe de alt parte, Caesar ncerca astfel s eclipseze politica urban istic a lui Pompei. Dac n-ar fi fost asasinat, el - i nu Octavian - ar fi putut s se laude c a gsit o Rom de crmid i c ar fi lsat-o, dup el, de marmor (DC, 56, 30). a ncercat s pun ordine n haosul urbanistic al Romei republicane. Cu toate acestea, dup Pharsalus, urbanismul cezarian a privilegiat construciile religioase, nlate pentr u glorificarea dictatorului i a ginii lui. Cu acordul senatului, n 46 .C, a fost con sacrat un templu al Libertii, Libertas (desigur. neleas ca zdrobire a pompeienilor i a republicanilor), i a fost restaurat cel al lui Quirinus. Tot n 46 .C, a doua zi du p inaugurarea basilicii Iulia, adic la 26 septembrie, a fost deschis templul zeiei Venus Genitrix, fgduit de Caesar din timpul btliei de la Pharsalus. n orice caz, o le ge din iunie 45, lex de Urbe augenda, statua un autentic plan de urbanism temein ic structurat. Un cartier nou urma s ocupe Cmpul lui Marte: aceast cmpie" riveran Tibr ului, de 2.000 mp pe 1900 mp, trebuia s fie augmentat, dat fiind c fluviul urma s fi e deturnat. n plus, deoarece vechiul For devenise nencptor, nc din 51 .C, Caesar inii construirea altui for, aa-numi-tul Forum Iulium, terminat n 46 .C. Acest for avea forma unui dreptunghi ce msura 165 m la nord, 75 de la est la vest. Era alctuit di ntr-o esplanad mrginit de porticuri pe trei dintre laturile sale. Pe latura fr prvlii e ridica statuia ecvestr a lui Iulius Caesar nsui i o fntn. Un arhitect atenian, angaj t de Caesar, n 47 .C, dirija antierele de construcii din Roma (Cic, Au., 13, 35, 1). Totodat, Caesar a suprimat barierele incintei lui Servius Tullius, care strangul au Oraul n 500 de hectare. Dobndind dreptul de a amplifica zona pomerial, Caesar a e xtins Roma n toate direciile. 200 Eugen Cizek

ntr-un Ora cu o suprafa triplat erau indispensabile ntreinerea strzilor i o poliie crei inexisten tulburase Roma Republicii, n ultimele decenii. Edilii trebuie s se oc upe de ntreinerea strzilor i a edificiilor publice. S-a interzis circulaia atelajelor n cea mai mare parte a zilei. Excepie fceau cele ale sacerdoilor, vestalelor, ca i a laiurile triumfale i cruele zidarilor. Caesar inteniona nu numai s recldeasc Roma, ci i modifice fizionomia. Pe de alt parte, vacarmul vehiculelor, pe timpul nopii, con damna muli locuitori la insomnie. Cci populaia Romei sporea necontenit. De la 463.0 00 de ini, n 85 .C., trecuse la 486.000, n 55, ca s creasc ulterior. Recensmintele con emnau locuitorii fr distincii relative la sex, vrst i statut personal. Cetenii trebui s-i declare prenumele, numele gentilic, supranumele (cog-nomen), starea civil a tatl ui lor, vrsta, bunurile posedate. Sunt luai n consideraie peregrinii, sclavii, femei le, copiii (Suet., Caes., 41). Restructurrile operate de Caesar au asumat inte mul tiple: reluarea i sporirea prosperitii economice a Italiei, decantarea sistemului r egatelor clientelare, eliminarea guvernrii contraproductive a provinciilor. Muli g uvernatori utilizau promagistraturile spre a se mbogi. Prorogrile guvernrilor au fost

interzise ori limitate cu strictee, n 46 .C. (Cic, Phil., 1, 8, 19; 5, 3, 7; 8, 9, 28; DC, 43, 25, 3). Se urmrea fie lichidarea, fie ndiguirea abuzurilor promagistr ailor. Ca prefect al moravurilor, Caesar s-a dovedit nemilos fa de senatorii venali i abuzivi (Suet., Caes., 43). Sigurana imperiului teritorial al Romei revenea arm atei, supuse unui program de reorganizare, de ntrire a disciplinei, a dresrii i rodri i soldailor. Caesar concentreaz o for militar imens pentru antichitate, care regrupeaz 39 de legiuni. n afara celor 16 legiuni grupate n vederea unei campanii n Orient, l a nceputul anului 44, Caesar instalase, n diverse garnizoane, alte 23 de legiuni: una n Sardinia, patru n Hispania, dou n Gallia cisalpin, cinci n Galiile transalpine, patru n Egipt, patru n zona iliric, trei n Africa. In aceste fore militare considerab ile fuseser recrutai numeroi peregrini. Dup un anumit interval de timp, acetia nu se mai deosebeau de cetenii romani. August va dispune numai de 28-25 de legiuni: ceea ce reprezint o diferen n minus de 50.000 de soldai. ns August va ngloba aceti solda afara legiunilor, n corpurile auxiliare. Desigur, militarii peregrini ai lui Cae sar vor contribui substanial la romanizarea imperiului Romei. Protectoratul asupr a Egiptului este accentuat pn la nivelul unei anexri de fado. Am menionat, imediat m ai sus, fora ocupaiei militare romane a regatului. Dup Thapsus, Caesar adusese la R oma, ca ostatici

permaneni, pe cei doi regi, Cleopatra i soul-frate al ei, Ptolemaios XIII Copilul. I-a instalat n grdinile nflorite de pe malul drept al Tibrului. n absena regilor, Egi ptul era gestionat de un cavaler-comandant al celor patru legiuni. Fr ndoial, Caesar o inea pe Cleopatra la Roma i deoarece era amanta sa, pe care o iubea cu pasiune. De altfel, n 44, Ptolemaios Copilul moare. n 42 .C, va deveni rege sau corege al E giptului, alturi de mama sa, cel ce teoretic era fiul lui Ptolemaios Copilul. n re alitate, el era fiul nelegitim al lui Caesar. El va fi Ptolemaios XIV Cesarion, rege ntre 42 i 30 .C. Aceste reforme complexe, mai sus consemnate, sau chiar altele , trecute de noi cu vederea, au fost puse n aplicare ntr-un timp foarte scurt, ate stnd energia de excepie a lui Caesar. Ele puneau practic capt vechii Republici. Tot odat, chezuiau puterile exorbitante asumate de Caesar. Nici anterior, nici ulterior , cel puin pn la GaiusSFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 201 Caligula, nici un ef de stat roman nu acumulase i nu va acumula attea competene lega le. Ca s nu ne mai referim la puterile reale, neconsfmite constituional", dei foarte pregnante . Se instaura astfel la Roma o monarhie, o regalitate?

Caesar rex? Un tiran implacabil Am semnalat mai sus c, dup opinia noastr, Caesar nu a avut n vedere stabilirea unei monarhii la Roma, nici la nceputurile carierei sale, nici mai trziu, n perioada con sulatului i a cuceririi Galliei comate. O asemenea idee nu a putut s mijeasc" n minte a lui Caesar naintea ederii lui n Egipt. Un astfel de program de aciune, presupus de Theodor Mommsen, Ettore Pais, Eduard Meyer, trebuie s fi aprut mai trziu, nainte sa u dup Thapsus? nainte sau dup Munda? n orice caz, la sfritul lui 45 .C, Caesar, dup p a noastr, aspira clar la instaurarea regalitii, a unei forme de basileia, de inspir aie elenistico-oriental, la Roma. Cum am remarcat n treact, puternica influen exercita t de amanta sa, tnra i frumoasa regin Cleopatra, trebuie s fi jucat un rol decisiv n a east opiune monarhic. ntr-adevr, Cleopatra nu era nzestrat doar cu un sex-appeal", ra nit n istoria participrii femeilor la viaa politic a Europei. Aceast fascinant seducto re era i o doctrinar care spera s profite de imperiul teritorial al Romei pentru a impune o basileia aproape universal, focalizat pe modele elenistice, ca i pe intere sele Lagizilor. n afar de aceasta, Cleopatra considera c numai un rege poate fi ama ntul i, poate, cndva, soul unei regine. Era ambiioas, cultivat i inteligent, politici erformant. Fr ndoial, Cleopatra i mpingea amantul ctre asumarea standardelor monarhi olemaice. Acumularea puterilor excesive de ctre Caesar favoriza asemenea nzuine. Se aduga faptul c Caesar era sau devenise animat de ambiii megalomanice, extravagante . Desigur, era pragmatic, abil politician, reformator ultracompetent, dar nebunia grandorii" l cuprindea progresiv. Dar ci oameni de stat, dictatori, uneori chiar p oliticieni democrai, nu devin paranoici dup ce asum puterea? nct se pare clar c Iulius Caesar a intenionat, n 45-44 .C, s instaureze la Roma o form de basileia elenistic. n pofida alegaiilor contrare ale celebrului sir Ronald Syme. De altfel, nc Gustave Bl och aprecia c Iulius Caesar nu numai c proiecta o nou regalitate roman, dar c ar fi i implantat-o efectiv, cel puin la nivelul realitilor politice curente. Regretatul Mi chel Rambaud amintete de influene doctrinare, de sorginte epicureic, care fceau apol ogia regalitii. Este tocmai vremea cnd Philodem din Gadara alctuise un tratat despre Bunul Rege. Totui acest savant pare s fi ezitat n privina regalitii preconizate de Ca esar. Am artat mai sus c, n tineree, Caesar fusese omul care rspundea la o ntrebare pr intr-o alt ntrebare. Caesar i calcula miglos loviturile i planurile de aciune. Reiter bservaia c presiunile exercitate asupra sa de ctre Cleopatra au avut un rol decisiv n elaborarea planurilor monarho-regaliste. Dac Jerome Carcopino estima c Caesar as pira s devin rege al lumii romane, Oppermann opina c dictatorul voia s restaureze ve chea regalitate de tip italic. 202 Eugen Cizek Caesar nelegea s utilizeze cu abilitate servilismul unor senatori i fidelitatea necondiionat a anumitor cezarieni, n frunte cu Marcus Antonius. Cu toat e acestea el trebuia s in seama de ovielile, de mpotrivirile surde ale altor partizani ai si, republicani ori numai ngrijorai de perspectiva unui amplu rzboi desfurat n Ori nt, pre de cel puin trei ani. ntr-o diminea din ianuarie sau februarie 44 .C. s-a cons tatat c statuia de aur a lui Caesar, instalat n rostre, purta o panglic alb, simbol a l regalitii, ns doi tribuni ai plebei, republicani, dei probabil cezarieni, Gaius Epi

dius Marullus i Lucius Caesetius Flavus, au ordonat smulgerea, ndeprtarea, panglici i regale. Cel ce o agase de statuie a fost ntemniat (Suet., Caes., 79, 2). n 26 ianua rie 44, cnd se ntorcea clare i nvemntat n purpur de la Srbtorile Latine, la intrar mulimea, probabil incitat de cezarienii fanatici, l-a aclamat cu titlul de rege", rex. Caesar a protestat cu o modestie ipocrit: m numesc Caesar, i nu Rege". Ins cnd ce i doi tribuni antiregaliti au vrut s iniieze urmrirea celor care strigaser rex, Caesa r a determinat nti condamnarea lor la pedeapsa capital, comutat ulterior n destituire a lor. n 14 februarie 44, Caesar primete senatorii, la picioarele statuii sale, aez at pe un scaun de aur, n faa templului zeiei Venus Genitrix, adic n Forul su. Senatori i i ncredineaz copia sena-tusconsultului, care i conferea dictatur perpetu. Ca stpn ut, Caesar proclam trei msuri relevante: promulg o amnistie general, dizolv garda sa personal, ncredineaz sigurana propriei persoane jurmintelor supuilor. n sfrit, n z re, adic n 15 februarie, Caesar asist la desfurarea srbtorii Lupercaliilor, nconjurat Lepidus, devenit magister equitum al dictatorului, i de pretorul Gaius Cassius. Caesar era aezat pe un taburet de aur i mbrcat n purpur. Un participant la ceremonie u rc estrada i depune la picioarele lui Caesar o cunun de lauri. Ceea ce era foarte n ormal. Anormal prea numai faptul c aceast cunun

era dublat de panglica diademei, simbol al regilor elenistici. Apoi, n mijlocul st rigtelor mulimii, acest asistent la organizarea ceremoniei pune cununa i diadema pe cretetul lui Caesar. Izbucnesc noi strigte. Se cere lui Lepidus s ndeprteze diadema. Cum Lepidus simuleaz c nu nelege nimic, Cassius o ia de pe fruntea lui Caesar i o aaz pe genunchii dictatorului. Caesar o respinge i o parte din mulime aplaud. Atunci so sete consulul Marcus Antonius, membru al colegiului sacerdotal al lupercilor. El ia de pe jos diadema i o reaaz pe capul lui Caesar. n mulime se face o tcere absolut. aesar scoate diadema i o arunc mulimii. Unii din mulime aplaud gestul lui Caesar, n ti mp ce alii strig c Caesar nu are dreptul s refuze un dar al poporului roman. Antoniu s, ncurajat de acetia din urm, repune emblema regal pe cretetul dictatorului. Se acla m din nou n mulime i Caesar este salutat ca rex. Din nou Caesar scoate cununa ameste cat cu semnul diademei i poruncete s fie ncredinat lui Iupiter. Se aplaud din nou i lul mbrieaz dictatorul. Cei mai apropiai asisteni ai dictatorului merg i ncoroneaz olul diademei o statuie a lui Caesar de lng rostre (N. Dam., 21). Aceast scen tragic omic este revelatoare. Nu numai pentru abilitatea politic a lui Caesar, care o reg izase atent spre a sonda reaciile mulimii. Clasa politic" nu era dispus, n majoritatea sa, s subscrie la restaurarea regalitii, detestat de romani. ns i o parte din plebea omei era ostil unui Caesar rex. Implantarea oficial a regalitii nu constituia o oper aie politic lesnicioas. Cu toate acestea dictatorul i o parte din cezarieni persever eaz. Caesar consult crile Sibyllei n legtur cu rzboiul proiectat SFRITUL CRIZEI REP ROMANE 203 n Orient. Oracolul complezent i temeinic manipulat rspunde c prii nu pot f i biruii dect de un rege. Plecarea n expediia oriental era programat pentru 18 martie. nct se stabilise ca senatul s fie convocat n 15 martie pentru o reuniune solemn. Atu nci, reclamndu-se de la rspunsul oracolului, Lucius Aurelius Cotta urma s propun con ferirea titlului de rex dictatorului: Caesar rex (Suet., Caes., 79,4). Aurelius Cotta era unchi al lui Caesar i avea calitatea de quindecemuir. Era btrn i venerat d e senatori. n ce constau planurile militare ale unui Caesar care nu mai avea rbdar e s rmn mult vreme la Roma? Caesar se gndise la o ampl ofensiv n Orient, nc din 47 m, la sfritul anului 45 .C, mobilizase la Apollonia, pe rmul rsritean al Mrii Adriati 16 legiuni i 10.000 de clrei (N. Dam., 16; App. Ciul, 2, 110; 460; 3, 24; 92; DC, 4 5, 9, 3) Caesar nu ierta prilor o anumit cooperare cu pompeienii. Dar ateptase impla ntarea reformelor sale eseniale, ntreprinsese ns o iscusit campanie diplomatic n zona etilor i micilor monarhii din aria Bosforului cimmerian. El inteniona, conform infor maiilor furnizate de Suetoniu, s-i zdrobeasc pe dacii lui Burebista, care se revrsas er, arat biograful, asupra Traciei i meleagurilor pontice. Apoi, trecnd prin Armenia minor, i-ar fi atacat, cu pruden, pe pri, n inima regatului lor, i i-ar fi nimicit (S uet., Caes., 44, 6). Ali autori adaug c Caesar dorea s se ntoarc la Roma prin Caucaz, Sciia i centrul Europei, Germania i Gallia (N. Dam., 26; Plut., Caes., 58, 2). Era reeditarea ofensivei gigantice odinioar efectuate de Alexandru i chiar transcender ea ei. Se spla i ruinea nfrngerii de la Carrhae i se asigura lui Caesar rex o glorie c are i-ar fi consolidat autoritatea. Nu avem nici o ndoial c Caesar voia cu ardoare titlul de rex . Era o fiin paradoxal. Chiar foarte paradoxal. Era un ideolog desvrit, ar i un pragmatic destoinic. Era un generos, un clement, un moderat, dar i un desp ot crud. Era un prudent, dar i un temerar. Era un ambiios, cteodat chiar veleitar, d ar i un foarte competent strateg militar i politic. Era pederast, dar i mare seducto r, iubitor de femei frumoase. Putea fi arogant, capricios i brutal. ns putea fi i ie rttor, afectuos, tolerant. Era un dibace reformator, decis s aib n vedere efecte pe termen lung, dar i un ipocrit iscusit. Mai ales Caesar a fost un tiran implacabil, care dispreuia total libertile. n pofida declaraii lor contrare, enunate n Despre rzboiul civil", De bello ciulii, Caesar a lovit crunt libertile fundamentale ale romanilor. Ceea ce nu nseamn c unele reforme nu erau nece sare. Ceea ce nu nseamn c Iulius Caesar, monstru genial, cum l-am caracterizat n alt subcapitol, nu era un scriitor foarte performant, un artist desvrit al prozei lati ne, un Mozart al acesteia, cum a fost definit. Totui, ntr-un fel Caesar a fost i un dictator, un tiran atipic. Potrivit lui Suetoniu se spune c a fost nalt de stat", fuisse traditur excelsa statura (Caes., 45, 1). Desigur, Caesar era nalt n funcie d e standardele antice. In orice caz, nu era mic, mrunt i deci nu era stpnit de ceea c e uneori se definete drept complexul lui Napoleon". Cei mai muli tirani ai istoriei au fost mici de stat: Ludovic al XlV-lea, Napoleon nsui, Franco, Adolf Hitler, St

alin (1,63 m!), Nicolae Ceauescu. Or, cu excepia acelora care au suferit eecuri lam entabile i au pierit de moarte violent, ca Hitler i Ceauescu, tiranii mruni ai istorie i, datorit vicleniei lor, au murit n patul lor: Ludovic al XlV-lea, Napoleon nsui, c hiar Stalin. ns Caesar a czut sub loviturile pumnalelor unor conspiratori. Eugen Ci zek

Idele lui martie i sfritul lui Caesar La 15 martie 45 .C. sau la idele lunii respective Caesar este asasinat n plin sena t. De mult vreme nemulumirea'fierbea n rndurile unei pri din clasa politic" roman. P ea inexorabil a dictaturii lui Caesar contrariase pe muli senatori, ncercarea lui C aesar de a desfiina faciunile, clanurile de interese i de opiuni politice, partidele" , euase. Manifestrile monarhice au precipitat evoluia lucrurilor. Se formase o cons piraie complex, ntemeiat pe o coaliie, n vederea lichidrii fizice a tiranului. Cicero u a participat direct la conjuraie, dei era perfect la curent cu obiectivele i plan urile ei. De fapt, el a fost ideologul principal al ntregii micri. De civa ani, el ex orta anumii oameni politici romani s salveze libertile. nc din 45 .C, Cicero a ndemna e Brutus s rstoarne tirania (Cic.,.Afl, 13, 40; 12, 45, 3; PI ut., Brut., 9, 2). E l i amintea lui Brutus genealogia, pe care i-o alctuise Atticus. n congruen cu aceast a, Brutus descindea din alt Brutus,

exterminatorul tiraniei, i din Servilius Ahala, care l eliminase pe Spurius Maeliu s, acuzat de veleiti despotice. Marcus Iunius Brutus era fiul Serviliei, fosta ama nt a lui Caesar, i al unui popularis executat la ordinul lui Pompei. Tnrul Brutus er a un filosof, un doctrinar intransigent, un mptimit de libertatea republican. Se nu mra printre corespondenii privilegiai ai lui Cicero. In 50 .C, se opusese lui Pompei i emisese monede care figurau chipurile presupuilor si strbuni, Brutus regicidul i S ervilius Ahala. n 49, dup ezitri i nfrnndu-i dezgustul, urmase pe Pompei i pe Cato a. Caesar l amnistiase dup Pharsalus: i artase afeciune deosebit i admiraie pentru in ectul lui. n 46 .C, i conferise guvernarea Galliei cisalpine, iar, la 1 ianuarie 44 , pretura urban. Brutus a aderat la conjuraie numai nfricoat de ideea restaurrii rega litii i presat de alt pretor n funciune, Gaius Cassius, de care anterior l desprise u iu conflict (Plut, Brut., 10, 2-3). Cum am semnalat mai sus, alctuirea conspiraiei era compozit, eterogen. Printre conjurai, care au acionat doar dup numeroase concili abule ntre ei, se numrau republicani ori pompeieni iertai de Caesar, ca: Brutus i Ca ssius, ei nii, Quintus Ligarius, susinut de Pontius Aquila, Rubrius Ruga, Sestius Na so, Marcus Spurius. Dar i moderai, oameni ai centrului"', ca Antistius Labeo, Gaius Cassius Parmensis, Petronius, Publius Turullius. S-a obinut i adeziunea unor ceza rieni republicani, moderai ori dezamgii, precum Gaius Trebonius, Decimus Iunius Bru tus, Lucius Minucius Basilus, Lucius Tullius Cimber, Servius Sulpicius Galba, st rmoul unui viitor mprat, Gaius i Publius Servilius Casca. Mobilurile, cauzele conspir aiei sunt multiple. n primul rnd expediia oriental nspimnta pe muli. Ea putea evolua spre reeditarea dezastrului de la Carrhae, fie spre o victorie strlucit a lui Caes ar, care i-ar fi consolidat ineluctabil puterea monarhic i ar fi orientalizat Roma . n sfrit, inspira oroare ascensiunea manifest a unor cezarieni radicali, ca Marcus Antonius i Lepidus, ca i, ndeosebi, ascendentul sporit asupra lui Caesar, dobndit de acetia. Catalizatorul conjuraiei i al aciunii ei a fost ns groaza provocat de proclam rea oficial a lui Caesar ca rex, care a hotrt destui conspiratori s acioneze rapid, fr s mai pregete. Brutus i Cassius, magistrai n funciune, la un nivel imediat inferior c onsulilor, au luat SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 205 conducerea operaiilor ntrepr inse de conjuraie. Testamentul lui Caesar, elaborat n 45 .C, i-a grbit moartea. Deci mus Brutus figura acolo imediat dup Octavian. Aadar avea interes s moar Caesar mai r epede, att timp ct Octavian era foarte tnr. Pe de alt parte testamentul Urnita ambiiil e lui Antonius i ale lui Lepidus. Ei n-au fcut nimic pentru a-l ocroti pe Caesar. n 15 martie 44 .C, Caesar se deplaseaz spre localul senatului, n pofida unor avertis mente, care i recomandau s nu-i prseasc locuina. Mgulindu-i orgoliul, Decimus Brutus nvinge s mearg la reuniunea senatului. Chiar pe drum spre senat, un informator al dictatorului i ncredineaz un bilet, care revela complotul. Caesar nici mcar nu l citet . Conjuraia era prea ampl ca s nu fi fost cunoscut de suficient de muli romani. Dup pr rea noastr, Caesar era obsedat de ideea proclamrii regalitii sale, proiectat pentru r euniunea senatorial respectiv. Chiar nainte de nceperea faimoasei edine, Caesar ajunge la locul respectiv. Se aaz, dar este nconjurat de complotiti, care l ucid. Cade mort la picioarele statuii lui Pompei, strpuns de douzeci i cinci ori chiar de treizeci i cinci de lovituri de pumnal. Unul dintre cei doi Casca l lovise cu pumnalul pe la spate. Caesar a ncercat, ns nu a putut, s scape prin fug. Se pare c o singur lovitu de pumnal a fost mortal. Dar ntreg localul reuniunii senatului s-a umplut de snge. n ainte de a muri, Caesar, ntors spre Brutus, a murmurat n grecete: chiar i tu, fiule", kais teknon (N. Dam., 24; Suet., Caes., 82, l-4). Unii au considerat aceste cuvi nte ca un semn c Brutus era, n realitate, fiu nelegitim al lui Caesar. Dar fiule", teknon era, foarte probabil, o apelaie afectuoas, ntrebuinat, atunci, ca i acum, de oa meni n vrst fa de alii mai tineri. Dup ctva timp, trei sclavi au transportat, pe o le c, cadavrul lui Caesar acas la el. Se pare c anumii conspiratori ar fi vrut s-i trasc eul spre Tibru, unde s-l arunce, s-i confite bunurile i s-i anuleze actele, acta. I-a oprit teama de Marcus Antonius i de Lepidus. Complotitii au agitat pumnalele nsngera te n numele libertii. Brutus strigase chiar numele lui Cicero (Cic, Phil., 2, 12, 2 8). Cicero nsui i-a exprimat satisfacia, cu pruden, ntr-un bilet expediat conspiratoru ui Minucius Basilus (Fam., 6, 15). Conspiratorii nu pregtiser nimic pentru gestion area statului. Ca i Cicero, erau convini c regimul politic republican va fi restaur at de la sine, fr nici un efort. ns nu era cazul. Evenimentele au evoluat n alt direci .

Dup idele lui martie Astfel au sfrit Caesar i dictatura lui exorbitant, n curs s se converteasc n monarhie icial, ostentativ mrturisit. A urmat o confuzie general . Dup ce Caesar i-a dat ultima suflare, Brutus a naintat n mijlocul slii, spre a reine i a calma senatorii. ns acet au fugit n dezordine (Plut., Brut., 21). Conspiratorii nu ncercaser nimic mpotriva l ui Marcus Antonius, consul n funciune, deci ef al statului, potrivit normelor repub licane, ndrgite de conjurai. Michel Christol i Daniel Nony opineaz c ei doreau s pstr un interlocutor comprehensiv n fruntea faciunii cezariene. Am reliefat c noi sunte m de alt prere. Speranele republicanilor nu au fost justificate prin nimic. Nu doar vechile structuri republicane se prbuiser i nu puteau 206 Eugen Cizek fi renviate. Din pcate, nu au putut fi resuscitate nici libertile romani lor. Evenimentele subsecvente au demonstrat clar

aceasta. Jerome Carcopino afirma cndva c numai statul part a fost salvat. Nici un cuceritor roman nu va putea n viitor s-l zdrobeasc. A fost de asemenea ntrziat cucerir ea Daciei. Dezordinea absolut s-a prelungit cel puin cteva ore. Marcus Antonius i Le pidus au nceput prin a nu reaciona. Marcus Antonius a azvrlit toga consular i a luato la fug. Complotitii au aprut n For, unde au rspuns murmurelor mulimii prin strigte, are glorificau libertatea, libertas. nct au trebuit s se refugieze pe Capitoliu. Ma i trziu, Brutus a emis monede, care pe o fa l reprezentau ca BRUT(W) IMP(erator) i pe alta figurau dou pumnale i scufia, ce simboliza libertatea. In 16 martie, Lepidus, care dispunea de o legiune, a ocupat Forul i Cmpul lui Marte. Pe 17 martie, Anton ius a convocat senatul. S-a votat o moiune, propus de Cicero, care acorda imunitat e conjurailor. Seara, cezaricizii coboar din Capitoliu n For, unde strng minile lui A ntonius i ale lui Lepidus. n schimb, Antonius a impus, n reuniunea senatului, ratif icarea actelor lui Caesar, mai ales desemnrile anticipate n comandamente militare i la magistraturi. Nici alte acte nu puteau fi anulate, de teama unei rscoale gene rale. Numeroi veterani ai lui Caesar i ateptau loturile agricole i banii. De fapt se aflau din nou fa n fa cezarienii i republicanii. Pe 19 martie, ntr-o nou edin a se la cererea lui Lucius Calpumius Piso, socrul lui Caesar, n locuina lui Antonius a fost citit ultimul testament al lui Caesar, ncredinat vestalei maxime (Suet., Caes ., 83, 1). Se stipula n testament adoptarea oficial a lui Gaius Octavius, sau Octa vian, care urma s se numeasc i Caesar. Poporul Romei motenea, colectiv, parcul lui C aesar de lng Tibru i 300 de sesteri pe cap de plebeu (Suet., Caes., 83, 3-4). Funera liile au fost anunate i s-au desfurat n 20 martie. A fost ridicat un rug pe Cmpul lui Marte, alturi de mormntul Miei, fiica lui Caesar i cndva soia lui Pompei. Alturi i n rostrelor a fost edificat o capel, ce reproducea tempul zeiei Venus Genetrix. Cu pr ilejul jocurilor funebre, s-au cntat versuri, inspirate de compasiunea pentru Iul ius Caesar i de ura mpotriva ucigailor Iui (Suet., Caes., 84, l-3). Marcus Antonius a pus s se citeasc acel sena-tus consultum care decernase onoruri deosebite lui C aesar i jurmntul senatorilor de a apra viaa dictatorului. Patul funebru a fost adus n For, unde i s-a dat foc. Pe rug, veteranii i-au azvrlit armele (Suet., Caes., 84, 4-7). Dup funeralii, plebea, narmat cu tore, a ncercat s incendieze locuinele lui Cass us i Brutus. A fost cu greu respins, dar l-a ucis pe Helvius Cinna, ntlnit incidenta l i confundat cu omonimul acestuia, Cornelius, care, n 19 martie, rostise o violen t cuvntare mpotriva memoriei lui Caesar (Suet., Caes., 85, 1). Au urmat multe luni de confuzii. La sfritul lui martie 44, cezaricizii au prsit Roma. Intenionau s mobiliz eze fore militare semnificative n Orientul elenic, ns Cicero a preluat conducerea re publicanilor i a luptat mpotriva lui Antonius ntre 2 septembrie 44 i 21 aprilie 43 .C , prin cuvntri incendiare, cunoscute sub numele de Filipice. ntr-adevr, Cicero l asim ila pe Antonius cu Filip, regele Macedoniei, odinioar atacat, n discursuri, de ctre Demostene, ca duman al libertii i strin Greciei. Astfel cum Antonius era nfiat de C ca strin Romei. De altfel, Cicero ncerca s-l disocieze de Caesar i de memoria dicta torului, nc din 18-l9 martie 44, Marcus Antonius devenise stpnul Romei. n numele lui Caesar, el acord cetenia roman sicilienilor, crora dictatorul le conferise numai drep tul latin. i ia drept coleg la consulat pe Dolabella. Atribuie cezaricizilor provi ncii neimportante precum Creta i Cyre-naica. i rezerv pentru sine Macedonia. Dolabel la urma s guverneze Siria. Manipuleaz plebea Romei, for politic puternic i sensibil l ropaganda antonian. Pe de alt parte, Marcus SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE

207 Antonius, n scopul calmrii senatului, propune o msur legislativ care s abroge pentru t otdeauna dictatura. Aceast propunere a fost votat. Antonius aparinea elitei Romei. Fr ndoial, Marcus Antonius era un om robust, lacom de plceri, juisor" nveterat. Era pr babil afectat de ceea ce se definete ca sindromul maniaco-depresiv. Crizele sale de furie erau urmate de o descurajare manifest. Nu era un ideolog ca Iulius Caesa r. Doctrinarul su va fi... Cleopatra. Se nvedera ns capabil comandant militar, spiri t pragmatic, foarte ambiios i dibace manipulator de opinie. ntruct Decimus Brutus oc upase Gallia cisalpin, Antonius, la 3 iunie 44, prezideaz comiii populare, n calitat e de consul. Smulge o putere legislativ necondiionat, mutarea n Macedonia a lui Deci mus Brutus, din Gallia cisalpin, atribuit siei pe cinci ani. n anul 44, a survenit u ltimul su succes politic important. Cci alte fore politice relevante emerg pe scena politic att de perturbat. Ne referim la motenitorul legal i fiul adoptiv al lui Caes

ar. Acesta se aflase la Dyrrachium, n Epir, mpreun cu armata destinat s plece spre Or ient. Se nscuse n 63 .C. Fusese afectat de asasinarea lui Caesar i dorea s lupte mpotr iva cezaricizilor. Debarc n sudul Italiei i, pe 18 aprilie, cel ce se numea acum Ca esar cel Tnr se ntlnete cu veterani ai dictatorului. Se nfieaz la Roma ca fiu al d Caesar", diui Iulii filius i succesor legal al lui Caesar. Antonius i acord o audie n, unde comite o grav eroare. Cum am mai artat, consulul estima c el este adevratul mo enitor politic i spiritual al lui Caesar. De aceea trateaz pe Octavian cu o eviden t condescenden. Era semnul primei tensiuni relevante, care inten-enea ntre cele dou p rincipale

cpetenii ale taberei cezariene. Vara anului 44 este dominat de felurite urzeli ale lui Octavian i ale suporterilor acestuia. Octavian profit de semne cereti, tlmcite ca anunndu-i o glorie imens, ca i jocuri n cinstea victoriei lui Iulius Caesar, fgduite de dictator i acum organizate de Octavian. Marcus Antonius are probleme cu propriile legiuni, n care restabilet e disciplina cu dificultate. n acelai timp Octavian recruteaz n Campania trei mii de lupttori, nrolai printre veteranii tatlui su adoptiv: cum o va declara el nsui, la nu ai nousprezece ani, n vederea eliberrii statului oprimat de dominaia unei faciuni", pe r quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem uindicaui (M ori. Ane, 1), Cicero trage profit din falia manifest survenit ntre cezarieni i lanse az campania Filipicelor. Roma cunoate o toamn fierbinte, din punct de vedere politi c. n 28 noiembrie, senatul, ncurajat de evoluiile recente, refuz s-l declare pe Octav ian duman public", hostis publicus. l convocase consulul Antonius. Acesta din urm pl eac, n fruntea trupelor sale, n Gallia cisalpin, spre a-l nltura din provincie pe Deci mus Brutus i a pune stpnire pe acest teritoriu. Cicero i pune sperane extravagante n t l Octavian, care mrturisete o admiraie nermurit fa de btrnul lupttor republican. P rie 43, Cicero dobndete, de la senat, calitatea dpropraetor i un imperium militar p entru Octavian, care nu avea nici vrsta legal i nici nu exercitase pretura ori quae stura. II prezint ca pe un tnr divin, hrzit salvrii demnitii poporului roman: valoare u ateapt numrtoarea anilor! (Phil., 5, 42-48). Tratativele duse cu Marcus Antonius, aflat n Gallia cisalpin eueaz i rzboiul civil izbucnete din nou. Conflictul se desfo rul cetii Mutina (azi Modena), ntre Antonius pe de o parte i consulii n

funciune, trimii de senat, ns desemnai nc de Caesar: Aulus Hirtius, fost ef de cabin l lui Caesar, cum l definea Marcel Le Glay, i Gaius Vibius Pansa. Ambii erau parti zani ai lui Octavian, ns i ai reconcilierii cu senatul i republi208

Eugen Cizek cnii. Situaia politic devine cumplit de nclcit. Adesea se fac aliane contra naturii, c ulterior ele s se desfac. Pe Hirtius i Pansa i nsoea i sprijinea propretorul Octavian Lng Mutina au loc dou btlii. n 21 aprilie, Antonius este nfrnt i se retrage n Gall onez. Dar Hirtius murise pe cmpul de lupt. Pansa, rnit, moare i el curnd dup btlie. da trupelor senatului i octavienilor revine lui Octavian, salutat de soldai ca imp erator. La rndul su, Cicero scrie tuturor comandanilor militari importani: lui Lepid us i lui Munatius Plancus n Gallii, lui Asinius Pollio n Hispania, lui Cornificius n Africa. Cu toate acestea, n 27 aprilie, se desfoar o edin a senatului, ncheiat cu u de hotrri deosebit de ambigue. Se hotrsc funeralii publice pentru cei doi consuli d efunci, ns i pentru Pontius Aquila, fost tribun al plebei, care refuza s se ridice n p icioare cnd Caesar intra n senat. Brutus este desemnat comandant suprem al forelor militare ale senatului. n pofida insistenelor lui Cicero, se refuz ovaia lui Octavia n, ale crui trupe urmeaz a fi dizolvate. Se confirm oficial competenele anterior ile gale ale lui Brutus cezaricidul n Macedonia i ale lui Cassius n Siria. Se acord lui Sextus Pompeius, instalat n Sicilia, un comandament suprem al mrilor. Astfel i se asigur acestuia controlarea aprovizionrii Romei. De altfel nsui Marcus Antonius i con ferise lui Sextus Pompeius impunitatea i i restituise bunurile personale. Efectul acestor msuri a fost dezastruos. Senatul nu nelesese c nu putea conta dect pe sprijin ul militar al cezaricizilor, aflai departe de Roma. Legiunile lui Octavian nu acc ept s fie comandate de ctre Decimus Brutus, un cezaricid. Ele trec de partea lui Oc tavian, care lanseaz o operaie asupra Romei. El spulber rezistena senatorial, organiz at pe Ianiculum, i pune stpnire pe Roma. Prezideaz comiii consulare, n care el nsui ales consul, la 19 august 43, avnd coleg pe Quintus Pedius, vrul su. Acapareaz numer arul statului, distribuit soldailor si. Nu mai rmnea dect concretizarea unirii forelor taberei cezariene mpotriva senatorilor i republicanilor veleitari. Adic reconcilie rea cu Marcus Antonius, mediat de Lepidus, fostul colaborator al lui Antonius n rnd urile cezarienilor puri i duri, i de Asinius Pollio. Adic al doilea triumvirat . Al doilea triumvirat Al doilea triumvirat constituie o abil lovitur de teatru, calculat de foarte tnrul Oc tavian. De data aceasta nu s-a mai aflat n cauz un cartel politic sau o influen mai mult sau mai puin ocult, oficioas, neoficial, asupra mersului instituiilor statului. Acest al doilea triumvirat era destinat reconstituirii, condamnate de fapt s fie efemer, a lagrului" politic cezarian i destabilizrii totale a faciunii republicane, a rezistenelor senatoriale, i ulterior zdrobirii cezaricizilor. Cum s-a ajuns la nche ierea unei asemenea aliane? Am evocat, mai sus, rolul de reconciliator jucat de L epidus. Dup idele lui Martie, Lepidus sprijinise candidatura lui Antonius la pont ificatul maxim. nct Marcus Antonius devenise pontifex maximus. La sfritul lunii octo mbrie a anului 43 .C, Lepidus, guvernator al Hispaniei Citerior i al Galliei narbo neze, nc din 44 .C, i-a unit forele cu cele ale lui Marcus Antonius, refugiat, cum am artat, tocmai n sudul Franei actuale. El a aranjat o ntrevedere ntre el i Marcus Anto nius pe de o parte i Octavian pe de alta. Caesar cel Tnr nu putea s nfrunte trupele r eunite ale lui Lepidus i Marcus Antonius, mai ales SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE

209 n condiiile n care la Roma fiina nc opoziia republican, iar cezaricizii se organizau ecia i n Orient. Pe de alt parte, nici cei doi aliai nu doreau s lupte mpotriva fiului adoptiv al lui Iulius Caesar. Chiar armatele impuneau o alian menit s faciliteze el iminarea lui Decimus Brutus, ordonat de Antonius. Nu fr anumite mefiene se desfoar nt insul de lng Bononia (azi Bologna) ntrevederea celor trei mari comandani militari ce zarieni. ntr-adevr, fiecare a venit la punctul de ntlnire nsoit de fore militare. S-a obndit ns un acord complet, n primul rnd s-a decis instituirea unei magistraturi cole giale, n trei persoane, adic triumviratul, de rennoit peste cinci ani. Octavian abd ic din consulat, care urmeaz s fie deinut de ctre Publius Ventidius Bassus, un cezari an care optase pentru Marcus Antonius. nct la Roma vor fi doi consuli, un antonian

i un partizan al lui Octavian (Quintus Pedius). Se statueaz de asemenea o nou dist ribuire a provinciilor. Pentru a pecetlui pactul ncheiat, Octavian se logodete cu Clodia, fiica Fulviei, soia lui Antonius (ns cstoria nu va avea niciodat loc). Triumvi rii pun la cale o intrare solemn i comun n Roma. Vor intra n Ora n fiecare zi, pre de ei diminei. Aceast convenie, ncheiat pe insula situat pe rul Rhenus, de lng Bononia, st oficializat, adic oficial consfinit, de o lege Titia, adoptat la 27 noiembrie 43. Cei trei dictatori defacto sunt proclamai triumviri n vederea organizrii statului", triumviri rei publicae constituendae. Spre deosebire de primul triumvirat, cel d e al doilea era instituionalizat pentru salvarea statului roman. Va fi reeditat, cu aceeai valoare juridic, n 37 .C. n realitate, ndat dup stabilirea reconcilierii lo Lepidus, Antonius i Octavian deciseser s trimit la Roma spadasini, ucigai profesioniti , percussores, care s execute aptesprezece adversari de marc ai lor. Consulul Pediu s, ca s calmeze panica declanat n Ora, a afiat lista celor aptesprezece condamnai, ca um numai ei urmau s fie victimele tulburrilor civile (App., Cm., 4, 6). Cu toate a cestea, pn la urm, s-a ajuns la prescripii masive, tot att de crunte ca i cele din vre mea lui Sulla. Ele au fost legalizate printr-un edict, care definea interzicerea focului i a apei i statornicea o recompens de acordat delatorilor i ucigailor. De fa pt s-au afiat dou liste, una de senatori i cealalt de cavaleri. Ulterior au interven it radieri de pe liste i adugiri, nct este greu de evaluat numrul victimelor. Appian va nregistra 300 de senatori i 2.000 de cavaleri. Alte izvoare furnizeaz cifre dive rse. Francois Hinard crede c au fost sacrificate 300 de persoane, 150 de senatori i 150 de cavaleri. Proscriii au fost omori, iar averile lor au fost confiscate, ca s fie acordate soldailor triumvirilor. Puini au putut scpa, fugind n tabra lui Brutus Cassius, care concentrau trupe n Orient, ori n cea a lui Sextus Pompeius. Se urmre a lichidarea oricrei opoziii n senat i n Italia. Listele proscriilor au fost ntocmite e baza unor aprige negocieri, desfurate ntre triumviri. Lepidus i-a jertfit propriul frate, iar Octavian l-a abandonat pe Cicero, al crui cap era struitor cerut de ctr e Marcus Antonius. Asasinii trimii de Marcus Antonius l-au surprins pe Cicero pe rm ul campanian, la 7

decembrie 43 .C, cnd ezita s se mbarce pentru Macedonia, unde se aflau forele lui Bru tus. Printre ucigai, Cicero l-a zrit pe centurionul Herennius, pe care odinioar l apr ase de acuzaia de paricid. Cicero a cerut sclavilor s opreasc lectica n care se afla , a scos capul dintre perdele, l-a oferit i l-a privit fix pe Herennius. Centurio nul a retezat capul celui ce i devenise tat, conform cutumei romane. Cicero avea ai zeci i patru de ani. Capul i minile care scriseser

210 Eugen Cizek Filipicele au fost intuite n For (Plut., Cic, 60-61). Uciderea lui Cicero a nspimntat cumplit pe romani. Curnd se vor scrie necrologuri, naraii ale mori i lui Cicero, transformat n simbolul Republicii ucise, al artei oratorice, al tir aniei lui Antonius, al Libertii sugrumate. Marcel Le Glay considera c teroarea pril ejuit de prescripiile din 43 va determina generaia care trise oroarea rzboaielor civi le s accepte, s doreasc, un salvator, capabil s pun capt sngeroaselor litigii dintre c teni. Am aduga i faptul c aprtorii marcani ai libertii pieriser. n 30 .C, Octavi na alegerea la consulat a lui Quintus Cicero, fiul marelui decedat. Va declara u nuia dintre nepoii si c marele arpinat fusese un om nvat i un patriot (Plut, Cic, 61). Pentru moment, n atmosfera impregnat de spaim i de angoas, la 1 ianuarie 42, Caesar a fost proclamat oficial divin", diuus, printr-un plebiscit. Senatul pierduse pe c ei mai importani membri ai si. De altfel, cele mai semnificative decizii sunt vota te de comiii ori de conciliul plebei, prezidate de triumviri. Astfel se revoc amni stia hotrt n 44 i se creeaz un tribunal menit s judece cezaricizii. ncepea o nou faz iului civil.

Philippi i mprirea lumii romane Triumvirii deineau un imperium constituant pentru cinci ani i dreptul de a numi ma gistrai. Ei i mpriser monitorizarea provinciilor occidentale, ntruct Orientul era co at de cezaricizi. Lui Lepidus i revin Gallia narbonez i Hispania, mpreun cu 3 legiuni ; lui Marcus Antonius Gallia comata i Gallia cisalpin, cu 20 de legiuni, iar lui O ctavian, Caesar cel Tnr, Africa, Sicilia, Sardinia, cu 20 de legiuni. Pe de alt par te, se tia la Roma c se iveau friciuni ntre cezaricizi, Brutus i Cassius Longinus, pe care dou ntrevederi, la Smyrna, n toamna lui 43, i la Sardes, la nceputul lui 42, nu putuser s le anihileze. Augmentarea impozitelor din Asia strnise nemulumiri. Dar ce zaricizii dispuneau de 20 de legiuni, 80.000 de infanteriti i 20.000 de clrei, precum i de fore navale considerabile. Iar Sextus Pompeius se instalase temeinic n Sicili a. Octavian i Marcus Antonius debarc la Dyrrachium (azi Durres, n Albania actual) i s e ndreapt spre est, pe uia Egnatia, cu 19 legiuni. Octavian, care nu era nzestrat c u vigoarea fizic a lui Antonius, se mbolnvete, dar persevereaz. La nceputul lui octomb rie 42, triumvirii nfrng, cu mare greutate, pe Cassius. Ei pierd 16.000 de soldai, fa de cei 8.000 de mori din tabra cezaricizilor: printre acetia din urm se afl ns Ca , care se sinucisese. Btlia decisiv se desfoar la Philippi, n 23 octombrie 43. Antoniu zdrobete complet forele lui Brutus, care se sinucide dup ce recitase cteva versuri dintr-o tragedie a lui Euripide, unde intra n scen Herakles-Hercule. Octavian trim ite la Roma capul lui Brutus: ns corabia ce l transporta naufragiaz. n rndurile nvini , luptase i Horaiu, care ns fugise de pe cmpul de lupt. Suetoniu d seama de comportare foarte crud a lui Octavian fa de prizonierii importani, ucii, dup ce fuseser insulta La rndul su, unul dintre cei mai marcani prizonieri, Marcus Favonius, emulul lui Ca to cel Tnr, l-a insultat pe Octavian, nainte de a fi omort (Suet., Aug., 13, l-3). V ictoria triumvirilor de la Philippi a fost evenimentul cel mai relevant petrecut dup idele lui Martie. Nu numai c a pus capt ultimelor mpotriviri republicane i S FRIT L CRIZEI REPUBLICII ROMANE

211 urmririi cezaricizilor, dar s-a soldat cu acapararea bogatului Orient. S-a pr odus o nou diviziune a lumii romane. Lepidus s-a mulumit cu Africa i a fost mpins ntr -un rol secundar. Octavian urma s monitorizeze Occidentul, iar Antonius Orientul. Iniial i-au revenit i Galliile transalpine. Numrul legiunilor este redus la 11, di ntre care 6 sunt preluate de Antonius i 5 de ctre Octavian. Antonius i arog misiunea de a purta n Orient rzboi mpotriva prilor, punnd deci n aplicare vechiul proiect al lu Caesar. Italia i Gallia cisalpin rmn n principiu domenii comune triumvirilor. Iar Oc tavian va lichida pe Sextus Pompeius i va mpri pmnt n Italia veteranilor de la Philipp , cum li se promisese. Era ns necesar s se identifice loturile de pmnt i s se procure

flot puternic.

Dup Philippi Misiunea unor noi distribuii de loturi agricole se dovedete a fi foarte dificil de pus n practic. Octavian este obligat s recurg la confiscri de proprieti agricole. Efe tul tragic al acestor confiscri apare n Eglogele lui Vergiliu, care ns l glorific pe O ctavian. Pmnturile municipale nu erau suficiente. n ultim instan, aceste mproprietrir emulumesc pe toat lumea; pe cei expulzai de pe ogoarele lor i pe veteranii care nu p rimiser destul pmnt (Suet., Aug., 13, 4). Asemenea nemulumiri generalizate sunt abil exploatate de Lucius Antonius, fratele triumvirului, i de Fulvia, soia adevratului nvingtor de la Philippi. Fulvia era mniat pentru c Octavian i-o trimisese acas la ea pe Claudia, rmas fecioar. Nu o luase n cstorie sau aceasta nu se consumase. Ei strigau pretutindeni c mproprietririle veteranilor sunt insuficiente i totodat deplngeau soar ta celor expulzai de pe ogoarele lor. Lucius Antonius ncearc s ajung n Gallia, unde st aionau legiuni fidele fratelui su. Este ns interceptat i silit s se nchid n Perusia Perugia). Octavian l asediaz cu 6 legiuni i oblig Perusia, nfometat, s capituleze n f uarie 40 .C. Rzboiul civil reizbucnise, de data aceasta n interiorul fostei tabere cezariene. Octavian, care acaparase Gallliile, dup moartea oportun a guvernatorulu i lor antoniari*, se nvedereaz nendurtor. Ceti ostile lui, ca Nursia, n Sabinia, i Se num, n Umbria, sunt crunt

lovite. Senatori i cavaleri antonieni sunt ucii la Roma, la idele lui martie 40 .C. (DC, 48, 14, 4-6). Soldaii lui Lucius Antonius trecuser de partea lui Octavian. D ar propaganda antoni-an l prezint pe Caesar cel Tnr ca pe un barbar anacronic. n Galli i, Octavian numete ca guvernatori pe fidelii si, Salvidienus Rufus i Agrippa. Octav ian se nsoar cu Scribonia, mtu a lui Sextus Pompeius, al crui ajutor este solicitat de ctre Mecena, expediat de Caesar cel Tnr n Sicilia. Mnios, Marcus Antonius, de asemen ea ajutat de Sextus Pompeius, debarc la Brundisium, n fruntea unor puternice fore m ilitare. Octavian coboar repede spre Brundisium, mpreun cu trupele sale. ns soldaii ce lor doi triumviri, ostenii de attea rzboaie civile, refuz s lupte unii mpotriva celorl ali. nct triumvirii sunt constrni s ncheie un acord de pace i de cooperare la Brundis , pe 5 i 6 octombrie 40 . Se prevede o nou diviziune a imperiului teritorial al lu mii. Lepidus rmne cu Africa, Antonius cu Orientul, iar 212 Eugen Cizek

Octavian controleaz tot Occidentul. Numai Italia subsist ca domeniu comun. Marcus Antonius i Octavian intr amndoi n Roma, la sfritul anului 40 .C. Comiiile le acordase mai o ovaie", dar ei ptrund n Ora, nvemntai ca pentru un triumf. Desemneaz mpreun inclusiv suffeci, pentru urmtorii patru ani. ntruct Octavia, sora lui Caesar cel Tnr, rmase de cteva luni vduv, datorit decesului soului ei, Gaius Claudius Marcellus, i deo rece murise i Fulvia, aliana de la Brundisium este pecetluit de cstoria ntre Antonius Octavia, la sfritul anului 40 .C. A patra elog vergilian exprim limpede sperana gener lizat de pace, consecutiv acordului dintre triumviri.

Dup Brundisium Dar relaiile dintre triumviri au fost n continuare complicate, nclcite. Ca attea feno mene i raporturi politice din secolul I .C. Pe termen lung Octavian i Marcus Antoni us, att de diferii din punct de vedere al caracterului i al ambiiilor politice, erau condamnai s ajung la un conflict major: unul dintre ei trebuia s dispar. Se reedita finalul primului triumvirat. De fapt, triumvirii aproape nu mai aveau de distrus int republican, anticezarian, eventual pompeian. Sextus Pompeius a putut canaliza nu mai foarte relativ i efemer realizarea unei aliane ntre triumviri. De altfel, am co nstatat c nainte de Brundisium, att Caesar cel Tnr, ct i Antonius, ncercaser s se a femer cu Sextus Pompeius. Iar Lepidus cntrea din ce n ce mai puin n interiorul triumv iratului. nct deceniul 40-30 .C. a fost caracterizat de rivaliti mocnite ntre Marcus A ntonius i Octavian, de ambiii puternice, adesea frustrante, de reconcilieri tempor are, de negocieri ndelungi, de scurte conflicte deschise, de curba unor frmntri perm anente, ce nu putea conduce dect la o confruntare decisiv. Lupta pentru putere est e totdeauna teribil. ndeosebi pentru puterea absolut, cci restaurarea republicii dev enise imposibil. Ori aproape imposibil. Adesea bolnav, Octavian s-a nvederat a fi u n excelent gestionar. El i alesese colaboratori remarcabil de performani. Ne referi m, n primul rnd, la Gaius Clinius Maecenas, adic la Mecena, nscut n 70 .C. i mort n 8 Aparinea unei bogate familii de cavaleri din Etruria. A rmas toat viaa cavaler i nu a ocupat nici o magistratur. Acest statut juridico-social nu l-a mpiedicat s guvern eze uneori n absena lui Octavian. A creat mecenatul, proteguirea scriitorilor, i un puternic cerc cultural-politic. ntre 40 i 23 .C, a fost principalul sfetnic al lui Octavian. Negociator redutabil toat viaa, a tiut s afle, n mai multe rnduri, un teren de nelegere cu Marcus Antonius. ns Octavian a beneficiat i de suportul oferit de ctre Marcus Vipsanius Agrippa (63-l2 .C), de asemenea provenit din ordinul ecvestru, n s intrat n senat. Era un prieten de tineree al lui Octavian. Dup moartea lui Caesar, l nsoise pe Octavian la Roma. Agrippa fusese tribun al plebei n 49, pretor n 40 .C, c a s devin guvernator n Gallii, ntre 39 i 38 .C, i consul n 37. A fost cel mai compete general al lui Octavian. Sextus Pompeius bloca ns aprovizionarea cu gru a Romei. El i furise n Sicilia o puternic baz naval. Anumii cercettori au afirmat c se afla n ma thalassocraie, ultima dominaie naval a antichitii. Eforturile pretorului Agrippa d e a asigura aprovizionarea Romei i divertismente, inclusiv jocurile apollinare, d esfurate ntre 6 i 13 iulie 40, n-au dat rezultatele SFRTCL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 21 3 scontate. nspimntat de psxiia alimentar, plebea nevoia s-a agitat mereu. nct n dece 0 s-a produs o adevrat revolt pe strzile Romei. Chiar sigurana fizic a lui Octavian i lui Antonius a fost pus n primejdie: a fost necesar intervenia n for a soldailor (Ap Ciu., V, 8; DC, 48, 31). Triumvirii m dispuneau de resurse financiare, n vederea

lansrii imediate a unei ofensive mpotriva lui Sscus Pompeius. Iar militarii erau obosii. S-a recurs atunci la negocieri, Intermediate de Scrjxoius Libo, tatl vitre g al lui Sextus Pompeius, pe a crui mam acesta o luase de soie, i socn ii lui Octavi an. Antonius i Octavian s-au ntlnit, undeva ntre Misenum i Puteoli, cu Sextus Pompeiu s. Pe nava amiral a lui Sextus Pompeius a fost semnat un acord de pace, n vara an ului 39 i.C. n schimbul garantrii pcii pe mare i aprovizionrii libere a Romei, i s-a recunoscut lui Sextus Pompeius autoritate asupra Siciliei, Sardiniei, Corsicei i i s-a promis un consulat pentru sul 38 .C. i guvernarea Achaiei. I s-au fgduit de as emenea consulate, n 35-31 .C, pentru prietenii si. S-a hotrt

o amnistie politic general (App., Ciu., 5, 69; DC, 48, 36-37). ns aceist amnistie l-a lipsit pe Sextus Pompeius de sprijinul multora dintre susintorii lui, care au rev enit la Roma. n septembrie 39, Antonius s-a ntors n Orient spre a ntreprinde campani a mpotriva prilor. Sardinia a fost predat lui Octavian de unul dintre locotenenii" lui Sextus Pompeius, care l trdase. Achaia nu a fost ncredinat lui Sextus Pompeius. Mai mult dect att Octavian a divorat de Scribonia, chiar n ziua cnd aceasta i nscuse o fii pe Iulia. Repudierea Scriboniei, survenit n decembrie 39, a fost considerat ca un gest ostil fa de Sextus Pompeius. n 17 ianuarie 38, Octavian s-a cstorit cu frumoasa i ambiioasa Livia Drusilla, nscut la 30 ianuarie 58 .C. Descindea din ginta Claudia, dar tatl su, republican intransigent, fusese adoptat de ctre Livius Drusus. Ea era cstorit cu Tiberius Claudius Nero, un oportunist politic. Fost partizan al lui Caes ar, trecuse n tabra cezaricizilor, dup idele lui Martie. Livia nscuse, n 42 .C. un fiu , viitorul mprat Tiberiu. Dar Octavian a ntlnit-o, s-a ndrgostit de ea i Claudius Nero ntors din exil, a acceptat s i-o cedeze. Octavian s-a cstorit cu ea n 17 ianuarie 38 , la trei zile dup ce Livia nscuse un al doilea fiu, pe Drusus (Suet., Claud., 1, 1). Se optea la Roma c Drusus era n realitate fiul lui Octavian. Sextus Pompeius a ripostat prin reluarea operaiilor navale de piraterie. O prim operaie militar mpotriv a lui Sextus Pompeius a euat. Noi friciuni au intervenit ntre Antonius i Octavian. C u toate acestea, aproape de Tarent, cei doi au rennoit i prelungit pe nc cinci ani t riumviratul, n primvara anului 37 .C. Au hotrt s lupte mpreun mpotriva lui Sextus Po s.

In 36 .C, Sicilia a fost atacat pe trei fronturi maritime, de Lepidus, sosit din A frica, de flota lui Octavian, care opera pe coasta occidental, sub comanda lui Ag rippa, i de cea a lui Antonius, angajat pe coasta oriental a insulei. Agrippa l-a nf rnt nti pe Sextus Pompeius la Mylae, iar, la 3 septembrie 36 .C, a repurtat o victor ie decisiv la Naulochus. Sextus Pompeius i-a pierdut flota i a fugit n Orient, unde a fost executat. Sicilia a fost aspru pedepsit de ctre Octavian; n special interior ul insulei a fost ruinat, supus devastrii totale. Pe de alt parte, btlia de la Naulo chus a marcat i lichidarea practic a triumviratului. Lepidus a fost acuzat de trdar e. Se pare c, efectiv, el dusese tratative secrete cu Sextus Pompeius, nainte de N aulochus; de altminteri, forele sale nu interveniser deloc n desfurarea marii btlii na ale. Mai mult dect att, dup Naulochus, el ncercase s regrupeze vestigiile forelor lui Sextus Pompeius i s-i afirme autoritatea sa de triumvir. Totui soldaii si au refuzat s l urmeze mpotriva lui Octavian. A fost practic arestat, i s-a luat Africa i a fost instalat la Roma ntr-un fel de domiciliu forat, aprat numai de calitatea de 214 Eugen Cizek pontijex maximus, conferit n compensaie pentru pierderea zonei pe care o controlase. Triumviratul ncetase s mai existe, nct se profila clar spectrul unui n ou rzboi civil ntre cei doi stpni ai lumii romane. Octavian s-a ntors la Roma, unde a celebrat o ovaie". Cci luptase doar mpotriva unor ceteni romani. Senatul i confer dr ul de a purta n permanen o cunun de lauri. O statuie mbrcat n aur i se ridic n For. tribuie i puterea tribunician pe via, cu drept s ad pe bncile rezervate tribunilor pl i. Se zmislete, n jurul persoanei sale, o anumit mistic personal: se consacr un templu lui Apollo, alturi de casa lui Octavian de pe Palatin. Apollo devine oficial prot ectorul lui Octavian. Dispune de 45 de legiuni, adic de aproximativ 300.000 de so ldai i de 600 de corbii de lupt. Declar nchis perioada rzboaielor civile. Se afieaz taurator al pcii i al ordinii. Arde toate actele privitoare la rzboiul civil Trece la reprimarea tlhriei, prospere n Italia, datorit tulburrilor politico-militare anter ioare.""

Antonius n Orient: dispariia triumviratului Triumviratul a devenit un fel de duumvirat, conducere n doi a imperiului teritori al al Romei. Totui Marcus Antonius i continua aventura oriental. Dup Philippi, Antoni us se deplasase n Orient, unde stabilise noi dri, sancionase ceti i regi vasali, care susinuser pe cezaricizi, i recompensase pe cei ce li se mpotriviser. Cetatea Efesulu i l-a ntmpinat cu cinstiri excepionale i extravagante. Alaiurile membrilor asociaiilo r dionysiace de actori, technites, l-au aclamat ca pe noul Dionysos, neos Dionys os. nc de atunci Marcus Antonius a fost fascinat de modelul furnizat de mitul lui Alexandru, de filoelenism, de basileia elenistic, de mirajul Orientului. A convoc at la Tarsus, n Cilicia, pe Cleopatra a Vil-a, regina Egiptului, revenit n ara ei du

p asasinarea lui Caesar i acuzat de a-l fi susinut pe Cassius. Oportunismul ambiios a l Cleopatrei nu avea limite! ntlnirea dintre Antonius i Cleopatra s-a desfurat cu un fast uluitor. Tnra regin l-a fascinat total pe Antonius. Zeia Venus venise n ntmpinare noului Bacchus (Plut., Ant., 3l-32). Prins n mrejele Cleopatrei, n toamna anului 41 .C, triumvirul a urmat-o la Alexandria, unde cei doi au dus o via inimitabil'", de o extravagan de nebnuit. n iarna 40-41 .C, ei au trit n mijlocul desftrilor i prob unor contacte culturale cu Orientul stupefiant. Este probabil c atunci Cleopatra a insinuat n mintea lui Marcus Antonius ideologia elenistic a unei autocraii diony siace. Ea a orchestrat o propagand care l nfia nvestit cu atribuiile mistice ale lui nysos-Bacchus-Liber i i punea pe seam o ascenden herculean. Artitii l figurau ca pe O is i ca pe noul Dionysos, n timp ce Cleopatra era nchipuit ca o ipostaz a zeiei Isis ( Plut., Ant., 4,l-3; 24-28; 33, 7; 57, 8-l0; 60,5; 71,4-5; 90,4)."' nc n 41 .C. Anton ius intervenise n Siria, invadat de pri, pe care i sprijinea Labienus, nzestrat cu tit lul de imperator prtie (parthicus). Triumvirul a lansat un raid pn la Palmyra, ceta te caravanier situat la extremitatea estic a deertului. Totui, n primvara lui 40, cum m artat, Antonius a trebuit s revin n Italia. Pe drum, la Atena, s-a ntlnit cu Fulvia, sojia sa, care, dup ce i-a fcut o scen violent, ncrcat de reprouri, a czut bolnav t dup cteva sptmni (contribuia Cleopatrei?). Dup Brundisium, Antonius se ntoarce n O , dornic s zdrobeasc pe pri. Acetia, sub comanda trdtorului" Labienus (al Romei, nu n i al cezarienilor) i a lui Pacorus, fiul regelui part Orodes II, ocupaser nu numai Siria, ci ptrunseser i n Asia Mic. In 39 .C, Publius Ventidius SFRITUL CRIZEI REPUBL I ROMANE

215 i nfrnge pe pri la Porile Ciliciei i la Muntele Amanus. Marcus Antonius a petrecut iar a 39-38 la Atena, mpreun cu Octavia, tnra sa soie. n 38 .C, Ventidius nimicete forel nsive partice la Gindarus, unde cade pe cmpul de lupt nsui Pacorus. In Siria, Samosa ta este recucerit de trupele lui Antonius. De asemenea, este ocupat Armenia. n mart ie 36,

Antonius, care recrutase noi militari romani n Italia, iniiaz o expediie considerat d e el ca decisiv, mpotriva Parthiei, cu o armat format din 100.000 de oameni: 60.000 de legionari, 10.000 de clrei galii i hispani, 30.000 de auxiliari, dintre care 16.0 00 erau armeni. Marcus Antonius urmeaz planul alctuit de Caesar, nct se preconiza un mar asupra Ecbatanei, capitala Mediei, prin nord, prin Armenia i Media Atropatene , la sud-est de Marea Caspic. Spre a asigura rapiditatea ofensivei sale, Antonius comite eroarea de a lsa n urm bagajele armatei i materialul militar necesar asediul ui. Se npustete asupra oraului Phraaspa, capitala Mediei Atropatene. Dar nu reuete so cucereasc, n vreme ce prii distrug convoaiele de aprovizionare ale armatei sale i s pulber coloanele auxiliarilor armeni. In pragul iernii, Antonius este obligat s se retrag spre Armenia. Aceast retragere, care a durat 27 de zile, a fost foarte pen ibil; romanii au putut pierde pn la 24.000 de oameni. De aceea a fost asemuit cu ret ragerea lui Napoleon din Rusia, nct, chiar dac a evitat reeditarea dezastrului de l a Carrhae, Antonius a suferit o grea nfrngere. n 36, Antonius se cstorete oficial cu C leopatra. Se mbrca n veminte greceti, n hlamid, i cultiva un fast regal mirific, de t elenistic. Divertismentele extravagante i exuberante nu lipseau de la curtea de l a Alexandria. Marcel Le Glay se ntreba dac Antonius nu aspira la un titlu regal pe ntru a combate pe pri. i dac, pe lng dorina de a aduna aur, bogii i glorie, Antoniu tima campania partic drept o etap n vederea alctuirii unui mare regat oriental, care s includ i Egiptul. n planurile Cleopatrei, asumate de triumvir, se amestecau imita rea lui Alexandru i cea a lui Caesar, imitatio Caesaris. In iarna anului 35, la A lexandria, Marcus Antonius accentueaz factura elenistic, teocratic i autocratic, a pu terii sale. Neglijeaz reprourile nefericitei Octavia i ale colegului su de la Roma. Spre a contrabalansa campania euat mpotriva Parthiei, Antonius atac Armenia, al crei rege Artavasde l trdase. l ia prizonier i l trimite la Alexandria, ca s figureze n tri mful su, celebrat tocmai n acest ora. Ideea unui triumf celebrat la Alexandria scan dalizeaz profund pe romani. Circul zvonuri, care i atribuie ideea, cndva pus i pe seam a lui Caesar, de a transfera capitala imperiului teritorial al Romei la Alexandr ia (DC, 5, 4). Nu este de altfel imposibil ca Antonius ori mai degrab Cleopatra s fi avut n vedere un bicefa-lism politic, n cadrul cruia Occidentul ar fi fost gesti onat de Roma, iar Orientul de Alexandria elenistic. De altfel Antonius arbora o p oligamie ostentativ: avea oficial dou neveste, Octavia roman i Cleopatra greco-orien tal (Plut., Ant., 36, 6 i 25-29; 59, 9; 74, 1; 88, 4). La Alexandria, Marcus Anton ius iniiaz noi restructurri teritoriale ale Orientului, care sunt percepute ca osti le intereselor Romei. nc anterior, el configurase structura regatelor clientelare din Orientul roman: lui Amyntas i se atribuiser Galatia i Anatolia meridional, lui Polemon Anatolia septentrional i Armenia Mic, lui Arcelaus Cappadocia, lui Herodes o zon palestinian, la sudul Siriei. Noua restructurare se desfoar n prezena celor doi oi, Antonius i Cleopatra, aezai pe tronuri de aur. Cei trei copii ai lor, dintre car e doi erau gemeni, purtau veminte regale, adecvate teritoriilor unde urmau s domne asc. Iar Ptolemaios XIV era mbrcat 216 Eugen Cizek n ca un faraon. Regatul su urma s cuprind nu numai Egiptul, ci i o parte din coasta fenician, Iudeea i un segment din Arabia. Ct privete copiii cuplului regal-elenistic (Antonius i Cleopatra), Alexandros Helios, mbrcat ca rege ahemenid medo-persan, pr imete Armenia i teritorii situate la est de Eufrat, Cleopatra Selene, Cyrenaica, i ar Ptolemaios, n inut de rege macedonean, Koile-Siria, o parte din Fenicia i Cilicia , meleaguri la vest de Eufrat. Se pune n oper un dispozitiv, ornduit pe mai multe n ivele, n fruntea cruia se aflau Cleopatra-Isis i oarecum Antonius. n concepia cuplulu i regal, acest dispozitiv nu trda cauza Romei, ci dimpotriv o slujea. De aceea Ant onius a i cerut ulterior ratificarea senatorial a acestei structuri. ncepnd din 34 .C , monede orientale vor figura pe avers pe Antonius purtnd tiara pe cretet, ca evoc are a victoriei asupra Armeniei, iar pe revers vor reprezenta pe Cleopatra, avnd un bust foarte roman! Aceleai monede o proclam totui regin a regilor. Pe de alt parte , tot n 35 .C, Marcus Antonius a solicitat lui Octavian subsidii n soldai i n material e de rzboi, n vederea unei noi ofensive antipartice. Caesar cel Tnr i-a trimis dou mii de soldai d

e elit i materiale militare. A condiionat expedierea unor ajutoare mai substaniale d e repudierea Cleopatrei i de reluarea normal a cstoriei cu Octavia. n martie, Octavia s-a mbarcat cu puine subsidii i, de la Atena, i-a prevenit soul, aflat atunci n Siria , c se ndreapt spre el. Antonius a refuzat condiiile puse de Octavian i a ordonat soie i sale s se ntoarc la Roma. Efectiv Octavia se stabilete la Roma, n locuina lui Antoni us, a crui unic soie legitim se consider. Ea refuz propunerea lui Octavian de a prsi a lui Antonius. Propaganda lui Octavian a utilizat cu profit situaia soiei romane prsite de un brbat sedus de o oriental perfid." Clivajul ntre duumiviri se adncea, n spectiva unui nou rzboi civil.

Ruptura final Apollo trebuia s-l nfrunte pe Dionysos. ncepnd din 35 .C, relaiile dintre Octavian i A tonius se deterioreaz progresiv, sub impactul nenelegerilor familiare i ndeosebi al a mbiiilor, rivalitilor politice i al manevrelor propagandistice viclene. Adevrata miz, bine camuflat de manipulri abile de opinie, este stpnirea ntregii lumi romane. Dou sbi nu puteau ncpea la infinit n aceeai teac. Occidentul roman nu putea accepta separare a de Orientul elenistico-roman, iar Cleopatra i secunzii ei aspirau la mai mult d ect la controlul asupra Estului. S nu uitm c regina petrecuse civa ani la Roma. Fiecar e dintre cei doi competitori dispune de resurse importante. Antonius se plaseaz n fruntea unui Orient bogat, a unei flote numeroase i a treizeci de legiuni, comand ate de un stat major format din nobiles, care aparineau anumitor familii reputate ; se

amalgameaz aici cezarienii, supravieuitori ai faciunilor pom-peiene i catoniano-repu blicane. Caesar cel Tnr dispune de patruzeci de legiuni, alctuite din soldai devotai siei i temeinic antrenai, iar statul su major este compus ndeosebi din oameni noi", ho mines noui, fideli lui, mai cu seam datorit faptului c-i datoreaz statutul social, c ariera i condiia material avantajoas. Pe deasupra, n virtutea unui tradiionalism itali c, dibace exploatat propagandistic, Octavian atrage de partea sa reziduurile rep ublicane i pompeiene aflate la Roma i n Italia. La SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 2 17 Roma nu se mai vorbea dect de egipteanc i de influena nrobitoare, exercitat de ea, asupra lui Antonius. Dei, n realitate, Cleopatra era greco-macedonean i deloc egipte an. Pe de alt parte, se apropia anul 32 .C. i expirarea oficial a ceea ce mai rmsese d n triumvirat. Chiar n 35 .C, triburile illyrice se rscoal pe neateptate. Ele ameninau Italia i coast dalmat. Caesar cel Tnr afl astfel un mijloc de a compensa gloria militar a lui Anton ius, eclipsat de vicisitudinile campaniei partice. Concomitent el demonstreaz c leg iunile servesc nu numai pentru rzboaie civile, ci i pentru aprarea Italiei. El este chiar rnit n timpul asediului unei aezri ntrite, unde a luptat ca simplu soldat. ntor la Roma, pentru cteva luni, Octavian acord privilegii i statui Liviei, nevasta sa, i Octaviei, sor a sa, dar i soie la abandonat de Antonius. Se sugera astfel c Octavia i cele dou femei din familia lui circumscriau o triad terestr de asemuit cu cea de pe Capitoliu, a lui lupiter, Iunona i Minerva. Octavia se ocupa de creterea fiicel or ieite din csnicia cu Antonius. Ambele se numesc Antonia. Dar creteau i copiii lui Antonius, procreai de Fulvia, mai ales Iulus. Un alt fiu al Fulviei i a lui Anton ius, numit Antyllus, se stabilise la Alexandria, unde sfrete tragic. Caesar cel Tnr a fl c se produsese o sediiune n Dalmaia. nct n 34, el intervine din nou n Illyria. Oc n exploateaz propagandistic succesele locotenenilor" si, n special ale lui Agrippa. A ceti secunzi vor beneficia de triumfuri n anul urmtor. n acelai an 34 .C, cu toate c a lat la Alexandria, Marcus Antonius asum la Roma un nou consulat. Practic, se decl aneaz un rzboi rece, desigur psihologic. La 1 ianuarie 33, Octavian este, la rndul su , consul. El anun oficial ruptura de Antonius. Marcus Antonius a ripostat printr-o misiv, expediat senatului i poporului, n textul su, el reclam jumtate din recrutrile ectuate n Italia i, pentru c Lepidus fusese lipsit de posesiunile sale, cere parte din Sicilia i din Africa roman. n tot cursul anului, cei doi rivali fac apel la opi nia public. Antonius propune lui Octavian s abdice amndoi din puterile triumvirale. Se afla n cauz o manevr insidioas, ntruct Antonius rmnea oricum stpnul Orientului, consort" al Egiptului. Octavian nici nu rspunde acestei sugestii. Loviturile sub c entur" - sit uenia uerbis - manevrele deloc curate nu lipsesc din aceast confrunta re propagandistic. Tabra lui Octavian reproeaz lui Antonius gustul nenfrnat pentru vin , patima banchetelor prelungite, relaiile adultere cu regina Cleopatra. Pamflete, puse n circulaie de adepii lui Antonius, acuz pe Octavian de violarea unor fete i un or femei mritate. n acest rzboi al pamfletelor, calomnia este regin. Manevrele lui O ctavian sunt mai iscusite. Patru ani dup ce fusese consul, Agrippa accept o retrog radare i, n 33 .C, asum edilitatea. n aceast calitate, vegheaz asupra aprovizionrii c p a Romei, care este sensibil mbuntit. Organizeaz jocuri, ntinse pe 59 de zile, i de c intrarea n bile publice va fi gratuit pre de 170 de zile. Masa plebei nevoiae era pr ofund cezarian, fascinat de existena inimitabil i incredibil dus de Antonius i de Cle tra. De altfel, Cleopatra destabiliza opinia public, pompnd" mult aur n Italia25. Es caladarea conflictului latent ntre duumviri se acutizeaz clar n anul 32 .C. La 1 ian uarie, consulatul este asumat de doi suporteri activi ai lui Antonius: Gnaeus Do mitius Ahenobarbus i Gaius Sosius. Antonius le cere s citeasc, ntr-un senat care aju nsese s numere o mie de membri, lista aciunilor sale i s obin ratificarea lor. Desigur se referea prin excelen la organizarea Estului imperiului Romei. ns consulii ezit. A tunci stpnul Orientului expediaz senatului o nou scrisoare, n care, anunnd faptul c p rile sale triumvirale expirau, propune din nou s

218 Eugen Cizek le abandoneze. Iar, la 1 februarie 32 .C., consulul Sosius ntreprinde n senat elogi ul lui Marcus Antonius i solicit msuri mpotriva lui Caesar cel Tnr. Acesta prsete n ma, pentru a se ntoarce n Ora i a orchestra o lovitur de stat. Apare n reuniunea senat ului, nconjurat de militari i de prieteni narmai. Se aaz ntre cei doi consuli i roste cuvntare moderat, unde ns i apr tactica politic i blameaz pe Antonius i pe susi

a. Consulii rmn mui, dar, dup ncheierea reuniunii, fug n grab din Roma spre Efes, nso trei sute de patres, favorabili lui Antonius. Lovitura de stat reuise. Pe de alt parte, numeroi antonieni dezaprobau influena Cleopatrei asupra lui Marcus Antonius , luxul ostentativ i exotic al modului de via dus de cuplul regal". Unii se ntrebau d ac rzboiul deschis mpotriva lui Octavian era oportun ori doreau cel puin ca regina s nu participe la conflictul militar. n ce l privete, Antonius pregtete intens rzboiul. Se narmeaz i, nsoit de Cleopatra, se deplaseaz spre Samos i apoi spre Atena. De aici, mai sau iunie 32, el scrie Octaviei c o repudiaz i i cere s prseasc domiciliul conjug din Roma. O repudia pentru o regin, considerat de romani ca oriental! Acest fapt a determinat unele defeciuni n tabra antonian. Printre primii ce trdeaz se afla un anton ian din totdeauna, Lucius Munatius Plancus, fondatorul coloniei Lugdunum (azi Ly on), care l urmase pe Marcus Antonius n Orient, unde l slujise ca procurator al desftr ilor", procurator ab uoluptatibus. Plancus sosete la Roma i l informeaz pe Octavian c Antonius redactase un testament, ncredinat spre pstrare vestalelor. Atunci Octavia n nu ovie i recurge la o nou lovitur de for. Smulge vestalelor testamentul lui Antoniu i l d publicitii, inclusiv ntr-o reuniune a senatului. Antonius confirma redarea unor teritorii copiilor avui cu regina Egiptului i afirma c Ptolemaios Cesarion era ade vratul fiu al lui lulius Caesar. Fapt mai grav, solicita ca, dup moarte, corpul s-i fie incinerat n Forul roman, dar nmormntat la Alexandria. Nu spunea nimic de cele dou Antonii, fiicele sale i ale Octaviei. La Roma s-a declanat un imens scandal. Ca esar cel Tnr exploateaz testamentul i susine cu ostentaie c Antonius rupsese orice leg r cu Roma. Aduga c astfel Antonius inteniona s transfere la Alexandria capitala imper iului. n iulie 32, un senatus consultam destituie pe Antonius din toate competenel e lui i declar rzboi Cleopatrei. Antonius va obine jurmnt de credin din partea aliai orientali. La rndul su, Octavian conserv puteri extraordinare i, ncepnd din 31 .C.,

exercit anual consulatul.

Octavian pune n oper un nou act, contrar uzanelor instituionale ale Romei. El nsui l p ezint n memoriile sale, Res Gestae. El reliefeaz c, n toamna anului 32 .C, ntreaga Ita ie i-a jurat credin ca unui conductor militar, spre a-l vedea nvingtor la Actium. Ace lai jurmnt a fost prestat de Gallii, Hispanii, Africa, Sicilia i Sardinia. Printre c ei nrolai sub stindardele sale se aflau 700 de senatori, dintre care 83 fie fusese r, fie vor deveni consuli, i 170 de foti ori viitori pretori (Mon. Ane, 25). Acest jurmnt colectiv, aceast concertare general, coniuratio, este apreciat de propaganda l ui Octavian ca asigurndu-i poziia de aprtor al libertii", uindex libertatis, ntr-un r drept (DC, 50, 4, 6). n realitate, se utiliza o ilegalitate flagrant. Octavian nu mai asum competene decisive, ncredinate de senat i de popor, ci se prevaleaz de un ju rmnt colectiv, prestat de toi occidentalii, probabil chiar de neceteni, de peregrini. Chiar dac, n textul elaborat de el nsui, se opereaz o disjuncie ntre Italia cetenil mani pe de o parte i senatori consulari ori pretorieni i peregrini pe de alta. Chi ar dac ulterior procedura instituit de Caesar cel Tnr se va permanentiza i legaliza. Fr ndoial, contientiznd ritualismul i formalismul roman, ataamentul fa de datina st Caesar cel Tnr a uzitat o cutum arhaic n declararea rzboiului mpotriva SFRITUL CRIZE UBLICII ROMANE 219 Cleopatrei. Cci nu se putea recurge la rituri strvechi ca s se d eclare rzboi altui roman, adic lui Marcus Antonius, de altfel estimat ca subjugat de o regin impudic. Pe de alt parte, se sugera c nu va urma un epilog al rzboaielor c ivile, ci un rzboi mpotriva unei basilei elenistice, care amenina Roma. Pe scurt, s -a recurs la colegiul feialilor. Cum cerea ritul, acetia au formulat revendicri adr esate Cleopatrei. Apoi, dup un timp, pater patratus, nsoit de trei martori, a arunc at lancea sa sngerie mpotriva unei coloane de lng templul Bellonei. Coloana simboliz a nendoielnic teritoriul Egiptului. Se lansa o adevrat cruciad mpotriva Estului. Sau, altfel enunat, se trecea oficial de la rzboiul rece, desfurat pe plan psihologic, l a un rzboi cald, dotat cu o ideologie congruent (DC, 50, 4, 5). -26 Se pare c pater patratus nu era altul dect Octavian nsui

Actium: urmrile sale Sfritul anului 32 i iarna 3l-32 au fost folosite de ambele tabere pentru pregtirea c oliziunii hotrtoare. Propaganda a continuat s fie uzitat. Pamflete numeroase ddeau se ama de ridiculizri, de multe ori absurde, ale adversarului. Se ajunge i aici la o manifest escaladare. Fiecare tabr acuza pe leader-ul celeilalte de crime politice i de depravri sexuale. intele erau cutate aproape exclusiv n domeniul vieii private. Da r se impune i o conotaie religioas. In msur mult mai sensibil dect anterior, contencio ul este nchipuit ca o lupt ntre Apollo i noul Dionysos-Bacchus. Anul 31 debutase pri n al treilea consulat al lui Octavian, asociat cu Marcus Valerius Messalla Corvi nus. Mecena primete misiunea de a gestiona Roma i Italia, n absena lui Octavian. La sosirea primverii, Octavian pleac spre Marea Adriatic, mpreun cu o flot numeroas, coma dat de Agrippa. Muli senatori l nsoeau pe Octavian. ntre timp Antonius sosise la rmul i Ionice, n fruntea celei mai importante escadre navale din istoria acelor timpur i. Dispunea de 480 de corbii de lupt i de 500 de nave de aprovizionare. Era slujit de 19 legiuni, susinute de trupe auxiliare asiatice. Profitnd de relaia sa cu Anton ius, Cleopatra consolidase simitor puterea militar, inclusiv naval, a Egiptului. Aad ar Antonius avea la dispoziie 70-75.000 de infanteriti i 12.000 de clrei. Dar fora lui Antonius era subminat de trdri n serie ale exponenilor importani ai statului lui major . De aceea i din alte pricini, Antonius nu ncepe o ofensiv mpotriva Italiei. Octavia n ia iniiativa i strbate Adriatic, susinut de 60.000 -80.000 de infanteriti, 12.000 de clrei i de 400 de nave. Operaii militare se desfoar n trei etape: flota lui Agrippa Peloponezul, ca s loveasc n ariergarda inamicului i s stinghereasc aprovizionarea aces tuia din Egipt. Ocup Patras i Corintul, reteznd contactul antonienilor cu Peloponez ul. n aceast situaie, Antonius este obligat s atace. El i aaz tabra n faa celei a ian, situat pe rmul Mrii Ionice. Dup un eec suferit de cavaleria sa, el se retrage la Actium, la intrarea n golful Ambracia, din Epir. Intenionase s -l asedieze pe Octav ian, dar ajunge acum s fie el nsui asediat. Defeciunile cuprind acum i pe soldaii si d rnd. Muli dezerteaz ori trec de partea lui Octavian. Soldailor romani le repugna un

rzboi, alturi de o regin greco-egiptean, mpotriva altor romani, compatrioii lor. n st rul major al lui Antonius survin grave disensiuni. Cleopatra, ncreztoare n propria flot, sugereaz o lupt naval. Antonius, om al btliilor de pe uscat, dorete o confruntar pe continent. Pn la urm Antonius cedeaz i se decide angajarea unei mari btlii navale. herchez la femme", cum spun francezii. 220

Eugen Cizek Aceast btlie se desfoar la 2 septembrie 31 .C., la Actium, de fapt lng p toriul dominat de templul lui Apollo. Flota romano-egiptean beneficia de superior itate numeric fa de cea a lui Octavian. Dar Agrippa recurge la o stratagem abil. Simu leaz retragerea flotei sale, iar o parte din flota lui Antonius l urmrete. ns flota lu i Agrippa a anihilat practic dispozitivul strategic al escadrelor coaliiei. Cleop atra asist la lupt i, de teama de a nu fi prins n curs, prsete btlia, pe vasul su mat de 60 de corbii egiptene. Observnd defeciunea Cleopatrei (o trdare?), Marcus Anto nius fuge i el cu o parte dintre navele sale. Voise Cleopatra s urzeasc un iretlic d e rzboi, neneles de Antonius? Era ea grbit s se ntoarc n Egipt, unde se produceau gr ezordini? n orice caz armata de uscat nici nu participase la lupt. Antonius i-a or donat s se

retrag spre Macedonia i Asia Mic. Ins soldaii demoralizai au preferat cu toii s treac partea lui Octavian. Totui, lui Marcus Antonius i rmneau suficiente fore, spre a ncerc a s-l stopeze pe Octavian n Siria sau n Egipt. Numeroi cercettori consider c la Actium nici nu s-a desfurat o adevrat btlie, ci doar o simpl ciocnire naval. Efectele psihol ce au fost ns de nemsurat. Oare celebra btlie de la Valmy, din 20 septembrie 1792, ntr e noua armat francez i trupele prusiene, disciplinate i bine antrenate, ncheiat cu vic toria soldailor revoluiei franceze, nu s-a soldat tot cu o ciocnire modest? Numai G oethe a neles atunci c se producea o cotitur istoric. Mult mai trziu, dup Actium, Cass us Dio va reliefa c a intervenit n acel moment o relevant cotitur istoric. Caesar cel Tnr a dobndit stpnirea ntregii lumi romane, nct Principatul su a fost calculat nce 2 septembrie 31 .C. (DC, 51, 1,2). Propaganda lui Octavian a exploatat la maximum i a exaltat aceast victorie de la A ctium. Poeii de la Roma cnt pacea ncununat cu laurii de la Actium (Ov., F., 1, 7 v. 7 11) ori izbnda Occidentului asupra Orientului (Hor., O., 3, 4, v. 42). nsui Vergili u l va figura pe Octavian, luptnd, mpreun cu senatorii, penaii i zeii Romei, mpotriva nei regine asistate de diviniti barbare monstruoase, ca Anubius ltrtorul. Aceti montri au luptat zadarnic mpotriva lui Neptun, zeiei Venus, Minervei i, desigur, mai ales mpotriva lui Apollo (Verg., En., 8, vv. 675-710). Octavian trece prin Atena i ins ula Samos. ncepe reorganizarea Orientului roman, n iarna 3l-30. Este totui obligat s ntreprind, n plin iarn, o cltorie-fulger n Italia, unde Lepidus, fiul fostului tri , ncercase s dea o lovitur de stat i unde veteranii legiunilor sale se rzvrteau. ntre imp, la Alexandria, Antonius i Cleopatra i mpreau timpul ntre ceremonii fastuoase, div rtismente felurite i proiecte politico-militare utopice. Sindromul maniaco-depres iv al lui Antonius se manifesta din plin. Fostul triumvir era dominat de o melan colie progresiv. Cu toate acestea Antyllus mbrac toga viril. Prin Siria, Octavian i C ornelius Gallus se apropie de Egipt. Antonius sfrete prin a solicita lui Octavian sl lase s triasc la Atena, ca simplu cetean. Iar Cleopatra trimite daruri lui Octavian i se declar pregtit s abdice n favoarea copiilor si.

Dup cteva lupte victorioase, cavaleria lui Octavian ajunge, n 31 iulie 30, n suburbi ile Alexandriei. Trupele Romei ocup Alexandria la 1 august 30 .C. Antonius se sinu cide i moare n braele Cleopatrei. Caesar cel Tnr trateaz regina cu blndee, deoarece v s-o mpiedice s ascund bogiile incalculabile ale Lagizilor. Are loc o ntrevedere ntre l i Cleopatra, n cursul creia fiecare ncerca s-l nele pe cellalt. SFRITUL CRIZEI RE I ROMANE 221 Cleopatra, siren desvrit, se strduiete zadarnic s-l seduc pe Octavian. ecin, se sinucide. Caesar cel Tnr convoac alexandrinii; n grecete, fgduiete c i v stea zeului lor Serapis, a. lui Alexandru, frumuseii oraului i conceteanului lor Ariu s, prietenul su (Plut, Ant., 103; DC, 51, 16, 3). Transform Egiptul ntr-o provincie roman de un tip specific. Vom reveni n alte capitole asupra statutului Egiptului. Arius a jucat un rol important n ultimele scene ale tragediei Lagizilor. Caesari on plecase spre Indii, ncrcat de avuii, dar preceptorul su l-a convins s se ntoarc la lexandria, spre a prelua conducerea regatului. Aici ns Octavian l-a executat pe ac est adolescent de cincisprezece ani. Era primejdios s fie lsat n via fiul autentic al lui Iulius Caesar (Plut., Ant., 104; DC, 51, 15, 5). O band de soldai romani l-a prins i decapitat i pe Antyllus, refugiat lng altarul consacrat lui Iulius Caesar de ctre Cleopatra. Copiii Cleopatrei i ai lui Antonius au fost ns cruai .27

Dup Actium Consecina cea mai revelatoare a btliei de la Actium i a efectelor ei rezid n faptul c ctavian, chiar n msur mai sensibil dect Iulius Caesar, a devenit stpnul unic, absolut, al imperiului teritorial al Republicii. Incontestabil, anexarea Egiptului a conv ertit Mediterana n lac roman; doar Mauretania rmsese n afara teritoriilor gestionate direct de ctre Roma. Pe de alt parte, dup eliminarea cuplului regal de la Alexandr ia, Octavian trebuie s se fi gndit la furirea unui nou cadru instituional, care s lic hideze definitiv Republica, fr s aib aerul de a o face; voia s creeze un stat ambiguu , dar relativ stabil, monarhic cu pruden, cu deghizri pertinente. Trebuia evitat cap cana basileei preconizate de Caesar i de Marcus Antonius, pe care opinia public ro man nu era dispus s-o accepte. ns chiar o schimbare fundamental, discret iniiat, trebu a pregtit treptat. n 28 .C, Octavian va promova msuri legislative deosebit de revelat

oare. Va reorganiza senatul, n virtutea unei radicale alegeri a curiei", lectio se natus, i va prelua misiunea de prim senator al naltului consiliu al statului, ca p rinceps senatus. Mai ales deoarece, nc nainte de Actium, Octavian devenise conductoru l", dux, al romanilor. Fusese nvestit cu o anumit putere tribunician. n consecin, cons tatm c, n 29 .C, Octavian a putut exclude pe cineva din tribunatul plebei (DC, 52, 4 3, 2). nc din 43 .C, se conferise lui Octavian un imperium (Mon. Ane, 4). De asemen ea, soldaii l salutaser ca imperator, general victorios, iubit de zei, ncepnd din lun a aprilie a aceluiai an. Octavian era imperator i, ca fiu al lui Caesar, din 40 .C, se intitula imperator Caesar fiu al divinului Iulius", imperator Caesar diui Iul iifilius. n 16 aprilie 29 .C, i se atribuie, ca permanent, titlul de imperator. Pentru moment, la nceputul toamnei anului 30 .C, Octavian structureaz noua provinci e a Egiptului. Viziteaz mormntul lui Alexandru. Era el oare fascinat de mitul cele brului cuceritor macedonean, de visul unei mreii fastuoase? Rspunsul nu poate fi de ct afirmativ. Dar Octavian, care nu recuza violena, msurile extreme, cnd erau indisp ensabile, tia s fie moderat, precaut. Nu va imprima niciodat structurilor politice create de el o factur ostentativ greco-ori-ental. Iniiaz purificarea apelor i a albie i Nilului i ntemeiaz oraul Victoriei", Nicopolis,

Eugen Cizek pe locul taberei sale de la Actium. Ora hrzit zeilor Marte i Neptun. Decide mrirea te mplului lui Apollo i ornduirea anumitor jocuri cvincvenale, comemorative ale victo riei de la Actium. La Roma, la 13 septembrie 30, Octavian primete de la senat cun una obsidional, odinioar conferit generalilor de soldaii salvai de la masacru. n Forul lui August, aceast decernare a cununei obsidionale va figura pe soclul statuii l ui Octavian (Plin., 22, 6, 3). Caesar cel Tnr petrece iarna 30-29, cltorind nti n Siri , pn la Eufrat. La 1 ianuarie 29, la Samos, ncepe al cincilea consulat. Orientul, p opulat de regate vasale i de provincii anterior fidele lui Marcus Antonius, pune probleme complicate. Octavian reorganizeaz dispozitivul roman, unde cele trei pro vincii, Asia, Bithynia-Pont i Siria, erau flancate de mici state clientelare. Se intereseaz de Armenia, ns nu o ocup din nou. La 11 ianuarie 29, la Roma a fost nchis templul lui Ianus: porile lui erau deschise n timp de rzboi. nchiderea lor ilustreaz inaugurarea unei ere de pace i prin excelen sfritul rzboaielor civile. Cteva ceti gr iau numele de Caesarea. La nceputul verii anului 29, Octavian se ntoarce la Roma. Mulimea, avnd n frunte magistraii, l ntmpin cu pomp la poarta Capena. n sfrit, n ugust 29, Octavian celebreaz, cu un fast orbitor, un triplu triumf: asupra illyri lor, asupra Cleopatrei, la Actium, i n sfrit asupra Alexandriei. Pe strzile Romei, pr intre mase de romani entuziati, se succed parade somptuoase. In prima zi, se cele breaz izbnda repurtat asupra pannonienilor i dalmafilor. Ziua urmtoare este hrzit vic iei de la Actium, iar ultima cuceririi Egiptului. Este prezentat prada luat n Egipt i imaginea Cleopatrei, mpodobit cu nsemnele regatului cndva faraonic, n urma efigiei reginei, defileaz gemenii ei, Alexandros supranumit Soarele (Helios) i Cleopatra Luna (Selene; DC, 51, 21). n restul anului, se desfoar, n cercul restrns din jurul lu i Octavian, acum n vrst de 33 de ani, discuii aprige privitoare la ornduirea statului roman, ce trebuia nnoit. Totodat se ntreprind lucrri revelatoare pentru un nou tip de urbanism. n 28 .C, consulii anului, adic Octavian i Agrippa, asum competene censori ale. Trecuser muli ani de la ultima recenzare a cetenilor. De asemenea, este inaugur at templul lui Apollo de pe Palatin, nceput dup 36 .C. nc din 30 .C, Octavian demobili zase enormul numr de militari, de fapt majoritatea soldailor din cele 70 de legiun i existente imediat dup Actium. Pentru mproprietrirea lor, se apeleaz la noi confiscr i de bunuri diverse, n special de loturi agricole ale partizanilor, fie reali, fi e prezentai ca atare, ai lui Marcus Antonius. Concomitent se cumpr terenuri, la ar, c u aurul egiptean." Se prefigureaz minuios lovitura de teatru din ianuarie 27 .C. Da r ea va fi obiectul capitolului urmtor.

Economia. Mutaiile sociale profunde Economia Italiei i a imperiului teritorial al Republicii se dezvolt ntre parametrii evocai n capitolul anterior. Desigur numeroase conflicte politico-militare, minii macrorzboaiele civile afecteaz, pn la un anumit nivel, desfurarea normal a vieii mice, a schimburilor comerciale. Mai ales n Italia se adugau, ca factor destabiliz ator, mutaiile radicale ale proprietii, confiscrile de loturi agricole. S-a calculat c aproximativ 120.000 de oameni au beneficiat de mproprietririle iniiate de triumvi ri. Octavian i va atribui ntemeierea a 28 de colonii. Se deschid noi piee comerciale . Se produce o deplasare spre nord a prosperitii economiei italice. Provinciile oc cidentale ncep totui nu numai s prospere, ci s se romanizeze", s treac de la o economi de subsisten prin excelen la economia de pia" a liberei ntreprinderi. Economia Orien ui elenistic, deja foarte dezvoltat, n conformitate cu standardele antichitii, SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 223 productoare de bogii exorbitante, izbutete s suporte ma jorrile de impozite, taxele suplimentare impuse de conductorii romani, ndeosebi cez aricizii i Marcus Antonius. Veleitile dirigiste ale unor competitori ai puterii, Ies chefs de guerre", cum i definesc francezii, mai cu seam ale lui Caesar, nu pot to tui bloca expansiunea economiei de tip capitalist. De altfel, trebuie precizat c O ctavian a ntreprins eforturi n vederea estomprii acestor veleiti i liberalizrii comer i, industriei etc. Problemele agriculturii rmn prevalente: disputele faciunilor pol itice adopt frecvent ca obiectiv tocmai structurile economiei rustice. Pn la urm, ag ricultura Italiei ndeobte reuete s progreseze. Aceste progrese sunt vizibile n special n unele zone, ca, de pild, Campania, unde prosper culturile viei de vie i ale mslinul ui, pe cnd n Samnium i n ariile sabine predomin n continuare creterea vitelor. nflore Gallia cisalpin. Nendoielnic, problemele proprietii se acutizeaz n condiiile augument

nencetate a marilor domenii agricole. Cu toate acestea subsist i chiar propesc micil e i mijlociile proprieti. Roma i Italia sunt obligate s importe masive cantiti de prod se de consum. Numai produse foarte perisabile, ca legumele i fructele, sunt produ se i ndreptate spre consum n Italia. Modalitile de exploatare sunt tot mai diversific ate. Cu siguran, se afl n plin expansiune producia artizanal, ca i schimburile comerc e. Acestea din urm sunt facilitate de expansiunea infrastructurii rutiere, de eme rgena unor noi porturi maritime. Comerul maritim nflorete mai ales n perioadele de er adicare ori mcar de stopare a pirateriei. Escaladarea violenelor i a taxelor impuse de nvingtori, adesea efemeri, nu poate mpiedica aadar dezvoltarea comerului de mari proporii i nici a unor sofisticate tehnici monetare i bancare. Continu s se dezvolte mari societi pe aciuni. Claude Nicolet s-a referit la emergena unei aristocraii a come rcianilor i a bancherilor". Roma i imperiul su devin capitaliste, nendoielnic ntre lim itele structurilor antice. Dar factorul cel mai creativ, n direcia unei noi societi, l-au constituit mutaiile sociale majore. Dup 44 .C, aa-numita revoluie roman" i ati desvrit mplinire. Vechea nobilitas, subminat de o decompoziie progresiv, tinde s ce locul unei noi clase politice". Trebuie s ateptm vremea lui Caesar ca un Fabius Maxi mus s readuc un consulat n ginta Fabiilor. n senat, patricienii sunt categoric depii d plebei; n 55 .C, dintre 415 senatori numai 43 sunt patricieni; ceilali fiind plebe i. Aceti senatori plebei nzuiesc totui s

constituie o cast nchis, puin favorabil mpririi bogiilor i privilegiilor cu noii v toi optimai i ultraconser-vatori, exponeni ai unei cauze pierdute din start. Intre 43 i 31 .C, vechii senatori, decimai de prescripii i de ncletarea ntre clanurile poli e, pierd pe reprezentanii lor cei mai marcani. n consecin, n 43 .C, n senat nu mai fi eaz dect o duzin de consulari. Fr nici o ndoial, mai puin Iulius Caesar i n msur l Octavian modific fundamental compoziia senatului i a ceea ce s-a caracterizat ca o rdinul senatorial. Ascensiunea noilor senatori", noul senatores, amplific peste msu r rndurile senatului, care, astfel cum am constatat, ajunge s numere o mie de membr i nainte de btlia de la Actium. Printre adepii lui Octavian se numra Lucius Tarius Ru fus, provenit din pturile cele mai modeste, ajuns la un consulat suffect, n 16 .C, care cumprase n Italia proprieti valornd o ZZ4 Eugen Cizek sut de milioane de sesteri. Cazul limit a fost cel al lui Vedius Pollio, libert aju ns cavaler. Acesta arunca petilor si carnivori pe sclavii culpabili de o vin minor. Octavian nu a onorat testamentul funambulesc al acestui parvenit" (Sen., Ir., 3, 40, 2; Clem., 3, 16, 2-3; Plin., 9, 39, 2; Tac. An., 1, 10). Octavian a pus n ope r o tactic, aproape sistematic, de promovare a unei noi clase politice", senatorialo -ecvestre. Ii era imperios necesar o nou elit socio-politic, programat s-l susin. In r de aceasta se impunea o remodelare a senatului, operat de Octavian chiar nainte d e 27 .C.

Creterea influenei exercitate de ordinul ecvestru constituie un fenomen de importa n cardinal. Cavaleri sunt fiii de senatori, nainte de quaestur, vlstarele altor cavale ri, ceteni bogai, prin excelen publicam, arendai de impozite i de lucrri publice. Ord l ecvestru este permanent mprosptat de notabili municipali din Italia. La sfritul Re publicii, el numr mai multe mii de membri, purttori ai inelului de aur, care au ser vit ori servesc ca ofieri superiori, care voteaz sau au votat n cele 18 centurii ec vestre din adunarea centuriat. Unii ptrund abuziv n acest ordin. Pre de douzeci de an i, ntre 42 i 22 .C, n lipsa censorilor abilitai s ntocmeasc listele noilor cavaleri, strecoar n ordinul ecvestru tot felul de ini, adesea numai posesori ai unor averi p rovenite din proscripii sau din diverse confiscri de bunuri. Invers, cavaleri de v i veche trebuie s prseasc ordinul ecvestru numai datorit faptului c, n timpul rzboa ivile, optaser pentru tabra celor ulterior nfrni. Cicero pledase pentru concordia ordinelor, aliana elitelor Romei, care nu exclude a dect extremitii, optimai ultraconservatori, precum Caecilii Metelli sau nobiles d e genul lui Clodius, care agitau plebea nevoia. Dar raporturile cavalerilor cu sen atorii se meninuser complicate i adesea tensionate. Iar, dup ce, n 63 .C, cavalerii i icero au refuzat legile agrare, se deterioraser i relaiile ordinului ecvestru cu po pulares. Iat pentru ce nsui Cicero a renunat la concordia ordinum i a pledat pentru n gerea" ori consensul tuturor celor buni", consensus omnium bonorum, aliana moderail or din toate categoriile sociale. Cicero se gndea mai cu seam la notabilii municip ali italici. Caesar a adoptat o tactic ambigu, ns abil, pragmatic, fa de cavaleri. A t obligaiile publicanilor, care vrsau statului o mare parte din taxele percepute, i a ncercat s stpneasc ferm dezvoltarea ordinului ecvestru. n anturajul su au figurat t ei categorii de cavaleri, avizi de puteri i de mbogire. Adic ofieri de stat major, ca Mamurra, celebru att pentru curajul lui, ct i din pricina viciilor, incriminate de Catul, sau ca Ventidius, rspunztor acum al transporturilor i aprovizionrii armatelor , nainte de a deveni strlucit general al lui Marcus Antonius. Adic anumii cavaleri c e militau n imediata apropiere a dictatorului ca propaganditi: scriau lucrri istori ce sau pamflete, ca Oppius i milionarul Cornelius Balbus. Adic bancheri, suporteri financiari ai dictaturii, precum Gaius Mattius, redutabil om de afaceri, ori Ga ius Rabirius Postumus, fiu de publican, cmtar destoinic (mprumutase pe Ptolemaios A uletes, regele Egiptului, cruia i devenise ministru de finane). Dup idele lui martie , numeroi cavaleri au profitat de transferurile de proprietate. Ei sunt foarte ac tivi n toate clanurile politice. Creditul lor politic i financiar depete adesea pe ce l al consularilor. Nu ne referim doar la Mecena. Ci i la alii, precum Gaius Procul eius, prieten apropiat al lui Caesar cel Tnr, prefect al flotei, care a refuzat de

mniti senatoriale. Sau la Gaius Cornelius Gallus, plasat de Octavian, ca adevrat vi cerege, n fruntea gestionrii Egiptului. Adesea tot att de opuleni ca senatorii sau chiar mai bogai, cavalerii sunt fora motr ice, vrful de lance al economiei liberei ntreprinderi, lumii afacerilor, capitalis SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 225 mului roman. Concomitent, ei sunt n general fa vorabili consolidrii puterii personale, remodelrii instituiilor, emergenei unui regi m politic monarhic, cel puin defacto. Ei vor furniza cele mai numeroase cadre ale administrrii Imperiului, dup 28 .C. Cu toate acestea, anii 70-28 .C. nregistreaz, ca fenomen deosebit de pregnant, ascensiunea irezistibil a burgheziei italice i a eli telor provinciale. Am constatat c, dup un scurt stagiu n rndurile ordinului ecvestru , sub Iulius Caesar i ndeosebi sub Octavian, exponenii acestor elite italice i provi nciale ptrund n senat. Astfel ajunsese tribun al plebei, n 44 .C, poetul Gaius Helvi us Cinna, originar din Gallia cisalpin, linat de plebe, cum am semnalat mai sus, d up asasinarea lui Caesar. Fenomenul progresiei acestor muncipai i cavaleri spre sen at ni se pare revelator, chiar dac proporia acestor privilegiai era modest. Nu ne re ferim doar la italici, precum Publius Vatinius ori istoricul Gaius Sallustius Cr ispus. Este i cazul consulilor anului 43 .C, Aulus Hirtius i Gaius Vibius Pansa, am bii provenii din burghezia italic. Sau al

consulului anului 39 .C, mai sus menionat, Gaius Salvidienus Rufus. Ori al lui Agr ippa. Din Italia, din Umbria, Lucania, Picenum etc. provin cpetenii politice, pre cum Lucius Munatius Plancus, Gaius Calvisius Sabinus, Gaius Norbanus Flaccus, Lu cius Caninius Gallus, Gaius Sosius, Lucius Comificius, probabil toi de obrie munici pal-italic. Se poate aduga Marcus Vinicius, fiul unui cavaler dintr-o colonie din Campania, prieten personal a lui Octavian, consul suffect n 19 .C. Nu ne mai refer im la Ventidius, originar din Picenum, menionat de noi mai sus. n orice caz, n timp ul lui Octavian elitele italice se impun n peisajul social. Centurioni lsai la vatr ptrund n consiliile municipale. Unii centurioni acced n ordinul ecvestru. Adesea fi ii lor parcurg cariere sociale relevante. Aceast constatare este valid i pentru uni i foti soldai, n special pentru urmaii lor. Astfel, un fost soldat, veteran al lui P ompei, de obrie din Reate (azi Reti) adic din Sabinia, va avea un fiu ajuns cavaler , Titus Flavius Sabinus, cstorit cu fiica altui cavaler i sor a senatorului Vespasiu s Pollio. Iar fiul lor i nepotul unui simplu soldat va fi mpratul Vespasian! n orice caz, muli municipali italici intr n ordinul ecvestru. nnoirea social afecteaz i plebe roman. Plebea agricol i cea urban, plebs urbana, rmn factori prioritari de producere a bunurilor materiale. Chiar dac plebea de la Roma constituie o ptur privilegiat, co ndiiile de existen ale anumitor exponeni ai si i ale plebei rurale sunt n continuare d ficile. Desigur, plebea de la Roma nu alctuiete un grup social omogen. Se constat s ubstaniale deplasri de populaie spre oraele italice i spre Roma, dar i spre coloniile din provincii. Fenomenul social cel mai izbitor al acestor decenii l reprezint toc mai mobilitatea. Nu arfi fost posibil expansiunea economiei liberei ntreprinderi d ac n-ar fi operat masiv aceast mobilitate social. Se reliefeaz un enorm amalgam, un b rasaj" sit uenia uerbo al populaiilor i culturilor. Fapt subliniat de Marcel Le Glay. Neomogen continu s fie de asemenea masa sclavilor . Nu se mai produc ns ample revolte ale sclavilor. Una dintre cauzele calmrii masei servile rezid n proliferarea semnificativ a eliberrilor de sclavi. O treime din scl avi sunt eliberai. Cicero semnaleaz c, n ase ani, un sclav disciplinat i harnic putea obine eliberarea (Piil., 7, 11). Sclavii publici, serici publici, sunt salarizai i uneori se cstoresc cu femei nscute libere. Liberii i ascensiunea lor constituie, altur i de veterani, izvor de promovare i de primenire social. Horaiu era fiu de libert. Nu erau rare cstoriile ntre o libert i un om nscut liber. Octavian va fi nevoit s inte zic realizarea

226 Eugen Cizek cstoriilor ntre senatori i liberte. Anchetele statistice, operate asupra celor 60.00 0 de inscripii din Roma, denot marele numr de liberi nominalizai la sfritul Republicii Orice libert este mndru de dobndirea ceteniei romane. Anumii liberi beneficiaz de o p omovare social rapid. Datorit prescripiilor, liberii, mbogii n comer, cumpr avan nvinilor politici. Muli liberi realizeaz profituri bneti stupefiante. nct, spre a p Actium, Octavian impune liberilor achitarea unei taxe speciale. Numeroi liberi se vd esc a fi financiari performani i intervin n afacerile puternicilor zilei. Liberii miu n n anturajul lui Octavian i joac roluri importante n administraia municipal. Sub al d ilea triumvirat, se profileaz un corp social, alctuit din senatori, cavaleri i libe ri, dresai de conductorii statului, menit ulterior s formeze un ealon important al ge stionrii civile i ndeosebi financiare a noului tip de stat.

Viaa cotidian i privat Continu procesul nmulirii jocurilor, spectacolelor, distraciilor de toate tipurile. Ceea ce nu nseamn c la Roma i n oraele Italiei sau ale provinciilor nu se muncea, n ti p ce n agricultur se trudea din greu. Mentalitatea acelor timpuri este marcat de af iarea dispreului fa de munca manual. Dar numai notabilitile arborau valorizarea inacti itii, a existenei oioase. Care implica totui munca intelectual i mplinirea misiunilor teneti. Agitaiile politice, rzboaiele civile, prescripiile perturb viaa cotidian a r lor. Cu toate acestea muli romani le priveau ca spectacole pasionante. Viaa la Rom a genera multe complicaii. Se dezvolt cartiere ntregi de blocuri, de insulae, nalte de cinci, ase, chiar apte etaje. Cei mai nstrii ocupau, ntr-o insula, parterul. Etajel e superioare sunt ocupate de sraci. Chiar oameni foarte bogai posed apartamente n in sulae, pe care adesea le nchiriau sau le pstrau pentru ntlniri clandestine, uneori ga lante". Aceste imobile, construite n grab i din materiale precare de o mn de lucru ne

calificat i ieftin, se prbuesc destul de frecvent. Zadarnic cen-sorii edictau norme l egale de construcie, pe care antreprenorii aflau mijloace de a le ocoli rapid. St rzile nguste erau ntunecate noaptea: numai cteva minute puteau ptrunde razele lunii p e aceste ulie strmte. Trei tipuri de strad se impun la Roma: drumul ngust, iter, exc lusiv pietonier, actum, adic o cale de comunicaie sortit trecerii unui singur vehic ul, deci avnd sens unic, i uia, aproape bulevard, permind circulaia n dublu sens, a do u care sau trsuri, venite din direcii opuse. Totui, mult vreme, la Roma nu au existat dect dou asemenea ci, uiae. Ne referim la uia sacra i la calea nou", uia noua. Nici u na dintre ele nu ajungea n cartierul periferic al Suburei. Zgomotele, poluarea so nor i, n general, poluarea caracterizau Roma secolului I .C. Am remarcat c Iulius Cae sar ncercase o sistematizare a haosului urbanistic al Romei. Dar fr efect generaliz at, dei Oraul devenise un vast antier. Insulae i cocioabele se nvecinau cu locuine pri vate relativ elegante. Se ntlneau totui parcuri somptuoase, ca grdinile lui Salustiu . Aceste grdini ocupau ntreaga parte oriental a actualului Pincio. Teatral permanen t al lui Pompei domina Cmpul lui Marte, alturi de templul zeiei Venus i de cel mai v echi parc public al Romei, nconjurat de porticuri. Teatrul lui Pompei asuma o fun cie simbolic. Ilustra harisma efului militar victorios, de esen suprauman, aproape div in. Forul lui Caesar comporta idealul de substan

SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 227 monarhic a cobortorului din Venus i din Enea. Am observat ns c n jurul acestor monumente, destinate s fascineze mulimile Romei, preval a agitaia ngustelor strzi, pline de zgomot i de furie". Cum reliefa Marcel Le Glay, l egitimitii statului se con-trapunea legitimitatea strzii, loca al ciocnirilor sngeroa se i al tlhriilor. Caesar i n special Octavian statornicesc ns un acord ntre strad ator. Roma ajunge s numere pn Ia 800.000 de locuitori. n restul Italiei, ca epifenom en al generalizrii ceteniei romane i al navuirii marilor comerciani (negotiatores) ita ici, se desfoar un amplu proces de urbanizare pregnant, relativ sistematic. Orae vechi i orae noi sunt nzestrate cu ziduri de incint, cu foruri, teatre, temple, nc din 130 C, un orel ca Pompei dispune de trei sau patru case elegante i de confortabile cona ce suburbane. Aa-numita cas a Faunului cuprinde dou atriuri, dou peristiluri-grdin i m zaicuri somptuoase. Are o suprafa de 3000 mp, mai ampl dect cea a palatului regal di n Pergam. Casele relativ elegante din Roma, dei nc pe suprafee restrnse, posed terme p rivate. Pretutindeni ns se nmulesc bile publice, colile gladiatorilor, terenurile de e xerciii sportive, teatrele. n vremea edilitii lui Agrippa prolifereaz la Roma bile pri vate. Via privat se dezvolt ntre cadrele menionate n capitolul anterior. Baia, exerci e sportive ocup poziii relevante n existena romanilor. Individualismul se rspndete cu pregnan manifest. Teoretic, n interiorul ginii, subsist nc drept valid autoritatea lui, patria potestas. n practic nu se mai ine seama de ea. Se nmulesc simitor divoruri e. Crete numrul meretricelor, curtezanelor de lux, dar i cel al femeilor libere", ar hetipuri ale feministelor timpului nostru. Acestea triesc dup plac i, mritate sau nu , i iau numeroi amani. Mondenele epocii ntrein saloane reputate, unde invit oameni pol tici, bogaii vremii, ns i scriitori talentai. Banchetele fastuoase se prelungesc pn n ri. Se servesc feluri de mncare sofisticate, adesea foarte exotice i stropite cu v inuri alese. Muzic i dansuri, frecvent orientale, desfat mesenii, care se lanseaz de s n discuii savante, intelectuale ori politice. Continu s se dezvolte vilegiatura n r eedinele secundare, ndeosebi n Campania. Se propag moda termalismului" roman, a curelo r medicale, n Campania, dar i n Macedonia ori n Gallia narbonez, unde prosper hidroter apia, pe lng Massilia i n Sicilia. Se practic att hidroterapia cald, ct i cea rece. nsider c apele sulfuroase au efect benefic asupra sistemului nervos, iar alte ape ajut la eliminarea paraliziilor i a bolilor interne. n Campania, promotorii imobilia ri" construiesc intensiv noi reedine secundare i instalaii termale complicate, bi sus pendate, cade de baie-leagn. S-au descoperit inscripii publicitare, care elogiaz aci unea benefic a curelor termale, a vinurilor i bucatelor, de consumat n Campania. Da r se dezvolt i turismul n insulele greceti, n Asia Mic, n Africa proconsular, n Egip . Se ncing controverse asupra utilitii sau inutilitii vilegiaturii, care reverbereaz i literatura vremii. Cu siguran, nu toi romanii triesc la nivelul opulenei. Nu trebuie uitat c nu exista electricitatea. Dac n locuinele elegante se utilizau instalaii de luminat complicate i relativ puternice, numeroi romani nu dispuneau dect de opaie fo arte modeste, nct triau i munceau zi-lumin. Ca pe timpul lui Ceauescu, n secolul anter or. Se nclzeau defectuos iama, nu dispuneau de ui i ferestre adecvate. Nu trebuie de asemenea uitat c nu existau batiste i c fceau ravagii maladii contagioase. Vrsta eug en cizek medie a brbailor i femeilor era sczutCu unele excepii, romanii mureau tineri. Mortalitatea infantil era foarte rspndit. 29 Mentalitile .::.

Devine tot mai pregnant criza mentalitilor, a identitii naionale, declanat nc n se II-lea .C. Se intensific febrilele cutri ale unui nou discurs mental, ale unei noi i dentiti. Cum am artat mai sus, se manifest cu for, pe scena politic, noi categorii soc ale i etnice. Se nvedereaz dificil adaptarea psihologic la condiiile furite de imensit tea imperiului teritorial al Romei, devenit multicultural i multirasial, foarte d iversificat n orice caz. Marcel Le Glay constat tendina ruperii de trecut, a uitrii lui, a disoluiei legturilor sociale tradiionale, a vnrii cu orice pre a noutii. De ac Cicero pledeaz pentru o ntoarcere la istorie, desigur, la o istorie critic, ns totui focalizat pe obiective educative i moralizatoare, fie ele i propagandistice {Fam., 5, 12, 3-8; Or., 34, 120; Leg., 2, 5 etc). De aceea Cicero exalt o istoriografie

respectuoas fa de riturile oficiale i de religia tradiional (Rep., 1, 36; 2, 9; Leg., 1, 7-8; 15, 2, 4, 7-8; 10-l6). El ncerca astfel s riposteze crizei acute a valoril or i metavalorilor romane. Se trece la o nou cultur, la ceea ce Marcel Le Glay defi nea ca o dubl micare cultural. Aceasta ar fi rezidat n difuzarea culturii la scar med iteranean, ca i la criza acesteia la scar roman. Chiar regatul numid fusese marcat d e civilizaia elenistic. Mausoleele regale ale numizilor datorau o parte din arhite ctura lor monumentelor lumii greco-orientale. Africa berber preroman se convertise la cultura elenistic. Ins, n secolul I .C, civilizaia elenistic se transfigureaz n g o-roman. n Gallia meridional elenizat, ceramica din Campania substituie pe cea grece asc. n Hispania, zeul Melquart din

Tyr se menine la Gades, dar este echivalat cu Hercule. n Africa de nord, zeul domi nant Baal Hamman devine Saturn, iar Tanit este nlocuit de Iuno Caelestis. Limba n eo-punic este substituit de cea latin. Printre scriitorii romani emerg provinciali ca Varro din Atax i Comelius Gallus, originari din sudul Galliei, ori Seneca Tatl, nscut n Hispania pe la 55 .C. Unificarea mental i cultural a bazinului mediteranean s e nfptuiete sub egida Romei, cu toate c n Rsrit greaca persist ca limb prevalent. R tea ncepe s fie perceput ca o civilizaie a universalului. mprosptarea mentalitilor co tive, pe plan politic, ca i spiritual, alctuiete marca original a deceniilor de care ne ocupm. Fr ndoial, trsturile etnostilului roman, ale utilajului mental persist, da emnta adesea noi expresii. Nu numai ritualismul, ci i pragmatismul, constructivismu l, formalismul sunt puse la lucru n noi condiii. Nu lipsesc desigur tensiuni major e, adesea opernd la sorgintea celor micro- i macropolitice.

Tinde s se modifice i atitudinea romanilor fa de cellalt", de strin, de neroman, ndeo i dac acesta se afl n interiorul fruntariilor imperiului teritorial. Starea de spir it a cetenilor fa de barbar" evolueaz, cum se schimb i conotaiile termenului respect el de barbarus. Se pledeaz insistent n favoarea unei colonizri umanitare i umane a p rovinciilor. Iulius Caesar se strduiete s propovduiasc i s pun n practic tolerana nciali. Marcel Le Glay considera revelator cazul sittianilor din Africa de nord. n nordul Numidiei ia natere o confederaie de patru ceti-colonii. Berberii din zon dev in rapid, prin naturalizare, sittiani romani. Ei adopt SFRITUL CRIZEI REPUBLICII RO MANE 229 zeitile Romei, fr a renuna la ale lor. n inscripii ntlnim nume ca Publius S s Ianigur ori Gaius Iulius Gaetulicus, n mod cert ale unor ceteni berberi la origin e. Iar colonitii romani, campanieni, instalai aici, adopt zei indigeni. Iat de ce ep igrafia nregistreaz o zei, dea, Caelestis Sittiana, adic Tanit-Caelestis, divinitate cartaginez romanizat. Arta regiunii d seama de asemenea de o abil fuziune berbero-ro man. Eforturile lui Octavian continu i intensific strategia tatlui adoptiv al triumvi rului. Interesant este i investigarea percepiei ciceroniene a termenului de barbaru s, efectuat de Gerard Freyburger i reluat de Marcel Le Glay. La suprafa, statutul pop ulaiilor pare neschimbat. De o parte a baricadei" sunt situai romanii i grecii, cu t oate c acetia din urm sunt bntuii de frivolitate i de nerespectarea leali-tki, fides. Pe cnd de cealalt se plaseaz barbarii", adic toi ceilali, strini de civilizaia greco n. Totui, gradual i insidios, Cicero imprim vocabulului barbarus o evoluie, n sens mor al. Barbar este mai ales omul rudimentar, grosolan, brutal, lipsit de moralitate . n consecin, Verres, Clodius i Marcus Antonius se nvedereaz a fi barbari, pe cnd gall i, africanii etc. pot accede la omenie", humanitas. Or uman", humanus, se contrapu ne percepiei aanumitului barbarus. n afar de aceasta Cicero se pronun clar pentru o ex ploatare tolerant, uman, romanizat, a celorlali", a provincialilor. Se transform totod at reacia mental colectiv fa de puterea personal, de regalitate. Sentimentele mulimii 15 februarie 44 .C, ca i dup asasinarea lui Iulius Caesar, ni se par gritoare. n sta rea de spirit a unei mari pri din opinia public roman se ivise o mutaie fundamental. S e declaneaz un fenomen reliefat de ctre Marcel Le Glay: elaborarea psihologic a Prin cipatului, une elaboration psychologique du principat". Pe de alt parte cetenii ajun ser n stadiul n care acceptau orice, n condiiile triumfului pcii civice. Riposta lui C icero nu a fost singular, dei nuanat. De fapt nu se afl n cauz numai rspunsul mentalu colectiv la cosmopolitizarea imperiului teritorial, ci i integrarea acestui feno men n strvechiul patriotism roman. Se nfiripeaz ideea c, alturi de mica patrie", patri naturae (localitatea de batin), exist marea patrie", patria comun politic, civic i p tic, patria communis, care trebuie s nsufleeasc sentimentele locuitorilor imperiului teritorial. n acest mod se profileaz ataamentul dublu fa de pmntul natal i de vasta p ie colectiv. Numai n acest fel se exprim noul discurs mental al cetenilor, susceptibi l s reliefeze patriotism roman i italic, indiferent de locurile de batin, n condiiile dispariiei percepiei zidurilor Cetii, Oraului. La Actium s-a afirmat clamoros patriot ismul italic i roman .

Religia, filosofici, literatura Noi aspiraii religioase se dezvluie chiar nainte de asasinatul lui Iulius Caesar. I ndubitabil, mitul suveranului atotputernic nu se putea impune cu uurin. Idele lui M artie au demonstrat elocvent aceasta. Sacralizarea puterilor personale se profil eaz ca un corp strin, adugat vechilor rituri, ns acceptat de anumii ceteni. Auguratul

alitatea de augur, a fost uzitat abundent de ctre Octavian, n vederea servirii eluri lor lui politice. Totui adesea n van propaganditii puterii personale exaltau preemi nena cpeteniilor politice, nvestite cu o aur divin. Incontestabil,

personalizarea rugciunilor adresate zeilor nzuia s impun cetenilor estomparea progresi v a zeitilor tradiionale, n favoarea generalului victorios ori a monarhului in spe. Z adarnic se apela la omagiile religioase aduse, n lumea elenistic, suveranilor nvingt ori. Zeii tradiionali suport, n msur mult mai redus dect au estimat anumii cercettor erni, o eroziune substanial a fidelitii credincioilor. Este adevrat c se contura un vi al credinelor, compensat de astrologie, magie, vrjitorie, mai sus consemnate. Toc mai pe un asemenea teren labil progreseaz veleitile de a diviniza comandantul milit ar i eful politic victorios. n orice caz, nimeni nu credea n ei ca zei ori semidivin iti. Chiar dac Octavian i-a arogat postura de exponent privilegiat al lui Apollo. Er a nevoie de credine religioase sensibil mai consistente i mai fiabile. Contau prea puin ideile intelectualilor, de multe ori agnostici, ns dispui s promoveze cultul bu nului suveran aproape zeu. Majoritatea cetenilor rmneau fideli cultelor tradiionale s au religiilor orientale, n curs s penetreze peisajul

religios italic. Arhitectura i artele plastice evolueaz n continuare n funcie de coor donatele reliefate de noi n capitolul anterior. Am semnalat mai sus eforturile ur banistice puse n oper de Pompei, Iulius Caesar i de triumvirii anului 43. Se pot en una remarci similare n ce privete filosofia. Epicureismul roman, prin excelen cel sen atorial, atinge apogeul su. Nu ne gndim numai la Caesar i la anturajul lui. Dar acu m se scrie de ctre Lucreiu principala oper epicureic pstrat din antichitate. De asemen ea Noua Academie atinge vrful expansiunii sale, datorit difuzrii operelor lui Cicer o, mai cu seam a scrierilor lui filosofice. Noua Academie este profesat i de ali scr iitori, precum Salustiu i Atticus. Stoicismul i afl de asemenea o form plenar a dezvol trii. Asociaiile, sodaliciile, cercurile cuitural-politice comport o notabil expanda re. Ele progreseaz n jurul lui Atticus, Cicero, Caesar, poeilor neoterici. Proza la tin nregistreaz unul dintre marile momente ale existenei sale. Se trece aproape brus c de la sfritul preistoriei i nceputurile dezvoltrii prozei latine la unul dintre pis curile expansiunii ei. Scriitura prozei afl o rafinare i o strlucire inedite, pract ic de nedepit n alte secvene istorice. Acum i scriu operele fundamentale Caesar, Salus tiu i, desigur, Cicero. Geniu pluriform, adevrat om universal", homo uniuersalis, C icero strlucete nu numai n domeniul artei oratorice i al epistolografiei, ci i n mater ie de filosofie, politologie, teorie retoric. El creeaz de fapt proza filosofic rom an i aclimatizeaz n mediul roman cuceririle filosofiei greceti. Cicero d seama de patr u mrci fundamentale ale unei gndiri plurivalente. n primul rnd el furete o doxografie, pendinte de Noua Academie postcameadeic, ndeosebi de ideile lui Philon din Lariss a i ale lui Antiochos din Ascalon. n al doilea rnd Cicero creeaz o dialectic probabil ist. In al treilea rnd el elaboreaz un limbaj filosofic clar, ns foarte concret, osti l tehnicismului acuzat i abstractizrii. n al patrulea rnd Cicero reflecteaz profund a supra condiiei umane: practic el creeaz sintagma condiie uman", condicio humana. Poli tologia ciceronian scoate reflecia politic din hiurile practicii nguste, praxis, i o tete cu valorile gndirii abstracte. Preconizeaz o republic ornduit dup modelul statulu roman din vremea Scipionilor, desigur, ameliorat i moralizat. n sfrit Cicero zmislete i cea mai performant reflecie teoretic asupra artei vorbirii din antichitate. Pe vi itor prozatorii romani se vor delimita ntre adepi i adversari ai ciceronismului. La rndul su, Caesar realizeaz cele mai reputate memorii de rzboi antice. Iar Salustiu construiete monografii istorice de valoare exemplar. Caesar i Cicero stabilesc norm ele de baz ale clasicismului prozei latine. Ei rafineaz expresia pn la o matematizar e, la o algebrizare, a frazei latine. Enunurile lor sunt construite cu migal, n tem eiul unei simetrii desvrite a exprimrii. Traducerea eronat a unei singure conjuncii di ntr-o fraz ciceronian sau cezarian stric" ecuaia, o destabilizeaz pn la ininteligibi e. n contrapartid, Salustiu refuz clasicismul, privilegiaz un aticism eretic, foarte colorat, menit s valorizeze, la nivelul unei nalte rafinri literare, limbajul arha izant al vechii istoriografii latine. Analogismul filologic, aliat cu aticismul, ambele fervente ale exprimrii purificate, potrivnice inovaiei lexicale, se opun a nomalismului, combinat cu asianismul retoric, deopotriv favorabile acceptrii largi a noutii n materie de vocabular, a patosului exprimrii, a limbajului policrom. Orat orii asianiti nu vorbeau, ci strigau, punnd la lucru, pn la marginile imposibilului, plmnii i gesticulaia lor. Caesar este prin excelen un analogist. El privilegiaz o exp imare sobr, auster, aproape descrnat. De aceea, Cicero spunea c, la Caesar, cuvintele sunt goale i elegante", nudi et uenusti. Goale, adic lipsite de mpodobire metaforic, dar i elegante n goliciunea, n austeritatea lor. Cicero privilegiaz clasicismul ca un aticism lrgit, receptiv la unele ctiguri dobndite de proza policrom a asianitilor, la abundena cuvintelor, copia uerborum, chiar la redundan n sectorul lexicului enunur ilor. Totodat poezia latin nu rmne mai prejos. Poemul epicureic al lui Lucreiu, Despre natur", De rerum natura, ncorporeaz o art laborioas, ns strlucitoare, tributar vech expresionism italic, cu toate c prefiguratoare i a clasicismului poeziei. Lucreiu genereaz arta poeziei latine cu tematic teoretic. n strns legtur cu aticismul se dezv o micare poetic foarte coerent, parc similar curentelor literare moderne. Ne referim la micarea poeilor noi", neotericii, alexandrinii sau callimahienii romani, care pr actic o poezie intimist, decis s conteste marea epopee eroic, s privilegieze lirismul strict personal. Neotericii se adresau unui public format ndeosebi din tineri i di n femei. Ei pendulau ntre o erudiie mitologic rafinat, strin de miturile cele mai cuno scute, i o poezie simpl, dar vibrant, construit ca vehicul al sentimentelor cele mai intime, ndeobte de dragoste. Neoterismul prelua vechiul slogan al alexandrinilor

greci, adepi ai poeziei scurte: carte mare, nenorocire mare", mega biblion, mega k akon. Fr ndoial, callimahismul roman ddea seama de mutaiile suferite de climatul intel ectual, de pregnana individualismului, de recuzarea solidaritii civice. Antimorala sa se contrapunea programatic vechii morale colectiviste" a Cetii. Catul a fost poe tul neoteric cel mai talentat, n msura n care putem circumscrie virtuile artei sale n raport cu poemele pierdute ale altor alexandrini latini. Actor care i schimba fre cvent mtile, creatorul unor registre variate de poezie, Catul exceleaz n special pri ntr-o poezie voit simpl, dei cu minuie zmislit, susceptibil s se focalizeze pe o temat c erotic. El ne creeaz o poezie modem i concomitent modernist, parc prefigurnd pe Ung tti i Rilke, chiar pe Ion Barbu. Neoterismul roman va marca profund clasicismul v remii lui August. De fapt, secolul lui August se profila la orizont31.

232 Eugen Cizek NOTE 1

Pentru evenimentele subsecvente anului 70 .C, triumful i dominaia lui Pompei, ascen siunea lui Cicero, conjuraia lui Catilina, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 293-317; R. Syme, op. cit., p. 40; Pierre Grimal, Ciceron, Paris, 1986, pp. 154; 164 (par tizanii lui Catilina nu ar fi aspirat la o reform autentic); M. Le Glay, op. cit., pp. 239-245; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 116-l19; E. Cizek, Ist. Ut. lat ., pp. 170-l71; 173-l75. Pentru problemele Egiptului, vezi G. Bloch, op. cit., p p. 303; 306; 308; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 117-l19. La sfritul lui noiem brie 63 .C, Cicero i ntrerupsese seria Catilinarelor, n ateptarea izbucnirii sediiunii interne. El rostise discursul Pentru Murena", Pro Murena. Unul dintre consulii de semnai pentru 62, Lucius Licinius Murena fusese acuzat de coruperea alegtorilor, d e ctre doi optimai intransigeni, senatorul Marcus Porcius Cato i jurisconsultul Sulp icius Rufus, probabil manipulai de catilinari. Cicero a ntrevzut primejdia care se profila. Casarea" alegerii lui Murena ar fi lsat o Rom unde mecanismele instituional e erau deja grav ameninate, cu un singur consul, colegul lui Murena: Decimus Iuni us Silanus. Sau, mai ru, ar fi devenit consul Catilina, nvins la alegerile din var a lui 63, de ctre cei doi, mai sus menionai, dar clasat al treilea. n cuvntarea sa, C icero a respins acuzaiile, a ridiculizat pe cei ce le avansau, a elogiat meritele militare ale lui Murena i a cptat achitarea lui: vezi P. Grimal, Ciceron, pp. 159l60; E. Cizek, Ist. Ut. lat., p. 175. n ce privete cariera lui Caesar i primul triu mvirat, vezi i Jerome Carcopino; Jules Cesar, ed. revzut i augumentat prin colaborare a lui Pierre Grimal (a 6-a), Paris, 1990, pp. 3205. 2 Pentru consularul lui Caes ar, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 318-320; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 202-221 (la ultima pagin releva: dans Ies annees qui vont suivre, son genie militaire va 1' abolir [primul triumvirat] et instaurer sa place le regime autocratique dont ii avait pose deja Ies assises religieuses: le regnum de Cesar ne fait que comme ncer); M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 119. 3 Referitor la cauzalitatea anexrii Galliei, la obiectivele lui Caesar, la Orgetorix i Ariovistus, vezi C. Jullian, Histoire de la Gaule, 8 voi., retiprite, Bruxelles, 1964, III, pp. 13l-l37; 152-l 54; 160-l62; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 223-234; M. Le Glay, op. cit., pp. 1 02-l04; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 120; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 135; 210; D. i Y. Roman, op. cit., pp. 410-416. 4 Pentru rzboiul gallic, inclusiv pent ru rebeliunea generalizat, comandat de Vercingetorix, vezi C. Jullian, op. cit., I II, passim; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 104-l05 (dar opinm c cifra de 2.000.000 de galii, mori sau transformai n sclavi, este exagerat; de asemenea ni se pare impo sibil ca Vercingetorix s fi fost un agent provocator al lui Caesar ori un ntng nelat, prin multe subterfugii i curse ntinse de proconsul); M. Christol-D. Nony, op. cit ., pp. 120-l21; D. i Y. Roman, op. cit., pp. 410-465 (nu ni se pare ns c ocuparea Ma ssiliei, n 49 .C, de ctre cezarieni ar fi un efect direct al rzboiului gallic). n ce privete manipularea textului lui Caesar, care relateaz rzboiul gallic, vezi Michel Rambaud, L' art de la deformation his-torique dans Ies Commentaires de Cesar, Ly on, 1952, pp. 7-l33; 177-373; id., Cesar, Paris, 1974, pp. 33-54; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 213-218. 5 Cu privire la evenimentele posterioare primului triumv irat, la Luca i la efectele rennoirii nelegerii din 60 .C, vezi G. Bloch, op. cit., p p. 320-322; M. Rambaud, Cesar, pp. 55-61; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 253-280 ; 288-290; 336-343; M. Le Glay, op. cit., pp. 245-246; M. Christol-D. Nony. op. cit., pp. 119-l20; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 175-l76; 180-l81. 6 Pentru sfritul triumviratului i dezastrul umilitor al lui Crassus, vezi G. Bloch, op. cit., p. 322; M. Rambaud, Cesar, pp. 59-60; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 289-290 (o cio cnire de SFRITUL CRIZEI REPUBLICII ROMANE 233 orgolii izbucnise pe sicriul Iuliei. Pompei dorea ca Iulia s se odihneasc pe veci n uilla sa de la Alba, unde cuplul du sese o existen fericit. Cesar, susinut de manifestri zgomotoase ale plebei, reclama nm ormntarea Iuliei n Cmpul lui Marte, ntr-un teren consacrat din punct de vedere relig ios. Pompei a trebuit s cedeze. Caesar izbutea astfel s-i divinizeze propriul snge);

29l-330; 338; M. Le Glay, op. cit., pp. 245-246; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 120. 7 n plus fa de ceea ce am citat supra, vezi M. Rambaud, L' art de la defor mation, pp. 177-293; P. Grimal, Literatura latin, pp. 154-l59. 8 Relativ la preli mariile rzboiului civil, vezi M. Rambaud, Cesar, pp. 60-69; J. Carcopino, Jules C esar, pp. 342-356; M. Le Glay, op. cit., p. 248; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 121. 9 n privina inteniilor autentice ale lui Caesar i a personalitii sale, vezi M. Gelzer, Iulius Caesar, der Politiker und Staatsman, ed. a 6-a, Miinchen, 1960, passim; R. Syme, op. cit., pp. 54-81; C. Meier, Caesar, Berlin, 1982, passim; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 337-338; Th. Mommsen, op. cit., III, Bucureti, 1988, pp. 252-256; M. Le Glay, op. cit., pp. 247248; E. Cizek, Ist. Ut. te., pp. 210211. 10 M. Rambaud, Cesar, p. 92, contabilizeaz ederile lui Caesar la Roma, nainte de idele lui martie: n 49, opt zile (l-7 aprilie) i ulterior aproximativ cincispre zece zile (noiembrie-decem-brie); n 47, dou luni, ncepnd din octombrie; n 46, apte lun i, de la 25 iulie pn n noiembrie; n 45-44, apte luni, dup ntoarcerea din Hispania, din august 45 pn la 15 martie 44 .C. 11 Pentru desfurarea i implicaiile rzboaielor civile esfurate n vremea lui Caesar, vezi M. Rambaud, Cesar, pp. 9ll02; Th. Mommsen, op. c it., III, pp. 203-252; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 359-469; M. Le Glay, op. c it., pp. 248-249; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 124-l25. l - Cu privire la programul de via al lui Caesar, vezi M. Rambaud, Cesar, pp. 10l-l04. 13 Pentru acu mularea progresiv a puterilor de ctre Iulius Caesar i factura lor cvasi-monarhic, ve zi W. Buckert, Caesar und Romulus-Quirinus", Historia, 11, 1962, pp. 356-376; M. Rambaud, Cesar, pp. 103-l09; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 47l-561; M. Le Glay, op. cit., pp. 250-251; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 125-l27. n ce privete p e Marcus Antonius ca

adevrat motenitor politic i ideologic al lui Caesar, vezi Francois Chamoux, Marc An toine, dernier prince de V Orient grec, Paris, 1986, passim; Paul-Marius Martin, Antoine et Cleoptre, La fin d' un reve, Paris, 1990; id., U autre heritier de Ces ar", Marc Antoine, son ideologie et sa descendance. Ades du Colloque organise Ly on le jeudi 23 juin 1990, Paris, 1993, pp. 37-54. 14 n Gallia narbonez se produce o a doua colonizare a Narbonei, unde sunt implantai veteranii legiunii a X-a; cei din legiunea a Vi-a sunt instalai la Arelate (azi Arles). n Sicilia imigranii ital ici au fost implantai n Syracusa, Ctina (azi Catania), Panormus (azi Palermo), n His pania, la Hispalis, Urso (azi Osuna), Emporiae (azi Ampurias), n Africa la Curubi s (azi Courba), Ciupea (azi Kelibia) etc. Naturalizarea roman complet a fost acord at anumitor ceti hispane, precum Gades, Ulia, Tarraco. Dreptul latin", ius Laii, a fo st acordat anumitor centre urbane, din Hispania. Acelai drept latin l-au primit U tica, n Africa, Tolosa, Ruscino (azi Castel-Roussillon), Vienna, Antipolis (azi A ntibes), Avenio (azi Avignon), n Gallia narbonez. Pentru detalii a se vedea, print re alii, J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 543-544. O cart a unei colonii din Hispani a, adic de la Urso, consfinete articularea vieii municipale. Se transplanteaz aici, n Hispania, cultul triadei divine capitoline i instituii italice. 15 Pentru reformel e lui Caesar, vezi Eduard Meyer, Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeiu s, Berlin, 1922, passim; R. Syme, op. cit., pp. 82-93; 520-524; J. Gaudemet, op. cit., pp, 447-45O; Jean Rouge, Les institutions romaines de la Rome royale la R ome chretienne, Paris, 1969, pp. 95-96; M. Rambaud, Cesar, pp. 109-l14; CI. Nico let, Le metier de citoyen, Eugen Cizek pp. 184-l86; 196-l998; id., Les structurez, pp. 36l-373; J. Carcopino, Jules Ces ar, pp. 494-558; M. Le Glay, op. cit., p. 248; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp . 126-l27; E. Cizek, Mentaliti pp. 123-l24; id., V ideologie antonienne et Neron", Marc Antoine, pp. 107-l26, n spe pp' 108-l09. 16 Privitor la planurile regaliste al e lui Caesar, ca i la contestarea acestora, vezi G. Bloch, op. cit., pp. 325-328. Ed. Meyer, op. cit., p. 475 (pentru expediia oriental); H. Oppermann, Caesar, Weg bereiter Europas, Gotringen, 1958, passim; R. Syme, op. cit., pp. 54-81; M. Ramb aud, Cesar, pp. 11l-l13; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 553-562 (la p. 553 obser va c Regele regilor" part era nchipuit ca fratele soarelui i al lunii; supuii i invoca u fravashi, ca emanaie a luminii cerului; Caesar era inut s-l combat pe picior de eg alitate); M. Le Glay, op. cit., pp. 247-253; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 126l27. Referitor la panglic, succedaneu i component a diademei regale, vezi K.W. W elwei, Das Augebot des Diadems an Caesar und das Luperkalienproblem", Historia, 1 6, 1967, pp. 44-69; Kondrad Kraft, Der Goldane Kranz Caesars und der Kampfund di e Entklarung des Tyrannen, ed. a 2-a, Dormstadt, 1960. Coroana purtat de Caesar p e monede ar fi o ilustrare a lucrrilor de orfevrerie de tip etrusc. S remarcm c, mul t nainte de Gustave Bloch, Suetoniu a considerat i el c Iulius Caesar instituise la Roma o monarchie defacto. Altfel nu l-ar fi ncadrat n galeria mprailor, cezarilor, c are ncepe de altfel chiar cu Iulius Caesar. 17 Pentru asasinarea lui Caesar, Brut us, conspiraie etc, vezi Eduard Meyer, op. cit., pp. 450-453; 521; M. Rambaud, Ce sar, pp. 116-l20; J. Carcopino, Jules Cesar, pp. 562-567; M. Le Glay, op. cit., pp. 253-254; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 127. 18 Relativ la evenimentele s ubsecvente idelor lui Martie, ascensiunea lui Octavian i tribulaiile lui Marcus An tonius, vezi W. Schimittheiner, Oktavian und das Testament Caesars, Munchen, 195 2; M. Lemosse, V adoption d'Octave", Studi in memoria di E. Abertario, I, 1953, p p. 372-395; H. Henne, propos du testament de Cesar", Droits de ' Antiquite et Soc iologie Juridique. Melanges H. Levy-Bruhl, Paris, 1959, pp. 14l-l51; M. Le Glay, op. cit., pp. 288-298; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 127-l28; E. Cizek, L' ideologie antonienne, pp. 107-l09; id., Ist. Ut. lat., pp. 177-l78; id., Mental iti, p. 188. 19 Privitor la al doilea triumvirat, la prescripii, moartea lui Cicero etc, vezi Francois Hinard, Lesproscriptions de la Rome republicaine, Paris, 198 5, pp. 227 i urm.; M. Le Glay, op. cit., pp. 298-300; M. Christol-D. Nony, op. ci t., p. 128; E. Cizek, Ist. Ut. lat., pp. 171; 204; Jean-Pierre Neraudau, Auguste . La brique et le marbre, Paris, 1996, pp. 66-90. 20 Pentru Philippi i consecinele btliei, vezi M. Le Glay, op. cit., pp. 300-301; M, Christol-D. Nony, op. cit., pp . 128-l29; J.-P. Neraudau, Auguste, pp. 90-94. -l Relativ la rzboiul de la Perusi

a, la tribulaiile noilor distribuiri de terenuri agricole, inclusiv la confiscri, la pacea de la Brundisium i la urmrile ei, vezi M. Le Glay, op. cit., pp. 30l-303; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 129-l30; J.-P. Neraudau, Auguste, pp. 94-l02 . 22 Pentru evenimentele subsecvente acordului de la Brundisium, lichidarea lui Sextus Pompeius, anihilarea lui Lepidus etc, vezi S.C. Stone, Sextus Pompey, Octa vian and Sicily", American Journal of Archeology, 87, 1983, pp. 1l-22; M. Le Gla y, op. cit., pp. 303-305; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 129-l30; J.-P. Nera udau, Auguste, pp. 102-l23. 23 Pentru dionysismul teocratic al lui Marcus Antoni us, viaa mirific, inimitabil, dus de triumvir i de Cleopatra, vezi William W. Tarn, Al exander Helios and the Golden Age", Journal of Roman Studies, 22, 1932, pp. 144 i urm.; Jean-Claude Richard, Pax, Concordia et la reli-gion officielle de Janus", Melanges de V Ecole Frangaise de Rome, 75, 1963, pp. 303386; F. SFRITUL CRIZEI REP UBLICII ROMANE 235 Chamoux, op. cit., pp. 252; 333; 368; 411 i urm.; P.-M. Martin, Antoine et Cleoptr e, pp. 124-l55; 176-204; 239-259; id., L' autre heritier de Cesar, pp. 37-59, nde osebi pp. 48-53; Joel Le Gali _ Marcel Le Glay, L' empire Romain, I: Le Haut-Emp ire de la bataille d'Actium (31 av. I-C) r assassinat de Severe Alexandre (235 a p. J.-C), Paris, 1987, p. 78; M. Le Glay, op. cit., pp. 305-306; E. Cizek, L' id eologie antonienne, pp. 109-l11. 24 Pentru Antonius n Orient, campaniile lui part ice, aventurile erotice, planurile de potenare a basileei elenistice, vezi Petre Ceauescu, Altera Roma. Histoire d' une folie poli-tique", Historia, 14, 1965, pp. 8l-l04; M.-R. Cimma, Reges, socii et amici populi romani, Milano, 1976, pp. 284289; F. Chamoux, op. cit., pp. 300-330; M. Le Glay, op. cit., pp. 306-308; M. Ch ristol-D. Nony, op. cit., pp. 129-l30; P.-M. Martin, Antoine et Cleoptre, pp. 180 ; 279; id., L' autre heritier de Cesar, pp. 5l-53; E. Cizek, L' ideologie antoni enne, pp. 110-l11; J.-P. Neraudau, Auguste, pp. 123-l28. Diverse monede, inspira te de propaganda ntreprins de ctre Cleopatra, o figurau pe ea ca Isis-Afrodita, innd la piept pe Ptolemaios-Cesarion n postura lui Horus-Eros. Se ncerca schiarea unei p ercepii a lui Antonius ca faraon. 25 Pentru destrmarea nelegerii dintre Antonius i Oc tavian, pentru jurmntul de fidelitate etc, vezi F. de Visscher, Les pouvoirs d'

Octavien en l'an 32 av. J.-C", Bulletin de V Institut Historique Belge de Rome, 19, 1938, pp. 103 i urm.; P. Herrmann, Der Romische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft undEntwicklung, Gottingen, 1968, passim; M. Le Glay, op. cit., p p. 308-311; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 129-l31; J.-P. Neraudau, Auguste, pp. 126-l37. Pe de alt parte, s-a sugerat c neimplicarea lui Antonius, n declaraia de rzboi, ascundea i o iscusit stratagem. Dac Marcus Antonius ar fi luptat alturi de C leopatra, ar fi devenit automat trdtor de patrie. Cornelius Gallus d seama de atmos fera Romei anului 32, ntr-o epigram, descoperit pe un papir de la Quasr Ibrm. A se v edea Santo Mazzarino, Un nuovo epigramma di Gallo e l'antica letteratura epigrafi ca (un problema di datazione)", Quaderni Catanesi, 3, 1980, pp. 7-50. 26 Privito r la btlia de la Actium, preliminariile, consecinele, implicaiile ei, vezi Rene Pich on, La bataille d'Actium et les temoignages contemporains", Melanges Boissier, Pa ris, 1903, pp. 397-400; Mario Attilio Levi, Le bataglia d'Azio", Athenaeum, serie nou, 10, 1932, pp. 3-21; Jean Gage, Actiaca", Melanges de V Ecole Frangaise de Ro me et d' Athenes, 53, 1936, pp. 3 i urm.; G.W. Richardson, Actium", Journal of Rom an Studies, 1937, pp. 153-l67; L. Bracesi, Orazio e ii motivo politico del Bellum Actiacum", La Parola del Passato, 22, 1967, pp. 177-l91; J.M. Carter, The Battl e of Actium, the Rise and Triumph of Augustus Caesar, London, 1970; M. Le Glay, op. cit., pp, 31l314; M. Christol-D. Nony, op. cit., pp. 13l-l32; J.-P. Neraudau , Auguste, pp. 137-l44. 27 Pentru faptele petrecute dup Actium i anexarea Egiptulu i, vezi J. Le Gall-M. Le Glay, op. cit., pp. 1l-25; M. Le Glay, op. cit., pp. 31 3314; M. Christol-D. Nony, op. cit., p. 132; J.-P. Neraudau, Auguste, pp. 144-l6 2. 28 Pentru problemele economico-sociale, a se vedea Tenney Frank, Race Mixture in the Roman Empire", American Historical Revue, 21, 1914, pp. 689-708; H. Thyla nder, Inscriptions du port d' Ostie, 2 voi., Lund, 1952, passim; S. Treggiari, R oman Freedmen During the Late Republic, Oxford, 1969; Claude Nicolet, Plebe et tr ibus: les statues de L. Antonius et le testament d' Auguste", Melanges de V Ecol e Frangaise de Rome etd' Athenes, 97, 1985, pp. 799-839; id., Rendre Cesar, pp. 7l-96; A. Los, Les affranchis dans la vie politique Pompei", Melanges de VEcole F rangaise de Rome, Antiquite, 99, 1987, pp. 847-873; S. Demougin, L' ordre iquest re sous les Julio-Claudiens, Roma-Paris, 1988, p. 69; F. Gros-M. Torelli, Storia dell' urban istica. II mondo romano, Roma, 1988, passim; M. Le Glay, op. cit., pp. 315-327; 367-

236 Eugen Cizek 373. O lege municipal a lui Iulius Caesar permitea liberilor accesul la consiliile oraelor, la decurionat. Pe afiele electorale de la Pompei ntre 30 i 40% dintre oame nii liberi nscrii sunt liberi. n Roma nsi, liberii slujesc activ propaganda ntreprin atronii lor. Din aceast pricina, Cicero sftuiete pe fratele su s menajeze liberii i s atrag de partea lui. 29 Referitor la viaa cotidian i privat, vezi M. Le Glay, op. cit ., pp. 356-371; J.-M. Andre, op. cit., pp. 33-43; P. Veyne, Imperiul roman, pp. 123-l62. Pentru ideile lui Cicero privitoare la scrierea istoriei, vezi, ntre alii , Eugen Cizek, Istoria n Roma antic. Teoria i poetica genului. Bucureti, 1998, pp. 6 0-72. 30 Relativ la mutaia mentalitilor, la atitudinea fa de cellalt", vezi Madeleine onjour, Etudes sur une composante affective du patriotisme romain, Paris, 1975, passim; Gerard Freyburger, Sens et evolution du mot barbarus dans 1' oeuvre de Ci ceron", Melanges Offerts Leopold Sedar Senghor, Paris, 1977, pp. 14l-l52; M. Le Glay, op. cit., pp. 332-348; 366-385; E. Cizek, Mentaliti, pp. 72-73; 105l08 etc. 31 Bibliografia referitoare la asemenea probleme este imens. Nu citm dect pe Rene P ichon, Histoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 127-301; A lain Michel, ,,L' humanisme ciceronien", Rome et nous. Manuel d' initiation la l itterature et la civilisa-tion latines, Paris, 1976, pp. 89-l03; E. Cizek, Ist. lit. lat., pp. 135-245; P. Grimal, Literatura latin, pp. 13l-210; F. Cupaiuolo, o p. cit., pp. 8l-l60. I 7TTT

WJECOLUL" LUI AUGUST: INSTAURAREA

Vili. PRINCIPATULUI (27 .C. - 14 d.C.) De ce secolul" lui August? ntr-adevr noi considerm, de altfel ca i Yves Roman, c secolul" lui August ncepe n 27 Ali cercettori i situeaz debutul fie n 43, fie n 31 .C, anul btliei de la Actium. Se discuie un segment relativ limitat ca timp din istoria Romei (27 .C.-l4 d.C), care ns constituie unul dintre vrfurile atinse de expansiunea societii, civilizaiei i cult rii romane. Profesorul Robert Etienne arat c, n antichitate, termenul de secol", sae culum, asum trei sensuri diferite. Un prim neles desemneaz o epoc, o vrst", aetas. O semnificaie echivaleaz cu o generaie, cu ansamblul oamenilor tritori mpreun n aceeai me. Un al treilea sens ilustreaz o secven istoric de o sut ori de o sut zece ani, ca l imit a vieii umane, n congruen cu numeroasele speculaii astrologice asupra succesiunil or ori ntoarcerii erelor istorice, susceptibile s inaugureze o epoc nou, eventual re naterea vrstei de aur", aurea aetas. Noi am propus ns i un al patrulea sens, adic acel de moment-cheie din istorie, cu o durat variat. Altfel enunat, un compartiment epo cal, capabil s creeze epoc. Chiar profesorul Etienne alude la cartea lui Voltaire intitulat Le siecle de Louis XIV". ntr-adevr se poate vorbi i s-a vorbit de un secol a l lui Pericle", de un secol al Scipionilor", de un secol al lui Carol cel Mare" i, firete, de secolul lui Ludovic al XlV-lea". Iar noi am sugerat formula secolul lui Traian". n orice caz, n epoca lui August, performanele nregistrate pe multiple planu ri adopt o anvergur epocal. n acest secol, Octavian-Augiist a instaurat la Roma un r egim politic autoritar, o dictatur camuflat. A profitat de eliminarea tuturor riva lilor politici de marc i a principalilor lor susintori. A tras mai ales folos din ob oseala care cuprinsese opinia public roman, istovit i saturat de aproape un veac de rz boaie civile i de cascada perturbrilor politice grave. S-a pus capt pienjeniului de i ntrigi, de rivaliti acerbe, de manevre i manipulri viclene, insidioase, de violene cr ude, ca i de aliane care necontenit se fceau i se desfceau. Am constatat c acelai om a putut naviga succesiv n cel puin dou ori trei tabere politice adverse. n contraparti d,

romanii, n acest secol, au pierdut cel mai preios bun al speciei umane. Adic adevrat a libertate. Tacit a contientizat acest fenomen. El a semnalat c Octavian-August a implantat la Roma concomitent un principe", princeps, i pacea", pax. Adic a dat msuri juridice prin care s ne folosim de pace i de principe", deditque iura quis pace e t principe uteremur (Tac, An., 3, 28, 2). Pacea intern ns n condiiile pierderii liber tii, instalrii la putere a unui principe. Princeps, ns capabil s asigure pax. S-au nf it acestea schimbndu-se starea Cetii", uerso ciuitatis sttu (Tac, An., 1, 4, 1). nct a fi luat natere un nou status, o nou stare de lucruri. i ali autori antici au contien tizat c survenise o nugen Cizek ruptur, o falie profund, o mutate cardinal n istoria Romei antice. Tacit insist ns asupra preului pltit pentru o asemenea transformare rad ical: s-a smuls romanilor egalitatea, de fapt egalitatea n faa anumitor legi, egali tatea ntre senatori, i se ateptau doar ordinele principelui", iussaprincipis {An., 1 , 4,1). De aceea, anterior, cu mhnire, cnd se refer la sfritul lui Octavian-Augiist, Tacit se ntreab retoric: ci mai rmaser dintre cei ce vzuser republica?", quotus quis eliquus, qui rem publicam uidisset? (An., 1, 3,1) . Instaurarea Principatului Am remarcat, n capitolele anterioare, c structurile instituionale ale Republicii nu mai puteau determina s funcioneze mecanismele imperiului teritorial al Romei. Nu s-a putut recurge la o republic federal la nivel mondial", de altfel greu de invent at n antichitate. Nu rmnea dect statornicirea unei forme de monarhie. Am menionat mai sus factorii cauzali imediai sau chiar mediai ai cderii Republicii: monopolizarea consulatelor de un clan nchis al anumitor nobiles, reformele militare, mai ales c ea din 107 .C, care transformaser starea de spirit a soldailor, ambiiile excesive al e generalilor, rzboaiele civile, dictaturile lui Sulla i Iulius Caesar, triumvirat ele, sngeroasele agitri majore ale vieii politice, blocarea, griparea", funcionrii ins tituiilor tradiionale, emergena unui discurs mental prielnic potenrii puterii persona le, direcionate spre convertirea n monarhie, ateptarea febril a unui salvator" saluat or, personaj harismatic, slbiciunile libertii romane i dorina plebei romane de a vede a statul guvernat de un suveran, revoluia roman", generatoare de masive transferuri de proprietate, mai cu seam n Italia, transformrile profunde cunoscute de clasa pol itic" roman, de alctuirea senatului i a ordinului ecvestru. Forma nou de stat, instau rat de Octavian-August, nu s-a definit niciodat, nici sub el i nici sub urmaii lui, pn la sfritul imperiului roman occidental, ca o monarhie i nici ca un altfel de formai e statal. Cum am artat la nceputul acestei cri,

din punct de vedere strict juridic, statul roman a subsistat ca republic. nct, cu s agacitate, Yves Roman constat c regimul politic creat de August nu avea nici un nu me. Dei remodelarea instituional operat de Caesar cel Tnr, cum am relevat mai sus, a f ost perceput ca o inovaie radical. Chiar scriitorii antici o caracterizau ca un Prin cipat", principatus, sau un imperium, n sens politic mai degrab dect geografic. Iar savanii moderni se refer unanim la Principatul lui August. Dar aceti termeni nu ap ar sau nu apar clar n formula imperial", n titulatura mprailor. Numai scriitorii utili eaz un termen cd, princeps ca s califice pe eful statului. Din punct de vedere rigu ros juridic, el era un om providenial cruia senatul i poporul roman i transferau, fr ecvent n bloc, esenialul puterilor ce le deineau, lat pentru ce, sub August, inscripi ile latineti nici nu nglobeaz vreodat cuvntul principe", princeps. Abia n 4 .C., o in ipie, redactat n limba greac i descoperit la Cyrene, l va desemna pe August drept cr r", heghemon. De fapt, heghemon hemeteros. Va trebui s ateptm Principatul lui Tiber iu spre a ntlni o inscripie latin (Tabula Siarensis) din Hispania, care s defineasc ef l statului ca principele nostru", princeps noster. Este vorba de un senatusconsul t, care poart asupra onorurilor decernate lui Germanicus, decedat n 19 d.C. Cu toa te acestea, princeps nu a fcut niciodat parte din titulatura SECOLUL LUI AUGUST: I NSTAURAREA PRINCIPATULUI 239 oficial a suveranilor romani. Trebuie totui s denumim regimul instaurat de Octavian-August Principat. Cercettorii moderni nu se pot neleg e ntre ei asupra caracterului real, asupra substanei acestui Principat. De altfel, ambiguitatea fusese voit, intenional construit de Caesar cel Tnr, care nu dorea s aib soarta tatlui lui adoptiv. Ceea ce a fcut s curg mult cerneal n vremurile noastre". In orice caz Principatul a fost zmislit din necesitatea de a rennoi structurile de gu vernare, nainte de a se schimba mentalitile. Imperiul teritorial al Romei nu mai er

a o Cetate, ci o anticetate, o anticiuitas.

Caracterul Principatului Chiar dac operele scriitorilor vremii ar fi fost angajate, eventual comandate, cu m le caracterizeaz Yves Roman, destul de limpede ele l glorific pe Octavian-August ca pe un monarh. ns savani moderni ca G. Ferrero i Eduard Meyer au considerat c efect iv Caesar cel Tnr a vrut s restaureze regimul republican. Aceast opinie a fost mprtit Leon Homo i, cu unele nuane, de Mason Hammond. Acesta din urm estima c republica lu i Octavian-August s-ar fi convertit n monarhie exclusiv datorit autoritii conductorul ui. Theodor Mommsen, care nu cunotea un pasaj esenial din memoriile, Res Gestae, a le lui Octavian-August, aprecia c a emers o diarhie, adic o mprire a puterilor ntre pr incipe i senat, ilustrat de divizarea provinciilor, ntre imperiale i senatoriale. Se natul ar fi ncarnat puterea tradiional i ar fi guvernat Oraul, Italia i anumite provin cii. La rndul su, principele reprezenta populaiile Imperiului, armata. Acest punct de vedere a fost asumat i de Erich Kornemann. Totui edictele descoperite la Cyrene , la nceputul secolului XX, demonstreaz c principele intervenea masiv i hotrtor n gest onarea provinciilor senatoriale. Iar Karl Lowenstein a susinut c Caesar cel Tnr ar f i instaurat la Roma o monocraie republican". O a treia optic a fost preconizat de ali savani, pe urmele lui Hermann

Dessau. Ne referim la Gustave Bloch, Eugene Albertini, Jerome Carcopino, Anton v on Premerstein. Astfel, Gustave Bloch afirma clar c Octavian a reluat structura m onarhic a lui Iulius Caesar; ns, pe cnd monarhia dictatorului fusese revoluionar, cea a lui Octavian a fost tradiionalist. n acest punct de vedere se afl un smbure de adevr . De altfel am remarcat, n capitolul anterior, c i n antichitate Suetoniu pare a dat a implantarea monarhiei din timpul lui Iulius Caesar. Cu toate acestea, este nev oie s precizm c Iulius Caesar nu fcuse dect s pregteasc, s preconizeze instaurarea m iei. Nu a avut totui timpul s-i creeze mecanisme instituionale solid articulate. n v remea noastr, s-a ajuns aproape la o unanimitate n a constata c, de fapt, Octavian a fost adevratul fondator al unei noi monarhii romane, abia deghizate. H. Siber, sir Ronald Syme, Jean-Marie Andre, Robert Etienne, Marcel Le Glay i colaboratorii si, Mano Pani, Michel Christol i Daniel Nony, Yves Roman etc. adopt aceast optic .

n concluzie, Octavian-August a instalat efectiv la Roma o adevrat monarhie. O monar hie autoritar, dei camuflat sub absena unei definiri juridice precise. Ori mai degra b sub definirea Republicii, al crui statut juridic a fost artificial prelungit. Ca esar cel Tnr a meninut vechile instituii republicane, dar a pus treptat n oper, alturi de ele, un subsistem de mecanisme instituionale i un aparat funcionresc, pendinte nu mai de eful statului, care vor concura insidios, vor subplanta, vor supune eroziu nii, golirii de coninut, de substan eficient, subsistemele tradiionale ale Republicii . Cum 240

Eugen Cizek am mai artat, mrturiile antice sunt elocvente n aceast privin. Yves Roman arat c faimoasa lege, conservat epigrafic, asupra puterilor asumate de Vespasian la nscunare, lex curiata de imperio Vespasiani, este prea ndeprtat n timp de epoca lui O ctavian-August i pstrat prea fragmentar pentru a elucida caracterul Principatului a ugusteic. Dispunem n schimb de memoriile lui Octavian-August, faimoasele Res Gest ae, transmise de o inscripie descoperit la Ancyra (azi Ankara). Este vorba de un te stament" al ntemeietorului Principatului, redactat cu un an nainte de sfritul vieii l ui i ncredinat vestalelor cu scopul de a fi gravat pe bronz. De fapt, autorul propu ne un bilan al vieii sale politice: sunt enumerate misiunile, competenele acordate lui, ca i onorurile decernate, eforturile ntreprinse n favoarea poporului roman, cu ceririle externe. n realitate, ne aflm n prezena unor memorii profund propagandistic e. Pe de o parte Caesar cel Tnr" d seama de capacitile exorbitante, pe care le asumase , de un autoritarism orientat spre autocraie, ns n forme deghizate, dar, pe de alta, i de strdania de a nu se atinge de tabuurile republicane, de a demonstra ct de leg al, tradiional, aproape republican, fusese opera sa politic. Octavian-August se prezi nt ca adevratul campion al Italiei, om al consensului politic. Aceleai tendine le de scoperim i la scriitorii vremii. Am constatat c att epicureismul campanian, inclusi v scrierile lui Philodem din Gadara, ct i cel senatorial, grupat n jurul lui Caesar , fuseser profund monarhiste. Cu o pruden intenional similar celei a suveranului nsui, scriitorii secolului lui August valorizeaz obria divin i imortalitatea lui Iulius Cae sar i a fiului adoptiv al acestuia, originea lor troian, imitarea obsedant a lui Ro mulus. Vergiliu, Horaiu, Properiu i Titus Livius par a sugera c romanii aveau nevoie de un exponent al consensului italic, de un bun monarh, i nu de un tiran regal i elenistic. Odele alctuite de Horaiu ntre 30 i 27 .C. preconizeaz elogiul bunului leade " i al salvatorului. Tragedia Thyestes a lui Varius, scris dup Actium, ncorpora un a ct de acuzare mpotriva tiraniei practicate la curile orientale. Titus Livius relie feaz de asemenea antiteza ntre bunii i rii suverani, cnd se refer la regalitatea Romei primitive. Nu susine nicieri c Caesar cel Tnr restaurase republica. Biografii lui Au gust, adic Marathus, Gaius Drusus, Baebius Macer, Aquilius Niger i Gaius Iulius Hy ginus, par contieni c ei figureaz viaa unui monarh. Iar Favonius, prietenul lui Cato cel Tnr, asuma destul de limpede idealul monarhic ca rul cel mai mic". Numai Velleiu s Paterculus va atribui lui Octavian-August restaurarea republicii (2, 89, 3-4), dar va afirma struitor c Caesar cel Tnr i Tiberiu au furit o nou structur politic, it de cea anterioar. Seneca nu se va ndoi niciodat c Principatul echivala cu o monarh ie. Suetoniu va spune c Octavian ar fi vrut de dou ori s restaureze republica, ns c nu dorise s expun statul tiraniei ctorva ambiioi. Intenionase s fie prudent i s fie de t ca ntemeietorul celui mai bun regim politic", optimi status auctor (Aug., 28, 3;

i 26-28). Tacit va fi mult mai categoric. Octavian-August a primit toate, ostenit e de nenelegerile ceteneti, sub imperiul su, cu numele de principe", cuncta, discordii s ciuilibus fessa, nomine principis sub imperium accepit (An., 1, 1, 1). El va f olosi chiar un termen cumplit n ochii romanilor: dominatio, mai degrab servitudine , sclavie, dect dominaie. nct scriitorii latini, marcai de repulsiile mentale romane i de tabuurile republicane, cad de acord c Octavian-August instaurase monarhia, da r o altfel de monarhie dect cele precedente. Autorii literari greci nu erau tribu tari carcanelor discursului mental roman. Mai mult dect att, ei se formaser n funcie de tradiiile monarhiilor elenistice4. Dac SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPA TULUI 241 Strabo nfia Principatul augusteic ca un nceput de monarhie (17, 3, 25), App ian va afirma c Octavian a instaurat la Roma concordia i monarhia. mpraii romani, ind iferent de denumirile acordate lor, sunt n realitate regi (App., Ciu., praef., 7) . La fel de categoric se va pronuna Cassius Dio, cnd va afirma c Octavian-August in staurase la Roma o monarhie autentic", akribes monarchi'a (DC, 53, 17,1; i 52, 1, 1 ; 53, 11, 5). Octavian nsui s-a considerat de paz", in statione (Ov., Tr., 2, 219; V ell., 2, 124, 2; GelL, 15, 7, 3). n definitiv, el a

implantat la Roma o monarhie de fapt, de facto, desigur precaut, ct i o monarhie pa rial de drept, cu toate c ambigu i suprapus republicii, nc valid din punct de vedere idic. Vom constata mai jos c Octavian, cum reliefa Marcel Le Glay, a promovat o cr eaie continu" a acestei monarhii, care a nceput n 27 .C. i s-a desfurat pn la moart August. Ea se ntemeia pe o serie de prghii juridice, furite n 27 .C. i mai trziu. Un t rmen czpotestas nu red dect foarte parial substana acestei monarhii. tim c tradiia rep blican o conferea autoritii consulilor, censorilor, pretorilor, tribunilor plebei e tc.

Ianuarie 27 .C: Augustus Octavian nsui va reliefa c, dup Actium, fusese nvestit cu puteri excepionale. Desigur, se refer la triumvirat i la alte atribuii, inclusiv la includerea numelui su n cntul sacerdoilor salieni (Mon. Ane, 1, 10). El va atrage atenia c prin ncuviinarea tuturor, am preluat conducerea ntregului stat", per consensum uniuersorum [potitus rerujm om[n]ium (Mon. Ane, 34). Or, cum am remarcat n capitolul anterior, nainte de a se nfia caprinceps, el fusese dux al romanilor. La 13 ianuarie 27 .C, a intervenit ns o ovitur de teatru. ntr-o edin solemn a senatului, hrzit restabilirii libertii, libe ocnd oboseala i starea fragil a sntii sale i poziionndu-se n rzbuntor", uindex, ptiv i ntr-un restaurator al statului, care i ndeplinise ndatoririle, Octavian proclam abdicarea din puterile sale excepionale i reinstalarea republicii. n Res Gestae, Ca esar cel Tnr va semnala el nsui esenialul acestui eveniment: am transferat statul de s ub puterea mea n minile senatului i poporului roman", rem publicam ex mea potestate in senatfus populique Romjani [a]rbitrium transtuli (Mon. Ane, 34). Se pare c Oc tavian considera c ncredina legitimitatea sa, consacrat de consensul universal i de j urmntul prestat lui, n 32 .C, de ntreaga Italie, mbrcnd deci o valoare instituional imitii senatului i poporului. Cu siguran, omite s adauge c nu abandonase imperium acor at lui i nici atribuiile tribuniciene. Unii cercettori au calificat aceast abdicare, ce se voia asemntoare celei a lui Sulla, ca un scenariu iscusit orchestrat, ca o comedie sinistr. Noi nine ne-am referit la o manevr ireat, neltoare, un marche de d Cum a reliefat sir Ronald Syme, cei mai muli senatori voiau ns s fie pclii. Ei voiau c Octavian s rmn eful statului, stpnul practic absolut. Nu puteau fi nelate dect tab republicane. i eventual urmau s fie manipulai anumii adversari ai regimului. ntr-adevr restaurarea republicii" nu a durat dect trei sau patru zile. Ce s-a ntmplat n 16 ori 17 ianuarie? Sl lsm pe nsui Octavian s relateze ceea ce s-a petrecut ntr-o nou reuni a senatului: pentru serviciile aduse de mine, printr-un senatusconsult am fost n umit Augustus i uile locuinei mele au fost mbrcate osten242

Eugen Cizek tativ n lauri i o coroan civic [confecionat din frunze de stejar] a fost a zat deasupra porii mele, iar un scut de aur a fost pus n Curia Iulia. Acest scut mi -a fost druit de senatul i de poporul roman pentru virtutea, clemena, spiritul de d reptate i pietatea mea, cum arat i inscripia de pe scut", quo pro merito meo senatuf s consulto Au]gust[us appejllatus sunt et laureis postes aedium mearum ufestiti] publfice coronaqjue ciuica super ianuam meamfixa est [et clujpeus [aureu]s in [ cjuria Iulia positus, quem mihi senatum pop[ulumq]ue Rom[anu]m dare uirtutis cle ment[iaeque e]t iustitiae et ' pieta[tis caujsa testatufm] estpe[r e]ius clupei [ inscriptionjem (Mon. Ane, 34). Sunt consemnate prin urmare mai multe onoruri, nde osebi celebrul scut, atrnat n senat, alturi de statuia i de altarul zeiei Victoria. O reproducere n marmor a fost descoperit la Arles. Figureaz de asemenea pe monede i pe altarul ginii Augusta de la Cartagina. Esenial este faptul c au fost gravate cele patru virtui cardinale ale romanilor, ntrunite de persoana lui Octavian: uirtus, ns uire fundamental a oricrui ' brbat", uit; mai ales cetean, n timp de pace i de rzbo entia, generozitatea fa de nvini, iustitia, justiia i echitatea n raport cu cei ce pri ejuiser statului dificulti, i pietas, respectul hrzit oamenilor, strmoilor i ndeose or. Deosebit de revelator, n cuprinsul acestui senatusconsult, votat la propunere a oportunistului Lucius Munatius Plancus, este noul supranume", cognomen, conferi t lui Octavian. Adic Augustus. Se pare c iniial Octavian voise s ia titlul de Romulu s. Dar legendarul fondator al Romei fusese rege", rex, i omorse fratele i se spunea c ar fi fost el nsui masacrat de senatori. Din punct de vedere lexical augustus se nr udea cu verbul a crete", augere, cu augur, sacerdotul care enuna presagiile, cu auc tor, adic cheza, model, fondator", cu ajutor", auxilium, cu auctoritas, termen care,

astfel cum am reliefat la nceputul acestei cri, conota nu att autoritate, ct influen restigiu", capacitate de a crete i de a face s creasc". Augustus era nou i misterios l a Roma. Ilustra divinul", nvestit de zei i senat, chiar sfntuF.'n orice caz desemna pe cel care face s creasc", cel care rentrete" puterile altor organisme ale statului, de arece presupunea auctoritas. Conota deci veneratul" sau venerabilul". Augustus put ea semnifica i maiestuos". La Titus Livius, arcadianul Evandru, antecesor mitologic al lui Enea i al lui Romulus, constat c Hercule era mai maiestuo s" (ca s ne exprimm astfel, greit n romnete) augustior (n text augustiorem: 1, 7, 9) d ct un om obinuit. Titus Livius adaug c Evandru i exercita puterea prin auctoritas mai mult dect datorit unui imperium. Acest apelativ de augustus pregtea titlurile monar hilor din Evul Mediu. Oricum, prin nsi structura competenelor sale, dac nu prin natur a sa intrinsec, August, cum l-am numit i-l vom numi, ca de altfel orice mprat, era o fiin excepional, un personaj providenial. De altminteri, senatusconsultul din 16 ori 17 ianuarie 23 nu s-a limitat la onoruri i la conferirea epitetului de Augustus. El i-a repartizat lui August gestionarea direct a dou treimi din provinciile Impe riului, poate confirmat printr-o lege, lex de

imperio Augusti. Erau implicate provinciile cele mai puin pacificate, unde erau nc artirute legiunile romane (cu excepia celor din Africa i din Macedonia) i, fr ndoial, n imperium proconsular, proconsulare, pe zece ani. Cu excepia dictaturii, compete nele oficiale ale lui August aproape nu se deosebeau de cele ale lui Iulius Caesa r. Principatul era solid implantat. Cum scria regretatul Marcel Le Glay, Imperiul ca regim politic (care de fapt nu avea nici un nume precis, juridic consfinit) se nscuse . SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI 243

Originile i arhetipurile Principatului Diveri cercettori au ncercat n zadar s descopere un model, un arhetip unic al Princip atului lui August. n realitate, feluritele ipoteze privitoare la obriile regimului politic fr nume, n realitate monarhic, statuat de August, nu se exclud, ci sunt com plementare. Acest cameleon" politic, care a fost August, cum l califica sir Ronald Syme, a tiut s profite de toate precedentele de care dispunea spre a-i construi pr opria alctuire politic. n primul rnd, n pofida repulsiei romanilor fa de lucumonii lor arhaici i a experienei nefericite suferite de printele su adoptiv, August a tras pro fit din antecedentul oferit de regalitatea italico-etrusc. August a uzitat de ase menea, cu precauii bine orchestrate, modelul teocraiilor monarhice, ntmpinate de rom ani n Orientul elenistic. naintea lui i a lui Caesar nsui, aceste basilei elenistice i fascinaser pe Scipio Africanul, Marius, Sertorius i pe Pompei. Ca s nu-i mai amint im pe Iulius Caesar i pe Marcus Antonius, amndoi manipulai de Cleopatra. Mitul lui Alexandru, marele cuceritor macedonean, la sedus i pe August, ca i pe muli alii. Sub Republic, nu existase o pecete a statului: magistraii foloseau o pecete personal, avnd caracter gentilic. Caesar inovase; cci ntrebuina un sigiliu, care purta imagine a zeiei Venus, presupusa sa strbun. August l-a utilizat i el un timp. Dup aceea a rec urs la chipul sfinxului, iar, ctre 31 .C, la efigia lui Alexandru. Pentru ca, dup 2 7 .C, s ntrebuineze propriul chip, gravat de artistul Dioscurides (Suet., Aug., 50). Evoluia sigiliului este relevant. August a apelat la sfinx i la Alexandru, captiva t de tradiiile elenistice. Ca, ulterior, s se detaeze de ele, astfel cum se distana de modele spre a-i construi propriul sistem" politico-instituional. Totui mitul lui Alexandru a influenat i organizarea edilitar a Cmpului lui Marte, unde principele i A grippa, chiar dup 28 .C, au dispus ridicarea unui mausoleu, sortit, dup moartea mprat ului, s adposteasc cenua acestuia i a familiei lui. Un obelisc completa un asemenea p eisaj alexandrin. Totodat August sugera romanilor c el nu va muta capitala Imperiu lui la Alexandria, ci, invers, va transporta Egiptul la Roma. n plus, ca i Alexand ra, August aspira la o putere universal, la conducerea lumii. Pe de alt parte, n Fo rul su, printr-o statuie colosal, Augiist era figurat ca un nou Alexandru. Cu toat e acestea, dei August a putut fi captivat de mirajul lui Alexandru i s-a putut ins pira din anumite structuri monarhice elenistice, nu se erija n alt Alexandru, n al t basileu elenistic, ci ntr-un rival, ntr-un adversar fericit i nvingtor al marelui m acedonean i al regilor elenistici. Pe deasupra, August, care se proclama fr ncetare f iul divinului Caesar", Caesaris diui filius, a utilizat i modelul dictaturilor i p uterilor personale ale secolului I .C, ale lui Caesar, pn la un anumit punct, i ale lui Pompei. S-a inspirat din aparentul legalism republican al lui Pompei, ca i di n viziunea universalist, deschiztoare de magnifice perspective, ilustrat de autocrai a reformatoare, preconizat de ctre Iulius Caesar. nct dictatorii secolului I .C. au f acilitat, n concepia augusteic, o anumit acomodare ntre regalitatea italico-etrusc ori chiar elenistic pe de o parte i Principat pe de alta. Jean Gage opina c arhetipul Principatului trebuie descoperit n competenele, n autoritatea exercitat la Roma i n lu mea roman de patroni asupra clienilor. Principele ar fi fost patronul, patronus, a l tuturor romanilor. La rndul su, Michel Meslin consider c originea puterii Principa tului trebuie cutat n autoritatea exercitat de cpeteniile ginilor, patria potestas. De osebit de interesant se reliefeaz ipoteza elaborat de ctre Fergus Miliar. Potrivit a cestei ipoteze, modelul puterii principelui se afl n atribuiile guvernatorilor de p rovincie. Provincia 244 Eugen Cizek

nsi constituia un element nou, strin de funcionarea Oraului i Italiei, de statul-cetat . Guvematorul-promagistrat dispunea de un numeros stat major, de un aparat funcio nresc specific, neatestat n Cetate. Cnd plecau n provincii, chiar i quaestorii luau c u ei funcionari-scribi de la Roma. Administraia provinciilor nu avea aproape nimic n comun cu aceea a Republicii. Guvernatorii de provincie erau nzestrai cu puteri p ractic absolute. Cu excepia perturbrilor prilejuite de rzboaiele civile, nimic i nim eni nu interveneau concret n gestionarea de ctre promagistrai a provinciilor. Guver nanii nu puteau fi trai la rspundere dect dup ncheierea misiunii lor. Guvernatorii-pro magistrai deveniser un fel de nali funcionari i stpni ai provinciilor. Cu att mai mu ct ndeobte structura preroman a provinciilor le punea adesea la dispoziie precedentu l conducerii discreionare, autocratice. Puterea promagis-trailor, adesea mbogii n prov ncii, furniza un teren de exerciiu i de prefigurare a autoritii principelui . nct nu a existat o origine limitat a Principatului. Adic nu a existat un arhetip unic, un model unic. Cu abilitatea sa caracteristic, August a conjugat i combinat mai multe modele, utilizate n cadrul unei sinteze judicios i original alctuite. Principele s au mpratul s-a comportat n egal msur ca patronus suprem al romanilor, ca pater neconte stat, ca guvernator general al ntregului Imperiu, dar i ca motenitor al dictatorilo r i al regilor italico-etrusci, ca un competitor al lui Alexandru, al despoilor el enistici, a cror experien nu a fost neglijat. Modelul elenistic va exercita o presiu ne aproape constant, n cursul evoluiei Imperiului. In definitiv, acest regim politi c, implantat de August, fr nume precis, fr o cirscumscriere juridic adecvat, supus amb iguitilor intenionale, a camuflat o dictatur militar nchipuit ca o stare permanent. O mai degrab o putere patronal de substan militar. Prghiile Principatului Am remarcat mai sus c structura Principatului s-a realizat progresiv, ncepnd din ia nuarie 27 .C. Reiterm

observaia c, dei August nu afirma explicit aceasta, Principatul echivala cu o prim f orm de Imperiu, imperium, n neles politic. Fr ndoial c mpratul era i princeps. De pe al senatului", princeps senatus, adic primul membru i preedintele naltei adunri, p e care putea s o convoace i s i se adreseze. Avea dreptul s ia cel dinti cuvntul. De a semenea i revine dreptul de apel (ius prouocationis). Cetenii nu vor mai face apel la adunrile populare, ci la principe. Totui prghiile, fundamentele instituionale ale puterii principelui, trebuie cutate n alt parte. Princeps emerge nu numai la Tacit , care l distinge de imperator (., 1, 1,6), ci i la Suetoniu {Aug., 42, 1) sau la ali autori. August era foarte mndru de faptul c dobndise pe via (quoad uiuerem) putere tribunician" tribunicia potestas sau, n grecete, demotike exousia (Mon. Ane, 10 i 4 ; 5). Aceast mndrie era normal, dat fiind relaiile, presupuse de asumarea ei, cu ple bea ceteneasc. Yves Perrin definete puterea tribunician ca polul democratic" al compet enelor lui August. Am putea mai lesne s ne referim la polul civil i popular" al unor asemenea competene. n orice caz puterea tribunician evoc amintirea Gracchilor i trad iia marianist. Incontestabil, nc de mult vreme, Octavian fusese nvestit cu puteri trib uniciene, inclusiv cu dreptul de a ocroti plebea, ad tuendam plebem. De altfel, n 29 .C, Octavian intervenise n alctuirea tribunalului plebei SECOLUL LUI AUGUST: IN STAURAREA PRINCIPATULUI 245 (Tac, An., 1, 2, 1; DC, 52, 42, 3). Totui, n 23 .C, ace ast putere tribunician a fost ntrit. Ca patrician, August nu putea fi tribun al plebe i, dar asuma toate competenele tribunilor. ncepnd de la 1 iulie 23 .C, aceast putere a devenit viager i nnoit anual, dup exemplul tribunilor plebei. n virtutea ei, August este consacrat ca ef, leader" al plebei. Concomitent, puterea tribunician a fost le galizat i inclus obligatoriu n formula, n titulatura imperial, ilustrat de inscripii. ibunicia potestas transforma pe August ntr-o fiin sacrosanct, cum erau i tribunii ple bei. Ins el le era superior, ca un fel de supertribun: nu putea fi supus interces iunii vreun tribun i, n plus, putea s le anuleze veto-urile. Puterea tribunician acio na la Roma, dar i n exteriorul ei. Pe lng dreptul de ajutor", ius auxilii, al plebei, generator de aur popular, cvasirepublican, puterea tribunician asigura lui August c apacitatea de a convoca adunrile poporului i de a le propune legi, pe baza aa-numit ului ius agendi cum populo sau cum plebe. Totodat August putea convoca i prezida s enatul, n temeiul unui ius agendi cum patribus. Avea dreptul s elimine din deliberr ile senatului orice text legislativ care nu i convenea. Concomitent, puterea trib unician i acorda dreptul de a aresta orice cetean (ius prensionis). Mai presus de or ice, tribunicia potestas chezuia dreptul principelui de a bloca prin veto orice pr opunere sau hotrre, elaborat sau adoptat de oricine: magistrat, senat, adunare popul ar. nct, sub aparena clemenei populare, puterea tribunician prilejuia o autocraie, o p estaie monarhic a suveranului statului. Ea legitima orice aciune ntreprins de princip e. Tacit contientiza o asemenea funcie mplinit de tribunicia potestas. Ea ar fi fost justificarea rangului suprem (summi fastigii), inventat de August spre a evita p reluarea titlurilor de rege ori de dictator i spre a domina toate magistraturile (An., 3, 56, 2) . Exista i un pol militar, destinat s asigure substana militar a put erii patronale supreme, preluate de August. Ne referim la imperium, de fapt ncred inat lui August nc din 43 .C. Am reliefat, ntr-un alt capitol, c, n conformitate cu tr diia, imperium definea o deplin autoritate civil, judiciar, ndeosebi militar, cndva ap najul magistrailor superiori i al promagistrailor. Amintim c imperium presupunea i o legtur relevant cu zeii, mai ales fora comandantului suprem al armatei. Indubitabil, Octavian fusese imperator i ca fiu al lui Iulius Caesar. Pe de alt parte, imperat or este preluat de Octavian, ncepnd din 40 .C, cu acordul senatului, i ca prenume, p raenomen. nct n formula imperial, ilustrat de inscripii i de monede, imperator constit ie un prenume al lui Octavian-Augiist, pe cnd Caesar reprezint gentiliciul, iar Au gustus alctuiete cog-nomen-ul. Astfel titlurile lui August sunt: Imperator Caesar dud Iulii filius Augustus. Dup moartea lui August, imperator nu va mai constitui prenume al mprailor pn n 66 .C, cnd va fi reluat. n realitate, August a deinut un i dublu. n primul rnd pentru c acest imperium era att proconsular, ct i consular. Augus t a fost anual consul pn n 23 .C, cnd a deinut pentru a zecea oar consulatul. A renun atunci la consulat, ns ulterior, ncepnd din 19 .C, va recupera, sub o alt form, putere consular. Dac n ianuarie 27 .C. i s-a acordat un imperium proconsular, relativ rest rns ca durat i raz de aciune (n provinciile imperiale), n 23 .C, August primete un i um proconsular ntrit" ori mai mare", imperium proconsulare maius. A fost el definit i ca nemrginit", infinitum! n orice caz, ncepnd de atunci August a dobndit dreptul de a

superviza i a monitoriza gestionarea provinciilor senatoriale. Datorit competenelo r consulare, imperium augusteic se exercita i n interiorul 246 Eugen Cizek SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI Romei, fiind deci i acas", domi, ori ntre ziduri", intra muros. Imperium asigura, n definitiv, lui Augus t guvernmntul general al Imperiului. n memoriile sale, cum este i firesc, August rmne discret asupra acestui imperium (Mon. Ane, 1; 4; 21). Oricum ar sta lucrurile, i mperium al lui August era dublu i pentru c n formula imperial apare' de dou ori. ntrad evr, spre sfritul titulaturii, imperator figureaz mpreun cu o cifr sortit s nregist lutaiile imperiale: adic de cte ori August fusese salutat de soldai ca imperator pe cmpul de lupt dup o victorie. Indiferent dac participase sau nu la btlie, se considera c adevratul nvingtor era principele. Generalul victorios era numai delegatul person al al mpratului. De imperium era corelat i fericirea", felicitas, care garanta norocu l, invincibilitatea mpratului. Legea care va purta asupra

imperium-nlm lui Vespasian (C.I.L., 6, 930) scoate n relief atribuiile ce revin un ui imperator-prinerpe. n esen capacitatea de a ncheia tratate cu alte state ori semi nii, de a reuni senatul i de a-i propune msuri legislative, de a recomanda persoane drept candidai la magistraturi, de a aciona discreionar n vederea promovrii interese lor statului, de a acorda cetenia roman peregrinilor, neromanilor. Mai ales el este comandantul suprem al armatei . Am semnalat ns mai sus observaia lui Yves Roman c a ceast lege este relativ trzie fa de Principatul augusteic. August i celebreaz anual pr luarea puterii, ziua imperium-ului, la 19 august, ntruct la 19 august 43 .C. intras e n posesia primului consulat i a imperium-ulm care decurgea din acest eveniment. Este interesant de remarcat cum se traduce n grecete imperator. Cum am mai artat, g recii nu se simeau prizonierii tabuurilor republicane i nu erau obligai s le ocoleas c, s le nele, s le menajeze. De aceea, n inscripiile greceti care traduc formula impe l i chiar n Res Gestae ale lui August, imperator este redat prin autokrtor. Or un as emenea cuvnt nseamn mult mai mult dect imperator. Deci cel ce i trage puterea de la el nsui, cel care o deine n funcie de virtuile sale intrinseci. Precum augustus este tlm t prin sebastos, venerabilul", att pe inscripii, ct i la diveri autori greci, inclusiv la Strabo. Sebastos deriv de la verbul grecesc sebomai, a venera". Sebastos era m ult mai clar, mai ncrcat de semnificaie precis, dect augustus. Chiar i traducerea lui princeps, adic heghemn, nu numai pe inscripiii, ci i n opere literare (DC, 52, 31), ns eamn mult mai mult dect termenul latin. Prin urmare, nu cel ce merge naintea celorla li", precum cuvntul latin, ci conductor" ori comandant". Editorul german al memoriilo r lui August, Ekkelhard Weber, traduce princeps latin prin erster der Biirger", a dic primul cetean". Regele Filip II al Macedoniei, cuceritorul tiranic al Greciei, f usese heghemn al ligii din Corint. Vocabularul grec al puterilor principelui ilus treaz limpede, fr ocoliuri, vocaia autocratic, absolutist, a Principatului. A treia p ie, al treilea pol al Principatului, se regsete n pontificatul maxim. Acesta fusese deinut pn la moarte de ctre Lepidus, de fapt aflat n domiciliu forat la Roma. August l-a refuzat pn la decesul triumvirului, survenit n 13 sau 12 .C. Cu ostentaie manifes t, August nsui evoc situaia n care a devenit pontifex maximus, tradus n grecete de ar ereus. n Res Gestae, el arat cum s-a produs desemnarea sa ca pontifex maximus. Au fost convocate comiii speciale, la care a participat o mulime imens de ceteni romani, sosii din toate ungherele Italiei. Nu s-ar mai fi vzut niciodat o asemenea afluen (M on. Ane, 7). Profesorul Robert Etienne a enumerat mijloacele de care dispunea po ntiful maxim ca s gestioneze religia

247 roman. El propunea noi preoi, cnd surveneau posturi sacerdotale vacante. n colegiile , care cooptau noi membri, suveranul pontif recomanda candidaii. El ntocmea lista candidatelor la misiunea de vestale, care erau trase la sori. De asemenea el dese mna flaminii maximi i pe regele sacrificilor", rex sacrorum, de pe o list alctuit de pontifi. Pontifex maximus numea salienii i pontifii de rang inferior, adic cei din Lavinium, Caenina i Alba. August tia c, n felul lor, romanii erau religioi i, n orice caz, ritualiti. De altfel i Iulius Caesar fusese pontifex maximus. Idi August fuse se pontif nc din 48 .C. Motenirea lui Caesar trebuia asumat cu precauii. Aadar pontifi atul maxim asigura lui August crmuirea religiei romane. Aceast demnitate conferea Principatului o indispensabil baz religioas si tradiional. El cumula o excepional cant tate de misiuni sacerdotale. Era feial, membru al colegiului arvalilor, unul dint re cei apte epuloni, titius, augur (ncepnd din 41 .C). Era uneori figurat n postura d e augur, deoarece inea n mn bastonul curb, litus, nsemn al au-guratului. ntre 37 i 34 , devenise conductor, magister, al colegiului cvinde-cemvirilor, al cror sacerdoiu era pendinte de cultul lui Apollo. Era i paznicul Crilor Sibylline. Cvindecemvirii sacrificiilor controlau religiile strine, netradiionale, i dirijau sacrificiile adu se zeilor . Cumulul demnitilor religioase se aduga cumulului competenelor politice p entru a asigura lui August o putere absolut, pn atunci nentlnit la Roma. Dar August a preluat i alte atribuii.

Alte atribuii ale lui August Se pare c August nu a dobndit niciodat o grij" sau supraveghere a moravurilor i a legi or", cura morum et legum, oficializat, instituionalizat, dei Suetoniu i-o atribuie ( Aug., 27, 11); pe care ns l contrazice nsui August, n Res Gestae (Mon. Ane, 6). Robert

Etienne susine c aceast supraveghere" nu a existat dect n mintea savantului german An ton von Premerstein. n schimb, August a exercitat struitor i totdeauna puteri censo riale. In virtutea lor, a organizat, de trei ori, recensminte ale populaiei Imperi ului: n 28 .C, mpreun cu Agrippa, n 8 .C, singur, n 14 d.C, mpreun cu Tiberiu. Am co at c el a revizuit listele senatorilor i cavalerilor. De asemenea frecvent August a legiferat, prin edicte, n materie de via politic i de moravuri. August a dirijat, p ractic aproape fr limit, alegerile noilor magistrai. Concomitent i-a propus i a aciona n direcia epurrii imoralilor, promovrii austeritii. Dac August a introdus la Roma, cu precauii i ambiguiti, o nou alctuire politico-instituional, n materie de valori i m , el a preconizat o comportare conservatoare. S-a strduit s salveze moravurile i st ructurile axiologice tradiionale, n special fides ipietas. Pe de alt parte August a preluat supravegherea aprovizionrii cu alimente a populaiei Romei, adic aa-numita an non. n vederea organizrii acestei supravegheri a annonei", cura annonae, a luat nater e un amplu aparat funcionresc. August a preconizat o abil politic frumentar, deci de asisten public, mai cu seam n privina alimentelor de prim necesitate. A distribuit ple ei banii lsai prin testament de Iulius Caesar i alte subsidii financiare. A admis l a distribuiile fru-mentare (cele de mrfuri alimentare), ndeosebi cerealiere, un mar e numr de oameni. n anul 2 .C, a recenzat plebea frumentar, cea care primea gratuit gru public (Mon. Ane, 5; 15; DC, 55, 10, 1). Tocmai pentru c diminuase numrul plebe ilor beneficiari de distribuii frumentare, a 248 Eugen Cizek acordat poporului un subsidiu, un congiarium, de 240 de sesteri pe cap de locuito r. Repartizrile de ajutoare alimentare se desfurau lunar, pe baza unui bon sau a un ei cartele, plcu de metal ori de filde. Sub Imperiu, plebeii frumentari posedau docu mente doveditoare de drept la ajutor alimentar. Plebea frumentar reunea un segmen t al populaiei Oraului, n temeiul listei nominale a beneficiarilor (I.L.S., 6045-60 46). Cheltuielile rezultate din distribuii erau transferate din trezoreria senato rial la cea imperial. August a dispus ca distribuiile s fie dirijate de prefeci pentru grul druit", praefecti frumenti

dandi. Chiar n anticetate, Roma rmnea singurul loc privilegiat al Imperiului. Se cr ea o relaie special ntre principe i plebea capitalei. De altfel, la 5 februarie 2 .C, n al aizecilea an de via, se acord lui August calitatea de printe al patriei", pater atriae, pe inscripii -P.P., adic de al doilea ctitor al Romei, cu acordul tuturor, propus nti de conciliul plebei i refuzat de August i apoi de senat la sugestia lui Valerius Messala (Suet., Aug., 58). August l-a acceptat i timpul Romei a devenit augusteic. De altfel, nc din 6 .C, o inscripie, descoperit la Ugavo, n Hispania, l pro lam pe August printe al patriei", pater patriae (C.I.L., II, 2107 = I.L.S., 96). Au gust nsui reliefeaz asumarea calitii de pater patriae (Mon. Ane, 35), transformat ntrn element esenial al titulaturii (formula) imperiale. .Se consfinea astfel patrona tul suprem al lui August asupra romanilor. Totodat August, care, n 20 .C, asumase s upravegherea oselelor, cura uiarum, s-a preocupat de combaterea incendiilor, care devastau Oraul, de ntreinerea apeductelor i a edificiilor publice i sacre. Am relief at mai sus multiplicitatea atribuiilor sale religioase. La fiecare patru ani, Aug ust organiza jocurile care celebrau victoria de la Actium. Era posesorul scutulu i de aur, mai sus consemnat. Renunase la nsemnele basileiei, preluate de Iulius Ca esar, dar conserva cununa de lauri i inuta de triumftor. De altfel i rezerva monopolu l triumfurilor militare, care traduceau o harism divin .

Auctoritas i ambiguitile Autoritarismul lui August nu se ntemeia numai pe un cumul gigantic de competene di verse. Suetoniu l proclam pe August ca fondatorul celui mai bun regim politic", de fapt ctitorul celei mai bune stri" (Aug., 28, 3). Grecii l salut, n diverse orae, ca S alvator al Lumii, Binefctor al Speciei umane, zeu, Stpn al Pmntului i al Marii. Chiar Italia, consiliul decurionilor din Pisa, cu anumite reticene, l exalt ca Strjer al I mperiului roman i Crmuitor al Lumii: MAXSVMICVSTODISIMPERI ROMANI, TOTIVS ORBIS TE RRARVM PRAESIDIS (I.L.S., 140, 1) . Exist ns o temelie a temeliilor, o prghie a prghi ilor competenelor instituionale ale lui August. Ne referim, desigur, la un atribut , mai degrab moral i axiologic dect instituional, care, dup mrturisirea lui August nsu cimenta i decanta toate competenele lui. El l prezint cu solemnitate n fraza subsecv ent celei n care evocase privilegiile acordate n ianuarie 27 .C, inclusiv a epitetnl ui-cognotnen de augustus. Iat ce declar ritos August, cu privire la evenimentele p osterioare anului 27 .C: ncepnd din aceast vreme, i-am ntrecut pe toi prin prestigiu; u am avut mai mult putere oficial dect ceilali, care mi-au fost chiar colegi de magi stratur", post id tem[pus ajuctoriiate [omnibus praestiti, potestjatis au[tem nji hilo ampliufs habuji quarn cet[eri, qui m]ihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae f[uerunt] (Mon. Ane, 34). Reiese, din acest enun, c August, mereu precaut totui, i de finete regimul politic, cum arta Marcel Le Glay, prin primatul aa-numitei auctorita s, axioma n grecete. Care, cum am mai artat, nseamn mai ales capacitate de a crete i ace S ECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI 249

s creasc", prestigiu", influen". El i focalizeaz consideraiile asupra dualitii po oritas. Desigur, tim c potestas desemneaz puterea oficial i legal, ce revine magistrai or, n opoziie cupotentia, adic putere nelegal, neoficial, cteodat chiar abuziv. Augus mite ns s precizeze c, dac n domenii limitate, aceast potestas eventual nu a depit p a magistratului nsrcinat cu gestionarea unui segment din viaa public, acel cumul ex orbitant de competene, de potestates, transgresa puterile oricrui magistrat. Augus t pune ns accentul pe auctoritas. Acest concept i avea obria n dreptul privat, unde fi na o auctoritas a tutorelui, tutor. Ea emergea i n dreptul public, unde exista o au ctoritas a senatului, meninut i sub Imperiu ca inferioar celei a principelui. nct, n l tinete, auctoritas a principelui mbrca sensurile de prestigiu", preeminen", influen emaie moral. Ea implic, sub Principat, o capacitate misterioas de a aciona, de a asum a un caracter aproape divin, un anumit capital de nrurire masiv asupra vieii comunitii . Se ncerca s i se descopere o harism, conex calitilor personale ale lui August i for lui superioare, raportate la virtuile nscrise pe scutul de aur, oferit de senat. F ides i pietas erau cono-tate de sintagma prestigiul principelui", auctoritas princ ipis. Aceast auctoritas nu figureaz n formula, n titulatura imperial. De aceea nu ilu stra o instituie, cum opinau Andre Magdelain i, ntructva, Marcel Le Glay. Auctoritas a lui August definete numai prevalenta moral, care permite principelui s intervin n

gestionarea global a statului. Nu trebuie n nici un caz s traducem auctoritas prin a utoritate", dei acest termen provine de la cuvntul latin. Dar nseamn altceva. Auctor itas a lui August denot i concomitent conoteaz superioritatea puterii asumate de pr incipe asupra magistrailor tradiionali. De altfel, controlarea religiei de ctre Aug ust i potena auctoritas. n concluzie, auctoritas este moral ori mai degrab metapoliti c, ntruct opereaz ncepnd de la o temelie moral, chiar religioas, asupra demersului po ic, crmuindu-l, legitimndu-l, ntr-o manier zdrobitoare. Totui sir Ronald Syme a obser vat c auctoritas presupune discret, subtil, o anumit doz de potentia. Cum am releva t mai sus, auctoritas se nrudete cu augustus; textul nsui al Res gestelor reliefeaz f iliaia. Datorit acestei auctoritas, August emerge ca un personaj providenial. De al tfel legislaia, pe care principele o promulg, sub form de edicte, include propoziia c eea ce a plcut principelui", quod Principi placuit ". O consecin relevant a faptului c Caesar cel Tnr exercita auctoritas ca augustus rezid n faptul c el se comporta ca u n princeps al tuturor romanilor. Este gritor faptul c August nu semnaleaz dect o sin gur oar, n memoriile lui, calitatea de principe al senatului", princeps senatus. n co ntrapartid, August consemneaz de

trei ori evenimente petrecute eu fiind principe", rne principe, ori me principem (Mon. Ane, 7, pentru princeps senatus; 13; 32, pentru me principe). Aadar, cu precauii, semnaleaz c el a fost ndeosebi princi pele tuturor", princeps uniuersorum. n definitiv, August recurge la o subtil manip ulare a cititorilor. Sugereaz c ar fi rmas fidel accepiei republicane a cuvntului pri nceps. Intenioneaz s adere la sensul conferit de Cicero termenului princeps, salvat or temporar al instituiilor tradiionale, ca un crmaci al statului", rector reipublic ae. Sub Scipioni i ulterior, emerseser mai muli principi" republicani, ca primi ceteni ai Romei. Cu toate acestea, pe de o parte August nu a anulat niciodat, n mod ofic ial, proscrierea memoriei lui Cicero i, pe de alta, el constituia un monarh ntructv a deghizat n leader" aproape republican.

250 Eugen Cizek Ne-am referit mai sus la ambiguitile Principatului augusteic. De f apt tocmai auctoritas i-a ngduit lui August s domine, fr s anihileze, multiple ambigui ti. ntregul edificiu instituional, politic, cultural i mai ales mental, cldit de Augus t i de subordonaii lui, era ambiguu, echivoc, n totalitatea sa. Am artat c regimul po litic era ambiguu, pentru c nu purta nici un nume oficial. nsui conceptul de Uberta s, arborat de August, la nceputul Res gestelor, era ambiguu. Dei August afirm c a lu at armele ca s salveze statul de dominaia, dominatio, a unei faciuni primejdioase ( Mon. Ane, 1). Parc ripostnd alegaiilor lui August, Tacit, cum am remarcat mai sus, va reproa principelui c tocmai el ar fi instaurat o dominatio. Cum au relevat dive ri cercettori, n special Robert Etienne, dar i noi nine, inclusiv la nceputul acestei , libertatea", Ubertas, tindea s conoteze, n timpul lui August, respectul ierarhiei socio-po-litice, de altfel permanent monitorizate de principe, i, eventual, moti vaia actelor de pus n aplicare, la ordinele acestuia. Aceste acte se cuvenea s fie ne lese. Un releveu" - sit uenia uerbo - al numeroaselor ambiguiti ale Principatului a ugusteic a fost alctuit de Robert fitienne. S-ar afla n cauz portretul lui August, personaj fragil, din punct de vedere fizic, ns figurat ca un brbat frumos, chiar ma jestuos, puterile principelui, vocabularul propagandei suscitate de mprat i de seco ndanii lui. Se pot aduga i altele, traduse de competenele lui August, de ezitarea ntr e idealul continuitii i cel al noutii", nouitas. Cel dinti ideal era necesar succesiun lor la puterea imperial i unui sentiment dinastic, profesat de regimul politic al Principatului, cultului imperial, mai jos prezentat de noi, i vocabularului relig ios. Limba latin putea disjunge zeu", deus, de divinizat", diuus, pe cnd greaca igno ra precauiile lui August, slujin-du-se de acelai termen, thesU. Dar consolidarea Pr incipatului, timid zmislit n 27 .C, s-a realizat mai ales ntre anii 23-l9 .C.

Anii de criz: 23-l9 .C. n anii 23-l9 .C. survin grave dificulti, pe mai multe planuri, care tulbur existena Pr incipatului, nc fragil. Aceti ani constituie o provocare serioas destinat regimului p olitic augusteic. Cu abilitatea sa caracteristic, secondat de iscusina unor susintori , ca Agrippa i Mecena, August izbutete s riposteze pertinent, nct Principatul sfrete n a iei ntrit, n chip manifest, din impas. Am constatat de altfel mai sus c n 23 .C. i toria instituional a Principatului consemneaz mutaii importante, n direcia consolidrii unei relative clarificri a puterii lui August. Atunci i n anii subsecveni edificiul Principatului s-a completat i a asigurat regimului politic fr nume al lui August o substanial trinicie. Principele trebuie s nfrunte practic ultima sfidare relevant, la nsat de adversarii si, republicani i antonieni, care opereaz o alian mpotriva naturii, dar sudat de dezndejdea rmielor acestor tabere politice. Ca i presiunile iniiate de c aripa dur, de ctre ulii" din rndurile propriilor suporteri, care doresc o monarhie ntr it, ostentativ proclamat, susceptibil s nlture scrupulele i precauiile preconizate de gust. Ei au sprijinul plebei monarhiste a Romei, care, n 22 .C, cu prilejul unei p enurii alimentare, ofer lui August restabilirea i asumarea de ctre el a dictaturii, refuzate ns de principe {Mon. Ane, 5). Conjugarea dictaturii cu monarhia poate apr ea ca bizar, dar nu trebuie s uitm c oricnd, mai ales n secolul XX, dictaturile au tin s s devin monarhii SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI 251 oficializate i legalizate. De asemenea nu se cuvine omis faptul c noua monarhie roman i apropia im profil specific, practic inedit. Se adugau, n lanul dificultilor, starea precar a sntii lu t, bolnav n 23 .C, i greutile economice. nc din 28-27 .C. se iviser divergene n fa

tizanilor lui Octavian-August. Dup Cassius Dio, Mecena devine purttorul de cuvnt al aripii radicale a acestei faciuni. El i atribuie lui Mecena o cuvntare, n care cons ilierul lui OctavianAugust i cere insistent conductorului statului s nu abandoneze puterea i s instaureze la Roma un despotism luminat, o monarhie limpede circumscri s (DC, 52, 14-40). A fost oare rostit vreodat aceast alocuiune? Conine aceast cuvntar chip evident fabricat de Cassius Dio, cel puin n forma sa definitiv, un nucleu aute ntic? Probabil c se impune un rspuns afirmativ, deoarece Horaiu d seama de preocupar ea lui Mecena de a sugera cea mai bun form de ornduire a Cetii (O., 3, 8; 29). Cum am remarcat mai sus, August a optat pentru o abil soluie de compromis numai aparent. n favoarea unei asemenea soluii s-ar fi pronunat i Agrippa, care ar fi pledat pentr u restaurarea legalitii republicane, asociat cu mprirea competenelor (DC, 52, l-l3). rice caz, August pleac n Hispania, ntr-o campanie militar, n 26 .C, i se ntoarce la R n anul 24. Anumii nobiles, de vi veche, dar uneori i de extracie recent, erau ngrijo de permanentizarea consulatului lui August, care ajunsese la al zecelea mandat. i neliniteau i privilegiile acordate att lui Marcellus, nepotul lui August i concomit ent ginerele lui, dat fiind c era cstorit, nc din 25 .C, cu lulia, fiica principelui, ct i fiului vitreag al mpratului, de fapt feciorul Liviei. Acetia au parcurs rapid ca riera demnitilor publice, fr s se in

seama de limitele de vrst, i tulbura pe antiaugusteici i primirea triumfal a lui Augu st n Roma, unde a intrat n postura noului Hercule, nsoit de Livia i de Octavia. Senat ul a hotrt a doua nchidere a templului zeului Ianus. n 23 .C, se succed diverse eveni mente ntr-o ordine imposibil de reconstituit n vremea noastr. Nelinitea sporea la Ro ma, unde un nobilis de vi veche refuzase prefectura Oraului. Un proces a fost inten tat proconsulului Macedoniei, al crui nume nu l cunoatem. I se reproa c ntreprinsese u n rzboi n Tracia, fr aprobarea senatului. El s-a aprat declarnd c primise instruciuni la August, care, din punct de vedere legal, nc nu putea s se amestece n gestionarea provinciilor senatoriale. Marcus Terentius Varro Murena, coleg de consulat al l ui August, reproba puterea abuziv a principelui. Libertatea, pe care regimul aces tuia pretindea s-o ocroteasc, era suspendat de buzele i bunul plac al mpratului. Mure na a aderat ori a sprijinit, prin ideile sale, o conspiraie n curs de formare, la care ne vom referi mai jos. ntr-adevr, dac unii republicani, trecui ulterior n tabra a ntonian, ca Marcus Valerius Messala Corvinus i Gnaeus Domitius Ahenobarbus, se ral iaser ferm regimului augusteic i moderrilor acestuia, grupai n jurul lui Agrippa, exi stau nc ferveni ai libertii republicane. n frunte cu Fannius Caepio, ei au plnuit ucid rea lui August. Au fost rapid descoperii, cci restaurarea republicii nu avea nici o ans s fie nfptuit. Au fost toi executai. A fost implicat i Murena, care a avut ace art. Or Murena era fratele Tereniei, soia lui Mecena. Prin intermediul Tereniei, Mec ena i-a prevenit cumnatul asupra primejdiei care l amenina. Aceste manevre opoziioni ste l-au impresionat pe August, care era din nou bolnav. Se pare c suferea de cum plite colici hepato-biliare. August a convocat o reuniune a principalilor senato ri i cavaleri. Toi participanii se ateptau ca el s-l indice pe Marcellus ca succesor al lui. In schimb, Augiist a ncredinat consubJjS8paiius Piso o arhiv, care ncorpora s tatistica forelor i veniturilor publice, rationammi ijJff ren% inelul-sigiliu din d eget lui Agrippa (Suet.,

Eugen Cizek Aug., 28, 1; DC, 53, 30, 2). Se profila aadar o nou tentativ de restaurare a republ icii, eventual monitorizate de ctre Agrippa (Suet., Aug., 28, l-2). Dar medicul A ntonius Musa a salvat viaa principelui prin aplicarea unor noi tratamente, ntemeia te pe bi reci i o diet alimentar axat pe lichide i legume uor de digerat. Agrippa, n flict cu Marcellus, s-a retras ntr-o insul greceasc. Dar, tot n 23 .C, Marcus Claudiu s Marcellus, fiul unui consul din 50 .C. i al Octaviei, lovit de o maladie subit (g rip? grav afeciune gastro-intestinal?), moare n pofida tratamentelor lui Antonius Mus a. Ulterior, poate la sugestia Octaviei i n 21 .C, vduva Iulia a fost mritat cu Agripp a, constrns s divoreze de Marcella. Aceast matroan era de fapt fiica Octaviei (Plut, Ant., 110, 3; DC, 45, 6, 5). Un asemenea imbroglio" al familiei lui August d seama de o realitate revelatoare a vieii politice din secvena istoric n cauz. Ne referim l a faptul c, dei August nu era monarh oficializat, ci doar leader" al unui regim ins tituional fr nume, n jurul lui i al Iuliei se dezvolta o ereditate defacto. ns toate r gimurile totalitare i autoritare, cteodat chiar i democratice, au tendina s dezvolte s uccesiunea ereditar a puterii supreme. Iulia era o tnr femeie (28 de ani) frumoas, cu ltivat, inteligent, seductoare i chiar frivol, nconjurat de admiratori strlucitori. ii su, se nfiripeaz un salon", un fel de cenaclu aristocratic i nonconformist, n care Agrippa, ce trecuse sensibil de 40 de ani, se simea desuet, greoi i btrn. Totui Iulia i druiete cinci copii: Gaius, Lucius, Iulia, Agrippina i Agrippa Postumus (nscut dup moartea tatlui). Agrippa devine n orice caz succesor desemnat al lui August. Deces ul su, n 12 .C, va redeschide problema motenirii lui August, nc n 23 .C, August abdic din al unsprezecelea consulat. Desigur, el trebuia s in seama de reprourile celor c e l nvinuiau de confiscarea consulatului. In plus el cedeaz senatului ca provincii, pe viitor gestionate de ctre acesta, Gallia narbonez i Cipru. In contrapartid, i se confer acel imperium proconsulare maius, care, astfel cum am artat, i chezuia guvernm tul general al Imperiului i dreptul de a controla provinciile senatoriale. Pe la 1 iulie 23 se reorganizeaz i se consolideaz puterea sa tribunician, ostentativ viage r i nzestrat cu monitorizarea senatului (ius agendi cum senatu). In 19 .C, conform al egaiilor lui Cassius Dio, August ar fi asumat consulatul viager i perpetuu (DC, 54 , 10, 5). August nsui infirm aceast informaie: i s-ar fi propus acest consulat perpet uus, rennoit anual, dar l-ar fi refuzat (Mon. Ane, 5). De fapt August i-a arogat n umai dreptul de a desemna oficial consulii sau de a controla nemijlocit alegerea

lor. nct, n secvena istoric a construirii progresive a Principatului, segmentul 23-l 9 .C. s-a reliefat ca decisiv. Criza a fost depit i s-a favorizat potenarea noului reg im politic, ncepnd din acelai an 19 sau din 18 .C, Agrippa este practic asociat la cr ma Principatului. El obine un imperium proconsular i o putere tribunician pentru o perioad de cinci ani. Ambele puteau fi rennoite i efectiv au fost prelungite n 13 .C. August prevala n raport cu Agrippa datorit acelei auctoritas de care dispunea. Gestionarea Imperiului In tot cursul Principatului su, August a repus n micare vechile instituii ale Republ icii. Dar, n paralel, cum am mai artat, tot pe parcursul ntregului su Principat, a c reat alte subsisteme politico-adminisrative, focalizate pe puterea sa personal i pe un aparat de gestiune inedit la Roma., care subntindea o autentic monarhie absolu t, SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI 253 nedeclarat i neoficializat. Amb igu, cum am reliefat. Claude Nicolet a scos n eviden faptul c Principatul se suprapun ea instituiilor republicane, c stabilea cu locuitorii Imperiului relaii noi, de nat ur paternalist. Iar Mano Pani consider c, ulterior, n secolul I d.C., mediile politic e conservatoare vor ncerca s recupereze Principatul, s-l integreze desuetului siste m instituional. Un asemenea efort nu avea sori de izbnd. Pentru c, astfel cum am mai semnalat, n virtutea logicii sale intrinseci, noul sistem gestionar era obligat s impun erodarea ineluctabil a vechilor structuri republicane, persistente, ns golite de substana lor real . Ca orice aristocrat opulent, August dispunea de un aparat a dministrativ privat, menit s-i gestioneze bunurile personale. Cum ns, chiar din tim pul su, bunurile personale ale principelui au tendina s se confunde cu cele ale sta tului, cele mai importante secretariate alunec spre statutul de birouri centrale ale Imperiului. Principalii secretari ai principelui, cu toii liberi i nc relativ puin specializai, sunt asistai de subordonai mruni, de

asemenea liberi ori sclavi. Deocamdat birocraia este nc foarte redus. Pe de alt parte ugust i ulterior succesorii si aveau nevoie de consilieri. Nici un ef de stat, incl usiv i mai ales un dictator, nu se poate dispensa de consilieri mai mult sau mai puin specializai. August avea nevoie uneori de opinia unui grup relativ amplu de c onsilieri. Existau modele, operaionale n trecut, precum consiliile de prieteni" i de adjunci, care, sub Republic, asistaser magistraii i promagistraii, dar i comitetele d prieteni", philoi, specifice monarhiilor elenistice. August a recurs la sprijinu l unui comitet ori consiliu senatorial, alctuit din cei mai importani i mai loiali senatori. Am semnalat, n subcapitolul anterior, o ntrunire a unui asemenea consili u. nc din timpul Principatului augusteic se schieaz, ca organ permanent, un consiliu de amici, constituit din senatori i cavaleri competeni. Sub succesorii lui August , acest consiliu va deveni un adevrat braintrusf, menit s ajung principalul organism deliberativ i consultativ al statului, progresiv situat n poziie de a substitui se natul, ca sfetnic al principelui. Acest consiliu al principelui", consilium princ ipis, va fi format din unii nsoitori", comites, ai mprailor i din ali amici. Termenul eten", amicus, al principelui va asuma un sens tehnic. Muli senatori i cavaleri vo r fi amici, sub mai muli mprai, care fie se comportaser ca vrjmai nempcai ntre ei, neau anumitor familii diferite, dac nu rivale. August a pus n oper mai cu seam un ap arat administrativ central, constituit din prefeci", praefecti, i din procuratori", procuratores. Numai unul dintre prefeci era senator. Ne referim la prefectul Oraulu i", praefectus Urbi ori Urbis. Un asemenea prefect, succedaneu al efului statului n absena acestuia de la Roma, funcionase n vremea regilor i mai trziu. n 26 .C, Augu a numit ca prefect al Romei pe Valerius Messala Corvinus, ns doar pentru cteva zile . Funcia de prefect al Oraului a fost convertit n misiune permanent, deinut de un sena or prestigios, de rang consular, abia n 13 d.C. Curnd aceast funcie va deveni punctu l culminant al carierei senatoriale. Un asemenea prefect arbora un statut civil, ca s nu fie vexat senatul, ns purta tog special i avea drept la scaunul curul. Desigu r, nu se mai limita la nlocuirea mpratului, n perioadele cnd acesta era absent din Ca pital. n primul rnd acest prefect veghea asupra pstrrii ordinii n Roma. Am artat c, p impul Republicii, nu existase poliie n zona pomerial. Acum se nfiineaz cohortele urban e, 204

Eugen Cizek formate din ceteni romani din Italia. Ele slujesc tocmai ca principal f or de poliie a Romei. Praefectus Urbi dispune de drept de coerciie i de jurisdicie, ca re poart asupra Romei i mprejurimilor ei. Toi ceilali prefeci erau cavaleri. n timpul rincipatului augusteic cel mai prestigios prefect era cel al Egiptului, praefect us Aegypti. August nu a ncadrat Egiptul nici printre provinciile senatoriale, nic i printre cele imperiale. El a transformat Egiptul ntr-o zon a Imperiului nzestrat c u un statut specific. Egiptul era mult prea bogat i a dobndit repede calitatea de posesiune nemijlocit a puterii imperiale, domeniu rezervat principilor. nct, fr aprob area mpratului, senatorii i chiar unii cavaleri nu puteau s viziteze Egiptul sau s se instaleze acolo. Guvernatorul-prefect al Egiptului era un cavaler foarte import ant, aproape un vice-rege. n vremea Principatului lui August i parial sub Tiberiu, postul de prefect al Egiptului a constituit vrful carierei ecvestre. Totui, n anul 2 .C, August a creat funcia de prefeci ai pretoriului", praefecti praetorio, prin ur mare cei pui n fruntea pretoriului". Iniial au fost doi asemenea prefeci cavaleri. Ei comandau garda pretorian, alctuit din nou cohorte, a cinci sute de militari fiecare . Ulterior funcia respectiv, n anumite perioade, a fost ocupat de un singur prefect, Pretorienii au reprezentat garda puterii imperiale, i nu a principelui. Sub succ esorii lui August, garda personal a fost alctuit din mercenari germanici. Pretorien ii erau recrutai exclusiv printre cetenii romani din Italia i, mai trziu, printre pro vincialii cei mai temeinic romanizai. Prefecii pretoriului ajung iute s echivaleze cu oamenii de ncredere ai principelui. nsrcinarea lor militar ajunge s ilustreze vice comandamentul suprem al armatelor Imperiului. Li s-au ncredinat i misiuni civile. D e aceea ei reprezint vicemprai sau, fornd analogiile cu vremurile noastre, un fel de p remieri, de minitri principali. Competenele lor vor purta asupra ntregului Imperiu, cu excepia Romei. Prefecii pretoriului vor fi reprezentanii permaneni ai mpratului. E i vor controla pota public i vor substitui principii n procesele de apel, dei uneori se vor comporta ca judectori n prim instan. Numai mpratul putea anula deciziile lor.

dup August, ei vor deine culmea unei cariere ecvestre. Cum am mai remarcat, aprov izionarea populaiei Romei era de o importan cardinal pentru August. Yves Roman, opina c un principe popular era un principe ca re hrnea plebea roman. Annona, aprovizionarea, a fost sustras controlul ordinului s enatorial i edililor. Am notat mai sus c, i sub Principat, apruser momente de penurie alimentar. nct, probabil n 8 .C, a fost creat un serviciu imperial de supraveghere a annonei", cura annonae, care avea n fruntea sa un prefect al annonei" praefectus a nnonae. Acest prefect i subordonaii si supravegheau aprovizionarea pieei, libere n an samblul ei, n special cu grne i produse de prim necesitate. Prefectul annonei, un ca valer, dispunea de puteri de coerciie i de o anumit competen judiciar. Veghea la asigu rarea rezervelor de gru din hambarele publice. Combtea specula i stocarea privat ile gal de alimente. Punea la dispoziia funcionarilor specializai n distribuii frumentare gratuite cantitile de gru de care ei aveau nevoie. Cum incendiile erau frecvente ntr -o Rom n mare parte nc abundent n locuine cldite din lemn i cum jafurile nocturne nu user i pornind de la iniiativa lui Egnatius Celer, care nfiinase un corp de pompieri privai, probabil n anul 6 d.C. (DC, 55, 26, 4), August a creat un serviciu de pomp ieri, poliie de noapte i de ajutor de urgen, format din apte cohorte de vigili, a cte o mie de oameni fiecare, pus sub ordinele unui prefect, praefectus uigilum. Aceti vigili nu erau ceteni romani, ca SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI

255 pretorienii i militarii din cohortele urbane, ci liberi de drept latin. Prin legea Visellia din 24 d.C, ei vor primi cetenia roman la captul a ase ani de serviciu. Des igur, n timpul lui August i ndeosebi mai trziu, au fost numii ali prefeci, mai puin i rtani. Totodat August iniiaz procesul de nfiinare a numeroase posturi de procuratori. Yves Roman insist asupra etimologiei cuvntului procurator. Cci n limba latin verbul p rocuro,-are nseamn a (se) ngriji", a se ocupa", a administra". De altfel i n vremea R blicii existaser procuratori privai. n consecin, efectiv crearea procu-ratelelor, a f unciilor de procuratori, ilustra o concepie patrimonial, deghizat, ns real, n virtute eia principele estima c putea gestiona Imperiul ca pe proprietatea sa. Procurator ii puteau s asume procuratele la Roma sau eventual n provincii, unde gestionau num eroasele domenii ale principilor. Cum vom constata n alte capitole, unii asemenea procuratori se vor substitui guvernatorilor senatoriali de provincie, pe care, la ordinul sosit de la centru, au sfrit prin a-i lichida fizic. Muli asemenea procu ratori erau liberi, ns alii aparineau ordinului ecvestru. Sub August au existat 23 de posturi de procuratori. De altfel, anumii procuratori puteau s accead la una dintr e marile prefecturi ecvestre. Diverse servicii erau gestionate de felurii funciona ri imperiali. Fr ndoial, aceast nou administraie complicat rspundea mutaiilor n cu e produce n climatul mental al timpului. Urbanismul Romei era, n mare parte, gesti onat de comisii de supraveghetori, formate din senatori. Cum erau cei ai apelor, curatores aquarum, ai cursului i ai malurilor Tibrului i ai canalelor (de scurger e) Oraului, curatores aluei Tiberis et riparum et cloacarum Urbis, ai cldirilor pu blice sacre, ai locurilor i lucrrilor publice, curatores aedium sacrorum, locorum et operum publicorum.

Ali funcionari trebuiau s gestioneze provinciile imperiale. Am semnalat mai sus c pr ovinciile Imperiului au fost mprite n senatoriale, cele mai vechi i mai intens romani zate, i imperiale, administrate exclusiv de principe. Provinciile senatoriale nu erau dect parial demilitarizate. n provincia Africa staiona o legiune (a IlI-a Augus ta), iar, n celelalte, fore militare auxiliare. Este adevrat ns c provinciile senatori ale erau pacificate i ndeobte neameninate de rzboaie (DC, 53, 12, 4). Provinciile Asi a i Africa erau guvernate de proconsuli, pe cnd celelalte, ca Achaia, Bithynia, Cr eta-Cyrenaica, Cipru, Macedonia, Sicilia i Gallia narbonez, de foti pretori, adic pr o-pretori, n ateptarea dobndirii unui consulat. Va deveni senatorial i gestionat de un propretor provincia Baetica. Guvernatorii depindeau de senat, dar mpratul putea i nterveni n desemnarea lor i, uneori, chiar s se substituie curiei. Ne-am referit ma i sus la inscripii din Cyrenaica, provincie senatorial. Ele cuprind edicte imperia le, redactate n limba greac, dovedind c legislaia imperial era riguros aplicat n provi ciile senatoriale. O inscripie bilingv, greco-latin, de la Kyme, adic din provincia senatorial Asia, denot c guvernatorul nfieaz o msur adoptat de senat, la o propune at de principe, ca fiind iniiat la ordinul lui August", iussu Augusti (Annee Epigrap hique, 1966, 422; 423; 425). Numeroase orae din Asia solicitau patronatul lui Aug ust i i confereau onoruri divine. Adesea provinciile imperiale erau guvernate fiec are de ctre un legat, adic lociitor" ori locotenent al lui August n loc de pretor", le gatus Augusti pro praetore. Eugen Cizek Acesta putea fi fost consul, n provinciile cele mai importante, unde se aflau fore militare masive, sau fost pretor, acolo unde staionau trupe mai puine. Foti consul i au fost legai n Dalmaia, Moesia, Pannonia, Siria i Hispania Tarraconensis. Legatul era numit de principe, depindea numai de acesta i dispunea de puterea civil i mili tar suprem, n provincia guvernat de el. Alturi de legat, un procurator ecvestru dirij a serviciile financiare.

Un aparat funcionresc adecvat asista competenele lor. n provincii imperiale mai puin n semnate, ca de pild n Sardinia, Rhetia, Noricum, zona alpin, guvernarea era exercit at numai de un procurator ori de un prefect. nct ncepe s se dezvolte funcionarismul im perial. Este adevrat c i sub Republic, mai cu seam spre sfritul ei, funcionari diver lativ puini la numr, scribi (care erau i contabili), aprozi, arpentori, pristavi, c eteni romani, chiar dac uneori liberi, exercitaser o influen notabil asupra gestionr eii publice. n contrast cu amatorismul i mandatul limitat n timp al magistrailor, acet

i funcionari beneficiaser de posturi de lung durat i de un adevrat profesionalism. Att funcionarii Republicii, ct i cei ai Imperiului erau salarizai. Spre deosebire de mag istrai. Retribuia unui procurator oscila ntre 60.000 i 200.000 de sesteri. Dar opera administrativ a lui August conoteaz un anumit curaj i o real creativitate. Au fost remodelate vechile structuri demografice republicane. Vechiul cens repu blican obliga cetenii s produc o dat la cinci ani o declaraie verbal n faa censorilo ea ce i obliga pe cei din provincii s cltoreasc la Roma. De aceea August a implantat un nou sistem de recensmnt, extins la provincii i care se efectua local. Italia i Ga llia cisalpin formeaz un ansamblu unitar, unde nu se percepea impozitul direct, tr ibutum, pltit de provinciali. Se asigura Italiei un statut preeminent n Imperiu, d ar, n vederea ameliorrii gestionrii ei, au fost stabilite unsprezece diviziuni nume rotate, care nu constituiau succedanee de provincie, ci nite cadre menite s facili teze operaii de recensmnt i de votare. Dezvoltarea oraelor a fost subvenionat. Roma n fost divizat n patrusprezece regiuni, regiones, i n cartiere, uici. Unele regiuni er au gestionate de ctre magistrai anuali, pretori, tribuni ai plebei sau edili trai l a sori. Au luat fiin 265 de cartiere. Fiecare cartier, uicus, era condus de crmuitori ", uicemagistri, adesea liberi, alei de locuitori. Un asemenea cartier ngloba o rspnt ie i strzile care ddeau spre ea (Suet., Aug., 30, 1). Gestionarea Imperiului se ntem eia pe nsntoirea i diversificarea finanelor publice. Taxele erau numeroase. Impozitul direct nu se percepea dect n provincii, nendoielnic cu excepia cetilor ce dobndiser ul italic", ius Italicum. Pe

lng vmi (25% la frontierele Imperiului, 2% la cele ale provinciilor) existau alte i mpozite indirecte: pe eliberri de sclavi (5%), pe moteniri (tot 5%), creat pentru cetenii romani de August nsui. Se adugau taxele pe transhumant, pe vnzri la licitaii ) etc. Relevant este faptul c toate aceste impozite alimentau mai multe visterii: firete, August controleaz trezoreria lui Saturn" (adic a poporului roman"), aerarium Saturni sau aerarium populi romani, ale crui venituri scad necontenit. Dei August afirm c a susinut, prin sume vrsate de el, acest aerarium (Mort. Ane, 17). Aceast tr ezorerie strveche era alimentat de veniturile provinciilor senatoriale, de taxele percepute la Roma i n Italia, avnd ca scop acoperirea cheltuielilor necesitate de a dministrarea zonei respective. Cheltuielile impuse de gestionarea provinciilor i de retribuirea funcionarilor principelui reveneau visteriei menionate n fraza urmtoa re. Cci, n secolul lui August" ia fiin i fiscul, fiscus, hrnit de diverse venituri, pr n excelen provenite din provinciile imperiale, SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRI NCIPATULUI 257 din tributul achitat de statele vasale, ns i din bunurile personale ale principelui, ulterior dirijate ntr-o trezorerie specific. Fiscul era menit s de vin principala trezorerie a Imperiului. Przile rezultate din cuceriri, ofrandele a duse de oraele Imperiului alimentau necontenit fiscul, n sfrit, taxele pe moteniri i p e vnzri alimentau o a treia visterie important, trezoreria militar", aerarium militar e, care finana armata. Veniturile normale ale statului, spre sfritul Principatului augusteic, se ridicau la aproximativ 100.000.000 de denari. Justiia este de aseme nea supus controlului discret, ns constrngtor, al principelui. Subsist juriile permane nte, quaestiones perpetuae, prezidate de pretori ori de foti edili. August creeaz i o curte judiciar suplimentar, sortit a decide n crimele legate de adulter. Juraii pr ovin din rndurile a trei mii de cavaleri. Principele poate graia condamnaii. Dup anu lcheie 23 .C, se dezvolt noi curi de justiie. Senatul, prezidat de consuli, judec n pr ocesele care privesc membrii si. Sub August sau sub Tiberiu principii prezideaz un tribunal, nconjurai de consiliul lor. Prefectul Oraului dispune de o putere judici ar, n procese criminale, la Roma i n mprejurimile ei. Desigur, aceast putere privete p ocesele prevzute cu pedepse capitale ndreptate mpotriva peregrinilor, sclavilor, li berilor sraci i cetenilor modeti. Pedeapsa cu moartea a fost nlocuit cu exilul, n ca rdinului senatorial i al celui ecvestru. Cetenii romani pot fi judecai departe de Ro ma. Cum am reliefat mai sus, apelul adresat poporului, n materie de condamnare ca pital, a fost nlocuit de apelul la decizia principelui. n ce privete dreptul civil, justiia este foarte diversificat. Dar apelul revine deciziei senatului, prezidat d e consuli, sau principelui.

Gestionarea Imperiului revine aadar mai ales monarhului'' August i funcionarilor lui . Aparent competenele senatului cresc, dar impactul lor este considerabil redus. Senatul nu mai funcioneaz ca o echip de trei sute de regi. El devine unul dintre or ganele puterii reale a Principatului. ns, cum n istorie i n viaa oamenilor percepia es e mai puternic dect realitatea, iretul August l-a menajat aproape excesiv. Polul pu terii Principatului se afl n alt parte, n definitiv, n armat ,16

Armata De altminteri, Marcel Le Glay opina c Principatul lui August a fost mai cu seam o autocraie militar. Cum am constatat, n repetate rnduri, armata fusese instrumentul p rincipal de lupt politic al protagonitilor rzboaielor civile. August a meninut i chiar potenat statutul de unealt prioritar al armatei. Baza monarhiei fr nume, instaurat de el, a fost armata. Trupele de la Roma, prin excelen pretorienii, dar i legiunile, staionate ndeosebi la frontiere, i unitile auxiliare. Totui el a operat o reform profu d a forelor militare. August nsui ne reliefeaz c depuseser jurmnt militar de fidelit a de propria persoan 500.000 de militari. Totui majoritatea lor a fost demobilizat. O bserv c 300.000 dintre ei au fost instalai n noile colonii sau trimii n municipiile di n care proveneau. Tuturor li s-au druit pmnturi i sume de bani (Mon. Ane, 3). Era vo rba de 3.000 de denari pe cap de veteran. De fapt, chiar dup Actium, au fost demo bilizai 120.000 de soldai, stabilii n colonii sau pe loturi agricole confiscate sau cumprate de August, mai ales n Italia, Gallia narbonez i n Hispania. Marcel Le Glay a pus n eviden faptul c armata, pe lng funciunile militare, constituia i o autentic dministraie". Armata lui August devine repede o for militar permanent alctuit din prof

sioniti, de fapt o for militar de 258 Eugen Cizek elit. Ideologia imperial i acord o ortan cardinal. De altfel August era flancat de generali foarte competeni. Pn la dezas trul din anul 9 d.C, suferit de Publius Quinctilius Varus, August a nzuit s fureasc o provincie n Germania, pe malul drept al Rinului, ca meterez al Galliilor mpotriv a invaziilor barbare. Principele a operat o restructurare profund a armatei roman e. Efectivele legiunilor erau pletorice. nainte de Actium fiinaser 60 de legiuni. A ugust a redus numrul lor la 28 i mai trziu la 25. n schimb, a fost ntructva sporit efe ctivul unitilor auxiliare. Legiunile se recrutau printre ceteni din Italia i, eventua l, din provinciile temeinic romanizate. n fruntea legiunii se afla un delegat" sau legat, legatus legionis, de rang senatorial. l secondau mai muli ofieri, tribuni ai soldailor", tribuni militum. Cel puin unul dintre ei era de rang senatorial, ntruct cei mai muli proveneau din rndurile cavalerilor. Ca i prefectul taberei. Urmau cel puin 59 de centurioni, un fel de subofieri, dintre care se distingea un primipil, primipilus, comandantul primei centurii a legiunii. Fcea parte din statul major al legatului legiunii. Fr ndoial, legatul legiunii era subordonat legatului provinci ei. Efectivul unei legiuni cuprindea n aceast vreme ndeobte 5.000 de infanteriti, la care se adugau 120 de clrei, aflai sub comanda unui tribun militar. Fiecare legiune e ra susinut de uniti auxiliare, compuse de regul

din neceteni, adic din peregrini. Dup serviciul militar, standardizat, ca i la soldaii din legiuni (douzeci i cinci de ani), auxiliarii peregrini obineau, ncepnd de la o a numit dat, o diplom militar susceptibil s le confere cetenia roman pentru ei i pent ii lor, precum i dreptul de a contracta cstorii legale. n interiorul forelor auxiliar e, s-a statornicit o ierarhie. n frunte, se aflau aripile", alae, de cavalerie, un ele alctuite din 480 de oameni, altele din 960 de soldai. Urmau cohortele de infan terie. Ulterior au aprut i numeri, uniti recrutate printre barbari, care pstrau limba , uniforma i un armament specific, ns erau comandate de ofieri romani. Staionarea ace stor trupe a fost fluctuant: adesea erau deplasate spre punctele fierbini ale fron tierelor anumite detaamente", uexillationes. Cci steagul unitilor militare romane era uexillum, la care se adugau acvilele legiunilor. Alae, alele auxiliare, erau com andate de un prefect cavaler, asistat de 16 decurioni". nglobau fiecare 500 de clrei. Cohortele de infanterie auxiliar sunt comandate tot de un prefect, asistat de 6 centurioni, ncorporau de asemenea 500 de soldai. Existau i cohorte mixte, de pedest rai i de clrei, comandate de un prefect cavaler, secondat de 3 decurioni i de 6 centur ioni. nct n legiuni serveau 125.000 de soldai, susinui tot de 125.000 de militari din trupele auxiliare. August a avut prin urmare la dispoziie o armat care numra ntre 25 0.000 i 300.000 de soldai. n provinciile balcanice staioneaz ntre 3 i 5 legiuni. n Ge nii, pe Rin, sunt poziionate cel puin 5 legiuni. In provinciile danubiene (Pannoni a-Moesia) se afl 4 legiuni. Iar n Orientul asiatic (Cappadocia, Siria etc.) sunt nc artiruite aproximativ 3 legiuni. Alte 3 sunt aezate n Egipt, 1 sau 2 n Africa i 5 n H ispanii. Pretorienii i cohortele urbane se recruteaz ndeosebi n Etruria, Umbria i n La u. Marina militar, care nu mai slujete pentru btlii navale majore, acioneaz n vederea sigurrii pcii n Imperiu. Escadrele ei patruleaz n ntreaga Mediteran. Principalele flot sunt situate n Italia, la Misenus i la Ravenna. Ele asigur protecia convoaielor car e aduceau, din Asia, Egipt i Hispania, la Puteoli i la Ostia, pentru aprovizionare a Romei: gru, ulei i mrfuri alimentare exotice. Pe de alt parte ele pot transporta f ore militare de uscat, necesare campaniilor militare; asigur comunicaiile rapide cu provinciile ndeprtate, combat pirateria. Principatul va investi sume considerabil e n ntreinerea flotelor. Pe uscat, SECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI 259 un fel de jandarmi, staionarii, vegheau asupra cilor de comunicaie i pieelor de mrfuri . Soldaii asigur transportul mesajelor imperiale trimise n provincii. Ocrotesc perc eperea impozitelor, se ocup de lucrri publice: construcii ori refaceri de osele, mon umente, puuri. Trupele romane sunt ncartiruite n tabere permanente, castra, dar, n c ampaniile militare, recurg i la castre de mar. Annona militar le asigur soldele i apr ovizionarea. Armata particip la viaa provinciilor. Cum am notat mai sus, veteranii ocup posturi-cheie n administraiile locale .

Alte reforme Diverse reforme au fost puse n oper de ctre August. Am artat mai sus c, dup Actium, el a procedat la o nou alegere a senatului", lectio senatus. Ulterior au intervenit alte restructurri ale senatului: n anii 18, 13 .C. i 4 d.C. Pn n anul 18 .C, August a curs la o epurare a senatului, menit s restaureze vechiul efectiv republican, alctu it din trei sute de prini", patres (DC, 54, 14, 1); ns, n cele din urm, a fost obligat s se opreasc la nivelul de ase sute de membri ai curiei, deoarece esenial a fost acea lectio senatus, nfptuit n 18 .C. Cu att mai mult cu ct nu exista nici o cerere de ret agere voluntar din senat. S-a evitat, cu siguran, eliminarea din senat a vechilor f amilii de nobiles, dar s-a apelat la furirea unei majoriti fidele principelui, n ori ce caz componena senatului s-a modificat simitor. n urma rzboaielor civile, multe fa milii de nobiles i pierduser averi, demniti i onoruri. Anumite familii aristocratice, din rndul crora ultimii consuli sunt atestai n timpul lui Pompei, s-au stins n vltoare a rzboaielor civile. Altele nu au mai obinut consulatul n vremea Principatului. Ina ctivitatea i srcia le rreau rndurile. Emerg diveri oameni noi'', homines noul. Un timp August s-a mefiat de nobiles, nct nu i-a utilizat ca legai comandani de fore armate. Cnd ns puterea sa s-a ntrit, el a folosit nobili n fruntea armatelor i provinciilor im eriale. Solicita o asemenea conduit tradiionalismul, pe care l afia. ntre 16 i 13 .C, survenit un murmur de nemulumire", un fel de grev a familiilor senatoriale. De ace ea principele a izbutit s permit cavalerilor bogai s se prezinte direct la alegerile

pentru demnitatea de tribuni ai plebei (Suet, Aug., 40, 1; DC, 54, 26, 7; 30, 2 ). n orice caz, n mod normal, dup asumarea quaesturii, se devenea senator. Mai mult ca oricnd senatul constituie adunarea fotilor magistrai. La nceputul Principatului augusteic, censul senatorial era egal cu acela al cavalerilor. Totui, ntre 18 i 13 . C, censul senatorial a crescut iniial la 800.000 i apoi la 1.000.000 de sesteri (Su et., Aug., 41, 3; DC, 54, 17, 3). Sa deschis astfel calea alctuirii unui ordin se natorial din punct de vedere juridic. Soiile i copiii senatorilor fac parte din or din, convertit ntr-o categorie ceteneasc ereditar. In 18 .C, a luat fiin dreptul de e magistraturi la Roma", ius adipiscendorum in Urbe honorum sau, pe scurt, ius h onorum. Numai cetenii romani din Italia i din provinciile profund romanizate l posed au. Starea", status, de membru al ordinului senatorial beneficiaz de numeroase pri vilegii de imagine. Fiii de senatori, pn la ndeplinirea quaesturii, rmneau cavaleri, n s, ca i patres conscripti (senatorii), aveau dreptul s poarte pe tunica lor o band l at, latus clauus. Fiii de senatori aveau dreptul s asiste la dezbaterile senatului , ca s se familiarizeze cu gestiunea statului, i erau supui interdiciilor specifice membrilor ordinului lor. Nu aveau ngduina de a se cstori cu o libert, cu o actri ori c de actor. Dac tunica laticlav era rezervat ordinului senatorial, cava260 Eugen Ciz ek lerii purtau pe cea angusticlav, adic aveau pe tunic banda ngust, angustus clauus. De sigur, principele putea

conferi laticlava acelor cavaleri sau notabili muncipali sortii accesului la sena t i la magistraturi. Acordarea laticlavei constituia principalul mijloc de a mpros pta senatul. Totui constituirea ordinului senatorial, din punct de vedere juridic, nu s-a ncheiat dect n timpul Principatului asumat de Gaius-Caligula. Cum am mai se mnalat, aparent competenele senatului au fost sporite. El voteaz numeroase senatus consulte, n detrimentul adunrilor populare, ale cror capaciti legislative diminueaz n hip manifest. Cum am artat mai sus, senatul dobndete jurisdicie asupra membrilor si, sustras celei a tribunalelor, quaestiones. Dei aparatul funcionresc al Principatului se bazeaz mai ales pe cavaleri, numeroase funcii revin senatorilor, inclusiv i ndeo sebi cele ale legailor, de provincie i de legiune. Impactul real al deciziilor cur iei nregistreaz un regres, o adevrat prbuire, i auctoritas senatorial se estompeaz. ate acestea ordinul senatorial i conserv prestigiul. Cum majoritatea familiilor pat riciene din vremea Republicii pierise, August i succesorii su au creat noi patrici eni, recrutai printre senatorii plebeieni de vi veche. Sistemul electoral este inte gral dirijat de principe. O inscripie, descoperit n 1947, la Heba (azi Mariano), aan umita Tabula Hebana, ne demonstreaz cum se desfurau alegerile de magistrai, sub Augu st i Tiberiu. Inscripia dateaz din anul 19 d.C, dar reflect stri de lucruri mai vechi . Postulanii la demniti de magistrai i depun candidatura (professio) n faa magistrai a principelui. Fr ndoial, principele poate refuza unele candidaturi. Apoi numele can didailor sunt anunate adunrilor populare (nominatio). ndeobte numrul candidailor este ai mare dect cel al posturilor. Cel puin pentru alegerea pretorilor este obligator ie recomandarea formulat de principe (commendatio). In vederea alegerilor, desfurat e n adunrile populare, sunt indispensabile proceduri a cror int este desemnarea", dest inatio. Dou legi, una a lui August, din 5 d.C, i alta a lui Tiberiu, din 15 d.C, d ezvluie amnuntele acestei destinatio. ncepnd cu Principatul lui August, se trage la sori, din triburi, un fel de adunare preliminar, alctuit din senatori i cavaleri, gru pai n zece centurii. Aceast adunare de centurii prerogative controleaz lista candidai lor la magistraturi i recurge la desemnarea (designatio) celor care vor fi alei. D e fapt, alegerea are loc n adunarea preliminar. Comiiile nu fac dect s aclame numele candidailor desemnai de adunarea preliminar. Tiberiu va ncredina desemnarea magistrail or inferiori senatului i va elimina din adunarea preliminar cavalerii. Tacit va pr ezenta simplificat aceast procedur, cnd va afirma c, n 15 d.C, Tiberiu a trecut alege rile magistrailor n seama exclusiv a senatului (An., 1, 15, 1). De asemenea, n 19 d .C, Tiberiu va augmenta la cincisprezece numrul centuriilor prerogative. n orice c az principele decidea aproape singur cine va fi magistrat la Roma. De altfel, cu m am remarcat mai sus, adunrile populare voteaz puine legi. August a acordat atenie calendarului roman. n apropierea altarului Pcii a fost transferat din Egipt un obe lisc, care simboliza fora zeului solar, Ra, Indubitabil, acest obelisc ilustra vi ctoria asupra Egiptului, ns de asemenea un gigantic instrument astronomic. Acest i mens calendar solar asocia naterea, viaa i moartea principelui (se nscuse la 23 sept embrie) ascensiunii i coborrii soarelui, n cursul anului. Fixa pe sol horoscopul lu i August ca stpn al lumii civilizate i om al pcii universale. Apogeul Principatului augusteic s-a desfurat ntre 17 i 7 .C, cnd S ECOLUL LUI AUGUST: INSTAURAREA PRINCIPATULUI

261 mpratul avea ntre patruzeci i ase i cincizeci i ase de ani. n corelaie cu un asemen ndar solar, se situeaz o cartografie, iniiat de ctre Agrippa. Pe baza informaiilor de care dispuneau romanii, s-a alctuit prima hart de mari dimensiuni a lumii romane, orbis romanus, situat n interiorul lumii locuite", oilcoumene sau orbis terrarum, i divizat n douzeci i patru de uniti cartografice. Era o hart mural, expus, dup moar Agrippa, n porticul Vipsania, adic n vecintatea Cmpului lui Marte i a Forului lui Aug ust. Romanii puteau astfel s contemple ntreaga lume i s situeze imperiul lor teritor ial n lumea locuit". August spera astfel s apar nu numai n postura stpnitorului unive lui, ci i n cea a unui foarte performant gestionar al Imperiului .

Urbanismul lui August ntr-adevr August, cu toate eforturile lui Iulius Caesar, a aflat o Rom n crmid sau n n i a lsat-o n marmor. Dar politica lui urbanistic a purtat prin excelen asupra edific ilor publice. Dei nu au lipsit unele strdanii n vederea sistematizrii i dei se ridic l

cuine, domus, relativ somptuoase, pe colina Palatinului, Palatium, i n general case le private devin mai elegante, totui ntre limite ndeobte modeste. n orice caz termenu l de palat", palatium, va emerge ulterior tocmai prin analogie cu locuinele elegan te ridicate acum i mai ales sub Iulio-Claudieni pe colina Palatium, a Palatinului . Afind tradiionalism axiologic, August iniiaz fie construirea, fie restaurarea unor temple la Roma. Am artat c acest proces al unui urbanism ambiios ncepuse nainte de 27 .C. Nici un zeu nu a fost neglijat. Desigur, cel mai luxos templu a fost cel al lui Apollo, inaugurat oficial n anul 28 .C, zeul privilegiat al principelui, divin itatea care patronase victoria de la Actium. ns a fost onorat i zeul victoriei de l a Philippi, Mar Ultor, adic Marte rzbuntorul, nendoielnic, al uciderii lui Iulius Cae sar. Prevzut deci nc din 42 .C, cldirea acestui templu a fost ncheiat i inaugurat a C. n acelai moment, a fost inaugurat i Forul lui August, la care ne vom referi mai jos. De altfel templul lui Marte, construit n marmor, se nla n acest for. ncheierea co struirii, care a durat patruzeci de ani, a fost nsoit de srbtori somptuoase. S-au org anizat o lupt de gladiatori, vntori desfurate n Marele Circ, n cursul crora au fost u 260 de lei, o btlie naval, ce

reconstituia celebra nfruntare de la Salamina, ntre atenieni i medo-peri. Templul se sprijinea pe colina unde se nghesuiau locuinele populare din Subura, de care l sep ara un zid imens, ca protecie mpotriva incendiilor. Comporta opt coloane pe fronto n i apte pe laturile lungi. Interiorul templului era bogat decorat. n absid se aflau statuile lui Marte i a zeiei Venus. Se reliefa aspectul militar i triumfal al pute rii principelui. Pe viitor, senatul se va reuni n acest templu ca s declare rzboi i s ncheie pace. Aici vor aduce jertfe guvernatorii, nainte de a pleca spre provincii le care le erau repartizate. n afar de aceste temple i de multe altele, cldite sau r estaurate, ca de pild cel al lui Castor i Pollux, August a determinat realizarea a ltor construcii de utilitate public. Deosebit de importante au fost Forul lui Augu st i Altarul Pcii. Principele a desvrit construirea Forului lui Caesar, din care nu s -a scos la lumin dect o treime din suprafaa total. De asemenea a construit n Forul ro man-republican un templu al divinului Caesar", diuus Caesar, chiar pe locul unde fusese incinerat corpul lui Iulius Caesar. Fusese inaugurat la 18 august 29 .C. P rintre altele, August a completat noul local al Curiei senatoriale, ridicat de I ulius Caesar. Ni s-a conservat un altar rotund, nlat probabil pe locul rugului fune bru. Din Forul lui August nu s-a pstrat latura alturat Forului lui Caesar. Pe lng tem plul lui Marte, n Forul lui August se afla aula Colosului, la captul porticului se ptentrional. Era bogat mpodobit cu opere de art, precum reprezentarea lui Alexandr u al Macedoniei i statuia uria a Geniului lui August, protectorul gintei Iulia. Statuia colosal a lui August domina porticul septentrional. Se pare c s-a conserva t capul colosului, care msoar, de la brbie la cretetul capului, 1,20 m. Pe laturile acestui for se aflau porticuri semicirculare i ample exedre, cu nie dreptunghiular e, care adposteau statui. Elementele arhitectonice i pavimentul fuseser realizate n marmor colorat, importat din Asia Mic i din Africa septentrional. n acest for se desf activitile judiciare ale pretorilor urbani, care se ndeletniceau cu procesele civi le. Se aflau de asemenea aici patru statui aurite ale Victoriei. n porticuri fuse ser aezate dou tablouri ale lui Apelles: unul figura pe Nike, adic Victoria, n timp c e cellalt reprezenta pe Castor i Pollux, crora le erau asimilai nepoii lui August, Ga ius i Lucius. n pofida unei tente alexandrine, Forul lui August era tributar unei inspiraii manifest romane. El era conceput n funcie de dou axe: una conducea de la s tatuia zeului Marte din templu la cea a lui August. Cealalt ax, perpendicular pe pr ima, asocia pe Enea i pe Romulus, figurai n dou exedre, amenajate n porticurile later ale ale pieei. De la cei doi ctitori ai Romei purcedeau dou aliniamente de statui, care reprezentau pe regii Albei i ai Romei, ca i personalitile proeminente ale Repu blicii, summi uiri. August se prezenta drept continuatorul lor, n pofida afinitilor sugerate cu Alexandru. n etajele celor dou porticuri laterale, cariatidele simbol izau popoarele nvinse de Roma. De fapt, se ncerca demonstrarea simbiozei, chiar in terpenetrrii, valorilor romane i a celor elenistice. Altarul Pcii lui August, Ara P acis Augusti,.a fost dedicat la 30 ianuarie 9 d.C, n relaie evident cu Forul, nc n con strucie. Se afla, n antichitate, la 300 m sud-est de mausoleu. Ara Pacis simboliza o estetic nou, subordonat transformrii statului. Altarul era construit pe un podium de marmor i era nconjurat de o incint, care avea nlime de 3-4 metri. Zidul de incint cludea dou pori, la vest, cu o scar-acces pentru sacerdoi, i la est, fr scar, pentru timele jertfite. Sculpturi decorau ambele fee. Reliefurile ce mpodobeau cele dou fee ale incintei comportau motive florale, volute vegetale. Aceste reliefuri evoc vrst a de aur'", aurea aetas, i reliefeaz pe Mama Pmnt", Tellus Matei; probabil a Italiei. Ea este reprezentat aezat pe o stnc, avnd la picioare un curs de ap, care irig o cm unde ed culcai un bou i o oaie, simboluri ale creterii vitelor. Iar luxuriana vegetal ilustreaz fertilitatea Italiei. Se presupune c era figurat i lupoaica doic a gemenilo r Romulus i Remus. Se pstreaz, n schimb, imaginea sacrificiului adus de Enea penailor . Enea poart vemntul sacrifi-catorilor romani. Marile frize de pe altar comport chip urile membrilor familiei lui August. Principele nsui merge n fruntea unui alai, urm at de patru flamines. Apare i Agrippa, n vemnt de sacrifica