Sunteți pe pagina 1din 3

D205_A1.0.2

/ 31.01.2013

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Agenţia
Naţională de
Administrare
Fiscală

Versiuni

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Pag.1

205

pierderile realizate, pe beneficiari de venit Pag.1 205 Declaraţie rectificativă ? Se completează cu X în

Declaraţie rectificativă

?
?

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

Anul

2 0 1 2
2 0
1 2

Termen depunere declaratie: ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI DE VENIT

                 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

RO

2

9

0

0

5

 

3

7

5

             

DENUMIRE / NUME SI PRENUME

                                 

S.C.SAGEATA FLY SRL

                                 

DOMICILIUL FISCAL

( judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal)

       

Loc. BUCURESTI sector 2 str. GHIMBAV nr. 8

                             

TELEFON

                       

FAX

           

E-MAIL

                                     

II. DATE RECAPITULATIVE

                                 
                                 

- lei -

   

Nr.

Tip de

Nr. beneficiari

 

Total

           

Total

 

Total baza de calcul

Total

     

cr.

venit

de venit

 

castig

           

pierdere

 

a impozitului

Impozit retinut

   
 

1

2

   

3

             

4

 

5

6

     

1

07

2

           

0

       

0

2.176

   

347

 

TOTAL

2

           

0

       

0

2.176

   

347

 
                           

Suma de control

2525

     

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

       

Nume

DRAGNE

                         

Prenume

CATALIN

                         

Funcţia

ADMINISTRATOR

                       
                             

Semnătura

       

Loc rezervat organului fiscal

Nr.inreg.:

             

Data:

       

Număr de operator de date cu caracter personal 759

                                 

Cod 14.13.01.13/10i

                                   

Pag.2

III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR

Tip de venit

 
?
?
 

a)

a) 01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală   h) 07. Venituri din salarii  

01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

 
h) 07. Venituri din salarii

h) 07. Venituri din salarii

 
 

02. Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/

02. Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ i) Venituri din dividende 08.

i) Venituri din dividende

08.

b)

b) j) Venituri din dobânzi 09.

j) Venituri din dobânzi

j) Venituri din dobânzi 09.

09.

c)

c) convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent 03. judiciară şi

convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

03.

judiciară şi extrajudiciară

Venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică,

04.

Venituri din activităţi independente realizate într-o formă

k) societăţilor închise şi a părţilor sociale

formă k) societăţilor închise şi a părţilor sociale 10. Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în

10.

Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul

sociale 10. Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul l) Venituri din lichidarea persoanei juridice 11.

l) Venituri din lichidarea persoanei juridice

11.

d)

d) de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere m) Venituri din premii 12.  

de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere

m) Venituri din premii

de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere m) Venituri din premii 12.

12.

 
 

05.

Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-

 

e)

e) cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare n) Venituri din jocuri de noroc 18. o)

n) Venituri din jocuri de noroc

18.

de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare n) Venituri din jocuri de noroc 18. o)

o) Venituri din pensii

13.

 

f)

f) 17. Venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit

17. Venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma

deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal

afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal p) Venituri din activităţi agricole 14. q) Venituri

p) Venituri din activităţi agricole

14.

potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal p) Venituri din activităţi agricole 14. q) Venituri din

q) Venituri din arendare

15.

 

06.

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât

 

g)

părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise r) Venituri din alte surse *)

părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise r) Venituri din alte surse *) 16. *) ATENŢIE:

r) Venituri din alte surse *)

16.

*) ATENŢIE: Nu se cuprind veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, care se evidenţiază distinct.

IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE

BENEFICIARI DE VENIT

?
?
Calcul automat impozit (fără zecimale)

Calcul automat impozit

(fără zecimale)

- lei -

*) În cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere, se înscrie denumirea asocierii şi codul de identificare fiscală atribuit asocierii.

Nr.crt.

 

1. Nume si prenume beneficiar de venit *)

2. CNP/ NIF *)

3.

Se bifeaza daca

 

4. Castig

5. Pierdere

6. Baza de calcul a impozitului

7. Impozit retinut

este Impozit final

1

   
1     Impozit final

Impozit final

   

0

0

 

%

 
Sterge
Sterge
 
Adauga
Adauga
V. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII Calcul automat impozit 16 % (fără
V. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII
Calcul automat impozit 16 % (fără zecimale)- lei -
3.
Se bifeaza daca
Nr.crt.
1. Nume si prenume beneficiar de venit
2. CNP/ NIF
este functia de baza
4. Venit brut anual
5. Deduceri personale
6.Alte deduceri
7. Baza de calcul a impozitului
8. Impozit anual retinut
1
DRAGNE CATALIN ALEXANDRU
1811123430013
Functia de baza
4.582
2.000
0
1.826
291
Sterge
2
DRAGNE NECULAI ERMIL
1570925400365
Functia de baza
2.749
1.941
0
350
56
Sterge
Adauga
Instructiuni
LISTARE
VALIDARE
DEBLOCARE
CONVERSIE
TXT---> XML
?
(import fisier .txt fara incarcarea
formularului cu date,
pentru in jur de 10.000 inregistrari;
?
Import fisier D205.txt
cu incarcare date in formular
(in jur de 500 inregistrari)
fisierul XML se valideaza cu softJ )

Pag.3

Atentie ! In tabelele IV si V se pot incarca in formular in jur de 500 de inregistrari. In tabelul IV, un beneficiar poate sa apara o singura data pentru un tip de venit cu impozit final si/sau cu plata anticipata . In tabelul V, un salariat poate sa apara o singura data cu functia de baza si/sau in afara functiei de baza . (max. 2 inregistrari beneficiar/ salariat)