Sunteți pe pagina 1din 8

Prezentare Realizata De Catre

MoSuLeT AdRiAn
Enjoy !!

Functiile trigonometrice simple


1.Functia arcsin
Functia f(x) = sinx; f : arcsinx : [-1,1] (Fig 1.) este bijectiva,deci si a graficului sau (Fig.2) este simetricul fata de prima

este inversabila. Functia inversa f -1 se noteaza f -1(x)= arcsinx unde


graficului functiei f(x) = sinx, f : bisectoare a axelor de coordonate y=x.

Observatii : Este inversabila orice restrictie a functiei sin cu conditia ca aceasta sa fie bijectiva,dar numai inversa
restrictiei la intervalul ( f
o

se numeste arcsin.

f -1 )( x ) = x => sin( arcsinx ) , pentru x [-1,1].

( f -1 0 f ) ( x ) = x => arcsin( sinx ) = x , pentru x Functia f -1 este impara,adica arcsin( -x ) = - arcsinx, x [-1,1].

2.Functia arccos
In mod analog functia f : [ 0, ] [ -1,1 ], f(x) = cosx (Fig.4) este bijectiva,deci inversabila si atunci functia inversa f -1 notam cu arccos x,unde : f -1( x ) = arccos : [-1,1] [0, ].

Observatii : A.Graficul functiei f -1 (x) = arccosx : [ -1,1 ] [ 0, ] ( Fig. 5 ) este simetricul graficului functiei f(x) = cosx, f :[ 0, ] [-1,1].fata de prima bisectoare.

B. ( f o f -1 )( x ) = x => cos(arccosx) = x,

x [-1,1].

C. ( f -1 0 f ) ( x ) = x => arccos(cosx)= x,
D. arccos(-x) = arccosx, x [-1,1]

x [ 0, ]

3.Functia arctg
Functia f : ,f(x) = tgx,este surjectiva,dar nu este

injectiva.Restrictia sa la intervalul
injectiva si deci bijectiva si atunci f :

,fiind monoton crescatoare,este


,f(x)= tgx este inversabila(Fig. 6)
,f -1(x)

Inversa sa f -1 se numeste arctgx si se noteaza : f -1 (Fig. 6 linia rosie ).Graficul sau este simetricul functiei f(x) = tgx :

= arctgx

,fata de prima bisectoare.

Se observa ca dreptele
pentru graficul functiei arctgx.

si

sunt asimptote orizontale

Aceste asimptote sunt simetricele asimptotelor verticale

si

ale

graficului functiei directe. Scriem arctg


arctg 0=0 pentru ca tg0 = 0; arctg arctg etc.

si arctg
,pentru ca ;

.Se deduce usor ca

Observatii :
1.arctg(tgx) = x, 2.tg(arctgx) = x, x x

3.arctg(-x) = -arctgx, x

4.Functia arcctg
Restrictia bijectiva a functiei f(x) = ctgx; f : este functia f : ( 0, ) ,f(x) = ctgx.Inversa sa se numeste arcctg x si se scrie : f -1( x ) = arcctgx ; f -1 : ( 0, ). Graficul sau este simetricul functiei f(x) = ctgx : ( 0, ) prima bisectoare (Fig. 7). fata de

Se observa ca functia arcctgx este pozitiva pe ,iar graficul sau are dreptele y=0 si y= asimptote orizontale care sunt simetricele fata de prima bisectoare a asimptotelor verticale x=0 si x= la graficul functiei directe. Avem : arcctg 0 = ;arcctg Observatii : 1.arcctg(ctgx) = x ,
2. ctg(arcctgx) = x,

;arcctg =0;arcctg
x ( 0, ). x