Sunteți pe pagina 1din 7

ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

I N S P E C T O R AT U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. P. Ionel, nr.2, com. Brăneşti, jud. Ilfov, Tel./Fax: 021-350 14 02, 350 14 04
e-mail: ccdilfov@gmail.com, - http://www.ccdilfov.net/

A S O C I A Ţ I A JU D E Ţ E A N Ă
“ „SPORTUL PENTRU TOŢI” TOŢI - ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr.4, Comuna Brăneşti, Judeţul Ilfov
Telefon: 0722.611.545; 0741.322.592;
ajsptilfov@gmail.com , asjsptilfov@yahoo.com

FIŞĂ DE PROIECT
„SPORTUL ŞI ARTELE ”
Editia - I
13 - 16 AP RI LI E 2009
Organizatori:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI ILFOV
DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI ILFOV
Parteneri:
LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII „TRAIAN LALESCU”- BRĂNEŞTI
GRUP ŞCOLAR AGRICOL „CEZAR NICOLAU”-BRĂNEŞTI
Scop:

o Promovarea conceptului şi a activităţii „Sportul pentru toţi” în rândul tinerilor,


prin organizarea unei tabere de creaţie.
Obiective:

o Angrenarea tinerilor în activităţi de promovare şi de practicare a sportului;


o Stimularea creativităţii prin lucrul în echipă, şi promovarea conceptului
„Sportul pentru toţi”, prin desen şi muzică, crearea de afişe, desene, texte şi
compoziţii muzicale, sub titlul „SPORTUL ŞI ARTELE ”;
o Găsirea punctelor de congruenţă între cele 2 domenii: SPORT şi ARTE;
o Realizarea de parteneriate instituţionale interjudeţene
o Amplificarea ecoului activităţii prin prisma spiritului de tradiţie şi bună
practică, expunerea lucrărilor în cadrul C.C.D. Ilfov;
Locul de desfăşurare:
o Casa Corpului Didactic Ilfov;
o Liceul Teoretic cu clasele I-XII ”Traian Lalescu” - Brăneşti ;
o Grup Şcolar Agricol “Cezar Nicolau” - Brăneşti;

Perioada: 13 -16 Aprilie 2009

Regulament privind participarea:


o Se pot înscrie la concurs echipe reprezentante ale judeţelor care confirmă participarea până la data
stabilită prin prezentul regulament;
o Pentru proba sportivă regulamentul de joc este cel oficial al jocului de volei în 6, cu respectarea
prevederilor din anexa 1 şi 2;
o Pentru probele de desen şi muzică regulile privind participarea sunt prevăzute în cadrul anexelor 3 şi 4;

Condiţii de înscriere:
o Confirmarea participării până cel târziu luni - 23 februarie 2009;
o Participarea la şedinţa tehnică care va avea loc vineri 13 aprilie 2009, orele 10.00, la C.C.D. Ilfov -
Brăneşti;
o Luarea la cunoştiinţă a prezentului regulament de către delegaţi şi prelucrarea ulterioară a acestuia cu
membrii fiecărei echipe.

Condiţii de participare:
o Cunoaşterea prezentului regulament;
o Fiecare delegaţie este însoţită de către 3 profesori - arbitri (educaţie fizică, educaţie plastică, respectiv
educaţie muzicală), dintre care unul este desemnat responsabil de grup;
o Fiecare delegaţie îşi asigură transportul (dus-întors);
o La această competiţie participă elevi ai claselor V-XII, din unităţile şcolare de pe teritoriul judeţului
participant în competiţie;
o Echipele sunt formate din 6 (şase) membri, minim 3 fete, 3 elevi degimnaziu şi 3 de liceu;
o La probele din concurs (sport:volei-mixt, desen: proba 1şi2, muzică: proba 1şi2) participă obligatoriu
toţi membri din echipă;
o Participanţii la această ediţie pot concura şi la ediţiile următoare;
o Încălcarea acestui regulament duce la penalizarea echipei care se face vinovată de aceasta;
o Prezentarea tabelului nominal cu participanţii, cu toate datele înscrise şi avizele necesare, conform
tabelului din Anexa 1.

Programul concursului:
o Programul concursului va fi prezentat în cadrul şedinţei tehnice, vineri 13 aprilie 2009, orele 10.00, la
C.C.D. Ilfov - Brăneşti;
o Tragerea la sorţi a ordinii de intrare în concurs va avea loc în cadrul şedinţei tehnice;

Premierea:
o Se vor acorda premii din partea organizatorilor şi susţinătorilor proiectului;
o Trofeul „ARTA ŞI SPORTUL” va fi acordat echipei care totalizează cel mai mare număr de puncte
câştigate în clasamentul general, prezentat în Anexa 5;
o În caz de egalitate la puncte departajarea va avea în vedere punctajul obţinut la proba de creaţie
muzicală (imn).

Inspector Şcolar de Specialitate, Director C.C.D. Ilfov,


Prof. TITEL IORDACHE Prof. UDRESCU VICTOR

F.R.S.P.T., Coordonator proiect A.J.S.P.T. Ilfov,


Secretar general Prof. GHEORGHE DAN-IONUŢ
SUCIU AURELIA

2
ANEXA 1
Nr. …. / ………………..

Echipa ……………………………………..
Judeţul ……………………………..

TABEL NOMINAL

Cu participanţii la tabăra de creaţie


“SPORTUL ŞI ARTELE”
Ediţia I – 2009

Nr. Nr. Serie şi nr. Viza medicala


Numele şi prenumele Data naşterii
crt. tricou B.I. / C.I. individuală

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

• Viza medicală individuală este obligatorie (apt pentru efort fizic);


• Culoare tricou……………., şor t ………… ;
• Prezentarea la joc a actelor de identitate şi a legitimaţiilor este obligatorie.

Inspector Şcolar de Specialitate Director C.C.D.,

Preşedinte A.J.S.P.T., Profesor - Responsabil,

3
ANEXA 2

V O L E I – Mixt

• VICTORIE = 3 PUNCT

• ÎNFRÂNGERE = 1 PUNCTE

- Campioonat – fiecare cu fiecare;


- 3 seturi din 5;
- În teren 3 jucători + 3 jucătoare;

NR. JOC SCOR


1 -
2 -
3 -

NR. SCOR
ECHIPA J C P Setaveraj Pct.
LOC
1 -
2 -
3 -

4
ANEXA 3
DESEN

PROBA 1:

- Crearea unui AFIŞ, în echipă, intitulat ”SPORTUL PENTRU TOŢI”;


- Posterul tebuie să ilustreze o manifestare sportivă;
- Tehnica: Pictură (temperta, acuarelă, guaşă), format A2;
- Notarea: Pe echipă, de la 1 la 10, se va urmării relevanţa mesajului şi calitatea grafică;

ARBITRU
ECHIPA SCOR
1 2 3

PROBA 2:
- Crearea unui DESEN, individual, intitulat ”ARTA şi SPORTUL”;
- Desenul tebuie să ilustreze o manifestare sportivă;
- Tehnica: Pastel (creion, cărbune), format A2;
- Notarea: Individuală, de la 1 la 3, se va urmării relevanţa mesajului şi calitatea grafică;

ARBITRU
ECHIPA NUME PRENUME SCOR
1 2 3

CLASAMENT

NR. LOC ECHIPA PUNCTAJ


1
2
3

5
ANEXA 4

MUZICĂ

PROBA 1:
- Prezentarea unui repertoriu muzical cu tematică sportivă (10 min.);
- Tehnica: Interpretarea poate fi vocală sau vocal-instrumentală, acoperind diverse genuri
muzicale;
- Notarea: Pe echipă, de la 1 la 3;

ARBITRU SCOR
ECHIPA
1 2 3

PROBA 2:
- Compunerea şi interpretarea unui cântec (imn), pe un text cu tematică sportivă;
- Termenii utilizaţi în text vor fi stabiliţi şi comunicaţi echipelor participante de către Comisia de
concurs, înainte cu 48 ore de susţinerea probei;
- Tehnica: Utilizarea a cel puţin 10 termeni de specialitate în cadrul textului;
- Notarea: Pe echipă, de la 1 la 10;

ECHIPA ARBITRU SCOR


1 2 3

CLASAMENT

NR. LOC ECHIPA PUNCTAJ


1
2
3

6
ANEXA 5

CLASAMENT FINAL
(GENERAL)

1. …………….……………. ..… pct.

2. ………………………….. ..… pct.

3. ………………………….. ..… pct.