Sunteți pe pagina 1din 19

INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,PROIECTAREIDIRECTIVAREN

CONSTRUCII
Biroulexecutiv

DECIZIA Nr.47
din10decembrie1986

PENTRUAPROBAREANDRUMTORULUIPRIVINDUTILIZAREAN
CONSTRUCIIAPLCILORDINACHIIDELEMNIAPLCILOR
DINFIBREDELEMN".
INDICATIVC3686

BiroulexecutivalConsiliuluitiinificalInstitutuluicentraldecercetare,proiectarei
directivarenconstrucii
Avnd n vedere prevederile art. 5, litera d" din Decretul nr. 170/1976, ct i avizul
CTEICCPDCnr.544din23octombrie1986
n temeiul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul nr. 31/1983, privind
organizarea i funcionarea Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n
construcii,ctiLegeanr.5/1978,emiteurmtoarea
DECIZIE:
1.Seaprobndrumtorul,privindutilizareanconstruciiaplcilordinachiidelemn
iaplcilordinfibredelemn"avndindicativulC3686.
2.ndrumtoruldelapct.1intrnvigoareladatapublicriinBuletinulconstruciilor.
Laaceeaidatnceteazvalabilitateandrumtoruluiprivindutilizareanconstruciia
plcilordinachiidelemniaplcilordinfibredelemn"indicativC3679,aprobatdeICCPDC
cudecizianr.169din10septembrie1979.

PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV
DIRECTORGENERAL,
Ing.VALERIUCRISTESCU

NDRUMTORPRIVINDUTILIZAREA
NCONSTRUCIIAPLCILORDINACHII
DELEMNIAPLCILORDINFIBREDELEMN
INDICATIVC3686

Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETAREIPROIECTAREPENTRU
INDUSTRIALEMNULUI ICPIL

Directoradj.tiinific:
efdelaborator:
Responsabillucrare:
ResponsabildinparteaICCPDC:

dr.ing.P.Drgan
ing.C.Popa
ing.St.Iacob
arh.C.Popeteanu

NDRUMTORPRIVINDUTILIZAREANCONSTRUCIIA
PLCILORDINACHIIDELEMNIAPLCILORDINFIBRE
DELEMN

Indicativ:C3686
nlocuiete:C3679

1.OBIECT
1.1.Prezentulndrumtorsereferlautilizareanconstruciiaplcilordinachiidelemn
iaplcilordin fibredelemnicuprindecaracteristicile,domeniile icondiiilede folosiren
construciiaacestormateriale.
ndrumtorul, are un caracter general, utilizarea n construcii n funcie de domenii,
urmndssefacpebazdenormative,deproiecte,normetehniceiinstruciunideutilizare,n
caredateleprivindcaracteristicile,domeniilegeneraleicondiiiletehnicealematerialelorsevor
adoptadinprezentulndrumtor.

2.SORTIMENTE,DEFINIII,CARACTERISTICI,DIMENSIUNIDEFABRICAIE,
CONDIIITEHNICEPENTRUPLCIDINACHIIDELEMN
IPLCIDINFIBREDELEMN
2.1.Plcidinachiidelemn.
2.1.1.Sortimenteledeplcidinachiidelemncareseproducindustrialsuntcele
indicatentabelul1.
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sortimente
1
Plcideinteriorpresate
perpendicularpefee
Plciaglomeratedinpuzderii
decnep.Plcideinterior
presateperpendicularpefee
Plciantiseptizatei
ignifugate
Plcideexteriorpresate
perpendicularpefee
Plcimelaminatedinachii
delemn
Plciinnobilateprin
pacluire,emailarei
texturare

Standardeinormen
vigoare
3

PAL

STAS643883

PAPCt

STAS1243986

PALIFI

STAS1016480

PALL100

STAS1037179

PALM

STAS1026185

PALS(C)(T)

STAS1080580

Simbolizare

2.1.2. Plcile din achii de lemn presate perpendicular pe fee sunt plci ncleiate cu
rinureoformaldehidicipresateperpendicularpefee,avnddensitateade550kg/m3,pentru
plci cu grosimi cuprinse ntre 10 i 22 mm, destinate pentru utilizri interioare n construcii
(simbolizateC,).
Seproducurmtoareletipurideplci:

Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETAREIPROIECTAREPENTRU
INDUSTRIALEMNULUI ICPIL

AprobatdeICCPDC
cudecizianr.47
din10decembrie1986

a) dup structur: plci unistratificate (nesimbolizate) i plci tristratificate,


simbolizateprincifra3.
b)dupmrimeaachiilordefee,plcicufeenormale(simbolizateN),plcicufee
fine(simbolizate F).
Dimensiuniledefabricaiealeacestorplci(lefuite)suntartatentabelul2.
Pentruutilizrinconstrucii,dimensiunilecurentedeplci,inndseamademodularea
panourilorctidedomeniiledeutilizare,sunt:
grosimi:8121618 22mm
formate:2500.x1250mmi2440x1220mm
Tabelul2
Grosimeaplcilorlefuite(mm)

Formatul
(lungimex
lime,mm)

10

12

14

15

16

18

19

25

30

40

50

60

10

11

12

13

14

15

16

4100x 1830
3660x1830
3600x1800
3220x1830
2750x1830
2600x1220
2500x1250
2440x1220
1830x1830

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

Abaterilimit:lagrosimi 19mm=0,40mmlagrosimi22mm=0,50mmlalungime=5mmlalime=3mm.

Caracteristicile fizicomecanicealeplcilordinachiidelemnpresateperpendicularpe
feecuutilizrideinterior,lefuite,condiionateconformSTAS181076,sunturmtoarele:
a)umiditateadelivrare(93),%
b)densitateaaparent550kg/m3(plcicugrosimicuprinsentre10i19mm)
c)umflareamaximngrosimedup2oreimersienap%...10.
d)rezistenaderuperelancovoierestatic(minimumndaN/cm2).
pentrugrosimipnla12mm...150.
pentrugrosimidela14mmpnla19mm...130
pentrugrosimideipeste20mm...100
2.1.3.Plcileaglomeratedinpuzderiidecnepsuntplcipresateperpendicularpefee,
tristratificate,ncleiatecuadezivureoformaidehidic.
PentruconstruciisefolosescplacideclaseleBiC,avndsimbolulCt.
Dimensiunileplcilorsunt:
format3660x1830mm
grosimicurente:121618i25mm.
Abaterilimit:lagrosimi =1,5mmlalungime=5mm lalime4mm.
Lacerereabeneficiaruluisepotproduceiplcicugrosimeade8i19mm.
Caracteristicileplciloraglomeratedinpuzderiidecneppentruconstruciiseprezint
ntabelul3.

Tabelul3
Plcipentru
construcii(Ct)

Denumireacaracteristicii

ClasaB
0

Observaii

ClasaC

Densitateaaparentg/dm3

300

400

Umiditatealalivrare%
Umflareangrosimedup2ore
imersienap,%max.
Rezistenalancovoierestatic
N/mm2,min.

93

93

Rezistenalacoeziuneintern
transversal,N/mm2,min.
pentrugrosimipnla12mm
pentrugrosimidela12...19mm
pentrugrosimipeste19mm

15

15

15,5
13,0

9,0

9,5

0,20

0,40
0,40
0,30

(grosimide8i12mm)
(grosimide16,18i19
mm)
(grosimide25mm)

2.1.4. Plcile din achii de lemn antiseptizate i ignifugate cu utilizri de interior sunt
plcidinachiidelemnncleiatecurinureoformaldehidicipresateperpendicularpefee,
avndnglobate(ncursulfabricaiei)substanedeproteciecontraciupercilor,insectelor
xilofageiafocului.
Dimensiuniledefabricaiealeacestorplcisuntindicatentabelul4.
Tabelul4
Formatulplcii
(mm)
3660x1830

Grosimeaplciinstarelefuit(mm)

10

.12

16

18

22

Abaterilimit:lagrosimi 18mm=0,30mmlagrosimeade22mm=0,50mmlalungime=5mmlalime=3mm.

Caracteristicilefizicomecanicepentruplcilelefuitesuntindicatentabelul5,iarcele
deprotecieinsectofungicidiignifugntabelul6.
Tabelul5
Valorilimit
Caracteristici

U/M
CalitateaA

CalitateaB

.0
Umflareangrosimedup2himersietotal
nap,maxim.

%
daN/cm2

14

16

220

220

200

180

180

160

Rezistenalancovoierestatic:pentru
plcicugrosimeapnla12mm,minim
pentruplcicugrosimeadela13la18
mm,minim
pentruplcicugrosimeadepeste19
mmminim
Rezistenalatraciuneperpendicularpe
fee:
pentruplcicugrosimeapnla12
mm,minim
pentruplcicugrosimeade13la18mm,
minim
pentruplcicugrosimeapeste19mm,
minim

daN/cm2
4

3,5

3,5

3,0

Tabelul6
Valorilimit
Caracteristiciledeprotecieinsectofungicidi ignifug
CalitateaAiB
Indiciiderezistenmicologic, %

85

Rezistenalaataculinsectelorxilofageprinmetodaingerrii
forate

bun

Pierdereademaslancercareaeficacitiiignifugrii %

30

Propagareaflcriilasuprafaaplcii,min.

clasaP.V.

2.1.5.Plciledinachiidelemnpresateperpendicularpefee,cuutilizrideexteriorn
construcii,suntplcidinachiidelemnncleiatecurini fenoliceipresateperpendicularpe
fee,destinatepentruutilizriexterioare.SenoteazcusimbolulI100.
Dimensiuniledefabricaiealeacestorplcisunttrecutentabelul7.
Tabelul7
Formatul
(lungimeXlime)

Starea
suprafeei

Grosimeanominal(mm)

lefuit

10

12

16

18

22

nelefuit

9,5

11,5

13,5

17,5

19,5

23,5

2300x1250

Abaterilimit:lagrosime0,4mmlalungime5 mmlalime3mm.

inndseamadedomeniiledeutilizarenconstruciialeacestorplci,grosimilecarese
recomandsunt:12,16i18mm.
Caracteristicile fizicomecanicealeplcilordinachiidelemnpresateperpendicularpe
feecuutilizrideexteriornconstruciisunturmtoarele:
a)umiditatelalivrare(93)%
b)densitateaaparent:0,750g/cm3
c)umflareamaximngrosimedup24oreimersienap
la20C:12%
d)rezistenalancovoierestatic,ndaN/cm2
pentruplcicugrosimeapnla12mm...200.
pentruplcicugrosimeamaimarede13mm... 180.
e)umflarearemanentpentruplcicugrosimede12mm(%)
duptratamentdembtrnireV.313(frcanturiprotejate)18
duptratamentdembtrnireV.313(cucanturiprotejate)0
Not:tratamentulV.313executatconformSTAS1016575
imersienapla20C72ore
nghenaerla 25C24ore
expunerenaerla70C
72ore
f) variaiile dimensionalen lungime i lime, pentruplci cu grosimea de12 mm, n
mediicut=20Ciumiditatearelativaaeruluide3395%=0,28%.
g)rezistenalaataculroztoarelor:,
ataculcu75%mairedusfadespeciilelemnoasebradifag
h)rezistenalaataculinsectelorxilofage
fadeatacullarvelordeAnobiumsp.(ordinulColeoptera)=moderat
fade atacultermitelor(ordinulIsoptera)moderat.

2.1.6.PlciledinachiidelemnmelaminatePALMseobindinplcidelemnacoperite
pe ambele fee, prinpresare lacald, cuunul sau mai multe filme de rini sintetice, filmul de
suprafafiindntoatecazuriledinrinmelaminic.,
nfunciedestructurafilmelordeacoperire,sedeosebesctreitipurideplcimelaminate:
PALMplcimelaminatesimplu(FD+PAL+FD)PALMBplcimelaminatecufilmbariera
(FD+(FB+PAL+FB+FD)PALMSplcimelaminatespecialeFD+FB+FF+PAL+FB+
FF+FB+FD).Notaii:FDfilmdecorFB filmbarierFF filmfenolic.
Dimensiunile de fabricaie ale plcilor melaminate sunt trecute n tabelul 8, iar
caracteristicilefizicomecanicentabelul9.
Tabelul8
Formatul
mm
2440x1220
2460x1720
2750x1830
3660x1830

Grosime,mm

4,0 6,0

8,0

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 19,0 22,0 25,0

Abaterilimit:lagrosime=0,2mm,pentruPALMi0,5mmpentruPALMBiPALMP
lalime= 3mmlalungime= 5mm.

Tabelul9
Caracteristici
0
Densitateaaparent,min.
Rezistenalancovoierestatic

U/M

Valoarea

1
g/cm3
daN/cm2

2
0,700

pentrugrosimipn12mm
inclusiv
pentruplcicugrosimeade
14,16i18mm
pentrugrosimimaimaride19
mm,inclusiv
Stabilitateadimensionalia
maseinfunciedeumiditatea
relativaaerului,max.

250
200

3
STAS216069

STAS585569

180

Rezistenala:
vasefierbini
igaraprins
vaporideap(abur)

Rezistenastratuluidecorativla
ptare

Rezistenalafisurare

Verificarease
efectueazconform:

treaptade
finisare

Rezistenalalumin

Inflamabilitate

Clasadecombustibilitate

6
STAS785467
nafardeouoar
diminuarealuciuluinu STAS780873
seadmiteapariiaaltor
defectepersistenteale
peliculei
nuseadmitmodificri
STAS780973
alepeliculeidup
contactulcuageniide
ptare
0
STAS1029975
nuseadmitdecolorri
saumodificride
STAS1029975
nuanalepeliculei
nuseadmitschimbri
alesuprafeei,fisuri
STAS1029983
saualtemodificri
C3 C4

STAS1135779

Tabelul10
Formatul
(lungimexlime)
mm

Grosimeamm
8

10

12

16

18

19

2500x1250
2440x1200

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Abaterilimit:lagrosime=0,40mmlalungime=5mmlalime=3mm.

2.1.7.Plciledinachiidelemnnnobilateprinpacluire,emailareitexturate,denumite
i plci nnobilate sunt plci finisate pe ambele fee cu: mas de paclu grund de texturare
cernelurideimprimareilacurisaucombinaiialeacestora.
Dimensiuniledefabricaiealeacestorplcisunttrecutentabelul10,iarcaracteristicile
fizicomecanice,ntabelul11.
Tabelul 11
CARACTERISTICILEFIZICE,MECANICEICHIMICEALEPELICULEIDE
NNOBILARE

Caracteristica

Palpacluit

Aspect:
Abaterilimitlagraduldeluciu, grade
Aderenapeliculei,gril
Grosimeapeliculei,micrometri,min.
Rezistenalazgriereapeliculei,
mas/duritateaminei
Rezistenapeliculeilaimprimare
Rezistenalaimpact,cm,min.
Rezistenalavariaiadetemperatur
(octermic)cicluri,min.

PALemailatitexturat
faaplcii
dosulplcii
2

Condiiideadmisibilitate
peliculatrebuiesafieneteda,cuacelaigraddeluciupe
ntreagasasuprafa
2fatadegraduldeluciustabilitdeprototipsaumostra
etalon
G2
G3
G3
25
300/3H
125

300/3H
niciunmarcajvizibil
100

200/3H
175

12
Rezistenalalumin,h,min.
Rezistenalaptarecu:
ap
alcool,50%
amoniac, 10%,h,min.
cafeah,min.
acidacetic10%,h,min.

2
niciomodificare
niciomodificare
8
8
8

8
1
8

4
1
4

2.1.8. Rezistenele admisibile, modulele de elasticitate de calcul, conductivitatea


termic de calcul,coeficientul de permeabilitate la vaporide calcul i capacitatea de atenuare
sonorpentrusortimenteledeplcidinachiidelemndintabelul1sunturmtoarele:
a)rezisteneleadmisibile(daN/cm2)
a1.1.)plcincleiatecuadeziviureoformaldehidicidetipurile:PAL,PAPCt,PALIFI
(notaiiconformtabelului1).......................................................................................................30
a1.2.)plcincleiatecuadezivifenoliciPALI100)...........................................35
a2)ntindereparalelcufeele:
a2.1)PAL,PAPCt,PALIFI...........................................................................................20
a2.2.)PALI100................................................................................................................25

a3)Compresiuneparalelcufibrele:
a3.1)PAL,PAPCt,PALIFI............................................................................................20
a3.2)PALI100.................................................................................................................25
a4)Forfecarenplanulplcii(pentrutoatesortimentele).................................................5
b)modululdeelasticitate(daN/cm2):
bl)PAL,PAPCt,PALIFI..........................................................................................20000
bl)PALI100................................................................................................................28000
c)conductivitateatermic(W/mk):(pentrutoatesortimentele)....................................0,13
d)coeficientuldepermeabilitate,lavapori:
d1)PAL,PAPCt,PALIFI...............................................................................................50
d2)PALI100...................................................................................................................100
e)capacitateadeatenuaresonor(dB)pentrutoatetipuriledeplcilafrecvenade:
150 550Hz......................................................................................................................26
550 3200Hz....................................................................................................................43
Valoaremedie...................................................................................................................35
2.1.9.Condiiiletehnice,transportulidepozitareaplcilordinachiidelemnsuntn
conformitatecustandardeleinormelemenionatentabelul1.
2.2.Sortimenteledinplcidinfibredelemncareseproducpecaleindustrialsuntcele
indicatentabelul12.
Tabelul12
Nr.
crt.
0

Sortimente

Codificare

Standardei
normenvigoare

Plcinoi:
plcistandard
1
plcibitumate
plcibitumateiantiseptizate

PFLmS
PFLmB
PFLmBA

Plciaglomeratedinfibredelemnpentru
2 utilizriinterioare

PAF

Plciaglomeratedinfibredelemn
3 protejatecurinfenolic

PAFRF

Plcidure:
plcistandard
4
plcipentrunnobilare
plciimpregnate

PFLdS
PFLdI
PFLImp.

STAS698680

Plciemailate:
plcinetedemonocrome
plcinetedeimprimatecudesene
5
plcicuprelucrrispecialeperforate

PFLM
PFLNI
PFLS

STAS757780

Plcimelaminate

PFLM

7 Plcifonoabsorbante
8 Panouristratificatedinplcidinfibrede
lemn

STAS784878

NTR975480

NTR975580

STAS757880
STAS861680

PFLds

STAS856180

2.2.1.Plcilemoiseobinprinmpslireafibrelordelemncusaufradugaredeliani,
avnd densitatea cuprins ntre 220 i 350 kg/m3 i sunt utilizate ca material termic i
fenoizolator.
Plcilemoiseproducnurmtoareletipuri:plcistandard(netratate),plcibituminate,
plcibitumateiantiseptizate.
Dimensiuniledefabricaiealeacestorplcisunttrecutentabelul13.

Tabelul13

Format(mm)
Tip

lungime

Plcistandard

2750

Plcibitumate

2750

Plcibitumatei
antiseptizate

2440

Grosime(m)

lime

1220

12,0

16,0

20,0

Abaterilimit:lagrosime=0,60,8 1mmlalungime=5mmlalime=3mm.

Caracteristicilefizicomecanicealeplcilormoidinfibredelemnsunttrecutentabelul
14pentruplcilestandardintabelul15pentruplcilebitumateiantiseptizate.
Tabelul14

Caracteristici

Valoriadmise

Metodade
determinareconform

Densitateaaparent,kg/m
Umiditatea,%

Variaiiledimensionalenfunciede
umiditatearelativ a aerului(30 90%la
20C)
pentrulungimeilime,%
pentrugrosime,%

220350

STAS216069

82

STAS949273

STAS785475
max.0,4
max.7

Rezistenaderuperelancovoierestatic
(da.N/cm2,min.):
pentruplcilecugrosimidela10mmpn
la13mm

18

pentruplcilecugrosimidela13,1
mmpnla16mm

17

pentruplcilecugrosimipeste16,1
mm

15

CoeficientuldeconductivitatetermicW/mK

0.058

Coeficientuldepermeabilitatelavapori

Compresibilitateapentrusarcina0,4
N/mm2,%maxim

1,00

STAS876270

STAS591271

Tabelul15

Caracteristici

Plci
bitumate

Coninutdeantiseptic,%

Coninutuldebitum,%maxim
Densitateaaparent,g/cm3
Umiditatea,%
Absorbiadeapdup2oreimersie
nap,%maxim
Umflarea ngrosimedup2oreimersie
nap,%maxim
Rezistenalancovoierestatic,
daN/cm2,minim:

pentruplcicugrosimipnla
10mm
pentruplcicugrosimeadela
10,1mmpnla13mm
pentruplcicugrosimidela13,1
mmpnla16mm
pentruplcicugrosimipeste
16,1mm
Coeficientuldeconductivitate
termic(W/mk),maximum
Rezistenalaataculciupercii
xilofageMeruliusLacrymanis%
maxim

Plci
Metodadedeterminare
bituminatei
conform:
antiseptizate
2

1raportat la
masadefibr STAS802377
absolutuscat
5
0,23...0,40 STAS216069
82
STAS949273

30

STAS7156/271

STAS7156/271

20
18
17
15

0,065

STAS591280

Calitatea
I10
Calitatea
II:15

STAS939173

2.22.Plcileaglomeratedinfibredelemnpentruutilizriinterioare(PAF)suntplcidin
fibre de lemn cu densitatea cuprins ntre 600 i 850 kg/m3 fabricate prin procedeul uscat.
Plcileprezintostructurtristratificat.
Plcileseproducndimensiunileartatentabelul16.
Tabelul16
Formatul

Grosiminominale,nmm:

(lungimeaxlimea)
mm

10

12

16

18

1500x1220

1830x1220

2000x1220

2440x1220

2750x1220

3660x1220

Observaii:
grosimilelaplcilede 4la8mmserefer laplcinelefuite,iar plcilede10,12,16i18mmlaplci
lefuite
plcilecugrosimipeste10mm,livratenstarenelefuit,voraveaosupramsurde1,52,5mm,nfunciede
grosimilenominaleindicatentabeluldemaisus.

Pentruutilizrinconstruciiserecomandformatul2440x1220mmigrosimide12,
16i18mm.
Abaterilimit:lagrosimeade4mm=0,3mm,lagrosimide5...8mm=0,4mmla
grosimide10...18mm=0,60mmlalungime=5mmlalime=3mm.
Caracteristicilefizicomecanicealeplciloraglomeratedinfibredelemnsunttrecuten
tabelul17.
Tabelul17
Caracteristici

U/M

Plcipentruconstrucii

Densitateaplcilordegrosimi
8mm
kg/m3
10mm
kg/m3
Abaterifadedensitateamediencadrulplcii
%
Umiditateadelivrare
%
Umflareangrosime:
laplcicugrosimi8mmdup24ore,imersie
%
laplcicugrosimi>10mmdupdouore
%
imersie
Rezistenalancovoierestaticaplcilorcu
grosimi:
8mm
N/mm2
1012mm
N/mm2
1618mm
N/mm2
Coeziuneainterntransversallaplcicu
grosimi10mm

N/mm2

min.850
min.800
15
63
max.25
max 10

min.30
min 15
min 13
min.0,15

2.2.3.Plcileaglomeratedinfibredelemnprotejatecurinfenolic
Acesteplciserealizeazdinplciaglomeratedinfibredelemnlefuite,protejatepefee
cu rin fenolic, cu canturile neprotejate sau protejate cu substane hidrofuge, destinate lu
crrilordeconstrucii.
Seproducnaceleaidimensiunicaiplcileaglomeratedinfibre,delemn.
Caracteristicilefizicomecanicepentruplcileaglomeratedinfibredelemnprotejatecu
rinfenolictrebuiescorespundcondiiilordintabelul18.
Tabelul18
Calitatea:
Caracteristici

U/M

kg/m3
%

800
72

800
72

12

12

Densitateaminim
Umiditatealalivrare
Umflareangrosimedup24ore
imersienap

Rezistenalancovoierestatic:
pnla12mminclusiv
peste12mm

N/mm2

25
22

20
18

Coeziuneinterntransversal:
pnla12mminclusiv
peste12mm

N/mm2

0,40
0,35

0,35
0,30

2.2.4.Plciledinfibredelemndureseobinprinmpslireaipresareafibrelordelemn,
cusaufradugareadeliani,avnddensitateamaimarede850kg/m3.Plciledureseproduc
cuo fa neted (1 FN),prin procedeulumed i cu ambele fee netede (2 FN),prin procedeul
uscat, n urmtoarele tipuri: plci standard (PFLdS), plci pentru nnobilare (PFLdI) i plci
uleiate(PFLdU).

Dimensiunile nominale de fabricaie ale plcilor din fibre de lemn dure sunt trecute n
tabelul19.
`

Tabelul19
Tip

Lungimi,nmm

Plci

18302140
24402750
30503550
3660
21402440
27503050
3350

1FN

2FN
Abaterilimit

5,0

Limi
nmm

Grosimi,nmm

1700

2,5

3,2

4,0

5,0

6,0

1220

4,0

5,0

6,0

3,0

0,3

0,4

Caracteristicilefizicomecanicealeplcilordinfibredelemnduresunttrecuten
tabelul20.
Tabelul20
Plcistandard(S)
Denumireacaracteristicii
Densitateaaparent,g/cm3,min.
Abateriladensitateaaparent,%

1FNcalitatea:
I
1
+10
5

Umiditatealalivrare,%
Absorbiadeapdup24oreimersie
Umflareangrosimedup24h
imersienap% max.
Rezistenalancovoierestatic
N/mm2,min.
Modulul deelasticitatelancovoiere
staticN/mm2,min.

2FNCalitatea

II
1,0
+10
15

II

62
30

40

30

40

18

25

20

25

40

30

40

30

3000

3000

2500

ncalcule,pentruplciledinfibredelemndure,sevorconsiderarezisteneleadmisibile
dintabelul21.
Tabelul21
Felulsolicitrii
ncovoierestatic
ntindereparalelcufibrele
Compresiuneparalelcusuprafaaplcii
Compresiuneperpendicularpefee
Forfecarenplanulplcii
Forfecareperpendicularpeplanulplcii
Modululdeelasticitate
Conductivitateatermic
Coeficientuldepermeabilitatelavapori

U/M
daN/cm2
daN/cm2
daN/cm2
daN/cm2
daN/cm2
daN/cm2
daN/cm2
W/mk

Valori
%
80
90
40
30
3
15
20000
0.17
70

2.2.5.Plcile emailate se fabric din plci durepentru nnobilare (PFLdI) finisate prin
acoperireafeeicuopeliculdeemailsaulacpebazderinisintetice,cuuscarelacald.
Plcileemailateseproducnurmtoareletipuri:plcinetedemonocromenotatecuM,
plci netede imprimate cu desene notate cu NI i plci cu prelucrri speciale (perforate
canelate etc.) notate cu 5". Pelicula de email trebuie s fie aderent la suport i s reziste la
mbtrnire, temperatur (150C), abur, variaii de temperatur (oc termic), lovire (impact),
lumin(radiaiiultraviolete),lazgriere,ptarecudiferitesubstane,uzur.

Dimensiunilenominalealeplciloremailateiabaterilelimitadmiselalungime,lime
igrosimesunttrecutentabelul22.
Tabelul22
Lungime,mm

Lime,mm

2750 5

17003

Grosime,mm
3,2 0,3

4,0 3,5

Abaterilelimit:
delaunghiuldrept(rectangularitate)...2mm/m
rectilinitateamarginilor:
3mmlalaturilelongitudinale
5 mm la laturile transversale, cu condiia ca placa emailat s nu aib
abaterinegativelalungimeailimeanominal.
Caracteristicile fizice, mecanice i chimice ale stratuluide acoperire aplcilor emailate
trebuiesndeplineasccondiiiledintabelul23.
Tabelul23
Condiiideadmisibilitatepentruplcileacoperitecu:
Caracteristici

0
Umiditatealalivrareaplcii
emailate%
Rezistenlambtrnire

Rezistenalatemperatur
ridicat

Rezistenalaabur

Rezistenlavariaiide
temperatur(octermic)
Rezistenalalovirecubila
(impact)
Aderenapeliculeilasuport

2straturi

3straturi

2
62

nuseadmitfisurisaubiciseadmitenumaiouoar
nglbenire
nuseadmitschimbride
seadmiteouoarnglbenire intensitiinuaneiculorii,
crpturisaudesprinderide
pelicul,
nuseadmitfisuri,sau
seadmiteouoardecolorare decolorareasuprafeeise
ibici
admiteouoarmtuiresau
accentuareagraduluidemat.
pnla15ciclurinuseadmitfisuri
nuseadmitfisurisauexfolieriperceptibilecuochiulliberdela
odistande25cm.Urmabileinutrebuiesfiemaimarede8
mm.
nuseefectueazncer
dupefectuareancercriicu
carea
grilade1mmseadmiteo
suprafaexfoliatdemax.5%.

Rezistenalalumin(radiaii nuseadmiteschimbareaintensitiiinuaneiculorii.
UV)
Rezistenalazgriere
nuseadmiteurmepesuprafa
Rezistenalaptare

seadmiteouoarptarela
suprafaaemailatnutrebuies
produsele:aceton,benzin, septeze
acidclorhidricpentrurestul
produselornuseadmitepta
reasuprafeei pentru
plcilemateseadmiteptarea

Observaie:Determinarealambtrnire,lavariaiidetemperatur(octermic)ilalumin(radiaiiUV),sefacela
cerereabeneficiarului.

2.2.6. Plcile melaminate se fabric din plci dure pentru nnobilare (PFLdl), finisate
prinpresarelacaldcufilmedinhrtieimpregnatcurinmelaminic,aplicatpeunasaupe
ambelefeealeplciisuport.Filmeledecorativedinhrtiemelaminatpotaveadiferitedesene,
culoriigraddeluciu(mtsossauoglind).
Seproducurmtoareletipurideplcimelaminate,nfunciedestructuradeacoperire:cu
filmdecorativ(FD)icufilmdecorifilmbarier(FD+FB).
Dimensiunilenominalealeplcilormelaminatesunttrecute
ntabelul24.

Tabelul24
Lungime,mm

Lime,mm

Grosime,mm

3,2
4,0
8,0
12,0
Abaterilimit:lagrosimide3,2i4mm=0,3mmlagrosimeade8mm==0,6mmlagrosimeade12mm=0,8mm
lalungime=35mmlalime=3mm.
2700

1700

Caracteristicilefizicomecaniceichimicealeplcilormelaminatedinfibredelemnsunt
trecutentabelul25.
Tabelul25

Caracteristici

Condiiideadmisibilitate

1
2
a)Laplaca,melaminatUmiditate
62
lalivrare%
Razaminimdecurbarea
plcilormelaminatepeo
singurfa,cugrosimeamax.
de4mm,transversali
longitudinal
faaplcii,mm
350
dosulplcii,mm
200
Variaiadimensional%maxim:
longitudinal
0,25
transversal
0,28
Rezistenalancovoierestatic
500
daN/cm2,minim
b) Lastratuldecorativrezistenala Nuseadmitfisurisauexfolieriperceptibilecu
lovirecubila(impact)
ochiulliberdeladistanade25cm,iarurma
bileinutrebuiesfiemaimarede8mm
Rezistenalaluminsolar(radiaii Nuseadmiteschimbareaintensitiiia
ultraviolete)
nuaneiculorii
Rezistenalaabur
Seadmiteouoarmtuiresauouoar
accentuareagraduluidematfrdiscolorarea
saufisurareasuprafeei
Rezistenalavariaiidetemperatur Dup6ciclurinuseadmitumflturi,
(octermic)
crpturi,decolorri,desprinderialepeliculei
Rezistenalacldurprelungit
Rezistenalavasefierbini
Rezistenalaigaraprins
Rezistenalaptri
Rezistenalainflamabilitate

Nuseadmitfisuriperceptibilecuochiulliber
deladistanade25cm
Nuseadmitmodificriremanente,seadmite
numaiouoarmtuire
Seadmiteodecolorareuoarisuprafaa
mat,nsnuseadmitaltedefecte
Faamelaminataplciinutrebuiesse
pteze
Dup24oredelaefectuareancercrii,nu
trebuiesaparniciunfeldemodificriale
stratuluidecorativ

2.2.7.Plcile fonoabsorbante se obin prin prelucrarea suprafeei plcilormoi (poroase)


dinfibredelemncalitateaIaprinperforaiiinepturi,nvedereafolosiriilorpentrufinisri
interioareitratamentefonoabsorbante.
Eleselivreaznculoareanaturalalemnuluisaucupastmecanic.
Canturileplcilorpotaveamuchiiledreptesauteitela45,cusaufrulucdembinare.

Plcilefonoabsorbanteseproducnformptrat,avndlaturade500mmingrosimi
de12sau16mm.
Abateri limit: la grosimea de 12 mm 0,6 mm, la grosimea de 16 mm 1,0 mm la
lungimeilime2mm.
Caracteristicile fizice ale plcilor fonoabsorbante din fibr de lemn sunt trecute n
tabelul26.
Tabelul26
grosimi,mm
Caracteristicifizicochimice
Masa,g/m3
Umiditatea,%max.
Rezistenalancovoierestatic,N/mm,
min
Coeficientuldeabsorbiela
500
frecventasunetuluide1000
(Hz)2000
5000

12
16
ignifugate netratate ignifugate
Condiiideadmisibilitate:
30,25
40,25
7
1
0,75
0,6
0,45

netratate

0,18
0,41
0,86
0,70

0,17
0,44
0,90
0,70

0,23
0,35
0,91
0,70

0,20
0,60
0,88
0,65

2.2.8.Panourilestratificatedinplcidinfibredelemnseexecutdindousaumaimulte
foideplcidinfibredelemndure,ncleiatecuadezivisintetici.
Panourile stratificate se produc ntro singur clas de calitate, iar n funcie de
destinaie,sedeosebescdoucategorii:
categoriaI,pentruutilizriinterioare
categoriaE,pentruutilizriexterioare.

Dimensiunilenominalealepanourilorstratificatesuntindicatentabelul27.
Tabelul27
Specificaii

Dimensiuninominale,nmm

Grosime
1217
Lungime
23503000400027504500
Lime
500700
Abaterilimit:lagrosime=0,5mm
lalungime=5mmlalime=3mm

Caracteristicilefizicomecanicealeplcilorstratificatesuntindicatentabelul28:
Caracteristici
0
Densitateaaparent,g/cm3
Umiditatealalivrare,%
Absorbiadeapdup24himersie,%maxim
Umflareangrosimedup24himersienap,%
Rezistenalancovoiere,N/mm2,minim
Rezistenancleieriilaforfecare,N/mm2,minim:
nstareuscat
nstareumed

Tabelul28
Condiiideadmisibilitate
CategoriaI
CategoriaE
1
2
0,100

10,050

1-0 ,050

5 2
30
18
35

5 2
20
12
40

1,0
0,5

1,2
0,7

2.2.9. Condiiile tehnice, transportul i depozitarea plcilor din fibre de lemn sunt n
conformitatecustandardeleinormelemenionatentabelul12.

3.DOMENIILEDEFOLOSIREINCONSTRUCII
APLCILORDINACHIIDELEMNIAPLCILOR
DINFIBREDELEMN

3.1.Plciledinachiidelemniplciledinfibredelemnpotfifolositenconstruciila
lucrrilemenionatentabelele29i30.
Tabelul29
Nr.
crt.
0
1

5
6

Sortimentul

Elementeicategoriideconstrucii

Plcideinteriorpresateperpendicular Cldiridelocuit,socialculturaleiindustriale
pefete(PAL),STAS643883
nncpericuumiditateapnla65%perei
uoridespritori,foideui,cptuelideui,
placajeinterioare,mtipentruradiatoare,
parapetelascri,elementepentrumobil
nzidit.
Plciaglomeratedinpuzderiide
Cldiridelocuitisocialculturale,
cnep(PAPCt),STAS1243986
baracamente,nncpericuumiditatearelativa
aeruluipnla65%,caizolritermiceifonice
lapereiiinterioriiexterioridetipchesonat.
Plcideinteriorpresateiignifugate. Elementepentrucaseprefabricatei
Plciantiseptizateiignifugate
baracamentedinmaterialelemnoase,nncperi
(PALIFI),STAS1016480
cuumiditatepnla65%:pereiinteriorii
faainterioarapereilorexteriori,tavane,
foideui.
Plcideexteriorpresateperpendicular Cldiridelocuitisocialculturale,
pefete (PALI.100),
astereal,suportpentrupardoseli(duumele
STAS1037179
oarbe),elementederezisten,pereiinterioricu
umiditatearelativaaeruluimaimarede60%.
Elementepentrucase prefabricatei
baracamentedinmaterialelemnoase:perei
interiorinncpericuumiditatearelativa
aeruluimaimarede65%,pereiexteriori(fa
exterioar),astereal,elementederezistent.
Panourisandvipentrunchideriperimetralela
cldiriindustriale(cuexcepiamediilorputernic
agresive)nncpericuumiditatearelativa
aeruluidemaxim65%.
Plcimelaminatedinachiidelemn
lambriuridecorative
(PALM),STAS1026185
mtipentruradiatoare
Plcinnobilateprinpacluire,
idem
emailaresitexturare,
STAS1080580

Tabelul30
Nr.
Sortimentul
Elementeicategoriideconstrucii
crt.
0
1
2
1 Plcimoistandard,(PFLmS),STAS Cldiridelocuitisocialculturale,
784878
baracamente,nncpericuumiditatearelativa
aeruluipnla65%,caizolritermicesifonice
lapereiiinterioriiexterioridetipchesonat.
2 Plcimoibitumate(PFLmB),
Caseprefabricateibaracamente,caizolri
STAS784878
termiceifonicelapanourideperei,tavani
acoperiistratsuportlapardoseli,nncperi
cuumiditatearelativaaeruluipnla65%.
3 Plcimoibitumateiantiseptizate
Cldiridelocuitisocialculturale,caizolri
(PFLmBA),STAS784878
fonicelapereidespritori,stratsuporti
fonoizolatorlapardoseli,nncpericu
umiditatearelativaaeruluipnla65%.
Construciiagrozootehnice:izolritermicela
perei,tavaniacoperi,nncpericu
umiditatearelativaaeruluipnla65%.
4 Plcidurestandard(PFLdS)STAS Construciisezoniere,lucrrideorganizarea
698680
antierelor,baracamente,nchideriprovizorii,
magazii,oproane,construciiagricole,cuumidi
tatearelativaaeruluipnla65%:perei,
tavanecusaufrizolritermice,asterealsub
nvelitorideigliazbociment(lacldiricu
poduriaerate).
Cldiridelocuit(ninteriorulapartamentelor),
cldirisocialculturale,cldiriindustrialecu
umiditatearelativaaeruluipnla65%,case
prefabricatedinmaterialelemnoase,construcii
sezoniere,baracamente,ncpericuumiditatea
relativaaeruluipnla65%:pereidespritori
iplacareafoilordeui.
Cldiridelocuit,cldirisocialculturale,n
ncpericuumiditatearelativaaeruluipnla
65%:lambriuri.
Panourisandvipentrunchideriperimetralela
cldiriindustrialenncpericuumiditatea
relativaaeruluipnla65%.
5 Plcidureimpregnate(PFLImp.), Cldiridelocuit,socialculturale,case
STAS698680
prefabricateibaracamente:stratdeuzurla
pardoseli,nncpericuumiditatearelativa
aeruluipnla65%.
6 Plciaglomeratedinfibredelemn
Cldiridelocuitisocialculturale,construcii
pentruutilizriinterioare(PAF),
sezoniere,lucrrideorganizareaantierelor,
NTR975480
baracamente,casedinmaterialelemnoase,maga
zii,oproane,construciiagricolecuumiditatea
relativaaeruluipnla65%:perei
despritori,placriinterioarelapereiexteriori,
tavanecusaufrizolritermice(casepre
fabricate,baracamenteicldirirurale).
7 Plci aglomeratedinfibrede
Construciisezoniere,lucrrideorganizarea
lemnprotejatecurinfenolic
antierelor,baracamente,nchideriprovizorii,
(PAFRF),NTR975580
oproane,construciiagricole:perei
despritori,placriinterioarelapereiexteriori,
tavanecusaufrizolritermice(case
prefabricatei baracamente,cldirirurale)
Panourisandvipentruacoperiurilacldiri
industriale.
8 Plciemailatedinfibredelemn,STAS Cldiridelocuit,cldirisocialculturale,n
757780
ncpericuumiditatearelativaaeruluipnla
65%.Plcilemelaminatesepotfolosiilabii
buctrii
9 Plcimelaminate,STAS757880
Placriinterioare
10 Panouristratificatedinplcidinfibre
delemn(PFLds),STAS856180:
categoriaI(pentruutilizri
Panouridespritoarepentrucaseprefabricate
interioare)
dinmaterialelemnoase,baracamente.
categoriaE(pentruutilizri
Panouriexterioarepentrucaseprefabricatedin
exterioare)
materialelemnoase,baracamente

4.CONDIIILEDEFOLOSIRENCONSTRUCIIAPLCILORDIN
ACHIIDELEMNIAPLCILORDINFIBREDELEMN

Condiiigenerale
4.1.Pentruutilizareanbunecondiiiaplcilordinachiidelemniaplcilordinfibre
delemn,estenecesarca,nfunciedesortimenteleidomeniiledeutilizaremenionatelacapito
lul3,sseiaurmtoarelemsuri:
proteciahidrofug
proteciaantiseptic
msuripentruevitareacondensului
proteciaignifug
proteciacontraincendiilor.
4.2. Protecia hidrofug se va face pe antier cu vopsele emulsionate acrilice sau cu
vopselepebazdevinarom.Deasemenea,sevorluamsurideprotecieacanturilor,careseva
facecuvopseleacriliceiperclorvinilice.Lafolosireaacestorprodusesevarespectatehnologia
deaplicarespecificfiecrui produs.
4.3.Proteciaantiseptic.nsituaiancareplcilenusuntantiseptizatedinfabricaiei
condiiiledeexploatareimpunacestlucru,sevoraplicamsuriledetratareantisepticprevzute
nstandardeleinormativelenvigoare.
4.4. Msuripentruevitareacondensului.Toateelementeledeconstruciincareeste
posibil apariia condensului (perei exteriori, tavane etc.) se vor verifica la condens, din
conformitatecunormativelenvigoareisevorluatoatemsurilenecesare.
4.5.Condiiideutilizaredinpunctdevederealprotecieicontraincendiilor.Din
punct de vedere al combustibilitii, plcile din achii de lemn i plcile din fibre de lemn se
ncadreaz n grupa materialelor combustibile i anume cele care nu sunt ignifugate din
fabricaienclasaC.3(mediuinflamabile),iarceleprotejateinsectofungicidiignifugn
mas(STAS1016480),nclasaC.2(dificilinflamabile).
4.6.Proteciaignifug.Ignifugareaplcilordinachiidelemniaplcilordinfibrede
lemnncazulcndeste'necesaracestlucru,sevafacenconformitatecuNormeletehnicepri
vindignifugareamaterialelorcombustibiledinlemnitextileutilizatenconstrucii"indicativ
C58 86.
4.7.Folosireanconstruciiaplcilordinachiidelemniaplcilordinfibredelemnse
vafacenfunciedestructurapanourilor,limitaderezistenlafoc(STAS7771/177),
precumiprevederileurmtoarelornormative:
Norme generale de protecie mpotriva incendiilor la 1 proiectarea i realizare
construciiloriinstalaiilor,aprobateicuDecretulnr.290/1977.
Normetehnicedeproiectareirealizareaconstruciilorprivindprotecialaaciunea
focului,indicativP118 83.
Limitaderezistenlafoctrebuiedeterminatpentrufiecaretipdestructurdepanoun
parte,nfunciedecaresevorstabilidomeniileicondiiiledeutilizarenconstrucii.

S-ar putea să vă placă și