Sunteți pe pagina 1din 2

co df iscal.

ne t

http://co dfiscal.net/co tele-de-co ntributii-so ciale-o bligato rii-2012/

Cotele de contributii sociale obligatorii 2012


Andrei CFNET

Potrivit Legii 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, Legii 295/2011 a bugetului de stat pe anul 2012si art. 296^18 (3) lit.a), d), e) si f ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul f iscal, cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt:

pensii CAS 2012


-contributia de asigurari sociale datorata de angajator/platitor de venit - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. a) din Codul f iscal a^1) pentru conditii normale de munca = 20,8% a^2) pentru conditii deosebite de munca = 25,8% a^3) pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca = 30,8% -contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat = 10,5% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. a) din Codul f iscal

contributia la f ondurilor de pensii administrate privat 2012


-cota af erenta f ondurilor de pensii administrate privat, inclusa in contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat = 3,5% - Baza legala: art. 19 (2) din Legea 294/2011 - BASS 2012

sanatate CASS 2012


-contributia datorata de angajator/platitor de venit = 5,2% - Baza legala: art. 8 (5) lit. a) din Legea 295/2011 BS 2012 -contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse = 5,5% - Baza legala: art. 8 (5) lit. c) din Legea 295/2011 - BS 2012 -contributia datorata de persoanele prevazute la art.259 alin. (6) din Legea nr.95/2006 (persoanele care se asigura f acultativ) = 10,7% - Baza legala: art. 8 (5) lit .b) din Legea 295/2011 - BS 2012

concedii indemnizatii 2012


-contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator/platitor de venit = 0,85% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. c) din Codul f iscal

ajutorul de somaj 2012


-contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat = 0,5% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^1) din Codul f iscal -contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator/platitor de venit = 0.5% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^2) din Codul f iscal

accidente de munca si boli prof esionale 2012


- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli prof esionale, dif erentiata in f unctie de clasa de risc, conf orm legii, datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. e) din Codul f iscal

f ond garantare 2012

-contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator/platitor de venit = 0.25% - Baza legala: art. 296^18 (3) lit. f ) din Codul f iscal

castigul salarial mediu brut 2012


-castigul salarial mediu brututilizat la f undamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat = 2.117 lei. Baza legala: art. 17 din Legea 294/2011 BASS 2012

Legea 295/2001 BS 2012 prevede la art. 8 (5): (5) Pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza: a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plaii contribuiei direct sau cu plata din alte surse. Legea 294/2011 BASS 2012 prevede: Art. 17. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei. Art. 18. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in condiiile legii, astfel: a) in cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei; b) in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei. Art. 19. (1) Cotele de contribuii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) n cota de contribuie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. COT E in anii anteriori: - Cotele de contributii sociale obligatorii 2011 - Cotele de contributii de asigurari sociale 2010 - Cotele de contributii de asigurari sociale 2009

S-ar putea să vă placă și