Sunteți pe pagina 1din 3

BREVIAR DE CALCUL AP + CANAL

Prezentul proiect tehnic trateaz lucrrile exterioare de ap canal, prin branarea la reeaua de distribuie existent, respectiv racordarea la reeaua de canalizare menajer i pluvial existent, la Centrului de zi Iedera. Necesarul de apa potabil n incint este calculat pentru cele 3 grupuri sanitare (pe sexe) att pentru elevi, ct i pentru personal i un grup sanitar pentru persoane cu dizabiliti i oficiu instituiei. 1 brans. = 120 pers. Conform STAS 1343/1 95 necesarul de ap este : qs = 180 l/om,zi kzi = 1,35; coeficient de variatie zilnic ko = 1,15; coeficient de varieie orar.

180 120 3 Q zimed = q s = = 21,60m / zi = 0,25l / s 1000 N 3 1000

Qzi max = Qzimed k zi = 21,60 1,35 = 29,16m Q zi max 24

/ zi = 0,34l / s

Qorar max = ko

29,16 1,15 3 = 1,40m / h = 0,39ls 24

Alimentarea cu ap va fi realizat printr-o extindere a reelei de ap existent Pe Hd 32 mm =>Conform Nomogramei pentru dimensionarea conductelor din polietilen, extinderea conductei de ap va fi de tot de PE HD Dn = 32 mm. Conform SR 1846 2006 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de proiectare. avem : Qu = Qs

Quzimed = Qszimed Quzi max = Qszi


max

/ zi = 3 21,60m = 29,16m / zi
3

Quor max = Qsor


max

= / h = 0,39l / s 3 1,40m = 0,18 29,16 = 5,24m


3

Quor min = p Quzi


max

0,060l / s / zi = unde p = 0,18; coeficient adimensional

Tinand seama de prevederile SR1846 2006 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de proiectare. calcul pentru reeaua de canalizare a apelor uzate se determin la Quormax. Conform Nomogramei pentru determinarea conductelor din PVC, avnd panta de 2 , viteza de autocurire v = 0,70 m/s i inndu-se cont de faptul ca reelele se vor ngloba n sistemului canalizare menajer, alegem noua conduct de ape uzate menajere => DN = 200 mm

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALA


Conform STAS 1846-2/2007:
Q pl = m S i

unde: m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; = coeficient de scurgere aferent ariei S; S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare; i = 130 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata ploii de calcul, t, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar. S = 225 mp = 0,025 ha Calculul debitelor pluviale
Qp = m S i = 0,95 m = 0,8 i= l / s, ha 130 Q p = m S i = 0,8 0,025 0,95 130 = 2,21l / s

Se alege canal din PVC avand: D = 300 mm v = 0,7 m/s i = 0,003

Intocmit ing. Andreea Mihi

Verificat ing. Laviniu Mihi