Sunteți pe pagina 1din 3

Asigurari Internationale -Curs 2-

5.03.2008

Elementele tehnice ale asigurarii


1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice pe temeiuri egale sau contractuale. Acesti factori sunt: asiguratorul, asigurantul, contractantul si beneficiarul. Asiguratorul = persoana juridica din societatea de asigurare care in schimbul primei de asigurare isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate la asigurarile de bunuri, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata persoanei asigurate la asigurarile de personae sau de a plati despagubiri pentru prejudicial de care asiguratul raspunde in fata legii fata de terte personae la asigurarile de raspundere civila. Asiguratul = persoana fizica sau juridica care in schimbul primei de asigurare isi asigura bunurile impotriva accidentelor, etc sau persoana fizica care se asigura impotriva unor evenimente care pot sa apara in viata sa, sau persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciile pe care le poate produce unor terte persoane. Contractantul = persoana fizica sau juridical care poate incheia asigurarea fara a obtine prin aceasta calitatea de asigurat. Beneficiarul asigurarii= persoana care are dreptul sa incaseze suma asigurata sau despagubirea fara a fi parte cu continutul de asigurare. Sunt situatii in care beneficiarul este desemnat in mod explicit in contractul de asigurare sau acest lucru se face pe parcursul executarii contractului prin declaratie scrisa sau prin testament. In alte situatii beneficiarul poate fi desemnat prin conditiile contractului. Pot exista mai multi beneficiari cu drepturi egale sau diferentiate. 2) Obiectul asigurarii: bunurile,persoanele sau raspunderea civila. Bunurile sunt parte diversa. Asigurarea de bunuri implica plata unor despagubiri de catre asigurator in favoarea asiguratului in cazul in care datorita unor calamitati se produc pagube sau prejudicii bunurilor asigurati. Persoanele pot constitui obiect al asigurarii prin faptul ca asiguratorul garanteaza persoanelor fizice ca asiguratii sau unor terte persoane ca beneficiarii le asigura plata sumei asigurate la producerea evenimentului in functie de care s-a perpetat asigurarea: deces, boala. Raspunderea civila constituie obiect al asigurarii prin faptul ca asiguratorul reia asupra sa obligatiile despagubirii fata de o terta persoana, caruia asiguratul i-a produs un prejudiciu. 3) Interesul in asigurare reflecta manifestarea de dorinte favorabila promovarii raportului de asigurare intre parti. Este motivat de risc, intr-un context social, economic, de mediu dar poate constitui si efectul unui act educational si al posibilitatilor financiare a persoanelor din mediul de referinta. In asigurarea de bunuri interesul asigurabil se naste din raportul de persoane cu privire la un anumit bun pe care il detin sau poseda. Interesul reflecta valoarea expusa pierderii sau valoarea patrimoniala care poate fi pierduta de asigurat ca urmare a sinistrului (cazul asigurat care s-a produs). 1

In asigurarea de persoane interesul este in stransa legatura cu evenimentul sau riscul sub incidenta caruia se afla persoanele. Interesul asigurabil apare ca o optiune pentru o masura de prevedere si ca un mijloc de economisire pe termen lung. Interesul se refera la patrimonial celui responsabil amenintat de a fi asigurat in caz de sinistru cu sumele datorate de asigurat tertului pagubit pentru acoperirea prejudiciului de catre raspunzator. 4) Riscul are semnificatii multiple. Este obiectul sau primejdia posibila, evenimentul posibil sau viitor care poate afecta bunurile, viata etc. Riscul poate fi provocat de fortele naturii (traznet), de fortele umane ca urmare a intereselor definite, a intereselor economice sau poate fi afectat de imperfectiunile comportamentului unui om. Riscul este fenomenul sau evenimentul sau un grup de fenomene care odata produs datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea. Notiunea de risc asigurabil are mai multe semnificatii, astfel riscul asigurabil este folosit in sensul de probabilitate a producerii evenimentului impotriva caruia se incheie asigurarea; un alt sens posibil= posibilitatea de distingere a bunurilor de unele fenomene imprevizibile(grindina, incendii etc). Riscul asigurabil este evenimentul neprevazut dar posibil de realizat care odata produs duce la pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca a asiguratului. Riscul asigurabil mai poate fi intalnit in sensul de marime, dimensiunea raspunderii asigurata de un asigurator prin incheierea unei asigurari. In asigurarii nu pot fi cuprinse toate fenomenele care produc pagube, ci numai acelea care indeplinesc conditiile: - producerea fenomenului ptr care se incheie asigurarea sa fie posibila, - fenomenul trebuie sa aiba o anumita regularitate in producere si un grad de dispersie teritoriala cat mai mare, ptr ca in caz contrar nu se poate manifesta interesul ptr asigurarea lui, sin u se poate constitui punctualitatea necesara formarii uni fond de asigurare cu dimensiunii corespunzatoare - fenomenul trebuie sa aiba character intamplator in toate cazurile - actiunea fenomenului trebuie sa poata fi inregistrata in evidenta statistica. Existenta referitoare la producerea riscului permite stabilirea cu un grad de precizie sporit a raspunderii conditiei asigurator si implicit a primei de asigurat - producerea fen sa nu depinda de vointa pers asigurate sau de beneficiarul asigurarii. Un bun poate fi asigurat impotriva unuia sau mai multor riscuri. 5) Evaluarea in vederea asigurarii, reprezinta operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare. Trebuie sa fie stabilita in concordanta cu valoarea reala a bunului, orice exagerare poate avea consecinte negative fie ptr asigurator, fie ptr asigurat. Supraevaluarea conduce la slabirea preocuparii asiguratilor ptr prevenirea pagubelor, iar subevaluarea nu permite in caz de paguba acordarea unei despagubiri cu care asiguratul sa-si poata compensa intreaga pierdere suferita. Valoarea de asigurare nu poate fi decat mai mica sau cel putin egala cu valoarea inregistrata in evolutia contabila sau stabilita in functie de pretul de vanzarecumparare practicat ptr acel bun in momentul incheierii asigurarii. 6) Suma asigurata , este valoarea de asigurare ptr care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenului ptr care s-a incheiat asigurarea. Suma asigurata= limita maxima a raspunderii asiguratorului, nu poate depasi valoarea reala a bunului asigurat. 2

7) Prima de asigurare este suma de bani ptr care asiguratul i-o plateste asiguratorului, ptr ca acesta sa constituie fondul de asigurare necesar platii indemnizatiilor in cazul producerii riscului asigurat. Societatatea de asigurare are obligatia sa constituie si alte rezerve sau fonduri prevazute din dispozitii legale. Valoarea primei de asigurare se stabileste inmultind suma asigurata cu cota de prima stabilita la o suta sau o mie unitati monetare. 8) Durata asigurarii , durata de timp cat exista raportul de asigurare, asa cum s-a prevazut in contractul de asigurare. Difera in functie de ramura de asigurare, in timp ce la asigurarile de bunuri, contractul se incheie pe cateva luni, un an, la asigurarile pe viata durata este de la 5-30 de ani. Durata asigurarii influenteaza marimea primei de asigurare. 9) Dauna asigurarii , pierderea exprimata, valoarea suferita de un bun ca urmare a producerii evenimentului impotriva careia s-a incheiat asigurarea. Paguba nu poate fi decat mai mica sau egala cu valoarea bunului asigurat. Poate fi totala sau partiala. 10) Despagubirea de asigurare , suma de bani pe care asiguratul este obligat sa o plateasca cu scopul de a compensa paguba suferita de bunul asigurat. Nu poate depasi suma asigurata si este mai mica sau egala cu valoarea pagubei in functie de principiul de raspundere al asiguratorului care a fost aplicat la acoperirea pagubei. In practica se utilizeaza 3 principii: a) principiul primului risc b) principiul raspunderii proportionale c) principiul raspunderii limitate Principiul primului risc- despagubirea se stabileste in aceeasi proportie cu paguba in care se afla suma asigurata fata de valoarea reala a bunului asigurat. d/p= s/v d= p* s/v daca s=p rezulta d=v. Principiul primului risc se aplica la bunurile in care riscul este mai redus ( asigurarea cladirilor). Volumul sumei asigurate este considerat in acest caz ca reprezentand maximul de paguba ptr bunul respective . Principiul raspunderii limitate , se caracterizeaza prin faptul ca despagubirea se acorda numai daca paguba depaseste o anumita valoare prestabilita. O parte din paguba ramane in sarcina asiguratulu. Aceasta parte se numeste fransiza. Fransiza este simpla sau atinsa si deductibila sau absoluta. In cazul fransizei simple asiguratorul acorda in intregime paguba, daca este mai mare decat fransiza. In cazul fransizei deductibile, se scade in toate cazurile din paguba, indifferent de volumul pagubei. Nu acorda despagubiri daca paguba este mai mica decat fransiza.

S-ar putea să vă placă și