Sunteți pe pagina 1din 3

Asigurari Internationale -Curs 3-

12.03.2008

Contractul de asigurare
Legea asigurarilor defineste contractul de asigurare ca fiind acel contract prin care asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata la producerea unui anumit risc,iar asiguratul se obliga sa plateasca asiguratorului prima de asigurare. Contractul de asigurare are urmatoarele caractere juridice: are caracter consensual;se incheie prin simplul acord de vointa al partilor; este un contract sinalacmatic;partile au obligatii reciproce,interdependente: asiguratul se obliga sa faca declaratii reale si sa plateasca primele de asigurare, iar asiguratorul se obliga sa acopere riscul prin despagubire; are caracter aleatoriu pentru ce efectele acestui contract pentru parti depind de un eveniment viitor nesigur si incert; are caracter oneros pentru ca partile urmaresc realizarea anumitor scopuri,a unor interese materiale,a unor contraprestatii banesti,a caror intocmire are loc pe toata durata de valabilitate a contractului; contractul de asigurare comporta o realizare variabila in timp.Este un contract sucessiv si realizarea lui difera in functie de obiectele asigurarii,riscurile asigurate contractul de asigurare este un contract de aderare in cele mai multe cazuri pentru ca formalizarea clauzelor inscrise in contract apartine societatii de asigurare,iar asiguratul are latitudinea sa le accepte sau nu in totalitate; contractul de asigurare este unic in raport cu intreaga perioada asigurare,chiar daca plata primei de asigurareare loc prin divizare. Unicitatea contractului genereaza efecte juridice intre care: -contractul de asigurare este guvernat de conditiile initiale pe parcursul intregii durate de realizare -la stabilirea primei anuale se are in vedere intreaga durata a contractului de asigurare. -> contractul de asigurare implica buna credinta,pe de o parte din partea asiguratorului cu ocazia perfectarii asigurarii si apoi in legatura ce realitatea pagubelor reclamate, pe de alta parte din partea societatii de asigurare in legatura cu clauzele impuse,raspunderea asumata,modul de evaluare al pagubelor si stabilirea despagubirii; -> contractul de asigurare isi defineste specificul in functie de ramura de asigurare,de riscurile asigurate ,de caracterul asigurarii.

Asigurarea de bunuri
In cadrul asigurarii de bunuri,societatea de asigurare se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului o despagubire. Asigurari de bunuri pot incheia persoanele fizice sau juridice cu domiciliul,sediul sau resedinta in Romania. Intr-un contract de asigurare de bunuri,asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoana are un interes patrimonial daca producerea evenimentului asigurat produce un prejudiciu sau o pierdere financiara persoanei respective. 1

Daca in polita de asigurare este mentionat un beneficiar altul decat asiguratul,acesta trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O regula generala in asigurarea de bunuri este ca interesul patrimonial sa existe atat in momentul incheierii contractului cat si in momentul producerii riscului asigurat. Interesul patrimonial decurge de regula din calitatea de proprietar a persoanei care doreste sa se asigure. Sunt situatii cand si alte persoane in afara asiguratului pot avea un interes fata de un bun. Proprietatea in comun; o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun are dreptul legal sa asigure bunul respectiv la intreaga valoare. Aceasta nu inseamna ca in caz de distrugere va fi singurul despagubit,el va beneficia de despagubiredoar in limita dreptului sau de proprietate. Proprietatea ipotecara; in cazul unui contract de ipoteca ambele parti au un interes, debitorul ipotecar in calitate de proprietar si societatea ipotecara in calitate de creditor. Proprietatea inchiriata; in cazul in care chiriasul incheie un contract de asigurare o face in numele si in folosul proprietarului,deci nu poate pretinde incasarea despagubirii,cu numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar. Proprietatea aflata in custodie; custodele are un interes asigurabil in legatura cu bunurile pe care le detine pentru ca din punct de vedere legal este responsabil pentru o orice dauna produsa bunului respectiv. Persoanele din familia asiguratului.Se poate spune ca pot fi asigurate bunuri apartinand persoanelor fizice si juridice,bunuri primite in folosinta sau aflate spre pastrare, prelucrare,vanzare sau pentru a fi expuse in cadrul muzeelor si bunurile care fac obiectul contractelor de inchiriere sau locatii de gestiune. Perioada asigurata este in general de un an, dar la cererea asiguratului se poate incheia si pe perioade mai mici;3 luni, 6 luni. Inceputul si incheierea raspunderii.Asigurarea se considera incheiata prin plata primei de asigurare si emiterea de catre asigurator a politei de asigurare si este valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in polita la adresele indicate in aceasta.Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a zilei indicata in polita ca inceputul asigurarii si inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate a politei. Raspunderea asiguratorului inceteaza si in cazul in care contractul de asigurare este reziliat,situatie care poate sa apara in urmatoarele imprejuari: asiguratul nu a platit prima de asigurare; asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete sau nu a comunicat asiguratorului schimbari referitoare la imprejurari esentiale privind riscul dupa incheierea contractului de asigurare producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila. Riscul asigurat.In asigurarile de bunuri exista o clasificare a riscurilor in riscuri civile, asociate cladirilor care servesc ca locuinte si birouri si bunurile aflate in acestea si riscuri comerciale si industriale asociate cladirilor care servesc ca unitati de productie si comercializare si bunurile aflate in acestea.In general,riscurile preluate in se asigurarea de bunuri sunt: incendii,traznete,inundatii,grindina,furtuna,cutremure,alunecari de teren,avalanse. Unele societati de asiguare ofera asigurari pentru masini,utilaje si instalatii pentru cazurile de avarii accidentale. In astfel de polite sunt cuprinse riscuri cum sun: -ruperi sau deformari in timpul functionarii; -explozii; -efecte ale unor substante chimice; -scurtcircuit. Bunurile sau alte valori(numerar,timbre postale,obligatiuni) pot fi asigurate impotriva furtului sau jafului.Unele societati de asigurare trateaza aceste riscuri de sine statatoare in timp ce altele le asigura in mod complementar prin valoare primei de asigurare,iar altele le refuza.

Cele mai multe societati de asigurare ofera produse de asigurare pe mai multe niveluri in functie de riscurile acoperite.Exista polite de asigurare impotriva incendiului,acestea sunt polite standard care in general acopera riscurile de incendiu,traznet si caderi de corpuri. Polite de asigurare extinse care acopera pe langa riscurile cuprinse in polita standard si cateva riscuri suplimentare si polite de asigurare toate riscurile in care nu mai sunt nominalizate riscurile acoperite ci doar cele excluse. In general prin polita de asigurare de bunuri nu se acorda despagubiri pentru pagubele de razboi,invazie,revolutie, nationalizare,rechizitionare;alte excluderi se refera la uzura fizica,la pagubele rezultate in urma actelor intentionate ale asiguratului sau alte evenimente neaccidentale,pagube rezultate in urma radiatiei nucleare sau in urma viciului intern al bunului.

S-ar putea să vă placă și