Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

PLANIFICARE ANUAL
SEMESTRUL I Nr. crt . 1. 2. 3 Unitatea de nvare Actualizarea cunostintelor anterioare Evaluare initiala Cartea Structuri narative Teza Nuvela Genul liric Tipuri de descriere Teza Imnul Recapitulare final
TOTAL 56ORE

Nr. de ore 4 24 24 4 17 27 20 4 12 4

SPT. S1 S2 S7 S8 S13 S14 S1 S5/2 S5/2 S11 S13 S19 S17 S19 S21 S 22

OBS.

22 nov.

SEMESTRUL AL II-LEA

TOTAL 84 0RE

16 mai

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr. Unitatea de nvare crt . 1 Prezentarea programei i a manualului; Actualizarea cunotinelor Evaluare predictiv; Competente specifice Coninuturi asociate Prezentarea i ndrumarea lecturii Evaluarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literar/nonliterar Actualizarea cunotinelor Evaluare predictiv Nr. de ore 4 SPT. S1 OBS.

2.

Cartea cultural

1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog; 2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 4.1. exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor; 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie. obiect 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii; 1.4. sesizarea abaterilor de la normele limbii literare ntr-un mesaj ascultat; 1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.2. valorificarea categoriilor semantice nvate n contexte diferite;

Cartea - obiect cultural Cuvnt, de T. Arghezi Solicitarea opiniei Modaliti de exprimare a preferinelor i a opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere Lexicul Sensul cuvintelor n context. Mijloacele de mbogire a vocabularului.(actualizare)

24

S2 S7

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

2.3. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze; 2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; 4.2. utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate; 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.5. folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii textului; 3. Structuri narative

Derivarea (actualizare). Serii derivative (aplicativ). Compunerea (actualizare). Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea (actualizare). mprumuturile. Pleonasmul. Paronimele. Categorii semantice (actualizare). Sinonime. Antonime. Omonime. Cuvintele polisemantice. Polisemia i omonimia: asemnri i deosebiri. *Uniti frazeologice. Fonetica Fia de lectur Iapa lui Vod de Mihail 24 Sadoveanu Verbul (actualizare). Alte verbe copulative: a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea. Diatezele: activ, pasiv (complementul de agent), reflexiv (pronumele reflexiv). Modurile. Timpurile. Persoana. Numrul (actualizare). Valori expresive ale verbului n diferite contexte (aplicativ). Verbele personale i verbele impersonale. Propoziia fr subiect. Locuiunea verbal. S8 S13

1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 2.3. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; 4.1. exprimarea n scris a opiniilor i atitudinilor; 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie. Lucrare de evaluare semestrial Ore de lectur 4. Nuvela

Funciile sintactice ale verbului i ale locuiunii verbale la moduri personale (predicat verbal, predicat nominal), la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complemente circumstaniale, atribut verbal). Evaluare 4 Specii ale genului epic nuvela Alexandru Lpuneanul, de C. negruzzi Dou loturi, de I. L. Caragiale Substantivul (actualizare). Locuiunea substantival. Funciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale (subiect, complement direct, complement indirect, complemente circumstaniale de de loc, de timp, de mod, atribut substantival genitival, prepoziional, apoziional) Articolul Dialogul Elemente nonverbale n comunicarea oral 10 17 S14 S1 S5/2

1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; 2.3. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; 4.1. exprimarea n scris a opiniilor i

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

5.

Genul liric

atitudinilor; 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie. 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii; 1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.3 respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze; 2.4 adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3 sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; 4.4 utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie;

Genul liric Figuri de stil. Elemente de versificaie. Concordana dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta Pronumele (actualizare) Pronumele personal, posesiv, demonstrativ. Forme i cazuri. Pronumele i adjectivul pronominal nehotrt. Forme, cazuri i funcii sintactice. Pronumele i adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri i funcii sintactice. Pronumele i adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri i funcii sintactice. Pronumele i adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri i funcii sintactice. Adjectivul pronominal de ntrire (exerciii de acord). Funcii sintactice ale pronumelor

27

S5/2 S11

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

(subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement circumstanial de loc, de timp i de mod, atribut pronominal genitival i atribut pronominal prepoziional). Numeralul (actualizare). Alte tipuri de numerale. Funciile sintactice ale numeralului. 1. Tipuri de descriere - intelegerea semnificaiei general a unui mesaj oral; - asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; - respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze; - manifestarea spiritului de cooperare n interaciunile de grup; - citirea unei varietati de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea acestora; - recunoasterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i procedeele de expresivitate n textul liric; - sesizarea corectitudinii i valoarii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit; - exprimarea n scris opinii i atitudini; - organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; - folosirea unor modaliti variate pentru Clin (file din poveste) de Mihai Eminescu Descrierea. Redactarea unei descrieri Determinanii substantivului (adjectival i locuiunea adjectival) Prile de vorbire neflexibile (adverbul i locuiunea adverbial) Opera popular Paa Hassan de George Cobuc Organizarea i reorganizarea unui text propriu. Cererea Mersul trenurilor 18 S13 S19

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i literatura romn

Clasa: a VII-a, 2012 - 2013, Manual: Humanitas

4.

Teza Imnul

realizarea expresivitii textului. Lucrare scrisa semestriala 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 1.3. integrarea categoriilor semantice n structuri lexicale proprii; 2.3 respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze; 2.5. cooperarea n interaciunile de grup; 3.1. citirea unei varieti de texte literare sau nonliterare, demonstrnd nelegerea sensului acestora; 3.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a textului epic i a procedeelor de expresivitate n textul liric; 3.3. sesizarea corectitudinii i valorii expresive a categoriilor gramaticale i lexicale nvate, ntr-un text citit 4.3. organizarea secvenelor textuale n funcie de o cerin specific; 4.4. utilizarea corect a flexiunii nominale i verbale n textul scris, utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie; 4.5. folosirea modalitilor variate pentru realizarea expresivitii textului;

Lucrare scrisa semestriala Deteapt-te, romne!, de A. Mureanu Formularea de argumente i contraargumente Psalmul 50 Conjuncia (actualizare) Conjunciile i locuiunile conjuncionale coordonatoare i subordonatoare Interjecia (actualizare). Structura dialogului Evaluare

4 14

S17 S19 S21

RECAPITULARE FINAL

S22