Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 2: Contabilitatea veniturilor si rezultatelor financiare 1. Componenta si contabilitatea venicturilor contractuale 2. Determinarea si contabiltatea rezultatelor financiare Subiectul 1.

Suma initiala a venitului aferent contractului de antrepriza reprezinta suma venitului stipulate in contract la momentul inceierii acestuia intre antreprenor si beneficiar. Veniturile de antrepriza include urmatoarele venituri: 1. Suma initiala a venitului negociata in contract 2. Suma venitului cauzata de modificarile de reclamatie 3. Suma venitului sub forma de plati suplimentare In procesul executarii contractului marimea initiala a venitului poate sa se schimbe in urma unor modificari sau reclamatii. Modificatia reprezinta modificarea conditiilor initiale ale contractului incheiat si negociat dintre antreprenor si beneficiar. Suma venitului din modificari este inclusa in venitul afferent contractului de antrepriza in cazul in care: 1. Beneficiarul si antreprenorul au cazut de accord asupra modificarii 2. Marimea venitului dat poate fi determinate cu certitudine Reclamatia- suma care antreprenorul o percepe de la beneficiar pentru a acoperi consumurile neprevazute de contract, si care nu sunt incluse in pretul contractului. Suma venitului rezultata din reclamatii se include in venitul afferent contractului de antrepriza in cazul in care: 1. Reclamatiile inaintate sunt recunoscute de beneficiar 2. Marimea venitului dat poate fi determinate cu certitudine Pretentia - e recunoscuta de beneficiar sau exista decizia organului judiciar sau a altui organ de a o percepe. Platile de stimulare sume suplimentare care se cuvin antreprenorului de la beneficiar la reflectarea intocmai a conditiilor contractuale. Suma platilor de stimulare se include in venitul aferent contractului de antrepriza in cazul in care: 1. Aceasta poate fi determinate cu certitudine 2. Clauzele stipulate in contract sunt respectate In component veniturilor de antrepriza nu se include impozitele si taxele, TVA. Metodele de recunoastere a venitului sunt determinate de modul de decontari. Cand executarea lucrarilor necesita un termen mai mare de 1 an, decontarile dintre antreprenor si beneficiar precum si recunoasterea veniturilor si cheltuielilor se prevede pee tape separate. Daca durata de constructive a obiectului e mai mica de 1 an decontarile dintre antreprenor si beneficiar precum si recunoaterea veniturilor si cheltuielilor va fi efectuata dupa finisarea lucrarilor.

Exemplu Sa incheiat un contract in valoare de 1 200 000 f TVA, costul efectiv fiind de 900 000 lei . Sa acceptat un avans de 360 000 lei. Durata constructiei un an. Sa se reflecte formulele contabile posibile la intreprinderea prestatoare de servicii in constructie. 1. Reflectarea avansului Dt 242 Ct 523 360 000 lei 2. TVA de la avans Dt 225 Ct 534 - 60 000 lei 3. Achitarea TVA Dt 534 Ct 242 60 000 lei 4. Reflectarea costului efectiv Dt 711 Ct 811 900 000 lei 5. Venitul din vanzare Dt 22- 1 1 440 000lei Ct 611- 1 200 000lei Ct 534- 240 000lei 6. Stingerea creantei Dt 523 CT 221 360 000lei 7. Trecerea in cont a TVA Dt 534 Ct 225 60 000 lei 8. Achitarea creantei Dt 242 Ct 221 1 440 000 60 000 = 1 080 000 lei 9. Achitarea TVA la buget Dt 534 Ct 242 180 000 Dt 534 Ct

RAO = 1 200 000 900 000 = 300 000 Dt 254 Ct 333 Metode recunoatere a cheltuielilor si veniturilor sunt: 1. Dupa finisarea lucrarilor de contructie-montaj prevede ca veniturile si cheltuielile sa fie determinate la finisarea lucrarilor de constructive-montaj si predarea obiectului beneficiarului . In mod respectiv decontarile dintre antreprenor si beneficiar sunt decontate la finsarea acestor lucrari. 2. In raport cu gradul de finisare a lucrarilor - prevede ca veniturile si cheltuielile sa fie recunoscute pe stadia, cand durata constructiei depaseste un an. In conformitate cu SNC 11 venitul poate fi recunoscut astfel : 1. Suma totala avenitului poate fi determinate cu certitudine 2. Exista o certitudine ca antreprenorul va obtine un avantaj economic 3. Consumurile pentru finisarea contractului si gradul de finisare poate fi determinat la o data gestionara 4. Consumurile contractuale efective pot fi comparate cu cele de deviz.

Subiectul 2 Consumurile aferente contractelor de antrepriza resurse consummate pentru executarea contractelor de constructie in scopul obtinerii unui venit si care urmeaza afi recuperate de beneficiar . Cheltuielile aferente contractului de antrepriza consumurile aferente contractului de constructie in ansamblu sau pe stadiii diferite ale acestuia predate de antreprenor si receptionate de beneficiar. Venitul aferent contractului de antrepriza - este un aflux global de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune care apare in procesul executarii contractului sub forma de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor, ce genereaza cresterea capitalului propriu. Metoda gradului de finisare a lucrarilor - prevede constatarea venituluicheltuilelilor si a rezultatelor financiare pe etape. In baza metodei se intocmeste un process verbal de primire- predare a elemetului constructiv. Conform acestor date se calculeaza venitul. 1. Dt 221 Ct 611 Ct 534 2. Costul Dt 711 Ct 8111 3. Stingerea creantei Dt 242 Ct 221

Gradul de finisare a lucrarilor = Consumuri efective Consumuri pentru lucrari de finisare Suma veniturilor din perioada curenta = Valoarea contractului finisare venitul constatat in perioada precedent.

x 100%

x Gradul de

In rapoartele financiare antreprenorul trebuie sa dezvaluie: 1. Suma venitului constatat in perioda de gestiune si metodele utilizate pentru determinarea acestuia 2. Suma cheltuielilor constatate aferente contractului de antrepriza 3. Suma consumurilor generale aferente contractului de antrepriza 4. Metodele utilizate pentru detrminarea stadiului de executarea a lucrarilor in curs de executie 5. Suma totala a creantelor beneficiarului aferente lucrarilor prevazute in contract 6. Suma totala a datoriilor antreprenorului privind lucrarile prevazute de contract. Antreprenorul dezavaluie orice venituri si cheltuieli neprevazute care pot aparea sub forma de amenzi, penalitati si despagurbiri, in conformitate cu SNC 10 ,,Eventualitati si evenimente ale activitatii economice care survin dupa data de intocmire a bilantului.

Exemplu Valoarea contractuala a constructiei unui obiect este de 6 000 000 lei, costul 5 100 000, durata 2 ani. Antreprenorul recunoaste venitul annual dupa metoda gradului de finisare, costul efectiv dupa primul an 2 040 000lei . determinati gradul de finisare in primul an si intocmiti formulele contabile. Gradul de finisare G = 2 040 000 = 40% 5 100 000 5,1 2,04 = 3,06 Total I an II an Consumuri 5,1 2,04 3,06 Venituri 6,0 6,0 x 40%=2,4 6,0 x 60%= 3,6 Profitul 2,4-2,0=0,36 3,6-3,06=0,54 Primul an Profitul Stingerea createi Dt 221 2,88 Dt 711 Ct 811 2,04mil Dt 242 Ct 221 2,88mi Ct 611- 2,4 mil Ct534- 0,48 Al doilea an Dt 221 4,32 Ct 611 3,6 Ct 534 0,72 Dt 711 Ct 811 - 3,06 Dt 242 Ct 221 4,32mil

Tema 3: Contabililitatea activelor biologe si a produselor agricole 1. Active biologice. Clasificarea si constatarea acestora 2. Evaluarea initiala si ulterioara a activelor biologice pe TL 3. CON activelor biologice TL 4. Evaluarea ABC(TS) 5. Contabilitatea Activelor Biologice C 6. Contabilitatea golurilor in vii si livezi 7. Produsele agricole. Evaluarea initiala si ulterioara a acestora 8. CON produselor agricole. Subiectul 1 ACTIVITATEA AGRICOLA- un proces de transformare a activitatii biologice in produse agricole si/sau consum in active biologice suplimentare ACTIVE BIOLOGICE animalele si plantele rezultate din evenimentele trecute controlate de intreprindere si supuse modificarilor cantitative si calitative, in scopul obtinerii produselor agricole sau activelor biolgice suplimentare.(din purceipurcelusi)Exemple de active biologice precum si de produse agricole, active biologice suplimentare si produse obtinute prin prelucrare sunt prezentate in tabelul de mai jos: Active biologice Produse ale activitatii agricole si Produse obtinute prin active biologice suplimentare prelucrare care nu sunt cuprinse in domeniul de aplicare a cuprinse in domeniul de standartelor aplicare a standartului In zootehnie Turma de baza a ovinelor Lapte, lina, miei,carne, pielicele, Cireada de baza bovinelor Turma de baza porcinelor In piscicultura a Lapte, vitei, carne, pielicele, a Carne, purcei Pestisori, icra Brinza, produse din carne, unt, chefir,fire de lina. Produse lactate, din carne, Produse din carne Scrumbie, conserve, produse din peste Faina, malai,tarita, Conserve, muraturi, sucuri Ulei, frunze de tutun, tigari, zahar, altoirea Vin, sucuri, stafide Sucuri, fructe uscate, gemuri Scinduri, mobila, hirtie

In fitotehnie Culturi cerealiere Culturi legumicole Culturi tehnice cultivate pe plantati Culturi pepineristice Plantatii perene -vii -livezile -copaci in padure(masiv forestier)

Cereale, paie, soia legume Floarea soarelui, tutun, rapita, hrisca, sfecla de zahar Puietii (arbusti,) Struguri, butasi, Fructe,lemn Lemn industrial

Acte legislative si normative: 1. Legea CON 2. Planul de conturi contabile 3. Bazele conceptuale ale pregatirii si prezentarii rapoartelor financiare 4. SNC: 2SMM; 6 Particularitatii Contabilitatea in intreprinderile agricole ; 16 Contabilitatea AMTL Clasificarea activelor biologice: 1. In raport cu perioada de obtinere a productiei agricole sau a activelor biologice suplimentare: a. Active Biologice pe termen lung - sunt acelea de la care se obtin produse agricole sau AB suplimentare pe o perioada mai mare de 1 an. Acestea includ: Livezile si viile - la intrarea lor pe rod Animalele din cireada de baza vite,oi,capre, scroafe de prasila-dupa obtinerea primei prasile Taurii de productie si animalele de munca b. Active biologice pe termen scurt - (curente) sunt cele de la care se obtin produse agricole in decursul unei perioade ce nu depaseste 1 an. Animalele la crestere si ingrasat Semanaturile de cimp Gradinaritul 2. In dependenta de maturitatea AB: a. AB mature-AB care asigura obtinerea productiei agricole si/sau AB suplimentare. Viile si livezile roditoare Septelul matur al pasarilor si animalelor (gramada matura) b. AB imature- AB care nu asigura obtinerea produselor agricole si/sau AB suplimentare Plantatiile perene-viile si livezile care nu au fost incluse in cele roditoare Animalele tinere de remonta (crescute special pentru a completa pe cele de reproducere)-pentru completarea turmelor de baza Pasarile si animalele la crestere si ingrasat. 3. Dupa posibilitatea de obtinere: multiple produse agricole sau AB suplimentare a. AB de consum-AB care asigura obtinerea o singura data a produselor agricole. Dupa aceasta ele isi inceteaza existenta: Animalele si pasarile crescute pentru sacrificare si vinzare Semanaturile de culturi anuale Copacii crescuti pentru obtinerea lemnului de lucru b. AB purtatori- asigura obtinerea multipla a produselor agricole si/sau AB suplimentare de la care intreprinderea poate obtine produse agricole sau active biologice suplimentare Animalele din cireada de baza-obtinerea viteilor, a laptelui Viile-struguri

Livezile-fructe Copacii forestieri-vreascuri Constatarea activelor biologice si a produselor agricole: AB se constata ca activ in cazul in care: 1. Exista o certitudine suficienta ca in viitor intreprinderea va obtine un avantaj economic din utilizarea acestuia. 2. Valoarea activului poate fi determinata cu certitudine. Aceste criterii se respecta in cazul cind activul este in stare sa genereze in viitor avantaje economice iar intreprinderea planifica activitatea care permite obtinerea acestora. Marimea avantajelor economice se determina in functie de starea insusirilor fizice ale AB: 1. Gestatia la vaci-perioada cuprinsa intre momentul fecundarii ovulului si nasterea fatului-sarcina 2. Existenta mugurilor sanatosi pe crengile plantelor perene 3. Starea semanaturilor 4. Masa vie si categoria starii de ingrasare a vitelor etc. In baza datelor privind insusirile nominalizate se stabilesc preturile de piata la AB. Subiectul 2 In cazul constatarii initiale activele biologice se evalueaza la valoarea de intrare care se determina: la cumpararea animalelor cirezii, sau turmii de baza si plantatiilor perene intrare pe rod la valoarea de cumparare a acestoraVI = Valoarea de cumparare + toate consumurile procurarii(cheltui de transport, taxele vamale si alte taxe de import, impozitele nerecuperabile din buget, impozitele care urmeaza a fi achitate in locul vanzatorului, serviciile aferente evaluarii, etc). La transferarea in cireada de baza a animalelor tinere crescute in gospodaria proprie : VI = Costul efectiv initial + Consumurile planificate aferente cresterii lorde la inceputul anului pina la momentul transferarii. Consumurile planificate se determina = Costul planificat al unui qintal de masa vie x numarul de qintale. La finele anului de gestiune current se determina diferenta dintre valoarea de intrare calculate in modul indicat si costul efectiv. La marimea diferentei obtinute se corecteaza valoarea de intrare a animalelor cu aducerea acesteia pina la costul efectiv Exemplu La 1 iulie au fost trecute in cireada de baza 5 junci cu masa vie de 450 kg pe junca, costul efectiv la in anului 12000 lei , sporul de masa vie de la in anului pina la 1 iulie constituie 540 kg. Costul planificat al unui qintal de masa vie 1500 lei. Se cere de aflat Valoarea de intrare. VI = 12000 + (1500 x 5,4 q)= 20100 lei 3.La Plantarea si cultivarea plantatiilor perene pina la intrarea acestora pe rod sau pina la incheirea coroanelor. Valoarea Initiala este egala cu :

- La suma consumurilor efective aferente plantarii + consumurile accumulate aferente ingrijirii si cultivarii in anul plantarii si in cursul anilor ulteriori pina la darea in exploatare a acestora. - La valoarea contractuala a plantarii si ingrijirii acestora pina la intrarea pe rod in cazul executarii lucrarilor de catre terti. Pina la transeferarea plantatiilor perene in component celor intrate pe rod consumurile aferente plantarii si cultivarii se acumuleaza in contul 121,, active nemateriale in curs de executie 4. La includerea plantatiilor perenein component celor intrate pe rod: Valoarea initiala este egala cu costul efectiv in momentul transferarii. Subiectul 3. a) In zootehnie: I. Intrarea : 1.Procurarea animalelor mature Dt 123 Ct 534 Ct 521 2.Reflecatrea altor cheltuieli legate de procurare Dt 123 Ct 227-delegarea persoanei insotitoare Ct 532 Fara achitarea avansului Ct 211 la valoarea nutretilo Ct 812 activitatile auxiliare Ct 539 activitatea prestata de terte personae Cand turma de baza este completata cu vitele crescute in gospodaria proprie acestea sunt evaluate in conformitate cu regula : Animalele tinere trecute in cireada de baza sunt evaluate la Costul efectiv de la inceputul anului + Costul planificat al acestor animale de la inceputul anului pina in momentul transportarii!!! Exemplu Din grupa juncilor mai mari de 2 ani au fost trecute in cireada de baza 10 junci cu masa vie 4200 kg, Costul efectiv de la inceputul anului 28000 lei, masa vie a juncilor la cantarirea precedent a fost de 3700kg , costul planificat al unui qintal de masa vie 900lei. VI = Costul efectiv + Consumurile planificate Cons pl = Cost pl/ q x Nr. Q Spor de masa vie = 4200 3700 = 500 kg = 5 q VI= 2800 + (900x5q) = 32 500 lei Dt 123 Ct212 32 500 lei (800 -900) x 5q = -500 lei Dt 123 ct 212 (500) lei II. Iesirea . Poate avea loc prin: vanzare, transferare in categoria celor care se afla in categoria celorcare se afla la crestere si ingrasat, sau sacrificare, si alte cai. 1.Reflectarea vanzarii: Dt 221

Ct 621 Ct 534 2.Casarea valorii de bilant Dt 721 Ct 123 3.Casarea uzurii Dt 124 Ct 123 Transferarea la categoria celor puse la crestere si ingrasat Dt 212 Ct 123 Pentru animalele productive uzura nu se calculeaza, se calculeaza numai pentru animalele de munca. La transferarea animalelor in componenta animalelor la crestere si ingrasat se intocmeste proces verbal de rebutare a animalelor. Sacrificarea toate consumurile aferente sacrificarii sunt accumulate la Debitul contului 811. Dt 811 Ct 531,533,539, 812, etc. Apoi : La costul carnii Dt 216 Ct 811 La costul pielii Dt 211 Ct 811 b) In fitotehnie: I. Intrarea : 1.Vita de vie la procurare se include si pamant adica platim pentru vita de vie si pamant, in rezultat apare necesitatea de a determina valoare initiala a vitei de vie separat si valoarea terenului. Dt 123 la valoarea vitei de vie Dt 122 la valoarea terenului D 534 TVAde la vita de vie Ct 521, 539 2.Se reflecta si celelalte operatiuni legate de cumpararea, perfectarea documentelor(servicii notariale, de evaluare) Dt 123,122 Ct 227,242, 539 3.In cazul cand intreprinderea cu fortele sale proprii creste plantele adica pregatirea solului , ingrasamintele, sapatul gropilor, saditul, cresterea si ingrijirea plantelor. Toate acestea operatiuni cuprind o totalitate de consumuri directe si indirecte care se acumuleaza in contul 121. Dt 121 Ct 211 la costul butasilor Ct 531 salariul muncitorilor Ct 533 contributii Ct 812 actvitatile auxiliare II.Iesirea La iesirea plantelor perene se pune accent pe : 1.Decontarea uzurii accumulate Dt124 Ct 123 2.Reflectarea valorii de bilant t 721 Ct 123 3.Reflectarea venitului Dt 221 Ct 521 Ct 543 4.Incasarea creantei Dt 242 Ct 221

In cazul defrisarii apar cheltuieli legate de defrisare si ele se contabilizeaza la contul 721. Dt 721 Ct 531, 533, 812 5.Obtinerea materialelor Dt 211 Ct 123

Subiectul 4 In cazul constatarii activelor biologice se calculeaz : 1. La cumpararea la valoare de procurare conform SNC 2 2. La inregistrarea frasilei obtinute in gospodaria proprie: - Viteii evaluarea are loc la costul planificat al unui cap in momentul nasterii - Purecii la costul planificat al unui qintal de masa vie a purceilor intarcati, tinind cont de greutatea acestora la nastere - Mieii si iezii la costul planificat al unui cap la nastere - Manzilor de la iepile de munca la costul planificat pentru 60 de zile de furajare de mancare la intretinerea unei iepe - Tineretul de animale cu blana scumpa la costul planificat pentru 90 de zile de furajare la intretinerea unui animal matur - Puii de iepuri de casa in marime de 50 % din costul planificat al unui cap la intarcare - Pisorii ratustele , boboceii, ratustele, puii de curca in varsta de pina la 24 de ore la costul planificat al unui capconform calculatiei incubarii - Familiile de albinela costul planificat al unei familii