Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE S.C. PROIECT BUCURESTI S.R.L.

INFORMATII DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE AUTORIZARE PENTRU CONSTRUIRE BALCON

-Exista CARTE TEHNICA ? -Daca nu,precizarea anului cand a fost dat in folosinta blocul ? -Daca au fost realizate interventii la structura de rezistenta a blocului de la darea in functiune si pana in present? -Daca da care au fost acestea si ce masuri de remediere au fost luate ? -Daca au mai fost realizate modificari la apartamente si cate ? -Daca in exploatare a fost intocmita vreo expertiza tehnica a intregului imobil si daca in aceasta cladirea a fost incadrata in clasele de risc seismic -Daca imobilul a fost inscris in programul de reabilitare termica si daca aceasta a fost realizata ?

Precizam ca toate informatiile solicitate sa fie notificate de catre ASOCIATIE printr-un act oficial semnat si parafat .

S.C. PROIECT BUCURESTI S.R.L. Coordonator Grup Avize Emil Popazu