Sunteți pe pagina 1din 36

PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI

in 1970, serie
Anul XXVIII, Nr. 305
2/98
SUMAR
FM 1
Preamplificator HI FI 2
Indicator de minim
pentru bateria auto 5
RIAA 6
Circuite basculante 8
Presostat
cu circuite digitale 10
Decodor stereo 13
Reglaj automat de offset 14
TDA 2030 15
RR Electronica
"Ultrason" 16
Avertizor vocal 18
Termometru sonor 20
Regulator auto,
electronic 22
Vobulator 23
Indicator de ionizare 26
Stabilizator
de tensiune, reglabil 28
Generator de 22 kHz 29
Semnalizator de 30
Adaptor de 30
R. E. M. cu prag 31
Demagnetizor 32
Pret: 3000 Lei
c
O
.-
..
U
Q)
fi)
..
Q)
.-
-
.-
-
a.
E
ns
1

'''lI .",
""" ' '')
-


-----f
I .
, I -
UI'-o
I if
.,...,..
.,...,..
1':;
il .

I i o " 1""_' - -f .
O
2."-:;;; .... Eu" -4il
il .....
>-
. ;;:- .. 'V "'::' ' ;:::,;::J" . " re

" .:+=;.:::. HPol-I
u .u' -"" "':" 1'""'_1-
Z
U''''..fi J -::' ...
...... . , .. '."',,,. ---..
" ......
au -ti!
, li
i
L.:::.. ti! .;;. 1

j i -. I i
i


, I
" ,
I
& ..

_'0010 J
......
,m l'
tJ.lj
., .

II ..!J '
i f1
i j
--------------------------------______________________ .. '11 ..
-..-
MICROE
IT T
C
ircuitul prezentat n
est!3 un
rie n gama FM 875 - 108
MHz a putere de aproximativ
250 mW i poate asigura o
de cteva sute de metri n functie
de geografia zonei.
Montajul este deosebit de sim-
plu, realizat cu ajutorul a tran-
zistoare uzuale construindu-I cu
rigoare, trebuie func-
tioneze probleme. Dispune-
rea pieselor cablajul , n pag. 12.
Analiznd schema ne putem da
seama acest radio
este const ituit din etaje,
primul format n jurul tranzistorului
T1 (din gama BC 107, BC 171 sau
ceva echivalent) fiind un pream-
plificator audio ce sem-
nalul furnizat de microfonul
, cu electret. Prin -intermediul con-
densatorului C2 al semi-
. reglabil ului R2, nivelul semnalului
audio poate fi reglat nainte de a fi
aplicat n baza tranzistorului T1,
pentru a evita ca o amplificare
prea mare supramo-
dulatia Din
colectorul lui T1, semnalul (defa-
zat cu 180 de grade) este injectat
prin intermediul condensatorului
C4 n baza lui T2. Divizorul de ten-
siune format din rezistente le R6
R7 baza lui T2 care
n configuratie
Acest etaj realizat cu un
Rl
tranzistor 2N2219 este un oscila-
tor de tip Hartley la care frecventa
de lucru este de C8, C9
bobina L 1. In paralel pe rezis-
tentele R6 R7 se conden-
satoarele C5, respectiv C6 ce
servesc la scurtcircuitarea bazei la
- din punctul de vedere al
radiofrecventei.
Oscilatorul n banda
87,5-108 MHz, din C8
'dar din bobina L 1 (n functie de
ct de este bobina) este
modulat n de semnalul
audio amplificat de T1. Mo-
dulatia de n
devierea n anumite limite stan-
dardizate (75 kHz) a frecventei
de lucru a oscilatorului (deci a
de valoarea no-
n functie de semnalul
modulator. In semnalul
audio din colectorul ' lui T1 se
tensiunii de polarizare
a bazei lui T2, determinnd o
sau o a valorii
punctului static de functionare.
Semnalut modulat este emis n
eter direct din bobina L 1, dar pen-
tru a eficienta se
conectarea unui fir de 60-70 cen-
timetri printr-o pe prima
a bobinei de colectorul lui T2.
Alimentarea se face la o tensi-
une de 9-12 volti dar se poate
ajunge la maximum 18 V
puterea etajului RF astfel).
Ing. Cristian lVANC/OVICI
Bobina L 1 va avea 4 spire dintr-un
conductor de cupru cu diametrul
de 0,8-1 mm pe un suport cilindric
cu 0 6 mm. Spatiul dintre spire va
fi de circa 1 mm. Alimentnd mon-
tajul la 9 V, consumul va fi de
aproximativ 100 mA. Tranzistorul
T2 va fi dotat cu un mic radiator.
Este conectarea
unui mi xer audio la intrare (pe
plusul lui C2) , eliminnd micro-
fonul , R1, R3, DZ1 C1.
Este oonectarea la
'a unei antene mai perfor-
mante prin intermediul unui cablu
coaxial: punctul cald se la
priza a bobinei L1
tresa la masa montajului, ct mai
aproape de borna minus a ali-

Indiferent de tipul antenei pe
care I vom folosi , se va stabili
frecventa de emisie din grupul L1-
C8 astfel nct nu
se peste un post de
radio aflat n emisie n zona

Realizat cu piesele fiind
selectionate de calitate, monta-
jul nu va ridica probleme de
functionare. -
BlbUogralle
Nicolae Agenda radio-
electronistului , 1983
IPRS, Catalog tranzistoare, 1983

I
TEHNIUM nr. 2/ 1998
Ia"-
R7
v
... 4.1L-________________________________________ ________ ___
REAMPLIFICATOR HI FI PENTRU
DE
P
reamplificatorul
unul dintre cele mai impor-
tante etaje functionale afla-
te n componenta unui lant elec-
troacustic.
Conditiile tehnice proprii
preamplificator sunt
raportul semnal-zgomot; banda de
capacitatea de
distorsiunile armo-
nice totale THD distorsiunile de
intermodulatie TID; caracteristica
'de transfer configu-
ratia schemei electrice; compo-
nentele electrice utilizate la reali-
zarea
Prima conditie
preamplificator este un
raport. semnal-zgomot ct mai
mare. In acest scop tranzistoarele
circuitele integrate aflate n
componenta montajului se aleg
din grupa celor cu zgomot propriu
minim. Pentru obtinerea unui mon-
taj' compact s-a, considerat
fo osirea unui circuit integrat spe-
cializat de tipul AN, care
contine amplificatoare
operationale identice. Ele sunt
specializate la amplificarea unor
semnale electrice de ordinul mV,
avnd din constructie posibilitatea
ca n urma unor de
curent continuu adecvate, rea-
lizeze amplificarea unor semnale
electrice de nivel mic, de ordinul
mV, prezentnd concomitent un
raport semnal-zgomot foarte ridi-
cat. Pentru un semnal electric
standard furnizat de o elec-
(5 mV/47 kQ) se
obtine comod un raport semnal-
zgomot de peste 76 dB. In privinta
benzii de de lucru, ana-
liznd performantele electrice ale
circuitului integrat 381 AN
garantate de se
pentru o amplificare de
cca 60 dB a unui semnal de
intrare se n mod cert
functionarea n banda de
(20 Hz .;. 20
kHz) pentru orice montaj func-
tional.
Capacitatea de
a preamplificatorului realizat cu
circuitul Integrat AN este
n mod instantaneu,
deoarece pentru un semnal de
Ing. Emil MARIAN
rfllzl
A [d131
intrare de 5 mV, considernd ca
20 -186
de amplificare a djstorsiunii
minime un semnal de cca 450 mV,
30 -17 8
se obtine capacitatea de supra-
SO 17 de cca 35 dB.
60 161
Estimarea distorsiunilor de tip
70 - 15 J
THD TID proprii unui preamplifl-
80
-14,9
cator dintre cele
mai dificile probleme care apar la
,
100 -145
-
acest tip de montaj electronic.
I 150 \02
Factorii definitorii care stabilesc
200
.g:l
datele problemei sunt configuratia
400 <\t!
schemei electrice alese pentru
realizarea semnalului
500
.
-2,6 de intrare modul de utilizare a
700 -12
reactiei negative locale sau
1000 o
globale aplicate pentru reducerea
1500 +14
. distorsiunilor. Spre exemplu, pen-
tru un montaj amplificator
2000
+26
reactie la un tranzistor
3000
+47 care ampli un semnal electric
4000 +66
de 1000 de ori (60 dB) , coeficien-
5000
+82
tul procentual THD :<; 1%. Pentru o
pereche de tranzistoare care
6000 +9.6
n final
7000 +107 care, coeficientul procentual HD
8000
+1\9
:<; 0,02%. La prima vedere s-ar
10000
+ 137
distorsiunile ar fi accep-
tabile, dar nu
1200C + 153
- n mod practic distorsiunile
14000 + 1116 THD valori mult mai mari ;
16000
+ 17 7
- pentru amplificare ntr-un mon-
18000 + Iti 11
taj se folosesc cel putin tran-
zistoare conectate de cele mai
20000
+196
multe ori n deci coefici-
,
__ I la l
JU
t.:t-
I
I I
050
/
--
/
t
030 --
//
1
,
al\)
--f---- -


\
0.1>
'SVr.m.S
-J-- -

V
r2
--
- -
- '- --


3V ./
;:;005
- -..
- I
:t:
7V

t- .
o O)
--
:---=
-

-
/ lV
--
0.07

--
--
V

a01_
'O) 100 JlO soo 'OOl
1OJ) Jl)O )OCl)
1>000
10)00
Fig. 1 (Hz)
TEHNIUM nr. 2/1998
----__________________________________________________ ..
entul procentual THD multi -
pl icativ.
Aceste considerente impun n
mod practic n vederea
unei cu distorsiuni ct
mai mici ale semnalului de intrare:
- folosirea unei scheme electrice
care amplificatoare
realizate cu perechi de
tranzistoare avnd parametrii
electrici ct mai
- utilizarea obligatorie a
negative n scopul dis-
torsiunilor.
In fig. 1 este prezentat modul de
a coeficientului THD n
de banda de n
care preamplificatorul
nivelul '
Din analiza diagramelor
distorsiunile THD cresc
cu semnalului
audio amplificat.
Apar de
ordin practic:
- utilizarea obligatorie n cadrul
schemei electrice a nega-
. tive, n scopul distorsi-
uni lor;
- utilizarea negative lo-
cale, la fiecare dintre blocurile
amplificatoare, n sco-
pul finale care
fie rezultatul unei de
separate ale unor blo-
CUri amplificatoare distincte.
faptul schema elec-
trebuie o serie de
etaje de amplificare, care pre-
zinte fiecare o amplificare foarte
mare n amplifi-
care de
Amplificarea se ob-
cumulnd blo-
curilor electrice amplificatoare dis-
tincte nseriate, care se-
Fig. 3
TEHNIUM nr. 2/1998
parat o amplificare relativ
dar au avantajul incontestabil de
. generare a unor distorsiuni THD
riD minime. Caracteristica de
transfer pentru un
semnal electric furnizat de o
de pick-up este, qe
normativului RIAA. In
tabelul 1 sunt prezentate detaliat
n Intreaga de
iar n fig. 2 alura
caracteristicii de transfer RIAA.
Se ntre
benzii de
o de amplificare de cca
40 dB. Considernd ca nivel de
O dB amplificarea la frec-
de 1 kHz, care n mod prac-
tic trebuie fie de 20 dB, se
n final o
a preamplificatorului
de cca 60 dB. Analizand caracte-
risticile electrice de catalog ale
circuitului integrat AN, se
amplificarea n
pentru cele amplifi-
catoare este de cca
100--dB .
Avnd n vedere cele expuse
anterior, pentru aplicarea unei
negative, capabile de a
asigura un minim de distorsiuni,
mal ales n zona semnalelor de
situate la limita
a benzii audio (zona
joase) pentru rezol -
varea problemei se impune auto-
mat unei cascade
de amplificatoare opera-
Fiecare dintre ele reali-
o amplificare bine
de o
rezultatul final fiind amplifi-
carea cu un minim de dis-
torsiuni THD TID. Schema elec-
a preamplificatorului este
,
...,
,'1:J .,
n fig. 3. Semnalul de
mtrare de la doza electromagne-
se prin intermediul
condensatorului C1, la intrarea
neinversoare a amplificatorului
AN. Rezistorul
R1 are rolul de adaptare ntre
de a dozei elec-
tromagnetice de
intrare a preamplificatorului . Etajul
de intrare aflat n struc-
tura a amplificatorului
AN este astfel
alimentat nct carac-
teristici de zgomot minim. In acest
' scop a fost grupul RS-
CS-R6. Condensatorul C3 pro-
duce o limitare a n
zona care limita supe-
a benzii de
(f > 20 kHz) sporind astfel stabili-
tatea a preamplificatoru-
lui. Concomitent se distorsiu-
nile de tip THD TID, prevenind
categoric pericolul de a
unor nedorite n timpul
regimurilor tranzitorii de
onare. Amplificarea n curent con-
tinuu proprie primului etaj de
amplificare este cu poten-
semireglabil R6, Ampli-
ficarea n curent alternativa primu-
lui etaj de amplificare include o
de
ClJ:c
____________________________________________________ _
c r
r:r -""'rr ....- li
o
"1
O

J.
-
1'i

--
.-

tolf----
rLL eo ---+ -
Q:1
L
- ...

!J '1

1/
O"
..

L"
r::::, l' llJ. .1.

, ali, iii ' .... 4 ''''' "00'' mlO
Fig. 4
din grupul R8 R9, C6 C7 C8 R3,
C2, dimensionate astfel nct
ampl(ficatorul deti o caracte-
de transfer con-
form normativului RIAA. Grupul de
rezistoare R7 R10 a fost
pentru sporirea
functionale a montajului n zona
frecventelor nalte. Printr-un astfel
de amplasament, amplifi-
catorului operational PM381 AN
"vede n o
fiind foarte
Amplificarea primului etaj
de amplificare la de 1
kHz este de cca 18 dB (A1kf;lz = 1
+ R9/ R3). Semnalul de intrare
amplificat de primul etaj de amplifi-
care avnd o de
transfer de tip RIAA, se celui
de-al doilea etaj amplifiG?tor care
include un circuit integrat de tipul
Semnalul se pe
mtrarea inversoare a amplificatoru-
lui prin intermediul
grupului C10 R12. Acest al doilea
etaj de amplificare este de tip ultra-
liniar, prezentnd n ntreaga
de THD $
0,005%. Amplificarea celui de-al
doilea et'li de amplificare este A2 =
20 dB. In acest fel am obtinut
amplificarea a preamplifica-
torului , variind ntre cca 20 60
dB, conform normativului RIAA, cu
distorsiuni THD TID deQsebit de
mici, practic insensibile. In fig. 4
este prezentat modul de variatie a
coeficientului THD n functie de
frecventa de amplitudinea sem-
nalului de intrare. Se la
frecvecnta de 10 kHz, pentru un
semnal de intrare foarte mare, coe-
ficientul THD atinge doar valoarea
de 0,02%, valoare extrem de greu
de practic, ce de fapt
inexistenta distorsiunilor
din punct de vedere audio. Sem-
nalul de al celui de-al doilea
etaj de amplificare este transmis la
preamplificatorului prin
Cablajul imprimat modul de amplasare-
pentru componentele electrice
intermediul grupului C14 R15.
Pentru filtrajul tensiunii de ali-
mentare UA = +24 V s-au
condensator de filtraj general C13,
condensatoarele C4 C12
amplasate fizic n imediata apro-
piere a pinilor circuitelor integrate
. filtrajul special R11 C9 pentru
primul etaj de amplificare care
Include circuitul integrat PM381 AN.
Performantele sunt
impedanta de intrare Zi = -
47kn impedanta de Ze =
10 kn banda de de
lucru t.f = 10 Hz .;. 22 kHz sem-
nalul de intrare Ui = 5 mV ca-
pacitatea de As =
30 dB/1 kHz distorsiuni armoni-
ce totale THD 0,002% f = 1 kHz
raportul semnal-zgomot SIN 75
dB caracteristica de transfer
RIAA. tensiunea de alimentare a,
montajului Ua = +24V.
Realizare reglaje
. \
. Montajul se practic
pe o de sticlostratitex pla-
cat cu folie de cupru.
realizarea cablajului imprimat, com-
ponentele electrice se
cu grija, ne uitnd a seiace o
verificare me-
a dintre ele.
montarea componentelor elec-
trice, celor canale
informationale L R se
(se la apoi
montajul se la sursa
de tensiune U = 24 V,
foarte bine Se
tensiunea pe pinul 7 (8) al amplifi-
catorulUi operational continut de
circuitul integrat PM381 AN cu aju-
torul unui voltmetru de curent con-
tinuu, acesta avnd o
mare de intrare (Zi 1 Mn) . Se
cursorul potentiome-
trului semireglabil R2 cnd
valoarea tensiunii pe
pinul 7 (8) devine U7,8 = 11 V.
Reglajul se pentru
fiecare dintre cele amplifica-
toare operationale incluse n cir-
cuitul integrat PM381 AN.
acest lucru se ali-
mentarea montajului, se
de la intrarea lui cu aju-
torul unui osciloscop, unui volt-
metru electronic al unui genera-
tor de se poate
ridica o de transfer a
preamplificatorului pentru un sem-
nal de intrare standard (5 mV,
47 kn). Montajul se
obligatoriu folosind o cutie de
de fier cu peretii, de
minim 0,5 mm.
Se n cutie
pentru conductoarele 'de intrare
ale semnalului audio util ,
transmis obligatoriu prin interme-
diul cablurilor ecranate. De ase-
menea se dau n cutie
pentru cablurile de alimentare cu
energie a preamplifica-
torului.
Preamplificatorul con-
stituie o solutie de vrf a monta-
jelor de acest gen, ncadrndu-se
cu n normativele inter-
nationale Hi - Fi.
TEHN/UM nr. 2/ 1998
________________ ____________________________________
INDICATOR DE I IM
PENTRU BATERIA AUTO
P
entru a prelu'ngi ct mai
mult posibil unui
acumulator auto, avem tot
interesul pe acesta
n peste un
anumit prag minim de tensiune.
Indiferent daca acumulatorul se
n exploatare pe este
n di n motive de ger
(sau de teama ori, dim-
el doar
casnice de avertizare, ilu-
minare de avarie etc., este util
un indicator optic de
prag, care ne
atunci cnd tensiunea la borne a
sub o mini-
admisi
este de dorit - mai ales
n varianta de exploa-
tare/depozitare - ca indicatorul
un consum ct mai redus de
curent "n repaus", atunci
cnd tensiunea este peste limita
pentru a nu contribui
el la semni-
a bateriei.
- Exemplul pe care vi I propun
l-am conceput experi-
mentat ndelungat pe un acu-
mulator cu tensiunea de
12 V, pentru diverse servicii cas-
nice.
Schema de principiu (fig. 1) utili-
ca element de op-
ti un LED de culoare iar
ca elemente active, doar
tranzistoare u,,(jale, de tip npn,
precum o Zener
pentru stabilirea pragului do-
rit de indicare.
Este vorba, de fapt, despre un
comutator electronic, realizat cu
tranzistroarele 1 2, al
prag de basculare este dictat de
tensiunea a diodei Ze-
ner, Dz. Cu piesele indicate n fi -
se un prag de circa
12 V. Mai precis, atunci cnd ten-
siunea U a .bateriei
12 V, deoarece Dz conduce, 1
LED

112

OZ
1_
R4
IlO
P\.UZ
U
li<
T2
R1
r. 1C107C
111
"11
Il 1C101C
I
Fi . 1 g
OY
+
+ + +
...
+
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+ +
+ + +
Fig. 3(a) - Desen p'entru (1:1)
a
o
o
+U
a

.
o o o
Cl
,
Fiz. Alexandru
este deschis 2 blocat, LED-ul
stins, iar consumul mon-
tajului (dictat practic de R
2
) este
neglijabil. Cnd tensiunea U
scade sub 12 V, dioda Dz
tranzist9rul 1 de aseme-
nea, iar 2 conduce, polarizat prin
R2+R3' ducnd la aprinderea
LED-ului. Semnal care, observat
n timp util , ne va aminti este
necesar un nou ciclu de
a bateriei.
Pragul de indicare poate fi
schimbat (Ia 11 V, poate chiar la
10 V dar nu mai jos!) prin simpla
nlocuire a diodei Zener Dz.
se folosesc tranzistoarele
indicate sau altele echivalente (cu
factorul beta, mare), valorile rezis-
tentelor R1-R3 nu sunt critice.
R
4
a fost
pentru un LED avnd curen-
tul nominal de 20 mA.
n fig. 2 este o
de amplasare a pieselor (vedere
dinspre partea cu piese) , cu
s-au din
cOr'lsiderente dimensiuni rezis , -
toare cu pelic LED-ul
va fi amplasat, preferabil , ntr-un
loc vizibil - la bordul autovehiculu-
lui sau pe panoul frontal al apara-
tului alimentat de acumulator.
n fig. 3 este indicat desenul
de montaj , cu precizarea
punctelor pentru (fig. 3a,
scara 1: 1), respectiv a traseelor
de cablare (fig. 3b, scara 2:1), am-
bele cu vederea dinspre lipituri. _
Q
D a
o
X
o
6
o o
ii i
a
Fig. 2 - Amplasarea componentelor
Fig. 3(b) - Desen de cablare (2:1)
TEHNIUM nr. 2/ 1998
... i.IIL-______ ________________ ________ ________________ _
CORECTIE RIAA

compact-discul surcla-
din orice puncte de
vedere "vechiul " pick-up,
acesta din mai
o de muzeu, dect
parte dintr-un echipament
modern de HI-FI , am convingerea
mai sunt amatori de auditi i
muzicale ce discuri valo-
roase care nu au fost trans-
puse pe CD-uri ar dori le
asculta n conditii de cali tate
foarte
Pick-up-rile comerciale de
mai ca nu mai vorbim
de cele profesionale, sunt constru-
ite, n general , sub de deck-
uri echipate, aproape excep-
tie, cu doze de "citire" electromag-
netice, lantul de preamplica-
toare amplificatoare de putere
necesar auditiei.
apare nu att din considerente
economice, ct mai ales din ratiuni
de a raportului semnal-zgo-
mot (SIZ) la traductorului
mecanoelectric de pick-up (lec-
torul sau doza
prin care se aparitia
vibrati ilor datorate transformatoru-
lui de precum a pertur-
bati ilor generate de lui
mai departe, prin ntreg sistemul
electroacustic. Ansamblul electro-
mecanic are, n general , un raport
semnal-zgomot de ' aproximativ
60-65 dB. Deoarece doza electro-
o caracteris-
de
este de la sine
necesitatea acesteia
pentru o reproducere a
informatiei de pe disc. Norma
n mod
curent pentru corectie este cea
RIAA.
Pentru cei care nu au inclus n
amplificatorul de putere un corec-
tor de a dozei , pro-
pun schema care,
cu componente nu foarte
pretentioase, va da satis-
fa9tie n functionare.
In figura 1 este sche-
ma unui preamplificator ce are la
intrare un tranzistor TEC-J canal-n
.................................................. -._ ................... _ .......................... .
. .
. C9 elO .
l00uf/16" 100uf/l'" CU :
100uF 11''' :
r----.-....... fI + 1211
:
IN H!.+ ......
,
",r.n
: -:;-
e2
l00uF/ 16V
R4
3.3k
+ C3 10k A=o;;OdB OkHz):
I
2.2Uf' s/Z >70d9(h lOHz) :
d2 < 1" :
';" 8:20HI ... 20kHz Nl(, O, 2d8 i
Fig. 1
_ ........ ..... _ n ........... .......... . . . ..... ...... ..... .. _ , ._
Ing. Mihai-Gi1orge CODARNAI
de tipul BF245C. cum este
binecunoscut, unui ra-
port S/Z ct mai mare al lantului
electroacustic este
de utilizarea unui etaj de intrare cu
zgomot propriu ct mai mic am-
plificare de tensiune ct mai mare.
De aceea, naintea etaj ului pro-
priu-zis de este figurat un
etaj cu amplificare suficient de
mare, circa 100 (40dB) , cu un fac-
tor de zgomot propriu mic, sub
3dB. de intrare a etaju-
lui este de aproximativ 47 kn, va-
loare care corespunde
celor mai multi fabricanti de lec-
toare electromagnetice, re-
zistenta de pentru
este de cea
se va nlocui rezistenta R1 . cu o
alta de valoarea
Factorul de distorsiuni de armo-
nica a doua al etajului nu
1 ,5% aceasta numai spre
superior al benzi i audio (Ia
18 kHz) . cont de faptul
n general , o electromagne-
circa 3 mVef la
1 kHz (considerat ca
O dB), iar punctele de evaluare a
caracteristicii de corectie RIAA
sunt + 17,8 dB la 40 Hz, +2,6 dB la
500 Hz, -2,6 dB la 2 kHz, -1 7, 2 dB
la 15 kHz -18,7 dB la 18 kHz, n
cazul de factorul de distorsiu-
ni se poate calcula cu relatia:
d2 = 1 Ui/4 . (UGS - Up) 1
unde Ui valoarea de
vrf a tensiunii de intrare
de doza (n ca-
zul nostru, de aproximativ 36 mV
la 18 kHz), UGS tensiuriea
n punctul static de func-
(-2,5 V) , iar Up este tensi -
unea de prag de -3,2 V de
catalog). Va rezulta d2 = 0,013.
etajul (care rea-
de fapt, corectia caracte-
risticii dozei electromagnetice)
este echipat cu un ' amplificator
operational uzual , pA 741 , zgomo-
tulla nu va semnifica-
tiv prin utilizarea acestui tip de
integrat. Caracteristica de corectie
RIAA se obtine cu ajutorul gru-
purilor RC din bucla de reactie
TEHNIUM nr. ,2 /1998
________________ ______________________________ ..
din
nalului , respectiv R8, R9, R10,
R11 , C3, C4, C5 R12, (1;6.
Abaterea de la caracteristica stan-
dard nu este mai mare de 10%
(0,82 dB) n intervalul 40 Hz - 18
kHz. .
Caracteristici tehnice
- de
corectie RIAA (figura 2);
- abaterea de la n
banda 40 Hz - 18 kHz: max. 10%
(0,82 dB);
- distorsiuni n intervalul 20 Hz -
20 kHz: max. 1,5%;
de intrare:
47 kn//max. 120 pF;
- rezistenta de min.
10 kn;
- amplificarea la 1 kHz: min. 300
(50 dB);
- raport semnal/zgomot (S/Z) :
min 70 dB (figura 3) .
Detalii constructive
Pentru a nu compromite
nerea performantelor. prezentate
anterior se ca regulile
generale de realizare a cablajelor
fie respectate cu (tra-
see de alimentare groase
n raport cu cele de semnal,
evitarea buclelor de lega-
rea n de la sursa de
semnal audio alimentare, a
etajelor ce compun preamplifica-
torul, conectarea condensatoare-
lor electrolitice de filtraj ntr-un sin-
gur punct, ct mai apropiat de
punctul de de alimentare
etc.).
O de supli-
- blindarea ntr-o cutie
din fier a montajului co-
nectarea ei ntr-un singur punct
masa de alimentare - va
conduce la evitarea elec-
tromagnetice a unor semnale per-
turbatoare de
(brum de
Conectarea la sursa de semnal
audio (doza se
va face obligatoriu numai prin
cablu ecranat. Este recomandabil
ca spre etajele ce succed acest
montaj, cuplarea se tot
prin cablu ecranat.
Abaterea de la caracte-
ristica de a
RIAA) este de tole-
mici de stabilitatea n timp
cu temperatura ale valorilor
componentelor pasive. Pentru a
nu a avea abateri de
deranjante, nu vor fi
TEHNIUM nr. 2/ 1998
mai mari de 5%. De asemenea,
este recomandabil ca piesele
fie de calitate (rezistoare cu
condensatoare
multistrat, iar condensatoarele C1 ,
C2 C3 vor fi numai cu tantal.
Condensatoarele electrolitice cu
alumini.u sunt de preferat a se folo-
si exclusiv pe linia de alimentare).
Punerea n
montajul este realizat
corect att din punct de vedere
electric, ct din punct de vedere
al cablajului al
el va normal.
dispersiei parametrilor
tranzistorului cu efect de cmp,
singurul reglaj se va efectua
asupra rezistorului R2, valoarea
sa determinnd tensiunea
a amplificatorului
care trebuie fie de
aproximativ 5 ' " 6 V. Montajul nu
de teosiune de
al ' ,mentare Sursa de
a mentare trebuie fie bine sta-
(riplul nu
10 mV). Cu rezultate
se pot utiliza
tranzistoare cu efect de cmp din
tip (BF245, BF245A,
BF245B) sau din tipurile BF247
sau BF256, respectnd reglajele
cerute anterior. _
Bibliografie
Ing. Boldur ing. Ion ing.
Tudor Amplificatoare de au-
Editura 1972
Conf. dr. ing. R. Stere, ing. 1. Ristea, ing.
M. Bodea, Tranzistoare cu efect de cmp,
Editura 1972
BurrBrown, IC Data Book - linear prod-
ucts 1995
lelia Emil Simion, Costin Miron,
Amplificatoare audio sisteme muzicale,
Editura Dacia, Clui-Napoca, 1990
Catalog I.P.R.S. - Tranzistoare
cu siliciu, 1989
. S,.. r-------------------"---------------------------------__ o,
, 2.tlUC17.-. ...... ZS ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
1_ ....
,
,
I
I
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
I
,
I
I
, .
: '5IIUC-11.7".1"1I:I) _ ,
11.""
1-. 1I11b. 1 ... ., 1.*
Fig. 2
O "('''')
111.11. r--------------------------- --------------------------__ o,
".C1 ... z)"
,
,
I
I
,
,
,
,
I
,
I
I
7"(1"z) I
1 .....
1. 1 . ' 1 ....
O '(lUT)' 'CONDIS[)
Fig. 3
"illW
I5t
,ii1IU:II!
t
3J
CI CUlTE' BASCULANTE
C
ircuitele basculante sunt
. de trei tipuri vor fi tratate
n cele de mai jos,
cum
1. Circuitul
basculant monostabil
Ci rcuitul basculant monostabi l
(CBM) este utilizat n schemele de
formare a impulsurilor, n relee
electronice de timp pentru reali-
zarea unor ntrzieri.
EI se prin
una insta-
Circuitul basculant monosta-
bil din fig. 1 este realizat o
schemi! cu cuplaj n
emitor. In lipsa semnalelor aplicate
la intrare, CBM se n stare sta-
n care primul tranzistor este
blocat, iar al doilea conduce la
n stare conden-
satorul de 25 J.lF este la
tensiunea cu din-
tre valoarE1a tensiunii de alimenta-
re valoarea tensiunii de a
tranzistorului al doilea avnd
polaritatea din
La aplicarea unui impuls pozitiv
la intrarea CBM (se nchide pentru
o K1) primul tranzis-
tor n conductie, apare un salt
negativ de tensiune 'a colectorului
acestuia, care prin condensatorul
de 25 J.lF se transmite integral pe
R1
lOOk
Kl

R3
1001<
RS R6 R7
3,3k 100k : 1k
el

.11
1\"
R8
1k
L Tl
eC107

BC107
R2
12k
Fig. 1
R4
200
Nicolae MANEA, Buz<lu
baza tranzistorului al doilea, pe presupunem se con-
care I 11'
n colectorul tranzistorului al do- In acest caz, prin rezistorul de
ilea apare un impuls dreptunghiu- 10 kn se la baza tranzis-
Iar care aplicndu-se pe baza . torului o tensiune sub 0,5 V. Impul -
tranzistorului al treilea I deschide sul primit pe de t,anzistor n
becul B momentul stabilirii contactului 11 ,
scurgerea duratei de lucru un proces de pro-
a CBM, de valorile duce blocarea tranzistorului sa-
elementelor din circuit, tensiunea turarea celuilalt tranzistor. n
de polarizare de la baza tranzis- colectorul tranzistorului apare un
torului al treilea dispare, becul B impuls dreptunghiular care deschi-
stingndu-se, iar circuitul bascu- , de tranzistorul B0136 se stinge
lant monostabil revine n starea becul B1' Lucrurile se petrec n
mod similar la stabilirea contactu-
2. Circuitul
basculant bistabil
Circuitul basculant bistabil
(CBB) se prin
stabile,
conductiei unuia dintre tranzis-
toare, respectiv celuilalt
tranzistor. Un exemplu de CBB
dat n fig. 2.
In lipsa unor semnale de
circuitul este capabil se
timp nelimitat n oricare din aceste
i
de memorie, folosite
n scheme de comu-
Pentru a pune n mai
celor tranzistoare
BC107 se folosesc becuri
comandate de tranzistoarele B0136.
R2
lui 12'
3. Circuitul
basculant astabil
Circuitul basculant astabil (CBA)
instabile, tre-
cerile dintr-o stare n alta
se automat la intervale de timp
determinate de valorile elemen-
telor de circuit. CBA face parte din
clasa oscilatoare lor electronice de
relaxare se ca gene-
rator de semnale dreptunghiulare.
In varianta cea mai
CBA are schema de principiu din
fig. 3 - pentru varianta cu tranzis-
toare de tip pnp respectiv, fig. 4,
pentru tranzistoare npn.
Cele tranzistoare, T 1 T 2
au n circuitele de colector rezis-
3,31<
)

RS
T1
10136
(l
."f
12 \l lSk
8C10? ti
R3
10
@Bl
R4
Rl IlOk
100
11
Fig. 2
R6
liII T4
K
rl---!:
151< 1/ " 80136
T3
n IC10?
R8
10k
R9

+

10
9\1
100
\1 o
12
)
TEHNIUM nr. 2/ 1998
,
la,miiISf.jiIIWIIH3_
toarele R
c
1 respectiv RC;2 ' iar
lte2
bazele lor sunt pqlarizate prin RB1
respectiv RB2' In plus, schema
mai contine condensatoare,
C1 C
2
fiecare conectat ntre
baza unu tranzistor colectorul
celuilalt, asigurnd astfel influen-
n functionare ntre T 1 .;r--+,
T2
cele tranzistoare.

Ne vom referi la varianta cu
tranzistoare de tip pnp.
n baze, la
conectarea ambele
tranzistoare ncep
Simultan, condensatoarele C1
C2 ncep se ncarce prin rezis-
tentele de colector Rc1 R
c
2
rezistentele emltor-
ale tranzistoarelor. Deoarece
montajul nu poate fi rea-
lizat cu o simetrie (nei-
dentitatea valorilor C1-C2, R
c
1-
RC2' RB1-
R
B2' /31-/32)' unul dintre
tranzistoare se va bloca mai
repede, de exemplu T 2. n con-
punctul B din colectorul
un mai ne-
gativ condensatorul C
2

se ncarce, tranzistorul T 1
intrnd n condensatorul
C1 se un anumit
timp creat de C
2
n baza lui T 1 duce la blocarea lUI
T1' Acum potentialul n A devine
mai negativ C1 ncepe se
ntarce, ducnd la intrarea n
saturatie a lui T 2. Condensatorul
C2 se Ciclul se
astfel prin intrarea n
conducJie a celor tranzis-
toare. In punctele A B poten-
periodic, n
de forma semnalelor fiind
aproximativ (vezi
diagrama semnalelor din fig. 5 6).
Duratele cvasistationare
n care tranzistoarele conduc la
sunt determinate de va-
lorile .. C1 ' C2' RB1 RB2 prin
t1 '" 0,69 C1 RB2
. t2 '" 0,69 C2 RB1 '
n particular, schema este
din punct de vedere al
valorilor pieselor, utiliznd toto-
tranzistoare cu factori de am-
plificare beta ct mai
(acesta este cazul cel mai frecvent
ntlnit), semnalele vor avea
n ambele colec-
toare, n
opozitie de
TEHNIUM nr. 2/1998
ov ov
Fig. 3 Fig. 4
L
t
LJ _
Fig. 5: Diagrama semnalelor nesimetrice
ef- h r=J
L
LJ.. 1 Fig. 6: Diagrama semnalelor simetrice
\1 I ,-ur=-J [ .
Pentru ca tranzistoarele intre
efectiv n pe perioadele
lor de conductie, valorile rezis-
alese trebuie
RB1 R
c
1 RB2$
/3ZRc2 respectiv, In cazul montaJu-
lUI simetric, RB $ /3Rc'

Avnd o deosebit de
cu piese nepre-
CBA este frecvent uti-
lizat n diferite I putem
ntlni ca generator de audio-
pentru aparatele Morse,
pentru RC, pentru sonerii
electronice sirene, pentru
depanarea etajelor de amplificare
AF, releu electronic pentru sem-
nalizarea de deplasare a
automobilelor, ca ' metronom, ca
filatoare cu un singur bec
sau cu becuri ce se aprind
se sting n opozitie. Ca apli-
la cele prezentate anterior
propun experi-
mentarea unui montaj simplu de
filatoare (un clipici) uti-
liznd n locul becurilor dio-
de electroluminiscente (LED)
conform schemei din figura 7,
n pagina 32.
Real'Zarea montajului se face
conform cablaj ului din fig. 8 (n
pag. 32) . Efectul este sporit
LED-urile au culori diferite (de
exemplu verde). Se impun
anumite R1 R4' au
rolul de a limita curentul maxim ce
trece prin cele tranzistoare.
. n cazul folosirii CBA ca generator
de semnal dreptunghiular, 01
O
2
nu sunt necesare. Pentru o
functionare este
alegerea unor valori suficient de
mari pentru R2 R3' astfel nct
se limiteze valoarea curentului
prin bazele celor tranzis-
toare la o valoare care
QU n pericol integritatea
lor. In situatia n care LED-urile nu
sunt suficient de vizibile, este
valorii lui R1
R
4
. Valoarea acestor
rezistoare nu poate fi
orict deoarece se
cele tranzistoare LED-
urile. se modificarea
de clipire este bine
nu se modifice valoarea lui R
2

R3 ci valoarea condensatoarelor
C1 C2'

acestora duce la frec-
ventei. -
_3iii"l;II'jIB
,
1M,jll,J.l

PRESOSTAT
CU CIRCUITE DIGITALE
S
chema este
de construit, fiind rea-
n totalitate cu piese
Ea cerintelor
utilizatorilor de pompe cu hidrofor,
adesea n situatia de a
rebobina motorul - operatie destul
de costisitoare, ca urmare a im-
preciziei unei mari
din presostatele prezente pe
a defectuoase a sis-
temului de tevi de aductiune a
apei , fapt ce conduce la imposibi :
litatea. la distrugerea
simeringului (garnitura de etan-
la mersul n gol , pentru un
timp ndelungat , al motorului elec-
tric.
Presostatul propus spre reali-
zare n func-
tionare, o actionare precis deter-
n limite largi de presi-
une, precum decuplarea moto-
rului de sub tensiune n cazul
aparitiei unui defect, indiferent de
localizarea acestuia n cadrul
instalatiei.
Traductorul primar de presiune
poate fi un manometru sau orice
dispozitiv care variatia
presiunii ntr-o de trans-
latie sau rotatie a unui element.
n continuare se
dispune de un manometru. Acului
indicator i se eventual cu
un . adeziv puternic, un magnet
permanent: circuite inte-
grate SM230 rolul unor sen-
zori de pozitie, avnd incorporate
un traductor de tip Hali
un trigger Schmltt. Valorile de pre-
siune sunt sta-
bilite de utilizator prin po-
zitionarea pe cadranul manome-
,
trului a integratelor. inte-
gratelor, de tip tranzistor cu colec-
tor n gol , sunt basculate cnd n
proximitatea circuitelor se
magnetul permanent, sensibili -
tatea fiind pentru acest
tip de integrate n inter-
valul 10 mT - 50 mT.
Elementul principal al schemei I
constituie un bistabil de tip RS cu
porti SAU-NU din circuitul integrat
MMC4043. Semnalul de ,, 1" logic
primit pe intrarea de SET de la
senzorul de presiune U1
circuitele aferente duce n ,,1"
logic 03. Prin intermediul
unui tranzistor de medie putere
este bobina unui releu
RM1 de 24 V c.c, al contact
normal deschis este inseriat cu
contactorul C din schema de
a latch-ului , n
starea "O" logic, func-
tionarea unui circuit temporizator
compus dintr-un astabil MMC4047
trei decadice de tip
Johnson MMC4017. Astabilul tri-
mite impulsuri la circuitul divizor
cu o de 1 Hz, din
componentele exterioare R3, C3,
P1 . Divizarea prin 60 se obtine
prin 'conectarea terminalului 06 al
U7 la intrarea de
SET a unul alt latch. aces-
,tui 00 se pe intrarea de
RESET a
Nivelul logic " 1" este mentinut un
timp suficient de semnalul
de tact obtinut la de trans-
port a U8 pentru a
duce U7
01 ",09 n "O" 00 n ,, 1".
La functionarea rese-
tarea principalului bistabil
___ __ ______ .-__
1 N4002
ve
:911
Sursa de tensiune
Ing. Cristian PRVU, Craiova
FORTA
220\,'
dezexcitarea bobinei releului se
la presiunea
prin transmiterea pe intrarea de
RESET a unui semnal de ,, 1" de
senzorul magnetic Uz cir-
cuitele intermediare fortarea
celeilalte S3 n "O" logic,
evitndu-se starea
Simultan sunt resetate
este oprit oscilatorul.
In cazul n care semnalul de la
traductorul de presiune
ntrzie suficient de mult, comu-
tarea bistabilului se va realiza de
circuitul temporizator
un interval de timp stabilit cu aJu-
torul unor comutatoare
K1 , K2, K3 - conectate la
Se impune un
timp strict mai mare dect cel
necesar evolutiei presiunii de la
valoarea la cea
Un al treilea latch simultan
cu primul , prin intermediul unui cir-
cuit de reactie mentinndu-se ie-
02 n ,, 1 ", nivel care se apli-
S2, dar pe intrarea R3
a bistabil ului ce releul ,
astabilul.
Schema este n acest moment blo-
Pentru deblocarea ei, reme-
dierea defectului, se asupra
unui buton cu revenire B.
Indiferent de pozitia acului indicator,
la valoarea sau la o alta inter-
se semnalul de pomire a
motorului.
(Continuare in pag. 12)

TEHNIUM nr. 2/ 1998


....

::::,
;-.
1\)
.......
'-

U9
A5T
, AST 1;; eLI-<
ll ENA
+T -- M 1"
RET R5T
ILictl CX
I
1 ..
Kl

g
M
11 g
:9
......... - .... ... . . . .. . . . ............... . .... . .. ...... .. .. .. . .... . .. ..... ... ..... . . ... .... .. . ..... . . ....... ....... . ..... _.
.'
:
CO 12
U48

4017 4 <
S
:
1

L..--. N
Pl
100k


USD V L IU4D
4049 ' 4071
,. ,.
r
l
' .4
1

4071
..C!.
J
USB ALARI'IARE
'. RS DS
....... ...................... _L __
l si
11 ----.,. I
Il
Lc::::::::J-
v+

-d.

13
.G""""d""F'7"'t
...... . ...... .... .. ... ... .....
v+
Pmin
MAGNET

Pr ..,.oax:
+ .
) ,
v
'"
22K


6
5
4073

\,IC=24\1
1'1
Y+= 10,'
. - 7
R 2 2 2K
USA
U4C
sS-
&
U4A
5
14 ) 10 __/
4049
" ........... .-. 4 049 470 MOEll
FIJNCT I ONARE
USE
"', R7 D7

1 1 .. /"- 4049 470
ve

D
) :q

..z.J
___ o __ __ __ .... ; . . . . . . . . . . . :
u;
' t !!IS2
R2
14
._ 53
R3

';'3 r--'


............ __ ..... .. ___ ___ ____ ____ _ . __ __ _ . __ ___ . ____ __ .
1 U2
USC
4043
M


... - .. - --- -- ____ o _. - ______ - __ - ________ o . ..... . ..
Presostat cu circuite digitale
E119'i''''j!lljJB'W
m
.J.I
din pag. 10),
Pentru semnali-
zarea insta-
sunt
n -
LED-uri. 05 07,
aprinse complemen-
tar.
Sunt prezentate
cablajul imprimat,
dublu strat, planul de
implantare a compo-
nentelor electronice
la scara 1 :1 , schema
de schema
sursei de tensiune

LED-urile, comu-
tatoarele care sta-
bilesc valoarea tem-
n minute
secunde, precum
butonul de rean-
sunt dis-
puse pe un panou
frontal . _
Bibliografie
Ardelean 1. Cir-
cuite integrate CMOS,
Manualul de utilizare,
Editura Bucu-
1986
Rpeanu R.
CirCUite integrate ana-
logice, Catalog, Edi-
tura Bucu-
1983

REDACTIEI
O serie de citi-
tori s-au plns
impunem colabo-
ratorilor conditii
descurajante de
lucru: texte dac-
tilografiate de-
sene ngrijit lu-
crate.
am cerut dac-
tilografierea tex-
telor doar pentru
a putea pnmi un
text lizibil nu
pentru a pune ob-
stacole n fata ce-
lor care nu au ac-
ces la o
de scris sau la un
calculator.
articolul este scris
foarte citet. este
suficient. Oricum,
schemele trebuie
fie n pe
hrtie nu
uitati , bibliografia ..
I
i .i=;.09

,TEHNIUM nr. 2/ 1998

DECODOR STEREO CU TENSIUNI
DE ALIMENTARE REDUSE: +1,8 ... +5 V
P
entru constructia unui
receptor portabil de dimen-
siuni reduse, cu posibili-
tatea emisiunilor
stereofonice MF, problema princi-
o constituie decodorul.
Firma "Toshiba" produce deco-
dorul stereo TA73342P ce are
posibilitatea de functionare la ten-
siuni reduse +1 ,8 .. . +5 V un
mic de componente n
schema de aplicatii.
Pentru partea de constructie a
receptorului MF,
schemele de aplicatii publicate n
revista "Tehnium": pentru circuitul
integrat TDA 1083, n nr. 5/1983.
Condensatorul marcat cu
este bine fie cu polistiren. -
Bibliografie
Catalog CONRAD, 1996
Revista TEHNIUM, 1983-1990
TEHNIUM nr. 2/ 1998
Ing. 1. L. CAZAN, Y03 DOV ,
lA73342P
4.7uF

"emod I1F <OHe ........... jf:---'
{I. le.l,.
- d.mo ..... l.to,.ul ui
r.,.. ;,.uPul ...
d.a.cc:.ntu.,..)
J.JuF
ma
"
I!.5IRE
+l.IY .. .
OY
,'111 II T
III


:::..
C
Q

:c:'

....j
-.:

-
:>
N
...
I
ro t()
O
;:::
o

..,.
:>
...
N
...
+
- ...
.. .L
:J

o
N
..
..


-o
IL

C
...
::J
O'"
:>
N
...

.
I
...
,
li:
-III,
:>
N
... tt
+

(/J U ' -:::J "' - a; f"-... el) "'O ti Oi:: o C


Uo :J.cm W
o =:::. 'E "'O ..... 2 - ::5 i:: !ctS ,.... - CI> c:: el) U5 Q)

rn-wrnww-
Ern

um
wm
.EO
c2 NW:JrnUrn
c2o'c co w:Jrn
w
--

E
:::J N t ...... cu ==cu :::JUQ) a.Q) el)
-E
:J 0- u -.rn


a. ..... Q)ctJ ..... uQ)a.
wwrn
-E .ucma
C-
(ti ,.... ro () c ,.... ffi 0 f': ai: ,....

TITLUL
-
1001 FANTASTICE DIN WEB,
Eduard J. Renehan jr.
ACCESS PENTRU WINDOWS 95 - GHID DE
Adrian Bogdan Ionescu, Valerica
COBOL. DE PROGRAMARE STRUCTURATA
INCOBOL,
Afrodita IorRuIescu
EXCEL PENTRU WINDOWS 95. RAPID,
Gerald E. Jones
GHIDUL DUMNEAVOASTRA PENTRU EXCEL 5.0,
GeraId E. Jones
GHIDUL DVS. PENTRU WINDOWS 95,
AIan Simpson, EIizabeth OIson
GHIDUL UTILIZATORULUI DE PC,
Lawrence J. Magid
BIBLIOTECA PROGRAMATORULUI.ACTIVE X,
Sam LaIani Ramesh Chandrak
MICROSOFT ACCESS PENTRU WINDOWS 95
GHID DE
James E. Powell
SUCCES CU C ++,
Kris Jamsa
PROIECTAREA ANALIZA ALGORITMILOR
ALGORITMI DE SORTARE,
Cristian Giumale Lorina NeRreanu Silviu
GHIDUL DUMNEAVOASTRA PENTRU MICROSOFT OFFICE
PROFESIONAL PENTRU WINDOWS 95,
Gh. Popa AIex. V. Stanciu V. Mares.V. Ivancenco
GHIDUL DUMNEAVOASTRA IN LUMEA
CALCULATOARELOR,
Annette MarQuis Gini Courter
PRIMII IN INTERNET,
Chrisrian Crumlish
WINDOWS 3.x 95 NT
PROGRAMAREA N C, PAS CU PAS,
Cristian GeorRe Savu
.
BAZE DE DATE,
Octavian
DE CONTI. G.ENERARFA
WINDOWS IN LIMBAJUL C,UTILIZAND BIBLIOTECA DE
CONTI,
Mihai

69900 Iei
29900 lei
44900 Iei
14900 Iei
16900 lei
14900 lei
19900 lei
89900 lei
29900 lei
49900 lei
9900 lei
59900 lei
49900 lei
39900 lei
19900 Iei
24900 lei
29900 lei
- -- --
NR.
EX .

O)
....
.......
t\I
...:
t::


ai

li
l
l;fiJ
'
1J'1!IOImn;l.a
TDA2030
STABILIZATOR DE TENSIUNE?

la ntrebarea din
titlu este "da". Pare sur-
dar vom
analiza cu cir-
cuitului integrat n lucrurile
se vor
Principial , TDA2030 nu cu
nimic de oricare alt amplificator
deoarece, ca .. ru-
dele" clasice, consacrate n dome-
niu, poate fi alimentat din
sau de tensiune,
cu tensiuni
la are o amplificare n
- mare (aproxilT,lativ 90
dB), caracteristica ge a
este cu
cea a unui circuit PA741 , imped-
de intrare (n jurul
valorii de 1 Mn). de
etc. prin ce
de celelalte sau, mai exact,
ce caracteristici mai deosebite l-ar
recomanda pentru ' o
cum este cea din titlul
ac;.estui articol?
In primul rnd: n de
de putere (12 W -
14 W) n care este folosit cu pre-
el absoarbe un
curent important n din sarcina
care o de obicei , un
difuzor. Aceasta conduce, evident,
la o concluzie circuitul
analizat are o de
fOp,rte sub 0,4 n.
In al doilea rnd: din concluzia
se deduce circuitul
are capacitatea de a debita de a
absorbi prin sa un curent
relativ mare '(maximum 3,5 A).
In al treilea rnd:
o de tensiune de
cum s-a mai
prezentat n acest amplifi-
cator va lucra la fel de
bine ca un circuit integrat -
de tensiune cum ar fi, de
exemplu PA723 sau cele din seria
7&XX (7805, 7809, 7812 etc.).
In al patrulea rnd: este pre-
din cu
precum cu
la la
ceea ce I pentru func-
n regimuri mai "dure".
TDA2030 poate opera la
cu valori de de
la 3,5 A, el nu are capacitatea de
a disipa o putere mai mare de 5
W, ca inter-
nu
drastic curentul n men-
amplificatorul n aria de
Ing. Mihai-George CODARNAI
radiator,
curentul la este mic. De
aceea se montarea sa
pe un radiator de eficient,
chiar pentru mici la
mai ales el, oricum, are
un consum relativ
mare - de peste 1520 mA (dar nu
mai mare de 65 mA).
Mai trebuie faptul
circuitul are o tensiune de offset
mai mare dect amplificatoarele
uzuale (de aproxima-
tiv 20 mV). ceea ce nu I face reco-
mandabil mai preten-

In continuare vom prezenta
simple n
TDA2030 este utili-
zabil ca stabilizatof de tensiune.
Schema din figura 1
un stabilizator de tensi-
une Valoarea tensiunii de
Uo este de tensiunea
Vz a diodei zener DZ1 de rapor-
tul dintre valorile R2
.R1. Astfel: Uo = Vz(1 + R2/R1)
In cazul de pentru Vz = 6,2
V R1 = R2 = 10 kn, va rezulta o
tensiune la de 12,4 V.
(Continuare n pag. 32)
'," .11 ..,' .. - r.'- ......
... II< ....,JD'.I
,
,
"1 S\' '12 4'JI

.. t,P1uhbil1:Z1rt ,.
'.1.

,
,
,
,
,
.
,
,
.
,
,
...........
U. e:2 ;
:r i
I OY:
.---+-"..AI'-'1 _ _ rl
...... i
-;
i
".12 'fii! UD
eSlI
lESIIIE i
114 O\r .
lti r-fC54
'"-_ .... ...." !
-= ':" :
. ' . ... ... _ ... _ .... .... ,"_ ... _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..
TEHNJUM nr. 2/ 1998
,
,
,
,
,
,
OYl


.7'OuFmll i
:1
..... ;
, ,
, .
_ .. _ .. _ .. _ ... _ .. -... _._ .. _ .. ....... ...... .. _ .. _ ... ...... ..... _ ...
\
________ ______________________________________________ __


n schema pre-
se poa-
te face
toarea
nlocuirea
condensatorului
C118 de la ie-
tunerului
de ultrascurte
cu un filtru ce-
ramic de 10,7
MHz ce poate fi
procurat din co-
Legarea
se face astfel :
1 (punct colo-
rat)-+ IN ,
2-+GND, 3-+
OUT; desigur,
IN OUT se
la C118,
scos.
Eventual, pot fi
nlocuite tran-
zistoarele T3,
T5 T6 cu tran-
zistoare sEllec-
tate cu amplifi-
care mai mare
dect valorile
uzuale ([3 = 50).
o mbu-
a cali-
de recep-
ve: semnal mai
curat,
mai a pos-
turilor
tate. Y03 OOV
I
-
I
,
l '
,
('0'

T1
BF155
RIO)
2.21Cn.
T2
BF2SS
( 1t0
....
12 _68
02
EFD11S
RlI'
(1O?! ir 4".),;J
,

C"'
RlOl 47pf t-- :
(7 fI';;

t'I01
OI'.
S.6pF
I
l lOO C'O!:

.
/
/
I
R,O!
210A
:
! (l0f
lIpF
(m
.... j.!!!
'00...... (111
/ .". >--
:
L102
I
[T '. I
t,o,
CV2
01 I
BB139 /
I
.(111
-.oGnf
r'------
h, CI Il n (
(6
.,.;;
---.................... All
5""-'
5\11'l
S"'l)
nI(".
"t---
I 12
I
01'
BA24} J
Lf
R2
111 '7A

IlIIn.
-
rr->
f nl
Bf 255
0.5
RS ll6


'11<>.
(15
'7nf
),$
r- ,:''ll?) T12
L \b Bf254

12 ...... '
114
Z2IlII..
-
n
03 R
BF25s O'
[FO 115 ,:
Rm
470 ..
OI.
ORDl
.(I21.;o;L
"nF:".
11 '/
..
4, 5
, -
--
-
8
R'C
llC
!O(T)
;: 0,1)1
I
TEHNIUM
____________________________________________________________
14 :l.C\2l
IIA 470pF
013. .. 15 lN4oo1
r----
06
-- -- - EFO 115
1 '. I Tr.3a2
.---i'-
_lO4[ I
mA. L (le;
"
1.
009
OI';
6
H ,'. 474
- - f..- - l T5 I\F2S4 ...
I BF2S4 c) I "
-. "pF
I
07
-1 t IEF011S
I
.
l'lj 1-\ I '!.J P I
rm -lr.! I )s 004 '-'
I I I 21"' r --
L.- J 0,1
L-- J ...- RllS
f- - -- - - ll<A
lfW
II):K
"II(.,.
1
301
- -:31;r !
47<1' RlO/.
>,Z03
r.
t
015 -
f
noiA
fH
'!\:'

RlOl
1'"
RlOS
1,l11n
FH OI
:
014

511
2
;
1
9
13

..... . D12
.. PL6V2Z
')%5
fIOR ..... INREGISTRARE
100 ...
I

012
flDA

(
k
B
@

E
BEC Eac IE(
A(laO Bf254 Bem SUUO

BF255
HOTA:
1: (OI1IJTATOlRUE StiT fiGURAT! IN POIIT .... 1fW.
. 2: TEIISlH..f SNT FARi. SE_l FATA
DE PUNCT .... A SINT EXPlmAIE IN I.<ll)l
l: T0I51lJNLE PENTRU (,AIIA UI SIHT I'IASlJAAT(
FAlA DEPUNlTLA. B.
7f. 2/1998
05 I&!
fF0107 P"
r -- .
II!!. .. II),.
1-1 ro." I 15""
.... _J
L Tr.303
1, '
I
Jl407i ,tO!t.a.
1,8 V
!
Al\)
ISI\n. : (114
10""
Rit,.; lan.

100 OF i
IOV
1,5
__ ./:'YI6V

4.1 N 4001 rr----'
(410
nnF
010

nnF
011
(411
llroF
.09
"Da
,.. (411
Z20F
INCHIS o
SCHEMA ELECTRICA
A R.R. ULTRASON
P 23148"000
JJ;)( 1165

I -Z2Q\'
:: 5QHr
Tr.l
1
II
____
AVERTIZOR VOCAL
C
onform denumirii sale,
avertizorul vocal
o la
sarea unui buton. Dispozitivul este
destinat nlocuirii clasicei sonerii.
Montajul un mesaj
prenregistrat digital (cu
de de 10 kHz):
CAUTAT.
Inteligibijitatea "vocii "
este pentru alte apli-
scurte mesaje telefonice,
de metrou etc.
desigur, sisteme care
vorbirea de o mult mai
calitate, dar ele sunt greu
accesibile amatorilor din cauza
costului a lor, unele
nglobnd procesoare specializate
sau chiar calculatoare. Cu minime
avertizorul prezentat
poate constitui un periferic pentru
Ul'l calculator personal.
Intr-o. memorie EPROM de tip
2716, de capacitate 2 K x 8 se
poate stoca un mesaj cu durata de
1,p secunde.
In repaus, comutatorul
K1, normal nchis, ' men-
CI2 CI4
resetate, n timp ce bistabilul RS
realizat cu din circuitul
CI5 generatorul de tact
de 10 kHz (vezi coperta
La butonului pe o
mai mare de 1,6 secunde,
ncep incre-
menteze
citirea memoriei EPROM C11 ,
cnd bitul 011 semnali
prin
trecerea n HIGH.
n acest moment, circuitul bas-
culant bistabil RS genera-
torul de tact la o
nare a comutatorului K1, cu
ca butonul fie n
repaus.
Pentru a realiza conversia para-
Iei / serie, se circuitul
CI3 cu rol de multiplexor. De la
acestui circuit, semnalul
este filtrat cu ajutorul
C6 intrarea amplificatoru-
lui de Semnalul
audio va fi redat de un difuzor cu
randament bun, cu puterea
de 2,5 VA.
Pentru reglajul avertizorului, se
alege R7 pentru a avea
de tensiune egale pe
tranzistoarele T3 T4; pe cablaj
s-au fizic rezis-
prin nserierea
se valoarea pentru
R7.
alege apoi R2
pentru ca generatorului
de tact fie de 10 kHz 200 Hz.
Ing. Victor DA VID
Consumul mic al montajului jus-
alimentarea acestuia dintr-un
redresor nestabilizat cu transfor-
mator de sonerie. _
Bibliografie
J.C. Anderson "An extremely low cost
computer voi ce response system", BYTE,
februarie, 1981
J. Ardelean, H. Giuroiu, L. Petrescu,
Circuite integrate CMOS - manual de uti-
lizare, Editura 1986.
TEHNIUM nr. 2/ 1998
______________________________________________________ .110me7010FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:la0Bsee0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:109BgeeeFFffFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfF79
:1008A800FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFb0


:lee0D000FFFFFFfFFFFcF.FFFFFFFfFFFFFFFFFFF39: ! \l81


;!001SeI0BFEDrA$2PFFDFFED4BFEDFFF5697FF7F!D
11001geeSFFFFFFFFF7FFAAFFD7FFFD57FFFFFEADFI

:lo01iea01FSF3SZ9018FCEIE756a171FJ870621339
: Iae2Beee507FfE1878F0FIE0E2FaFFFFFFFfFFFl82
o: 10021Be0EIFFFDHFF
o
FFfFFfI' FFFFFFFFnFFHFCE
:13022ceSF'FFFFFFFFFFFF.FFFFFFiFFffFFFFFFE2


I 18025B0SFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFAC

:11027BBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:lU0280e0FFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfF7E

:10B2A00BFFFFFFFr.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
II00210.aFFFFFFFFFFFFFFFFffFFFFFFFFFFFFFF4E
:1062C800FF943SlE08C318J9SA5695FFDEFFEFFF97

:lBB2Eale70E38b3E7081JF814E7D8711@a63D70B63

:IQ8308e030&IS6FCC30EF047EFI38!6Bb3BC2IC3Cb
: 10031800BEllF3F9C58071Ffge439E1IEFF9871895

,
I 18a3.aa0S7J57f.CF3DAlI38F787FFFFFFCF87AfEl

:1113688'FFFrFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:18831.8.FfFFfrFfFFfFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFF8D


:laelAeeeFFfFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFDEIFFFFFF73
: 1 me3JO!ieFFFFFFFFFfFF;:FFFFFFFFFFFFE85AI4IDA
:1B23CI08FFF7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD97
Ilee3DzeeSFFFFFFFFFFFDFFFFFFF,Frr'fFFFFFF0D

:lS03Fe.87fFFFFfEFFFFFFFFFFFFFFFF6FFFJFFFZe
:
:lBB4IaeeFFFFFFFCAFfFEFFF57FFS7FFD7FFFFFFC7

IIBa43980FFFF9FFFFFE1FFFaFFFFFF5AA3FFFFFF48 -
:IB8448aBFFFF9IFFFFFFEFFFF7FFEFFF7ffFFFFFC8
:1114seleFFfFFFFASFFFFFFFF67FFFDFFFFFFFFF9A
:laB46Be8FFFFfFFFFFDFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFBC
:J9947ee0FFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC

:ISB49000FFFFFFFFfFfFFrFFFFFFFFFFFFFFfFFFoC
:IBB4A0IBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFSC

: 1004C89BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFfF3C

:1014EBBIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFIC

: 100SBI00FFFFFFFFfFFFF.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFJ
:lS0S1ZBeFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFfFFFFFFFFFEJ

:18aS3IB8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC.


:10B56BB0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9J
:188578eBFFFFFFFFFFfFFFFFDEeF.B7FF7FFFFFF73
1110588B0FFFFFFFFFFfFFFEi8IFFFFFE8bJFFFFFC'
110BS9B80FIJFFFfFFFFFFFFFFE3FFFFFfC6E3FFD86
: 1015A0IBE1FfFFFFFFFFE6E31BCE1F&IIDPFFFjFA&

:luasceuaaIFBECI7C7C8FCIF83E87F1ISlfB9C8F74
:19aSDB.IC.78aF8eFS78lfa9COFABCI3FIISFI7CFl


'oi e861l18i1eFi13F a 1 F 81 FIII fC6CFFIIII Efl3H1IE0'3F&9:2
:lee6SBIIIFFS1F03F8IFIIF83tBlF8SEe383FB3C38
0;10866IeeefEBFEBFEIF82EI3Fe.S1F83EI7F178E37
:IBB67Iee9FC9CB4CB6Cl2BFEBBC8FCBlFFJEIF40a9

:lZ069.aOfFFFFFFFFFFFFFFFfFFfFFFFFFFFFFFF6A
:IBB6Ae0BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFF5A

:1886C0BDFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFlA

:IBm6Ee0eIFFEn06FESDFF7AF4FFE1FFEEBFFFFfF94
lee6FeaaFFFFFFFFFFFFFFFFF9FIDBlFll1D99911 1

: 180? UIBelF 111'1 re: I21FlllEe3F 81 JF1l993F099JEm A'
:lU9121l007CF8JF097FeFICI981FIJ9BCBFIF83EISI

:IB074eea1C7C07C3EllFE03625617E1A737EJElEIDS
JI087501l0E3EIFIlFI83'239838FFFFFFFFFfFFfFF91
: leQ7 U08FFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99'
:lm077B00fFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
110378018FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:lee7gee.FFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFfFF69


:lZ07ce8eFFFFfFFFFFFFAFFFFFEFeFFFFE7BBFFFS9
I 18170lDB87FIC78S8FFEDFFFF786FfFFFFFeFFFFF9
:lea7EeeefF5FFFFIFEFFFF9FFFF727fFFEFFFFFF9F

: 0el!II111S81FF
Avertlzor vocal: EPROM-ulul
TEHNIUM nr. 2/ 1998
______________________________________________________ _
TERMOMETRU ... SONOR
C
onstructorul amator nu dis-
pune la nceput dect de o
de componente, cu
care trebuie se descurce. Cu
efort, att fizic, ct intelec-
tual , el se poate descurca n
lipsa unor instrumente de
profesionale, construind fie apa-
rate cu fie cu indi-
suficient de precise.
In general , pentru
temperaturi i se un ter-
mometru cu alcool sau mercur,
simplu ieftin de realizat , dar care
trebuie citit iarna, pe ger, cnd
geamurile sunt nflorate, iar
"frige".
Montajele prezentate mai jos
sunt la fel de ieftine de rea-
lizat, sunt 1 00% ecoloQ.ice, permit
temperatunl la distan-
iar pentru determinarea ei nu
se folosesc nici microampermetre
fragile, nici digitale scum-
pe, ci o
Ca dezavantaje amintim fap-
tul o de ali-
mentare de +5 V nici
unul dintre montajele prezentate
nu are
Sunt trei de a efectua
folosind

a) prin compararea a
sonore, una care
cu temperatura, iar
de un oscilator
variabil etalonat (metoda com-

b) prin compunerea celor
(metoda
c) prin echilibrarea unei de
n curent alternativ (meto-
da
Am folosit un circuit de tip COB
404 E (6 invertoare TTL) ,
faptului el tot ce este
necesar sub un singur
permite un curent mai
mare la dect o
CMOS astfel putem folosi n
o telefo-
de 56 n ca instrument indica-
tor. Cine nu acest circuit
integrat, l poate nlocui cu porti
NU cu COB 400 E sau trei
(COB 410 E) , .cu porti SAU-
NU COB 402 etc. In acest caz,
toate unei porti vor fi
legate n comun vor conta ca
urla (fig. 1).
In toate montajele am folosit un
termistor cu coeficient negativ de
de uz general (cu
marcaj verde), a
este de 510 n la tem-
. +5Vo--.,
116 cos 404 E c> 114 cos 400 E = 1/3 cos 410 E c> 1/4 cos 402 E
Fig. 1
Praf. GylJrgy GyDRFI-DEAK, Jibou
peratura camerei (25C) . Am
o valoare de 1,2 kn la
OC de 1,5 kn teoretic) una
de 68 n la 100C de o va-
loare de 14 n din calcul).
Primul montaj (fig. 2), ce se
pe metoda
generatoare rea-
lizate cu cte trei inversoare.
Acest tip de oscilator o

cu un factor de umplere de 0,33,
cu f = 1/3 . R . C, unde
R se n ohmi , iar C n farazi.
Astfel, nseriem termistorul
cu o de 560 n, la OC
montajul va genera un semnal de
circa 800 Hz, la 25
0
C unul de 1,5
kHz, iar la 100
0
C va urca la 2,5
kHz, ri care pot fi
decelate de urechea
iar scala de temperaturi,
este mai ntre O
35C, n zona de interes maxim.
celuilalt oscilator vari-
ntre 800 2000 Hz.
Ca temperatura, se
termistorul se
cu conductoare la
montaj, se se
comutatorul K pe
1. In se va auzi un sunet de
o oarecare. Se trece
Th
cuc,
telefonicA
>5<0
Fig. 2
TEHNIUM nr. 2/ 1998
______________________________________________________ .. " IIIIIIIIIIIIIII
comutatorul pe 2 vpriind
se
unui sunet de

Cnd cele sunete sunt
identice, se de pe scala
n prea-
labil) temperatura
Cu titlu de curiozitate, voi aminti
aici metoda poate
Rl
560
+5Vo--.....
R2
Cl
220nF
820 P lk lin.
C3
fi pentru a construi un
voltmetru cu
folosind n locul traductorului de
un convertor tensi-
realizat cu tranzis-
toare (cel realizat cu TTL are
o prea de intrare).
Dezavantaj: amatorul va regreta
nu o a treia
uneori vor fi ocupate
C3
100nF

telefonica.
> 56Q
Fig. 3
R3
Ik lin.
R4
Ik
CI CDB 404 E
CI-C2-IOOnF
R3=R6=2k2
Fig. 4
TEHNIUM nr. 2/ 1998
vrfurile de ast-
fel nu va avea cu ce mane-
vreze
metoda
oscilatli armonice ca pro-
rezultate "ca la carte", ne
amintim orice dreptun-
poate fi ca fiind
rezultatul suprapunerii mai multor
sinusoidale. Ne putem
descurca cu schema din
figura 3, pozitia poten-
tiometrului pentru care, n locul
vacarmului de pocnete,
se face brusc (aproape), ca
apoi, vom continua rotim,
haosul precedent. Ca -
la montajul precedent, scala se
n prealabil.
Cea de-a treia (fig. 4) ,
inversoare
pentru a genera un semnal drep-
tunghiular simetric de
iar celelalte patru sunt
grupate cte ca
separatoare, permitnd de
curent alternativ un
curent mai mare a,tunci cnd se
mici.
n cazul de n toate cele
patru ale avem doar
dintre care R1 (510 n
la 25C) cu temperatura,
R2 = 1,5 kn R4 = 1 kn sunt fixe,
iar R3 este lln cu
variatie de 1 kn. n momen-
tul cnd ntre valorile pieselor ce
compun puntea are-loc egalitatea:
R1 . R4 = R2 . R3.
spunem puntea este n echili-
bru, punctele A B sunt la
potential ntre ele nu nici
un curent, deci n casca
T de 56 n nu se va auzi nimic.
Ca urmare, pentru ca
temperaturi trebuie
prin variatia poten-
R3 (1 kn, liniar) mini-
mul sonor valorii
termistorului R1 astfel vom
grada o de temperaturi, de
unde vom putea citi ulterior va-
loarea
Folosind se pot
diferite mon-
tnd n locul lui R2 diferite capa-
etalon, iar n locul termistoru-
lui R1, condensatorul de valoare
n acest caz:
. Cx = Ce . R4/R3, unde Ce este
capacitatea etalon. -
__________________________________________________ ___
,
R
eleul electronic prezentat
n fig. 1 avantaje
nete de unul clasic:
fiabilitate lipsei
pieselor n a con-
tactelor mecanice, reglare
dimensiuni reduse.
Comanda regulatorului se ba-
pe CI-[3A723
(stabilizator de tensiune), cu dis-
punerea terminalelor structura
de principiu indicate n fig.
2. Acesta permite un curent de
de 150mA, care poate fi
din de aluminiu cu grosimea
de 1 mm, care este ca
radiator pentru disiparea
Carcasa va fi att pentru
mpotriva a
corozive a mediului, ct
pentru a izola electric corpul tran:
zistorului de eventualele atingeri
u

[
12
1. BAT OII[
R2
- llV ...

14,SV
CI
BA
R3 c::
723
:
470
:
.... ...
Fig. 1

V+
I
Ing. Nicolae SFETCU
cu masa (tranzistorul se va monta
pe prin intermediul unui
strat izolant de _
Bibliografie
73 Magazine. 1977
R. Rpeanu. Circuite integrate analogice.
Ti
2"2063
......
h.
c
B
: :1
R4
)IIM
51
:...u. 01.
c
lH4007,j ..
ru-
"Mii
.
L2
i .... 1.1<1:
Cl
loF
.....
co""
Ne 1 14
eL 2 13
crescut prin folosirea unor tranzis-
toare externe. Terminalul (V ref)
o tensiune de
de 7,15 V. n montaj. Vref sta-
tensunea de pe
intrarea neinversoare (IN+) a
amplificatorului de eroare al CI, n
timp ce pe intrarea inversoare
(IN-) se o fractiune din ten-
siunea de la regulatorului,
prin intermediul rezistentelor R1,
R2 R3. Semnalul de eroare
rezultat este amplificat cu ajutorul
tranzistoarelor interne aplicat pe
baza tranzistorului extern T1 , care
ca element de
reglare serie. Dioda 01
tensiunea de autoinductie din
de excitatie a alter-
natorului. Reglajul tensiunii la
bornele bateriei (13,8 V) se reali-
din potentialul reglabil
(R2).
es :3 12
Tranzistorul extern se
'pe carcasa montajului,
Fig.2
IN-

Cablajul montajului (stnga) dispunerea pieselor (centru) , iar ansamblul
este prezentat in dreapta
Cl CS V.
IN- 4 11
IN+ 5 10
6 9
IJ- ? 9
TEHNIUM nr. 2/1998
__________________________________________________ .. );1IIIIIIIIIIIEEI
v
V
obulatorul este un aparat
care, utilizat cu
osciloscopul catodic, per-
mite: studiul rezistoa-
relor, condensatoarelor bobi-
nelor n curent alternativ, vizuali-
zarea caracteristicilor amplitudine-
ale circuitelor RLC, vizu-
alizar.ea caracteristicilor amplitu-
ale amplificatoa-
relor etc. Prin urmare, o modalitate
de studiere a circuitelor de curent
alternativ RLC este cu ajutorul
unui vobulator.
a vobulatoru-
lui este de a genera un semnal de

Prin procesul de vobulare se
varierea n jurul
unei centrale. n majori-
tatea cazurilor, ritmul de 'a
este de 50 Hz (ntr-o
generatorului
de la o valoare la
o valoare de 50 de ori).
+15 V
TEHNIUM nr. 2/ 1998
u
Pentru o redare a curbelor
de pe axa X a oscilo-
scopului catodic, de
(vobularea semnalului)
trebuie fie ct mai n
timp, amplitudinea sem-
nalului de vobulat trebuie fie
pe domeniul ntreg al
Valoarea acestei ampli-
tudini poate fi cu aju-
Caracteristici - tensiune
Rs
Prof. Marcel
Liceul .Nicu Gane",
torul unui atenuator continuu sau
n trepte.
n figura 1 este schema
a unui vobulator de

cuprinde trei blocuri electronice:
a) generatorul de
b) convertorul de domeniu pen-
tru tensiunea de U
c
;
c) amplificatorul de curent.
Rezistoare: R1 - 5,1 k.O; R2 - 13
kn; R3 - 7,5 kn; R4' R5' RS - 5,4
kn; R6 - 4,7 kn; R7 - 5,6 k.O; R9 -
56 kn; RlO - 66 k.O; R11 - 510 kn;
R12 - 270 kn; R13 -1 k.O; P1 - 2,5
kn; P2 - 500 n; P3 - 10 k.O; P4-
250 kn lin.
Condensatoare: C1 - 10 nF; C2
- 0,12 flF; C3 - 10 flF; C4' C5 - 150
flF.
Diode: D1 - PL SV2 Z.
Tranzistoare: T 1 - BC 171 A; T 2
- 2 N2905. .
Circuite integrate - C.1.1 -
741; C.1.2 - 565.
Fig. 1
,
, .
________________________________________________ __
a) Generatorul de functii este
realizat cu un circuit integrat cu
calare de (PLL). n acest caz,
dintre blocurile functionale ale cir-
cuitului integrat este utilizat numai
oscilatorul comandat prin -tensi -
une. Generatorul . sem-
nale de forma n figura 2, cu
frecventa ntre o valoare
prin Ra, e1 ' C2'
U7min o valoare obti-
pentru o tensiune U7max'
....-<I-------<l +1 5 V
DV
L....4 ...... _-<:I 15 V
Dependenta dintre tensiunea de
frecventa semnalelor
generate fiind' se poate
realiza liniarizarea sem-
nalului utiliznd ca tensiune de
o tensiune n de
dinte de tensi-
une se la pinul 7 al circuitu-
Il.!i integrat 565.
Fig. 3 - de tensiune
de din blocul de timp
al osciloscopului catodic OT-01.
Cuplajul dintre blocul de timp
vobulator se prin
intermediul unui condensator elec-
trolitic de a flF/25 V. Tensiunea de
U
c
de baza de
timp are valori cuprinse n dome-
niul [-5 V, +5V] . Deoarece 5,5 V
u7 15 V se amplifica-
torul operational 741 pentru
conversia domeniului de tensiuni.
Echilibrarea amplificatorului ope-
rational se cu ajutorul
rezistentei semireglabile P
3
. n
de echilibrarea amplifica-
torului 741 , mai sunt
reglaje pentru convertorul de
Caracteristici _ tensiune tensiune, n scopul limi-
'--____________________ ---' . telor frecventei pentru valorile
b) Convertorul de domeniu pen-
tru tensiunea de u
c
'
Vobulato'rul din figura 1 este
conceput pentru a fi comandat de
tensiunea bazei de timp
de osciloscopul catodicOT-01 .
tensiune se obtine ntre
punctul de conexiune al rezis-
toarelor R226 R227 circuitul
extreme ale tensiunii de
(fmin se cu semi -
reglabilul P1 ' iar f
max
cu ajutorul
semireglabilului P2) '
c) Amplificatorul de curent
Pentru ca semnalele de
furnizate de generatorul de functii
amplitudinile calculate
frecventa trebuie ca rezis-
tentele de ale lor (4
9) fie mari.
cont de conditi e,
sarcina de la (9) este for-
din tranzistorul compus T 1 '
T 2 care este conectat ca repetor
pe emitor. Acest tip de tranzistor
compus se montaj super
- G. Avantajul acestui montaj
de cel al unui montaj Darlington
n faptul pe o
mare de intrare un
mare, o g sub-
stantial de cea a
tranzistor (gg1
gg2) '
La intrarea amplificatorului de
curent se un atenuator conti -
nuu realizat cu potentiometrul P 4.
Alimentarea vobulatorului din
figura 1 se cu ajutorul
unei surse duble de tensiune sta-
(figura 3) .
Transformatorul de alimentare
trebuie furnizeze la
secundare tensiuni
de 1a V, la un curent maxim de
intensitate 100 mA.
Rezistoare: R1 ' R2 - 1 ,a kQ.
Fig. 2 - Forma semnalelor generatorului de functii cu pE 565
TEHNIUM nr. 2/ 1998
__________________________ ---'_'.l:ltJ;Oi,li'
Condensatoare: C1 . C2 - 1000 f.lF;
C3. C4 - 33 f.lF; CS. C6 - 680 >lF.
Diode: 01 . 02 - PL 16 l ; P1 . P
2
- 1 PMOS.
Tranzistoare: T 1 - BD 139; T 2 -
BD 140.
Redresarea tensiunilor alterna-
tive se cu ajutorul
redresoare 1 PMOS.
Circuitele de stabilizare a tensiu-
nilor continue sunt formate din c-
te un element de (diodel e
lener PL 16l) cte un element
repetor (tranzistoarele T 1 T 2)'
Caracteristici
Caracteristicile acestui vobulator
sunt:
- domenlile de vobulare con-
I - (80 Hz - 1,S kHz) , II -
(1 kHz - 20 kHz) ;
- valorile extreme ale tensiunilor
semnalelor la (4
9) furnizate de generatorul de
U9L = -0,1 V, U9H = 4,S V,
U4L = 3,S V U4H = 14,S V.
- domeniul tensiunilor de coman-
(-S V, +S V).
Semnalul la (4) a
generatorului de poate fi uti-
lizat pentru sincronizarea
a osciloscopului catodic. -
Blbllografle
C. Gazdaru, C. Constantinescu, ndru-
mar pentru electronisti radio televiziune,
voI. III , Editura Tehnica, - 1987.
M. Ciugudeanu Circuite integrate
liniare, Aplicatii , Editura Facla,
1986.
Rpeanu R. Circuite integrate ana-
logice, Editura 1983.
1. Ristea, CA Popescu, Stabilizatoare
de tensiune, Editura
1983.
150Q
L,r .
TEHNIUM nr. 2/ 1998
o
Schemele cir-
cuitelor imprimate
care se utilizeaza
la reali-zarea vo-
bulatorului : -
Sursa de
tensiune stabi-
(dreapta),
iar generatorul de
functii conver- '
torul de domeni u
pentru tensiunea
de u
c
(n centru) .
'. . . .
. ..
L
o schema care
se utilizeaza la reali-
zarea practica a vobula-
torului : -
Circuitul imprimat pen-
tru amplificatorul de
curent (dreapta) .
---,"
P
10 KO
lin.
(-)
..
..

..L
e

.. .(+)
,
0
APLICATIE
Vizualizarea caracteristicii de a
unui circuit ALe serie cu ajutorul vobulatorului
Montajul din figura permite vizua-
lizarea caracteristicii de a unui circuit
RLC serie. Anvelopa a caracteristicii
curba de a circuitului. L, r
- cu 1000 spire cu (din
trusa de pentru valorii
R permite calibrarea axei y a oscilo-
scopului catodic n de curent. _

\

_3ijieljll'jlB,JM.1111y..
VERIFICATOR DE IONIZARE

influentei ca-
racteristicilor mediului am-
biant asupra organismelor
vii, n special asupra meta-
bolismului uman, s-a materializat
prin realizarea unor constructii
pentru crearea conditiilor optime.
Majoritatea de pro-
a mediului ambiant
resc anihilarea surselor poluante,
favoriznd coeficien-
tilor relative, de ionizare
precum a
atmosferice, n limitele necesare
sporirii randamentului bioreactiilor
umane. Concentratia medie de
2x10
3
ioni negativilcm
3
depinde
de conditiile meteorologice,
topografia locului, de gradul de
urbanizare, de nivelul
ntreprinderilor industriale etc.,
putndu-se reduce la 50
loni/cm
3
, n functie de deplasarea
maselor de aer.
Constatarea eficientei func-
aeroionizatoarelor, a hidro-
ionizatoarelor, precum a altor
constructii similare destinate
raportului ntre can-
de ioni de diferite
pentru atmosferei de
ionilor electropozitivi,
care influente negative
specifice mediilor nocive descrise
n articolul "Aeroionizator porta-
bil", publicat n revista "Tehnium"
nr. 7 din anul.,1974, devine
considernd indicatiile optice
furnizate de aparatul a
este
n fig. 1.
Fig. ,
Cl
4.7 ... 1'"
R4
2501<
RS
1K
Aparatul este un detector de
a atmosferei
din amplificatorul opera-
tional
1
, caracterizat prin factor
de amp ificare impedante de
intrare apreciabile, necesare pen-
tru sesizarea slabi, sta-
n circuitul electric format din
captatorul W carcasa a
montajului , urmat de amplificatorul
bipolar, n componenta sunt
incluse tranzistoarele T 4 T 5'
montate ca repetor pe emitor,
avnd drept diodele elec-
troluminiscente O, O
2
,
Captatorul W, reprezentat printr-o
din punct de
vedere electric de carcasa meta-
a aparatului (antena telesco-
a unui radioreceptor portativ
sau o de cu dimensi-
unile de 2x5 cm, sau o meta-
se cu sarcinile elec-
trice predominante n cmpul
atmosferic caracteristic mediului
n care este amplasat. Periodic,
captatorul este de
sarcinile acumulate, fiind scurtcir-
cuitat la masa montajului, cu
frecventa de circa 10 Hz, prin
intermediul tranzistorului T:l'
comandat de multivibratorul nesl-
metric realizat cu tranzistoarele T 1
T 2' De altlel, cum
din schema din fig. 1,
niontajul realizat cu primele
tranzistoare, este un trigger "com-
pletat cu circuitul de reactie pozi-
format din capacitatea C"
rezistenta R3 potentiometrul R ...
prin se modifica
Il
ing. Iancu ZAHARIA
frecventa impulsuri lor dreptun-
ghiulare generate ntre 1 10 Hz
sensibilitatea montajului. Pentru
acestor limite, n domeniul
superior, se va reduce valoarea
R3 sau a C"
iar pentru domeniul inferior se vor
majora valorile C, sau R
4
. Fac-
torul de amplificare n curent, ca-
racteristic tranzistoarelor T, T 2,
va fi mai mare de 50.
Alimentarea a
montajului este de
sursele electrochimice E, E2'
fiecare constnd din cte o batene
de tip 3-R-12, avnd punctul
comun de nseriere conectat la
masa montajului.
Tranzistorul T 6 constituie ntre-
sursei electrice E" fiind
comandat, ca atare, de ntreru-
monopolar 1,. Cnd acesta
este deschis, circuitul electric
exterior sursei Ez este ntrerupt,
iar circuitul sursei E, se
ntr-o situatie deoarece
emitor-colec-.
tor a tranzistorului T 6 este de
ordinul ctorva sute de kiloohmi ,
n cazul de
polarizare a bazei cel aplicat
emitorului, la bornele
re.f:istentei R".
Inchiderea 1"
ne!}ativarea bazei tran-
zistorului TEl In raport cu emitorul
acestuia, prin rezistenta Eg, deter-
minnd reducerea rezistentei
emitor-colector ,Ia o va-
loare practic
Functionnd similar, n timpul
cs
El

TEHNIUM nr. 2/1998
____________________________ ...J_3iiieljllljIB'JM.':I.J,'
impulsurilor pozitive, injectate pe
prin capacitatea C
2
' tranzis-
torul T
3
curentul slab
necesar pentru ataca rea
neinvertoare a circuitului integrat
0
1
, a mare nu
circuitul captatorului W,
cu polaritate cores-
ionilor
din mediul ambiant. Sarcina pozi-
a captatorului va conduce la
deschiderea tranzistorului T 4,
. comandnd dioda - LED -
O
2
, din sursa E1' iar
sarcinile cu polaritate
similar asupra tranzis-
torului T
s
, vor provoca luminis-
diodei 0
1
, de culoare verde.
'Capacitatea C
4
stabili-
tatea montajului , reducnd influ-
cmpurilor electrice para-
zite.
Reglajul al aparatului
n
semireglabile Ra, scurtcircui-
tarea a bornelor de
intrare ale amplificatorului opera-
echilibrndu-I astfel nct
nici una dintre diodele electr,olu-
miniscente nu impulsuri
optice.
Multivibratorul nesimetric rea-
lizat cu tranzistoarele T 1 T 2'
poate fi construit pe baza cir-
cuitului integrat PE-555, adaptnd
montajul a
este n fig. 2, iar n
circuitul integrat
T12
eC109
T1Q
OC107
O
2
poate fi nlocuit cu montajul
echivalent multivibratOrului inte-
grat, a
din fig. 3. Acest montaj,
realizat prin completarea circuitu-
lui integrat 0
3
, de tip COB-400 E,
cu cteva componente discrete,
ntre 8 12 mA, cnd ten-
siunea de alimentare se
ntre 4,5 16 V.
Pentru amatorii care
realizarea aparatului n exclusivi -
tate din componente discrete,
n fig. 4 schema elec-
a unui montaj
echivalent amplificatorului ope-
integrat de tip PA-lOg.
Montajul este circuit de
alimentat cu
tensiunea de 12 V, asigu-
de 45 x 10
3
, reflectnd
de intrare de 400 kilo-
ohmi cea de nu mai mare
de 150 ohmi. _
ce lector
T4 51 TS
Fig. 2

0--c=----<ff
.. ,.

T1I
BC107
7
Fig. 3
5
T25
B
QC'07
T22
QC10Q

"""
1K
Tl!1
T2G
eC10B
QC,;:'?
A33
lBK
-u.:c

TEHNIUM nr. 2/ 1998
STABILIZATOR DE TENSIUNE
REGLABIL

circuitelor integrate
din seria 78 xx, avnd ten-
siuni fixe depen-
de tipul com-
aria stabilizatoarelor.
Simplitatea cu trei ter-
minale face aceste circuite simple
sigure n explotare.
Un circuit integrat, tot cu trei ter-
minale este LM 317 T. Spre deo-
sebire de cele cu tensiune .
acest circuit poate regla continuu
tensiunea de n limitele date
de constructor.
Pentru curentul maxim indicat
de catalog, circuitul va fi
cu un radiator de 2 x 50 x 50 mm.
Cu acest circuit se poate executa
un stabilizator de precizie reglabil.
Reglajul este asigurat de un
liniar montat ntre
minus terminalul 1. Tensiunea
de este ntre limitele 1,5
minim 12 volti maxim.
Montajul este simplu cere
putine piese (vezi fig. 2):
rezistente trei condensatoare.
Potentiometrul de 1 kn este pen-
tru reglaj. Dioda 1 N 4004 (sau
are rolul de stabi-
lizpre a tensiunii pe terminalul 1.
In privinta reglajului , reco-
tensiunea
de cu R1 de 10 P
tensiunea este de 1 ,5 volti. In
cazurile de tensiune sau
tensiunea pe terminalul 1
este mai cu 1 ,2 volti. Acest
parametru este asigurat de dioda
1 N n paralel cu rezistenta R2, de
100 n.
Pentru precizia tensi-
unea de alimentare tre-
HA Trans1llfl11alOl mlsv 16VA
2Rl Rl 1001vn O,2SW
3R2 R2 100 Ohm O,2SW
4R3 R3
68 0Ivn _

s{;1 Condensa1or CI 470 microf 25V
&e2 C2 100 ' 16V
147 maoF TANTAlI
rC3 C3
470 16V
8{;4 C4
100
16V
9.p Potentiometru 1000 0Iun
10.!) lN4004
n.pM Pun1e lPMl l00V llmnA
lHr Trarrzislor 2N 300S
Integral LM 317T
buie fie:
U2 = U3 + 1 ,2 volti (pentru U3 =
10 volti , U2 minim = 1,2 volti).
101
... 1
..
"
2 1:
-1
3
1 - reglaj 2 - 3 - Intrare
U2
* Se monteaza pe radiator
Circuitul LM 317 T un
curent maxim de 1000 mA (cu
radiator). se extin-
derea curentului stabilizat (mai
mare de 1000 mA), se va executa
adaptorul din fig. 3, montnd un
tranzistor 2 N 3055 pe un radiator
aluminiu 2 x 80 x 100 mm.
In ambele cazuri , transforma-
torul trebuie fie de o putere
Pentru primul caz, la U3
= 12 I = 1 000
sectiunea tolelor este de 4,2 cm ,
care corespunde la o putere de 16
VA. C
Ioan 'POPOVICI, Cluj-Napoca
Pentru cazul al dolea, transfor-
matorul va trebui asigure
curentul maxim cerut.
Puntea redresoare pentru primul
montaj poate fi 1 PM 1. Pentru
montajul al doil ea se va alege
puntea curentu-
lui necesar.
Filtrarea tensiunilor U2 U3 s{!
va face cu condensatoare polari -
zate de minimum 470 j.l F.
Condensatorul C2 trebuie ales cu
(recomandabil cu TANTAL.
Deoarece 100 j.lF cu TANTAL se
mai greu, se va putea
monta de 47 flF.
Montajul PQate fi executat pe un
circuit imprimat, pe care se vor
monta toate piesele ct mai dega-
jat de radiator.
P este de 1 kil.
EI trebuie fie stabil n timp la
de el depinde stabili -
tatea tensiunii de Cine
poate procura, potentiometrul cu
mai multe rotatii finete
a reglajului. EI trebuie
fie liniar. se o tensi-
une la se va
valoarea potentiometrului (Ia
tensiune) se va nlocui
potentiometrul cu o
de plus/minus 1 %.
Real izat cu atentie, stabilizatorul
de la prima alimenta-
re. Circuitul integrat L M 317 Tare
un consum mic pe terminalul 1 -
Reglaj. EI este de minimum
14 mA. Pretul mic al circuitului
face folosirea lui.
n cazurile cnd apar fluctuatii la
tensiunea de se vor
valorile lui C1 C3.
LM:ll1
lE
U3
VIN YOUT
e
D
p
ca
Al
TEHNIUM nr. 2/ 1998
_________________ ---, ________ ----J_ ",,):,
GENERATOR DE 22 kHz

prezint un montaj foarte


simplu util pentru cei ce
au instalatie satelit, un
LNO un receiver
model vechi, cu intrare de 950-
2050 MHz dar nu au un generator
de 22 kHz.
Generatorul audio de 22 kHz
este un montaj ce se
pe cablul coaxial ntre LNC
receiver are rolul de a comanda
url comutator existent n LNC, ce
va face trecerea de pe banda infe-
KU (10,50-11,75) pe banda
KU '(11 ,75-12,50).
Montajul are 'n componenta sa
cteva tranzistoare foarte uzuale,
iar atenuarea semnalului este de
2-5 dB (n functie de realizarea
a montajului). Generatorul
propriu-zis este foarte simplu, for-
mat din tranzistoare uzuale
. are o de
aproape de 22 kHz. Ea se poate
modifica asupra con- .
densatorului de 2,2 nF.
Realizare
ntre LNC receiver se inter-
tranzistorul PNP
ce va "chopa" practic, semnalul util
cu o de 22 kHz. La
punerea sub tensiune a oscilatoru-
lui , semnalul de 22 kHz va fi trans-
mis pe cablu, iar LNC-ul va sem-
naliza aceasta prin unui
zgomot diferit de cel din
banda apoi se va trece
la posturilor cont
acum osoilatorului
IN ATENTIA
ABONATILOR
Din motive obiective, indepen-
dent de nr. 10-11-
12/ 1997 nu a Prin urma-
re, ordinea aparitiilor este
toarea: n noiembrie 1997 - anul
XXVII, nr. 303 (nr. 7-9 / 1997),
n ianuarie 1998 - anul
XXVIII, nr. 304 (nr. 1 / 1998).
Editura a societatea de
difuzare a presei RODIPET, iar
vor primi banii napoi.
TEHNIUM nr. 2/ 1998
. .
local al LNB-ului este alta.
De realizare depind n mare
generatorului. Se
poate folosi un spliter din comert
cu o intrare o n care se
T1 T2 cu piesele afe-
rente ntr-o
generatorul.
cont cu care se
este foarte
deci pierderile pot fi destul de
mari, recomand
unei cu peretii argintati iar
montajul fie executat n sistem
SMD, cu ct mai mici
ntre cele mufe: IN-OUT.
receiverul are posibilitatea
unei ce se tra-
duce la (panou spate)
0-12 V, atunci montajul poate fi
amplasat chfar LNC.
Aceasta fenomenUl
de comutare, cnd trec
cteva secunde la schimbarea
nu posibilitatea
se face
manual. Se va face alimentarea
prin LNC.
receivere cu
pentru LNB n mod curent se
Orlando Craiova
numai una.
Trecerea de pe LNBA pe LNBB
se face program abil se poate
folosi tensiunea pentru comutare
generator.
Montajul irepro-
de 4 ani. Pentru
existentei semnalului de 22 kHz
recomand un montaj ce vizua-
Rece1w,.
LNC
+1SV ,+l7Y
altMnt_
LNC
Recel..,.,.
TI
BC171.
8
. B
1()utj
l

+12V
.611
Dioda 1 N4001 are rolul de a transmite tensiunea de alimentare a LNCului
...
ADAPTOR DE
P
entru a adapta un semnal
electric provenit de la o
de semnal cu impe-
relativ mare de (::; 100
k.O) sau pentru alte n
care este unei
mari de intrare, se pro-
pune realizarea unui montaj a
este
n Montajul
perfect n banda audio
(20 Hz - 20000 Hz). iar de
componente electrice folosite este
minim.
. Semnalul de intrare se
prin intermediul condensatorului
C1 etajului de intrare, n grila
tranzistorului T 1. Acesta este un
tranzistor cu efect de cmp cu
canal de tip N, ce avantajul
unui semnal de intrare
folosind un curent de extrem
de redus (de ordinul nanoampe-
rilor) . Polarizarea tranzistorului T 1
este de grupul de rezis-
RS' RS' R4 R2 (care sta-
punctul de
Din drena tranzis-
torului T 1, semnalul de intrare
este aplicat galvanic n baza
tranzistorului T 2. Semnalul de
este preluat din colectorul
de intrare
Impedanla de
Zi = 2.2 MO

Tensiunea maxima. de intrare Ui max = 60 mV
Banda de de lucru Af = 20 Hz 20 kHz
Amplificarea
Raport ul semnal-zgomot
A = cca O dB
S I N 65 dB
Distorsiunile armonice THO s 0,3%
Distorsiunile de intermodulatie TID s 0. 1%
tranzistorului T 2 (tranzistor bipolar
de tip PNP) prin intermediul con-
densatorului C4' Grupul Ra, R7'
C3 concomitent o mic-
de un filtraj foarte
eficient a tensiunii de alimentare
UA' Tensiunea din drena tranzis-
torului T 1 a fost astfel nct
asigure polarizarea a
Ing. Emil MARIAN
tranzi storului T 2. -
Se ca montajul
fie realizat ct mai compact, pe o
de sticlostratitex placat cu
folie de cupru. Pentru realizarea
raportului semnal -zgomot estimat
montajul se
obligatoriu, folosind o cutie din
de fier cu peretii de
circa 0,3 mm. Semnalul de intrare
se folosind n mod obligato-
riu cablu eeranat.
Montaj ul poate fi folosit cu
succes ca etaj de intrare a unui
milivoltmetru electronic de curent
alternativ, ca adaptor de micro-
fon cu mare de
sau adaptor de
-

r-
R7
3_3.
c"
22 .... F/2SV + u. = ... 24V
C .. S
R3 R&
4n h
1 T1 ...
T2 -F'
l'F"

J
BC17/J
c_

.....
+ ( 1 ",rlilJ
> .. 2
..
2.2 ... ;;=
f.=; C2
1'>5
I ,._ I
27_
1 ... F .... :16v
I
-
, 1'14 . 'R ..
( 1 .... :2.71r

--'-
- '-
css
cs"
cs"
.
SEMNALIZATOR DE RETEA
S
chema
este
locului de amplasare ali-
mentare cu energie a
unui consumator.
Elementul de semnalizare al
. la sistemul energetic I
o LED care ilu-
n momentul respectiv.
Celelalte elemente ale. schemei
se grupat pe o
de sticlostratitex placat cu
folie de cupru, n imediata
apropiere a comutatorului K.
Condensatorul C1 o
capac iti care
curentul alternativ de la la o
valoare de circa 12 mA. Dioda 01
a fost n scopul
unei tensiuni inverse mai
mare dect cea maxim
(4 V + 7 V) la bornele LED-uluI.
R1 curentul
Cla Ki
II
I
I Rl
Ing. Emil MARIAN
prin LED n momentul
regimului tranzitoriu ce pri -
conectarea consumatorului
(L = LOAD = consumator) la
. -
, ..
I
SW
220Vca
Cl
1"'"'1-
T '.22uf/63'V<. <.
L
I
-1"'"'
I
OLI
'0/

LeD
OI::'lI r: IN4.,S

TEHNIUM nr. 2/1998
- ________________________ ----'_MM%'
R U EL AGNET: C
c
u impresio-
a comutatoarelor
statice (tiristoare, triace
etc.) cu toate numeroasele lor
relee elec-
tromagnetice nu au
scena tehnicii contemporane. Ba,
nepoatele lor "suple"
(relee reEld) au cunoscut o dez-
voltare n ultimele
decenii. Secretul acestei longe-
tehnice l sepa-
rarea din punct de vedere
electric a circuitului de
de circuitul comandat prin
intermediul contactelor. La aceas-
ta se simplificarea
schemelor de prin posi -
bilitatea unui releu cu mai
multe seturi de contacte normal
nchise/deschise, de asemenea
izolate ntre ele.
In cele' ce ne vom referi
la unul din neajunsurile relee lor
electromagnetice (r:e.m.), pentru
care am conceput experimentat '
cu bune rezultate o de
remediere extrem de Anu-
me, este vorba despre
mare care n general, ntre
tensiunea de (o
UAl cea de eliberare
(UE) ale unui r.e.m. (de
ordinul pentru releele de
tensiune) ce face practic
folosirea ca atare a
[.e.m. drept comutatoare cu prag.
Intre noi fie vorba, chiar pragul
UA semnificativ de la un
exemplar la altul, n cadrul unui
tip constructiv. De exem-
plu, un releu luat la ntmplare din
familia RM12 (tensiunea "nomi-
de de 12 V) a
prezentat o tensiune de anclan-
re UA '" 7 V o tensiune
de eliberare UE '" 2,5 V. Faptul
pragul U A este considerabil mai
mic de valoarea
nu ne prea mult: cu o
n
serie), cores-
i putem reduce sensibil-
itatea n limite destul de largi.
ntre pragul
real UA cel ,:nominal" (recoman-
TEHNIUM nr. 2/ 1998
CU PRAG
dat pentru este
prea mare, e preferabil alegem
un alt exemplar de releu, pentru a
nu avea de a face cu de
pe

Dar, revenim la problema
- ecartul mare dintre U A
UE - neajuns pe care I vom
mai bine prin pri'sma unui
exemplu concret. presupunem
dorim folosim releul amintit
mai sus pentru "supravegherea"
tensiunii E la bornele'unui acumu-
lator auto (conform figurii 1). Mai
precis, ne o
valoare de prag (E
p
) astfel ca:
- pentru E Ep' releul fie
iar
- pentru E < Ep, releul se afle
n repaus
O ar fi
releul prin intermediul unui comu-
tator electronic realizat cu tranzis-
toare. Dar, oare, tranzistoare
nu se poate?
Probabil nu mai zice sigur
nu, pentru tras deja cu ochi-
ul la figura 2, care
se poate. Pentru a
convinge singuri, cu letconul n
alegem, de exemplu:
E = 8 V oi- 14,5 V
de
E = 10 V (pragul de basculare
la "atingerea" de
exemplu, n sens
releul are sarcina de a comanda
cuplarea circuitului de
Fiz. Alexandru
Reamintim valorile UA. = 7 V
UE = 2,5 V. Mai am
utffizat o pereche de contacte nor-
mal nchise ale releului k
r
1' un
condensator t (tatonat experi-
mental) pentru prevenirea autoos-
mobile n
tatea pragului E dioda
O, n anti8aralel pe releu,
pentru scurtcircuitarea tensiunilor
inverse induse n la eliber-
area releului. Restul e .. .
grupuri serie
de diode, notate 0
1
O
2
, ale
totale de tensiune n
direct (u1' respectiv u2)
le
Pentru aceasta, presupunem
tensiunea E a bateriei este
foarte de valoarea de
prag E dar mai
Confornf scopului propus, rei eul
trebuie fie n repaus, dar la limi-
ta de Contactele k
r
1
fiind nchise, putem face
de grupul C, scurt-
circuitate de k
r
1' Insumarea
de tensiune pe releu
Dt. ne conduce la:
E", E.o = UA + ub' de unde
u1 = c. - U A = 1 V - 7 V = 3 V.
Prin ufmare, grupul 01 poate fi
realizat prin nscrierea a patru
diode cu siliciu (eventual sortate
pentru directe ct mai
apropiate de 0,75 V) sau se poate
folosi o de
n direct, cu ct mai
de 3 V. --+
,.----...... - ................ .
,..--------....-................... .
R
-E
I
'---....... -+--................ .
Fig. 1
[ .. :10'1
C
470,.. 02
2200uF
E : .... 14.5'1
o
1114007
Rei
E <!: Ep: releu
E < Ep: releu
1.-----...... -+-................... .
Fig. 2
./
________________ ____________________________ __
presupunem acum tensi- I
unea E peste pragul
E
p
. Releul va ferm, con- I
tactele k
r
1 deschizndu-se. Prin
aceasta, In serie cu D1 releul se
mai grupul de diode
D
2
. Rolul acestuia din este
de a "ridica" pragul de eliberare al
releului , mai precis de a face ca
releul n repaus nu la E
= UE = 2,5 V (cum din con-
struc1ie releul), ci la aproximativ E
= E
p
= 10 V. Aritmetica tensiunilor
ne spune acum:
E ", Ee = UE + u1 + u2
de untle
';'10V-2,5V
- 3 V = 4,5 V.
dv. de a
dimensiona grupul serie de diode
D2' astfel nct de tensi-
une n direct pe el fie n jur de
4,5 V.
importante mai
trebuie n final. Cele
prag uri ale releului (de
de eliberare, "corectate" prin
artificiile cu D1 D2). nu pot fi
aduse perfect la ega1itate cu E ,
ntruct releul ar manifesta Po
de greu de con-
tracarat. n de
scopul "supravegherii" lui E, se va
P
entru ca o apli-
catie a circuitelor bascu-
lante astabile (CBA), pre-
,cum am mentionat n
pag. 8-9, un montaj simplu
care cu LED-uri ,
conform schemei
Pentru
schema cablajelor (scara 1:1). -

-
R. OOu.
TDA2030
accepta ntre ele un ecart de (Continuare din pag. 15)
ordinul zecimilor de voit (u2 ceva
mai dect valoarea calcu- n cazul de la Vz = 6,2 V
Cea de a doua se R1 = R2 = 10 kQ, va rezulta o ten-
la tatonarea valorii conden- siune la de 12,4 V. Intervalul
satorului C, cu att mai de valori recomandat pentru aces-
(valori C mai mari) cu ct te rezistoare este de la 1 kQ
ec;.artul este mai mic. Ia 100 kQ. se o
.In final, o recoman- tensiune se va modifica, fie rapor-
dare pentru cei ce se var tul R2/ R1 , fie se va
ncumet a aplice nlocui dioda zener DZ6V2 cu o
n alta, cu Vz convenabil. Trebuie
prealabil o cu 15 diode cu specificat tensiune de nu
siliciu (de exemplu, din seria poate cobor sub cea a diodei
1 N4000), cu pini sau borne de zener. Practic, este nevoie ca ten-
acces fiecare siunea de fie ceva mai
Domeniul de a mare (minimum 1V - 2V) dect
pragurilor de comutare pentru cea a sursei de n
releele de tensiune va fi ast- tensiunea Vz, deoarece este
fel acoperit, iar experimentarea va ca prin DZ1 circule
fi mult _ un ctrent de miliamperi.
I cititorilor care ne-au I
I scris ne-au solicitat I
informatii tehnice scheme. In I
I masura posibilitatilor noastre, le
I vom expedia cele dorite. I
tombolei vor fi
I in scris vor primi I
I
premiul prin I
Abonamentele se pot face la
I orice oficiu din (cereti I
I cu nr' .41 20.n catalogul I
presei romane).
L. ________ .J
Tensiun.ea de va fi
mai cu 1 V - 2V de tensi-
unea Ua de alimentare a stabiliza-
torului.
Schema din figura 2 (vezi pag.
15) este a unui stabilizator de ten-
siune n care tensiunea
de este
'Prin POT1. Astfel,
tensiunea de va putea lua
valori att sub, ct peste cea a
diodei Zener. Deci:
Uo = aVz(1 + R2/R1)
unde a ia valori ntre 0% 100%
(sau ntr!3 O 1) procentul
preluat ca tensiune de
I eBA


01 02
+12V

R3
l3k ) 33K
Rl \ R4
lk Ik
CI
22uf
11
SC107
OV

din valoarea Vz. cont de
cele specificate la
tensiunea de nu va
putea atinge OV nici valoarea
Ua a tensiunii de ali-
mentare, pentru cea din
din conslderentul ea fiind
trebuie evitat a se
lucra Tn ei. Aceasta
de fapt , a are un
domeniu mai restrns de variatie,
dar pentru a nu compl ica schema
pentru
schemei s-a preferat
ca acest coeficient fie ncadrat
n intervalul dat.
Montarea la ambele scheme a
grupului serie RC de la (R4,
C1) este obligatorie are rolul de
suprima care ar
apare nu ar fi cu
acesta.
Ca practice aceste
scheme pot fi utilizate ca montaje
de stabilizare a unor tensiuni cu
un curent de destul de
mare (1 A, pentru o de
tensiune: Ua - Uo < 5 V evi -
dent, un curent mai mic pentru o
mai mare de 5 V) , ca
regulatoare sau ca mici varia-
toare de turatie pentru motoare
de casetofon etc. -
Bibliografie
1. Ristea, C. A. Popescu, Stabilizatoare de
tensiune, Editura 1983
IPRS Full Line Condensed, catalog,
.
Revista RADIO, nr. 4/1990
TEHNIUM nr. 2/ 1998
.............
TEHNIUM
International 70
RevistiI pentru constructorii amatori
n anul 1970
Serie Nr. 305
Februarie 1998
Editor
Presa SA
Presei Libere Nr. 1,
Comitet de
Ing. Daniel Cocoru
Ing. Mihal-George Codrnal
Ing. Cristian Ivanciovici
Fiz. Alexandru
Control tehnic
Ing. Mihai-George Codrnai
Ing. Emil Marian
Fiz. Alexandru
in
C. Popescu S.U.A
S. Lozneanu - Israel
G. Rotman - Germania
N. & V. Rusu - Republica Moldova
G. Bonihady - Ungaria
Piata Presei libere Nr. 1
Casa Presei . Corp C. etaj 1, camera 122
Telefon: 223-15-30, interior: 1186 sau 1182

Revista TEHNIUM
Presei Libere Nr. 1
68, - 33
Secretariat: Viorica Mocanu
Telefon: 223- 15-30/ 1186
Difuzare
Telefon: 223-15-30/1196
Abonamente
la orice oficiu
(Nr. 4120 din Catalogul Presei Romne)
Director de proiect: Daniel Cocoru
cu din
Amaterske Radio (Cehia), Elektor & Funk
Amateur (Germania), Horizonty Technike
(Polonia) , Le Haut Parleur (Franta),
Modelist Constructor & Radio (Rusia),
Radio-Televizia Electronika (Bulgaria),
Radiotechnika (Ungari a), Radio Rivista
(Italia), Tehnike Novine (Iugoslavia)
Coperta: losefina Ilie
DTP Irina Georgeta
Haralambie, Nadia
Editorul ori ce responsabili-
tate in opiniil or,
formulate n aceasta revenind
integral autorilor.
Volumul XXVIII, Nr. 305, ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate
Reproducerea este cu re
in absenta scri se
prealabile a editorului.
Tiparul Romprint SA
Acest a fost in 12.000 exemplare
TEHN/UM nr. 2/ 1998
DEMAGNETIZOR
E
ste posibil ca un caseto-
fon, chiar
lucreze
Un defect poate fi
resturilor de pulbere
Se vor folosi casete speciale pen-
tru capetelor (tip
"cleaner") sau chiar un mic tam-
pon de n
alcool etil ic sau izopropilic (n nici
un caz eter, tiner sau
organici , ntruct
pot deteriora capetele.
Un alt remediu n
reglarea ambreiajelor.
O
poate fi pe un
flacon curat de 2-4 cm n
diametru: cu minile curate
uscate se
banda, nainte napoi, de 10-20
ori, evitnd ntinderea ei . Nu este
o nregistrare a
benzii "reparate"!
O va fi acor-
sistemului de fixare al capu-
lui universal , azimu-
cu aj utorul unei
benzi magnetice bine imprimate.
Uneori , ghidajul capului univer-
sal e plasat trecerea benzii
peste cap (banda ondulnd n fel
chip) n loc fie fixat inaintea
pieselor polare. n acest caz, se
capul magnetic cu unul
care are ghidajul corect plasat ,
o centrare
(unghiul de azimut).
Demagnetizorul pentru capete
magnetice sau alte piese (ghida-
je, cabestan, mecani sme port-
poate el randa-
mentul casetofonului. Este
G.D. OPRESCU
dintr-un cui din fier, de
circa 5 mm diametru circa 100
mm lungime, pe care se
o bine - carton
de plastic - cu o
de circa 5000 spire, CuEm
de 0,10-0,15 mm diametru.
circa 1000 spire se un strat
de hostafan sau melinex (bune
izolatoare) . Un tub din plastic (din
acelea pentru electrice)
drept de pro-
Un cordon un
fac cu nainte
de folosire, se ca-
setele (sau benzile) la peste 2 m.
Se pune cte o conexiune de
scurtcircuit n paralel cu bornele
cap magnetic pentru ca
tensi unile induse nu
circuitele electronice din pream-
plificatoare. Se la
demagnetizorul apropiin-
du-se ncetul cu ncetul , cu
largi de de
capetele magnetice, a le
atinge piesele polare (care ar
putea fi descentrate din cauza
efectului magnetostrictiv). Se
apoi la o
de casetofon se
de la retea. Se des-
fac conexiunile de care
scurtci rcuitau capetele. Se con-
la redarea unor casete sau
benzi , pe cu nivel redus
sau pauze, o aprecia-
a zgomotului de fond - prin
reducerea rema-
nente a capetelor magnetice.
se periodic, cnd
benzii pare crescut. -
ghida)
ERONAT
W
cap
CORECT
' 5
'5


o
tr
Vpp
CI -1
MMN

-rS
V
C-1-4'1n

560
T3-BO-\3S
T4 -e>DI\aG
C?-


8%.
el 4 --1ooK
MMC451G +S_

+5v
C3
41-",

C4
4"1-n
R8
1390
D1
PL5V6"l
AVERTIZOR VOCAL
CI 5 - M MC C2 -'\" Prezentarea in pagina 18

S-ar putea să vă placă și