Sunteți pe pagina 1din 2

P113 2007- 390,800

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT


1.01-31.12.2007
Bugetul
de stat

Bugetele

Bugetul
asigurrilor
sociale
de stat

locale

Bugetul Fondul
asig.
pentru
omaj

Bugetul

Bugetul Imprum.

Bugetul

naional
Creditele autoritii activitii interne activitilor
unic de
externe
pentru
de
fmanate
asigurri acordate
valorif.
privati
integral
sociale
ministe- activelor
zare
din
de sn
relor
statului
venituri
tate

(AVAS)

Bugetul

Bugetul

Bugetul

fond.
trezoreriei Companiei
externe
statului Naionale
neramAutostrzi
bursabile
i Drumuri
Naionale

proprii
4,)

Transferuri
Total

intre
bugete
(se scad)

Total
buget
consolidat

Operaiuni
fmanciare

-milioane RON
Buget general
consolidat

Sume

(CNADN)

% din
PTB

464.4

2,979.7

136,058.0

-8,949.8

127,108.2

127,108.2

32.5

464.4

587.4

124,300.8

-1,001.9

123,298.9

123,298.9

31.6

76,365.8

76,365.8

76,365.8

19.5

11,654.3

26,319.0

26,319.0

26,319.0

6.7

10,528.8

29.5

10,558.3

10,558.3

10,558.3

2.7

2,776.9

11,598.0

14,374.9

14,374.9

14,374.9

3.7

1,359.0

26.7

1,385.8

1,385.8

1,385.8

0.4

0.4

2,944.5

2,944.9

2,944.9

2,944.9

0.8

29,332.8

15,422.3

46,061.2

46,061.2

46,061.2

11.8

TVA

16,690.7

14,552.5

Accize

11,207.8

VENITURI TOTALE

48,984.6

36,803.1

24,615.6

2,472.1

12,525.9

871.1

79.3

3,816.3

Venituri curente

48,438.5

31,446.4

24,603.9

2,440.2

11,729.4

789.0

79.3

3,722.3

Venituri fiscale

44,916.7

30,142.9

14,664.7

Impozitul pe profit, salarfi, venit i


ctiguri din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii i venit
Alte impozite pe venit, profit i
catiguri din capital
Impozite i taxe pe proprietate
Impozite i taxe pe bunuri i servicii

Alte impozite si taxe pe bunuri si


servici,
Taxe pe utilizarea bunurilor
utilizrii bunurilor sau pe
desfaurarea de activiti

2,445.8

1,306.1

1,306.1

31,243.2

31,243.2

31,243.2

1,304.0

12,511.8

12,511.8

12,511.8

8.0
3.2

189.1

52.0

1.5

242.6

242.6

242.6

0.1

1,245.1

817.8

0.6

2,063.5

2,063.5

2,063.5

0.5

855.7
63.2

121.9

855.7
185.0

855.7
185.0

855.7
185.0

0.2
0.0

Impozitul pe comerul exterior i


tranzacifie internaionale
Alte impozite i taxe fiscale
ContribuOi de asigurri
Venituri nefiscale
Subvenfi
Venituri din capital
Donaii
Operaiuni financiare
Incasri din rambursarea, imprumuturilor

24,490.9

2,408.8

11,672.1

144.3

1,303.5

113.0

31.4

57.2

644.7

4,741.4

11.7

1.4

794.5

408.4
3,113.5

120.0
421.7

615.1

4.4
4.4

0.2
0.2

79.3

39,124.4

-281.4

38,843.0

38,843.0

9.9

587.4

8,810.7

-720.5

8,090.1

8,090.1

2.1

2,240.6

7,789.7

-7,789.7

151.7

911.2
3,021.2

-6.5
-151.7

904.6
2,869.5

904.6
2,869.5

0.2
0.7

35.1
35.1

35.1
35.1

0.0
0.0

94.0

82.1
0.0

464.4

2,416.2

2,445.8

2.0

35.1
35.1

30.5
30.5

4/23/2008

Bugetul
de stat

Bugetele
locale

Bugetul

Bugetul Fondul

Bugetul

asigurrilor

asig.
pentru

naional
unic de

sociale
de stat

omaj

asigurri acordate
valori
sociale
ministe- activelor
de sn
relor
statului
tate
(AVAS)

Bugetul Imprum.

Bugetul

Creditele autoritd activitii interne activitilor


externe
pentru
de
fmanate
privati
zare

integral
din
venituri
proprii

Bugetul
fond.
externe

Bugetul

Bugetul

trezoreriei Companiei
statului Naionale

Transferuri
Total

Autostrzi
i Drumuri
Naionale
(CNADN)

nerambursabile

intre
bugete

Total
buget
consolidat

Operaiuni
fmanciare

-milioane RON
Buget general
consolidat

(se scad)
Sume

CHELTUIELI TOTALE

64,373.6

33,931.4

23,077.4 1,407.9 12,423.4

2,635.6

875.6

79.0

2.2

3,504.0

2,445.8

281.8

3,682.0

148,719.6

-9,590.4

139,129.2

136,556.5

34.9

Cheltuieli curente

58,090.0

26,817.6

23,056.8

1,384.9

2,106.1

871.6

79.0

0.9

2,929.1

1,887.1

280.6

1,247.6

131,087.0

-8,959.2

122,127.8

122,127.8

31.3

168.4

25,588.9

25,588.9

25,588.9

6.5

0.9

1,003.2

602.7

43.0

875.9

26,471.6

-636.5

25,835.1

25,835.1

6.6

8.2

0.4

236.9

203.3

3,012.7
6,873.7

-273.0

2,739.7
6,873.7

2,739.7
6,873.7

0.7
1.8

1,284.0

0.6

69,140.2

-8,049.8

61,090.4

61,090.4

15.6

14,893.7

-6,570.0

8,323.7

8,323.7

2.1

13,828.1

-1,479.7

12,348.4

12,348.4

3.2

38,326.7

38,326.7

9.8

Cheltuieli de personal

12,335.8

13,184.3

11,116.4

119.6

99.8

123.5

0.6

78.4

0.0

Bunuri i servicii

3,776.3

7,609.7

274.4

52.0

12,077.4

30.9

125.3

0.1

Dobnzi
Subvenii

2,249.0
4,997.8

296.1
1,872.5

14.4

4.3
3.4

33,882.7

5,922.8

22,648.3

1,225.4

10,997.4

1,839.4

0.0

277.5

9,212.3

1,085.2

11,932.2

2,660.3

22,648.3

946.4

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale
adndnistratei publice
Alte transferuri
Asisten social
Alte cheltuiel

134.9

0.1

2,074.6

2,073.1
134.9

1.6

697.9

667.9

79.0

1,219.8

627.8

79.0

1,072.6

40.1

133.8

1,283.6

2.9

1,740.7

337.9

10.5

0.4

0.6

4,164.9.

6,943.3

17.6

7.9

87.6

522.9

3.9

1.3

544.8

558.7

1.2

2,013.7

14,867.9

-392.9

14,475.1

-64.6

Active nefinanciare
Active financiare
Fond national de dezvoltare

3,825.1

17.6

7.9

87.6

522.9

3.9

1.3

544.8

558.7

1.2

2,013.7

14,456.4
64.6
346.9

-392.9

14,063.5
64.6
346.9

-64.6

339.8

6,871.5
64.6
7.2

Operatiuni financiare
Imprumuturi

2,118.7
3.7

170.5
0.7

3.0

15.1
7.3

2,764.7
18.3

-238.3

169.8

3.0

7.8

Cheltuieli de capital

Rambursri de credite
EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-)

2,114.9

-15,389.0

2,871.7

1.4

38,326.7

1,538.3 1,064.2

6.6
6.6

102.5 -2,635.6

-4.4

0.3

-2.2

2,091.7

-2,572.6

% din
FIB

30.0

420.7

30.0

420.7

312.3

182.6

-702.3

2,746.3

-12,661.6

2,091.7

-238.3

640.6

2,526.4
18.3

-2,508.0

2,508.0

-2,508.0

2,572.6

2,091.7

0.5

14,410.4

3.7

14,063.5

3.6

346.9

0.1

18.3
18.3

0.0
0.0

-9,448.4

-2.4

NOTA: execuia este conform structurii programului aprobat *)


estimr i

4/23/2008