Sunteți pe pagina 1din 6

I. ora, A.

Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

BREVIAR DE CALCUL DE DIMENSIONARE TRANSFORMATOR DE SUDARE CU ARC ELECTRIC 1. Miezul feromagnetic


1.1. Sec iunea geometric transversal a coloanei / jugului conductor dreptunghiular, cu sec iunea ab, avnd valorile standardizate n STAS 287368. Ariile sec iunilor se calculeaz cu rela iile:

Ac = A j = c

SN = mn f
1 2

(1)

s1 =

I 1N I ; s2 = 2 N j j

(5)

c = 4 10 4 [m 2 J

2.4. Dimensiunile conductoarelor Pentru primar, izolat rezult: diametrul conductorului

Se recomand: m n, (Fig. 2) 1.2. Sec iunea transversal a miezului feromagnetic (2) unde: kFe=0,95, este coeficientul de umplere al pachetului feromagnetic.
AFe = k Fe Ac

1.3. Alegerea induc iei magnetice n miez Valoarea amplitudinii induc iei magnetice se alege n intervalul: Bc=0,7 1 [T]. 2. nfurri 2.1. Numrul de spire
N1 U1 N U 20 ; N2 = 4,44 f AFe Bc 4,44 f AFe Bc

(6,a) Pentru secundar, dimensiunile conductorului dreptunghiular, rezult: aiz = a + 2 izd ; biz = b + 2 izd (6,b) Grosimea izola iei se estimeaz la: izr 0,05[mm] ; izd 0,1[mm] (6,c)
d iz = d 1 + 2 izr

2.5. Aranjarea bobinajului Se aranjeaz bobinajul pe straturi, conform Fig. 1. Se calculeaz: - Numrul de spire pe strat, la nfurarea primar (1), respectiv secundar (2): N n1v N1 ; n2 v 2 (7) n20 - Numrul de straturi:

(3) Numerele de spire se rotunjesc. 2.2. Aproximarea curen ilor nominali


I1 N = SN S ; I2N N U1N U 20

n10 =

N1 B1 ; n20 = (8) n1v aiz + y

(4)

unde: y=0,5 [mm], este grosimea izola iei dintre straturi (prepan). - nl imea bobinajului: A1 = n1v d iz A2 = n 2 v biz (9,a) - L imea bobinajului:

2.3. Sec iunea transversal a conductoarelor nfurrilor Se alege valoarea densit ii de curent n nfurri: j = 34 [A/mm2]. nfurarea primar se realizeaz cu conductor rotund, cu diametrul d1, avnd valori standardizate n STAS 685-74, respectiv nfurarea secundar cu

B1 = n10 (d iz + y ) B2 = n20 (aiz + y ) B1

(9,b)

Se urmrete respectarea condi iei A1B1B2. Ordinea de efectuare a calculelor este: n1v n10 A1, B1 B2 n20 n2v A2. Ultimul strat al bobinelor primar i secundar poate fi incomplet (mai mic dect n1v, respectiv n2v).
1

I. ora, A. Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

ncadrarea bobinajelor transformatorului, Fig. 2:

fereastra (9,c)

u sca =

Lc = A1 + A2 + m + 3 L j = max( B1 , B2 ) + m + 2

I1N R1sc I X 100 ; u scr = 1N 1sc 100 U1 N U1 N


2 2 u sc = u sca + u scr

[%]

unde: =45 [mm], este distan a necesar de aranjare i izolare a bobinajului. 2.6. Rezisten ele nfurrilor Se consider o l ime medie a nfurrilor, B, respectiv o lungime medie egal a spirelor, Dm1Dm2: 1 B = (B1 + B2 ); Dm1, 2 = B1, 2 + m + 2 2 (10) Rezisten ele nfurrilor sunt date de rela iile: Dm1 Dm 2 R1 = Cu N1 ; R2 = Cu N 2 s1 s2 (11) -8 unde: Cu=210 [m]. Rezisten a nfurrii secundare, raportat la primar:
N R = 1 R2 N 2
' 2 2

(18) Se verific condi ia: usc= 7090 [%]. - Curen ii de scurtcircuit: N U I1sc = 1 N ; I 2 sc = 1 I1sc (19) N Z1sc 2

3. Calcule de verificare
3.1. Verificarea tensiunii secundare de gol
U 20 = N2 U 1N N1

(20)

Se verific dac valoarea calculat difer cu mai pu in de 2% fa de valoarea dat n tema de proiectare.
3.2. Determinarea caracteristicilor de ieire (V-A, W-A) Caracteristicile externe, U2(I2), respectiv caracteristicile puterii P2(I2) Fig. 3 i Fig. 4 se determin pentru dou cazuri, I2[0,I2sc]: - Varia ie liniar (indice a): U U 2 a = 20 I 2 + U 20 ; P2 a = U 2 a I 2 I 2 sc (21,a) - Varia ie tip elips (indice b):
I U 2 b = U 20 1 2 ; P2 b = U 2 b I 2 I 2 sc (21,b) - Caracteristici mediate, Fig. 3: I +I I 2 = 2 a 2b ; P2 = U 2 I 2 (21,c) 2 U 2 =ct Domeniul de varia ie al tensiunii este: U2 [0 ... U2o].
2

(12)

2.7. Parametrii de scurtcircuit ai transformatorului - Rezisten a de scurtcircuit (raportat la primar): ' R1sc = R1 + R2 (13) - Reactan a de scurtcircuit (raportat la primar):
X 1sc = 2 f 0 N 12
-7

Dm A + A2 + 1 lH 3

(14) unde: 0=410 [H/m], Dm=Dm1Dm2, iar:


lH = B >B kR

(15)

iar kR, este factorul Rogowski, dat de rela ia:


kR =1 A1 + A2 + 2 2 B

(16)

Impedan a de scurtcircuit: (17) Tensiunea procentual de scurtcircuit:


Z 1sc = R12sc + X 12sc

3.3. Verificarea curen ilor nominali Curen ii nominali (primar/secundar) se calculeaz din caracteristicile mediate, corespunztor unei tensiuni secundare nominale, U2N 20[V], Fig. 3:
I 2*N = I 2 a 20 + I 2 b 20 N ; I1*N = 2 I 2*N 2 N1

(22)

I. ora, A. Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

Valorile recalculate pentru curn ii nominali folosind caracteristicile externe nu trebuie s difere cu mai mult de 10% fa cele calculate la punctul 2.2. Se verific raportul dintre curentul secundar nominal i curentul secundar de scurtcircuit: I 2 sc (1,1...1,3) I 2*N
4. Determinarea (23)

N =

P2 N > 0,8 PN 1

(28)

5. Factorul de putere i

condensatorul de compensare

pierderilor putere i a randamentului

de

4.1. Pierderile n miez

5.1. Factorul de putere Factorul de putere se calculeaz n dou situa ii: - La func ionarea n regim de sarcin nominal: PN 1 cos 1 N = (29,a) U1 N I1*N - La func ionarea n gol:
cos 10 =
2 PFe + R1 I 10 U 1N I 10

PFe = M Fe pFe unde masa miezului feromagnetic este:

(24)

(29,b)

M Fe = Fe VFe = Fe [2m n ( L j + Lc )] (25)

unde curentul primar de gol, I10, i componentele sale activ, I10a, respectiv reactiv, I10r, sunt date de rela iile, Fig. 2:
2 2 I 10 = I 10 a + I 10 r P I 10 a = Fe (30) U 1N 2 (H c Lc + H j L j ) + 2 H

Densitatea miezului se consider 3 Fe=7600[kg/m ]. Pierderile specifice n miez, pFe [W/kg] se determin din catalogul de miezuri din tole de o el electrotehnic (orientativ, pFe=0,5 W/kg , la 1 [T] i 50 [Hz], pentru tole din tabl silicioas laminat la rece cu cristale orientate, cu grosimea de 0,35mm).
4.2. Pierderile n nfurri Pierderile se determin pentru curen ii nominali recalcula i la punctul 3.3:
2 PCu1 N = R1 I1*N ; PCu 2 N = R2 I 2*2 N

I 10 r =

2 N1

Valorile intensit ii cmpului magnetic n coloan, respectiv n jug, HcHj, se determin din curba de magnetizare a miezului considerat, iar intensitatea H, corespunztoare ntrefierului =0,10,3 [mm], se calculeaz cu rela ia:
H = Bc 0

(26)

4.3. Randamentul transformatorului

(31)

Puterile nominale se determin cu rela iile: P2 N = U 2 N I 2*N P N = P2 N + (PFe + PCu1N + PCu 2 N ) 1


(27)

5.2. Calculul bateriei de condensatoare Calculul se face pentru regimul nominal, n condi iile compensrii la factorul de putere neutral, cosn=0,92.

corespunztor unei tensiuni secundare nominale U2N =20[V], conform pct. 3.3. Randamentul nominal al transformatorului este:

Capacitatea condensatorului este:


C= P1N (tg1N tg n ) 2 f U 12N

(32)

I. ora, A. Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

Din catalog, se alege un condensator, sau o grupare, avnd capacitatea de valoare apropiat celei calculate, Fig. 5. Rezistorul de descrcare al bateriei se calculeaz cu rela ia:
Rd = td C [ln( 2U 1N ) ln(U cadm )]

Schema general de alimentare a transformatorului de sudare, cu condensatorul de compensare i rezistorul de descrcare, este prezentat n Fig.5.
Bibliografie
[1] I. ora, N. Golovanov (coordonatori), Electrotermie i Electrotehnologii. Vol. 2, Electrotehnologii. Editura Tehnic, Bucureti, 1999. [2] I. Novac, I. ora, Maini electrice. ndrumtor de proiectare. Lito I.P. Timioara, 1964. [3] *** STAS 685-74 Srm rotund de cupru pentru conductoare de bobinaj. [4] *** STAS 2873-68 Srme i bare dreptunghiulare din cupru i benzi din cupru pentru scopuri electrotehnice. [5] *** Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000 Vca i 1500 Vcc, indicativ NP-I7-02, ICECON SA.

(33)

unde se consider, [6]: t d 60[ s ] U cadm 42[V ] Puterea disipat descrcare:


Pd =

(34)

n
U 12N Rd

rezistorul

de
(35)

ANEX FIGURI

m m B1

y=0,5mm

I1

A1B

B2B1 m

I2

A2

m+2 Dm1,2 = m+2+B De = m+2+2B Fig. 1. Dimensiunile bobinajului transformatorului i varia ia intensit ii cmpului magnetic.

I. ora, A. Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

Lc m

Lj
Fig. 2. Dimensiunile miezului feromagnetic.

80

U2a [V]
60

U2b [V] U2 [V]

Tensiune U2 [V]

40

20

CARACTERISTICI EXTERNE
0 0 50 100 150 200

Curent I2 [A]

Fig. 3. Caracteristici externe ale transformatorului de sudare.

I. ora, A. Hede Proiectare Transformator de Sudare cu Arc Electric 2006 Universitatea POLITEHNICA Timioara, Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic

CARACT. PUTERE IESIRE P2a [kW]


6

P2b [kW] P2 [kW]

Putere P2 [kW]

0 0 50 100 150 200

Curent I2 [A]

Fig. 5. Caracteristici ale puterii de ieire la transformatorul de sudare

I1n

I1N IC

I2N

U1N

Rd

N1

N2

U2N

Ua

Fig. 5. Schema de conectare a transformatorului pentru sudare cu arc electric.