Sunteți pe pagina 1din 276

, ,

. \ (_ \ . \[) li: 1.\ H (X\ L-'\,'\,\


INSTITUTUL DE
"lORGU IORDAN"
A IA "..
al" ., o
sunt
A
INDREPTAR
ORTOGRAFIC,ORTOEPIC
SI DE PUNCTUATIE
, ,
univers enciclopedic
ACADEMIA
INSTITUTUL DE "IORGU IORDAN"
NDREPTAR
ORTOGRAAC, ORTOEPIC
DE
a V-a
Redactor: MARINA R D U L E S C U
Coperta: VENIAMIN & VENI AMIN
ISBN 973-96989-8-0
ACA[)EMRA
v
INSTITUTUL DE LINGVISTICA
"IORGU IORDAN"
NDREPTAR
ORTOGRAFIC, ORTOEPIC
SI DE PUNCTUATIE
, ,
a V-a

univers enciclopedic
,1995
Toate drepturile prezentei e d i i i rezervate
Editurii Univers Enciclopedic
ndrcptarul ortografic, ortoepic de a ntr-o
n anul 1960 a II-a, n 1965; a III-a. n 1971), fiind
realizat prin fuziunea a trei nonnative anterioare: Mic
ortografic 1, 1953), ortoepic (1956) ndreptar de
(1956). a IV-a, n anul 1983, a fost de
acord cu ortografic, ortocpic morfologic a/limbii romne
- DOOM(1982).
de n care se a generale a
Academiei Romne, din 17 februarie 1993, privind revenirea la ""
"sunt" n grafia limbii romne", a fost la Institutul de
"Iorgu Iordan" din Lucrarea a fost de
Consiliul al institutului, n sa din 16 ianuarie 1995,
precum de de Filologie a Academiei Romne, n
sa din 3 1 ianuarie 1995.
5
ACADEMIA

generale a Academiei Romne, din 17 februarie 1993,
privind revenirea la "" "sunt" n grafia limbii romne
Adunarea a Academiei Romne, n ziua de
17 februarie 1993. n conformitate cu art. 4 din Statutul Academiei
Romne,
1. Se va reveni n grafia limbii romne la utilizarea lui n interiorul
cuvintelor a formei sunt (suntem, n conformitate cu
rrile adoptate de Academia nainte de 1948, a unui
ndelungat proces istoric.
2. Modul de aplicare a de la pct. 1 va fi stabilit de Prezidiul
Academiei Romne.
3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a
limbii romne, institutelor de ale Academiei Romne
acele propuneri pe care le necesare ca urmare a dezbaterilor
propunerilor care au avut loc n Adunarea a Academiei, la
ntrunirile n Aceste propuneri vor fi supuse
de Filologie a Academiei, care le va nainta, cu eventuale
amendamente. generale a Academiei Romne, spre dezbatere
aprobare.
Academiei Romne,
academician Mihai
(Monitoml Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 51, H martie 1993)
7
REGULI DE ORTOGRAFIE
SI DE ORTOEPIE
,
1. ALFABETUL
. 1. Alfabetul limbii romne este din 31 de litere, a
ordine este
a,
A (a) i, (i) r, R (re)
, ( din i) s, S (se)
, ( din a) j, J Ue)

b, B (be) k, K (ca) t, T (te)
c, e (ce) 1, L (le)
d, D (de) m,
M (me) u,
U
(u)
e, E (e) n, N (ne) v, V (ve)
f, F (fe) o, O (o) w, W (dublu ve)
o-
G (ghe) p, P (pe) x, X (ics)
b'
h, H (ha) q,
Q
(kii sau chIu) Y, Y (i grec)
z, Z (ze)
Nota 1. Literele mari lui ii, il, . scriu ele cu semnele
caracteristice: . ,
Nota 2. n abrevieri simboluri, unele litere au variante de citire consacrate
n uz, de obicei model f (ef), g (ge). h (ha,:;), I (el), m (em). n (en),
r (er). ,foi (es). z (zet).
Nota 3. Scrierea mai n redarea unor nume proprii
a unor cuvinte noi ne adaptate , litere cu diverse semne diacritice: ii, C, i
(vezi * 16X).
n general, scrierea fiecare sunet printr-o
Uneori sunet este redat prin litere diferite,
9
sunete diferite, un grup de litere poate reda un singur sunet sau o
poate reda un grup de sunete, de exemplu:
- literele redau [l: blnd, rnd, cobor, nger,
etc.;
- litera k grupul de litere ch, cnd sunt urmate de esau i, redau
[I<]: chel, chimie, kenyan, kilometru etc.;
- litera x grupul de litere cs redau grup de sunete, [cs]:
ticsit etc.;
- literele c g, cnd sunt urmate de esau i, redau consoanele
africate [e] cer, etc.,iar cnd sunt urmate de a, ,
o, u sau de o precum la de cuvnt, redau consoanele
[k] [g]: cap, cuc, gnd. greu, mag etc.;
- grupurile de litere ch gh (urmate de e, i) redau cte un singur
sunet, [I<] Lg]: chem, chimir, ghem, etc.;
- litera x un grup de sunete, fie [cs]: exclus, explozie etc., fie
[gz]: examen, exemplu etc.
II. FONETICA PROBLEMELE DE
ORTOGRAFIE DE ORTOEPIE
VOCALELE
A
2. Se scrie se a, nu ea, literele
cuvntului: deja, jale, jar (nu

n mod e cu ea: - leg -
potrivit cu regula de mai sus se e - a n
cuvntului, n formele flexionare ale adjectivelor verbelor: de:;;ert -
(nu de:;;caltii), - (nu - (nu -
(nu
3. Substantivele cu n cnd sunt articulate,
se scriu se cu a, nu cu ea: coaja, (nu coajea,

10

4. Se scrie se li. nu e, la nominativ-acuzativul
vocativul singular al substantivelor adjectivelor feminine de
declinarea 1: (nu
etc.); de asemenea, la persoanele 1 plural a III-a
singular plural ale indicativului prezent la persoana a III-a singular
a perfectului simplu:
(nu angajem. etc.).
Pluralul substantivelor adjectivelor etc.
se scrie se cu e:
5. Se scrie se nu la pluralul substantivelor
terminate n -are: (nu angajen) ,
-are altemnd cu
6. n sufixele -iltor, se
(vezi 134).

8. Se scrie , nu , n n toate cuvintele (coborsem,
gnd, pine, scnteie, etc.), cu cuvintelor compuse
sudate n care al doilea cuvnt ncepe cu orincotro,
semintuneric etc.) a cuvintelor derivate cu prefixe de la un cuvnt
care ncepe cu (nenvins, prentmpina, etc.).
9. Se scrie se , nu n cuvinte ca: nti, (nu
vezi Indexul de cuvinte).
10. Se scrie se , nu n sufixul verbe lor derivate din
onomatopee care au n de felul lui cri, mri, vji,
zbmi (nu etc.; dar:
11. Se scrie se -nd (nu -ind) n gerunziile verbelor de
conjugarea I consoanele j: angajnd (nu
angajind). De asemenea, gerunziul verbe lor a agrea,
a crea este agrend, crend (nu agreind, creind).
12. Se scrie se -ind (nu -nd) n gerunziile verbelor de
conjugarea I a se n i: apropiind, muind,
11
E
13. Se scrie se e, nu literele n
cuvntului: jelanie, jelui (nu
Fac unele cuvinte ca derivatele
lui jar respectiv derivatele lui

Trebuie scrierea a pronumelui reflexiv ,o;e: ,o;e
duce. ,o;e (nu duce. , ..
Trebuie de asemenea scrierea ci1trii a
de, pe ci1tre.
14. din cuvintele eu, el, ea, ei, ele, este, e. eram, erai,
era, erau, se ie, se scrie e, potrivit cu
15. n neologisme, e se scrie se e, nu ie: ecran,
ecualor, eroism, evident, examen, explozie (nu iecran,
iecuatoretc.).
De asemenea, e la nceput de precedat de n
neologismele de tipul aed, alee, idee, poem, poet se scrie
se e, nu ie.
De la fac verbele a se
n i (atribui, con.o;titui), care se scriu se la persoana a III-a cu ie:
atribuie, con. .. tituie.
16. n formele verbale agreez, creez, scrierea cu e
sunt justificate morfologic prin -ez la
n e (agre-ez, cre-ez).
17. Se scrie se (al) meu, (ai) mei (nu mieu, miei).
18. Se scrie se e la cuvintelor formate cu
sufixul (nu
care sunt rostiri regionale).
19. Este a lui e accentuat
naintea unei silabe un e: crede, fete, iele, vede, vedere, verde
etc.
De asemenea, n cazurile n care n
ntre consoanele s, z, uneori r, se scrie
se e: mese, sete, tuse, lucreze, zece,
12
(nu

1
20. Se scrie se i. nu , s, z.j grupul stn
cuvintelor singur. zic, jir, stinge (nu
sngur. stngeetc.).
Notii. Se scrie se i. nu il, n din, prin, dintre. printre
(nu diln,pn. dntre,pntre).
21. La unor pronume adverbe:
se scrie i se i scurt.
nesilabic.
22. Se scrie se i, nu e, n sufixul -atic: ndemnatic,
tomnatic (nu ndemnatec, tommltec).
23. La de cuvnt, n pluralele de tipul francezi,
vreji n fonnele de persoana a II-a singular, indicativ prezent. de tipul
cutezi, etc., se scrie i se i scurt, nesilabic.

24. Se scrie (nu ) n sau (nger, nti; cobor,
pr etc.) n toate cuvintele, precum n n cazurile
la 8. Scrierea cu n n loc de , este
n numele proprii de familie, lor (veZI
168, Nota 1).
u
25. Nu se scrie nu se ula cuvintelor tenninate
n diftongii ai, i, ei, ii, oi, ui n consoanele K, g c urmate de i
nesilabic: tai, luai, mei, auzii, pietroi, cui; ochi, vechi,
unghi, arici, bici, crmaci (nu taiu, luaiu, meiu, auziiu,pietroiu,
cuiu, ochiu, vechiu, unghiu, ariciu, biciu, cnnaciu).
13
VOCALE N HIAT
A-E
26. Se scrie se a-c. nu aie. n cuvntul aer n
derivatele aerian. aerisi, aerodrom, aeroport etc.
E-A
27. Cuvintele hore"l, cereale, ideal hiatul c-a, rostit deci n
silabe, nu diftongul ca.
28. Se scrie se crea. crearc, agrea, impemleabil
(nu creia. creiare. agreia. impermeiahil sau impermiabiI).
E-E
29. Se scrie se e-e. nu eie, n alee. idee. licee: agreez,
creez (nu aleie. ideie.liceie: agreiez. creiez. vezi 15.16).
I-E
30. Se scrie istorie. vie (nu iiul1iliie. istoriie. viie).
I-A
31. Forma de nominativ-acuzativ a substantivelor
feminine terminate n i-e se scrie cu i-a. nu cu iia sau cu iea: f'.1miJiel. ia,
istoria, rochia. via (nu familiia, iia, istoriia, rochiia. viia sau fmniJiea. iea.
istoriea. rochiea, viea).
1-1
32. Se scrie se i-i, nu i, n: (fi + suf.
+ suf. (con- + (fi + -ind +
(nu
14
Notii. Se scrie se nu deoarece acest
cuvnt este un derivat de la a cu sufixul -intii (ca din crede
de asemenea nu fiind derivat de la

O-E
33. Se scrie se o-c. nu oie, n poem. poet. poezie (nu
poiem, poiet. poiezie; vezi 15).
o-o
34. Se scrie se o-o, nu o, n (agro)zootehnie. alcool.
coopta. epizootie, zoologie (nu (agro)zotehnie, alcol,
copta, epizotie. zologie).
U-E
35. Se scrie se u-e. nu uie, n duel. duel. menuet.
perpetuez (vezi 15).
DIFTONGII
I
36. Se scrie se i, nu , n cuvintele cine, mine. pine
(nu cne, mne, pne).
EA,IA
37. Se scrie se ea. nu ia. acea, aceasta.
cea, ceai, ceas, deal, geam, leac,
dai, dial, }iacetc.).
15
38. b, p, m, t: V se scrie se ia, nu atunci cnd
diftongul cu ie: - -pietre, - pierde,
- - amiezi, - miez, -
dezmierd, fiare - fier, -
39. Se scrie ea, nu ia. ch, gh cnd forme alternante cu
e: - blochez, cheag - nchega, -chem, tinichea -
tinichele; - ghete. - -
- veghez ( nu chiag, etc.).
40. Se scrie ia, nu ea, ch, gh cnd nu forme alternante:
chiar. ghiaur.
41. consoane, cnd cu
-esc, -ez, se scrie ea, nu ia sau a: - n tineresc ,
- ntlnesc, - - agreez,
- angajez, - (nu
etc.).
42. Se scrie se ea, nu a, n cuvintele formate
cu sufixele -ean,
clujean; (nu clujan;
(vezi 133).
43. Formele articulate de nominativ-acuzativ singular ale
substantivelor adjectivelor feminine terminate n e, precum ale unor
substantive masculine terminate tot n e. se scriu se cu ea:
alee - aleecl, mare - marea, - ureche - urechea,
veghe - veghea, veche - vechea: bade - badea, nene - nenea.
44. Formele articulate ale nume de zile se scriu se
cu ea, nu cu ia: lunea, miercurea, vinerea (nu Iunia.
miercuria, vineria).
Se scrie se
45. n numerale ordinale ca: al treilea, al patrulea, al cincilea, a
cincea, a etc .. se scrie se ea, nu ia. Face de la
forma a treia.
46. Se scrie se ea la pluralul pronumelor adjectivelor
demonstrative feminine acelea, acestea; de asemenea se scrie ea la
singularul pronumelui adjectivului feminin aceea.
47. La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III -a a IV-a
se scrie se ea:
16
Natii. La verbele a se n i, imperfectul se scrie se
cu ia, nu Cll ea: griiiam, trebuia.
48. Se scrie se ea, nu ia, la adverbelor sau
adverbiale (chiar la cele care au variante n -i): ,lsemenea,
aiurea, de asemenea etc.
49. Se scriu se cu ea, nu cu a, cuvintele
se'lrb,'id. (nu zamJ).
50. Se scrie se cu ea pronumele adjectivul posesiv
(a) mea.
51. Se scrie se ia. nu ea, vocale. cnd forme
alternante cu ie: - t;:'iiere,
52. vocale, cnd cu -iese,
-iez, se scrie se ia, nu ea: - croiesc, -
- ntemeiez.
53. vocale, cnd sufixele -iahi, -ian cu -ieli. -ieni,
se scrie se ia, nu ea: cheJtuiaM - cheltuieli, -
ndoieli, vasluian - vasluieni.
54. Se scrie se ia la pluralului masculin al
pronumelor adjectivelor aceia,
lE
55. Se scrie se ie, nu e, la nceput de cuvnt sau la
nceputul unei silabe care o ied, ieftin, iepllre,
baie. cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, proiect,
statuie, voie; atribuie, trebuie, treier.
Nota 1. Fac cuvintele de la ** 14, 15 16.
Nota 2. Vezi de la ** 29 30.
56. consoane, acolo unde n limba se ie, se
scrie se ie, nu e: miei (subst. pl.), miercuri, fier, pier, piept,
pierde,
IO,EO
57. Se scrie io, nu eo, n cuvinte ca: ciorchine, ghio/,
se scrie se eo, nu io, n cuvintele
17
OA
58. Se scrie oa, nu ua, n cuvintele cu o - oa oa - o: col
- coate. moad - mori. poartil - de asemenea, se scriu se
cu oa, nu cu Ui:l, cuvintele dom'Ui) foarte.
UA
59. Se scrie se ua, nu Oii, cnd nu forme cu
o - oa: piua. roua. sacaua, steaua. ziua: a doua, a noua.

60. Se scrie se wln cuvintele: piu;."i, rowl, ziwl; douil,
p!OU<l.
TRIFTONGII
EOA
61. Se scrie se eoa, nu ioa, n (nu
EAU, IAU
62. Se scrie se eau, nu iau, n: beau, vreau (nu
biau, vriau),
63. Se scrie se iau, nu eau, n: iau. miau, suiau,
IAI
64. Se scrie se iai, nu eai, n: ndoiai, suiai, (nu
ndoeai, sueai,
18
CONSOANELE
B
65. Se scrie se b, nu v, n numele lunilor: februarie.
septemhrie, octombrie, noiembrie. decembrie (nu fevruaric. septemvrie,
octomvrie. noiemvrie, decemvrie).
C
66. Se scrie c se c n cuvintele: aprecia, cifnz, cilindru.
ciment, civil, viciu (nu fivil,

H
67. Se scrie se h, nu ch, n cuvintele: arheolog, arhitect.
psiholog, tehnic n derivatele lor (nu "rcheoJog, architect, psicholog,
technic).
68. Se scrie se h n cuvintele: hegemon, hexLlmetru.
hibrid, hidrogen, hipodrom, hotel (nu egemon, exametru, ibrid, idrogen,
ipodrom. otel).
Notii. Se scriu se h cuvintele: coerent, coeziune, ipocrit,
umor(vezi Indexul de cuvinte).
G
69. Se scrie g se gn cuvintele: cortegiu, naufragiu,
omagiu, nlvagiu, solfcgiu etc. n cuvintele derivate: naufragiat,
omagial etc. (nu cortej, naufrajetc.).
J
70. Se scrie se j n cuvintele fonnate cu sufixul -aj:
abataj, aliaj, foraj, instructaj, mesaj, pasaj, peisaj, personaj.
19
n familia unor cuvinte formele cu j de cele cu ge, gi:
carti/a} - carti/agino,o;, mesa} - me,o;ager, pa,o;aj -pa,o;ager. dirUa - dirigcnt,
diriginte.
s
71. nainte de l, m, n se scrie se s, nu z, n cuvintele
disnicie, sminti, smuci, trosni (vezi 80
Indexul de cuvinte).
72. Se scrie se s, nu z, n neologismele terminate n
-ismli n derivatele lor: hmtasmJ, fantasmagoric, marasm,
pleonasm, prismcl, prism a tic , sarcasm (nu hmtazm,l, marazm,
pleonazm, sarcazm etc.).
73. Se scrie se s, nu z, n cuvintele formate cu sufixul
-ism: diletantism, sofism (nu diJetantizm,
sofizm).
74. Se scrie se s, nu z, n cuvintele
chintcscn{,1. disident. sesiune (nu
dizident, grimazi.l, premizil, seziune).
75. Se scrie se s n cuvintele cens, sens n derivatul
sensibil, dar se scrie se z n cenzitar, senzorial,
senzitiv, senzual.
76. Se scrie se s, nu n cuvintele deschis.
schimba, (nu

77. Se scrie se (nu obicinuit,
pacinic, vecinic).
20
x
78. Se scrie x se cs n cuvinte ca: exacerba,
explozie,hexametm,oxid etc. Se scrie se cuvinte ca:
exact, examen, exantematic, exemplu, exil etc.
z
79. nainte de b, d, g, v se scrie se z, nu s: azvrli,
zbor, zgomot. Fac unele neologisme ca: aisberg,
glasbeton-,
80. nainte de 1, m, n se scrie se z, nu s, n cuvintele
iz1az, zmeu, zmeurli, nu islaz,
smeu, (vezi 71 Indexul de cuvinte).
81. Prefixul des- nainte de b, d, g, 1, m, n, r, v nainte de vocale
se scrie se dez-: dezbatere, dezdoi, dezgropa, dezlega,
dezmierda, deznoda, dezve1i, dezarma, dezumfla
(nu desbatere, desdoi, desgropa, deslega, desmierda, desnoda,
desveli, dcsamla, des umfla ) (vezi 142).
82. Prefixul trans-, de mai n scris n
forma cu s cnd e urmat de b, d, 1, m, v sau de
transatlantic, transborda, transdanubian, translator, transmite,
transversal (nu tranzborda, tranzdanubian etc.) (vezi 145).
83. Se scrie se bez, iz, nainte de b, d, g, 1, m, n
v: bezmetic, izbi, izgoni,
(nu besmetic, isbi, isgoni,
(vezi 144).
84. Se scrie se zn cuvintele derivate cu sufixul -nic
care au n z: groaznic, obraznic, paznic (nu groasnic,
obrasnic, pasnic).
85. Se scrie se z, nu s, n cuvinte: bazin,
cenzitar, dizolvare, furniza, furnizor, regiza, regizor, tranzitiv,
(nu basin, censitar, disolvare, furnisa, furnisor, regisa,
regisor, transitiv,
21
CV, CU. CH
86. Se scrie se cv n cuvintele: aCVelriU. cvintet (nu
aquariufll, quintet); se scrie se cu n cuvintele acuare];J.
ecuator (nu aquan:];J. equator, nici
ecvator); se scrie eh se kn cuvintele: chintnl, (nu
quinti./l. nici c\linial, chirurg,
de'rivatde lor (nu hinlrg, orhcstn1); de asemenea chirilic (nu cirilic).
GV,GU,GH
87. n mpnul1uturi recente se scrie se gvn lingvistic.1.
gu n lingual, gh g) n drogherie.
CONSOANELE DUBLE
88. Consoancle duble se scriu numai acolo unde redau o realitate
Astfel, n accelera. ncccnt, primul c sunetul k, iar al
doilea sunetul c.
Notii. Se scrie se bacil. sugera, suge,"itie (nu baccil. ,"illggera.
,"illgge,,'tie).
89. Se scriu se consoane duble n cuvintele formate cu
prefixe cnd consoana a prefixului e cu consoana
a
Se scrie se nn n derivatele formate cu prefixul n- cnd
cuvintele de ncep cu n: nnodn, nnoptn. nnoi (vezi 138).
Notii. Se scrie un singur n n: neca. nota, deoarece nu se mai simt
elementele componente (nu nneca, nnota). De asemenea, se scrie nainte
(compus din n + aintehi nalt (nu nnainte, nnalt). Vezi 13R.
Se scrie se n-n cuvintele formate cu prefixul inter- cnd
cuvintele de ncep cu r: inten-egn.
Se scrie se ss n derivate cu prefixul tnms- ale
cuvinte de ncep cu s: transsiberian (vezi 145).
90. Se scrie se un singur s n cuvintele
indiferent de sensul lor (nu se scrie
91. Se scrie se nu cellall.
22
UNOR SUNETE
92. n vorbirea nu se J al articolului masculin (am
Jupu). Se acestui sunet n exprimarea
ntr-o ntr-un curs universitar etc.
Este prin,printre cu omiterea lui
r (pin, pintre).
ACCENTUL
93. n limba accentul nu are un loc fix, n sensul locul
lui nu este determinat cu necesitate de structura a cuvntului. De
aceea nu se pot da, pentru limba reguli de accentuare. Se pot
face unele privitoare la locul accentului, bazate pe
cercetarea diferitelor tipuri de accentuare.
Accentul n mod frecvent pe una dintre ultimele silabe ale
cuvntului. De obicei. cuvintele terminate n sunt accentuate
pe ultima (feJin;Jr) , iar cuvintele terminate n sunt
accentuate pe silaba femeie). Atunci cnd ultimul sunet al
cuvntului este el (cu cazurilor n care a este articol, ca n casa),
accentul cade pe ultima (musaca, tremura).
Cuvintele accentuate pe silaba sunt mult mai
frecvente, iar cele accentuate pe cea de-a patra ncepnd de la
sunt extrem de rare:

Sufixele limbii romne sunt, n majoritatea cazurilor, accentuate;
doar un mic de sufixe sunt neaccentuate. Cteva sufixe pot fi
accentuate neaccentuate: -ete (foamete, dar scumpete),
dar dar
Un sufix dintr-un mai mare de silabe este de cele mai
multe ori accentuat, n cu un sufix dintr-un
mai mic de silabe. Astfel, sufixc1e formate din trei silabe sunt totdeauna
accentuate. Sufixele monosilabice sunt de cele mai multe ori
neaccen tuate.
Atunci cnd forme duble de accentuare, limba
n general, forma n care accentul este mai apropiat de finala cuvntului.
23
Astfel, se va accentua: bolnav, caracter, fenomen,
ianwirie, regizor, sector, (nu bolnav, caracter,
fenomen, ianuarie, regizor, sector,
Se va accentua (nu
n morfologie, accentul are uneori rolul de a formele
gramaticale: - cnti. La prezentul indicativ. conjugarea a III-a
de conjugarea a II-a prin modul de accentuare: mergem -
De aceea trebuie accentuarea care duce la confuzia dintre
cele deci se va rosti:
(nu
n aceste cazuri trebuie ca
la persoanele 1 a II-a plural ale indicativului conjunctivului
prezent, precum la persoana a II-a plural a imperativului, la conjugarea
a II-a accentul pe sufixul (-e-), iar la conjugarea a III-a pe

Morfologia numelui nu pune, n general, probleme din punctul de
vedere al deoarece accentul la marea majoritate a
cuvintelor, invariabil n cursul flexiunii (farmacie, farmaciei, farma-
ciilor).
n scris, accentul cuvintelor nu se de Notarea
accentului, sub forma accentului ('), este n n care
se simte nevoia de evitare a confuziei ntre cuvinte, forme sau variante
omografe ca modele - modele, ncuie--ncuie, intim - intim.
III. GRAMATICA PROBLEMELE DE
ORTOGRAFIE DE ORTOEPIE
SUBSTANTIVUL ADJECTIVUL
94. Unele substantive au mai multe forme de plural; forme literare
sunt:
masculine: (parte a corpului) - umeri (nu umere);
24
feminine:
reguli, - republici (nu coale, pagine, regule, repubJice);
(nu
balama-balamale (nu
neutre: chibrit -chibrituri (nu chibrite) , pru -praie (nu pruri,
nici Zero radio au pluralul zerouri, radiouri (nu zeruri,radiuri;
vezi Indexul de cuvinte).
La unele substantive se literare cte forme de plural;
de exemplu: (feminine) poieni poiene. rpe rpi. vremuri vremi; (neutre)
chipie chipiuri, tuneluri tunele. ,.;eminarii . .;emimlre.
Substantivele terminate n -aj (vezi 70) fac pluralul n -aje:
masaj-masaje, pasaj-pasaje, peisaj-peisaje, personaj-personaje
(nu masagii, pasagii, peisagii, personagiJ).
95 .n unele grai uri d - j, de d - z
din limba ea trebuie Se va se va scrie: brad
-brazi (nu brajl) , crud-cruzi (nu CrujI).
96. z - j din cuvintele mai vechi (breaz -- brejI) nu a
cuprins cuvintele noi. n limba se scrie se chinez
- chinezi,francez - francezi, irlandez -irlandezi (nu chineji,franceji,
irlandejl).
97. ntr-o serie de cuvinte mai noi nu se a -
Se va scrie se va - fabrici, - (nu

Trebuie unele rostiri dialectale. Pluralul substantivelor
albie, arie. albii, arii, aripi, (nu etc.).
98. Adjectivul masculin nou are pluralul noi (nu noUl), femininul
are pluralul noi (nu
99. Pluralul substantivelor adjectivelor masculine terminate n
x (cs) se scrie se cu fix - ortodox - (nu
fixi,ortodoxl).
100. Substantivele feminine terminate la nominativ singular n -ee
(coree, dispnee, logoree) -e care nu se folosesc la
plural fac genitivul n -ee, articulat -eei, respectiv -e, articulat -ei: (unei)
coree, coreei, (unei) dispnee, dispneei, (unei) logoree,logoreei; (unei)
(unei)
10 1. o accentuat - oa, care substantivele
adjectivele masculine de formele feminine, nu apare n unele cuvinte
25
mai noi. Deci se scrie se baroc - (nu baroacli),
echivoc - (nu echivoac,l) , pedagog - pedagog,,1 (nu
.
ARTICOLUL
102. Substantivele masculine a de plural
se n -ii (de exemplu copil) se scriu la forma a
pluralului cu iij (trei 1): cafegiu - cafegii -cafegiii, copil - copii -
copiii, fiu - fii - fiii,geamgiu -geamgii - geamgiii.
se n scrierea adjectivclor masculine terminate n -iu:
- mUlocii - -
103. Forma de genitiv-dativ articulat a substantivelor
adjectivelor feminine de tipul cas,I, scnteie, mare se
articolul i la forma de genitiv-dativ nearticulat:
unei case - casei (nu casii), unei gramatici -
gramaticii (nu unei (nu
scnteie, unei scntei - scnteii (nu scnteiei) , valurile albastrei
- valurile m,lrii albastre, unei mari a globului - marii a
globului.
lO4. Fac substantivele adjectivele tenninate n -ie n
hiat: vie, unei vii - viei, regiune pustie, unei regiuni pustii - pustiei
regiuni (nu viii,pustiil).
Substantivul piele (pielea omului) are forma pielii (nu
pieil) , genitiv-dativullui nearticulat este unei piei.
NUMERALUL
105. Deoarece numeralele ordinale sunt formate cu ajutorul
numeralelor cardinale precedate de articolul proclitic al, a, se scrie se
clasa a doua,partea a treia (nu clasa doua, partea treia).
106. Numeralul nti nu este fonnat, ca celelalte numerale
ordinale, cu ajutorul articolului proclitic al, a; el se ca un
adjectiv cu o clasa nti, ntia rndul nti,
ntiul deci nu clasa ntia sau clasa a ntia.
26
PRONUMELE
107. n pronumele demonstrativ feminin singular aceea,
se scrie ea, spre deosebire de formele de plural aceia,
n care se scrie ia.
108. Pronumele de nsumi se potrivit cu
persoana. cu genul cu cuvntplui pe care l
pers.l singular: eu, mie, pe mine nsumi (cnd vorbitorul este de sex
masculin) sau eu, pe mine mie nsemi (cnd vorbitorul este de
sex feminin);
pers. 1 plural: noi, pe noi (masculin) sau nsene
(feminin);
pers. a II-a singular: tu, pe tine (cnd i se unei
persoane de sex masculin) sau tu, pe tine (cnd i se
unei persoane de sex feminin);
pers. a II-a plural: voi, pe voi (masculin) sau
(feminin);
pers. a III-a singular masculin: el, al lui, lui. pe el
pers. a III-a singular feminin: ea,pe ea al ei, ei
pers. a III -a plural masculin: ei, al lor, lor, pe ei
pers. a IIl-a plural feminin: ele, al lor, lor, pe ele sau nsele.
VERBUL
109. V crbcle de conjugarea a IV -a ca acoperi, suferi se scriu se
la indicativ prezent: (eu) (eu) (el, ei) (el,
ei) (nu acoper, sufer, acopere, sufere), iar la conjunctiv prezent:
(el, ci) acopere, (el, ei) sufere.
110. Unele verbe intrate recent n se scriu se
0- oa n conjugare: invoc - invoce (nu
invoace), abrog - abroge (nu abroage). Se scrie
se convoc - convoace; provoc -
provoace.
111. Se cu accentul pe prima batem, facem,
batem, facem, (nu se nici nu
se scrie
27
112. Verbul a scrie, fiind de conjugarea a III-a, se scrie se
la persoana 1 a II-a plural a indicativului conjunctivului
prezent: scriem, scriem, iar la persoana a II-a plural
a imperativului: (nu scrim, de asemenea la infinitiv: a scrie
(nu a serJ).
113. FOffilele de indicativ prezent pers. I sg. 1, a II-a, a III-a pl.
ale verbului a fi se scriu: (eu, ei) sunt, (noi) suntem, (voi)
114. Verbele de conjugarea a IV-a terminate la infinitiv n -, ca
posomor, se scriu se la indicativ prezent: (eu, ei)
(nu (tu) (nu (el) (nu
iar la conjunctiv prezent: (el, ei) (nu

115. Unele verbe ca aprinde, arde, auzi, etc. se scriu se
la persoana I sg. a indicativului prezent la persoana a III-a sg.
pl. a conjunctivului prezent: aprind, ard, aud,
cad, s;;l etc. (nu aprinz, arz, auz,
caz,
116. Unele verbe ca spune, se scriu se la
persoana I sg. a indicativului prezent la persoana a III-a sg. pl. a
conjunctivului prezent: spun, (nu
n'imie; spui, spuie;
117. Unele verbe ca pieri, se scriu se la persoanele 1
a II-a sg. ale indicativului prezent la persoana a III-a sg. pl. a
conjunctivului prezent: pier, pieri, sar, sari, (nu piei,
pieie; sai sau saie).
118. Sunt la fel de corecte formele verbului a vrea ca si cele ale
verbului a voi (vezi Indexul de cuvinte).
Sunt neliterare formele: a vroi, eu vroi sau vroiesc, tu am
vroit etc, ca formele de imperfect vroiam, vroiai etc.
119. Verbul a trebui se corect, ca impersonal, cu
forme numai pentru persoana a III-a sg.: ind. prez. trebuie (nu
imperf. trebuia, viit. va trebui, conj. (nu trebuie); cnd
nu este impersonal, ci se cu subiect, are forme pentru pers.
a III-a pl.: acestea mi trebuiau vor trebui),
acestea trebuit.
28
120. Imperfectul verbelor de con jugarea a II-a, a III -a a IV -a (n
-i), cu celor cu n -i, v. 121, se scrie se
duceam. duceai; primeam. primeai, iar al verbelor de
conjugarea a IV -a n -, la fel cu al verbelor de conjugarea 1: hotilram,
etc. (nu etc.).
121. Imperfectul verbelor a se n -i se scrie
se cu i: scriam. suiam etc.
122. Imperfectul verbelor a a sta se scrie se diJdeam.
di.ldeai; sti.ltei.lIn, (nu dedeam. dedeai; steteam. steteal).
123. Verbele de conjugarea a IV-a tenninate n -i se scriu se
la persoana I a perfectului simplu (eu) venii, iar la
persoana a III-a (el) veni.
124. Conjunctivul prezent al verbului a avea se scrie se
la persoana a III-a singular plural (nu aibe).
125. Auxiliarul persoanei I singular al modului optativ
se scrie (nu eu citi.
126. Imperativul negativ al verbelor a duce, a face, a zice se scrie
se nu duce. nu t:1ce, nu zice (nu: nu du, nu nu Z1), dar
imperativul pozitiv: du. zi.
127. Imperativul negativ al verbului a fi se scrie cu un singur i: nu
fi supiirat; imperativul pozitiv se scrie cu doi i: fii atent.
128. Se scrie se la infini ti v: a ci/dea, a piirea, a
a prevedea (nu a cade. a pare. a place, a prevede), iar la viitor
VeI (nu va cade. arcade etc.).
129. Formele tuturor verbe lor de conjugarea a IV-a terminate la
infinitiv n se scriu:
-fie cu litera , sunetul respectiv apare la finala cuvntului,
deci la infinitiv prezent: a la viitor: voi(vei, va, vom, vor)
la prezent: ar, am, ar) la
imperativ negativ, persoana a II-a singular: nu la perfect
simplu, persoana a III-a singular: (el, ea)
- fie cu litera , sunetul respectiv apare n interiorul
cuvntului. deci la indicativ prezent, persoanele I a II-a plural: (noi)
(voi) la perfect compus: am(ai, a, am, au)
la perfect simplu - cu persoanei a III-a singular -: (eu)
(tu) (noi) (voi) (ei. ele) la mai
mult ca perfect: (eu) (tu) (el, ea) (noi)
(voi) (ei, ele) la viitor anterior: voi
29
fi (vei fi, va fi, vom fi, fi, vor fi) la conjunctiv prezent,
persoanele 1 a II-a plural: (noi) (voi) la
conjunctiv perfect: (eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele) fi la
perfect: fi (ai fi, ar fi, am fi, fi, ar fi) la
imperativ persoana a II-a plural: (nu) la infinitiv perfect: a fi
la gerunziu: la participiu:
la supin: de
130. Se scrie, de asemenea, cu gerunziul format cu sufixul -nd:
cntnd, avnd, coborndetc.

131. Se scrie se de, pe, din, prin, dintre,printre,
(nu dn, pn, pin, dntre, pntre, pintre, dupe,
vezi 13,20,92).
IV. FORMAREA CUVINTELOR
PROBLEMELE DE ORTOGRAFIE DE
ORTOEPIE
SUFIXE PREFIXE
132. Sufixele -erie. Trebuie se ntre aceste
sufixe, cel dinti fiind legat de sufixul -ar: bere - berar - (nu
bererie), iar legat de sufixul -ersau independent:frizer-frizerie,
loterie (nu
133. -ean, Sufixele -ean (fem.
se scriu se cu ea consoane, chiar
clujean (nu clujan), ca
muscelean; (nu (nu
(vezi 42).
vocale, sufixele -ean, se scriu se -ian,
buzoian (nu buzoean), (nu (vezi 53).
30
134. Sunetul se n derivatele de la cuvintele
a se cu (nu (vezi
6).
Se scrie se (nu
dat fiind aceste cuvinte s-au format modelul
derivatelor de la verbele de conjugarea 1:
135. Pentru scrierea cu sau cu
se va avea n vedere criteriul istoric
Se va scrie se va explozie,
iluzie, dar pasiune.
Nu sunt recomandate formele: ficlie,
Numai cnd motive semantice au cele tipuri
de cuvinte se vor folosi scrierea att cu ct cu
divizie (unitate diviziune
(de mncare) (de
teren),
Notii. Se ( 2 sil.), (3 si1.) , nu ( 1 sil.),
ne (2 sil.).
136. ex-. Prefixul ex- cu sensul "fost" este singurul prefix ale
derivate se scriu totdeauna cu ntre prefix cuvntul de
ex-director, ex-ministru.
137. ne-, re-o Derivatele cu prefixele ne-, re- urmate de o
care ncepe cu - se scriu cu cnd vocala este ne-nfricat
de nenfricat), re-ntoarce de rentoarce).
138. n-o prefixului n- impune scrierea cu nn cnd se
la cuvinte care ncep cu n: nnoda (derivat de la nod), nnoi
(derivat de la nou), nnora (derivat de la nor).
Cnd derivate de la cuvinte care ncep cu b sau p, n-
devine m- prin asimilare: mboldi (de la bold), (de la parte).
Se scrie nalt, nainte, napoi (nu nnalt, nnainte, nnapOl), aceste
cuvinte fiind compuse din n + alt, n + ainte, n + apoi.
Se scriu se cu un singur n cuvintele n care nu se simte
cuvntului primitiv cu n: neca, nota.
139. n- in- (i-). Se scrie se ncasa (nu incasa), dat
fiind acest cuvnt s-a format n limba cu ajutorul prefixului
n-o Se scrie se incarna, intitula, nu ncarna, ntitula, pentru
sunt cuvinte mprumutate.
31
Se scrie imbold (nu mbold), deoarece avem a face cu un cuvnt
format modelul lui implll .....
n unele cuvinte recente se se scrie prefixul n-: nlu111inat
(sau inluminat). Potrivit cu rostirea acest cuvnt trebuie scris iluminat.
140. ntre-o Se scrie se ntreprindere (nu intreprindere).
141. con- co-. Prefixul con- apare n con
cu schimbarea lui 11 n 111 prin asimilare, n compatriot, compillimi. Se
scrie se corupt (nu COl1rupl): din
cauze fonetice COI1- a devenit CO-, prefix existent n derivate de la
cuvintele cu coexista, coopera.
142. des-o Prefixul des- a devenit dez- n derivatele de la cuvintele
cu b, d, g, v,m, 11, l, r sau cu (vezi 81). Se scrie
se deci: descoase, desfilce, desh,.l111a, des troieni , dar:
dezdoi, dezgoli, dezveli, deznoda, dezlega,
dezn'idlicina, dezaJm'igi, dezaproba, dezechilibra, dezul1i.
Nota 1. n derivatele de la cuvintele cu s, prefixul des- s-a
redus la dc-: des,'ira, desi.1rcina, dejup.;.1. Se scrie se dezice, dar
desz:Jpezi, deszifvor.
Nota 2. Se scrie se deschide, nu dc::;chide,
143. dis-o Se scrie se (nu distructiv (nu
destructiv) , p .. ml1el cu dislmge.
144. dis-o Prefixul a devenit dz- n derivatele de la cuvintele
cu b, d, g,j, n (vezi 83). Se scrie se deci:
rlisalalu.'iieri, ri.'iscoace, n'isfoi, dsturna, nlszice, dar
nlzbuna, FClzda, nlzgndi, dzjudeci.l,
145. trans-. Prefixul tnms- neschimbat, indiferent de
sunetul al cuvintelor la care se transatlantic,
transborda, transfigura (vei 82).
NotJ. n tranzitiv. cuvinte neanalizabile, s-a produs transformarea
lui .'ii n z, naintea vocalei.
prefixului trans- la cuvinte care ncep cu s impune
scrierea cu ssn derivate ca transsaharian, transsiberian,
(dar nu n transcrie) (vezi 89).
146. ante- anti-. Trebuie se ntre aceste
prefixe, dintre care cel dinti e legat de ideea de "nainte", iar de
Se va scrie se va deci: antediluvian,
antepenultim, dar antipoetic. antisocial, antitific.
32
Se scrie se potrivit cu forma acestui
cuvnt n limba de unde a fost mprumutat.
147. Formele negative ale participiului gerunziului care au
adverbul mai intercalat ntre prefix verb se scriu ntr-un cuvnt:
nemaiauzit. nemaipomenit. nemaiavnd,
148. Derivatele de la cuvintele compuse din abrevieri literale se
scriu cu nainea sufixului: 1. T.B.-isl.
SCRIEREA ClJVINTELOR COMPUSE
149. Se scriu
a. compuse: de la, de lngii, de peste, de dupli, de prin,
de pe, de de sub: pe la, pe lngii, pe sub: de pe la, de pe etc.
b. din cauza, de, de cu, din susul
etc.
c. ca cum, pentru ca cu toate cii,
din cauzii c,i, pentru c,i, de cnd. de pe cnd, pmi unde, pnii pe unde,
ori de cte ori, cum etc.
d. adverbiale: cu anevoie, dejllr mprejur.pnii una alt",
pe de o parte, pe de altii parte, pe ici pe colo. de de etc.
e. Numele proprii de compuse dintr-un substantiv urmat
de un adjectiv, de alt substantiv n genitiv, de un substantiv sau adverb
cu Baia Mare; Gura Humomlui; BoJintinul din Deal,
de Sus etc.
150. Se scriu cu de unire):
a. Substantive1e comune compuse din substantive n nomi-
nativ: dUne-lup, zi-muncii, vagon-cistem;i,

b. Substantivele comune compuse dintr-un substantiv un adjectiv
care sau substantivul:
argint-viu etc.; dintr-un substantiv n nominativ un substantiv n
genitiv: f7oarea-soarelui, gura-leului etc.; din substantive legate
prin drum-de-fier etc., atunci cnd
componente individualitatea
drumul-de-fieretc.).
33
c. Numele proprii de compuse din substanth:e n
nominativ: etc.
d. Substantive le compuse din verb + substantiv sau din substantiv +
verb: trie-bru,
Lemne etc.
e. Adjectivele compuse din adjective ntregi, cu sau
de literar-muzical, (inclusiv din
adjective-nume de culori sau dintr-un adjectiv-nume de culoare unul
care galben-deschis,
etc.; dintr-un adverb un adjectiv: sus-numit etc.;
dintr-un substantiv un adjectiv: nord-american, sud-american,
vest-german etc.; din adjective-nume de popoare sau numai dintr-o
un adjectiv de acest fel: englez-francez, etc.
Adjectivele dacoromn, i,4itroromn, macedoromn, meglenoromn
se scriu ntr-un cuvnt.
f. de-a din ca: de-a berbeleacul, de-a
binelea, de-a de-a de-a dreapta, de-a dreptul, de-a
dura, de-a gata, de-a latul, (cu) de-a sila, de-a pururi din numele de
jocuri: de-a puia-gaia, de-a uliul porumbeii etc.
Se scrie (cu) fiind ca format
din
g. adverbiale formate din adjectivul demonstrativ
cu sensul "imediat + substantiv:
etc.
h. advcrbiale formate din un
substantiv: etc.
151. Se scriu ntr-un cuvnt categorii de cuvinte:
a) Pronumele, adjectivele adverbele formate cu ori-,
oare-, fie-: oricine, orice, oricare, oricnd, oricum, orict, oriunde etc.;
oarecine, oarece, oarecare, oarecnd, oarecum, oarect, oare unde etc.;
fiecare, fiecine, fiece etc., ca
etc.; etc.; etc.
Se scrie ori de cte ori, ori cu cine, ori de unde.
b. adverbele compuse n care fuziunea
componente e de mult nspre, dinspre, despre,
mpotriva, mprejurul, etc.; ntruct, etc.;
34
dincolo, astfel, deasupra,
dedesubt, dinainte, dinapoi, dincoace, ncoace, ncolo, ncotro,
pretutindeni, demult (n de demult, mai
demult), desearci, totdeauna,
uneori, alteori spre deosebire de alte ori "alte
adeseori, deseori, arareori, rareori, spre
deosebire de "n mprejurare"), devreme,
nadins, dinadins etc.
c. Substantivek compuse n care componente mai
individualitatea audiovizual,
Cmpulung, untdelemn (gen.-dat. art.
Cmpulungului, untdelemnulU1) etc.
d. Adjectivele compuse terminologiei tehnice, formate
dintr-unul sau mai multe elemente care nu independent n vorbire
unul care independent: balneoclimateric, electromccanic,
electromagnetic, electrotehnic, gastrointestinal, otorinolaringologie etc.
v. SCRIEREA CU LITERE MAJUSCULE
152. Se scrie cu primul cuvnt al text;
de asemenea, se scrie cu primul cuvnt semnele
de care unei
a) punct: iar ncet. Frigul o cu
lumina. SADOVEANU, D. . 238;
b) semnul Ce La cu cioburi de
nu putea merge. Unde se la
... CARAGIALE, 0.1 133;
c) semnul Patria Nu mai pot sta un
moment! ... Plec!!! CARAGIALE, O. VII 114;
d) puncte:
35
- cnd ncepe vorbirea Dl.Goe este foarte impacient cu
ton de zice ncruntat: - Mam-mare, de ce nu mai vine?
CARAGIALE, O. I 267;
- cnd ncepe un citat: Deschise cartea citi: "Omul cu nevoile lui
stel n centrul noastre";
e) punctele de suspensie: Aici nu-i nevoie de baba ...
Noroc deie Dumnezeu! SADOVEANU, O. 1 49.
Nota 1. semnul semnul punctele de
suspensie puncte, cnd acestea nu
primul cuvnt se scrie cu
Nota 2. Se scrie de obicei cu primul cuvnt al
vers, indiferent de
153. Se scriu cu numele de persoane,
pseudonimele poreclele.
Notii. Articolul particulele numelor proprii se scriu de obicei cu
bei. de. der. el, la. van etc.: cnd acestea sunt incluse n nume,
se scriu cu La Fontainc. Mile Donald, O 'Hara, Van Dyck. De
numele de se reproduc cum sunt scrise de lor (vezi
16X).
La numele numele individual de format din silabe
se transcrie ntr-un singur cuvnt: Li Daibo, Guo Momo. Numele de persoane
coreene, vietnameze, birmane indoneziene se scriu cu la
toate particulele componente: Aung Con. Kode Hmeng. UNu Ko Tun, UNu
Mung.
154. Numele de personaje literare, cnd se folosesc pentru a
denumi tipurile se scriu cu
donjuan, gobseck, harpagon etc. n sunt numele de
mitice, cnd se folosesc ca nume comune: e1fi, ie1e, nimie, rusaJce, satin.
tro}j etc. De asemenea, se scriu cu numele unor obiecte,
etc. care au fost denumite cu numele inventatorului sau
al creatorului lor: ford ohm (unitate de
155. Se scrie cu primul cuvnt al formulelor de
de tipul: Domnia sa, ta etc.
156. Denumirile de stat, politice militare se scriu cu
deputat, domn (domnitor), general, han, ministru,
prim-ministru, rege, secretar, senator, voievod, etc.
36
Se scriu cu cuvintele de acest tip care n
compunerea unor nume proprii de persoane: Ali-Patja, Negru-
157. Titlurile oficiale onorifice, numele ordinelor medaIiilor
de stat se scriu cu la toate cuvintele care n
compunerea lor (cu cuvintelor Meritul
Ordinul "Mihai Viteazul".
158. Se scriu cu numele proprii mitologice
religioase: Alah, Buda, Cristos, Dumnezeu, Iehova, Jupiter,
Venera, Zeus etc. De asemenea, numele personajelor de
basm: Dioscurii, ParceJe,
etc.
159. Se scriu cu numele proprii date animalelor:
Azor, Gri vei , Ursu (cini); Murgu, Zefir (cai); Joian, (boi).
160. Se scriu cu numele al
Carul-Mare, Marte, Venus etc.
Luna, Soarele se scriu cu cnd sunt
considerate nume proprii de
161. Numele geografice teritorial-administrative se scriu cu
la toate cuvintele componente (n de cuvintele
Capul Bunei Capul Verde, Dardanele, Delta
Marea Alb;J, Marea Egee, Marefl Mnecii, Marea
Nei.lgr;J, Apuseni, Orientali,
Meridionali, Oceanul de Nord, Pamir,
Numele generice deal, fluviu, lac, munte, nu, vale
etc., cnd nu fac parte din denumire, se scriu cu f7uviul
rul Jiu, rul Olt etc.; dar: Balta (lac localitate), Dealul
Spirei, Capul Rediului (sat).
Denumirile oficiale ale statelor se scriu cu la
fiecare cuvnt (cu celor care n lor:
Regatul Unit al Marii Britanii al Irlandei de Nord, Republica
Statele Unite ale Americii etc.
Se scriu cu numele punctelor cardinale: e .... t, ve.'it, .'iud,
nord apus, cnd au sensul de toponimice, acestea
se scriu cu
Tu te lauzi Apu.mlnainte s-a pus? ...
Ce-i mna pe ei n ce-au voit acel Apus?
EMINESCU,O. I 147.
37
Abrevierile punctelor cardinale se cu majuscule (vezi * l XO,e).
162. Denumirile evenimentelor se scriu cu la
toate cuvintele, cu celor Comuna, Reforma,
Unirea Principate1oretc.
Notii. Denumirile epocilor istorice geologice care nu au unor
evenimente se scriu cu antichitatea, capitali,<;f1ll1l, evul mediu,
feudalismul. lumea anticii, mezozoicul, palcozoicul etc.
163. Se scriu cu toate cuvintele, cu
celor din denumirile (calendaristice,
etc.) : Anul Nou, nti Mai sau l Mai, Ziua Victoriei, Ziua
a Femeii
164. Denumirile oficiale ale organelor de stat
politice, ale ntreprinderilor,
de se scriu cu la toate cuvintele
care n lor, cu cuvintelor Guvernul
Romniei, Parlamentul Romniei, Marele HuraI Popular, Adunarea
Camera Lorzilor, C(!!W"Ta Comunelor, Facultatea
de Limba Literatura Romn;'l, InstitutlIl de Economie Mondiahl,
Inslitutul de "Iorgu Iordan ", Muzeul Literaturii Romne etc.
Nota 1. Abrevierile numelor de se scriu de asemenea cu
R.A. T.B. (Regia Autonomii de
Nota 2. Se scriu cu denumirile organelor politice
administrative cnd au valoare de nume comun.
165. Numele de popoare se scriu cu american,
francez, romn, rus etc.
166. Titlurile se scriu cu numai la
primul cuvnt: Romnia libenl (ziar).
167. Scrierea cu se poate folosi n scopuri
stilistice, cnd autorul vrea n anumite cuvinte,
persoane, idei etc.
VI. SCRIEREA
LOR PROPRII COMUNE
168. Numele proprii se scriu cu ortografia limbilor
respective, atunci cnd acestea folosesc alfabetul latin: Bordeaux,
38
Munchcn. Pct6fi. Racine, Shakespeare, Yale, Wall Street. Quintilianus
etc., se ca n limba din care provin (de exemplu: Rasin,
Cvinlilianus etc .).
Nota J. numele de persoane se redau cum sunt scrise de
lor: Con.'itantin V. A Jec."imdri. Cezar Bol/iac, George
B.P. Ha.'ideu. C. MilIe. Anton Pann. V. Piirvan. A. Rw.;.'io, C. Negruzzi.
G. Toprceanu.
Nota 2. Unele nume proprii care au intrat de mai vreme n
cultura se scriu cu grafia Londra, Mo.'icova. Praga.
Viena etc. (nu Londor.. MO.'ikva. Praha. War.'izawa, Wien etc.). Se admite
scrierea acestor nume cu grafia numai n de specialitate (n
bibliografice, n studiile de etc.).
Nota 3. Numele proprii din statele care alte caractere de
scriere dect cele latine chirilice se rcdau n transcrierea a statului
respectiv: Bangkok. BeUing. Marrakech. Okinawa.
169. Cuvintele se scriu potrivit cu vechimea lor n
cele vechi cu o mai se reproduc fonetic: fotbal,
lider. miting; cele mai noi de mai se scriu se
ca n limba de origine: cow-boy de vite n S.U.A.",
loes
SCRIEREA NUMELOR PROPRII
VECHI
170. Toate numele vechi care nu au intrat ntr-o
n uzul1iterar se scriu ca n limbile respective (cu rezerva
alfabetului grec): Quirinius, Pyrrha.
Nota J. Numele care apar n texte vor fi folosite deci n
forma lor Longu.'i; numele care apar n texte vor
grafia din textullatinesc: Phaedimus.
Nota 2. Numele de vor fi folosite n forma lor
ori de cte ori ele sunt n ntregime (praenomen - nomen - cognomen-
agnomen sau numai dintre ele); Cezar, dar C. luJiu.'i Ci:lesar: Ovidiu, dar
39
P. Ovidiu.') Nasa; Liviu, dar Titu,., Livius; dar Jmp. Cae,.,. C. Aureliu,.,
Valeriu,., Diocletianu,., AuguMu....
171. Alfabetul grec se va translitera n felul
A, a a
B,
B
b
r, y g, dar n inainte de
6., o d
E, E e
Z, ( z
H, 1) e
e, 8 th
1, i
K, K c, dar ch nainte de e, i: Chere, Diche, Niche
A, A I
M,
Il
m
N, v n
-,
x
0, o o
n, TI p
P, p r
L, as s
T, T
Y, u y
<1>,

ph
X,
X
ch
\}1,

ps
n, w o
'(spiritul aspru) se transcrie p se transcrie rh-, iar pp sau pp se
transciu rrh-.
Spiritul lin ' ,iota din diftongii improprii accentele nu se transcriu.
172. Numele vechi consacrate n uzul literar au
fost incluse n Index (p. 267).
Nota 1. Un foarte redus de nume apar numai pentru a se evita
sau grafii eronate (ZeuHnonosilab; Jupiter, nu Jupiteretc.).
40
Nota 2. n versuri, pentru ritm sau pot fi folosite, pe formele din
Index, alte forme, originare sau consacrate n uzul literar (Ahile Ahi/,
HeclIba Hecabe, Joeetc.).
173. Indexul de cuvinte nu cuprinde categorii de
nume:
- nume de popoare: lestrigoni.peligni etc.;
- numele grupurilor de mitice: egipani, hama-
driade, satiri, silvani; Eumenidele, Graie1e, Harpiile, Heliadele, Moirele,
Sirene1e etc.
- patronimicele: A1cmeonizi, Heraclid, -izi, Lagizi, Aleuazi, Atrizii
= Agamemnon Menelau, Alcidul = Hercuk etc.;
- numele triburilor atice: ACi:unantid, Hipotoontid etc.;
- numele care n denumirilor geografice, reale
sau mitice: Cmpii le Elisee, CmpiiIe Flegree, Insulele FarmacL1se,
Lacul Meotic, Marea Stncile Cianee etc.;
- numele de Bacanale, Tesmoforii, Panatenee etc.
Categoriile de nume de mai sus se scrierii chiar
sunt derivate ale unui nume n Index.
Titlurile operelor mai cunoscute pot fi adaptate prin analogie
(EoliceJe, Focaida etc.).
174. Procedeele uzuale de adaptare sunt

- simplificarea geminatelor: Calliope > Caliope a aspiratelor:
Marathon > Maraton, Paphos > Pafos, Ia fel Rhodos> Rodos; velara
din nu poate fi la fel n toate
Archilochos > ArhiJoh, Charon > Caron, Chersonesos> Chersones;
- monoftongarea diftongilor n i e: Aisopos> Esop (ai
cnd e redat n de exemplu Aiax), Cheiron> Chiron,
Eileithyia > Ilitia, Oidipus> Edip, Praeneste > Preneste;
- nlocuirea lui u (y) cu i: Scylla> Scila.
Trebuie n hiat a diftongilor eu (Zeus monosilab)
au (Augustdisilab; Epidaur, Minotaur, Plaut).
Grupul ea este diftong numai n eea, altfel se n
hiat: Enea.
n cuvintele i se ntotdeauna i, nu j:
Seian, nu Sejan.
41
175. Numele feminine terminate n -a -e se
ca n Minerva. Minervei; Niobe, Niobei (ca Zoe,
ZOC1). Pentru celelalte se formarea genitiv-dativului de la
tema cazurilor oblice: Artemis, Artcmidei; Ceres, Cererei; Demeler,
Demetrei; Dido, Didonei; Habrotonon, Habrotonei; Pallas. Palladei;
Philocomasium, Philocomasici; Venus, Venerei.
substantive masculine sau neutre, n special nume geografice, care,
la nominativ forma la genitiv-dativ pot avea flexiunca
ca n limba Asopos, Asopului; Eurus, Eurullli; Latillm,
etc.; c peri fraza: din Latillm, adierile vntului
ElIrlls etc. De altfel, perifraza e singura la numele
feminine n -o la unele n -is: poetei Safo, nimfei Calisto, frumoasei
Calipso, parcei Lachesis, Nemesis etc.
TRANSCRIEREA NUMELOR A CUVINTELOR
DIN LIMBILE CARE FOLOSESC
ALFABETUL CHIRILIC
A. LIMBA
176. Nonnele de transcriere a numelor si cuvintelor din limba
n limba au n vedere mai cu criteriul grafic. Astfel,
indiferent de rostirea lui o, el se transcrie o: )]OMOHOCOB - Lomonosov,
BOPOllHH - Borodin, nOTOJIOK - potolok, -
literele e 3 se redau prin e: EBpona - Evropa, CPellop - Fedor,
no Ma - poema. Potrivit cu ortografia se prin ia la
nceput de cuvnt prin ea RJITa - lalta,
KpaCHO.HpCK - Krasnoiarsk, .H3:bIK - iazk, KOJI.H - Kolea, BOJIOll.H
- Volodea, M.HCO - measo.
n texte bibliografice, studii de se admite
folosirea sistemului de a alfabetului chirilic.
42
TABLOU DE
Litera Corespondentul Exemple de transcrire
romnesc
Aa a AJIeKCaHllp - Aleksandr;
a30YKa - azbuka
B o b BaKY - Baku; oYMara - bumaga
B B v Bl>IOOpr - Vborg; BepHo - vemo
r r g nainte de a, o, KaJIyra - Kaluga; HOBropoll
u nainte de - Novgorod; rpoM - grom
consoane
gh nainte de e, i repaCHMoB - Gherasimov;
rnraHT - ghigant
LIll
d LIoopoJIJOooB - Dobroliubov;
llaJIeKO - daleko
E e e Erop - Egor; MeJIeXOB -
Melehov; eCTeCTBO - estestvo
E e io
IIeTp <IIeTp) - Piotr; CaMOJIeT
- samoliot; 4lellopoB - Fiodorov;
IIIHlIIMapeB -
)K)K
)KllaHoB - Jdanov;
rpa)KllaHHH - grajdanin
3 3 Z Ka3aHb - Kazan; 3aBOll - zavod
I1H I1BaHOBO - Ivanovo;
THMHpR3eB - Timireazev
fiH MY3eH - muzei; MY)KCKOH - mujskoi
I1fi HH ii KJIHMaTHtIeCKHH - klimaticeskii;
paOOtIHH - rabocii
43
la numele proprii qepH:bIlli eBcKHH -
-HH
se transcrie i
K k k, cu unor KHPOB - Kirov; KY3Heu..R
JIJI
MM
H H
00
II II
P P
C C
T T
Yy
x X
cuvinte n care, -- KOMCOMOJI
uzului, - Comsomol
s-a fixat transcri-
crierea lui k prin c
m
n
o
p
r
s
u
f
h
J10MOHOCOB - Lomonosov;
JIeCOBO.llCTBO - lesovodstvo
MaKapeHKO - Makarenko;
IIpOOJIeMa - problema
HeKpaCOB - Nekrasov; HaYKa - nauka
OHera - Onega; OTeu.. - otet
IIOJIeBOH - Polevoi;
IIHTHJIeTKa - peatiIetka
POCTOB - Rostov; pO.llHHa - rodina
CMOJJeHCK - Smolensk;
CeMHJIeTKa - semiIetka
TOJICTOH - Tolstoi;
TOJIKOBaHHe - tolkovanie
-
ytIHTeJICTBO - ucitelstvo
4>a.lleeB - Fadeev;
CPH3KY JIbTypa - fizkuItura
qexoB - Cehov; xapaKTep - harakter
I1;HOJIKOBCKHH -
MOJIo,lleu.. -
44
q tI
IIIm
b b
hI bI
c nainte de e, i
ce nainte de a
ci nainte de 0, U,
consoane
la de
cuvnt

nainte de e, i
nainte de a
nainte de 0, U
la de
cuvnt
nu se transcrie

qeTBepTHHOB - Cetvertinov;
qHtIHKOB - Cicikov;tIHCJIO - cislo
qaIIaeB - Ceapaev; rOHtIapOB
- Goncearov; tIac - ceas
ITetIopa - Peciora; qy5aKoB - Ciubakov;
qKaJIOB - Cikalov; llOtIKa - docika;
IIOtITa - pocita; ytITHBO - ucitivo;
ytIpe)KlleHHe - ucircjdenie; BpatI - vraci
III OJIOXOB - llIHHeJI -
- nr.eKa -
nr.HIItIHKH -
nr.aBeJIb -
nr. YKa - TOBapHnr. -
OTbe3ll - otezd
BbIBaJIOB - Bvalov; llaBbIlloB - Davdov;
CaJITbIKOB - Saltkov; 5bICTPO - bstro
b b i (nu se AcpaHaCbeB - Afanasiev;
3 3
1010
dect naintea lui TypreHbeB - Turgheniev; TpeTb51 - tretiia;
e 51 tI) petIb - reci
e
iu
a3pOIIJIaH - aeroplan; 3IIoxa - cpoha;
3TOT - etot; II03Ma - poema
IOpa - Iura; qeJIIOCKHH - Celiuskin;
ClOlla - siuda
5I 51 ia 5IKOBJIeB - lakovlev; 3051 - Zoia;
eJIerH51 - eleghiia
ea qeJI515HHCK - Celeabinsk;
BaH51 - Vanea; M51CO - measo
45
B. LIMBA
177. Transcrierea numelor proprii comune din limba
regulile stabilite pentru limba cu

r r nainte de b
K K nainte de b

b consoa-
nele r, K, C
urmat de o
b b
Exemple
gh rbOJI - ghiol: rbOH - ghion
ch KbopaB - chiorav
a - -
-

rbOJI - ghiol; CbOMra - siomga:
KbopaB - chiorav
JIbPT - llb}Kll - Mb}K
- brbJI -
VII. CUVINTELOR N
SILABE
178. Cnd un cuvnt nu se ntr-un rnd, se vor trece n
rndul numai silabe ntregi. n silabe a cuvintelor se
face astfel:
a) vocala e de o aceasta trece la silaba
le-ge,
b) dintre vocale succesive (n hiat), prima silabei
dinainte, a doua celei ce-re-a-Ie, lu-a; i u semivocale, ntre
vocale, trec la silaba ba-ia.
c) vocala e de sau mai multe consoane, prima
silabei dinainte, - sau celelalte - silabci
se vor vedea mai jos): ac-tiv, mul-te, os-
cior; as-pnl, con-tra: mon-stru;
46
d) cnd prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua este 1
sau r, consoanele trec la silaba a-bre-vi-a. a-cru,
co-dru, a-fhl, a-gro-nom, su-plu, a-tlet, li-tm, de-vre-mc:;
e) gmpurilc ct, de consoane se despart: onc-tu-
os, [Junc-taj, sompt-tu-os;
f) cuvntul jertfl! se desparte n jert -f..7:
g) la cuvintele compuse la cele derivate cu prefixe, precum la
unele derivate cu sufixe (derivate de la teme terminate n grupuri
consonantice cu sufixe care ncep cu o n silabe
se face, de seama de componente, atunci
cnd cuvntul e analizahil: de-spre (nu des-pre), drept-unghi (nu drep-
tunghi), in-egal (nu i-negal), ne-stabil (nu nes-tabil), sub-linia (nu su-
blinia), vrst-nic (nu vr-stnic).
VIII. ABREVIERILE
179. Pentru o ct mai folosire a scrisului ca mijloc de
comunicare. nu se vor folosi de cuvinte care pot face lectura
Nu se va scrie f. n loc de foarte,p. sau pt. n loc de pentru, as. n
loc de 'lsupra.
180. Se stabilesc categorii de abrevieri:
a) simbolurile n chimie, Hg = mercur, Mg =
magneziu, O = oxigen, 1 = lllngime, n = ntreg;
b) m = metm, kg = kilogram, km = kilometru, A = amper,
V = volt;
c) prenumele de persoane: 1. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale;
d) bibliografice: art. = articol, cap. = capitol, cf = confer
f sau l = folio, ib. sau ibid. = ibidem, ido = idem, lua. cit. =
lucrarea op. cit. = opera p. sau pag. = pass. = passim
"n diverse locuri", r. = rnd, r (la cifrei) sau t
J
= recto, urm. =
V. = vezi, v (la cifrei) sau V
O
= verso, vol. = volum;
e) numele punctelor cardinale: N = nord, S = sud, V = vest, E = est,
47
f) N.B. = nota bene prin care se atrage n mod deosebit
P.S. = post-scriptum prin care se
semnarea unei scrisori un
g) titlurile academice: acad. = academician. arh. = arhitect. dr. =
doctor, ing. = inginer, praf = profesor;
h) gradele militare: lt. = locotenent, serg. = sergent;
i) formulele de adresare: d-ta = dumneata, dv .. dvs. sau =
dumnea
j) alte abrevieri: a.c. = anul curent. cca = cin;I .. aproximativ", d.a. =
d.e. sau de ex. = de exemplll, e.n. = al erei noastre (anul
sau secolul erei noastre), etc. = etcaetera celelalle", .a. = nainte de
amiazli,.e .n. = nainte de era noast/, nr. = numiirul, obs. = etc.
PUNCTUATIA
,
INTRODUCERE
n vorbire se stabilesc raporturi logice ntre cuvinte, grupuri sintac-
tice care aparte din punctul de vedere al
Pentru a exprima aceste raporturi, vorbirea
n de procedeele gramaticale, pauzele,
ntreruperea
Exprimarea n scris unor mijloace grafice cu
ajutorul fi redate aceste din procedee. Astfel se
crearea - un sistem de semne care au
rolul de a marca n scris pauzele, ntreruperea cursului vorbirii.
Semnele de au caracter pentru forma lor
nu e de natura exprimat. De altfel, cteva
dintre ele puteau fi folosite unul n locul altuia. ncetul cu ncetul s-a
ajuns la generalizarea unui anumit semn de
pentru o prin folosirea semnelor de
cu valori bine precizate, a devenit pentru
cei care vor exprime clar gndurile n scris. se
o oarecare de n folosirea lor, aceasta se
faptului uneori, procedeele gramaticale sunt suficiente pentru a
exprima raporturile dintre de ale vorbirii. n general
folosirea sau omiterea semnelor de duce la confuzii
la denaturarea
Necesitatea de a exprima ct mai clar ideile n scris, pentru ca ele
fie mai deplin a n ultima vreme interesul
pentru stabilirea normelor de folosire a semnelor de
49
tuturor n care se impune folosirea unui
anumit semn de duce Ia stabilirea unor reguli de
de elaborarea se capitolul de
Uneori semnele de pot fi pentru a scoate n
relief anumite valori stilistice. n asemenea cazuri nu se pot da reguli,
folosirea semnelor de Ia aprecierea celui care scrie.
Este obligatoriu ca semnele de cu
nu regulilor bazate pe gramaticale.
*
Semnele de au fost folosite, Ia nceput, pentru a marca
limita dintre cuvinte. Le ntlnim, cu valoare, n documente
epigrafice foarte vechi. Pe tablele eugubine
1
, n partea cu caractere
etrusce, fiecare cuvnt este urmat de puncte (:); n partea cu
caractere latine, cuvintele sunt prin punct (.).
Forma semnelor de a variat foarte mult de-a lungul
timpului. ntr-o din Atena (450 Le.n.), cuvintele sunt separate
prin cte trei sau patru puncte. Aceste puncte sunt n linie
(.), n triunghi ( ... ), n careu (: :) sau n romb ( ... ). n alte
n locul punctelor apar diverse figuri arbitrare:
romburi, ramuri, inimi, cruci. sigle (litere care o
prescurtare) apare adesea un romb sau un X.
n latine, cel mai frecvent semn de este
punctul rotund (.). Cel mai vechi este punctul de (.).
Alte semne de care apar sunt: ngrijite), / (mai
rar), desene n de (ncepnd din epoca lui August
ntr-o destul de n mod semne de
o cu totul ca, spre exemplu, o n felul acesta,
semnele de au ajuns fie un mijloc de de aceea
se puneau uneori fiecare
Cel mai folosit semn de a fost punctul alb (o) sau negru
(.), care putea fi ca semn de abreviere, unui
prenume sau un cuvnt prescurtat prin una ori mai multe litere.
lTable de bronz,datnd aproximativ din secolul al VII-lea Le.n., n localitatea
Eugubio din Italia.
50
n general, toate aceste semne de indiferent de
aveau rolul de a ntre ele cuvintele (ntregi sau prescurtate). Spre
deosebire de celelalte, punctul, cum am mai sus, era
ca semn de abreviere.
Aristofan din (secolul al II-lea .e.n.) este primul care a folosit
semnele de pentru a delimita de punctul
perfect (-), punctului nostru, subpunctul (.), marcnd
suspensia unei fraze neterminate, punctul mediu (.),
virgulei noastre.
Sistemul lui Aristofan din a avut o dar nu
s-a generalizat. a nceput se n lui a fost
n nu o foloseau.
Primele manuscrise care au semne de
aproximativ din secolul al VIII-lea e.n. Semnele de au
continuat fie variate, att ca ct ca
Abia o cu descoperirea tiparului s-a
cu semnele pe care le folosim azi: punctul, virgula, punctul virgula,
semnul semnul Aceste semne s-au generalizat n
scrierea tuturor limbilor, cu cteva De n texte scrise n
limba veche se folosesc, ntre altele,
semne: punctul superior( .), care are valoare de punct sau de
puncte; punctul virgula, care corespunde semnului din
sistemul nostru.
*
Ca n alte scrieri, cel dinti semn de folosit n scrisul
romnesc este punctul. El apare n cele mai vechi texte scrise la noi cu
chirilice, att n limba ct n
La nceput, punctul nu marca numai de ci separa
din interiorul unei fraze, uneori chiar grupuri de cuvinte
cuvinte izolate. Virgula apare sporadic, cu pe care o are
din secolul al XVI -lea, confundndu-se uneori cu punctul.
Tot n secolul al XVI-lea ncepe modelul scrierii
semnul redat prin punct
particularitate n pragul secolului al XVIII-lea, dar ntre
timp, din secolul al XVII-lea, se introduce semnul
51
cu cel de n unele cele semne de
ntrebare
Faptul semnul se pune ahia la
al frazelor interogative pen(lU cititor. Cnd cineva
gnduri le n scris. sensul interogativ al este prezent
n mintea lui de la nceputul sau al frazei. se
cnd altcineva Pentru a remedia
acest neajuns, n scrierea n de semnul pus la
al frazelor interogative, se pune unul la
nceput, de n n scrierea semnul
nainte de interogative apare sporadic n cteva
texte din secolul al XX-lea, ca unnare a spaniole.
puncte ncep n secolul al XVII-lea, fie pentru a
o ci tare , fie pentru a introduce o enumerare sau o
Semnele de tip actual se ntlnesc nti n ardelene
ale secolului al XVII-lea; n principate se folosesc, n
pentru a cuprinde citarea, parantezele. Acestea au
parantezelor de azi: cuvinte incidente, bibliografice.
cum se apare abia la
nceputul secolului al XIX-lea, mai nti n n Transilvania
apoi n cele din principate. Sub
ajunge fie apoi n scrisul de
PUNCTUL
181. Semnul grafic numit Il u n c t pauza care se face
n vorbire ntre sau fraze independente ca El se pune
de asemenea la unor fraze independente, grupuri
de cuvinte sau cuvinte izolate care cu
independente care vorbirea nu mai
pornirei iar ncet [.]1. Frigul o cu lumina [.J
Printre gnlmezi de nouri. se vedea luna n aburi [.J
SADOVEANU,D. . 238;
Intrc paranteze drepte se dau semnele de care
discutate.
52
Sfntul Petrea
- Cine-i acolo?
- Eu [.]
- Cine eu?
- Eu [.] Ivan [.]
- ce vrei?
- Tabacioc este?
- Nu-i [.]
- Votchi este?
- Nu-i[.]
- Femei sunt?
- Ba [.] P. 308.
182. Punctul apare naintea sau a frazelor
independente introduse prin cnd aceasta nu are rolul ei
de coordonatoare, ci succesiunea
a unor (Cu acest rol apare mai ales n
stilul narativ).
i-a dat cuvnt are fie [.] a venit ziua
GALACTION,O. I 173.
Unii scriitori, spre a reproduce un anumit fel de a vorbi n care se fac
pauze fiecare fraza, punnd punct fiecare
dintre care o compun. Prin acest procedeu se o mai mare
membru al frazei, accentundu-i-se de
frazei apare att n cadrul ct al
su
n cazul poate fi fraza din
principale:
Bravo! mesenii din toate din palme [.] Iar
rdea mine. SADOVEANU, O. III 97
sau din mai multe subordonate de fel, care depind de

Eu duc cu nevasta asta [.] de urt [.] unde-i
casa comunei [.] ea un avocat martor. SADOVEANU, B.
190.
Tot astfel, orice poate fi de regenta ei prin
punct:
53
pentru pace [.] Ca n
neamurile fiecare tributul de bine la progresul
SADOVEANU,E. 32.
Punctul se n
183.
a) independente:
Era 1.] GALACTION, O. 1
b) fraze din care se n
raport de coordonare:
El din desprinse caii pe de spre r.]
SLA VICI, O. 1 215;
c) fraze formate din care se n raport
de subordonare:
Ca nu mai riimie repetent anul acesta, mam-mare,
tanti au promis Goe [.]
CARAGIALE,O. I 267.
184. La unei optative sau la unei
din dependente de o cnd tonul nu
exclamativ:
Floricica mac ului ,
n-am cui [.] TEODORESCU, P.P. 279.
185. dubitative
Vor fi fost n lor[.] SADOVEANU, N.P. 146.
186. La unei imperative sau al unei fraze
dependente de o cnd acestea sunt rostite pe un ton neutru,
care le caracterul imperativ:
n vrfuri de catarg
steagul de plecare [.] MACEDONSKI, O. 1 59;
Spune-ne povestea cu [.] SADOVEANU, O.
VIII 398;
Vino-n codru la izvorul
Care pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund [.] EMINESCU, O. 1 75.
187. La unei fraze dintr-o
de subordonate - ntruct la frazei tonul
exclamativ se pierde:
54
Ce fi dat lase profesorii n pace, ca nvrtesc degetele
mari, unul mprejurul celuilalt, din ce n ce mai repede, din ce n ce mai
ncet, dupli cum curgea mai repede sau mai pe gndite [.]
DELAVRANCEA,H.T.55.
188. La unei interogative indirecte:
Tata a ntrebat cte exemplare vom trage [.1 CAMIL
PETRESCU, P. 197.
Notii. Unii scriitori pun punct o n interiorul
se o
Codrllle,
Ce mai faci.
Cii de cnd nu ne-am viizlIt
MlIltii vreme ali trecllt
de cnd lJl-am depiirtat
MlI/tii/lImeammblatl.1 EMINESCU,O. I 123.
aceasta e de faptul a
Ce mai faci. se pierde la frazei. Cele patru
care sunt rostite pe un ton ca atare, e firesc ca
ele se punct.
189. n ceea ce grupurilor de cuvinte, a propo-
a frazelor care se in se disting
a) Cnd paranteza intervine la unei sau fraze,
punctul se pune
NLlmeralul ordinal totdeauna articolul posesiv: a cincea
sesiune, sesiunea a cincea (nu sesiunea cincea) r .]
b) Cnd o sau o se n ntregime n
punctul se pune in interiorul parantezei:
Unele substantive au o foml,1 pentru vocativu/ singular:
n -e sllbstantivele masculine n -o cele feminine. (Alteori forma
de vocativ este cu cea de nominativ-acLlzativ: frate, [.])
190. Nu se pune punct titlurile de de opere literare,
muzicale. De asemenea nu se pune punct nici formulele de adresare
(din scrisori, etc .); n asemenea formule, substantivele fiind n
cazul vocativ, ele se virgula sau semnul
191. Se pune punct abrevieri: abrevierile
formate din prima de la nceputul cuvntului (O[.]N[.]U[.],
S[.]U[.]A[.]), precum cele fomlate din prima a cuvntului plus
55
consoana sau grupul de consoane cu care ncepe silaba a doua (cap[.]
pentru capitol, op[.] citI.] pentru opera vezi 180). n aceste
cazuri, punctul nu mai este un semn de deoarece nu
o EI este un semn ortografic, pus n locul mai multor
litere care nu se scriu.
192. Nu se pune punct abrevierile formate din prima
ultimele litere ale cuvntului (d-ta), nici abrevieri ca Tarom.
Romarta, pentru ele s-au asimilat substantivelor.
De asemenea, simholurile n chimie.
(O. H. km./. kg). ca punctele cardinale (N, S, E. \1), se
scriu punct, conform (vezi 180).
SEMNUL
193. Sem nul n 1 re h r i i e folosit n scriere pentru a marca
sau a frazelor interogative.
Se pune semnul cuvintele, grupurile de cuvinte,
frazele care au un caracter interogativ care sunt
directe:
- Aha, da! cel?J povestea[?] cine[?J care poveste [?J
SADOVEANU,O. VIII 400;
- Ei, de pe unde [?J ... Ce viinturi[?]. .. Pe la noi ... ai!?]. ..
de ce[?J ... DELAVRANCEA, H.T. 5.
194. Se pune semnul la unei
interogative directe:
Da nu-i n pod!?] unt nu-i[?J nu-s!?] P. 9.
195. Se semnul un pasaj interogativ n
care se redau spusele cuiva n vorbire a se folosi verhe de
(procedeu denumit vorbire
Se sticlele acum se scurgea vinului. Ce
La cu cioburi de nu putea merge. Unde
s,1 se duc,I!?] la ... CARAGIALE. O. I 133.
Este folosirea semnului
interogative indirecte, cum apare n exemplul
Se-ntre:JbJ ce TOPRCEANU, P. 139.
56
196. Semnul se pune la unei fraze compuse din
dependente de o care se la
nceputul frazei:
Iar vrei te pupe cucul annenesc sli tt> JjJurce. ca sii mearg,'
hine ziua[?] ... A. 52;
De ce hoala .5i moartea fie partea voastdi.
C:nd ei n cea vastii
Petrec ca n ceruri. n-au timp nici de-a nwri[?] EMINESCU . O. 1 59.
197. Se pune semnul interogative
retorice:
Care c mai mndn1 dec<t tilJe ntre tOi.lte sem,lnate de Domnul
prc p,lm<nt[?j RUSSO, S. J 25.
Notii. Este folosirea punctului n asemenea
Vezi? Nu .'puseu d tutunul nue lucru bun /./CARAGIALE,O. I 277.
198. Semnul se pune la
interogative ClI caracter dubitativ-deliberativ:
Cum adiciI:' Sel nu pot eu visez ori sunt trcazl?1
CARAGIALE, O. II 264;
Oare Sel se nsoare. ori nu se nsoare [?] NEGRUZZI, I 71.
199. Se pune semnul o
ntr-o sau ntre
de restul frazei prin pauze:
I-a un copil. o care - cum spun[?] -. care e un fel
de ghimpe ntre ei ... lin copil. vai! destul de crescut. SADOVEANU,
D.M.4;
Atunci treci, pe la nenea Zaharia vorb,l
coanei - nu-i nene Zahario [?] - fie de nu
se supere om nt<rzia de la dejun ... avem ceva politic" de vorbit
ntre CARAGIALE, O. VI 83.
200. Cnd comunicarea este n
timp, se pune semnul de semnul
- Pe mine, fata lui Hagi tu sli m"
riosllle [!?] ... CARAGIALE. O. II 228;
- Tu tragedianule [?!] GALACTION, O. I 131;
57
A! de ce mai d" Dumnezeu omului fericire. e i-o ia na-
poi [?!J De ce nu moare omul ccnd e fericit [?!j De ce am eu s-ajung
la ceva [?!] CARAGIALE, O. VI 24.
201. ntr-o unul dintre interlocutori ia atitudine
la un moment dat numai prin gesturi (exprimnd diferite
sentimente), replica aceasta e n scris prin semnul cnd
mimica o nedumerire sau prin semnul cnd mimica
locul unei (vezi Semnul 211).
- Ei, da! ...
- [?J ...
- ... CARIAGIALE,O. 1300.
n cazul cnd are caracter interogativ exclamativ n
timp, se pun ambele semne de
Patroana (cu ochii calzi): de ce
Mi [ ! ! !?]
Patroana furioas(1): sau nu .. CAMIL
PETRESCU, T. 1 567:
Acum n urm", c{ind am fost la d-ta... Nu ce s-a
ntmplat cu mine atunci ...
Patroana: [?!]
Nu ... CAMIL PETRESCU, T. I 562.
Notii. Se uneori ca replica numai pe fie
de exprimarea prin cuvinte a surprinderii, nedumeririi interlocutorului.
De exemplu:
- A iubit, de altfel, domnule, o altii femeie, nu pe aceastii doamnii Maria
Miine.'icu.
-/ !?/ Totll!ji i-a adresat .'icrisoare, n clipa .'iinllciderii, ariitnd echivoc
cii din pricina ei se omoarii ... CAMIL PETRESCU, P.
202. Titlurile care au caracter interogativ
diferite:
a) Cnd sunt considerate interogative indirecte,depinznd
de o nu primesc nici un semn de (vezi
Punctul, 188):
Cum am (titlul unei povestiri de C.
b) Cnd sunt interogative directe, se spune la lor
semnul
Ce-i de [?J (titlul unui roman de
58
203. Se pune semnul ntre paranteze rotunde pentru a
autorul are rezerve sau ndoieli de o
Dar era un fel de ca cnd cuvintele cU" fi fost tocite
de sens trebuiau umflate:
"G. D. Ladima un stnllucit talent" sau "a fost unul dintre cei mai
[(?)J de azi". Una vorbea chiar de "o mare pierdere pentru
literatura CAMIL PETRESCU, P. 373.
SEMNUL
204. Sem nul e xcI am r i i grafic
frazelor a exc1amative sau imperative.
Semnul se pune de asemenea
vocativele care afective sunt considerate cuvinte (sau
de independente.
205. Se pune semnul o
care poate fi sau de predicat:
Ce ochi avea Margareta n sara aceea 65;
mare [!] SADOVEANU, O. 1 152.
Notil. Este folosirea punctului n asemenea
Vom merge pe lIrmil/a teatru. E o pie ... il de {IT/moasil/.' N. 31.
ntr-o de se pune semnul
fiecare termen al se asupra
n drept[!] eminent f!] irezistibil orator f!] caracter
mare [f] idei generoase f!] ... Desigur, mi-am zis eu, un de
mare viitor. CARAGIALE,O. 1 249.
206. Se pune semnul o
sau de predicat:
n pace n dintre de
chipul de aleanul soarelui, pocni [!]
[!]GALACTION,O. 1 160;
La [fJ mai iute [f]CARAGIALE,O. II 130.
207. Se pune semnul o care se cu o
cu caracter exc1amativ sau imperativ:
Nu cum sunt, dar eu, cnd gndesc la locul mele,
la casa din la stlpul homului, unde lega mama
59
o cu motocei la de jucndu-se cu ei, la pri-
chiciul vetrei cel humuil, de care cnd ncepusem a merge
la cuptiorul pe care ascundeam, cnd ne jucam noi
de-a mijoarca, la alte jocuri pline de hazul farmecul copi-
acuma inima de bucurie A. 33.
208. Se pune semnul exclamative
incidente. Aceste sunt nchise ntre paranteze sau pauze:
Iar Caraiman ... - apoi las pe el [!] - credeai apucat de friguri.
SADOVEANU,O. 1 73;
ncet, prin ntuneric, tras fusta de s-a bine c-o
veche de de ani (unde mai acu [!]),
s-ambrobodit s-a cinchit naintea vetrei. SADOVEANU, O. I 329.
209. Se pune semnul
A[!] a un ghiveci cu flori. CAMIL PETRESCU, P. 203;
Ei [!] acuma, unde mergem? l CARAGIALE, O. II
215.
Atunci cnd se o fiecare membru al este
independent, rostirea lui se face o se pune semnul
fiecare
A[!] a[!] a[!] mi-a scos alta! CARAGIALE, O.
VI 204.
De asemenea, ntr-o serie de diferite, se pune semnul
fiecare
U[!] O[!] Pi[!] Bre[!] Ce seandal!NEGRUZZI, I 228;
N-apue domnule, part[!] trose[!] pleose[!] patru
palme: mi mi-o ct colo. CARAGIALE, O. VI
202.
Atunci cnd prin repetarea se o care
o unitate, iar ntre membrele nu se fac pauze, se pune
semnul ultima ntre diversele elemente
punndu-se sau
Hei, hei[!] Nu ee poam-a dracului e Harap-Alb
aista. P. 230;
He-he-he[!] rse jupn s-au trecut acele vremuri!
SADOVEANU,O.I286.
60
face parte dintr-o expresie se pune
semnul ntreaga expresie:
Vai de mine[f] nu-i asta! CARAGIALE, O. II 70.
Cnd are n timp sens exclamativ interogativ,
semnul este de semnul
Mioara acesta fiind felul ei de receptivitate
normal: A[f?] Dl. PETRESCU, T. II Il.
Se pune de obicei aceasta e
de un substantiv n vocativ:
0[,] dulce din de vremi
Pe de frunze la tine tu chemi. EMINESCU, O. 1 129.
Nu se pune nici un semn de urmate de
un vocativ cu care o unitate n rostire (vezi 229).
210. Se pune semnul redate prin
substantive la cazul vocativ, izolndu-se astfel de restul sau
al frazei printr-o
Doamne [f] mai una de-a noastre.
129.
Atunci cnd un vocativ se intensitatea tonului
se pune semnul fiecare vocativ:
- O, mei ia n oglinda asta, la
ce Doamne [f] Doamne [f] ce
facem? CARAGIALE, O. 1 121.
Se poate pune semnul titlul- exprimat printr-un
substantiv la cazul vocativ - al unui apel, manifest, discurs sau
scrisoare:
Domnilor [f]. .. Onorabili [!] ... [f] ... (plnsul i1
sunt CARAGIALE, O. VI 141.
21l. ntr-o interlocutorul se poate dispensa la un
moment dat de cuvinte, lund atitudine numai cu ajutorul mimicii, al
gesturilor, care pot exprime surpriza, nedumerirea. n scris,
aceste replici care constau numai din se redau prin semnul
mimica locul unei sau prin semnul
mimica o nedumerire (vezi Semnul
201):
- Nu vrea intre n ... ... Ct n-am stat de capul
lui! ... Nu vrea pace! ...
61
- [!] CARAGIALE, O. I 300.
Atunci cnd replica prin gesturi are, n
timp, caracter exclamativ interogativ, se folosesc ambele semne de

- Nu ... putea explic. M-a impresionat gestul de a-mi
da cheia ... A dizolvat totul n mine ...
- [?!JCAMIL PETRESCU,P.
- Nu-i sunt domnule, omul
- [!?J
- ... Suntem camarazi ... CARAGIALE, O. 1 245.
212. Pentru a se marca a vocii. se
folosesc mai multe semne de exclamare, lor fiind n raport cu
caracterului emotiv al
Ajunul postului[!] ... redus[!!J
Lui Teleor i buza[!!!J
Atunci[!!!!] e-ngrozitorde spus{!!!!!] CARAGIALE, O. IV 339.
a) La de
Patria .. Nu mai pot sta un moment[!!]. .. Plcc[!!!J
CARAGIALE, O. VII 114;
- n salon.
Mosalirul Peste un moment doamna ... Dumnezeule, tu

Cine era?
Infamul!
-
- Doamna mea, am sii ies ce v,1 voi da o ...
-
- datoresc ...
-
- mii de franci, pe care rog CARAGIALE, O.
II 423.
b) vocative:
- Ionel[!J Ionel[! fJ Ionel[!!!] Du-te dincolo, spargi urechile
dumnealui!CARAGIALE,O. I 274;
Ce-o fi se aude o chiote prelungite;
coana sare jos n picioare, ascultnd: o
Leonido[!] (zgomotul se Leonido[! !]
62
zgomotul se cu putere: cucoana se repede peste un scaun cu
exasperare, se mpiedicel cade peste patul lui Leonida) Leonido[!! IJ
CARAGIALE, O. VI 65.
c) n locul replicilor date prin gesturi:
- Mie, ce spui? mi-e al dracului. Mi se-ntmpl<l cteodatli
am sume mari cu mine ... ca acuma ....
-- [!]. ..
- GIUlml e arz::l cu o avere de om ...
-I!!!/
-- Patruzeci de mii de franci ! ...
- ... [!!!] CARAGIALE, O. I 200.
2 n. Se pune semnul nchis n paranteze atunci cnd
autorul ndoi al a sau ironia de cele afirmate n
n acest caz, semnul locul lui sic (cuvntul latinesc sic
"chiar
Am scris lui Barbu n [(!)J ca felicit pentru discursul
CARAGIALE, O. VII 114.
VIRGULA
214. V i r g ula grafic unele n cadrul
frazei unele de n cadrul Virgula felul
n care fraza se despart n elementele lor constitutive, pe
baza raporturilor sintactice dintre ele. Aceasta este a
virgulei.
n cu se pot da reguli precise. Ele
cnd este obligatorie cnd nu este folosirea virgulei. Aceste
reguli se pe felul n care se logic ideile n succesiunea
lor. De aceea, ntre modurile de folosire a virgulei n limbi diferite nu
deosebiri
215. Virgula grafic anumite pauze scurte n
cursul rostirii unei sau fraze. n felul acesta virgula, de
alte semne de la redarea a ritmului vorbirii
a
63
Virgula se pentru a reda grafic pauzele scurte, ori de cte
ori marcarea lor este de autor. n vorbire,
asemenea pauze sunt folosite n mod n
a) pentru a grupa la un loc cuvintele grupurile de cuvinte care
de a le n felul acesta, de restul frazei
sau al
b) pentru a atrage n mod deosebit asupra unor cuvinte, prin
lor de restul frazei.
N
216. Se pune ntre de de fel, cnd
nu sunt legate prin copulativ ori prin sau.
a) Subiecte, unnate sau nu de
Chipul rumen[,] gura fraged;J[,] apele ochilor focul
spuneau atta iritant;J. GALACTION, O. I
133-134.
b) Nume predicative, unnate sau nu de
Era n
c) Atrihute de fel (suhstantivale, adjectiva1e, pronominale,
verbale, adverbiale), unnate sau nu de
Ascundeam n mine () stnlin;'i hJand;;lf ,j
DELA VRANCEA, H. T. 171.
d) Complemente de fel (directe, indirecte, de agent sau
de fel), unnate sau nu de
muzical,]
Pe acestea EMINESCU, O. I 102;
n ei cu doi cai la arat[,] la secerat[,] la
SADOVEANU,O. vin 409.
217. Nu se despart prin de de fel
cnd sunt legate prin copulativ ori prin sau:
Cte-un vrtej de aer se pe lm'itunnd praful,
ridicndu-l aruncndu-l pe trotuare. REBREANU, R. I 43:
Nll mai minte care sall care din vechime se
ntreba discllw femeia are sau nll un suflet. GALACTION. O. I 96.
Se despart prin de de fel cnd sunt
legate prin adverbial.
64
218. Nu se desparte prin subiectul de predicat:
a) subiectul poate
se uita la gura ei cu SADOVEANU, O. V 377.
b) subiectul poate fi de (un atribut detenninativ
sau o
Unii mai mi zvrleau cte o SADOVEANU. O. 1 55;
Cinele care nu
219. n locul unui verb (predicativ sau auxiliar) omis prin
se poate punc
Adesea, puse ,1h1tUri, caietul lui ai fi zis este modelul de caligrafie
iar modelul de caligrafie[,J scris de CARAGIALE. O. II 68.
220. Se desparte prin un substantiv de o
parte de
se ntre virgule:
Zeus[,J feciorul lui Cronos{,J semn din c,l
ODOBESCU, I 280.
221. Complementele directe indirecte predicat nu
se despart prin
El a pc un om bun harnic. P. 294;
Se duce acascl spune nevestii tot amarui. SADOVEANU. O. V 481.
222. ntre predicat un complement
el, n genere nu se pune
Animalul se apropiase flinl7.gomot de noi ocolul
SADOVEANU,O. V 216.
223. gerunziale participi ale . cu sau
la nceputul frazei, se dcspart prin indiferent
de pe care o au:
Fiind mediocru ca ca n-a putul
II 113;
Ajuns la vorbea frumos cu n mijlocul
DELAVRANCEA, H.T. 16.
224. Se pun de obicei ntre virgule complementele
ntre subiect sau nu de predicat, dar numai
cnd subiectul e nainte de predicat:
Povestea n codrului[,J aduce pe chipurile
lor trudite. SADOVEANU, O. 1 283;
Grigore[,J abia revolta[,] ntrerupse vehement pe
REBREANU, R. 1
65
Maria Ioana, nainte de aflarea rezultatului final, nu a fi
prea optimiste.
subiectul e predicat, complementele circum-
se ntre virgule numai cnd autorul vrea
asupra lor:
S-au urcat pe noastre STANCU, D. 145;
A ars repede curtea ST ANCU, D. 147;
A venit[,] pe toamna.
225. Se ntre virgule un complement
nainte de locul pe care l n ordinea a comple-
mentelor. schimbare de are rolul de a atrage n
mod deosebit asupra acestui complement De
Acesta e autorul pc C,1re l-eli citit[.] cu atta
acum ,mi? GALACTION, O. I 487
spre deosebire de:
ziua noaptea lungit moale pe covoare. ODOBESCU, m 203.
226. Se despart prin de restul cuvintele
cu topica sau incidente:
iatel cum[,] atotputerniciei de minuni a
prosopului meu[,] din o grea
M.N.95;
Subt mahometane chiar[,] poate[,] sub
clima ... ODOBESCU, 1 389.
227. Se pune adverbele de de
cnd acestea sunt echivalente ale unei
Desigur[,] e amorezat. DELAVRANCEA, H.T. 186;
Da[,] fac
moartea pentru mine e dreaptii CARAGIALE O. VI 256;
Nu[,] nu mai [ac. CARAGIALE, O. VI 30.
un adverb din categorie o
prin folosirea virgulei nu mai este
Desigur normele sunt o adaptare a speciei, au de scop, n
Sel prezerve n lungime. S. 184.
228. Se despart de obicei prin virgule de restul frazei substantivele
n cazul vocativ:
Cucoane Matei[,] dumneata nu cine-i care a trecut.
SADOVEANU,O. V 104;
66
Am trei copii[,] CARAGIALE, O. II 42.
229. Se despart prin de restul frazei
Ei[,] ce veste ne mai aduci de pe la trg? P. 44;
Ha[,] ce este? .. S-a ntmplat ceva ? DELA VRANCEA , H. T. 103.
se poate pune semnul dar cnd
acestea sunt urmate de un vocativ cu care n rostire o unitate
nu se pune nici un semn:
Ei acu-i acu
Ca ncerci norocul. EMINESCU, O. I 174;
O Doamne! Da greu somn am dormit. ISPIRESCU, L. 119;
Du-te, SADOVEANU, O. 1 290;
Bre Ilie, SADOVEANU, O. I 301;
Nu se cnd substantivul n vocativ
este de genul femininin:
O noi, abia ne treci cum
au trecut iluziunile noastre. NEGRUZZI, I 97.
ia nu se desparte de verbul cu care o
unitate:
Ia O. II 57;
Ia fii bun d-ta pune imediat la loc. CARAGIALE, O. II 60.
230. deci adverbul n interiorul
unei nu se despart prin
Din partea a fc1miliei Cantacuzenul o mult
mai vie mpotrivire. ODOBESCU, I 151;
Numai n cugetele cele mai eminente ale veacului
ca nimeni amurgul contimporan avea tonuri
GALACTION, O. I 341;
Era deci o nevoie de un spirit critic.
SP.CR.21;
vezi, eu am venit. REBREANU, R. I 244.
231. prin umlare,
n interiorul unei se pun ntre virgule:
de la amiazi, aceste doamne ncep
se de plecare. CARAGIALE, O. II 1;
La eal,] nu poate fi deloc vorba de de
discontinuitate. S. 187;
Trebuie[,] prin urmare[,] prealabil fiu infomlat despre: ce fel de
vreme e pe la dv. CARAGIALE. O. VII 31.
67
N
Coordonarea
232. Se pune ntre coordonate juxtapuse, fie
sunt, fie nu sunt determinate de alte
Mi-ai Dicut un bine[.] l-am li'icut eu. EMINESCU, N. 20;
Ca sli ajungi scriitor[.] ca le impui opiniei pubJice .. trebuie un
singur lucru. GALACTION, O. 1 486;
S-a sculat a strns drojdie se mai g:Jsea pe fundul
hlzii[.] s-a dat jos la grajd. CARAGIALE, O. II 232.
233. Se pune ntre coordonatele de orice fel:
a) ntre copulative, cnd sunt legate prin nici, nu numai, ci
Nu caut vorbe pe alest,]
Nici cum ncepe. EMINESCU, O. I 173;
b) ntre coordonate adversative:
Tata a jucat ... degetele minii stngi[,j iar Nae Gheorghidiu a
c];Jtinat din cap. CAMIL PETRESCU, P. 254;
Ise nu fuger.] ci cade din naltul ceriului. EMINESCU,N. 23;
/Lfusc mai nlLi pc popa N,lstase[.j dar iute l
DR. 150;
Boii caii
Care va s,l intri dumneata n la mine cu pumnalul, cu
toporul, cu cu complowri asasinaturi[,] eu s,l stau cu
minile n CARAGIALE, O. II 57;
c) ntre coordonate disjunctive, cnd ncep cu ba, cnd.
fie, ori sau sau:
Nu cum s-a ori chersinul a ori a
P. 24;
Sau strada aceea nu mai ester,] sau amintirea mea a
ntr-o lume GALACTION, O. I 503;
d) nainte de o
... se alegea totdeauna printre satului[,]
nu era MACEDONSKI, O. III 139.
234. Coordonatele legate prin copulativ ori prin sau nu se
despart prin
68
Turcul se apropie tacticos. de pe cal {rul n minile
ciobanului. GALACTION, O. I 287:
din mormnt
De sunt eu om sau nu sunt. ALECSANDRI, P. II 25.
Notii. n stilul narativ se ntlnesc grupuri de mai multe
coordonate care ncep toate cu copulativ. n asemenea cazuri se
virgula:
de drag semiina/ ,/
CLI drag secera /.1
face stog n prag /./
mbliiti CLI drag / ,/
cerne prin sprilncene /./
friimilnta-n inele/.I
da inimei mele.
JARNfK-BRSEANU, D. X.
Suhordonarea
235. subiective predicative nu se despart de
prin indiferent de locul lor de
Nici vorb::'i ar rde cine i-ar aceste gnduri. MACEDONSKI,
O. III 28:
Ce era di... va intra ntr-un necunoscut
MACEDONSKI, O. III 22.
236.
a) Atributiva se desparte prin de
cuvntul pe care l
Mesrur a dus pe Abu-Hasan odaie[.J unde o droaie
de CARAGIALE, O. II 268.
b) Atributiva nu se desparte prin
de cuvntul pe care l
El putea fie cu un om care ar fi primit o
lovitunl n capului. MACEDONSKI, O. III 81;
ntr-un sclltar, acolo mai avem chei pe care fi putut
VIII 418.
Regula se cnd un grup de cuvinte
(substantiv + atribut):
69
... Genele n!sfrnle li s-au albit de pulberea din bolovanii de
piatn! n care izbesc de scara. DELA VRANCEA,O. 1 225.
237. completive directe indirecte se despart de obicei
prin cnd sunt naintea regentei:
Ce nu vreau S,! secret. B. I. 61;
Cui e cu mersul trenurilor[,} o oprire n de cele
prev;Tzute i'n itincrart' i d<T de gndit. CARAGIALE. O. I 294.
Compktivele directe indirecte nu se despart
prin de aceasta:
D. Georgescu nu ia seanw muzica a plecat. CARAGIALE, O. II 5.
238. completive de agent n general nu se despart prin
de regenta lor:
Am procedat, mai nti, la examinarea resturilor de limbi:!
insistnd asupra ce trebuie luate de cine opereazil cu
elemente de limb,1 nesigure. AL. ROSETTI, Istoria limbii romne, voI.
al II-lea (1962), p. 127.
239. de loc se desparte prin cnd
e naintea regentei cnd nu se n mod deosebit asupra ei:
Cnd a nceput iapa a fugi, unde pica nuca!,J pica din Ta1pa-
ladului P. 101. dar:
Unde mi-ai poruncit duc nu n parte).
ea nu se desparte prin
acolo unde ncepe. MACEDONSKI, O.
III 74.
240. de timp naintea regentei
se desparte prin cnd nu se n mod deosebit asupra ei:
Cnd mi cobori ochii[,J Pantelimon zmbea.
SADOVEANU,O. V 507;
C,nd vreau eu o S,! vin nu cnd vrei tu).
ea nu se desparte prin
Frica i se risipi cnd i vc!zu de de
singuri. SADOVEANU, O. VIn 367.
Cnd e o care cuprinde
un complement sau o ea se
desparte prin
Nevasta a murit de mu1t[,J de pe cnd eram om
SADOVEANU,O. V 530;
70
L-am observat de departe[,] pe cnd eram n dreptul
SADOVEANU, O. VIII 419.
241. se desparte de regenta ei prin
indiferent de locul pe care l are n
ziua aceea era cea din zi de trg[,] care se
n Rllreni attea zile se readunase ndrrjit,l. GALACTION, O. I
La lumea pllicea[,] era om blnd.
CARAGIALE, O. II 223.
prin formularea cauzalei autorul arate ea
singura (sau singurele cauze) care din
cauzala nu se mai desparte prin indiferent de locul ei
de
Te cert att de aspru pentru n-ai nu pentru
nu sau pentru alt motiv);
Pentru n-ai te cert nu pentru alt motiv).
242. se desparte de obicei de prin
cnd se naintea acesteia:
Ca ajungem la epoca instituirii ei[,] trebuie suim aproape
de bisericii. CARAGIALE, O. II 174.
se desparte prin numai cnd
vrem subliniem ea nu-i un element n
Se duce drept la ca bucuria. P. 44.
finale introduse prin de nu se despart prin

n toate zilele se ducea el la un de aducea pentru
ISPIRESCU, L. 386.
243. de mod se desparte prin
cnd e naintea regente cnd nu se n mod
deosebit asupra ei:
se turbure ct de ct de neajunsuri[,] Pandele ntia
pe calea nalte. MACEDONSKI, O. III 57;
Ca cum ar fi lunecat nadins pe punctul meu de ntrebare[,]
se n mod foarte firesc. M.N. 102, dar:
Cum ai vrut tu s-a ntmplat nu cum am vrut eu).
se desparte prin cnd nu se
asupra ei:
71
Copacii ct casele de pe din vale,
ntunericLll cu lor!,] dup,1 cum vlintul. MACEDONSKI.
O. III 56.
244. Subordonatele consecutive se despart n genere prin
de
ncep a i se ncurca nct nu se mai pricepe ... ncotro
apuce. 201;
I-oi face eu cum,ltrului una!,] de labele. P. 29.
imediat predicatul regentei. consecutivele introduse
prin de nu se despart prin
Clonc,lnirile ale de luau auzul.
MACEDONSKI, O. III 50.
245 SubordonateIe concesive, nainte sau se
despart ntotdeauna prin
Cu toate ntunericul s-a deplin!,] vede.
SADOVEANU,O. III 173;
Cetatea n-avem gnd i-o cu una cu nu sunt
n ea nici averi, nici merinde. NEGRUZZI, I 172.
246. cnd nu se n mod deosebit
asupra lor (vezi date pentru 241), se
despart prin
ar fi fost dup,l Georgescu[,] nici Virgiliu, nici n-ar fi
fost n facultate. CARAGIALE, O. II 31;
fi ajuns cu la celalt al nu
oprea la timp meu M.N. 125.
247. cumulative se despart prin
de regenta lor:
fiul se cu mofturi[,] n loc carte.
CARAGIALE, O. V 323;
Pe era curat[.] apoi se mbrace foarte elegant.
CARAGIALE,O. I 307.
248. instrumentale, sociative, de predi-
cative suplimentare n general nu se despart prin de regenta lor:
Cu ce arde acolo c-ar fi un an de zile tot satul.
REBREANU,R. II 109;.
Fugeau n toate cu ce apuca a lua. GHICA, S. 319;
72
N-a stat mult la gnduri spre a vedea alta nu-i mai dect
spele putina. CARAGIALE, O. II 232;
Ipate se ntr-o zi cu vine la nunta
unui frate al femeii sale. P. 169.
249. de orice fel, intercalate n se
despart prin virgule:
n cap mergeau[,] ca deschid,l drumul[,] ClI grbace.
ODOBESCU,I 73
era ar deschide gura[,] l-ar
plilnsul. REBREANU, P. S. 83 l
250. Considerate incidente, intercalate ntr-o sau
ntr-o n vorbire (sau care unei astfel de
fraze sau se pun ntre virgule sau linii de (vezi 281):
- la mie[,} zise cLlm cu sus
ce prostie ai scris. DR. 27;
- Am trimetL'] ea scurt. DR. 80;
Iar pe 1<. ci.'p5tul am cteva rubiele, puse de turci[,} se
vede[,} la l-'apuf copilei. A. 21.
PUNCTUL VIRGULA
251. Pun c t u I v i r g ula este semnul de care
o mai mare dect cea prin mai
dect cea prin punct.
O astfel de este adesea pentru a
sau grupuri de care relativ independente n
cadrul unei fraze. Fraza astfel n claritate se legarea
a unei subordonate dinaintea pauzei marcate prin punct
de imediat Alteori, punctul virgula corespunde
unei pauze pe care vorbitorul o face pentru a partea de care
e o ntregire, o sau o concluzie a celor afirmate
anterior.
252. separate prin punct sunt mai mult sau
mai legate ntre ele prin lor de idei, iar natura acestei
este uneori prin structura lor Ele pot
face parte din povestirea de mai mare ntindere a unui fapt, din descrierea
73
unui peisaj. n asemenea cazuri. semnul punct desparte de
obicei echivalente cu coordonate copulative (uneori
determinate, fiecare n parte. de alte Dar aceste pot
fi legate prin raporturi sintactice conclusive, cauzale, concesive.
Aceste raporturi se deduc din succesiunea ideilor din structura
a iar punctul virgula nu face dect le
accentueze, deci corespunde unor stilistice. n genere, pauza
prin punct nu este absolut omiterea sau
nlocuirea ci cu virgula sau cu punctul nu duce la denaturarea sensului
frazei.
253. cnd structura frazei nu permite omitere
sau nlocuire.
De n exemplul ntre
punct rupe complet dintre subordonata
Spre a se restabili trebuie fie
printr-o mai mare de care i
Nici un pedestru nu era pe de fanaragiii Celre strigau
regulat raita[;] pentru lei 1827 septemvrie, nime nu s-ar fi riscat a
merge pe jos singur pc ce nnopta. NEGRUZZI, 1 15.
ntre de fanaragiii care strigau regulat
raita) subordonata (pentru ... nime nu S-'lr fi riscat...) nu se
poate pune dect punct ca n citatul nostru, sau punct. Altfel,
cauzala ar putea fi la predicatul atributivei (strigau) fraza n-ar
mai avea nici un sens.
254. Punctul virgula fiind mai mult un mijloc stilistic dect
gramatical, folosirea lui e de celui care scrie textul.
255. n textele din fraze lungi, punctul virgula apare
mai des. Astfel de fraze trebuie fragmentate, pentru a putea fi te
cu la citit. Ele cuprind un mare de mai mult
sau mai legate ntre ele prin diverse raporturi sintactice. Gruparea
acestor n sintactice relativ independente, n cadrul
frazei, e de folosirea semnului punct
Nici n-a apucat sa a porunci pahamicului umple cupa, ca
gndi mai bine[;] nici chemarea adunarea sfetnicilor de
nu cnd cea a
i se snul ca de un vifor al durerii. SADOVEANU.
D.P.87.
74
Aici punctul virgula ar fi putut foarte hine fie nlocuit cu
virgula. ca sensul frazei sufere. Punctul virgula este
preferabil. pentru fraza este pauza astfel mai mare
dect aceea prin textului la
256. Punctul virgula desparte de multe ori sau grupuri
de ntre care raporturi de coordonare sau de subor-
donare. n asemenea cazuri. valoarea punctului virgulei e cu
a punctului cnd frazei, ca procedeu stilistic. la
unii scriitori (vezi PunctuL 182):
a) adversative:
M;J-nchin fc.1n1-ndoiaHi 1-'lceast;.1 teorie{;]
Victoria n parle-mi cred ns.1 c-o s.1 fie
n lupta ntreprins,1 cu MACEDONSKI, O. II
b) conc1usive:
O lupt.l-i deci te lupt.l
Cu dragoste de eil, cu dor. F.T. 10;
c) o de regenta ei:
Nu era un iaz ca pentru c,1 pe f..1{d lui nu se izvodea,
niciodatli, nici o und<1. GALACTION. O. 1 44:
Pe aceasta, mai ave.l strnse alhe pentru zile
negre[:] c,ici lega panlll<l cu zece noduri tremura dupi1 han.

d) o de regenta ei sau de
de alte care o
Cu toate c,1 de a avea aproape iuhitli, cnd
naturii face pe om s,1 se simt,1 mai singur, poate s-o oricine{:] cu
toate c,1 "paserile" (= ,.nndunelele'') apar la Eminescu abia n ultima
redactare a poeziei sale (,1 cincea)[;] forma strofei sale, acel "De
ce nu-mi vii" ca concluzie a sosirii toamnei, prin
frunze/or plecarea paserilor, e un argument destul de l'alabil ca
admitem Eminescu a cunoscut cntecul unguresc (de la vreun
ardelean) s-a inspirat de el pentru prima strofc.1. ST.
222-223.
257. Punctul virgula apare uneori. n dialog, adverhe de
de sau unele adverbe de mod:
Nu[:] nu te las, pentru te iubesc. CARAGIALE, O. VI 201;
Bine{;] steagdea ascutli sabia.SADOVEANU,D. P. 190.
75
258. Punctul virgula apare de multe ori n texte care cuprind
redarea unei vorbiri directe, anume ntre
prin care se dau asupra celui care comunicarea

dar n'ispunse cu snge rece{:] s,'i omori o
de oameni pentru un om, nu ar 11 I 155.
PUNCTE
259. Do u pun c te vorbirea sau o enumerare,
o o concluzie o n genere mai
dect pauza de punct. Ele se pun att la unei fraze,
ct n interiorul ei.
Erau n casa aceea trei oameni[:] Busuioc, Iorgovan, Sofron.
SLA VICI, O. I 269:
Umblnd b;lba. de colo-colo, rebegitli frig, vede pc fccioru-sliu
li.lzimat cu de-o stncii prinde a-i "Aba, Dragomire
lumea se de frig. tu stai din fluier!"
O. A. 41l.
puncte se pun:
260. naintea unei vorbiri directe:
a) un verb de
Dl. Goe este foarte impacient cu ton de zice ncruntati:]
- Mam-mare. de ce nu mai vine? CARAGIALE. O. I 267;
b) un verb de
dupli ce cu ngrijire, eu
la un loc aveam tocmai picioare de scosei 15 bani dndu-i
somnorosului meu individ[:] - prietene: iaca 15 bani.
M.N.56;
c) un substantiv care vorbirea
n minutul acesta, .. Foc! (Wm foc la ... ", repetat
de mai multe sute de glasuri, fl'icu pe cu totul
ODOBESCU, I 90.
261. verbul care reproducerea unor zgomote sau
sunete:
76
Clipitanul pe vine ntorcnd spre und;, cupa
ispolului, a b;ltut o datiJ{:] cJonc! ca cum ar fi o din cele
mari n SADOVEANU. N. P. 182.
262. naintea unui text. a unui proverb. a unei zicale, a unui
principiu:
O altiJ idee a lui Eminescu din aceast:l e
preocuparea ... de valoarea a operei de
"Voim ca piesele. de nu vor avea valoare mare, cea
sii fie ... nu numai Sil placil. ci S,l !()loseasc", ba nainte de toate
sii SP. CR. 168.
263. naintea unei n descrieri sau
ce-au scris o limb" ca un de miere[:]
Cichindeal guni de aur, Mumu/can glas cu durere. EMINESCU, O.
1 3l.
Cnd cuvintele sau care enumerarea se la
ei, se pun puncte enumerare:
Un mintean negru cu de fir, cioareci la fel. cu pajeri pe
genunchi, o mantie scurt;l pe umeri, cizme-nalte n picioare. cu pinteni
de argint; la cmlps" un scurt drept n o de sanwrcu
surguci{:] iaUl sa. ODOBESCU, 1 112.
264. naintea unei sau a unei cu privire la un
obiect, la un fenomen:
e n.1sposatul[:] cnd se aprinde c vai de om,
nu te apropia c,lle d-o cnd vrea ceva, apoi vrea, nu se
de se mnie. apoi nu mai vede naintea ochilor. DELA VRANCEA, S. Il.
De obicei aceste sunt apozitive,
care se la o ntregindu-i
n mijlocul acestei buiguieli, un singur lucru era n gndul
lui{:] ceJ trebuie se dac" e ori nu un cazan cu
acolo. SLAVICI, O. 1 318;
eli numai atta vrea ce Varvara
asupnl mea acuma. SADOVEANU, O. VIII 231.
Se pot pune puncte cuvinte ca (de) exemplu, astfel,
,mume. care de
vorbitor la ceea ce s-a spus mai nainte:
77
Apoi o un torent de invective la adresCl care e
din din zbiri complici cu briganzii! exemplul:J d.
inspectorcMe s-a-nvoit cu CARAGIALE, O. 1 158;
Astfel[:J Clpogeul la CMe sufletul atinge,
Cnd pOMlil cntece-ntre Mipi la
Se poate crede ce e foc sacru se va stinge ... ?
MACEDONSKI, O. 1 162;
Iat<:1-1[:J preocupat grav. spre

265. Se pun puncte naintea unei care o
concluzie sau o
cobora coast<l n s,11tclturile roibului. Poarta era
.. SADOVEANU,O.I369.
266. n n care verbul nu e exprimat, cele puncte
locul verbului. n astfel de n locul acestui semn de
se poate folosi virgula sau pauza (vezi 219 282):
Sur1etul vostru[:J un nger. inima voastnl[:] o .. EMINESCU, O.
1 35;
n amvonului[:] draci cu gheare de trei ori mai lungi ca degetul,
oameni cu vulvoi. DELA VRANCEA, H. T. 7.
267. Uneori puncte apar ntre principale. De
exemplu, ntre principale dintre care a doua are sens cauzal, pentru
a accentua raportul de cauzalitate dintre cele
Nu voi, usuce
Al meu vesel[:]
Eu iubesc v,lnatul,jocul;
Traiul lumii lese-l. EMINESCU, O. 1 65;
privighetoClreCl liliacul e-nflorit! MACEDONSKI,
0.162.
puncte nu se pun ntre toate categoriile de coordonate
principale; n exemplul:
Basmul meu e CClm d,lr pMe-mi-se nu e tocmai
defolos.ODOBESCU, III 175,
folosirea acestui semn de (n loc de ntre
adversative nu este
78
SEMNELE (GHILIMELELE)
268. Sem n ele cit r ii sau g h i 1 i meI ele (" ... " ori ... )
sunt semne grafice care se atunci cnd reproducem
ntocmai un text spus sau scris de cineva.
269. Semnele se pun la nceputul unei
nchiznd vorbirea
A doua zi nepocw1-sa l Abia putu
[,.] Lcano, foc mor["] i ntinse un de mIr, nchiznd ochii.
DELA VRANCEA, H. T. 36.
n se disting mai multe cazuri de folosire a
ghilimelelor, cum pe care o e la
la nceputul sau vorbirii directe.
a) Cnd reproducerea merge n continuarea cuvintelor care o
ea este de puncte ncepe cu (vezi Scrierea
cu litere majuscule, 152).
Cnd vorbirea pune punct, semnele pot sta att
naintea punctului, intervine n cursul unei
sau fraze, ct punct, vorbirea constituie o
sau o
Aceast,1 stare sociale1 e apoi caracterizat,l, cum constatli Eminescu,
[,.]prin dezvMirca lipsei de de convingeri, de
la partidele noastre politice[']. SP. CR. 200.
vorbirea se cu semnul sau al
atunci ghilimelele se pun aceste semne:
se gndea la badea Botgros la popii zicea:
"Uite ursi ta omului... Cine ne-om mai vedea!["]
SADOVEANU, O. 1 119;
Au nceput s,1 caii urechile nspre partea de
unde venea zgomotul. zice: "Ce fie?["] nu se vede nici o
n iarba a CARAGIALE, O. 1 117;
Cineva de zise, pe amndoi obrajii:
"lorgule, Iorgule, plngi, Iorgule, pe acela care nu se va mai ntoarce!["]
DELAVRANCEA,H.T.53.
b) Cnd cuvintele care cui i vorbirea stau
aceasta, semnele se pun imediat ce se vorbirea
se de restul prin sau
79
.. Baba asta mi taina["], s-a mirat mezinul. SADOVEANU,
N. P.
ce livede e aSla?["] - l ntrebam, trecnd pe de
ODOBESCU, III 173.
c) cuvintele care cui i vorbirea se n
mijlocul acesteia, atunci ele se despart prin virgule sau pauze. n acest
caz nu se pun semnele nainte intercalare:
[,,] asta-i o minune a vremii de-acuma, gndea n sine
ca minunea stelei ce a n cer; nu vrea din
vntul cu nici un chip. Se vede trebuie lucrarea ce
avem noi aici, la ... ['] SADOVEANU, N. P. 375.
Cnd reproducem un cuvnt sau un grup de cuvinte care nu
constituie o aceste cuvinte se pun ntre ghilimele:
De-mi zici[,,]drag,l["] , rd cu hohot,
Ascunznd obrajii mei. P.
sta glinditor, luminat de foc n1stimpul cnd
[,,]c1opotuJ cum i spunea el,
SADOVEANU,N. P. 180.
270. Semnele se pun nainte reproducerea unui text:
Frate-meu mC.1 s;1 citesc ca pe apeJ n cartea de citire.
L<I[.,]cnd cu Ciuma lui Caragea se nlspfindeau prin sate
prin pustii['], nu m-ar fi oprit nimeni din
DELAVRANCEA,H.T.90.
271. Semnele pot exprima ironia de cel care
cuvntul sau grupul de cuvinte reprodus:
Prietenii s,l at1e pentru care afacere [,,]foarte ,1 venit
n munteanul lor. CARAGIALE, O. II 44.
272. Se pot nchide ntre semnele cuvintele asupra
vorbitorul vrea insiste, n mod deosebit sau le dea
o mai mare dect au n realitate:
Brnzovenescu. - Nu pricepi, neic,l Zahario, vorba
[,,]noi[''j,partidul nostru, pentru cine vot,Jm noi, pentru cine noi?
Noi nu ... CARAGIALE, O. VI 1Ol.
273. Se pot pune ntre semnele titlurile operelor literare,
artistice sau ale atunci cnd aceste titluri sunt
reproduse ntr-o
80
Eram n gimnaziu cnd am citit primele poezii ale lui Eminescu
fantastica lui { .. ]Sifrmanul Dionis{"]. O. A. 441.
274. n de se ca traducerea, sensul
unui cuvnt, se dea ntre ghilimele:
Aceste nume de locuri au la baz" cuvintele dohotar care
nsemna { .. prin distilare dohot (pi:lcunl, catran), din
lemn de me8teac;cln sau copacirJ, primitivi:l.
o simphl groap" pentru distilarea dohotului{"]. STUDII
LINGVISTICE, 1954, nf. 1-2, p.27.
Cnd n cadrul unui citat intervine un alt citat. este nevoie de
rnduri de ghilimele. Pentru o mai mare claritate. e hine ca n astfel de
cazuri se amhele feluri de ghilimele. anume ghilimelele
... )} se n interiorul textului cuprins ntre ghilimelele " ... ":
{,,]Spiritul i-a nlmas limpede la {] M-au uitat
prietenii !{ J spunea cu am,ln1ciune celor petreceau
cteodati:l timpul lngil lui.{] Sunt ce
vremea cu un bolnav !{ } apoi singur, cu
M. SEVASTOS, Amintiri de la 1956, p. 312.
LINIA DE DIALOG DE
275. semn de ( -) are cu totul
diferite: 1 i ni ade dia log nceputul vorbirii persoane
care ia parte la o convorbire, iar 1 i ni ade pau z ca
alte semne de pauza dintre diferitele ale
dintre propozi sau fraze.
276. Linia de dialog:
Domnul se uit,l lung la un pahclr ce pe aproape gol. din
care a impiegatul.
[-} rog, nu v;l apel?
{-]Da.
{-J Erece?
{-]
[ - ] Nu-i
{-] Hada.
{-} i
81
[ - ]
[-] E flir ... e firi? lista ...
[-] Da, avem filtm.
[-] te superi dac,,1 te-oi ruga jJl'ntru un pahar de apli?
CARAGIALE, O. II 35.
Este folosirea semnelor cu linia de dialog,
cum apare n exemplul:
[- .. ] vreme'. In[li biiete!" [- ,,] voinic sln/in!".
EMINESCU. O. I 84.
(Pentru cnd pasajele n vorbire sunt ncadrate ntre
ghilimele, vezi Semnele 269.)
277. Lin jad e pau z se n interiorul sau
al frazei, pentru a delimita cuvintele intercalate sau
explicative:
nostru [-} Ilie Aldea a lui Ion [-] era om vechi.
SADOVEANU.O. V 50.
n acest exemplu, poate fi de restul
att prin linia de ct prin
Se linia de acolo unde are n
interiorul ei una sau mai multe virgule. Topica este astfel
pentru cititor, frazei:
Toate tipurile din comediile lui Caragiale [ -] din
lor neserioase. adicc.l cu ale { -]
sllfc.lr de accastii goliciune de suf1et. S. 66.
Uneori este de restul frazei att
prin linia de ct prin n astfel de cazuri, virgula e
ntotdeauna naintea primei linii de cea de-a doua.
Linia de de restul frazei, iar
virgula are aici rolul de a anumite de sau
care ar fi fost prin chiar nu ar fi
intervenit
Ct a linLIl calea [,-] vro ore { -,] nu i-a
ODOBESCU, III 173:
n Iorgu de la Sadagura[,- J manifestare a lui
Alecsandri {-- ,] el a criticat aproape tol ce avea critice n sa.
SP. CR. 142.
82
278. De multe ori pauza de o atitudine a
vorbitorului. de o este prin linia de
Astfel, n:
B,Jlrna trecu nainte pe {-] o
SADOVEANU,O. I 46,
pauza naintea unei atrage asupra ei
o schimbare a Toate aceste nu
le poate ndeplini, n cazul de virgula.
279. Uneori se pune linie de naintea unei care
nu e printr-un adverb (de obicei ca). Astfel de se
numesc asindetice:
Pe pod, morarul fereca piam.l: Barb,J sprncene de
uscat. nasul {-] cioc de cucuvaie. GALACTION, O. I 47.
280. autorului n cursul vorbirii directe sau la
ei se pune fie ntre virgule, fie ntre linii de (vezi 250):
Hoti:lrl {-] mi zisei eu [- acest diavol de Magda nu
nici n lumea aceasta. M. N. 59;
Las' l-am prins [-] Briceag, pornind si, Cli mai
mult,l ncredere. REBREANU, 1. I 25.
Folosirea liniei de de este n
asemenea
- Cam dar iar nu prea [, - ] mi nlspunse mllnteanul.
ODOBESCU, III 196.
281. Se folosirea liniei de semnul
sau al cnd acestea se pun un pasaj n vorbire
sunt urmate de autorului:
- de maica mea! [-] din inimei Bisoceanul.
ODOBESCU, II 189.
282. Linia de n eliptice, lipsa
predicatului sau a verbului copulativ:
n stnga {-] margine de pi:ldure, n rpa unui
SADOVEANU,N. P. 166.
283. Linia de poate preceda o avnd
ca puncte (vezi 259):
- Cum te mm copile? - Ca pe {--]
EMINESCU,O.I84.
83
PARANTEZELE
284. Par a n te zel e ro tun d e () sau d r e p t e [] un
adaos n interiorul unei sau al unei fraze.
285. Parantezele rotunde cuprind o o precizare ori un
care sau al frazei de care sunt
legate. n acest sens, parantezele au ca linia de
sau virgula, cnd acestea cuprind care sau ntregesc
sau fraza n interiorul se
Ca ai limbii literaturii, tot la popor [(] la
limba, spiritul lui[)] la istorie [(] la la limba
cronicarilor [)] trebuiau se adreseze. SP. CR. 94.
Parantezele nchid fie un cuvnt, fie o sau o
Ziua ca o zi de malurile Gltului amestecau
verdele cu galbenul [(] [)] n fel fel de potriviri
I 263;
Nastratin era lIn hogea [(] sau
Care a de basmu tutulor. PANN, N. H. 3;
ziua a treia n seara acestei zile [(] ce
drumul nu-l mai dect o cu [)] ncet-ncet
la GALACTION, O. 1 278.
Uneori, din este subtitlul sau titlul unei
Din durele lumii[(] Nuvele[)]. O. A. 93;
Bjbind merse la patul lui, aprinse lumnarea la se
... scoase de sub o carte, pe care abia o ncepuse
de Turgheniev[)]. O. A. 106.
286. Se pun ntre paranteze rotunde cuvintele sau care
atitudinea vorbitorului de cele spuse nainte:
Neculai Isac, de mazJi de la [(] ce
nume! ce titlu! ce face parte din acelora care n vremu
legendare se cu cu S. 15;
in nu e numai un spiritual, inteligent umblat n lume
[(] observi ce am devenit cu epitetele?[)], darpare fie om activ
cu CEZAR PETRESCU,. II 67;
L-am strns o n l-am plece n fuga mare
o un birjar, ai cai [(]sic[)] cu cutia.
CARAGIALE,O. VII 526.
84
287. n piesele de teatru se dau ntre paranteze rotunde
scenice:
Ipingescu [a Spiridon, din picior[)]: Urgent!
[(]Spiridon iese n stnga[)]. CARAGIALE, O. VI 4t
Eu am promis? [(]repede[)] cnd am promis? cui am promis? am
promis? [(] A! CARAGIALE, O. VI 169.
Astfel de referitoare la gesturile personajelor
se dau ntre paranteze uneori n scrieri literare care altor genuri:
... [(] noi, n picioare, nu ne ... aveam eu un
[(] n ochii lui lacrimi [)] ... ar fi fost acum ca tine ... [(]
pe nea DELA VRANCEA, H. T. 281.
Cuvintele sau nchise ntre paranteze constituie o
(respectiv de sine din punct de vedere
gramatical sau fac parte din sau ca grupul
sintactic al l n primul caz, cuprinsul parantezei e
prin punct (semnul semnul att de grupul
sintactic anterior, ct de cel care Punctul (semnul
al al doilea se pune naintea ultimei paranteze (vezi Punctul,
189, b).
Bunicul are minile de puncte ca la [(]Nume1e
acela de care i-i drag, l minte bine Puiu[.)] SADOVEANU,
O. III 236.
n al doilea caz, ntre sau fraza adaosul
cuprins ntre paranteze nu trebuie nici un semn de
altfel, dintre cele grupuri sintactice n-ar mai fi
grafic. De exemplu, n citatul folosirea virgulei e
dovada instinctelor eroice de copil!... Coiful de cruciat[,]
[(]pune coiful de cruciat pe cap[)], sabie cu de damasc[,]
de CEZAR PETRESCU,. 1 201.
fraza se ncheie o cu dintre paranteze, se pune
punct (semnul al ultima (vezi
Punctul, 189, a). Cnd fraza trebuie virgula
ultima n toate n care, n-ar fi parantezele, s-ar
pune
de prima lui nenorocire [(] boala de care acum [)] [,] dar
nu de a doua de care nu putea mai scape[)].
GALACTION,0.I609.
85
288. Parantezele drepte se folosesc cu scopul de a nchide un adaos
de noi ntr-un text citat. Ele deci la separarea spuselor noastre
de ale altuia, ori de cte ori este nevoie intervenim cu o
[[JOltul [J] va continua printre brazi, ca n acest
timp vreun afIuent i se pe maluri. BOGZA, C. 0.89;
Am de te poftesc [[J la praznic [J] pe d-ta.
P. 31.
Se nchid de asemenea ntre paranteze drepte cuvintele sau semnele
de asupra vrem atragem cititorului cum
s-a procedat n lucrarea de
D. Goe este foarte impacient cu ton de zice ncruntat[:]
- Mam-mare, de ce nu mai vine ? CARAGIALE, O. I 267 (exemplu
dat la capitolul puncte, 260).
PUNCTELE DE SUSPENSIE
289. Pun c tel e des u s p e n s i e o mare n cursul
vorbirii. Spre deosebire de punct, punctele de suspensie nu
unei sau al unei fraze, ci n general. o
ntrerupere a vorbirii.
Comunicarea care e naintea pauzelor redate n scris prin
punctele de suspensie are ntotdeauna o cnd
pauza este este iar cnd pauza este
este
290. a punctelor de suspensie este de a o
ntrerupere a vorbirii. ntreruperea vorbirii se poate face orice parte
a sau a frazei:
ntr-o zi [. .. ] un cu surtuc de Nankin cu picioarele
goale [. .. ] Figura lui nu-mi [ ... ] o privesc cu lua-
re-aminte [. .. ] Ce [. .. ] Porojan! [. .. ]Cine poate spune bucuria
mea! [. .. ] meu de [ .. .] [. .. ]
plngnd minile [. .. ] Nu ce dau ca fac
... ALECSANDRI, la GHICA, S. 83-84.
Adesea vorbitorul se imediat ce a rostit care
introduce o sau
Ai bine i-ai pentru [. . .] NEGRUZZI, I 153.
86
Punctele de suspensie apar ntre coordonate:
Se fata [ ... ] din ochi {. .. ] mna la frunte [ ... ]
frumos ntr-o parte {. .. ] . .] se .. .
CARAGIALE,O.I 12l;
nu mi s-or mai ntoarce feciorii, ne-om duce noi, eu cu
baba unde se duc toate[. . .] unde se duc frunze de frasin
zburatc de vlint ... SADOVEANU,N.P. 8
sau interogative ori exc1amative:
Am ... Nu spus eu! {. .. ] ghicisem. CARAGIALE, O.
I 286;
SplIne: {. .. ] {. . .] de
lIn biet CARAGIALE, O. I 49.
ntre fraze:
Eu atunci iute ntr-un picior, fac vro dou;.'i mai
potrivite, azvrl peste gard de nici nu l-am atins pierd
urma, fiind foarte cuminte n ziua aceea {. .. ] Dar
mai Vasile, cu vornicelul paznicul pe
tata la A. 50.
Punctele de suspensie pot de restul frazei cuvintele sau
explicative:
.. ] prea arare{. .. ]
A trziu cnd arde lampa,
Inima din loc mi sare,
Cnd aud cleampa. EMINESCU, O. I 106.
291. ntreruperea vorbirii poate fi sau
Vorbitorul poate opri pentru un moment expunerea, naintea unei
care surprinderea. Pauza ntr-o astfel de
mprejurare efectul de vorbitor:
mi pun minile la ochi trec repede peste acest de ani, n care
Eminescu dat cea mai mai parte din
lui pentru {. . .] o de pine.
O. A. 237.
ntreruperea a vorbirii apare ori de cte ori vorbitorul nu
vrea exprime la gndirea, considernd restul de
sau recurgnd la gesturi. Comunicarea astfel
n expresivitate:
87
- Dai cartea asta, este vreo de
mpotrivire[. .. ]
- Nu poate fi nici o mpotrivire, ta. SADOVEANU, N.P. 175.
ntreruperea se poate datora a unui
interlocutor:
- Ba s,1 nil te amesteci, Ionel, vezi de necazuri, eli avem
destule, c,1 pc urJnl iar (} zicl' boierii c,1 partea oamenilor o sli te
asupn:asc,1 iar! ... ]
- Bine, hine, pace acuma! REBREANU, R. 1 102.
292. Punctele de suspensie apar n povestire fie pentru a marca
pauzele lungi pe care le face vorbitorul, cuvintele, expresiile cele
mai potrivite, fie pentru a sugera ritmul lent cu care
povestitorul:
- Eril .. ] ncepu b,ltnnu; era odat,1. mlli r . .] o . .]
Ce v,1 spun cu e o poveste ca toate .. ] Era o frumoas,1 coz.
SADOVEANU,O. III 154.
293. n dialog, punctele de s, :spensie ntrzierea
pe care trebuie dea cel ntrebat:
-
- Prezent!
-- domni a avut Romneasc,l?
- domnule.
- da neghiobule!
- [. .. ] domnule? CARAGIALE, O. 1 131.
194. Punctele de suspensie o vorbire
Ce este gramatica, rom ,mi , este [. .. ] ce este, este {. .. ] este arata {. .. ]
nu arata; 'irtea{. .. ] artea[. .. ] ce[. .. ] ce {. . .] ce ne {. .. ]
.. ] ce ne .. ]; LI vorhi[. .. ] bi[ .. .] bi[. .. ] ce ne [. .. ] ce
este, este [. . .] este arata, uite dracu! nu arata, artea ce ne {. . .] ce este
este {. .. ] tot foarte ani pic de
cugetare, pnli la "a scrie ntr-o limb,1 corect" rar ajungea,
A. 89-90.
295. n citate, punctele de suspensie lipsa unor pro-
sau a unor fraze:
Acolo-n ochi de [. .. ]
Vom n foi de mure. EMINESCU, O. I 54, n loc de:
Acolo-n ochi de p,ldure,
88
trestia ce"
sub bolta cea
Vom n foi de mure.
296. Unii scriitori pun puncte de suspensie titluri de poezii
cnd acestea sunt formate din primul vers sau din primele cuvinte ale
versului cu care ncep poeziile:
... JEMINESCU,O. I
Departe sunt de tine[. .. J EMINESCU, O. I
Sh'vite versul [. . 58.
297. Cnd o este sau autorul nu vrea o scrie n
ntregime se pun puncte de suspensie n locul care lipsesc:
ntr-o scrisoare din 184[' .. J zice corespondentul si/LI.
SP. CR.
n epistola ta din [. . .] 1883 mi de regretatul nostru amic,
c<'pitanul Laurent. GHICA, S. 361.
298. Cnd ntr-o convorbire, persoana nu sau
numai prin mirarea, surprinderea de cele auzite,
atitudinea ei este n scriere, prin puncte de suspensie, uneori
de semnul sau al
- Am rs cu el la ContinentaI1 ...
- 1 1[. . .]
- Era Barbu ...
- DI. De1avrancea?
- Da ... Nicu ...
- DI. Filipescu?
- Ei, da! ...
- ? [. . .]CARAGIALE, O. I 300.
299. n eliptice, punctele de suspensie uneori locul
predicatului sau al verbului copulativ omis:
- Ei, de pe unde? [' .. J Ce vnturi? r . .] Pe la noi ... ai?
DELAVRANCEA,H.T.
noi? noi, epigonii? [. . .] reci, harfe zdrobite. EMINESCU,
0.135.
89
CRATIMA DE UNIRE
SAU DE
300. Ca semn de c r ati m a (l i n i u ade uni re
sau de
1. n cnd cu\';lntul repetat (substantiv, adjectiv, adverb,
o unitate:
Gfinduri[-Jgnduri ... treceau prin cugetul lui Dlinihl. GALACTION,
O. I 167;
La nceput nu v,lzu nimic. apoi ncet{- Jncet ncepu s,1 vad,l.
GALACTION,O. I 322:
He{-Jhe{-]he[-J he! c,1 bune ai mai avut! SADOVEANU,
D..203.
Natii. n este folosirea virgulei:
ncepu a se strnge n cete, cete a se nlreb,lllnii pe allii ce sii ceadi.
NEGRUZZI, I 154.
2. n interiorul unor expresii formate din substantive. un
substantiv un adverb, din adverbc sau din de
exemplu: calea[-]valea, ici[-]colo, nilam{-]nisam,
lrosc[-Jpleosc elco
Pe cer nouri: ici[-]colo cJipesc slele. SADOVEANU, O. VI 282.
3. ntre numerale, pentru a e

Numni cnd silea pe Sull<lnica s,1 meslecc doi[-Jtrei dumicali, se
socotea n rai. DELA VRANCEA , S. 50.
Natii. n este folosirea virgulei:
Ce focul. bade, te
De nu vii seara la mine
Batur la dOllu/.! trei zile?
JARNfK-BRSEANU, D. 237.
4. ntre cuvinte care limitele unei ale unui interval de
timp:

I Pentru a se evita confuzia dintre linia de cele semne de
trebuie deosebite att n scrisul de ct n cel de tipar; linia de este
mai dect cratima.
90
Perio,lda 1 ianuarie[-]31 martie.
1[-J250 km.
E bine se scrie orele 14[-J16 sau ntre orele 14 16.
Formula ntre orele 14[-J16 este
SEMNELE ORTOGRAFICE
Semnele ortografice sunt nrudite cu semnele de Uneori
chiar semnele de se folosesc ca semne ortografice. De
exemplu, punctul de obicei abrevieri le . Semnele ortografice
propriu-zise sunt cratima apostroful.
301. Cratima rostirea a sau mai multe
cuvinte, fie lipsesc sunete, n care caz apostroful din
vechea ortografie, fie nu lipsesc:
1[-}am citit, s,lf-Jmi s[-Ja dus, 111[-Ja dusu[-Js[-Ja, v[-Ja
scris. ntr[-Jo zi, nl-Jof-/mprumut.
Cratima se la scrierea unor cuvinte compuse (vezi r'1ai
sus 150).
Cratima se la cuvintelor n silabe (vezi
mai sus 17R).
Cratima se mai ntre numerale (vezi mai sus 300,
pct. 3).
302. Apostroful n rostire a unor
sunete:
Las[,J pe mine. Un['J te duci? Da['] cine voi? Dom['J1e.
Odat[,J. Pn[ '].
DE ABREVIERI
adi
= adjectiv Meteor. = meteorologie
Adm. = MiI.
adv. = adverb Mineral. = mineralogie
Anat. = anatomie Mit. = mitologie
Arhit. = Muz. =
art. = articulat n. =neutm
Astron. = astronomie neg. = negativ
Biol. = biologie nehot. =
Bot. = num. = numeral
Chim. =chimic opt. = optativ
cit. = Opt. =
con). = conjunctiv ord. =ordinal
Econ. =: economie Omit. = omitologie
f. = feminin part. = participiu
fig.
= figurat
perf.
= perfect
Fin. = perf: C. = perfect compus
Fiz. =
perf ......
= perfect simplu
gen. = genitiv pl. = plural
Geogr. = geografie pr. =prollume
Geol. = geologie prez. = prezent
Geom. = geometrie pron. =
ger. =gerunziu ref].
= reflexiv
Gram. = li"
'0'
= singular
Iht. = ihtiologie Sericic. =
imper. = imperativ .... il. =
impcrf. = imperfect .... ub ... t. = substantiv
ind. = indicativ = altele
in var. = invariabil Tehn. =
Jur. = juridice Telef. = telefonie
m. = masculin Tipogr. = tipografie
m.m.c.perf. = mai mult ca per- V. =vezi
fect Vn. =
Mar. = vb. = verb
Mat. = viit. = viitor
Mec. = vac. = vocativ
Med. = 2001. = zoologie
92
IZVOARE
ALECSANDRI, P. Il. Vasile Alecsandri. Opere complete. VoI. II.
Editura Socec Comp., 1875.
ALECSANDRI, T. Vasile Alecsandri. Opere complete. Partea nti
Teatru. VoI. 1. comice, scenete operete; voI. II.
Vodeviluri; voI. III. Comedii. Editura Socec & Comp.,
1875.
O. 1-11 N. Opere. VoI. 1. Studii articole; voI.
II. Istoria romnilor sub Viteazul. Editura Academiei
Republicii Populare Romne, 1953.
BOGZA, C.O. Geo Bogza. Cartea Oltului. Editura pentlU
1945.
CARAGIALE,O. 1- VII IL. Caragiale. Opere. VoI.I. Nuvele
Ed. "Cultura 1930; voI. II. Nuvele
Ed. "Cultura 1931; voI. III.
critice. Ed. "Cultura 1932; voI. IV.
critice, versuri. pentru
1938; voI. V. Articole politice cronici dramatice.
1938; voI. VI. Teatru. pentru
1939; voI. VII. pentru
1942.
George Balade idile. Editura Socec
& Comp., 1893.
F. T. George Fire de tort. Versuri. a II-a.
Editura Casa C. Sfetea, 1898.
93
P. George Poezii, Editura de Stat pentru
1952.
A. Ioan Scrierile lui... VoI. II. 1892.
P. Ioan CreanglL Scrierile lui ... VoI. I. 1890.
DELA VRANCEA. H.T. B. DeJa vrancea. Hagi-Tudose. Tipuri
moravuri. Editura Socec & Comp .. 1903.
DELAVRANCEA, O. B. VeJa\'rancea. Opere, VoI. L II. Editura pentru
1954.
DELAVRANCEA, S. B. Dehl\'Ti.lncca. 1855.
DELA VRANCEA, T. B. Dehwrancca. Trubadurul. Ed. Ig. Haimann.
1887.
EMINESCU. N. M. Eminescu. Nuvele. Editura
La.
EMINESCU, O. 1 M. Eminescu. Opere. de
Perpessicius. VoI. I. pentru
1939.
GAL'\CTION. O. J Gala Galaction. Opere. V01. 1. Editura pentru
a Scriitorilor din R.P.?., 1949.
GHEREA, ST. CR. I-III 1. Gherei./ (C'. Dobrogeanu). Studii critice.
Vol.I. a III-a. Editura .. Universala" Alcalay &
Comp. voI. Il. a IT-a ..
1923: vol.III. a IIT-a. Ed.
GHICA, S.Ion Ghici.!. Scrisori V. Alecsandri. 1940.
GRAM. ROM. I-II, Gramaticii limbii romi.ne, VoI. I-II, a II-a
1963.
DR. C. Pe drumuri de munte. diverse.
pentru ] 947.
M. N. Calistrat n a III-a,
Editura "Cartea (1937).
S. G. Scriitori romni Editura
1926.
SP. CR. G. Ibnlileanu. Spiritul critic n cultura
Ed. a II-a. Editura 1922.
ST. G. Studii literare. Ed. a III-a. Editura
"Cartea ] 93 1.
ISPIRESCU, L. P. Ispirescu. Legende sau basmele romnilor. Adunate
din gura poporului, 1892.
94
JARNfK-BRSEANU, D. Dr. Ioan Urb,m Jarnik Andrei Brseanu.
Doine din Ardeal. Date la de ...
Academiei Romne, 1885.
MACEDONSKI, O. I-III Alexandru Macedonski. Opere.
cu studiu introductiv, note variante de Tudor Vianu. VoI. I-III.
pentru 1939.
NEGRUZZI, I Constantin Negruzzi. Scrierile lui ... Vol.I.
Socec & Comp., 1872.
ODOBESCU, I-III A.I. Odobescu. Scrieri literare istorice. VoI. 1-II1.
Editura Socec & Comp., 1887.
PANN, N.H. Anton Pann. lui Nastratin Hogea. Culese
versificate de ... Tipografia lui Anton Pann, 1853.
P ANN, P.V. 1 Anton Pmn. Culegere de proverburi sau Povestea vorbii.
n tipografia lui Anton Pann. Vol.I. 1852.
CAMIL PETRESCU, P. CamiI Petrescu. Patul lui Procust. Roman. Ed.
a II-a. Editura a" S. Ciomei f.a.
CAMIL PETRESCU, T. I-III CarnII Petrescu. Teatru. pentru
VoI. I-II, 1946; voI. III, 1947.
CAMIL PETRESCU, U.N. Camil Petrescu. Ultima noapte de dragoste,
ntia noapte de pentru
1946.
CEZAR PETRESCU,. I-II Cezar Petlescu. ntunecare. Roman. Partea
I-II. Scrisul Romnesc, Craiova, 1928.
CEZAR PETRESCU, S. R. Cezar Petrescu. Scrisorile unui
Cultura 1922.
REBREANU, 1. I-II Liviu Rebreanu. Ion. Roman. VoI. 1-11. Edit. "Cartea
1939.
REBREANU, P.S. Liviu Rebreanu. Roman.
Editura "Cartea 1922.
REBREANU, R. I-II Liviu Rebreanu, Roman. VoI. I-II.
Editura (1932).
RUSSO, S. Alecu Russo. Scrieri. Publicate de Petre V.
Academiei Romne. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl",

SADOVEANU, B. Mihail Sadoveanu. Baltagul. Roman. Editura
"Cartea 1930.
95
SADOVEANU, D. . Mihail Sadoveanu. Dureri Editura
"Minerva", 1904.
SADOVEANU, D. M. Mih::lil Sadoveanu. Dumbrava Editura
"Cartea 1933.
SADOVEANU, D.P. Mihail Sadoveanu. Divanul persian. Poveste
Editura "Cartea 1940.
SADOVEANU, E. Mihail S"ldoveanu. E.S.P .L.A.
1954.
SADOVEANU, F. J. I-III Mihail Sadoveanu. Jderi. Roman istoric.
VoI. I-III. (1942-1943).
SADOVEANU, H. A. Mihail Sadoveanu. Roman.
a V-a. Editura "Cartea (1947).
SADOVEANU, N.P. Mihail Sadoveanu. Povestire
Editura Tineretului, 1952.
SADOVEANU,O. I-VIII Mihail Sadoveanu. Opere. VoI.I-VIII. Editura
de Stat pentru 1954-1959.
SLAVICI, N. I-II Ioan Slavici. Nuvele. VoI. I-II. Edit. Socec
& Comp., Ig92-1896.
SLA VI CI , 0.1 Ioan Slavici. Opere. VoI. 1. Nuvele. Editura de Stat pentru
1952.
STANCU,D. Z::lharia Stancu. Editura de Stat, 1949.
TEODORESCU, P.P. G. Dem. Teodorescu. Poezii populare romne.
Tipografia Grigorie Luis, 1885.
TOPRCEANU, P. G. Toprceanu. Poezii.
bibliografie de Al. E.S.P.L.A. 1953.
N. A. Nuvele. Stabilimentul Grafic Socec &
Teclu, 1886.
O. A. Alexandru Opere alese. Editura de Stat,

INDEX DE CUVINTE*
A,cit.a
aba jur, pl. abajururi
aban6s
abataj, pl. abataje
abat6r, pl. abatoare
abces, pl. abcese
abdomen, pl. abdomene
pron. gen.
abecedar,pl.abecedare
pron. gen.
abia (2 ,,,il.)
abil, pl. abfli; f. pl. abIle
abilita
abi6tic, pron. -bi-o-
abfs, pl. abfsuri
abisal
gen.

pron. gen.
pron.
pron.
aborda, ind. prez. 3 ,"g. pl.
abordaj
aborigen
abraziune, pron. -zi-u-
abrdZfv
abnaz6r,pl.abrazoare
abrevia, pron. -vi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. abreviem,pron.
-vi-em, 2 pl. ger. abre-
vifnd; part. abreviat, pron. -vi-at
pron. gen.

abreviere, pron. -vi-e-
* de n Index s-au - DOOM - toate cuvintele
care se scriu cu litera n compusele sudate de tipul altncotro,
autoncntare, semintunericetc. derivatele cu prefixe de tipul nemblnzit, nendoielnic,
prentmpina, rentlnire, etc., iar la verbele de conjugarea a IV -a tenninate la
infinitiv n - s-au fonnele de perfect simplu, persoana a III-a sg. pl., de gerunziu
de participiu (de ex. coborf, imperf. 3 sg. cobora; perf. s. 3 sg. coborf t 3 pl. cobodrl;
ger. coboclnd; part. coborit), spre a se faptul fonnele acestor verbe se scriu
fie cu litera (cnd sunetul respectiv apare n fie cu litera (cnd sunetul
respectiv apare n
97
abroga, ind. prez. 3 .'ig. pl.
canj. abr6ge

abscfsA,pron. sci
abscizidne, pron. -sC-zi-u-
absent
absfdA, pl. abside
absidiaI, pron.
absfnt, pl. absinturi
absoldt
absolutfsm
absolvf, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
absolvesc "termin un an
3 .<;g. pl. de

absorbf
pron. gen.
abstin6nt
abstnk:t
pron. gen.
pron.
absdrd, pl. absurzi; f. pl.
absurde
pl.
ind. prez. 1 .'ig 3 pl.
canj.
abdIic (Med.)
abulfe (Med.), gen. abulfei
abunda, ind. prez. 3 .'ig. pl.
abundentA
abur, pl. aburi
abdz, pl. abuzuri
abuzfv

academician,pron. -ci-an
academfe, gen. academiei
acajd
acalmfe, gen. acalmiei
acantac6e,pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
acantA
acaret, pl. acareturi
98
acatfst
acAt&ii
acceleni, pron. ac-ce-
pron. ac-ce-, gen.

acc6nt, pron. ac-cent
accentua, pron. ac-cen-tu-a; ind. prez.
3 .'ig. pl.
acc6pt, pron. ac-cept; pl. accepte
accepta,pron. ac-cep-; ind. prez. I sg.
accept, 3 .'ig. pl.
pron. gen.

acc6s (Med.), pron. ac-ces; pl. accese
acres "intrare", pron. ac-ces
acces6riu, pron. ac-ce-, -riu
accident, pron. ac-ci-; pl. accidente,
(Muz.)
acea (f..'ig.; acea a-cea
aceasta (f . . 'ig.), pron. a-ceas-
ac6ea (f. .'ig.; casa aceea), pron. a-ce-ea
(f . . 'ig.), pron.
ac6ia (m. pl.)
(m.pl.),pron.
(m . . 'ig.), pron.
ac6lea (f. pl.)
(f. pl.),pron.
aceleia (f. gen.),pron. a-ce-le-ia
(f. gen.), pron.
ac6luia (m. gen.), pron. a-ce-lu-ia
(m.gen.),pron.
(m. pl.),pron. -tia -ti-a
acetil6nA
pron. gen.
pran.
aef
acioaie, pron. -ci-oa-
aciua, pron. -ciu-a; ind. prez. 1 .'ig.
aciuez, 1 pl. ger. aciund
aclama, ind. prez. 1 .fig. aclam, 3 sg.
pl. conj. aclame
pron.
aclimatiza
acnee, pron. -ne-e (nu: -ne-ie);gen.
acneci
pl. acolade
ac6lo
acompania, pron. -ni-a; ind. prez. 3.fig.
pl. 1 pl. acom-
paniem, pron. -ni-em; ger.
acompanifnd
ac6nt, pl. aconturi
pl.
acoperi, ind. prez. 1 .fig. 3 sg.
pl. canj. acopere
pl.
acorda, ind. prez. 3 sg. pl.
face acordul gramatical"
(un instrument)
acorde6n, pron. -de-on; pl. acor-
deoane
acordeonist, pron. -de-o-
acord6r, pl. acord6ri
acordoare (instrument)
gen.

acrostfh, pl. acrostfhuri
actfnie (Zool.), pron. -ni-e; gen. actf-
niei
actfniu (Chim.), pron. -nlu
act6r

actual, pron. -tu-al
actualmente, pron. -tu-al-
pron.
pron.
pron. a-cua-
acuitate, pron. -cu-i-
acum acuma
acumulat6r, pl. acumulatoare acu-
mulatori
acuplaj, pl. acuplaje
99

gen. acusticii
pron. -ci-an; pl. acusticieni
acu
pron. gen.
acvaf6rte, in var.
acvamarfn
acvariu, pron. -riu; pl. acvarii
acvatic
acvifer

acvilfn
adagio (Muz.), pron. -gi-o
adagiu "dicton" ,pron. -glu; pl. adagii
adaos,pron. -da-os; pl. adaosuri
ind. prez. 1
ind. prez. l sg. ad5st
pron. ind. prez. 1 .fig.
adaug, 1 pl. canj. adauge;
ger. part.
adecvat
ademeni
adera, ind. prez. 3 .fig. pl.
adesea
adeseori
adezidne, pron. -zi-u-
adeziv
ad-h6c
adia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg. pl.
adfe; ger. adifnd
adiacent, pron. -dia-


adineauri,pron. -nea-uri adineaori,
pron. -nea-ori, adinioarea, pron.
-ni-oa-rea
ad-fnterim
adfo
(Chim., Mat.) , pron. gen.


adjectiv
adjunct
adjutmtt
ad lftterclJTl
pron. gen. admi-

pron. gen.
admisiune, pron. -Si-ll-
admfte
admonesta
pron. gen.
adolesccSnt, pron. sce
adopta, ind. prez. 3 sg. pl.
con j. adopte
gen.

adresant

pron. gen.
aduce, imper. 2 ,'ig. adu (dar: ad-o),
neg. nu aduce
gen.
pron. gen.
adulmeca
adulter
adverbiaJ., pron. -bi-al
aM, pron. a-ed (nu: a-ied)
aier, pron. a-er (nu: a-ier)
aeraj, pron. a-e-
aerian, pron. a-e-ri-an
pron. a-e-
aerisl, pron. a-e-
aer6b,\pron. a-e-
aerodinamic, pron. a-e-
aerodr6m, pron. a-e-; pl. aerodromuri
aerogam, pron. a-e-; pl. aerogUri
aerolft, pron. a -e-
aerom0d8,pron. a-e-; pl. aeromodele
aeronaut, pron. a-e-
aeronautid, pron. a-e-; gen. aerona-
uticii
100
pron. a-e-; pl. aeronave
aeroplan, pron. a-e-; pl. aeroplane
acrop6rt, pron. a-e-; pl. aeroporturi
pron. a-e-; pl. aeroscoape
aeros61, profl. a-e-; pl. aerosoli
aerostat, pron. a-e-; pl. aerostate
gen.
afazle, pron. -zi-e; gen. afazfei
afecta, ind. prez. 3 ,'ig. pl.
conj. afecteze
afectu6s, pron. -tu-os
pron.
afet, pl. afeturi
afilia,pron. -li-a; ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. afiliem,pron. -li-em;
ger. afilifnd
pron.
atin
afin f.
(fruct)
afi6n, pron. -fi-on
pron. gen.
ind. prez. 3 ,'ig. pl.
J pl. ger.
pl.
"cadru pe care se
pron. pl.
care
afluent, pron. -flu-ent (nu: -flu-ient)
aflux, pl. afluxuri
af6n, pl. afoni; f pl. afone
aforism
afrodizic, pron. -zi-ac
W,pl.afte
afuma, ind. prez. 3 ,'ig. pl.
conj. afume
afurisenie,pron. -ni-e; gen. afuriseniei
agape
agat
pl. agi, aga, pl. agale
(nu: , ind. prez. J sg.
2 ."g. 3 ."g. pl.
,pl.
agendli
gen.
agheasmli
aghiotant, pron. -ghio-
-ghi-u-
agO
agio, pron. a-gi-o
pron. gen.
aglfeli, pl. aglfce
pron. gen. aglo-

agnosticfsm
agora

agramat
agrea, pron. -gre-a; ind. prez. J sg.
agreez, 3 sg. pl. J pl.
agreUm; ger. agreand; part. agreat
agreabil, pron. -gre-a-
agregat (obiect), pl. agregate
pron. gen.
agrement, pl. agremente
agresiune, pron. -si-u-
agrieult6r
agrieultl1m, gen. agriculturii
agrimensum
pl.
agrobiol6g, pron. -bi-o-
agromCnim
agrotehnieli, gen. agrotehnicii
agrozootehnie, pron. -zo-o-
agrozootehnCe, pron. -zo-o-
agrozootehnieian, pron. -ZO-O-, -ci-an
aguridli
ahtiat, pron. -ti-at
aibA, v. avea
aCei aCeea
aCdoma, pron. a-i-
101
aievea
aisberg (nu: iceberg), pl. aisberguri
aiura
aiurea
ajur, pl. ajururi
ajustaj
ajutaj, pl. ajutaje
alai, pl. alaiuri
alaltmeri, pron.
alaltliseam
alamli, gen. alamei; pl.
(obiecte de
alambCe, pl. alambfcuri
alandata
alarmli, gen. alarmei; pl. alarme
alaun, pron. -la-un
allitura, ind. prez. J ."g.

albanez, pl. albanezi
albastru, pl.
albatr6s, pl.
albbtreaIli
alblistrlu, f. pl. m. f. al-

alblistrui, f. pl. m. f. al-

albie, pron. -bi-e; pl. albii
album, pl. albume
albumen
alburiu, pl. alburfi; f. alburfe, pl. al-
burfi
pl.
alclituC, ind. prez. J sg. 3 pl. al-
conj.
alelituialli, pl.
alchimCe, gen. alchimfei
alchimCst
alcool, pron. -co-ol; pl. alco61uri
"spirturi, alco61i (Chim.)
alcoolic, pron. -co-o-
alcoolfsm, pron. -co-o-
alcoolmetru, pron. -co-ol-; pl. ako-
olmetre
alc6v, pl. alc6vuri
pl.
4lde

aldfn, f.
alean, pron. a-lean
aleat6riu, pron. -le-a-, -rIu
alee,pron. -le-e- (nu: -Ie-ie); pl. alei
pron. gen.
alegorie, gen. alegorfei
aleh1ia
alene
alezaj, pl. alezaje
alez6r, pl. alezoare
alfabet, pl. alfabete
gen. algei; pl. alge
alia, pron. -li-a; ind. prez. J pl. aliem,
pron. -li-em; ger. alind
aliaj, pron. -li-aj; pl. aliaje
pron. -li-an-
alibf, pl. alibfuri
alfce, pl. alfce
pl. alidade
aliena (JUL), pron. -li-e-
alienat, pron. -li-e-
pron. -li-e-, gen.

aligat6r
alimentat6r, pl. alimentatoare
pron. gen. alimen-

alina, ind. prez. 3 .... g. pl. con).
alfne
alineat, pron. -ne-at; pl. alineate
alinia, pron. -ni-a; ind. prez. 1 .... g.
aliniez; ger. alinifnd
aliniament,pron. -ni-a-
aliniere, pron. -ni-e-
ali6r pron. -li-or
102
Aliotman, pron. -li-ot-

pron. gen.
alizee, pron. -ze-e (nu: -ze-ie)
allegretto
allegro
almanah, pl. alman:.'muri
al6
aloca, ind. prez. 3 .... g. pl.
pron. gen.
al6curi al6curea
pron.
al6e
alogen
pl. al6nje
alotropfe, gen. alotropfei
alpaca (animal), pl. alpacale
alpestru, pl. f pl.
alpestre
alpinfsm

"n mprejurare", pl. alte

4ltceva
4ltcineva
4ltcum
4ltcumva
4lteori
pron. gen.
pron. gen.
alterna, ind. prez. 3 sg. pl.
alternativ
alternat6r,pl. alternatmire
pl.
(temlen de adresare)
4ltfel ,,<lltminteri"
alt fel "nu fel"
altncotr6
altmfnteri altmfnterea, altmfntrelea
alt6i, pl. altoaie
altof, ind. prez. J 3 pl. altoiesc;
conj.

altrufsm
altundeva
aluat, pron. -Iu-at; pl. aluaturi
alumfniu,pron. -nlu
aluneca, ind. prez. 3 ."g. pl.
pl.
pl.
alurll, pron. -lIu-
aluviaI, pron. -vi-al
aluvionar, pron. -vi-o-
aluviune, pron. -vi-u-
aluzie, pron. -zi-e; gen. aluziei
alveolar, pron. -ve-o-
pron. -ve-o-

amalgam, pl. amal game
amanet, pl. amanete

pl.
ami1rllciune

ammiu, f.
amm-f, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
imperf. 3 ."g. perf .. ". 3 sg.
3 pl. conj.
ger. part.
amna, ind. prez. 1 sg. arnan; conj.
ama ne
amnd6i, gen. amndurora (cnd
unneazii substantiv ,,,au i
locul), amnduror (cnd
substanti vul)
amnduror, v. amnd6i
amndt1rora. v. amnd6i
ambalaj, pl. ambalaje
ambarcader, pl. ambarcadere
pron. gen. ambar-

103
ambiant, pron. -bi-ant
-bi-an-
ambfguu, pron. -gu-lI; pl. ambfglli,
pron. -gui; f. pron.
pl. ambIgue, pron. -gll-e
pron. gen.
pron.

ambreia, ind. prez. 3 sg. pl. ambre-
imperf. 3 ,"g. ambreia; conj.
ambreieze; ger. ambrefnd, pron.
-bre-ind
ambreiaj, pl. ambreiaje
ambr6zie,pron. -zi-e; gen. ambr6ziei
ambulat6riu, subst., pron. -riu; pl.
ambulat6rii
ambulat6riu, f. ambulat6rie
pl. ambllscade
ameliora, pron. -li-o-
amenaja, ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.
amenajfrnd
amenajare, pl. amenajUri
amenzi
ind. prez. J ,"g.
3 sg. pl.
amentacee,pron. -ce-e (nu: -ce-ie); pl.
amentacee
ameriza
amestec, pl. amestecuri
amesteca
ametfst, pl. ametfste

amffbiu, pron. -biu
amfibrah
amfiteatru, pron. -fi-tea-; pl. amfi-
teatre
amfitri6n, pron. -tri-on
3rnforll
amiant, pron. -mi-
pron. a-mia-; pl. amiezi
amfbl,pl. amfbe
pron. gen.
amigdall, pl. amigdale
amIn
amiral, pl. amirali
amnezfe, gen. amnezfei
pron. -ti-a; ind. prez. 1 pl.
amnistiem, pron. -ti-em; ger.
amnistifnd
amnistfe, gen. amnistfei
-ni-ac
am6r
amortism6nt, pl. amortismente

amortiz6r, pl. amortizoare

pl. ampenaje
amperm6tru, pl. ampermetre
amp6r-6m, pl. amper-ere
amperorm6tru
amplasam6nt, pl. amplasamente
ind. prez. 3 sg. pl.

amplificat6r, pl. amplificatoare
amplom-e, gen. amplerii

amprentl, pl. amprente
ind. prez. 3 sg. pl.
con). amputeze
ind. prez. 3 sg. pl.
anacohlt, pl. anacolUte anacoluturi
anacre6ntic, pron. -cre-on-
(raport), pl. anaforale
anaf6m de stil), pl. anafere


anahoret
numai pl.
analizat6r, pl. analizatoare
anal6g, pl. anal6gi; f. pl.
analoage
-ghi-e;gen. ananghiei
anap6st, pl.

anarhfe, gen. anarhiei
anarhfsm
anarhosindicalfsm
anas6n
anat6ml
anatomopatol6gic
anchetat6r
anchil6zl
pron. -ci-e; pl. ancii
pl. ancoraje
pl. ancore
andezft
pron. -drea; pl. andrele
androc6u, pl. androcee, pron. -ce-e
(nu: -ce-ie)
anelfd, pl. anelfde
pron. -mi-a; ind. prez. 1 pl.
anemiem, pron. -mi-em; ger. ane-
mifnd
anemom6tru, pl. anemometre
anerofd,pl.anerofde
anestezfa, pron. -zi-a; ind. prez. 1 pl.
anesteziem, pron. -zi-em; ger.
anesteziind
anev6ie
anexhlne,pron. -xi-u-

ind. prez. 3 sg. pl. anga-
1 pl. ger. angajnd
angajm-e, pl.
pl. angarale
anghinm-e
anghfnl angfnl
angiosp6rm, pron. -gi-o-
anglicanfsm
ang6ra
pl. angrenaje
angr6
104
angstrom (Fiz.)

anima, ind. prez. 3 .'ig. pl.
animalier, pron. -li-er
gen.
animfsm
anina, ind. prez. 3 sg. pl.
ani6n, pron. -ni-on; pl. ani6ni
aniversare, pl. anivers5ri
anonmil
an6st anost
anotimp, pl. anotfmpuri
ansamblu, pl. ansambluri
antagonfsm
antarctic
anteb6lic
antedata
antediluvian, pron. -vi-an
antemeridian
antepemlltim
anteproi&t, pl. anteproiecte

anteri6r, pron. -ri-or
anterfu, pl. anterfe
pl. anteturi
antet."ren

antevorbit6r
antiaerian,pron. -a-e-ri-an
antialc06lic, pron. -ti-al-co-o-
antibi6tic, pron. -bi-o-
antic, f.
anticamerll
anticar (nu: antiquar)
anticariat, pron. -ri-at
antichitate
anticicl6n, pl. anticicloane
anticipa, ind. prez. 1 fig. anticipez
antfcip, 3 .'ig. pl.

105
pron. gen. antici-

antic6rp, pl. antic6rpi
antid6t, r'. antid6turi
pron. -ti-e-
antifascfst, pron. sci
antihrfst "eretic, nemernic"
antiimperialfst, pron. -ti-im-, -ri-a-
antim6niu,pron. -niu
antinomfe, gen. antinomfei

antip6d, pl. antip6zi
antispasm6dic

antitffic
anton(m, pl. antonfme
antonimfe, gen. antonimfei
antonomasfe, gen. antonomasfei
antnict, pl. antracte
antrax
pl. antrenamente
antrep6zit, pl. antrep6zite
antrepren6r
antreprfzl
ant."reu, pl. antreuri
antric6t, pl. antricmlte
anturaj, pl. anturaje
anual, pron. -nu-al
anuar,pron. -nu-ar; pl. anuare
anuitate, pron. -nu--
pl.
pl. anvel6pe
anxietate,pron. -xi-e-
pron. a-o-leu, aole6, pron.
a-o-leo,
aorfst, pl. aorfste

apanaj, pl. apanaje
aparat, pl. aparate
aparataj, pl. aparataje
gen.
apartament, pl. apartamente
aparte
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
(obiect), pl.
ind. prez. J pl. viit. 3
.'ig. va cond. ar
ind. prez. J .'ig. apUs; con}. apese
apeduct, pl. apeducte
apel, pl. apeluri
apendice "adaos", pl. apendice
apendice tji apendfce (Anat.)
pron. gen. apcr-

apetft, pl. apetfturi
apfcol
apicult6r
aplauda, pron. -pla-u-; ind. prez. J pl.
aplaudUm
aplauze, pron. -pla-u-, nunwi pl.
pron. gen.

ap6d
apogeu, pl. apogee, pron. -ge-e (nu:
-ge-ie)
pron. -gi-a-
ap6i
apolitfsm
apologfe, gen. apologfei
apometru, pl. apometre
apoplexfe, gen. apoplexfei
ap6rt, pl. ap6rturi
apostazfe, gen. apostazfei
a posteri6ri,pron. -ri-o-ri
apostr6f, pl. apostrofuri
pron. -te-o-; gen. apote6zei
pron. gen.
aprecia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 .'ig.
pl. pron. -ci-a-, J pl.
apreciem, pron. -ci-em; ger. apre-
cifnd
106
apreciere,pron. -ci-e-
aprehensiune, pron. -si -u-
apret, pl. apreturi
pl. apretliri
aprig
aprf1ie, pron. -li-e
aprfnde, ind. prez. l ,'ig. 3 pl. aprfnd;
conj.
a pri6ri, pron. pri-o-ri
apri6ric, pron. -pri-o-
apr6d
apropia "a fi sau a ajungc aproape",
pron. -pi-a; ind. prez. J ,'ig. apr6pii;
ger. apropifnd
aprop6
apropria "a facc propriu, ,
pron. -pri-a; ind. prez. J ,'ig. apro-
priez, pron. -pri-ez, 3 ,'ig. pl.
pron. -pri-a-, J pl.
apropriem, pron. -pri-em; ger.
aproprifnd; part. apropriat
aproviziona, pron. -zi-o-
pron. gen. aproxi-

(Astron.)
apter (Zoo\.)
apune, con).
apusean
ardbesc, pl. arabescuri
arde, pl. araci
aragaz, pl. aragazuri (sobe)
pl. arahfde
pl. arahnfde

gen. aramei
aranja, ind. prez. 3 ,'Ig. pl.
1 pl. aranjUm; ger. aranjand
aranjare

arareori

arIDnfu, f.
amta, ind. prez. 1 sg. 2 .'ig.
3 .'ig. pl. conj. arate
arbitraj, pl. arbitnlje
arbitrBl "de arbitru"
arbitrar bunul plac"
arbftru, pl. arbitri, art. arbitrii
arbore
arborescent, pron. sce
arboret pl. arborcturi
arbust, pl.
arc (Geom.), pl. arce
arc "resort", pl. arcuri
arcadl1, pl. arcade
arcan, pl. arcane
archebuzl1
archebuzier, pron. -zi-er
arctic
pl.
arde, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl. ard; conj.
(dar focul)
ardei
ardeia, ind. prez. 3 ."g. pl.
1 pl. ardeiem; ger. ardefnd
ardeleancl1
ardezie, pron. -zi-e; gen. ardeziei

arendl1, pl. arenzi arende
f.
areometrfe, pron. -re-o-; gen. areo-
metrici
areometru, pron. -re-o-; pl. areometre
areopag, pron. -re-o-
arest, pl. aresturi
argl1seaIl1
argea,pron. -gea
argentifer
argfll1, pl. argf)e
arginta, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. arginteze; ger. argintnd
argintl1rfe, gen.
107
argintfu, pl. argintfi; f. argintfe, pl.
argintfi
argfnt-vlu
argonaut
arg6u, pl. arg6uri
pron. gen. argu-

arhaic
arhafsm
arhaizant
arheol6g, pron. -he-o-
arhetfp, pl. arhetfpuri
arhidiacon,pron. -di-a-
arhiepfscop, pron. -hi-e-
arhiereu, pron. -hi-e-
arhipelag, pl. arhipelaguri
arhitect, pl.
arhitravl1
arhivar
arhfvl1
amon
arhondarfc
arh6nte
arian,pron. -ri-an
ariceaIl1
arfei
arfd
arie,pron. -ri-e; gen. ariei, pl. arii
ariergardl1,pron. -ri-er-; pl.
arfn
aripl1 arfpl1, pl. aripi aripi
aripioam, pron. -ri-pioa-
aristocratfe, gen.
arit:meticl1, gen. aritmeticii
aritmogrM, pl. aritmografe
aritmometru, pl. aritmomctre
arlechfn, pl. arlechfni "personaje
comice" arlechfne "culise"
arman,pl. armane
arrnatUrl1 (Muz.), pl. armaruri
arml1sar
(Tehn.; nu:

armie, pron. -mi-e-; gen. armiei
annenden "pom, crengi verzi"
pron. pl.
gen. annonicii; pl. armonici
annonee,gen. armonIei
annoni6s, pron. -ni-os
arm6niu, pron. -nlu: pl. armonii
annurn, gen. annurii; pl. armuri
annurier, pron. -ri-er
ameci, pl. arnfciuri (soiuri)
aroga, ind. prez. ] ... g. pl.
conj. aroge
aromatizii

aroman

aromnesc


arpagfc
arp6giu, pron. -glu; pl. arpegii
arsenal, pl. arsenale
pl.
pl.
arterial, pron. -ri-al
pron. -ri-o-
artezian, pron. -zi-an
articol, pl. artfcole
pron. gen.
artificial, pron. -ci-al
artificier, pron. -ci-er
artificiu, pron. -clU
artilerie, pron. -ri-e; gen. artileriei
artizan
artrftic
artritism
artrop6d,pl.artropode


108

arvune
asambhij, pl. asamblaje
pron. sce
pron. sce, -si-u-
ascens6r, pron. see; pl. ascensoare
pron. -pi-ad
ascunde, ind. prez. 1 ... g. 3 pl.
ascund; conj.
ind. prez. 1 ... g. 3 pl. ascut;
conj.
pl.

a'iearn
asedia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. asediem, pron.
-di-em, 2 pl. ger. asedifnd
aliediere, pron. -di-e-
-dlu
ind. prez. 1 sg. 2 sg.
asemeni, 3 ... g. pl.
conj. asemene
aliemenea
asemue, ind. prez. 1 ... g. 3 pl. ase-
muiesc; conj.
pron.
asexuat,pron. -xu-at
asfalt, pl. asfalturi
alifixia, pron. -xi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. asfixiem, pron.
-xi-em; ger. asfixifnd
asfixfe, gen. asfixfei
asiatic, pron. -si-a-
asiduitate, pron. -du-i-
aseduu, pron. -du-u, pl. aSIdui; f. asf-
asfdue
pron. gen.

asen
asindet!;ii as{ndeton
asirian,pron. -ri-an
asista, ind. prez. 3 sg. pl.
asistent
ind. prez. J 3 pl. asmut;
con}.
asocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3
pl. I pl. asociem, pron.
-ci-em; ger. asociind
pron. gen. aso-

asociere, pron. -ci-e-
asolament, pl. asolamente
asortiment, pl. asortimente
a'ipect, pl. aspecte
aspectu6s, pron. -tu-os
a'ipira, ind. prez. I aspir; con}.
asplre
pron. gen.
aspru, pl. aspri
astll datll (n de

astll-noapate
astll-searn


astllzi

asterie (Zool.), pron. -ri-e; gen.
asteriei
attterfsc, pl. asterisc uri
attterofd, pl. asterolzi
astfel
astm
atttragaI, pl. astragale

atttringent
astrolab, pl. astrolabi
astru, pl. astre
asuma, ind. prez. 3 sg. pl.
asupra
(verb auxiliar)
a5
109


a5a-numCt
a58-
zfs
&5Chie, prun. -chi-e; pl.
ind. prez. J 3 sg. pl.


a5teme, con}.
ataca, ind. prez. J sg. atac; con}. atace;
ger. atadnd
pl.
ata5a, ind. prez. 3 pl.
J pl. ger.
ata5are, pl.
atavfsm
nllmai: att... ct ... )
adv.
atata atat ad}., pr.

atefsm
atelaj, pl. atelaje
atelier,pron. -li-er
pl. atenanse
ateneu, pl. atenee, pron. -ne-e (nll: -ne-
ie)
pron. gen.
atenua, pron. -nu-a; ind. prez. J
atenuez, 3 sg. pl. J pl.
atenu5m
aterizaj, pl. aterizaje
atesta, ind. prez. J sg. atest, 3 .fig. pl.

atestat, pl. atestate
ateu, pl. atei; f. atee, pl. atee, pron.
-te-e (nu: -te-ie)
arie (Arhit.), pl. atice
aticfsm
atlas (Geogr., Anat.), pl. atlase

at61, pl. at6li
atotcuprinzru6r
atotputernic

atotvWt6r
pron. gen.
atnige, perf. .'i. I sg.
atribuC, ind. prez. 3 sg. pl. atribuie
atribllt, pl. atribute
pron. gen.
prun. -tri-u(m)
atr6ce, adj. invar.
atrofia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 .'ig.
pl. I pl. atrofiem, pron.
-fi-em; ger. atrofifnd
atll, pl. atu uri "elemente care
cuiva un avantaj sau o n
plus"; atuuri atale "culoare la
jocul de
atUnci atIlncea
atta, ind. prez. 3 sg. pl.
ind. prez. I .'ig. 3 pl. con}.
ger.

ind. prez. I .... g. 3 pl.
aIld, v. auzf
v. auzf
audia, pron. a-u-di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. audiem, pron.
-di-em; ger. audifnd
pron. a-u-di-en-
audiere, pron. a-u-di-e-
audiometru,pron. a-u-di-o-
auditCv,pron. a-u-
audit6r care
pron. a-u-
audit6riu public
pron. a-u-, -riu
pron. gen.
augmentatCv, pron. aug-men-
augUr (preot),pron. au-; pl. auguri
4ugust (luna),pron. au-gust
augllst, adj .. pron. au-gust
a-u-
auleu, V. aolel!
4ur,pron. a-ur
pron. a-u-re-o-
auricul ,.compartiment al inimii",
pron. a-u-; pl. aurfcule
aurifer,pron. a-u-
auriu, pron. a-u-
pron. a-lI-
ausculta (Med.), pron. aus-; ind. prez.
3 .... g. pl.
auspCciu, pmn. a-us-, -ciu
auster,pron. a-us-
australian, pmn. a-us-, -li-an
austriac, pron. a-us-tri-ac; pl. austrieci
4ustru, pron. aus-tru, allstru, pron.
a-us-
pron. a-u-
aut (Sport; I sil.)
autentic, pron. a-u-
autentifica, prun. a-u-; ind. prez. 3 .... g.
pl.
autoadministrare, pron. a-u-to-ad-
autoapW'3re, pron. a-u-to-a-
a-u-
autobiografCe, pron. a-u-, -bi-o-; gen.
autobiograffei
autobt1z, pron. a-u-; pl. autobuze
autocami6n, pron. a-u-, -mi-on
pron. a-u-
autoconserva,pmn.a-u-;ind.prez. I sg.
autoconserv; con}. autoconserve
autocontr61, pron. a-u-
aut0cr4t, pron. a-u-
prun. a-u-; gen.
pron. a-u-
autodafe, pron. au-; pl. autodafeuri

autodidact,pron.a-u-
autog4rll, pron, a-u-; pl.
110
autograf,pron.a-u-
autoht6n, pron. a-u-
autoimpunere, pron. a-u-
a-u-
autoncntare, pron. a-u-
pron. a-u-
automat, .'Iub.'It., pron. a-u-; pl. automate
automatiza, pron. a-u-
automobil, pron. a-u-
automot6r,pron. a-u-
auton6m, pron. a-u-
autoport:ret, pron. a-u-
autopsfe, pron. a-u-; gen. autopsfei
aut6r, pron. a-u-
autorapfd, pron. a-u-
autoritate, pron. a-u-
a-u-, gen. auto-

autost:r8!m, pron. a-u-; pl.
autosugestie, pron. a-u-, -ti-e; gen.
autosugestiei
autoturism, pron. a-u-
autovehfcul, pron. a-u-
auxiliar, pron. a-u-gzi-Ii-ar
auzf, pron. a-u-; ind. prez. l .'Ig. 3 pl.
aud; conj.
pl.
pl.
avanp6st
avanpremiem,pron. -mi-e-

avantaj, pl. avantaje
avantaja, ind. prez. l pl.
3.'1g. pl. ger. avan-
tajnd
avantaj6s
avantren
avaria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 .'Ig. pl.
l pl. avariem, pron.
-ri-em; ger. avariind
avarle,gen.avarfei
111
avatar, pl. avatare avataruri
avnta, ind. prez. l .'Ig. avnt; conj.
avnte
avea, perf. .'1. J sg. avui aVllsei,
m.m.c.perf. J sg. avusesem; conj.

avea a face avea de-a face
aventurier, pron. -ri-er
aversitlne,pron. -si-u-
avertiz6r, pl. avertizoare
aviat6r, pron. -vi -a-
gen.
avicult6r
avfd
avi6n, pron. -vi-on
avfz, pl. avize
avocat
avucibil, pron. -vu-a-
ax, pl. (Tehn., Anat.) axuri axe,
(Mat., Fiz.) numai axe

pron. -xi-o-
axi6n, pron. -xi-on
azalee, pron. -Ie-e (nu: -Ie-ie); pl. azalee
azbest
azi


azuriu
azvrH, ind. prez. J sg. azvarl, 3 .'Ig.
azvarle, 3 pl.
azvfirl; conj. azvarle
w

&a,gen. Uluia
iillalt, f.

Ustuia
f.
A
A, cit. (din a)
B, cit. be
baba-oama
babilonfe, gen. babilonfei
bab6rd, pl. bab6rduri

baealauret, pron. -la-u-re-at
baeanalA, pl. bacamlle
b;1cA, pl. b:ke
baehelftl
baei (l ,.;il.)
baefl
pl.
baeterian, pron. -ri-an
bacterie, pron. -ri-e; gen. bacteriei
bacterlol6g, pron. -ri-o-
badijon4
bag4
bag4j, pl. bagaje
bagatelA
b4mc
bwe
bwem, pl. b5ieri
baioncStl, pron. ba-io-
bainim, pron. bai-; pl. bainimuri
bait (1 ,.;il.)
balalmcA, pron. pl. balalaici
balam4, pl. balamale
balWts
balan84
balansier, pron. -si -er
balansocir, pron. -soar

balastiem, pron. -ti-e-
bal4ur, pron. -la-ur
baldachfn
balei4j, pl. baleiaje
balenierA, pron. -ni-e-
balet, pl. baiete
baligA, pl. baligi
balfsticA, gen. balfsticii
baliz4j, pl. balizaje

balnecir, pron. -ne-ar
balneoc1imateric, pron. -ne-o-
balneoI6g,pron. -ne-o-
balneologfe, pron. -ne-o-; gen. bal-
neologfei
balneoterdpfe, pron. -ne-o-; gen. bal-
neoterapfei
bal6t, pl. bal6turi
balot4j, pl. balotaje
bals4m, pl. balsamuri
balt4g, pl. baltage
balustnicm, pl. balustrade
ballistru, pl.
b4mbus, pl.
bananier,pron. -ni-er
bancaizAn
banchet, pl. banchete
bancn6tl
band4j, pl. bandaje
bandaj4, ind. prcz. 3 ,.;g. pl. ban-
1 pl. ger. ban-
dajtlnd
bandajcire, pl.
bandA, pl. bande "grupuri" benzi

bandierA,pron. -di-e-
bandulA (Mar.)
bandulierA, pron. -li-e-
bandlirA (instrument muzical), pl.
banduri
pl.
banj6, pl. banj6uri
bantl, pl.
baobab
baracA, pl. bar5ci
112
baraj, pl. banije
barajfst
barbar
pl.
barcagiu, pl. barcagii
barcaz, pl. barcazuri
pl.
barem, pl. bareme
barem,adv.
bamet
pl. baricade
pron. -ri-e-
barfl, pl. barlli

barit6n (instrument), pl. baritmine
barit6n barfton pl.
barit6ni barftoni
banu, pron. -riu
bar6c, f.
b8f6s, pl. barose
bar6u, pl. bar6uri
berze
bas (instrument), pl. bsuri
bas , pl.
pl.
baschet

basm
basma, pl. basmale
pron. -li-ef; pl. basore-
liefuri
bastingaj, pl. bastingaje
basti6n, pron. -ti-on; pl. bastioane

batali6n, pron. -li-on
batard6u, pl. batard6uri
pl. batce
bate, ind. prez. 1 pl. batem, 2 pl.
viit. va bate; imper. neg. 2 .fig. nu
bate
baterie, gen. bateriei
113
batic, pl. batfcuri
batjocori
pl. batj6curi
bat6g
bat6n, pl. batoane
batracian, pron. -ci-an; pl. batracieni
pron. ba-u-
bazac6nie, pron. -ni-e; gen. baza-
c6niei
baz8lt, pl. bazalturi
bazar, pl. bazaruri
b8zedov (Med.)
bazic
pl. bazllici
bazfn, pl. bazine
gen.
(3 sil.)
pl.
bllleri, v.
-ni-e; gen.
t:

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
pl.

-bi-er


pl.

f. pl.


pl.
gen.
pron.
biguf, ind. prez. 1 .... g. biglli, 3 sg.
pl. biguie
pl. bigllieli
bjbf, ind. prez. 3 sg. pl. bjbie
blbf, ind. prez. 3 sg. pl. blbie
pl. blbieli
blci (J sil.)
bntuf, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. bntuie
bt1cin
bzf, ind. prez. 1 sg. bzi, 3 sg. pl.
bazie
bea, ind. prez. J .... g. 3 pl. beau, 2 sg.
imperf. J sg. pl. beam (J
sil.), 2 .'ig. beai (J .... il.); perf .. 'J. J .... g.
part.
beatificci, pron. be-a-
beatitUdine, pron. be-a-
becar, pl. bec ari


bechfe
beci (J sil.)
becfsnic
bedufn
beg6nie, pron. gen. beg6niei
beilfc, pron. bei-lic
beizadea, .... ub .... t. f.,pron. bei-za-dea
belciug ,pl. belciuge
beldie, pron. gen. beldiei
bele-arte

bem61, pl. bem6li
benchetui, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
beneficia, pron. ind. prez. 3 .... g.
pl. pron. -ci-a-, 1 pl.
beneficiem, pron. ger.
beneficiind
beneficiu, pron. -clU
benghi (J .... il.)
v. ban
benzi v.
benzoat, pron. -zo-at
benz6ic, pron. -zo-ic
bemrie, gen.
berbec
bere,gen. bCrii
pl. beregate


beri-beri (4 sil.)
beril (Mineral.)
beriliu (Chim.),pron. -Hu
besactea
bestial, pron. -ti-al
bestie, pron. gen. bestiei
beteag, pl. f. pl.
betege

beteji, conj.
betelfe, gen. betelfei
bet6n
betonierll, pron. -ni-e-
bezmetic

bianual,pron. bi-a-nu-al
bibe16u
bfber
biberon, pl. biberoane
biblioffl, pron. -bIi-o-
bibliografie, pron. gen. bibli-
ograffei
biblioraft, pron. pl. bibli-
orMturi
-bli-o-
bicarbonat, pl.
biceps, pl.
114
bici (J sil.), pl. bfce
biciuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. bicuiesc;
con).

bic6m, pl. bic6muri
bidinea
bidivfu
pron. bi-e-
bielorus,pron. bie-lo-
biemU, pron. bi-e-
biet, f.
bfftec, pl. bfftecuri
bifurca, ind. prez. 3 sg. pl.
bfgi-bigi (4 sil.)
bijutier, pron. -ti-er
bilabiaI, pron. -bi-al
pl.
biliar, pron. -li-ar
biliard,pron. -li-ard
bilingv
bili6n, pron. -li-on
bimensuaI, pron. -su-al
bine crescut "nalt; bine educat"
bfne cunoscut
binecuvnta, ind. prez. 3 sg. pl.

binefacere
"desigur"
bfne bine"
binemerita
bine mirosit6r

binevenft
binevoi, ind. prez. 1 ,{jg. 3 pl.
binevoiesc; conj.
bin6clu, pl. bin6cluri
bin6m, pl. binoame
biobibliograffe, pron. bi-o-, -bli-o-;
gen. biobibliograffei
biochimie, pron. -bi-o-; gen. bio-
chimiei
115
biograffe,pron. bi-o-; gen. biografiei
biologie, pron. bi-o-; gen. biologfei
biosfem, pron.
bioxfd, pron. bi-o-

biplan, pl. biplane
birefringent
pl. birje
birocrat
gen.
bir6u
birui, ind. prez. 1 sg. birui, 3 sg. pl.
biruie; conj. biruie
pl.
bisect
bisectoare, pl. bisectoare
bisexuat,pron. -xu-at
bismut bfsmut
bisturiu, pl. busturie
bitUm
bitUmen
pron. bTu-re-

bivuac, pron. -vu-ac; pl. bivmicuri
pl.
biz6n
bizuf, ind. prez. 3 sg. pl. bizuie
blacheu, pl. blacheuri
blajfn
pl. "scnduri" "piei pre-
lucrate", (haine)

blaz6n, pl. blazmtne


bleojdf, pron. bleoj-di
blestem, pl. blesteme
blestema, ind. prez. 1 sg. blestem
blestem
blestemat
bleu, pron.
bleumarin, pron. blomarin (nu: blO-
maren)
blid, pl. blfde
pl. blindaje
bloc, pl. bl6curi
bloca, ind. prez. 3 .\g. pl.
blocaj, pl. blocaje
blocn6tes, pl. blocn6tesuri
bluf, pron.
bhlming
b6a, prun. bo-a
pl. boli (n expr.!;ii boale: a
n boale)
bober
bobinaj, pl. bobinaje
b6bslei (2 sil.)
bocanc, pl. bocanci
boccea,pron.boc-cea
ind. prez. sg. 3 pl.

boem,pron. bo-em
bogdapr6ste
boi, ind. prcz. I sg. 3 pl. boiesc;
con).
boia
pl. boieli
boiangiu
boicota, pron. boi-co-
boier

b6iler, pron. boi-Ier; pl. b6ilere
pron.
pl. bojdeuci
boj6c
bolborosi
boldei
boler6 (dans spaniol), pl. boler6uri
boler6u (ilic),pl. boler6uri
bolnav
b61t!, pl.
bombardier, pron. -di -er

ind. prez. 3 pl.


bomboniem, pron. -ni-e-
bomfaier, pl. bomfaiere
bompres, pl. bomprese
bond6c
bonier, pron. -ni-er
bonifica, ind. prez. 3 sg. pl.
b6rax
bordei, pl. bordeie
border6u, pl. border6uri
bord6
boreaI, pron. -re-al
borh6t


b6rviz
boschet, pl. boschete
bosniac, pron. -ni-ac
bost6n b6ston "vals,joc de
b6ston
bosumfla
botgr6s

bouar
b6ur,pron. bo-ur
bovind6u
boxer
braconier, pron. -ni-er
bract6e, pron. -te-e (nu: -te-ie); pl.
bractee
brc:lgagfu
brahiaI, pron. -hi-al
brahicefal
brancardier, pron. -di -er
brandenburg
br3nhie, pron. -hi-e; pl. branhii

bras (Sport)
116

pron. -si-e-

bravo

pl.

brie, v. bru
brnci (1 sil.)

gen. brfrnzei
pl. brnzoaice
brllu parte a corpului,
ornament", pl. br&ie
brllu "dans", pl. br&uri

brec, pl. brecuri
brel6c, pl. brelocuri

bretea (la
breviar, pron. -vi-ar
pron. bri-an-
brici (1 . .,iI.), pl. brfce
bridge, pron. brigi (1 sil.)
pl.
bridagier, pron. -di -er
briliant,pron. -li-ant
bri-o-
pl.
brocart, pl. brocarturi

pl. bromuri
bronhiaI,pron. -hi-al
br6nhie,pron. -hi-e; gen. br6nhiei; pl.
br6nhii
bronhopneumonfe, gen. bronhopne-
umonfei

brontozaur
brosc6i
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.
pl.
bruftui, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
bruftuiesc; con}.
brui6n

brusc, pl. f. pl.

brusture
bruto
bubui, ind. prez. 3 sg. pl. bubuie
pl.
buciUaie, adi. f.
bucea
buche, pl. buchi
bucium
pl. f.
pl.
pl.
budoar, pron. bu-doar
bufet, pl. bufete
bufetier, pron. -ti-er
bufni, ind. prez. 1 ."g. 3 pl. bufnesc;
con}.
pl.
buged, adj.
buget, .mbst., pl. bugete
buhai "taur" ,pl. buhai
buhai (instrument), pl. buhaiuri

buiandrUg
buiestru
buimki, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
bujie, gen. bujfei

buld6g
buld6zer, pl. buld6zere
bulevard, pl. bulevarde
bulgl1re
117
bulfnii bulIne
buli6n (de culturi de microbi), pron.
-li-on; pl. bulioane
buli6n (preparat culinarl,pron. -li-on;
pl. bulionuri
bul6n, pl. buloane
bulumac, pl. bulumaci
bulz, pl. bulzi
bumerdIlg, pl. bumeranguri
Buna-Vestire
gen.
gen. bunei -cu vii
huniioard
buniistare, gen.
buniiv6ie, gen.
gen.
buncM
bundii, pl. bunde
bunget, pl. bungeturi
bun-gust, gen. bunului-gust
gen.
buratic
burduf, pl. burdUfuri
conj.
burghez, pl. burghez.i
burghfu, pl. burghfe
burfu, pl. burie
bursier, pron. -si-er
burtiiverde
burtierii, pron. -ti-e-
buruianii, pl. buruieni
burzuluf, ind. prez. I sg. 3 pl.
burzuluiesc; con).
burzuluiaIii
busui6c
ind. prcz. I ."g. 3 pl.
con).
con).
bute, pl.
butelie, pron. -li-e: gen. buteliei
but6i, pl. butoaie
118
but6n "comutator", pl. butoane
but6n "nasture", pl. butoni
butonierii, pmn. -ni-e-
butUc, pl. butuci
buturugii, pl. buturugi
buzer
buzdugan, pl. buzdugane
buzna
buzunar, pl. buzunare
C,cit.cc
cabalfn
cabanier, pron. -ni-er
caban6s
cabaret, pl. cabarete
cabinet, pl. cabinete
cablogrdITlii
cablu, pl. cabluri
cabotaj, pl. cabotaje
cabotier, pron. -ti-er
cabotinfsm
cabrioIetii, pron. -bri-o-
cacao, pron. -ca-o:art. cacaua
cac6m
cactee, pron. -te-e (nu: -te-ie); pl.
cactee
cad, cadii, v.
cadii, pl.
cadmiu, pron. -mIu
cadriIat
cafea
cafegfu
cafefnii .'fi cofefnii, pron. -fe- i-
cafenea
cafenfu
caftan, pl. caftanc
caia, pl. caiele
caiac, pl. cai,ke
cafc, pl. cafce
cmer
caiet
caimac, pron. cai-mac
caimacam
caiman, pron. cai-man
cainoz6ic (Geol.), pron. cai-, -zo-ic
cafs

calaican,pron. ca-Iai-
calambur, pl. calambururi
calap&
calap6d, pl. calapoade
calc, pl. calcuri
calcan (Arhit.), pl. cabine
calcan (Iht.) , pl. calcani
calcar clcar, pl. calcare calcare
calchia,pron. -chi-a; ind. prez. 3 fig.
pl. I pl. ca1chiem, pron.
-chi-em; ger. ca1chifnd
calcifia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 fig.
pl. 1 pl. calcifiem,pron.
-fi-em; ger. calcififnd
calcifica, ind. prez. 3 fig. pl.
calcifiere, pron. -fi-e-
clcio-vecchio
calcft
clciu, pron. -clU
calcograffe, gen. calcograffei

clcul (Mat.), pl. clcule
calcul (Med.), pl. calculi
caldarfun, pl. caldaramuri
clea-valea
pl.
caleidosc6p, pron. -lei-; pl. calei-
doscoape
calendar
calfbru, pl. calibre
calfciu, pron. -clU; pl. calfcii
califica, ind. prez. 3 ,..;g. pl.
caligrafia, pron. fi-a; ind. prez. 3 ,..;g.
pl. 1 pl. caligrafiem,
pron. -fi-em; ger. caligrafifnd
calomffr, pl. calomffri
calomnia, pron. -ni-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. calomniem,
pron. -ni-em: ger. calomnifnd
calorifer, pl. calorifere
calorimetru, pl. calorimetre

calup, pl. calupuri
calvinfsm
cambie, pron. -bi-e; gen. cambiei
camee, pron. -me-e (nu: -me-ie); pl.
camee
camele6n, pron. -Ie-on
camelie, pron. -li-e; gen. cameliei
camerier, pron. -ri -er
camert6n, pl. camert6nuri
camfor
camgarn
cami6n, pron. -mi-on
camionagfu, pron. -mi-o-; pl. cami-
onagi
camionaj,pron. -mi-o-; pl. camionaje
pron. -mi-o-
camiz61, pl. camiz6le
campanie, pron. -ni-e; gen. campaniei
campi6n, pron. -pi-on
camuflaj, pl. camuflaje
canadian.pron. -di-an
canM, pl. canafuri canari
canafeis
canal, pl. canale, (Geogr.) canaluri
canale
canalie, pron. -li-e; gen. canaliei
canapea, pl. canapele
canat (n pl. camite
canat "parte a pl. canaturi
canava, pl. canavale
canii (vas), pl. (l ,..;il.)
119
cancelarie, pron. -ri-e; gen. cancelariei
pl. candele
candfd
candidat
canea, pl. canele
pl. caneh.1ri
canevas (desen), pl. canevasuri
cange, pl.


can6e (Sport),pron. -no-e (nLl: -no-ie);
pl. canoe
can6nic
pron. -ni-e-
canotaj
-ti-e-
canot6r
cantaragfu
cantinier, pron. -ni-cr
cantonier, pron. -ni -er


caoHn
cap "parte a corpului; individ; extre-
mitate; motiv; capitol", pl. capete
cap pl. capi
cap (Geogr.), pl. capuri
capac, pl. capace
pron. gen. capaucei

pl. capele
capelmaistru, pron. -mais-tru

pl.
capital, pl. capitaluri

capitalfsm
pl.
capitel, pl. capiteluri
capftol, pl. capitole
capftul (BOL),pl. capitule
pron. gen.
capiu, pron. -PIU

pl. capodopere, art. capo-
doperele
caponil
cap6t
caprici6s, pron. -ci-os
capriciu, pron. -clU; pl. caprfcii
caprif6i
pl. capsule
capta1an
capucfn

car (vehicul), pl. care; (Zoo!.) pl. cari
(1 .'Iii.)
carabinier, pron. -ni -er
pl.
caracter, pl. caractere
caracteristic, adj .. pl. m. caracteristici,
pl. f. caracteristice
,mbst . pl. caracteristici
car'dCul
!ii ganffil, pl. carafe !ii garafe

car'dghi6s, pron. -ghios
car'dghioslc
caramb6l, pl. caramboluri
caramel ars,
pl. caramele

carapace, pl. carapace
caras
carat, pl. carate
pron. -ra-lI-
pl. caravane
caramb, pl. carambi
carbfd
carbonar
pron. gen.
carbUrli ... pl. carburi
120
carcerli, pl. carcere
cardil1c, pron. -di-ac; pl. cardiaci
cardiogrM, pron. -di-o-
cardiologfe, pron. -di-o-; gen. car-
diologfei
cardiovasculru-, pron. -di-o-
care,gen.c5mi(a), f. c5rei(a); pl. m.
f. care, gen. e5ror(a)
carenit, pl. carene
caretll
careu, pl. careuri
careva
care va sit zfdl
cargob6t, pl. cargob6turi
caria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 .'Ig. pl.

cariatfcUi, pron. -ri-a-
carie, pron. -ri-e; gen. cariei
carierli, pron. -ri-e-
carierfsm,pron. -ri-e-
cari6psit, pron. -ri-op-
carlfngit, pl. carlfngi
carnaj, pl. carnaje
pron. -si -er
pron. gen.
carnaval, pl. carnaval uri
caro, pl. carale
carosier, pron. -si-er
carot4j, pl. carotaje
carou, pl. car6uri
carpen
cart
c3rtll "manifest, act fundamental" (nu:
pl. carte
cru-te (de citit, de pl.

cartel, pl. carteluri
cartelit, pl. cartele
cru-ter (Tehn.)
cartezian, pron. -zi-an
cartier, pron. -ti-er
121
cartilagin6s
cartilaj, pl. cartihije
cartiruf, ind. prez. 1 .'Ig. 3 pl.
cartiruiesc; conj.
cart6f, pl. cartOfi (nu:
pl. cart6fe, cartoafe)
cartografia,pron. -fi-a; ind. prez. 3.'ig.
pl. 1 pl. carto-
grafiem, pron. -fi-em; ger. carto-
grafifnd
cartonaj, pl. cartonaje
cartotecit, pl. cartoteci
pl.
pron. pl.
casap

(Jur.), gen.
c3si1 (nu:
cascit, pl.

casier, pron. -si -er
casierfe, pron. -si-e-; gen. casierfei
casnic
casoletll
castanl, pl. castane
castanietll, pron.
castel, pl. castele
castravete
(n farmacie), pl.
gen.
ca cum
(sorturi)
cataclfsm, pl. cataclfsme
catadicsf
catafalc, pl. catafalc uri
catagraffe, gen. catagraffei
catahrezl
cataff, pl. cataffuri
catalfge, numai pl.
catalizat6r, pl. catalizat6ri
cataIfzl
catal6g, pl. cataloage


pl. catapulte
catir, pl. cataruri
pl. catarame
catirg, pl. catarge
catastff, pl. catastffe
categorie, gen. categorfei
cateh(sm
catehtlmen
caterpilar, pl. caterpilarc
catgut
catifea, pl. catifele
cati6n, pron. -ti-an
catolicfsm
catran

pl.
cadc (potcap), pl. cauce
caucazian, pron. ca-u-, -zi-an
caucitlc, pron. ca-u-ciue
catlstic, pron. ca-us-
cauOOr, pron. ca-u-
cauteriza, pron. ca-u-
pron.
cauza, pron. ca-u-
cau7A,pron. ca-u-
caval (fluier),pl.cavale
caval pl. caval uri
cavaMrie (Mil.), pron. -ri-e; gen. ca-
valeriei
cavalerism
(Muz.)
caviar, pron. -vi -ar
cazang(u, pl. cazangfi
pl.
-ze-i-
pl. cazemate
cazier, pron. -zi -er
cazin6u
cazma, pl. cazmale

cazual, pron. -zu-aJ
cazuar, pron. -zu-ar
d1dea, ind. prez. I sg. 3 pl. cad, J pl.
viit. va con).
cond. ar
ind.prez. 3 sg. pl.
pl.
pl.

pl.

pl.
pl.

pl.
pl.

horn;
pl.

ind. prez. J .'ig. 3 pl.
con).

pl.

-ni-e; gen.

pron. -pi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
ger.

-pri-oa-
pl.
(fruct), pl.

122
ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
imperf. 3 canj.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
canj.
(Bot., Zoo!.) , pl.
pl.
pl.


pron. gen.
v.
cW"piln6s
pl.
gen.
gen.
pl.
gen.

pl.


pl.
pl.
ind. prez. I .'ig. 2 !>'g.
3 .fig. pl.

pl.
gen. i
pl.
pron. ind. prez. 1 sg. caut,
pron.ca-ut
chnf
carne
cine-lup
cmpean
cndvl1

cntar, pl. cntare
cntec
crf, ind. prez. 3 sg. pl. cfu-ie
123

crait6r,pron. -r-i-
crc6ie de pl. crcCie
crcCi
crc61 (Med., Bot., ZooI.) , pl. crcei
crciogar
crciumar
pl. drciumi
gen.

pl. dirje
crlfg, pl. crlfge
pron.
-li-on-
crmaci
cnnl, pl. carme
crmf, ind. prez. I .fig. 3 pl. crmesc;
canj.
crmuC, ind. prez. I .... g. 3 pl.
crmlliesc; canj.
crn4t
crpl1ci (2.fiil.)


pl.

(1 sil.)

(a)cSta,pr. f., adj. (nu: Ca) catea)
cteod4tl "uneori", pron. c-teo-
pron.
catfme
(2 .... il.)
citva, pl.
cea
ceacar
ceMl, gen. cefei; pl. cefe
ceai
ce4inic, pl. ceainice
ceafr, pl. ceafruri

ceapi1, pl. cepe
ceapraz, pl. ceapnlzuri
ceaprc:W1r
cearn, gen. cerii
ceru-din
pl.
pl.
gen. certei; pl. certuri
ceas
pl. ceaslmlve
pl.
ceatii
pl. ceatlaie ceatlftie
gen. pl.
ceaun, pl. ceaune

cec (Anat.) (nLl:cecum)
cedru
crea ce
cefalop6d, pl. cefalop6de
cefalonlhidian, pron. -di-an
ceferist
cegi1, pl. ccgi
celi1lalt
celuli1, gen. celulei; pl. celule
celulofd
celul6rll, pl. celul6ze
cenaclu, pl. cenacluri
cens
centezimaI
centfmi1 (nu:
centimetru de pl.
centimetre
centimetru (unitate de pl.
centimetri
centiron, pl. centiroane
centralfsm
centrifUgi1, pl. centrifuge
centrip6t, ad). m .. pl. f. .'ig.
pl. centripete
centrfsm
centru (punct central, localitate, insti-
pl. centre
centru (punct anatomic,
sportiv), pl. centri
cent6rn, gen. centurii; pl. centuri
centurie, pron. -ri-e; gen. ccntliriei
centuri6n, pron. -ri-on
gen.
cenzitar
cenzor
cenzurn
cep, pl. cepuri
ceramici1, gen. ceramicii
cerber
cerbfce
cercevea, pl. cercevele
cercuf, ind. prez. / .'ig. 3 pl. cer-
cuiesc; con).
cerdac, pl. ccrdace !fi ccrdacuri
cere, ind. prez. 2 ."g. ceri; conj.
cereaIi1, pron. -rc-a-
cerealier, pron. -re-a-li-er
cerebrospinaI
ceremoniaI,pron. -ni-al
ceremonfe, gen. ceremonIei
ceremoni6s, pr:on. -ni-os
cerere
ceriu (Chim.), pron. -riu
cerne
cemeali1 gen. cernelii; pl.
cerne! uri (sorturi)
cemozi6m, pron. -ziom; pl. cerno-
zi6muri de sol)

certifica, ind. prez. 3."g. pl.
ceruf, ind. prez. 1 ,"g. 3 pl. ceruiesc;
conj.
124
pl. ceruieli
cerumen

ceruzlt
cesiona, pron. -si-o-
resiu, pron. -slu
cesiune, pron. -si-u-

cetac6u, pl. cctacee, pron. ce-e (nu:
-ce-ie)pl. cetini
pron. -ti-oa-

ceva
ce va
cezar
pron. -ri-a-
cezuri
cheag (1 ,0;;1.)
v. chema
chebap
cheffr
chefuf, ind. prez. 3 sg.
con).
chei, art. cheiul; pl. cheiuri
ch6ie
chel, pl. chei; t: pl. cheIe
ind. prez. 3 sg. pl. cheld-
con).

chelfe, gen. chelfei
ch6lner

chelonian (Zool.), pron. -ni-an
cheltuf, ind. prez. J ,o;g. 3 pl.
cheltuiesc; con).
pl. cheltuieli
cheltuit6r, pron. -tu-i-
125
chema, ind. prez. 3 ,o;g. pl.

chenar, pl. chenare
ind. prez. 3 ,o;g.
con).
pl. chenzIne
cheotoare, pron. che-o-; pl. cheotari
chep6ng, pl. chepenguri
cherci (J ,0;;1.)
cherem
cherestea
cherestegfu
cherhana, pl. cherhanale

ches6n,pl.chesoane
chesoni6r, pron. -ni-er
chestiona, pron. -ti-o-
chestionar, pron. -ti-o
chestiune, pron. -ti-u-
pl. f. pl.

gen.
ind. prez. 1 ,o;g. 3 pl.
con).
chiabur
chiar
chiasm de stil) (1 sil.)
chibrft, pl. chibrIturi
chibzuf, ind. prez. J sg. 3 pl. chibzu-
iesc; con).
chibzuiaHl, pl. chibzuieli
gen. chfciurii
chicotf
chiftea
ind. prez. J ,o;g. 3 pl.
con).
chihlimbar, pl. chihlimbare, (sorturi)
chihlimbamri
chilfm
pron. -li-oa-
chilipfr, pl. chilipiruri

chfmen
chimi6n,pron. -mi-on
chimfr, pl. chimfre
chimon6u, pl. chimon6uri
chimval, pl. chimvale
chindfe, gen. chindfei
chinez, pl. chinezi
chinezoaidl
pl. chingi ( I .'iil.)
(Chim.)
chinor6z
chinovial, pron. -vi-al
chin6vie, pron. gen. chin6viei
chintal, pl. chintale

chinuf, ind. prez. I .'ig. 3 pl.
chinuiesc; con).

chiorllf ghiorllf, ind. prez. 3 .'ig. pl.

/;ii

chiorf, ind. prez. l .'ig. 3 pl. chior5sc;
perf. .'i. 3 .'ig. chior1, 3 pl.
con). ger. chiorand; part.
chiorat
(1 ."il.)
chfot (2.'iil.)
chiotf,pron. chi-o-

chipar6s "arbore"
chipfu, pl. chipie chipfuri
chiriarh, pron. -ri-arh
pron. pl. f.
pl.
chirigfu, pl. chirigfi
chirflic
gen.
chirpfci
chirurg
chise4, art. chiseaua

chisnovt
chist, pl. chfsturi
pl.

"muc de pl.

chitmii, pl. chitare
chituf, ind. prez. I .'ig. 3 pl. chituiesc;
con).
chitlf, ind. prez. 3 .'ig. pl.
con).
pl.
chiuf, pron. chi-u-; ind. prez. l .'ig.
chfui, 3.'ig. pl. chiuie
chiuft, pron. chi-u-it
chiuiblrn, pron. -u-i-
chiulangfu, pron. chiu-lan-
chiulf, pron. chiu-li
chiup (1 .'iil.), pl. chiupuri
pron. chiu-rc-
pron. chiu-ve-

pl. chivemiseli
chfvot, pl. chfvoturi !:ii chfvotc
chix
(Chim.),pron. ci-an
cianhfdric, pron. ci-an-
ciant1rn, pron. ci-a-

cicatrice, pl. cicatrfce


cicer6ne pl. ciccr6ni
(Bot.)
cic1fsm
cic10cr6s
cic1oidal, pron. -clo-i-
cic16n, pl. ciclmme
cic1otr6n, pl. ciclotrmine
126
cicoare
cfdru
cffrll, pl. cffre
cffru, pl. cffruri
ciliar, pron. -Ii-ar
cilibfu
ci1fndru (corp geometric), pl. cilfndri
ciment
cimenta
cimilitum
cimitir
cim6tie, pron. -ti-e; gen. cim6tiei
cimpanzeu
cimp6i, pl. cimpoaie
cimpoier
cinabru
cfnii, pl. cfne
cincantfn
(a)cfncea
cinchf
cincfla v.
cfncisprezece
(aI) cfncisprezece1ea
cinci sute
cincizeci
(a) cincizecea
(aI) cincizecilea
cineast, pron. -ne-ast
cinegetic
cinel-cineI
cinematogrdfia, pron. -fi-a; ind. prez.
3 sg. pl. l pl.
cinematografiem, pron. -fi-em; ger.
ci nematografi ind
cinesc6p, pl. cinescoape
cineticii
cineva
cingi1toare
cinfsm
cfntezii
cintez6i
cinzeacii, pl. cinzeci
cioad, pl. ciori
cioareci
cioolii, pron. gen. cimitei
ciocan pl. ciocane
ciocan pl. ciocani

cioci1nitoare, pl.
ciochfnii
ciocnf
ciocolalii, gen. ciocolatei
ciomag, pl. ciomege
ciomiigealii
ciondi1nealii


ciop6r, pl. ciopmire
ciorap
ciorchfne, pl. ciorchini
ci6mii, pl. ci6me
ciorovi1f, ind. prez. J sg. 3 pl. cioro-
canj.
ciorovrualii, pl.
ciorsiif, ind. prez. 3 .'ig. pl.
127
canj.
ciot, pl. ci6turi
ciotur6s
ciovfcii, pl. ciovfci
ciozvrti1
circuit, pl. circuite
circula, ind. prcz. 3 sg. pl.
circulad, pl. circulare
circulat6r
gen.

circumflex
pron. gen. cir-

pron. gen. cir-

circumscris
circumsp&;t

pron.
pron. gen. cir-

cireadii, pl. cirezi
pl.
cir6zi1
cisticerc (Zool.), pl. cisticerci
cistosc6p, pl. cistoscoape

pron. gen.
citi
citit6r
citronad
ciublr, pl. ciubcre
ciubotar
ciub6ti1
ciubuc ornament", pl. ciubuce
ciubuc pl. cillbucuri
ciucure
ciuf pl. ciuti
ciuf "smoc de pl. ciUfllri
ciufulf, ind. prcz. J .'ig. 3 pl. ciufll-
Iese; con).
ciumMaie
ciunt (J sil.)
ciunti
ciupecilii
ciupC, ind. prez. J sg. 3 pl. ciupesc;
con).
ciur,pl. ciururi
ciurdii, pl. ciurde
ciuruC "a se a trece prin ciur",
ind. prcz. J sg. 3 pl. ciuruiesc;
con).
ciuruC, ind. prez. 3 .'ig. pl. ciuruie
(curge cu zgomot)
ciuruicilii
ciut coarne"
ciutum, pl. cit.1turi
128
civfi
civilfe, gen. ci vilfei
pron. -e; gen. ci

cizela
cizmar
pl. cfzme
claie
pl. clame
pl.
clarifica, ind. prez. 3 .'ig. pl.
clarinet, pl. clarinete
clarobscur
clarvWt6r
clarviziune, pron. -zi-u-
pl. clase
clasicfsm
clasifica, ind. prez. 3 sg. pl.
con). clasffice
clas6r, pl. clasoare
claustra, pron. cla-us-
clauzi1, pron. cla-u-
claviatum, pron. -vi-a-; gen. cla-
viaturii
clavCculii
clax6n, pl. claxoane
cli1mpi1nC

cli1tina, ind. prcz. 1 .'ig. clatin
cleflU, ind. prez. 3 sg. pl.
clei
clenci (J sil.)
clepsfdri1
clericalfsm
pl.
clfcii, pl. clici
client, pron. cli-ent
climateric
c1imatologfe, gen. climatologfei
clin, pl. clini clfnuri
clinii pl. clfne
clindmf, ind. prez. 3 ."g. pl.
c1fncher
clingherft
clfnidi, pl. elfnici
clinician, pron. -ci-an; pl. cIinicieni
clipeUl
clipoceUl, pl. cIipoceli
clipocf, ind. prez. 3 ."g.
con).
clfring
clfsmii
pl. pron. (nu:

clivaj, pl. cIivaje
cloacii, pron. pl. cImice
clocelii
cl6cot, pl. c16cote
clondfr, pl. c10ndfre
cl6pot, pl. c16pote
pl.
clorhfdric
clorofilianii, pron. -li-a-
cloroformiza
cloromicetfnii
clon1m, pl. eloruri
closet, pl. c10sete
pl.
clovn
clujean
cneaz (1 sil.); pl. cneji
cn6caut, pron. cnoc-aut (pre."curtat:
k.o.)
cn6cdaun,pron.cnoc-daun
coabita, pron. co-a-
coacW, pron.
coace, ind. prez. 1 pl. coacem
coacuzt, pron. co-a-
coadii, pl. cozi
coafa, pron. coa-
coafezii, pron. coa-; pl. coateze
coaf6r, pron. coa-
coafum, pron. coa-; pl. coafuri
coagula, pron. co-a-
coajii, pron. pl. coji
coalii, pl. coli
pron. co-a-, gen.
cordii, pl. coarde, parte a
coarde corzi
coase, ind. prez. l sg. 3 pl. cos, l pl.
coasem; imperf. l pl. coseam; conj.

pron. co-a-, -ci-at
coate-goale
coaut6r, pron. co-a-u-
cobai, pl. cobai
coblt c6balt
c6be
c6bilii cobflii

pl.
coborf, imperf. 3 sg. cobora; perf: s.
3 ."g. cobori, 3 pl. ger.
coborand; p.trt. coborit
cobur
cocafnii
cocainoman, pron. -ca-i-
cocrdii, pl. cocarde
c6cii "copil; aluat"; gen.
cocrjat
c6ccis, pron. coc-cis
cocean
cochflie, pron. -li-e; gen. cochfliei
c6cinii, pl. c6cini
coci6rvii
coclauri, pron. -ela-uri, numai pl.
pl.
pl.
coc6r, pl. coc6ri
(la anne, ciocane), pl.
miez de pepene; boxer" ,

129
ind. prez. 3 .'Ig. pl.
1 pl.
cocotier,pron. -ti-er
ind. prez. 1 sg. 3 .'ig.

cocs
cocsagaz
cocserfe, gen. cocserfei
c6cteil (2 .'iil.), pl. c6cteiluri
c6da(Muz.)
c<XMlb
f. pl.
cordAl-Il! codfrUl, pl. codr1e co-
dfrle
c6dice, pl. c6dice
codicfi, pl. codicf1e codicf1uri
ind. prez. 3.'ig. pl.
c6dinl
pl.
pl. codobaturi
coechipier, pron. -pi-er
coeficient, pron. -ci-ent; pl.
pron. gen.
coerede, pron. co-c-
coerent, pron. co-e-
pron. gz
pron. gz
coeziune, pron. co-e-zi-u-
cofefnl v.
cofrc1j, pl. cofraje
cofret, pl. cofrete
pron. -gea-mi-
coincfde, pron. co-in-
pron. co-in-
cointeres', pron. co-in-

cojf, con}.
coj6c, pl. cojoace
c6la
pron. -0-
pl. colaci
colaps, pl. colapsuri
pron.


colbM, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
con}.
colcM, ind. prez. 3 .'ig. pl.

cole' c6lea

colect6r (obiect), pl. colectoare
colect6r pl. colectori; f . .'Ig.
pl. colectoare
pron. gen.
pron.
coleg
pron. -gi-al
colegiu, pron. -giu
coleopter, pron. -le-op-
coleric
colet "pachet" ,pl. colete
coletlrfe, gen.
colibrf
c6licl, pl. colici
colier,pron. -li-er
colilfe, gen. colilfei
-ni-ar
coliziune, pron. -zi-u-
colnfc, pl. colnfce
c6lo
col6cviu, pron. -viu
col6diu, pron. -diu
colof6niu, pron. -niu
cologarftm
colofd, pl. colofzi
colonel pl. colonei
pron. -ni-al
coloniallsm, pron. -ni-a-
colontitlu (Tipogr.)
col6s, pl. col6suri

130
colblc, pl. coltuce
"dinte", pl.
"unghi, extremitate", pl.
echer", pl.
c6ma(Opt.)
pl. comenzi
coma.t;me
c6ml (Med., Muz.)
comiblac
combinat6r, pl. combinatoare
pron. gen. combi-

pl. combfne

combinez6n, pl. combinezoane
combustibil, pl. combustibili
combtlstie, pron. -ti-e; gen. com-
bustiei
pron. -di-an; pl. comedieni
pron. -di-ant; pl. co-

comeelfe de teatru), gen.
comedfei
"ntmplare pron.
-di-e; gen. comediei
comensun1bil
pron. -riu; pl. comentarii
pron. -C-ant

comes6m, pron. -me-sean; pl. comeseni

cominat6riu, pron. -riu
c6mis (rang boieresc)
comis "angajat comercial", n expr.
comfs-voiaj6r
pron. -ri-at
comfsie, pron. -si-e; gen. comfsiei
comisi6n, pron. -si-on
pron. -si-o-
comis6riu (Jur.),pron. -riu
131
comitagfu
cormn6do (Muz.)
pron. gen.
companfe societate", gen.
companIei
(MiL), pron. -ni-e; gen.
companiei; pl. companii
comparat6r, pl. comparatoare
pron. gen. com-

pl. compartimente
pl. compasuri
compasitlne, pron. -si-u-
compatri6t, pron. -tri-ot; f. com-

ind. prez. 1 pl.
viit. va

(rezumat),pron. -dTu
pron. gen. com-

competent

competit6r
pron. gen. com-

gen.
v.
(Gram., Mat.), pl. com-
plemente


ind. prez. l.'tg. completez
completme
adj.. pl. f.
pl. complexe
subst., pl. complexe (con-
complexuri
compleunt

pron. gen. com-

complfce, pl. complfci; f. complfce, pl.
complfce
"cuvnt de pl.
complimente
compoJtl, ind. prez. 3 ,'ig. pl. com-
conj. comporte
pron. -ti-e-
compozee,pron. -ze-e (nu: -ze-ie); pl.
compozee
compozit
pron. gen. com-

comprehensiune, pron. -si-u-

compresiune, pron. -si-u-
compres6r, pl. compresoare
comprimli, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. comprfme
compromis, ,mbst., pl. compromfsuri
compromite, ind. prez. J sg. 3 pl.
compromft
compune, ind. prez. J ,'ig. 3 pl. com-
pun; conj.
pl. comtne
pron. gen. comu-

comun{sm
comuniune, pron. -ni-u-
ind. prez. 3 ,'ig. pl.
conj. cornute
comutat6r, pl. comutatoare
conlic, pl. comice
pron.
conrede, ind. prez. J .'ig. 3 pl.
conced, 3 sg. concede; conj. con-

concedili, pron. -di-a; ind. prez. 3, .. g.
pl. 1 pl. concediem,
pron. -di-em; ger. concedifnd
pron. -di-e-
conrediu,pron. -dlu
pron. gen. con-

pl. concepte
conceptual, pron. -tu-al
pron. gen.
conrem, pl. concerne

conresie pron. -si-e;
gen. concesiei
concesionli, pron. -si-o-
concesiune "drept de exploatare",
pron. -si-u-

conchide, ind. prez. 3 .... g. conchfde;
conj. ger. conchizand;
part. conchfs
conchistad6r
conci (1 , .. il.)
concilili, pron. -li-a; ind.prez. 3 sg.
pl. J pl. conciliem,
pron. -li-em; ger. concilifnd
conci1ilibul, pron. -li-a-; pl. conci-
liabule
conciliat6r, pron. -li-a-
pron. gen. con-


concfzie, pron. -zi-e; gen. concfziei
conclusiv
conclllzie,pron. -zi-e; gen. concluziei
ind. prez. 3 ,'ig. pl.

pl.
pron.
pl. condeie
condensat6r, pl. condensatoare
condens6r, pl. condensoare
pl. condimente
pron. gen.
132

numai pl., pron. -le-an-
condimfniu, pron. -nTu
condotier,pron. -ti-er
conduct6r (aparat), pl. condllctm1re
conduct6r pl. condllctari
conduftll, pron. -du-i-
conect6r,pl. (Mat.) conectari, (aparat)
conectmtre
conexiune, pron. -Xi-ll-
pron. gen.
pron.
pron. gen. con-

pron.
pl.
confesiomU, pron. -si-o-
confesiune,pron. -Si-ll-
confes6r
confeti (3 I.;il.), numai pl.
pron.
pron. gen. confi-

confirma, ind. prez. 3 , ... g. pl.
pron. gen. confla-

confluent, pron. -f1u-ent
pron. -f1u-en-
conforma, ind. prez. 3 .... g. pl.

pron. gen. con-

conformfsm
conf6rt
confortabil
confunda, ind. prez. 3 sg. pl.

confUzie, pron. -zi-e; gen. confuziei
congestie, pron. -ti-e; gen. congestiei
congestiona, pron. -ti-o-
conglomerat, pl. conglomerate
pron. gen. congre-

congruent, pron. -gm-ent
coniac, pron. co-niac
conifer, pl. conifere de arbori)
pl. conjecturi
conjunctiv
conjuncti vftll
conjunct6r, pl. conjunctoare
"mprejurare"
pron. gen. con-

pron.
pron. gen. con
conlocuit6r, pron. -Cll-i-
conopfclll, pl. conopfde
consacra, ind. prez. 3 .... g. pl. con-
con}. consacre
consangvfn

pl.
pron. gen. con-

consecvent

consemna, ind. prez. 3 .fig. pl. con-

consens
conservat6r pl. conser-
vatoare
133
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pIOn. gen. con-

pron. gen.
consilia, pron. -li-a
consfliu, pron. -nu; pl. consilii

ind. prez. 1 ,"g. 3 pl. con-
sfmt; canj.
consista
consistent

consonantism
pron.
conspiItie, pron. gen. con-

consta, ind. prez. 3 ,sg.
3 pl. constau
canj. constea conste
pron. gen. conste-

constipape, pron. gen.
"referitor la
pron. -tu-ant
constitu6nt "constitutiv" ,pron. -tu-ent
constituf, ind. prez. 1 ... g. constftui,
3 ... g. pl. constftuie
constitUtie, pron. gen. con-

pron.
constrict6r
pron.
constructor, ,.,ub ... t.
pron. gen. con-

c6nsul
const1lt, pl. consul turi
consulta, ind. prez. 1 ... g. consult
pron. gen. con-

pron. gen. con-


pron.
pron.
pron. pl.
contabil
contact, pl. contacte
contact6r, pl. contactoare
contagia, pron. -gi-a, ind. prez. 3 fig.
pl. 1 pl. contagiem,
pron. -gi-em; ger. contagifnd
contagi6s, pron. -gi-os
contagiUne, pron. -gi-u-
conteiner,pron. -tei-
pron. gen. con-

contemporan
contemporaneitate, pron. -ne-i-
contenci6s,pron. -ci-os
contesta, ind. prez. 3 ... g. pl.
pron. gen. con-

contiguitate, pron. -gu-i-
contiguu, pron. -gu-u
conting6nt
continua, pron. -nu-a; ind. prez. 1 ... g.
contfnuu, 2 ,"g. continui
continuat6r, pron. -nu-a-
continuitate, pron. -nu-i-
continuu, pron. -nu-u, pl. continui;
f. pl. continue
contond6nt
cont6r, pl. contoare
contorsionat, pron. -si-o-
contorsitlne, pron. -si-u-
contraamiraI, pron. -tra-a-
contraatc, pron. -tra-a-
contrabas, pl. contrabasuri (instru-
mente muzicale)
contrabas, pl. "contra-

contract, pl. contracte
contract-tip
contractual, pron. -tu-al
pron. gen.
contradict6riu, pron. -riu
pron. gen. con-

134

contraf6rt, pl. contraf6rturi
pron. gen. con-cont:ralto (voce)
contrcunai stru

pl. contrapagini
contrap6ndere, pl. contrap6nderi
contraproiect
contrapunct
contrar, adv., adj. m., pl. contrari; f.
pl. contrare
pron. gen. con-

pron.
contraria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. contrariem,
pron. -ri-em; ger. contrarifnd
contrariu, subst. n., pron. -riu
contraspionaj, pron. -spi-o-
contrast, pl. contraste
contratimp
contrcltorpil6r
contravaloare
contravenient, pron. -ni-ent; pl. con-

pron. gen. con-


contribuabil, pron. -bu-a-
contribuC, pron. -bu-i; ind. prez. 1 sg.
contribui, 3 sg. pl. contn'buie
pron. gen. con-

contr61, pl. controale
contumacCe, gen. contumacfei
contUr, pl. contururi
contUzie, pron. -zi-e; gen. contuziei
contuziona, pron. -zi -0-
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pron. sce
conveier, pl. conveiere
pron. -ni-en-; gen. con-

pron. -e; gen.

converge
pron. gen. con-

conversiune, pron. -si-u-
convertiz6r, pl. convertizoare
convex, pl. f. pl.
convexe


convoca, ind. prez. 3 pl. con-

conv6i, pl. convoaie
convulsie,pron. -si-e; gen. convulsiei
convulsiona, pron. -si-o-
coopera, pron. co-o-; ind. prez. 3 .'ig.
pl.

cooperat6r, pron. co-o-
pron. co-o-, gen. co-

coopta, pron. co-op-
coordona, pron. CO-Of -; ind. prez. 3 .'ig.
pl.
coordonare, pron. co-or-
pron. co-or-
coordonat6r, pron. CO-Of-
copaie, pl. copdi
135

pl. copci
pron. co-pei-; pl. copeici
pl. coperte
-pi-a; ind. prez. 3 ,'ig. pl.
1 pl. copiem, pron.
-pi-em; ger. copifnd
c6pie, pron. -pi-e; gen. copiei, pl. copii
copiere,pron. -pi-e-
copo, pl. copfi, pl. art. copfii
c6pil, pl. copiIi
c6pil, pl. copile copiIi "cuie"
copi6s, pron. -pi-os
cop6i
coproprietar, pron. -pri-e-
corabie, pron. -bi-e; gen.
conibiei, pl. cordbii
corai (culoare), invar.
coni1, pl. corale "cntec religios"
coni1, pl. corali
cora1ier, pron. -li-er
corap6rt, pl. corapoarte
corasUi
coriibier,pron. -bi-er
pl.
cordiat,pron. -di-al
corector
corect6r (aparat)
pron. gen.
pron.
coreean, pron. -re-ean
coregrM
coregrclffe,pron. -fi-e; gen. coregraffei
pron. gen.
pron. -gi-o-
corepetit6r
corespondent

coriandru, pron. -ri-an-
corid6r, pl. coridoare
corigent
corigfbil
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. corijftm; ger. corijnd
corintian, pron. -ti-an
cormanii
corn (Bot.), pl. corni
corn (Muz.), pl. corni
corn (Zool.), pl. coarne
corn, pl. cornuri
cornee, pron. -ne-e (nu:-ne-ie); gen.
corneei, pl. cornee
cornet, pl. cornete
pl.
cor6i
corofrlii, pl. corofde
pl.
corosfv
coroziune, pron. -zi-u-
corp, pl. corpuri, (Chim., Fiz.) corpuri
corpi
corpolent
pron. gen.
c6rpus, pl. corpusuri
corpuscul, pl. corpusculi cor-
puscule
pl. corsaje
cortegiu,pron. -g'iu; pl. cortegii
corupe
corupt
pron. gen.
corvoadii, pl. corvezi
cos, v. coase
c6sinus, pl. cosinusuri
pl. cosit6ri
cosmeticii, gen. cosmeticii
cosmetician, pron. -ci-an
c6smic
cosmopolitfsm
pl.
costrei
costUm, pl. costume
pl. "hornari"
pl. de
nuiele"
pl.
136

pron. -gea-mi-
pl.
pl.
cot (parte a corpului), pl. emite
cot (unitate de pl.
cot, pl. c6turi "unghi,
gen. pl. c6-

cotcodac
cotei

pl.
adj. pron. -di-an, pl. coti-
dieni; f. pl. cotidiene
pron. -di-an; pl. coti-
diene
cotigar
pl. cotfgi
cotili6n, pron. -li-on
pron. gen.
cot16t, pl. cotlete
cot16n, pl. cotloane
cot6i, pl. cot6i "motan"
cotrobM, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
cotropi
cohlm, pl. cott1rni
pl.
coul6mb, pron. cu-
pl.

c6vercot, pl. c6vercoturi
cov6rtlt, pl. coverte
coxalgie, gen. coxalgfei
cozor6c, pl. cozoroace
pl.
crah, pl. crahuri
crai
craid6n,pron. crai-
crailc, pron. crai-
137
pron. -ni-an
cniniu,pron. -n'iu
CIClter crater, pl. cratere cratere

pl.
pl.
cIClul (Sport) (1 sil.)
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.


pl. cravate
pl.
pl.
crlU6sc
ind. prez. 1 sg. conj. crape
crmp6i, pl. crmpeie
crasnic, pl. crasnice de pes-
cuit)
crasnic, pl. crasnici "paracliser"

ind.prez.l sg.creez,
3 sg. pl. 1 pl. ger.
creand; part. creat
V. crede
pron. cre-an-
crel1re, pron. cre-a-
creat6r, pron. cre-a-
pron. cre-a-
pron. gen.
crend, V. crea
crede, ind. prez. 1 sg. 3 pl. cred;
conj.
credit, pl. credite
credit6r

cre6z, V. crea
creier (AnaL), pl. creieri
creier pl. creiere
crei6n, pron. cre-ion; pl. creioane
pron. pl.
cremaliem, pron. -li-e-
cremat6riu,pron. -rIu; pl. crematorii
pron.
cremene, gen. cremenii
crenel, pl. creneluri
pl.
cre6I, pron. cre-oI
creolfnii, pron. cre-o-
creoz6t,pron.cre-o-
crep nLl: crepe)
crepuscul, art. crepuseulul; gen.
crepuscul ului, pl. crepuscule
crescendo,pron. see
gen.
pl.
pl.
cretaceu, f. cretacee, pron. -ce-e (nLl:
-ce-ie)
cretil, pl. crete
cretinfsm
creuzet,pron. cre-u-; pl. creuzete
crevetil, pl. crevete
crichet (Sport)
criolft, pron. cri -0-
criptogamii (Bot.)
criptogn1mii "scriere

pron. gen.
cristal (Mineral.), pl. cristale
cristal, pl. cristaluri "obiecte de cris-
tal"
cristalofd, pl. cristalofzi cristalofde
cristei criste1, pl. cristei
criteriu, pron. -rlU
critic, pl. crftici, f. pl. crftice
criticii, .mb.'it., pl. crftici
crivat, pl. crivaturi

crizantemii

croaziem,pron. croa-zi-e-
crochet
crochetil, pl. crochete
crochfu, pl. crochfuri
crof,pron. cro-i; ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
croiesc; con}. ger. crofnd
croialii, pl. croieli
croit6r, pron. cro-i-
crom
cromatfsm
cromatograffe, gen. cromatograffei
cromofotognrlIe, gen. cromofoto-
graffei
cromolitognlffe, gen. cromolitograffei
cromosfem
cromotipfe, gen. cromotipfei
cromoz6m, pl. cromozomi
cronci1nf, ind. prez. 3 sg.
cronic, pl. cronici, f. pl. cro-
nice
cronicii, .mbst., pl. cronici
cronograf (scriere), pl. cronografe
cronograf, pl. cronogrMi "autori de
cronici"
cronologfe, gen. cronologfei
cronometmr, pl. cronometrori
cronometru, pl. cronometre
cros
crosii
crosnii
pl.
pron. -ci-a-
crucial, pron. -ci-al
cruciat, pron. -ci-at
crucifix, pl. cruciffxe cruciffxuri
pl. f. pl. cru-

pl.
crud, ro. pl. cruzi
crupier, pron. -pi-er
crustaceu, pl. crustacee, pron. -ce-e
(nLl: ce-ie)
138
ctf'tor
cu4ntll, pron.
cu4ntum, pron. cuan-tum
cuartet (pron. cuar-) cvartet, pl.
cuartete cvartete
(J
cuaternm-, pron. cua-ter-
cubaj, pl. cubaje
cubil6u
cubfsm
cl1bitus
cuco4nA
cuc6n
pl. cuconeturi

cucl1i, pl. cucuie
cucuiat
cl1cum, pl. cucure
cucurbitace5e,pron. -ce-e (nll: -ce-ie)
cucuruz "porumb, con de brad", pl.
cucuruzi
cucuruz pl. cucurUze
cuct1tll, pl. cucute
cucuvea, pl. cucuvele
cu de-amAnl1ntul
cu de-a sfla
cufunda
ct1hnie,pron. -ni-e; gen. cuhniei
cui, pl. cuie

cuirasat, pron. cu-i-
cuinisl, pron. cu-i-
pron. cu-i-
cl1jbA
culasA (Tehn.)
culbut6r, pl. culblltoare
pl.
culi6n, pron. -li-on; pl. culimlne
pron. gen. cul-

culoar, pron. cu-Ioar; pl. culoare
culoare, pron. cu-Ioa-; pl. cul6ri
cultiva, ind. prez. 3 sg. pl.
cumltru, VOC. cumetre
cumAs
cumetrfe, gen. cllmetrfei
cuminica
pron. -ni-e; gen. cllmin-

cl1mpAnA, pl. cumpene
cumpAneaIA
cumpAnf
cumsecade, adj. adv.
ct1mul, pl. cumul uri
cl1mulus (Meteor.)
cumva
cuneif6rm, pron. -ne-i-
pl.
cunl1nA, pl. cununi
pl. cupeuri
cuplaj, pl. cuplaje
cuprinde, conj.
cupt6r, pl. cuptoare
curaj
curaj6s
curat6r (Jur.)
cumta, ind. prez. 2 conj.

curbilfniu, pron. -nlu
curcub6u, pl. curcubeie
curea, pl. curele
pl.
curent (de aer), pl.
curent (literar, de idei), pl. curente
curenta
cWie,pron. -ri-e; gen. curiei
curie (unitate de pron. cii-rf
curier,pron. -ri-er
curi6s, pron. -ri-os; f.
curiozitate, pron. -ri-o-
curmei, pl. curmeie
cl1rpen
139
curs6r, pl. clirsoare
curtezan
curtier, pron. -ti-er
curtoazfe, gen. clirtoazfei
cusiitoreasii
cusiitUrd
cust6de, pl. custazi
custodfe, gen. clistodfci
pl.


cutaneu, pl. clitamSi, 1: sg. pl.
cutanee, pron. -nc-e (nu: -nc-ie)
cute "grcsie", pl. cute
cuter
cu toate cii
cutreiera,pron. -trc-ie-; ind. prez. 3.'ig.
si pl.
cutremur, pl. cutremure

cuviinci6s, pron. -vi-in-cios
pron. -vi-in-
cuvi6s, pron. -vi-os
cuzinet, pl.
cvadrdgenar
pl.
cvadrat
cvadrdtUrn
cvadruman
cvadrupla
cvadrUplu
cvartal, pl. cvartle
cvartii
cvartet, v. cuartct
cvartfr, pl. cvartfruri
cvas
cvasiunanfm, pron. -si-u-
cvfntl1, pl. cvfnte
cvintet, pl. cvintete
D,cit.de
da, ind. prez 1 pl. 2 pl.
imperr. perI: s.
m.m.c.perf. con). dea
dacapo
dacii
dacoromn
dacb1, pl. dactfli
dactilografia, pron. -fi-a
dactilografiere, pron. -fi-e-
dadafsm
dafin
daghereotfp, pron. -rc-o-; pl. daghe-
rcotfpuri
daghereotipfe, pron. -re-o-; gen. da-
ghercotipfei
dairea, pron. da-i-; urt. daireaua
dajdie, pron. -di-e; pl. d5jdii
ai-l ama
dalie, pron. -li-e; gen. daliei, pl. dlii
pl.
daltonfsm
dambla
damigeanii, pl. damigene
pron.
dansing; pl. dancinguri
dandana
danez, pl. danezi
danie, pron. -ni-e; gen. daniei, pl.
danii
dans
dantUrn
danubian, pron. -bi-an
dam, urt. daraua
darac, pl. darace
dardVern, pl. daraveri
darmite
darwinfsm
datinii, pl. datini
140
datora daton, ind. prez. 3 ... g.
ger. dato-
rand datorfnd
pron. da-u-

v.da
v.da
v. da
ind. prez. 3 ... g.
ddinllie; conj. ddinuie
cOOcMc
dIDtui, ind. prez. 3 ... g. con).

pl.
ind. prcz. J .... 'g.
3 ... g. pl. conj.
rapcne
ind. prez. J ... g. I pl.
part.
dru'ui, ind. prez. J ... g. 3 pl.
con).
pron.
drl1, pl. dare
drdi, ind. prez. J ... g. dardi, 3 ... g.
pl.dardie
pl. drdieli
pl. drjale
drl6g, pl. drl6gi
dan, pl. drji
drzenie, pron. -ni-c; gen. drzeniei
dea,v.da
de-a berbeleacul
de-abia
de-a binelea
de-a
deacrea
de-a
de-a dreapta
de-a dreptul
de-adurd
de-aface
141
de-a fir-a-pw-
de-agata
de afci de ac{ de-afci, de-acO
de ajuns de-ajuns
de-atatul
de-alde
de-al d6ilea de al d6ilea
de alt fel "n alt chip"
de altfel "dc altmintcri"
de altminteri .';ii de altminterea, de
altmintrelea
de-a lungul

de aproape de-aproape
de-a puia-gaia
de-a pururi de-a pururea
de-arndul
de-a rostog6lul
de asemenea de asert:\eni
de-a saa
deasupra
de-a surda
de-a valma
debara
debarca, ind. prez. 3 ... g. pl.
deba
debit, pl. debitc
debit6r
debleu, pl. deb1euri
debloca, ind.prez. 3 ... g. pl. deblo-

debreia, ind. prez. 3 ... g. pl.
J pl. debreiem; ger.
debrefnd
debreiaj
pl.
decadentfsm
decaedru, pron. -ca-e- (nu: -ca-ie-); pl.
decaedre
decalaj
decalcifh1, pron. -fi-a; ind. prez. 3 ."g.
pl. part. decalcifiat
decalcifiere, pron. -fi-e-
decalibn1
decalftru, pl. decalftri
decantare
decapitare
decap6d,pl.decap6de
decarbun1
decatl6n, pl. decatloane
decat(mai bine azi,dect mine)
de ct (de ct timp)
dece
decembrie, pron. -bri-e
decemvfr
pron. gen.
pron.
deceptionfsm, pron.
decerna, ind. prez. 3 ... g. pl. de-
!fi con}. decer-
neze !fi
deces, pl. decese
decilftru, pl. decilftri
decima, ind. prez. 3 ."g. pl. de-

decimaI
decimetru, pl. decimetri
decisfv
decizie, pron. -zi-e; gen. decfziei
declama, ind. prez. 3 ... g. pl.
declamat6r
pron. gen. decla-

ind. prez. 3 ... g. pl.
ger.
(Tehn.), pl.
(Tehn.), pl.
pron. gen.
declfc (Tehn.), pl. declfcuri
declfn, pl. declfnuri
dcclinat6riu, pron. -riu
(Fiz.), pron. gen.

dec6ct, pl. dec6cturi
pron. gen.
decolon1
decolteu, pl. decolteuri
deconsiliere, pron. -li-e-
deconta
pron. gen ..
decortica, ind. prez. 3 ."g. pl.

decova, pl. decovfle !fi decovfluri
descrescendo, pron. sce
decreta, ind. prez. 3 ... g. pl. de-

decupaj, pl. decupaje
de curnd (de cnd?)
decurie,pron. -ri-e; gen. decuriei
decuri6n, pron. -fi-on
de cu sead
decuvaj
de cu vreme
dedaI, pl. dedaluri
de demult
dedesubt
dedica, ind. prez. J ."g. dedfc, 3 ,"g.
pl. conj. dedfce
pron. gen.


pron. gen.
defalca, ind. prez. 3 sg. pl. de-

defavoare
defllima, ind. prez. 3 ... g. pl.

defect, pl. defecte
defectosc6p, pl. defectoscoape
defectu6s, pron. -tu-os
defectuozitate, pron. -tu-o-
pron.
142
defel
defa "deloc"
defensev
defens6r

defen (Jur.)
defertiliz4
defetism
deficient, pron. -ci-cnt
-ci-en-
deficCt, pl. deficfte
defileu, pl. dcfileuri
definit6riu, pron. -riu
pron. gen.
pron. gen.
deforma
pron. gen. defor-

defrauda, pron. -fra-u-
ind. prez. 3 sg . . pl.
l pl. ger.
pl.
degaja, ind. prez. 3 ... g. pl.
/ pl. degajdm; con). dcgajeze; ger.
degajftnd; ("a r.1spndi, a
ind. prez. 3 .... g. pl. con).
degaje)
degajare, pl. dcgajdri
degeaba
degenera
pron. sce
deget
degete
l
deghiza
pron. gen.

degresa
degreva
degusta, ind. prez. 3 sg. pl.
dehiscent (Bot.), pron. sce
deesm
143


deja
dejalen, pl. dejalcnuri
pron. gen.
dejuca
dejuga
dejuna, ind. prez. 3 .... g. pl.
de jur mprejur
dela
delat6r
pron.
deleatur, pron. -Ie-a-
delega, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
delicatese, pl.

delici6s, pron. -li-cios
deICciu,pron. -clu
delictu6s, pron. -tu-os
delicvescent, pron. sce
delimita, ind. prez. 3 sg. pl.

delincvent
deICrium (Med.), pron. -ri-um
de loc "originar"
del6c "nicidecum"
demachiere, pron. -chi-e-
demagnetiz4
demaraj, pl. demaraje
pron. gen. demar-

demar6r, pl. demaroare
ind. prez. 3 .... g. pl.
con).
dematerializat, pron. -ri-a-
demncare, sub ... t.
demfsie, pron. -si-e; gen. demfsiei
demisiona, pron. -si-o-
demis61
demfte
demfu, pl. demfuri
demiurg, pron. -mi-urg
demivoleu (Sport)
demobiliza
democratfsm
democrdtfe, gen.
demonetiza
demon
demoniac, pron. -ni-ac
pron. gen. demon-

demonta
de mult (ri1. .. punde la ntrebarea: de
cnd?)
demult ... punde la ntrebarea: cnd?)
denazificli, ind. prez. 3 ... g. pl. de-

dendrfUl
denie,pron. -ni-e; gen. deniei
denota, ind. prez. 3 .fig. pl.
densimetru, pl. densimetre
dentfst
gen.
(Geol.), pron. gen.

pron. gen.
deoarece
deobicei

deocamrlliUl, pron. deo-cam-
deocheli,pron. de-o-; ind. prez. 3 sg.
pl. deoache; ger. deochfnd
de6chi
deodliUl,pron.deo-da-
de o plirte (OpU,fi lui: de parte)
deoplirte "izolat, la o oarecare
tare", pron. deo-par-

deosebf,pron. de-o-
deosebfre, pron. de-o-
depan6r (Tehn.), pl. depanoare
deparazita
ind. prez. 1 .fig. 3 ... g.

depe
de pela

pl.
depilli
depilat6r, pl. depilatoare
deplasament, pl. deplasamente
depUn
depopulli
dep6u
dep6zit, pl. dep6zite
gen.
deprecili, pron. -ci-a; ind. prez. 3 ... g.
pl. 1 pl. depreciem,
pron. -ci-em; ger. deprecifnd
depreciere, pron. -ci-e-
depresiune, pron. -si-u-
deraili, ind. prez. 3 ... g. pl.
1 pl. deraiem; ger. derafnd
deranjli, ind. prez. 3 .fig. pl.
1 pl. ger.
deranjand
deranjament, pl. deranjamente
deI"apli, ind. prez. 3 sg. pl.
deratiza
pl.
pl. f. pl.
deretica
pron. gen.
deriz6riu, pron. -riu
dermat6:di

derogli, ind. prez. 3 ... g. pl.
derogat6riu, pron. -riu

deslig, pl. desagi
ind. prez. 3 ,fig. pl.

144
con).
descalificci, ind. prez. 3 ... g. pl.

descru.ecci, ind. prez 1 ... g. descalec


ind. prez. 3 sg. pl.
J pl.
ger.
descitzdt
descendent, pron. sce
descentni, pron. sce
descentralizci, pron. sce
descheici, ind. prez. 1 sg. deschei, 3 sg.
pl. descheie, 1 pl. descheiem;
ger. deschefnd
deschfde, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
deschid; con).
deschingci, ind. prez. 3 , .. g. pl.
1 pl. desching5m
descifrci, pron. sci
descfnde, pron. sci
descfnge, pron. sci
descleici, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. descleiem
descleiere
ind. prez. 3 ... g. pl.

descocise, ind. prez. 1 ... g. 3 pl.
descos; con).

descoH1cf
descompletci
desconcentni
descongestionci, pron. -ti-o-
desconsidem
descoperi, ind. prez. 1 .fig.
3 sg. pl. con). desco-
pere
desc6s, v.descoase
descovoicit
145
descreiemt
descne, ind. prez. 1 pl. descrfem, 2 pl.

descuamci, pron. -cua-
descui ci, ind. prez. 1 sg. descui, 3 ... g.
pl. descuie, 1 pl. descuiem; ger.
descuind
descurajci, ind. prez. 3 ... g. pl.
1 pl. descuraj5m;
ger. descurajand
desecim disecim
de secim (masa de
desernnci "a indica"
desen, pl. desene
desen ci "a face un desen"
deseori
desert, pl. deserturi
desesizci
desetfnli desetinli
desfl1cci, ind. prez. 3 ... g. pl.
ind. prez. 1 sg. 2 ... g.
3 sg. pl. 1 pl.
ger.
ind. prez. 1 ... g.
3 ... g. pl.
desfl1tci, ind. prez. 1 sg.
3 sg. pl.

ind. prez. 3 sg. pl.
desferecci, ind. prez. 3 sg. pl.


desfoicit
desfru, pl. desfrauri
deshmnci
deshidratci
deshumci
desigilci
desfgur

de sfne
desista
con).
desolidari za
despacheta
ger.
despecetIuf ind. prez. 3 .'ig. despece-
tluiet'te; con).
despera dispera, ind. prez. I sg.
desper disper
desperare disperare
de sperechea , ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. dcsperechem;
ger.desperechfnd
despiedica
despleti
despodobf
desp6t despot
despotcovf
despotism
despotmolf

despre
desprejmuf, ind. prez. I sg. 3 pl.
desprejmuiesc; con). desprejmu-

despresura, ind. prez. I .'ig. despres6r,
3 .<;g. pl.

despriponf
despuia, ind. prez. I .<;g. desp6i, 3 sg.
pl. despoaie, I pl. despuiem
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).
gen.
destituf, ind, prez. I ."ig. destitui, 3 .<;g
pl. destituie
ind. prez. I sg. destram
destroienf
destruct6r

de sub
desuet, pron. -su-et
desuetUdine, pron. -su-e-
desufleca
desulfurare

ind. prez. I sg.
perf. s. 3 .'ig. 3 pl.
con). ger.
P:1rt.
v.

ind. prez. I sg. 3 .'ig.
pl.
:1d)., pl. f. pl.

.mbst., pl.
ind. prez. 3 .<;g. pl.
con).

pl.
pron. part.


detaliat, pron. -li-at
detaliu, pron. -nu; pl. detalii
ind. prez. 3 .<;g. pl.
1 pl. ger.
pl.
detectiv
pron. gen.
pron.
deteriora, pron. -ri-o-
determina, ind. prez. 3 sg. pl.

determinfsm
detesta, ind. prez. 1 sg. detest
detonat6r, pl. detonatoare
146
de tot
detract6r
de
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pron.
devale "n jos"
de vaIe "referitor la vale"
developat6r, pl. developatmire
devenf, ind. prez. I sg. 3 pl. devIn;
con).
dever
devers6r, pl. deversoare
devia,pron. -vi-a; ind. prez. 3.<;g. pl.
I pl. deviem, pron.
-vi-em; ger. devilnd
deviat6r,pron. -vi-a-
pron. gen.
deviere, pron. -vi-e-
devfz (Fin.), pl. devIze
devora, ind. prez. I .... g. devorez
pron.
devreme
de vreme ce
dexteritate
dezabona
dezac6rd
dezadapta
dezagreabil, pron. -gre-a-
dezagrega, ind. prez. 3 ,<;g. pl.

dezagrement, pl. dezagremen te


dezaproba
dezarma
dezarticula
pron. gen. dezasi-

pron. -tru-os
dezavantaj, pl. dezavantaje
147
dezavantaj6s
dezavua, pron. -vll-a
dezaxa
dezbate
dezbatere


dezbina
dezbobina

dezbrobodf

dezdof, ind. prez. 3 sg. pl. dezdoie
dezechilibra
dezechipa
dezerta

ind. prez. 3 .... g. pl. dcz-

dezghioca, pron. -ghio-
dezgolf

dezgropa
dezgust
dezfce
deziderat, pl. deziderate
deziluzie, pron. -zi-e; gen. deziluziei
deziluzionat, pron. -zi-o-
dezinfecta
dezinfectant
pron. gen. dezin-

dezintegrci
dezinteres
dezintoxica, ind. prez. 3 ,<;g. pl.


ind. prez. I ,<;g
3 ,<;g. pl.
dezlnat
dezlega
dezlipf

dezmnhi
dezmembrii
dezmeticf
dezmierda, ind. prez. 3 ,-;g. pl.dezmormnta


pron.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).

deznooa
deznodomant
ind. prez. I 8g. 3 pl.
con).

dezonora
dez6rdine
dezorganiza
dezorientat, pron. -ri-en-
dezoxidii


dezrobf
dezumaniza
dezumfla
dezunf
ind. prez. ,-;g. dezvilui,
3 sg. pl. dezv51uie

dezvelf

dezvolta
diabet, pron. di-a-
diab6lic, pron. di-a-
diac, pron. di-ac; pl. dieci
diacon, pron. di-a-
148
diacritic, pron. di-a-
diacr6nic, proJl. di-a-
pron. di-a-
diafan, pron.
prv .. -li-:l_; pl. diafragme
diagn6stic, pron. di-ag-; pl. diag-
nostice
diagnostician,pron. di-ag-, -ci-an
pron. di-ag-
pron. di-a-
pron. di-a-
dialect, pron. di-a-
pron. di-a-; gen. dialecticii
dialectician, pron. di-a-, -ci-an; pl.
dialecticicni
dialectol6g, pron. di-a-
dialectologfe, pron. di-a
pron. di-a-
dial6g, pron. di-a-; pl. dialoguri
diamant, pron. di-a-; pl. diamante
diametral, pron. di-a-
diametru, pron. di-a-; pl. diametre
diapaz6n, pron. di-a-; pl. diapazoane
diapozitfv, pron. di-a-
diaree, pron. di-a-re-e (nil: -re-ie)
pron. di-a-
pron. di-a-
diatermfe, pron. di-a-
pron. di-a-
pron. di -a-
diavol, pron. dia-
pron. dia-
dibaci
dibuf, ind. prez. 1 sg. dfbui dibuiesc,
3 sg. dfbuie
dichfs, pl. dischfsuri
dictat6r
dictatorial, pron. -ri-al
dict6n, pl. dictoane
pron.
pron. -u-
didacticfsm
diecel, pron. di-e-
pron. di-e-
diedru, pron. di-e-
pron. di-e-
dfesel (Tehn.), pron. dfzel
pron. di -c-
dietetic, pron. di-e-
diez, pron. di-ez; pl. diezi
diferend, pl. diferende

pron. ind. prez. 3,-;g.
pl. J pl. diferen-
pron. ger.
pron.
diferf "a se deosebi"
dif6rm
diformitte
gen.
difterfe, gen. diferfei

difuziune, pron. -zi-u-
digera, ind. prez. 1 sg. diger
digestic, pron. -ti-e; gen. digestiei
pron. gen.
digresiune, pron. -si-u-
dih6r !;t'i dihor
dihotomfe

dijmuf, ind. prez. 1 ,'ig. 3 pl.
dijmuiesc; con}.
pron. gen.
diletantfsm
dilua, pron. -lu-a; ind. prez. 3 sg. pl.

diluvian, pron. -vi-an
dimensiomi, pron. -si-o-
dimensiune, pron. -si-u-
dimerlfe, gen. dimerl fei
pl.
diminua,pron. -nu-a; ind. prez. 3 sg.
pl.
149

dimprejur

din
dinadfns
din afara
v. pe
din "din exterior"
dinafnte
dinam, pl. dimlmuri
dinamfsm
dinap6i
pl. dfne

dfncoace "n parte, aici"
dincoace "din parte, de aici"
dfncolo "acolo"
dinc6lo "de acolo"
dincotr6

dineu, pl. dineuri
dinoteriu, pron. -riu
dinozaur, pron. -za-ur
dfnspre

dintotdeauna
dintr-adfns
dfntre
dfntr-o
dfntr-o
dfntr-un
di6ic, pron. di-o-ic
dionisiac, pron. di-o-, -si-ac
dioptrfe, pron. di-op-; gen. dioptrfei
pron. di-o-

diptlc
directoare, sub,'it.. pl. directoare
director, subst.
direct6r, adi.
directori aI , pron. -ri-al
pron. gen.
dirigent
gen.
diriginte
diriguit6r, pron. -gu-i-
dirija, ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. dirijUm; ger. dirijfrnd
dirijabil, pl. dirijabile
dirijare, pl. dirijUri
dirij6r
pron. sce
disceme,pron.sce
disciplfnii, pmn. sci
discIpol, pron. sci
discontinuu, pron. -nu-u
disc6rdie, pron. -di-e; gen. discardiei
discredita
pron. gen.
pron.
discriminat6riu, pron. -riu
disculpa, ind. prez. 3 .'ig. pl.
pron. gen.

diseca, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
disensiune,pron. -si-u-
pron. gen.
disident

pron. gen. disi-

disjunctiv
disjunct6r, pl. disjunctoare
disloca, ind. prez. I.'ig. disl6c, 3 ."g.
pl.
disocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 ."g.
pl. l pl. disociem, pron.
-ci-em; ger. dosociind
disociativ, pron. -ci-a-
pron. gen. diso-

disociere, pron. -ci-e-

pron. gen.
dispiirea, v.
dispecer
dispensar
dispersie, pron. -si-e; gen. dispersiei
displiicea, v.
dispnee, pmn. -nc-c (nu: -ne-ie)
pron. gen.

ind. prez. l ."g. 3 pl.
con).
pron. gen. dispro-

pron.
dispune, ind. prez. l sg. 3 pl. dispun;
con).
disputa, ind. prez. l sg. disput
distih, pl. distfhuri
distila, ind. prez. l .'ig. distilez, 3 .'ig.
pl.
distilerfe, gen. distileriei
pron. gen.
distorsiune, pron. -si-u-
pron. gen.
distribui, ind. prez. l sg. distribui,
3 fig. pl. distribuie
distribuit6r, pron. -bu -i-
pron. gen.
districtuaI, pron. -tu-al
distructiv
distrUge
ditiramb, pl. ditirambi
diuretic, pron. di-u-
diurezii, pron. di-u-
dit1mii, pron. di-ur-
pron. gen.
divan, pl. divane divanuri

diversionist, pron. -si-o-
150
diversiune, pron. -si-u-
divertisment, pl. di vertismente
divide (nu ,.;e la tim-
purile trecute)
d!vizie, pron. -zi-e; gen. divfziei
divizi6n, pron. -zi-on
divizionar, pron. -zi-o-
diviziune, pron. -zi-u-

dizenterie, gen. dizenterfei
dizeur, pron. dizor
pron.
pron. ind. prez. 3 sg.
pl. I pl.
pron. ger.
pron. gen.
pron.
dizolva
dizolvare
pl. doage
doar
pl. dobanzi
dobndi, ind. prez. I ,.;g. 3 pl.
dobndesc
doborf, ind. prez. 3 sg. pl.
perf. ,.;. 3 ,.;g. dobori, 3 pl.
con} doboare; ger. doborand; part.
dobodt
dobrogean
docar, pl. docare
docher
d6ctor
doctorie, gen. doctorfei

doctrinar
document, pl. documente
pron. gen. docu-

dodecaedru, pron. -ca-e- (nu: -ca-ie-);
pl. dodecacdre
gen.
151
d6ge, pl. dogi
dogmatism
dogori, ind. prez. 3 sg.
dogorit6r
d6hot
doi, f.
(al) d6ilea, pron. doi-lea do-i-Iea
pron. gen. d6inei
d6isprezece
(al) d6isprezecelea
pl. dojeni
doI, pl. doluri
dolar
d6ldorc:l
pron. -le-an-; pl.
dolihocefaI
d6liu, pron. -nu
dolman, pl. dolmane
dolmen, pl. dolmene

dom, pl. d6muri
domeniu, pron. -nlu
domicilia, pron. -li-a; ind. prez. I sg.
domiciliez, pron. -li-ez, 3 sg. pl.
I pl. domiciliem,
pron. -li-em; ger. domicilifnd
domicfliu, pron. -nu
pron. -e; gen.
domini6n, pron. -ni-on
d6mino (joc)
domin6 pl. domin6uri
Domnia ta (sa, lui,ei,
pron. gen.
donchihotfsm
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
nesc
pl.
donj6n, pl. donjmlne
donjuan, pron. -ju- -hu-
pl.


d6snic
pron. gen.

(a)


(al)
unu
dozaj

drag, adj., pl. dragi, f. pl. dragi
dragaj
(aparat), pl. drage

drag6n
dragoste, pl. dragoste

drajeu, pl. drajellri
dramatfsm
pl.
drapel, pl. drapele
ind. prez.l sg. 3 pl.
pron. -ni-e; gen.


ind. prez. 1 sg. 3 pl.
mlliesc

drege
drenaj, pl. drenaje
dreptunghi
dresaj
pl. drezfne
(Mito1.),pron. dri-a-
drfbling
dric, pl. dricuri
ind. prez. 1 fig. 3 pl.
con). ger.

droaie
drogherie, gen. drogherfei
droghfst
dr6jdie, pron. -di-e; gen. dr6jdiei
dromader, pl. dromaderi
dr6pgol (Sport)
dr6pie, pron. -pi-e; gen. dr6piei
dropi61, pron. -pi-oi
pl.
drug parte a de
pl. drugi
drum-de-fier
drumeag, pl. drumeaguri
pl.
dualfsm, pron. du-a-
dualitate, pron. du-a-
dubi6s, pron. -bi-os
dubiu, pron. -blu
dublaj
duble "metal aurit"
dublet, pl. dublete
dublu
dublu-decalftru, pl. dubli-decalftri
dublu-decimetru
dubluru
dublu-ster, pl. dublu-steri
ducat pl.
duce
ducipal
pl. dudaie
pl. duduci
duduf, ind.prez. 3 sg. pl. duduie
duel, pron. du-el (nu: du-ieI)
duet, pron. du-et (nu: du-iet) ,pl. duete


pl. dulame
dulap pl. dulapi
dulap pl. dulapuri
dulceag
pl. (preparate
alimentare) (lucruri

dulgher
152
dulfe, gen. dulfei, pl. dulfi

ebuliometru, pron. -li-o-; pl. ebu-
Iiometre
dumerf, ind. prez. 1 3 pl. pron. gen.
ecarisaj dumeresc
dumica, ind. prez. l.'ig. dumc dumic
dumicat, pl.

dumisale, v. dumneasa
dumitaIe, v. dumneata
dumneaei
dumnealui
dumneal6r
gen. dumisale
dumneata, gen. dumitale

dumping
pl. dungi
duo
duodecimal, pron. du -0-
duoden, pron. du-o-

dUdlumrniu, pron. -nlu
duramen, pl. duramenuri
durdulfu


du-te-vrno
pl. duze
pl. duzini
E,cit.e
ea,pron. ia; pl. ele,pron. ie-Ie
eben "abanos"

pl.
ebrietate, pron. -bri-e-
echer, pl. eClIere
echilatercil
echilibr6r, pl. echilibroare

pron.
echipaj, pl. echipaje
echipament, pl. echipamente
echipier,pron. -pi-er
pron. gen.
echiv6c, f.
eclectfsm
ecleziarh, pron. -zi-arh
ecleziastic, pron. -zi-as-
(Tehn.)
ecloziune, pron. -zi-u-
pl. ecluze
econ6m, f.
economfsm
economiz6r, pl. economizoare
ecosez, adj. invar.
ec6u
ecrdIl, pl. ecrane
ecru adj. in var. , pron. ecrii
ecruisaj, pron. -cru-i-; pl. ecruisaje
ectenie, pron. -ni-e; gen. ecteniei
ecuat6r, pron. -cu-a-
ecuatorial, pron. -cu-a-, -ri-al
pron. -cu-a-; gen.
ecvestru

edec
edem (Med.)

153
edCcul
ediffciu,pron. -clU
edfl
edit6r
editorial, pron. -ri-aI
pron. gen.
pron. gen.
efect, pl. efecte
efectua, pron. -tu-a; ind. prez. 3 .'tg.
pl.
efendi

eficace, adi. invar.
eficient, pron. -ci-ent
pron. -ci-en-
effgie, pron. -gi-e; gen. efgiei
pron. sec
efluviu, pron. -VIU: pl. ctllivii
efor
eforfe, gen. eforfei
pron. gen.
efuziune, pron. -zi-u-
egalitarfsm
pl. egfde
egiptean
gen. eglogei
egocentrfsm
egofsm
egotfsm

egumen
eject6r, pl. ejectoare
pron. gen.
el,pron. ieI; pl. ei, pron. iei
elan, pl. elani (cerbi)
elan, pl. elanuri (avnturi)
electrician, pron. -ci -an; pl. electricieni
pmn. -tro-a-
pron. -di -0-
electrocauter, pron. -ca-u-
electrochfmic
electrocuta
electrodimim, pl. electrodinamuri

electrof6r
electrogen
electromagnet, pl.
electromagnetic
electromagnetfsm

electromot6r
electrosc6p, pl. electroscoape

electrotehnic
gen. electrotehnicii
electrotempfe, gen. electroterapfei
elefantiazis, pron. -ti-a-
elegiac, pron. -gi-ac
elegfe, gen. elegfei
element, pl. elemente
elen
elenfsm
elevat6r, pl. elevatoare
pron. gen.
e1fce, pl. elfce
elicoidal, pron. e-li-co-i-
elicopter
elida, ind. prez. 3 ,'ig. pl.
part. elid .lt
elimina, ind. prez. 3 .'tg. pl.
eliminat6riu, pron. -rIu
elipsofd, pl. elipsofde
elipsoidaI, pron. -so-i-
elixfr, pron. gz, pl. elixfre
elizeu, pl. elizCe,pron. -ze-e (nu:-ze-ie)
eliziune, pron. -zi-u-
pron.
elocvent

elogia, pron. -gi-a; ger. elogifnd
elogi6s, pron. -gi-os
el6giu, pron. -glu; pl. elogii
pron. gen. elucll-

eluda, ind. prez. 3 , .. g. pl.
pron.
email,pron. e-mail
154
emaihi,pron. -mai-
emaiI6r,pron. -mai-
gen.
emancipa, ind. prez. 3 sg. pl.

embarg6, pl. embargouri

embriologfe, pron. -bri-o; gen. em-
briologfei
embri6n, pron. -bri-on; pl. embrioni
emergent
emerf

emfizem, pl. emfizeme
pron. gen.
eminescian, pron. -ci-an

emisiune, pron. -si-u-
emistfh
emolient, pron. -li-ent
pron. gen.

empiriocriticfsm, pron. -ri-o-
empirfsm
emul, pl. emuli
pron. gen.
emulsie, pron. -si-e; gen. emulsiei
emulsiona, pron. -si-o-
emuls6r, pl. emulsoare
encfclidl, pl. encfclice
enciclopedfe, gen. enciclopedfei
pl. enclave
endocrinoterapfe, gen. endocrino-
terapiei
endoderm, pl. endoderme
englez, pl. englezi
pron -zoai-; pl. engle-
zo<iice
enologfe, gen. enologfei
pron.
enterocolftli
155
entuziasm, pron. -zi-asm
enumera, ind. prez. 3 sg. pl.
con). enumere
pron. gen.
pron. -a-
eocen, pron. e-o-
eolian, pron. e-o-li-an
eolftic, pron. e-o-
eparhial, pron. -hi-al
pl. epave
epicurian, pron. -ri-an
epicurfsm
epidemiologfe, pron. -mi-o-; gen.
epidemiologfei

epidiasc6p, pron. -di-a-; pl. epidia-
scoape
epil6g, pl. epiloguri
episc6p (Tehn.), pl. episcoape
epfscop "rang bisericesc", pl. epfscopi
epis6d, pl. episoade
epistat, pl.

epitaf, pl. epitafuri
epitalam, pl. epitalamuri
epitelial, pron. -li-al
epiteliu, pron. -nu
epftrop
epizootfe, pron. -zo-o-; gen. epizootfei
epocii
epolet, pl.
ep6nj
epopee, pron. -pe-e (nu: -pe-ie), pl.
epopei
epos, pl. eposuri
eprubetli
epuiza, pron. -pll-i-
pron. gen.
ep11d, pl. epure
eram, enii, era, erau, v. fi
eratli
em,pl.ere
erbacee, pron. (nll: -ce-ie)
erbicfd
erbiv6r, pl. erbivare
eres, pl. eresuri
eretic
pl.
pron. -ti-on; pl.

v. fi
erija, ind. prez. 3 ... g. pl.
pron. ind. prez. 3 ... g. pl.

etaj, pl. etaje
1 pl. erij.1m; gel'. erijfrnd
eritem
erizipel
ennetic
ennetism
ermitaj
eroic6mic, pron. -ro-i-
eroism
erotism
eroziune, pron. -zi-u-
pron. gen.
pron. gen.
pl.
escl1drl1

escadr6n
escamota
eschim6s, pl.
escorta

escr6c
pron.
eseu, pl. eseuri
pl. esplanade
est
este, v. fi
gen. esteticii
estetician, pron. -ci-an
pron. gen.
estonian, pron. -ni-an
est:nkm, pl. estrade
estropiat, pron. -pi-at
estuar,pron. -tu-ar
pl.
etaja, ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. etajdm; gel'. etaj&nd
etalaj, pl. etalaje
etal6n, pl. etaloane
pl. f. pl.

pron.
etc., pron. et cetera
eter (Chim.), pl. eteri, (fig.) etemri
eterie, gen. eterfei
eteroclft heteroclft
eterod6x heterod6x, pl.

eterogen
eterogenitate
gen. eticii

etimologfe, gen. etimologfei
etiologie, pron. -ti-o-; gen. etiologfei
etiopian, pron. -ti-o-pi-an
eu, pr., pron. ieu
eucalipt, pron. e-u-
eudiometrfe, pron. e-u-di-o-; gen.
eudiometrfei
eufemfsm, pron. e-u-
eufonfe, pron. e-u-; gen. eufonfei
euforie, pron. e-u-; gen. euforfei
eugenie, pron. e-u-; gen. eugcnfei
euharistie, pron. e-u-; gen. euharistfei
eunuc, pron. e-u-
euritmic,pron.e-u-
euritmfe, pron. e-u-; gen. euritmfei
156
european, pron. e-u-, -pean; pl.
europeni; t: pl. euro-
pene
ev, pl. evuri
pIOn. -cu-a; ind. prez. I sg.
evacuez, 3 ,"ig. pl.
evalua, pron. -Iu-a; ind. prez. 1 ,"g.
evalucz, 3 ,"ig. pl.
evangheliar, pron. -Ii-ar; pl. evan-
gheliare
evanghelic
evantai, pl. evantaie
evapora, ind. prez. 3 ,"ig. pl.

evazare
evazionfst, pron. -zi-o-
evaziune, pIOn. -zi-u-
evazfv
eventual, pron. -tu-al

evident
pron. ind. prez. 1 pl.
pron. ger. evi-

pron.
eviscera, pron. sce
evlavie, pron. -vi-e; gen. evlaviei
evlavi6s, pron. -vi-os
evolua, ind. prez. 1 sg. evoluez, 3 sg.
pl.
pron. gen.

evreiesc, f.
evrica
exact, pron. gz
pron. gz
exala, pron. gz
pron. gz; ind. prez. 3 ,fig. pl.

pron. gz, gen.
pron. gz
157
exantematic, pron. gz
ex4rh,pron. gz
exaspera,pron.gz
excavat6r, pron. ecs-ca-
pron. ecs-ca-, gen.

excedent,pron.ecs-ce-
pron. ecs-ce-
ecs-ce-
excentric,pron.ecs-cen-
pron. gen.

pron.
exces,pron.ecs-ces
excesfv, pron. ecs-ce-
pron. ecs-ci-
pron. ecs-ci-, gen.

pron. ecs-cla-; ind. prez. 3
sg. pl.
pron. ecs-cIa-, gen.

exclusfv, pron. ecs-clu-
exclusivfsm

pron. sce
pron. gen.

excursie,pron. -si-e; gen. excursiei
excursionfst, pron. -si-o-
execrabil
pIOn. gz
execut6r,pron.gz
execut6riu (Jur.), pron. gz, -riu
pron. gz, gen.
exemplar, pron. gz
exemplu, pron. gz
pron. gz
pron. gz,
pron. gz
exfoliere, pron. -li-e-
exhaustiv, pron. -ha-lls-
pron. ecs-hi-. gen.

exhuma, ind. prez. 3 ... g. pl.


exil, pron. gz: pl. ex!uri
exista, pron. gz
pron. gz
pron. gz, -a-
exnscrfs, adj. n., f. pl.
exnscrise
ex6d
exorbitant
ex6rdiu, pron. -dIll
ex6tic, pron. gz
exotfsm, pron. gz
expansionfsm, pron. -si-o-
expansiune, pron. -Si-ll-
expatria, pron. -tri-a
expatriere, pron. -tri-e-
expectatfvii
pron. gen. expec-

expedia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. expediem,
pron. -di-em; ger. expedifnd
expedient, pron. -di-ent
expedit6r
pron. gen.
pron,
pron. -ri-en-
experiment, pl. experimente
exphi,pron. -pi-a
expiat6r,pron. -pi-a-
pron.
pron. gen.
explica
pron. gen.
exploata, pron. -ploa-
exploatat6r, pron. -ploa-
exploda
expI6zie,pron. -zi-e; gen. exploziei
explozfv, pl. explozIve
exponent, pl.
exporta, ind. prez. 1 ... g. export
expozant
pron. gen.
expres, ad}., pl. f. pl.
exprese
expresie, pron. -si-e; gen. expresiei
expresionfsm, pron. -si-o-
exprima
expropria, pron. -pri-a; ind. prez. 3 ... g.
pl. I pl. expropriem,
pron. -pri-em; ger. exproprifnd
expropriere, pron. -pri-e-
expulsie, pron. -si-e; gen. expulsici
expulza
expune, ind. prez. J sg. 3 pl. expun;
con}. ger. cxpunand
exsicat6r
pron. gen.
extazia, pron. -zi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. extaziem, pron.
-zi-em; ger. extazifnd
extemponi1
extensiune, pron. -si-u-
extens6r, pl. extensoare
extenua, pron. -nu-a; ind. prez. 1 sg.
extenuez,3 sg. pl.
extenuant, pron. -nu-ant
extenuat, pron. -nu-at
exteri6r, pron. -ri -or
158
exterioriza, pron. -ri-o-
exteritoriaI,pron. -ri-al
extennina, ind. prez. 3 pl. exter-

extinct6r, pl. extinctoare
pron. gen.
extfnde
extirpa, ind. prez. 3 sg. pl.
extrabugetar
extract
pron. gen.
extraordinar
extras, pl. extrase

extraurban
extrauterln
extravagant
extriida
extrem
extremfsm
extrinsec, pl. extrinseci; f.
pl. extrinscce
exuberant
exulta, pran. gz
ezita, ind. prez. 3 sg. pl.
ezoteric
F, cit. fe (n .'iimbaluri ef)
pron. gen.
fabricii, pl. fabrici
face, ind. prez. I pl. facem, 2 pl.
imper. neg. nu face
fachfr
facial, pron. -ci-al
facies, pron. -ci-es; pl. faciesuri
facfl
facsimO facsfmil, pl. facsimfle
facsmile
factaj
factice, adj. invar.
factor
factorle, gen. factorfei
fact6tum
facturier, pron. -ri-er
pron.
fading, pron. feding
faet6n, pron. fa-e- (nu: fa-ie-); pl.
faetoane
fagocit, pl. fagocfte
fag6t, pl. fag6turi
fagure
gen.
pl. faime
pl. falange
falanster, pl. falan<;tere
faldi, gen. fftIcii
fald, pl. falduri
falezii
falie, pron. -li-e; gen. faliei
faliment, pl. falimente
fals, adj., pl. f. pl. false
fals, sub.'it., pl. falsuri
falsifica, ind. prez. 3."g. pl.
falsitate
familial "de familie" ,pron. -Ii-al
familiar "prietenos; pron.
-li-ar
familiarfsm, pron. -li-a-
famOie, pron. -li-e; gen. familiei
fanari6t, pron. -ri-ot
fanfam, pl. fanfare
fanfar6n
fani6n, pron. -ni-on
fantasmag6ric
fantasmii
fantii (Tehn.), pl. fante
fantezfe, gen. fanteZIei

pl.
farfurioam, pron. -ri-oa-
faringian, pron. -gi-an
farisefsm
fannaceutic,pron. -ce-u-
farmaceuticii, pron. -ce-u-; gen. far-
maceuticii
farmacodinarnfe, gen. farmacodi-
namlei
farmacopee,pron. -pe-e (nu: -pe-ie)
fannacoterapfe, gen. farmacoterapfei
159
farmec, .mb. .. t., pl. farmece
farniente, pron. -ni-en-
fars6r
fascfcul (Opt.),pron. sci; pl. fasclcule
pron. sci; pl.
fasclcule
fascie, pron. fas-ci-e
pron. sci
fali61e, gen. fas6lei
fas6n
fastu6s, pron. -tu-os; f.
pron. -tu-oa-
fasung (Tehn.), pl. fasunguri
pl.
fatalfsm
fatuitate, pron. -tu-i-
pl.

pron. fa-u-
favoare, pron. -voa-; gen. fav6rii, pl.
fav6ruri
favorit, subst., pl.
favoritfsm
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
luiesc; conj.
fl1clfe, gen.
pl.
ind. prez. I .'ig. 3 pl.
con).
pl.
gen.
pron.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
fliptuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
tuiesc; con}.
pl.

ind. prez. 1 .\'g. 1 pl.

fl1rmici6s
ind. prez. 1 ... g. 3 pl.
con}.
pl.
fliuri, pron.
flff, ind. prez. 3 ."g. pl. fdlfie
pl.
pl. fntftni
frtat
fsf
ind. prez. 3 sg. pl. con}.


ind. prez. 3 sg. pl.
febrifUg, pl. febrifuge
februarie, pron. -bru-a-ri-e
feci6r
pron. gen. fecun-

pl.
(F.S.M.)
pron. gen.
federvais
feeric,pron. fe-e- (nu: fe-ie-)
feerie, pron. fe-e- (nu: fe-ie-); gen.
feerfei

feldlipat, pl.
felegean, pl. felegene

felicita, ind. prez. 3 sg. pl.
feHe, gen. feHei
felinar
femeie, gen. femeii
femeiesc, f.
feminfn
fenician, pron. -ci-an
fenix, pl.
160
fenomen
(Sport), pl. fente
(n: cale
pl.
pl. f. pl.

ferchezuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
ferchezuiesc; con).
pl. ferestre
fereca
ferestruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
ferestruiesc; con).
ferestruie

ind. prez. I ,"'g. 3 pl.

ferib6t (Mar.), pl. fcrib6turi
ferfce, ad). in var .. ,'iub,'it. f.
pl. fcrigi
fermeca, ind. prez. I sg. farmec, 2 ,'i2o.
farmeci, 3 sg. pl. I pl.
fermec5m; con). farmece
pron. gen. fermen-

fermier,pron. -mi-er
fermoar, pron. fer-moar
feroce, adi. invar.
feromagnetic
feromagnetfsm
feroviar, pron. -vi-ar
festfn, pl. festfnuri
V.
pl.
pl.

fetru
fetus, pl.
feudal, pron. fe-u-
feudalfsm, pron. fe-u-
pron. fe-lI-
fi, ind. prez. I sg. 3 pl. sunt, 2 sg.
pron. 3 ,.,t!. este, pron.
161
ieste, J pl. suntem suntem, 2 pl.
imperf. enlm,
enli, era, eram, erau, pron.
ie-; con). 2 sg. fii; imper. afirmativ
fii, imper. neg. nu fi
fiacru,pron. fi-a-
pron. pl. fiare
V. fiese
fiasco, pron. fias-co
fi astru , pron. fi-as-
fibr6m, pl. fibroame

ficat, pl.
v. fix

fidefsm
ffder (nu: feeder)
fiduciar,pron. -ci-ar
fiecare, gen. fiec5rui, fiedruia, f. fie-
c5rei, l'iedreia
fiece
fiecfne,gen. fiecui
fiecum
fief, pron. fi-ef
fier, pl. fire
fierar
fierbe
fierbfnte
fiere
fiert (J sil.)

fiesc, pron. fi-esc, f. pron. fi-as-

gen.
pl. figuri
fii, V. fi
pl. fifce


filament, pl. filamente
gen. fiIarm6nieii
pl. ffIe

file (carne), pl. filclIri
filet, pl. filete (Med.)
filet, pl. fileturi (Tehn.)
fileu pl. fileuri
filfiz6n
filial,pron. -li-al
pron. -li-a-
pron. gen.
filiem, pron. -li-e-
filigrein, pl. filigrane
pl. filmoteci
filodendron
fil6n, pl. filoane
filoz6f
filozofIe
ffltru, pl. ffltre
final, pl. fimlle
fina1fsm
financiar, pron. -ci-ar
finet

finisaj, pl. finisaje
finis6r pl. finisoare
finis6r (muncitor), pl. finis6ri; f fini-
soare, pl. finisoare
pron. fi-o-
fi6r, pron. fi-ar
fi6rd, pron. fi-ord
fiorfn, pron. fio-
fiorit11rn, pron. fio-
fior6s, pron. fi-o-
firav
frrfirfc
pl. firfde
firimitUrn
firman, pl. finnane
ffrnis
(de telefon etc.)
fiscalfsm
fisiona, pron. -si-o-
fisiune, pron.
fistic
fistichfu

fisurn, pl. fisuri
(de hrtie etc.), pl.
pron.

fitfl, pl. fitfluri
fitopatologfe, gen. fitopatologfei
fitotehnfe, gen. fitotehniei
fitoterapfe, gen. fitoterapfei
fitot6xic
pl.
fiu, pl. fii, art. ffii
fix, pl.
gen. ffzicii
fizician, pron. -ci-an; pl. fizicieni,
pron. -ci-eni
fiziocrat, pron. -zi-o-
fiziol6g, pron. -zi-o-
fiziol6gic, pron. -zi-o-
fiziologfe pron. -zi-o-; gen. fiziologfei
fizionomfe, pron. -zi-o-; gen. fiziono-
miei
fiziopatologfe, gen. fiziopatologfei
fizioterapfe, gen. fizioterapfei
pl. fi dc
flac6n, pl. flacoane
flagel "bici, calamitate", pl. flageluri
flajolet
flambaj
flamfngo, pl. flamfngi
flmurn, pl. flamuri
pl. flanele
pl.
flaut, pron. fla-ut; pl. tlaute
fleandurn, pl. flendllri

162
flec, pl. tlecuri
fler
ind. prez. I ... g. 3 pl.


flexh1ne,pron. -xi-u-
flig6m, pl. tlig6rnuri
flirt
floarea-soarelui, gen. tl6rii-smirelui
pron. gen.
flot6r, pl. f1otoare
fluctua, pron. -tu-a; ind. prez. 3 .'ig.
pl.
pron. gen. fluc-

fluid, pl. tlulde
fluiditate, pron. tlu-i-
fluier
fluierar

flu6r, pron. tlu-or
fluorescent, pron. tlu-o-, sce
fluorhfdric


fluture
fluviaI, pron. -vi-al
fluviu, pron. -vru
flux, pl. fluxuri
fluxiune,pron. -xi-u-
foaie
foaier, pron. foa-ier
foamete
foarfece, pl. foarfece
foburg, pl. fobUrguri
pl. foci
foehn,pron. fan
pl. foteze

foilet6n, pron. fo-i-; pl. foiletoane
foiletonist, pron. fo-i-
163
pron. fo-i-
folcl6r
foHcul (Anat.), pl. fo1fcuIi
(Bot.) , pl. folfcllie
f6lio, pron. -li-o
pron. -li-o-
fol6s, pl. foloase
fondat6r
fonetician, pron. -ci-an
fonetfsm
fonf

pl.
foraj
f6rceps, pl. f6rcepsuri
forestier, pron. -ti-er

f6rint
forja, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
1 pl. for:.jim; ger. forjand
pl. f6rje
formaHsm
pron. gen.


fortifica, ind. prez. 3 ... g. pl.
pIOn. gen. forti-

fortfssimo
f6sfor
fosforescent, pron. see
pl. fosfle
f6tbal
fotoc6pie, pron. -pi-e; gen. fotoc6piei
fotoelectric
fotoelement
fotogrdtia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. fotografiem,
pIOn. -fi-em; ger. fotografifnd
fotogrammetru (aparat), pl. fotogram-
metre
fotolitogrctffe, gen. fotolitograffei
fot61iu, pron. -nu; pl. fotolii
pron. sce

fotometrfe, gen. fotometrfei
fotomontaj, pl. fotomontaje
fot6n, pl. fotoni
fotoreportaj
fotorep6rter

fototelegraffe, gen. fototelegraffei
fototerapfe, gen. fototerapfei
fototipfe, gen. fototipfei
fotozincograffe, gen. fotozincograffei
fox, pl.
foxterier, pron. -ri-er
f6xtrot
(Mat.),pron. gen.
pron.
pron.
pron. pl.
(fruct), pl. fragi
freigcd
fragil
fragment, pl. fragmente
frc:tht, pl. frahturi
franc, adj.
franca, ind. prez. 3 .'ig. pl. fran-

francez, pl. francezi

francmas6n
franj, pl. franjuri
fratricfd
pron. fra-u-
frazeologfe, pron. -ze-o-; gen. frazeo-
logfei

pl. frne
frnghfe
frnghier, pron. -ghi-er
fru, pl. (parte a hamului) fraie,
(conducere frUne
pl.
frecvent
pl. fregate
pl. fresce, pron. sce
frez6r pl. frezoare
frez6r pl. frezori
gen. frfcii
pron. (nu:
pron.

frigian,pron. -gi-an
frigfd
frigider, pl. frigidere
friza
frizer
frizerfe
frizurn
pron. -ti-e-
frontispfciu,pron. -clu; pl. frontispfcii
front6n, pl. frontoane
pron. -ti-e-

fructu6s, pron. -tu-os

pl. f. pl.

frunzar, pl. frunzare
pl.
frust, pl. (J sil.); f. pl.
frustc
frustra, ind. prez. 3 sg. pl.
ftiziol6g, pron. -zi-o-
gen. fucsfnci
fugf, imperf. 3 sg. fugea
fulguf, ind. prez. 3 .'ig.
pron. gen.
fUlie (Bot.),pron. -li-e; gen. fuliei
fulmicot6n

164
pron. gen.
fumoar,pron. -moar
fumurfu
funciar, pron. -ci-ar
(Mat. rol,
gen.
pron. pron.
(Chim., Gram., Med., conta-
bilitate, filozofie,
pron.
pron.
pron.
v.
funda
fundal, pl. fundale fundaluri
fundament, pl. fundamente
pron. gen.
pl. funde
funeralii, numai pl.
funerar, ad}., pl. funen1ri, f.
pl. funerare
funicular
fUnie, pron. -ni-e; gen. funiei
funfngine, gen. funfnginii
furaj, pl. furaje
furajer
pl.
fUrie,pron. -ri-e; gen. furiei
furier, prun. -ri-er
ind. prez. 3 .'ig. pl.
1 pl. ger.
furnal, pl. furmlle
furnicar pl. furnicare
furnfr, pl. fumfre
fumiruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
furniruiesc; con).
furniza
fumiz6r, r fumizO<lre
furs&:, pl. fursecuri
furtUn, pl. furtunuri
furtunatic
165
pi. furtuni
furuncul, pl. furuncule
fus (de tors), pl. fuse
fus (Med., Tchn.), pl. fusuri
fuscel, pron. sce; pl. fuscei
fusif6rm
futurfsm
fuzelaj, pl. fuzelaje
fuziona, pron. -zi-o-
fuziune,pron. -zi-u-
G, cit. ghe (n abrevieri ge)
gabarft, pl. gabarfte
gabie,pron. -bi-e; gen. gabiei
gabier, prun. -bi -er
gabi6n, pron. -bi-on
pl. gadine
pron. pl.
gaie, pl.
ga-i-; pl.
galanterfe, gen. galanterfei
galant6m I:.i galant6n
galben
galerie, gen. galeriei
pl. f. pl.
galicfsm, pl. galicfsme
galimatias, prun. -ti-as
galinacee, pl. galinacee, pron. -ce-e
(nu: ce-ie)
gali6n, pron. -li-on
pl.
pron.
gal6n, pl. gahine
galvanocauter, pron. -ca-u-
galvanocromfe, gen. galvanocromiei
galvanometru, pl. galvanometre
galvanoplastfe, gen. galvanoplastfei
galvanosc6p, pl. gal vanoscoape
galvanotehnid1
galvanoterapfe, gen. galvanoterapfei
galvanotipfe, gen. galvanotipfei
gambft, pl. gambfturi
pl. gamele
gen. gangei, pl. gange
gangli6n, pron. -gli-on; pl. gangli6ni
gangster,pron. gang-
v.
garaj. pl. garaje
gen.
pl.
garder6b "dulap pentru haine", pl.
garder6buri
pl. garder6be
garderobier, pron. -bi-er
gardin, pron. -di-an
pl. gardini
gargara
pl.
pl. gamizoane
pron. -ni-e-
gasterop6d gastrop6d

gastrointestimil
pl.
gater
pron. ga-u-
gauss ( 1 .'Iii.), pl.
gavan6s, pl. gavanmlse
gaz, pl. gaze
gazbet6n
gazeI, pl. gazeluri
pl. gazele
gazifica, ind. prez. 3 sg. pl.
gazometru, pl. gazometre
pron. pl.
pron. pl.
gen.
pron. -gi-os
gen.


"paliditate", pl.
"vopsea pl.

pl.

pron. -bi-or
pl. f. pl.
pl.

pl.
pl.


pl.

pron.
pron.
pl.

ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.
gade, art. gadea gadele, gen. art.
gadei gftdelui; pl. gzi
gdila
gdilfci
gff, ind. prez. 3 pl. gafie
gglfce, pl. gglfci
pl. glci
glceavii, pl. glcevi
gaIgf, ind. prez. 3 .4ig. pl. galgie
gaImii, pl.galme
gnganie, pron. -ni-e; pl. gngdnii
gngurf
grbaci
gamov
grIrci

gascii, pl.
gtlan
gtlej, pl. gtlejuri
166
gtui, ind. prez. 1 sg. gtui, 3 sg. pl.

geaba
gealeit, pl.
pl. gealdie
geam (l sil.)
pl. geamanduri
geamantan
pl. gemeni; f. pl.
gemene
pl. gemete

geamblac, pl. geamblacuri
geamgiu, pl. geamgii
geamparaIe
pl.
gelui "a da Ia rindea", ind. prez. 1 ."g.
3 pl. geluiesc; con).
gem (nu: jam), pl. gemuri
gen.
genealogfe, pron. -ne-a-; gen. genea-
logiei
general-colonel
genemlfsim
genenU-Iocotenent
genenU-mai6r
generatoare (nu: generatrice), pl.
generatoare
generdt6r, pl. generatoare
pron. gen.
genial, pron. -ni-al
genitiv
geniu, pron. -nIu

pron.
genuflexiune, pron. -xi-u-
genunchi
pron. -chi-e-
genune
geocentric,pron.ge-o-
geochimfe, pron. ge-o-; gen. geochimiei
167
geodezfe, pron. ge-o-; gen. geodeziei
pron. ge-o-
goegraf,pron.ge-o-
goegraffe, pron. ge-o-; gen.geografiei
geofd, pron. ge-o-
geol6g, pron. ge-o-, r.
geologfe, pron. ge-o-; gen. geologiei
geometrfe, pron. ge-o-; gen. geometriei
georgian, pron. geor-gi-an

geosinclinal, pron. ge-o-
pron. ge-o-
geotermfe, pron. ge-o-; gen. geoter-
miei
geotropfsm, pron. ge-o-
gem "a administra"
genint "administrator"
germen germene (n
numai germene: n -),pl. germeni
pron. gen. germi-

gemf, ind. prez. 3 .<;g. con).


gerunziu, pron. -ZIU
pron. gen.
pron. gen. gesti-

gestionar, pron. -ti-o-
gestiune, pron. -ti-u-
get-beget

pl. ghete
gen. pl. (ntinderi de

ind. prez. 3 sg. pl. ghe-
1 pl. ger.

pron. ghe-e- (nu .... ghe-ie-)
pron.
gheizer, pron. ghei-zer
ghem, pl. gheme
ghemot6c, pl. ghemoto:ke
ghemuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
ghemuiesc; con).
gherdap, pl. gherdapuri

gherghef, pl. gherghefuri

gher6c, pl. gher6curi
ghes (n: a da ghes)
ghet6u, pl. ghet6uri
pl. ghetre
ghiaur
ghid, con).
ghid (carte), pl. ghiduri
ghid pl. ghizi
ghidaj
ghid6n, pl. ghidoane
ghiftuf, ind. prez. 1 ... g. 3 pl. ghiftu-
iese; con).
ghilimele, numai pl.
ghilosf
ghilotina
ghimber ghimbfr
ghimirlfe, gen. ghimirlfei
ghfmpe
pl. ghfnde
ghini6n, prun. -ni-on
ghint, pl. ghinturi
ghintuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
ghintuiesc; con).
pron.
ghi6c (l3ot.),pron. ghi-oc; pl. ghi6ci
ghi6c (Zool.), pron. ghi-oc; pl.
ghi6curi
ghiol ( i sil.)
ghionoie, pron. ghi-o-; pl. ghion6i
ghion .)aie
ghiont (1 sil.), pl. ghi6nturi
\'.
v.
168
pron. ghi-o-
pron. ghio-
ghiozd3n,pron.ghioz-dan
ghips
pl. ghirhlnde
pl. pron.
(nu:
ghiuden, pron. ghill-den; pl. ghill-
denuri
ghiveci (de flori), pl. ghivece
ghiveci (mncare), pl. ghiveciuri
ghivent, pl. ghiventllri
ghizd, pl. ghIzduri
ghfzdav
ghizdei
gib6n
gigant
gimmist, pl.
gimnaziaJ,pron. -zi-al
gimnaziu, pron. -zlu
gfnere, art. ginerele
pl. r. pl.

gingfe, gen. ginglei
pl.
giol (1 ... il.), pl. gio:.He gi61uri
gira "a garanta"
pl. girafe
girant care
de paie"
girosc6p, pl. giroscoape
giubea
giulgiu (2 sil.), pron. -glll
giuvaier, pl. giuvaiere
giuvaiergfu, pl. giuvaiergii
glacial, pron. -ci-al
(Oeol.), pron. -ci-a-
gladiat6r, pron. -di-a-
pron. -di-o-
glag6re

glasbeton
glaspapir
ghisvand, pl. ghisvanduri
glauc6m, pron. glau-com
glazurn, gen. glazurii
gU1sci6r, pron. scio
ind. prez. I .<;g. 3 pl.
con).

gen. glicerfnei

glfe, gen. glfei
glisiern, pron. -si-c-
glob (AnaL), pl. globi
glob, pl. globuri
glodur6s
pl.
gl6rie,pron. -ri-c; gen. gloriei
glorifica, ind. prez. 3 sg. pl.
glori6s, pron. -ri-os

glucfniu,pron. -nlu
pl. glugi
gnais (1 .<;il.), pl. gnaisuri
gnoseologee, pron. -se-o-; gen. gno-
seologfei
goblen, pl. goblenuri
godfn pl. godfnuri
pron. go-e- (nu: go-ie-)
pl. (obiecte)
(minciuni)
gogoman

gol, pl. goi, f. pl. goale
gol (Sport) (nll: goal) , pl. goluri
gol , pl. f. pl.
gond6111, pl. gondole
gondolier, pron. -li-er
goniometrfe, pron. -ni-o-; gen. go-
niometrfei
169
goniometru, pron. -ni-o-; pl. goni-
ometrc
gorgan, pl. gorgane
gorflll, pl. gorfle
gorun
gospodar
gospodllrfe, gen.

g6tcll, pl. gotce
goz, pl. gozuri
graben, pl. grabene
gmd,pl. grade
pron. gen.
gradel
grelden, pl. gradenuri
grdfician, pron. -ci-an
grafol6g, f.
grc:tfometru, pl. grafometre
grahmn "pine"
grdi, pl. graiuri
graifer, pl. gniifere
grdjd
gramaticll, gen. gramaticii, pl. gra-
matici
grdminee, pl. graminee, pron. -ne-e
(nu: -ne-ie)
grc:ll1lof6n, pl. gramofoane
granat pl. granate
granat (BoL), pl.
granatll "rodie"
grandilocvent
grandi6s, pron. -di-os
grangur
pl.
granulat6r, pl. granulatoare
gen.
granulll
granu16m, pl. granulmime
grc1pll, pl. grape
gratie, pron. -ti-e; pl. gratii
gratifica, ind. prez. 3 ,fig. pl.
pron. gen. grati-

pron. ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. pron.
ger.
gen.
pron.
pron.
graur
gravitate, gen.
gen.
gen.

ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
pl.

ind. prez. 3 .... g. pl.

pl.
pl.
m<ti ale .... la pl.
grne, numai pl. "cereale"
gru, pl. grftie "lanuri de gru"
gr"au, pl. grauri de gru"
pron. gr-u-
pl. grebcne Iji grebeni
pl.
grebla, ind. prez. 3 sg . . pl.
greder, pl. gredere
grefier, pron. -fi -er
greier
"proiectil"
grenadier, pron. -di-er
gre6i, pl. greoi; f. greoaie, pl. greoaie
grep, pl. grepuri grepfrut, pl.
grepfruturi)
gresie, pron. -si-e; gen. gresiei
pl.
pl.
con).
170
pron. gre-u-
pron. gre-u-
greutate, prun. gre-u-
gri
grijanie, pron. -ni-e; gen. grijaniei
pl. griji
griji, conI
grijulfu
grilaj, pl. grihije
pl. grfle

grimeur, pron. -mor
pl. grinzi
grindei, pl. grindeie
pl. grfndinc

grizu, art. grizuul
groaznic
grobian, pron. -bi-an
ind. prez. 3 .'ig. pl.
pl.
grom6vnic, pl. gromovnice
grosci6r,pron. scio
pl. grote
grotesc, f
grui, pl. gruiuri gruie
grumaz, pl. grumaji
grund, pl. gnnduri
grunz, pl. grunji Iji grunzuri
grunzur6s
grup, pl. grupuri
pl. grupe
guano, pron. gua-
guard (J ... il.)
pron. gua-; gen.
gubernie, pron. -ni-e; gen. gubemiei
gudr6n, pl. gudroane

prun. gu-i-
pron. gu-i-
pl.
pl.
gulfe, g.en. gul fei
gun6i
gunof, ind. prez. I .... g. 3 pl. gllno-
iese: conj.
gunoier
gUra-leului

pl. t: pl.
gurgUi,pl. gurguie
pl.

gutUi
gutUie
guturdi, pl. gutuniiuri guturaie
guzgan
(Muz.)
H, cit. ha (n abrevieri
habar

hagiografic, pron. -gi-o-
haide
haihui
haimana, pl. haimanale
hafn, pl, ha/ni: f. pl. haine
.... ub, .. t.
hainf, pron. ha-i-; ind. prez. J sg.
3 pl. hainesc
pl. haite
halaj
halat, pl. halatc
pl.
pl. halebarde
halebardier, pron. -c!i-er
halima, pl. halimale
hal6, pl. hal6uri
halogen
pl. hCtlte
171
(Sport)
pron. gen.
halva
hamac, pl. hamacuri hamaee
hambar, pl. hambarc
hamei
hamsfe, gen. hamsfei, pl. hamsfi
han pl. hani
han, pl. hanuri
handbal
handicap, pl. handicapuri
hangar, pl. hangare
hanger

hantru, pl. hantri
haos
haplea
hapsan
haraba, pl. harabale

harabagfu, pl. harC:lbagi
harabaie. pl.
hardChfri, pron. -ehi-ri
"tribut" (2 sil.)
harapnic
harbuz, pl. harbuji

hardughle, gen. hardllghfei
harem, pl. haremuri

harpag6n
Iji hartl
harpfe harpie, gen. harpfei harpiei
hartan, pl. hartane
hartof, ind. prez. J ,"ig. 3 pl.
hartoiese; conj.

(1 sil.)
pron.
haspel, pl. haspeluri
hatar, pl. hadruri
hatman !;ii hatman

havuz, pl. havuzuri
hazard
hazHu
hazna

ind. prez. J sg. 3 pl.

pron.
pron. ind. prez. J sg.
3 pl. con).
pron.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).
ind. prez. 3 , .. g. pl.ind. prez. J , .. g. 3 pl.


ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.

pl. (cai)
pl.
ind. prez. J ."g. 3 pl.
con).
pron.
hrf, ind. prez. 3 sg. pl. hftrie
pl. hrieli
hrbuf, ind. prez. 1 ,"'g. 3 pl.
hrblliesc; con).
hrcf, ind. prez. 3 sg. pl. hftrcie
pl. hrcieli
pl. hrdaie

hrsf
ind. prez, I sg. 3 sg.
pl.
hrtie, gen. hrtfei
hrt6p, pl. hrtoape
pl,
hrz6b, pl. hrzoabe
ind. prez. 1 sg. 3 pl.

hebdomadar, pl. hebdomad,ire

hectolftru
hegelian, pron. he-ghe-li-an
hegem6n
hegemonfe, gen. hegemonfei
pl.
heliocentrfsm, pron. -li-o-
heliogrf, pron. -li-o-; pl. heliografe
pron. -li-o-
heliometru, pron. -li-o-
heliostat, pron. -li-o-
helioterapfe, pron. -li-o-; gen. heli-
oterapfei
heliotr6p, pron. -li-o-
heliotropfsm, pron. -li-o-
heliu, pron. -Hu
hematft
hemat6m, pl. hematoame

hematozoar,pron. -zo-ar
hemicfclu
hemiplegfe, gen. hemiplegfei

hemoptizfe, gen. hemoptizfei
hemoragfe, gen. hemoragfei
hemoroidaI, pron. -ro-i-
hemorofzi, numai pl.

(Sport)
hepatic

heptag6n, pl. hcptagoane
herldic
herculean, pron. -le-an
172
herghelfe, gen. herghelfei
bering
hennafrodft
pron. -nell-

hemfe, gen. hernfci
hertziene (unde hertziene),pron.
heteroclft, eteroclft
heterod6x, v. eterodox
heter6zis
hexaedru, prun. -xa-e-
hexag6n
hexametru, pl. hexametri
hexap6d
hiacfnt, pron. hi-a-; pl. hiacfnturi
hhit, pron. hi-at: pl. hiaturi
hibrid
pron. gen.
hid6s
hidraulic, pron. -dra-lI-

hidroavi6n, prun. -dro-a-vi-on

hidrocefal


hidroelectric, prun. -dro-e-
hidroffl
hidrof6b
hidrogen

hidrometru, pl. hidrometrc
hidropizfe, gen. hidropizfei
hidrotehnician, pron. -ci-an
pron. hi-e-
hieratic, pron. hi-e-
higrosc6p
hilar (AnaL), pl. hilari, f. pl.
hilare

hingher
173

hiperb6lic, f.
hi pennetr6p
pron. gen. hiperse-

hipertensiune, pron. -si-lI-
hipertroffe, gen. hipertroffei
hipfsm
hipnotfsm
hipnotiza

hipoc6ndru (Anat.), pl. hipocondrc
hipodr6m, pl. hipodromuri

hipopotam
(Med.)
hipotensiune, pron. -si-u-
pron.
hirotonisf
histologfe, gen. histologfei
histri6n, pron. -tri-on
pl. hlamfde
hlei
pl. hoarde
h6bot, pl. hobote
h6chei
hodor6g

hodorogf
hodor6nc-tr6nc
h6ge, pl. hogi
hogeag
h6hot, pl. hohote
hol, pl. holuri
holba, ind. prez. 3 sg. pl.
pl. holde
pl.
h6Imiu (Chim.).pron. -miu
holocaust, pron. -caust
holorurie (Zao!.), pl. haloturii
holtei
homr
homeopat,pron. -me-o-
homeric
honved
h6rll, pl. hare
ind. prez. 1 sg. 3 sg. pl.

pl. harbote
horcM, ind. prez. l , ... g. 3 , ... g.
pl.
pl.
horm6n, pl. hormani
horn, pl. harnuri
horosc6p, pl. horoscoape
horst, pl. harsturi
hortensie, pron. -si-e; gen. hortensiei
ind. prez. l sg. 3 pl.
imperf. 3 .... g. perf. , .... 3 sg. ho-
3 pl. con).
ger. part.
hotel, pl. hoteluri
hotelier,pron. -li-er
pl. f. pl.

gen. hranci
hrean (l sil.)
hris6v, pl. hrisoave

pl. hrube
huc (nu: hook)
huci (( 1 .... il.)
pl.
huhurez
huiduf, ind. prez. l sg. 3 pl. huidu-
iese; con).
pron. hu-i-
pl. hule
huligan, pl. huligani
hulpav


gen. humei

hurduca
hurie, gen. hurfei
hurmuz
huruf, ind. prez. 3 sg. pl. huruie

husar

husitlsm
numai pl.
huzuri
lcit.i
ia, v.lua
iaca

iacobfn

iahnfe, gen. iahnfei
iaht
ianuarie, pron. -nu-a-ri-c
iar


pl. (buruieni) ierburi
iard, pl. iarzi
iarmar6c, pl. iarmaroace
v.
iasomfe, gen. iasomfei
iatac, pl. iataeuri
iatagan, pl. iatagane
iau, v.lua
iaurgfu, pl. iaurgfi
pl. iezme
ibfdem
fbis, pl.
ibric, pl. ibrfce
pl.
ici-c6lo ici, c6lo
icnf
iconosc6p, pl. iconoscoape
174
iconostas, pl. iconostase
fcre, numai pl.
fcter, pl. fctere
ideal, pron. -de-al
idealfsm, pron. -de-a-
pron.
idee, pron. -de-e (nil: -de-ie)
fdem
identic
identifica, ind. prez. 3 .... g. pl.

identitate
ideografic, pron. -de-o-
pron. -de-o-
ideologfe, pron. -de-o-; gen. ideologIei
idilfsm
idi6m, pron. -di-om; pl. idiomuri
idiosincrasfe,pron. -di-o-; gen. idiosin-
cmslci
idi6t, pron. -di-ot
idiotfsm, pron. -di-o-
fe,pl. ii
ied
iederl, gen. iederei; pl. iedere
ieftin
ieftinf
iei, \'.lua
iele
ienibahar
ienicer

pl. ienupcre
iepure, art. iepurele

ierarhfe, gen. ierarh fei
ierbar
pron. -mi-a-
ieri
ieri-noapte

ierna
175
iernatic
ieromonah
ierta


iesle, pl. iesle

ind. prez. 3 .... g. iese; con).


iezer
iezuft
ffos
pron. -gi-e-; gen. igienei
igienfst, pron. -gi-e-

ign6bil, pron. ig-no-
ignora, pron. ig-no-; ind. prez. 3 .'ig.
pl. !;ii
ignonint, pron. ig-no-
ignlsfe, gen. igrasfei
ignlsi6s, pron. -si-os
ihtiofag, pron. -ti-o-
ihtiologfe,pron. -ti-o-; gen. ihtiologfei
ihtiozaur, pron. -ti-o-za-ur
ilar
ilariant, pron. -ri-ant
ilaritate
pl. ilaie
ilegftim
ilfc, pl. ilfce
ilizfbil
il6t
iluminat
pron. gen.
iluminfsm
pron. gen.
iluzie, pron. -zi-e; gen. iluziei
iluziona, pron. -zi-o-
iluzionfsm, pron. -zi-o-
iluz6riu, pron. -riu
pron. gen. imagi-

imagine, gen. imaginii. pl. imagini
imambaiald f
pl.
imaterial, pron. -ri-al
imberb
imb6ld (dar: mboldf)
imediat, pron. -di-at
imemorial, pron. -ri-al
imersiune, pron. -si -u-
gen.
iminent
imita, ind. prcz. 3 .,og. pl.
pron. gen.
imixtiune, pron. -ti-u-
imn, pl. Imnuri
imobfl, adi.
im6bil, ,'.;ubst.
(Bot.)
impacienta, pron. -ci-cn-
pron.
impediment, pl. impedimente
prun.
imperial,pron. -ri-al
imperialIsm, prun. -ri-a-
imperi6s, pron. -ri-os
imperiu, pron. -riu
impenneabil, pron. -me-a-
imperturbabil
impetu6s, pron. -tu-os
impiegat, pron. -pie-gat
impieta, pron. -pi-c-
implica

importa
important
importuna
pron. gcn. impre-

imprecfzie, pron. -zi-e; gen. imprc-
cfziei
impregna, pron. -preg-na
impresar
impresie, pron. -si-c; gcn. impresiei
impresiona, pron. -si-o-
impresionant, pron. -si-o-
impresionfsm, pron. -si-o-
imprimeu, pl. imprimeuri
impr6priu, pron. -PrlU
pron. gcn. impro-

impuber
impuls, pl. impulsuri
impulsie, pron. -si-e impulsiune,
pron. -si-u- (Med.); gen. impulsiei
impulsiunii
impune, ind. prcz. 1 sg. 3 pl. impun;
con}.
imputa, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gcn.
imuabil, pron. -mu-a-
inactual, pron. -tu-al
inadecvat
inalienabil, pron. -li-e-
inamfc
pron. gen.
inapreciabil,pron. -ci-a-
(Bot.)
inaugura, pron. i-nau-
inavuabil, pron. -vu-a-
incandescent, pron. sec
incama
incaso (Fin.)
incendia, pron. -di-a; ind. prez. 3 ... g.
pl. 1 pl. incendiem,
pron. -di-cm; ger. incendiind
incendiar, pron. -di-ar
incendiat, pron. di -at
incendiat6r, pron. -di-a-
incendiere, pron. -di-c-
incendiu, pron. -dlu
176
incestu6s, pron. -tu-os
inchizitorial, pron. -ri-al
pron. gen.
incinera
pl. incfnte
incipient, pron. -pi-ent
incisfv
incita, ind. prez. 3 .'oig. pl.
incfzie, pron. -zi-e; gen. inclziei
inclusfv
incluziune, pron. -zi-u-
incoatfv, pron. -co-a-
incoerent, pron. -co-e-
pron. -co-e-
inc6gnito, pron. -cog-ni-
incognoscfbil, pron. sci
incomensurabil

incomplet
incomprehensfbil
inconciliabil, pron. -li-a-
inconsecvent
pron.
pron.
inconvenient, pron. -ni-cnt
incorigfbil
incoruptIbil
incrimina
incriminare
incrusta
gen.
gen.
incumibul
incursiune, pron. -si-u-
in-cvarto
indecent
indelebil

pron. gen. indem-

independent
indescifrabil,pron. sci
177
indescriptibil
indestructibil
fndex pl. fndexuri
indezirabil
indian, pron. -cii-an
fndic,
indicat6r, pl. indicatoare
pron. gen.
pl. Indici
indiciu, pron. -clU

indigestie, pron. -ti-e; gen. indigestiei
indig6
pron. sc i
pron. gen. indis-

pron. gen. indis-

indispune, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
indispun; con}.
fndiu (Chim.),pron. -dlu
individual, pron. -du-al
individualfsm, pmn. -dll-a-
indiviziune, pron. -zi-lI-
indo-european, pron. -pean
induct6r
pron. gen.

pron. gen.
industrial, pron. -tri-al
industrializa, pron. -tri-a-
pron.
industrie,pron. -tri-e; gen. industriei
inechitate
gen.
inepuizabil, pron. -pu-i-
gen.
inerva (Anat.)
inexact, pro Tl. g z
inexistent, pron. gz
inexorabil, pron. cs
pron. -ri-en-
infailfuil, pron. -fa-i-
infanterie,pron. -ri-c; gen. infanteriei
infatuat, pron. -tu-at
pron. gen.
pron.
inferi6r, pron. -ri-Of
pron. gen.
infinitezimal
infinnerie, gen. infirmerlei
infinnier,pran. -mi-er
pmn. gen.
pron. j;cn.
pran.
inflexiune, pron. -xi-u-
pmn. sec
pmn. -llu-en- (nu: -Ou-ien--)
in-f6lio, pmn. -li-o
pran. j!en. infor-
matiei
infmacustic
pron.
inframicrobiologfe, pron. -bi-o-: gen.
inframicrobiologlei

infrastrucrurd
infructu6s, pran. -tu-os
infUzie, pron. -zi-e: gen. infuziei
infuz6r (Tehn.), pl. infuzoare
infuz6r <ZooI.), pl. infuzari
ingeni6s, pmn. -ni-os
ingenuitate, pron. -ntl-i-
ingenuu, pron. -nu-u
inghimll
inginer
ingredient, pron. -di-ent
pron. gen.
pron. gen.
inimii, pl. inimi
pron. gen.

178
pron. ind. prez. 3 ,"g. pl.
I pl.
gen.
pran.
pmn.
pran.
inject6r, pl. injectoare
pran. gen.
injuri6s, pran. -ri-os

in-octavo
inopinat
inospitalier, pran. -li-er
pran. gen.
pran.
pran. gen.
in sensfuil
insera
pron. gen.
insesizabil
insidi6s, pron. -di-os
pl. insIgne
insignifiant; pron. -sig-ni-fi-ant
insinuant, pron. -nu-ant
insista, ind. prez. J sg. insIst
insociabil, pron. -ci-a-
pron. gen.
insolft
inspectoare
inspector
pron. gen.
pron. gen.
pron. gen.
instantaneu, adj., pl. instantanei, f.
instantanee, pl. instantanee, prun.
-ne-e (nu: -ne-ie)
instantaneu, SUb,'it., pl. instantanee,
pran. -ne-e (nu: -ne-ie)
instaurare, prun. -sta-u-
prun. gen.
prun. gen.
instinctUiil, pron. -tu-al
instituf, ind. prez. 1 ,\'g. instftui, 3 ,<;g.
pl. instftuie
institlt, pl. institute
institut6r
pron. gen.
instructaj
instructor
pron. gen.
pron.
instruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
instruiesc; con}.
insuficient, pron. -ci-ent
pron. gen.
insulta, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
pron. gen,
pron.
integrat6r, pl. integratoare
intelectual, pron. -tu-al
intelectualitate, pron. -tll-a-

inteligfbil
intemperfe, gen. intemperfei
intendent

pron. gen.
pron.
pron.
intenlliat,pron. -li-at
interalitral
interconexiune, pron. -xi-lI-
pron. gen.
interes, pl. interese
interi6r, pron. -ri-or
gen.
intermediar, pron. -di -ar
intermediu, pron. -dlll
intermezzo, pron.
intermini steri al , pron. -ri-al
pron.
pron.
interoga, ind. prez. 3 sg. pl. intero-

interogat6riu, pron. -rIu
pron. gen. inter-

pron. gen. interpo-

interregn, pl. internSgnuri
gen.
pron.
interval, pl. intervale
intervenf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
intervfn; con}.
pron. gen. inter-

pron.
pron.
intervieva, pron. -vi-c-va
intervfu, pl. interviuri
intim intfm
intitula, ind. prez. 3 sg. pl.
179

intona
pron. gen.
pron. gen. intoxi-

intra
intramuscular, pron. sc
intransigent

intranzitfv
intrepfd
pl. intrigi
intrinsec, f.
introduce
gen.
intruziune (Mineral.), pron. -zi-lI-
intuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. intuiesc;
con}. ger. intufnd
intuitfv,pron. -tu-i-
pron. gen.
inuman
inunda, ind. prez. 3 .<;g. pl.
pron. gen.
invariabil, pron. -ri-a-
invazie, pron. -zi-e; gen. invaziei
inventa, ind. prez. 3 sg. pl.

inventar
inventaria, pron. -ri-a; ind. prez. 3.<;g.
pl. 1 pl. inven-
tariem, pron. -ri-em; ger. inventa-
rifnd
pron. gen.
mvers
inversiune, pron. -si-u-
investi (Eeon.)
pron. gen. inves-

pron. gen.
inveterat "nvechit'
invidia, pron. -di-a; ind. prez. 3 ,"g.
pl. J pl. invidiem, pron.
-di-em; ger. invidifnd
invidi6s, pron. -di -os
invioIabil, pron. -vi-o-
pron. gen.
invoca, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
con}. invoce
pron. gen.
pron. gen.
gen.
io-
i6n (Fiz.), pron. i-on
ionian "din Ionia", pron. i-o-ni-an
i6nic (Fiz.), pron. i-o-
i6nic "din Ionia", pron. i-o-
ionizare,pron. i-o-
ionosfem, pron. i-o-
iod iot (i consonantic; 1 ,<;il.)
iotacfsm, pron. io-

ipocrft
ipohondrfe, gen. ipohondrfei
ipoh6ndru

ipoteca, ind. prez. 3 ,<;g. pl. ipote-ipotetic

fpsos
ircid.ia,pron. -di-a; ind. prez. 3 sg. pl.
ger. iradifnd; part. iradiat,
pron. -di-at
pron. gen.
iradiere, pron. -di-e-
irdscfbil, pron. sci
pron.
pron. -0-
ireal, pron. -re-al
irealizabil, pron. -re-a-
ireconciliabil, pron. -li-a-
ircdent
iredentism
iremediabil, pron. -di-a-

irezistfbil
irfdiu, pron. -dlU
iriga, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
pron. gen.
fris (Anat.), pl. frisuri
fris "stnjenel", pl.
gen.
pron. gen.
irlandez, pl. irlandezi
irm6s, pl. irmoc.tse
in1pe
pron. gen.
ischi6n (Anat.), pron. -ehi-on
islamfsm
islandez, pl. islandezi
is6n
isoscel, pron. sce
con).
180
pl.
isterie, gen. isterfei
ist6rie, gen. istoriei
pron. -ri-oa-
istoriogn1f, pron. -ri-o-
istoriograffe, pron. -ri-o-; gen. isto-
riografiei
istorism
istroromn
pl. lfce
italian, pron. -li-an
italienfsm, pron. -li-e-
itinerar
pl.
iugru-
iugoslav
iulie, pron. -li-e
iuncher
iunie,pron. -ni-e


fvru-, pl.
iv6riu, pron. -rtu


pl. izbanzi
izbndf

izbf
izbucnf
izbutf
izgonf
pl. izlazuri

izmenft


izocr6n

pron. gen.
izom6r
izom6rf
181
izomorffsm

izot6p
izotr6p
izv6d
izv6r
izvorf, ind. prez. 3 pl. izvorftsc,
imperf. izvora; perf. 8. 3 ,"g. izvor,
3 pl. conj. ger.
izvorand; part. izvorat
"
1 cit. (din i)
imbarca, ind. prez. 3 8g. pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl.
imbmera, ind. prez. 3 ,"g. pl.
conj. mbaiere
imbmsmna
imbcsf

imbia, ind. prez. 1 ,"g. mbfi, 3 8g. pl.
mbfe; ger. mbifnd
imbiba, ind. prez. 3 ''''g. pl.
imbiet6r, pron. -bi -e-
imbina
pl.
imblnzf
imbobocf

imboldf (dar: imbold)


gen.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.

pl.
imbrncf, conj.
imbrobodf
imbuca

mbuiba
mbujora

mbulzf
mbuna, ind. prez. 3 sg. -:;i pl. mbu-


mburghezf
mpacheta
ind. prez. 2 sg. mpaci; con).
mpace
ind. prez. 1 sg. 3 pl.

pron. -ciu-i-

ind. prez. 3 ,"g. pl.
1 pl. ger.
gen.

ind. prez. 1 sg. 3 pl. mpart;
con}. ger.


ind. prez. 1 sg. 3 pl.

pron.
mpnzf

mperechea, ind. prez. 3 ,"g. pl.
1 pl. mperechem:
ger. mperechfnd

mpiedica,pron. -pie-di-
mpietrf, pron. -pie-
lmpila, ind. prez. 3 ,"g. pl.
mpfnge
mplnta
mpleti
mpleticf
mplinf
mpodobf

mpotmolf
mpotrfva, prep.

pron. -ti-a; ind. prez. ,1 sg.
3 .'Og. pl.
pron. -ti-e, J pl. ger.

mprejmuf, ind. prcz. 1 sg. 3 pl.
mprejmlliesc;
mprejur, adv.
mprejurul, prep.
mpresura, ind. prez. 1 .'Og. mpres6r,
3 ,<;g. pl. con}.
mpresoare
mpreuna, ind. prcz. 3 sg. pl.
con).
mpreunezc mpreune

mpricinat
mprietenf
pron. -pri-e-
mpuia, ind. prez. 3 .'Og. pl.
1 pl. mplliem; ger. mpund

mputemicf

nadIns
n
nafnte, adv.
nafntea, prep.

nalt
nap6i, adv.
nap6ia, prep.
182
napoia, ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. napoiem; ger.
napofnd

ind. prez. J sg. 3 ,<;g.
pl. con}.

con}.

n
adv.
prep.
ncadra
ncaier, v.
ncaItea ,5i ncaIte
ncapsula
ncartiruf, ind. prez. J sg. 3 pl.
ncartiruiesc; con}.
ncalia
ind. prez. J sg. ncaier, 3 "i!,
pl.

gen.


ind. prez. 1 ,"'g.. 3 pl. ncap,
2 .'ig. ncapi


ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.

pl.

nclcf, con}.
ncrduf, ind. prez. J sg. 3 pl.
ncrduiesc; con}.
n ct (n ct ti mp)
nct (att de mult -) de"
ncercuf, ind. prez. J ,<;g. 3 pl.
nCerClliesc; con}.
ncetini, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
ncetinesc
nchega, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
ncheia, ind. prez. 1 ,<;g. nchei, 3 sg.
pl. ncheie, J pl. ncheiem; ger.
nchefnd

nchfde, ind. prez. I ,'tg. 3 pl. nchfd;
con}.
nchipuf, ind. prez. 3 sg. pl.
nchfpuie
nchiria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. nchiriem,pron.
-ri-em; ger. nchiriind
nchiriere, pron. -ri-e-
nchista
pl.
ncleia, ind. prez. 3 ,'tg. pl.
I pl. ncleiem; ger. nclefnd
ncleiere
nclina, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
pron. -e; gen.
ncoace
nc610
ncondeia, ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. ncondeiem; ger.
ncondefnd
nc6njur
nconjura, ind. prez. 1 sg. nconjur
nconjor
ncontinuu, pron. -nu-u
ncorpora

ncotro
ncovoia, ind. prez. 1 sg. ncovoi, 3 .'tg.
pl. ncovoaie, J pl. ncovoiem;
ger. ncovofnd
ncrncena, ind. prez. 3 .... g. pl.

ncrede, ind. prez. J sg. 3 pl. ncred;
con}.
183
ncrengl1t11rl1
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.

pl.
ncuia, ind. prez. J sg. ncui, 3 ,<;g. pl.
ncuie, J pl. ncuiem
ncuiba, ind. prez. 3 ,<;!.!. pl.

ncuietoare
ncumeta, ind. prcz. 3 sg. pl.


ncununa, ind. pra. 3 sg. pl.

ncuraja, ind. prcz. I pl. ncurajim;
ger. ncuraj:1nd


ndatora

ndeajuns
ndeaproape
ndemnatic
ndemna, ind. prcz. 3 sg. pl.

pron. -de-ob-
ndeosebi, pron. -de-o-
ndiguf, ind. prez. J sg. 3 pl.
ndiguiesc
ndof "a dubla", refl. ,,<1 avea o
ind. prez. I sg. 3 pl.
ndoiesc: con).
ndoI "a ncovoia", ind. prez. J sg.
nd6i, 3 sg. pl. ndoaie
pl. ndoieli
ndoielnic
pron. -do-i-
ndolia, pron. -Ii-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. ndoliem, pron.
-li-em; ger. ndolifnd


ndrituf, ind. prez. J sg. 3 pl.
ndrituiesc
ind. prez. 3 ,<;g. pl.
J pl. ger.


nec, pl. necuri
neca
nec
ind. prcz. J sg. 3 pl.
con).
ind, prcz. J sg. 3 sg. pl.
1 pl. ger.
ind. prez. J sg.
ind. prez. 3 ,<;g. pl.
J pl. ger.

pl.
nfeuda, pron. -fe-u-
nfia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. nfiem, pron. -fi-em;
ger. nfiind
nfiera,pron. -fie-
nfierbnta
nfiere, prun. -fi-e-
pron. -fi-in-
nfiora, pron. -fi-o-; ind. prez. 1 ,<;g.
nfior, 3 sg. pl.
-fi-o-
nfiripa, ind. prez. 1 sg. nfiripez
nfirfp
nfoia, ind. prez. 1 ,<;g. nf6i nfoiez,
3 ,<;g. pl. nfoaie 1 pl.
nfoiem; ger. nfofnd
nfoiere
ind. prez. 3 ,"'g. pl.
1 pl. ger.


184

nfrupta, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
nfuleca, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
nfunda, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
nfuria, pron. -ri-a; ind. prez. l sg.
nfurii, l pl. nfuriern, pron. -ri-em:
ger. nfurifnd
ind. prez. I sg. ngiidui, 3 sg.
pl. ngftduie
pl.
prun. ind. prez. J sg.
ngftirn, 3 sg. pl. con}.
ngairne
ind. prez. 3 sg.
ngramfa, ind. prez. 3 ,'g. pl.

ngenunchea, ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ngenun-
chem; ger. ngenllnchfnd
nghesuf, ind. prcz. J sg. nghesui,
3 sg. pl. nghesuie
pl. nghesuieli
ind. prcz. 3 sg. pl.
pl.
nghioldf
ind. prcz. I sg. 3 pl. nghft;
con}.
ind. prez. I sg. 2 sg.
3 sg. pl. I pl.
con}. ger.

pl.
ind. prez. 3 ,<;g. pl.
I pl. ger.

ngreuia, pron. -gre-u-; ind. prez. 3 sg.
pl. ger. ngreufnd
ngrijf, con}.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. con}. ger.

185
pl.
pran. -
ind. prcz. l sg. nharn
nhuma
njgheba, ind. prcz. 3 sg. pl.


njunghia, pron. -ghi-a; ind. prez. J sg.
njunghii, I pl. njunghiern, pron.
-ghi-em; ger. njunghifnd
njunghieturn, pran. -ghi-e-

ind. prcz. J ,"g. 3 sg.
pl.
n
nlesru
nlocuf, ind. prez. J sg. 3 pl. nlo-
cuiesc; con}.
nmagazina
ind. prez. 3 ,<;g. pl.
I pl.
chem; ger.


nmna
nmift
nmiresmat
pron. -di-a; ind. prc/,. 3 sg.
pl. ger.
nmonnnta
nmugurfnnebunf
nnegri
nnegura
nnobila
nnoda
nnof, ind. prez. l sg. 3 pl. nnoiesc;
con}.
nnopta
nnom
nnorof
n6t
nota

n preajma
nrl1f, ind. prez. 1 ,o;g. 3 pl.
pron.
conj.

con).

(f. sg.)
nscena, pron. sce
nscrie, ind. prez. 1 pl. nscrfem, 2 pl.
ger. nscrifnd
nsemn
nsemna, ind. prez. 3 .'g. pl.

nsenina, ind. prez. 3 sg.
ind. prez. 3 sg. pl. inse
l pl. ger. nse-

n
nspwmnta, ind. prez. l ,'g.
mant, 3 ,o;g. pl.
fnspre
nstrwna
.
lllSUITIl
(m. sg.)
ind. prez. 3 sg. pl.


pron. ind. prez. 3 ,o;g.
pl. pron. ger.
pron. -und
ind. prez. J ,'1;.
ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.

ind. prez. 3 sg. pl.

ntl1r.ta, ind. prez. 1 sg.
nti in var. nume: volumul nti,
partea nti; dar: ntiul volum,
ntia parte)
ntietate
ntmpina, ind. prez. 3 .o;g. pl.

ntrzia, pron. -zi-a; ind. prez. l ,o;g.
ntarzii, 1 pl. ntrziem, pron.
-zi-em; ger. ntrzifnd
ntrziere, pron. -zi-e-
ntemeia, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ntemeiem; ger.
ntemefnd
ntemeiere
ntemeiet6r
ntinde, ind. prez. 1 .',&. 3 pl. ntfnd;
con).
ntineri
nt6cmai
ntortocheat
ntortochere
ntotdeauna
con).
ntr -adev iir
ntr-adIns
ntr'djutorare
ntr'Mipat
ntredeschfde
fntre timp
ntref, ind. prez. 1 sg. 3 pl. ntrciesc;
conj.
ntrema, ind. prez. 3 ,',g. pl. ntre-

ntrepiitrUnde
ntreprinde
ntreprindere
ntretWa, ind. prez. 3 sg. pl. ntreruie,
l pl. ger.
]86

ind. prez. l sg. 3 pl.
con).
ntrevedere
ntrista
intr-o
ntroienC, ind. prez. 3 . .;g.
ntrona
intru
ntruct "deoarece"
intru ct "n n care"
ntructva
intru t6tul
intr-un
ntn1na "mereu"
ntuneric
ind. prez. l . .;g.


ind. prez. 3 sg. pl.

con).
ind. prez. l sg. 3 . .;g.
pl. nvdluie
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.


nvrsta
invrtC, ind. prez. 1 . .;g. 3 pl.
nvrtesc nvart
ind. prez. 3 . .;g. pl.
l pl. ger.

nvechf,
invederat "vizibil"
invelf
pl.
nvelitoare, pl. nvelitari

nvestf"a acorda un drept"
nvestitUd
ind. prez. 3 sg. pl.

nvia,pron. -vi-a; ind. prez. 3 .'ig. pl.
nvie; ger. nviind
inviere, pron. -vi-e-
nviforat
invinuC, ind. prez. l .'ig. 3 pl.
nvinuiesc; con).
inviora, pron. -vi-o-
nvoC, ind. prez. l sg. 3 pl. nvoiesc;
con).
pl. nvoicli
nv6lt, f.
n zadar


nzestra
J,cit.je
jab6u, pl. jabauri
jac (Telef.)

pl. jachete
jad
jaf
jaguar,pron. -guar
pl. jalbe
jale
jaluzea, pl. jaluzele
pron. ja-mai-
pron. -bi-e-; pl. jambiere
jamb6n, pl. jamboane
jandarm, pl. jandarmi
jandannerie, gen. jandarmeriei
(auto)
japonez, pl. japonezi
jar
pron. -ni-e-
187
jarg6n, pl. jargmine
jartiern, pron. -ti-e-
jasp
jaz, pron. jaz


ind. pro. I ,.;g.. 3


jefuf, ind. prcz. I sg.. 3 pl. jefuiesc;
conj.
jeg
jelanie, pron. -ni-e; gcn. jelar.iei
jeIeu, pl. jeleuri
jelf
jeluf, ind. prcz. 1 sg. 3 pl. jcluiesc:

jerseu, pl. jcrseuri jersee
pl. jertfe
jertff
jgheab, pl. jghcburi
jicl6r, pl. jicloare
pron. -ni-e; gcn. jigftniei, pl.
jigrmii

jignf
jig6die, pron. -di-e; g.cn.jig6dici
jOav
pl. jilctci

jinduf, ind. prez. l ."g. 3 pl.
jinduiesc; con).

jintuf, ind. prez. l .'g. 3 pl.jintuicsc;


jir
jirebie, pIOn. -bi-e; gen. jircbiei

jftie,pron. -ti-e; gen.jftiei
jitnicer

pron.
pl. jivfne
jivraj
pl. jnepeni
pl.
pl.
pl. joarde
joben, pl. jobcnuri
jocheu, pron. jo-cheu
joi, arC. joia

joimfr (2 sil.)
pl. jonci
prun.
jongler
jonglerie, gen. jonglerfei
jos
j6snic
joule, prun. glul jul
jovial, prun. -vi-al
jubileu, pl. jubilee, pron. -le-e (nu:
-Ie-ic)
jubiliar, pron. -Ii-ar
gen.
-ri-oa-
pl. r pl.

jude
judeca
pl.
pl.
judiciar, pron. -ci-ar
judici6s, pron. -ci-os
jugastru, pl.
juisa, pron. jll-i-
jujeu, pl. jlljeie
jumard, pl. jumftri

jumulf, ind. prcz. 1 sg. 3 pl.jumlllesc
pl. junci
188

junghi (1 sil.), pl. junghiuri
junghia, pron. -ghi-a; ind. prez. 1 sg.
junghii, I pl. junghiem, pron.
-ghi-em; ger. junghiind
pron. -ghi-e-
(2 .'IiI.)
juni6r (Sport),pron. -ni-or
pron. hun-
jupn

jupuf, ind. prez. 1 sg. jllpoi, 3 sg. pl.
jupoie; ger.jupllind

jupufre

pl.
jurisconsult

pron. -0-
juriu, pron. -rlU
jurnal, pl. jllrnlc
juruf, ind. prez. I sg. 3 pl.juruicsc

justifica, ind. prez. 3 sg. pl.
prun.
pron. gen.
pl.
juvenfl
!;ii pron. j,
-ni-a- -ne-a-
pron. j, gen. juxta-

juxtapune, pron. j
juxtapus, pron. j
pron. j
K,cit.ca
kakf
kaIiu,pron. -nu
189
kantian, pron. -ti-an
kantianfsm, pron. -ti-a-
kieselgur, pron. chiz
kilocalorfe, gen. kilocaloriei
kilogram
kilogrammetru
kilolftru
kilometraj
kilometru, pl. kilometri
kilowatt, pl.

kript6n
L, cit. le (n simboluri el)
pl. hibe
labiaI, pron. -bi-al
labiat, pron. -bi-at
labfl
labiodental, pron. -bi-o-
labiovelar, pron. -bi-o-
labirfnt, pl.labirfnturi
laborat6r, pl. laborato:ire
labori6s, pron. -ri-os
pl.
pl. l:krimi
lacrimogen
lactee,pron. -te-e (nil: -te-ie)

lacustru, pl.
pl.lagune
lai, adj.. f. hiie
laic, pron. la-ic
laiciza, pron.la-i-
laitmotiv, pron. lait-mo-; pl. lait-
motive
lama (preot budist)
pl. lme
lamelibranhiat, pron. -hi-at
pron.
lamin6r, pl.laminoare
lampagfu, pl. lampagfi
pl. Iampasuri
himpii, pl. (1 sil.)
lampi6n,pron. -pi-on
lancasterian, pron. -ri-an
lance, pl. (J . .;il.)
lanceohit, pron. -ce-o-
lantemii, pl. lanterne
laohiltii
laoparte
lapislazt11i (5 si\.)

lapsus, pl. lapsllsuri
larghetto (Muz.)

larga (Muz.)
lari, numai pl. (1 .,il.)
laringaI
laringe
laringian, pron. -gi-an
laringosc6p, pl. laringoscoape
lascfv
pl. t: pl.
latifundiar, pron. -di-ar
latift1ndiu, pron. -dT u
lMum, art.latura; pl. laturi
laureat, pron.la-ll-re-at
lavab6u
lavaliem, pron. -li-e-
lavandi1, pl.lavande
pl.
lavoar, pron.la-voar
lazaret,pl.lazarete

liicrima, ind. prez. 3 . .;g. pl.

H1crimioam, pron.
Ulcul, ind. prez. J sg. 3 pl.

li1ct1stii, pl.

ind. prez. l .'ig. 3

lrucer, pron. liivicer
li1mie
li1mpa5, pl.
H1ncier, pron. -c i -er
ind. prcz. l .'ig. 3 pl.

U1sa, ind. prez. J ."g. las, 2 sg.
conj.lase
pl. pl.
pl.

liitura5, pl. f. pl.

liitUri, nllmui pl.
liiuda,
pron.
IMntric,

IMtii, pl.
pron.
,,1naoiJor"
lnii,gen. Hlnii,pl.linuri de

lncezeaIii
lngoare, v.lingoare
lem, pl. lefuri
leagi1n, pl.
leah "polonez",
leal, pron.lc-al
lec1ndru, pron. le-an-
v.

pl. Iese

pl. lebede


pron. gen.
190
lecuI, ind. prez. 1 sg. 3 pl. lecuiesc;

lefegIu, pl. Icfegfi
lefterie, gen.leftcrfci
pron. gen.
pl.
ind. prez. 1
2 sg. legcni, 3 sg. pl.
conj.legene
leghe, pl. leghc
pron. gen.
legitim
pron.
legiuf, ind. prez. l ... g. 3 pl.legiuicsc;
conj.
pl. legume
lehamite
leIt, pron.le-it
lejer
lenaj, pl.lenajuri
pl. f pl.

lenjerie (nu: lingerie), gen.lenjerfei
lenjuri, numai pl.
lento
pron. -oai-

leonfn, pron.le-o-
leopard, pron.lc-o-; pl.leoparzi
leorcM, pron.leor-; ind. prez. J sg.
3 pl. conj.
.'fi
leorpM,pron.leor-
ind. prez. 1 ... g. 3 sg.
pl. conj.lepede
leprozerie, gen.leprozerfei
lesne
pl.
ind. prez. 1 3 ... g. pl.


191


leucemfe, pron.le-lI-; gen. leucemei
leucocftli, pron. le-u-
leuc6m, pron.le-u-
leucoree, pron.le-lI-, -re-e (nu: -rc-ie)
pron. le-lI-:
pron.
leva pl. lcve

lexic6n, pl.lcxicoane
leziune, pron. -zi-lI-
lezmaiestate
pron.li-a-
liant, pron.li-ant
pron.
libeluH1,pl.libelule
liberalfsm
lfber arbftru
Ifber-cugetlit6r,
lfber-profesionfst, pron. -si-o-; pl.

lfber schimbfsm
libertinaj
libret, pl. librete
lfcru-
ind. prez. 3
licean, pron. -cc-an
pron. ind. prez. 3 ... g.
1

liceu, pl. licee, pron. -cc-e (nu: -ce-ie)
lichefia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 .... g.
ger.lichefifnd
lichen, pl. licheni
lichId, pl. lichfde
lichi6r, pron.li-chior; pl.lichi6ruri

licurici
lider (nu: kader)
lied, pron. lid
ligament, pl. ligamente
lighean, pron. -ghean; pl. lighene
pron. -ghi-oa-; pl.lighioane
lihnft
liliac, pmn. -Ii-ac; pl. lilieci
liliacee,pron. -li-a-ce-e (nu: -ce-ie)
liliachfu, pron. -Ii -a-
liman, pl. limanuri
limbaj, pl. limbaje

pl. Ifmfe
pl.l!monadc
limonagiu, pl. limonagfi
pl.
pl. limuzine

lineal,pron. -ne-al
linear (.,rectiliniu", Mat.),pmn. -ne-ar
linearitate, pron. -ne-a-
Hnge-blfde
lingoare Iji lngoare
lingual, pron. lin-gual
Hngurn, pl. linguri
lingur6i, pl. linguroaie


lingvfst
gen. lingvisticii
liniar "din linii", pron. -ni-ar
linioarn, pron. -ni-O<l-
-ni-u-
linoIeum
linotip, pl. linotipuri
ind. prez. 3 .'ig.

Hnte, gen. lfntei
pl.
pron. -nu
linx, pl.
pron. li -0-
ind. prez. I .'ig. 3 sg. pl.

lipfci
lipfe
lipitoare (Zool.), pl. lipit6ri
lipovean
pl. lfpsuri
lipsf,
lirism
pl.
literal "cuvnt cu cuvnt"
literar
lftern, pl. lftere; art. lfterele
<Med.), pmn. -ti-a-
pron. -ti -e-
litigi6s, pron. -gi-os
litigiu, prol1. -glu; pl.litfgii
lftiu, pmn. -tIu
litografia,pron. -fi-a; ind. prez. 3 .'ig.
pl. 1 pl. litografiem,
pron. -fi-em; ger. litografiind
litoral, pl. litoraluri
lftru, pl.lftri
liturghfe, gen.liturghici
pl. livezi
livresc, f.
livret, pl. livrete
lizfbil
liziern, pron. -zi-e-
local, .mbst., pl. locluri
Iji pl. locante
locande
pl.
pron. gen.
locomobfl
locomot6r

locotenent
Iji
pron.
locuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. locuiesc;

locuit6r
192
pron.
locvoce, adj. invar.
16den
loess, pron.
logarftm, pl. logarftmi
16gidi, gen. logicii
logician, pron. -ci-an

logoree,pron. -re-e (nu: re-ic)
16gos, pl. l6gosuri
loial, pron. lo-ial
16itrll, pron.
pl. loji
lonjeron, pl. lonjermlne
pron.
lomi6n, pron.lor-nion
pl.lotci
loterie, gen. loterfei
16to
pron.
pl. lozfnci (2 sil.)
lua, pron. lu-a; ind. prez. J sg. 3 pl.
iau, 2 sg. iei, 3 .5g. ia, J pl.
pron. m.m.c.perf. luasem,
pron.lu-a-; con}. ia; imper. ia; ger.
luand; part. luat
Im1re-amfnte, pron.lu-a-

librifiant, pron. -fi-ant
luceatm', pron. -cea-; pl. luceferi

lucf, con}.
luci6s, pron. -ci os
luciu, pron. -clU
lucra, ind. prez. 1 lucrez; con}.
lucreze
lugojeana (dans)
h1jer, pl. lujeri
lulea
lumnare
lumen
193
lumina, ind. prez. 3 sg. pl.

pl.lumfni
pl.
luminescent, pron. sce
pron. sce


luminozitate
lumpenproletariat, pron. -ri-at
lunatic
lunea, v. luni
luneca, ind. prcz. 3 .'ig. pl.luni, art.lunea
luntre, pl. luntre
luping (nu: looping)
lustragfu, pl.lustragfi
lustrfn
lustru
lustruf, ind. prez. J sg. 3 pl. lus-
truiesc; con}.

lutercmfsm
pron. -tIU
lutru
lux (Fiz.), pl.
pron.
luxuriant, pron. -ri-ant
M, cit. me (n simboluri, abrevieri

macadcim, pl. macadamuri
macagfu, pl. macagfi
macaragfu, pl. macaragfi
macat, pl. macaturi
macaz, pl. macazuri
macedoromn
pron. pen.
machia, pron. -ehi-a: intf. prez. 3 .<;g.
pl. l pl. machicrn, prun.
-chi-em: per. machifnd
machiaj, pron. -chi-aj: pl. machiaje
machiavelic, prun. -ehi-a-
machior, pron. -ehi-or
macrobi6tic, pron. -bi-o-
macroc6sm
madipol6n
madrep6r, pl. madrepori
madrigal, pl. madrigjle madrigaluri
maestrd, pron. ma-cs-
maestru, pron. ma-es-: pl.
magazimij
magaziner
pl.
maghiar
maghinln
magician, pron. -ci-an
magiun
magnet, pl.
magnetfsm
magnetft
magnet6u
magnczft
magneziu, pron. -ZIU
magn6!ie, pron. mag-no-li-c; gell.
magn6lici
mahala, pl. mahalale
maharajah
mahomedan
mai (luna); dar: I Mai
maia, pl. maic!c
maidan, pron. mai-dan: pl. maidane
mai demult
mai de mult ,.de mai mult timp"
maiestate
maiestu6s, pron. rna-ies-tu-os
mai-marele

pron. ma-io-
maiou, pron. ma-iou
maistru, pron. mais-tru; pl.
pl.

majord6m

malac6f, pl. malaeoMc malae6furi
malal-tft
malaiez
malaric,pron. -ri-e; gen. mahirici
malax6r. pl. malaxoarc

maleabil, pron. -le-a-
malignitate, pron. -lig-ni-
prun.
pron.

malvacee, prun. -cc-c (nu: -ce-ic); pl.
malvacce
mamifer
pl. mancc
manciurian, pron. -ciu-ri-an(Bot.), pl. mandragore
manechfn, pl. manechfne
manej, pl. manejuri
mangaI, (vase) pl. mangaluri
manganft, pl.
maniac, pron. -ni-ac
prun. -chiu-
manierat,pron. -ni-c-
pran. -ni-c-
manifest, pl. manifeste
194
manifesta, ind. prez. 3 sg. pl.
(la
manifesta, ind. prcz. 3 sg. pl.

pron. gen. mani-

manfla
mani6c,pron. -ni-oc
manometru, pl. manometrc
mansw-cU1, pl. mansarde
pl.
pl. man:jOane
pl. mantale
mantie, pron. -ti-e; gen. mantiei
mant6u, pl. mantollri
manual,pron. -nu-al; pl. manuale
manufactUrn, pl. manufacturi
manufacturier, pron. -ri-er
manuscris, pl. manuscrfse
mapam6nd, pl. mapamonduri
pl. mape
pl. marame

marasm
marat6n
marca, ind. prez. 3 .'ig. pl.
marcaj, pl. marcaje
marcasft
pl.
marchfz, pl. marchfzi
marchizet
pl. marcotaje
mw-e, adj., gen. f. marii; pl. m. f.
mari
mw-e-Iogot1t
mw-e-v6rnic
maree, pron. -re-e (nu: -re-ie); pl.
maree
mart11,gen. mrlrfii;pl. mrlrfuri
(t1oare)
marginalia,pron. -li-a
margine, art. marginea; pl. margini
-ri-o-
marftim

195
marmoraj, pl. marmoraje
marmorean, pron. -re-an
mru-murn, pl. marmllri
mar6
marochfn
marochinWie, gen.
marsupial,pron. -pi-al; pl. marsupiali
pl.
mru-tie, pron. -ti-e; dar: X Martie
pl. martingale
martiraj, pl. martinije
mw-ror
(la jocul de table)
art.
pron.
marxfsm-Ieninfsm
masaj, pl. masaje
(de oameni), pl. mase
masca, ind. prez. 3 sg. pl. mas-

pl. mascanide
mascul

masfv, subst., pl. masIve
maslu, pl. masluri !;Oi mas le
mas6r
gen.
pron. -to-i-
pron. gen.
gen.
pl.

!;Oi
pl. matahale
pl.
pl. matematici
matematician, pron. -ci-an
material, sub.'it., pron. -ri-al; pl. mate-
riale
materialfsm,pron. -ri-a-
materializa, pron. -ri-a-
materie, pron. -ri-c: gen. materiei
matineu (spectacol), pl. matinee, pron.
-nc-c (nu: -nc-ic)
matisa
matostat, pl. mato .... lte
matriarhat, pron. -tri-ar-
matrice (l\lat.). pl. matrice
matrice "utcr"
pl. matrColc
matrimonfal, pron. -ni-al

matr6z, pl. matrOzi
matur, f.
pron. gen.
frf pte


maur, pron. mu-ur; f. mauru
mausoleu, pron. ma-u-; pl. mausolcc,
pron. -Ic-c (nu: -Ic-ie)
maxim, sub ... t.
maximum, adv.
mazagran, pl. muzu-
grne
numai sg.: ,!;!cn.
mazll
pl. mazurci


ind. prcz. 3 sg. pl.
pron. pl.

pron. -ce41-; pl.
pl.
pl.
pl.
pl. muciuci

pl.
gen. miduvei


pl. mdguri
mruesm,: pmn. gen.
trei
pron.
pl. f. pl.
muiestrc

ru


!;ii

v. mfmca
(2 sil.), pl.
pl.
gen.

pl. ni
pl.

pl.
!)'i

pl.
pl. f.
pl.
ind. prez. J ,'1g. 3 pl.

Tlumai pl.

(3, ... i1.)

ind. prcz. J sg. 3 pl.
con}. ger.

196
ind. prcz. l sg.
pron. -ni-c; gen. pl.

gen. (sorturi) pl.

mitud, pl. mituri
pl.
pl.

mi, v. mnca
mSie, \1. m[mea
mSine, pron. mfli-ne
mna, ind. prez. 3 .'ig. pl. con).
mine
pl. mini
v.
pl.
mnca, ind. prez. 3 .'ig. pl.
l pl. mndm; ger. mfindnd
gen. i
mndru, pl. mindri
mnea, nd. prc/. l .'ig. m[li ::.'i mn;
conj. miie

mngia, pron. -g[l-ia; ind. prC7. I .'ig.
mingfli, 3 ,'ig. pl. mngie,pron.
-g-ic; ger. m[mgfnd
mngiere
mnia, pron. -ni-a; ind. prez. ISi!.
minii

mnjf, conj.
mnji, v. mnz
mntui, ind. prcz. I ,"-g. mntui, 3 .'ig.
pl. mintuie

mnuf, ind. prcz. l .'ig. 3 pl. mnu-
iesc; conj.
mnz, pl. mnji
mraf, ind. prez. 3 sg. pl. mirie

197
gen.
pl.

ind. prez. l ,'ig. 3 pl.


meandru, pron. mc-an-; pl. meandre
meat (Anat.), pron. me-at; pl. mcturi
gen. mecanic i i
mecanicfsm
mecanfsm, pl. mecanisme
meci (J sil.) (nu: match)
medIie, pron. -li-e; gen. mcdliei
medali6n,pron. -li-on
medial, pmn. -eli-al
median, pron. -eli-an
(Muz.),pron. -di-an-
mediat6r, pron. -di-a-

medicament, pl. medicamente
gen.
medico-farmaceutic
medico-legaJ
medico-militir
mcdico-sanitar
medico-veterinar
medie, pron. -di-c; gen. medici
medieval, pIOn. -di-e-
mediocru, pron. -di-o-; f.
meditat6r
pron. gen.
mediteranean, pron. -ne-an
mediu, pron. -diu
megalft, pl.
megalomanfe, gen. megalomaniei
megateriu, pron, -rIu
pron. pl.
meglenoromSn
mei
melanc6lic
melancolfc, gen. mclancolci
mele meleu (Sport)
melesteu, pl. melesteie

melodfe, gen. melodfei
melodi6s, pron. -di-os
mel6n, pl. meloane
melopee, pron. -pe-e (nu: -pe-ie); pl.
melopei
membru, pl. membre (ale corpului)
membru, pl. membri, art. membrii
(persoane)
memon1ndum
memorial, pron. -ri-al; pl. memoriale
mem6rie, pron. -ri-e; gen. memoriei
mem6riu, pron. -riu
memij, pl. menajuri
menaja, ind. prez. 3 sg. pl. mena-
J pl. menajftm; ger. mcna-
jtlnd
menajare, pl. menajftri
menajerfe, gen. mena jerfei
pl. menghine
menhfr, pl. menhfre
meningian, pron. -gi-an

menfu, pl. menfuri
mensual, pron. -su-al

mentor
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
pron.
pron.
menuet, pron. -nu-et (nu: -nu-iet); pl.
menuete
mercantilfsm
mercurial, pron. -ri-al
merge, ind. prez. 1 pl. mergem; con).

meridian,pron. -di-an; pl. meridiane
meridional, pron. -di-o-
198
merin6s, adj. invar.
merita, ind. prez. 3 .<;g. pl.
merit6riu, pron. -riu
meritu6s, pron. -tu-os
mesager
mesagerfe, gen. mesageriei
mesaj, pl. mesaje
mesean
pron.
Mesfa
mesianic, pron. -si-a-
mesteadln, pl. mesteceni
mesteca
pl.
pl.
pl.

metabolfsm
metacarpian, pron. -pi-an
metafizician, pron. -ci-an

metal, pl. metale
metalofd, pl. metalofzi


metazoar, pron. -zo-ar
pl. metehne

mete6r,pron. -te-or
meteorft, pron. -te-o-
meteorologfe, pron. -te-o-; gen. mete-
orologIei
meterez, pl. metereze
metflic
metfs
met6c, pl. metocuri metoace

metodfsm
metraj, pl. metraje
metron6m, pl. metronoame

metr6u
meu (nu: mieu)
pron. -li-an-
mezanfn, pl. mezanfne
mereI, pl. mezeluri
mezenter (Anat.)
mezacarp
mezoderm, pl. mezoderme
mezoz6ic, pron. -zo-ic
mezzo-f6rte, pron.
pron. me-
pron. mi-as-
v. mieuna


mica5fst, pl.
(Mineral.), gen. mfcii
mic-burghez, pl. mic-burghezi, f.
pl. mic-burgheze
miciurinfsm
microbian, pron. -bi-an
microbiol6g, pron. -bi-o-
microbiologfe, pron. -bi-o-
microc6sm
microfilm, pl. microfflme
microf6n, pl. microfoane
microfotoradiograffe, gen. micro-
fotoradiograffei
microlft, pl. microlfte
micrometru (instmment), pl. microme-
tre
microorganfsm
microradioscopfe, gen. microrddio-
scopfei
microsc6p, pl. microscO<lpe
microsi6n, pron. -si-on
microzoare, pron. -zo-a-mfdie, pron. -di-e; gen.mfdiei
199
mied (lsiJ.)
miel, pl. miei
(al) mfelea (referitor la 10(0), pron.
mi-e- (de ex. al (o) mielea om)
pron. mi -e-
miercuri, pron. mier-; art. miercurea
miere

mierl6i, pron. mier-loi
mieuna, pron. mie-u-; ind. prez. 3 sg.
pl. pron. mia-u-
miez (J ,.,il.)

migrat6r
pron.
(al) 1 ... lmfilea (referitor la 2000,3000
etc.), pron. mi-i- (de ex. al trei
miilea om)
mijf, conj.
mfjloc miJl6c, pl. mIjloace mijloace
"procedee, resurse, utilaje"
mijl6c, pl. mijl6curi "talii"
pl. f.
pl.
mijlocfu
miIeniu,pron. -nlu
milesian
miliamper,pron. -li-am-
miliard, pron. -li-ard
milionar, pron. -li -0-
militar
militarism
pron.
pron. gen.
miluf, ind. prez. 1 ,"g. 3 pl. miluiesc;
conj. ger. milufnd
mimetism
gen. mfmicii

minaret, pl. minarete
mincin6s
mindfr, pl. mindfre
miner, slIbst.
mineral
minereu, pI. minereuri
mfnge, gen. (unei) mingi (! sil.), pl.
millgi (1 sil.)
miniatural, pron. -ni-a-
miniarurl, prof: -ni-a-
minier, ad)..pron. -ni-cr
mfnim, subst.
mfnimum, adv.
minister
ministerial, pron. -ri-al
mfniu,pron. -n'fu
minotaur,pron. -ta-ur
mintal
mint6s
ind. prez. / ... g. 3 pl. mint;
con).
minuna, ind. prez. 3 sg. pl.
minune
minuscul
minut, pl. minute
minutar
pron.
pron.
mio::lrl,pron. mi-oa-
miocard, pron. mi -0-
pron. mi-o-
miocen,pron. mi-o-
miograf, pron. mi-o-; pl. miografe
mi6p,pron. mi-op
miopfe,pron. mi-o-; gen. miopfei
ind. prez. 1 sg.

mi-o-
ind. prez. 3 sg. pl.
pron. mi -0-
mioz6tis, pron. mi-o-
mira, ind. prez. 1 sg. mir, 3 sg. pl.
con). mire
200
miracol
miraj, pl. mirajc
pl. mirc

mi riametru, pron. -ri-a-
miriap6d,pron. -ri-a-; pl. miriapode
pl.
miroase ,.condimentc', numai pl.
mir6s, pl. mirosuri
mirosf, ind. prez. 1 ... g. miros, 3 sg.
miroase, 3 pl. miros miroase;
con).
mirtacee, pron. -cc-e (nu: -cc-ie)
mimf, ind. prez. J sg. 3 pl. miruiesc;
con).
miscelaneu,pron. sce; pl. miscelanec,
pron. -nc-e (nu: -nc-ie)
misionar, pron. -si-o-
misiune, pron. -si-u-
misogfn
mister, pl. mistere
misteri6s, pron. -ri-os
misticfsm
mistifica, ind. prez. 3 ... g. pl.
pron. gen. misti-

mistrfe, gen. mistrfei
mi stuf, ind. prez. / ... g. mfstui, 3 sg.
pl. mfstuie, pron. -tu-ie
n ier-
bivorc1or"

ind. prez. 3 ... g. pl.
mfting (nu.meeting)
mitologfe, gen. mitologiei
mitralia, pron. -li-a; ind. prez. 3 ... g.
pl. 1 pl. mitraliem,
pron. -li-em; ger. mitralifnd
pron. -li-e-
mitrali6r, pron. -li-or
mituf, ind. prez. 1 ... g. 3 pl. mituiesc
mixt, pl. (1 sil.); f pl.
mIxte
mIzer,ad).
mizerie,pron. -ri-e; gen. mizeriei
pl.
pron. -di-a; ind. prez. l sg.
pron. -di-ez, 3 sg. pl.
ger.
mI pron. -di-e-
pron. -di-os
pl.
pl.
mfJbfl, ad).. pl. mobfli; f. pl.
mobflc
mobfl, .mbst., pl. mobile mobllllri
subst., pl. mobile
mobilir,pron. -li-ar
mobilier, pron. -li-er
ind. prez. 3 sg.

model, pl. modele
modelaj, pl. modehije
moderato (Muz.)
gen.
modernIsm
modest, f.
m6dic "nensemnat"
ind. prez. 3 sg. pl.

gen.
mofluz, pl. mof1uji mof1uzi

mohorf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. moho-
risc; perfs. 3 sg. mohorf, 3 pl.
con). ger.
mohorand; part. mohorat
pron.
molatic
molau, f molftie
m6lcom
moldovean
201
pl. molecule

con).
::. LJn. -ti-e-
ind. prez. 3 sg.

molibden, numai sg.
molfd
m6lie,pron. -li-c; gen. moliei
pl. malime

pl.
momftie
pl. momeli momele, n
expresia: cu cu )

monrh
mondial, pron. -di -al
pl. monede
gen.
monIsm
mon6clu, pl. monacluri
monocotiledonat

monol6g, pl. monoloage mono-
l6guri
monologa, ind. prez. 3 pl.

mon6m, pl. monoame
monoteIsm
monstru6s, pron. -stru-os
monstruozitate, pron. -stru-o-
montaj
mont6r

monument, pl. monumente
mops (cine), pl.
morat6riu, pron. -riu; pl. moratarii
morbld
pl.
morfofiziologle, pron. -zi-o-; gen.
morfofiziologiei
morgana (n expr. fata morgana)
pl.
mormM, ind. prez. I .... g. 3 .... g.
pl. pron.
pl.
mormant, pl. morminte

mortier, pron. -ti -er pron.
-ti-e-
pron. gen. mor-

mortuar, pron. -tu-ar
mosc
moschee, pron. -che-e (nu: -che-ie);
pl. moschci


gen.
pron.
m6to, pl. motauri
motocompres6r, pl. motocompresmire
motomecanizare
pl. motomlve
mot6r, adj., pl. motari
mot6r, .<;ub .... t . pl. motoare
motrice, adj.
ind. prez. I .... g. 3 .... g. pl.


pron.
pron.
pl. movf1e
mozaic, ad) . pron. -za-ic
mozafc, .... ub .... t.. pron. -za-ic; pl.
mozaicuri
pron. pl. mreje
pl. mrene
muced
mucegai
mucegM, ind. prez. 3 .... g.
con).

muchie, pron. -chi-e; pl. muchii
muche, pl. muchi
muchier, pron. -chi-er
muciIagiu, pron. -glu
muezln, pron. mu-c- (nu: mu-ie-)
mugi, ind. prez. 3 .... g.
mugur
muia, pron. mu-ia; ind. prez. J 2 .... g.
moi. 3 .... g. pl. moaie, J pl.
muiem, 2 pl. ger. muind
muieratic
muiere
mujdei
mulaj, pl. mulaje
pron.
pron. gen. multi-

pl. (nu:


mumle, pron. -mi-e; gen. mumiei
mumifica, ind. prez. 3 .... g. pl.

muncel, pl. muncele
municfpiu, pron. -PIU
pron. gen.

murdar

muribund
mUrmur, pl. murmure
murmum, ind. prez. 3 sg. pl.

murseca, ind. prez. 3 .... g. pl.
murul, ind. prez. I sg. 3 pl. muru-
iesc; con).

musaca
202
musafir
muscal
muscel, prun. see; pl. musee]c
muschetar (nu:

muscular (nu:

muscul6s

pl.
mustra, ind. prez. 3 sg. pl.
mustuf, ind. prez. 1 ,'>g. 3 pl.
mustllicsc; conj.
ind. prcz. 1 sg. 2 sg.
conj.
(J ,,>il.)


pl.
prun. pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.
ind. prez. J ,"g. 3 pl.
con}.
pl.
gen.

mutfsm
mutual, pron. -tu-al
pron. -ni-c; gen.


muzeologfe, pron. -zc-o-; gen. mllzco-
logfei
muzeu, pl. muzee, pron. -ze-e (nu:
-ze-ic)
gen. muzicii
muzician, pron. -ci-an
203
N , cit. ne (n simboluri en)
pl. naeele
pl. naue "momeli", nadc

nadfr (Astron.)
nai
naivitate, pron. na-i-
pl. milbe
pl. namile
nanchin
naos, pl. naosllri
pron.
pl.
pl. narclse
narghilea, gen. narghilclci, pl. narghi-
lele
nall, pl. naSl1ri
nasture
gen. pl.
gen.
natriu, pron. -trlu

naturalfsm
pron.

pron.
pron.
pron.
naufragia, pron. na-ll-, -gi-a; ind. prez.
3 sg. pl. 1 pl.
nallfragiem, pron. -gi-em; ger.
nallfragifncl
naufragiu, pron. na-lI-, -glll; pl.
nallfnigii
nautic, pron. na-ll-
nautfl, pron. na-lI-
pl. nave
naviga, ind. prez. J sg. navighcz, 3 ,'>g.
pl.
pron. gen.
nazal
pIOn. -gi-an

de piele de
ind. prez. 3 conj.

ind. prez. / 3 pl.
conj.con j.


nrumf, pron.
pl.
nmtete, pl.
nmt61, pl.

pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.


nw-av, pl.
pl. f. pl.

nMuf, ind. prez./ sg. 3 sg. pl.
niruie
nhmfe, gen.

nMtind. prez. 3 sg.

nbbatie,pron. -ti-e; gen.

gen.
nhuf, ind. prez. / sg. 3 pl.
conj.
pl.
nea, art. neaua, pron. nea-ua
pron. ne-a-

pron. pl. f.
pl.
nebunatic
necaz
conj.
necheza, ind. prez. 3 sg. pl.

pron.
necrol6g, pl. necro16guri
gen.

nectar
nec6m
pron. -ni-e; gen. necu-

necuviincios, pron. -vi-in-cios

nedeie

nedezlipft

nedumerit

negativfsm
pron. gen.
gen. neghinei
negiobfe, pron. -ghio-bi-; gen.
biei
neglija, ind. prez. 3 pl.
1 pl. ger.
neglijnd
neglijent
neglijeu, pl. neglijeuri
204
negocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 .... g.
pl. I pl. negociem,
pron. -ci-em; ger. negocifnd
negociere, pron. -ci-e-
neglis
negust6r
negustorie, gen. negllstorfei
neidentificabil, pron. ne-i-
neiertat
nem ... (n tempo lent) ne-m .. (n
tempo rapid)
nemblnzit

nemplinft
nen ... (n tempo lent) ne-n ... (n
tempo rapid)
nenceplit
nencetat
nenchipuft
nencredere

nendemnare
nendemnatic
nendemW
nendestuU1t6r
nendoielnic
nendoi6s
nenduplecare
nenduplecat
nendur3re
nendumt
nendumt6r
nenfrnt
nenfricare
nenfricat


nengrijf
nengrijfre
nensemnat

205
nentrziat
nentemeiat
nentinat
nent6rs
nentrecut
nentreruptnenvfns
nelal6cul lui ctc.)
nemaiauzit
nemaiavnd
nemaintlnit
nemaipomenit

nemaivund
nemaivulit
nemernic

pron. ne-o-
neoclasicfsm, pron. ne-o-
pron. ne-o-
neofft,pron.ne-o-

neolatin, pron. nc-o-
neolftic, pron. ne-o-
neologfsm, pron. nc-o-
ne6n,pron. ne-on
neosalvarsan, pron. ne-o-
neoz6ic, pron. ne-o-
nepierit6r
nepotism
nepricopsft
neptunian (Geol.),pron. -ni-an
neptunfsm (Geol.)
neptt1niu (Chim.), pron. -nTu
pl.
ner6d
neroz{e, gen. nerozfei
pl. nervuri
nesqnetezf
neto


pron. neu-
neurastenic, pron. nc-u-
neuroar.emfe, pron. ne-u-ro-a; gen.
l1euroa;lemfei
neurochirurgfe, pron. ne-u-; gen. neu-
rochirurgfei
neurol6g, pron. ne-u-
neur6n,pron. nc-u-
neutralitate, pron. ne-u-
neutr6n,pron. neu-
neutru neutru, pron.
pl. nevi:isttiici
nevof, ind. prez. J ."g. 3 pl. nevoiesc;
canj.

nev6ie
newton, pron. nlu-ton
nezdruncinat
nicruerea
nichelaj, pl. nichclajuri
nicicnd (2 ",il.)
nici cnd (nici cnd a venit)
nicict (2 . .,-il.) "deloc"
nici ct (nici ct negru sub unghie)
nicicum (2 .'iil.) "deloc"
nici cum (nici cum ai spus)
nicidect (3 ",il.) "deloc"
nici de ct (nu nici de ct a
suferit)
nicidecum (3 .'iil.) "deloc"
nici de cum (nu nici de cum
a ver.it)
nici o, adj.

206
nici (nici nici acum)
nici o (nici o nici de
ori)
nici un,
nici una, pr.
nici unul, pr.
pl. nicovalc
nihilfst
nimb, pl. nfrnburi
nfmeni nfmenea
nimerf

nimfc
nimicft
ni6biu (Chim.),pron. ni-o-blll
nfscai !ji niscai
niscaiva
nisfp
nisip6s
pl.

nitam-nisam

ni
nituf, ind. prez. J .... g. 3 pl. nituicsc;
canj.
nivel stadiu", pl. niveluri
nivel (instrument), pl. nivele
niznai
noaten,pron. noa-ten
n6bil
nobiliar, pron. -li-ar

noctambul
nodul, pl. noduli
nodur6s
noi, v. nou
noian, pl. noiane
noiembrie, pron. -bri-e
pl.
nomina1fsm
nonsens
noptatic
noptierli, pron. -ti-e-
nor
n6rli, gen. nurorii; pl. nurori
nord
nord-american
nord-est
nord-vest
nor6c, pl. normlce

nor6i
norof, ind. prez. l sg. 3 pl. noroiese
nor6s
norvegian, pron. -gi-an
n6stru, pl.
pron. -ri-at
pron. gen.
notorietate, pron. -ri-e-
not6riu,pron. -riu

nou, pl. noi; f. gen. noii,pl. noi


(al)


pl.
noutate,pron. no-u-
nu-an-
nubfl
nucet, pl. nuceturi
pron. -ele-ar
nucle6n (Fiz.),pron. -ele-on
nucleu, pl. nuelee, pron. -ele-e (nu:
-ele-ie)
pl. nugale
pl. nuiele
pl.
nu mai (el nu mai vine)
numai, adv. (am primit numai o carte)
numaidect, adv. "imediat"
207
numai de ct (a vorbit numai de ct a
cheltuit)
(Bot.)
gen. numero-gen. numismatieii
pron.
pron. -fiu; pl.
pron.
nurd, gen. nureii; pl. nurei
nur6ri, v.
pl.
nutria (Zool.), pron. -tri-a
pron. gen.

nuvelfstic
0, cit. o
pl. f. pl.

owe, art. oaia
adj.invar.
oarecnd
oarect
oarece
oarecfne
oarecum


oareunde
pl.

pron.
pl. obezi
pron. gen.
pl. obcini (2.o;il.)
pron. -di-en-
6berliht, pl. oberlihturi
obez, pl. obezi
obicei, pl. obiceiuri
obiect, pron. -bicct
obiectfv, pron. -bicc-
obiectivfsm, pron -biec-
pron. geTI.

obijduf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
obijduicsc:
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.

ind. prez. 1 ,<;g. 3 pl.
con).
(lht.), pl.
obligat6riu, pron. -rTu
pron. gen.
pl. obIojeIi
oblojf, con).
ob6i, pl. oboaie
ob61 pl. ob61uri
obor6c
obraz, pl. obraji
obraz, pl. obn!zc "persoane"
obraznic
obscen, pron. scc
obscur
obscurantfsm
observa, ind. prez. 3 sg. pl.
observat6r
pron. gen.
obsesie, pron. -si-e; gen. obsesiei
obsidian, pron. -di-an
obstacol
gen. obstetricii
obstina, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen.
pron. -0-
pl. (l sil.)
obtumt6r, pl. obturatoare
pron. gen.
208
obtUz
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).

obuzier, pron. -zi -cr
oca, art. ocaua, pron. -ca-lIa; pl. ocle
ocar-d, pl. odri
pl. ocarne
ocazie, pron. -zi-e; gen. oczici
ocazional, prolJ. -zi-o-
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
imperf. perf..<;. 3 sg.
3 pl. con). ger.
part.
occident, pron. oc-ci-
occipitaI, pron. oc-ci-
ocean,pron.o-cean;pl.oceanc
oceanic,pron. -cea-
oceanograffe, prolJ. -cea-; gen. ocea-
nograffei
-chea-
ochean, pron. o-chean; pl. ochc;ine
(lht.), pron. -chea-
ochelari, numai pl.
ochf, con).
ochi (Anat.), pl. ochi
ochi (dc Ia dc la o
Ia mncare), pl.
ochiuri
6chiul-b6ului (Bot.)
oclusiv
ocluziune,pron. -zi-u-; gen. ocluzidnii
oc61 delimitat; gard;
pl. ocoale
oc61, pl. ocoluri
octaedru, pron. -ta-e-; pl. octaedre
octet, pl. octete
octog6n, pl. octogoane
octofh, pl. octofhuri
oct6mbrie, pron. -bri-c
ocultfsm
prolJ. gen.
odaie
pl. odalfsce,pron. scc
cndva" (a fost

o o SilU o promis)
o ce
o cu
(x.Hljdii, numai pl.
odg6n
odicol6n

pron. -ni-oa-
odi6s, pron. -di -os
odisee, pron. -sc-e (nu: -se-ie)
odolean, pron. -Iean
ofen, ind. prez. 1 sg. ofer, 3 sg. pl
con). ofere
oficia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg. pl.
/ pl. oficiem, pron.
-ci-em; ger. oficifnd
pron. -ci-al
oficializa, pron. -ci-a-
oficiant, pron. -ci-ant
oficiere, pron. -ci-e-

ofici6s, pron. -ci-os
offciu,pron. -clU

pl. ofnlnc\e
6fsaid (nu: off-side)
6fset

ofusca, ind. prez. -' sg. pl.

pl. ogl fnzi
ogof, ind. prez. / sg. 3 pl. ogoiesc;

ogorat
pl. ogrftzi
ohm, pron. om; pl. ohmi
ohmmetru, pron. om-me-
ofdium,pron.o-i-di-um
209
oier
pron.
pron.

oj6g
olan de pl. olane
olandez, pl. olandezi

oleagin6s, pron. -Ie-a-
gen. oligarhfei
pron. -pi-a-
pron. -pi-an-
omagia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
/ pl. omagiem, pron.
-gi-em; g.::r. omagifnd
omagial, pron. -gi-al
omagiu, pron. -glu; pl. omagii
pl. om5turi
ombilfc,pl.ombilfcuri
pl. omlzi
omilfe, gen. omilfei
omisiune, pron. -si-u-
omogenitate
omol6g, pl. omol6gi; f. pl.
omoloage
omologa, ind. prez. 3 ,"g. pl.

omoplat, pl.
omorf, imperf. omor;j; perf. s. 3 sg.
omori, 3 pl. ger.
omomnd; pilrt. omorit
om-zf, pl. om-zOe
onctu6s, pron. -tu-os
onctuozitate, pron. -tu-o-
ondulat6r (aparat), pl. ondulatoare
ondulat6riu, ad)., pron. -rIu
pron. gen.
onfx 6nix
onoare, gen. onoarei
gen. onomastic ii
onomatopee, pl. onomatopee, pron.
-pe-e (nu: -pe-ie)
on6r,pl.onaruri
onorariu, pron. -rIu
oolftic, pron. 0-0-
OOSfed, pron. 0-0-
pron. pl.
opal, pl. opale
pron. see
pron. gen.
opCnie, pron. -ni-e; gen. opfniei
6pis, pl. apise
6piu, pron. -PIU
oportunCsm
op6sum
pron. gen.
opreg, pl. oprcge
opresiune, pron. -si-u-
opr6briu, pron. -brlu
6ptidi, gen. apticii
optici an , pron. -ci-an; pl. opticicni
optimfsm

(al)
opt sute
(al) 6ptulea
optzeci
(al) optzecilea
pron.
opune, ind. prez.1 ... g. 3 pl. opun;

6pus (MlIz.)
opuscul
or
onkol
oninj
odlljacm, pl. oranjade
orar
orat6riu (MlIZ.), pron. -rIu
pron. -e, gen.
6rn
ind. prez. 3 sg. pl.
pl.


pron. -ni-e; gen.

ornduC, ind. prez. l ... g. 3 pl.
ornduiesc; conj.
ind. prez. I ... g. 3 pl.

pron. gen. orches-


orchestri6n, pron. -tri-on
6rdie, pron. -di-e; gen. ardiei
6rdine, gen. ardinii
(MiL), pron. -re-a-
orei6n, pron. -re-ion
organdf
organCsm
Unfte (O.N.U.)
pron. gen. orga-

gen. orgii, pl. orgi
orgoli6s,pron. -li-os
org6liu, pron. -nu
orhidee, pron. -de-e (nu: -de-ie); pl.
orhidce
ori "sau"
oricare, pron. ori-
oricartd, pron. ori-
orict, pron. ori-
orice, pron. ori-
oricfne, pron. ori-
oricum, pron. ori-
ori de cte ori
6rie, pron. -ri-e, gen. ariei
orient,pron. -ri-ent
orienta, pron. -ri-en-
orientaHst, pron. -ri-en-
orifrciu, pron. -clu
original "care nu e imitat"
originar "de loc din"
origine, art. orIginea; pl. orfgini
orincotr6, pron. ori-n-
210
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-

pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
oriunde, pron. ori-
oriz6nt
pron. gen. orna-

ortod6x, pl.
ortoepfe, pron. -to-e-pi-e; gen. orto-
epfei
ortogrc:tfia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. orto-
grafiem, pron. -fi-em; ger. ortogra-
fifnd
ortogrelffe,pron. -fi-e; gen. ortografiei
osrdie, pron. -di-e; gen. osrdiei
oscilat6r (aparat), pron. sci; pl. osci-
latoare
oscilat6riu, adj., pron. sci, -riu
pron. sci, gen.
osifica, ind. prcz. 3 ."g. pl.
pron. gen.
6smiu, pron. -mIuospfciu, pron. -citi
ospitalier,pron. -li-er
ostatic
f.
pron. gen.
osteologfe, pron. -te-o-; gen. oste-
ologfei
pron. -te-o-mi-e-
6stie, pron. -ti-e; gen. 6stiei
ostof, ind. prez. 1 sg. 3 pl. ostoiesc;
con}.
ostr6v, pl. ostroave
211
osuar, pron. -su-ar
otlc, pl. otfce
otorinolaringologfe, gen. otorino-
laringologfei
pl. otdvuri
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
impcrf. pcrf. s. 3 sg.
3 pl. con}. ger.
part.OU, pl. art. gen.
Oua
pron. gen.
pron.

ovoidal, prori. -vo-i-
ovosc6p, pl. ovoscoape
ovul, pl. ovule
oxaleit, pl.
oxiur, pron. -csi-ur

P, cit. pe
pace, gen. picii
pacheb6t, pl. pacheb6turi
pachet, pl. pachete
pacient, pron. -ci-ent
pron. -ci-en-
pacffic
pacifica, ind. prez. 3 sg. pl.
paciffsm
pacoste, gen. pacostei
pact, pl. pacte
pl. padini
pafta, pl. paftale
pag, pl. pagi; f. pagc
pron. gen.
pl. pagini
pl. pag6dc
pahar, pl. pahare
pahidenn
pai, pl. paie

pair,pron. per; pl. pairi,pron. peri
paisprezece
(al) paisprezecelea
paj
pl.
pl. pajuri
paladiu, pron. -dlu
pl. palllnci
palat (Arhit.), pl. palate
pl. palavre
pl. paie
paleograffe, pron. -Ic-o-; gen. paleo-
grafici
paleolftic, pron. -Ie-o-
paleontologfe, proll. -Ie-on-; gen.
paleontologfei
paleoslav, prol1. -Ic-o-
paleoteriu, pron. -Ie-o-, -riu
paleoz6ic, pron. -Ie-o-zo-ic
paliativ, pron. -li-a-; pl. paliatfvc
palid
palier, pron. -li-er
palmares
pl. pal me
palmier, pron. -mi-er
paloare, gen. palarii
pl.
palpita, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
paltin
paludfsm
pahlstru, pl. f. pl.
palustre
pamflet, pl. pamflete
pampas, pl. p,impasuri
212
panaceu, pl. panacee, pron. -cc-e (nu:
-ce-ie)
panama, pl. panamale
(defect), gen. pcnei; pl. pene

pancreas, pron. -cre-as
pancreatic, pron. -cre-a-
pandecte, numai pl.

panegfric, pl. panegfricc
panel, pl. panele
paner, pl. panere
pl. panglici

pron. gen. pani-

pan6ptic, pl. panaptice
gen. panoramei; pl. pano-
rame
pansea, pl. pansele
pl. pante
pantefsm,pron. -te-ism
pante6n, pmn. -te-on
panunional, pron. -ni-o-
papagal, pl. papagali

gen. paparei !;ii paphri i

papaveracec, pron. -cc-c (nu: -('C-ic)
gen. papei

gen.
pl. papfle
papi6n, pron. -pi-on
-pi-o-
papfrus, pl. papfrusuri

papuc
gen. papurii

parab6lic
paraclIs, pl. paraclfse
paracliser
pl. parade
paradiziac, proJl. -zi-ac
parad6x, pl. paradoxuri parad6xe
pl. parfc
gen. paraginii
paragraf, pl. paragrafe
parale1ipiped, pl. paralelipipcde
parametru, r.' parametri
paran6ic, pron. -no-i ...
pl. paranteze
parapet, pl. parapcte
parastas, pl. parastase


paravan, pl. paravanc
parazitlsm
parbriz, pl. parbrfzc
parcaj

parchet, pl. parchete
parcimoni6s,pron. -ni-o,>
parcurge
pardesIu, pl. pardesfc !)'i pardcsfuri
pardos

paria, proll. -ri-a; ind. prez. 3 sg. pl.
pariaza, 1 pl. pariem, pron. -ri-em;
ger. parifnd
parietal, proll. -ri-c-
pariu, pl. pariuri
parizer
parizian, prun. -zi-an
parmaclSc, pl. parmaclftcuri
pannezan
parna'iian, pron. -si-an
parodia, pron. -9i-a; ind. prez. 3 sg . .
pl. 1 pl. parodiem,pron.
-di-em; ger. parodifnd
parohial, pron. -hi-al
213
paronomasfe, gen. paronomasfei
paroxfsm
partaj, pl. partaje
parter
participa, ind. prcz. 3 .\g. pl.

pron. gen. parti-

participial,pron. -pi-al
particfpiu, prun. -PIU

pl. partide
(Econ.), pl. partfzi
partfnic
prol1.
pron.
parvenf, ind. prcz. J sg. 3 pl. parvfn;
conj.
pa'iager
pasaj, pl. pa,>aje

(nu: pl. pasc

pl.
prol1. -si-cn-
pasiona, proll. -si -0-
pa'iionant, prun. -si-o-
pa'iiune, proll. -si-u-

pasPOal,proll. -poul; pl. paspoaluri
pastel, pl. pastel uri
pasteuriza, pron. -tO-ri-
ind. pre7-. 3 sg. pl.
J pl. ger.

pl.
pastor
gen. pastramci
pa5ap6rt, pl.


(1 sil.)
patalama, pl. patalamale
pateu, pl. pateuri
pl. patimi
patinaj
patinoar, pron. -noar
patriarhal, pron. -tri-ar-
patrician, pron. -ci-an
patrimoniaI,pron. -ni-al
patrim6niu, pron. -nlu
patri6t, pron. -tri-ot, pl. r
pl. patri6te
patriotism, pron. -tri-o-
patronaj
patru sute
patruzeci
(al) patruzecilea
patvagon
pauperizare, pron. pau-
paupettite, pron. pau-
pa-u-
pron. pa-u-
pavaj,pl. pavaje

pavea, pl. pavele
pavian, pron. -vi-an
pavili6n, pron. -li-on; pl. pavilioane
pavlovfsm
pavoaza, pron. -voa-
pavoazre, pron. -voa-
paznic


(3 sil.)
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).


pl. f pl.

pl.
214


gen.
gen.
pron. -ri-er
con}.
pl.
pl. f. pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pl.

pl.
pl.
pl.
pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.

ind. prez. 1 pl. viit. va
cond. prez. ar
pl. f pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pl.
pl.ind. prez. J .<;g. 3 pl.
con}.


-ni-e; gen.
pl.
pl. f. pl.pl.

pl.
pron. -ni-e; gen. pl.

ind. prcz. I ... g. 3 pl.

pron.
pci, ind. prez. 3 sg. pl. pacie
plline
plnie, pron. -ni-e; gen. palniei
plpi, ind. prcz. 3 ... g. pl. palpie

la
unde
pntece
pl. pare
pri, ind. prcz. 3 ."g. pl. parie
pri
pru, pl. praie

prdaInic
prghie, pron. -ghi-e; gen. parghiei
prgui, ind. prcz. 3 ... g.
con}.

prf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. padsc;
perf ,.,. 3 sg. pri, 3 pl. con).
ger. pr&nd; pilrt. pr&t
prleaz, pl. pr1eazuri
pl. prloage
prnaie
prtie, pmn. -ti-e; gen. partiei

pe aiei pc-afci)
pe al6curi pe-alocuri)
pe aproape pe-aproape)
pe atunci pe aruncea pe-atUnci,
pe-atuncea)
pecete, pl.
215
pecetlui, ind. prez. I ... g. 3 pl.
pecetJlIiesc; conj.
pechinez, pl. pechinezi
pecie, pron. -ci-e; gen. pCcici
pecingine, gen. pecfnginii
pecuni::ir,pron. -ni-ar
pedag6g

pl. pedale
pedantfsm
pe de parte
pe de departe
pe de
pe de o parte
pe de rost
pedestru, pl.
pediatrfe, pron. -di-a-; gen. pediatrfci
pron. -chiu-
pedfcul, pl. pedclllc
pe dinafru-d
pe dinainte
pe din dos
pedol6g
peduncul, pl. peduncllii
pegas

pe ici pe c6lo
peiorativ, pron. pe-io-
peisagfst, pron. pe-i-
peisaj, pron. pc-i-; pl. pcisje
pela

pelerinaj, pl. pelerin::ije
pl. pelerfne
gen. pelfclllei; pl. pelfculc
peltea
peltfc
pl. peluze
penaj, pl. penaje
penaliUite (Sport)
penar
pendul, pl. pendule
(ceas), pl. pendule
penel, pl. penel uri
pron. gen.
penitenciar, pron. -ci-ar
pensie, pron. -si-e; gen. pensiei
pensi6n, pron. -si-on; pl. pensioane
pensionar, pron. -si-o-
pensiune, pmn. -si-u-
pl. pensule
pent:aedru, pron. -ta-e-
pentruca

pentru ce
penurie, gen. penurfei
pron. -ni-e-
pepft, a(Y. invar.
percept6r care ncasa im-
pozitele"
pron. gen.
pron. gen. perchc-

pron.
pron. gen.
perdM, pl. perdafuri
pron. gen.
pereche
perempt6riu, pron. -riu
pron.
perete
pron.
pron.
pron. gen.
v.
peria, pron. -ri-a; ind. prez. 1 2."ig.
perii, 1 pl. periem, pron. -ri-em;
ger. perifnd
pericol
pericul6s
perie, pron. -ri-e; gen. periei
perimetru, pl. perimetre
peri6dic, pron. -ri-o-
peri6st, pron. -ri-ost
gen.
peritoneu
pron. -ri-u-

permanent
permeabil, pron. -me-a-
permfs, pl. permfse
permfsie, pron. -si-e; gen. permfsiei
pron. gen. permu-


pernici6s, pron. -ci-os
pl.
per6n, pl. peroane
peroneu, pl. peronee, pron. -ne-e (nu:
-ne-ie)
pron. gen.
perpetua, ind. prez. 3 ."ig. pl.

perpetuu, pron. -tu-u
perpetuum, pron. -tu-um
perplex, pl. f. pl.
perplexe
persan
gen.

persista, ind. prez. 3 sg. pl.
personaj, pl. personaje
personifica, ind. prez. 3 ."ig. pl.

perspicace, ad). in var.
persuasiune, pron. -su-a-si-u-
pron. gen. pertur-

pl. pen:ici
peruchier,pron. -chi-er
peruvian, pron. -vi-an
peruzea, pl. peruzele
pe'rvaz, pl. pervazuri
216
pescuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
pescuiesc; con).
pesemne
pesimfsm
pesmet
pron.

pe sub

petarcm
petic, pl. petice
peticf, con).
pron. gen.
pron.
petrecanie,pron. -ni-e; gen. petrecaniei
petrifica, ind. prez. 3 ,o;g. pl.
petrograffe, gen. petrograffei
petrolier (vas petrolier),pron. -li-er
petrolifer (regiune
petUnie, pron. -ni-e; gen. petuniei
pron.
pe
pian, pron. pi-an; pl. piane
pron. pi-a-
pianfssimo, pron. pia-
piano,pron. pia-
v.
v. pierf
v. pierde
piastru, pron. pi-a-
pron. pl. pietre
pron. pl.
pic pfcur, pl. pfcuri
picaj, pl. picaje
pici6r, pl. picioare
pfck-up, pron. pfcap


pl. picul fne
pfcur, v. pic
picura, ind. prez. 3 ,"g. pl.
217
piedestal, pron. pie-des-; pl. piedes-
taluri piedestale

piei, v. pierf piele
piefre
piele, gen. pielii (la animale) piCii;
pl. piei

piept
ind. prez. I ,o;g. 2,o;g.
piepteni, 3 .o;g. pl. con).
pieptene
pieptene, pl. piepteni
pierde, ind. prez. J .... g. 3 pl. pierd;
con).

pieri, ind. prez. 1 ,o;g. 3 pl. pier, 2 .... g.
pieri; con). imper. piei
pl. piersici
pierzanie, pron. -ni-e; gen. pierzniei
pron.
pietate, pron. pi-e-
piet6n, pron. pi-e-
pietrar, pron. pie-
pron.
pietr6i, pl. pietroaie
pietruf, ind. prez. J .... g. 3 pl.
pietruiesc; conj.
pl. f. pl.
pigment, pl.
pijama, pl. pijamle
pilaf, pl. pilMuri
pl. pf1de
pil6n, pl. pil6ni
pilotaj

pl. pilule
pl. pinacoteci
pingea
pingufn,pron. -gu-in
pini6n, pron. -ni-an; pl. pinimlne
pfnten
piolet, pron. pi-o-
pi6n,pron. pi-on
pionier, pron. pi-o-ni-er
pipM, ind. prez. J 2 '<.g. 3 ... g.
pl.
pipera
pir6gl1, pl. pir6gi
pirostrfe, pl. pirostrfi
pl.
pirotehnfe, gen. pirotehnfei
pirpirfu
pisanie, pron. -ni-e; gen. pisaniei
piscfcol, pron. sci
piscfnl1, pron. sci
piscuf, ind. prez. 3 :.;g. .'fi
pfscuie
pis6i
pistfl, pl. pistfluri
pist61 aparat), pl. pistoale
pitoresc, f.
pitula tupila, ind. prez. 3 pl.

pitulfce, pl. pitulfci


piuar, pron. pi-uar
pful1, pron. pl. pfve
piuf,pron. pi-u-i; ind. prez. 3 sg. pl.
pfuie
piulftlt, pron. pi-u-; pl.
piunezlt (nu: pron. plu-ne-
pfve, v.
pfvnitlt, pl.
pl. f. pl.

pizmuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
pizmuiesc; con).
pizzicato (Muz.), pron.
placa, ind. prez. 3 sg. pl.
placardl1, pl. placarde
218
plachfe, gen. plachfei
plaf6n, pl. plafoane
plagl1, pl.
plagia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. plagicm, pron.
-gi-em; gel". plagifnd
plai
plajl1, pl. plaje
planetariu, pron. -riu
planetlt, pl. planete
planifica, ind. prez. 3 ... g. pl. planf-

planisfern
planorfsm
pl.
pl. pron. (nu:

pron. gen.
plapuml1,pl. pl5pumi
plasl1 adminis-
trati pl. plase
plasml1, pron. s (nu: z)
pIasticl1, gen. plasticii
plastifiant, pron. -fi-ant
pla"tilfnl1
plastografia,pron. -fi-a
pla"tr6n, pl. plastroane
plasture
platcl1 (la haine), pl.
platinl1
platonfsm
pl.
plauzfbil, pron. pla-u-
plavie, pron. -vi-e; gen. plaviei, pl.
plavii
pHtcea, ind. prez. 1 pl. viit. va
cond. ar
pll1cfntlt, pl.

pll1sea, pl.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).
pl. plesne
plebe, gen. plebei
plebeian, pron. -be-ian
plebeu, pl. plebei; f. plebee, pl. plebee,
pran. -be-e (nu: -be-ie)
plebiscit, profl. sci; pl. plebiscftc
pledoarfe,pron. -doar-ri-; gen. pledoariei
"grup de oameni, ansamblu de
elemente"
pmn. -ar
pron.
pleonasm, pron. ple-o-
pleosc (/ sil.)
pron.
plescM, ind. prez. 3 ,.;;g. pl.
pron.
plesiozaur, pron. -si -0-
plesni
plet6rd
pron. ple-u-
pleurezie,pron. ple-u-; gen. pleurezfei
pron. ple-u-
gen. .'ji
plex
plexiglas
pliant,pron. pli-ant
plictis
plimba
pliocen, pron. pli-o-
pl. plfte
ploaie, gen. ploii
ploc6n, pl. plocmine
gen. plombagfnei
plonj6n, pl. plonjoane
plop
pl. (1 sil.)
pl.
ploua, ind. prez. con).
ger. plouAnd, pron. plo-und
219
plumbui, ind. prez. I ,.;;g. 3 pl.
plumbuiesc; con).
plural, sub.,t., pl. plurale
plusprodus
plusvaloare
pron. (mi:
plut6n
plutonier, pron. -ni-er
pluviaI, pron. -vi-al
pluviognif, pron. -vi-o-
pluviometru, pron. -vi-o-
pneu, pl. pncuri
pneumatic, pron. pne-u-
pneumonfe, pron. pne-tt-; gen. pne-
umoniei
pneumotorax, pron. pne-u-
poansona, pron. poan-so-
poanter, pron. poan-
pl.
poeM, ind. prez. J sg. 3 pl
p6cher (joc de
pod,
pocin6g, pl. pocinoagc

podbeaI !ji podbaI
podg6rie, pron. -ri-e; gen, podgoriei
podidf
pl.
p6dium, pron. -di-um; pl. podiumuri
poem, pron. po-em (nu: po-iem)
poet, pron. po-et (nu: po-iet)
poetic, pron. po-e- (nu: po-ic-)
poetiza, pron. po-c- (nu: po-ie-)
poezie, pron. po-e- (nu: po-ie-); gen.
poeziei
pogr6m, pl. pogromuri
pl. poieni poiene
pl.

p6imine


pron. gen. pola-

polei, .... ub,-;t.
polei, ind. prez. l .... g. 3 pl. polciesc;
con).
pl. poleieli
pl. polemici
polemiza
poleniza
poliandrfe, pron. -li-an-; gen. poliandrfei
poliedru, pron. -li-e-; pl. poliedre
poliloghie, gen. poliloghfei
polin6m, pl. polinoame
poliomielftl1, pron. -li-o-mi-e-
gen. politehnicii
politeism
gen.
gen. polfticii
politician,pron. -ci-an; pl. politicieni,
pron. -ci-eni
pl.
poliz6r, pl. polizoare
polob6c, pl. poloboace
polonez, pl. polonezi
polonic, pl. polonfce
pol6niu, pron. -nlu
pl. pomezi
numai pl.
pompier, pron. -pi -cr
p6nce,pron. ponce (nu: pons)
p6ndere, pl. ponderi
p6nei
pontaj
pont6n, pl. pontoane
pontonier, pron. -ni-er
gen. popii
poplfn
pop6tl1

pron. gen.

porffr
porfirfu, adi.
porozitate
portal, pl. portal uri
portalt6i, pl. portaltoaie
portavi6n
portbagaj
portdrapel

portic, pl. portfcuri
portiern, pron. -ti-e-
portmoneu, pl. portmonee, pron. -ne-e
(nu: ne-ie)
portocaliu
portofel, pl. portofele
portof6liu, pron. -nu; pl. portofolii
porta-franco
portret
pl.
portughez, pl. portughezi
portvizit, pl. portvizfte

(de mncare), pron. gen.

"fragment", pron.
porumbel
porunci, con).
poseda, ind. prez. 3 ,-;g. pl.
con). posede
posesiune, pron. -si-u-
poses6r
posomorf, ind. prez. l ,-;g. 3 pl.
posomorisc; imperf. posomora;
perf . ..... 3 .... g. posomorf, 3 pl. poso-
con). ger.
posomornd; part. posomorat
pospai

postament, pl. postamente
postav, pl. postavuri
220
postbelic
pron. gen. postcal-

postdata
postdiluvhm, pron. -vi-an
posteri6r, pron. -ri -or
posbneridian, pron. -di-an
post-m6rtem
postpus
post-restant
post-scriptum (prescurtat p.s.)

postverbal
f.
pron. -li-on


pot, v. putea
potaie
potasiu, pron. -siu
potrnfche, art. potrnichea, gen.
potrnfchii, pron. -chii; pl. potr-
nichi
potcap, pl. potcapuri
potedI, pl. poteci
pron.
pron.

poticnf
potl6g
pot6u
potpuriu

potrivnic
pron.
pl. poveri
pl.
ind. prez. 1 ."g. 3 pl.
con}.
pl.
pozitivfsm
221
gen.
pl. f. pl.


gen. practicii
pnt.ctica, ind. prez. 3 sg. pl.
practician, pron. -ci-an; pl. practicieni
pl.
pragmatism
pramatie, pron. -ti-e; gen. pramatiei
prapur, pl. prapuri
pl.
pron. -ti-e; gen. pl.

pl. pravile
prdZ, pl. praji
praznic, pl. praznice
conj.
ind. prez. 3 sg. pl.
con}. prade
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.


con}.
pl.
pron. -ti-e; gen.
pl.

pl.
ind. prez. 3
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
prslea
prsnel
preabun, ad}., pron. prea-
preacinstit, adj.
preacurnt, adj.
preaiubft, ad}.
preanaIt, adj., pron. prea--preahibil, pron. pre-a-
preambul, pron. pre-am-; pl. pream-
buluri
preapJ(n, .'iub.'it .. pl. preaplfnuri
preaputemic, adj.
prealifnt, adj.
preavfz, pron. pre-a-; pl. preavfze
precar
precaut, pmn. -ca-ut
pron. gen.
preceda, ind. prez. 3 .'ig. pl.
conj.
precept, pl. precepte
precept6r "profesor"
precesie,pron. -si-e
precipita, ind. prez. 3 .'ig. pl.

pron. gen. pre-

precfzie, pron. -zi-e; gen. preciziei
prec6ce, adj. invar
precum
predeces6r
pron. gen. pre-

predicat, pl. predicte
pl. predici
pron. gen. pre-

pron. gen. pre-

predispune, conj.
predomina, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. pre-

predoslovfe, gen. predoslovfei
preelectoraI, pron. pre-e-
pron.
preexistent, pron. gz
pron. gz
pregeta
preia, v. prelua
preiei, v. prelua
preist6rie, pron. -ri-e; gen. preistorieiprennof
prennofre
prentmpina
prentmpinare
prejudicia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. prejlldiciem.
pron. -ci-em; ger. prejudicifnd
prejudfciu, pron. -clU
prelua, pron. -Iu-a; ind. prez. 2 sg.
preiei, 3 sg. preia, l pl. preluftm,
pron. 2 pl. conj.
preia
preludiu, pron. -dTlI
prematUr
premia, pron. -mi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. premiem, pron.
-mi-em; ger. premifnd
premiern, pron. -mi-e-

prenume
preopinent, pron. pre-o-
pron. gen.
prepeleac, pl. prepelcci
pl.
preponderent

pron. gen.
pron.
pron. -0-
prerfe, gen. prerfei
preromantfsm
presaj
presmc1, ind. prez. l .'ig. presr
222
preschimba, pron. schi
prescrie, ind. prez. l pl. prescriem,
2 pl. viit. va prescrie;
ger. prescriind
pron. gen. pres-

ind. prez. l sg. 3 pl.
presimt; con).
presiune, pron. -si-u-
pres6r, pl. presoare
pron. gen.
prestidigitat6r
prun. gen. presti-

prestfgiu, pron. -glu
presupune, ind. prez. l ,<;g. 3 pl.
presupun; con).
presus
gen.
pron. gen.
pron.
pretor
pretorhin, pron. -ri-an
pret6riu, pron. -rIu
pretutfndenea pretutfndeni
pron.
ind. prez. l sg. 3 pl.
conj.
prevedea, ind. prez. l pl. prevedem;
viit. va prevedea
prevedere, pl. prevederi
prevenf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. prevIn;
con).
prevent6riu, pron. -rIu
pron. gen.
previziune, pron. -zi-u-
prezbft
prezbiterian, pron. -ri-an
prezbitfsm
gen.
223
prezenta, ind. prez. l sg. prezint, l pl.
3 ,<;g. pl.
pron.
prezfdiu, prun. -diu

prezumtfv
pron. gen.
pron.
pribeag
pribegf, con}.
prib6i, ,<;lIbst.
prichfci (2 sil.)
pl. prfcini
pricinuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
pricinuiesc; con).
v.
pricopsf, v. procopsi
pridv6r, pl. pridvoare
prieten, pron. pri-e-
prieten6s, pron. pri-c-
prif, ind. prez. 3 sg. con).

priinci6s, pron. pri-in-
prilejuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
prilejuiesc; con).
prim ajut6r


primejdie,pron. -di-c; gen. primejdiei
primejduf, ind. prez. 1 ,"g. 3 pl.
primejduiesc; con).
primenf
primitivfsm
prim-minfstru, art. prim-ministrul
prfmul-ministru
primordial, pron. -di-al
primprejUr
prim rang loc. adj.

prfmus, pl. primusuri
prin
principe
principial, pron. -pi-al
princfpiu, pron. -PIU
prinde, ind. prez. I sg. 3 pl. prind;
con).
prin6s, pl. prin6suri
printre
prin unmire
prioritate, pron. pri-o-
con).
prip6r, pl. pripoare
pl. prisftci
pron. s (nu: z)
prismatic
pris6s, pl. pris6suri
prist61, pl. prist6luri
pl.

pritocf
pron.
priveghea, ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. privcghem; ger.
priveghfnd
priveghi (2 sil.)

privighetoare, pl. privighet6ri
privilegia, pron. -gi-a
privilegiat, pron. -gi-at
privilegiu, pron. -glu
prizonier, pron. -ni-er
probat6riu, pron. -riu


proboscidian, pron. -ci-di-an; pl.
proboscidieni, pron. -di-eni
procedeu, pl. procedee, pron. -de-e
(nu: -de-ie)
procent, pl. procente
procentaj
procentual, pron. -tu-al
proces, pl. procese
procesiune, pron. -si-u-
proces-verbal
pron. gen. procla-


procopsf pricopsf
procrea, pron. -cre-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. procrdm; ger.
procreftnd; part. procreat
pron. gen. pro-

procur6r
prodigi6s, pron. -gi-os
pron. gen.
produs, pl. produse
proeminent, pron. pro-e- (nu: pro-ie-)
profera, ind. prez. 3 sg. pl.

profesional, pron. -si-o-
profesionfsm, pron. -si -0-
profesiune, pron. -si-lI- profesie,
pron. -si-e
proffl, pl. proffluri
profft, pl. proffturi
profuziune, pron. -zi-u-

prognostfc pronostfc (Med.)
progresie, pron. -si-e; gen. progresiei
pron. gen.
proiect
proiecta
proiectfl, pl. proiectile
proiect6r
pron. gen.
proletarit, pron. -ri-at
prolfx, pl. f. pl.
prolfxe
pro16g (parte pl.
prol6guri
promiscuitate, pron. -cu-i-
promisiune, pron. -si-u-
224
promont6riu, pron. -rIu
promot6r
pron. gen.
prompt
promptitl1dine, gen. promptitudinii
pronostfc pl. pronostlcuri
pron. gen.
con}.
propfce, ud}. im'ar.
propilee, numai pl .. pron. -le-e (nu:
-le-ie)
pron. gen.
pron.
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.

gen.
proprietar, pron. -pri -e-
proprietate,pron. -pri-e-
pr6priu, pron. -prlu
pr6priu-zfs, pl. f. pro-
pl. pr6priu-zlse
proptea
proptllsie, pron. -si-e; gen. propulsiei
propuls6r, pl. propulsoare
propune, ind. prez. l sg. propun; con}.


pror6c

proroga, ind. prcz. 3 sg. pl.
pron. gen. pros-

pron.
prostov61, pl. prostovoale
pron. gen.
protect6r, ud}.
protect6r protector, subst.
pron. gen.
pron.
225
proteja, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.
projetand
protest, pl. proteste
pron. -to-a-
protoc61, pl. protocoale
protoiereu
pron. s (nu: z)
protozoar, pron. -zo-ar
pl.
v.
pron. -ni-en-
(limba)
pron.
provincial, pron. -ci-al
provincialfsm, pron. -ci-a-
provfzie, proll. -zi-e; gen. provlziei
proviz6riu, pron. -rIu
provoca, ind. prez. 3 .'ig. pl.

prozaic,pron. -za-ic
prozelft
prozodfe, gen. prozodiei
prozopopee,pron. -pe-e (nu: -pe-ie)
prusian, pron. -si-an
psalmodia, pron. -di-a
pseudonfm, pron. psc-u-
pseudop6d,pron. pse-u-
pron. pse-u-

psihiatrie, pron. -hi-a-; gen. psihiatrlei
psihiatru, pron.
psfhic
psihol6g, f.
psihologfe, gen. psihologiei
psihomot6r
puber
gen.
puc (nu: puck)
pron. -dri-e-
pron. pu-e- (nu: pu-ie-)
pueril, pron. pu-e- (nu: pu-ie-)
puOO, ind. prez. I sg. 3 sg. pl.

puhav
puh6i, pl. puhoaie
pui
puiet
pul6ver, prun.
pron. gen.
pumnal, pl. pumnale
punct
punct <trt. punctul virgula
puncta
pron. gen. punc-

gen.
pune, ind. prez. 1 .... g. 3 pl. pun; con).
ger. punind
pl. pUpCI.C
purgat6riu, prun. -rIu
purica, ind. prez. 1 .... g. puric
purice
purifica, ind. prez. 3 sg. pl. purifictt
purfsm
puritanfsm
pur6i
gen. purpurii
pursnge
pururea pururi (2 sil.)
puseu, pl. puseuri
pustif, ind. prez. 1 sg. 3 pl. pustiesc;
con). ger. pustifnd
pustiire
pustiu
pustnic
pl.
putea, ind. prez. 1 ,'g. 3 pl. pot, 2,.,g.
3 sg. poate; con).
pl. putini
putinei, pl. putineie
pl.
pron. gen. pt:!ft:>-

putregai, pl. putregaiuri
puzderie, prr:-:. -ri-e; gen. puzderiei
Q, cit. kU !ii chIU
R, cit. re (n simboluri !ii: er)
rabiat, pron. -bi-at
rabie (Med.), pron. -bi-e; gen. rabiei
rabin
rablagit
rabotaj

rabot6r
rachiu
pl. racile
radar
pl. rde
rade, ind. prez. J sg. 3 pl. rad, I pl.
r;1dem; con).
radia, pron. -di-a; ind. prez. 3 ,"g. pl.
J pl. radiem,pron. -di-em;
ger. radifnd
radial, pron. -di-al
radiant, pron. -di -ant
radiat6r, pron. -di-a-; pl. radiatoare
pron. gen.
pron. -di-e-
radio, pron. -di-o; art. radioul; pl.
radiouri
radioactiv, pron. -di-o-ac-
radiodifuziune, pron. -di-o-, -zi-u-
radioemisiune, pron. -di-o-, -si-u-
radioficare,pron. -di-o-
radiograffe, gen. radiograffei
radiojumal
226
pron. -di-o-, gen.

pron. -di-o-, gen.

pron. -di-o-, gen.

radi6s, pron. -di-os
radiotelegraffa, pron. -di-o-, -fi-a
radiotransmisiune, pron. -di-o-, -si-u-
radiu, pron. -dTu
radius (Anat.),pron. -di-us
nffie, pron. -fi-e; gen. rafiei
gen.
rafin6r
pl. ragile
raglan, pl. raglane
rahianestezfe, pron. -hi-a-; gen. rahi-
anestezfei
rahidian, pron. -di-an
rahftic
rahitfsm
raid (1 ,'ii/.)
rajah
ralia, pron. -li-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. raliem, pron. -li-em;
ger. ralifnd
pl. rame
rambleu, pl. rambleuri
pron. gen. raml-

pl. ramuri
pl.

pl.
ranunculac6e, pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
rapace

rap6rt, pl. rapoarte "documente ofici-
ale, cturi ntre
rap6rt, pl. rap6rturi
raporta, ind. prez. 3 ,"g. pl. rapor-
"aduce venit"
un raport"
rarefiat, pron. -fi-at
rareori
rarfsim
pl. rari
pl.
(nu: ras
ra..,ial, pron. -si-al
rasfsm
rastel, pl. rastele rastel uri
pl.
pl.
ratifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
pron. gen.
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
ravagiu, pron. -gTu; pl. ravagii
razachfe, gen. razachfei
227
pron. -zi-e; gen. razi ei
nizna
ind. prez. 1 .'ig. rabd, 2 sg. rabzi
pl.

pl.
con).

pl.
pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pl.conj.
ind. prez. / sg. 3 pl.
conj. ger.

ind. prez. 3 .'oi/;. pl.
(3 sil.)

ind. prez. 1 s/;. 3 pl.
con).
(2 , .. il.)
pl.

ind. prez. / , .. g. 3 pl.
2 sg.

pl.
ind. prez. / sg. 3 pl.
conj.

ind. prez. / , .. g. 3 pl.
con).


pron. -ti-e; gen.
pl.

ind. prez. J ,'ig. 3 pl.
con).

pl.


con).
pl.
-ehi-a; ind. prez. 3 s/;.
pi. pl. pron.
-ehi-em; ger.
pl.
pl.
,.,ubst.
228
ind. prez. l , .. g. 3 pl.
con).
pl.

pron. ,-cios
pl.
pl.

con).
pl.

,owbst.
ind. prez. / ,'ig. 3 pl.
boiesc; con).
ind. prez./ sg. 3 , .. g.
pl.
pl.
pl.
ind. prez. / sg. 3 pl.
con).

rcM, ind. prez. l , .. g. raci, 3 ,'ig. pl.
racie

rde, ind. prez.1 sg. 3 pl. rd; conj.

rgM, ind. prez. 3 ,"g. pl. ragie
rie, gen. diei

rnduf, ind. prez. 3 ,'ig. pl. rnduiesc;
con).
pl. rnduieli
pl. rndunfci
rnjf, con).
pl.
rapit, pl. rape rpi
rs, pl. rasuri
rs (Zoo!.), pl.
rset, pl. rasete

ravnf
reabilita, pron. re-a-
gen.
reactfv, pron. re-ac-
react6r, pron. re-ac-
reactualiza, pron. re-ac-tu-a-
(Chim.), pron. gen.

pron.
pron.
pron.
pron.
readapta, pron. re-a-
readuce, pron. re-a-
reafirma, pron. re-a
real, pron. re-al
realege, pron. re-a-
realimenta, pron. re-a-
realipf, pron. re-a
realfsm, pron. re-a-
realitate, pron. re-a-
realiza, pron. re-a-
reamintf, pron. re-a-
reangaja, pron. re-an-; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl.
ger. reangajfrnd
reangajare, pron. re-an-; pl.
pron. re-a-, gen. rea-

reavi1n, pron. pl. reveni; f.
pl. revene
gen.
reazem, sub.o;t., pl. reazeme
reazem, Y. rezema
229
rebegft
recMea, yiit. va cond. ar

rece
recensi1mant, pl.
recenza
recenzent
recenzie, pron. -zi-e; gen. recenziei
receptacul, :1rt. receptaculul, gen.
reccptaculului; pl. receptacule
recept6r, pl. receptoare (Tehn.)
receptari (Bio!.)
pron. gen.
pron.
rechema, ind. prez. 3 sg. pl.

rechizfte, num:1i pl.
rechizit6riu, pron. -riu
gen.
recff, pl. recffe
recipient, pron. -pi-ent
recipfsit
recita, ind. prez. 3 ... ;g. pl.
recitf
pron. gen. recla-

recluziune, pron. -zi-u-
recomanda, ind. prez. 3 .o;g. pl.

pron. gen. reco-

reconciliere, pron. -li-e-
pron.
reconstituf, ind. prez. I .o;g. reconstitui,
3 sg. pl. reconstituie
pron. gen. recon-

reconstruf, ind. prez. I .o;g. 3 pl.
reconstruiesc; con).
rec6rdman, ,mbst., pl. recardmeni; f.
pl. recardmene
recrea, pron. -cre-a; ind. prez. l sg.
reereez,3 ."'g. pl. l pl.
reerdm, 2 pl.
pron. gen. recrc-

recrut
rect
rectifica, ind. prez. 3 sg. pl.
rectiHniu,pron. -nlu
recto, art. rectaul
pron.
recul, pl. reeuluri
gen.
recuza

recviem, pron. -vi-em; pl. reeviemuri
redactor
pron. gen.
redres6r, sllbst .. pl. redresoare
reduct6r, adi.
reduct6r, reductoare (Tehn.)
.<ji reductari (Chim.)
pron. gen.

pron. gen. redupli-

reedita
reeduca
reeligfbil
reevalua, pron. -lu-a
reexamina, pron. gz
referendum
referi, ind. prez. 3 sg. pl.
reflecta, ind. prez. 3 pl.
"gn-

gen.
reflex, adj.. pl. f. pl.
reflexe
reflex, .mbst., pl. reflexe
reflexie, pron. -xi-e; gen. reflexiei
reformfsm
pron. gen.
refren, pl. refrene
refugia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 !"'g.
pl. l pl. refugiem, pron.
-gi-em; ger. refugifnd
refUgiu, pron. -glu
regfm, pl. regfmuri
regiment, pl. regimente
pl. regfne
regionaI,pron. -gi-o-
regionalfsm, pron. -gi-o-
regfstru, pl. regfstre
regiune, pron. -gi-u-
regiza
regiz6r
reglaj, pl. reglaje
regresiune, pron. -si-u-
regulament, pl. regulamente
regulat6r, pl. regulatoare
pl. reguli
reia, V. relua
reiau, v. relua
reiei, V. relua
ind. prez. 3 sg. reiese; imperf.
con).
reincamare


renarma
renarmare


rencadra
rencadrare
rencIDzf
rencIDzfre
230
rencepe
rencepere
renchega
renchegare
renchfde
renchfdere
renchiria
renchiriere


rencorpora
rencorporare
renflorf
renflorfre
rennof, ind. prez. 3 .'ig.
rennofre


rentlnf
rentlnfre
rentinerf
rentinerfre
rentoarce
rentoarcere
rentregf
rentregfre
rentrema
rentremare
rentrupa
rentuma
reintumare
renverzf
reinverzfre
231
reinvia, pIOn. -vi-a; ind. prez. 3 ,"'g.
pl. renvfe; conj. renvfe
reinviere
reinviet6r
(nu: relache)
relativfsm
pron. gen.
releu, pl. relee, pron. -le-e (nu: -le-ie)
releva, ind. prez. 3 ''''g. pl.

relief, pron. -li-ef; pl. reliefuri
relfgie, pron. -gi-e; gen. relfgiei
religi6s, pron. -gi-os
relua, ind. prcz. J sg. 3 pl. reiau,
2 ,"f!.. reici, 3 reia, J pl. reluUm,
pron. con). reia; ger.
reluand, pr(]n. -lu-nd
remaia, ind. prez. 3 pl.
J pl. remaicm; ger. remafnd

remania, pron. -ni-a; ind. prez. 3 .'Jg.
pl. 1 pl. remanicm,
pron. -ni-em; ger. remanifnd
remaniere, pron. -ni-e-
remedia,pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. remediem,
pron. -di-em; ger. remedifnd
remediu,pron. -dlu
pron. sce
remorca, ind. prez. J sg. remorchez,
3 sg. pl.
pl. remorci
remunera
pron. gen. remu-

renghi (1 sil.)

reniu, pron. -nlu
pron. gen.
rentier, pron. -ti-er
reostat, pron. re-os-
pron. gen.
pron. gen.
repatria, pron. -tri-a
repatriere, pron. -tri-e-
repaus, pron. -pa-us
repauza, pmn. -pa-u-
repede
repej6r
reper, pl. repere
repercusiune, pron. -si-u-
repercuta
repert6riu (nu: repertoar), pron. -rtu
repetit6r
gen.
repezf
replica
pl. replici
reportaj, pl. reportje
rep6rter
represalii, numai pl.
represiune, pron. -si-u-
reprezentant
pron. gen. repre-

pron. gen. repro

ind. prez. 3 .'ig. pI.
1 pl. ger.

gen. republicii. pl. republici
repudia, pron. -di-a; ind. prcz. 3 sg.
pl. 1 pl. repudiem, pron.
-di-em; ger. repudifnd
repulsie, pron. -si-e; gen. repulsiei
repurta
pron. gen.
resentiment, pl. resentimente
ind. prez. J .'ig. 3 pl. resfmt
pron. gen.
res6rt pl.
resorte
res6rt (arc), pl. resorturi
respectu6s, pron. -tu-os
pron. gen.

restaura, pron. -ta-u-
pron. gen. resta-

resteu, pl. resteie
restituf, ind. prez. 1 sg. restftui, 3 .'ig.
pl. restftuie
pron. gen.pron. gen.
retevei, pl. reteveie
retez, pl. reteze
reteza, ind. prez. 1 sg. retez, 3 sg. pl.

reticul, pl. retfcule
gen. retInei, pl. retfne
retor
retorfsm
retransrnfsie, pron. -si-e; gen. retrans-
mIsiei
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
retribuf, ind. prez. 1 .";g. retribui, 3 sg.
pl. retrlbuie
pron. gen.
retroactiv, pron. -tro-ac-
retrocesiune, pron. -si-u-
retroversiune, pron. -si-u-
retUr
pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.


232
ind. prcz. 1 ."g. 3 pl.
1 pl. con}. ger.


reumatfsm, pron. re-u-
reuniune, pron. re-u-ni-u-
re-u-; con).
v. revedea
ind. prcz. 3 sg. pl.
J pl. ger.

pl.
ind. prcz. 3 sg. pl.
revedea, ind. prez. 1 sg. 3 pl. revftd;
con}.
pron. gen. revelatiei
reveli6n, pron. -li-on
revendica, ind. prez. 3 sg. pl.

revendicare, pl. revendicdri

revenf, ind. prez. J ,"g. 3 pl. revin;
con}.
rever, pl. revere
pron. gen. revcr-


pron.
revers, pl. reversuri
revfzie, pron. -zi-e; gen. revfziei
revizionfsm, pron. -zi-o-
reviz6r
revizuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
revizuiesc; con).
revoca, ind. prez. 3 sg. pl.
con). revOce
revolta, ind. prez. 1 sg. rev61t
gen.
pron.
pron.
revolver
233
revulsie, pron. -si-e; gen. revulsiei
pron. gen.
rezema, ind. prez. J .... g. reazem
pron. gen.
rezerv6r
rezidual, pron. -du-al
rezfduu, pron. -du-u; pl. reziduuri
rezilia, pron. -Ii-a; ind. prcz. 3 sg. pl.
J pl. reziliem, pron.
-li-cm, 2 pl. ger. rczilifnd;
part. reziliat
reziliere, pron. -li-e-
pron. gen.
rezolva

rezonat6r, pl. rezonatoare
rezuma, ind. prez. 3 sg. t'i pl.

pl.
rfctus, pl. rfctusuri
ridica
ridfche, art. ridfchea; pl. ridichi
ridIcol
ridiculiza
rihtuf, ind. prcz. J sg. 3 pl. rihtuiesc;
con}.
rindea
rinCchi (2 sil.)

rfsling
ritual, pron. -tu-al; pl. ritualuri
riz6m, pl. riz6rni
roade, ind. prez. 1 sg. 3 pl. rod; conj.

(cerc), pl. (n cxprc .... ii
roate)
robcici robcice
robinet, pl. robinete

pl. rocade
pl. roci
r6chie, pron. -chi-e; art. rochia, gen.
rochiei; pl. rochii
rochftll, pl.
rod, pl. roade
rodaj, pl. rodaje
r6die, pron. -di-e; gen. radiei
rOdiu, pron. -dill
rogojfnli, pl. rogojfni
rog6z
roi, subst.
rof, ind. prez. J sg. 3 pl. roiesc; con}.

r6initll, pl.
rom
romancier, pron. -ci-er
romantism
pron.
roman

romand
romncutll
romnesc

romnfme
romnfst
romniza
romboedru, pron. -bo-e; pl. rombo-
edre
romboidaI, pron. -bo-i-
rond
rondel,pl. rondeluri
rond6
rontgenterapfe roentgenterapfe,
pron. ront-ghen-
ind. prez. 1 ."ig. 3 sg.
pl.
r6pot, pl. ropote
r6sbif, pl. rosbifuri
rostog61 pl. rosto-
goluri
rostogolf
rostuf, ind. prez. J ."g. 3 pl. rostuiesc;
con}.

con}.
pron. pl. f.
pl.
pron.
pl. f. pl.
rotacfsm
pron. gen.
rotoc61, pl. rotocoale
rotofei
rotUlli, pl. rotUle
rotUnd, ad}. ill., pl. rotunzi; f.
pl. rotunde
rotunjeaIli
rotunjf, con}.
rotunjfme
pron. ro-u-
rovfnli, pl. rovfne
roz
rozacee,pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
rozmarin
rubiacee, pron. -bi-a-ce-e (nu: -ce-ie)
rubfdiu, pron. -diu
rubin, pl. rubfne
rubinfu
pl. rubrici
rucsac, pl. rucsacuri
pl. rude
rudenie,pron. -ni-e; gen. rudeniei
rugbi
pl. rugini
ruginfu
pron. ru-i-; pl. ruine
ruj

pron. -je-o-
rulaj
rulment
rul6u
234
rumen
rummy,pran. r6-mi
rupie, pran. -pi-c; gen. rupiei
rusaIie (Bot., Mit.), pl. rusalii
RusaIii
rut:eniu, pron. -niu
rutier, pran. -ti-er
rutinier, pran. -ni-er
S, cit. se (I'n simboluri !ji: es)
sabie,pran. -bi-e; gen. sabiei,pl. sllbii
sabotaj
sabot6r
saca, art. sacaua
sacagfu, pl. sacagfi
sacerd6t

sac6u
sacrifica, ind. prez. 3 pl.
sacriffciu, pran. -clU
sacrilegiu, pran. -giu
sacrosanct
sadfsm
saffr, pl. saffre
saftea
saftian, pran. -ti-an
sagotier, pran. -ti-er
saia, pl. saiele
saivan,pran. sai-; pl. saivane
salam
salamandm
salaria, pran. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. salariem, pran.
-ri-em; ger. salarifnd
salariu, pran. -riu
pl. salate
pran. -ti-e-
pl.
pl. salbe
235
salcie, pran. -ci-e; gen. salciei, pl.

saleu
pran. gen.
salpetru
pl. salve
saIvie, pran. -vi-e; gen. salviei
samoed, pl. samoezi
samovar
samurai

sanatorial, pran. -ri-al
sanat6riu,pran. -riu
sanctuar, pran. -tu-ar
pran.
pran.
pl. sandale
!ji sandvici, pl.
sandviciuri
sangvfn
sanie,pran. -ni-e; gen. saniei,pl.
santal (Bot.)

sap, v.
pl. sape
sar, v.
pl. sarabande
sarailfe, pran. -ra-i-; gen. sarailfei
saramurii
v.
sarcasm
gen. sarcinii; pl. sarcini
sarcofag, pl. sarcofage
sarc6m
sari, v.
pl. sarici
sarma,pl. sarmale
f. pl. neart. art. m.
art. f.
satr, pl. satare
satfn, pran. -tin (nu: -ten)
satir

pron. -e; gen .
pron. gen,
Satumalii

saxof6n, pl. saxofmine
ind. prez. I sg. 3 pl.
conj.

gen.
pron. -ciu-ne
f. pl. m. t:
ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
pron.
ind. prez. I ,<;g. sap, ;2 sg. sapi
(1 sil.); conj. sape

ind. prez. I sg.


ind. prez. I sg. 3 pl. sar, 2,\g.
sari (1 ,<;il.);
ind. prcz. I sg. satur, 3 ,\g. pl.


conj.
scf, ind. prez. 3 sg. pl. sacie;
con}. sfrcie; ger. scind

smbure
sn
pron. -nea-; pl.
(Bot.), pron. -zi-a-; pl. sn-
ziene, pron. -zi -e-
srguf, ind. prez. J ,<;g. 3 pl. sr-
guiesc; con}.
ssf, ind. prez. I ,<;g. sfrsi, 3 sg. pl.
sfrsie

scabie, pron. -bi-e; gen. scabiei
scafandrier, pron. -dri -er
scai
scaiete
pl. scale
scandiu (Chim.),pron, -dlu
scap, Y.

scarifica, ind. prez. 3 sg. pl.
scatfu
ind. prez. I ,<;g. 3 pl. scad;
yiit. va con).
ind. prez. 1 sg. scap, 2 ,<;g. scapi
(1 ,<;il.); con}. scape
ind. prcz. 3 sg. pl.
ind. prez. I ,<;g.
scannene
sclcia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. sclcicm, pron.
-ci-em; ger. sclciind
scncf,
scnteia, pron. -te-ia; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. scnteiem,pron.
-te-iem; ger. scnteind
scnteie, pron. -te-ie; gen. scnteii
scmav
ind. prez. I sg. 3 ,<;g.
pl. conj.
scelerat, pron. sce
scenariu, pron. sce, -rIu
pron. sce
sceptic, pron. sce
scepticfsm, pron. sce
sceptru, pron. sce
scheci (J ,<;il.)
schelet, pl. schelete
schematfsm

(Muz .), pmn.
scMrzo (Muz.),pron.
236
scheuna, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. schea-ll-
schi
schia, pron. schi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. schiem, pron.
schi-em; ger. schifnd
schif (Sport)
pl. schfje
schflav
schfmb,pron. schi
schimba,pron. schi
schfmnic
schimonosf
schingiui, ind. prez. I sg. 3 pl.
schinguiesc; conj.
schi6r, pron. schi-or

pron. sci-a-; gen. sciaticii
scinda,pron. sci
sciziune, pron. sci-zi-u-
sclavagfsm
sclavaj

scoate, ind. prez. J sg. 3 pl. scot;
conj.
scociorf, ind. prez. J ,<;g. 3 pl.
scociodsc; perf. ,<;. 3 sg. scocior1,
3 pl. conj.
ger. scociodnd; part. scociorat
scoIastic
sconcs (Zool.), pl.
scont
sconta

scorbur6s
scorbut
scormonf

scorojf, conj.
sc6rpie, pron. -pi-c; gen. scorpiei
scorpfon, pron. -pi-on
237
pl.
scot, v. scoate
pron.
pl. scoverzi
scrnciob, pl. scrancioburi
scrilntf

screper (Tehn.)
scrie, ind. prez. J pl. scrfem, 2 pl.
imper. ger. scriind
scriere
scrijelf scrijeh1
scrin, pl. scrfnuri
scripete, pl.
scripte, numai pl.
(Med.), pl. scr6fule
scrumbfe, gen. scrumbfei
pron. -mi-e
scrupul, pl. scrupule
scuar (J , .. il.),pl. sCllaruri
scuipa, pron. scui-pa
scul, pl. sculuri
sculptor

scurtcireuft
scutec
scuter
scutier,pron. -ti-er

semen, pl. semeni
v.
pl. seri
pl. serbezi; f. pl.
serbede
sebaceu, pl. sebacee, pron. -ce-e (nu:
-ce-ie)
seboree, pron. -re-e (nu: -re-e)
sec, f. pl. m. f. seci (1 .'Iii.)
seca, ind. prez. 3 sg. pl.
secarn, gen. secarci

seciituf, ind. prez. 1 3 pl.
con).
secera
secem
pl.
secetii
sechestru
secol, pl. secole
secret
secretariat, pron. -ri-at
pron. gen.
sect6r
(subunitate
pron. gen.
(Geom.), pron.
secui
secuiesc
secunda
secundar
secure
sedt1ii
sediment, pl. sedimentc
sediu, pron. -dlu
segrega, ind. prez. 3 sg. pl.
gen.
seif (1 .. nu: safe)
sefm, pron. se- i m
seimen, pron. sei-
seismognif, pron. se-is-
seismogramii, pron. se-is-
"alegere", pron. gen.

pron.
(MlIz.),pron.
seleniu, pron. -nlu
selfact6r, pl. selfactoare
pron. gen. selfin-

semanticii, gen. semanticii
semW, ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.
238

semetf
semicerc
semicircular
semicolonial, pron. -ni-al
semif6nd
semintuneric
semilunii
seminar, pl. seminare seminarii
v.
gen.
semiologfe, pron. -mi-o-; gen. scmio-
logfei
semn
semnal, pl. semnale
semnalment
semnifica, ind. prez. 3 ... g. pl.

pron. gen. semni-

senat6r
semn
seni6r,pron. -ni-or
sens
sensfbil
sensibilitate


pron. gen.
pron.
senzitfv
senzorial, pron. -ri-al
senzual, pron. zu-al
senzualfsm, pron. -zu-a-
pron. gen.
sepia (vopsea), pron. -pi-a
sepie -pi-e
septembrie,pron. -bri-e
septentrional, pron. -tri-o-
septuagenar, pron. -tu-a-
ser
serai, pl. serai uri
serba
serena<m, pl. serenade
sergent
seri, v.
serie, pron. -ri-e; gen. seriei
seringl1, pl. serfngi
serj
sertar
servaj
serviabil, pron. -vi-a-
servfciu, pron. -clU
servietl1, pron. -vi-e-
servilfsm
sesiune, pron. -si-u-
sesiza
sesizare
sete
seu
sever
sex, pl. sexe
sexuaI,pron. -xu-al
sez6n,pl.sezoane
sezonier,pron. -ni-er
sfl1rma, ind. prez. J sg. 3 ."g.
pl.
sfl1rml1tl1m
sfl1rmici6s,pron. -mi-cios
st'l1tuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
sfrf, ind. prez. 3 sg. pl. sfarie;
con}. sfarie
sfriaIl1

con}.
sfrtica
pron. ind. prez. J ."g.
3 .'g. pl. l pl.
ger.
pron.
sfecll1
239
sferofd, pl. sferofde
sferoidal, pron. -ro-i-
sfert

pron. -ni-e; gen.
sfiaIl1, pron. sfi-a-
sfiici6s, pron. sfi-i-cios
sfiiciune, pron. sfi-i-ciu-
sfinx, pl.
sfoam
sforl1f, ind. prez. J ."g. 3 .... g.
pl.
sforl1iaIl1, pl.
sforzando (Muz.),pron.
sfredel, pl. sfredele
siamez, pron. si-a-
sibarft
siberian, pron. -ri-an
sic "ntocmai"
sicriu
sideffu
siestl1, pron. si-es-
(dat.)
sigfliu, pron. -nu
sfgur
sfhll1
sflex, pl. sflexuri
silfciu, pron. -clU
silftrl1
silogfsm
sil6z
situf, ind. prez. 1 ."g. 3 pl. siluiesc;
con).
silurian (Oeol.), pron. -ri-an
simbi6zl1, pron. -bi-o-
simb6l, pl. simboluri
simbolfsm
simfonfe, gen. simfonfei
simigfu, pl. simigfi
siminichfe, gen. siminichfei
simin6c
simplific, ind. prez. 3 ,'ig. pl.

simplfsm
simplu
simp6zion simpozi6n, pron. -zi-on
simpt6m, pl. simptome
pl.
ind. prcz. J sg. 3 pl. simt;
con}.
pron. gen.
simultaneiteite, pron. -ne-i-
sincer
sincretism
sincronism
sindicalism
sindr6m, pl. sindroame

pl. sinecuri

(ac.)
singumtic
sinilfu
sin6d, pl. sinoade
sintctic

sinu6s, pron. -nu-os
sinuozitte, pron. -nu-o-
sinusoidl, pron. -so-i-

sipet, pl. sfpete
sirin, pron. -ri-an
sir6co
sirop
sirop6s
sistem, pl. sisteme
(Anat.)

situ, pron. -tu-a; ind. prez. l sg.
situez, 3 sg. pl.
pron. gen.
slab
240
sllom (Sport)
pl.

gen.
slei, ind. prez. J ,'ig. 3 pl. sleiesc;
con}.
slip
sl6bod, adj.
slobozf
sloi
sluger

slujf, con}.
pron. -ni-c; gen.

smaraId
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.

smrc, pl. smarcuri
smrcf, ind. prez. J ,'ig. smarci, 3 ,'ig.
pl. smarcie
smed
smerenie, pron. -ni-e; gen. smereniei
smice, pl. smicele
gen. smintelii
sminti
smintit


smoc

sm6ching
smucf, con}.
smulge

snob
snobfsm
snop, pl. snopi
snopi
some-apune

gen. i
sobrietate, pron. -bri-e-
social, prun. -ci-al
social-democrat, pron. -ci-al
social fsm, pron. -ci-a-
societate, pron. -ci-e-
sociologie, pron. -ci-o-; gen. socio-
logiei
socoti, ind. prez. l ,<;g. 3 pl. socotesc
s6diu, pron. -diU
sofa, pl. sofale
sofism
(Fiz.)
soi
s6ia, gen. s6ici
solanacee, prun. -ce-e (nu: -ce-ie)
solanee,pron. -ne-e (nu: -ne-ie)
solariu, pron. -riu
solfegia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. solfegiem,
pron. -gi-em; ger. solfegiind
solfegiu, pron. -glu
solicita, ind. prez. 3 sg. pl.
solidifica, ind. prez. 3 sg. pl.


s610, pl. sol6uri
pron.
pron. gen.
prun.
somatie, pron. gen.
somiern, pron. -mi-e-
somn (Iht.), pl. somni
somnor6s
somptu6s, pron. -tu-os
sondaj, pl. sondaje

sond6r
sonerie, gen. soneriei
sonet, pl. sonete
241
sopran, f.
gen. surorii, (personal sanitar)
sorei; pl. surori
sorbf, ind. prez. l sg. 3 pl. sorb
sor6c, pl. soroace
sos
pron. -si-e-
sote, pl. sote uri
gen.
pl. spade
spaghete, pl.
spalier,pron. -li-er
pl.
spani61, pron. -ni-oi
sparanghel
spasm, pl. spasme
spasm6dic
spate
pron. ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. pron.
ger.
pron.
pron.
spnatfc
spnz, pl. spnzi
special, pron. -ci-al
specialfst, pron. -ci-a-
specie, pron. -ci-e; gen. speciei
specifica, ind. prez. 3 ,<;g. pl.

specimen, pl. specimene
spectacol
spectrosc6p, pl. spectroscoape
spectru, pl. spectre
speculant
pron. gen.

speologfe,pron. spe-o-; gen. speologfei
spera, ind. prez. 3 sg. pl. conj.
spere
speria, pron. -ri-a; ind. prez. l sg.
sperii, l pl. speriem, pron. ri-em;
ger. sperifnd
pron. -ri -e-

speze, numai pl.
spic, pl. spfce
spfcher (nu:
(nu:
spicuf, ind. prez. I sg. 3 pl. spi-
cuiesc: con).
spilcuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
spilcuiesc; con).
spin, pl. spini
spinteca
spi6n,pron. spi-on
spionaj,pron. spi-o-
spiritual,pron. -tu-al
spirochet, pl.
spirt
spirt6s
spital, pl. spitale
gen.
splai
splendid
spof, ind. pre7. l sg. 3 pl. spoiesc;
con).

spolia, pron. -li-a; ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. spoliem, pron.
-li-em; ger. spolifnd

spongier, pron. -gi-er
spongi6s, pron. -gi-os
spontaneitate, pron. -ne-i-
sporange (BoL)
ind. prez. I ... g. 3 pl.
con).

sp6rtsman, pl. sp6rt,meni
spovedf
242

sprijinf, ind. prez. 3 sg. pl.
con). sprfjine
sprinten

pl. spume
spune, ind. prez. 1 sg. 3 pl. spun;
con). ger. spunand
spurcat

sta, impar perf. s.
con). stea; imper. stai
stabfl
staccato (Muz.)
stacojfu
stadi6n,pron. -di-on; pl. stadioane
stadiu, pron. -diu
staffe, gen. staffei
stagiar, pron. -gi-ar
stagiu, pron. -giu
stagiUne, prun. -gi-u-
stai, v. stapl. stane
pl.
stand (nu:
standard (nu: stindarde
stani61,pron. -ni-oi
staniu, pron. -niu

staret
st:aroste
start (l/1I:
starter
stat (de pl. state (nu:
gen. statistici i
statistician, pron. -ci-an; pl. statis-
ticieni
statfv "suport", pl. ,tatlvc
stative (de numai pl.
stat-maj6r
stat6r (Tehn.), pl. statoare
statornicf
statua,pron. -tu-a; ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. statuftm
statuar,pron. -tu-ar
pron. -tu-e-
statUie, gen. statuii
statu-qu6, pron. -cvo
(a unui vehicul), pron. gen.

pron.

pron.
staul,pron. sta-ul
pl. stavile
stavrfd (Iht.) , pl. stavrfzi
ind. prez. I sg. 3 sg. pl.


pl.
v. sta
v. sta

stlcf, con).
stlp
pl. stane

stngaci (2
stnjen
stnjenel
strpf
stea, v. sta
stea, pl. stele
pron. stc-a-
stejar

stelaj
stenografia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. steno-
243
grafiem, pron. -fi-em; ger. steno-
grafifnd
stentor
stereocinematograffe, pron. -re-o-;
gen. stereoc inematograffei
stereosc6p, pron. -re-o-
stereotfp, pron. -re-o-
stereotipfe, pron. -re-o-; gen. ste-
reotipfei
stern
sterp
stetosc6p, pl. stetoscoape
stfbiu, pron. -biu

sticlete
stigmat, pl. stigmate
stigmatfsm
stihfe, gen. stihfei
gen. stilfsticii
stil6u
stimulent
stindard, pl. stindarde
stinge
stinghie, pron. -ghi-e; gen. stfnghiei
stipendia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. stipendiem,
pron. -di-em; ger. stipendifnd
stipendiu, pron. -diu
pron. gen.
stivuf, ind. prez. I sg. 3 pl. stivuiesc;
con}.
stoc (nu:
stocaj
st6fl1 (nu: pl. stofe
stoicfsm, pron. sto-i-
stomac, pl. stomacuri
strdbfsm
pl. str5chini
pl.
strai, pl. straie (haine)
strai, pl. strai uri (parme, la catarg)
pl.
pl. stnlne
stnmguIa
pron. gen. stran-

straniu, pron. -nlu

strat, pl. straturi
pl. stratageme
stratifica, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. stra-

pl.
pron. -ni-e; gen.
pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pl. f pl.
pron.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.

con).
pl.
pl.
f
gen.
(2 ... il.)

strmtora
pl.
streche
strecura, ind. prez. I sg. strecor
strecumtoare, pl.
strepezf
pron. gen.
pron. -c1u-


stridie, pron. -di-e; gen. strfdiei
strig6i
244
strobosc6p, pl. stroboscoape
pron.
structuralfsm
strUgure
strujan
strujf, con).
pl. strune

stuc (nu:
student
studia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. studiem, pron.
-di-em; ger. studifnd
studi6, pron. -di-o; pl. studiouri
studi6s, pron. -di -os
stl1diu, pron. -diu
stuf
gen.
pron. gen. stupe-

stupefiant, pron. -fi-ant
stupefiat, pron. -fi-at
sturi6n, pron. -ri-on
suav, pron. su-av
sub
subchirurg
subdirector
subdiviziune, pron. -zi-u-
subiect, pron. -biect
subiectivfsm, pron. -biec-
subintitula


subnchiria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. subn-
chiriem, pron. -ri-em; ger. subn-
chiriind
subnchiriere

subntfnde
subntfndere


subjonctiv
pron. gen. subli-

sublinguaI, pron. -gual
sublinia, pron. -ni -a; ind. prez. 3 ,'oig.
pl. l pl. subliniem,
pron. -ni-em; ger. sublinifnd
submersibil
submersiune, pron. -si-u-
pron. gen. sub-

subordona
subordonare

subscrie, ind. prez. 1 pl. subscrfem,
2 pl. ger. subscrifnd
pron. gen. subscrfp-

subsecretariat, pron. -ri-at
pron. gen.
sub semnat
subsidiar, pron. -di -ar
subsfdiu, pron. -dTu
subs61
subspecie,pron. -ci-e; gen. subspCciei

pron.
substituf, ind. prez. 1 sg. substitui,
3 .'ig. pl. substItuie
pron. gen.
substrat
subsuoarn, pl. subsu6ri
subtensiUne, pron. -si-u-
subterfUgiu, pron. -gTu
subtI1
subtitlu
subtropicaI
245
pron. ind. prez. 3 ,'ig. pl.
1 pl. pron.
gen.


suburbfe i)'i suburbie, pron. -bi-e; gen.
suburbfei suburbiei
pron. gen.
pron.
subzista

succeda, ind. prez. 3 sg. pl.
succes, pl. succese
succesiune, pron. -si-u-
succes6r
succfnt
sucf, con).
sucomba, ind. prez. 3 sg. pl.

sud
sud-african
pl. suddlmi
pron. gen.

sud-est
sud6r

suduf, ind. prez. 1 2 sg. sudui, 3 sg.
pl. suduie; ger. sudufnd
sud-vest
suedez, pron. su-e-
suferi, ind. prez. 1 sg. 3 sg. pl.
conj. sUfere

suficient, pron. -ci-ent
suffx, pl. sufixe
sufleca, ind. prez. 1 .'ig. suflec
sufleor, pron. -fl6r
sufleu
sufoca, ind. prez. 3 ."g. pl.
sufragiu "vot" ,pron. -gTu
sugaci (2 sil.)
sugera
sugestie, pran. -ti-e; gen. sugestiei
sugestiona, pran. -ti-o-
ind. prez. 1 sg.
sugruma
suf, ind. prez. 1 ,<;g. sui, -' sg. pl. suie
sui-generis, pran. su-i-
suitoare "galerie ntr-o pran.
su-i-; pl. suitari

sulimenf
pl. sul
suman, pl. sumane
sumbru
sunt v. fi
suntem, v. fi
v. fi
superficial, pran. -ci-al
superfluu !fi superfluu, pran. -fIu-u

superi6r, pran. -ri -or
pran. gen.
supeu
pran. -pi -e-
supleant, pron. -ple-ant; pl.
gen.
suplfciu, pran. -clU; pl. sllplfcii
sup6rter
pron. gen.
pron. -pra-a-,
gen.
pron. -pra-a-,
gen.


pran. gen. supra-
licitatiei
supraomenesc,pron. -pra-o-
suprapresiune, pron. -si-u-
pron. gen. su-

suprapune, ind. prez. 1 ,<;g. -' pl.
suprapun; con).
suprarealfsm, pran. -re-a-
pron. gen. supra-


supratensiune, pron. -si-u-
supraveghea, ind. prez. -' ,<;g. pl.
1 pl. supraveghem
ind. prez. 1 ,<;g. -' pl.
con). supravie-

gen.
supune, ind. prez. 1 ,"g. -' pl. supun;
con). ger. supunand
pron. gen.
pron. -ni-e; gen.
surde, ind. prez. 1 ,<;g. -' pl. surad;
conj.
surcea
suresciteit, pran. sci
pron. sci, gen.

surfila
surghiun
surmenaj
surogat, pl. surogate
sur6ri, \1.
surpa, ind. prez. -' !';g. pl. con).
246
surpe
surprinde, con).
surtUc, pl.
surzenie,pron. -ni-e; gen. surzeniei
susru
susceptJbil, pron. sce
suscita, pron. sci
sus-numft
pron. -si-e; gen. suspensici
suspens6r, pl. suspensmlre (bandaje)
suspens6r, pl. suspens6ri
suspiciune, pron. -ci-u-
prun. gen. susten-

ind. prez. I sg. 3 pl.
con}.

susuni
(al) (referitor la 100, de ex. al
(o) om)
(al) 1 . 1 sutelea (referitor la 200,300
etc., de ex. al sutelca om)
sutien, pron. -ti-cn
suveidl, pl. suveici
suvenfr, pl. suvenfre
swing, pron. slJing (1 .<;il.)

art. gen. pl.
pl.
pl.
v.

(al)

(al)
pl.

-ni-e; gen.-ti-er
pl.
pl.
247

pron. -fi-a; ind. prez.
3 .... g. pl. J pl.
pron. -fi-em; ger.


(a)
(al)

(al)


(al)
ind. prez. 3 .... g. pl.
I pl. ger.
pl.

pl.

(a)
(al)
sute
pl.

pl.

pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl. 3 .... g.
con).
pl.
pl.
pl. uri

pl.
v.

ind. prez. 1 _"g. 3 pl.
con}.pron. -vi-ot
Iji
pl.
(J sil.)
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
(2 sil.)

pl. (sorturi)
pron. -ni-er; pl.


pl.

cincfla (Zool.)

pl.
pl.
pl.
pl.
pron. -ni-e; gen.

pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.pl.
248ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pl.


pl.
(2 sil.)
-ti-e; gen.
ind. prez. 1 sg. 3 _"g. pl.

pl.pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
(1 sil.)
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
ind. prez. 1 _"g. 3 pl.
con}.
(Sport), pl.

(1 _'ii}.)


(Tehn.)
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
-vi-e; gen.
pl.
pl.

pl.

pron.


pl.

pron. -ni-e; gen.
zeniei

pl.
pl.


pl.


T,cit. te
tabach6m, pl. tabachere
tabagfsm
tabiirn, pl. tabere
tabel,pl. tabele
tabi6t, pron. -bi -et
taburet
tacMt (Tehn.), pl.
249
tacticii, gen. tacticii
tactician, pron. -ci-an; pl. tacticieni
tafta
tahignif (Tehn.), pl. tahigrafe
tahim6tru, pl. tahimetre
taie, v.
taifas, pron. tai-
taifUn, pron. tai-fun; pl. tai fu nuri
taiga, pron. tai-ga, art. taigaua, gen.
taigalei; pl. taigale
tai6r
talangii, pl.

talaz, pl. talazuri
talie, pron. -li-e; gen. taliei
tali6n, pron. -li-on
talisman, pl. talismane
taliu (Chim.),pron. -nu

talmudfsm
tal6n, pl. taloane
talpii, pl.
talt1z,pl. taluzuri
tambt1chi (Mar.; 2 .'iil) , pl. tambuchiuri
tambt1r (Tehn.), pl. tambure
tam-nisam
tam-tam
tand6m, pl. tandemuri

tangaj
pron.
tang6u
tanti6mii, pron. -ti-e-
tapaj, numai ."ig.
tap6t, pl. tapete
tapi sa "a tapeta; a o
cu un material"
tapiserie gen. tapiserfei
"a o cu un
material"
(meserie), gen.
tanibii, pl. tarabe
taraf, pl. tarafuri
tarif, pl. tarife
pl.
tarsian, pron. -si-an
tartj trntaj, pl. tartaje !,i
tartnij
tatua, pron. -tu-a; ind. prcz. 3 .'ig. pl.

tatuaj,pron. -tu-aj
taur
tautologfe, pron. ta-u-; gen. tauto-
logfci
tavii, pl.
taxf, pl. taxiuri
tiibiicealii
con;.
tiibiirf, ind. prcz. 3 sg. pl.
perf . . 'i. 3 sg. ., pl.
con). tabere; ger. part.

tiicea, ind. prez. 1 pl. 2 pl.
impcr.
tikiune,pron. -CIU-
tiigiiduf, ind. prez. J sg. 3 pl.
con).

ind. prez. J sg. tai, 3 sg. pl. taie,
J pl. ger. part.pron.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).
tiiliizuf, ind. prez. 3 sg.
con).
(2.'iil.)
con).
pl.
tlflpuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
tiim!1duf, ind. prez. J .'ig. 3 pl.
con).
tiimia, ind. pre,". J SJ!.. 3 sg.
pl. ger.
tiimie, gen.

tiiriigWia
pron. -ni-e; gen.
tiiram, pl.
pl.
tiirbiicf, con).
tiircat
tiiun
tiivii1ug
tlcuf, ind. prez. J ,'ig. 3 pl. tlcuiesc;
con).
tniir, pl. tineri
tnguf, ind. prez. I sg. 3 pl.
tnguiesc; con).
tnjaIii, pl. tnjeli
tnjf, con).
taraie-bru


trf, ind. prez. J ,'ig. 3 pl. trUsc, 2 sg.
3 ,o;;g. perf.s. 3 sg.
tr1, 3 pl. ger. trand; paft.
trat
trlfci, numai pl.
trniic6p, pl.
trnuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
trnuiesc; con).
ind. pfez. 3 sg. pl.
con).
teatni1, pron. tea-
teatru (2.'iil.)
tedeum
tehnic
tehnicii, gen. tehnicii
250
tehnicin, pron. -ci-an; pl. tehnicieni
tehnol6gic
tei
tejghea, art. tejghealla
pron. gen. tele-

telegrafia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. telegrafiem,
pron. -fi-em; ger. telegrafifnd
telegraffe, gen. telegraffei
teleobiectfv, pron. -Ie-o-biec-
teleologfe, pron. -Ie-o-; gen. teleolo-
gfei
telesc6p, pl. telescoape
televiziune, pron. -zi-u-
telur (Chim.)
teluric
tembelfsm
temei
temere
templier,pron. -pli-er
tempo, art. tcmpolli tempoul
tenace
tencuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
tcncuiesc; con).

pron.
pmn.

tend6n, pl. tendmlne
tenie, pron. -ni-e; gen. teniei
tenis
tensiune, pron. -si-u-
tentacul, pl. tentacule
pron. gen.
pron. -te-o-; gen.
teodolft, pron. te-o-; pl. teodolfte
teologfe, pron. te-o-; gen. teologfei
pron. te-o-
teoreticin, pron. te-o-, -ci-an; pl.
teoreticieni
251
teorie, pron. gen. teorfei
teoz6f, pron. te-o-

terclpeUtiC, prun. -pe-u-

terbiu, pron. -blu
terchea-berchea
terci (J sil.)
terciuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. terciu-
iese; con}.

terestru
terezfe, gen. terezfci
terier (cine), pron. -ri-er
teritorial, pron. -ri-al
terit6riu, pron. -rIu
termen
termina, ind. prez. l .fig. termin; con).
termine; imper.
gen.

termocauter,pron. -ca-u-

termochimfe, gen. termochimfei
termos, pl. termosuri
termostat, pl. termostate
terorism


tescuf, ind. prez. J sg. 3 pl. tescu-
iesc; con}.

testaceu, pl. testacee, pron. -ce-c (nll:
-ce-ie)
testea
testemeI
con).
tetnos
tetrdedru, pron. -tra-e-
tetrnevnghel, pron. -tra-c-
teu, pl. teuri
teut6n, pron. te-u-
pron. -tu-al
tezaur, pron. -za-ur
tiam, pron. ti-a-
tibia, pron. -bi-a
tidlf "a face tic-tac". ind. prez. 3 ."ig.
pl.
"a se ind. prez. J .... g.
3 pl. con).
ticluf, ind. prez. J .... g. 3 pl.
con).
ticsf
ticsft
tifdruc
tifos
tigaie
tighel, pl. tigheluri
tignafes
tigvl1
tfhnl1
tihnf
tijl1, pl. tfje
tilfncl1
timonier, pron. -ni-er
tinctt1rn
pl. tinde
gen.
pl. tinichele
tinichigerie, gen. tinichigerfei
tinichigfu, pl. tinichigfi
tinij, pl. tiraje
pl.
pron. -ro-i-di-an
titirez, pl. titirezi titireze
tiznl1
pron. to-a-
toarui, pl. toarte
toast (/."iil.)
pron. toas-
t6bl1
pl. tobogane
(Muz.)
t6cl1, pl. toci
tocfll1, pl. toclle
t6cmai
pl. tocmeli
tocmf
t6gl1, pl. togi
toi
toiag, pl. toiege
t6lbl1

tomber6n, pl. tomberoane
t6mboll1
tomnatic
tonaj
topaz, pl. topaze

toread6r,pron. -re-a-
torent, pl. torente
pron.
t6riu, pron. -riu
torpedo (Tehn.),pl. torpedouri
torr (Fiz.)
torsiometru (Tehn.), pron. -si-o-
torsiune,pron. -si-u-
tort
t6rtl1, pl.
totali tarlsm
totdeauna, pron. -dea-u-
totem, pl. totemuri totemi
toval, pl. toval uri
totodatl1, adv.

t6tuna (a-i fi cuiva totuna)

pl.
pl.
trdbuc, pl. trabUcuri
pron.
252
pron. gen.
prea.
tntforaj
tragedhin, pron. -di-an
tmgicomedfe, gen. tragicomediei
tragic6mic
trc:lhc5e, pron. -he-e (nu: -he-ie)
trai
traiect
tmect6rie, pron. -ri-e; gen. traiectoriei
traistll, pl. tnliste

tramvai
trdIldafirfu
trdIlsalpfn
trdIlsatIantic
trdIlsborda
trdIlscendent, pron. sce
transcrfe, ind. prez. l pl. transcriem,
2 pl. imper.
ger. transcrifnd
trdnscrfere
pron. gen. transcrfp-

trdnsdanubian, pron. -bi-an
trdnsfer, pl. transferuri
transfera, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. transfere
trdIlsfigura
pron. gen. trans-

trdnsformat6r, pl. transformatoare
pron. gen. trans-

trdIlsfUzie, pron. -zi-e; gen. transfuziei

trdnslator trdnslat6r
pron. -e; gen.
pron. gen. transli-

trdnslucfd
253
trdnsmisiune (Mil.,Jur., Tehn.),pron.
-si-u- trdIlsmfsie (Tehn.), pron.
-si-e
trdnsmfte
pron. gen. trans-

pron. gen. trans-

pron. gen. trans-

trdIlSp6rt
trdIlsport6r (aparat), pl. transportoare
transpune, ind. prez. l sg. 3 pl.
transpun; conj.
transsiberian, pron. -ri-an
pron. gen. trans-

transvaza
trdIlsversaI
ind. prez. 3 sg. pl.
pl. ger.
pl.
pron. (nu: pl.

pron. gen.
tranzit
tranzitfv
trdnzit6riu, pron. -rIu
pron. gen.
trapez "patru 1 ater ,aparat", pl. trapeze
trapez pl. trapezi
trapezoidal, pron. -zo-i-
trdseu, pl. trasee, pron. -se-e (nu:
-se-ie)
pron. gen.
traumatfsm, pron. trau-ma-
traversa

ind. prez.l ,<.;g. 3 pl.
conj.

trgsnet
trnsni
trntaj, v. tartj
trartdav
treabit, pl. treburi !ii trebi
treacit-meargit
trebui, ind. prez. 3 ."g. trebuie; imperf
trebui; con). ger.
trebuind
trei
treier
treiera

(al) treilea, pron. trei-lea trc-i-lea
treisprezece
(al) treisprezecelea
trei sute
treizeci
(al )treiz6cilea
tremit, pl. treme
tremolo, pl. tremol6uri
tremura
tremurici (3 .... il.)
trenci (J .... il.)
trening
pron. gen.
pron. gen.
trepied, pron. -pi-ed; pl. trepiede
trepieduri
trestie, pron. -ti-e; gen. trestiei
tretin !ii tretin
trezorier, pron. -ri-er
triaj,pron. tri-aj
trianglu, pron. tri-an-; pl. tringluri
triasic, pron. tri-a-
triat16n, pron. tri-a-tlon; pl. triatl6nuri
trib6rd, pl. trib6rduri
pron. gen.
tribumll, pl. tribunle
trichinit, gen. trichinei
tricol6r
tricotaj, pl. tricotaje
tric6u, pl. tric6uri
trident, pl. tridente
trienal, pron, tri-e-
trif6i
trig6n, pl. trigone
trihotomfe
trilogie, gen. trilogfei
trimestrial, pron. -tri-al
trimite, ind. prez. J .... g. 3 pl. trimft;
con). PLlrt. trimIs
trio
tri6r, pl. triore
tripoli, pron. -pa-li
triptic, pl. triptfce
gen.
pl.
triumfa, ind. prez. 3 ."g. pl.
triumvirat, pron. tri -um-
triunghi (2 .... il.)
trivial, pron. -vi-al
troacit, pl. troce
trofeu, pl. trofee, pron. -fe-e (nll:
-fe-ie)
trohaic, pron. -ha-ic
troheu, pl. trohei
troian
tr6icit, pl. troici
troieni
pron. tro-i-
troleibuz, pl. troleibuze
troleu, pl. trolee, pron. -le-e (nll:
-le-ie)
tr6liu, prof}. -nu
tronc6nic
tropM, ind. prez. 3 ."g. pl.
con).
tr6snet
trosni
trotuar, pron. -tuar
truc, pron. u (nll: li)
254
pl. t:
trunchi (1 ... i1.)
trunchia, pron. -ehi-a; ind. prez. 3 .... g.
pl. 1 pl. trunchiem,
pron. -ehi-em; ger. trunchiind

trus6u
trust
trUstman
truver
tubercul (BoL, Anat., Med.),pl. tuberculi

tuci (1 ... i1.)
tuciuriu, t: tuciurie: pl. tuciurii

tul pron. tii!
tulbura
tUlbure
tulei, pl. tuleie
tulpan, pl. tulpane
pl. tulpini
pron. gen. tumc-

tumefiat, pron. -fi-at
tumoare, pron. tu-moa-; gen. tumarii
tumultu6s, pron. -tu-os
tUnde, ind. prez. I ... g. 3 pl. tund;
con).
tunel, pl. hmeluri tunele
tUngsten

tupila, v. pitula
pron. gen.
tUra-vurd
turba, ind. prez. 3 .... g. pl.
pl. turbine
turbocompres6r, pl. turbocompre-
soare
turbogenerdt6r, pl. turbogeneratoare
turboinject6r, pl. turboinjectoare
turbomot6r, pl. turbomotoare
255
turbopropuls6r, pl. turbopropulsoare
turboreact6r, pron. -re-ac-; pl. tur-
boreactmhe
turboreactip, -re-ac-; gen. turbo-

turcfsm

turism
turneu, pl. turnee, pron. -ne-e (nu:
-ne-ie)
turnurn, pron. u (nu: ii)
turnf, ind. prez. 3 .... g. pl. turuie
tUse, art. tusea, gen. tusei
tustrei
pl.
pl.
con).
pron.
tuteIaj
tutoare
tut6re tut6r
tutuf, ind. prez. I sg. 3 pl. tutuicsc;
con}.
tutUn
tutungfu, pl. tutungfi

pl.
pl.
pl.
pl. f. pl.


"ogor", pl.
pl.
pl. !;ii
gen.
ind. prez. J .... g. 3 pl.
cuiesc; con).

pl.


frf, ind. prez. 3 ,'ig. pl.

ind. prez. 3 ,'ig. pl.

pl.

pl.

pl.
nelucrat", pl.

pl.
pl.
gen.
ind. prez. I ,'ig. 3 pl. con).


..

ind. prez. I ,'ig. 3 pl. I pl.
2 pl. con). ger.


pron. -ta-u-


ind. prez. I ,'ig. 3 pl.
con).

pron. -ni-e; gen.

ind. prez. I ,'ig. 3 pl.
conj.


ind. prez. 3 ,'ig. pl.

(Tehn.),pl.
pl.
ind. prcz. 3 sg. pl.
ind. prez. I sg. !;ii
3 ,'ig. pl. I pl.
ger.
pl.


U.cit.u
ubicuitate, pron. -cu-i-
ucenfc .
pl. f. pl.


uger, pl. ugere
ucrnine3n, pron. -cmi-nean; pl.ucmineni
uium, pl. uiumuri
ulcea, pl. ulcele

pron. gen.
pl. ulcele
ulei
ulei6s, pron. -le-ios
pl.
uliu (2 ,'iil.), pl. ulii. art. uliii
ulteri6r, pron. -ri-or
ultimatum
256
ultrdgia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. ultragiem, pron.
-gi-em; ger. ultragifnd
ultraj, pl. ultraje
ultrd111icrosc6p, pl. ultramicroscoape
ultraviolet, pron. -vi-o-
ultle "jgheab", pl. lIh:ice
pl. uluci
uluf, ind. prez. l sg. 3 pl. uilliesc;
conj.
uman
umanfsm
umanfst
umanitate
"parte a corpului uman, ajugu-
lui", pl. umeri
pl. umere
umbelifem
umbla
umerar

umfla

umoare, pron. u-moa-; gen. umarii
um6r
umorist
umple, ind. prez. l pl. umplem, 2 pl.
viit. va umple
umplere
unchi (J sil.)
pron.
uncie, pron. -ci-e; gen. unciei
uncr6p
undeva
pl.
unduf, ind. prez. l sg. 3 pl.
unduiesc; conj.
pl. unelte
une6ri, pron. u-ne-ori
ungher
unghi (1 sil.)
257
unghie,pron. -ghi-e; pl. unghii
Unic
unifica, ind. prez. 3 sg. pl.
unional, pron. -ni-o-
unionfst, pron. -ni -0-
uniune, pron. -ni-u-
univers, pl. universuri
universitate
unsprezece
(al) unsprezecelea
untdelemn
untiem, pron. -ti-e-
upercut, pl. upercuturi

uraniu, pron. -nlu
urci6s, pron. -cios
urciune
pron. -ni-e; gen.
urbanfsm
urci6r "vas; a pleoapei"
pl.
pl.
ureche, art. urechea
ind. prez. 3 .... g. pl.
1 pl. urechem; ger.
urechfnd; part. urecheat

urecheat
pl.
uree,pron. -re-e (nu: -re-ie)
pl. uretre
urgent
pron. pl. f.
pl.
urf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
perf .. .,. 3 sg. uri, 3 pl. ger.
urand; part. urat
url6i
urluf, ind. prez. 1 ."g. 3 pl. urluiesc;
con).

pl. f. pl.

ursuz, pl. ursuzi
urtic8rie, pron. -ri-e; gen. lIrticariei

usca, ind. prez. I ... g.lISUC, 2 ... g. usuci.
3 ... g. pl. conj. usuce
ustensfle
usturoi
pl. t: pl.pron.
(Ia nu:
adj. (nu:

utilaj, pl. utilaje
utopie, gen. utopfei
ut:renie, pron. -ni-e; gen. utreniei
pl. uverturi
uzaj, pl. uzajllri
pl. uzfne
pron. -Zl\-al
uzufructuar, pron. -tu-ar
uzurpa, ind. prez. 3 ... g. pl.
V,cit.ve

vaccfn, pl. vaccfnuri

vacs
vacuum, pron. -cu-um

vadrll, pl. vedre
vagab6nd
vagabondaj

vagonet, pl. vagonete
258
vaiet, pl. vaiete
vajnic
pron. -ri-a-
valfd
valoare, gen. val6rii
valorifica, ind. prez. 3 ... g. pl.

vals
valtrap, pl. valtnipuri
valt (Tehn.)
valvrtej

vanadiu, pron. -diu
pl. vane
vandalism
vanflie, pron. -li-e; gen. vanf1iei
vap6r pl. vapoare
vap6ri n stare
numai pl.
vam(anotimp),pl. veri
gen. verei; pl. vere
pl. vergi
varia, pron. -ri-a; ind. prez. 3 .'\g. pl.
I pl. variem, pron. -ri-em,
2 pl. ger. varifnd; part.
variat
gen.
varfce
varietate, pron. -ri-e-
varieteu, pron. -ri-e-; pl. varieteuri
pron. -ri-o-
pl.


pron. gen. va-

pron. gen. vaso-

vasomot6r vasomot6riu, pron. -riu
pl. vatale
gen. vatei
v.
vatman
vAcsul, ind. prez. l sg. 3 pl.
con).
vksuit6r
vAd, v. vedea
vduvA, pl. vllduve
v Aic Arl, ind. prez. l ... g. 3 pl.

vAita, ind. prez. l ... g. vait, l pl.
vAlAtlic, pl.

ind. prez. l ... g. 3 pl.
con}.
vAmul, ind. prez. l ... g. 3 pl.
con).
vApaie
vAnilie
pl.
vArsAmant, pl.
vArul, ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.

vAtM, pl.
ind. prez. l ... g. 3 ... g.
pl.
vAtrai, pl.
vAtlii, sub ... t.
vAtul, ind. prez. l ... g. 3 pl.
con}.
vjM ind. prez. 3 ... g. pl. vajie
vjiaIA
vlcfcA
pl.
vlvAtaie
vlvM, ind. prez. 3 ... g. pl. valvie
vlv6i
vaM,pl. vfne (nu: vne)
vnAtaie
vnd, v. vfnde
van<lli, v. vfnde
vntumtic
vantum-Itlme
vrcolac
vrf
vrful, ind. prez. l sg. 3 pl. vrfuiesc
vrf, imperf. vra; perf . .... 3 sg. vrf,
3 pl. ger. vrand; part. vrfrt
(timp)

vrstnic
pl.
vart6j, pl. vrtejuri
pl.
vsc
vsc6s
veac, pl. veacuri
vecernie, pron. -ni-e; gen. vecerniei
vechi, f. veche, art. vechea; pl. vechi
vect6r, pl. vectori
vectori aI , pron. -ri-al
vecul, ind. prez. l ... g. 3 pl. vecuiesc;
con}.
vedea, ind. prez. l sg. 3 pl. con).

vedenie, pron. -ni-e; gen. vedeniei
vedere
vedetfsm
vegetarian, pron. -ri-an; pl. vege-
tarieni
gen.
veghe, art. veghea
ind. prez. 3 ... g. pl.
l pl. veghem; ger.
veghfnd; part. vegheat
vehlcul, pl. vehfcule
vei6zA
veleitate, pron. -le-i-
velicorus
pl.
velociped, pl. velocipede
vel0dr6m, pl. velodromuri
259
ve1ur
pron. gen.
venetfc
venf, ind. prez. 1 ... g. 3 pl. vin; con).
ger. venind
venozitate
ventilat6r, pl. ventilatoare
pron. gen.
ventricul, pl. ventriculc
ventril6c (nu: ventrilog)

verdfct, pl. verdfcte
vergea

verff
verifica, ind. prez. 3 .'ig. pl.
gen. vcrigii
verfsm
vermut vermut
vemier, pron. -ni-er; pl. vemierc
vemisa
vemisaj
verosimil
versant, pl. versante
verset, pl. versete
versifica, ind. prez. 3 ... g. pl.

pron. gen. versi-

versiune,pron. -si-u-
verso, art. versoul
verzUi, f. verzuie; pl. verzui
vest
vestiar, pron. -ti-ar
vestibul pl. vestibul uri
vestibul (Anat.), pl. vestfbuluri
vestfgiu, pron. -g'fu
pl.


vetust, pl. f. pl.
vetuste


viabil, pron. vi -a-
viaduct, pron. vi-a-; pl. viaducte
viager, pron. vi-a-
pron. gen.
vibrat6r aparat), pl. vibra-
toare
vibmt6r, ad)., pl. vibratori; t: ... g. pl.
vibratoare
pron. gen.
vibri6n,pron. -bri-on
vicariat, pron. -ri -at
viceamin1l, pron. -ce-a-
vicec6nsul

viceversa
vicia,pron. -ci-a; ind. prez. 3 ... g. pl.
1 pl. viciem,pron. -ci-em;
ger. vicifnd; part. viciat
vici6s, pron. -ci-os
vfciu,pron. -clU; pl. vfcii

vict6rie, pron. -ri-e; gen. victoriei
victori6s, pron. -ri-os
vfe, ... ub.'it., gen. viei
vienez,pron. vi-e-
vier (Zoo!.) (/.<;il.)
vier "ngrijitor de vie", pron. vi-er
vierme
viermuf, ind. prez. 3 .'ig.
con).
viespar, pron. vies-; pl. viespare
viespe, pron. vies-; pl. viespi
vieteite,pron. vi-e-
260
ind. prez. 1 ... g.
3 pl. con).
viezure,pron. vie-
vifon1tic
viit6r
vijelfe, gen. vijeliei
vilbrochen (Tchn.)
pron. -gi-a-
vimimll
vin, v. venf
v. venf
vinci (Mec.) (1 sil.), pl. vfnciuri
vIndu, pl. vfncluri
vInde, ind. prcz. I ,"g. 3 pl. vnd:
conj.
vindeca, ind. prcz. 3 ,"g. pl.
vindicativ
vIneri, art. vinerea
vingaIac (Tipogr.). pl. vingalace
vinietll, pron. vi-ni-e- (nu:
vinifica, ind. prcz. 3 sg. pl.
vinificatie, pron. gen.
pl. vi6ri
vioiciune, pron. vi-o-i-cill-
violacee,pron. vi-o-,-ce-e (nu:-ce-ie)
violet, pron. vi-o-
violoncel, pron. vi-o-
violonIst, pron. vi-o-
viorea pron. vi-o-

pl.
viraj, pl. viraje
vinunent, pl. viramente
virgfn
virtual, pron. -tu-al
virtu6s, ad)., pron. -tu-os
virtu6z (artist), pron. -tu-oz
vIrus, pl. vIrusuri
vis, pl. vIsuri vIse
vIscere, pron. sce
vIscol, pl. vfscole
viscozitate
vist (joc de
vistier, pron. -ti-er
vistierie, pron. -ti-e-; gen. vistierfei
261
vistiemic, pron. -ti-er-
pl.

vitejIe, gen. vitejfei

vitraliu, pron. -nu; pl. vitralii
vItreg
vitregfe, gen. vitregfci
pl. vitrfne
vitri61, pron. -tri-ol

pl.
vivace, adj. invar.
vIvat, interj.
pron. gen.
vizavI
pron. -zi -e-
viziona, pron. -zi -0-
vizionar, pron. -zi-o-
vizitiu, pl. vizitfi
viziune, pron. -Zi-ll-
viz6r, pl. vizoare
vizual, pron. -ZlI-al


vUlguI, ind. prez. l ,"g. 3 pl.
con).

voal (1 si1.)
voalat, pron. voa-
vocalIsm
pron.
vodevfi, pl. vodevfluri
vOI (v .. a vrea), ind. prez. 1 ."g.
3 pl. voiesc, 2 sg. 3 sg.
l pl. vofm; imperf.l sg.
pl. voiam; con). ger.
vOInd: part. VOIt
voiaj, pl. voiajuri voiaje
voiaja, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger. voiajnd
voiaj6r
v6ie, art. voia
voiev6d
gen.
volan, pl. vohine

v6lei (Sport)
voleu
pron.
vol6c
volteij
volt-amper, pl. volt-amperi
pl. voltfje
volum, pl. volume
voluptu6s, pron. -tu-os
voma
vopsea
vopsf


vrabie, pran. -bi-c; gen. vrabiei. pl.
vrUbii
vraci (Isi/,)
vrafpl. vrane
pran. -bi-oa-
con}.
pl. f. pl.

vrastli, v.
vrea (v. a vOI), ind. prez. I t .. g.
vreau, 2 .... g. vrei, I pl. vrem, 3 pl.
vor; imperf. I .'ig. pl. vream
(1 sil.); con}. vrea; part. vrut
vrednic
vrednicfe, gen. vrednicfei
vrej, pl. vrejuri vreji
vreme, pl. vremuri vremi
vremuf, ind. prez. 3 sg.
con}.
vreo (1 sil.)
vreodatli, pran. vre-o- vreo-
vreun, pran. vre-un vrTun
vreuna, pran. vrc-lI- vrTu-
vreunul, pran. vre-lI- vrTu-
vuf, ind. prez. 3 .... g. con}.

vuiet
vulgarfsm
vulp6i
vultein
vUltur
W,cit.dublu ve
warant, pran. varant; pl. warante
waterpolo (Sport), pran.il6terpolo
watt, pron. vat; pl.
weber (Fiz.),pmn. vebcr
whfsky,pran.lis-chi
white-spfrit, pran.iiait-spfrit
w6lfnul1, pran. volfram
X,cit. ies
xen6n
xiIen (Chim.)
xiIof6n, pl. xilofoanc
pl. xilogravuri
y, cit. i grec
Z, cit. ze (n formule, expre .... ii zet)
za,pl. zale
262

zadar
zadarnic
pl. zade
pl.

zaiafet, pl. zaiafeturi
zalhana, pl. zalhanale
zapis, pl. zapise
zaporojean
zar"df, pl. zarafizavfstie, pron. gen. zavfstiei
pl.
pl. ,';ii
pl.
pl.
J 3pl.zac, J pl.
viit. va
ind. prez. J ,"g. 3 pl.
imperf. pcrf. ,"I.
3 sg. 3 pl. con).
ger. part.

con).

ind. prez. J ,'g. 3 pl.
zuiesc
pl.
zmruslf

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
pl.

con).
263
con).

pl.
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
imperf. perf. ,".
3 sg. 3 pl. con).
ger. part.

pl. zane
zzanie, pron. -ni-e; gen. zzaniei
zzf, ind. prez. 3 sg. pl. zazie;
con). zazie
zbanghfu, f. zbanghfe; pl. zbanghfi

zbate, ind. prez. I pl. zbatem, 2 pl.
viit. va zbate
ind. prez. 3 sg. pl.
pl. zbrceli
zbrcf, con).
zbrci6g
zbrlf
zbrlft
zbrnf, ind. prez. 3 ,"g. pl. zbarnie;
con). zbarnie
zbrnitoare, pron. -n-i-
zbenguf, ind. prez. 3 sg. pl. zbCngllie
zbicf, con).
zbiera, ind. prez. 3 ,"g. pl.
zbieret, pl. zbierete

zbir
zbor
con).
zbucium

zbura

zburda
ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
con}.
zdrobf
zdrumica, ind. prcz. 3 .'ig. pl.

zdruncina
gen. zemii
zece
(al) zecelea (referitor la 10)
(al) 1 ... 1 zecilea, (referitor la 20, 30
etc., de ex. al
pron. -c1u-
zeffr(vnt),pl. zeffri
zeffr pl. zeffruri
zeghe
zeitate, pron. ze-i-
zem6s, f
zemuf, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.zemuiesc
zeppelfn zeppelin, pron. pl.
zeppelfne zeppeline
zer
zero, pl. zerouri
zetar
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).

pl.
zgf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. zgiesc;
con}.
ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.

zgrcenie, pron. -ni-e; gen. zgrceniei
zgrci, sub,'it. (l .'iil.)
zgrcf, con}.
zgrcit
264
zgria, pron. -ri-a; ind. prez. 1 2 sg.
zgarii, 3 sg. pl. zgrie, J pl.
zgriem,pron. -ri-em; ger. zgrilnd
zgrie-brnz!, pron. -ri-e-
pron. -ri-e-
zglobfu, f. zglobfe; pl. zglobii
zg6mot
pl.
ind. prez. 3 sg. pl.

zgribulf, ind. prez. J .'ig. 3 pl.
zgribulesc


zguduf, ind. prez. J sg. zgudui, 3 sg.
pl. zguduie


zi, art. ZIua, pron. zi-ua; gen. zf1ei
ziarist, pron. zi-a-
zfce, ind. prez. J ... g. 3 pl. zic, 1 pl.
zicem; con}. imper. 2 sg. zi,
neg. nu zice
zigzag, pl. zigzaguri
ziler
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pl.
zinc
zincogrdfia, pron. -fi-a

zincuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
zincuiesc; con).
zirc6n (mineral)
zirc6niu (Chim.), pron. -nlll


zIot
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
zmeu ( Mito!.), pl. zmei
zmeu pl. zmeie
zmeurli,pron. zme-u-
zome
zodiac, pron. -di-ac
z6die, pron. -di-e; gen. zodiei
zoi6s
zoom, pron. zo-o-; pl. zooffte
zoologie, pron. zo-o-; pl. zoologfei
zoomorffsm, pron. zo-o-
zootehnic, pron. zo-o-
zootehnician, pron. ZO-O-, -ci-an
zomM, ind. prez. 3 sg. pl.
zugrav
zuIiar,pron. -li-ar
zurbagfu, pl. zurbagfi
zurg11l3u, pl.
zuruf, ind. prez. 3 pl. zuruiesc
zuruie; con). zuruie

zvacnet
zvcnf
zvnta, ind. prez. 3 sg. pl.
zvntunitic
zvrcolf
zvrlf, ind. prez. I .,'g. zvrl, 3 sg.
!:ii zvarle, 3 pl.
zv:lrl; con). zvarle

zvelt

zvon
NUMELE GRECO-LATlNEI CARE SE SCRIU
CONFORM
Absfrt Alcmena Andr6cle Argos
Acamienii (5) Alcmeon Androgeu Argus (zeu)
Acast Alexandria Andromaca Archelau (3)
Alfeu Andromeda Arheptolem
Acrocorfnt Aloeu (3) Anteu Arhil6h
Acr6pole, -ej3 Alteea Antiboreu Arhimede
Acteea Amalteea Antffon Ariadna (4)
Acteon Amarunt Antig6na Arian (3)
Admet Anfianasa (5) Antil6h Ariobarzane (6)
Adrast Amfianax (4) Antimah Ariovfst(4)
Adrian (3) Amficrate Antin6u (3) Aristarh
Aelo (3) Amfil6h Anti6h (3) Aristeu
Afrodfta Amfimah Anti6hia (5) Aristfde
Agat6cle
Amfimede (f.) Anti6pe (f.; 4) Aristfp
Agesihiu Amfin6m Antistene Aristobul
Agrigent Amfin6me (f.) Ant6niu (4) Aristodem
Agripfna AmHon (3) Apian (3) Aristofan
Ahaia Amfistene Ap6lo Aristotel
Ahfle
Amfitrion (4) Apolod6r Artaxerxe
Ahi/eida (5) Amfitrfte (f.) Apollod6r Artemid6r
Alalcomene (f.) Amian (3) Apol6nia (5) Ascaniu (4)
Alaric Amuliu (4) Arcadiu (4) Asclepiade (5)
Alcamene Anaxagora Arcesilau (4) Asclepiod6r (5)
Alceu Anaximandru Areopag (4) Asclepiod6t (5)
Alcibiade (5) Anaximene Aretusa Asfria
Alcffron Anceu Argeu Asteropeu
Alcin6u (3) Anchfse Argo (nava) Astiage (4)
Alci6na (4) Andocfde Argolfda Astfanax (4)
1 Titlurile tie opere au fost mareate n cu caractere cursive. Cifrele din
tie silahe.
:! Vezi ** 170-175.
3 Nume wmun: -c.
267
Astipaleea Calcfdica Cheroneea Constantin
Atal::inta Caldcea Chersones Corcra
Atanasiu (5) Calid6n Chlon C6re
Atena Calimah Chfos Corint
Atenod6r
Cali6pe (f.;4) Chfron Coriol::in (4)
Atica
Calfpso Cirele (f.) Coroneea
Atla
Calistene Cicl6pi
4
Cnitil
Atlantfda
Calfsto Cidfpe (f.) Cresus
Atos
Cambfse Cilene Cretcu
Atreu
Capaneu Cfntia (3) Crisfp
Atropos
Capad6cia (5) Cirpian (3) Crisost6mul
Augias (3)
Capitolfn Cipriile Critobul
August (2)
(muntele) Cirene Critolau (3)
Augustfn (3)
Capit6iu Cirl Cr6nos
Aulfda (3)
Carfbda (3) Ciropedia Ctesfp
Aurelian (4)
Carmide Cims
Aventfn
Cameade (4) Citera
Avem
Caron Citer6n DMne
Cartagina Cizfc DMnis
Babil6n
Casandra Claudian (3) Damasfp
Babil6nia (5)
Casandm Claudiu (4) Dam6cle
Bachilfde
Casiod6r (4) Claudius (3) Danae
Bactriana
Casiopeea (5) Clazomene Darius (3)
Batrahomio-
Catilinarele Cleante (3) Deceleea
mahla (X)
Catul Clcarh DedaI
Belerof6n
Cecub Cleobul (3) Deianfra(4)
Belizariu (5)
Cefalenia (5) Cleomede (4) Deif6b (3)
(4)
Cefeu Cleomene (4) Delfi
Bitfnia (4)
Ceffs Clistene Demade

Cefisia (4) CI i temnestra Demarh
Boristene
Cefisodem Clit6fon Demeter
Briareu (3)
Cefisod6r Clittimn Demctra
Buccfal
Cefisod6t CI6e Democrft
Buc61icele Celeno Cl6to Demod6c
Celesfria (5) Cn6sos Demostene
Cadmeea Cerber Cocft Dexfp
Caferell Cezareea Colhfda Dicearh (3)
Cafstm (3) Chere Colisell Dfche
Calced6n Cherefon Colof6n Dido Did6na
4 Nume comun: cicJop,-
268
(5) Enea (3) ElIm6lp (2) Filadelfia (5)
(5) Eneida
Euri,H (3) Fileb
Diod6r (3) Enipell
Euric1eea (4) Filemon
Diofant (3) E61
Euridfce (4) Fflip
Diogene (4) E6lia (4)
ElIril6h (3)
Filfpicele
Diogene Epamin6nda
Eurimah(3) Filocrate
Diomede (4)
Epictet
Eurin6m (3) Filoctet
Dionfsiu (5)
Epicur
Eurin6me (f.;4)
Filodem
Dionisod6r (5)
Epidaur (4)
Eurfp (2)
Filomela
Dioscorfde (5)
Epihann
Euripfde (4)
Fflon
Dioscuri (3)
Epimenfde
Euristene (4)
Filostrat
Diotfma(4)
Epimeteu
Euristeu (3)
Fineu
Dod6na
Epfr
Eusebiu (4)
Fleget6n
(4)
Eratostene
Eutidem (3)
Florfdele
Eutffron (3)
Foceea
Dorfda
Ereb

Focfda
Erehtell
Eutr6piu (4)
Foc i lfde
Hac (2)
Eridan
Evadne
F6cion (3)
Eagru (3)
Erfnii
Evandru
F6rcis
Ebal
Erimant
Evant
Foroneu
Echinade
Eschfl
Frfgia (3)
Edfp
Eschfne
Faeton
Ftfa
Efes
Esculap
Faetusa
Ftiotfda (4)
Efialte (4)
Es6p
Falaris
Furii
Egate
Esquilfn
Falern
Egeon
Ete6cle
Faleron
Galateea
Egeu
Et6lia
Farnace
Galen
Egfna
Eubeea (3)
Farsalia (4)
Galia
Egfst
Eubul (2)
Fastele
Galileea
Ehalfa
Euc1fdc (3)
Febc
Ganimede
Elada
Eudem (2)
Febus
Garamant
Elagabal
ElIelpfde (4)
Fedon
Geea
Eliogabal (5)
Euf6rb (2)
Fedra
Ge6rgicele (5)
Eleea
Euf6rion (4)
Fedru
GerCon (3)
Elena
Eufrat
Ferccfde
Gigantomahia (6)
Elenicele Euhemer (3)
Ferecnite


Elfda Eumene (3) Festos Gorg6na
Emped6c1e ElImenfde (4) Ffdias (3) Gortfna
Endfmion (4) Eumeu (2) Fidipfde Gortfnia(4)
5 Nume comun: gigant,
269
Gdie (2) Himeneu lugurta Macrobiu (4)
Grigorie din Himera Iunona luno Magnezia (4)
Nazianz (4) Himet Iupiter (3) Maraton
Hiparh Iustfn (2) Marte
Hagnunt Hiperfde Iustinian (4) (3)
Halicamas Hiperion Iuvenal(3) Mausol (2)
Halimunt Hiperfon (4)
Hanibal Hipermestra Lacedemona Maximian (4)
Hanon Hipocrate (4) Meandru (3)
Haos Hipodamfa Laerte Mecena
Harite Hipolft Lampsac Medeea
Harpfi Hipomene Laodamfa Meduza
Harpocrate Histaspe Laodfce Megarfda
Hecateu Hoef6rele Laodiceea Megastene
Hecatonhfri Homer Latona Uto Megera
Hecuba Hon6riu (3) Leandru (3) Melanfp
Hefaistos (3) (3) Leocrate (4) Meleagru (4)
Hefestia (4) Leonfda (4) Me1icerte
Hegcsfp Ute Memfis
Helesp6nt Ianfcul(muntele) Leudda(3) Menal (muntele)
Heliod6r (4) Iapet Leucfp (2) Menandru
Hemon Icar Libia (3) Menecrate
Hem6nia !caromenip Licabet Menedem
Heraclfd (3) Idomeneu (4) Licia (3) Menelau
Heraclft Idoteea Lic6fron Menexen
Hercule Idumea Licurg Menfp
Hermi6na (4) Iffcle Lidia Me6nia(4)
Hermfp Ificrate Linceu Mercur
He rmoc rate lfigenia (5) Lisfas Mesalfna
Hermocrit Ilhida (4) Li sic rate Mesenia(4)
Hermogene Ilfria (4) Lisimah Metap6nt
Hermolau Ilitfa Lisfp Metmna
Herodian (4) Iocasta (3) Lisistrata Met6diu (4)
Herod6t [socrate Liviu (3) Metrod6r
Heroidele Iseu Locrfda Micene
Herostrat Isid6r din Sevf11a Longfn Milet
Hesi6d (3) Ismena Lucan Miltiade (4)
Hiacfnt (3)
l"tmicele Lucian (3) Mimnerm
Hibla fstru Lucfliu (4) Minotaurul (5)
Hfdra Itaca (4) Mirfna
Hieronfm (4) Iulian Apostatul Miron
270
MIsia (3) Olfnt Pelopfda Polifem
Mitilene OlfnticeJe Pelopones Polign6t
Mitridate Opian (3) Penel6pa Polfmnia (4)
Mnesil6h Opunt Peneu Polinfce
Mnesteu Oreste Pentelfc Polixena
M6ire (2) Ore,'itfa Pentesileea Pompei (2)
Morfcu Orfeu Penteu Pompeii (3)
Muzeo
Origene Pe6nia (4)
Ori tia Peribla (4) P6nticele
NarcIs Or6nte Pergam P6ntul Euxfn (3)
Nausicaa (4) Ortfgia (4) Periandru (4) Poseidon (3)
Nazianz (3) Ovfdiu(4) PerIcle Posidfp
Nearh(2) Persef6na Posid6niu (5)
Neleu Pact61 Perseu Portideea
NemeeneJe Paflag6nia Pesinunt Praxitele
Neoptolem (4) Pafos Petr6niu (4) Preneste
Neptun Palamede Pfdna Priam (2)
Nereu Palatfn Pigmation (4) Priap
Nicandru (muntele) Pilade Priscian (3)
Niceea Palinur Pfndar Procust
Nfche Pallas Atena Pfram Promctcu
Nicomah Palmfra Pireu 4)
Pamfflia (4) Pirgopol infce Propilee
Ocipcte Pangcu Pirit6u Propontfda
Octavian (4) Parce Pfrus (regele) Protagora
Ode6n (3) Parmenfde Pisistrate Protesilau
Odiseea Pamas Pitagora Proteu
Odiscu Parten6n Pftia(3) Ptolemcu
Odoacru (4) Parten6pe (f.) Pfticele Pt.inicele
Ogigla Partenopeu Plateea
Oileu (3) Pasifae (4) Plaut (2) Quintilian (4)
Olfmp (muntele) Patr6clu Plfniu (3) Quirinal (3)
Olfmpia (4) Pausania (4) Plistene
Olimpiada Pean (2) Plotin Radamante
(mama lui Peanfa(4) Plutarh Rod6pe (f.)
AlexandnI) (5) Pegas Polfbiu (4) ROdos
Olfmpicele Pelasgiotlda (6) Policlct Rubic6n
Olimpiod6r (5) Peleu Policrate
(, Nume comun:
271
saro Stesfhor Teogonfa (5) Trasimede
Sagunt Stimfal Teop6mp (3) Trasimen
Salamfna Stix Teramene Trebonian (4)
Salmonell Stob611 (4) Trifflia(4)
Sal6na Strepsiade (4) Tere li Triptolem
Salustiu (4) Strmon Termod6nt Trft'itele
Saturn Suet6nill (4) Termople Troada (3)
Saturmiliile (6) Slllm6na Terpandru Tllcidde
Scamandru Terpsih6ra Tw;cuhinele
Sela Tacit (i."itoricul) Tersft
Seian (2) TUfos Tertlliian (4) Ulise
Selinunt Taiget (3) Tesalia (4) Ulpian (2)
Semiramfda Tales Tesalonc
Seneca Talia Teseu (2) Valentinian (5)
Sfinx Taliarh (3) Tesprotfda Venus !ji Venera
Sibaris Taltibiu( 4) Tiberiu (4) Vergliu !ji
Siblla Tantal Tibul Virglliu (4)
Sigell Tamiris Tideu VerfneJe
Sihell Tarent Tieste (3) Vespashin (4)
Sila Taryufniu (4) Timagene Vimiml!
Silen Tars Timocrte Vitruviu
SI7vele Tartar Tfndar Vulcan
Sim6is (3) Tasos Tir
Simonfde Taurfda (4) Tirfnt Xantp
Siracuza Teba Tirteu Xantfpa
Sirene
7
Tebafda(4) Tisafeme Xenofan
Sfrte Teetet Tfsbe Xenof6n
Sfsif Telemah Tisif6ne Xerxe
Smfrna Temis Titanil<
SocnJ.te Temist6cle Titanomahfa Zacfnt
Sof6cle Tenar Titon Zenod6t
S6fron Teocrft (3) Tlepo1elJl Zeus (1)
Sosigene TeOdoric (4) TrahinieneJe (6) Zeuxfp
Sotade Teod6siu (5) Traian Zofl (2)
Sperhell
Teoffl (3) Trapezunt Zoroastru (4)
Spellsfp (2) Teofrast (3) Trasiblil
Stagfra Te6gnis (3) Trasimah
7 Nume l'omun:
8 Nume l'omun: titan,-i
272
CUPRINSUL
Pag.
Reguli de ortografie de ortoepie ................................................................... 9
1. Alfabetul ................................................................................. 9
II. Fonetica problemele de ortografie de ortoepie .............. 10
Vocalele ................................................................................ 10
Vocale n hiat ........................................................................ 14
Diftongii ............................................................................... 15
Triftongii .............................................................................. \ X
Consoanele ...................................................... , .................... 19
Consoanele duble .................................. " ............................. 22
unor sunete ........................................................... 23
Accentul ............................................................................... 23
III. Gramatica problemele de ortografie de ortoepie ............ 24
Substantivul adjectivul ...................................................... 24
Articolul ............................................................................... 26
Numeralul ............................................................................. 26
Pronumele ............................................................................ 27
Verbul ................................................................................... 27
........................................................................... 30
1 V. Formarea cuvintelor problemele de ortografie
de ortoepie ......................................................................... 30
Sufixe prefixe .................................................................... 30
Scrierea cuvintelor compuse ................................................ .33
273
Pag.
V. Scrierea cu litere majuscule .................................................. 35
VI. Scrierea numelor proprii comune .. .3X
Scrierea numelor proprii vechi ............... 39
Transcrierea numelor a cuvintelor din limbile
care folosesc alfabetul chirilic .......................................... .42
A. Limba ....................................................................... 42
Tabloul de .................................................... .43
B. Limba .................................................................. 46
VII. cuvintelor n silabe .......................................... .46
VIII. Abrevierile ......................................................................... 47
...................................................................................................... 49
Introducere ........................................................................... 49
Punctul .................................................................................. 52
Semnul .................................................................. 56
Semnul ................................................................ 59
Virgula .................................................................................. 63
Punctul virgula .................................................................. 73
puncte .......................................................................... 76
Semnele (ghilimelele) ................................................ 79
Linia de dialog de .................................................... X 1
Parantezele ........................................................................... X4
Punctele de suspensie ........................................................... X6
Cratima de unire de ............................. 90
Semnele ortografice ....................................................................................... 91
de abrevieri ........................................................................................... 92
Bibliografie .................................................................................................... 93
Index de cuvinte ............................................................................................. 97
Numele grcco-Iatine care se scriu conform ............... 267
274
Tehnoredactare Popa Vlad
Coli de tipar: Il j
Format: 24170x 100
1995
la:
Imprimeria ,,Ardealul" Cluj

S-ar putea să vă placă și