Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila

La 31.12.2011 o societate comerciala (ALFA SA) prezinta urmatoarele elemente patrimoniale, conform inventarului (lei): Cladiri 150.000, Cheltuieli inregistrate in avans 50.000, Alte rezerve 50.000, Materii prime 100.000, Furnizori 450.000, Credite bancare pe termen lung 100.000, Clienti 200.000, Conturi curente la banci 400.000, Capital social 300.000. In cursul anului 2012 se inregistreaza urmatoarele tranzactii: 1. 3.01.2012 Pe baza bonului de consum nr.34 se inregistreaza consumul n proporie de 60 % din stocul de materii prime; 2. 10.01.2012 Se achizitioneaza marfuri in valoare de 50.000 lei + TVA 24% de la furnizori, conform facturii nr. 67324; 3. 20.01.2012 Marfurile achizitionate mai sus se vand clientilor conform Fact Nr. 987543 (integral). Pretul de vanzare este de 80.000 lei + TVA 24%; 4. 25.01.N Se incaseaza creante clienti in suma de 100.000 lei conform extrasului de cont. 5. 31.01.2012 Se inregistreaza salariile in valoare de 10.000 lei aferente lunii ianuarie conform statului de salarii nr.1; 6. 31.01.2012 Se inregistreaza contributia angajatorului la asigurari sociale (CAS) in procent de 20,8% , la fond de sanatate 5,2%, Contributia la somaj 0,5%, FNUASS 0,85%, risc si acc. 0,4%, fond creante salariale 0,25%; 7. 31.01.2012 Se inregistreaza contributia angajatului la asigurari sociale (CAS) in procent de 10.5 %, contributia angajatului la somaj 0,5%, contributia angajatului la fond de sanatate 5,5%, si impozitul pe salarii de 2000 lei ; 8. 15.02.2012 Se achita salariile angajatilor prin banca conform extras de cont nr. 45; 9. 25.02.2012 Se vireaza la stat contributiile aferente salariilor (angajat + angajator) din contul curent conform OP 67 si 68; 10. 28.02.2012 Chiria aferenta lunii februarie in valoare de 5.000 lei este preluata din cheltuielile inregistrate in avans conform notei contabile nr.30; 11. 15.03.2012 Se inregistreaza factura nr.988767 primita de la furnizori pentru servicii de reparatii la autovehicule, in valoare de 7.000 lei + TVA 24%; 12. 20.05.2012 Factura de la punctul 11 se achita prin banca, OP nr.98; 13. 1.07.2012 Se inregistreaza factura de telefon nr.98243 in valoare de 2.000 lei + TVA 24%; 14. 15.08.2012 Se achita factura de la punctul 13 prin banca, OP.78; 15. 30.09.2012 Se inregistreaza dobanzile aferente creditelor bancare pe termen lung in valoare de 5.000 lei; 16. 10.10.2012 Se achita dobanda datorata bancii conform OP nr.90; 17. 20.11.2012 Creantele de la punctul 3 se incaseaza in contul curent bancar, conform extrasului de cont nr.93; 18. 15.12.2012 Se inregistreaza factura de energie electrica nr.335566 in valoare de 1800 lei + TVA 24%; 19. 1.12.2012 Societatea Alfa SRL inchiriaza conform contractului unul din spatiile sale unui client pentru perioada 1 decembrie 2012 31 decembrie 2014. Conform intelegerii cu clientul, SC Alfa factureaza la data de 31.12.2012 pentru 6 luni (dec 2012, ian 2013, feb 2013, mar. 2013, apr 2013, mai 2013). Chiria lunara este de 5.000 lei + TVA 24%. Sa se inregistreze factura emisa. 20. 20.12.2012 Se factureaza unor clienti serviciile prestate (servicii de transport). Factura nr.912346 este in valoare de 100.000 lei + TVA 24%; 21. 31.12.2012 Se incaseaza dobanda in suma de 1.000 lei de la banca pentru soldul de cont curent;

22. 31.12.2010 Se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in suma de 5.000 lei; 23. Se inchid conturile de venituri in contul de profit si pierdere; 24. Se inchid conturile de cheltuieli in contul de profit si pierdere; 25. Se calculeaza si inregistreaza impozitul pe profit; 26. Se inchide si contul Cheltuieli privind impozitul pe profit prin contul 121. 27. Se regularizeaza conturile de TVA. Cerinte: a) Analiza contabila si formula contabila pentru tranzactiile de mai sus; b) Registrul jurnal; c) Balanta de verificare cu patru serii de egalitati; d) Bilantul la 31.12.2012 si contul de profit si pierdere.