P. 1
52063886 Istoric Uniunea Europeana

52063886 Istoric Uniunea Europeana

|Views: 6|Likes:
Published by Irina Bunciuc

More info:

Published by: Irina Bunciuc on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Simona Brădiceanu Procuror Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

ISTORICUL FORMĂRII COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A UNIUNII EUROPENE SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE

I. IDEEA UNITĂŢII EUROPENE. TRATATE Ideea Unităţii Europene Uniunea Europeană este un concept utilizat destul de des, în prezent având, totodată, rădăcini la nivelul istoriei continentului. O abordare istorică a acestei problematici ne demonstrează că procesul integrării europene – inclusiv extinderea şi amplificarea sa – a fost de la bun început conceput ca un proces evolutiv. „Confederaţia europeană – scria Napoleon la 6 noiembrie 1816 – va sosi mai curând sau mai târziu prin forţa lucrurilor”. De altminteri, încă din antichitate, cetăţile greceşti organizează între ele un sistem de rezolvare paşnică a diferendelor. Platon a fost primul gânditor care a susţinut ideea păcii prin organizarea de confederaţii. În acea vreme, confederaţia cetăţilor greceşti dispune de instituţii religioase şi politice comune, forumul de soluţionare a diferendelor dintre cetăţi constituindu-l Consiliul amficţionilor. Ideile generoase ale creştinismului au oferit temeiul reluării propunerilor de soluţionare paşnică a diferendelor în spiritul religiei creştine şi de organizare a unor instituţii care să permită menţinerea păcii când aceasta era ameninţată. În această perioadă, papii au servit deseori ca arbitri în litigiile dintre diverşi suverani, un celebru caz de arbitraj constituindu-l arbitrajul papei Alexandru al VI-lea în litigiul dintre Spania şi Portugalia, care s-a soldat cu o împărţire practică a lumii noi între aceste două mari puteri ale vremii. Filosoful german, Immanuel Kant, a elaborat în 1795 un proiect de pace veşnică, proiect care însuma principii valoroase, printre care renunţarea la forţă, neamestecul şi altele. Secolul XIX este, prin excelenţă, secolul unor propuneri federaliste. La Congresul pacifist de la Paris din 1849, Victore Hugo rosteşte celebrele cuvinte: „Va veni ziua când armele vor cădea din mâini şi bombele tunurilor vor fi înlocuite cu cuvântul şi cu dreptul de vot universal al popoarelor ….Va veni o zi când tunurile nu se vor mai vedea decât prin muzee şi lumea se va mira că au fost vreodată cu putinţă….Şi va veni ziua când vom vedea două grupări uriaşe:

E. comisar al planului de modernizare a Franţei de după război. crearea de alianţe militare. Perioada următoare celui de-al doilea război mondial a marcat trecerea de la proiecte la realizarea efectivă a ideii de uniune europeană. ale cărei decizii leagă cele şase state din punct de vedere juridic în domeniul producţiei de Dr. pag. stabilirea unei monede comune etc. Prin această declaraţie.O. care a ţinut un prim congres la Viena în anul 1929 şi unde au participat 2000 de reprezentanţi din 24 de state. securităţii şi suveranităţii confederale. înzestrată cu o instituţie de decizie supranaţională. Cu ocazia acelui congres s-a adoptat un manifest Pan-European care prevedea principalele direcţii ale unei confederaţii europene: garantarea egalităţii. pag. 2 S-a iniţiat. Prin Tratatul C. 1 2 2 . Luxemburg şi Italia au semnat la Paris. 8.9 mai 1950 – moment al declarării procesului de unificare europeană a fost declarată ca „Ziua Europei”. intitulată „Pan – Europe” în care se prevedea constituirea unei Europe federale pe baza renunţării la suveranitate de către state. Coudenhave-Kolergi. R.O) al cărui prim preşedinte este numit chiar Jean Monnet. înfăptuirea uniunii vamale. Franţa oferea Germaniei şi tuturor celorlalte state din Europa Occidentală posibilitatea de a-şi unifica economiile. Tratatul a fost semnat pentru 50 de ani. L´avenir fédéraliste de l´Europe. Institut universitaire d´études européennes de Géneve). P. 1988.C.E. Tratate Începutul procesului de integrare europeană poate fi considerat anul 1950 când ministrul francez de externe. pentru a le permite reconstrucţia şi să facă faţă concurenţei dintre blocurile ideologice. Pan Europe (Coll. în anul 1923 a apărut ideea unei frăţii europene într-o publicaţie a lui R. o mişcare în favoarea constituirii unei uniuni europene. pus la punct împreună cu Jean Monnet. prin crearea unei pieţe comune în câteva domenii. care a fost urmată de alte patru astfel de reuniuni şi care au elaborat un proiect de declaraţie al unei rezistenţe europene.. 3 Dusan Sidjanski. Monnet . astfel. Viorel Marcu . Franţa şi Germania. după aproape un an de negocieri. Paris. Belgia. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (C. Coudenhave – Kalergi (1894 – 1972).Statele Unite ale Europei şi Statele Unite ale Americii.U.Drept instituţional comunitar. În perioada celui de-al doilea război mondial. împreună cu Olanda. dându-şi mâna prietenoasă peste ocean…” 1 După primul Război Mondial. Robert Schuman a prezentat un plan privind implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă. Înalta Autoritate.F. Editura Lumina Lex. Ziua în care Robert Schuman a prezentat declaraţia inspirată de J. la 27 martie 1951. iar în 1944 s-a desfăşurat la Geneva o reuniune a reprezentanţilor militanţilor germani antinazişti. 2001. 1992. ia naştere o organizaţie internaţională atipică. Pe baza acestui plan. 22. 139 – 140.C. Presses Universitaires de France. fiind creat şi un birou permanent de coordonare a acţiunilor pentru eliberarea ţărilor cărora le aparţineau şi pentru organizarea unei „Uniuni Federale a Popoarelor Europene” 3 . pag. „arhitectul” integrării europene. în mai multe ţări europene au apărut manifestări ale unor idei de unificare europeană. momentul respectiv fiind considerat ca primul act politic al federaliştilor europeni şi primul apel la coordonarea mişcărilor de rezistenţă.

E. pag. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (C. 1997.E.E. Curtea Europeană de Justiţie şi Adunarea Parlamentară. 5 Adoptat în 1992 la Maastricht. C. când a intrat în vigoare Tratatul de fuziune a executivelor. Belgia. era vizată crearea unei pieţe unice pentru cărbune şi oţel şi prevenirea exploatării excesive a materiilor prime. 2001. Germania. pe unele domenii specializate şi pe întărirea controlului exercitat de Parlamentul European. erau expansiunea economică şi ocuparea forţei de muncă. Luxemburg. Edition LIT Verlog. produsele şi mijloacele de producţie legate de dezvoltarea paşnică a energiei nucleare şi controlul acesteia. realizarea unei uniuni vamale şi a unei pieţe interne unice europene. De asemenea.L´Europe de la A à Z – Guide de l´intégration européenne.C. c) al treilea „pilon”. aşadar. Italia. a historical and comparative institutional analysis.Wessels .E. format dintrun „frontispiciu” şi trei „piloni”: a) primul pune accentul pe principiul subsidiarităţii. vor avea ca instituţii comune Comisia Europeană (formată din fuziunea Înaltei Autorităţi cu Comisia C. Structura tratatului poate fi comparată cu un „templu”. Sunt create. Office de publications officielles des Communautés européennes. pentru a permite libera circulaţie a persoanelor.O. desemnată indirect. şi o Curte de Justiţie. 3 . Cele trei comunităţi: C.). obiectivele C. pag. în mod uzual. unele aspecte particulare cum Topan – The european integration process. 6 W. 12.O. până la crearea Uniunii Europene a fost utilizată sintagma Comunitatea Europeană şi abrevierile C. o Adunare parlamentară cu rol consultativ. are ca scop realizarea unei uniuni mai strânse din punct de vedere economic între statele membre. Olanda. în documentele oficiale s-a păstrat denumirea de Comunităţile Europene. Luxemburg) semnează la Roma alte două tratate: Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (C. All Beck. pe unitatea economică şi monetară. şi EURATOM au funcţionat separat din 1958 până în 1967.E.E. Ed. recunoscut în relaţiile dintre Uniune şi statele membre. un Consiliu de miniştri. 4A. semnat la 8 aprilie 1965. Tratatul EURATOM reglementează crearea unei pieţe comune pentru materialele nucleare de bază. Tratatul de la Amsterdam (1997) reglementează. 34. deşi rămân distincte din punct de vedere juridic. Datorită faptului că numai sistemul informaţional al celor trei comunităţi a devenit comun.A sau EURATOM). respectiv. b) al doilea „pilon” are un caracter interguvernamental şi se referă la politica externă şi de securitate comună. respectiv C. Bucureşti 2005. Instituţii. Münster – Hamburg-Berlin-London.E). Tratatul privind Uniunea Europeană este considerat „cea mai importantă reuşită din istoria Comunităţilor Europene de la semnarea Tratatului de la Roma” 6 .E. Menit să completeze dispoziţiile Tratatului de la Maastricht. Weidenfeld. Consiliul Comunităţilor Europene. 5 Dacian Cosmin Dragoş – Uniunea Europeană. cu caracter interguvernamental. Tratatul C. de asemenea. comunităţile. însă. Mecanisme. De la acest moment. W.E. precum şi creşterea nivelului de trai al celor care lucrau în industria minieră şi siderurgică 4 . Aceleaşi state (Franţa.E. Ed.C. Oficial. contribuie la consolidarea politicilor din justiţie şi poliţie. 16.E.E.E.E.cărbune şi oţel. pag. pe crearea unei cetăţenii europene. de asemenea.E. fără ca acestea să fuzioneze integral.

Curtea de Justiţie răspunde principiului statului de drept. II. Parlamentul. Ed. care. numărul comisarilor europenei poate fi schimbat prin decizia Consiliului Uniunii Europene. Consiliul. Ed. Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi.Droit communautaire général. Comisia. Tratatul de la Nisa conţine prevederi menite să adâncească integrarea europeană prin perfecţionarea mecanismului decizional. etc. s-a schimbat ponderea voturilor în Consiliul Uniunii Europene. pag. All Beck. de asemenea. interesul comun Parlamentul. deşi nu este o instituţie a comunităţilor are o importanţă covârşitoare asupra evoluţiei acestora. Masson. 22. Mecanisme. cooperarea întărită. Instituţii.ar fi: crearea unor instituţii comunitare care să facă faţă unei Uniuni Europene lărgite şi eliminarea ultimelor obstacole în calea liberei circulaţii a persoanelor. Guy Isaac . Organele complementare. atât în privinţa organizării lor. 1994. Tratatul introduce. La acestea mai trebuie adăugat şi Consiliul European. Instituţiile fundamentale ale Comunităţilor Europene au următoarele caracteristici principale: 8 a) fiecare dintre le ocupă un loc distinct în organizarea comunităţilor. 2. INSTITUŢIILE ŞI ORGANELE COMUNITARE Instituţiile principale Instituţiile principale şi organizarea lor generală sunt stabilite de tratatele constitutive. un concept nou. iar Curtea de Conturi asigură controlul legalităţii folosirii resurselor financiare. menit a încuraja statele membre dispuse să facă eforturi mai mari pe calea integrării europene 7 . SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE. Majoritatea instituţiilor Uniunii Europene au suferit modificări. răspunzând unor nevoi fundamentale: Consiliul reprezintă interesele statelor membre. În organizarea Comunităţilor Europene sunt două mari categorii de instituţii şi organe: 1. pag. în perspectiva lărgirii uniunii la 27 de state. Bucureşti 2005. Instituţii de bază. cât şi a competenţelor: a crescut numărul parlamentarilor europeni. Instituţiile care formează structura de bază sunt cinci: Comisia. 85. 4 . interesele popoarelor din Uniunea Europeană. fiind considerată ca având un caracter paracomunitar.Uniunea Europeană. 7 8 Dacian Cosmin Dragoş .

ea este inima mecanismului instituţional al Uniunii Europene pentru că propune legislaţia . Comisia Europeană Ca executiv al Uniunii Europene. Instituţii. desemnaţi de către preşedinte. Marea Britanie. Drept. câte unul pentru fiecare stat. Conducerea Comisiei este formată din Preşedintele Comisiei şi 2 vicepreşedinţi. 92. c) atribuţii de organ executiv al Uniunii Europene. cu excepţia statelor mari. şi EURATOM. s-a instituit o singură Adunare şi o Curte de Justiţie pentru cele trei comunităţi. deoarece principalul organ legislativ este Consiliul care cumulează şi atribuţii executive. Atunci când Uniunea Europeană număra 15 state. Vicepreşedinţii au ca rol suplinirea preşedintelui atunci când împrejurările o cer. exprimând practic legitimarea statală a comunităţilor şi de principal organ de decizie al Uniunii Europene.C. 5 . 2005. b) atribuţia de „gardian al tratatelor”.O) 9 .Uniunea Europeană. All Beck. c) Instituţiile fundamentale sunt comune pentru cele două Comunităţi (EURATOM şi C. Spania). Comisia unică a înglobat şi Înalta Autoritate instituită de Tratatul de la Roma din 1951 în cadrul C. Construcţie. Pe baza Convenţiei referitoare la unele instituţii comune. comisia este instituţia independentă care reprezintă şi apără interesele Uniunii. care desemnau câte 2 (Germania.b) Repartizarea funcţiilor între aceste instituţii nu respectă schema tradiţională a exercitării funcţiilor statului. Bucureşti. Atribuţiile Comisie Europene: a) atribuţiile în procedură legislativă. Editura Lumina Lex.).E. politicile şi programele de acţiune şi pune în aplicare deciziile Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene. Practic. 2005. Comisia Europeană avea 20 de comisari. d) atribuţia de reprezentare. pag. în ansamblul său. o dată cu cele două tratate C. 1. Italia. rolul acestuia este de reprezentare a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Membrii Comisie Europene. La baza activităţii Consiliului stau tratatele institutive ale comunităţilor europene. dintre comisari.E. s-a decis ca fiecare stat să desemneze doar un singur comisar 10 . Totuşi. Tratatul asupra Uniunii Europene şi Regulamentul 9 10 Ovidiu Tinca – Drept comunitar general. Bucureşti.E. începând cu 1 august 1967. 102. Franţa. Stelian Scăunaş . aceştia acţionează numai în interesul Uniunii Europene şi nu pot primi instrucţiuni de la guvernele lor naţionale. După marea extindere. denumiţi „comisari” sunt personalităţi ale vieţii politice a statelor membre.E. iar prin Tratatul de fuziune de la Bruxelles din 1965. la care mai pot fi adăugate cele exercitate în cadrul cooperării interguvernamentale din cadrul Uniunii Europene. Numirea Comisie Europene se face pentru un mandat de 5 ani. pag. 2. semnată la Roma în 1957. Ed. Consiliul Uniunii Europene Cu sediul la Bruxelles.

92.Consiliul îndeplineşte atribuţii legislative (decizionale). 2005.). 6 . Pentru buna desfăşurare a activităţii sale. În prezent. precum şi adoptă legislaţia Uniunii Europene. iar când este alcătuit din miniştrii de resort. W. precum: Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER).D.Consiliul a apărut pe cale convenţională. organizaţia cuprinde majoritatea statelor europene.încheie acorduri internaţionale între Uniunea Europeană şi state sau organizaţii internaţionale. pe baza căruia ia fiinţă Consiliul Europei. iar Consiliul European îndeplineşte atribuţii de natură politică 11 . cât şi prin componenţa şi atribuţiile sale. Consiliul Europei La propunerea Franţei. 8. Consiliul european are o alcătuire diferită – şefii de stat şi de guvernare ale statelor membre ale Uniunii Europene şi preşedintele Comisiei. Consiliul Europei are un rol consultativ. Consiliul se deosebeşte de Consiliul european atât prin modalitatea în care a fost creat.interior. de dialog politic în vederea creării „Marii Europe” federale. Bucureşti. Secretarul general. All Beck. 10 ţări europene semnează în 1949 Tratatul de la Londra. . . For de cooperare interparlamentară. cu sediul la Strasbourg 12 . coordonează marile orientări ale politicilor economice ale statelor 11 12 Stelian Scăunaş. W. asistaţi de miniştrii afacerilor externe şi de un membru al Comisiei. dintre care se detaşează Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950). Drept. Instituţii. . pag. ia forma comisiilor specializate (sectoriale). începând abia cu anul 1974. . Uniunea Europeană. op. Construcţie. Consiliul european a apărut pe cale neconvenţională prin voinţa şi practica şefilor de state şi de guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene de a se întâlni periodic. ia forma Consiliului general.defineşte politica externă şi de securitate comună. grupurile de experţi sau comitetele. . Preşedinţia Consiliului. Consiliul dispune de mai multe organisme şi organe auxiliare. astfel: . Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene membre.coordonează cooperarea între instanţele judiciare şi forţele de poliţie naţionale în materie penală. pag. când este alcătuit din miniştrii de externe.O. . Ed. Weidenfeld. cu toate acestea. Wessels.Consiliul este alcătuit din miniştrii afacerilor externe sau din miniştrii de resort ai statelor membre. urmată de constituirea Curţii Europene a Drepturilor Omului (C. respectiv prin tratatele originare ale Comunităţilor Europene. cit.E.aprobă bugetul Uniunii Europene împreună cu Parlamentul European. organizaţia se poate mândri cu câteva realizări deosebit de importante. toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi membre ale Consiliului Europei.

Grupul Uniunii pentru Europa. organ executiv . Instituţii.semnarea în 1980 a colectivităţilor locale 13 . Mecanisme. Convenţiei privind cooperarea transfrontalieră a 3. Comitetele parlamentare sunt formaţiuni specializate de lucru ale instituţiei. deşi rolul conferit prin tratatele institutive era doar unul consultativ. Grupul Partidului Liberal. 5 Dacian Cosmin Dragoş – Uniunea Europeană. Estonia . Italia – câte 78. numărul locurilor alocate fiecărui stat va fi din nou schimbat. Franţa. Prin adoptarea denumirii de „Parlament european” s-a dorit sporirea importanţei acestei instituţii şi apropierea ei de un parlament naţional. Luxemburg. noua denumire a fost folosită şi în actele comunitare. 2005. cit. cele mai importante grupuri parlamentare sunt Grupul Socialiştilor Europeni. doar în 1962. Portugalia. Olanda – 27. Ungaria. 63. adică multinaţional. Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi de membrii Parlamentului. Numărul minim necesar pentru formarea unui grup parlamentar este de 19 membri.şi de un secretariat general. nu în delegaţii naţionale. Grupul Partidului Popoarelor Europene. cu toată opoziţia Consiliului Uniunii Europene care-şi vedea ameninţate atribuţiile de legislator european. Cipru. în urma aderării la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei. Slovenia – 7. Austria – 18. Din anul 2007. dacă provin din cel puţin 1/5 din statele membre. Spania. Slovacia – câte 14. Irlanda şi Lituania – 13. fiind legiferată prin Actul Unic European. Letonia – 9.care împreună cu cei 5 chestori formează Biroul parlamentului european. Finlanda. iar din 2004 (o dată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor Tratatului de la Nisa şi a Protocolului anexat acestuia). pe o perioadă de 2 ani şi jumătate 14 . Editura All Beck. care pregătesc decizia luată de Plenul Parlamentului european. Cehia şi Belgia – câte 24. prevăzută în tratatele institutive a fost „Adunarea generală”. Grecia. Conducerea instituţiei este asigurată de un preşedinte. Bucureşti. Până în anul 2004 a avut 626 membri. pag. Marea Britanie. suma fiind 786 (România – 36 parlamentari. 14 vicepreşedinţi . De atunci. pag. 732 de membri (Germania – 99 parlamentari. în final. 13 14 Dacian Cosmin Dragoş – op.19. existând şi parlamentari neînscrişi în nici un grup parlamentar.6. 7 . Polonia – câte 54. Danemarca. Parlamentul European Interesant de ştiut este faptul că denumirea oficială a acestei instituţii comunitare. Parlamentarii europeni sunt grupaţi în grupuri politice cu caracter mixt. Bulgaria – 18). Malta – 5). Grupul Verzilor. Suedia . Democratic şi Reformator European. instituţia a decis să se numească „Parlament”. Parlamentul european este format din reprezentanţi ai popoarelor statelor membre.

op. Toate litigiile cu natură administrativă sau civilă. fie între statele membre.. pag. desemnarea a câte unui judecător pentru fiecare stat membru. deci. însă nu pot fi membri în guvernele naţionale sau în alte instituţii comunitare 15 . J. Avocaţii stagiari (în număr de 8) sunt numiţi (şi reînnoiţi) pe aceleaşi principii ca şi judecătorii şi au rolul de a prezenta public. pe teritoriul propriului stat se aplică legislaţia naţională. Bruyllant. Dallaz. 15 8 . b) atribuţii legislative. Paris. Judecătorii europeni nu pot fi influenţaţi în deciziile lor de apartenenţa la un stat membru. ei pot fi arestaţi dacă nu sunt şi parlamentari naţionali. are menirea de a garanta aplicarea. Burbon. ei trebuie să urmărească interesul comunitar. cu toată imparţialitatea şi total independent. interpretarea şi respectarea dreptului comunitar pe întreg teritoriul Uniunii Europene 17 . concluzii motivate asupra cauzei în care este obligatorie prezenţa lor. Atribuţiile Parlamentului european: a) atribuţii de supraveghere şi control. Judecătorii aleg dintre ei. Marea Cameră şi Camerele. Prin Tratatul de la Nisa s-a stabilit ca principiu. ori sunt universitari de competenţă recunoscută”. 4. 34. 220 din Tratatul Uniunii Europene. Formaţiunile de lucru ale Curţii sunt Plenul. Curtea Europeană de Justiţie.Membrii Parlamentului european pot cumula mandatul de parlamentar european cu cel de parlamentar naţional. 15. Le Parlament eupéen et son election. Parlament européen. 67. Judecătorii sunt desemnaţi de Consiliul Uniunii Europene. fie între Comisia Europeană şi statele membre. un preşedinte al cărui mandat este de 3 ani şi poate fi reales.Jaqué. Preşedintele Curţii are rolul de a prezida audierile şi deliberările din Camera de consiliu şi de a dirija activitatea Curţii. între persoane fizice sau juridice şi Uniunea Europeană. Judecătorii sunt ajutaţi în îndeplinirea atribuţiilor jurisdicţionale de către grefieri şi referenţi. cit. ei apropiindu-se prin atribuţii mai degrabă de clasicul procuror decât de avocaţii pledanţi din sistemele naţionale. dintre persoanele „a căror independenţă este mai presus de orice îndoială şi care au pregătirea necesară numirii în cele mai înalte funcţii judecătoreşti în ţările lor. 17 Art. Litigiile aduse în faţa sa sunt fie între instituţiile comunitare.L. la propunerea statelor membre. J. 1979. pag. c) atribuţii bugetare 16 . fie. Avocaţii generali sunt o prezenţă originală în mecanismul judiciar comunitar. Mandatul judecătorilor este de 6 ani şi poate fi reînnoit. cu sediul la Luxemburg. 16 Dacian Cosmin Dragoş. Ed. pag. Curtea neavând competenţe de instanţă penală. prin vot secret. jumătate din judecători sunt schimbaţi din 3 în 3 ani. pentru a se asigura o anumită continuitate în activitatea Curţii. Parlamentarii beneficiază de imunitate în ceea ce priveşte exprimarea opiniilor şi voturilor în exerciţiul funcţiei şi nu pot fi arestaţi sau urmăriţi judiciar pe teritoriul altui stat.P. în fine. asistând astfel Curtea în activitatea sa.

judecând recursurile contra unei instituţii comunitare sau a unui stat membru care nu-şi respectă obligaţiile din tratate sau când interpretează tratatele comunitare. Marea Cameră se întruneşte atunci când statul membru sau instituţia comunitară. 18 Dacian Cosmin Dragoş – op. reclamantul poate decide „limba de procedură”.atunci când acţionează ca o curte de apel. întrucât emite avize în cazul în care se pune problema revizuirii tratatelor comunitare sau a încheierii unor acorduri internaţionale. Camerele doar instrumentează cauzele. Dacă acţiunea vizează un stat membru sau o instituţie comunitară. care să judece în primă instanţă litigiile în care reclamanţii sunt persoanele fizice şi funcţionarii comunitari 18 . în funcţie de ipostaza în care se află: a) o funcţie jurisdicţională . cit. c) când se pronunţă asupra sesizării de către Comisie sau Consiliu prin comiterea de către un comisar european a unor greşeli grave sau privind neîndeplinirea condiţiilor necesare exercitării funcţiei sale.atunci când acţionează ca o curte constituţională.. precum şi în alte patru situaţii: a) când judecă cererea Parlamentului european de demitere a Mediatorului european (Ombudsman). în plenul sau. b) când se pronunţă asupra sesizării Comisiei sau Consiliului Uniunii Europene în legătură cu nerespectarea obligaţiilor de onestitate şi prudenţă după încetarea funcţiei de către un fost comisar european. de regulă. parte în litigiu. prin decizii ale Curţii sau prin tratatele comunitare. soluţionând cauzele ce au ca obiect acordarea daunelor-interese. judecând recursurile împotriva hotărârilor date de Tribunalul de primă Instanţă. controlând legalitatea actelor comunitare şi judecând recursurile funcţionarilor comunitari. În principiu. manifestându-se în diferite modalităţi. o solicită în mod expres. Curtea judecă. d) când ia act de demisia unui membru al Curţii de Conturi. care nu mai îndeplineşte condiţiile de exercitare a funcţiei . în cazul în care pârât este o instituţie comunitară. . Curtea îndeplineşte două funcţii. limba pârâtului. iar Marea Cameră este compusă din 11 judecători. competenţa va aparţine însă Plenului Curţii. .atunci când exercită atribuţiile unei jurisdicţii civile. 9 .Camerele sunt compuse din 3 până la 5 judecători. Hotărârea se ia cu majoritate simplă iar limba în care se desfăşoară procesul este. însă. Dimpotrivă. b) o funcţie consultativă. Tribunalul de Primă Instanţă Actul Unic European a prevăzut înfiinţarea unui tribunal ataşat Curţii de Justiţie. . pag. 71.atunci când se comportă ca o curte administrativă. acestea au primit şi atribuţii de judecată (litigii între persoane fizice sau juridice care nu prezintă dificultate). în cazurile în care complexitatea cazului dedus judecăţii o cere. treptat.

10 . Tribunalul judecă în Camere de câte 3 sau 5 judecători. Manolache . fără a exista şedinţe ale plenului. 97. atunci când acţionează pe teritoriul statelor membre. exercitat asupra instituţiilor comunitare. .recursul împotriva hotărârilor camerei jurisdicţionale. Prin excepţie de la aceste reguli de competenţă. 73.contenciosul funcţiei publice comunitare. Dreptul nr.. op. pag. în faţa Tribunalului de Primă Instanţă 20 . 21 O. În competenţa Tribunalului intră: .acţiunea în carenţă împotriva instituţiilor comunitare. de statele membre sau de Banca Central Europeană sunt de competenţa Curţii Europene de Justiţie. cu sediul la Luxemburg.acţiunile în anulare contra actelor adoptate prin codecizie de Consiliul Uniunii Europene şi Parlament. .Drept instituţional comunitar. Relaţia dintre Tribunalul de Primă Instanţă şi Curtea Europeană de Justiţie este similară relaţiei dintre un tribunal şi o curte de apel dintr-un sistem de drept naţional. 74. acţiunile introduse de instituţiile comunitare. Rolul ei este acela de instituţie specializată în controlul financiar. 5. 117. pag.Structura şi funcţionarea Tribunalului de Primă Instanţă sunt similare celor ale Curţii de Justiţie 19 . cit. 2001. şi anume. a actelor emise de Consiliul Uniunii Europene şi Banca Central Europeană: . În ciuda asemănărilor pe care le găsim între Curtea de Conturi Europeană şi instituţiile similare acesteia din statele membre. pe lângă Tribunalul de Primă Instanţă. 22 V. 20 Dacian Cosmin Dragoş. Marcu . Manolache – op. Curtea de Conturi. primei îi lipseşte o componentă specifică oricărei curţi de conturi moderne. responsabilitatea extracontractuală a Comunităţilor. 12/1992. Curtea poate cere documente sau să facă propriile investigaţii. Prin Tratatul de la Nisa s-a prevăzut posibilitatea înfiinţării. atribuţia jurisdicţională 22 . precum şi cea contractuală când s-a stabilit clauza compromisorie. 19 O. Curtea de Conturi Înfiinţată în 1975. specializate pe anumite domenii şi ale căror hotărâri să fie supuse recursului pentru chestiuni de fapt. pag. . Curtea controlează managementul financiar al conducerilor instituţiilor şi organismelor comunitare.chestiunile prejudiciale de interpretare şi de apreciere a validităţii. Editura Lumina Lex. cit. fără ca în primă instanţă soluţionarea litigiilor fiscale să fie încredinţată unui corp specializat de judecători financiari. pag. De asemenea. este cea mai puţin cunoscută dintre instituţiile Uniunii Europene. a unor Camere jurisdicţionale. Ediţia a II-a.Competenţa şi regulile de procedură ale Curţii de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene. Statutul de „instituţie comunitară” i-a fost atribuit prin Tratatul de la Maastricht 21 . organele fiscale naţionale sunt ţinute să-i acorde sprijinul necesar. În activitatea de control. asupra modului de încasare a veniturilor comunitare şi de realizare a cheltuielilor din bugetul comunitar. Jurisdicţia financiară aparţine doar Curţii Europene de Justiţie.

C. pag. consultarea E.E. şi are ca membri statele membre ale Uniunii Europene. Camere interne specializate 23 . atunci când aceste instituţii consideră necesar sau când tratatele o impun. numit pe o perioadă de 6 ani.O.O.I.E. În lipsa avizului consultativ al acestui organ * Dacian Cosmin Dragoş. Banca Europeană de Investiţii (B. are un rol consultativ la nivelul Uniunii Europene.Curtea de Conturi este compusă din câte un reprezentant al fiecărui stat membru. 119. în ultimul timp. * * ALTE ORGANISME Banca Centrală Europeană a luat fiinţă la 1 iulie 1998 pentru a înlocui Institutul Monetar European. exclusiv facultativă. al cărui mandat poate fi reînnoit. în scopul unei mai uşoare tranziţii spre economia comunitară. a devenit.). Pentru adoptarea unor anumite categorii specifice de rapoarte sau avize. pag. cu sediul la Bruxelles. instituită iniţial (1958) cu scopul sprijinirii pieţei comune europene 25 .O. pag. 86 25 O. mai ales în domeniul pieţei unice comunitare.C. obligatorie.C. dotată cu personalitate juridică proprie. Manolache. op. sau de Comisia Europeană înainte de luarea unei decizii. Numirea se face de către Consiliul Uniunii Europene. el putând fi consultat de Consiliul U. iar din 2002 dispariţia treptată a monedelor naţionale în favoarea generalizării euro 24 .O. finanţând proiecte de investiţii care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a Uniunii. 76. a armonizării fiscale şi a noilor politici comunitare care sunt lansate în cadrul spaţiului european comunitar.S. a primit prin Tratatul de la Maastricht şi alte competenţe legate de susţinerea statelor candidate la aderare. instituţia îşi poate organiza. La început. ca structuri de lucru. cit. ORGANISME CONSULTATIVE Comitetul Economic şi Social (E. este o instituţie financiară independentă . op. Curtea are un preşedinte ales dintre membrii acesteia pentru un mandat reînnoibil de 3 ani.E. după obţinerea avizului cu caracter consultativ al Parlamentului european şi pe baza propunerilor înaintate de statele membre.C). 23 24 11 .. Ibidem.I. B.S. cu majoritate calificată. Din anul 2001 Banca a gestionat folosirea în paralel a monedelor naţionale şi a euro.. prin finanţarea unor proiecte de reducere a decalajelor economice între regiunile din spaţiul comunitar. cu sediul la Luxemburg. cit.

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. însă. pag. În cazurile specificate expres în tratatele comunitare. În urma sesizărilor primite. Comitetul regiunilor are menirea de a apăra principiul subsidiarităţii. 83. V. 32 Dacian Cosmin Dragoş. op. socialiştii. Dacian Cosmin Dragoş. cit. 29 Dacian Cosmin Dragoş. Marcu. în sediul Parlamentului european).. Mediatorul european Instituţia Mediatorului este o inovaţie a Tratatului de la Maastricht. De asemenea. 31 W. Comitetul Regiunilor. sănătate publică. în care arată modul de soluţionare a plângerilor primite 32 . avizul fiind consultativ 29 .. cit. creat prin Tratatul de la Maastricht ca organ consultativ. op. 87. 263. 100. pag. În faţa Parlamentului. op. care are ca şi atribuţii primirea şi soluţionarea plângerilor cetăţenilor europeni vizând ilegalitaţile săvârşite de instituţiile şi organele comunitare în activitatea lor 30 . Mediatorul prezintă anual un raport general. este organizat pe grupuri politice. Droit institutionnel de l´Union et des Communautés européennes. 30 Ridean. el fiind consultat. Wessels. Parlamentul european numeşte. cit. Mediatorul (cu sediul la Strassbourg. tineret şi formare profesională. după modelul Ombudsman-ului nordic.comunitar. 435. cit. 1999. ori de câte ori consideră necesar. V. 26 27 12 .E. la fel ca şi Parlamentul european. distingându-se patru astfel de grupuri: popularii. format din reprezentanţi ai diferitelor entităţi locale sau regionale din statele membre.. nici un fel de sancţiuni juridice instituţiei în culpă.. actul adoptat de Consiliul U. pag. Comitetul poate emite avize din oficiu. în probleme cum ar fi fondurile structurale. 3eme édition. op. pag. lipsa avizului putând fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie prin anularea actului comunitar 28 . 83. op. pag. cit.. autonome faţă de aceste state 27 . consultarea Comitetului regiunilor este obligatorie. pag. cit. întreprinde o anchetă administrativă şi redactează un raport pe care îl prezintă Parlamentului european şi instituţiei în cauză 31 . poate fi anulat de către Curtea Europeană de Justiţie 26 .80. totodată. pag. Manolache. Weidenfeld. 80. cultură. un Mediator european. Marcu. op. pe toată durata legislaturii sale. O. 28 Jurisprudenţa Isoglucose.. liberalii şi radicalii. el fiind doar un organ de conciliere şi de rezolvarea amiabilă a litigiilor administrative. cooperarea transfrontalieră. Astfel. 1980. op. Mediatorul nu poate impune. pag. W. cit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->