Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul pentru hala industriala

Metoda punct cu punct.

Parametrii geometrici :

A := 38 B := 30 H := 9.8

m - lungimea halei m - latimea halei m - inaltimea halei

hp := 1.6 m - distanta de la pardoseala la planul util ht := 0.555 m - distanta de la tavan la planul deschiderii corpului de iluminat Suprafata planului util: S := A B S = 1.14 10
3

Distanta de la tavan la planul deschiderii corpului de iluminat: h := H hp + ht h = 7.645 m Din anexa II 2.3 pag. 46 aleg valoarea normata a iluminarii(sectii prelucrari mecanice de precizie medie): Em := 300 lx Am ales un corp de iluminat de tip HVSC (anexa 2 pg.75) cu sursa de iluminat tip LVF 250 (pg.53) : Factorii de reflexie: t := 0.7 - coeficient de reflexie al tavanului

p := 0.5 - coeficient de reflexie a peretelui Geometria instalatiei: lc - distanta dintre centrele a 2 c.d.i. vecine presupuse a fi montate pe vf. unui patrat de latura lc. - pentru iluminat direct cu lampi fluorescente cu vapori de Hg de inalta presiune lc = 3.02 m

lc := 0.395 h

Distanta c.d.i. - perete (nu sunt locuri de munca langa perete) se adopta astfel : lp := 0.5 lc lp = 1.51 Numarul de corpuri de iluminat: A 2 lp +1 A := lc Numarul de corpuri de iluminat de pe un rand: Numarul de randuri: B := B 2 lp lc +1

A = 12.584 A := 13 c.d.i B = 9.935 am ales: B := 10 randuri

Numarul total de corpuri de iluminat va fi de: 36 corpuri de iluminat := A B = 130 c.d.i. Lc := A A Lc = 2.923 Lr = 3 Lcp := A m m m

Distanta dintre corpurile de iluminat de pe un rand: Distanta dintre randuri: Lr := B B

Distanta dintre corpurile de iluminat - perete:

( (

A 1 Lc 2

) )

Lcp = 1.462

Distanta dintre rand - perete:

Lrp :=

B 1 Lr 2

Lrp = 1.5

Se determina iluminarile in punctul de calcul "P", presupus a fi i centrul unui camp de colt de catre c.d.i. "j" echipat cu lampa conventionala de 1000 lm. Valorile "e.j" se citesc din curbele izolux spatiale sau curbele iluminarii relative trasate pentru c.d.i. ales. e := 3.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9

lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 1 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 2 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 3 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 4 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 5 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 6 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 7 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 8 lx - iluminarea de la punctul "P" la c.d.i. 9

e := 3.05 e := 3.05 e := 3.05 e := 1.84 e := 1.84 e := 1.84 e := 1.84 e := 1.16

Fata de cele 9 c.d.i suma iluminarilor in punctul"P" este:

j = 1 Pentru incaperi cu degajare medie de praf, fum si funingine factorul de depreciere este :

e = 20.72
j

lx

k := 1.5

(anexa II.4.22, pag. 83) c := 1000 Em k c = 2.172 10 e


j 4

Fluxul corpului de iluminat calculat pe c.d.i. este :

j = 1

lm

Pentru corp de iluminat cu sursa de iluminat tip LVF250 de tipul HVSC: se alege fluxul STAS din anexa II.3.6 pentru lampile cu vapori de mercur de inalta presiune pag. 53 : lSTAS := 10600 lm

Numarul de izvoare de lumina pe c.d.i : n := c lSTAS n = 2.049 n := 2

Aleg n=8 lampi pe c.d.i. : Se recalculeaza iluminarea : Emr := n lSTAS 1000 k

j = 1

Emr = 292.843

lx

Eroarea de calcul relativa este : E := Emr Em Em 100 E = 2.386 % (<10% )

Puterea instalata in incapere se alege din anexa II.3.8 pag. 53: Pl := 250 W Pb := 22 W pentru lampa de tip: LVF 250(lampa fluorescenta cu vapori de mercur de inalta presiune si balon fluorescent cu durata de viata de 6 000 ore) puterea pe elementul auxiliar(balastul de tip BVA 250 pg.54) Ps = 272 W

Ps := Pl + Pb

Pi := n A B Ps Verificarea cantitativa

Pi = 7.072 10

Aprecierea cantitativa a instalatiei proiectate se face prin compararea rapoartelor iluminarii minima cu iluminarea medie si a iluminarii medii cu cea a iluminarii maxime, cu valorile recomandate de literatura(anexa II.7 pag. 87). Iluminarea minima corespunde unuia din punctele "1, 2,3,4", iar cea maxima unuia din punctele "5, 6, 7, 8". Iluminarea maxima ej1 := 44.05 Emax din punctul "1":

Emax1 :=

lSTAS 1000

ej1 Emax din punctul "2":

Emax1 = 466.93

lx

Iluminarea maxima ej2 := 48.9 Emax2 := lSTAS 1000

ej2 Emax din punctul "3":

Emax2 = 518.34

lx

Iluminarea maxima ej3 := 49.7 Emax3 := lSTAS 1000

ej3 Emax din punctul "4":

Emax3 = 526.82

lx

Iluminarea maxima ej4 := 48.9 Emax4 := lSTAS 1000

ej4 Emin din punctul "5"

Emax4 = 518.34

lx

Iluminarea minima ej5 := 27.6 Emin5 := lSTAS 1000

ej5 Emin din punctul "6"

Emin5 = 292.56

lx

Iluminarea minima ej6 := 21.8 Emin6 := lSTAS 1000

ej6 Emin din punctul "7"

Emin6 = 231.08

lx

Iluminarea minima ej7 := 19.8 Emin7 := lSTAS 1000

ej7 Emin din punctul "8"

Emin7 = 209.88

lx

Iluminarea minima ej8 := 21.8

Emin8 :=

lSTAS 1000

ej8 Emax se ia in punctul "3": Emin se ia in punctul "7"

Emin8 = 231.08 Emax := 526.8 Emin := 209.9 lx lx

lx

Iluminarea minima Iluminarea maxima

rapoartele pentru asigurarea uniformitatii sunt urmatoarele: E min Em Em E max Emin E max

= 0.7

0.65 -valoare recomandata de STAS, anexa II

= 0.569

= 0.398

0.3 -valoare recomandata de STAS, anexa II

Aprecierea calitatativa a instalatiei de iluminat


Metoda indicilor de orbire Pentru a calcula indicele incaperii pentru luminanta vom avea nevoie de dimensiunea incaperii paralela "x", respectiv perpendiculara "y" pe linia vederii, prin care se intelege acea directie de-a lungul careia se desfasoara activitatea principala din planul util. x := A y := B x = 38 y = 30 m m

Inaltimea de suspendare a c.d.i. fata de linia vederii este: H1 := H hp + ht

H1 = 7.645

in care: H - inaltimea halei [m] h.p - distanta de la pardoseala la linia vederii (se lucreaza stand in picioare) [m] h.t - distanta de la tavan la planul deschiderii c.d.i. [m] Indicele incaperii pentru iluminat: iL := x y H1 ( x + y) iL = 2.193

Clasificarea zonala BZ a c.d.i. se face in functie de raportul ".d/.inf", ce este o functie de curba fotometrica a c.d.i. si indicele local. In functie de i.L se alege i.BZ - indicele metodei din anexa II. 8.1. pag. 88 iBZ := E pentru iL := 2

Clasificarea BZ pentru c.d.i. Pentru c.d.i. HVSC - aleg clasa BZ4 din anexa II.8.2 pag. 88 Indicele de orbire de baza (anexa II.8.3 pag.88): y x Ib := f H , H , t , p , d , inf.% , sup.% , clasaBZ 1 1 x H1 = 4.971 y H1 = 3.924 sup := 0 % inf := 100 %

t = 0.7

p = 0.5

d := 0.14 (pg.92)

clasaBZ := BZ4

Se alege din anexa II. 8.6. pag. 92, indicile de orbire de baza pentru c.d.i. din clasa BZ 4: Ib := 22.05 -indicile de orbire de baza Indicele de orbire initiali si finali. Se aleg factorii de corectie(anexa II. 8): Tc := f inf.% , sup.% ,

sup. inf

, t , p

sup inf

=0

Se alege din anexa II. 8. 3. pag. 88: Tc := 5.2 T := f inf.

)
c := 0.54

Din anexa II.3.10 pag. 57 se alege randamentul c.d.i. de uz general: inf n lSTAS inf. := 100 c T := 6.33 din anexa II.8.3 pag. 89 D := 51.5 S := D 4
2

inf. = 1.145 10 Ts := f ( S)

lm

diametrul luat de la corpul de iluminat ales (anexa II.4.15 pag. 75) S = 2.083 10
3

cm

Ts := 4 TH1 := f H1 TH1 := 1.31 Ii := Ib + Tc

din anexa II.8.3 pag. 89

( )

H1 = 7.645 din anexa II.8.3. pag 89 Ii = 27.25 If = 30.89 -indicile de orbire initiala -indicile de orbire finala

If := Ii + T + Ts + T H1

Se compara valoarea calculata cu cea normalizata, cele doua marimi trebuind sa satisfaca inegalitatea: If Iadm iar Iadm. := 32

Iadm - indicile de orbire admisibil (anexa II pg.99 pentru hale cu masini unelte)