Sunteți pe pagina 1din 15

CIBERNETICA SI

BIOCIBERNETICA
Ludwig von Bertalanffy (1950 1968)
Prin sistem se intelege o structura formata din
elemente diferite si/sau identice, in interactiune
reciproca, structura capabila de a efectua
procese fizico-chimice, biologice sau de grup
cu o finalitate observabila si care poate fi
descrisa cu ajutorul legilor obiective ale naturii
sau grupului.

k amplificarea (gain)
t timpul de intarziere
h(t) functie de pondere
Traiectoria = multimea punctelor prin care trece
sistemul


( )
( ) t i
t o
k =
Din punct de vedere formal un sistem este
caracterizat de parametrii (i,h,o k,) intre care
exista relatia:


Pentru cunoasterea structurii sistemului este
necesar sa se cunoasca functia de pondere
( ) ( ) ( ) | | k t i t h f t o , , t t =
( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) | | ( ) { } k t i t i t h f t o
deci t i t h t h
t i t h
, , ,
,
0
0
t t
t
t
=
=
=
Sistem = ansamblu de componente care se
comporta unitar dintr-un anumit punct de vedere
si este limitat spatial.

Parametrii unui sistem:
Datele de intrare (input)
Datele de iesire (output)
Functia de pondere h(t) descrie activitatea
sistemului si modul in care datele de intrare modifica
datele de iesire.
Amplificarea (k) raportul dintre OUTPUT si INPUT
Intarzierea (t ) 1 an masura a intervalului
temporal dintre INPUT si aparitia OUTPUT-ului
caracteristic.
1. Dupa modul de variatie temporala:
a. Continue h(t), o(t) variaza continuu cu timpul
b. Discrete h(t), o(t) pot lua doar anumite valori
c. Hibride h(t), o(t) variaza continuu si discret pentru tratarea
matematica
i. Continuizarea
ii. Discontinuizarea

2. Dupa relatia cauzala input-output
a. Deterministe output-ul este univoc determinat de
marimile de intrare si de catre starile sistemului
b. Stohastice (probabilistice) output-ul este aleator
c. Vagi (fuzzy) cand multimea starilor sistemului este fuzzy
(vaga)
3. Din punct de vedere al memorarii
a. Fara memorie daca h(t) = const. rezulta:
o(t)=f[i(t-),k]
a. Cu memorie output-ul depinde si de starile anterioare ale
sistemului

4. Din punct de vedere al influentei timpului
a. Statice i,h,o nu sunt functii de timp
b. Dimanice in care parametri sistemului variaza functie de timp

5. Dupa modul in care output-ul influenteaza input-ul
a. Sisteme de comanda nu exista influenta output-ului asupra
input-ului
b. Sisteme de reglare output-ul influenteaza input-ul
(feedback)Reflexul pupilar (feedback)


Alt mecanism (feed before)
6. Din punct de vedere al linearitatii functiilor care
descriu sistemele
a. Sisteme liniare
b. Sisteme neliniare

7. Din punct de vedere al capacitatii de adaptare
a. Sisteme adaptive (adaptative)
b. Sisteme neadaptive

8. Din punct de vedere al localizarii parametrilor
a. Sisteme cu parametri concentrati se considera
ca fiecare parametru este localizat ecuatii
diferentiale ordinare
b. Sisteme cu parametri distribuiti ecuatii
diferentiale cu derivate partiale; input-ul este
procesat la mai multe nivele in interiorul sistemului
9. Din punct de vedere al interactiunii cu
exteriorul
a. Izolate nu schimba nici masa, nici informatie cu
mediul
b. Inchise nu schimba masa, schimba informatie
c. Deschise schimba masa si informatie cu mediul

10. Dupa natura componentelor
a. Sisteme inerte (tehnice)
b. Biosistemele
c. Sisteme de grup (sociale)

1. Analiza de sistem se identifica paramerii i,
o, h, t, k
2. Sinteza sistemelor parametrizarea,
crearea modelului matematic
3. Conducerea sistemelor

Problema fundamentala a conducerii unui
sistem rezida in cautarea acelor input-uri care
sunt cele mai potrivite asigurarii unor output-
uri optime.
Biosistemele sunt sisteme naturale
formate dintr-o multime de elemente,
care impreuna cu relatiile si
conexiunile lor, alcatuiesc o formatiune
integrala, ce apartine unui anumit nivel
de organizare al materiei vii.

Proprietatile biosistemelor:

I. Metabolismul
a. Anabolismul implica sinteza macromoleculelor si
structurilor macromoleculare pe baza unui consum
energetic; endoenergetic (G>0) si antientropic
(S<0)
b. Catabolismul procese de degradare care decurg
cu eliberare de energie libera (G<0), de caldura si
cu crestere de entropie (S>0)
II. Autoreproducerea conform tezei biogenezei
orice fiinta actuala a provenit tot dintr-o fiinta
vie sexuata sau asexuata (teoria
panspermiei)
III. Programarea reprezinta o schimbare
posibila a sistemului in viitor, determinata de
structura sa actuala (Asby, 1972)
a. Programe proprii (pentru sine) permit
autoconservarea biosistemului (relatia cu mediul,
nutritia)
b. Programe inferioare (subprograme) permit
functionarea subsistemelor componente
c. Programe superioare (supraprograme) permit
integrarea sistemelor in alt program ierarhic
superior

IV. Autoreglarea (homoestazia =
mentinerea parametrilor interni intre
anumite limite, indiferent de modificarea
parametrilor externi)
V. Disipativitatea in faza de dezvoltare
a biositemelor entropia acestora scade,
pe baza unor procese cuplate
ireversibile ce duc la cresterea entropiei
in mediul extern