Sunteți pe pagina 1din 11

Cursul nr 2 Termenul de casatorie are 3 acceptiuni: de institutie juridica act juridic situatie juridica sau statut de soti Reglementarea

conditiilor de fond si forma la incheierea casatoriei sunt prevazute de art 271-292 Premergatoare casatoriei dar nu si obligatorie este logodna art. 266-270. Logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria. Ea nu este supusa nici unei formalitati precum nici ruperea ei si poate fi dovedita cu orice mijloace de proba. Incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei. Logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie. Logodna poate fi rupta si nu se poate stipula o clauza penala pentru ruperea logodnei. Restituirea darurilor se face in natura iar daca nu e posibil, atunci in masura imbogatirii. Ruperea in mod abuziv a logodnei obliga la cel care o face la despagubiri pentru cheltuieli facute in vederea casatoriei, Partea care-l determina in mod culpabil pe celalalt la ruperea logodnei va fi ea obligata la despagubiri. Termenul de prescriptie pentru solicitarea despagubirilor pentru ruperea logodnei este de 1 an. Conditii de font pentru incheierea casatoriei I Conditii pozitive: 1. Consimtamantul la casatorie. Casatoria se incheie prin constimtamantul personal si liber intre barbat si femeie. 2. Varsta matrimoniala. Daca au implinit 18 ani. Prin exceptie, pentru motive temeinice minorul de 16 ani se poate casatori: -in temeiul unui aviz medical -cu incuviintarea parintilor, tutorilor, ori in lipsa cu incuviintarea persoanei care exercita ocrotirea parinteasca -si cu autorizarea instantei de tutela II Conditii de fond negative: 3. Bigamia. Este interzisa incheierea unei noi casatorii de o persoana care este casatorita 4. Interzicerea casatoriei intre rude: de sange si din adoptie in linie directa la infinit iar in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv, Pentru motive temeinice, instanta de tutela poate autoriza casatoria rudelor de gradul IV. Este interzisa casatoria intre rudele firesti chiar daca rudenia a incetat prin adoptie. 5. Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela. 6. Interzicerea casatoriei debilului sau alienatului mintal 7. Este interzisa casatoria intre persoane de acelas sex. Codul civil nu recunoaste nici casatoria sau parteneriatele ( intre persoane de sex opus sau de acelasi sex) incheiate de romani sau de straini in strainatate.

Clasificarea impedimentelor la casatorie Se pot face dupa 3 criterii: 1. Dupa sanctiunea incalcarii impedimentului, impedimentele sunt: 1. dirimante si 2. prohibitive 2. Dupa persoanele fata de care opresc casatoria, impedimentele sunt: 1. absolute 2. relative 3. Dupa criteriul ratiunilor pentru care au fost prevazute, impedimentele sunt de ordin: fizic, psihic si moral. 1. Sunt dirimante impedimentele a caror incalcare atrage nulitatea absoluta a casatoriei: Ex rudenia de sange in linie directa - rudenia din adoptie in linie directa - alienatia si debilitatea mintala - casatoria persoanelor de acelasi sex Sunt prohibitive impedimentele care atrag doar sanctiuni administrative pentru functionarul primariei care nu le-a observat ( ex. In cazul casatoriei intre frati adoptati) 2. Sunt impedimente absolute cele care opresc casatoria fata de orice persoane: - bigamia - alienatia si debilitatea - interzicerea casatoriei intre persoane de acelasi sex Sunt impedimente relative cele care impiedica casatoria doar fata de: - rude de sange - rude din adoptie - in cazul tutelei Cea de-a treia categorie de impedimente nu au relevanta juridica, ele privesc ratiuni ffizice, psihice, morale, eugenice. Formalitati anterioare si concomitente incheierii casatoriei sau conditii de forma 1. Comunicarea starii de sanatate(art 278) este o conditie obligatorie pentru incheierea casatoriei. Lipsa comunicarii constituie un impediment la incheierea casatoriei Comunicarea starii de sanatate se atesta prin Declaratia de casatorie 2. Declaratia de casatorie(art 280) se face personal la primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria. In cazurile prevazute de lege, declaratia se poate face si in afara sediului primariei. Pentru viitorul sot minor, pe langa declaratia sa, se cere si sa se incuviinteze casatoria ( sa se faca o declaratie de incuviintare a casatoriei). Daca una din persoanele care trebuie sa faca declaratia de casatorie nu este in localitatea unde se va incheia casatoria, aceasta va putea face declaratia sa la primaria unde domiciliaza sau isi are resedinta care o va trimite in 48 de ore la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria. Continutul declaratie de casatorie Viitorii soti vor arata ca: - nu exista impedimente la casatorie, deci inclusiv ca si-au comunicat starea de sanatate - vor mentiona numele de familie ce-l vor purta in timpul casatoriei - vor prezenta dovezile cerute de lege pentru incheierea casatoriei

Alegerea numelui de familie: sotii vor putea purta: - numele dinaintea casatoriei - fie numele oricaruia dintre ei - ori numele reunite - ori unul din soti poate pastra numele dinaintea casatoriei iar celalalt numele reunite 3. Publicitatea declaratiei de casatorie: se realizeaza in extras intr-un loc special amenajat la primarie si pe pagina de internet a acesteia unde se incheie casatoria dar si la sedul primariei unde isi are domiciliul sau resedinta celalalt sot Daca viitorii soti doresc sa celebreze casatoria la alta primarie decat cea de domiciliu sau resedinta a oricaruia dintre ei, prin exceptie cu aprobarea primarului acelei localitati, ofiterul de stare civila a acelei primarii va putea celebra casatoria dar cu obligatia de a instiinta primaria de domicilu sau resedinta in vederea publicarii. Extrasul din declaratia de casatorie va cuprinde obligatoriu: - data afisarii - datele de stare civila a viitorilor soti - incuviintarile necesare daca este cazul - precum si ca in termen de 10 zile de la afisare, orice persoana poate face opozitie la casatorie Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei, dar primarul de la locul incheierii casatoriei poate pentru motive temeinice sa incuviinteze casatoria inainte chiar de implinirea celor 10 zile. Daca casatoria nu s eincheie nici in 30 de zile de la data afisarii declaratiei, ori daca viitorii soti vor sa modifice declaratia atunci obligatoriu trebuie sa faca o noua declaratie si sa se dispuna din nou publicarea ei. Opozitia la casatorie Orice persoana care cunoaste vreun impediment poate face in scris opozitia si cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza. Refuzul celebrarii casatoriei de ofiterul de stare civila poate interveni daca in urma verificarilor veridicitaii opozitiei ori a unor informatii pe care le detine, constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Conditii de forma cerute pentru momentul incheieirii casatoriei La celebrarea casatoriei, viitorii soti sunt obligati sa se prezinte impreuna la sediul primariei, in fata ofiterului de staer civila pentru a-si da consimtamantul la casatorie personal, in mod public si in prezenta a 2 martori. Minoritatile nationale pot solicita celebrarea casatoriei in limba materna, cu conditia, ca ofiterul de stare civila sa cunoasca aceasta limba. Martorii la casatorie atesta faptul ca sotii si-au dat consimtamantul. Pot fi martori doar persoanele cu capacitate fizica si psihica de a atesta faptul de mai sus. Momentul incheierii casatoriei este acela in care ofiterul de stare civila, dupa luarea consimtamantului, in declara pe soti casatoriti. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei Art 290. Intocmirea actului de casatorie in registrul de stare civila, care se semneaza de:

-soti -cei 2 martori -ofiterul de stare civila Ofiterul de stare civila are obligatia: - de a face mentiune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial ales - de a comunica la Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale si notarului public care a autentificat conventia o copie dupa actul de casatorie. Dovada casatoriei: - se face cu actul de casatorie si cu certificatul de casatorie eliberat pe baza acestuie - in situatiile prevazute de lege, se poate dovedi si cu orice mijloc de proba Cursul nr 3

Nulitatea casatoriei (desfiintarea casatoriei)


Nulitatea este sanctiunea care intervine ca urmare a nerespectarii unor dispozitii legale privind incheierea casatoriei. Deosebirile dintre nulitate si: 1. Divort sunt: - de cauze - de efecte 2. Incetarea casatoriei Felurile nulitatii: 1. absoluta 2. relativa Sediul reglementarii art 293 306 din noul Cod civil Noul Cod civil prevede in mod expres urmatoarele cazuri de nulitate absoluta: 1. Lipsa consimtamantului la casatorie; 2. Lipsa varstei matrimoniale (impuberitatea) in cazul minorului care nu a implinit 16 ani; 3. Bigamia; de sange 4. Incestul sau rudenia intre soti din adoptie in linie dreapta rudenia fireasca intre cei care prin adoptie au incetat a mai fi rude in sens juridic pana la gradul IV 5. Casatoria fictiva incheiata in alte scopuri decat intemeierea unei familii Intrucat in capitolul al IV lea privind nulitatea casatoriei nu sunt prevazute in mod expres decat cele 7 nulitati absolute ale casatoriei, ne intreba, daca in afara acestor nulitati exprese mai pot fi si alte cazuri de nulitati absolute ale casatoriei, adica daca mai pot fi considerate implicit, virtual si alte nulitati care ar rezulta din incalcarea unor norme imperative care interzic casatoria? Parerea noastra este afirmativa. Credem ca este o nulitate absoluta si virtuala incalcarea interdictiei de casatorie intre persoane de acelasi sex. Argumentul de la care pornim este natura juridica de contract a actului juridic de casatorie, care fara indoiala, fiind un acord de vointa liber consimtit intre 2 persoane incheiat in vederea unui scop licit, casatoria este de admis ca este un contract, dar unul special, un contract matrimonial care este guvernat de reguli speciale, iar de drept comun in materie se poate completa cu unele norme aplicabile contractelor.

In aceasta ordine de idei citam art. 1250 din Codul civil care prevazand cauzele de nulitate absoluta a contractelor, dupa ce precizeaza ca un contract este lovit de nulitate absoluta in cazurile anume expres prevazute de lege adauga: precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general. Pe de alta parte, art. 1253 din Codul civil chiar consacra sintagma de nulitate virtuala, pentru situatiile in care in afara cazurilor in care legea prevede sanctiunea nulitatii, contractul se desfiinteaza si atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau, dupa caz, relative trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins. In consecinta sustinem a fi un caz de nulitate absoluta virtuala, incheierea casatoriei intre persoane de acelasi sex. Nulitatea absoluta in acest caz trebuie aplicata pentru ca se incalca principiul de nezdruncinat ca in legislatia noastra, casatoria se incheie intre barbat si femeie, principiu afirmat prin art. 271 din Codul civil, precum tot astfel, se incalca interdictia prevazuta prin art 277 din acelasi cod, care interzice casatoria dintre persoane de acelasi sex. Cauza de nulitate relativa a casatoriei expres prevazute in noul cod Enuntare 1. Lipsa incuviintarilor prevazute de lege (art 297): - parinti - tutore - in lipsa lor, persoana abilitata sa exercite autoritatea parinteasca - autorizarea instantei de tutela 2. Viciile de consimtamant - eroarea ( numai daca comporta asupra identitatii fizice a viitorului sot) - dolul atat cel comisiv cat si omisiv( prin reticienta) - violenta, atat cea fizica cat si cea psihica 3. Lipsa vremelnica a discernamantului 4. Existenta tutelei Regimul juridic al nulitatii casatoriei Precizare Regulile care comun: caracterizeaza regimul juridic al nulitatii casatoriei vizeaza la fel, ca in dreptul persoanele care pot invoca nulitatea; imprescriptibilitatea sau prescriptibilitatea actiunilor in nulitate sau anulare; posibilitatea de confirmare a casatoriei nevalabile

Regimul nulitatii casatoriei prezinta si unele reguli speciale Regimul nulitatii absolute In ce priveste persoanele care pot invoca nulitatea absoluta a casatoriei, art 296 prevede ca aceasta poate fi invocata: - de orice persoana interesata; - de procuror, dar el nu poate, prin exceptie, sa introduca actiunea in nulitate dupa incetarea sau desfacerea casatoriei decat atunci cand apara drepturile minorilor sau a persoanelor puse sub interdictie. Sub aspectul prescriptiei, actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila. Sub aspectul confirmarii ori nu, ca exceptie de la dreptul comun, nulitatea casatoriei poate fi confirmata (adica acoperita) in 2 cazuri:

1. In cazul lipsei varstei matrimoniale (daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de declarare a nulitatii) sotul sau sotii impuberi sub 16 ani au implinit 18 ani sau - sotia a nascut sau a ramas insarcinata. 2. In cazul nulitatii pentru casatorie fictiva nulitatea se acopera sau se confirma daca: - a intervenit convietuirea sotilor; - sotia a nascut ori a ramas insarcinata; - ori au trecut 2 ani de la incheierea casatoriei Regimul nulitatii relative a casatoriei Actiunea in nulitatea relativa a casatoriei este prescriptibila. Anularea poate fi ceruta in termen de 6 luni, numai de cel a carui incuviintare era necesara in cazul nulitatii relative pentru lipsa incuviintarilor cerute de lege, din momentul aflarii incheierii casatoriei. - in cazul viciilor de consimtamant. Anularea poate fi invocata in termen de 6 luni de la data cand: - cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica de discernamant sau de la data incetarii violentei. In cazul nulitatii relative pentru existenta tutelei, termenul curge de la data incheierii casatoriei. Actiunea in anularea casatoriei are un caracter personal. Ea nu se transmite mostenitorilor, dar daca a fost pornita de catre unul dintre soti ea poate fi continuata de mostenitorii sai. Acoperirea nulitatii relative - In cazul nulitatii relative pentru lipsa incuviintarilor cerute de lege, nulitatea relativa se acopera daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de anulare a casatoriei: - parintele, turorele sau cel abilitat cu autoritatea parinteasca isi da incuviintarea sau instanta de tutela autorizeaza ulterior casatoria. - Intotdeauna, nulitatea relativa se acopera daca sotii au convietuit 6 luni de la: - incetarea violentei - descoperirea erorii sau dolului ori a lipsei vremelnice de discernamant - In toate cazurile, nulitatea relativa a casatoriei se acopera daca: - ambii soti au implinit varsta de 18 ani - sotia a nascut ori a ramas insarcinata Efectele nulitatii casatoriei La fel ca in dreptul comun, efectul nulitatii este desfiintarea retroactiva a casatoriei, prin urmare sotii sunt considerati a nu fi fost niciodata casatoriti. - toate efectele obligatiilor personale si patrimoniale ale sotilor se desfiinteaza - se revine la numele anterior - bunurile dobandite impreuna nu sunt in devalmasie ci in coproprietate de drept comun O derogare de la efectul retroactivitatii nulitatii face art 305: - copiii nascuti dintr-o casatorie nula a caror situatie ramane identica cu situatia copiilor nascuti dintr-o casatorie valabila. Iar drepturile si obligatiile dintre parinti si copii sunt, prin asemanare la fel cu cele dintr-o casatorie desfiintata prin divort Deci nulitatea casatoriei nu are niciun efect in privinta copiilor.

O alta exceptie de la retroactivitatea nulitaii casatoriei este casatoria putativa. Potrivit art 304ndin Codul civil, este putativa casatoria in care sotul de buna credinta la incheierea casatoriei nule sau anulate, pastreaza pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva, situatia de sot dintr-o casatorie valabila In aceasta situatie, raporturile patrimoniale dintre fostii soti, sunt supuse prin asemanare, dispozitiilor privitoare la divort. Daca ambii soti sunt de buna credinta, ambilor li se aplica efectele divortului si nu efectele desfacerii retroactive a casatoriei, pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. Dreptul roman n-a cunoscut casatoria putativa, ea a aparut numai in dreptul feudal, cand datorita frecventelor cazuri de casatorii nule generate de excesiv de multe impedimente la casatorie, legiuitorul a incercat sa mai atenueze din drasticile efecte ale nulitatii pentru cei care erau de buna credinta la incheierea casatoriei Deci efectul unei casatorii putative rezida in ocrotirea principiului de baza in drept, al bunei credinte in temeiul careia sotii dintr-o casatorie desfiintata se bucura de efectele casatoriei la fel ca sotii dintr-o casatorie valabila dar desfiintata prin divort. Conditiile casatoriei putative: 1. aparenta juridica de casatorie, adica titlu care consta in celebrarea si inregistrarea casatoriei, cu titlu pe care instanta il inlatura pentru nevalabilitate ( ex. casatoria secreta sau celebrarea religioasa si inregistrarea casatoriei inainte de celebrarea civila si publica in fata ofiterului de stare civila). 2. buna credinta. Conditia bunei credinte consta in credinta gresita a unuia sau a ambilor viitori soti ca se pot casatori si ca deci pot incheia o casatorie valabila. De regula, putativitatea se invoca pe cale de exceptie intr-un proces cu obiect nulitatea sau anularea casatoriei. Potrivit practicii judiciare constante, buna credinta poate consta intr-o eroare de fapt a viitoarilor soti la incheierea casatoriei ori a unuia dintre ei, precum ca ei se pot casatori necunoscand, de exemplu ca sunt rude, sau unul dintre ei, ca celalalt este casatorit sau ca unul dintre ei adaugam noi prin mijloace dolosive ascunde ca este de acelasi sex, sau ca are sexul insuficient diferentiat. Efectele casatoriei putative Sotul de buna credinta pastreaza situatia unui sot dintr-o casatorie valabila, pana la data cand hotararea de nulitate sau anulare ramane definitiva. Daca ambii soti au fost de buna credinta, efecte nulitatii nu se vor produce pentru ei retroactiv, ci numai pentru viitor, adica sotilor li se vor aplica prin asemanare, dispozitiile legale pentru divort. Ca urmare: - fiecare vor putea pastra donatiile facute anterior in vederea casatoriei - vor avea dreptul, in caz de nevoie la pensie de intretinere, la pastrarea numelui, ca in caz de divort - in caz de divort a unuia dintre soti inainte de definitivarea procesului, va dobandi calitatea de sot supravietuitor si-l va putea mosteni pe celalalt - dreptul la despagubiri si in cazul casatoriei peste 20 de ani la prestatia compensatorie, in cazul inducerii in eroare a unuia dintre soti. Opozabilitatea hotararii judecatoresti privind nulitatea casatoriei Potrivit art 306, hotararea judecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulane este opozabila tertelor persoane in conditiile legii.

Nulitatea nu poate fi opusa unei terte persoane impotriva unui act incheiat anterior de constatarea nulitatii cu unul dintre soti, in afara de cazul in care au fost indeplinite formalitatile legale de publicitate a nulitatii casatoriei sau cand tertul a cunoscut, pe alta cale, cauza de nulitate a casatoriei, inainte de a fi incheiat actul cu unul dintre soti. Cursul nr 4

Efectele casatoriei
Casatoria genereaza intre soti o multitudine de efecte, unele: afective, etico-morale, juridice. Cele juridice sunt clasificate in efecte personale si patrimoniale. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor sau efectele personale dintre soti generate de casatorie. Sunt reglementate de Codul civil prin capitolul V art. 307-311. Aceste efecte se aplica raporturilor personale dintre soti oricare ar fi regimul lor matrimonial (art 307) Art 308 statorniceste principiul ca sotii hotarasc de comun acord in tot ce priveste casatoria. Art 309 sotii au indatoriri reciproce: 1. de respect 2. de fidelitate 3. sprijin moral 4. de a locui impreuna ( pentru motive temeinice pot hotari sa locuiasca separat) Art 310 instituie principiul independentei sotilor. Astfel, niciunul dintre soti nu are dreptul sa cenzureze relatiile sociale, corespondenta, alegerea profesiei celuilalt sot. Art 311 sotii sunt obligati sa poarte numele declarat la incheierea casatoriei. Daca au convenit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun, niciunul dintre ei nu in va putea schimba pe cale administrativa fara acordul celuilalt sot. Efectele patrimoniale ale sotilor Art 312. Regimurile matrimoniale. Sotii pot alege ca regim matrimonial: - comunitatea legala - separatia de bunuri - comunitatea conventionala Regimul primar pt detalii Bibliografie Raporturile patrimoniale dintre soti potrivit noului Cod Civil, A.A. banciu, Edit Hamangiu, pag 17 si urmat. Momentul din care incep efectele regimului matrimonial 1. Intre soti din ziua incheierii casatoriei 2. Fata de terti - din momentul publicitatii, afara de cazul in care acestia l-au cunoscut pe alta cale. Lipsa indeplinirii formalitatilor de publicitate fac ca fata de tertii de buna credinta sotii sa fie considerati ca si casatoriti sub regimul comunitatii legale. Intre soti se poate incheia, potrivit art 314, un mandat conventional ca unul dintre soti sa-l poata reprezenta pe celalalt pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.

Pt mandatul conventional in cadrul regimurilor matrimoniale a se citi cartea de mai sus pag 37-44. Mandatul judiciar Potrivit art 315, in cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, celalalt sot poate cere instantei de tutela incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Hotararea instantei de tutela stabileste conditiile, limitele si perioada de valabilitate a mandatului judiciar. Mandatul judiciar inceteaza: - atunci cand sotul reprezentat nu mai se afla in situatia de imposibilitate - ori cand i se instituie un tutore sau un curator In noul Cod civil nu mai exista un mandat tacit reciproc intre soti, cum era in Codul familiei. Art 316 din C.civ prevede ca in cazul actelor de dispozitie ale unuia dintre soti care pun in pericol grav interesele familiei, celalalt sot poate cere instantei de tutela ca pentru o durata determinata dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata fi exercitat numai cu consimtamantul sau expres. Maximul duratei, cu tot cu prelungire este de 2 ani. Hotararea instantei de tutela este supusa formalitatilor de publicitate imobiliara si mobiliara. Incheierea actului fara consimtamantul expres al celuilalt sot peste hotararea instantei de tutela loveste actul de nulitate relativa prescriptibila in termen de 1 an de cand celalalt sot afla de incheierea actului. Art 317 consacra principiul independentei patrimoniale a sotilor, astfel fiecare dintre soti poate incheia orice acte juridice cu celalalt sot sau cu terte persoane; realiza operatiuni bancare si poate dispune de fondurile bancare si dupa divort sau incetarea casatoriei daca prin hotarare judecatoreasca nu s-a dispus altfel. Art 318 consacra dreptul la informare, astfel fiecare sot poate cere celuilalt sa il informeze cu privire la: - bunurile - veniturile - datoriile sale Refuzul de a informa da dreptul celuilalt sot sa se adreseze instantei de tutela Incetarea regimului matrimonial Regimul matrimonial inceteaza prin: 1. constatarea nulitatii casatoriei 2. anulare 3. desfacere 4. incetarea casatoriei In timpul casatoriei, regimul matrimonial poate fi modificat in conditiile legii. Lichidarea regimului matrimonial Regimul matrimonial poate fi lichidat: 1. in caz de incetare a casatoriei 2. sau de schimbare prin : 1. buna invoiala sau

2. pe cale judiciara Hotararea judecatoreasca definitiva sau actul notarial de imparteala constituie act de lichidare!!! Locuinta familiei Este definita in art 321 Notiune: Locuinta familiei este locuinta comuna a sotilor sau in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii. Oricare dintre soti, chiar daca nu este proprietar poate cere notarea in cartea funciara a locuintei familiei. Regimul unor acte juridice cu privire la locuinta Fara consimtamantul scris al celuilalt sot niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv nu poate - dispune de deptul asupra locuintei - nici nu poate incheia acte privind folosinta locuintei Un sot nu poate deplasa din locuinta familiei bunurile ce mobileaza si sau decoreaza locuinta fara consimtamantul scris al celuilalt sot. In caz de refuz nejustificat, instanta de tutela poate autoriza incheierea actului. Incheierea actului fara consimtamantul celuilalt sot atrage anularea actului, aciunea fiind perscriptibila in termen de 1 an de la aflarea lui dar nu mai tarziu de 1 an de la incetarea regimului matrimonial. In lipsa notarii in cartea funciara a locuintei de familie, incheierea actului fara consimtamantul scris nu mai atrage anularea actului ci doar daune interese exceptamd cazul cand dobanditorul a fost de rea credinta, cunoscand, pe alta cale ca obiectul actului are calitatea de locuinta de familie. Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate fiecare sot are un drept locativ propriu chiar daca numai unul este titularul contractului de inchiriere, idiferent daca-I inchiriat inaintea casatoriei. Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere In caz de divort se decide tinand seama de: interesul superior al copiilor minori, de culpa la divort, de posibilitatile locative proprii ale fostilor soti. Beneficiarul locuintei va fi obligat la plata unei indemnizatii celuilat sot pentru instalare in alta locuinta. Cheltuielile casatoriei. Art 325 prevede obligatia sotilor sa-si acorde sprijin material reciproc contribuind fiecare la cheltuielile casatoriei in raport cu mijloacele fiecaruia daca prin conventie matrimoniala nu s-a prevazut altfel. Prevederea prin conventie matrimoniala ca suportarea cheltuielilor casatoriei vor reveni doar unuia dintre soti nu este valabila (va fi considerata nescrisa aceasta clauza). Munca in gospodarie a oricaruia dintre soti si pentru cresterea copiilor reprezinta o contributie la cheltuielile casatoriei. Veniturile din profesie ale fiecarui soti ii apartin lui, dar cu obligatia de a contribui la cheltuielile casatoriei

Dreptul la compensatie Daca un sot participa efectiv la activitatea profesionala a celuilalt sot, are dreptul la o compensatie in masura imbogatirii celuilalt soti dar numai daca participarea a depasit obligatia de sprijin material sau de a contribui la cheltuielile casatoriei