Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Domnule Director,

Subsemnatul(a) ______________________________ angajat(a) in functia de


______________________la ____________________________, prin prezenta notificare
va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din
Codul muncii.
Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei
pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la
_____________________________________________
Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea
contractului individual de munca.

Data
_____________

Semnatura
_______________________