P. 1
Firicel Cearnau - Numerele Vii (Curs de Numerologie)

Firicel Cearnau - Numerele Vii (Curs de Numerologie)

5.0

|Views: 3,311|Likes:

More info:

Published by: Departamentul Zero România on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2015

pdf

text

original

Editura Fidelia

Page 1 of 1

vă oferă:

Cursurile de Numerologie
Teoria - Metode practice - Program de calcul
Recomandarea noastra este sa parcurgeti materialul in ordinea fireasca: prima data teoria, citita ca si orice carte, incepand cu primul capitol si continuind pana la final, dupa aceea puteti studia metodele in orice ordine doriti si sa utilizati programul de calcul de cate ori simtiti nevoia.

Bine ati venit la cursul de numerologie!
Pachetul de baza al cursului contine trei module:

1) Teoria - cartea electronica "Numerele vii" scrisa de Firicel Ciarnau, o carte de referinta pentru numerologia romaneasca. 2) Metode practice de numerologie - pe lânga cele oferite în pachetul teoretic aici puteti face cunostinta cu aproape toate metodele de baza din numerologie cunoscute in lume. 3) Un mic program ce va ajuta la calcularea mai rapida a numerelor de baza. Chiar daca este de preferat cel putin la început sa faceti calcule manuale, pentru a intra în rezonanta cu numerologia, totusi în vremuri moderne apelam si la asa ceva.

Modul suplimentar:

Un modul suplimentar este alcatuit din exemple de numerograme in format PDF. Am ales mai multe tipuri, tocmai pentru a nu crea sabloane. Modulul este accesabil din meniul extern. Conceptia si tehnoredactarea: Firicel Ciarnău

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului

Editura Fidelia J20 / 940 / 1995 CUI: 7950261 http://www.fidelia.ro

Editura Fidelia

http://ebook/index.htm

09.11.2010

Numerele vii

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
  

Firicel Ciarnău 
   

Numerele vii
  
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

      Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită    Editura Fidelia  ISBN 973-97597-2-6  2004 

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

© Firicel Ciarnău - Toate drepturile rezervate autorului    Coperta şi tehnoredactarea:  Firicel Ciarnău    Editura Fidelia  str. Avram Iancu  bl. 8, sc. G, ap. 70  335900 Simeria  jud. Hunedoara  tel. 0254-260739  http://www.fidelia.ro 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

"Tot ce poate fi cunoscut are număr şi fără număr nu cunoaştem nimic" -  Philolaus  "Adevărul matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte aceste adevăruri prin contemplare" - Platon   

Un scurt "cuvânt înainte" la ediţia a doua 

  Succesul pe care l-a avut prima ediţie a acestei lucrări (epuizată în mii de  exemplare doar în câteva luni) dar mai ales impactul pe care l-a avut din  punct de vedere spiritual, în a ajuta oamenii să se cunoască pe sine, m-a  determinat să fiu de acord cu apariţia celei de a doua ediţii. Este o ediţie  1. Nivele de acţiune   revăzută şi adăugită, dar foarte puţin. Am fost tentat să aduc multe  2. Caracterizare  îmbunătăţiri, conforme cu experienţa dobândită în ultimii ani, dar mi-am dat 

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Numerele vii
astrologică  

Page 2 of 3 seama că s-ar schimba inclusiv "vibraţia" acestei lucrări. Ori, vibraţia ei este  una extraordinară şi atunci adăugirile am preferat să fie minime. Adăugirile,  mai ales tehnice, am preferat să le fac în cursul practic de numerologie (vezi  anexele) iar această lucrare să o las, pe cât posibil, la vibraţia iniţială. Aşa  cum spunea un prieten, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, prof.  univ. dr. Dan Seracu: "a fost, este, şi va rămâne, o lucrare de referinţă  pentru numerologia românească şi mondială". Iar marea mea bucurie este  ca această lucrare să ajute la evoluţia spirituală a semenilor mei.  Cu mult drag,  prof. Firicel Ciarnău       

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Prefaţă 

(la prima ediţie)      Omul este de esenţă divină. El are datoria de a se cunoaşte pe sine însuşi,  în acest fel cunoscând originea sa spirituală şi implicit originea spirituală a  Cap. VI - Numere tuturor lucrurilor. În eforturile sale în acest sens, pe drumul desăvârşirii sale,  speciale. Diverse  el trebuie să ajungă la un înalt grad de cunoaştere; şi această cunoaştere  trebuie să o obţină prin orice mijloace.  1. Numere speciale.  Ştiinţa numerelor, numerologia, a fost cunoscută din vechime, dar nefiind  Spaţiu   uşor abordabilă, a fost ocolită de cei mai mulţi cercetători în ştiinţele  2. Timpul   spirituale, sau ţinută ca secretă faţă de cei mulţi, care ar fi denaturat-o,  3. Cristalele   folosind-o în sens negativ. Dar, în acelaşi timp, au apărut tot felul de  speculaţii pe marginea ei, mai mult sau mai puţin veritabile, care riscau să-i  Cap. VII - Horoscop deturneze sensurile spirituale.  numerologic  Prezenta lucrare se doreşte a fi o abordare unitară a numerologiei, ca parte  integrantă a metafizicii, a ştiinţei spirituale şi, totodată, o încercare de  1. Spicuiri din  revigorare a sa. Chiar pentru a nu-i fi deturnate sensurile, aici numerologia  horoscopul  este prezentă în strânsă legătură cu metafizica, ştiinţele oculte, astrologia,  egiptean   antroposofia, ştiinţele moderne şi viaţa practică de zi cu zi. În acest fel,  2. Horoscopul  ştiinţa numerelor se dovedeşte a fi un liant între toate acestea, dar şi o cale  numerologic  de autocunoaştere.  modern   Este scrisă pe scurt, concentrată, fiecare paragraf al ei putând constitui  3. Încheiere   subiectul unei lucrări de sine stătătoare.  Pentru mine, este o mică sinteză a studiului astrologiei, numerologiei,  Anexe  metafizicii, elementelor de Yoga şi a religiilor, toate acestea adaptate la  epoca pe care o traversăm. Aceste studii particulare au fost completate şi  ordonate apoi într-un cadru organizat, prin participarea mea la cursurile  Asociaţiei de metafizică Elta Universitate. Când am început să scriu o serie  de articole apărute în spaţiul oferit de revista de metafizică Elta, nu ştiam că  voi ajunge să scriu o asemenea lucrare. Dar, astfel, am intrat în rezonanţă  cu aceste informaţii şi, cum nimic nu este întâmplător, a sosit momentul să  mi fac una din micile mele datorii pentru care am venit de această dată în  Planul Fizic; acum urmează altele şi altele...  Viaţa este un drum, fără început şi fără sfârşit; cel mai important este  drumul, iar dacă se întâmplă să cazi, trebuie să te ridici şi să mergi înainte.  Asemenea păsării Phoenix, omul trebuie să renască din propria cenuşă.  A venit momentul ca omul să se trezească la realitatea spirituală, să spună  lucrurilor pe nume, tot ce a fost ascuns să se dezvăluie. A sosit momentul ca  omul să se ridice, să se cunoască pe sine, să se elibereze de tot ce-l face  din creator o creatură, să devină OM. Mult curaj, pentru că moarte nu există!  Dorinţa mea este ca această lucrare să-şi aducă contribuţia la o mai bună 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Numerele vii

Page 3 of 3 cunoaştere de sine a semenilor mei. Tuturor, le doresc Pace şi Iubire.    Autorul 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/intro.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 I - 1 

Capitolul I Numerele – baza a tot ce există 
 

§1. Introducere 
  Matematicienii ar da din umeri, poate, citind această lucrare, întrebându-se     la ce le-ar putea folosi să afle despre numere atâtea lucruri metafizice, ei  Copyrigth © Editura Fidelia  fiind foarte mulţumiţi cu faptul că pe acest fundament, care sunt numerele,  Toate drepturile rezervate  s-a construit o întreagă ştiinţă cu care ei operează netulburaţi. La un  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  asemenea gest sau întrebare, ne-am putea şi noi întreba cum de a fost  posibilă construirea unei asemenea lucrări monumentale, gigantice chiar,  fără a-i cunoaşte temelia?  Nu ne vom pierde în considerente filozofice sau în demonstraţii logice, care  nu se ştie cât de logice sunt şi cărei logici aparţin. Ar fi inutil să ne învârtim  “în jurul degetului” şi să plictisim pe cititor cu speculaţii care mai de care mai  trăznite.  Trebuie să recunosc că citirea acestei lucrări necesită unele cunoştinţe de  metafizică. Pe când filozofia este o speculaţie, metafizica este o realitate.  Materialiştii nu ar deosebi poate metafizica de filozofie. Filozofie poate să  facă oricine, fără să depună vreun efort, pe când metafizica reprezintă  realitatea vieţii, nu numai a celei văzute - a Planului Fizic -, ci Realitatea în  ansamblul ei. Nefiind o ştiinţă materialistă, ci una globală, realităţile subtile  nu pot fi demonstrate în laborator, într-un mod materialist. Demonstraţia o  face fiecare prin sine şi pentru sine.  Trebuie, pentru început, să facem distincţie între cantitativ şi calitativ, între  număr concret şi număr abstract. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Număr concret avem atunci când se arată natura unităţilor ce-l compun.  Astfel avem: 1 metru, 5 degete, 2 mere, 12 cuvinte etc. Cu acestea lucrau  oamenii cu mult timp în urmă. Ei se fereau, poate dintr-un impuls interior, să  Cap. II - Geneza  folosească numerele fără să le specifice unitatea de măsură sau obiectele  ce le reprezintă. De asemenea, chiar dacă foloseau numerele fără unitate,  1. Corpurile   nu le foloseau decât la numărare, dar apoi, la rezultatul numărării adăugau  2. Geneza continuă   imediat unitatea.  3. Omul   Numărul abstract este numărul care se exprimă pe el însuşi ( 1, 5, 2, 12,  Cap. III etc). El reprezintă fie numărul cardinal al unei mulţimi, fie raport, fie numărul  Caracterizarea de ordine al unui element dintr-un şir liniar, deci număr ordinal. Dar, el  astrologică a însuşi, nu este nici cardinal, şi nici ordinal.  numerelor 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 2 of 3

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Spuneam înainte despre inexistenţa reală, subtilă, a noţiunilor de cantitate,  2. Logica triadei   spaţiu şi timp. Acestea nu există decât ca manifestare în Planul Fizic.  3. Sănătatea   Oamenii de ştiinţă, studiind efectele, nu fac decât să inventarieze aceste  fenomene, descriindu-le cu lux de amănunte. Dacă acestor efecte le găsesc  Cap. VI - Numere cauzele, ele se găsesc tot în Planul Fizic, nebănuind că aceste cauze nu  speciale. Diverse  sunt, la rândul lor, decât tot efecte ale unor cauze mai subtile. Spre  1. Numere speciale.  exemplu, medicii nu fac altceva decât să repare efectele, fără să elimine  cauzele subtile ele bolilor. Adevăratele cauze se găsesc în planurile subtile  Spaţiu   ale existenţei, în lumea interioară. Deci, gândurile noastre sunt cauza reală.  2. Timpul   Aş îndrăzni să merg mai departe în a spune că în numere stau atât cauza  3. Cristalele   cauzelor, cât şi manifestările acestor cauze. Şi nu trebuie să ne gândim la  ceea ce ştim noi despre numere prin educaţia ce am primit-o, ci să ne  Cap. VII - Horoscop numerologic  gândim la numere ca principii metafizice, ca stare vibraţională. De la  planurile superioare, unde numerele au o stare vibraţională înaltă, ele se  1. Spicuiri din  reflectă în fiecare plan mai inferior, evident, cu vibraţiile respective specifice,  horoscopul  până ajung la planul de manifestare, cel fizic, unde ni se prezintă aşa cum  egiptean   le ştim, numerele concrete fiind manifestarea vibraţională cea mai joasă.  2. Horoscopul  numerologic  Tot numai în Planul Fizic mai există noţiunea de infinit. Infinitul este “ceva”,  modern   chiar dacă nu reuşim nici să ni-l închipuim, deci un ceva care, prin el însuşi,  3. Încheiere   limitează, chiar dacă noi ni-l imaginăm nelimitat. Universul este nelimitat, de  asemenea şi planurile subtile, deci nu există acel “ceva”, infinitul, care nu ar  Anexe  constitui decât o limită. Putem să ne gândim la şirul numerelor pătrate  perfecte: 0, 1, 4, 9, 16,… Ele sunt numai o parte a numerelor naturale, dar o  parte infinită a unei mulţimi infinite, cea a numerelor naturale. Atunci putem  spune că mulţimea infinită este mulţimea în care o parte a ei este egală cu  întregul (mulţimi cu aceeaşi putere, alef 0). Atributele “egal”, “mai mare”,  “mai mic”, nu sunt aplicabile mulţimilor infinite, ci numai celor finite.    Probabil matematicienii (şi eu sunt matemetician) vor fi indignaţi şi vor veni  cu argumente logice şi filozofice. Cum spunea Platon că: “Adevărul  matematic există într-o lume independentă de om şi mintea recunoaşte  aceste adevăruri prin contemplare”, la fel şi adevărurile metafizice de care  ne vom ocupa în această lucrare nu pot fi cunoscute şi demonstrate decât  prin sine şi pentru sine. Cauza cauzelor se află în lumea noastră interioară.  A le expune şi demonstra în exterior înseamnă a le coborî vibraţiile şi, 

Numărul concret trebuie privit ca şi cantitate, iar numărul abstract, ca şi  calitate. Ori, conceptul de cantitate, la fel ca cele de spaţiu şi timp, nu există  decât în Planul Fizic, care este planul de manifestare cu vibraţiile cele mai  joase, “codiţa” celorlalte planuri superioare. De numărul concret, deci cel  privit cantitativ, se ocupă oamenii de ştiinţă materialişti, dar şi oamenii  simpli, care nu sunt preocupaţi de a înţelege lumea interioară sau aspectele  subtile ale manifestărilor din jurul lor.  Aici ne vom ocupa doar de numărul abstract, cel privit calitativ, ca principiu  metafizic. Calitatea este specifică planurilor subtile. Matematicienii, fizicienii  şi alţii, care lucrează cu numere fără să specifice unitatea, pun în mişcare  puterea subtilă a numerelor, iar consecinţele pot fi benefice sau malefice,  aşa cum vom vedea în alt capitol. De aceea oamenii de demult, pe care iam dat exemplu, nu se foloseau de numerele abstracte pentru că nu le ştiau  mânui (sau poate ştiau?). Erau, probabil, feriţi de “ceva” sau cineva. În  acest fel au apărut numerele în istoria omenirii, la început ca număr concret,  dar ca număr abstract nu au început şi nici sfârşit. Numărul, ca simbol, are o  întreagă istorie dar, în esenţă, este semnul logic care exprimă relaţia  noetică dintre conştiinţă şi realitate. 

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.1

Page 3 of 3

astfel, a le pierde esenţa. Chiar şi cu riscul pierderii esenţei şi a unei părţi  mari din sensul lor adevărat, noi vom încerca să parcurgem câteva aspecte  ale prezenţei subtile a numerelor, fără a avea pretenţia că am epuizat  subiectul. Mintea umană nu ar reuşi să cuprindă toate sensurile. Pentru a  putea să cuprinzi mai mult, deja ar fi necesară o altfel de gândire. De  asemenea, ar fi necesară înlocuirea gândirii analitice cu gândirea sintetică.  În acest prim capitol urmează doar să trecem în revistă câteva aspecte ale  numerologiei în antichitate, pentru a putea înţelege mai bine prezenţa şi  acţiunea subtilă a numerelor în tot ce există, deci numerele ca bază a  Universului, privite ca principii metafizice. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num11.htm

09.11.2010

Teoria - 1.2

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 I - 2 

§2. Antichitatea. Pitagora 
  Începuturile studiului calitativ al numerelor se află în timpurile îndepărtate.  Unii atribuie acest studiu lui Pitagora (580-500 î.Ch.), alţii egiptenilor, iar alţii  sumerienilor. Adevărul este că ştiinţa numerelor, ca Ştiinţă Divină, a existat şi  mai demult, adusă de acei “zei civilizatori” ai vechilor civilizaţii, Maeştri  Spirituali veniţi de pe alte planete pentru a ajuta omenirea să-şi găsească  drumul firesc.     În Egipt, cei care doreau iniţierea trebuiau să treacă diferite probe pentru a  putea fi consideraţi apţi de a deţine înaltele învăţături. Astfel, dacă treceau  primele încercări, ajungeau într-un coridor cu picturi sacre, în total 22, unde    sub fiecare pictură era câte o literă şi un număr. Ele reprezentau cele 22 de  taine şi erau alfabetul ştiinţei oculte, principiile absolute, cheile Universului.  Fiecare literă şi număr reprezentau o lege ternară cu acţiune la diferite nivele  de vibraţie, în cazul acesta, cu acţiune în lumea divină, lumea intelectuală şi  lumea fizică. La fel cum vibrează o coardă şi, prin rezonanţă, vibrează alte  corzi secundare, la fel şi spiritul care contemplă esenţa unui număr în  semnificaţia sa şi vocea care pronunţă litera respectivă, evocă o putere care  se răsfrânge în cele trei lumi amintite. Dacă toate probele erau trecute, atunci  candidatul era pus să depună un jurământ care-l obliga să nu dezvăluie  aceste secrete şi apoi trecea la studiul efectiv. I se dădeau câteva lecţii  teoretice, apoi era pus să contemple pe rând semnificaţia numerelor până    când ajungea la esenţa lor. Astfel, de exemplu litera “A”, având asociat  numărul “1”, reflecta în cele trei lumi: în lumea divină - Fiinţa absolută, din  care emană toate celelalte fiinţe, în lumea intelectuală - unitatea şi sinteza  numerelor, iar în lumea fizică - omul, ca o culme a tuturor fiinţelor pământeşti.  În antichitate, Teozofia era o întreagă enciclopedie, împărţită de obicei în  patru categorii: 

Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

Cuprins 

Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile    2. Geneza continuă   3. Omul   Discipolii lui Pitagora, care ajungeau să studieze învăţăturile sale superioare,  studiau mai întâi numerele, ca realităţi ultime. Şi când sosea ziua mult  Cap. III aşteptată, pe care trebuiau să o merite, intrau în sanctuarul lui Pitagora, unde  Caracterizarea cele nouă muze simbolizau cele nouă numere elementare de bază.  astrologică a numerelor  Erau grupate într-un anumit mod simbolic. Peste toate trona Vesta,  1. Nivele de acţiune   păzitoarea principiului divin prezent în orice lucru, conştiinţă a focului sacru,  simbol al Ştiinţei Divine sau Theogoniei. Celelalte nouă erau grupate câte  2. Caracterizare  trei. Primele trei reprezentau Cosmogonia sau fizica cerească: Urania (muza  astrologică   http://ebook/NV/num12.htm 09.11.2010

- Theogonia - matematicile sacre, ştiinţa numerelor în raport cu  Universul sau ştiinţa principiilor absolute;   - Cosmogonia - involuţia spiritului în materie, perioadele lumii,  realizarea principiilor eterne în spaţiu şi timp;   - Psihologia - organizarea omului şi evoluţia sufletului prin lanţul  existenţelor;   - Fizica - ştiinţa regnurilor pământeşti, cu proprietăţile lor.  

Teoria - 1.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 astronomiei) reprezenta astronomia şi astrologia, Polymnia (muza poeziei  lirice şi pantomimei) reprezenta ştiinţa sufletelor în viaţa de dincolo şi  Melpomene (muza tragediei) care reprezenta ştiinţa vieţii şi a morţii, a  transformării şi reîncarnării. Următoarele trei reprezentau Psihologia sau  ştiinţa omului: Caliope (muza poeziei epice, filozofiei şi retoricii) – medicina,  Clio (muza istoriei) reprezenta magia şi Euterpe (muza flautului şi corurilor  din tragedii) – morala. Fizica pământească, cu elementele primordiale şi  regnurile mineral, vegetal şi animal: Terpsihore (poezia uşoară şi dansul),  Erato (muza poeziei erotice, a liricii corale şi a elegiei) şi Thalia (muza  comediei). Acestea nouă împreună cu Vesta formau decada sacră.  Am enumerat aceste muze pentru a vedea în paragraful următor, când vom  vorbi despre Kabbala, paralela care se poate face între aceste muze şi  arborele sefirotic. În acest fel ne vom da seama de modul de acţiune al  numerelor în construcţia tuturor lucrurilor. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Pitagora considera că lucrurile sunt numere, deci legile numerelor urmează  2. Logica triadei   să fie legile lucrurilor. Acest punct de vedere a încercat să-l aplice şi la  3. Sănătatea   organizarea socială şi politică din oraşul Crotona (Italia), unde era şcoala. Din  păcate, nu au ajuns până la noi cărţile scrise de Pitagora. Toată învăţătura a  Cap. VI - Numere fost transmisă de câţiva discipoli iluştri ai săi, cum ar fi Philolaus din Tarent,  speciale. Diverse  care după aceea a înfiinţat o şcoală în Egipt, unde a avut ca elevi doi foşti  1. Numere speciale.  elevi ai lui Socrate, după moartea acestuia: Simmias şi Cebes. Philolaus a  continuat învăţăturile lui Pitagora, el fiind primul care a confirmat în scrieri  Spaţiu   teoria heliocentrică. Printre altele, el spunea: “Numărul ca şi armonia, nu  2. Timpul   admite falsitatea; aceasta le este lor cu totul străină… adevărul este înnăscut  3. Cristalele   şi specific naturii numărului”. Sau: “ Esenţa lucrurilor îi scapă omului. El nu  cunoaşte decât manifestările acestei lumi în care finitul se combină cu  Cap. VII - Horoscop numerologic  infinitul. Şi în ce măsură poate el să le cunoască? Numai când între el şi  lucruri există armonie, un raport, un principiu comun.” Atribuiau numărului  1. Spicuiri din  rolul principiului unic din care decurg toate fenomenele, detaşau noţiunea  horoscopul  abstractă de număr, de realitatea materială pe care o considerau ca produs  egiptean   al realităţii subtile exprimate prin numere. Pe lângă acest rol fundamental, i  2. Horoscopul  se atribuiau numărului şi posibilităţi magice. Vedeau acţiunea numerelor ca  numerologic  fiind ternară, deci cu acţiune în cele trei lumi, şi în fiecare pe nivele diferite de  modern   acţiune.  3. Încheiere  
Anexe 

 

Numărul “0”, în matematica obişnuită, reprezintă “nimic”, sau cel puţin  simbolul locului gol lăsat de o cifră. Pe pereţii templelor din antichitate el este  reprezentat ca un şarpe care se muşcă de coadă, care se mişcă prin sine,  printr-un autoimpuls, deci ceva viu. El nu reprezintă nimic, ci “ceva”. Se  cunosc în algebră operaţiile fără sens 0Ą sau 0xĄ, în schimb în matematicile  transcendente “0” multiplicat la infinit dă cifra “1”. În ordinul ideilor absolute  “0” înseamnă Veşnicul, Inexprimabilul, ca şi ‘EnSof în Kabbala. Din acest  autoimpuls se naşte “1” care reprezintă Totul, Unicul, iar din mişcarea  acestuia se nasc şi celelalte numere. “1” reprezintă Divinitatea.  Platon considera că “Unitatea este aceea potrivit căreia fiecare lucru se  numeşte unu” şi râdea de calculatorii care socoteau pe “1” ca număr,  spunând despre ei că schimbă monada (originea numerelor) în bani mărunţi.  În acest fel ne putem întreba: dacă eu sunt unul şi tu eşti unul, atunci ce rost  mai au celelalte numere?  Fiinţa Supremă, ca fiind unică şi indivizibilă, prezentă în tot, identică cu ea  însăşi şi totuşi întreagă, se găseşte în fiecare lucru, deci şi în noi, în fiecare,  unică, perfect întreagă şi indivizibilă. Deci, dacă Totul se găseşte în noi,  atunci ce căutăm în exteriorul nostru? Dacă Totul se găseşte în lumea  noastră interioară, atunci acolo trebuie să căutăm, fiind la îndemână. Toată  ştiinţa, toate întrebările ce ni le punem au răspunsul în lumea noastră 

http://ebook/NV/num12.htm

09.11.2010

Teoria - 1.2

Page 3 of 3 interioară. Exteriorul nu este decât lumea efectelor, manifestarea gândurilor  noastre. Noi suntem ceea ce gândim, deci cauza cauzelor se află în noi. Noi  suntem cauza efectelor de ale căror consecinţe ne bucurăm sau suferim. De  aceea adagiul socratic: “Cunoaşte-te pe tine însuţi” este un îndemn plin de  înţelepciune. Omul, cunoscându-se pe sine, cunoaşte Universul, cunoaşte  totul, are totul, omul devine OM şi asta în alte cuvinte se numeşte  “reîntoarcerea la Tatăl”, “cunoaşterea Adevărului”. Aşa cum spunea Isus  acum două mii de ani, “Cunoaşteţi Adevărul şi el vă va elibera!”.  Deja numărul “2”, ca fiind Divinitatea manifestată în acţiune, este dublu:  esenţa indivizibilă şi substanţa divizibilă, altfel spus masculinul activ animator  şi femininul pasiv este materia plastică însufleţită. Imaginea desăvârşită a  Omului nu este bărbatul singur şi femeia singură, ci Omul ca bărbat-femeie,  privit ca întreg. O veche legendă grecească spune că omul a fost la început  ca o sferă. A fost rupt în două şi aruncat pe Pământ. De atunci, fiecare îşi  caută jumătatea.  Numărul “3” domneşte pretutindeni în Univers, peste tot întâlnim triada.  Triada formează piatra fundamentală a ştiinţei esoterice. Despre triadă vom  avea un capitol aparte. Trinitatea universală se concentrează în Dumnezeu  sau în Monadă, trinitatea umană se concentrează în conştiinţa Eului şi în  voinţă. Deci, dacă la primele trei numere adăugăm şi voinţa, avem numărul  “4”. Nu trebuie să ne gândim mai departe decât la simbolul crucii: Tatăl, Fiul,  Spiritul Sfânt, Amin (Aum). Iată Omul!  Aceste prime patru numere sunt importante, pentru că adunându-le sau  înmulţindu-le, le găsim pe celelalte. Iată de exemplu, numărul “7”, pe care-l  obţinem adunând “3” şi “4”, reprezintă astfel uniunea omului cu Divinitatea.  Este cifra adepţilor, a marilor iniţiaţi, astfel avem şapte legi ale Kybalionului,  evoluţia în şapte trepte, etc. Sau numărul “10” considerat numărul perfect,  care este suma primelor patru numere de bază (1+2+3+4), decada sacră,  reprezintă toate principiile Divinităţii evoluate şi apoi reunite într-o unitate  (dacă adunăm cifrele componente, 1+0=1). În acest fel ajungem la întregul  univers, numerele stând la baza a tot ce există.  Pitagora mai reprezenta numerele şi la un alt nivel, evident mai simplist.  Astfel, “1” reprezenta Creaţia şi, pe de altă parte, “înţelegerea”, deoarece  este imobilă, “2” este “ părerea” pentru că este şovăitoare, şi în acelaşi timp  dualul, desăvârşirea unităţii, “3” era trinitatea, totalitatea sau armonia, primul  număr cu un început, un mijloc şi un sfârşit. Numerele “4” şi “9” reprezentau  justiţia pentru că rezultau din înmulţirea primului număr par cu el însusi,  respectiv a primului număr impar cu el însusi ( “1” nu era considerat număr) şi  implica reciprocitatea remuneraţiei. Numărul “5” era “căsătoria”, din unirea  primului număr par cu primul număr impar, sau Triada cu perechea bărbatfemeie. “7” era considerat prilejul favorabil, iar “8” forţele materiale.  El împărţea numerele în trei categorii: pare, impare şi par-impare. Acestea  din urmă erau obţinute din înmulţirea unui număr par cu unul impar (6=2×3).  Discipolii săi au îndrăznit şi să adauge mai mult: par-par (8=2×4), imparimpar (15=3×5). Dar nu ar avea rost să mergem mai departe.  Numerele erau reprezentate spaţial prin puncte care, juxtapuse, formează  figuri plane: triunghiuri, pătrate, etc. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul    http://ebook/NV/num12.htm 09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 1 of 6

      I - 3 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii
§3. Kabbala 

  Kabbala nu poate fi considerată o singură carte. Ea este o doctrină mistică în măsura  în care vizează o înţelegere a divinului şi a creaţiei dincolo de limitele experienţei  obişnuite, şi o tradiţie esoterică transmisă unui număr restrâns de iniţiaţi, esoterism în  sensul că tratează adevărurile esenţiale cele mai ascunse privitoare la om, lume şi  Dumnezeu. Ea va deveni la un moment dat chiar o teosofie, adică o descriere a vieţii  ascunse a lui Dumnezeu în raport cu viaţa omului şi a întregii creaţii. Are o parte  teoretică, fixată prin texte scrise ce cuprinde două învăţături, cea a Creaţiei şi a     misterioaselor sale legi şi, cea mai metafizică, a esenţei divine şi a modurilor sale de  Copyrigth © Editura Fidelia  manifestare, şi o parte practică ce poate fi cu greu găsită în câteva manuscrise  Toate drepturile rezervate  risipite prin colecţii, cum ar fi Claviculele lui Solomon. Nu ne propunem în această  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  lucrare să analizăm Kabbala nici din punct de vedere istoric şi nici literar. Ceea ce  facem acum nu este decât să ne formăm o imagine despre ceea ce înseamnă  Kabbala şi doar atât cât este necesar studiului nostru. Astfel, Kabbala cuprinde mai  multe cărţi, din care: învăţăturile despre Geneză (Ma’aseh Bereshit), învăţăturile  despre car (Ma’aseh Merkabah) din viziunile lui Ezechiel (Re’uyot Yehezquel),  despre palate (Heykhalot), despre figura demiurgului (Yotser Bereshit) şi Cartea  Facerii (Sefer Yetsira). Cele mai multe comentarii vor fi din Viziunile lui Ezechiel şi  Cartea Facerii. Pentru un comentariu mai uşor, vă prezint transpunerea grafică a  Arborelui Sefirotic, cunoscut şi sub numele de Pomul Cunoaşterii.    A înţelege Kabbala doar prin simplul studiu este imposibil, pentru că are mai multe  înţelesuri, acţionează în şapte dimensiuni. Astfel, primul nivel ar fi înţelegerea  sensului brut al cuvintelor, care se află la îndemâna oricui. Dar Biblia şi implicit  Kabbala, sunt scrise mai mult metaforic, sensurile profunde descoperindu-se în  spatele metaforelor respective. Cine reuşeşte să pătrundă aceste înţelesuri,  descoperă cu uimire că aceste texte vechi sunt ceva cu totul extraordinar şi că  ascund în ele neînchipuit de multă înţelepciune. Abia atunci încep să se întrevadă  celelalte dimensiuni, superioare, în care acţionează acestea. 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Spre exemplu, astrologia este o ştiinţă ce ţine de dimensiunea a patra şi de aceea nu  este înţeleasă de către materialişti, iar cei care se ocupă doar de tehnologia  astrologiei (calcule seci sau învăţarea aproape pe de rost a unor interpretări făcute  de alţii), pierd chiar esenţa ei şi atunci se cheamă că fac orice dar nu astrologie.  Cap. II - Geneza  Alchimia, numerologia şi manipularea energiilor subtile ţin de a cincea şi a şasea  dimensiune, iar dimensiunea a şaptea, la care ajung iniţiaţii, este materializarea fără  1. Corpurile   suport fizic şi stăpânirea tuturor fenomenelor naturale sau sociale, deci stăpânirea  2. Geneza continuă   planului fizic. De aceea înţelegerea acestora este deosebit de complexă. Pentru a o  3. Omul   putea înţelege cât de cât, pentru a ne forma o imagine, este nevoie de mult mai mult  decât studiul sec materialist, pe scurt, este nevoie pur şi simplu de un alt mod de a  Cap. III gândi. 
Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

Referire la cele zece sefirot (numere, cifre) se găseşte în prima parte a Sefer Yetsira,  iar partea a doua tratează despre cele 22 de consoane, deci în total “cele 32 de căi  1. Nivele de acţiune   miraculoase prin care Dumnezeu a înfăptuit Creaţia”. Aceste căi apar simbolizate  grafic în Arborele Sefirotic. Vom observa că s-a folosit termenul de sefirot în loc de  2. Caracterizare  cel uzual “misparim”, chiar pentru a indica faptul că nu este vorba de cifre obişnuite ci  astrologică   de numere ca principii metafizice ale Creaţiei.  3. Operaţii  numerologice   Cele 22 de consoane care formează alfabetul ebraic joacă rolul elementelor  primordiale. Aici cifrele, literele şi cuvintele evocă armoniile ascunse ale structurii  Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor  lumii. De fapt puntul de plecare al întregii Kabbale este alfabetul ebraic (prezentat în 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3
1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Page 2 of 6
Anexe). Fiecare dintre literele alfabetului reprezintă trei lucruri: un semn grafic, un  număr de ordine (şi valoare numerologică) şi o idee. Deci a combina literele ebraice  pentru a obţine cuvinte înseamnă a combina numere şi idei. În acest fel fiecare  cuvânt din scrierile vechi ebraice este plin de semnificaţii. Un exemplu elocvent este  Biblia, mai ales capitolul Geneza, în care fiecare cuvânt ne apare plin de semnificaţii  şi parcă având o putere ce cu greu o înţelegem. Fericit cel ce înţelege adevărurile  ascunse în spatele cuvintelor! Chiar şi “a citi printre rânduri” este puţin. Recomand  cititorilor să lectureze cărţile lui Éliphas Lévi şi “Misterul biblic al Genezei” a lui Rudolf  Steiner. 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   Literele sunt grupate după cum urmează:  2. Logica triadei   3. Sănătatea    - primul grup format din trei litere: aleph, mem, shin, conferind imaginea unei  balanţe (două talere şi o limbă), se numesc temelia sau Mame (un poet modern  Cap. VI - Numere l-a determinat pe Faust să coboare la Mame pentru a-i reda viaţa Elenei);   speciale. Diverse   - al doilea grup format din şapte consoane cu pronunţie dublă, reprezintă cele  şase direcţii ale spaţiului împreună cu Templul din centrul lumii sau cele şapte  1. Numere speciale.  planete de bază;   Spaţiu    - al treilea grup, format din cele 12 consoane simple, reprezintă semnele  2. Timpul   zodiacale.   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Spre exemplu, horoscopul Lunar este compus din 28 de domicilii (case), fiecare în  corespondenţă cu cele 28 de zile ale ciclului lunar şi cu cercul zodiacal împărţit în 28  de sectoare, fiecare având circa 12 grade. Tradiţiile astrologice se referă la faptul că  fiecare domiciliu lunar este stăpânit de câte una din cele 22 de litere ale alfabetului  sacru (alfabetul ebraic) la care se adaugă cele cinci Litere Finale şi Semnul Terminal.  Întreaga realitate este construită la cele trei niveluri ale cosmosului prin combinarea  binară a celor 22 de litere cu ajutorul cărora se face geneza lumii (combinaţii de 22  luate câte 2 ne dau cele 231 de porţi de manifestare).  Fiecare literă ne apare în acest fel ca o forţă legată strâns cu puterile creatoare ale  Universului. Acţionând în trei lumi: mentală, astrală şi fizică, fiecare literă realizează  corespondenţe între toate forţele vieţii. A combina literele înseamnă a acţiona asupra  Universului însuşi şi de aceea în ceremoniile magice se folosesc de multe ori cuvinte  ebraice.  Vom distinge trei domenii în sânul divinităţii, trei trepte de manifestare:   

- ‘EnSof – Nesfârşitul, este de domeniul inefabilului, deasupra a tot ce apare în  arborele sefirotic, desemnează o zonă a divinului situată dincolo de orice  contemplaţie, chiar dincolo de gândirea divină, transcendenţă absolută;   - Gândirea – reprezentată prin primele trei sefirot, care în acest fel articulează  sfera intelectualităţii;   - Cuvântul – ultimele şapte sefirot care formează lumea construcţiei.  

În cadrul lor, ultimele şase sefirot reprezintă cele şase direcţii ale spaţiului, însemnate  prin şase permutări ale numelui divin YHW.  Cele zece sefirot (numere, cifre) constituie cele zece puteri ale emanaţiei sau ale  manifestării divine, ele formează esenţa divină şi totodată instrumentele activităţii  divine. Sefiroturile se schimbă în eoni (modalităţi particulare ale divinului, simbolizate  în cele şase zile de creaţie), lumini, puteri, ipostaze sau forme sfinte, îndeplinind  fiecare o funcţie în creaţie. Ansamblul lor, al puterilor divine, alcătuieşte Arborele  sefirotic, la fel cum totalitatea formelor sfinte se reuneşte în imaginea omului perfect. 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 3 of 6

  Să vedem ce reprezintă sefiroturile: 

1. Kether – este gândirea al cărui principiu este nelimitarea, este voinţa divină 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 4 of 6
primordială, pneuma Dumnezeului viu, spiritul din care, prin condensare, se  formează Hokmah. Domneşte peste îngerii numiţi de evrei Haioth-Hakkadosch,  care înseamnă animale de sfinţenie şi corespund primului cor de îngeri numiţi  Serafimi.   2. Hokmah – este “apa care alimentează arborele”, este gândirea divină în  sânul căreia rezidă tot ce va urma să fie. Ordinea ascunsă în Hokmah se  manifestă în Binah. Desemnează al doilea cor angelic numiţi Ophanim care  înseamnă forme sau roţi. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine în  haos.   3. Binah – lumina primordială, ce va să vină, este rădăcina celorlalte şapte forţe  ce acţionează. La nivelul său, esenţele devin distincte. Desemnează îngerii  Aralim, adică mari şi tari, Tronurile.  

Pornind de la lumea mentală, deci de la primele trei sefirot, de la formele deja  imprimate în Binah, sunt emanate cele şapte sefirot inferioare care reprezintă lumea  construcţiei. Altfel spus, primele trei sefirot alcătuiesc un fel de “plan divin” concret,  începând de la ideea de Creaţie şi terminând cu cel mai mic amănunt, plan ce este  dat apoi spre aplicare celorlalte sefirot, cele din lumea construcţiei, care urmează să  manifeste acest plan. 

4. Hesed (Gedulla) – este măreţia, compasiunea în care se relevă bunătatea lui  Dumnezeu, reprezintă focul primordial din care provine tronul Slavei şi întreaga  ierarhie a îngerilor. Desemnează îngerii Hasmalim, sau Domniile.   5. Geburah – este polul opus lui Hesed, reprezintă forţa, este instrumentul  justiţiei divine. Se spune că din acestea două se naşte binele şi răul.  Desemnează Forţele.   6. Tipheret – prezidează ordinea etică şi este o sinteză între Hesed şi Geburah.  Desemnează îngerii Malachim, corul angelic al Virtuţilor. Prin ei s-a creat regnul  mineral.  

Următoarele trei sunt ca nişte vlăstare ale celor trei amintite acum. 

7. Netsah – îndurarea şi victoria. Desemnează al şaptelea ordin de îngeri,  Principatele sau Arheii. Prin ei s-a creat regnul vegetal.   8. Hod – slava, mărirea şi gloria. Desemnează al optulea ordin de îngeri Bene  Elohim, corul Arhanghelilor, şi prin ei s-a creat regnul animal.   9. Yesod – temelia, fundamentul. Al nouălea cor de îngeri prin care Dumnezeu  trimite Îngerii păzitori.  

Acestea au fost cele nouă numere de bază. 

10. Malkut – primeşte influxul celorlalte nouă, reprezintă o totalitate în care se  exprimă unitatea divină sub formă dinamică, este planul de manifestare. Aici  influenţa este exercitată prin eroi. Malkut este făcut “după chipul şi  asemănarea” lui Kether ( cifra 10 reprezintă manifestarea lui 1, considerând  operaţia numerologică 1+0=1).  

Şi la hinduşi există aşa ceva.  Sefiroturi kabbalistice Kether Hokmah Binah Hesed Geburah Tipheret Hod Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Sefiroturi hinduse Brahma Vishnu Shiva Maia Oum Haranguerbehah Porsch

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3
Netsah Yesod Malkut 8 9 10 Pradiapat Prakrat Pran

Page 5 of 6

  În toate civilizaţiile trecute şi prezente se regăseşte credinţa în Fiinţe de Lumină, care  locuiesc în lumi invizibile, intermediari între Divinitate şi oameni, iar funcţia lor  depinde de locul pe care îl ocupă în ierarhia celestă.  Se cunosc 9 Coruri Angelice, fiecare dominat de un Prinţ. Aceste coruri cuprind  fiecare câte 8 mesageri (genii), în total deci 72 de Mesageri de Lumină, care sunt  consideraţi şi purtători ai influenţelor planetare. Fiecare cor are o funcţie determinată  în raport cu una dintre planete.  Arborele Sefirotic mai prezintă şi o succesiune a regnurilor superioare omului, deci a  Ierarhiilor Spirituale. Astfel, ne facem o imagine şi despre ce sunt de fapt Astrologia  şi Numerologia.  Planetele şi semnele zodiacale sunt entităţi superioare omului, care ajută şi  supraveghează bunul mers al vieţii acestuia în Planul Fizic. Spaţial, ele se situează  pe nişte sfere în jurul planetei noastre, de mărimi corespunzătoare orbitelor  planetelor, iar planetele fizice nu reprezintă decât partea lor manifestată fizic. În  ordine inversă, ar fi următoarele: 

9 – Îngerii - sunt regnul imediat superior nouă ierarhic, sunt delimitaţi de sfera  corespunzătoare Lunii. Ei nu se pot încarna ca oameni, dar influenţează  oamenii prin corpul eteric al acestora, corpul eteric reprezentând pentru îngeri  corpul cel mai grosier, aşa cum pentru noi corpul cel mai grosier este corpul  fizic.   8 – Arhanghelii - se exprimă în sfera planetară atribuită lui Mercur. Ei sunt  spiritele focului, nu influenţează direct pe oameni, ci numai prin intermediul  îngerilor, dar sunt inspiratori ai marilor comunităţi.   7 - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalităţii şi, totodată, spiritele timpului,  ei guvernând epocile de evoluţie ale omenirii. Sfera lor planetară este cea  atribuită lui Venus.  

Aceste trei regnuri sunt a treia ierarhie în ordine directă şi este considerată ca făcând  parte din lumea eterică. 

6 – Puterile - Spirite ale formei, sunt pătrunse de o energie care tinde să apară  ca formă în lumea manifestată. În textul ebraic al Bibliei, Dumnezeu reprezintă  în acest caz Puterile, folosindu-se pluralul Elohim. Iehova este unul din cei  şapte elohimi care au domiciliul în sfera planetară atribuită Soarelui, şi care se  ocupa în acea perioadă de destinele omenirii.   5 – Virtuţile - spiritele mişcării, ale activităţii, îşi au sfera pe Marte. Reprezintă  activitatea pură.   4 – Dominările - spiritele înţelepciunii, au sfera planetară atribuită lui Jupiter.  

Aceste trei regnuri reprezintă a doua ierarhie în sens direct, şi este consuderată ca  făcând parte din lumea dorinţei, lumea astrală. 
 

3 – Tronurile - spiritele voinţei, au sfera planetară atribuită lui Saturn.   2 – Heruvimii - Spiritele armoniei. Ei nu mai ţin practic de vreo sferă planetară.  Contrapartea lor fizică sunt semnele zadiacale. Ei pun de acord între ele  mişcările planetelor. Am putea spune că sunt patru heruvimi principali, având  corespondenţe în semnele zodiacale fixe (Taur, Scorpion (Vultur), Leu,  Vărsător), celelalte fiind “aripi” ale acestora, aşa cum le-a văzut Ezechiel în  viziunile sale. Ezechiel, în viziunile sale - aşa cum consideră unii autori - poate  că a văzut şi nave extraterestre. Eu consider că a pătruns în esenţa tuturor 

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 1.3

Page 6 of 6
lucrurilor, contemplând Ierarhiile Spirituale, descrise prin Arborele Sefirotic. Dar  cuvintele prin care a reuşit să descrie ceea ce a văzut, nu au putut să redea  măreţia imaginii şi a trăirii pe care a avut-o în acele clipe. Cred că a fost şi o  variantă şi cealaltă, dar trebuie a discerne cu multă atenţie.   1 – Serafimii - Spiritele dragostei universale, ei fac legătura de la un sistem  cosmic la altul, ceea ce ne duce cu gândul la galaxii. Ei sunt cel mai aproape  de Trinitate.  

Toate acestea ar putea să ne ducă la concluzia că aceste realităţi sunt numai  exterioare nouă, ceea ce este greşit, deoarece exteriorul este reflectarea lumii  noastre interioare şi invers. Toate acestea se găsesc de fapt în lumea noastră  interioară, iar imaginea manifestată sunt planetele fizice şi constelaţiile zodiacale.  Atrologia este o ştiinţă ce ţine de lumea interioară. La fel şi numerologia. Ne putem  da seama că de fapt numerologia stă la baza astrologiei şi este mult mai subtilă  decât aceasta. De aceea sunt puţini cei care se apleacă asupra numerologiei pentru  a-i studia profunzimile.  Vom vedea în următorul capitol corespondenţa dintre numere ca principii metafizice  şi corpurile din care este alcătuită fiinţa umană, dar o corespondenţă la un alt nivel. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num13.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1

Page 1 of 3

      II - 1 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii Capitolul II Geneza 
   

§1. Corpurile 
     Kabbala este scrisă metaforic. A o înţelege necesită o altfel de gândire decât gândirea  Copyrigth © Editura Fidelia  analogică, iar a înţelege acţiunea numerelor ca principii metafizice necesită un efort al  Toate drepturile rezervate  imaginaţiei. Dar dacă acest efort este îndreptat înspre lumea exterioară, riscăm să o  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  înţelegem doar într-un mod superficial.  Omul este un microcosmos, sintetizează în el Universul şi de aceea cunoaşterea de sine  este o condiţie atât necesară cât şi suficientă pentru cunoaşterea a tot ce există. Şi unde  putem găsi mai lesne adevărul dacă nu în noi înşine, în lumea noastră interioară, adevărata  lume reală? Pentru că lumea exterioară nu este altceva decât o manifestare, o proiecţie ca  într-o oglindă a lumii noastre interioare. O imagine în oglindă nu este decât o iluzie, o  proiecţie a realităţii, iar omul riscă să trăiască numai cu această iluzie, fără să pună pe  primul plan obiectul real al cărui proiecţie apare reflectată. Iată de ce trebuie să înţelegem  foaret bine prima din Legile Kybalionului, şi anume Legea Mentalismului, care spune că  “Totul este spirit; universul este mental”.   

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Pentru a veni în ajutor, pentru o mai bună înţelegere a acţiunii şi existenţei reale a  numerelor ca principii metafizice, vom face o paralelă între arborele sefirotic şi corpurile ce  alcătuiesc natura umană. 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

  Tabelul alăturat, înţeles bine, este cât se poate de elocvent, aşa încât nu vom face decât  câteva comentarii ajutătoare.  În afara acestui tabel, şi totuşi peste tot, în afara oricărui atribut se află Fiinţa Supremă,  Absolutul, ( ‘EnSof în Kabbala, Brahman la hinduşi), Inexprimabilul, dincolo de orice gândire  manifestată, dincolo de existenţă sau nonexistenţă, pentru că sunt şi acestea tot atribute.  Tăcerea singură poate exprima inexprimabilul. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a 

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1
binelui   3. Muzica  

Page 2 of 3

Omul este o trinitate: spirit-suflet-trup. La rândul său, spiritul este o trinitate: Tatăl, Fiul,  Sfântul Duh, cei trei Logos, trei în unul şi unul în trei, o tri-unitate. Este Scânteia Divină, fără  început şi fără sfârşit, reprezentată prin numerele 1, 2 şi 3 şi triunghiul cu vârful în sus  Cap. V - Triada  (Yang) din Steaua lui David. Este singurul martor neschimbat al evoluţiei noastre, Eul  omului, adevăratul şi singurul subiect în sine. Toate celelalte corpuri se schimbă de la o  1. Neverificabilitatea  încarnare la alta, doar această Scânteie Divină rămâne aceeaşi până la un anumit nivel.  logicii binare   2. Logica triadei   A doua din Legile Kybalionului, Legea Corespondenţei, afirmă că: “Ceea ce este Sus este  3. Sănătatea   ca şi ceea ce este Jos, şi ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus” (precum în Cer aşa  şi pe Pământ). Aşa încât ca o reflexie în oglindă avem natura inferioară a omului,  Cap. VI - Numere reprezentată prin celelalte numere de bază şi triunghiul cu vârful în jos (Yin) din Steaua lui  speciale. Diverse  David.  1. Numere speciale.  Vom observa în tabel că aceeaşi imagine în oglindă este prezentă şi la planete: natura  Spaţiu   inferioară este reperzentată de planetele Marte, Venus şi Mercur, iar natura superioară este  2. Timpul   reprezentată de octavele lor superioare, respectiv Pluto, Neptun şi Uranus. Aceasta ne dă  3. Cristalele   încă o imagine despre simetria existentă, despre corespondenţa dintre diferitele corpuri ce  alcătuiesc fiinţa umană.  Cap. VII - Horoscop numerologic  Cele două triunghiuri, Yang şi, respectiv, Yin, vin să confirme chiar dacă nu este necesar, a  şaptea dintre Legile Kybalionului şi anume Legea Genului: “Este un gen în toate lucrurile;  1. Spicuiri din  totul are principiile sale; masculin şi feminin, genul se manifestă pe toate planurile”. Orice  horoscopul  lucru, orice entitate conţine cele două genuri Yin şi Yang, fără de care nici o creaţie fizică,  egiptean   mentală sau spirituală nu este posibilă.  2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Observăm că cele două triunghiuri au în poziţie centrală Soarele şi Luna, ca simbol al  masculinului, respectiv simbol al femininului (“Soarele şi Luna / mi-au ţinut cununa”-  Mioriţa). Aceste două genuri se găsesc împreună în om, indiferent dacă este bărbat sau  femeie, care oricum nu sunt decât nişte atribute, sexele fiind rezultatul manifestării mai  pregnante a unei anumite energii din cele două. În momentul în care omul se trezeşte  spiritual sau, altfel spus, “se întoarce la Tatăl”, el se eliberează din ciclul încarnărilor, atunci  cele două triunghiuri se suprapun şi se formează Steaua lui David, întreagă… În acel  moment “cei doi devin unul”, dispar atributele de bărbat şi femeie, iar entitatea devine OM.  Aceeaşi idee există şi în tradiţia Yoga. Chakrele Muladhara şi Sahasrara, deci prima şi  respectiv ultima, sunt reprezentate ca două conuri, unul cu vârful în sus şi celălalt cu vârful  în jos. Prin trezirea energiei Kundalini ce-şi află sediul în Muladhara, aceasta urcă de-a  lungul nadisurilor, activând toate celelalte chakre întâlnite în drumul său, până ajunge în  Sahasrara, în acest fel obţinându-se Eliberarea. Acum, cele două conuri se pot reprezenta  ca întrepătrunse, iar proiecţia plană a acestora este Steaua lui David.  Să nu credem că această stea are doar şase elemente, şi anume colţurile. Simbolizat prin  unirea Soarelui şi Lunii, mai avem centrul, deci al şaptelea element, care este CHRIST al  nostru, din fiecare. A doua venire sau a doua naştere este când acest Christ se trezeşte,  când vine în inima noastră. Atunci toată istoria omenirii, începând cu apariţia vieţii pe  planetă, nu ne apare decât ca o perioadă de gestaţie, a doua naştere fiind cea reală.  Trebuie să ne identificăm cu Christ-ul din noi, dar dacă îl scoatem din inima noastră şi-l  exteriorizăm, nu putem avea pretenţii…  Din tabel observăm că la corpurile inferioare avem câte trei numere. Evident, o  corespondenţă numerologică la un alt nivel decât cel prezentat în capitolul anterior. Să  încercăm să dăm o explicaţie.  În realitate nu sunt numai şase corpuri, ci sunt nouă, fiecare dintre corpurile inferioare  având câte un dublu eteric. Delimitarea lor numerologică nu este foarte clară, totul se  întrepătrunde, fiecare din cele trei numere grupate, acţionând ca o unitate în trinitate.  Astfel, “4” face legătura cu Spiritul şi reprezintă voinţa prin care acţionează. “5” ar  reprezenta partea mai subtilă a intelectului, deci dublul său eteric şi împreună cu “4” am  putea spune că face parte din subconştient, spiritul fiind supraconştientul. Numărul “6” ar  corespunde mentalului inferior propriu-zis şi de aici începe conştientul. “7“ este legătura cu  corpul imediat superior şi ar fi şi o parte din dorinţele superioare, printre care şi iubirea  universală. Numărul “8” ar reprezenta dublul eteric al corpului astral, dar joacă şi rolul de  Document Akashic, înregistratorul tuturor faptelor şi gândurilor noastre. Vom vedea mai  încolo că acestui număr îi corespunde planeta Saturn, “procurorul”, cel care strânge faptele. 

 

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.1

Page 3 of 3
“9” ar fi corpul astral propriu-zis. În cazul corpului fizic, “1” ar fi dublul său eteric, iar “0”  corpul fizic, partea pur materială, împreună formând “10”.  Dar ce este cu acest “0”? Pe de o parte, el reprezintă Planul Fizic, pe de altă parte are  legătură cu Absolutul. Dar în ocultism mai are şi alte semnificaţii. După Rudolf Steiner, “0”  mai înseamnă terminarea unui ciclu cosmic. Spre exemplu, terminarea ciclului lui Saturn  (din antroposofie, marile perioade de evoluţie ale umanităţii), ar putea fi desemnată ca “0”,  ciclul Soarelui ca “00”, iar ciclul Lunii ca “000”. Dacă scriem 1000, înseamnă că s-au  terminat trei cicluri şi începe al patrulea, cu subperioada “1”. Fiecare mare perioadă are  subperioade, reprezentate prin celelalte numere, fiecare mare perioadă care a fost  terminată fiind simbolizată de numărul respectiv de zerouri înscrise la sfârşitul numărului.  “4” este numărul iluziei, Maya, existentă în acest ciclu, viziunea lumii exterioare, deci  inversarea oricărei viziuni. De câte ori apare în Biblie acest număr urmat de zero, înseamnă  că acest număr a fost învins în Maya, spre exemplu să posteşti 40 de zile, trcând astfel  printr-un ciclu ocult. Şi exemplele ar putea continua.  Omul trebuie să-şi spiritualizeze corpurile inferioare, deci, numerologic, să lucreze cu  numerele: 4, 7 şi 1; deci prin voinţă, iubire universală şi având grijă de dublul eteric al  corpului fizic, altfel spus prin credinţă neclintită în puterea Divinităţii dinlăuntrul său (1-2-3  prin 4), iubirea a tot ce există (prin 7) şi spiritualizând corpul fizic (prin 1- dublul eteric),  lăsând la o parte gândirea pur raţională (6 şi o parte din 5), depăşindu-şi păcatele  acumulate (8), stăpânindu-şi dorinţele (9) şi neconsiderând că el nu ar fi decât un corp  material (0). Individualizarea şi conştientizarea esenţei sale divine este absolut necesară. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num21.htm

09.11.2010

Teoria - 2.2

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
II - 2 

§2. Geneza continuă 
  Spuneam că Spiritul, Eul este etern, Scânteia Divină este unică ca realitate. Şi  mai făceam afirmaţia că Geneza este continuă. Să vedem de ce. Mai întâi, să  luăm câteva exemple banale.  Un disc colorat diferit în sectoare diferite, având cele şapte culori  fundamentale, dacă este rotit cu o viteză suficient de mare, culorile nu se mai  disting separat, ci toate împreună dau impresia de lumină albă. La fel, o     peliculă cinematografică formată din imagini statice, mişcată cu o anumită  Copyrigth © Editura Fidelia  viteză, dă impresia unei imagini continue mobile. 
Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Să luăm un alt exemplu. Un obiect luminos punctiform rotit cu o viteză  suficient de mare în jurul altui punct, nu va mai da impresia de punct ci de un  cerc luminos. În acest caz putem spune că acest cerc este o iluzie, singura  realitate fiind acel punct luminos. Dacă cercul l-am roti în jurul unui diametru al  său, am obţine o sferă luminoasă care, evident, este tot o iluzie, singura  realitate fiind punctul luminos originar. Dacă viteza cu care mişcăm acest  punct în diferite poziţii este suficient de mare, obţinem diferite forme de  manifestare, diferite obiecte aparente. Evident, se poate merge şi mai  departe, imaginându-ne astfel formarea unui întreg univers. Acum poate  înţelegem cu ajutorul acestor exemple prima Lege, cea a Mentalismului:  “Totul este spirit; Universul este mental”. Această afirmaţie este un adevăr.  Planul Fizic şi nu numai el, este o iluzie. Cei care nu înţeleg acest lucru, care  nu reuşesc să pătrundă cu mintea şi să conştientizeze acest adevăr, sunt cei  care, aşa cum am mai spus, trăiesc într-o iluzie deplină, fără să aibă simţul  adevăratei realităţi a propriei lor fiinţe. Să nu credem că nu se întâmplă la fel  cu propriul nostru corp fizic. Face şi el parte din Planul Fizic, deci este tot o  iluzie. 

Omul este ca o celulă dintr-un organism mai mare, pe care am putea să-l  numim Fiinţă Supremă. În acelaşi timp, face parte dintr-o conştiinţă colectivă,  în care este doar un focar. Omul există de fapt în două moduri aproape  simultane: ca şi celulă individuală într-o conştiinţă colectivă şi ca  individualitate în manifestare. Trecerea de la o stare la alta se face cu o  Cap. II - Geneza  frecvenţă inimaginabilă, cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Pentru a fi  mai concreţi, Spiritul, Scânteia noastră Divină generează vibraţii în  1. Corpurile   permanenţă, generând astfel corpuri inferioare. Datorită vitezei, frecvenţei,  2. Geneza continuă   sau cum vrem să o numim, extraordinar de mare, noi nu percepem caracterul  3. Omul   vibraţional al corpului nostru fizic, chiar dacă acest corp fizic reprezintă  manifestarea vibraţiilor celor mai joase, concretizate în eterul cel mai  Cap. III condensat care este materie solidă. Astfel trebuie înţeleasă Legea Vibraţiei, a  Caracterizarea treia dintre Legile Kybalionului: “Nimic nu stă, totul vibrează”. De aceea,  astrologică a putem spune că tot ce este în jurul nostru este viu, chiar şi o piatră.  numerelor  1. Nivele de acţiune   Geneza este continuă, numerele ca principii metafizice sunt într-o acţiune  permanentă, deci arborele sefirotic este într-o dinamică permanentă. Dacă nu  2. Caracterizare  ar fi aşa, după cum sm mai spus-o, totul ar dispărea.  astrologică   http://ebook/NV/num22.htm 09.11.2010

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

Teoria - 2.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 Universul fiind mental, el se manifestă prin vibraţie. Diferitele planuri de  existenţă sunt vibraţii la grade diferite, iar Planul Fizic este manifestarea  vibraţiilor celor mai joase, dar chiar şi aşa ele sunt cu o viteză atât de mare  încât practic pare că este în repaus.  Dacă ne-am prinde mintea să mergem mai departe, atunci am spune că şi  Scânteia Divină, la rândul ei... Dar să ne oprim aici, altfel riscăm să ne  blocăm.  Iată, în acest fel trebuie privit arborele sefirotic şi tabelul din paragraful  precedent, în acest fel numerele ca principii metafizice stau la baza a tot ce  există, în acest fel acţionează ele. Şi cum totul este viu, iar aceste numere  sunt chiar la baza viului, atunci cum să nu putem face afirmaţia că numerele  sunt vii? Cred că nici nu aş fi putut să dau un alt titlu acestei cărţi. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num22.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 II - 3 

§3. Omul 
   Noi cunoaştem cele patru regnuri manifestate în Planul Fizic: mineral, vegetal,  animal şi uman. Să ne orientăm după tabelul din primul paragraf al acestui  capitol.  Regnul mineral nu are decât corp fizic bine determinat, regnul vegetal mai are  pe lângă corp fizic şi un dublu eteric bine determinat, iar regnul animal mai are  pe lângă acestea un corp al dorinţelor (astral, dar impropriu numit astfel) bine     determinat. Toate aceste trei regnuri nu au o individualitate, ele sunt  Copyrigth © Editura Fidelia  coordonate de către un spirit-grup, care coordonează toată viaţa lor. Este ca şi  Toate drepturile rezervate  cum între planurile subtile şi Planul Fizic ar fi pusă o perdea prin găurile căreia  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  cineva şi-ar trece degetele. În Planul Fizic se văd “degetele”, deci animalele,  plantele şi mineralele au corp fizic individual, dar în spatele acestei perdele se  găseşte, nevăzut din Planul Fizic, spiritul grup care le coordonează.  Omul mai are încă un corp numit mental inferior sau intelect, cu care  observăm că se face legătura între natura superioară şi natura inferioară. În  acest fel nemaiavând nevoie de un spirit-grup, este singura fiinţă din Planul  Fizic care are sentimentul individualităţii. În timpuri mai vechi, omul, înainte de  individualizarea sa clară, încă depindea de un spirit-grup.    Din inerţie, astăzi omul mai păstrează rămăşiţe ale ideii de spirit-grup,  manifestate prin naţionalism, familism exagerat, sectarism, etc. Ori omul este  o fiinţă divină, toţi suntem egali, nu există ierarhii. Chiar şi ierarhiile sociale  sunt tot o iluzie, ba chiar mai rău, o iluzie a iluziei.  Unde vreau să ajung? Să spun câteva cuvinte despre această fiinţă minunată,  omul. Dar îmi dau seama că oricâte cuvinte aş folosi, nu aş reuşi să spun câte  s-ar putea spune. De fapt, prin coborârea ideii la nivelul cuvintelor, se poate  pierde chiar esenţa, dar tot este ceva decât nimic. Omul ar trebui să revină la  limbajul universal, telepatia, care este o comunicare prin imagini, mult mai  completă decât cuvintele, la limbajul pe care îl folosea cu mult timp în urmă,  înainte de perioada simbolizată prin Turnul Babel. 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Şi acum să corelăm o idee din al doilea paragraf al primului capitol - că dacă la  primele numere se adaugă şi voinţa (4), avem omul - cu al treilea paragraf, în  1. Corpurile   care la primele trei numere se adaugă şi “4”, care reprezintă focul primordial  2. Geneza continuă   (vezi tabelul din acest capitol). Primele trei numere reprezintă spiritul care are  3. Omul   imprimate în “3” formele mentale. Prin “4”, el creează corpurile inferioare până  ajunge la corpul fizic. Coborând din ce în ce mai mult vibraţiile, creează câte  Cap. III un corp din ce în ce mai inferior. Odată cu crearea acestor corpuri inferioare,  Caracterizarea el creează şi planuri subtile corespunzătoare acestor corpuri, pentru a le oferi  astrologică a planuri de manifestare. În acest fel, omul este un creator, Planul Fizic tot el l-a  numerelor  creat, pentru a oferi un plan de manifestare pentru corpul fizic. Deci, Planul  1. Nivele de acţiune   Fizic este creaţia omului pentru a avea unde să experimenteze, să înveţe, şi 

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3 2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  

Page 2 of 3

nu greşesc dacă spun că şi-a creat propriul loc de joacă şi propria sa şcoală.  În planurile superioare el nu avea posibilitatea să cerceteze consecinţele  produse de propriile gânduri, deoarece acolo gândurile se manifestau imediat  şi nu exista în acest fel posibilitatea să experimenteze pentru a-şi îndrepta  propriile greşeli, deci să înveţe. Planul Fizic oferă această posibilitate, tocmai  Cap. IV - Prezenţa prin existenţa timpului, care nu există în această formă decât aici, deci este tot  subtilă a numerelor  o iluzie. A greşi este omeneşte, omul învăţând chiar datorită acestor greşeli,  dar repetarea greşelii este deja ceea ce se numeşte păcat, ca “notă” a  1. Chakrele şi  neînvăţării bine a lecţiei respective. Aceste păcate aduc cu sine “repetenţia”,  evoluţia omului   adică repetarea scenei respective cu primirea pedepsei cuvenite până când  2. Spre o  lecţia este învăţată. Nimeni nu ne pedepseşte din exterior, noi ne  matematică a  autopedepsim în momentul în care ne vedem “filmul” în totală conştienţă în  binelui   planurile superioare. Dacă acest lucru se petrece după moartea corpului fizic,  3. Muzica   pentru următoarea încarnare ne vom alege astrologic un mediu şi o viaţă care  să ne pună din nou în situaţia respectivă, pentru ca un cerc odată deschis să-l  Cap. V - Triada  putem închide în mod concret, punându-ne în alte şi alte situaţii pentru  experienţă. Totul se plăteşte până la ultimul bănuţ. Bogat sau cerşetor, frumos  1. Neverificabilitatea  sau urât, sănătos sau invalid, fericit sau nefericit, totul are o cauză. Legea  logicii binare   Cauzei şi a Efectului este cât se poate de dreaptă, nimeni nu scapă de sub  2. Logica triadei   influenţa ei, noi suntem cauza cauzelor, noi suntem începutul şi sfârşitul.  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

Deci, omul este un creator. De ce nu suntem conştienţi de aceasta? Pentru că  din ignoranţă am transferat punctul de referinţă din lumea noastră interioară în  lumea exterioară. Am mâncat din fructul oprit. Nu ar fi fost nevoie să coborâm  1. Numere speciale.  chiar atât de mult în materie până la uitarea de sine. Din păcate, omul a  coborât prea mult, riscă să se confunde pur şi simplu cu materia prin acest  Spaţiu   materialism nesăbuit, a ajuns la punctul inferior. Dar nu va mai dura mult acest  2. Timpul   lucru. Nu peste mult timp intrăm în Epoca Vărsătorului, lucrurile se vor  3. Cristalele   schimba într-un mod pe care nici nu reuşim să ni-l imaginăm.  Dacă omul ar muta înapoi în lumea interioară punctul său de referinţă, atunci  el şi-ar da seama că este o divinitate, un creator. Altfel spus, ar gusta şi din  pomul vieţii şi şi-ar da seama că este asemeni zeilor, un nemuritor.  Aceasta nu este blasfemie, ci este purul adevăr. Blasfemie este a scoate  Principiul, a scoate pe Dumnezeu din noi undeva în afara noastră şi a-l  personifica, ca fiind un moş cu barbă stând pe nori. Acestea sunt poveşti pe  care nu le mai cred nici copiii, dar au “grijă” oamenii maturi şi serioşi ca aceşti  copii neprihăniţi să-şi mute punctul de referinţă din lumea interioară în lumea  exterioară, deşi ei vin de curând din planurile subtile şi încă nu au uitat ce este  acolo. Dar în seriozitata noastră nu le ascultăm “poveştile”. De ce a spus Isus  că Împărăţia Cerurilor va fi a celor ca ei? Trebuie să fim asemeni copiilor, cu  gânduri curate, veseli, buni, cu zâmbetul pe buze. Ultraserioşii sunt pur şi  simplu demni de milă. Planul Fizic este şcoala noastră şi în acelaşi timp  terenul nostru de joacă. Viaţa în Planul Fizic este foarte comică, mai ales când  vezi atâţia oameni care îşi fac griji. Dar oare pentru ce?    Omul trebuie să-şi ridice vibraţiile, pentru a nu cădea şi mai mult în materie.  Trebuie să spiritualizeze Planul Fizic, prin el să-i ridice vibraţiile, să-l  transforme într-un rai. Deci omul este un creator, el este totul, dar trebuie să  fie conştient de acest lucru. Isus s-a dat de exemplu pe sine când a spus: “ Eu  sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine, Eu şi cu Tatăl una suntem”. Acest lucru este  valabil pentru toţi oamenii, nu numai pentru el. El însă era conştient, altfel nu  ar fi putut face nici o minune. Atrag şi voi atrage atenţia în această lucrare:  Biblia se citeşte la persoana întâi! 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 2.3

Page 3 of 3 Odată mutat punctul nostru de referinţă în lumea noastră interioară şi s-a trezit  Christ-ul din noi, fiecare poate spune atunci că este un OM, conştientizează  esenţa sa divină şi nu mai poate spune decât: “EU SUNT!”. Restul este  poezie. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num23.htm

09.11.2010

Teoria - 3.1

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 III - 1 

Capitolul III Caracterizarea astrologică a numerelor 
 

§1. Nivele de acţiune 
     După aceste două capitole în care am încercat să ne explicăm natura umană  Copyrigth © Editura Fidelia  şi modul de acţiune al numerelor, ne vom ocupa acum de numerologie într-un  Toate drepturile rezervate  mod mai palpabil, mai concret, trecând în revistă câteva aspecte interesante,  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  care ne-ar putea fi utile în procesul cunoaşterii de sine.  Ne-am obişnuit deja cu Legile Kybalionului. Legea Corespondenţei, care  spune că “Ceea ce este jos este ca şi ceea ce este sus, şi ceea ce este sus  este ca şi ceea ce este jos”, ne îndreptăţeşte să credem că un acelaşi lucru în  planuri diferite are valenţe diferite. Acest “ca” din lege este cât se poate de  clar. Întotdeauna există un raport constant între legile şi fenomenele diferitelor  planuri ale fiinţei, ale Universului şi ale vieţii.  Un exemplu concludent este asemănarea dintre un sistem planetar şi  electronii din jurul nucleului unui atom, între molecule şi roiurile stelare. Chiar  şi astronomii şi chimiştii recunosc faptul că există un raport armonios între  Univers, materie şi numerele elementare. Iniţiatul tibetan Lobsang Rampa  încerca să-şi închipuie că el este o mică fiinţă ce trăieşte pe un electron  (planeta) al unui atom ce intră în componenţa corpului fizic al unei fiinţe  uriaşe, dar, la rândul său, este şi el o fiinţă uriaşă pentru fiinţele ce trăiesc pe  electronii atomilor ce-i compun corpul fizic, ş.a.m.d.  Diferitele nivele ale vieţii respectă şi ele această lege, la valenţe diferite.  La fel se întâmplă şi cu numerele, ele sunt aceleaşi indiferent de planul în  care acţionează, dar, pe când într-un plan inferior acţionează într-un anumit  mod şi caracterizează un lucru la nivelul corespunzător, deja în planurile  superioare acelaşi lucru are alte valenţe şi este normal ca şi caracterizarea lui  şi acţiunea aceloraşi numere să capete alte dimensiuni şi înţelesuri mult mai  subtile şi, evident, superioare. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul   Astfel, dacă în primele capitole am vorbit despre numere la un anumit nivel,  deja pentru a caracteriza o entitate încarnată în planul Fizic, sau o situaţie, un  Cap. III obiect, sau pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, trebuie să  Caracterizarea ne coborâm la nivelul corespunzător acestui plan de manifestare.  astrologică a Particularizând acţiunea şi esenţa numerelor elementare, ele devin operante  numerelor  în Planul Fizic, devin mai dinamice în ceea ce priveşte acest plan, şi mai  1. Nivele de acţiune   “palpabile”.  2. Caracterizare 

http://ebook/NV/num31.htm

09.11.2010

Teoria - 3.1
astrologică   3. Operaţii  numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 Fiecare părticică dintr-un obiect sau corp fizic, fiecare însuşire a unei fiinţe  este caracterizată de cel puţin un număr, astfel încât o astfel de caracterizare  numerologică a unui obiect sau a unei entităţi prin toate numerele care  “participă” la alcătuirea ei, ar fi deosebit de complexă.  Şi totuşi, prin reducerea numerelor mari formate din mai multe cifre, prin  adunarea cifrelor componente până la reducerea la una din cele nouă cifre de  bază, prin combinarea lor pentru a ajunge la o singură cifră, se poate  caracteriza numerologic un obiect, o entitate sau o situaţie. Desigur, ar fi o  caracterizare mai mult decât parţială şi simplistă, dar bună şi aceea decât  nimic. Gândirea analitică nu poate cuprinde complexitatea şi măreţia nici  măcar a Planului Fizic în care ne aflăm, să nu mai vorbim de planurile  superioare. Pentru aşa ceva ar fi nevoie de o altfel de gândire, de o gândire  sintetizatoare, pe care omul o deţine totuşi. Să nu uităm că suntem totul,  numai să vrem şi să credem. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  Trebuie să cunoaştem ceea ce este în jurul nostru şi mai ales să ne  logicii binare   cunoaştem pe noi înşine. Nici un efort îndreptat spre cunoaştere nu este prea  2. Logica triadei   mare, iar eforturile, într-o zi, vor fi răsplătite.  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

În numerologie trebuie să ne legăm de orice amănunt ce ne-ar putea da o  informaţie. De exemplu, la un copac numărul crengilor principale, înălţimea  măsurată în metri, sau numărul anilor pe care-i are. La o maşină – numărul  1. Numere speciale.  matricol. La un om cifrele care alcătuiesc data naşterii adunate şi reduse la o  cifră de bază, sau semnificaţia numelui prin reducerea la o singură cifră a  Spaţiu   sumei valorilor kabbalistice a fiecărei litere. Şi exemplele ar putea continua.  2. Timpul   3. Cristalele  

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num31.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 1 of 5

      III - 2 

- Firicel Ciarnău - Numerele vii
§2. Caracterizare astrologică 

  Informaţia din acest paragraf ne este necesară studiului nostru asupra numerelor din  această lucrare. Este un lucru obişnuit în numerologie ca lucrurile din Planul Fizic să  se considere caracterizate de unul din cele nouă numere de bază, deşi nu este  corect. Cele nouă numere de bază reprezintă principiile din om, ele sunt rezervate,  ca să spunem aşa, planurilor subtile şi nicidecum manifestărilor în Planul Fizic.  Manifestările din Planul Fizic sunt caracterizate de numere formate din două cifre,  începând cu “10” care reprezintă planul de manifestare, omul perfect. Acest “0” ne     indică faptul că de aici încolo este vorba de Planul Fizic. Omul este caracterizat de un  Copyrigth © Editura Fidelia  număr cuprins aproximativ între 10 şi 30. Acest număr variază însă la o aceeaşi  Toate drepturile rezervate  entitate, în funcţie de perioada din viaţă pe care o are de parcurs, de gradul vibraţiilor  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  ce-i sunt specifice în acel interval de timp. Dacă spre exemplu el are de îndeplinit o  misiune importantă, pentru acea perioadă el va fi caracterizat de un număr potrivit  pentru îndeplinirea acelei misiuni. Acest număr nu prea se poate afla prin calcule, ci  prin meditaţie, jurnal, etc. Sunt preferabile numerele impare pentru că reprezintă  stabilitate, nu sunt supuse dualităţii (nu sunt divizibile cu 2), iar numerele prime sunt  şi mai potrivite. Dacă între aceste numere avem vreunul preferat, atunci foarte posibil  ca numărul ce ne caracterizează să fie dacă nu chiar acela, cel puţin prin apropiere.  Este drept că ne vine mai uşor să reducem totul la una din cifrele de bază. Şi pentru  că există o tradiţie şi în numerologie şi pentru că raportarea la unul din cele nouă  numere de bază ne este mai la îndemână, ne vom ocupa de acestea, fiind foarte  aproape de adevăr.  Pentru a face o legătură între numerologie şi astrologie, va trebui să ţinem cont de  cel puţin patru elemente. La fel ca în astrologie, unde folosim trei zodiacuri de bază  (chinezesc, european, druidic), din care scoatem patru elemente (an, semn, copac,  ascendent), pentru caracterizarea unui număr ca şi entitate, pentru că şi numerele  sunt vii, folosim tot patru elemente: planetă, semn zodiacal, element şi încă o  caracteristică dată de un cuvânt. Prin combinarea lor putem să ne dăm seama de  calităţile unei entităţi caracterizate de un anumit număr specific. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Acest număr specific poate fi aflat prin una din metodele descrise la paragraful  anterior. Să luăm vibraţia dată de numărul ce rezultă din data naşterii.  Cap. II - Geneza  Exemplu: 16.02.1962. Avem: 1+6+0+2+1+9+6+2=27, 2+7=9. Deci, avem de-a face  cu o entitate ce a primit la naştere vibraţia numărului “9”. Mai amănunţit vom vorbi  1. Corpurile   despre acestea în ultimul capitol, unde vom încerca să dăm şi un model de horoscop  2. Geneza continuă   numerologic.  3. Omul   Orice entitate poate să răspundă la vibraţiile pozitive superioare le unui număr sau la  Cap. III vibraţiile negative inferioare, influenţat şi de alţi factori, care pot şi ei să fie  Caracterizarea caracterizaţi numerologic, evident ţinând cont de aspectele planetelor din astrologie.  astrologică a Eu consider că astrologia şi numerologia nu ar trebui să fie separate, una  numerelor  completând-o excelent pe cealaltă. 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 2 of 5

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  Nr. astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Caracteristici date de: Planetă 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Soare) (Luna) (Jupiter) (Marte) (Mercur) (Venus) (Neptun) (Saturn) (Uranus)

Semn zodiacal bază
(Leu) (Rac) (Săgetător) (Fecioara) (Berbec) (Balanţa) (Peşti) (Capricorn) (Vărsător)

sec.

Element

Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism

(Capricorn) foc (Balanţa) (Gemeni) (Taur) (Gemeni) (Taur)

apă aer pământ foc apă

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

(Fecioara) aer / toate (Scorpion) pământ (Berbec)

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

foc

1. Numere speciale.  Spaţiu   - Numărul “1”- Principiul şi sinteza numerelor, reprezintă Creaţia, Divinitatea, care  2. Timpul   conţine totul şi din care decurge totul, începuturile şi originea, impulsul primar.  3. Cristalele   Astrologic este caracterizat prin Soare, zodiile Leu şi Capricorn, elementul “foc” şi  “conducere”. Este conducătorul, individualistul, inovator prin excelenţă. Dinamic, dar  Cap. VII - Horoscop în acelaşi timp şi polemic, îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile, să ajungă  numerologic  la discuţii contradictorii, preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt. Nu cunoaşte  complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puţin superior altuia.  1. Spicuiri din  Este tipul mental, independent, dinamic şi entuziast. Se împotriveşte oricărui tip de  horoscopul  egiptean   autoritate din exterior, dar este autoritar cu alţii. În cazul în care răspunde la vibraţiile  medii ale numărului poate fi un blajin, dar dacă este stârnit, dă dovada a fi o bombă  2. Horoscopul  numerologic  cu efect întârziat. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului, poate  modern   fi un duşman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate să nu aibă suficientă  3. Încheiere   încredere în forţele proprii. 
Anexe 

 Pentru cei care cunosc astrologie, tabelul alăturat ar fi suficient. Totuşi, să punctăm  câteva idei despre fiecare număr, încercând să facem o paralelă cu personalitatea pe  care o dă unui om vibraţia numărului respectiv. 

 

- Numărul “2”- Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că  încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă  desăvârşirea unităţii văzută ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă  dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm.  Este numărul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice,  apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile.  Vibraţiile interioare ale numărului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât,  influenţabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile  proprii, credulitate.  - Numărul “3”- Caracterizat ca număr perfect, având un început, un mijloc şi un  sfârşit, este simbolul Trinităţii. Persoanele caracterizate prin acest număr sunt pline 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 3 of 5

de jovialitate, sunt ingenioase, dârze, veşnic optimiste şi încrezătoare, pline de  farmec, tandre, sociabile, fară complexe de inferioritate, au o vitalitate contagioasă şi  uneori sunt vorbăreţe până la exasperare. Posedă o imensă sete de cunoaştere, sunt  harnice şi întreprinzătoare, dar tot ele sunt cele care promit mai mult decât pot face.  Ca eventuale aspecte negative, pot fi enumerate superficialitatea, prefăcătoria şi  ostentaţia.  - Numărul “4”- Acest număr este deja o putere a lui “2”, deci diviziunea întregului  este şi mai pregnantă. Zodia Fecioarei îi caracterizează aproape perfect pe cei  influenţaţi de acest număr. Sunt profunzi, serioşi, responsabili, cu spirit practic,  harnici, raţionali, perseverenţi. Critici şi firi închise, dau dovadă de tenacitate, sunt  buni observatori, nu le scapă nimic. Ei sunt cei care despică firul în patru, dar nu  înseamnă că au întotdeauna dreptate, deşi le place să creadă acest lucru. Doresc să  se realizeze în general pe plan material şi social, nu au timp să se gândească la  himere. Posedă o gândire logică, pătrunzătoare şi fină, de multe ori dând dovadă de  duritate şi inflexibilitate. În idei sunt conservatori. Este drept că se enervează rar, dar  atunci când nu se mai controlează pot să facă lucruri necugetate.  - Numărul “5”- După pitagoricieni acest număr simbolizează perfecţiunea umană şi  căsătoria. Persoanele caracterizate de acest număr au o inteligenţă dinamică,  reflectată prin setea de cunoaştere caracteristică. Sunt vioaie, neliniştite, le plac  schimbările, călătoriile, tranzacţiile de orice fel. Aici se regăsesc cei deschişi,  spontani, aventurieri, progresişti, dar pot fi şi irascibili.  - Numărul “6”- Primul număr cu caracter par-impar, este simbol al echilibrului,  armoniei, omeniei. Cei caracterizaţi prin acest număr dau dovadă de nobleţe şi  sensibilitate, sunt generoşi, romantici, senini, dăruiesc dragoste. Au o mare  emotivitate, un temperament plăcut, sunt idealişti, caritabili. Foarte conservatori şi  tradiţionalişti în idei şi opinii, oscilanţi. Latura negativă a acestei vibraţii aduce lipsa  idealurilor, trândăvie şi complacerea într-o stare de repaus dăunător, se cufundă în  propriul ocean de vise şi mai ales în probleme uneori ireale, create de ei înşişi.  - Numărul “7”- Număr spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, este  marele număr biblic. Nu ar avea rost să menţionăm multitudinea semnificaţiilor sale şi  să enumerăm toate pasajele în care apare în vechile scrieri, aşa ceva o fac doar cei  care nu au ce scrie. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur  element, aerul, dar în realitate adună în el influenţa tuturor celor patru elemente şi în  acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizată prin acest număr are un  spirit de observaţie accentuat, dă dovadă de curiozitate, cumpătare, independenţă.  Cei cu “7” în semn sunt introvertiţi, sensibili, visători, emotivi, puterile lor psihice sunt  accentuate. Altminteri sunt rezervaţi, enigmatici, tind excesiv spre perfecţiune, au un  spirit ales, nu acceptă jumătăţi de măsură.  - Numărul “8”- Simbolizează forţele materiale, este numărul reacţiei şi al justiţiei  echilibrante. Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibraţia cea mai  puternică încât cu greu te poţi sustrage ei. Orice apariţie a acestui număr într-o  analiză numerologică, bulversează aproape toate pronosticurile. O persoană  caracterizată de acest număr este capabilă, ambiţioasă, practică şi eficientă, realistă  şi concretă. Nutreşte dorinţa de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce şi  a organiza. Pot să dea dovadă de încăpăţânare, mândrie exagerată, impulsivitate şi  autoritate dusă până la dictatorialism.  - Numărul “9” – Despre acesta am putea spune că este un număr “7” extrovertit, 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 4 of 5

deci este tot un număr spiritual, dar cu o energie debordantă. Reprezentanţii săi sunt  altruişti, nobili, activi, entuziaşti. Persoane deosebit de senzitive, clarvăzătoare,  intuitive, au o vitalitate accentuată, o inteligenţă clară. Sunt tipul de oameni ce aduc  noul, sunt progresişti, extravaganţi, nonconformişti, revoluţionari, caracterizaţi prin  mare sete de cunoaştere. Poate mulţi dintre “zăpăciţii” care au făcut invenţii  revoluţionare sau curajoşii care au schimbat istoria, au avut afinitate cu acest număr.  Altruismul lor poate să meargă până la uitarea de sine. Acestea sunt caracteristice  entităţilor care vor pune bazele epocii în care intrăm curând.  Acestea au fost numerele de bază. Ar mai exista numerele maestre: 11, 22, 33, 44,  care au ca bază 2, 4, 6, 8. Se caracterizează prin aceleaşi lucruri ca şi numerele de  bază, dar cu o forţă mai mare şi mult înnobilate, fiind octavele lor superioare.  Folosind tabelul dat anterior, observăm că numerele impare sunt caracterizate de  elementele foc sau aer, iar cele pare de elementele apă sau pământ. În acest fel  suntem îndreptăţiţi să considerăm că şi numerele se împart în numere Yang şi  numere Yin. Cele impare sunt Yang, iar cele pare sunt Yin. Şi totuşi, din descrierile  respective observăm că numerele “4” şi “8” fac excepţie, având mai degrabă un  caracter Yang. De ce sunt considerate iniţial Yin? Ele sunt puteri ale lui “2”, care este  un număr Yin. Ridicarea la putere este o exagerare şi cum extremele se ating, au  primit un caracter Yang. 

  Şi numărul “9” este tot o putere, de data aceasta a unui număr Yang, “3”. El este un  maxim Yang, aflat la limita dintre cele două extreme. Astfel, o entitate caracterizată  de acest număr are o personalitate a extremelor, trecând de la manifestări energetice  la stări de contemplare, visare, meditaţie. La fel şi “4” se găseşte tot la limita dintre  Yin şi Yang, deci la fel poate să treacă de la o extremă la alta, pe când “8” este deja  23 şi trecerea peste limita maximă este evidentă. Numerele “6” şi “7” sunt cele mai  echilibrate. Primul, având de fapt un caracter par-impar, putând fi obţinut prin  produsul unui număr par şi al unui număr impar 6=2×3, amândouă numere prime.  Numărul “7”, fiind caracterizat de toate elementele , el nu este foarte Yang, fiind totuşi  un echilibrat.  Observăm că numerele prime îşi păstrează cel mai bine caracterul pe care îl au, iar  celelalte fiind combinaţii ale celor prime sau ridicări la putere, dau dovadă de o  anumită instabilitate, mai ales când sunt şi numere pare.  Vom trece în revistă şi câteva numere compuse din două cifre, cu un mic comentariu:  “10”- este numărul considerat ca fiind perfect, reprezentând şi cele zece sefirot din  Kabbala, după chipul şi asemănarea lui “1”.  “11”- numărul forţei, al luptei şi al martiriului;  “12”- numărul ciclic, al simbolului universal şi al pietrei filosofale. Dacă am avea 

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.2

Page 5 of 5

douăsprezece sfere, ele ar putea forma o sferă care să ascundă şi să o protejeze pe  cea de-a treisprezecea, asemeni apostolilor lui Isus.  “13”- numărul naşterii şi al morţii, proprietăţii şi moştenirii, societăţii şi familiei, al  războiului şi tratatelor. Este nefast sau nu, după cum este privit. Să nu uităm că  suntem ceea ce gândim.  “14”- numărul contopirii, al unităţii universale şi asocierii;  “15”- simbol al antagonismului şi al ascensiunii spirituale;  “16”- numărul templului, folosit de pitagoreici pentru calităţile sale de pătrat perfect;  “17”- numărul stelei, al inteligenţei şi iubirii;  “18”- numărul dogmei religioase;  “19”- numărul luminii. Existenţa lui Dumnezeu probată chiar de ideea de Dumnezeu;  “20”- reînnoire prin sacrificiu;  “21”- produsul dintre 3 şi 7, număr al prezicerilor;  “22”- numărul literelor ebraice, avem zece planete în astrologie şi douăsprezece  semne zodiacale.  Exemplele ar putea continua. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num32.htm

09.11.2010

Teoria - 3.3

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 III - 3 

§3. Operaţii numerologice 
    Orice operaţie din matematică este potrivită şi se poate utiliza şi în  numerologie. Dar cele mai utilizate sunt în ordine crescătoare: ridicarea la  putere, înmulţirea, adunarea şi simpla asociere.  Cea mai potrivită este cea care lasă nealterat caracterul numărului respectiv,  fiind considerată cea mai corectă şi cea mai puternică operaţie în     numerologie: simpla asociere. 
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

Simpla asociere este o operaţie specifică doar numerologiei, nespecifică  matematicii. Ea constă în interpretarea numerologică a fiecărei cifre ce intră în  componenţa unui număr compus, interpretare unitară, cifrele având şi  dependenţă şi independenţă unele faţă de celelalte, având în vedere că  împreună alcătuiesc un acelaşi număr compus.  Să luăm spre exemplu numărul “17”. Dacă am face adunarea cifrelor  componente, 1+7=8, acest număr nu ar mai reflecta adevărata sa valoare. Ce  am putea spune despre o entitate care este legată într-un fel sau altul de  numărul “17”? Obţinând 8, prin adunarea de mai sus, am fi tentaţi să credem  că este vorba despre un materialist, aşa cum aste descris la paragraful  anterior. Este posibil, în cazul în care este vorba de o entitate nu prea  înaintată pe scara evoluţiei spirituale, dar dacă această entitate este înaintată  evolutiv, dacă vine la încarnare de pe un strat superior în astral şi răspunde la  vibraţiile înalte şi mai subtile ale acestui număr, atunci adunarea cifrelor  componente constituie o alterare a caracterului acestora. Chiar şi astrologic,  două entităţi încarnate aproape în acelaşi moment şi loc, ceva îi va deosebi  nu numai astrologic (chiar şi fracţiuni de secundă), dar şi bagajul karmic,  şirurile de încarnări din spatele său, gradul evolutiv, reflectate mai târziu în  modul în care-şi va îndeplini misiunea. Deci nu există două entităţi identice,  nici măcar gemenii. De aceea astrograma trebuie completată cu  numerograma. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Pentru a reveni la numărul nostru, simpla asociere a numerelor 1 şi 7 este  mult mai corectă, mai curată, mai aproape de adevăr. Numărul “1” reprezintă  inteligenţa, conducerea, Principiul, iar “7” este un număr spiritual caracterizat  1. Corpurile   de Neptun care reprezintă Iubirea Divină. Asociindu-le, putem pe drept să  2. Geneza continuă   spunem că “17” este numărul inteligenţei şi al iubirii, iar această entitate, dacă  3. Omul   urmează o cale spirituală, este un virtual conducător spiritual, un guru, un  maestru sau un învăţător. Eventual ca aspect fizic, ar putea fi influenţat de “8”,  Cap. III având astfel o înfăţişare saturniană. De altfel, acest lucru, adunarea cifrelor  Caracterizarea componente, este suficientă pentru cei care consideră că ei sunt doar acest  astrologică a corp fizic împreună cu personalitatea şi o serie de griji şi probleme sociale.  numerelor  Aceşti materialişti nu numai că nu cunosc adevărul, dar putem spune că au  1. Nivele de acţiune   despre ei o foarte proastă părere. Cei care îşi neagă esenţa divină sau  existenţa corpurilor subtile, îşi anulează posibilitatea de a le putea folosi aşa  2. Caracterizare  cum trebuie. Expresia “nu pot” trebuie scoasă din vorbirea curentă. Să nu  http://ebook/NV/num33.htm 09.11.2010

Teoria - 3.3
astrologică   3. Operaţii  numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2 uităm că suntem ceea ce gândim.  Adunarea cifrelor componente ale unui număr până la reducerea la una din  cifrele de bază - operaţie pe care o vom nota pentru mai multă uşurinţă cu (n),  unde n este un număr natural - este operaţia cea mai folosită în numerologie,  dar nu este atât de subtilă ca simpla asociere. Noi o vom folosi totuşi în  continuare.  Cifrele care nu fac parte din acelaşi număr, sau numerele individuale între ele  folosesc operaţii matematice uzuale. Adunarea şi scăderea, înmulţirea şi  împărţirea (raportul), ridicarea la putere şi, mai rar, radicalul. Deja alte operaţii  din matematica superioară îşi pierd mult din subtilitate şi aparţin efectiv  matematicilor superioare cunoscute. 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

În următorul capitol vom avea un exemplu de interpretare ceva mai esoterică  1. Neverificabilitatea  a adunării şi a scăderii.  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  

Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num33.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1

Page 1 of 4

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
IV - 1 

Capitolul IV Prezenţa subtilă a numerelor 
 

§1. Chakrele şi evoluţia omului 
  Afirmaţia că numerele stau la baza Universului este perfect adevărată.     Philolaos, discipolul lui Pitagora, spunea: “Tot ce poate fi cunoscut are număr  Copyrigth © Editura Fidelia  şi fără de număr nu cunoaştem nimic”. Chiar şi în mod superficial putem găsi  Toate drepturile rezervate  corespondenţe numerologice în tot ceea ce ne înconjoară. Totul este să fim  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  atenţi, să nu trecem nepăsători pe lângă atâtea informaţii pe care natura ni le  oferă cu atâta generozitate. Chiar şi poziţia unei frunze căzută pe trotuar în  faţa noastră, lovirea unui deget, creşterea preţurilor la alimentele de care omul  nu are nevoie în mod real etc. Nimic nu este întâmplător, hazardul este  numele dat de noi unor legi pe care nu le cunoaştem. Eul nostru ne dă  informaţii pe toate căile posibile, dacă noi nu reuşim să-i auzim glasul, vocea  noastră interioară. Trebuie să cunoaştem tot ce este în jurul nostru şi mai ales  să ne cunoaştem pe noi înşine; reflectarea Universului se află în noi, în lumea  noastră interioară.    Însăşi alcătuirea omului şi drumul parcurs în evoluţia sa are baze  numerologice bine definite.  Folosindu-ne de tabelul din al doilea paragraf al capitolului precedent, în care  fiecărui număr i se ataşează o planetă, făcând o corespondenţă între culoarea  fiecărei planete şi culorile chakrelor, putem ataşa fiecărei chakre câte un  număr, aşa cum reiese din tabelul următor:    Chakre  inferioare Chakra Muladhara Swadhistana Manipura Anahata Vishudda Chakre  superioare Ajna Sahasrara Culoare Roşu Portocaliu Verde Galben Albastru Indigo Violet Planeta Marte Soare Luna Venus  Neptun Jupiter Saturn Mercur  Uranus Nr. 4 1 2 6 7 3 8 5 9

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

Să observăm că la planetele Venus şi Mercur am pus şi octavele lor  1. Nivele de acţiune   superioare, respectiv Neptun şi Uranus. Se poate pune la Muladhara şi octava  superioară a planetei Marte, Pluto, dar neavând un număr, nu l-am mai pus în  2. Caracterizare  acest tabel.  09.11.2010

http://ebook/NV/num41.htm

Teoria - 4.1
astrologică  

Page 2 of 4 Culorile chakrelor şi numărul de petale ale fiecărui lotus sunt cele conform  cunoştinţelor hinduse, chiar dacă ar mai exista păreri contrarii în ceea ce  priveşte schimbarea culorilor între chakrele Manipura şi Anahata sau numărul  exact de petale ale Sahasrarei.  Aceste atribuiri corespunzătoare culorilor nu sunt întâmplătoare şi să vedem  de ce. Vom observa că există două tipuri de legături numerice  corespunzătoare chakrelor inferioare, respectiv superioare.  În ceea ce priveşte chakrele inferioare, legătura numerică este de tipul  următor: fiecărei chakre inferioare i se atribuie numărul redus la o cifră a sumei  dintre numărul de petale proprii şi a chakrelor inferioare ei. Astfel avem: 

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

- Muladhara cu patru petale 0+4=4; (4)=4  - Swadhistana cu şase petale 4+6=10; (10)=1  1. Neverificabilitatea  - Manipura cu zece petale 4+6+10=20; (20)=2  logicii binare   Observăm că de fiecare dată am obţinut numărul atribuit la început fiecărei  2. Logica triadei   chakre conform culorilor planetare. În ceea ce priveşte chakrele superioare  3. Sănătatea   avem alt tip de legături numerice. Să ne amintim că Malkut este “Regatul”,  planul de manifestare ce are corespondent numărul “10”. Dacă din acest  Cap. VI - Numere număr scădem numărul redus la o cifră a petalelor fiecărei chakre superioare,  speciale. Diverse  vom obţine numărul atribuit la început corespunzător culorilor planetare. Astfel  1. Numere speciale.  avem:  Spaţiu   - Anahata cu 12 petale; 10-(12)=10-3=7  2. Timpul   - Vishudda cu 16 petale; 10-(16)=10-7=3  3. Cristalele   - Ajna cu 2 petale, fiecare cu câte 48 raze; 10-(2)=10-2=8  Cap. VII - Horoscop - Sahasrara - “Lotusul cu o mie de petale”; 10-(1000)=10-1=9  numerologic  Ce semnificaţii ar putea avea cele două tipuri de legături numerice?  1. Spicuiri din  horoscopul  Dacă facem o legătură între chakre şi perioadele mari de evoluţie ale omenirii,  egiptean   vom distinge două părţi, una trecută şi una viitoare sau în curs de desfăşurare.  2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Prima parte este perioada trecută, corespunzătoare chakrelor inferioare:  Muladhara - perioada Vechiului Saturn (denumirile nu au importanţă şi nici  legătură cu planetele fizice) în care omul a dobândit germenele corpului fizic,  Swadhistana - perioada Vechiului Soare în care a dobândit corpul vital şi  Manipura - perioada Vechii Lune în care a dobândit corpul dorinţelor. Dar omul  are acum tot ce a dobândit în aceste perioade, lucru confirmat şi de tipul  cumulativ de legătură numerică (adunarea) între chakrele inferioare.  A doua parte este perioada viitoare corespunzătoare chakrelor superioare, a  corpurilor care sunt în curs de formare sau existente doar ca germene:  Intelectul, Spiritul Uman, Spiritul Vital şi Spiritul Divin. Denumirile diferă de la  cultură la cultură sau în diferitele scrieri de specialitate, dar aceste denumiri  importă mai puţin, numind de fapt aceleaşi lucruri. Faptul că aceste perioade  (Geea, Jupiter, Venus, Vulcan) sunt în curs de desfăşurare (nefinalizate) sau  în viitor, o confirmă şi regula de calcul stabilită: din manifestare (“10”) se scade  ceea ce este abia primit şi nefinalizat, nedinamizat, sau sub formă de  germene.  Am putea face o paranteză spunând că, acum două mii de ani, Isus a adus  principiul christic, care acum se manifestă şi se va manifesta mai ales în  această perioadă prin care trece omenirea, deci individualizarea, prin care se  face legătura între corpurile inferioare şi cele superioare, aşa cum am scris în 

 

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1 capitolul anterior. 

Page 3 of 4

Şi dacă tot a venit vorba de chakre, şi planeta noastră, Geea, este o fiinţă vie,  asemenea nouă, şi are şi ea chakre. Muladhara ar putea fi undeva în zona  ecuatorială a Africii. Swadhistana Geei s-a activat acum aproximativ patru mii  de ani în zona oraşului Teba (Egipt), când ar fi trebuit să se materializeze  acolo Isus, dar planul a eşuat şi s-a amânat cu două mii de ani când Isus a  ales o cale mai pământeană de a veni în Planul Fizic, naşterea. Manipura  Geei s-a activat atunci, în timpul lui Isus, în Galileea, în zona Lacului  Tiberiada. Observând ciclicitatea de două mii de ani, care corespunde cu  micile apocalipse, şi ştiind că în curând se încheie un mare ciclu de 26000 de  ani, când are loc Marea Apocalipsă (trecerea în noua eră, cea a Vărsătorului),  ne aşteptăm ca Anahata Geei să se activeze, după venirea primului din  următorul ciclu de şapte învăţători cosmici.  Să revenim la numerele noastre. Un indiciu deosebit ne va da chakra  Sahasrara. În ce sens?  Ştim din Antroposofia lui Rudolf Steiner că în perioadele viitoare de evoluţie  ale omenirii, prin intermediul Eului (Intelectul), cele trei corpuri inferioare vor fi  spiritualizate şi tranformate în corpuri superioare, având ca axă de simetrie  acest Intelect. Ori, corespunzător Intelectului avem chakra Anahata, care este  şi ea un punct de simetrie ale celorlalte şase chakre. Vom observa din calculul  următor că suma cifrelor corespunzătoare chakrelor simetrice ne dă unul din  numerele ataşate chakrei Sahasrara. Astfel: 4+5=9, 1+8=9, 2+3=5.  Chiar şi inversând culorile planetare corespunzătoare chakrelor III şi IV vom  obţine acelaşi lucru: 6+3=9.  De altfel, observăm că în calculele aritmetice numărul “9” are o calitate  deosebită.  Calculele precedente ne îndreptăţesc să spunem că “9” este numărul specific  al fazei noastre de evoluţie, deci un simbol al omenirii în faza actuală. Să  vedem câteva interpretări. În ebraică, ”Adam” se scrie ADM. Adunând  valoarea kabbalistică a literelor obţinem: 1+4+4=9. Deci, Adam este simbolul  întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi.  Apoi, dacă cercetăm numărul fiarei, 666 din Apocalipsa lui Ioan, care este un  adevărat tratat de metafizică şi nicidecum un roman de groază, observăm că:  6+6+6=18, (18)=9, deci umanitatea, omul însuşi, este cauza care se opune  progresului propriu.  În aceeaşi scriere apare o undă de speranţă ştiind că numărul celor salvaţi  este de 144000. Dar (144000)=9, deci va fi salvată omenirea în ansamblul ei.  Numărul celor incapabili să progreseze este neglijabil faţă de total.  Biblia este scrisă într-un sens metaforic. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce  se ascunde în spatele metaforei, să dezlegăm înţelesurile din ea, riscăm să o  vedem ca pe o scriere interesantă, fascinantă dar totuşi ireală, din care să nu  putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale, să nu-i percepem  adevăratul sens, care este cel metafizic.  Întrebând odată pe cineva ce înţelege din expresia “un produs nenul”, nu a  putut decât să-mi repete cuvânt cu cuvânt această expresie fără să-şi dea  seama că din ea se deduce că fiecare factor al produsului trebuie să fie nenul.  Am făcut imediat legătura cu învăţăturile biblice, care sunt luate efectiv la 

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.1

Page 4 of 4 propriu, fără a li se înţelege într-adevăr sensul. Despre numere spunea şi Sf.  Augustin: “Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor  pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor”.  Acest curs al evoluţiei este valabil pentru omenire în ansamblul ei, dar omul ca  şi individualitate poate să aleagă între a progresa mai repede pe scara  evolutivă ajungând mai repede la eliberarea de ciclul încarnărilor, sau să o  tărăgăneze mult şi bine dintr-o viaţă în alta în acest Plan Fizic, pe care dacă  nu şi-l transformă într-un rai prin spiritualizare şi adaptarea corectă la vieţuirea  în el, poate să-l considere un adevărat iad. Aceasta în mod normal, pentru că  timp există destul în Planul Fizic, iar în realitatea metafizică nu există deloc.  Dar sunt momente când soarta te împinge de la spate, cum sunt perioadele de  apocalips (în sensul de schimbare de civilizaţie) în care noi ne dăm examenul  fără să ne dăm seama. Nu mai avem timp de nimicuri, inclusiv de viaţă pur  materialistă. Examenul nostru constă în adaptarea la epoca ce urmează, care  va fi spirituală. Trecerea acestui examen depinde de fiecare din noi. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num41.htm

09.11.2010

Teoria - 4.2

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 IV - 2 

§2. Spre o matematică a binelui 
    Apare o întrebare. Ne putem juca mult şi bine cu numerele dar la ce ar putea  folosi? Nu are rost să amintesc despre importanţa matematicii în cercetare,  despre faptul că foarte multe lucruri s-au descoperit prima dată pe hârtie şi apoi  s-a obţinut confirmarea în realitate.  La fel şi numerologia poate fi folosită în descoperire, nu numai în constatare.     Ea poate fi folosită în descoperirea adevărurilor subtile şi nu numai. În toate  Copyrigth © Editura Fidelia  cărţile de numerologie se tratează aproape numai calitatea constatatoare a  Toate drepturile rezervate  numerologiei şi nu este prezentată şi ca instrument de cercetare. Mai rău este  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  când numerologia este văzută numai ca instrument de câştig, cum ar fi spre  exemplu depistarea eventualelor numere câştigătoare la Loto. Chiar dacă este  drept, aceasta nu constituie decât o prostituare a omului vizavi de numerologie.  Ca instrument de cercetare, numerologia devine dinamică. Dar atenţie, prost  înţeleasă, ea poate să genereze efecte distructive, nu prin ea însăşi ci prin  consecinţe.  Spuneam în paragraful precedent că trebuie să fim atenţi la tot ce este în noi şi  în jurul nostru, la tot ce ne-ar putea oferi o informaţie utilă şi faptul că se pot  găsi corespondenţe numerologice peste tot. Să luăm ca exemplu de cercetare  chiar ce am scris în paragraful precedent.    Să spunem că nu aş fi ştiut de perioadele mari de evoluţie ale omenirii, dar în  joacă aş fi făcut legătura între chakre şi numere prin intermediul culorilor  Cuprins  planetare şi văzând toate aceste corespondenţe aritmetice între chakre, m-aş fi  întrebat ce semnificaţie au şi de unde provin. în acest fel, nu aş fi rămas doar la  Cap. I - Numerele baza a tot ce există  aspectul de constatare, ci aş fi mers mai departe cu acest sfânt “de ce?”.  Mergând mai departe, aş fi bănuit că există o explicaţie a faptului că la  1. Introducere   chakrele inferioare operaţia de bază este adunarea, ceva ce s-a acumulat, deci  2. Antichitatea.  ceva trecut care poate s-a manifestat deja, iar la chakrele superioare operaţia  Pitagora   de scădere, diferenţa între manifestare şi germene, deci ceva ce încă nu s-a  3. Kabbala   manifestat sau finalizat, care este în curs de desfăşurare sau în viitor. Fiind  vorba despre centri energetici ai corpului eteric uman, mi-ar fi apărut până la  Cap. II - Geneza  urmă ideea existenţei unor perioade de evoluţie trecute, respectiv viitoare.  Pentru moment ar fi fost suficient să apară ideea. Evident, odată ideea formată,  1. Corpurile   cercetarea mai departe sau verificarea exactităţii celor aflate sau a detaliilor s2. Geneza continuă   ar face tot prin numerologie dacă mai existau informaţii-sursă, sau prin alte  3. Omul   metode, prin jurnal, prin meditaţie sau prin altceva. Important este faptul că am  aflat că trebuie căutat ceva. 
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

Bineînţeles, se pune întrebarea dacă nu pot să apară erori. Odată ideea  lansată, ea există ca formă şi riscăm să verificăm chiar existenţa formei şi, în  acest fel, să ne învârtim într-un cerc vicios. Şi mai ales să susţinem cu  1. Nivele de acţiune   încăpăţânare că avem dreptate. Acesta ar fi unul din efectele distructive  amintite anterior. Dar deja asta depinde de gradul de cunoaştere al celui ce  2. Caracterizare  practică o astfel de metodă. În mod sigur, există şi alte metode mai simple, dar  astrologică   09.11.2010

http://ebook/NV/num42.htm

Teoria - 4.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 este şi aceasta o metodă, perfectibilă totuşi.  Acesta a fost un mic exemplu de folosire a numerologiei ca instrument de  cercetare. Acum să ne ocupăm puţin de matematicieni, care sunt oameni  admirabili, dar care, din necunoaşterea adevărurilor subtile şi în particular a  numerologiei, mânuiesc forţe pe care nu ştiu să le stăpânească.  Omul, ca şi copil al Unicului Tată, vine în Planul Fizic să înveţe, să  experimenteze, să-şi ofere probe, să se desăvârşească. Şi astfel, în miile de  încarnări, acumulează cunoştinţe, evoluează. De multe ori experimentează şi,  mai ales, creează din joacă, fără să-şi dea seama de acest lucru. În acest fel îi  este permis să şi greşească, din aceste greşeli învăţând ce este bine şi ce este  rău. Dacă nu învaţă din greşeli, se spune că păcătuieşte.  Cine se gândeşte că în momentul în care face chiar şi un simplu calcul  aritmetic, el pune în mişcare forţe subtile şi, în acest mod, creează de fapt, cel  puţin mental, o lume sau un obiect, o situaţie care aşteaptă ocazia de a se  manifesta în Planul Fizic şi, în acest fel, să rezulte în lanţ multe alte  consecinţe? 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

Nu cred că matematicienii, în momentul în care descoperă o nouă teorie  matematică, se gândesc că, de fapt, au creat în acest fel o lume, poate într-un  1. Numere speciale.  univers paralel. Adevărul este că totul exista înainte, nu este “nimic nou sub  Soare”, dar prin această “nouă” teorie el nu a făcut decât să descopere  Spaţiu   această lume sau să ia contact cu situaţia respectivă ori cu imaginea mentală a  2. Timpul   obiectului şi, în acest fel, să creeze condiţiile manifestării sale în Planul Fizic.  3. Cristalele   Un arhitect, să spunem, dacă vrea să construiască o casă, mai întâi o  imaginează, construieşte mental casa respectivă, apoi, prin calculele pe care le  face, “mânuieşte”, ca să spunem aşa, energiile subtile date de numerele pe  carele foloseşte, astfel pregătind manifestarea casei în Planul Fizic.  Nu cred că Einstein în momentul în care a ajuns la celebra formulă E=mc2, s-a  gândit la faptul că el a şi produs germenele nefizic al bombei atomice sau al  unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice. Cred totuşi că  această formulă “i-a scăpat”, el având multe cercetări pe care nu le-a dezvăluit,  considerând că omenirea nu este pregătită. Se ştie că el cerceta teoria forţelor  unificate. A găsit ce căuta, dar în momentul în care şi-a dat seama că este  vorba de forţa mentală, a trecut totul sub tăcere.  Să analizăm puţin formula de mai sus, înlocuind literele ei cu valorile  kabbalistice. Astfel, E=5, m=4, c=2, iar dacă valoarea lui “c” o ridicăm la pătrat  aşa cum este ea în formulă, formula va arăta în felul următor:    2 <==> “5 = 4 x 4” E = mc   Să analizăm acest lucru, folosind tabelul din capitolul anterior. Numărului “5” îi  corespunde Mercur şi “mobilitatea”, care ne duce cu gândul la mişcarea şi  energia particulelor atomice, iar numărului “4” îi corespunde Marte, planeta  războiului. Marte nu are nimic distructiv în sine, dar cum aici cifra “4” se repetă,  ea devine dominantă, exagerată şi, în acest fel distructivă. Interpretată în acest  fel, formula ne spune că mobilitatea şi energia particulelor atomice este folosită  în sens distructiv.  Şi atunci ne mirăm că această formulă a stat la baza construirii bombei atomice  sau la baza unei întregi industrii bazate pe folosirea energiei atomice,  centralele nucleare care vehiculează energii greu de stăpânit? Nu trebuie decât 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

http://ebook/NV/num42.htm

09.11.2010

Teoria - 4.2

Page 3 of 3 să ne gândim pe de o parte la Hiroshima şi pe de altă parte la Cernobâl. Nu  ştiu dacă Einstein a cunoscut sau nu numerologie, dar dacă a cunoscut, atunci  această formulă “i-a scăpat”, altfel şi-ar fi dat seama că omenirea nu este încă  pregătită să utilizeze aceste energii. El s-a născut cu mult înaintea epocii sale,  dar cum nimic nu este întâmplător, poate că omenirea a avut nevoie de  această experienţă pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a se opri din a mai  face tâmpenii. Greşelile au rostul lor, fără ele nu învăţăm, dar s-ar părea că  omul încă nu a reuşit să înveţe din propriile-i greşeli şi greşind mai departe  poate să se autodistrugă prin consecinţele ce decurg din repetarea greşelilor.  Această formulă ne mai spune ceva deosebit de important. “Totul este  energie”. Este o confirmare a Legilor Kybalionului. Nu voi da alte exemple, cred  că sunt suficiente acestea.  Matematicienii mânuiesc energii deosebite, care pot să creeze sau să distrugă.  Cu puterea subtilă a numerelor nu te poţi juca dacă nu le cunoşti şi nu înveţi să  le stăpâneşti, mai ales când ai un mental dezechilibrat şi gândeşti aproape tot  timpul negativ. Nefăcând parte din planul de manifestare, nu le observăm  efectele imediat, ele îşi fac efectul în momentul în care sunt create condiţiile  necesare.  Avem de-a face aici cu triada matematician-fizician-inginer. Primul lucrează cu  numerele la nivel mult mai subtil, abstract, în care generează cauze subtile.  Fizicianul particularizează aceste abstracţiuni la un plan mai inferior, asigurând  condiţiile de manifestare ala acestor idei, iar inginerul este cel care lucrează la  manifestarea lor. Fieca re dintre ei ar trebui să fie conştient de ceea ce face, să  fie conştient de aspectele subtile ale muncii lor. În acest fel s-ar evita multe  neajunsuri. Dacă fiecare om în munca sa ar fi conştient că este o verigă  importantă, ar putea decide ca tot ce este negativ să nu treacă mai departe şi  atunci nu s-ar mai crea fizic nimic negativ.  Este momentul ca metafizica să pătrundă în toate domeniile, să facă parte  efectiv din viaţa noastră conştientă. S-ar părea că omenirea a ajuns la punctul  maxim în care a putut progresa tehnologic doar prin materie. De aici încolo  doar implicarea metafizicii ar mai putea crea un progres. Şi aceasta nu în mod  facultativ, ci în mod necesar. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num42.htm

09.11.2010

Teoria - 4.3

Page 1 of 4

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
IV - 3 

§3. Muzica 
  Totul are o bază matematică. S-a făcut încă din vechime o paralelă între notele  muzicale şi numere.  Astfel, dacă luăm o coardă de o lungime oarecare, se obţine cu ea un sunet,  iar cu jumătatea lungimii acestei coarde vom obţine un sunet cu o octavă mai  sus. Cu jumătatea jumătăţii obţinem un sunet cu o octavă şi mai sus, şi aşa  mai departe.    
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

Dacă notăm cu “1” lungimea corzii şi sunetul obţinut, astfel va fi “do de jos”,  atunci la 1 / 2 din lungimea corzii vom avea sunetul “do de sus”. Celelalte  sunete muzicale ale gamei vor avea valori cuprinse între aceste două. În acest  mod obţinem următorul şir:  do 1 re 23 / 32 mi 26 / 34 fa 3 / 22 sol 2 / 3 la 24 / 33 si 27 / 35 do 1 / 2

 

  Vom observa prin calcul că toate celelalte sunete ale gamei se pot exprima  matematic în funcţie de nota “sol”, care nu este altceva decât media armonică  dintre do_de_jos şi do_de_sus:  2 / 3 = (2 x 1 x 1 / 2) / (1 + 1 / 2) = m,    deci    m = [2 x (do_de_jos) x  (do_de_sus)] / [(do_de_jos) + (do_de_sus)]  Exprimate cu ajutorul mediei armonice, şirul notelor muzicale de mai sus se  prezintă astfel:  do 1 re 2m2 mi 4m4 fa 1 / 2m sol m la 2m3 si 4m5 do 1 / 2

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Observăm că în acest şir de opt note muzicale, dacă înmulţim primele patru cu  m, obţinem următoarele patru. 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   Nota “fa” este media aritmetică dintre do de jos şi do de sus, numărul 3 / 4  asociat ei reprezintă cvarta. Dacă la această coardă am face să vibreze două  3. Omul   treimi, am obţine cvinta, deci un sunet la o cvintă superioară faţă de sunetul  produs de o coardă întreagă. O cvintă superioară acesteia se obţine la  Cap. III lungimea de două treimi din cele două treimi de dinainte. La pian, octava are  Caracterizarea astrologică a 12 clape ( 7 albe, 5 negre), având un total de 88 de clape, dintre care 84 de  numerelor  clape reprezintă octave întregi (12x7=84). În acest fel, avem 12 cvinte şi 7  octave, plus încă ceva. Observăm că aceleaşi numere spirituale au peste tot o  1. Nivele de acţiune   mare importanţă.  2. Caracterizare  astrologică   http://ebook/NV/num43.htm 09.11.2010

Teoria - 4.3 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 4 Pitagora folosea media armonică în studiul armoniei muzicale, de unde şi  numele ei. A ajuns astfel la proporţia perfectă sau muzicală, formată din şirul:  A   ,    (A + B) / 2    ,   (2 x A x B) / (A + B)  ,   B  care, transpusă în note muzicale ar avea forma    (do_de_jos) / fa = sol / (do_de_sus)  dar vom observa că mai există şi o altă proporţie:  re / mi = la / si 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Dacă am merge mai departe, am observa că există multe legături numerice  1. Neverificabilitatea  între notele muzicale. Din combinarea lor am obţine acordurile muzicale. În  acest fel, ne dăm seama că armonia muzicii constă în cele din urmă în chiar  logicii binare   combinarea armonioasă a numerelor. O notă muzicală plasată într-o melodie  2. Logica triadei   acolo unde nu-i este locul, sau o notă care lipseşte, strică armonia numerică a  3. Sănătatea   pasajului respectiv şi în acest fel ceva “ne zgârie la urechi”. De fapt, muzica  este considerată - din această privinţă - un mod de a simţi numerele în  Cap. VI - Numere armonia lor. Ce alt exemplu mai concludent al prezenţei subtile a numerelor  speciale. Diverse  am putea să dăm?  1. Numere speciale.  Spaţiu   Nu un studiu muzical ne-am propus în această lucrare, ci doar să scoatem în  2. Timpul   evidenţă prezenţa subtilă a numerelor. Am mai putea adăuga că există o  3. Cristalele   strânsă legătură între studiul numerologic al muzicii şi proporţiile segmentelor  mai importante din diferitele figuri geometrice, cum ar fi pentagonul regulat sau  Cap. VII - Horoscop poliedrele regulate, precum şi cu numerele transcendente p şi e, sau cu  numerologic  tăietura de aur a unui segment, etc. Noetica armoniei integrează astfel  interdisciplinar aritmetica, geometria, cosmografia, antropologia, fizica atomică,  1. Spicuiri din  etc. Am vrut să enumăr mai departe şi alte domenii, dar mi-am dat seama că  horoscopul  ar trebui să le enumăr pe toate cele cunoscute şi încă nu ar fi de-ajuns. Mi-am  egiptean   dat seama că muzica este peste tot, ea este instrumentul prin care numerele  2. Horoscopul  stau la baza a tot ce există, în particular la crearea Planului Fizic. Deci, muzica  numerologic  este peste tot şi modelul unificator este acustico-matematic. Muzica este,  modern   astfel, omul însuşi ca individualitate. Pitagoricienii afirmă că muzica este  3. Încheiere   armonizarea contrariilor, ea nu este numai ordonarea ritmurilor ci a întregului  sistem şi în muzică se află compatibilitate numerelor. Privită ca artă, muzica  Anexe  este într-adevăr un produs cultural, dar ea se găseşte peste tot, în orice plan  de existenţă. Mulţi compozitori au declarat că au fost inspiraţi de muzica  sferelor, muzică pe care ei au recepţionat-o mental ca venind din alte  dimensiuni, alte planuri de existenţă, simţind frumuseţea inexplicabilă a acestei  muzici.  Muzica este cea care face legătura cu planurile mai subtile de existenţă. De  altfel, chiar şi în terapeutică, meloterapia este cea mai subtilă. Dacă  medicamentele alopate acţionează asupra corpului fizic şi prin intermediul lui  asupra corpului eteric, dacă aromoterapia şi cromoterapia ajung până la nivelul  corpului emoţional, psihoterapia şi homeoterapia până la nivelul corpului  mental, deja meloterapia are efect până la corpul spiritual. Acţionând la nivel  superior, se pot obţine efecte la nivele inferioare mult mai puternice şi mai  stabile. Exemple cunoaştem chiar şi din lumea plantelor. Dacă o plantă este în  creştere în prezenţa unei muzici mai armonioase, cum ar fi muzica lui Bach, ea  se dezvoltă mult mai repede şi mai armonios. În spitale ar trebui să existe  multă veselie, multă muzică bună şi atunci nu ar mai fi nevoie de tratamente  chimice distructive, iar operaţiile chirurgicale nu ar mai trebui decât în caz de  necesitate, dar şi atunci refacerile post operatorii ar fi mult mai rapide. Dacă  09.11.2010

 

http://ebook/NV/num43.htm

Teoria - 4.3

Page 3 of 4 medicina tradiţională nu ar considera omul doar ca “ceea ce se vede”, adică un  morman de materie în care nu au loc decât reacţii chimice şi procese fizice,  dacă şi-ar da seama că orice tratament trebuie să pornească de la eliminarea  cauzelor (care oricum nu sunt unde cred medicii) şi nu de la “cârpirea”  efectelor, atunci randamentul ar fi mult mai mare.  Muzica are efecte constructive, dar şi distructive, în funcţie de armonia  sunetelor folosite. Ea face legătura omului cu astralul, atât cel inferior căt şi cel  superior în funcţie de genul muzical şi de armonia muzicală.  Astfel, în funcţie de genul muzical preferat de o entitate, ne putem da seama  aproximativ de gradul evoluţiei sale spirituale.Dacă o entitate preferă o muzică  de un anumit gen, ea este spiritual şi sufletesc în rezonanţă cu acea muzică. Îi  face bine, se simte în largul său. Dacă ascultă o muzică sub nivelul său, îi face  rău, parcă “îl zgârie la urechi”, deci poate avea un efect distructiv. Dacă ascultă  o muzică cu puţin deasupra nivelul său, atunci are un efect benefic, îl înalţă  sufleteşte. Dacă muzica are un nivel prea înalt, prea subtil faţă de nivelul său,  nu o mai înţelege. De altfel, muzica imprimă prin rezonanţă şi starea  sufletească, face ca şi omul să aibă vibraţiile respective. O muzică grosolană  poate fi distructivă pentru un om cu vibraţii înalte, cu suflet sensibil, dar o  muzică înaltă nu poate fi distructivă nici pentru un om cu vibraţii joase. El poate  să rămână cel puţin indiferent.  Desigur, nu numai nivelul de evoluţie spirituală poate să determine preferinţa  pentru un anumit gen muzical, trebuie luate în considerare şi particularităţile  astrologice, cât şi necesitatea unei anumite vibraţii în momentul respectiv. În  funcţie de starea sufletească, o muzică mai poate avea un efect bun sau nu.  Nu vom vedea niciodată un om beat ascultând muzică electronică, de audiţie  sau simfonică. Nu vom vedea un om certat cu nevasta ascultând muzică fină,  deşi ar fi indicat pentru a ieşi din starea respectivă. Trebuie să ştim să ne  alegem muzica pe care o ascultăm, în funcţie de starea sufletească pe care o  dorim.  Nu doresc să jignesc pe nimeni în încercarea de a face o clasificare a genurilor  muzicale, vizavi de gradul de evoluţie al fiecăruia, ţin să precizez că respect  preferinţele muzicale ale fiecăruia, dar nu mă pot abţine de a nu face două  comparaţii. Este mai bine să se ştie.  Muzica electronică din ultimii ani este deosebit de subtilă, se află la înalte  grade de vibraţie, face legătura între Planul Fizic şi planul astral superior. Aş  da aici exemplu muzica lui Jean-Michel Jarre, o muzică Yang bine concepută  şi dinamizată, şi o muzică Yin, cea cântată de Enya. Undeva la mijloc, mai  armonioasă, între Yin şi Yang, este cea a lui Vangelis.  La polul opus, făcând legătura cu astralul inferior, se află muzica heavy-metal,  care nu poate să acţioneze decât, eventual, la nivelul chakrei Muladhara.  Aproape tot aici, ca să fim sinceri, se situează şi muzica populară bănăţeană,  dar nu cea de calitate, ce apare totuşi la televiziune, ci cea mai răspândită şi  iubită de mulţi. Există şi în muzica populară românească melodii  corespunzătoare unui nivel mai ridicat, dar din păcate prea puţine. Un exemplu  ar fi “Ciocârlia”. Muzica rock-metalic, hard-rock-ul, se situează la nivelul cel mai  inferior, mai ales când şi asişti la spectacolele respective. Cei care sunt adânc  impresionaţi, până la lacrimi, manifestându-se într-un mod isteric, chiar dacă  ei, vibraţional, se situează la nivelul respectiv, dau dovadă totuşi de un psihic  insuficient de echilibrat. Ei nu rezistă nici măcar la intensitatea vibraţiilor  specifice lor. O muzică mai liniştită i-ar echilibra, ar fi mult mai benefică pentru  ei. 

http://ebook/NV/num43.htm

09.11.2010

Teoria - 4.3

Page 4 of 4 Cer scuze celor pentru care am devenit prea critic, dar toată această critică aş  vrea să fie luată ca un sfat, ca o recomandare. Ea este bazată pe studiile  privind efectele muzicii asupra corpurilor subtile, prin legea rezonanţei,  manifestate în consecinţele pe care le generează. Omul nu face parte din  regnul animal, el este o fiinţă divină, ce tinde să trăiască în rezonanţă cu  muzica sferelor şi să fie în armonie cu legile universale.  Când ascultăm o muzică mai armonioasă, mai fină, mai subtilă, trebuie să o  simţim cum ne pătrunde peste tot, cum rezonăm cu ea. Fiecare celulă din  corpul nostru fizic trebuie să intre în rezonanţă cu ea, inclusiv corpurile mai  subtile. Muzica nu-şi schimbă vibraţiile şi armonia după noi, ci noi trebuie să  intrăm în rezonanţă cu ea. Noi suntem cei care decidem dacă o ascultăm sau  nu. Ea este tot o creaţie a lumii noastre interioare, este comandată de fapt tot  de noi. Muzica face ca noi să ne ricicăm sau să ne coborâm vibraţiile, în  funcţie de armonia ei, intrând în rezonanţă cu ea.  Iată prezenţa cea mai subtilă a numerelor pe care o putem noi percepe. Toată  armonia muzicală are ca şi cauză armonia numerelor, care, cu ajutorul muzicii  ca suport, îşi fac simţite efectele. Deci a aculta o muzică armonioasă înseamnă  a utiliza mental în mod armonios puterea subtilă a numerelor. Aceasta este  metoda cea mai la îndemână de utilizare a puterii numerelor: muzica. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num43.htm

09.11.2010

Teoria - 5.1

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 V - 1 

Capitolul V Triada 
 

§1. Neverificarea logicii binare 
  Până nu demult oamenii de ştiinţă lucrau bazându-se pe logica binară a lui     Aristotel, dar apărând descoperiri noi, ştiinţe noi, acastă logică s-a dovedit a fi  Copyrigth © Editura Fidelia  insuficientă. Ei au simţit tot mai mult nevoia de a lucra cu mai multe valori, care  Toate drepturile rezervate  să fie deasupra logicii spontane, a simţului comun şi mai ales să nu prezinte  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  contradicţii.  Logica aristotelică are la bază trei principii: 
 

-principiul identităţii: “A=A”;   -principiul necontradicţiei: “nu este posibil să avem în acelaşi timp A şi  non A”;   -principiul terţului exclus: “avem sau A sau non A, a treia posibilitate nu  există”.  

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

Dar au apărut situaţii în care aceste principii nu se mai verificau; chiar şi în  matematică, spre exemplu în antinomiile teoriei mulţimilor, unde este încălcat  principiul necontradicţiei. După logica binară o propoziţie poate fi adevărată  sau falsă. Între matematicieni există mari discuţii pe această temă; un exemplu  de propoziţie care este adevărată şi falsă în acelaşi timp este: “Acest enunţ  este fals”. Dacă enunţul ar fi adevărat, atunci conform conţinutului acestui  enunţ, el ar rezulta că este fals. Dacă enunţul ar fi fals, atunci conform  conţinutului ar trebui să fie adevărată negaţia sa, deci enunţul ar trebui să fie  adevărat. Deci ne aflăm în faţa unei propoziţii adevărate şi false în acelaşi  timp. Toate aceste enunţuri care încalcă principiul necontradicţiei se numesc  paradoxuri. 

O serie de peobleme au apărut în matematică, în special în studiul infinitului.  Vom observa că avem o singură aritmetică şi mai multe geometrii, precum şi  mai multe logici. Ele nu se datorează libertăţii axiomatice, ci numai se  1. Corpurile   manifestă prin această libertate. Spre exemplu, modificarea unei singure  2. Geneza continuă   axiome din cele cinci care stau la baza geometriei euclidiene a dus la  3. Omul   construirea geometriei neeuclidiene folosită în teoria relativităţii. Cauza acestor  pluralităţi a geometriei se află în faptul că infinitul are o altă geometrie decât  Cap. III universul direct perceptibil. 
Caracterizarea astrologică a numerelor 

Au apărut deci situaţii noi în care logica binară aristotelică era pusă sub  semnul înrebării. Astfel, în mecanica cuantică, statutul particulei elementare  1. Nivele de acţiune   devenea incompatibil cu principiul identităţii. De asemenea, logica viului şi  logica multor aspecte sistemice ale universului se sustrag de la logica binară  2. Caracterizare 

http://ebook/NV/num51.htm

09.11.2010

Teoria - 5.1
astrologică  

Page 2 of 3 aristotelică. Dacă logica binară nu este cu totul valabilă în Planul Fizic, atunci  cum ar putea fi valabilă în alte planuri de existenţă?  Pentru a putea lucra mai uşor în matematică sau în ştiinţele materialiste, am  putea modifica sau înlocui sistemele axiomatice existente cu altele arbitrare  sau să născocim cu totul altele, dar nu ar fi decât o lucrare de cosmetică şi nu  una de esenţă, nici ele nu vor putea fi convingătoare. Aşa, spre exemplu, a  apărut intuiţionismul filosofic, care nu admitea folosirea terţului exclus atunci  când era vorba de mulţimi infinite. Prin aceasta era pusă sub semnul întrebării  metoda reducerii la absurd, atât de mult folosită în matematică.  Avem în regula semnelor de la operaţia de înmulţire, o explicaţie veche arabă,  care poate fi pusă sub semnul întrebării, bazându-se pe logica aristotelică.  Dacă notăm “+ = prietenul” şi “ - = duşmanul”, atunci regula semnelor ar putea  fi scrisă astfel: 
   

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

- prietenul prietenului meu este prietenul meu (+ × + = +);   - prietenul duşmanului meu este duşmanul meu (+ × - = -);   - duşmanul prietenului meu este duşmanul meu (- × + = -);   - duşmanul duşmanului meu este prietenul meu (- × - = +).  

Ori aici trebuie elucidate situaţiile de duşman şi prieten. Nimic nu se  încadrează numai în două condiţii: bine sau rău. Ceea ce este bun pentru  1. Numere speciale.  mine, pentru altul poate fi rău, sau invers, ceea ce este rău pentru mine,  pentru altul poate fi bun. Ceea ce este important este sistemul de referinţă.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele     Să luăm două entităţi A şi B. Pentru A tot ce este în dreapta este pozitiv, iar  pentru B tot ce este în stânga este negativ. Ori o situaţie X, pentru una este  pozitivă, când pentru cealaltă este negativă. Deci aceeaşi situaţie este pozitivă  sau negativă în funcţie de sistemul de referinţă. La fel ca şi noţiunea de cald şi  frig, nu se poate spune unde începe caldul şi unde începe frigul. De aceea nu  este bine să judecăm pe altul, pentru că îl judecăm după sistemul nostru de  referinţă, ignorându-l pe al său. Ori, în acest fel, rezultatul nu poate fi corect.  Fiecare are soarta lui. Dacă face ceva, noi nu avem dreptul să-l judecăm  pentru că fiecare îşi urmează soarta.  Poate nici el nu-şi cunoaşte soarta şi nu ştie de ce face un anumit lucru. Avem  noi căderea să-l judecăm, crezând că-i cunoaştem soarta mai bine decât el?  Fiecare să se judece pe sine, fiecare să fie pentru el cel mai aspru şi drept  judecător. Orice entitate prin individualitatea sa este un univers în sine, fiecare  are logica sa, sistemil său de valori. Omul este dator ca sistemul său de valori,  sau altfel spus ordinea în lista sa de valori, să o armonizeze, să o apropie de  sistemul de valori care este în armonie cu Legile Universale. Până la a reuşi  acest lucru, trebuie să i se respecte individualitatea. A uniformiza, a băga pe  toţi în acelaşi şablon este o adevărată crimă spirituală. De aceea fiecare om  trebuie să fie propriul său stăpân, să se autodetermine, să-şi aleagă singur  calea prin care să pună de acord sistemul său de valori cu sistemul real de  valori universale. Fiecăruia trebuie să i se respecte individualitatea.  Este nevoie de o altă logică decât cea binară, această logică să nu mai  folosească principii de excludere, sau în general principii asemănătoare cu ale  logicii aristotelice, ci o logică care să privească orice în mod unitar. 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

http://ebook/NV/num51.htm

09.11.2010

Teoria - 5.2

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 V - 2 

§2. Logica triadei 
  Mulţi s-ar fi aşteptat ca folosind în logica triadei trei elemente, să fie cele două  de la logica duală la care să se mai adauge încă un element. Nu este aşa.  Orice lucru abordat prin logica triadei va trebui să ţină seama de cele trei  elemente în simultaneitatea lor.  De fapt, orice lucru trebuie judecat în mai multe moduri, ţinând cont de şirul 13-7-12. Numărul 12 reprezintă astrologia, deci judecat după cele 12 semne     zodiacale, numărul 7 metafizica, deci judecat din punctul de vedere al celor  Copyrigth © Editura Fidelia  şapte legi ale Kybalionului, apoi judecat totul prin prisma a trei elemente şi  Toate drepturile rezervate  apoi văzut ca o unitate, ca un întreg în ansamblul său.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  Să ne imaginăm omul ca o trinitate - trup, suflet şi spirit - trei cercuri  concentrice. Cel exterior este corpul fizic, al doilea este sufletul care cuprinde  şi raţiunea, sentimentele, emoţiile, iar cercul din centru, spiritul, Scânteia  Divină.  Omul obişnuieşte să gândească: să-şi asculte sentimentele şi dorinţele, să ia  în considerare doar lumea exterioară, deci să pună pe primul plan  senzorialitatea. În acest fel apropie al doilea cerc, de cel exterior, prin  gândirea raţională, prin emoţii, dorinţe, pasiuni, şi este înclinat să creadă că  acela este el, deşi o urmă de intuiţie îi anunţă existenţa celui de-al treilea  cerc. Să consideri că tu nu eşti decât corpul fizic împreună cu o suită de  probleme sociale şi sufleteşti, este un act de autolimitare, pe atât de dăunător  pe cât de neadevărat. Dacă omul ar şti că Totul, Adevărul se găseşte în  cercul din centru, atunci ar apropia al doilea cerc de acesta, ar pune pe  primul plan lumea sa interioară (să fim siguri că nu ne referim la ficat, stomac,  inimă etc.), s-ar reîntoarce la Tatăl şi îşi va fi dat seama că are totul, că lumea  exterioară nu este decât manifestarea lumii sale interioare, deci cauza  cauzelor a tot ce se întâmplă în exteriorul său este tot el. Singur vinovat de  tot, ce dă aceea primeşte. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

Fiecare cerc privind în exterior se vede pe el însuşi şi pe cel exterior lui.  Astfel, trupul, prin simţuri, vede că Dumnezeu este multiplu şi infinit, judecând  Cap. II - Geneza  după manifestările sale, deşi Principiul este unic. Sufletul îl vede dual, trupsuflet, de unde şi logica duală pe care o foloseşte astăzi omenirea. Iar spiritul  1. Corpurile   îl vede ternar spirit-suflet-trup. Iată necesitatea folosirii logicii triadei, tocmai  2. Geneza continuă   pentru a ne apropia în gândire şi pentru a putea fi una cu El. Altfel spus, este  3. Omul   vorba de triada senzorial-raţional-mental. 
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  

Am amintit înainte de şirul 1-3-7-12. Unitatea poate fi privită ca o triadă: Tatăl,  Fiul, Spiritul Sfânt şi fiecare la rândul său este reprezentat prin şapte legi.  Asfel, Tatăl este reprezentat prin cele şapte legi ale Kybalionului: Legea  Mentalismului, Legea Corespondenţei, Legea Vibraţiei, Legea Polarităţii,  1. Nivele de acţiune   Legea Ritmului, Legea Cauzei şi Efectului şi Legea Genului. Fiul are  corespondenţă în cele şapte corpuri care alcătuiesc fiinţa umană, dar şi legi  2. Caracterizare  specifice cum ar fi de exemplu legea rezonanţei şi legea necesităţii. Spiritului  09.11.2010

http://ebook/NV/num52.htm

Teoria - 5.2
astrologică  

Page 2 of 2 Sfânt îi corespund cele şapte planete din astrologie: Soarele, Luna, Mercur,  Venus, Marte, Jupiter şi Saturn. Celelalte nu sunt decât octave superioare a  trei din cele de bază.  Acesta ar fi planul cauzal. Prin Legea Corespondenţei, care în rugăciunea  Tatăl Nostru are un enunţ aproximativ “precum în cer aşa şi pe pământ”,  reflectarea planului cauzal este planul de manifestare, unde triada are şi ea  corespondenţe: informaţia, alimentaţia (corpul fizic) şi sexul (energia), triada  care marchează întreaga noastră viaţă.  Constantin Brâncuşi ne-a lăsat în România un exemplu de triadă: Coloana  Infinită (informaţia), Masa Tăcerii (alimentaţia) şi Poarta Sărutului (sexul).  Această triadă luată ca unitate ar putea fi considerată ca simbol al omului în  planul de manifestare.  Orice lucru trebuie privit ca o triadă, dar amintesc din nou, cele trei elemente  ale triadei trebuie realizate şi privite în simultaneitatea lor. În acest sens triada  de bază rămâne senzorial-raţional-mental. Fiecare lucru va avea o triadă a sa  specifică care să răspundă cerinţelor ei particulare. Ca un exemplu pentru  viaţa de toate zilele a fost triada mai sus amintită: informaţie-alimentaţie-sex,  care trebuie realizată simultan şi fiecare în parte în mod corect, ţinând seama  de armonia cu Legile Universale, pentru a putea fi sănătoşi şi fericiţi, triadă pe  care o vom discuta ceva mai în detaliu în paragraful următor. 

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.  Pentru a da un alt exemplu de triadă, dacă tot am vorbit în paragraful anterior  Spaţiu   despre enunţuri, acestea trebuiesc privite prin triada: afirmaţie-argument2. Timpul   consecinţă. Nu este îndeajuns să privim un enunţ doar prin prisma logicii  3. Cristalele   duale (adevărat sau fals), gândindu-ne că una din legile Kybalionului spune  Cap. VII - Horoscop printre altele că “orice adevăr este un semiadevăr”.  numerologic  Nu avem pretenţia de a fi dezvăluit toate aspectele logicii triadei, dar aceste  1. Spicuiri din  comentarii pot fi luate ca un început. 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere  

Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num52.htm

09.11.2010

Teoria - 5.3

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 V - 3 

§3. Sănătatea 
  Vorbind despre triadă, mai ales despre triada informaţie - alimentaţie - sex, şi  dând exemplu cele trei cercuri concentrice, nu puteam să nu abordăm acest  subiect. De fapt cititorul a observat că la fiecare informaţie şi interpretare  despre numere, am făcut şi un mic comentariu, în acest fel lucrarea  constituindu-se într-un curs de metafizică văzută prin prisma numerologiei.  Vindecarea are trei părţi, deci tot o triadă: tratarea efectelor - eliminarea     cauzelor - refacerea energetică. 
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

De prima se ocupă în general medicina tradiţională materialistă, dar nu  tratează decât efectele, cârpind într-un loc şi stricându-se în altul dacă nu  tratează cauzele. Ori, cele pe care le consideră cauze (viruşi, microbi , etc.) nu  sunt decât tot efecte ale unor cauze mai subtile, dar ei nemergând mai departe  decât studiul la microscop, dau vina pe cine găsesc acolo, aceste mici fiinţe  care nu sunt acolo degeaba, ele fiind atrase de gândurile noastre negative sau  ca urmare a unor implicaţii karmice tot a gândurilor sau faptelor noastre, deşi  aceste fiinţe nu ne vor nouă răul în mod neapărat. De ce l-ar vrea fără un motiv  care vine tot de la noi? Pe o creangă sănătoasă a unui copac nu vom observa  ciuperci sau viruşi, dar pe una uscată sau bolnavă, da. Sau altfel spus, dacă  vecinul îţi pune gunoiul în faţa uşii, nu da vina pe el ci întreabă-te de ce ai  meritat aşa ceva.  De refacerea energetică se ocupă bioterapeutica şi alte metode cunoscute  provenite din Orient. Aceste metode nu tratează de fapt boala ci ajută  organismul prin stimulare energetică să se autovindece, chiar dacă ei  consideră că tratează boala. Cel care tratează boala este bolnavul însuşi.  Tratarea cauzelor nu o putem face decât noi înşine, deci fiecare este pentru el  cel mai perfect medic. Noi suntem cauza cauzelor, atât a îmbolnăvirii cât şi a  vindecării. În momentul în care dispare cauza, se reface tot lanţul, deci dispare  efectul, iar refacerea energetică vine de la sine. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   http://ebook/NV/num53.htm 09.11.2010

Teoria - 5.3 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1. Numere speciale.    Spaţiu   2. Timpul   Să reluăm exemplul din paragraful anterior cu cele trei cercuri concentrice.  3. Cristalele   Scânteia Divină, Supraeul, trimite în exterior numai şi numai impulsuri şi idei  pozitive, aşa cum în creştinism se spune că Dumnezeu este bun, iubitor şi  Cap. VII - Horoscop drept. Al doilea cerc, deci gândirea noastră, preia aceste impulsuri şi le  numerologic  transmite celui de-al treilea cerc, corpul fizic. Dar aici poate să intervină o  schimbare de polaritate. Dacă gândurile noastre nu ar fi decât pozitive, atunci  1. Spicuiri din  impulsurile trimise spre corpul fizic ar fi şi ele pozitive, nu s-ar schimba nimic în  horoscopul  polaritatea lor. Dar gândurile noastre negative schimbă polaritatea impulsurilor  egiptean   pozitive transformându-le în negative, care-şi fac simţită prezenţa prin  2. Horoscopul  îmbolnăvirea corpului fizic, nu imediat, ci abia în momentul în care sunt create  numerologic  condiţiile manifestării bolii, condiţii pe care le confundăm cu cauzele. Noi, prin  modern   îmbolnăvire, ar trebui să ne dăm seama că ceva nu este în regulă, că am  3. Încheiere   greşit cu ceva, boala nefiind decât un semnal al prezenţei greşelilor noastre,  sau “nota proastă” ce am luat-o în urma unei probe. Astrologia medicală ne-ar  Anexe  fi fost foarte utilă în acest sens, mai ales pentru a afla cauzele spirituale ale  bolilor. În momentul în care ne dăm seama de cauze, vindecarea poate fi  mentală şi rapidă, neavând nevoie de stimulente exterioare pe care le-am  amintit mai sus, fără să fie nevoie de intervenţia medicului, bineînţeles în  cazurile care nu sunt grave şi nu este prea târziu. Orice boală trebuie să ne  dea de gândit asupra cauzelor. Nu mă refer la cauze precum: “am răcit pentru  că a fost frig afară”, sau “mă doare stomacul din cauza condimentelor”, sau    altele de acest gen. Acestea pe care noi le numim cauze nu sunt decât  condiţiile oferite pentru apariţia bolii, prilejuri prin care ceva din noi ne dă de  înţeles că am greşit cu ceva. Hotărându-ne să nu mai repetăm greşeala,  conştientizând aceasta, boala nu mai apare. Ce trebuie să facem? Să  eliminăm total gândurile şi sugestiile negative, chiar dacă ni se pare la început  greu, să ne armonizăm mentalul. Cum spunea şi Isus: ”Fiţi desăvârşiţi, precum  Tatăl desăvârşit este”. Chiar dacă apare totuşi boala (deşi Omul este o fiinţă  divină, nu ar trebui niciodată să se îmbolnăvească), putem să o controlăm, să  o eliminăm tot cu ajutorul mentalului, înţelegând cauza bolii, conştientizând,  hotărându-ne de a nu o mai repeta. Apoi trebuie să avem credinţa că suntem  sănătoşi, suntem perfecţi, şi asta nu la timpul viitor, ci în prezent. Şi să facem  cu toată convingerea şi credinţa numai afirmaţii pozitive:”sunt sănătos, eu sunt  http://ebook/NV/num53.htm 09.11.2010

Teoria - 5.3

Page 3 of 3 sănătatea, sunt totul”. Ce înseamnă credinţa? Înseamnă a crede, a fi sigur că  ceea ce gândeşti se şi întâmplă imediat şi necondiţionat. Tot Isus spunea:”  Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune muntelui acesta să  se arunce în mare şi s-ar face după cum vă este voia”. Ori, cea mai mică urmă  de îndoială ştirbeşte credinţa, care se manifestă doar în întregul ei. Un om întradevăr credincios nu poate fi bolnav, nefericit şi sărac. Cu puterea credinţei  poţi muta munţii din loc. Să nu uităm principiul: Sunt ceea ce gândesc.  Acesta nu este decât un element al triadei informaţie - alimentaţie - sex, şi  anume informaţia.  Alimentaţia, chiar dacă nu omoară imediat, dar o face totuşi lent, oferind  condiţii optime pentru apariţia bolilor. Noi spunem că-L iubim pe Tatăl, iar în  bucătărie ne permitem să-L contrazicem, gătind mâncarea, neconsumând-o  aşa cum ne-a fost dată de natură, vie, naturală. Orice hrană trecută prin foc,  pasteurizată, rafinată, este o hrană moartă, o cauză a apariţiei bolilor. Şi mai  ales carnea, indiferent dacă este crudă sau prelucrată. Ea nu este nici măcar  un aliment, este cu totul altceva... Enzimele sunt distruse la cald, deci  mâncarea gătită nu conţine enzimele, suportul sănătăţii corpului fizic. Pe scurt,  este o invitaţie la hrana naturistă. Dacă unora le este greu să mănânce numai  crudităţi, cel puţin un regim lacto-vegetarian este absolut necesar pentru  asigurarea sănătăţii.  Cel de-al treilea element al triadei este sexul. În acest sens mă refer la Tao,  arta iubirii, dar nu la tehnicile unirii sexuale, ci la ideea încărcării cu energie  prin sex şi la reţinerea ei pentru a fi folosită în alte scopuri.  Vorbind despre sănătate, am dat acest exemplu de triadă pentru că este cea  mai importantă pentru viaţa noastră. Mai reamintesc încă o dată: toate  elementele unei triade trebuie realizate împreună, privite în simultaneitatea lor.  (vezi tabelul cauzelor subtile din anexe ) 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num53.htm

09.11.2010

Teoria - 6.1

Page 1 of 5

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VI - 1 

Capitolul VI Numere speciale. Diverse 
 

§1. Numere speciale. Spaţiu 
  Vom trece în revistă în acest capitol câteva din numerele speciale folosite în     antichitate, cât şi numere speciale care au avut de-a lungul timpului o  Copyrigth © Editura Fidelia  importanţă mare în matematică. De fapt acest capitol este un îndemn, o  Toate drepturile rezervate  invitaţie pentru cei pasionaţi de a cerceta acest domeniu mai departe.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  În antichitate, matematicienii încercau să clasifice numerele după diferite  criterii şi apoi să le observe proprietăţile. Astfel, avem de exemplu numerele  figurate, cele care, cantitativ, puteau fi aşezate sub forma unor figuri  geometrice regulate, sau aveau alte proprietăţi.  Numerele triunghiulare - puteau fi aşezate sub formă de triunghi echilateral.  “1” se consideră că poate fi aşezat sub orice formă. Regula de calcul este  simplă:  1; 1+2=3; 1+2+3=6; 1+2+3+4=10 etc.  Toate se calculează după formula n= n(n+1)/2. Astfel de numere mai mici  decât 100 sunt: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91.  Numerele pătrate - puteau fi aşezate sub formă de pătrat şi sunt puteri ale lui  2, de unde şi denumirea de “ridicare la pătrat”. Ele sunt: 1, 4, 9, 16, 25... şi se  pot exprima prin N = 1+2+3+...+(2n-1) = n2.  Numere piramidale - formate din suma numerelor triunghiulare: 1, 1+3=4,  1+3+6=10, 1+3+6+10=20,... toate exprimate prin formula N = n(n+1)(n+2)/ (2x3), ce ne trimite cu gândul la formula volumului piramidei, aşa cum la  numerele triunghiulare ne ducem cu gândul la formula ariei triunghiului.  Numerele desăvârşite - egale cu suma divizorilor lor. Cele mai mici ar fi: 6 =  1+2+3, 28 = 1+2+4+7+14, 496, 8128, 33550336. Despre numărul 6, ca număr  desăvârşit vom vorbi mai pe larg în următorul paragraf. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   Ar mai fi numerele poligonale, pentagonale, dreptunghiulare, etc.  3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

Un lucru foarte curios se găseşte în natură: numărul de petale ale diferitelor  flori este invariabil unul dintre numerele şirului: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, în  care fiecare număr din şir se obţine însumând pe cele două de dinainte. 

În căutările lor, matematicienii au găsit numere sau serii de numere cu  1. Nivele de acţiune   anumite proprietăţi (pe care şi le conştientizau), folosite apoi în construcţia  2. Caracterizare  templelor sau în studiul armoniilor ce există în natură. Astfel este seria 

http://ebook/NV/num61.htm

09.11.2010

Teoria - 6.1
astrologică  

Page 2 of 5 armonică formată din numerele 6, 8, 12, în care 8 este media armonică a  celorlalte două, cu ajutorul căruia au ajuns la proporţia 12/6 = (12-8)/(8-6); sau  seria aritmetică formată din numerele 6, 9, 12, în care 9 este media aritmetică  a celorlalte două. Prin combinarea lor au ajuns la proporţia aritmetică  discontinuă 12/8=9/6, folosită în construcţia unor temple greceşti. Eu consider  că unul din secretele rezistenţei în timp a unor construcţii din antichitate este  folosirea acestor proporţii cu proprietăţi deosebite, odată cu folosirea  armonioasă a numerelor utilizate în construirea lor. Prin aceasta ei tindeau săşi armonizeze construcţiile cu Legile Universale, formele lor să fie în armonie,  să rezoneze cu vibraţiile numerelor, inclusiv cu energiile telurice şi, în acest  fel, să reziste timpului. Ca un exemplu, secţiunea meridiană a Marii Piramide  este dată aproximativ de raportul 8/5, raport care se întâlneşte şi în proporţiile  corpului omenesc, ca raport între înălţimea totală a corpului omenesc şi  distanţa de la pământ la ombilic. Proporţiile respective au fost şi sunt folosite  şi de marii pictori, ca dovadă a valorilor lucrărilor lor în timp. 

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  Raportul 8/5=1,6, este o aproximaţie a numărului de aur f care are  logicii binare   proprietatea că diferă de inversul său prin unitate, deci , care duce la  2. Logica triadei   rezolvarea ecuaţiei  3. Sănătatea   F2 - F - 1 = 0 (nota redactorului: am notat aici cu F litera grecească specială "fi"),  Cap. VI - Numere speciale. Diverse  a cărei soluţie pozitivă este (1 + radical(5)) / 2 = 1,61803...  1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

(nota redactorului: din cauza lipsei posibilităţii de notare sau de editare de ecuaţii din programele cu care se face prezentul eBook, suntem nevoiţi să folosim şi alte notaţii în locul celor cunoscute - totul este cititorul să înţeleagă despre ce este vorba)  Când se cunoaşte un segment de lungimea a, tăietura sa de aur se determină  din câtul a/1,618. 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

  AB = a, AC = b, BC = c; obţinem proporţia a/b = b/c.  Şi în creşterile organice din lumea plantelor şi animalelor se observă tăietura  de aur (cochilia melcului, ochiurile de pe coada unui păun, etc.).  Numărul de aur se poate aproxima în diferite moduri, un exemplu ar fi şirul lui  Fibonacci, în care fiecare termen al şirului este suma a doi termeni precedenţi:  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,.. Limita dintre raportul a două elemente consecutive ale  şirului este chiar numărul de aur.  Secretul maiestuoasei armonii ce se degajă din forma Marii Piramide se  datorează faptului că aria triunghiului unei feţe laterale este egală cu aria  pătratului cu latura egală cu înălţimea piramidei. Rezolvând această poblemă,  ajungem la următorul rezultat: înălţimea piramidei este medie proporţională  între apotema unei feţe laterale şi jumătatea laturei bazei, iar raportul dintre  apotema feţei laterale şi jumătatea bazei este numărul de aur.  Deci la Marea Piramidă nu este vorba de implicarea numărului p, aşa cum  cred unii autori, confuzia vine din valorile apropiate dintre p şi un raport în care  este prezent numărul de aur: 4 / radical(F) = 3,14... = Pi (nota redactorului: litera grecească "pi") 

 

http://ebook/NV/num61.htm

09.11.2010

Teoria - 6.1

Page 3 of 5 Povestea numărului Pi = 3,141592... este legată de rezolvarea problemei  cuadraturii cercului, în care aria unui cerc trebuie să fie egală cu aria unui  pătrat. Şi acest număr are o deosebită importanţă, gândindu-ne la prezenţa lui  în cadrul unor figuri geometrice perfecte, cu mari implicaţii spirituale: cercul şi  sfera.  Multe sunt constantele cu o deosebită importanţă, nu încercăm aici să le  comentăm pe toate, nu am avea cum. Demne de amintit aici ar fi numărul e =  2,718281... care stă la baza calculului logaritmic, apoi C = 0,577215...  constanta lui Euler.  O informaţie deosebită ne dă constanta lui Planck, sau cuanta de acţiune h =  6,62×1034 J×s care, înmulţită cu frecvenţa undei luminoase, ne dă expresia  energiei undei luminoase. Deci, energia este direct proporţională cu frecvenţa,  altfel spus, în termeni mai metafizici, cu cât vibraţiile sunt mai înalte, energia  este mai mare. Această formulă împreună cu E=mc2, amândouă, de altfel,  descoperite de Einstein, ne dau o informaţie extraordinară: “totul este  energie”, acelaşi lucru cunoscut de foarte mult timp dar sub altă formă: Legea  Mentalismului - Totul este spirit; Universul este mental. De altfel, forţa reunită  pe care o caută fizicienii este forţa mentală.  Proporţiile numerelor se găsesc şi în diferite figuri geometrice, mai ales în cele  regulate. Astfel, Pitagora şi Platon spuneau că cele cinci poliedre regulate  sunt figuri cosmice şi simboluri ale elementelor: 
    

- tetraedrul (patru feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul focului;   - cubul (şase feţe pătrate) este simbolul pământului;   - octaedrul (opt feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul aerului;   - isosaedrul (douăzeci feţe triunghiuri echilaterale) este simbolul apei;   - pentagonul-dodecaedrul ( douăsprezece pentagoane regulate ca feţe)  cuprinde cele patru elemente din care s-a format Universul, este  simbolul geometric al Cosmosului. De aici vine denumirea de  quintesenţă.  

Pentagonul îl simbolizează pe om ( capul şi patru membre). De altfel, planeta  Venus, în mişcarea sa în Zodiac, descrie un pentagon pe care-l parcurge  complet în 2921,5 zile, trecând prin unul din colţuri la 584,3 zile. Colţurile în  Zodiac sunt situate la: 270 în Vărsător, 90 Taur, 210 Rac, 30 Balanţă, 150  Săgetător. Mercur, de asemenea, desenează în Zodiac, o stea cu trei colţuri.  Nici Planetele nu sunt aşezate întâmplător, de altfel, nimic nu este  întâmplător. Ceea ce numim noi hazard este o lege pe care nu o cunoaştem.  De amintit aici ar fi legea depărtării Planetelor a lui Titius-Bode. Totul are o  bază numerologică. Să ne ocupăm de fiecare amănunt în mod conştient n-am  reuşi. De aceea şi această lucrare atinge doar la suprafaţă anumite lucruri,  dar atinge exact esenţialul. Astfel, o analiză completă, chiar şi numerologică,  ar fi imensă, nu mi-ar ajunge viaţa nici să analizez cerneala cu care scriu.  Cu privire la spaţiu, o problemă deosebit de interesantă o constituie lumile ndimensionale. Să ne facem mai întâi o imagine mai simplă.  Dacă ar exista o lume cu două dimensiuni (dacă mi-am imaginat-o, înseamnă  că există), deci plană, un cerc ar fi văzut de către cineva de acolo ca o linie.  Dacă cineva de acolo ar reuşi să se ridice în tridimensional, abia atunci ar  observa figura completă. Acea entitate ar fi numită în lumea sa un iniţiat. Cine  din lumea sa l-ar crede? Nu poate să demonstreze decât fiecare prin el însuşi.  Dar chiar şi aşa, nu ar avea comparaţie în lumea sa pentru a descrie ce a  văzut. La fel cineva din tridimensional, cum suntem noi, dacă ar reuşi să  http://ebook/NV/num61.htm 09.11.2010

Teoria - 6.1

Page 4 of 5 treacă (numai mental) într-un Univers cu mai multe dimensiuni, nu prea ar  reuşi să descrie ce a văzut, pentru că nu ar avea termeni de comparaţie în  tridimensional. Şi nici nu ar putea pătrunde acolo cu instrumente de laborator  sau cu corpul fizic pentru că ele sunt specifice lumii tridimensionale, nu poate  exista aşa ceva în lumi cu mai multe dimensiuni. Dar omul are corpurile sale  superioare corespunzătoare lumilor respective, deci numai cu ele poate  pătrunde acolo - cu fiecare corp în lumea specifică. Deci, toate aceste  demonstraţii nu se pot face decât prin sine şi pentru sine. Nu poţi cere altuia  să-ţi demonstreze existenţa lumilor superioare. Doar prin teorie, care este  aproape nimic, dar bună şi aceea decât chiar nimic.  Matematicianul Dan Barbilian (alias poetul Ion Barbu) spunea că “desenul  corupe raţionamentul”. Să vedem ce a vrut să spună. Dacă noi avem de  rezolvat o problemă de geometrie în spaţiu, imaginea mentală a corpului  respectiv noi o avem, dar de multe ori nu o putem rezolva având doar  imaginea mentală chiar şi tridimensională specifică planului nostru, iar de  construit efectiv obiectul nu prea putem. Şi atunci copiem imaginea sa în  bidimensional, deci o desenăm pe hârtie. Ne-am obişnuit aşa, dar deja se  pierde din esenţă, este o copie nefidelă şi de aici pot interveni erori de  interpretare. Dacă desenul nu este completat de imaginea sa mentală din  tridimensional, problema este rezolvată eronat. Cei care reuşesc să rezolve  problema doar cu imaginea mentală, înseamnă că stăpânesc foarte bine  lumea tridimensională în care se află. Ceillţi au nevoie de desen, deci coboară  problema într-o lume cu o dimensiune inferioară, pentru ca ei, din  tridimensional, să o poată judeca mai bine, dar rămâne o copie mai săracă,  incompletă faţă de realitate.  Aceste exemple sunt doar pentru a ne edifica în anumite privinţe, dar  realitatea este alta. O lume cu patru dimensiuni nu înseamnă neapărat cele  trei cunoscute plus încă una, ci total alte patru. De fapt, chiar şi aici cu noi,  sunt mai multe lumi paralele, dar neavând aceleaşi caracteristici dimensionale  nu se interferează cu noi. Mai precis, noi nu le sesizăm prezenţa. Fiecare plan  superior are nivelul său vibraţional caracteristic. Corpurile superioare ale  omului sunt adaptate fiecare pentru o anumită lume superioară. Aici termenul  de superior trebuie înţeles prin nivelul de frecvenţă, nivelul vibraţional. Planul  Fizic este manifestarea vibraţiilor cu frecvenţa cea mai mică, deci vibraţiile  cele mai joase.  Dacă s-ar întâmpla ca tot Planul Fizic să treacă într-o dimensiune superioară,  pe moment nimeni nu ar sesiza nimic, fiecare şi-ar continua preocupările, ar  observa doar că există mai multă pace, linişte, nu se întâmplă accidente, totul  ar funcţiona perfect, etc. Cel mai bun exemplu este visul. Ne părăsim corpul  fizic şi cu ajutorul celorlalte corpuri superioare ne plimbăm în Astral, lumea  corespunzătoare corpului respectiv. În funcţie de starea noastră sufletească şi  de ceea ce ne propunem, în funcţie de gradul nostru de evoluţie spirituală,  vom ajunge în astralul inferior sau superior, după cum vibraţiile noastre sunt  coborâte sau ridicate. Neexistând spaţiu, aşa cum îl cunoaştem noi, vom  sesiza mai greu că spaţiul respactiv ni-l creem noi mental, astfel că ne putem  întâlni şi cu o înjurătură pe care am scăpat-o în timpul zilei, materializată acolo  sub forma vreunui monstruleţ, dar şi cu un gând frumos. De asemenea,  neexistând timp aşa cum îl cunoaştem, putem să trăim o imagine din trecut  sau din alte vieţi. Chiar dacă persoanele pe care le întâlnim ne apar sub  chipuri din această viaţă, scena poate să fie din altă viaţă. Neexistând corp  fizic, noi simţim doar vibraţia persoanei respective şi, recunoscându-i vibraţia,  “materializăm” chipul pe care îl cunoaştem în forma cea mai recentă. Chiar  dacă visăm casa noastră de acum, nu este decât o traducere a noţiunii de  “casa noastră”. Dar, mai ales, ne întâlnim de multe ori cu ghizii noştri spirituali, 

http://ebook/NV/num61.htm

09.11.2010

Teoria - 6.1

Page 5 of 5 care au foarte multe să ne spună cu această ocazie, ei neputând să se  coboare în Planul Fizic. De multe ori ei ne transmit mesaje în vis, sub forma  visurilor absurde, când se întâmplă lucruri care nu se pot întâmpla în mod  normal. În Astral ne dăm seama mai bine că Universul este mental,  neexistând timp, toate gândurile noastre se “materializează” imediat. În Planul  Fizic avem timpul, despre care vom vorbi în paragraful următor.  Ar fi multe de spus pe marginea acestui subiect, de scris cărţi întregi, dar cel  mai bun lucru este de a le trăi în mod conştient. Visul l-am dat doar ca  exemplu de activitate a noastră conştientă sau mai puţin conştientă într-o  lume imediat superioară, cu mai mult de trei dimensiuni, Astralul. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num61.htm

09.11.2010

Teoria - 6.2

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VI - 2 

§2. Timpul 
  Corespondenţele numerologice se întâlnesc peste tot, dar deja în măsurarea  timpului ele abundă, de la măsurarea timpului până la alcătuirea calendarelor.  Discutarea lor ar necesita un spaţiu mult prea mare, aşa că ne vom ocupa de  aspecte mai puţin uzuale.  Observăm că în măsurarea timpului se pune mare accent pe cifra 6 şi multiplii  ei (60 sec, 60 min, 24 de ore, 30 de zile, 12 luni, etc). Aşa cum am văzut în     primul paragraf, 6 este un număr desăvârşit, suma divizorilor este egală cu el  Copyrigth © Editura Fidelia  însuşi, dar este şi un număr triunghiular. Să ne “jucăm “ puţin cu acest număr  Toate drepturile rezervate  şi să vedem ce obţinem:  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  6 × 6 = 36 - anul este împărţit în 36 de decani, fiecare decan corespunzând  unui arbore în Zodiacul druidic; în antichitate 36 era considerat “tetractis”,  suma dintre primele patru numere neperechi (infinitul) şi primele patru numere  (finitul) 36 = (1+3+5+7)+(2+4+6+8);  1×2×3×4×5×6 = 720 = 6! (factorial) - diametrul Soarelui este a 720-a parte din  ecliptică;  6×6×6! = 36×720 = 25920 – anul platonic, durata dintre două mari  apocalipsuri, aproximativ egale cu precesia luni-solară, timpul în care punctul  vernal (echinocţiul de primăvară) parcurge întregul Zodiac. De remarcat faptul  că omul are în medie 18 respiraţii pe minut, deci în 24 de ore are 18×60×24 =  25920 respiraţii.  6×6×10 = 360 grade pe cercul zodiacal, şi în acest fel 25920 : 360 = 72, deci  se parcurge 1 grad la 72 de ani. În acest fel 72 de ani reprezintă o zi a anului  lumii, iar 3 ani este 1 oră a zilei cosmice. Zamolxe a stat în locuinţa sa  subterană 3 ani, deci 1 oră a anului platonic.  De remarcat ar fi încă 2 perioade mari: 200 milioane ani în care Soarele face  o rotaţie completă în jurul centrului galactic, această perioadă se numeşte an  galactic, şi cifra de 220 miliarde ani în care galaxia noastră face o rotaţie  completă în jurul unui centru al roiului de galaxii din care face parte. 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   Şi pentru a încheia frumos aceste date, îmi amintesc de o veche legendă  2. Geneza continuă   norvegiană, care spune că undeva departe, la miază-noapte, există o stâncă  3. Omul   uriaşă înaltă de 100 km şi lată tot de 100 km. O dată la 1000 de ani vine o  păsărică şi îşi freacă ciocul de această stâncă. Atunci când stânca va fi  Cap. III complet tocită, putem spune că a trecut o zi din veşnicie.  Caracterizarea
astrologică a numerelor 

Peste tot în Univers găsim proporţii, exprimate prin numere. Astfel, dacă în  paragraful precedent am vorbit de legea depărtării planetelor a lui Titus-Bode,  1. Nivele de acţiune   putem spune că şi perioadele lor de revoluţie pot fi exprimate cu ajutorul unor  proporţii. Spre exemplu, avem proporţia:  2. Caracterizare  astrologică   09.11.2010

http://ebook/NV/num62.htm

Teoria - 6.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 Pi / Pj = Ni / Nj + e  unde P este perioada de revoluţie a unei Planete, N este un număr mai mic  sau egal cu 9, deci un număr din cele de bază, i şi j, numerele de ordine ale  Planetelor, iar “e” este un indice de eroare mai mic în valoare absolută decât  0,01. Trebuie să menţionăm că această proporţie se verifică atunci când este  vorba de planete apropiate, se păstrează şi pentru Planete mai îndepărtate,  dar atunci nu se mai pot folosi numere mai mici sau egale cu 9. Fără a trece  toate valorile, vom da câteva exemple, în care numele Planetei se  subînţelege cu perioada sa de revoluţie: 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica  

Mercur/Venus = 2/5 + e  Mercur/Marte = 1/8 + e  Venus/Marte = 1/3 + e  1. Neverificabilitatea  Marte/Jupiter = 1/6 + e  Jupiter/Saturn = 2/5 + e  logicii binare   Jupiter/Uranus = 1/7 + e  2. Logica triadei   Neptun/Saturn = 6/1 + e  3. Sănătatea   Uranus/Neptun = 1/2+ e  Uranus/Pluto = 1/3 + e  Cap. VI - Numere speciale. Diverse  Neptun/Pluto = 2/3 + e 
Cap. V - Triada 

1. Numere speciale.  Interesant este la raportul perioadelor Planetelor Saturn şi Uranus, în care  Spaţiu   unul dintre numerele naturale este înlocuit cu un număr special Pi:  2. Timpul   Saturn/Uranus=Pi / 9 + e, raport ce se încadrează între 1/3 şi 3/8.  3. Cristalele   Astrofizicienii au constatat că fiecare Planetă este un emiţător de unde radio  Cap. VII - Horoscop şi rezonanţa apare atunci când există comensurabilitate între perioadele  numerologic  mişcărilor orbitale, în genul celor prezentate mai sus. Astfel, dacă Planetele  mari emit unde radio cu frecvenţe de ordinul megaherţilor, deci unde  1. Spicuiri din  centimetrice şi decimetrice, Planeta noastră emite în domeniul undelor  horoscopul  kilometrice, deci pe frecvenţe mai mici, altfel spus: vibraţii mai joase.  egiptean   2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

 

Îndrăznesc să spun că aceste frecvenţe mici sunt specifice vieţii în Planul  Fizic, deci în corp de carne. Aşadar, degeaba caută oamenii de ştiinţă fiinţe în  corp de carne pe alte Planete ale Sistemului nostru solar care să fie  asemenea nouă, pentru că nu vor găsi. Fiecare Sistem Solar are o singură  Planetă pe care fiinţele au corp fizic. În cadrul aceluiaşi sistem, fiecare  Planetă are civilizaţii în alte dimensiuni, în alte nivele vibraţionale, deci  căutarea unor fiinţe care să trăiască în Planul Fizic în sistemul nostru este  zadarnică, civilizaţii există peste tot sub nasul nostru, dar în alte dimensiuni.  Pe celelalte sisteme solare fiinţele din Planul Fizic sunt asemenea nouă, deci  ar fi bine ca oamenii să înceteze de a umple cu monştri imaginaţi alte planete.  Aici ar fi bine de a adăuga, ca un final, faptul că gândurile noastre negative  “poluează” întreg Universul şi nu numai gândurile cât şi toate prostioarele fără  importanţă pentru alte civilizaţii mai avansate transmise prin intermediul  undelor radio şi de televiziune. Toate acestea şi inclusiv gândurile noastre  negative au vibraţii foarte joase, aşa încât “mirosim urât” pentru alte civilizaţii  mai avansate. Termenul pare dur, dar numai pare, am folosit un termen încă  destul de civilizat faţă de realitate. Cel mai bun lucru ar fi pentru noi să ne  autoeducăm, să renunţăm la a mai gândi negativ şi a ne mai ocupa de prostii,  care în faţa Realităţii Absolute nu au nici o valoare. Să trăim în armonie cu  Legile Universale.  Vorbeam despre caracterul vibraţional al Universului (al doilea capitol).  Acelaşi caracter vibraţional se manifestă şi în cazul încarnărilor noastre, de la  o viaţă la alta. În momentul aşa-zisei morţi, noi ne părăsim corpul fizic şi 

http://ebook/NV/num62.htm

09.11.2010

Teoria - 6.2

Page 3 of 3 trecem în Astral, într-un continum spaţio-temporal, în care nu există timp, cel  puţin nu cum îl cunoaştem noi. Acea clipă reuneşte în ea trecutul, prezentul şi  viitorul. Atunci suntem la gradul maxim de conştienţă, ne vedem filmul vieţii,  ne autopedepsim, ne autojudecăm şi ne trimitem înapoi în Planul Fizic pentru  a ispăşi, pentru a repara ce se mai poate repara. Ne alegem o anumită  situaţie astrologică şi pornim din nou în Planul Fizic. Putem alege orice  moment temporal din planul fizic, deoarece acolo nu există timp, totul este un  continuum. Deci, caracterul vibraţional se manifestă şi în acest sens, suntem  şi nu suntem în acelaşi timp încarnaţi în Planul Fizic. Vieţile noastre apar  astfel ca o viaţă continuă, mai metaforic spus, fiecare din vieţile noastre sunt  o zi sau o clipă dintr-o viaţă mai lungă. Totul este o continuitate. Totul este un  întreg. Totul este; şi...atât. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num62.htm

09.11.2010

Teoria - 6.3

Page 1 of 4

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VI - 3 

§3. Cristalele 
  Cristalele, prin proprietăţile lor fizice şi metafizice şi nu numai prin formă şi  colorit, au constituit întotdeauna un motiv de fascinaţie pentru oameni. Le-au  folosit de foarte mult timp, dar încetul cu încetul mânuirea lor a fost aproape  uitată, astfel că astăzi se constituie mai mult ca obiecte de podoabă. Şi nici nu  ar fi bine ca oricine să le ştie folosi atâta timp cât oamenii mai gândesc  negativ, pentru că ele amplifică orice fel de energie, deci şi gândurile negative.  Amintim aici de ele pentru că formele geometrice sub care cristalizează sunt o     încântare pentru un matematician, proporţiile numerice găsindu-se aici din  Copyrigth © Editura Fidelia  abundenţă. De fapt, chiar aceste proporţii numerice, armoniile existente în  Toate drepturile rezervate  formele lor şi inclusiv în formele de cristalizare le dau aceste proprietăţi.  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  După formele de cristalizare şi simetriile existente, pot fi împărţite în 7 sisteme  de cristalizare, fiecare sistem cuprinzând mai multe clase de simetrie. 
    

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

- triclinic - cu două clase de simetrie - exemplu Turcoaza;   - monoclinic - cu trei clase de simetrie - exemplu Malahitul;   - rombic - cu trei clase de simetrie - exemplu Topazul;   - trigonal - cu cinci clase de simetrie;   - tetragonal - cu şapte clase de simetrie - exemplu Zircon, Beril,  Acvamarin;   - hexagonal - cu şapte clase de simetrie - exemple Cuarţ, Smarald (dublă  piramidă hexagonală cu 12 feţe);   - cubic - cu cinci clase de simetrie - exemplu Diamantul.  

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

În total 32 de clase de simetrie, din care 27 astfel de clase cu direcţii unice şi 5  fără direcţii unice. Forma de cristalizare are o deosebită importanţă, acelaşi  element chimic poate să-şi schimbe total proprietăţile, în funcţie de aceasta.  Un exemplu concludent este Carbonul, care, cristalizat în sistem cubic, apare  ca Diamant, iar în sistem hexagonal, ca grafit. Sau Cuarţul, care la peste 575  grade Celsius cristalizează în sistem hexagonal ca Alpha-Cuarţ, iar sub 575  grade cristalizează în sistem trigonal ca Betha-Cuarţ. Ori proprietăţile lor sunt  total diferite, mai ales în ceea ce priveşte proprietăţile metafizice de amplificare  şi stocare a energiilor subtile. 

Acesta ar fi un prim criteriu. Un alt criteriu ar fi grupele chimice din care fac  1. Corpurile   parte. Întâlnim 6 grupe:  2. Geneza continuă   3. Omul    - grupa Carbonului - Diamant, Jasp, Chihlimbar etc.    - grupa Corindon - Rubin, Safir;   Cap. III  - minerale metalice - hematite, malahite;   Caracterizarea  - fosfaţi - Turcoaza;   astrologică a  - silicate - Topaz, Smarald, Beril, Acvamarin, Zircon, Granat, Adular  numerelor  (piatra Lunii), Lazurit, Jad, Opal, Crisolit etc.    - grupa Cuarţului - Cuarţ roz, fumuriu, citrin, ametist, agat, calcedonie,  1. Nivele de acţiune   onix, crisopaz, topaz, alexandrid, sardonix, etc.   2. Caracterizare 

http://ebook/NV/num63.htm

09.11.2010

Teoria - 6.3
astrologică  

Page 2 of 4 Ca pietre preţioase sau semipreţioase, dar şi cu proprietăţi deosebite, am mai  putea adăuga o a şaptea grupă, cea a produselor naturale: perla, coralul, etc.  Şi legăturile între molecule au o mare importanţă. Să luăm ca exemplu SiO4 -  tetraedri regulaţi, 4 feţe triunghiuri echilaterale, în colţurile căruia sunt atomii  de Oxigen, iar în centru atomul de Siliciu. Granatul - unităţi tetraedrice de SiO4  independente; Beril - grupe de doi tetraedri SiO4; Cuarţul - reţele  tridimensionale de tetraedri SiO4 legaţi prin atomi de Oxigen, deci apare ca  SiO2.  Un alt criteriu important ar fi culoarea, care este dată de multe ori de compuşii  chimici în prezenţa cărora se produce cristalizarea. 

3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

Am enumerat toate aceste criterii pentru că ele stau la baza diferenţierii  1. Neverificabilitatea  cristalelor şi, deci şi a proprietăţilor lor. Consider că proprietăţile lor, mai ales  logicii binare   cele metafizice, se datorează tuturor acestor criterii, dar în special formelor  2. Logica triadei   geometrice de cristalizare. Aşa cum am văzut în primul paragraf al acestui  3. Sănătatea   capitol, unde am vorbit despre armonia proporţiilor numerice, manifestată în  formele geometrice ale piramidelor, templelor şi, în general, a corpurilor din  Cap. VI - Numere natură, aceste armonii se manifestă şi în domeniul cristalelor. Şi însăşi  speciale. Diverse  armonia proporţiilor numerice manifestate în formele geometrice ale cristalelor,  face ca acestea să aibă uimitoarele proprietăţi pe care le cunoaştem. Aşa  1. Numere speciale.  încât acest paragraf nu se constituie decât ca un exemplu-aplicaţie a ceea ce  Spaţiu   am scris în primul. Şi acesta ar fi un punct de plecare în studierea paralelă a  2. Timpul   acţiunii armoniilor numerice şi a acţiunii cristalelor. Simpla geometrie în spaţiu  3. Cristalele   cred că ar fi suficientă. Aşa cum s-a constatat efectul de piramidă, la fel se pot  studia cristalele. Este o invitaţie pentru viitor.  Cap. VII - Horoscop numerologic  Cristalele sunt menţionate şi în Biblie. Pieptarul lui Aaron cuprindea: “în rândul  întâi un Sardonix, un Topaz şi un Smarald; în al doilea rând un Rubin, un Safir  1. Spicuiri din  şi un Diamant; în al treilea rând un Opal, un Agat şi un Ametist; în al patrulea  horoscopul  rând un Crisolit, un Onix şi un Jaspis.” Temeliile Noului Ierusalim erau în  egiptean   număr de 12, împodobite în ordine cu: Jaspis, Safir, Calcedoniu, Smarald,  2. Horoscopul  numerologic  Sardonix, Sardiu, Crisolit, Beril, Topaz, Crisopaz, Hiacint, Ametist.  modern   3. Încheiere   Elementele au câte un corespondent în cristale, în funcţie şi de culoarea lor: 
Anexe 
   

foc - Rubin;   aer - Safir;   apă - Diamant;   pământ - Smarald.  

Culorile sunt folosite şi în cristaloterapie: 

 

 

- verde - pentru corpul fizic - Jad, Smarald, Malahit, Turcoaz, Cuarţ;  Cuarţul transparent este considerat energizant general, Cuarţul fumuriu  te face mai “pământean”, iar pietrle verzi- pentru glandele endocrine;   - galben-roz - pentru corpul afectiv - Citrinul, pentru trăirile afective de  care sunt răspunzătoare chakrele inferioare, Cuarţul roz pentru trăirile  afective corespunzătoare chakrelor superioare;   - albastru - pentru corpul mental - Safir, Lazurit, Acvamarin;   - violet - pentru corpul spiritual - Ametistul este considerat piatră  spirituală, transformă energiile joase în energii înalte. În funcţie de  culorile pietrelor se selectează pentru activarea chakrelor, conform  culorilor acestora.  

http://ebook/NV/num63.htm

09.11.2010

Teoria - 6.3 În astrologie, Semnele zodiacale şi Planetele au atribuite cristale.  În Zodiacul chinezesc avem: 
           

Page 3 of 4

Şobolan - Ametist, Diamant, Rubin;   Bivol - Smarald, Piatra Lunii, Jad;   Tigru - Diamant, Granat, Rubin;   Pisica - Onix, Perlă, Smarald;   Dragon - Jad, Opal, Piatra Lunii;   Şarpe - Malahit, Rubin, Opaz;   Cal - Ametist, Rubin, Topaz;   Capră - Jad, Onix alb, Safir;   Maimuţă - Ametist, Topaz, Marmură;   Cocoş - Diamant, Onix, Rubin;   Câine - Agat, Hiacint, Piatra Lunii;   Mistreţ - Alabastru, Coral, Lazurit;  

Semnelor Zodiacului European şi Planetelor le-au fost atribuite fel de fel de  cristale şi pietre. Din studiul pe care l-am făcut mi-am dat seama că părerile  diferă, neexistând o unitate de opinii. Astfel, am alcătuit corespondenţele de  mai jos, păstrând părerile care erau convergente, grupând cristalele în funcţie  de criteriile prezentate la începutul acestui paragraf.  Pentru Semnele zodiacale avem: 
           

Berbec: bază - Ametist, secundar - Diamant;   Taur: bază - Agat, secundar - Smarald;   Gemeni: bază - Acvamarin, secundar - Smarald şi Safir;   Rac: bază - Smarald, secundar - Perla şi Onixul;   Leu: bază - Rubin, secundar - Diamant;   Fecioară: bază - Jasp, secundar - Sardonix şi Hiacint;   Balanţă: bază - Opal, secundar - Diamant;   Scorpion: bază - Topaz, secundar - Beril şi Malahit;   Săgetător: bază - Turcoaz, secundar - Granat şi Safir;   Capricorn: bază - Onix, secundar - Piatra Lunii;   Vărsător: bază - Safir, secundar - Opal;   Peşti: bază - Crisolit, secundar - Piatra Lunii;  

Aceste pietre se pot purta respectând toată tehnologia de purificare şi  încărcare, dar atrag atenţia, în funcţie de Ascendentul zodiacal şi nu de Zodia  natală (de naştere).  Planetele: 
        

Soare: bază - Crisolit, secundar - Rubin;   Luna: bază - Diamant, secundar - Opal şi Piatra Lunii;   Mercur: bază - Sardonix, secundar - Jasp;   Venus: bază - Smarald, secundar - Diamant şi Citrin;   Marte: bază - Rubin, secundar - Ametist şi Hematit;   Jupiter: bază - Safir, secundar - Turcoaz;   Saturn: bază - Onix, secundar - Obsidian şi Granat;   Uranus: bază - Alexandrid, secundar - Ametist şi Chihlimbar;   Neptun: bază - Ametist, secundar - Crisolit.  

Probabil va apare întrebarea de ce am enumerat toate acestea. Ţinând cont  că ne ocupăm de numerologie, la fel ca în astrologie, fiecărui număr trebuie să  i se ataşeze un cristal. Folosindu-ne de tabelul din capitolul al treilea, cu  http://ebook/NV/num63.htm 09.11.2010

Teoria - 6.3

Page 4 of 4 caracterizarea astrologică a numerelor şi de cele două liste pe care le-am scris  mai sus, am ataşat fiecărui număr cristalele corespunzătoare, ţinând cont şi de  criteriile enumerate la începutul acestui paragraf. Astfel, avem: 
        

1—bază - Rubin, secundar - Diamant;   2—bază - Opal, secundar - Diamant;   3—bază - Safir, secundar - Turcoaz;   4—bază - Jasp, secundar - Agat;   5—bază - Acvamarin, secundar - Jasp;   6—bază - Smarald, secundar - Opal;   7—bază - Ametist, secundar - Crisolit;   8—bază - Onix, secundar - Topaz;   9—bază - Alexandrid, secundar - Ametist.  

Omul poate să folosească cristalele pentru a se ajuta. Dar aceste cristale sunt  obiecte exterioare nouă. Omul trebuie să fie el însuşi un cristal: frumos,  armonios, perfect. Cel mai perfect cristal. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num63.htm

09.11.2010

Teoria - 7.1

Page 1 of 3

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VII - 1 

Capitolul VII Horoscop numerologic 
 

§1. Spicuiri din horoscopul egiptean 
  Aceste spicuiri din horoscopul egiptean, care este mult mai vast, vin în     ajutorul celor care alcătuiesc horoscoape astrologice individuale, făcându-le  astfel mai complete, numerologia aducându-şi în acest fel aportul. Este, în  Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  acest fel, o completare la horoscopul astrologic individual, făcându-l mai  Volumul tipărit:  complet, corectând în mod particular predicţiile acestuia. Aceste spicuiri pot fi  ISBN 973-97597-2-6  folosite şi ca atare, dând informaţii necesare, dar cel mai bine este să fie  integrate în horoscopul astrologic. Pentru interpretarea rezultatelor avem  nevoie de Tarot.  Datele necesare sunt: anul, luna, ziua şi ora naşterii. La ora naşterii (poate fi  şi cu aproximaţie) va trebui să ţinem cont de faptul că ziua astrologică începe  la ora 12 (miază-zi). Cei născuţi de la miază-zi până la miază-noapte sunt  consideraţi născuţi astrologic în acea zi, iar cei născuţi de la miază-noapte  până la miezul zilei, sunt consideraţi născuţi astrologic cu o zi în urmă.    Preziceri generale  Se alcătuieşte horoscopul astrologic clasic- cu anul naşterii (după Horoscopul  chinezesc), Zodia natală (după Horoscopul european), Decanul (după  Horoscopul druidic- arboricol), Ascendentul zodiacal, Gradul solar etc. Înainte  de a trece la aspectele particulare, date de către Planete, acestor predicţii  generale li se aduc corecţii numerologice interpretate cu ajutorul Tarotului,  lamele acestuia aflându-se prin metodele ce urmează a fi descrise. Avem  nevoie de anul naşterii, numărul de ordine al Zodiei natale (de la Berbec-1, la  Peşti- 12), gradul solar al zilei găsit prin metoda dată mai jos, numele şi  prenumele persoanei (dacă are mai multe nume şi prenume, se iau în  considerare toate, ca nume separate). Fiecare Zodie are 30 de grade,  cunoscând prima zi a Zodiei, corespunzând primului grad, se pot găsi, prin  numărare, gradele solare ale zilelor căutate, ştiind că Soarel parcurge într-o  zi aproximativ un grad pe Cercul zodiacal. 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   -Berbec: grad 1= 21 martie;  3. Omul   -Taur: grad 1 = 20 aprilie;  -Gemeni: grad 1= 20 mai; Observaţie: La Gemeni, zilele de 20 şi 21 au  Cap. III Caracterizarea acelaşi grad 1; zilele 30 şi 31 au acelaşi grad 10;  astrologică a -Rac: grad 1= 21 iunie; Observaţie: 21 şi 22 au grad 1;  numerelor  -Leu: grad 1= 22 iulie; Observaţie: 22 şi 23 au grad 1 ;  -Fecioară: grad 1= 23 august; Observaţie: 31 august şi 1 septembrie au grad  1. Nivele de acţiune   9;  2. Caracterizare  -Balanţă: grad 1= 23 septembrie;  astrologică   -Scorpion: grad 1= 23 octombrie;  http://ebook/NV/num71.htm

09.11.2010

Teoria - 7.1 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 3 -Săgetător: grad 1= 22 noiembrie;  -Capricorn: grad 1= 22 decembrie;  -Vărsător: grad 1= 21 ianuarie; Observaţie: dacă nu există 29 februarie, nu va  exista grad 10;  -Peşti: grad 1= 20 februarie.  Gradul zilei astfel obţinut este un număr care corespunde unei lamele din  Tarot, una din cele care aduc corecţii la predicţiile generale.  Numărul fatidic 

1. Chakrele şi 
evoluţia omului   2. Spre o  matematică a  binelui   3. Muzica  

La fiecare nume şi prenume separat se numerotează literele de la dreapta la  stânga. Aceste numere se înmulţesc fiecare cu valoarea kabbalistică a literei  Cap. V - Triada  corespunzătoare (din tabelul următor). Rezultatele obţinute se adună, pentru  1. Neverificabilitatea  fiecare nume sau prenume, separat şi se obţine câte un număr care nu se  reduce la o cifră, ci rămâne aşa.  logicii binare   2. Logica triadei   Valorile kabbalistice ale literelor:  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse 

1-A,I,J,Q,V,Y;  2-B,C,K,R;  3-G,L,S;  1. Numere speciale.  4-D,M,T;  5-E,N;  Spaţiu   6-U,V,X;  2. Timpul   7-O,Z;  3. Cristalele   8-F,P,H.  Aceste valori sunt valorile reduse, necesare calculelor. Valorile extinse ar fi:  A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=600,  K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80, S=90,  T=100, U=200, V=700, X=300, Y=400, Z=500  dar se folosesc în alte metode, nu în cea descrisă aici.  Până acum avem grupul de numere “nume, prenume, număr de ordine al  Zodiei, Gradul solar”. Dacă sunt mai multe nume şi prenume, se pun şi  numerele corespunzătoare lor în acest şir.  Toate cifrele acestui şir se adună şi se obţine un număr (care nu se reduce la  o cifră), numit număr fatidic. Acest număr corespunde altei lame din Tarot.  Această lamă împreună cu cea dată de gradul zilei corectează predicţiile  generale şi sunt cele care guvernează soarta persoanei respective, aducând  în acest fel o imagine generală mai completă asupra persoanei.    Vârful horoscopului  La anul naşterii se adună numărul fatidic calculat anterior. Se adună cifrele  componente ale numărului obţinut (fără a reduce, în continuare, până la  obţinerea unei singure cifre), şi se obţine iarăşi un număr corespunzător unei  cifre din Tarot. Această lamă aduce corecţii, atât predicţiilor date de către  celelalte două lame, deci le particularizează.  După toate acestea, se continuă horoscopul natal clasic, cu aspectele  particulare date de către Planete în Case, Zodii, interaspecte planetare, etc.  Cele scrise în acest paragraf pot fi luate şi ca atare, nu numai incluse într-un 

Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

http://ebook/NV/num71.htm

09.11.2010

Teoria - 7.1 horoscop astrologic.  Revoluţiile anuale 

Page 3 of 3

Dacă ne interesează predicţiile unui anumit an, se procedează ca şi la  calcularea vârfului horoscopului. Se adună la anul cercetat numărul fatidic,  rezultatului obţinut i se adaugă cifrele componentele şi se obţine numărul  unei lamele din Tarot, care ne va da informaţii despre anul în cauză. Dar la  toate acestea se va ţine cont şi de Planeta care guvernează acel an.  Exemplu de calcul:  Roman Vlad Aurel; 1964, februarie 5, ora 9.30  Fiind născut înainte de ora 12, se ia cu un grad în urmă sau cu o zi în urmă,  deci avem gradul solar 15. Numărul de ordine al Zodiei Vărsător este 11.  Acum urmează să calculăm valorile kabbalistice ale numelui şi ale celor două  prenume. Numărul de ordine al fiecărei litere, de la coadă la cap, se  înmulţeşte cu valoarea sa kabbalistică şi se face totalul la fiecare.  R      5X2=10        V    4X6=24        A    5X1=5  O     4X7=28         L    3X3=9          U    4X6=24  M    3X4=12         A    2X1=2          R    3X2=6  A     2X1=2           D    1X4=4          E    2X5=10  N    1X5=5            total=39               L    1x3=3  total=57                                             total=48  Până aici avem grupul nume, prenume, număr de ordine al Zodiei, Grad  solar= (57,39,48,11,15), din care calculăm numărul fatidic  5+7+3+9+4+8+1+1+1+5=44.  Avem lamele din Tarot date de numărul fatidic şi de Gradul solar, deci lamele  XLIV şi XV, care aduc corecţii la informaţiile raportate la soarta persoanei.  Acum se calculează vârful horoscopului, adunând la anul naşterii numărul  fatidic şi adunând toate cifrele componente ale rezultatului: 1964+44=2008;  2+0+0+8=10, deci lama X din Tarot.  Dacă solicitantul doreşte informaţii despre anul 1997, se calculează ca şi  vârful horoscopului:  1997+44=2041; 2+0+4+1=7, deci lama VII din Tarot îi va furniza informaţii  despre acel an, ţinând cont şi de Planeta care guvernează anul respectiv.  Trebuie să reţinem că noi suntem ceea ce gândim, singuri ne facem sorta, iar  astrele predispun şi nu impun. Un proverb spune: “Înţeleptul îşi conduce  steaua, pe când ignorantul este condus de ea”. Toate acestea, înţelese bine,  numerologia trebuie să fie deterministă, pentru că numerele însele, la acest  nivel de acţiune, nu au decât o semnificaţie şi o valoare relativă, în funcţie de  gândirea omului. Ele nu sunt de neclintit, omul are puterea, prin gândirea sa,  să tulbure orice factor de cauzalitate, deci inclusiv acţiunea numerelor ce-l  caracterizează. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num71.htm

09.11.2010

Teoria - 7.2

Page 1 of 7

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VII - 2 

§2. Horoscopul numerologic modern 
  Trebuie să reţinem că noi suntem ceea ce gândim, singuri ne facem soarta,  iar astrele predispun şi nu impun. Un proverb spune: “Înţeleptul îşi conduce  steaua, pe când ignorantul este condus de ea”. Toate acestea, înţelese bine,  numerologia trebuie să fie deterministă, pentru că numerele însele, la acest  nivel de acţiune, nu au decât o semnificaţie şi o valoare relativă, în funcţie de  gândirea omului. Ele nu sunt de neclintit, omul are puterea, prin gândirea sa,  să tulbure orice factor de cauzalitate, deci inclusiv acţiunea numerelor ce-l     caracterizează. 
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6

 

 

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

În căutările mele am dat şi peste aşa-zisele metode de a găsi numerele  câştigătoare la Loto sau alte şmecherii de acest gen, dar consider că o astfel  de lucrare nu se pretează la astfel de nimicuri. Probabil că cei care practică  astfel de lucruri şi mai ales îşi dau nume pompoase şi se declară deţinătorii  unor mari secrete numerologice, şi culmea este că sunt dispuşi să dezvăluie  aceste secrete pe bani şi mai cer respectivilor să nu sufle o vorbă, sunt  adevăraţi impostori. În primul rând, nu au habar de metafizică. Şi  numerologie sau astrologie fără metafizică este egal cu zero. Un iniţiat nu  strigă în gura mare că deţine un secret şi mai ales nu profită materialiceşte  de pe urma deţinerii lui. Înseamnă că nu deţine, de fapt, nimic. Nici măcar  moralitate. Respectivele numere pretinse a fi câştigătoare la Loto nu fac  decât să întărească în om credinţa că poate câştiga. Ori credinţa este totul.  Dacă tu crezi că poţi să câştigi la Loto atunci îţi scrii singur numerele. Şi mai  ales este Legea Necesităţii: orice este posibil dacă este necesar. Şi eu aş  putea să vă dau indicaţii asupra numerelor câştigătoare, dar la ce v-ar folosi?  “Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra”.  Cred că nu are rost să mai spun cine a rostit aceste cuvinte. Omule, ai totul  dar trebuie să fii conştient de acest lucru!  Studiul numerologiei a avansat cu timpul, chiar dacă a mai pierdut din esenţă,  a câştigat în uşurinţa abordării. Dar nu putem spune că are acelaşi farmec şi  exactitate ca în vremurile de demult. Au intervenit tot felul de speculaţii care  aproape au deturnat sensurile iniţiale. Dar au făcut-o mai practică şi, mai  ales, au îmbinat-o cu noile teorii matematice. Este o sarcină nu prea uşoară  de a corela adevărurile precise ale vechii numerologii, cu cuceririle ştiinţifice  ale vremurilor moderne, şi de a discerne pentru eliminarea speculaţiilor fără o  prea mare valoare. 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul   Dăm în continuare o metodă de alcătuire a unui horoscop numerologic, care  ni se pare potrivită, atât prin simplitatea abordării cât şi prin multitudinea de  Cap. III probleme ale personalităţii pe care o abordează. 
Caracterizarea astrologică a numerelor 

Este nevoie de data naşterii şi de numele complet, după care se calculează 9  numere importante. 

1. Nivele de acţiune   A) Vibraţia naşterii - se calculează după metoda dată în al treilea capitol.  2. Caracterizare  Caracterizarea astrologică a numerelor, deci însumarea tuturor cifrelor ce  astrologică   http://ebook/NV/num72.htm 09.11.2010

Teoria - 7.2 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 7 alcătuiesc data naşterii completă: ziua, luna, anul, care se reduce succesiv,  până la obţinerea unei singure cifre. Este singura vibraţie dată la naştere şi  care nu se poate modifica. Prezintă personalitatea. Prezentarea făcută în  acel capitol împreună cu tabelul respectiv sunt suficiente pentru a intui  caracterul dat de vibraţia numerelor şi a putea prezenta şi alte detalii. Toate  celelalte numere care urmează a fi date sunt particularizări specifice  acestora.  În continuare, avem nevoie de nume şi prenume, ale căror litere vor primi  valoarea numerologică conform tabelului:  1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H Q Z 9 I R  

1. Chakrele şi 
evoluţia omului  

2. Spre o 
matematică a  binelui   3. Muzica   Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  logicii binare   2. Logica triadei   3. Sănătatea     Cu ajutorul acestui tabel va fi cifrat numele (obligatoriu numele avut la  Cap. VI - Numere naştere; dacă aveţi un nume pe care-l iubiţi mai mult decât pe primul, se va  speciale. Diverse  face un comentariu separat şi cu acesta). Persoanele care şi-au schimbat  numele de familie prin căsătorie vor folosi numele nou dacă a trecut suficient  1. Numere speciale.  timp de la schimbarea numelui. Îi trebuie un oarecare timp sufletului să se  Spaţiu   obişnuiască cu noul nume, începând de la şapte luni până la şapte ani. În  2. Timpul   acest interval, dacă persoana s-a obişnuit suficient cu noul nume, poate să-l  3. Cristalele   folosească. Înainte de şapte luni nu este recomandabil, iar după şapte ani  este obligatoriu.  Cap. VII - Horoscop numerologic  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  1. Spicuiri din  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  horoscopul  egiptean   După care se calculează următoarele numere importante.  2. Horoscopul 
numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

B) Numărul dominant – este numărul care apare de cele mai multe ori în  cifrarea numelui sau prenumelui, el va avea o influenţă hotărâtoare în  caracterizarea personalităţii. Pot fi mai multe iar dacă vreunul apare în exces,  se produce o supralicitare a calităţilor respective. Un număr este considerat  în exces dacă numărul apariţiilor sale este cu cel puţin 2 mai mare decât al  următorului.  C) Numărul karmic – este numărul care nu apare deloc în cifrarea numelui  sau a prenumelui şi reprezintă lecţii care au rămas neînvăţate dintr-o altă  viaţă şi care acum urmează să fie absolvite şi realizate. În acest exemplu,  numerele 2, 7 şi 8.    D) Vibraţia de interior – este suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor ce  reprezintă vocale din nume şi prenume. Numărul de interior semnifică  personalitatea ascunsă, forţa internă, înclinaţii şi motivaţii interioare. În  exemplul nostru: 6+1+1+1+3+5=17; 1+7=8.  E) Numărul de exterior – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare  consoanelor numelui şi prenumelui. Ne arată proiecţia externă a  personalităţii, manifestările exterioare, relaţiile cu ceilalţi. Aşa cum ne cunosc  ceilalţi. În exemplul nostru: 9+4+5+4+3+4+9+3=41, 4+1=5.  F) Numărul de expresie – suma redusă la o cifră dintre interior şi exterior. 

http://ebook/NV/num72.htm

09.11.2010

Teoria - 7.2

Page 3 of 7 Ne dă relaţii despre rolul pe care doreşte să-l joace, scopurile din  subconştient.  Numerele de interior şi exterior se discută atât separat ca şi combinaţii între  ele, cât şi ca suma lor sub forma numărului de expresie. Toate acestea  ţinând cont de împărţirea numerelor în Yin şi Yang, cât şi împărţirea  următoare pe grupe: 
       

-mentale: 1, 7, 8, 9, 5;   -emoţionale: 2, 3, 6, 9;   -intuitive: 2, 7, 9;   -fizice: 4, 5, 8;   -artistice: 3, 6, 9;   -ştiinţifice: 1, 4, 5, 7, 9;   -afaceriste: 4, 5, 8;   -spirituale: 1, 3, 7, 9.  

G) Numărul activ – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare tuturor  literelor ce compun prenumele. Acest număr influenţează puternic numărul  de expresie. Prenumele primit la naştere are o deosebită importanţă. Dacă în  locul prenumelui este preferat un diminutiv sau o poreclă, se va lua şi acesta  în consideraţie şi în funcţie de atracţia exercitată de acesta, se va stabili  clasificarea ca importanţă, dacă este sau nu mai importantă decât  prenumele, dar obligatoriu şi prenumele primit la naştere. În exemplul nostru:  4+3+1+4+1+3+9+5+3=33; 3+3=6;  H) Numărul ereditar – specific membrilor unei aceeaşi familii, influenţează  numărul de expresie dar nu în aşa mare măsură cum o face numărul activ.  Se obţine din suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor corespunzătoare  numelui de familie. Exemplul nostru: 9+6+4+1=25; 2+5=7;  I) Numărul cosmic – este suma redusă la o cifră a numerelor activ, ereditar  şi vibraţia naşterii, în fond, suma tuturor cifrelor corespunzătoare numelui,  prenumelui şi a datei naşterii. Este şi o altă imagine despre noi, ca o  încununare a studiului de până acum. Se discută tot după aceleaşi descrieri  ale numerelor din al treilea capitol. O altă variantă ar fi ca acest număr să nu  se reducă la o cifră, ci la un număr mai mic sau egal cu 22. În acest caz se ia  în considerare caracterizarea cifrelor mai mari decât 9 de la acelaşi capitol.  Pentru a aprofunda şi mai mult studiul unei persoane, mai putem lua în  considerare şi alte numere, cum ar fi de exemplu ziua naşterii din data  naşterii, dacă este de două cifre se reduce, prin adunare, la una singură.  Alte numere ar fi: iniţialele numelui, semnătura (singura vibraţie pe care o  alegem deliberat), numărul destinului (suma dintre semnătura şi vibraţia  naşterii). Se poate analiza, practic, orice: luna, anul, numărul de telefon,  numărul de înmatriculare al maşinii, numărul apartamentului etc., pentru că  nu întâmplător le avem.  Ciclurile numerologice din viaţă durează 9 ani – se însumează vibraţia  naşterii cu cea a anului respectiv (care ne interesează), reducem totul la o  cifră şi am aflat al câtelea an al unui ciclu este anul care ne interesează, care  va fi caracterizat de către însuşirile generale ale cifrei, date în capitolul al  treilea. De menţionat că anul numerologic începe şi se termină la echinoxul  de toamnă.  Acum dăm câteva sugestii de interpretare ale numerelor care sunt  particularizări ale descrierii generale de la al treilea capitol. Numerele care nu 

http://ebook/NV/num72.htm

09.11.2010

Teoria - 7.2

Page 4 of 7 apar în aceste liste, se discută direct din descrierile de la capitolul al treilea.    Numărul “1”  B – exces de zel, dorinţa de a conduce  C – realizaţi-vă prin voi înşivă, mai multă autoritate  D – dorinţă de reuşită şi realizarea prin sine  E – dorinţă de strălucire şi conducere  F – voinţă, ambiţie, egoism, autoritate, posturi de conducere  G – inventiv, nervos, oportunist  H – siguranţă de sine, curaj    Numărul “2”  B – supunere, timiditate  C – învăţarea prieteniei şi colaborării  D – dorinţă de asociere şi colaborare  E – relaţii şi prietenii  F – nevoie de dragoste, echilibru, colaborare  G – calm aparent, contacte sociale  H – sociabilitate, echilibru    Numărul “3”  B – dispreţuitor, exagerat de vesel  C – nu vă închideţi în sine  D – dorinţă de afirmare şi exprimare  E – reuşită socială  F – dorinţă de reuşită, căutarea dragostei unice şi profunde  G – inteligenţă, originalitate  H – creativitate    Numărul “4”  B – conservatorism, agresivitate  C – fii activ, nu fii neglijent şi împrăştiat  D – dorinţă de realizare prin muncă  E – răbdare, căutarea sensibilităţii  F – să fie considerat un om de bază şi cinstit  G – ordine, disciplină, muncă  H – metodă, disciplină    Numărul “5”  B – impulsivitate, inteligenţă activă  C – respectă pe altul, fii adaptabil, mobil  D – dorinţă de libertate  E – schimbări, călătorii, relaţii diverse  F – gust pentru schimbare, mediator, afaceri  G – curiozitate dinamică  H – combativitate    Numărul “6”  B – spirit de complezenţă, romantism exagerat  C – fii conciliant, evită situaţiile conflictuale  D – dorinţă de echilibru şi armonie  E – relaţii cu publicul, carieră artistică, caută armonia  F – spirit conciliant, preocupat să placă  G – generozitate  H – justiţie    Numărul “7”  B – fanatism 

http://ebook/NV/num72.htm

09.11.2010

Teoria - 7.2

Page 5 of 7 C – încredere în viaţă, interes pentru alţii  D – independenţă, interiorizare  E – inventiv, original  F – căutarea adevărului  G – mister, melancolie  H – înţelepciune    Numărul “8”  B – materialism excesiv, iubirea banilor  C – evită extremismul, ocupă-te şi de problemele sociale  D – dorinţă de câştig şi realizare concretă  E – reuşită materială, autoritate  F – realizare socială şi materială  G – încăpăţânare, totul sau nimic  H – autoritate    Numărul “9”  B – altruism până la uitarea de sine  C – fii tolerant, devotat, omenos  D – umanitarism, idealuri înalte  E – devotament, altruism  F – idealuri măreţe, umanitare  G – emotivitate, altruism  H – demnitate    Numerele A şi I se găsesc caracterizate în capitolul al treilea. De altfel, eu  recomand ca toate numerele găsite să fie discutate şi particularizate după  descrierea generală făcută în al treilea paragraf al celui de-al doilea capitol,  folosind şi tabelul existent acolo. Particularizările la interior, exterior, etc. le va  face fiecare trecându-le prin filtrul propriu, care are o mult mai mare valoare,  rezonând cu situaţia momentului. Este de preferat să las libertatea de opinie  celui ce se încumetă să comenteze sau să facă horoscoape numerologice,  eu nu voi da decât câteva idei directoare în ceea ce priveşte analizarea zilei  de naştere alcătuită din două cifre.  Se analizează fiecare cifră în parte care intră în corespondenţa numărului,  cât şi numărul rezultat din adunarea celor două cifre, comentariile fiind cele  cunoscute, ţinând cont şi de semnificaţia ocultă a numerelor alcătuite din  două cifre dată în al treilea capitol. Să nu uităm că în cazul unei entităţi aflată  pe o cale spirituală, se foloseşte mai mult simpla asociere, aşa cum am  descris-o în paragraful despre operaţiile numerologice. Eu am dat aceste  liste-sugestii, trecându-le prin filtrul meu, deci nefiind “literă de lege”.  Înţelegând caracteristicile fiecărui număr şi lăsând intuiţia să lucreze pentru  acel moment şi acea situaţie, oricine va putea face o analiză numerologică  mult mai corectă decât folosind listele date anterior. Deci, cine doreşte să  facă horoscoape numerologice, are libertatea şi în acelaşi timp datoria, de a fi  creativ şi responsabil.  Repet ce spuneam într-un capitol anterior, există, pentru fiecare, un număr  care nu se poate afla prin calculele clasice, cuprins între 10 şi 30, care este  adevăratul număr ce ne caracterizează. Nu se poate afla decât prin meditaţie  sau jurnal, de multe ori îl intuim şi îl îndrăgim fără să ne dăm seama. Acela  este adevăratul număr ce ne caracterizează. El se poate schimba în timp, în  funcţie de etapa din viaţă pe care o parcurgem sau misiunea pe care o avem  de îndeplinit. Acela este adevăratul număr, fiecare îl găseşte prin sine. Nu vă  chinuiţi să-l găsiţi; poate vă place, poate îl intuiţi, nu are importanţă. Mergeţi  înainte călăuziţi de spirit, bazaţi-vă pe intuiţie şi vă veţi da seama poate mai  târziu că v-aţi realizat destinul. Nu căutaţi cu tot dinadinsul să vă aflaţi teoretic  misiunea de îndeplinit, pentru că veţi rămâne doar cu teoria. Lucrurile mari se 

http://ebook/NV/num72.htm

09.11.2010

Teoria - 7.2

Page 6 of 7 realizează în fiecare zi câte puţin. Nu căutaţi neapărat să vă găsiţi vieţile  anterioare, pentru că riscaţi să vă blocaţi pe această temă. Toate informaţiile  necesare vor veni la timpul lor. “Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate  celelalte vi se vor da pe deasupra”.  Ar fi poate util, folosind caracteristicile de la capitolul al treilea, să dăm şi un  tabel al afinităţilor, mai ales în ceea ce priveşte numărul corespunzător  vibraţiei naşterii.   

    Gradele de afinitate sunt prezentate aici de la cel mai bine, “+2”, la cel mai  puţin recomandabil, “-2”. Astfel avem:  “+2” – înţelegere perfectă, în special dacă folosesc amândoi partea bună a  vibraţiilor numărului respectiv;  “+1” – îmţelegere bună, în special dacă ajung la un numitor comun în ceea ce  privesc unele probleme;  “0” – legături ce necesită unele concesii pentru a ajunge la un echilibru. Un  număr Yin poate fi fascinat de unul Yang, dar va trebui să suporte exuberanţa  sau nestatornicia acestuia. Sau, spre exemplu, un număr 9 trebuie adus mai  cu picioarele pe pământ de un 4;  “—1” – legături în care pot să apară probleme;  “—2” – legătură nerecomandabilă. Observăm că există numere care nu se  înţeleg bine cu numere de acelaşi fel. De exemplu, o legătură între doi de 8,  nu va face nici unul dintre ei concesii celuilalt, sau doi de 1, o legătură în care  vor să conducă amândoi.  De multe ori, într-un cuplu, chiar dacă există numerologic afinitate maximă,  problemele nu vor apărea între ei, ci între ei şi societate. Spre exemplu, doi  de 6 ar fi un cuplu de “zăpăciţi”, doi melancolici care ar uita că trebuie să-şi  plătească telefonul, sau doi de 9, care prin altruismul lor s-ar trezi la un  moment dat că au dat totul şi ei nu mai au nimic material etc. Întotdeauna  este bine să menţii echilibru în viaţă, să faci totul cu măsură.  Dar, cel mai important lucru într-un cuplu este dragostea. Prin dragoste  depăşeşti orice predicţii negative date de astrologie sau numerologie; te  situezi deasupra oricărei influenţe. Aceasta atâta timp cât dragostea nu  slăbeşte din intensitate. Vorbind despre numerologie, cifra “7” este o cifră  ciclică. Şapte ani este totuşi o viaţă. Un prieten spunea că după şapte ani  este bine să schimbi ceva în viaţa ta: dacă nu partenera sau casa, cel puţin  schimbă mobila în casă.  Dar în toate, să nu uităm câteva lucruri:  - Astrologia şi numerologia predispun şi nu impun;  - Înţeleptul îşi conduce steaua, iar ignorantul este condus de ea.  http://ebook/NV/num72.htm 09.11.2010

Teoria - 7.3

Page 1 of 2

     

- Firicel Ciarnău - Numerele

vii
 VII - 3 

§3. Încheiere 
  “Omul este copilul răsfăţat al Divinităţii”.  “Omul este o stea înlănţuită în trup”.  Omule, trebuie să afli cine eşti, care este esenţa ta...  Iată că am ajuns la finalul acestei lucrări, alcătuită din şapte capitole, fiecare  cu câte trei paragrafe, numere spirituale; nici nu se putea altfel, fiind vorba de  numere ca principii metafizice. Trebuia să o termin odată, altfel intrând în     rezonanţă cu această informaţie, nu aş fi terminat lucrarea în două mii de ani .  Copyrigth © Editura Fidelia  Este scrisă pe scurt, fiecare di paragrafele ei putând constitui un volum  Toate drepturile rezervate  separat. Este astfel şi o invitaţie pentru alţii de a cerceta mai departe. Nu aş fi  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6  putut să scriu o lucrare seacă, de numerologie, eu nereuşind să fiu sec nici la  orele de matematică pe care le predau elevilor, astfel că această lucrare s-a  constituit până la urmă într-un curs de metafizică. Am scris-o cu plăcere. Nu  mi-am făcut decât datoria. Faţă de cine? Faţă de cel căruia îi este dedicată  această lucrare: Omul.  Omule, eşti Fiu al Luminii, eşti cauza cauzelor, eşti începutul şi sfârşitul.  Calea, Adevărul şi Viaţa sunt în tine, în Christul din tine, în lumea ta interioară.  Lumina se află în tine, eşti Fiul ei, fii demn de ea în gânduri şi fapte. Nu uita,  adu-ţi aminte că eşti de esenţă divină, fii desăvârşit precum Tatăl desăvârşit  este. Nu uita că şi semenii tăi sunt Fii ai aceluiaşi Tată, manifestat în multiple    forme. Exteriorul este proiecţia lumii tale interioare, deci lumea ta interioară  este singura realitate. Nu te lăsa dus în eroare de forme, de manifestările  exterioare. Eşti un creator, tu le-ai creat, chiar dacă nu ştii aceasta în mod  Cuprins  conştient, deci ele trebuie să-ţi fie ţie supuse şi nu tu supuse lor. Fii bun şi  înţelept, dăruieşte iubire pentru că tot ţie îţi dăruieşti. Dăruieşte fără să aştepţi  Cap. I - Numerele baza a tot ce există  răsplată de la alţii, răsplata o vei primi la momentul potrivit. Dăruieşte iubire,  izvorul ei nu poate seca niciodată, este însăşi esenţa divină. Dumnezeu este  1. Introducere   Iubire, iar tu eşti creat după chipul şi asemănarea Lui.  2. Antichitatea.  Forţa mentală este cea mai mare forţă din Univers, ea nu are limite, este  Pitagora   unealta ta de creaţie. Fii un creator al frumosului, nu fii distructiv pentru că pe  3. Kabbala   tine te distrugi. Gândeşte numai şi numai pozitiv, pentru că eşti ceea ce  gândeşti. Îndoiala şi teama sunt cei mai mari duşmani ai tăi. Nu te îndoi pentru  Cap. II - Geneza  că îndoiala este opusul credinţei în puterile tale şi prin îndoială îţi impui  propriile limite. Îndoiala şi teama te fac din creator o creatură. Nu-ţi crea limite  1. Corpurile   pentru că divinitatea din tine nu are limite. Singurele limite sunt cele pe care  2. Geneza continuă   singur ţi le impui.  3. Omul   Eşti Fiu al Luminii. Fără limite, Omule, fără limite. 
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

  

1. Nivele de acţiune      2. Caracterizare     astrologică   http://ebook/NV/num73.htm 09.11.2010

Teoria - 7.3 3. Operaţii 
numerologice   Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

Page 2 of 2

Bibliografie selectivă 

Alexandrina C., Prelipceanu D. – Numerele în destinul dumneavoastră, Ed.  Dacia, 1993  Azariel – Commentary on the Doctrine of the Sephirot, Varsau, 1798 (FIL)  Boiu A.A. - Chei pentru Univers, Ed. Litera, 1984  1. Chakrele şi  Câmpan F.T. – Povestiri despre numere măiestre, Ed. Albatros, 1981  evoluţia omului   Câmpan F.T. – Povestiri despre probleme celebre, Ed. Albatros, 1987  2. Spre o  Chatterji J.C. – Filosofia esoterică a Indiei, Ed. Porto Franco, 1992  matematică a  Ciupercă D. – Astrologia în Noua Eră, Ed. Safire, 1994  binelui   Constantinescu A. – Cer şi destin, 1941  3. Muzica   Ghyka M. - Philosophie et mystique du nombre, Payot, Paris, 1952  Cap. V - Triada  Goetschel R. – Kabbala, Ed. de Vest, 1992  Inoan A. – Cartea ştiinţelor oculte, Ed. Tineretul liber, 1992  1. Neverificabilitatea  Johari H. – Numerologia tantrică, Ed. Excelsior, 1995  logicii binare   Lévi É. – Cheia marilor mistere, Ed. Antet, 1994  2. Logica triadei   Lévi É. – Curs de filosofie ocultă, Ed. Antet, 1994  3. Sănătatea   Lobos G. – Numerologia magică, Ed. Elit Comentator, 1993  Papus – Kabbala, tradiţia secretă a occidentului, Ed. Herald  Cap. VI - Numere Schuré E. - Marii iniţiaţi, Ed. Lotus, 1994  speciale. Diverse  Seracu D. – Autocontrol pentru avansaţi, Ed. Safire, 1993  Star E. – Misterele horoscopului egiptean, Ed. Orizonturi, 1993  1. Numere speciale.  Steiner R. – Misterul biblic al genezei, Ed. Univers enciclopedic, 1995  Spaţiu   Ureche V. - Universul, Ed. Dacia, 1984  2. Timpul   *** - Biblia  3. Cristalele   *** - Elta – Revista de metafizică (serii de articole) 
Cap. VII - Horoscop numerologic 

  

1. Spicuiri din 
horoscopul  egiptean   2. Horoscopul  numerologic  modern   3. Încheiere   Anexe 

Anexe 

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/num73.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa

Page 1 of 9

        

- Firicel Ciarnău - Numerele vii Anexe 

  
Caracterizarea astrologică a numerelor

Nr.   
Copyrigth © Editura Fidelia  Toate drepturile rezervate  Volumul tipărit:  ISBN 973-97597-2-6 

Caracteristici date de: Semn zodiacal Planetă bază sec. 1 2 3 4 5 6 7
(Soare) (Luna) (Jupiter) (Marte) (Mercur) (Venus) (Neptun) (Saturn) (Uranus) (Leu) (Rac) (Săgetător) (Fecioara) (Berbec) (Balanţa) (Peşti) (Capricorn) (Vărsător) (Capricorn) (Balanţa) (Gemeni) (Taur) (Gemeni) (Taur) (Fecioara) (Scorpion) (Berbec)

Element foc apă aer pământ foc apă aer / toate pământ foc

Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism

 

8 9

Cuprins 
Cap. I - Numerele baza a tot ce există 

 Semnele zodiacale (sinteze) 
  Culoare  roşu  galben   violet  verde  portoc.  violet  Element  foc   pământ  aer  apă  foc   pământ  aer  apă  foc   Verb  a fi  a avea  a gândi  a simţi  a voi  a analiza  a echilibra  a dori  a înţelege  Cuvinte cheie  acţiune, impulsivitate, generozitate  posesiune, stabilitate, materialism  comunicare, superficialitate, versatilitate  familie, ataşament, sensibilitate  strălucire, voinţă, autoritate, lider  analiză, critică, meticulozitate, finanţe  justiţie, armonie, diplomaţie, sociabilitate  regenerare, sexualitate, ocult, pasiune  credinţă, idealism, optimism, religie 

1. Introducere   2. Antichitatea.  Pitagora   3. Kabbala  
Cap. II - Geneza 

1. Corpurile   2. Geneza continuă   3. Omul  
Cap. III Caracterizarea astrologică a numerelor 

1. Nivele de acţiune   2. Caracterizare  astrologică   3. Operaţii  numerologice  
Cap. IV - Prezenţa subtilă a numerelor 

galben   roşu  bleu 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
1. Chakrele şi  2. 3.
evoluţia omului   Spre o  matematică a  binelui   Muzica   indigo   indigo   bleu  pământ  aer  apă  a folosi  a cunoaşte  a crede 

Page 2 of 9
perseverenţă, conducere, materialism  altruism, necomformism, progres  sacrificiu, compasiune, superstiţie 

Cap. V - Triada 

1. Neverificabilitatea  Planetele (sinteze)  logicii binare   2. Logica triadei   Planeta  Culoare  3. Sănătatea  
Cap. VI - Numere speciale. Diverse  Soare  Luna   Mercur  Venus  Marte  portocaliu  verde  violet  galben  roşu  bleu  indigo  bleu-ciel  bleumarin  roşu închis 

Metal  aur  argint  mercur  cupru  fier  staniu  plumb  uranium  neptunium  plutonium 

Nr.  1  2  5  6  4  3  8  9  7  0 

Semn guvernat 

Anatomie   inima   stomac  sistem nervos  gât  muşchi  ficat   schelet  magnetism   picioare  sex 

                   

1. Numere speciale.  Spaţiu   2. Timpul   3. Cristalele  
Cap. VII - Horoscop numerologic 

1. Spicuiri din  2. 3.
horoscopul  egiptean   Horoscopul  numerologic  modern   Încheiere   Jupiter  Saturn  Uranus  Neptun   Pluto 

Anexe 

 Cuvinte

cheie 
Simbol  Cuvinte cheie  personalitate, partea masculină  personalitate, partea feminină  comunicare, intelect  atracţie, senzualitate, artă  acţiune, forţă, energie   jovialitate, justiţie, medicină  procuror, răbdare, înţelepciune  invenţie, intuiţie, prietenie, altruism 

 

Planeta  Soare  Luna   Mercur  Venus  Marte  Jupiter  Saturn  Uranus 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
Neptun   Pluto  spiritualitate, hipnoză, ideal, iluminare  karma, reîncarnare, justiţie, transformare 

Page 3 of 9

 Cauzele Anemia  Angina  Artrita 

subtile ale bolilor 
refuz de a utiliza talentele în folosul aproapelui  teama de a se exprima sau de a cere   rigiditate, spirit critic  în viaţa anterioară gânduri negative, utilizare necorespunzătoare a calităţilor  intelectuale şi a cunoştinţelor  culpabilitate sexuală  refuză evoluţia, nu a realizat nici jumătate din scopul încarnării   teama de noutate  fractura: nu şi-a ascultat fiinţa interioară  rigiditate sentimentală, tratarea cu asprime a vieţii  fuga de ceva sau cineva   mânie neexprimată  posesivitate, refuzul de a se debarasa de scheme vechi  în tinereţe: persoană care în viaţa anterioară nu şi-a refuzat nimic; la maturitate:  probleme relaţionale  teamă, refuzul de a slăbi încordarea   dificultate în a lua decizii   rezistenţă la cursul vieţii, la schimbare sau la scopul încarnării  ură, mânie, de obicei îndreptate împotriva propriei persoane; spirit prea critic  temere de a întreba sau de a se exprima  îndepărtare de la scopul încarnării, ruptură între suflet şi personalitate  confuzie sufletească, culpabilitate  în viaţa anterioară dezacord între suflet şi mental, acum probe care nu sunt  rezolvate bine; necredinţă  culpabilitate sexuală 

Boli nervoase  Boli venerice  Cancer  Ceafa  Coapsele  Colesterol  Coma  Conjunctivită  Constipaţie  Diabetul  

Diaree,  Hemoroizi  Dinţii  Dureri de cap  Ficatul  Gâtul   Genunchi   Guturai, gripă  Hepatita  Herpes 

Hipo şi  iubire limitată, lipsă de compasiune, în viaţa anterioară nu a crezut în iubire  Hipertensiunea  Infecţie urinară  Inima  Insomnie  Miopia şi  hipermetropia  mânie faţă de partenerul sexual  nu exprimă deschis sentimentele  culpabilitate sau idei obsesive  teama de viitor, în viaţa anterioară nu a dorit să vadă nişte evidenţe; la copii  stresul provocat de părinţi poate să faciliteze miopia 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
Organe  sexuale  Picioare  Pielea  Prostata  Rău în  transport   Respiraţia  Reumatism  Rinichii  Sângele   proasta utilizare a sexualităţii acum sau în viaţa anterioară  refuz de a avansa  teama de a fi tu însuţi, de a te exprima total, de deschidere; într-o viaţă  anterioară cruzime faţă de animale (în special psoriazisul)  culpabilitate sexuală, teama de bătrâneţe  teama de a nu pierde controlul 

Page 4 of 9

refuzul de a accepta viaţa să decurgă normal; într-o viaţă anterioară folosirea  defectuoasă a energiilor  gelozie, rigiditate  neexprimarea talentelor, dorinţelor, capacităţilor sau a credinţei sale, refulare  simbolizează emoţiile şi sentimentele 

Sistem digestiv  neasimilarea experienţelor de viaţă  Spatele  Splina  Şolduri  Tiroida   Tuberculoza  Urechile   Vărsături  Vezica biliară     jos: teama de viitor; mijloc: culpabilitate faţă de femeie (stânga), faţă de bărbat  (dreapta); sus: neînţeles de alţii, impresia unei responsabilităţi prea mari  obsesie, neexprimarea iubirii   lipsa de utilizare a propriului arbitru  neputinţa de exprimare după dorinţă, umilinţă   anterior a fost supermaterialist   refuzul de a înţelege ceva sau pe cineva; neascultarea vocii interioare  respingerea unei idei, a cuiva sau ceva (la femeile însărcinate sarcina nedorită  cu adevărat)  îngustime de spirit  

Legile Kybalionului 
Legea Mentalismului: “Totul este spirit; Universul este mental”  Legea Corespondenţei: “Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos şi ceea ce este Jos este ca şi  ceea ce este Sus”  Legea Vibraţiei: “Nimic nu stă, totul se mişcă, totul vibrează”  Legea Polarităţii:  “Totul  este  dublu;  orice  lucru  are  doi  poli;  totul  are  două  extreme;  asemănătorul  şi  neasemănătorul  au  aceeaşi  semnificaţie;  polii  opuşi  au  o  natură  identică,  însă  de  grade  diferite;  extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât semiadevăruri; toate paradoxurile pot fi conciliate”  Legea Ritmului: “Totul se scurge înăuntru sau în afară; orice lucru are durata sa; totul evoluează apoi  degenerează;  balansul  pendulei  se  manifestă  în  toate  şi  măsura  oscilaţiei  sale  la  dreapta  este  asemănătoare cu măsura oscilaţiei sale la stânga; ritmul este constant”  Legea Cauzei şi Efectului:  “Orice cauză are efectul său şi orice efect are cauza sa; totul se întâmplă  conform  Legii;  hazardul  nu  este  decât  un  nume  dat  unei  Legi  necunoscute;  sunt  numeroase  planuri  ale cauzalităţii, însă nimic nu scapă Legii”  Legea Genului:  “Este un gen în toate lucrurile; totul are principiile sale, masculin şi feminin; genul se  manifestă pe toate planurile” 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
  

Page 5 of 9

Perioadele omenirii 
Globul  V. Saturn  V. Soare  V. Lună  Pământul  N. Jupiter  N. Venus  N. Vulcan        Epoca  Polară  Hiperboreană  Lemuriană  Atlanteană  Actuală  ?  ?       Perioada   Vechea Indie   Vechea Persie   Vechiul Egipt  Greco-romană  Era  Biserica 

             

Efes  Smirna  Pergam  Tiatira  Sardes  Philadelphia  Laodicea 

     

        

{

 

{

 

Actuală  ?  ? 

 Cele 9 Coruri angelice; Ierarhii, Prinţi, planete şi Genii 
Serafimi  (Neptun)  Prinţ:  Metatron  Vehuiah   Yeliel  Sitael  Elemiah   Mahasiah  Lelahel   Achaiah   Cahetel  Dominări  (Jupiter)  Prinţ:  Tsadkiel  Nith-haiah  Haaiah  Yeratel  Seheiah   Reiyel  Omael   Lecabel   Yasariah   Principate  (Venus)  Prinţ:  Vehuel  Daniel  Hahasiah   Arhangheli   (Mercur)  Prinţ:  Puteri  (Marte)  Prinţ:  Camael  Heruvimi  (Uranus)  Prinţ:  Raziel  Haziel  Aladiah   Lauviah   Hahaiah  Yezalel   Mebahel   Hariel   Hekamiah   Yehuiah   Lehahiah  Khavakiah  Menadel   Aniel  Haamiah   Rehael  Yeiazel   Memamiah   Îngeri  Yeyalel   Harael   (Luna)  Prinţ:  Virtuţi  (Soare)  Prinţ:  Raphael  Tronuri  (Saturn)  Prinţ:  Lauviah   Caliel  Lauviah  

Tsaphkiel  Pahaliah   Nelchael   Yeliayel   Maelhael  Haheuiah   Hahahel  Mikhael  Veuliah   Yelaiah   Sealiah   Ariel   Asaliah   Mihael   Damabiah   Manakel  Ayael 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
Haniel  Imamiah   Nanael  Nithael  Mebahiah  Poyel    Îngerii lunari guvernatori ai domiciliilor lunare    1.  Geniel   2.  Enediel   3.  Amixiel I  4.  Azariel  5.  Gabriel  II  6.  Dirachiel   7.  Seheliel   8.  Manediel  9. Barbiel  15. Ataliel  16.  Azervel  Mikael  Mitzrael  Umabel  Iah-hel  Anavel  Mehiel   Gabriel 

Page 6 of 9
Habuiah  Rahael  Yabamiah   Haiiael  Mumiah  

22. Geliel   23. Requiel  24. Barinael  25. Aziel 

10. Ardefiel  17. Adriel  11. Neciel  12.  Abdizuel  13. Jazeriel  14.  Ergediel  18.  Egibiel  19.  Amutiel  20. Kyriel  21.  Bethnael 

26. Tagriel  27. Alheniel   28. Amixiel II 

Alfabetul ebraic
Lumea angelică, Inteligenţe supreme ce primesc influenţe de  la Dumnezeu Tatăl  1  2  3  4  5  6  7  8  9                    Aleph  Beth   Ghimel  Daleth   He  Vau   Zain   Heth   Teth   Yod   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  A  B  G  D  H  W  Z  Serafimi   Heruvimi  Tronuri  Domnii  Forţe  Virtuţi  Principate  Neptun  Uranus  Saturn  Jupiter  Marte  Soare  Mercur  Venus  Luna  Pământ    Literele  mame  Aleph  Mem  Shin  duble  Beth  Ghimel  Daleth  Caph  Phe  Resch  Thau   11     Caph   20  C  Methatron    Saturn   Jupiter  Marte  Soare  Venus  Mercur  Luna  simple  aer  apă  pământ 

                   

Ch  Arhangheli  T  Y  Îngeri   

10    

Lumea arhanghelică, Lumea astrologică ce primeşte  influenţe de la Dumnezeu Fiul 

 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
 

Page 7 of 9
 
Caph*  Lamed   Mem  Mem*  Nun  Nun*  Samech   Hain   500    30  40  L  M  Raziel  Tsaphkiel   Tsadkiel  Samael  Raphael  Haniel  Michael  Gabriel  Zodiac   Saturn  Jupiter  Marte  Soare  Venus  Mercur  Luna                    Foc  Aer  Apa   Elem.  Pământ            He  Vau  Zain  Heth  Teth  Yod  Lamed  Nun  Samech  Hain  Tsade  Coph  Berbec  Taur  Gemeni  Rac  Leu  Fecioara  Balanţa  Scorpion  Săgetător  Capricorn  Vărsător  Peşti 

12     13      

 

600    50  N 

14      

 

700    60  70  S  - 

15     16    

Lumea elementală - influenţe de la Sfântul Duh  17       Phe   Phe*  Tsade  Tsade*  Coph   Resch  Shin   Thau   80  P  Seraphim   Cherubim  Tharsis 

 

800    90  Tz  

18      

 

900    100  K  200  R 

 
Ariel   

         

         

19     20     21     22    

   
 

     

300  Sh    400  T  Omul  

Corespondenţe 
Tarot  Arc. maj.  IV  V  VI  VII  XI  IX  VIII  XIII  XIV  Kabbala  Sefira  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Calea  28  16  17  18  19  20  22  24  25  Dragon  Şarpe  Cal  Capră  Maimuţă  Cocoş  Câine  Mistreţ  Şobolan  Zodiac  chinezesc  Alchimia  Operaţie  alchimică  calcinare  congelare  fixare  solvire  digerare  distilare  sublimare  separare  creaţie  Ruben  Beniamin  Simeon  Gad  Iuda  Aşer  Isahar  Dan  Levi  Triburile lui  Israel 

                 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa
XV  XVII  XVIII  -  -  -  26  15  29  Bivol  Tigru  Pisica  Trigrama  30  19  12  14  27  21  32  31  25  11  10  -  Kun  Li  Kan  Xun  Gen  Zhen  Dui  - -  Qian  ---  fermentaţie  multiplicare  proiecţie  Metale  aur  argint  mercur  cupru  fier  staniu  plumb  uraniu  neptuniu  plutoniu  aluminiu 

Page 8 of 9
Neftali  Iosif  Zabulon  Numero  1  2  5  6  4  3  8  9  7  0  10 

     
 

                       
  XIX  II  I  III  XVI  X  XXI  XX  XII 

 
6  9  8  7  5  4  3  2  1 

 

O   

 

Corespondenţe între Sefire, Tarot şi elemente astrologice 
  Sefira  1  2  3  4  5  6  7  8  Tarot   Arcane  minore   As  2  3  4  5  6  7  8  Bastoane  (planeta în  semnul...)  Foc  Cupe  (planeta în  semnul...)  Apă  Spade  (planeta în  semnul...)  Aer  Monede  (planeta în  semnul...)  Pământ 

           

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Teoria - Anexa

Page 9 of 9

 
9  10  9  10 

 

     

 

     

 

     

 

   

  

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/NV/anexa.htm

09.11.2010

Metode practice de numerologie

Page 1 of 2

     

- Curs - Metode practice de

numerologie
        Principale 

 

Metode practice de numerologie 
     
Copyright © Editura Fidelia - Toate drepturile rezervate. 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Acest program au dreptul să-l folosească doar cursanţii şi foştii  cursanţi ai Editurii Fidelia.  Orice altă utilizare se poate face doar cu acordul Editurii Fidelia.     Concepţie şi realizare:  Firicel Ciarnău    

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica 

http://ebook/Curs/intro.htm

09.11.2010

Metode practice de numerologie

Page 2 of 2

profesională  

Proprietăţi numere 

     

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/intro.htm

09.11.2010

Metode - Numerele principale

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numerele principale pentru alcătuirea a unui horoscop numerologic 
  Principale 

 

  Este nevoie de data naşterii şi de numele complet, după care se calculează 9  numere importante.  Exemplu: Roman Vlad-Aurel, data naşterii: 15.02.1961  A) Vibraţia naşterii - se calculează prin însumarea tuturor cifrelor ce  alcătuiesc data naşterii completă: ziua, luna, anul, care se reduce succesiv,  până la obţinerea unei singure cifre (se numeşte adunare fadică).  Este singura vibraţie dată la naştere şi care nu se poate modifica. Prezintă  personalitatea.  În exemplul nostru: 1+5+0+2+1+9+6+1=25; 2+5=7.  În continuare, avem nevoie de nume şi prenume, ale căror litere vor primi  valoarea numerologică conform tabelului:  A J S 1 B K T 2 C L U 3 D M V 4 E N W 5 F O X 6 G P Y 7 H Q Z 8 I R 9

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

  Cu ajutorul acestui tabel va fi cifrat numele întreg (obligatoriu numele avut la  naştere; dacă persoana are un nume pe care-l iubeşte mai mult decât pe  primul, se va face un comentariu separat şi cu acesta). Persoanele care şi-au  schimbat numele de familie prin căsătorie vor folosi numele nou dacă a trecut  suficient timp de la schimbarea numelui. Îi trebuie un oarecare timp sufletului  să se obişnuiască cu noul nume, începând de la şapte luni până la şapte ani.  În acest interval, dacă persoana s-a obişnuit suficient cu noul nume, poate să-l  folosească. Înainte de şapte luni nu este recomandabil, iar după şapte ani este  obligatoriu.  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  După care se calculează următoarele numere importante.  B) Numărul dominant – este numărul care apare de cele mai multe ori în  cifrarea numelui sau prenumelui.  El va avea o influenţă hotărâtoare în caracterizarea personalităţii. Pot fi mai  multe iar dacă vreunul apare în exces, se produce o supralicitare a calităţilor  respective.  Un număr este considerat în exces, de preferinţă, dacă numărul apariţiilor sale  este cu cel puţin 2 mai mare decât al următorului.  În acest exemplu am putea considera totuşi numerele 1 şi 3, chiar dacă  09.11.2010

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/principale.htm

Metode - Numerele principale

Page 2 of 2

     

numărul apariţiilor nu este decât cu 1 mai mare. Se poate lua în considerare  totuşi ca fiind numere dominante.  C) Numărul karmic – este numărul care nu apare deloc în cifrarea numelui  sau a prenumelui.  Reprezintă lecţii care au rămas neînvăţate dintr-o altă viaţă şi care acum  urmează să fie absolvite şi realizate.  În acest exemplu, numerele 2, 7 şi 8.  D) Vibraţia de interior – este suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor ce  reprezintă vocale din nume şi prenume.  Numărul de interior semnifică personalitatea ascunsă, forţa internă, înclinaţii şi  motivaţii interioare.  În exemplul nostru: 6+1+1+1+3+5=17; 1+7=8.  E) Numărul de exterior – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare  consoanelor numelui şi prenumelui.  Ne arată proiecţia externă a personalităţii, manifestările exterioare, relaţiile cu  ceilalţi. Aşa cum ne cunosc ceilalţi.  În exemplul nostru: 9+4+5+4+3+4+9+3=41, 4+1=5.  F) Numărul de expresie – suma redusă la o cifră dintre interior şi exterior.  Ne dă relaţii despre rolul pe care doreşte să-l joace, scopurile din subconştient.  În exemplul nostru: 8+5=13; 1+3=4.    G) Numărul activ – suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare tuturor  literelor ce compun prenumele.  Acest număr influenţează puternic numărul de expresie. Prenumele primit la  naştere are o deosebită importanţă. Dacă în locul prenumelui este preferat un  diminutiv sau o poreclă, se va lua şi acesta în consideraţie şi în funcţie de  atracţia exercitată de acesta, se va stabili clasificarea ca importanţă, dacă este  sau nu mai importantă decât prenumele, dar obligatoriu şi prenumele primit la  naştere.  În exemplul nostru: 4+3+1+4+1+3+9+5+3=33; 3+3=6.  H) Numărul ereditar – se obţine din suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor  corespunzătoare numelui de familie.   Specific membrilor unei aceeaşi familii, deci ne arată mediul dar şi moştenirea  genetică. Influenţează numărul de expresie dar nu în aşa mare măsură cum o  face numărul activ.  Exemplul nostru: 9+6+4+1=25; 2+5=7;  I) Numărul cosmic – este suma redusă la o cifră a numerelor activ, ereditar şi  vibraţia naşterii, în fond, suma tuturor cifrelor corespunzătoare numelui,  prenumelui şi a datei naşterii.  Este şi o altă imagine despre noi, ca o încununare a studiului de până acum.  Exemplul nostru: 6+7+7=20; 2+0=2. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/principale.htm

09.11.2010

Metode - Sugestii

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Sugestii pentru interpretare 
  Principale 

 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

  Numerele A şi I se caracterizează exact conform proprietăţilor numerelor. De  altfel, se recomandă ca toate numerele găsite să fie discutate şi particularizate  după descrierea generală a numerelor  (folosind şi tabelul de corespondenţă cu  astrologia pentru cei care cunosc astrologie). Particularizările la interior,  exterior, etc. le va face fiecare trecându-le prin filtrul propriu, care are o mult  mai mare valoare, rezonând cu situaţia momentului.  Aici sunt doar sugestii de particularizări, doar cuvinte-cheie. La un comentariu  fiecare numerolog trebuie să treacă prin filtrul propriu informaţia şi să-şi  folosească intuiţia. 

  Numărul “1”  B – exces de zel   Pătratul vibraţiei  C – realizaţi-vă prin voi înşivă, mai multă autoritate  naşterii   D – dorinţă de reuşită şi realizarea prin sine   Pătratul numelui  E – dorinţă de strălucire şi conducere  cifrat   F – voinţă, ambiţie, egoism, autoritate, posturi de conducere   Literele numelui   G – inventiv, nervos, oportunist   Pătratul  H – siguranţă de sine, curaj  inforenergetic     Numărul “2”  Predispoziţii  B – supunere  C – învăţarea prieteniei şi colaborării   Graficul evoluţiei  D – dorinţă de asociere şi colaborare  realizărilor unei  E – relaţii şi prietenii  persoane   F – nevoie de dragoste, echilibru, colaborare   Metoda  G – calm aparent, contacte sociale  egipteană   H – sociabilitate, echilibru   Ciclurile      Predispoziţii   Numărul “3”  B – dispreţuitor  Diverse  C – nu vă închideţi în sine  D – dorinţă de afirmare şi exprimare   Compatibilităţi   E – reuşită socială   Clasificări   F – dorinţă de reuşită, căutarea dragostei unice şi profunde   Alegerea  G – inteligenţă, originalitate  numelui unei  H – creativitate  firme      Numerele    norocoase   Numărul “4”   Numerograma   B – conservatorism   Etica  C – fii activ, nu fii neglijent şi împrăştiat  profesională   D – dorinţă de realizare prin muncă  E – răbdare, căutarea sensibilităţii  Proprietăţi F – să fie considerat un om de bază şi cinstit  numere  G – ordine, disciplină, muncă  H – metodă, disciplină  Pătratele 

http://ebook/Curs/sugestii.htm

09.11.2010

Metode - Sugestii     Numărul “5”  B – impulsivitate  C – respectă pe altul, fii adaptabil, mobil  D – dorinţă de libertate  E – schimbări, călătorii, relaţii diverse  F – gust pentru schimbare, mediator, afaceri  G – curiozitate dinamică  H – combativitate      Numărul “6”  B – spirit de complezenţă  C – fii conciliant, evită situaţiile conflictuale  D – dorinţă de echilibru şi armonie  E – relaţii cu publicul, carieră artistică, caută armonia  F – spirit conciliant, preocupat să placă  G – generozitate  H – justiţie      Numărul “7”  B – fanatism  C – încredere în viaţă, interes pentru alţii  D – independenţă, interiorizare  E – inventiv, original  F – căutarea adevărului  G – mister, melancolie  H – înţelepciune      Numărul “8”  B – materialism excesiv, iubirea banilor  C – evită extremismul, ocupă-te şi de problemele sociale  D – dorinţă de câştig şi realizare concretă  E – reuşită materială, autoritate  F – realizare socială şi materială  G – încăpăţânare, totul sau nimic  H – autoritate      Numărul “9”  B – altruism până la uitarea de sine  C – fii tolerant, devotat, omenos  D – umanitarism, idealuri înalte  E – devotament, altruism  F – idealuri măreţe, umanitare  G – emotivitate, altruism  H – demnitate 

Page 2 of 2

     

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/sugestii.htm

09.11.2010

Metode - Patratul vibratiei

Page 1 of 3

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Pătratul vibraţiei naşterii 
  Principale 

 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

  Vibraţia naşterii este cifra care caracterizează cel mai mult persoana  respectivă. Dar luată ca o singură cifră ar însemna că toţi oamenii pot fi  împărţiţi în doar 9 tipuri, asemenea astrologiei, unde oamenii ar urma să fie  împărţiţi doar în 12 tipuri, în funcţie de semnul nativ. Ori, este inexact şi mai  ales prea puţin.  Faţă de vibraţia naşterii, personalitatea oamenilor este nuanţată şi de celelalte  cifre din data naşterii. În acest fel, aşa cum am văzut, există şi alte numere  calculate pentru a ajuta la o mai bună cunoaştere a entităţii respective. Dar în  mod direct, cifrele ce compun data naşterii pot fi comentate şi altfel. Pentru  aceasta vom face un tabel al cifrelor componente a datei de naştere, tabel ce  va întregi comentariul respectiv. El trebuie comentat doar ca un supliment al  comantariului vibraţiei naşterii.  Tabelul va arăta în felul următor:  3     2     1     6     5     4     9     8     7    

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Toate cifrele componente ale datei naşterii se aşează în tabel, fiecare în celula  corespunzătoare.  Exemplu: 24.03.1992  3  6  9 

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  


   5  8     7 

99 

22 

   4 

  

Proprietăţi numere 

Evident, vom observa că există o diferenţă între cei născuţi înainte de anul  2000, din tabelul cărora nu vor lipsi cifrele 1 şi 9, şi cei care sunt născuţi  începând cu anul 2000, din tabelul cărora pot lipsi cifrele 1 şi 9, dar în care 

http://ebook/Curs/patrat1.htm

09.11.2010

Metode - Patratul vibratiei

Page 2 of 3 există în mod sigur cifra 2. Nu este nici o greşeală, pur şi simplu este vorba de  o schimbare de generaţie, schimbare de mentalitate. Dacă generaţiile mai  vechi luptau pentru a-şi impune personalitatea prin cifra 1, dar munceau  pentru era următoare prin cifra 9, noile generaţii vor simţi nevoia de a lucra în  colaborare, în asociere, împreună, caracteristici date de cifra 2.  Ponderea numerelor în tabel  Un număr poate să apară de mai multe ori în tabel sau deloc. Astfel: 

     

- dacă apare o singură dată, el îşi exercită influenţa în mod normal, aşa  cum ştim din caracteristicile numărului respectiv.   - dacă apare de mai multe ori, avem două moduri de interpretare, dar  care sunt strâns legate: pe de o parte acel număr îşi exercită influenţa  într-un mod mai puternic, amplificat, direct proporţional cu numărul de  apariţii, iar pe de altă parteacţionează ca număr de bază dar în maniera  caracteristică numărului obţinut prin adunarea lor şi reducerea la o cifră.   - dacă lipseşte din tabel, atunci se comportă ca un număr karmic, adică  indică lecţii de învăţat în acel domeniu.  

Luăm ca exemplu cifra 1, care ştim că sunt caracterizate ca simbol al unei  personalităţi puternice: 

- dacă apare o singură dată, acţionează conform caracteristicilor  cunoscute: persoane puternice, sigure pe sine, se exprimă uşor, etc.   - dacă cifra 1 apare de două ori, atunci caracteristicile de mai sus se simt  cu o mai mare forţă, dar cu nuanţe date de 1+1=2, deci vor fi ceva mai  melancolici, vor şti să menţină un echilibru, etc.   - dacă cifra 1 apare de trei ori, atunci vor fi un număr 1 foarte puternic,  dar cu nuanţe de 1+1+1=3, adică Jupiterieni, veseli, glumeţi, vorbăreţi,  până la a fi gură-spartă.   - dacă sunt mai mult de trei apariţii, atunci trebuie să luăm în considerare  şi eventualitatea "căderii" în extrema cealaltă, ca şi când acest număr ar  lipsi, dar asta depinde de la caz la caz.   - dacă cifra 1 lipseşte, atunci au de muncit la personalitatea lor, trebuie  să-şi dezvolte încrederea în sine.  

Acest mod de interpretare este valabil pentru orice alt număr.  Liniile complete  Verticale: 

Linia 1-2-3 - linia planificatorului - au tendinţa de a reflecta înainte de a  face ceva, îşi fac planuri, se ghidează după principiul "măsoară de cinci  ori şi taie o dată". Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o  linie a atenţiei mărite.   Linia 4-5-6 - linia voinţei - au o voinţă puternică, sunt deosebit de  ambiţioşi. Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o linie a frustrării.   Linia 7-8-9 - linia acţiunii - ocupaţi, puternici, debordând energie, ritm  alert, dar au mare nevoie de odihnă. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a inerţiei.  

Orizontale: 

http://ebook/Curs/patrat1.htm

09.11.2010

Metode - Patratul vibratiei

Page 3 of 3 Linia 3-6-9 - linia intelectului - gândire logică, inteligenţă, memorie bună,  minte echilibrată. Lipsa numerelor pe această linie o transformă într-o  linie a excentricităţii.   Linia 2-5-8 - linia sentimentelor - dragoste, spiritualitate, latură artistică,  sensibilitate, totul în mod echilibrat. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a sensibilităţii exagerate.   Linia 1-4-7 - linia fizicului - condiţie fizică bună, robusteţe, carieră, putere  de a învinge obstacole. Lipsa numerelor pe această linie o transformă  într-o linie a amăgirii şi complexelor de inferioritate.  

Diagonale: 

Linia 1-5-9 - linia hotărârii - au ambiţia de a se realiza în viaţă, de a nu  trece fără să lase ceva în urma lor. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a resemnării.   Linia 3-5-7 - linia compasiunii - linişte sufletească, acceptarea vieţii aşa  cum este, veseli, oameni de viaţă. Lipsa numerelor pe această linie o  transformă într-o linie a scepticismului.  

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/patrat1.htm

09.11.2010

Metode - Patratul numelui

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Pătratul numelui cifrat 
  Principale 

 

La fel ca în cazul vibraţiei naşterii, unde aveam un tabel ajutător pentru  comentariu mai nuanţat, în momentul în care comentăm numerele rezultate  din cifrarea numelui, putem să completăm şi să nuanţăm comentariul cu  tabele ajutătoare specifice. Avem două tipuri de tabele, aici prezentăm  primul tip.  Tabelul numelui cifrat  Cifrarea numelui se obţine aşa cum ştim, cu ajutorul valorilor numerologice  ale literelor alfabetuuli:  1 A J S 2 B K T 3 C L U 4 D M V 5 E N W 6 F O X 7 G P Y 8 H Q Z 9 I R  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Se cifrează numele şi se completează tabelul exact ca tabelul vibraţiei  naşterii:  3     2     1     6     5     4     9     8     7    

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL  9 6 4 1 5 4 3 1 4 1 3 9 5 3  3  6  9 

333 
2     1  4  5 


99 

55 

   7 

Proprietăţi numere 

111 

444 

  

Acest tabel se comentează la fel ca cel pentru vibraţia naşterii. 

http://ebook/Curs/patrat2.htm

09.11.2010

Metode - Patratul numelui

Page 2 of 2

     

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/patrat2.htm

09.11.2010

Metode - Literele numelui

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Literele numelui 
  Principale 

 

La fel ca în cazul vibraţiei naşterii, unde aveam un tabel ajutător pentru comentariu  mai nuanţat, în momentul în care comentăm numerele rezultate din cifrarea numelui,  putem să completăm şi să nuanţăm comentariul cu tabele ajutătoare specifice. Avem  două tipuri de tabele, aici avem al doilea tip de tabel.  Tabelul literelor  Literele ce compun nuleme, dar de data aceasta necifrate, se trec într-un tabel,  fiecare pe locul său, grupate după tipul literelor, astfel:    Iniţiatoare  Mentale Fizice Emoţionale Intuitive

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Total
 

Pătratele 

A
   Continuatoare 

E W DM
 

IORZ BSTX
   

K FQUY CV
 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

HJNP
   Finalizatoare 

 

GL
  

   

Predispoziţii 

Total
Tipuri de litere: 

 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

- Iniţiatoare - se mobilizează singuri, gândesc şi crează proiecte, iniţiază şi  construiesc idei adesea revoluţionare.   - Continuatoare - promovează ideile deja puse în practică, aduc îmbunătăţiri  dar pot fi nehotărâţi.   - Finalizatoare - duc la bun sfârşit proiectele, sunt pragmatici şi folosesc ideile  altora.  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Literele mentale, fizice, emoţionale sau intuitive, reflectă exact ceea ce descriu  aceste cuvinte, temperamentul sau domeniul ocupaţional.  Exemplu:  ROMAN VLAD – AUREL    Iniţiatoare  A A A    Continuatoare  N    Finalizatoare      U 2 E R O R   7 Mentale Fizice Emoţionale Intuitive Total

Proprietăţi numere 

   

L L    Total 6

M D 3

  3

V 2

7  

http://ebook/Curs/patrat3.htm

09.11.2010

Metode - Literele numelui
 

Page 2 of 2

Observăm că pe fiecare coloană şi rând putem face un total, care ne ajută să vedem  ponderea tipurilor de litere în domeniile şi caracteristicile mai sus amintite.  Comentariile sunt cele corespunzătoare ponderii anumitor categorii de litere. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/patrat3.htm

09.11.2010

Metode - Patratul inforenergetic

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Pătratul inforenergetic 
  Principale 

 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Metoda următoare, a pătratului inforenergetic, este destul de des vehiculată.  Chiar dacă personal am reţineri în ceea ce priveşte această metodă (pentru că  apar situaţii în care nu se poate aplica regula aşa cum este ea scrisă şi în plus  metoda nu are o logică foarte clară), eu o redau aici în câteva cuvinte, urmând  cursantul să experimenteze şi să decidă asupra aplicării sau corectitudinii  metodei.  Avem nevoie de un şir de numere alcătuit din:  a) ziua de naştere (exemplu: 16)  b) luna de naştere (exemplu: 02)  c) anul naşterii (exemplu: 1962)  d) suma celor de mai sus, neredusă la o cifră (exemplu: 1+6+2+1+9+6+2=27)  e) suma redusă fadic, deci vibraţia naşterii (exemplu: 9)  f) din suma de la punctul d) se scade dublul primei cifre de la punctul a)  (exemplu: 27-2=25)  g) reduceti la o cifră numărul de la punctul f) (exemplu: 2+5=7)  Se obţine un şir de numere (exemplu: 16.2.1962.27.9.25.7) pe care le vom  pune cifră cu cifră într-un pătrat ca cel de mai jos (l-am completat deja cu  exemplul nostru):  1  4  7 

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

11 

   5  8 

77 

2222 
3     6 

   9 

Diverse 
  

66 

99 

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Celulele pătratului reprezintă: 

1 - individualitatea, energiile primite de la natură, instinctul, calitatea  energiilor şi forţele psihice   2 - bioenergiile, puterea subtilă a corpului energetic, comunicarea,  psihoemoţionalul   3 - intelect, autocunoaştere, memorie, corelarea între exterior şi interior,  folosirea informaţiilor   4 - sănătatea, energiile fizice   5 - intuiţia, capacitatea de sinteză a informaţiilor, vocea interioară, relaţia  cu lumea înconjurătoare  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/patrat4.htm

09.11.2010

Metode - Patratul inforenergetic

Page 2 of 2 6 - simţul practic, materialul, punerea în practică   7 - raţiunea, înţelepciunea, comunicarea cu nivelele superioare   8 - simţul datoriei, planurile concrete, responsabilitatea, utilitatea,  libertatea   9 - intelect, logică, acumulare de cunoştinţe  

 

 

 

Comentariile în funcţie de ponderea numerelor, a existenţei mai multor numere  sau a lipsei lor, se comentează asemănător cu regulile de la pătratul vibraţiei  naşterii, dar fără liniile importante. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/patrat4.htm

09.11.2010

Metode - Graficul

Page 1 of 3

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Graficul evoluţiei realizărilor unei persoane 
  Principale 

 

  Există o metodă grafică de studiu a evoluţiei unui om de-a lungul vieţii. Dar pe  cât este de simplă, pe atât este de delicată. Numerologul poartă o mare  răspundere faţă de persoana căruia îi comentează evoluţia.  Pentru a înţelege mai bine despre ce este vorba, inserăm în cadrul cursului de  numerologie un curs special de la cursurile de astrologie, despre etica  profesională. Vă rugăm să-l citiţi.  Metoda  Se ia data naşterii şi se înmulţesc numerele ce o alcătuiesc: ziua x luna x anul  şi se obţine un număr format de obicei din 6-7 cifre, dar pot fi şi cinci ba chiar şi  4 cifre componente. Pentru metoda noastră este nevoie întotdeauna de 7 cifre,  deci se adaugă în faţa numărului atâţia de  0 (zero) cât este nevoie până la  şapte cifre.  Exemplu:  Pentru o persoană născută în data de 22.09.1962 vom avea:  22 x 9 x 1962 = 388476  iar completând până la 7 cifre, vom avea numărul: 0388476 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

Cu acest număr alcătuim un grafic, în care pe verticală vom pune cele 9 cifre  Graficul evoluţiei  din numerologie, iar pe orizontală vom pune decanii vieţii persoanei respective  realizărilor unei  (anii din 10 în 10), deci numerele 10, 20, ... , 70. Fiecare cifră din numărul  persoane   calculat anterior, va reprezenta un punct, o valoare în acest grafic. 
Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Astfel, numărul nostru 0388476 va genera graficul: 

 

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/prev1.htm

09.11.2010

Metode - Graficul

Page 2 of 3

     

  După cum se observă, am prezentat două modele de grafic. Ele pot fi  desenate oricum, chiar în cel mai simplu mod, dar să ne ofere o idee despre  evoluţia în timp a persoanei respective.  Valorile obţinute ne dau o idee despre activitatea şi realizările persoanei  respective la diferite vârste.  Atenţie! Avertizăm asupra câtorva aspecte:  1) În majoritatea cărţilor de numerologie care prezintă o astfel de metodă pe  orizontală nu apar anii vieţii ci efectiv numerele calculate sau altfel şi nu se  specifică clar ce reprezintă graficul. Unii autori au ascuns acest lucru din faţa  novicilor şi celor neiniţiaţi în numerologie, iar alţi autori au preluat metoda fără  să înţeleagă ce se ascunde în spatele acestui grafic. De fapt, acest grafic  reprezintă evoluţia realizărilor unei persoane în viaţa sa.  2) Multă atenţie la modul în care numerologul foloseşte acest grafic, pentru a  nu sugestiona negativ persoana respectivă. Recitiţi cursul de etică  profesională.  3) Cifra 0, deci coborârea graficului la valoarea zero nu înseamnă în nici un  caz moartea individului ci faptul că realizările sale sunt minime.  4) "Astrologia şi numerologia predispun şi nu impun". Omul este dator, pentru  evoluţia sa, să-şi depăşească astrograma şi numerograma.  Vârsta majoră  Dacă în anul naşterii adunăm cifrele componente dar fără să reducem totul la o  cifră, apoi acest număr îl adunăm cu ziua şi luna naşterii, vom obţine un număr  http://ebook/Curs/prev1.htm 09.11.2010

Metode - Graficul

Page 3 of 3 care se spune că este vârsta majoră, deci vârsta la care acea persoană ajunge  la maturitate maximă, chiar dacă nu coincide cu un maxim al realizărilor.  În exemplul nostru: 22.09.1962  1+9+6+2=18  22+9+18=49  deci 49 de ani ar fi vârsta majoră. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/prev1.htm

09.11.2010

Metode - Metoda egipteana

Page 1 of 3

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Metoda egipteană 
  Principale 

 

Această metodă presupune integrarea cu tarotul şi astrologia, este metoda  prezentată în primul paragraf al ultimului capitol din cartea "Numerele vii".  Este o metodă ceva mai greoaie, dar care oferă informaţii preţioase celui ce o  aprofundează.  Preziceri generale  Datele necesare sunt: anul, luna, ziua şi ora naşterii. La ora naşterii (poate fi  şi cu aproximaţie) va trebui să ţinem cont de faptul că ziua astrologică începe  la ora 12 (miază-zi). Cei născuţi de la miază-zi până la miază-noapte sunt  consideraţi născuţi astrologic în acea zi, iar cei născuţi de la miază-noapte  până la miezul zilei, sunt consideraţi născuţi astrologic cu o zi în urmă. 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele  Avem nevoie de anul naşterii, numărul de ordine al Zodiei natale (de la  Berbec-1, la Peşti- 12), gradul solar al zilei găsit prin metoda dată mai jos,   Pătratul vibraţiei  numele şi prenumele persoanei (dacă are mai multe nume şi prenume, se iau  naşterii   în considerare toate, ca nume separate). Fiecare Zodie are 30 de grade,   Pătratul numelui  cunoscând prima zi a Zodiei, corespunzând primului grad, se pot găsi, prin  cifrat   numărare, gradele solare ale zilelor căutate, ştiind că Soarele parcurge într-o   Literele numelui   zi aproximativ un grad pe Cercul zodiacal.   Pătratul  inforenergetic   -Berbec: grad 1= 21 martie;  -Taur: grad 1 = 20 aprilie;  Predispoziţii  -Gemeni: grad 1= 20 mai; Observaţie: La Gemeni, zilele de 20 şi 21 au  acelaşi grad 1; zilele 30 şi 31 au acelaşi grad 10;   Graficul evoluţiei  -Rac: grad 1= 21 iunie; Observaţie: 21 şi 22 au grad 1;  realizărilor unei  -Leu: grad 1= 22 iulie; Observaţie: 22 şi 23 au grad 1 ;  persoane   -Fecioară: grad 1= 23 august; Observaţie: 31 august şi 1 septembrie au grad   Metoda  9;  egipteană   -Balanţă: grad 1= 23 septembrie;   Ciclurile   -Scorpion: grad 1= 23 octombrie;   Predispoziţii   -Săgetător: grad 1= 22 noiembrie;  -Capricorn: grad 1= 22 decembrie;  Diverse  -Vărsător: grad 1= 21 ianuarie; Observaţie: dacă nu există 29 februarie, nu va  exista grad 10;   Compatibilităţi   -Peşti: grad 1= 20 februarie.   Clasificări  

 

Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Gradul zilei astfel obţinut este un număr care corespunde unei lamele din  Tarot, una din cele care aduc corecţii la predicţiile generale.  Numărul fatidic  La fiecare nume şi prenume separat se numerotează literele de la dreapta la  stânga. Aceste numere se înmulţesc fiecare cu valoarea kabbalistică a literei  corespunzătoare (din tabelul următor). Rezultatele obţinute se adună, pentru  fiecare nume sau prenume, separat şi se obţine câte un număr care nu se  reduce la o cifră, ci rămâne aşa.  Valorile kabbalistice ale literelor: 

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/prev2.htm

09.11.2010

Metode - Metoda egipteana 1 A I J Q V Y 2 B C K R     3 G L S       4 D M T       5 E N         6 U V X       7 O Z         8 F P H      

Page 2 of 3

     

Până acum avem grupul de numere “nume, prenume, număr de ordine al  Zodiei, Gradul solar”. Dacă sunt mai multe nume şi prenume, se pun şi  numerele corespunzătoare lor în acest şir.  Toate cifrele acestui şir se adună şi se obţine un număr (care nu se reduce la  o cifră), numit număr fatidic. Acest număr corespunde altei lame din Tarot.  Această lamă împreună cu cea dată de gradul zilei corectează predicţiile  generale şi sunt cele care guvernează soarta persoanei respective, aducând  în acest fel o imagine generală mai completă asupra persoanei.  Vârful horoscopului  La anul naşterii se adună numărul fatidic calculat anterior. Se adună cifrele  componente ale numărului obţinut (fără a reduce, în continuare, până la  obţinerea unei singure cifre), şi se obţine iarăşi un număr corespunzător unei  cifre din Tarot. Această lamă aduce corecţii, atât predicţiilor date de către  celelalte două lame, deci le particularizează.  După toate acestea, se continuă horoscopul natal clasic, cu aspectele  particulare date de către Planete în Case, Zodii, interaspecte planetare, etc.  Revoluţiile anuale  Dacă ne interesează predicţiile unui anumit an, se procedează ca şi la  calcularea vârfului horoscopului. Se adună la anul cercetat numărul fatidic,  rezultatului obţinut i se adaugă cifrele componentele şi se obţine numărul unei  lamele din Tarot, care ne va da informaţii despre anul în cauză. Dar la toate  acestea se va ţine cont şi de Planeta care guvernează acel an.  Exemplu de calcul:  Roman Vlad Aurel; 1964, februarie 5, ora 9.30  Fiind născut înainte de ora 12, se ia cu un grad în urmă sau cu o zi în urmă,  deci avem gradul solar 15. Numărul de ordine al Zodiei Vărsător este 11.  Acum urmează să calculăm valorile kabbalistice ale numelui şi ale celor două  prenume. Numărul de ordine al fiecărei litere, de la coadă la cap, se  înmulţeşte cu valoarea sa kabbalistică şi se face totalul la fiecare.  R      5X2=10        V    4X6=24        A    5X1=5  O     4X7=28         L    3X3=9          U    4X6=24  M    3X4=12         A    2X1=2          R    3X2=6  A     2X1=2           D    1X4=4          E    2X5=10  N    1X5=5            total=39               L    1x3=3  total=57                                             total=48  Până aici avem grupul nume, prenume, număr de ordine al Zodiei, Grad 

http://ebook/Curs/prev2.htm

09.11.2010

Metode - Metoda egipteana

Page 3 of 3

solar= (57,39,48,11,15), din care calculăm numărul fatidic  5+7+3+9+4+8+1+1+1+5=44.  Avem lamele din Tarot date de numărul fatidic şi de Gradul solar, deci lamele  XLIV şi XV, care aduc corecţii la informaţiile raportate la soarta persoanei.  Acum se calculează vârful horoscopului, adunând la anul naşterii numărul  fatidic şi adunând toate cifrele componente ale rezultatului: 1964+44=2008;  2+0+0+8=10, deci lama X din Tarot.  Dacă solicitantul doreşte informaţii despre anul 1997, se calculează ca şi  vârful horoscopului:  1997+44=2041; 2+0+4+1=7, deci lama VII din Tarot îi va furniza informaţii  despre acel an, ţinând cont şi de Planeta care guvernează anul respectiv. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/prev2.htm

09.11.2010

Metode - Ciclurile

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Ciclurile 
  Principale 

 

Ciclul lui 9  Este un ciclu al preocupărilor dominante. Fiecare an din acest ciclu are un rost  al său, o dominantă în preocupările omului, o caracteristică.  Se începe de la naştere cu primul an. La fiecare cilcu primul şi ultimul an sunt  foarte importanţi. În primul an se conturează idei şi se pornesc acţiuni, iar în  ultimul an se face un bilanţ şi se trag concluzii pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 
 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

 

   

Anul 1 - (Soare) - se fac planuri şi se încep acţiuni. Atenţie la acţiunile  începute, pentru că ele vor marca un întreg ciclu de 9 ani.   Anul 2 - (Luna) - este o perioadă de adunare a forţelor, de linişte  dinaintea furtunii, adică pregătirea pentru punerea în aplicare   Anul 3 - (Mercur) - activităţi intense, relaţii de afaceri, realizarea  colaborărilor   Anul 4 - (Marte) - munca încordată, brută   Anul 5 - (Mercur) - deplasări şi călătorii, idei mai inteligente după  experienţa muncii încordate   Anul 6 - (Venus) - căsătorii, relaţii începute sau destrămări de relaţii   Anul 7 - (Neptun) - activitate spirituală, întoarcere spre sine   Anul 8 - (Saturn) - împlinirea dorinţelor, realizarea, puterea   Anul 9 - (Uranus) - bilanţul şi începutul unor schimbări calitative  

Predispoziţii 

Ciclul lui 7  Anii care compun ciclul de 7 ani nu au o caracteristică fiecare, dar se observă  că după 7 ani nimic nu mai este aşa cum a fost, deci se produc schimbări  aproape radicale. Aşa cum spunem în glumă că "orice minune ţine 3 zile",  acest lucru nu mai este o glumă când este vorba despre ciclicitatea lui 7. Este  unul din ciclurile pentru care este perfect adevărată zicala: "Never say  never" (Niciodată să nu spui "niciodată").  În cartea "Numerele vii" spuneam că după 7 ani omul este bine să schimbe  ceva. Dacă nu poate să facă schimbări mari, cel puţin să le facă pe cele  mărunte. Cele trei cicluri: fizic, emoţional şi intelectual cu care operează cei  care se ocupă de bioritm au primul lor moment "de zero" după aproximativ 7  ani, după care omul parcă începe o altă viaţă. Astrologic acest ciclu  corespunde cu un sfert din ciclul lui Saturn, cel care monitorizează viaţa  noastră. Un sfert din cilul lui Saturn înseamnă, altfel, trecerea prin punctele de  cuadratură.  Singura dată când cele două cicluri (7 şi 9) coincid este la vârsta de 63 de ani,  vârstă care marchează o schimbare cu adevărat radicală.  Ciclurile fadice 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

Există trei cicluri, particulare, dar de mai mică importanţă. 

http://ebook/Curs/prev3.htm

09.11.2010

Metode - Ciclurile

Page 2 of 2 - ciclul reprezentat de adunarea fadică a zilei de naştere (ziua de naştere  redusă la o singură cifră)   - ciclul reprezentat de adunarea fadică a lunii de naştere (luna de  naştere redusă la o cifră, dar este cel mai slab ciclu)   - ciclul reprezentat de adunarea fadică a anului de naştere (anul naşterii  redus la o cifră)  

 

 

 

Cele trei etape  Viaţa are trei mari etape. În această privinţă numărul 36 are un puternic simbol  ocult şi un impact deosebit. Prima etapă începe de la 0 ani şi se termină la  numărul de ani reprezentat de diferenţa dintre 36 şi vibraţia naşterii. A doua  etapă ţine 36 de ani, iar ultima etapă până la trecerea în alte dimensiuni.  Astfel, pentru o vibraţie a naşterii, avem: 
        

- 1 - prima etapă ţine până la 35 de ani, a treia etapă începe la 62 de ani   - 2 - prima etapă ţine până la 34 de ani, a treia etapă începe la 61 de ani   - 3 - prima etapă ţine până la 33 de ani, a treia etapă începe la 60 de ani   - 4 - prima etapă ţine până la 32 de ani, a treia etapă începe la 59 de ani   - 5 - prima etapă ţine până la 31 de ani, a treia etapă începe la 58 de ani   - 6 - prima etapă ţine până la 30 de ani, a treia etapă începe la 57 de ani   - 7 - prima etapă ţine până la 29 de ani, a treia etapă începe la 56 de ani   - 8 - prima etapă ţine până la 28 de ani, a treia etapă începe la 55 de ani   - 9 - prima etapă ţine până la 27 de ani, a treia etapă începe la 54 de ani  

Alte cicluri din domeniile înrudite cu numerologia 
   

  

- ciclul zi-noapte ce durează 24 de ore;   - ciclul săptămânii ce durează 7 zile;   - ciclul predispoziţiilor fizice ce durează 23 de zile (bioritm);   - ciclul lunar ce durează 28 de zile. Cei care lucrează cu bioritmuri îl  numesc ciclu emotiv. Astrologic este vorba de ciclul Lunii, iar Luna este  cea care răspunde de stările emotive. De altfel Luna are o influenţă  deosebit de mare asupra vieţii noastre, ne amintind altceva ca exemplu  decât ciclul menstrual care durează 28 de zile şi în cazurile normale  respectă fazele Lunii.   - ciclul intelectual ce durează 33 de zile (bioritm);   - ciclul anual care este suprapus cu ciclicitatea anotimpurilor;   - ciclul de 12 ani care corespunde unui ciclu al planetei Jupiter. Are  corespondent zodiacul chinezesc ce are această ciclicitate de 12 ani. De  remarcat că cele două cicluri de 7 respectiv 12 ani au cel mai mic  multiplu comun 84 de ani, o vârstă care se prezintă de la sine.  

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/prev3.htm

09.11.2010

Metode - Predispozitii

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Predispoziţii 
  Principale 

 

Se pot face predispoziţii personale pentru o anumită perioadă sau pentru o zi  anume. Această metodă simplă o poate practica cel care este deja foarte  obişnuit cu proprietăţile celor 9 numere de bază şi le pot interpreta în diverse  ipostaze. Cel mai important număr ce se ia în considerare este vibraţia  naşterii.  Vibraţia naşterii se adună cu ziua (luna sau anul) care ne interesează şi se  reduce la o cifră. Cunoscând caracteristicile acelei cifre, ne vom putea da  seama de predispoziţiile persoanei respective în acea zi (lună sau an). Se  comentează ca o combinaţie între vibraţia naşterii şi cifra obţinută.  Exemple: 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 
 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

- o persoană cu vibraţia naşterii 6 (romantic, timid) cum se va comporta  în ziua de 13 a unei luni? Facem adunarea fadică 1+3=4, obţinem  caracteristica generală a zilei valabilă pentru oricine, deci acest număr 6  va deveni mai dinamic, mai îndrăzneţ. Şi particularizând (adunând  vibraţia naşterii cu numărul fadic al zilei 6+4=10; 1+0=1), vom constata  că a rezultat cifra 1, deci timidul nostru se va comporta asemenea unuia  cu vibraţia 1, plin de personalitate, îndrăzneţ, etc.   - o persoană cu vibraţia naşterii 3, deci plină de veselie şi optimism, va  deveni foarte serioasă în luna a 5-a, deoarece 3+5=8, şi proprietăţile  numărului 8 le cunoaştem.  

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Dacă vrem să comentăm pe domenii de activitate sau sufleteşti (stare fizică,  emotivitate, dragoste, afaceri, etc.), atunci vom face compatibilitatea  numărului obţinut mai sus cu vibraţia naşterii. De exemplu, acel număr 3 se va  comporta în domeniul dragostei foarte rece în luna a 5-a, pentru că rezultanta  este numărul 8. Dar în domeniul afacerilor va excela, pentru că 8 este un  număr al afacerilor.  Am dat doar modul cum trebuie gândite aceste previziuni, comentariile şi  detalierea lor rămân la latitudinea şi talentul fiecăruia. 

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/prev4.htm

09.11.2010

Metode - Compatibilitati

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Tabelul afinităţilor dintre numere 
  Principale 

 

  Dăm un tabel al afinităţilor (compatibilităţilor), mai ales în ceea ce priveşte  numărul corespunzător vibraţiei naşterii. 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

     Gradele de afinitate sunt prezentate aici de la cel mai bine, “+2”, la cel mai  puţin recomandabil, “-2”. Astfel avem:  “+2” – înţelegere perfectă, în special dacă folosesc amândoi partea bună a  Predispoziţii  vibraţiilor numărului respectiv;  “+1” – îmţelegere bună, în special dacă ajung la un numitor comun în ceea   Graficul evoluţiei  ce privesc unele probleme;  realizărilor unei  “0” – legături ce necesită unele concesii pentru a ajunge la un echilibru. Un  persoane   număr Yin poate fi fascinat de unul Yang, dar va trebui să suporte   Metoda  exuberanţa sau nestatornicia acestuia. Sau, spre exemplu, un număr 9  egipteană   trebuie adus mai cu picioarele pe pământ de un 4;   Ciclurile   “—1” – legături în care pot să apară probleme;   Predispoziţii   “—2” – legătură nerecomandabilă. Observăm că există numere care nu se  înţeleg bine cu numere de acelaşi fel. De exemplu, o legătură între doi de 8,  Diverse  nu va face nici unul dintre ei concesii celuilalt, sau doi de 1, o legătură în  care vor să conducă amândoi.   Compatibilităţi    Clasificări  
 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

 

Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/compatibilitati.htm

09.11.2010

Metode - Clasificari

Page 1 of 1

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Clasificări şi corespondenţe 
  Principale  Nr.
 

 

  Corespondenţe astrologice  Caracteristici date de: Semne zodiacale Planetă bază sec. 1 2

Numerele principale    Sugestii de  comentarii ale  numerelor principale   

Element foc apă aer pământ foc apă aer / toate pământ foc

Cuvânt Conducere Asociere Sociabilitate Realizare Mobilitate Armonie Interiorizare Materialism Altruism

Pătratele 

3 4 5 6 7 8 9   Clasificări ale numerelor  -mentale: 1, 7, 8, 9, 5;  -emoţionale: 2, 3, 6, 9;  -intuitive: 2, 7, 9;  -fizice: 4, 5, 8;  -artistice: 3, 6, 9;  -ştiinţifice: 1, 4, 5, 7, 9;  -afaceriste: 4, 5, 8;  -spirituale: 1, 3, 7, 9. 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat    Literele numelui    Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

  

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane    Metoda egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea numelui  unei firme    Numerele  norocoase    Numerograma    Etica profesională  

Proprietăţi numere 

     

 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/clasificari.htm

09.11.2010

Metode - Alegerea numelui

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Alegerea numelui unei firme 
  Principale 

 

Se poate analiza numele unei firme sau a unei persoane pentru a determina cele mai bune  proprietăţi pe care am vrea să le aibă.  Se analizează şirul de caractere ce compun numele firmei respective şi din cifrarea  numelui se vor calcula adunarea fadică, numerele dominante şi numerele lipsă.  De exemplu, pentru o firmă sau asociaţie cu scopuri altruiste sau spirituale, se va alege o  valoare generală 7 sau 9, pentru lucrări inteligente 3, 5 sau 9, pentru o firmă matrimonială  2 sau 6, etc.  Exemplu de comentariu: 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

     

http://ebook/Curs/diverse1.htm

09.11.2010

Metode - Alegerea numelui
Numarul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valoare generala sau numar dominant
conducator, lider, ambitios, se impune usor conservator, diplomat, lent, sufletist, fara  ambitii vesel, binevoitor, pus pe glume, bun  afacerist harnic, serios, plin de activitate, munci  grele inteligenta, afaceri la nivel mare, studiu,  cercetare romantism, dragoste, arte, cultura,  diplomatie spiritualitate, introversiune, afaceri cu profit  modest afaceri pe picior mare, urcare în ierarhii,  succes financiar altruism, afaceri bune, elegante, dar  nebanoase

Page 2 of 2
Numar lipsa
lenes, fricos, condus de altii, fara ambitii  personale nu va cunoaste monotonia, plin de activitate prea multa sobrietate, în cazul unei firme  angajatii sufera fara ambitii deosebite, nu-l da harnicia afara  din casa afaceri mici, mai populare, mai mult munca  fizica lipsa de finete, insensibilitate, afaceri pe picior  mare totul numai pentru bani, a calca peste cadavre afaceri normale, depinde de celelalte numere zgârcenie, egocentrism, risc de faliment

Pe baza acestui model se poate alege şi numele unui copil, a unei instituţii sau chiar  numărul maşinii. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/diverse1.htm

09.11.2010

Metode - Numere norocoase

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numerele norocoase 
  Principale 

 

Cu o oarecare reţinere (din motive etice şi spirituale) dăm mai jos o metodă  de aflare a numerelor norocoase, pentru a ne face datoria şi a instrui viitorul  numerolog că există şi astfel de metode, deci în trecerea în revistă a  diverselor metode numerologice, nu putem ocoli pe aceasta. Dar "căutaţi mai  întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra". 

Se pot calcula numerele câştigătoare la Loto sau la altele, dar aici trebuie să  ţinem cont de trei lucruri:   1) degeaba cineva va pune numere la întâmplare (aşa-zisă, pentru că  întâmplare nu există), chiar dacă soarta va considera că trebuie să câştige,  dacă nu va pune numerele sale, care rezonează cu el, probabilitatea de a  câştiga va fi mică;  2) trebuie să ţinem cont de Legea necesităţii: "Orice lucru este posibil dacă  Pătratele  este cu adevărat necesar";  3) câştigarea sau necâştigarea la Loto ar putea fi condiţionată karmic de vreo   Pătratul vibraţiei  lecţie de învăţat sau examen pe care trebuie să-l trecem acum, ceva de  naşterii   genul: "ce vom face cu banii?" sau de genul: "cât de mult va schimba   Pătratul numelui  personalitatea şi cât va afecta sufletul?". La prima întrebare rezolvarea nu  cifrat   constă neapărat în a face donaţii sau acte caritabile ci efectiv trecerea unui   Literele numelui   examen (poate că în viaţa trecută entitatea şi-a risipit averea iar acum   Pătratul  examenul constă chiar în simţ practic, cum ar fi investirea într-o afacere).  inforenergetic   Predispoziţii 

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

La ultimele două numerologia nu este foarte implicată, aşa că la acest curs  de numerologie dăm doar ce este legat de primul punct.  Numerele de pornire, în ordine descrescătoare a importanţei lor în ceea ce  priveşte problema noastră, sunt: 
   

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

- numărul cosmic   - vibraţia naşterii   - ziua calendaristică a naşterii   - vibraţia de interior  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Pornind de la aceste patru numere, celelalte se pot găsi adunând câte două  (fără reducere la o cifră), iar cele obţinute se pot folosi mai departe în  adunare. Dacă vreo sumă trece de intervalul permis de joc, din suma  respectivă se scade cel mai mare număr permis (de exemplu, dacă obţinem  52 la jocul "6 din 49", vom face scăderea 52-49=3). Nu există reguli  prestabilite, decât să folosiţi aceste numere de bază. Lăsaţi intuiţia şi  inspiraţia de moment să se manifeste. 

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/diverse2.htm

09.11.2010

Metode - Numerograma

Page 1 of 3

     

- Curs - Metode practice de numerologie

Alcătuirea comentariului unei numerograme  
  Alcătuirea propriu-zisă        Numerograma, în sensul de înşirare a numerelor importante şi alcătuirii  tabelelor, inclusiv calcularea numerelor, poate fi făcută manual sau cu ajutorul  unui program pe calculator.  Principale  Fiecare dintre aceste două metode are avantajul său:   - metoda manuală este mai lentă, dar permite intrarea mai bine în contact cu   Numerele  informaţia şi nu în ultimul rând un contact mai atent cu Eu-l persoanei  principale   respective   Sugestii de  - metoda alcătuirii datelor şi a calculării numerelor cu calculatorul este mult mai  comentarii ale  rapidă, dar necesită câteva minute de concentrare, pentru a intra în armonie  numerelor  cu vibraţiile persoanei   principale   Metoda folosită mai des va fi, evident, cea care implică calculatorul, pentru că  totuşi trăim vremuri în care tehnica are un cuvânt de spus. Oricum, în cele din  Pătratele  urmă şi în cazul ultimei metode obişnuinţa va crea automat, în timp, intrarea în  legătură cu vibraţiile necesare.   Pătratul vibraţiei    naşterii   Recomandări tehnice   Pătratul numelui    cifrat   Nu trebuie să uităm să fim ordonaţi în tot ceea ce facem, să fim atenţi la toate   Literele numelui   detaliile, nu numai pentru a face o impresie bună ci mai ales pentru noi, pentru   Pătratul  că: "cine este mic în lucruri mici va fi mic şi în lucruri mari".  inforenergetic   Dacă va trebui comentariul scos la imprimantă sau chiar şi scris de mână,  împărţirea textului şi aşezarea lui trebuie să aibă un aspect plăcut, aranjat,  Predispoziţii  îngrijit. Să nu uităm că inclusiv acest aspect are impact asupra persoanei  respective, nu numai din punct de vedere comercial prin "prezentarea mărfii" ci   Graficul evoluţiei  şi câştigarea încrederii persoanei respective în informaţia pe care o conţine  realizărilor unei  comentariul. O prezentare neîngrijită a lucrării poate să atragă după sine  persoane   semne de întrebare asupra credibilităţii numerologului şi indirect asupra   Metoda  numerologiei.  egipteană   În acest fel, dacă materialul trebuie trimis prin mail sau pe un suport cum ar fi   Ciclurile   un CD, trebuie pus într-un fişier uşor accesibil, sub forma unei cărţi   Predispoziţii   electronice, a unui fişier .DOC sau .PDF, în orice caz ceva ce poate fi deschis  uşor, fără probleme tehnice şi poate fi scos la imprimantă. În nici un caz nu se  Diverse  va trimite ca text în conţinutul mesajului sau în altă formă greu accesibilă. Alte  amănunte tehnice sunt cele generale.   Compatibilităţi      Clasificări   Conţinutul unui comentariu numerologic   Alegerea    numelui unei  Nu dorim să impunem şabloane. Numerologia fiind şi o ştiinţă mentală,  firme   numerologul este liber să conceapă comentariul unui aşa cum consideră şi   Numerele  mai ales cum simte. De multe ori conţinutul comentariului depinde şi de modul  norocoase   cum îl simte pe individ: cunoaşte câte ceva şi este pornit pe o cale spirituală,   Numerograma   sau pur şi simplu este un individ obişnuit, deci şi horoscopul trebuie să fie unul   Etica  obişnuit? Numerologul nu trebuie să rişte să dezvăluie lucruri extraordinare  profesională   unui individ care nu le-ar înţelege sau care ar spune că numerologul este "dus  cu pluta". Un citat din Biblie spune: "nu aruncaţi mărgăritare înaintea porcilor".  Proprietăţi Asta înseamnă că există informaţii care nu pot fi date oricui, pentru că nu  numere  oricine le va aprecia. Dar atunci când o informaţie este necesară, totuşi trebuie  dată, dar sub o formă mai voalată, mai pe înţelesul respectivului.      http://ebook/Curs/numerograma.htm 09.11.2010

Metode - Numerograma

Page 2 of 3 Care ar fi părţile ce alcătuiesc un astfel de comentariu? Haideţi să punctăm:    A) Informaţiile numerologice de bază   - datele celui căruia i se alcătuieşte horoscopul;  - un tabel sau o înşirare ordonată a numerelor principale;  - alte informaţii numerologice importante (spre exemplu: tabelul cifrării numelui  şi prenumelui);  - datele pot fi completate şi cu cele astrologice dacă numerologul cunoaşte şi  astrologie.   B) Generalităţi   - o parte introductivă, pentru că nu este plăcut să citeşti ceva care abordează  direct analiza astrogramei, fără câteva cuvinte introductive  - chiar dacă este vorba despre numerologie, comentariul nu trebuie să fie sec,  lipsit de suflet şi să pară a fi scris sau alcătuit de un program de calculator.  Totul trebuie scris ca o poveste, dar cu justificările necesare. Nu este necesar  să justificăm fiecare afirmaţie, ci doar să punctăm ici şi colo câte ceva mai  important. În felul acesta vom evita cele două extreme: una de a fi prea  tehnicist-matematică iar cealaltă de a da impresia de "burtologie".   C) Analiza efectivă a numerogramei   - se începe cu o privire generală asupra numerelor dominante şi mai ales a  vibraţiei naşterii care dau nota generală a personalităţii.  - se comentează fiecare număr în parte apoi se trece la analiza efectivă a  fiecărui sector: personalitate, sentimente, etc.  Este bine să se facă nişte comentarii şi comparative, pentru întregirea  informaţiei:  - numărul ereditar pentru a vedea moştenirea cu care vine din familie se  compară cu numărul activ pentru a arăta particularitatea pe care o are faţă de  familia din care provine.  - personalitatea sa dată de vibraţia de interior şi comparată cu vibraţia de  exterior pentru a sublinia eventualele asemănări sau diferenţe dintre cum  apare el în faţa oamenilor şi ce gândeşte el în adâncul sufletului  - o comparaţie între numerele karmice şi numerele ce dau o direcţie destinului,  etc.  - toate aceste informaţii vor fi completate cu ajutorul pătratului vibraţiei naşterii  şi eventual a pătratului cifrării numelui.  Evident că numerologul va folosi ce tehnici consideră că îi sunt de mai mult  folos, le consideră mai corecte sau pe care le stăpâneşte mai bine. Am mai  spus, nu vrem să impunem şabloane.   D) Încheierea   - trebuie să cuprindă obligatoriu câteva concluzii. Dacă aceste concluzii au fost  prea evidente pe parcursul comentariului, ele nu trebuie reluate, ci eventual  punctate. Trebuie să fie simplă şi prietenoasă – a se evita banalităţile. La final,  sunt necesare câteva îndrumări, câteva sfaturi pe care ar fi bine respectivul  individ să le urmeze, pentru binele său, pentru evoluţia sa.  - este indicat să lăsăm deschisă poarta comunicării ulterioare dintre numerolog  şi client, fiindcă acesta din urmă poate avea nelămuriri, întrebări, etc.  Bineînţeles, trebuie evitat ca clientul să devină unul permanent: el trebuie  îndreptat către o atitudine responsabilă pentru viaţă, către capacitatea de a-şi  rezolva problemele singur, de a sta pe picioarele proprii.  Numerologul trebuie să fie atent la sentimentele proprii în legătură cu analiza  redactată: dacă el este mulţumit de calitatea textului, şi clientul va fi mulţumit. 

   

http://ebook/Curs/numerograma.htm

09.11.2010

Metode - Numerograma

Page 3 of 3 Dacă numerologul va avea dubii în legătură cu ceea ce a determinat, este  indicat să revizuiască textul, chiar cu riscul întârzierii predării analizei. Cel mai  indicat este să facem revizuirea după o zi/noapte de odihnă: eventualele  imperfecţiuni (de redactare, de înţelegere, cele legate de capacitatea “simţirii”  sufletului persoanei studiate) ies mai bine la iveală.    Acest mod de a concepe un comentariu este o variantă posibilă, una din  multele posibile folosite de numerologi. Fiecare mânuitor al acestei arte subtile  are dreptul să-şi dezvolte propria variantă şi să o ducă la desăvârşire. Criteriile  de îndeplinit sunt: utilitatea lui, din punct de vedere spiritual, şi evident, să nu  ne contrazicem singuri pe parcursul lui.    [ Pachetul de curs contine si exemple de numerograme, in format pdf, va  invitam sa le studiati ] 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/numerograma.htm

09.11.2010

Metode - Etica profesionala

Page 1 of 4

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Etica profesională 
  Principale      (Este un curs de la Şcoala de Astrologie Fidelia. Provine din paragraful cu acelaşi nume al cărţii "Bazele astrologiei" scrisă de Firicel Ciarnău) 

(Considerăm că este perfect valabil şi pentru numerologie, evident cu adaptarea respectivă)   Numerele    principale   Mulţi astrologi, mai ales începători, pentru a impresiona pe cei cărora le   Sugestii de  descifrează astrograma, fac imprudenţe, fără să-şi dea seama că au  comentarii ale  schimbat destine, că au sugestionat poate negativ anumite persoane. Nu-şi  numerelor  dau seama cu ce se joacă. Ei nu ştiu că subconştientul nu ştie de glumă şi că  principale   tot ce au spus ei îşi va face la un moment dat efectul. De asemenea, am  întâlnit redactori la ziare sau la posturi de televiziune care se ocupau de  Pătratele  "Horoscopul zilei", fără să ştie deloc astrologie. Le era de ajuns că au prins  "mişcarea" şi că ştiu să se exprime frumos. Mulţi sunt cei cărora nu le pasă   Pătratul vibraţiei  de efecte şi văd în astrologie doar o sursă de câştig. Profită de credibilitatea  naşterii   sau de dorinţa unora de a se delecta cu o ştiinţă pe care ei o consideră "de   Pătratul numelui  salon" pentru a câştiga bani frumoşi.  cifrat      Literele numelui   Astrologia este o ştiinţă extraordinară, un instrument teribil de cunoaştere şi   Pătratul  autocunoaştere. Se lucrează cu oameni, cu subconştientul lor, care nu ştie  inforenergetic   de glumă, şi în acest fel tot ce spunem se înregistrează acolo, undeva, şi îşi  va face efectul la un moment dat. Chiar şi cei care se laudă cu faptul că nici  Predispoziţii  nu clipesc la un film horror, ei nu ştiu ce vorbesc. Pe moment lor li se pare că  au fost impasibili, doar "nu era decât un film", dar subconştientul   Graficul evoluţiei  înregistrează toate informaţiile respective şi în timp le afectează viaţa de la  realizărilor unei  simple stări inexplicabile şi până la a pune în practică. Şi apoi ne mirăm de  persoane   ce în lume există atâtea grozăvii?   Metoda    egipteană   Cei care se ocupă de astrologie trebuie să cunoască şi ceva psihologie şi   Ciclurile   mai ales metafizică. Aşa cum unui profesor, care lucrează cu oameni şi îi   Predispoziţii   formează, i se cere să cunoască psihologie, aşa ar trebui să li se ceară şi  astrologilor, pentru că lucrează cu oameni şi modifică destine. Chiar dacă nu  Diverse  cunosc psihologie, cel puţin să cunoască noţiunile de sugestie şi  autosugestie, să ştie care este diferenţa dintre o sugestie pozitivă şi una   Compatibilităţi   negativă. Şi pe lângă toate acestea, trebuie să-şi formeze, pentru el, câteva   Clasificări   reguli de etică profesională.   Alegerea    numelui unei  Nu vom puncta efectiv regulile de etică profesională, pentru că nu avem  firme   pretenţia de a creea reguli stricte, decaloage sau legi pe care să le impunem.   Numerele  De aceea acest paragraf este mai mult sub formă de "poveste", pentru ca  norocoase   dumneavoastră să vă formaţi o idee proprie şi apoi depinde de fiecare, de   Numerograma   gradul de responsabilitate pe care-l are faţă de sine şi care se reflectă prin   Etica  seriozitatea şi grija faţă de celălalt.  profesională     Cred că o formă potrivită pentru prezentarea acestor idei este şi  Proprietăţi exemplificarea din experienţele proprii (Firicel Ciarnău).  numere   

http://ebook/Curs/etica.htm

09.11.2010

Metode - Etica profesionala

Page 2 of 4

     

La una din conferinţele pe care le ţin în oraşele mari ale ţării, am întâlnit un  astrolog începător, care nu era elevul meu, care după orele de conferinţă a  ţinut cu tot dinadinsul să-mi dovedească ce bine a învăţat astrologie. Întradevăr, cunoştea tehnica de bază destul de bine. Dar când a ajuns la un  domn în vârstă şi i-a văzut astrograma a declarat că nu mai are rost să-i  comenteze nimic pentru că oricum nu mai are decât două luni de trăit. Când  am auzit aşa ceva mi-a venit "să-l arunc pe geam". L-am oprit să mai  comenteze ceva, dar oricum era prea târziu. Apoi l-am invitat să nu se mai  apropie de astrologie decât când va fi copt la minte. Bătrânul domn nu a  murit după două luni, dar după cele două luni a intrat în spital. A murit acolo  după alte două săptămâni. Predicţie corectă? Nu, ci doar sugestie puternic  negativă.    Dacă un astrolog observă că un om este predispus să păţească ceva într-o  anumită perioadă, nu are voie să spună acest lucru, pentru că astrologia  predispune şi nu impune. Nu este bătută în cuie. Dacă omul, prin faptele şi  prin gândurile sale bune nu merită să păţească acel lucru, nu-l va păţi. Dar  dacă i se spune, atunci indiferent de fapte, o va păţi, pentru că aşa cum am  mai spus, subconştientul nu ştie de glume. De multe ori am preferat să spun  "nu ştiu", deci să fiu considerat un novice în ale astrologiei, decât să spun  ceea ce nu trebuie spus. Niciodată nu am vorbit mai mult decât trebuia numai  pentru a-i impresiona pe alţii cu ştiinţa mea. De multe ori tăcerea e de aur.    Pe de altă parte astrologia ne prezintă predispoziţii şi nu lucruri ce se vor  întâmpla în mod sigur. De aceea, previziunile spre exemplu, trebuie abordate  într-un mod mai special. De ce spun asta? Timpul scurs în viaţa noastră este  asemenea unui copac în care prezentul şi trecutul constituie trunchiul, care  este unic. Viitorul este asemenea ramurilor. În funcţie de faptele şi gândurile  noastre, în funcţie de deciziile pe care le luăm în fiecare clipă, noi ne putem  plasa pe o "creangă" sau alta, în acest fel toate celelalte căi virtuale  dispărând. Care astrolog sau ghicitor sau oricine ar fi el poate să prevadă cu  exactitate pe ce ramură va merge un individ? Nu poate şti nimeni, nici măcar  el. "Numai singur Tatăl ştie". Cei care practică totuşi acest lucru nu fac decât  să-l sugestioneze pe individ pe ce cale să meargă, ori aşa ceva îl consider un  păcat şi un amestec grosolan în liberul arbitru al omului. În acest fel evident  că pot apărea predicţii care să se confirme, tocmai prin faptul că individul  respectiv a fost sugestionat de către "ghicitor", iar astrologia nu este un  instrument pentru ghicit. Astrologia în general este un instrument deosebit de  benefic pentru cunoaşterea de sine a omului, pentru a se cunoaşte mai bine,  astfel încercând să-şi îndrepte greşelile şi a nu le mai repeta, deci astrologia  previzională nu trebuie să ne spună ce se va întâmpla ci să identifice  predispoziţiile şi să arate căile de rezolvare sau de ocolire a problemelor ce  pot să apară. Dacă, totuşi, cineva doreşte să practice corect aşa ceva, atunci  să fie cu mare băgare de seamă pentru a nu sugestiona în nici un fel  individul. Pentru aceasta cuvântul "predispoziţie" să nu lipsească din  exprimare. Să spună individului nu ce anume îl aşteaptă ci comportamentul  pozitiv pe care trebuie să-l aibă. Spre exemplu, în loc de "În perioada X te vei  certa cu cei apropiaţi", nu trebuie să spună decât "În perioada X trebuie mai  mult decât de obicei să fii calm, echilibrat, să dăruieşti tuturor Iubire", iar  adevăratele motive să rămână doar în mintea astrologului. Şi mai ales  astrologii nu trebuie să uite maximele: "Astrologia predispune şi nu impune"  şi "Înţeleptul îşi conduce steaua, pe când ignorantul este condus de ea".    Altă dată s-au prezentat în faţa mea doi îndrăgostiţi, ţinându-se de mână şi  plini de iubire în suflet unul pentru celălalt: "Nu-i aşa că noi ne-am iubit şi în  altă viaţă?". După ce le-am văzut astrogramele, cum le-aş fi putut spune că 

http://ebook/Curs/etica.htm

09.11.2010

Metode - Etica profesionala

Page 3 of 4

au fost mari duşmani? Le-aş fi schimbat destinul imediat. Să vedem de ce.  Vreau să atrag atenţia că acestea sunt cazuri speciale şi nicidecum o regulă,  pentru că de obicei venim la încarnare în grupurile în care ne simţim bine.  Dacă doi se duşmănesc într-o viaţă, soarta le dă posibilitatea ca în viaţa  următoare să se împace bine, să se iubească sau să fie prieteni, pentru că  orice relaţie trebuie să se termine pozitiv. Dacă nu reuşesc, soarta are  răbdare şi le oferă şanse până la realizarea unei relaţii pozitive. Dacă se  amână prea mult, la un moment dat se căsătoresc. Şi câte familii nu se  despart? Dacă nu merge nici aşa, soarta îi face fraţi. Există exemplu şi în  Biblie, unde se spune despre doi fraţi că s-au duşmănit încă din pântece  (metaforic, de fapt din altă viaţă). Dacă nici aşa nu merge bine, pe unul îl face  copilul celuilalt. Şi câţi nu se duşmănesc chiar şi aşa? Mai departe nu ştiu ce  se întâmplă, pentru că mi-a fost jenă şi să cercetez. Vreau să mai atrag încă  o dată atenţia că astfel de cazuri sunt puţine, pentru că de obicei venim la  încarnare în acelaşi grup de oameni dragi.    Unele dintre greşelile pe care le repetăm frecvent sunt indicate în special de  Saturn retrograd. Locul său în astrogramă, precum şi aspectele cu celelalte  planete, ne indică domeniul şi tipul de lecţie pe care cu încăpăţânare nu o  învăţăm pe parcursul multor vieţi. Cel căruia i se comentează astrograma nu  trebuie dojenit, ar fi iarăşi o greşeală, ci trebuie să i se sugereze care ar fi  lecţia de învăţat şi ce trebuie să facă pentru asta. În acest fel îl ajutăm cu  adevărat.    Prin toate mijloacele, astrologul trebuie să ajute, să fie constructiv şi nu  distructiv, pentru că lucrând cu destine el îşi adaugă la bagajul karmic propriu  puncte pozitive sau negative, în funcţie de ceea ce face.    O altă greşeală destul de frecventă este cea în care cel care vorbeşte,  astrologul sau pretinsul clarvizionar, îi spune persoanei din faţa sa că este  încarnarea cine ştie cărei personalităţi din istorie. O asemenea declaraţie  necugetată nu face decât să blocheze poate pentru multă vreme persoana în  cauză. În loc să-şi vadă de destinul de acum, nu face decât să se gândească  la vremuri trecute sau, cel mai rău, să-şi schimbe personalitatea până la a nu  mai fi de recunoscut. Şi ce s-a realizat cu aceasta? Oamenii trebuie să  înţeleagă că tot ce contează este "aici şi acum". Chiar dacă într-adevăr ai  fost altădată cineva, este de domeniul trecutului, important este ceea ce faci  acum. Şi mai rău este când declari aşa ceva unui om care nu este pregătit. Lai nenorocit poate pentru toată viaţa. Orice lucru şi orice informaţie vine în  momentul în care omul este pregătit să o primească. Până atunci, chiar dacă  dă din greşeală peste o astfel de informaţie, nu o va înţelege. În momentul în  care va fi pregătit va afla singur, ceea ce este mult mai de preţ decât  declaraţiile altuia. Şi ce afli singur nu-ţi poate lua nimeni.    Cu mulţi ani în urmă o clarvăzătoare cu renume (dar stând prost la alte  capitole), a declarat despre mine (în gura mare – altă greşeală) că aş fi fost  în altă încarnare o mare personalitate, pe care a numit-o, iar unei  adolescente i-a spus ca a fost soţia mea. După ce că m-a bulversat pe mine,  nu a fost de ajuns, a trebuit să calmez şi o adolescentă îndrăgostită "la  comandă", sau mai bine spus la sugestie. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă eu  nu eram un om responsabil? De asemenea, nu se sugerează dependenţe,  cum ar fi "tu eşti dator lui din altă viaţă, pentru că...".    Dacă se dau informaţii despre vieţile anterioare, se dau doar pentru a  descoperi greşelile din trecut, lecţiile neînvăţate, pentru a întregi şi a înţelege  mai bine prezenta încarnare şi a contura mai clar scopul prezentei vieţi, ce 

http://ebook/Curs/etica.htm

09.11.2010

Metode - Etica profesionala

Page 4 of 4

are de învăţat şi de ce anume să se ferească. Nu se dau nume de  personalităţi din trecut, ci doar se încearcă reconstituirea eventual a profilului  personalităţii. Dar aceste metode vin de la sine după chiar foarte multă  experienţă în munca cu oamenii, mai ales în domeniul astrologiei, chiar dacă  se cunosc noţiunile de bază care ar permite ajungerea la asemenea  informaţii.    Nu sunt decât câteva exemple ce ne pot pune pe gânduri. Nu poţi să fii un  maestru în astrologie dacă nu cunoşti şi nişte reguli de etică profesională. În  general, să lucrezi cu oamenii este o responsabilitate foarte mare. Poate cea  mai mare. Iar în ştiinţele esoterice, precum astrologia şi numerologia, nu au  ce căuta iresponsabilii. La fel cum nu au ce căuta cei care nu cunosc  metafizică sau măcar ABC-ul în esoterism. 

Teoria - Metode practice - Program de calcul   

http://ebook/Curs/etica.htm

09.11.2010

Metode - 1

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 1 
  Principale 

 

   Corespondenţe   Planeta: Soarele   Zodiile: Leu - Capricorn   Element: foc   Caracteristica: conducere   Culoare: portocaliu   Piatra: rubin, diamant  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele  Principiul si sinteza numerelor, reprezinta Creatia, Divinitatea, care contine  totul si din care decurge totul, începuturile si originea, impulsul primar. Este  conducatorul, individualistul, inovator prin excelenta. Dinamic, dar în  acelasi timp si polemic, îi face o placere deosebita sa-si expuna parerile,   sa ajunga la discutii contradictorii, preferând întotdeauna sa aiba ultimul  cuvânt. Nu cunoaste complexe de inferioritate, considerându-se daca nu   perfect, cel putin superior altuia. Este tipul mental, independent, dinamic si   entuziast. Se împotriveste oricarui tip de autoritate din exterior, dar este  autoritar cu altii. În cazul în care raspunde la vibratiile medii ale numarului  poate fi un blajin, dar daca este stârnit, da dovada a fi o bomba cu efect  Predispoziţii  întârziat. În cazul în care este receptiv la vibratiile joase ale numarului,  poate fi un dusman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate sa   Graficul evoluţiei  nu aiba suficienta încredere în fortele proprii.   realizărilor unei  persoane    Metoda  Corespondenţe esoterice  egipteană    Ciclurile   Arborele sefirotic - Kether – este gândirea al carui principiu este   Predispoziţii   nelimitarea, este vointa divina primordiala, pneuma Dumnezeului viu,  spiritul din care, prin condensare, se formeaza Hokmah.    Diverse  Ierarhiile spirituale - Serafimii - Spiritele dragostei universale, ei fac   Compatibilităţi   legatura de la un sistem cosmic la altul. Ei sunt cel mai aproape de  Trinitate.  Clasificări  

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

 

Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria1.htm 09.11.2010

Metode - 2

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 2 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Luna   Zodiile: Cancer - Balanta   Element: apa   Caracteristica: asociere   Culoare: verde   Piatra: opal, diamant  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Este considerat pe de o parte ca origine a raului, datorita faptului ca  înceteaza unitatea si începe dualitatea, antagonismul, iar pe de alta parte  reprezinta desavârsirea unitatii vazuta ca întreg, atragerea contrariilor. Deja  aici se manifesta dorinta de colaborare, armonia, tactul, diplomatia. Este plin  de amabilitate, de calm. Este numarul femeii, al mamei. Mare atractie spre  viata de familie si artele plastice, apreciaza finetea. S-ar mai putea adauga  câte ceva din toate semnele mutabile. Vibratiile interioare ale numarului dau  un caracter ezitant, timid, nehotarât, influentabil, îndoctrinat, tipicar si cu  tendinta sigura de a se îndoi de capacitatile proprii, credulitate.  Corespondenţe esoterice 

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Arborele sefirotic – Hokmah – este gândirea divina în sânul careia rezida tot  ce va urma sa fie. Desemneaza al doilea cor angelic numiti Ophanim care  înseamna forme sau roti. Ei sunt Heruvimii prin care Dumnezeu a pus ordine  în haos.   Ierarhiile spirituale - Heruvimii - Spiritele armoniei. Contrapartea lor fizica  sunt semnele zodiacale. Ei pun de acord între ele miscarile planetelor.

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria2.htm 09.11.2010

Metode - 3

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 3 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Jupiter   Zodiile: Sagetator - Gemeni   Element: aer   Caracteristica: sociabilitate   Culoare: bleu   Piatra: safir, turcoaza  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Caracterizat ca numar perfect, având un început, un mijloc si un sfârsit, este  simbolul Trinitatii. Persoanele caracterizate prin acest numar sunt pline de  jovialitate, sunt ingenioase, dârze, vesnic optimiste si încrezatoare, pline de  farmec, tandre, sociabile, fara complexe de inferioritate, au o vitalitate  contagioasa si uneori sunt vorbarete pâna la exasperare. Poseda o imensa  sete de cunoastere, sunt harnice si întreprinzatoare, dar tot ele sunt cele  care promit mai mult decât pot face. Ca eventuale aspecte negative, pot fi  enumerate superficialitatea, prefacatoria si ostentatia.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Binah – lumina primordiala, ce va sa vina, este radacina  celorlalte sapte forte ce actioneaza. La nivelul sau, esentele devin distincte.  Desemneaza îngerii Aralim, adica mari si tari, Tronurile.   Ierarhiile spirituale - Tronurile - spiritele vointei, au sfera planetara atribuita lui  Saturn.

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria3.htm 09.11.2010

Metode - 4

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 4 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Marte   Zodiile: Fecioara - Taur   Element: pamânt   Caracteristica: realizare   Culoare: rosu   Piatra: jasp, agat  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

Acest numar este deja o putere a lui “2”, deci diviziunea întregului este si mai  pregnanta. Zodia Fecioarei îi caracterizeaza aproape perfect pe cei influentati  de acest numar. Sunt profunzi, seriosi, responsabili, cu spirit practic, harnici,  rationali, perseverenti. Critici si firi închise, dau dovada de tenacitate, sunt  buni observatori, nu le scapa nimic. Ei sunt cei care despica firul în patru, dar  nu înseamna ca au întotdeauna dreptate, desi le place sa creada acest lucru.  Doresc sa se realizeze în general pe plan material si social, nu au timp sa se  gândeasca la himere. Poseda o gândire logica, patrunzatoare si fina, de  multe ori dând dovada de duritate si inflexibilitate. În idei sunt conservatori.  Este drept ca se enerveaza rar, dar atunci când nu se mai controleaza pot sa  faca lucruri necugetate.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Hesed (Gedulla) – este maretia, compasiunea în care se  releva bunatatea lui Dumnezeu, reprezinta focul primordial din care provine  tronul Slavei si întreaga ierarhie a îngerilor. Desemneaza îngerii Hasmalim,  sau Domniile.   Ierarhiile spirituale - Dominarile - spiritele întelepciunii, au sfera planetara  atribuita lui Jupiter.

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria4.htm 09.11.2010

Metode - 5

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 5 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Mercur   Zodiile: Berbec - Gemeni   Element: foc   Caracteristica: mobilitate   Culoare: violet   Piatra: acvamarin, jasp  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Dupa pitagoricieni acest numar simbolizeaza perfectiunea umana si casatoria.  Persoanele caracterizate de acest numar au o inteligenta dinamica, reflectata  prin setea de cunoastere caracteristica. Sunt vioaie, nelinistite, le plac  schimbarile, calatoriile, tranzactiile de orice fel. Aici se regasesc cei deschisi,  spontani, aventurieri, progresisti, dar pot fi si irascibili.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Geburah – este polul opus lui Hesed, reprezinta forta, este  instrumentul justitiei divine. Se spune ca din acestea doua se naste binele si  raul. Desemneaza Fortele.   Ierarhiile spirituale - Virtutile - spiritele miscarii, ale activitatii, îsi au sfera pe  Marte. Reprezinta activitatea pura.

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria5.htm 09.11.2010

Metode - 6

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 6 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Venus   Zodiile: Balanta - Taur   Element: apa   Caracteristica: armonie   Culoare: galben   Piatra: smarald, opal  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Primul numar cu caracter par-impar, este simbol al echilibrului, armoniei,  omeniei. Cei caracterizati prin acest numar dau dovada de noblete si  sensibilitate, sunt generosi, romantici, senini, daruiesc dragoste. Au o mare  emotivitate, un temperament placut, sunt idealisti, caritabili. Foarte  conservatori si traditionalisti în idei si opinii, oscilanti. Latura negativa a acestei  vibratii aduce lipsa idealurilor, trândavie si complacerea într-o stare de repaus  daunator, se cufunda în propriul ocean de vise si mai ales în probleme uneori  ireale, create de ei însisi.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Tipheret – prezideaza ordinea etica si este o sinteza între  Hesed si Geburah. Desemneaza îngerii Malachim, corul angelic al Virtutilor.  Prin ei s-a creat regnul mineral.   Ierarhiile spirituale - Puterile - Spirite ale formei, sunt patrunse de o energie  care tinde sa apara ca forma în lumea manifestata.    

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria6.htm 09.11.2010

Metode - 7

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 7 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Neptun   Zodiile: Pesti - Fecioara   Element: aer   Caracteristica: interiorizare   Culoare: galben auriu   Piatra: ametist, crisolit  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Numar spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, este marele  numar biblic. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur  element, aerul, dar în realitate aduna în el influenta tuturor celor patru  elemente si în acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizata  prin acest numar are un spirit de observatie accentuat, da dovada de  curiozitate, cumpatare, independenta. Sunt introvertiti, sensibili, visatori,  emotivi, puterile lor psihice sunt accentuate. Altminteri sunt rezervati,  enigmatici, tind excesiv spre perfectiune, au un spirit ales, nu accepta jumatati  de masura.  Corespondenţe esoterice 

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Arborele sefirotic – Netsah – îndurarea si victoria. Desemneaza al saptelea  ordin de îngeri, Principatele sau Arheii. Prin ei s-a creat regnul vegetal.   Ierarhiile spirituale - Arheii sau Principii - sunt spiritele personalitatii si,  totodata, spiritele timpului, ei guvernând epocile de evolutie ale omenirii.  Sfera lor planetara este cea atribuita lui Venus.

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria7.htm 09.11.2010

Metode - 8

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 8 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Saturn   Zodiile: Capricorn - Scorpion   Element: pamânt   Caracteristica: materialism   Culoare: indigo   Piatra: onix, topaz  Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Simbolizeaza fortele materiale, este numarul reactiei si al justitiei echilibrante.  Pătratul vibraţiei  Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibratia cea mai  puternica încât cu greu te poti sustrage ei. Orice aparitie a acestui numar într-o  naşterii   Pătratul numelui  analiza numerologica, bulverseaza aproape toate pronosticurile. O persoana  caracterizata de acest numar este capabila, ambitioasa, practica si eficienta,  cifrat   Literele numelui   realista si concreta. Nutreste dorinta de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale,  de a conduce si a organiza. Pot sa dea dovada de încapatânare, mândrie  Pătratul  exagerata, impulsivitate si autoritate dusa pâna la dictatorialism.  inforenergetic   Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Hod – slava, marirea si gloria. Desemneaza al optulea  ordin de îngeri Bene Elohim, corul Arhanghelilor, si prin ei s-a creat regnul  animal.   Ierarhiile spirituale - Arhanghelii - se exprima în sfera planetara atribuita lui  Mercur. Ei sunt spiritele focului, nu influenteaza direct pe oameni, ci numai prin  intermediul îngerilor, dar sunt inspiratori ai marilor comunitati.

Predispoziţii 

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere 

http://ebook/Curs/teoria8.htm

09.11.2010

Metode - 9

Page 1 of 2

        

- Curs - Metode practice de numerologie

Numărul 9 
  Principale 

 

   Corespondente   Planeta: Uranus   Zodiile: Varsator - Berbec   Element: foc   Caracteristica: altruism   Culoare: alb-violet   Piatra: alexandrid, ametist   Caracterizare  

Numerele  principale   Sugestii de  comentarii ale  numerelor  principale  

Pătratele 

 

Pătratul vibraţiei  naşterii   Pătratul numelui  cifrat   Literele numelui   Pătratul  inforenergetic  

Predispoziţii 

Despre acesta am putea spune ca este un numar “7” extrovertit, deci este tot  un numar spiritual, dar cu o energie debordanta. Reprezentantii sai sunt  altruisti, nobili, activi, entuziasti. Persoane deosebit de senzitive,  clarvazatoare, intuitive, au o vitalitate accentuata, o inteligenta clara. Sunt  tipul de oameni ce aduc noul, sunt progresisti, extravaganti, nonconformisti,  revolutionari, caracterizati prin mare sete de cunoastere. Poate multi dintre  “zapacitii” care au facut inventii revolutionare sau curajosii care au schimbat  istoria, au avut afinitate cu acest numar. Altruismul lor poate sa mearga pâna  la uitarea de sine. Acestea sunt caracteristice entitatilor care vor pune bazele  epocii în care intram curând.  Corespondenţe esoterice  Arborele sefirotic – Yesod – temelia, fundamentul. Al noualea cor de îngeri  prin care Dumnezeu trimite Îngerii pazitori.   Ierarhiile spirituale - Îngerii - sunt regnul imediat superior noua ierarhic, sunt  delimitati de sfera corespunzatoare Lunii. Ei nu se pot încarna ca oameni, dar  influenteaza oamenii prin corpul eteric al acestora, corpul eteric reprezentând  pentru îngeri corpul cel mai grosier, asa cum pentru noi corpul cel mai grosier  este corpul fizic.

 

Graficul evoluţiei  realizărilor unei  persoane   Metoda  egipteană   Ciclurile   Predispoziţii  

Diverse 
  

 

Compatibilităţi   Clasificări   Alegerea  numelui unei  firme   Numerele  norocoase   Numerograma   Etica  profesională  

Proprietăţi numere  http://ebook/Curs/teoria9.htm 09.11.2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->