Sunteți pe pagina 1din 6

Biografiile prezentate sunt rezumative: fiecare dintre ele ar fi putut fi mai ampl\, mai limitativ\ sau, oricum, alc\tuit\

altfel. n orice caz, ele au fost conturate n aceast\ form\ cu bun\ [tiin]\, urm\rind cu prioritate s\ redea complementaritatea nv\]\turilor [i s\ eviden]ieze stimulii pozitivi ai acestora, stimuli care, de[i provin din surse att de diferite, pot constitui puncte de referin]\ n deslu[irea marilor probleme ale umanit\]ii, ale vie]ii [i lumii de dincolo. Chiar dac\ unele dintre personajele zugr\vite n aceast\ carte nu apar]in contemporaneit\]ii, ci au tr\it cu mul]i ani n urm\ (Swedenborg [i Oberlin, de exemplu, au tr\it n secolul al XVIII-lea, al]ii n veacul al XIX-lea), ele trebuie considerate ca apar]innd timpului nostru, ntruct n acest domeniu timpul nu se m\soar\ cu infima unitate de m\sur\ a vie]ii unui om, dar [i pentru c\ nv\]\turile lor nu au fost nc\ asimilate la adev\rata lor valoare. De altfel, scrierile lor sunt vizionare, putnd contribui la schimbarea mentalit\]ilor [i la responsabilizarea omului contemporan, care, iat\, a p\[it de pu]in timp pragul celui de al treilea mileniu: o epoc\ dificil\, mai plin\ de capcane ca niciodat\, dar care, dup\ anii lungi de domnie a materialismului, pozitivismului [i ra]ionalismului exacerbat, ar putea fi dac\, desigur, vom dovedi suficient\ voin]\ [i dac\ com fi capabili s\ dep\[im marile provoc\ri [i contradic]ii de care ne lovim la tot pasul o epoc\ a spiritului. Fie ca stimulii [i nelini[tile metafizice ale acestor personaje care, fiecare n parte, a revelat cte o f\rm\ din misterul care ne nconjoar\ (f\r\ s\ ni-l dezv\luie pe de-a-ntregul, ci invitndu-ne mai degrab\ s\-l respect\m a[a cum se cuvine) s\ ne c\l\uzeasc\ pe lungul drum spiritual care se a[terne naintea noastr\!
PAOLA GIOVETTI P\mntul este izvorul lumii spirituale.

EMANUEL SWEDENBORG (16881772)

Emanuel Swedenborg ntruchipeaz\ figura foarte original\ a omului de [tiin]\-clarv\z\tor, ale c\rui opere continu\ [i ast\zi la mai bine de dou\ secole de la moartea sa s\ suscite curiozitate [i interes. Aceste scrieri, precum [i personalitatea autorului lor, au strnit uimirea plin\ de respect a lui Immanuel Kant, i-au influen]at pe J.W. Goethe, Balzac [i C.G. Jung [i au determinat-o pe poeta Elizabeth Barret Browning s\ afirme: n opinia mea, singura raz\ de lumin\ care ne permite s\ ne facem o idee despre lumea de dincolo se g\se[te n filozofia lui Swedenborg. La vrsta de cincizeci [i [ase de ani, vrst\ pn\ la care se dedicase n totalitate [tiin]ei, devenind un b\rbat realizat [i celebru, Swedenborg a suferit o profund\ metamorfoz\ interioar\, transformndu-se ntr-un mistic pursnge; cu toate acestea, nu a fost preocupat niciodat\ s\-[i popularizeze operele,
Marii ini]ia]i ai timpului nostru
9

n care, apelnd la un stil aproape automat de scris, [i descria c\l\toriile sufletului, c\l\torii prin intermediul c\rora intra n contact cu ngeri [i entit\]i spirituale. De altfel, multe din scrierile sale au fost publicate anonim, fapt care nu le-a mpiedicat s\ devin\ celebre, bucurndu-se de numeroase reedit\ri [i traduceri. n multe ]\ri europene, dar [i n Statele Unite, au ap\rut dup\ moartea sa a[a-numitele Societ\]i Swedenborg, care activeaz\ [i n zilele noastre, continund s\-i publice operele, ncurajnd att edi]iile critice, ct [i pe cele adaptate nivelului de n]elegere al maselor largi. Prin urmare, Emanuel Swedenborg a fost o personalitate de prim rang, c\ruia Suedia, ]ara sa natal\, i-a recunoscut meritele: din anul 1910, r\m\[i]ele sale p\mnte[ti odihnesc la catedrala din Uppsala, al\turi de cele ale marilor personalit\]i din istoria Suediei. Regele Gustav al V-lea a trimis special un bric n Anglia pentru a repatria osemintele lui Swedenborg: o onoare rezervat\ de obicei regilor, marilor prela]i sau generali. Emanuel Swedenborg, cel care avea s\ aduc\ epocii sale o mare contribu]ie [tiin]ific\ [i filozofic\, descindea dintr-una din vechile familii a c\ror ndeletnicire era, genera]ie dup\ genera]ie, cre[terea animalelor [i mineritul. Prin urmare, se poate spune c\ a mo[tenit genetic sim]ul practic, abilitatea n domeniile tehnic [i [tiin]ific, aplecarea spre tainele naturii, dar [i o educa]ie profund spiritual\. Tat\l s\u, pastorul Jesper Svedberg1, era o persoan\ de o vast\ cultur\: fusese predicator la Curtea regal\ din Stockholm, bucurndu-se de stima regelui Carol al XI-lea, cu care obi[nuia s\ discute problematici practice, legate ndeosebi de instruc]ia
10

[colar\ a ]\rii. Ulterior, avea s\ activeze ca profesor de teologie la universitatea din Uppsala, al c\rei rector a [i fost o perioad\, nainte de a deveni episcop de Skara. A fost sfetnic al Cur]ii [i membru n comisia pentru traducerea Bibliei n limba suedez\. Persoan\ practic\ [i concret\, dar n acela[i timp d\ruit cu o mare fervoare religioas\, un caracter optimist, binevoitor [i tolerant, Jesper s-a ocupat personal de educa]ia celor opt copii ai s\i, puterea exemplului p\rintesc exercitnd asupra lor o puternic\ influen]\. Cu siguran]\ c\ Emanuel, al treilea n\scut, a mo[tenit de la tat\l s\u capacitatea de a vedea invizibilul. ntr-adev\r, episcopul Jesper credea cu t\rie n influen]a nemijlocit\ pe care lumea cereasc\ o are asupra celei terestre, credea n ngeri [i n demoni, [i n contactul dintre cei vii [i defunc]i. De altfel, se spune c\ ar fi avut frecvente experien]e vizionare. La vrsta de opt ani, Emanuel a r\mas orfan de mam\, fiind crescut de sora sa mai mare [i de na[a sa de botez. A avut parte de o copil\rie senin\, iar caracterul delicat [i lini[tit al mamei sale c\reia avea s\-i p\streze toat\ via]a o amintire afectuoas\ [i bine conturat\ a l\sat asupra sa semnele unui influx energetic pozitiv. nc\ din primii ani de via]\, micul Emanuel a manifestat o ardoare religioas\ ie[it\ din comun, obi[nuind s\-[i uimeasc\ p\rin]ii prin profunzimea [i spiritualitatea observa]iilor sale. Se ruga mult, iar pe durata rug\ciunilor ritmul respira]iei sale se schimba spontan, transformndu-se n ceea ce el nsu[i o denumea ca fiind respira]ie spiritual\: n realitate, era vorba despre o tehnic\ yoga, care consta n potrivirea respira]iei cu
Marii ini]ia]i ai timpului nostru
11

PA O L A G I O V E T T I

ritmul cardiac, o pranayama pur intuitiv\, al c\rei rol era acela de a produce o dilatare a con[tiin]ei. Cu toate acestea, odat\ cu trecerea anilor, fervoarea religioas\ a l\sat locul unui interes crescnd pentru [tiin]e, [i aveau s\ treac\ mul]i ani nainte de a-[i reg\si pasiunea pentru experien]ele spirituale. Swedenborg a studiat cu prioritate materiile [tiin]ifice, dovedind ns\ [i o extraordinar\ versatilitate: vorbea la perfec]ie latina [i diverse alte limbi europene, cnta la org\ [i scria poezii. l fascinau toate [tiin]ele, f\r\ excep]ie, [i o dovad\ a naturii sale foarte moderne pentru epoca n care a tr\it era atras [i de tehnic\. Cum, n epoc\, [tiin]a era deosebit de dezvoltat\ n Anglia, tn\rul Emanuel a st\ruit pe lng\ tat\l s\u s\ plece acolo, ob]innd permisiunea de a se muta c]iva ani la Londra, pentru completarea studiilor. Aici, a devenit discipolul unor oameni de [tiin]\ celebri, ca Isaac Newton [i Edmund Halley, frecventnd observatorul de la Greenwich [i cercurile [tiin]ifice de la Royal Society, efectund studii la cel mai nalt nivel de specializare n geografie, astronomie, arhitectur\, chimie, fizic\, cosmologie, ocupndu-se, de asemenea, [i de tehnica inciziilor, de construc]ia de orologii [i de literatur\. nainte de a se ntoarce n ]ar\, a petrecut un an la Paris [i cteva luni la Leida, unde s-a familiarizat cu tehnicile de legare a c\r]ilor [i de [lefuire a lentilelor: o dovad\ n plus c\, pe lng\ teorie, s-a preocupat ntotdeauna de perfec]ionarea practic\. Dup\ cinci ani petrecu]i n str\in\tate, Emanuel Swedenborg a revenit n Suedia: avea dou\zeci [i [apte de ani [i se ntorcea ducnd cu el un adev\rat tezaur, alc\tuit din schi]e [i proiecte care aveau s\ consemneze nceputurile activit\]ii sale
12

[tiin]ifice pe t\rm natal. Era vorba, n special, de inven]ii tehnice [i dispozitive mecanice adaptate particularit\]ilor [i necesit\]ilor Suediei: pompe, ecluze, cuptoare, macarale, utilaje pentru minerit, pentru naviga]ia pe canale, pentru r\zboi sau pentru ap\rarea de coast\. n timp, Swedenborg avea s\ aduc\ la lumin\ numeroase inven]ii: un instrument muzical universal, tehnici noi de construire a navelor, o pomp\ de aer, un submarin de tip militar, un pod mobil, ba chiar [i o ma[in\ zbur\toare, care realizat\ dou\ sute de ani mai trziu, n Statele Unite avea s\ se ridice pn\ la cincisprezece metri n\l]ime, plannd pe o distan]\ de cteva zeci de metri nainte de a se pr\bu[i. Modelul ma[in\riei lui Swedenborg este expus la Smithsonian Air Museum din Washington. Foarte curnd, Emanuel Swedenborg a fost descoperit de suveranul Suediei, tn\rul Carol al XII-lea, devenind colaboratorul apropiat al acestuia. La cererea regelui s\u, Swedenborg a proiectat [antiere navale [i ecluze pe ruri, fiind recompensat cu titlul de asesor extraordinar al Colegiului Minelor, o pozi]ie de prim rang dac\ avem n vedere faptul c\ mineritul constituia principala surs\ de venit a Suediei. De altfel, Swedenborg s-a ocupat de mineralogie pentru o lung\ perioad\ de timp, f\r\ ns\ a neglija celelalte ramuri ale [tiin]ei: astrologia, cosmologia, matematica, chimia sau fizica. {i, de asemenea, anatomia, filozofia sau psihologia. Timp de treizeci de ani, Swedenborg a dus o via]\ specific\ unui mare om de [tiin]\: c\l\torea adesea n str\in\tate pentru a-[i publica [i promova lucr\rile (peste o sut\ cincizeci de titluri, toate n limba latin\, limb\ cult\ [i n acela[i timp de circula]ie interna]ional\ n epoc\), pentru ntlniri cu al]i oameni
Marii ini]ia]i ai timpului nostru
13

PA O L A G I O V E T T I

de [tiin]\, pentru colocvii sau pentru a vizita galerii miniere. Uria[a aviditate cu care aprofunda toate domeniile cunoa[terii i-a adus recunoa[terea interna]ional\, fiind considerat o minte enciclopedic\, o adev\rat\ personalitate [tiin]ific\ a Europei culte, un protagonist autentic al secolului al XVIII-lea european. A ajuns relativ repede la o bun\stare material\ [i social\; cu toate acestea, a preferat s\ r\mn\ celibatar (dup\ o deziluzie din tinere]e [i jurase c\ nu avea s\ se c\s\toreasc\). Nu era ns\ misogin [i era foarte sociabil, fiind nconjurat de mul]i prieteni. Via]a i era plin\ de satisfac]ii, cnd, brusc, a suferit nea[teptata metamorfoz\. n to]i anii dedica]i [tiin]ei, Swedenborg nu a ncetat nicio clip\ s\ cread\ n Dumnezeu [i n via]a de dup\ moarte, f\r\ ns\ a sim]i vreodat\ nevoia de a se confrunta n mod direct cu aceste probleme, ndep\rtndu-se chiar de practica religioas\; a fost nevoie ns\ de o chemare, pentru ca atitudinea sa s\ se schimbe radical. Primele semne ale acestei transform\ri interioare s-au manifestat n vise, Swedenborg acordndu-le un caracter simbolic [i ncercnd, prin urmare, s\ le interpreteze: erau vise care i stimulau intui]iile, anun]nd noi descoperiri, a[a cum a fost cazul visului din martie 1744, n care s-a v\zut pe el nsu[i intrnd n posesia unei chei cu ajutorul c\reia reu[ea s\ deschid\ o u[\ ne[tiut\ de nimeni. De asemenea, a avut [i mai multe viziuni care i sugerau profunda metamorfoz\ pe care o suferea: viziuni de lumini [i fl\c\ri, care indicau un fel de iluminare interioar\ a personajului nostru. Instinctiv, s-a dedicat medita]iei, relund practica respira]iei spirituale la care recursese pe vremea cnd, copil fiind,
14

obi[nuia s\ se roage. De multe ori i ap\rea n vis propriul s\u tat\, care, att timp ct tr\ise, i repro[ase ndep\rtarea de valorile religiei [i faptul c\ se dedicase n totalitate [tiin]elor: b\trnul episcop se prezenta n fa]a fiului s\u surz\tor, l mbr\]i[a [i l ruga s\-[i schimbe mentalitatea [i s\ accepte misiunea spiritual\ care i fusese h\r\zit\. ntmplarea care l-a determinat s\ ia o hot\rre definitiv\ s-a petrecut n ziua de Pa[te a anului 1744, cnd a fost fulgerat de o viziune datorit\ c\reia a n]eles c\, ncepnd din acel moment, menirea sa avea s\ fie aceea de a scrie nu despre lucruri p\mnte[ti, ci despre ceea ce ne e superior nou\. n ziua de Pa[ti a anului urm\tor, a avut o a doua viziune, n care un b\rbat l-a nvestit oficial cu noua lui misiune. Iat\ cum a descris Swedenborg mai trziu, n Jurnalul s\u, aceast\ viziune:
Noaptea, mi s-a ar\tat un b\rbat, care mi-a spus c\ era nsu[i Dumnezeu, creatorul lumii [i salvatorul ei, [i c\ m\ alesese pe mine ca s\ le deslu[esc oamenilor sensul spiritual al Sfintelor Scripturi; avea s\-mi dicteze el nsu[i ceea ce urma s\ scriu despre acest subiect. Pentru a m\ convinge, n aceea[i noapte mi-a ar\tat lumea spiritual\, att infernul, ct [i gr\dina cereasc\, acolo unde am ntlnit foarte multe persoane cunoscute mie, din toate p\turile sociale. Din clipa aceea am renun]at la orice interes [tiin]ific p\mntesc [i m-am aplecat asupra lucr\rilor spirituale, dup\ porunca Domnului. Ca urmare, Domnul a deschis ochii spiritului meu, astfel nct, fiind ntru totul treaz, am fost n m\sur\ s\ v\d ceea ce se ntmpl\ pe lumea cealalt\ [i s\ vorbesc cu ngerii [i cu spiritele.2
Marii ini]ia]i ai timpului nostru
15

PA O L A G I O V E T T I

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.