Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009


Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 041

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:
Nici pasărea sub domuri vegetale,
nici trestia cu mlădiosu-i tors,
nici firele pe care-ades le-ai tors
sunându-le cu degetele tale;

nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors


spre tine-nfioratele petale
nici apele, fugarnice cristale,
în care anii tineri ţi i-ai stors;

nici stalactita palidă ce creşte,


ca tine, nevăzută, îngereşte,
hrănindu-se cu aşteptări mereu:

nimic din tot ce-a plăsmuit natura


nu-ţi va păstra fiorul şi măsura
mai credincioase decât versul meu.
(Ştefan Augustin Doinaş, Nimic)

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. 2 puncte
2. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”. 2 puncte
3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. 2 puncte
4. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. 4 puncte
5. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în textul dat. 4 puncte
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat. 4 puncte
7. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. 4 puncte
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

S-ar putea să vă placă și