Sunteți pe pagina 1din 2

Viziuni premature

de Klara Lucia Losonczy | 15 Septembrie 2008

S-ar fi g sit o cale pentru neutralitate,


Dar totul s-a f cut doar prin durere.
Indiferen a ucide ghea a uit rii,
A lini tii, a p cii, a speran ei,
i nimeni nu mai poate plânge!

Spre suferin totul se îndreapt ,


Nimicul îmi apare ca o oaz .
Dar o oaz a ghe ii, a t cerii.
Balsamul dulce al inexisten ei,
Al aspira iilor frânte infantil!

Cuvinte nu exist , doar t cere.


Speran e, vise –doar realitate,
Realitatea fiind dezam gire.
Prietenia nu se poate g si deloc.
Doar ne prefacem a o avea!

Vedem lumea subiectiv, impus,


Vedem doar ceea ce dorim,
L sând deoparte spiritul,
Sufletul i tot ceea ce profer m.
Profer m pentru a ne autoconvinge!

Uneori doream iubirea, atingerea,


Alteori moartea se z rea iubit ,
i-acum, acum doar ciobul
Nimicului, plec rii, întoarcerii
i-a cercului neobosit îndurat!
Vorbesc de art. E inutil, extenuant.
Extazul nu exist . Doar c derea:
Agonioas , înceat , gradat –
Pr bu irea etern a Edenului!
Nimic nu se mai poate face…

Se întrev d la orizont noi dureri,


Ipotetice, neutre, dar crud inutile…
Rostul lumii îmi apare îndoielnic,
La fel ca cel al vie ii imposibile
Pe care credem c o tr im…
Metalul implantat în vertebre
Fermenteaz , interschimbându-se
Cu nucleele sporilor frân i de viitor
i ganglionii decep iilor trecute.
Lacrimile trebuie ve nic în bu ite!

Topic: Poezii | Editare | F r Comentarii »