Sunteți pe pagina 1din 2

Vreau o alt lume XIII

de Victoria Du u | 24 Noiembrie 2008

***

M duceam în vis spre izvorul meu


M duceam în vis
i acolo eu m rugam
M rugam
i sim eam cum cre te iarba
Cum cresc florile
Sim eam cum cresc copacii
Vedeam cum cresc copacii
Copacii… copacii…

***

i mergeam în vis spre izvorul meu…


Apa… apa…
Apa izvorului meu îmi inunda privirile,
Îmi sp la ochii,
Îmi sp la picioarele!
De ce Dumnezeule,
C ram apa asta în mine?
De ce, de ce o c ram Iisuse?
i o beam, o beam, o beam…
i sim eam c însetez…
Însetez, însetez mereu?!…

***

Pân când…
Pân când floarea va veni spre mine?

i eu st team sub ap ,
Venea o floare i-mi inunda ochii..
i-mi sp la picioarele
Picioarele pline de colb,
Pline de n mol…
i mâinile mele, i fa a mea…
i m-am uscat în razele soarelui
În razele soarelui m-am uscat!
Starea aceasta
E asem n toare învierii!

***

M-a doborât rug ciunea…


M-a pr v lit rug ciunea-n genunchi
i-mi c utam lacrimile mele-n p mânt…
i eram pr v lit în iarb …
i-mi culegeam floarea izvorului meu,
Izvorului meu.
Strivit în t lpile drumului!!!