Sunteți pe pagina 1din 2

Vreau o alt lume XV

de Victoria Du u | 8 Decembrie 2008

***

Ora ul e însp imânt tor dar aparent prielnic,


În el poti face absolut orice, c ci oamenii legii
Oricum nu v d sau îi po i face orbi,
La crimele tale strig toare la cer.
Dac ast zi homosexualitatea i prostitu ia
Devin legi binecuvantate de stat,
Mâine i crima va fi o lege
Împotriva omului sfânt.
O, Doamne, spune-mi Tu ce s fac,
De ce mi-ai dat s tr iesc
Într-o lume atât de nebunâ.
Oare dac m-a fi nâscut , Iisuse
Pe timpul T u, a fi strigat , Domne
Cu îndârjire?
Nu a fi plâns la picioarele Tale,
Însângerate i m-a fi bucurat cu Tine
Când ai venit înviat c tre noi to i,
P r si i i batjocori i de cei ce
Te-au ucis pe Tine?
Spune-mi Doamne, Mântuitorul meu,
Cum s fac s nu m în el
C Dumnezeul meu e ti Tu
i numai ie trebuie s m închin eu
Iar Tu e ti cel ce m iube ti i m chemi la Tine?

***

O, nu , cât de mult doream


Singur tatea unui pustnic,
Dar nu în pustia pâdurii
Ci în pustia unui ora mare,
Atât de mare încât s te sufoci,
Înc t nu mai tii unde e ti
i nu mai tii cine e ti
Dar pustiul acesta este la fel de frumos
Ca i pustiul p durii,
În loc de flori, copiii mici zâmbesc
i în loc de copaci înflori i
Oameni stresa i si crispa i,
Cu grija încre it pe frunte
i cu s r cia pictat pe haine.
În loc de fiarele pustiului
Sunt oamenii ce nu te cunosc
i plictisi i , cu arma ucig toare
În suflet, trec peste tine
Ca peste un gunoi.
Cum s nu te rogi în acest pustiu,
At t de înfior tor i cu atâta moarte,
Unde oamenii cad secera i ca iarba câmpului
De bolile sufletului ce ne biciuie-n iad.

***

Doamne, cât de fericit sunt ast zi,


Cât bucurie îmi aduce singur tatea mea,
În lini te m gândesc laTine
i cât pace are sufletul meu,
Nu mai plânge cu atâta durere
Ca atunci când eram
Numai eu singur pe p mânt

***

Sunt singur cu Dumnezeu,


Nu e nici un om în odaia mea,
Eu stau i ascult, ascult singur tatea cum tace,
Iar Domnul este cu mine în singur tatea mea.
E noapte, ora ul are becurile aprinse,
Ma inile vuiesc i oameni merg pe str zi
Fiecare cu gândurile lui,
Cât lume adunat într-un ora
Atât de mare, cu atâtea ma ini,
Cu atâtea str zi, cu atâtea tramvaie.
Dar zgomotul acesta de fond
Nu ajunge pân în chilia mea
Dintr-un bloc cu zece etaje.
Stau în chilia mea dintr-un bloc
i m rog în singur tate cu Domnul,
Ce pustiu… !!! Fugi de el!!!!