Spital __________________________________ Ini iale pacient ____________ FO nr___________________ Data ____________________ CRITERII DE DIAGNOSTIC: SIRS (systemic inflammatory response

syndrome): Cel pu in 2 condi ii îndeplinite: l. temp < 36 °C sau >38 °C 2. FC > 90 b/min 3. leucocite < 4000/mm3 sau > 12000/mm3 4. FR > 20 resp/min sau pCO2 < 32 mmHg

SEPSIS: (dg. SIRS + dg./suspiciune de infec ie)

TIPUL INFEC IEI: - infec ie respiratorie/pulmonară - infec ie intra-abdominală - infec ii ale pielii şi esuturi moi - infec ii de tract urinar - infec ii ale oaselor şi articula iilor - infec ii SNC - infec ii genitale - sepsis de origine necunoscută - endocardita bacteriană EVALUAREA RISCULUI NOSOCOMIAL (CARMELI): A. Contactul cu Sistemul de sănătate: 1. fară contact 2. consulturi (internări, rezident sanatoriu) fără proceduri invazive 3. internări cu proceduri invazive B. Tratament antibiotic: 1. fără 2. tratament antibiotic recent C. Pacient: 1. tânăr sau fără comorbidită i 2. bătrân, multiple comorbidită i 3. boli structurale pulmonare, HIV/ SIDAjmunodeficien e severe
INTERPRETARE: SCORUL NU POATE AVEA DECÂT VALORI DE 1, 2 SAU 3 SCOR1: Al şi Bl şi Cl SCOR2: cel pu in un 2: A2, B2 sau C2 SCOR3: cel pu in un 3: A3 sau C3

SCOR CARMELI:__________ Parafa medicului: