P. 1
PF Daniel Duminica a2-A Din POst

PF Daniel Duminica a2-A Din POst

|Views: 9|Likes:
Published by Apetroae Mihai

More info:

Published by: Apetroae Mihai on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

Duminica a II-a din Post Duminica a II-a din Sfântul şi Marele Post al Sfintelor Paşti se numeşte şi Duminica Sfântului Grigorie Palama

, începând cu anul 1368, când a fost canonizat acest mare dascăl al isihasmului. Sfântul Grigorie Palama este unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El a trăit în secolul al XIV-lea (1296-1359), trecând la Domnul în anul 1359, anul în care s-a întemeiat Mitropolia Ţării Româneşti. Sfântul Grigorie Palama s-a nevoit ca monah la Muntele Athos în părţile unde astăzi se află schitul românesc Prodromu, iar mai târziu a ajuns arhiepiscop al Tesalonicului. El a învăţat că sfinţii, atunci când Dumnezeu voieşte, pentru credinţa lor puternică şi pentru multa lor rugăciune, pot pregusta şi vedea duhovniceşte, încă din viaţa pământească, slava sau lumina Împărăţiei cerurilor, care este o lumină necreată, netrecătoare sau neapusă, nevăzută acum cu ochii trupeşti, ci doar duhovniceşte. Lumina aceasta s-a arătat şi Sfinţilor Apostoli Petru, Iacob şi Ioan la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cf. Matei 17, 1-8; Marcu 9, 1-10; Ioan 1, 14; II Petru 1, 16). Biserica a rânduit ca în această a doua duminică a Sfântului şi Marelui Post să fie pomenit Sfântul Grigorie Palama pentru a ne arăta că dreapta credinţă, prăznuită în mod deosebit în prima duminică a Postului Paştilor, nu este o credinţă teoretică, ci este credinţa prin care dobândim lumina şi viaţa veşnică din Împărăţia Cerurilor. Numai dacă avem dreaptă credinţă şi dreaptă vieţuire, prin rugăciune şi pocăinţă necontenită, ne luminăm sufletul şi trupul, împărtăşindu-ne de harul dumnezeiesc sfinţitor şi mântuitor, pentru a dobândi slava cerească a Împărăţiei Preasfintei Treimi. Sfinţii, profeţi ai Împărăţiei luminii necreate Deci duminica a II-a din Postul Mare este duminica luminii duhovniceşti necreate şi veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu. Lumina aceasta, nevăzută cu ochii trupeşti, este simbolizată în icoanele ortodoxe prin lumina din jurul capului sfinţilor, numită aureolă sau nimb. Sfântul Grigorie Palama arată în scrierile sale că această lumină nu vine de la soare, ci este lumină necreată care se arată din interiorul sufletului omului rugător unit cu Dumnezeu, întrucât ea vine direct din lumina sau slava Preasfintei Treimi. Această lumină necreată şi veşnică este harul Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arată dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh (cf. II Corinteni 13, 13), ea este însăşi prezenţa lui Dumnezeu în oamenii sfinţi, drept-credincioşi, smeriţi şi mult rugători. Sfinţii se luminează din prezenţa lui Hristos, Lumina lumii (cf. Ioan 8, 12), prin lucrarea Duhului Sfânt, şi devin strălucitori, întrucât primesc în ei strălucirea prezenţei lui Dumnezeu. Cei care mărturisesc dreapta credinţă, postesc, se pocăiesc plângându-şi păcatele, se spovedesc, se
1

suferinţă. În această perioadă adunăm mai multă lumină în suflet. după cum ne arată rugăciunile din Liturghia Darurilor înainte sfinţite care se săvârşeşte foarte des în Postul Sfintelor Paşti. în lumea noastră pământească. adică noul Ierusalim. supusă stricăciunii din cauza păcatului. iar cetatea cea nouă care coboară din cer. rezultatul fotosintezei. va fi luminată de prezenţa şi slava lui Dumnezeu Însuşi (cf. Sfântul Grigorie Palama arată că sfinţii care se roagă permanent lui Dumnezeu sunt profeţii Împărăţiei Cerurilor. prin bunăvoinţa lui Dumnezeu. Totuşi. În scrierile sale privind apărarea isihaştilor. încă din lumea aceasta. lumină din rugăciune. aceştia se luminează cu lumina despre care vorbeşte Sfântul Grigorie Palama în scrierile sale teologice. întrucât pocăinţa este înnoirea Botezului. pentru că plantele sunt. această slavă dumnezeiască şi mai presus de lume. reînnoindu-şi astfel haina de lumină primită de la Botez. Astfel. Dumnezeu este prezent şi lucrător în mod tainic în sufletele credincioşilor rugători. oamenii se apropie de Dumnezeu. Iată de ce Biserica Ortodoxă iubeşte atât de mult experienţa sfinţilor. după ce. de creştere şi de îmbogăţire duhovnicească. ci numai produse de origine vegetală. în mare parte. întrucât pregustă sau văd cu anticipaţie. Rugăciunea şi pocăinţa înnoiesc haina de har a sufletului primită prin Botezul creştin Prin pocăinţă. al 2 . În această perioadă de post ne aducem aminte mai des că suntem botezaţi. nu suntem pregătiţi suficient ca să vedem în mod obişnuit această lumină sau slavă veşnică dumnezeiască. În această perioadă nu consumăm produse de origine animală. care se numeşte şi “Luminare“.1-3 şi 23). spovedanie şi iertarea păcatelor.împărtăşesc cu Sfintele Taine şi săvârşesc fapte bune. Sfinţii pregustă sau primesc în arvună. se împărtăşesc cu Sfintele Taine şi simt cum se luminează sufletul şi viaţa lor. Timpul Sfântului şi Marelui Post nu este o perioadă de autoînfometare sau de crispare voluntaristă. încă din lumea aceasta. lumina slavei şi bucuria negrăită a Împărăţiei lui Dumnezeu. lumină din harul Sfintelor Taine. după cum ne spune cartea Apocalipsei. de luminare. slava veşnică a Împărăţiei Cerurilor. lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi. ci timp de curăţire. care va lumina cerul nou şi pământul nou. adesea. care este harul prezenţei Preasfintei Treimi în viaţa noastră. pentru că lumea aceasta stricăcioasă va fi trecut. pocăinţă şi post. Atunci nu va mai fi soare şi lună. hrănim sufletul nostru cu lumina cea netrecătoare din Împărăţia lui Dumnezeu. pocăinţă şi despătimire. Apocalipsa 21. chiar dacă nu toţi văd slava cerească în timpul vieţii pământeşti. pentru câteva clipe. Omul care se roagă mult cu smerenie are faţa luminoasă şi inima curată. Însă când va veni Hristos întru slavă. adică a acelor monahi care se retrag în locuri liniştite pentru a se ruga necontenit. ci doar în mod minunat sau extraordinar. au trecut prin necazuri. lumină din Vieţile Sfinţilor pe care le citim şi lumină din faptele bune pe care le săvârşim. pe temeiul Sfintelor Scripturi şi din experienţa Sfinţilor. El va arăta tuturor celor credincioşi lumina Ierusalimului ceresc. când Dumnezeu binevoieşte să învrednicească pe cei smeriţi şi curaţi cu inima să primească. Acum.

harul sau puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 22-23). Spovedanie. urmare a păcatului sau pedagogie divină Prin urmare. pe care l-au primit şi pe care trebuie să-l cultive. cum se spune în slujbele Bisericii Ortodoxe. ca atare. 3 . mai întâi. “Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre”. Răspunsul de la Dumnezeu a fost: “Îţi este de ajuns harul Meu. iar cei care au auzit aceste cuvinte au zis: “De ce grăieşte Acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele. zicând:“Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele. nici pentru că el însuşi ar fi păcătuit. Sfântul Apostol Pavel pătimea de o boală grea şi s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să-l vindece. ci este DumnezeuOmul şi. de fapt. căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune” (II Corinteni 12. ci s-a născut orb printr-o tainică lucrare a lui Dumnezeu: “Nici el n-a păcătuit. Puterea de a ierta păcatele este şi o pu-tere de vindecare. pe forţele proprii. şi cărora le veţi ţine. pe care o are numai Dumnezeu. are această putere de a ierta păcatele. În cazul omului paralizat din Evanghelie. lumina harului ceresc necreat şi nevăzut. Harul iertării ne face sănătoşi sufleteşte Evanghelia de astăzi ne arată. Hristos Domnul îi spune: “Fiule. pentru a arăta că El este nu numai om. sănătatea este. le vor fi iertate. Împărtăşanie şi săvârşirea faptelor bune. iar când ne hrănim cu plante crescute din lumină. Desigur.prelucrării luminii de la soare. deoarece ea devine simbol sau veşmânt pentru o altă lumină. în mod deosebit. Hristos Domnul dăruieşte şi ucenicilor Săi această putere de a ierta păcatele. trupul cu lumina acumulată de la soare. Unele dintre boli sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai pentru a ne feri de păcate sau pentru a nu ne bizui numai pe sănătatea noastră trupească. Sănătatea nu este ceva care ni se cuvine în mod obligatoriu şi nici nu dispunem de ea întru totul după propria voinţă. În Evanghelia după Ioan. hrănim. Hristos-Domnul ne arată că un om orb din naştere s-a născut aşa nu pentru că au păcătuit părinţii lui. ori s-ar crede nemuritori. decât numai singur Dumnezeu?” Însă Mântuitorul Iisus Hristos în mod voit a zis mai întâi: “Iartă. numit slăbănog în limbajul evanghelic. pe ajutorul Lui! Dacă oamenii nu s-ar mai îmbolnăvi deloc. ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta!” Boala. sau. Mântuitorul Iisus Hristos vindecă mai întâi sufletul acestuia. Dar după Învierea Sa din morţi. spune Mântuitorul. pentru care trebuie să mulţumească lui DumnezeuDăruitorul vieţii şi al sănătăţii. fiindcă nu putea să păcătuiască înainte de a se naşte. în primul rând. mai grav. ci. ci. Care vindecă un paralitic. ca şi mântuirea. vor fi ţinute” (Ioan 20. nu s-ar mai smeri.se ţie păcatele tale”. dar de la Dumnezeu. Boala Sfântului Apostol Pavel era o pedagogie dumnezeiască ca să nu se mândrească pentru multele daruri duhovniceşti pe care le-a primit de la Dumnezeu. dăruit nouă de Dumnezeu prin rugăciune. nici părinţii lui. 9). Hristos Domnul îi spune bolnavului iertat: “Scoală-te. iartă-se ţie păcatele tale!”. ar uita că sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Evanghelia ne arată legătura dintre păcat şi boală. întrucât era bolnav din cauza păcatelor sale. nu toate bolile sunt urmări ale păcatelor. iar după aceea. Dar înainte de a-l vindeca pe acesta.

ci şi pentru toţi cei bolnavi. de mare folos ne sunt nouă rugăciunea şi prezenţa celor care ne iubesc şi au credinţă mai puternică decât noi. Totuşi. când sau de ce au fost săvârşite. 4 . rugăciune mai fierbinte decât noi. nu trebuie să judecăm prea repede pe alţii. călători. Adesea boala poate fi o tainică pedagogie divină. o chemare tăcută. la smerenie. nu spune care păcate. captivi. Când credinţa noastră a slăbit. dar presantă. eliberează pe om de un trecut întunecat şi apăsător. care se roagă nu numai pentru cei prezenţi la rugăciunile ei. dar vedem că Hristos Domnul este Duhovnicul şi Păstorul de suflete. mai precis. la ferirea omului de primejdii şi mai mari. Vedem că Mântuitorul-Duhovnic. Hristos-Duhovnicul nu-l umileşte prin reproşuri. dar ştiute de noi şi mai ales cunoscute de Dumnezeu Cel sfânt şi Atotştiutor. Mântuitorul Iisus Hristos. când sufletul nostru este paralizat de păcat. Rugăciunea pentru alţii şi ajutorarea lor ne arată taina Bisericii-comuniune Evanghelia duminicii a-II-a din Postul Mare ne mai arată că Hristos Domnul iartă păcatele cuiva şi îi dăruieşte vindecare bolnavului ţinând seama şi de credinţa celor care aduc la El pe omul păcătos şi bolnav. pentru a-i oferi un nou viitor. râvnă mai mare decât noi şi sănătate a sufletului mai bună decât a noastră. socotind că orice boală este urmarea păcatului. Care păstrează taina vieţii ascunse a persoanei umane în suferinţă şi nu judecă pe omul păcătos înainte de a-l ajuta când acesta caută vindecarea sau mântuirea. văzând credinţa lor. când rugăciunea noastră s-a rărit. pentru a nu-i diminua demnitatea umană. din cauza păcatelor pe care leam făcut. Iisus a zis slăbănogului: Fiule. există şi cazuri în care boala este în mod direct urmarea păcatului. Prin urmare. la înduhovnicire. săraci. o chemare la căutarea mântuirii sufletului. Raportul de părinte duhovnicesc şi fiu duhovnicesc pe care îl vedem în Evanghelia vindecării slăbănogului din duminica a-II-a din Postul Mare ne îndeamnă la pocăinţă şi ridicare din păcate. El spune celui bolnav doar atât: “Îţi sunt iertate păcatele”. iartă-se ţie păcatele tale!” Din aceasta vedem cât de mare şi de folositoare pentru noi este şi credinţa altora. Aceşti patru oameni ano-nimi reprezintă Biserica slujitoare şi milostivă. Iar când ridică pe cineva din păcat şi boală.nu au păcătuit. singuri. deodată cu dorinţa de vindecare a trupului. ci s-a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9. 3). la vindecarea sufletului nostru de paralizia sau slăbănogirea lui. Aici vedem taina Bisericii. pentru sănătatea şi mântuirea oamenilor şi pentru pacea a toată lumea. unicul Duhovnic şi Doctor desăvârşit al vindecării omenirii bolnave Nu ştim ce păcate a săvârşit omul paralizat. nu numai a noastră personală. El vindecă direct şi discret pe cel bolnav fără să-l judece şi fără să divulge păcatele acestuia. Evanghelia după Sfântul Apostol Marcu ne spune: “Atunci. cunoscute sau necunoscute altora. la înţelepciune. vindecător de suflete.

fraţi. vecini sau alţii. 5 . pe lângă mărturisirea păcatelor. Mântuitorul Iisus Hristos îl numeşte pe acest om pa-ralizat “fiule”. Aşadar. pe cei neştiutori să înveţe care sunt binefacerile credinţei. cei patru oameni care îl ajută pe slăbănogul din Evanghelie simbolizează. de pildă părinţi. lumina iertării şi a ajutorării frăţeşti. Astfel. iar El îi arată iubirea părintească a lui Dumnezeu. de asemenea. omului păcătos care se pocăieşte. harul iertător. 48). asistenţii medicali. fiind Evanghelia iubirii. spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor! Amin. să ajutăm pe cei bolnavi să-şi aline suferinţa. pe cei bolnavi. De fapt. de singurătate şi de întristare. Deci prin însuşi faptul că îl numeşte pe acest om paralizat fiu. Când Mântuitorul Iisus Hristos numeşte pe cineva fiu sau fiică înseamnă că a recunoscut credinţa acelei persoane. trecând prin suferinţă. Mântuitorul vrea să spună că a citit în sufletul acestuia faptul că are multă credinţă şi multă dorinţă de a fi vindecat. Dumnezeu îi dăruieşte harul înfierii.Biserica se roagă pentru toţi cei care au nevoie de ajutorul şi mila lui Dumnezeu. Aşadar. Acestui bolnav. El a vindecat o mulţime de bolnavi. ceea ce nu era un lucru obişnuit. mai ales pentru cei care nu se mai pot ruga pentru ei înşişi. prieteni. pe lângă spovedanie. Dintr-un rob al păcatului. să ne rugăm pentru toţi oamenii pe care îi vedem că suferă de boală. la Biserică. Vedem cât de folositor este să aducem la Hristos. vindecător şi eliberator al lui Hristos face un fiu al credinţei şi al iubirii divine părinteşti! Îndemn la fapte de milostenie Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. adică fiu duhovnicesc. dar nu tuturor le-a spus “fiule”. însă. trebuie să nu ne rugăm numai pentru sănătatea noastră. după cum i-a spus femeii care avea scurgere de sânge de ani mulţi: “Îndrăzneşte. şi pe toţi medicii. iertându-l şi vindecându-l. i-a spus “fiule”. ci şi pentru sănătatea altora. preoţii de caritate şi pe toţi oamenii care ajută pe cei suferinzi. pe toţi cei ce au nevoie de sprijinul nostru! Păcătosul iertat devine un fiu duhovnicesc În mod surprinzător. omul iertat de Dumnezeu este un om înfiat prin har. ne îndeamnă ca. Să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm şi să lucrăm pentru vindecarea sufletelor şi a trupurilor noastre şi ale semenilor noştri. fiică” (Luca 8. şi să ajutăm pe cei suferinzi. să săvârşim şi fapte bune. acestui om paralizat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->