Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN ARAD

BAREM -OLIMPIADA DE CHIMIE etapa local / centre


Clasa a VIII-a , 14 decembrie 2012
Subiectul I .............................................................................................................................................45p
A(10 p)
a)Z=31 ............................2p
b)G=III-a, P=4 ...............4p
c)Valena 3 .....................2p
d)A=31+39=70 ..............4p
B(10 p)
Pentru fiecare formul denumit corect si asociat corect clasei se substae compuse (oxizi, baze,
acizi ,sruri ) se acord 1 punct.Dac formula este denumit corect dar nu este corect /deloc asociat
clasei de substane compuse se acord 0,5 puncte.
Oxizi-2p
Baze -2p
Acizi-2p
Sruri-4p
N2O5
KOH
H2SO3
MgCl2 clorur de magneziu
penta oxid de fosfor hidroxid de potasiu acid sulfuros
Fe(NO3)3 azotat de fer III
Na2S sulfur de natriu
Al2O3
Zn(OH)2
HBr
Ca3(PO4)2 fosfat de calciu
- oxid de aluminiu
-hidroxid de zinc
- acid bromhidric
C(10p)
1)Sunt hidracizi : b)acidul clorhidric ; c)acidul sulfhidric; (4p)
2)Se numete vitriol : d)acidul sulfuric (2p)
3)Se obin acizi prin reaciile: b)H2 +Cl2 2HCl;c) CO2 + H2OH2CO3 (4p)
D(15p)
Pentru fiecare indicaie de reacie posibil / imposibil se acord 1p, adic..... 7x1p = 7p
Pentru produii de recie .............4x1p=4p
Pentru proprietile indicate ........4x1p=4p
a)Zn + 2 HCl
ZnCl2 + H2
posibil e) Ca3(PO4)2 +3 H2SO4 3CaSO4 +2H3PO4 posibil
metal electropozitiv+acidsare+H2
sare
+ acid taresare + acid slab
b)NaOH + KOH
imposibil f)CaO + H2SO4 CaSO4+ H2O
posibil
c)CaCl2 + HCl
imposibil oxid
d)CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 +H2O posibil bazic + acidsare + ap
oxid
g)Cu + HCl
imposibil
acid + baz sare+ap

Subiectul II ...........................................................................................................................................45 p
A(5p)Cinci asocieri corecte .................................................5x1=5p
1-b; 2-e ;3-c ; 4-a; 5-d .
B(10p)
a)Oxid fero-feric
.................................................................. 2p
b)valena II i III
................................................................... 4p
c)Mas molecular calculat corect:M=232 ..............................2p
d)Compoziie procentual corect :72,41% Fe , 27,58% O ........ 2p
C(30p)
a)Dou reacii: Fe+SFeS ; FeS+ 2HCl FeCl2 + H2S ..... 2X5p=10p
b)Masa de fer n exces : 11,2 g Fe
..................10p
c)md HCl =43,8 g HCl i ms HCl =219 g soluie HCl 20%
.....5p+5p=10p