Sunteți pe pagina 1din 84
I8910 Manualul utilizatorului

I8910

Manualul

utilizatorului

I8910 Manualul utilizatorului

Utilizarea acestui ghid

Citiţi mai întâi aceste informaţii!

Atunci când aveţi nevoie de informaţii, de instrucţiuni şi de sfaturi pentru a afla mai multe despre dispozitiv, aveţi la dispoziţie mai multe opţiuni:

Sistemul de ajutor (pe dispozitiv) - dispozitivul dvs. include secţiunea Ajutor, care poate fi accesată selectând Instrumente Ajutor. De asemenea, puteţi selecta Opţiuni Ajutor din majoritatea meniurilor. Acest sistem de ajutor încorporat, în care se pot efectua căutări, explică modul de utilizare a diverselor programe şi caracteristici.

Manualul utilizatorului (online) - pe site- ul Web Samsung veţi găsi manualul utilizatorului în format Adobe Acrobat (.pdf). Puteţi vizualiza ghidul online sau puteţi descărca şi imprima fişierul, după cum doriţi.

Utilizarea acestui ghid

Manualul utilizatorului conţine sfaturi avansate de utilizare şi mai multe detalii despre anumite funcţii ale dispozitivului. Pentru a vizualiza fişierul, trebuie să aveţi instalată aplicaţia Adobe Reader sau Adobe Acrobat. Puteţi descărca gratuit aplicaţia Adobe Reader de pe site-ul Web Adobe (www.adobe.com).

Ghidul de pornire rapidă (imprimat) - acest ghid de pornire rapidă a fost conceput special pentru a vă ajuta să vă familiarizaţi cu funcţiile şi caracteristicile dispozitivului. Ghidul conţine informaţii elementare despre dispozitiv, precum şi caracteristici şi sfaturi pentru asamblarea acestuia. Dacă există subiecte care nu sunt acoperite în acest ghid, consultaţi secţiunea de ajutor încorporată, descrisă mai sus.

Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest ghid:

Avertisment—situa ţ ii care pot cauza v ă t ă m ă ri pentru dvs. —situaţii care pot cauza vătămări pentru dvs. sau alţii

Atenţie—situaţii care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamenteAten ţ ie —situa ţ

Notă —note, sfaturi de utilizare sau informa ţ ii suplimentare ă—note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare

Utilizarea acestui ghid

[

]

Consultaţi—pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: p. 12 (înseamnă consultaţi pagina 12)

Urmat de—ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi Mesaje Mesaj nou. (înseamnă Mesaje, urmat de Mesaj nou)

Paranteze pătrate—tastele telefonului; de exemplu: [

(înseamnă tastă Oprire/Pornire)

]

Drepturi de autor şi mărci comerciale

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt înglobate în acest aparat sunt proprietatea deţinătorilor

respectivi ai acestora:

• Acest produs conţine software licenţiat de Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian şi Symbian OS sunt mărci comerciale ale Symbian Ltd.

• Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.

• Bluetooth ® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth QD ID: B015049.

® este marc ă înregistrat ă în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth

Utilizarea acestui ghid

• Windows Media Player ® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.

• Wi-Fi ® , sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

• DivX ® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licenţă.

ă a DivX, Inc., ş i se utilizeaz ă sub licen ţă . DESPRE FORMATUL VIDEO
ă a DivX, Inc., ş i se utilizeaz ă sub licen ţă . DESPRE FORMATUL VIDEO
ă a DivX, Inc., ş i se utilizeaz ă sub licen ţă . DESPRE FORMATUL VIDEO

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX ® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă formatul video DivX. Accesaţi www.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

Dispozitivele certificate pentru a reda fişiere

video DivX ® în profilul Mobile Theater: DivX Certified pentru redarea formatului video

DivX ® de până la 640x480, inclusiv conţinut premium.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified ® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Introduceţi codul pe vod.divx.com pentru a finaliza procesul de înregistrare şi pentru a afla mai multe despre DivX VOD.

Modalităţile de comunicare

2

Cuprins

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, aplicaţiile implicite ale dispozitivului pot varia.

Mesajele

2

Jurnalul

14

Media

17

Galeria

17

Navigator media

18

Communities

18

Radioul

19

RealPlayer®

20

Playerul video

21

Recorderul

21

PC Studio

22

Productivitatea personală

23

Contactele

23

Agenda

26

Quickoffice®

27

Adobe® PDF

28

Note

28

Cuprins

Web

29

Navigarea într-o pagină Web

30

Schimbarea setărilor pentru browser

30

Adăugarea unui marcaj

32

Utilizarea unui marcaj

32

Utilizarea cititorului RSS

32

Conectivitatea

34

Punctele de acces Reţeaua LAN fără fir (WLAN) Caracteristica Bluetooth USB Casa conectată Aplicaţia RoadSync

Programele suplimentare

34

35

36

39

41

42

44

Calculatorul

44

Ceasul

44

Convertorul

45

Datele GPS

47

Repere

48

Smart reader

49

Dicţionarul

50

Imprimare OTG

51

Busolă

52

Podcasturile

53

Samsung LBS

54

Smart search

54

Serviciile de reţele sociale pentru mobil

55

Managerii

57

Managerul de fişiere

57

Managerul de aplicaţii

60

Arhivele Zip

61

Managerul de conexiuni

61

Setările

63

Setările personale

63

Setările telefonului

64

Managerul de aplicaţii

66

Setările pentru apelare

66

Setările pentru conectivitate

67

Depanare

a

Index

f

Modalităţile de comunicare

Dispozitivul vă permite să trimiteţi şi să primiţi multe tipuri de mesaje prin intermediul reţelelor celulare şi al Internetului.

Mesajele

Aflaţi cum puteţi utiliza funcţiile pentru mesaje. Pentru instrucţiuni despre introducerea textului, consultaţi Ghidul de pornire rapidă.

Dosarele cu mesaje

Când deschideţi secţiunea Mesaje, veţi vedea funcţia Mesaj nou şi o listă de dosare:

Căsuţă intrare: mesaje primite, cu excepţia mesajelor e-mail şi a celor de transmisie celulară

Orange Mobile E-mail: mesaje e-mail primite; atunci când creaţi o căsuţă poştală, numele pe care îl specificaţi va apărea aici; contul de e-mail al furnizorului de servicii va apărea aici

de e-mail al furnizorului de servicii va ap ă rea aici Meniul C ă su ţ

Meniul Căsuţei poştale poate fi denumit diferit în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

Modalităţile de comunicare

Expediate: mesaje recent expediate

Ciorne: mesaje pe care încă nu le-aţi expediat

Căsuţă ieşire: stocare temporară pentru mesaje care aşteaptă să fie expediate

Rap. remitere: rapoarte de remitere pentru mesaje text şi multimedia; înainte de trimitere, trebuie să solicitaţi un raport de remitere din opţiunile mesajului

Dosarele mele: şabloane de mesaje şi mesaje salvate

Dosarele mele : ş abloane de mesaje ş i mesaje salvate • Mesajele trimise prin func

• Mesajele trimise prin funcţia fără fir Bluetooth nu sunt salvate în dosarul Ciorne sau Expediate.

• Este posibil să nu primiţi un raport de remitere pentru un mesaj multimedia dacă îl trimiteţi către o adresă e-mail.

Pictogramele din Căsuţă intrare

În Căsuţă intrare, puteţi vedea următoarele

pictograme în dreptul mesajelor:

Pictogramă

Descriere

Mesaj text necitit

Mesaj text necitit

Notificare de mesaj multimedia

Notificare de mesaj multimedia

Mesaj multimedia necitit

Mesaj multimedia necitit

Mesaj inteligent necitit

Mesaj inteligent necitit

Mesaj de serviciu necitit

Mesaj de serviciu necitit

Date primite printr-o conexiune Bluetooth

Date primite printr-o conexiune Bluetooth

Tip de mesaj necunoscut

Tip de mesaj necunoscut

Modalităţile de comunicare

Starea din Căsuţă ieşire

Când sunteţi în afara ariei de acoperire sau nu aveţi conexiune la reţea sau la serverul de e-mail, mesajele vor rămâne în dosarul Căsuţă ieşire până când restabiliţi o conexiune. Starea din Căsuţă ieşire explică de ce este ţinut un mesaj în dosarul Căsuţă ieşire:

În curs de expediere: dispozitivul se conectează, iar mesajul va fi trimis imediat

În aşteptare: mesajul este la rând după un alt mesaj şi va fi trimis cât mai repede posibil

Reexpediere la (oră): nu s-a reuşit trimiterea mesajului şi va fi trimis la ora specificată

Amânat: expedierea mesajului a fost programată pentru o oră ulterioară

Nereuşit: dispozitivul a încercat de mai multe ori să trimită mesajul, dar nu a reuşit

Mesajele text

Pentru instrucţiuni cu privire la trimiterea şi vizualizarea mesajelor text, consultaţi Ghidul de pornire rapidă.

mesajelor text, consulta ţ i Ghidul de pornire rapid ă . Mesajele text cu o lungime

Mesajele text cu o lungime de mai mult de 160 de caractere se vor trimite ca două sau mai multe mesaje, ceea ce poate avea ca rezultat taxe suplimentare.

Preluarea mesajelor de pe o cartelă SIM sau USIM

Dacă aveţi mesaje text stocate pe o cartelă SIM sau USIM, trebuie să le copiaţi în dispozitiv înainte de a avea posibilitatea să

le vizualizaţi.

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje

Opţiuni Mesaje SIM.

2. Selectaţi un mesaj Opţiuni Copiere

Căsuţă intrare sau Dosarele mele.

Acum aveţi posibilitatea să vizualizaţi mesajele din dosarul disponibil în dispozitiv.

Modalităţile de comunicare

Mesajele multimedia

Înainte de a avea posibilitatea să trimiteţi mesaje multimedia, trebuie să definiţi un punct de acces.

Setarea unui punct de acces

Furnizorul de servicii poate să vă furnizeze printr-un mesaj inteligent setările pentru punctul de acces. Pentru a seta automat un punct de acces utilizând un mesaj inteligent, consultaţi „Salvarea în dispozitiv a datelor sau setărilor din mesajele inteligente”. p. 13

Pentru a seta manual un punct de acces:

1. În modul Meniu, selectaţi Setări Conectivitate Destinaţii reţea Mes. multimed

2. Selectaţi Opţiuni Punct nou de acces.

3. Setaţi opţiunile pentru punctul de acces în conformitate cu instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Mesaj nou.

2. Selectaţi câmpul pentru destinatar. Pentru a alege un contact, selectaţi .

3. Introduceţi un număr de telefon şi selectaţi .

4. Selectaţi câmpul de introducere a textului.

5. Introduceţi textul mesajului şi selectaţi .

5. Introduce ţ i textul mesajului ş i selecta ţ i . 6. Selecta ţ i
5. Introduce ţ i textul mesajului ş i selecta ţ i . 6. Selecta ţ i
5. Introduce ţ i textul mesajului ş i selecta ţ i . 6. Selecta ţ i
5. Introduce ţ i textul mesajului ş i selecta ţ i . 6. Selecta ţ i

6. Selectaţi un tip de conţinut media un fişier media.

7. Selectaţi pentru a trimite mesajul.

Editarea unui mesaj multimedia

Înainte de expediere, aveţi posibilitatea să

editaţi mesajul multimedia:

• Pentru a adăuga câmpuri la titlul

mesajului, selectaţi Opţiuni Câmpuri titluri mesaje un tip de câmp OK

Modalităţile de comunicare

• Pentru a schimba aspectul mesajului, selectaţi Opţiuni Textul la urmă sau Plasare întâi text

• Pentru a elimina un element, selectaţi Opţiuni Eliminare un element

selecta ţ i Op ţ iuni → Eliminare → un element Ave ţ i posibilitatea s

Aveţi posibilitatea să adăugaţi imagini, sunete sau videoclipuri la cadre. Cu toate acestea, puteţi adăuga un singur tip de media pentru un cadru.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Căsuţă intrare.

2. Selectaţi un mesaj.

Ascultarea poştei vocale

Dacă numărul pentru poşta vocală este prestabilit de furnizorul de servicii, puteţi atinge şi menţine 1 pentru a accesa căsuţa poştală vocală proprie din ecranul de apelare.

Dacă numărul pentru poşta vocală nu este prestabilit sau dacă este necesar să îl schimbaţi:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Căs.poşt.apel.

2. Dacă schimbaţi numărul pentru poşta vocală, selectaţi Opţiuni Modificare număr.

3. Selectaţi câmpul de introducere.

4. Introduceţi numărul pentru poşta vocală oferit de furnizorul de servicii şi

po ş ta vocal ă oferit de furnizorul de servicii ş i selecta ţ i .

selectaţi .

5. Selectaţi OK.

Acum puteţi accesa mesageria vocală atingând şi menţinând atins 1 din ecranul de formare a numerelor.

Mesajele e-mail

Înainte de a trimite sau de a primi mesaje e-mail, trebuie să creaţi o căsuţă poştală.

Crearea unei căsuţe poştale

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Setări E-mail.

2. Selectaţi Căsuţe poştale.

3. Selectaţi Opţiuni Căsuţă poştală nouă.

4. Selectaţi Start pentru a porni asistentul

de configurare pentru căsuţe poştale şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Noua căsuţă poştală va apărea automat în Mesaje. Pentru a schimba căsuţa poştală actuală, reveniţi la setările de e-mail şi comutaţi Căsuţa poştală în uz la o altă căsuţă poştală.

ş tal ă în uz la o alt ă c ă su ţă po ş tal

Dacă utilizaţi protocolul POP3, căsuţa poştală nu se va actualiza automat când sunteţi online. Pentru vizualizarea mesajelor noi, trebuie să vă deconectaţi şi să vă reconectaţi.

Trimiterea unui mesaj e-mail

Modalităţile de comunicare 1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → un cont de e-mail →
Modalităţile de comunicare
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje →
un cont de e-mail →
.
2. Selectaţi câmpul pentru destinatar.
Pentru a alege un contact, selectaţi
.
3. Introduceţi o adresă de e-mail şi
selectaţi .
4. Selectaţi câmpul de introducere a
subiectului.
5. Introduceţi un subiect şi selectaţi
.

6. Selectaţi câmpul de introducere a textului.

7. Introduceţi textul mesajului şi selectaţi .

selectaţi . 6. Selecta ţ i câmpul de introducere a textului. 7. Introduce ţ i textul

Modalităţile de comunicare

8. Selectaţi un tip de conţinut media un fişier media.

9. Selectaţi pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi ţinut în dosarul Căsuţă ieşire până când sunteţi online şi în aria de acoperire.

Vizualizarea unui mesaj e-mail

Când deschideţi o căsuţă poştală, aveţi posibilitatea să vizualizaţi offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor e-mail, aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline.

Pentru a vizualiza mesajele noi online:

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje căsuţa dvs. poştală.

2. Selectaţi Opţiuni Conectare.

po ş tal ă . 2. Selecta ţ i Op ţ iuni → Conectare . 3.
po ş tal ă . 2. Selecta ţ i Op ţ iuni → Conectare . 3.

3. Selectaţi Opţiuni Preluare e-mail Noi, Selectate sau Toate.

Pentru a vizualiza mesajele noi offline:

1. Repetaţi paşii 1-3 de mai sus.

2. Selectaţi Opţiuni Deconectare.

Vizualizarea sau salvarea fişierelor ataşate la e-mail

Vizualizarea sau salvarea fi ş ierelor ata ş ate la e-mail Fi ş ierele ata ş

Fişierele ataşate la e-mail pot conţine viruşi care ar putea deteriora dispozitivul. Pentru a proteja dispozitivul, deschideţi fişierele ataşate numai dacă aveţi încredere în expeditor.

Pentru a vizualiza un fişier ataşat:

1. Dintr-un mesaj e-mail deschis, selectaţi Opţiuni Fişiere ataşate.

2. Selectaţi un fişier ataşat. Fişierul ataşat se deschide în aplicaţia

corespunzătoare.

Modalităţile de comunicare

Pentru a salva un fişier ataşat:

1. Dintr-un mesaj e-mail deschis, selectaţi Opţiuni Fişiere ataşate.

2. Derulaţi la fişierul ataşat şi selectaţi Opţiuni Memorare.

Ştergerea unui mesaj e-mail

Aveţi posibilitatea să ştergeţi mesaje e-mail din dispozitiv sau atât din dispozitiv, cât şi de pe serverul de corespondenţă.

Pentru a şterge un mesaj numai din dispozitiv:

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje căsuţa dvs. poştală.

2. Derulaţi la un e-mail şi selectaţi Opţiuni Ştergere Numai telefon.

ţ i Op ţ iuni → Ş tergere → Numai telefon . Titlul e-mailului va r

Titlul e-mailului va rămâne în căsuţa poştală până când veţi şterge mesajul de pe serverul de corespondenţă.

Pentru a şterge un mesaj atât din dispozitiv,

cât şi de pe serverul de corespondenţă:

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje

căsuţa dvs. poştală.

2. Derulaţi la un e-mail şi selectaţi Opţiuni Ştergere Telefon şi server.

Dacă sunte ţ i offline, mesajele vor fi ş terse de pe server la urm ă sunteţi offline, mesajele vor fi şterse de pe server la următoarea conectare. Dacă utilizaţi protocolul POP3, mesajele şterse sunt eliminate când închideţi conexiunea căsuţei poştale.

Mesajele instant

Aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi

mesaje instant (IM) dacă furnizorul de servicii acceptă această caracteristică. Înainte de a avea posibilitatea să trimiteţi sau să primiţi mesaje instant, trebuie să configuraţi un server.

În funcţ ie de regiune ş i de furnizorul de servicii, este posibil ca acest meniu ţie de regiune şi de furnizorul de servicii, este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil.

Configurarea unui server

4.

Selectaţi Da pentru a vă conecta

Modalităţile de comunicare

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Chat.

2. Veţi fi întrebat dacă doriţi să definiţi un server. Selectaţi Da (dacă nu apare solicitarea, selectaţi Opţiuni Setări Servere Opţiuni Server nou).

3. Setaţi opţiunile pentru server în conformitate cu instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii.

Conectarea la serverul de mesaje instant

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Chat.

2. Dacă dispozitivul nu încearcă să se conecteze automat, selectaţi Opţiuni Conectare.

3. Introduceţi identitatea de utilizator şi parola, apoi selectaţi OK.

automat la următoarea selectare a opţiunii Chat.

5. Selectaţi identitatea de utilizator şi schimbaţi modul în care apăreţi pentru celelalte contacte de mesaje instant (dacă este necesar).

6. Pentru a vă deconecta, selectaţi Opţiuni

Deconectare.

Începerea unei conversaţii

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Chat Conversaţii.

2. Selectaţi Opţiuni Conversaţie nouă

Introd. ident. utilizator.

3. Introduceţi o identitate de utilizator şi selectaţi OK.

4. Introduceţi mesajul şi selectaţi Opţiuni

Trimitere.

5. Pentru a încheia conversaţia, selectaţi Opţiuni Terminare conversaţie.

Modalităţile de comunicare

Acceptarea unei invitaţii

Atunci când primiţi o invitaţie, selectaţi Conversaţii invitaţia Opţiuni Participare.

Adăugarea contactelor de mesaje instant

Aveţi posibilitatea să salvaţi informaţiile de contact pentru Chat selectând în timpul unei conversaţii Opţiuni Adăug. la contacte Chat. De asemenea, puteţi adăuga informaţii în Contacte Chat selectând Opţiuni Contact Chat nou.

La vizualizarea contactelor de mesaje instant, este posibil să vedeţi următoarele pictograme:

Pictogramă

Descriere

 

contactul este online 

 

contactul este offline 

 

contactul este blocat 

Dacă nu vedeţi nicio pictogramă în dreptul numelui unui contact, contactul este necunoscut.

Mesajele audio

Aveţi posibilitatea să trimiteţi mesaje audio cu note vocale sau clipuri audio. Pentru a înregistra o notă vocală sau un clip audio, consultaţi „Recorderul”. p. 21

Trimiterea unui mesaj audio

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Creare mesaj Mesaj audio.

2. Pentru a insera un clip audio existent, selectaţi Opţiuni Inserare clip audio Din Galerie un clip audio.

3. Pentru a înregistra şi a insera un nou clip

audio, selectaţi

înregistrarea. Când aţi terminat de înregistrat, selectaţi Stop.

Când a ţ i terminat de înregistrat, selecta ţ i Stop . pentru a începe 4.

pentru a începe

4. Selectaţi

Când a ţ i terminat de înregistrat, selecta ţ i Stop . pentru a începe 4.

pentru a trimite mesajul.

Modalităţile de comunicare

Mesajele de transmisie celulară

Dacă furnizorul de servicii acceptă această funcţie, aveţi posibilitatea să vă abonaţi la transmisii celulare care furnizează notificări automate sau actualizări de ştiri. Pentru a afla despre transmisiile celulare disponibile, contactaţi furnizorul de servicii.

Adăugarea unui subiect de transmisie celulară

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Transmisie celulară.

2. Selectaţi Opţiuni Subiect Adăugare manuală.

3. Introduceţi numele şi numărul subiectului, apoi selectaţi OK.

Abonarea la o transmisie celulară

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Transmisie celulară.

2. Derulaţi la un subiect şi selectaţi Opţiuni Abonare. Dispozitivul va primi automat mesajele noi.

3. Pentru a anula un abonament, selectaţi Opţiuni Anulare abonament.

selecta ţ i Op ţ iuni → Anulare abonament . Este posibil ca unele set ă

Este posibil ca unele setări de conectare să blocheze transmisiile celulare. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a afla care sunt setările corecte de conectare.

Vizualizarea unui subiect de transmisie celulară

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Transmisie celulară.

2. Selectaţi un dosar cu subiecte.

3. Selectaţi un subiect.

Modalităţile de comunicare

Setarea de notificări automate pentru mesajele noi de transmisie celulară

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Opţiuni Transmisie celulară.

2. Derulaţi la un subiect şi selectaţi Opţiuni Marchează.

3. Pentru a opri notificările automate, selectaţi Opţiuni Anulare marcare.

Mesajele inteligente

Dispozitivul poate să primească multe tipuri de mesaje inteligente, inclusiv cărţi de vizită, tonuri de sonerie, evenimente din agendă, marcaje pentru browser şi setări. Furnizorul de servicii poate trimite mesaje inteligente pe care să le utilizaţi pentru a încărca setările în dispozitiv.

Salvarea în dispozitiv a datelor sau setărilor din mesajele inteligente

1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje Căsuţă intrare.

2. Selectaţi un mesaj.

3. Selectaţi Opţiuni şi salvaţi datele sau

setările în conformitate cu tipul de mesaj inteligent.

Este posibil, de asemenea, să primiţi o notificare prin e-mail, prin care veţi fi informat câte mesaje e-mail noi sunt în căsuţa poştală la distanţă.

Mesajele de serviciu

Este posibil să primiţi mesaje de serviciu de la furnizorul de servicii, care sunt şterse automat când expiră. Aveţi posibilitatea să vizualizaţi mesajele de serviciu din Căsuţă intrare (poate fi necesar să descărcaţi mesajul de la furnizorul de servicii). Pentru mai multe informaţii despre mesajele de serviciu, contactaţi furnizorul de servicii.

Modalităţile de comunicare

E-mailurile push

Cu ajutorul aplicaţiei RoadSync, puteţi primi e-mailuri transferate de la serverul de e-mail pe dispozitivul dvs. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Aplicaţia RoadSync” p. 42

Jurnalul

Aflaţi cum puteţi vizualiza informaţiile de jurnal despre apeluri, date ca pachete şi alte evenimente de comunicare.

Apelurile recente

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi şi să ştergeţi jurnalele apelurilor recent ratate, primite sau efectuate.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri recente

Pentru a vizualiza apelurile recent pierdute, primite sau formate:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal Apeluri recente.

2. Selectaţi un tip de apel.

[ ].
[
].

Pentru a apela un număr dintr-un jurnal de apeluri, derulaţi la număr şi apăsaţi pe

Ştergerea jurnalelor de apeluri recente

Aveţi posibilitatea să ştergeţi simultan toate jurnalele de apeluri recente, să ştergeţi un singur jurnal de apeluri sau să ştergeţi un singur număr dintr-un jurnal.

Pentru a şterge toate jurnalele de apeluri recente:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal Apeluri recente.

Modalităţile de comunicare

2. Selectaţi Opţiuni Ştergere apeluri recente.

3. Selectaţi Da pentru a confirma.

Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal Apeluri recente un tip de apel.

2. Selectaţi Opţiuni Ştergere listă.

3. Selectaţi Da pentru a confirma.

Pentru a şterge un singur număr dintr-un jurnal:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal Apeluri recente un tip de apel.

2. Derulaţi la un număr şi selectaţi Opţiuni Ştergere.

3. Selectaţi Da pentru a confirma.

Durata apelurilor

Pentru a vizualiza durata ultimului apel, a

ultimului număr apelat, a ultimului apel primit sau a tuturor apelurilor, în modul Meniu,

selectaţi Instrumente Jurnal Durată apel.

Datele ca pachete

Pentru a vizualiza cantitatea datelor trimise sau primite ca pachete, în modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal Date ca pachet

Jurnalul de comunicaţii

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi detalii de

comunicaţie şi jurnale de filtrare împreună cu jurnalul de comunicaţii.

Vizualizarea jurnalului de comunicaţii

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal.

2. Selectaţi

2. Selecta ţ i pentru a comuta la jurnalul de comunica ţ ii. Anumite evenimente, cum

pentru a comuta la jurnalul

de comunicaţii.

Selecta ţ i pentru a comuta la jurnalul de comunica ţ ii. Anumite evenimente, cum ar

Anumite evenimente, cum ar fi un mesaj text divizat în mai multe părţi, vor apărea sub forma unui eveniment de comunicare.

Filtrarea evenimentelor de jurnal

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente → Jurnal. 2. Selectaţi pentru a comuta la jurnalul
1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente →
Jurnal.
2. Selectaţi
pentru a comuta la jurnalul
de comunicaţii.
3. Selectaţi Opţiuni → Filtru.
4. Selectaţi un tip de filtru.
Ştergerea jurnalului de comunicaţii
Pentru a şterge permanent întregul conţinut
al unui jurnal:
Modalităţile de comunicare

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente Jurnal.

pentru a comuta la jurnalul

2. Selectaţi

→ Jurnal . pentru a comuta la jurnalul 2. Selecta ţ i de comunica ţ ii.

de comunicaţii.

3. Selectaţi Opţiuni Ştergere jurnal.

4. Selectaţi Da pentru a confirma.

Durata jurnalului

Aveţi posibilitatea să schimbaţi durata pentru care evenimentele de comunicare sunt stocate în jurnale. După acea durată,

evenimentele sunt şterse automat pentru a elibera memoria.

Pentru a seta durata unui jurnal:

1. În modul Meniu, selectaţi Instrumente

Jurnal.

2. Selectaţi Opţiuni Setări.

3. Selectaţi Durată jurnal.

4. Selectaţi o durată.

ţ i Durat ă jurnal . 4. Selecta ţ i o durat ă . Dac ă

Dacă selectaţi Niciun jurnal, niciun eveniment de comunicare nu va fi stocat în jurnal.

Media

Aflaţi cum puteţi utiliza aplicaţiile media din dispozitiv: Galerie, Navigator media, Communities, Radio, RealPlayer, Player video, Recorder şi PC Studio.

Galeria

Puteţi gestiona toate fişierele media din Galerie.

Deschiderea unui fişier media

1. În modul Meniu, selectaţi Galerie. Fişierele media sunt organizate automat în funcţie de tipul de fişier.

2. Selectaţi un dosar media un fişier media.

Copierea sau mutarea unui fişier

1. În modul Meniu, selectaţi Galerie.

2. Selectaţi un dosar media un fişier media.

3. Selectaţi Opţiuni Organizare Copiere sau Mutare.

i Op ţ iuni → Organizare → Copiere sau Mutare . Nu pute ţ i muta

Nu puteţi muta sau copia fişierele protejate prin licenţe.

Media

Editarea imaginilor

1. În modul Meniu, selectaţi Galerie Imagini/videouri o imagine.

2. Selectaţi Opţiuni Editare.

3. Selectaţi Opţiuni Adăugare efect

o opţiune.

Navigator media

Puteţi vizualiza şi categoriza fotografiile şi videoclipurile.

1. În modul Meniu, selectaţi Media Navig. media.

2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru modul Vizualizare peisaj.

3. Selectaţi

ceasornic pentru modul Vizualizare peisaj. 3. Selecta ţ i → un mod de afi ş are

un mod de afişare pentru

a schimba modul de afişare.

4. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru

a vizualiza fotografiile.

Înclinaţi dispozitivul la stânga sau la

dreapta. Fotografiile se vor derula

automat de la stânga la dreapta sau de

la dreapta la stanga.

Communities

Cu ajutorul aplicaţiei Communities, puteţi încărca fotografii şi videoclipuri pe site-urile

Web şi blogurile preferate şi puteţi obţine

cele mai recente actualizări de la acestea.

i ob ţ ine cele mai recente actualiz ă ri de la acestea. Aceast ă aplica

Această aplicaţie este disponibilă numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii sau de regiune.

Crearea unei noi destinaţii

1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii Communities.

2. Selectaţi Da pentru a seta liste preferate.

Media

3. Selectaţi Acceptare (dacă este necesar).

4. Selectaţi Opţiuni Setări Liste preferate.

5. Selectaţi site-urile Web şi blogurile, apoi selectaţi Memorare.

Încărcarea unui fişier

1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii Communities.

2. Derulaţi la un site Web sau la un blog.

3. Selectaţi Opţiuni Încărcare.

4. Selectaţi Atingeţi pentru a adăuga, apoi selectaţi o fotografie sau un videoclip.

5. Selectaţi Opţiuni Încărcare.

6. Introduceţi un titlu pentru fotografie sau videoclip şi selectaţi Încărcare.

fotografie sau videoclip ş i selecta ţ i Înc ă rcare . Pute ţ i, de

Puteţi, de asemenea, să încărcaţi o fotografie sau un videoclip din Galerie sau o fotografie sau un videoclip tocmai realizat.

Radioul

Aveţi posibilitatea să ascultaţi posturile preferate cu ajutorul radioului FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Introduceţi un set cu cască în mufa

multifuncţională.

2. În modul Meniu, selectaţi Media Radio.

3. Selectaţi

pentru a scana

În modul Meniu, selecta ţ i Media → Radio . 3. Selecta ţ i pentru a

sau

În modul Meniu, selecta ţ i Media → Radio . 3. Selecta ţ i pentru a

posturile de radio disponibile.

Media

Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

După configurarea listei, puteţi accesa posturile de radio.

Salvarea posturilor de radio prin acord automat

1. Din ecranul radio, selectaţi

radio prin acord automat 1. Din ecranul radio, selecta ţ i pentru a accesa lista de

pentru a

accesa lista de posturi.

2. Selectaţi Opţiuni Memor. autom. posturi.

3. Selectaţi Da pentru a confirma (astfel se vor înlocui toate posturile existente).

Salvarea manuală a unui post de radio

1. Pentru a accesa postul de radio dorit, selectaţi Opţiuni Acord manual şi introduceţi frecvenţa.

2. Selectaţi Opţiuni Memorare canal.

3. Selectaţi o locaţie liberă.

4. Introduceţi un nume pentru post şi selectaţi OK.

RealPlayer ®

Dispozitivul include aplicaţia RealPlayer, creată pentru vizualizarea multor tipuri de fişiere media şi de conţinut de streaming de pe Internet. RealPlayer acceptă fişiere cu următoarele extensii: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi şi wmv.

Redarea unui fişier media în

RealPlayer

1. În modul Meniu, selectaţi RealPlayer

Videoclipuri sau Redate recent.

2. Selectaţi un fişier media.

Adăugarea unei legături de streaming de Internet

1. În modul Meniu, selectaţi RealPlayer

Leg. streaming.

2. Selectaţi Opţiuni Legătură nouă o

locaţie din memorie (dacă este necesar).

Media

3. Introduceţi un nume şi o adresă Web şi selectaţi OK.

Redarea cu RealPlayer a conţinutului de streaming de pe Web

Când deschideţi o legătură către conţinut de streaming de pe Web prin intermediul browserului Web, RealPlayer va efectua încărcarea conţinutului în zona tampon şi îl va reda. Apoi puteţi utiliza tastele tactile şi tasta Volum pentru a controla opţiunile pentru conţinutul de streaming.

a controla op ţ iunile pentru con ţ inutul de streaming. Dac ă reda ţ i

Dacă redaţi un videoclip la o rată înaltă de cadre sau de biţi, este posibil ca RealPlayer să oprească sau să întrerupă redarea şi să afişeze imagini distorsionate. Dacă executaţi mai multe aplicaţii în fundal, închideţi câteva dintre acestea.

Playerul video

Puteţi reda fişiere video şi fişiere DivX vod.

1. În modul Meniu, selectaţi Media Player video.

2. Selectaţi un videoclip.

3. Utilizaţi butoanele de pe ecran pentru a controla redarea.

Recorderul

Puteţi înregistra şi reda note vocale şi clipuri audio.

Înregistrarea unui clip vocal

1. În modul Meniu, selectaţi Media Recorder.

2. Selectaţi

Meniu, selecta ţ i Media → Recorder . 2. Selecta ţ i pentru a începe înregistrarea.

pentru a începe

înregistrarea.

3. Când aţi terminat de înregistrat, selectaţi Stop.

Clipul vocal este salvat în mod automat.

Media

Redarea unui clip vocal

1. În modul Meniu, selectaţi Media Recorder.

2. Selectaţi Opţiuni Salt la Galerie.

3. Selectaţi un clip audio. Redarea începe automat.

4. Utilizaţi butoanele de pe ecran pentru a controla redarea.

PC Studio

PC Studio, care este inclus pe CD-ROM-ul PC Studio, este un program bazat pe Windows care vă permite să gestionaţi informaţiile personale şi să sincronizaţi fişierele pe dispozitiv. Pentru informaţii suplimentare, instalaţi programul şi consultaţi ajutorul PC Studio.

Instalarea programului PC Studio

1. Introduceţi CD-ul PC Studio într-un PC compatibil cu Windows.

2. Selectaţi o limbă pentru programul de

instalare.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

de instalare. 3. Urma ţ i instruc ţ iunile de pe ecran. În timpul instal ă

În timpul instalării, programul de instalare va instala automat driverele USB necesare.

Utilizarea programului PC Studio Samsung

Pentru a conecta dispozitivul la un PC prin PC Studio Samsung, trebuie să schimbaţi modul USB al dispozitivului (consultaţi „Utilizarea aplicaţiei PC Studio Samsung” p. 40).

Productivitatea

personală

Aflaţi cum puteţi gestiona contactele, cum puteţi programa evenimentele din agendă, cum puteţi utiliza Quickoffice şi Adobe PDF şi cum puteţi crea note.

Contactele

Aflaţi cum puteţi utiliza fişe şi grupuri de contacte pentru a stoca informaţii personale, cum ar fi nume, numere de telefon şi adrese.

Copierea fişelor de contacte

Pentru a copia fişe de contacte dintr-o locaţie din memorie în alta:

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Pentru a afişa fişele de contact pe o

cartelă SIM sau USIM, selectaţi Opţiuni

Setări Contacte de afişat Memorie SIM OK.

3. Selectaţi Înapoi.

4. Derulaţi la un contact şi selectaţi Opţiuni

Copiere Memorie telefon sau Memorie SIM.

Productivitatea personală

Setarea unui număr implicit sau a unei adrese implicite

Unele fişe de contacte pot include mai multe numere sau adrese.

Pentru a asocia un singur număr sau o singură adresă ca implicite:

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Selectaţi un contact din memoria dispozitivului.

3. Selectaţi Opţiuni Implicite.

4. Selectaţi un tip de setare implicită.

5. Selectaţi un număr sau o adresă.

6. Când aţi terminat, selectaţi Înapoi.

Asocierea unui număr de apelare rapidă la o fişă de contact

Aveţi posibilitatea să asociaţi numere de apelare rapidă la cel mult opt fişe de contact (2 - 9); 1 este rezervat ca număr de apelare rapidă pentru poşta vocală.

Pentru a asocia un număr de apelare rapidă:

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Selectaţi un contact din memoria dispozitivului.

3. Derulaţi la un număr de telefon şi selectaţi Opţiuni Atribuire apelare

rapidă.

4. Selectaţi un număr de apelare rapidă.

5. Selectaţi Atribuire.

6. Selectaţi Da pentru a activa numărul de

apelare rapidă.

Asocierea unui ton de sonerie la o

fişă de contact sau la un grup

Aveţi posibilitatea să asociaţi un ton de sonerie la oricare fişă de contact sau grup de contacte.

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Selectaţi un contact din memoria dispozitivului.

Productivitatea personală

3. Selectaţi Opţiuni Sunet de apel.

4. Selectaţi un ton de sonerie.

→ Sunet de apel . 4. Selecta ţ i un ton de sonerie. Pentru un anumit

Pentru un anumit contact, dispozitivul va utiliza tonul de sonerie care a fost asociat ultima data cu fişa contactului. De exemplu, dacă asociaţi un ton de sonerie la un grup, apoi asociaţi un alt ton de sonerie la o fişă a unui contact din cadrul acelui grup, dispozitivul va utiliza tonul de sonerie asociat fişei contactului la apelarea de către acel contact.

Crearea unui grup de contacte

Aveţi posibilitatea să creaţi grupuri de contacte şi să trimiteţi mesaje către întregul grup.

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Selectaţi .

3. Selectaţi Opţiuni Grup nou.

4. Introduceţi un nume şi selectaţi OK.

5. Selectaţi noul grup.

un nume ş i selecta ţ i OK . 5. Selecta ţ i noul grup. 6.

6. Selectaţi Opţiuni Adăugare membri.

7. Selectaţi fiecare contact pe care doriţi să îl adăugaţi.

8. Când aţi terminat selectarea contactelor, selectaţi OK pentru a le salva la grup.

Sincronizarea contactelor

Pentru a sincroniza contactele prin utilizarea profilului de sincronizare actual:

1. În modul Meniu, selectaţi Contacte.

2. Derulaţi la un contact din memoria dispozitivului şi selectaţi Opţiuni Sincronizare Start.

3. Selectaţi un profil de sincronizare sau creaţi unul nou.

Productivitatea personală

Agenda

Utilizaţi agenda pentru a ţine evidenţa întâlnirilor, notelor, aniversărilor sau activităţilor.

Schimbarea afişării agendei

1. În modul Meniu, selectaţi Birou Agendă.

2. Selectaţi Opţiuni Schimbare ecran un tip de ecran.

Crearea unui eveniment în agendă

1. În modul Meniu, selectaţi Birou Agendă.

2. Derulaţi la o dată şi selectaţi Opţiuni Înregistrare nouă un tip de eveniment. De asemenea, puteţi crea întâlniri şi activităţi din ecranul agendei selectând

ş i activit ăţ i din ecranul agendei selectând ş i . 3. Completa ţ i

şi

.
.

3. Completaţi câmpurile şi reglaţi setările pentru eveniment.

4. Când aţi terminat, selectaţi Realizat pentru a salva intrarea.

i terminat, selecta ţ i Realizat pentru a salva intrarea. În câmpul Sincronizare , ave ţ

În câmpul Sincronizare, aveţi posibilitatea să specificaţi dacă un eveniment este Privată (văzut numai de dvs.), Publică (văzut de oricine cu acces la datele dvs. după ce faceţi sincronizarea) sau Lipsă (nesincronizat).

Oprirea unei alarme pentru evenimente

Dacă setaţi o alarmă pentru un eveniment din agendă, alarma va suna timp de un

minut la ora specificată. Pentru a opri alarma, selectaţi Stop.

Productivitatea personală

Quickoffice ®

Cu Quickoffice, aveţi posibilitatea să vizualizaţi pe dispozitiv fişiere Word, Excel şi PowerPoint. Pentru a crea şi edita fişiere Word, Excel şi PowerPoint, achiziţionaţi o licenţă.

Crearea unui document Quickoffice

1. În modul Meniu, selectaţi Birou Quickoffice.

2. Selectaţi Document nou.

3. Selectaţi Document (Word), Registru de calcul (Excel) sau Prezentare (PowerPoint).

4. Creaţi un document şi salvaţi-l.

Deschiderea unui document Quickoffice

1. În modul Meniu, selectaţi Birou Quickoffice.

2. Selectaţi o memorie.

3. Selectaţi un document.

Actualizarea aplicaţiei Quickoffice

Cu Quickmanager, aveţi posibilitatea să

descărcaţi actualizări de program, noi produse Quickoffice sau oferte speciale.

1. În modul Meniu, selectaţi Birou

Quickoffice Actualiz. şi modernizări.

2. Selectaţi un element Quickmanager.

Productivitatea personală

Adobe ® PDF

Cu Adobe PDF, aveţi posibilitatea să deschideţi şi să vizualizaţi documente PDF. Pentru a crea şi edita fişiere PDF, achiziţionaţi o licenţă.

1. În modul Meniu, selectaţi Birou Adobe PDF.

2. Selectaţi o memorie.

3.

4. În timpul vizualizării unui document, selectaţi Opţiuni pentru a utiliza următoarele opţiuni:

Selectaţi un fişier.