Sunteți pe pagina 1din 2

SOFTMAGAZIN

Consumuri si valori fictive

Investitie exemplu
OBIECTIVUL:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC

SECTIUNEA TEHNICA
Capitolul de lucrari
Nr.

0
1

DA10C%

U.M. Cantitatea

Sapatura mecanica cu excavator pe senile


de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozite teren catg
1

100
mc

Atemerea pe platforma drumului a


materialelor de ntreinere (pietri, balast
sau piatr spart) cu:manual;

mc

4
12.00
material:
manopera:

utilaj:
transport:
200.00
material:
manopera:

utilaj:
3

CA02B1

CA02C1

CA02D1

Turnarea betonului armat in elementele


construciilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisantemarca ...1) in fundaii izolate
cu volum peste 3 m3 i fundaii pahar ;

mc

transport:
100.00
material:
manopera:

utilaj:

Turnarea betonului armat in elementele


construciilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisantemarca ...1) n fundaii
continue, radiere i perei cu grosime
pn la 30 cm inclusiv;

mc

Turnarea betonului armat in elementele


construciilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisantemarca ...1) n fundaii
continue, radiere i perei cu grosime
peste 30 cm;

mc

CG23A-1#

transport:
600.00
material:
manopera:

utilaj:
transport:
50.00
material:
manopera:

utilaj:
mp

transport:
1,250.00

Pardoseli din dale de beton armat


prefabricat clasa Bc 7,5 (B 100) driscuite,
material:
avand rosturile umplute cu bitum cald,
manopera:
montate in incaperi cu suprafata mai mare
utilaj:
de 16 mpdale de beton 50 x 50 cm, in
transport:
grosime de 8 cm, prefabricate pe santier
pentru pardoseli executate in incaperi cu
suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
2,520.00
TRA01A30P Transportul rutier alpamantului sau
tona
molozului cu autobasculanta dist.=30 km
material:
manopera:

utilaj:
8

TRA01A30

Transportul rutier
almaterialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.

21-Dec-11

SECTIUNEA FINANCIARA

Simbol

TSC04A1

8. Terasamente1000
8.1. Obiect1
8.1.3. Deviz3

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe


categorii de lucrari

- Lei -

Pag.

transport:
2,040.00
tona
material:
manopera:

utilaj:
transport:

Pretul unitar
(exclusiv TVA)
- Lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- Lei -

6=4x5
218.67
0.00
0.00
218.67
0.00
71.98
21.06
37.60
13.32
0.00
196.65
128.74
66.80
1.11
0.00
228.19
153.88
73.20
1.11
0.00
215.39
153.88
60.40
1.11
0.00
68.55
16.31
40.00
12.25
0.00

15.69
0.00
0.00
0.00
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
15.69

2,623.99
0.00
0.00
2,623.99
0.00
14,395.71
4,212.58
7,520.00
2,663.13
0.00
19,665.26
12,873.88
6,680.00
111.38
0.00
136,915.74
92,327.43
43,920.00
668.31
0.00
10,769.64
7,693.95
3,020.00
55.69
0.00
85,689.57
20,381.75
50,000.00
15,307.82
0.00

39,542.21
0.00
0.50
0.00
39,541.71
32,009.95
0.00
0.00
0.00
32,009.95

SOFTMAGAZIN

Consumuri si valori fictive

Investitie exemplu

Pag.

CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz3

0
9

1
RPCD03C3

Armtur pentru beton armat, din oelPC52


la elemente de construcii speciale cu
distanieri din mortar de ciment

kg

60,000.00
material:
manopera:

utilaj:
transport:
11,614.63
ore
2,788.24
tone
71,551.66
0.00

total manopera
total greutate materiale
articole TRA
transport auto
procent
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii

20.80%
5.20%
0.50%
0.28%
0.25%
0.85%

Total Cheltuieli Directe:


Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:

6=4x5
5.62
3.60
2.02
0.00
0.00

337,110.26
215,958.26
121,152.00
0.00
0.00

material

manopera

utilaj

transport

total

353,447.84

232,292.50

21,430.33

71,551.66

678,722.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

48,316.84
12,079.21
1,161.46
650.42
580.73
1,974.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

48,316.84
12,079.21
1,161.46
650.42
580.73
1,974.49

353,447.84

297,055.65

21,430.33

71,551.66

743,485.49

15.00%
10.00%

940,509.14
24.00 %

225,722.19
1,166,231.33

TOTAL GENERAL:

1 EURO = 4.30 Lei, curs la data de 12/14/2011

ELECTRO CONSTRUCT SA
Director General

111,522.82
85,500.83

ef Proiect

Ofertant

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076