Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE nr.

61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011

Data intrarii in vigoare: 31 Ianuarie 2011

Forma actualizata valabila la data de 7 Martie 2012

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de 31 Ianuarie 2011 , pana la data de 7 Martie 2012

--------*) Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nclcare a unor norme de convie uire social, a ordinii i linitii publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 61/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000 i ulterior a mai fost modificat i completat prin: - Legea nr. 169/2002 privind modificarea i completarea Codului penal, a Codului de procedur penal i a unor legi speciale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002; - Ordonan a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanc iunii prestrii unei activit i n folosul comunit ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobat prin Legea nr. 641/2002, cu modificrile i completrile ulterioare; - Legea nr. 265/2004 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nclcare a unor norme de convie uire social, a ordinii i linitii publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004; - Legea nr. 355/2004 privind completarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nclcare a unor norme de convie uire social, a ordinii i linitii publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2004; - Legea nr. 234/2008 privind modificarea i completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de nclcare a unor norme de convie uire social, a ordinii i linitii publice, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 6 noiembrie 2008; - Legea nr. 202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea solu ionrii proceselor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,

Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. ART. 1 Pentru asigurarea climatului de ordine i linite public necesar desfurrii normale a activit ii economice i socialculturale i promovarea unor rela ii civilizate n via a cotidian, cet enii sunt obliga i s aib un comportament civic, moral i responsabil, n spiritul legilor rii i al normelor de convie uire social. ART. 2 (1) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend, dac fapta nu constituie o infrac iune mai grav, urmtoarele fapte: 1. portul, fr drept, n locurile i mprejurrile n care s-ar putea primejdui via a sau integritatea corporal a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea i linitea public, a cu itului, pumnalului, iului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confec ionate anume pentru tiere, mpungere sau lovire, precum i folosirea n asemenea locuri sau mprejurri a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confec ionate pe baz de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru ocuri electrice; 2. importul sau procurarea din ar, n vederea comercializrii, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprim proiectilului o vitez mai mare de 220 m/s, cu excep ia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente i competi ii de ctre Federa ia Romn de Tir, de cluburile i asocia iile sportive cu sec ii de tir afiliate la aceast federa ie, care pot dobndi, de ine i folosi arme din aceast categorie, conform standardelor sportive interna ionale; 3. neasigurarea de ctre responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice n localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci i n alte locuri de distrac ie sau de agrement pe care le conduc, precum i refuzul acestora de a acorda sprijin organelor n drept pentru restabilirea n locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea msurilor mpotriva persoanelor care au nclcat legea; 4. mpiedicarea, sub orice form, a organului de urmrire penal sau de men inere a ordinii publice de a-i ndeplini obliga iile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poli iei ori al altui organ de stat, de a lua msurile necesare pentru men inerea ori restabilirea ordinii publice. (2) Portul sau folosirea, fr drept, de obiecte din cele prevzute la alin. (1) pct. 2, n localul autorit ilor publice, institu iilor publice, institu iilor sau altor persoane juridice de interes public, la ntruniri publice ori n localuri de alegeri, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 5 ani. ART. 3 Constituie contraven ie svrirea oricreia dintre urmtoarele fapte, dac nu sunt comise n astfel de condi ii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infrac iuni: 1) svrirea n public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenin ri cu acte de violen mpotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natur s tulbure ordinea i linitea public sau s provoace indignarea cet enilor ori s lezeze demnitatea i onoarea acestora

sau a institu iilor publice; 2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, n scopul de a svri ac iuni ilicite, contrare ordinii i linitii publice i normelor de convie uire social, precum i actele de ncurajare sau sprijinire, sub orice form, a unor astfel de grupuri de persoane, care incit la dezordine social; 3) apelarea, n mod repetat, la mila publicului, de ctre o persoan apt de munc, precum i determinarea unei persoane la svrirea unor astfel de fapte; 4) aruncarea asupra unei persoane, construc ii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substan e inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdresc, dac nu s-au produs vtmri ale integrit ii corporale sau snt ii, ori pagube materiale; 5) organizarea, ngduirea sau participarea la jocuri de noroc altele dect cele autorizate potrivit legii - de natur s lezeze bunele moravuri; 6) atragerea de persoane, sub orice form, svrit n localuri, parcuri, pe strzi sau n alte locuri publice n vederea practicrii de raporturi sexuale cu acestea spre a ob ine foloase materiale, precum i ndemnul sau determinarea, n acelai scop, a unei persoane la svrirea unor astfel de fapte; 7) acceptarea sau tolerarea practicrii faptelor prevzute la pct. 6) n hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau n anexele acestora de ctre patronii sau administratorii ori conductorii localurilor respective; 8) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vntoare n alte locuri dect n magazinele autorizate s efectueze opera iuni cu arme de foc i muni ii; 9) vnzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vntoare persoanelor care nu au mplinit vrsta de 18 ani, persoanelor care au svrit acte de violen men ionate n cazierul judiciar, precum i persoanelor care sufer de boli neuropsihice men ionate n certificatul de sntate eliberat de policlinica teritorial; 10) ne inerea eviden ei de ctre magazinele autorizate a cumprtorilor armelor prevzute la pct. 8) n registre speciale, vizate de organele de poli ie, n care vor fi men ionate datele de stare civil, domiciliul, seria i numrul actului de identitate ale cumprtorului, numrul cazierului judiciar, numrul certificatului de sntate neuropsihic, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum i caracteristicile armei vndute. Dac cumprtorul este titular al unui permis de arm, este scutit de obliga ia de a prezenta cazierul judiciar i certificatul de sntate neuropsihic, iar dac cumprtorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat s prezinte numai cazierul judiciar; 11) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni n caz de pericol ori a organelor de men inere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, dup caz, prin solicitarea interven iei la fa a locului, fr motiv ntemeiat; 12) ntreruperea curentului electric sau stingerea, fr drept, a lmpilor ce servesc la iluminatul public pe strzi, n parcuri, sli de spectacol sau n alte locuri publice;

13) ptrunderea, cu nclcarea normelor legale de acces, n sediile autorit ilor publice centrale i locale, institu iilor publice, institu iilor de nv mnt i spa iilor apar innd acestora, indiferent de destina ia lor, regiilor autonome, societ ilor comerciale, partidelor sau altor forma iuni politice, organiza iilor guvernamentale i neguvernamentale, ambasadelor i reprezentan elor altor state ori ale organiza iilor interna ionale de pe teritoriul Romniei, precum i ocuparea fr drept a terenurilor apar innd ambasadelor i reprezentan elor sau a terenurilor situate n perimetrul acestora ori refuzul de a le prsi la cererea organelor de ordine; 14) scrierea sau desenarea, fr drept, pe pere ii cldirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosin comun aflate n locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum i dezlipirea sau distrugerea, fr drept, a reclamelor, anun urilor i afielor legal expuse n locuri anume destinate; 15) nerespectarea msurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfurare a manifestrilor cultural-sportive; 16) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fr drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistic i rutier ori a celor care semnaleaz existen a unui pericol pentru via a persoanelor; 17) lsarea n libertate ori fr supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri; 18) refuzul consumatorului de a prsi un local public n care se consum buturi alcoolice, dup ora de nchidere sau la cererea ndrept it a unui salariat al localului; 19) servirea consumatorilor cu buturi alcoolice n localurile publice i n afara acestora, n zilele i la orele cnd, potrivit dispozi iilor legale, acestea sunt nchise sau este interzis desfacerea buturilor alcoolice ori dup ora de nchidere stabilit prin autoriza ia de func ionare; 20) servirea cu buturi alcoolice n localuri publice i n afara acestora pe timpul desfurrii adunrilor publice, grevelor, manifestrilor sportive sau altor asemenea ntruniri publice, n imediata apropiere, precum i consumul de buturi alcoolice n astfel de condi ii de ctre participan i; 21) desfacerea, comercializarea i consumul buturilor alcoolice n locurile publice, la intrarea n cur ile i n interioarele lor, cum sunt: spitale i alte unit i sanitare, centre de plasament al minorilor, unit i i institu ii de nv mnt i educa ie, lcauri de cult i institu ii religioase aferente cultelor care interzic consumul buturilor alcoolice n practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora; 22) servirea cu buturi alcoolice, n localurile publice, a consumatorilor afla i n vdit stare de ebrietate, precum i a minorilor; 23) consumul de buturi alcoolice n urmtoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane i terenuri sportive, institu ii culturale, sli de spectacole, institu ii sau unit i economice, toate mijloacele de transport n comun, autogri, gri i aeroporturi, de stat i private, sau alte locuri prevzute de lege. n incinta acestor locuri publice se pot consuma buturi alcoolice prin delimitarea unor spa ii special amenajate pentru consumarea buturilor alcoolice, prin hotrrea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimenta ie public i turism, cum sunt: restaurante, baruri i discoteci. n locurile

publice enumerate se interzice cu desvrire consumul de buturi alcoolice de ctre persoanele care nu au mplinit vrsta de 18 ani; 24) provocarea ori participarea efectiv la scandal, n locuri sau localuri publice; 25) tulburarea, fr drept, a linitii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigte sau larm; 26) tulburarea linitii locatarilor ntre orele 22,00-8,00 i 13,00-14,00 de ctre orice persoan prin producerea de zgomote, larm sau prin folosirea oricrui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare n localurile sau n sediile persoanelor juridice, n locuin ele persoanelor fizice sau n oricare alt loc din imobile cu destina ia de locuin e ori situat n imediata vecintate a acestora; 27) organizarea de petreceri cu caracter privat i utilizarea de aparatur muzical la intensitate de natur a tulbura linitea locuitorilor, n corturi, alte amenajri sau n spa iu neacoperit, situate n perimetrul apropiat imobilelor cu destina ia de locuin e sau cu caracter social, n mediul urban; 28) alungarea din locuin a comun a so ului sau so iei, a copiilor, precum i a oricrei alte persoane aflate n ntre inere; 29) nerespectarea msurilor de ordine luate de organele competente n caz de calamit i naturale sau alte pericole publice; 30) nerespectarea msurii de suspendare, dispus conform dispozi iilor art. 4 alin. (3) i (4); 31) refuzul unei persoane de a da rela ii pentru stabilirea identit ii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poli iei, la cererea ori la invita ia justificat a organelor de urmrire penal sau de men inere a ordinii publice, aflate n exercitarea atribu iilor de serviciu; 32) ndemnul sub orice form al minorilor la svrirea de contraven ii; 33) neluarea de ctre prin i sau de ctre persoanele crora li s-a ncredin at spre cretere i educare un minor n vrst de pn la 16 ani sau care au n ngrijire un alienat ori debil mintal a msurilor necesare pentru a-l mpiedica de la fapte de vagabondaj, ceretorie sau prostitu ie; 34) lsarea fr supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de ctre persoanele care au ndatorirea de a-l ngriji sau de a-l pzi, precum i neanun area organelor sanitare sau ale poli iei n caz de scpare de sub paz sau supraveghere. ART. 4 (1) Contraven iile prevzute la art. 3 se sanc ioneaz dup cum urmeaz: a) cu amend de la 100 lei la 500 lei, cele prevzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) i 34); b) cu amend de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) i 28); c) cu amend de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 13), 15), 19), 20), 26), 27), 29) i pct. 32); d) cu amend de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevzut la pct. 30); e) cu amend de la 100 lei la 500 lei, faptele prevzute la pct. 21) i 23). (2) n cazurile n care faptele prevzute la pct. 1), 2), 4) i

24) ale art. 3 sunt svrite n incinta unei institu ii de nv mnt, a unei institu ii de sntate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sanc iunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei. (3) n cazul svririi contraven iilor prevzute la art. 3 pct. 7) i pct. 20) se dispune i msura suspendrii activit ii localului public pe o perioad cuprins ntre 10 i 30 de zile. (4) n cazul repetrii contraven iilor prevzute la art. 3 pct. 19), 21), 22) i 26) se dispune, de asemenea, msura suspendrii activit ii localului public pe o perioad cuprins ntre 10 i 30 de zile. (5) n cazul svririi contraven iei prevzute la art. 3 pct. 30) se dispune retragerea autoriza iei de func ionare a localului public. (6) Suspendarea activit ii localului public ori retragerea autoriza iei de func ionare a acestuia se dispune de ctre organul care a eliberat autoriza ia, la propunerea organului constatator, cruia i se comunic n scris msura luat, n termen de 5 zile de la data sesizrii. (7) n cazul contraven iilor prevzute la art. 3 pct. 32), 33) i 34), sesizarea se poate face i de ctre organele de ocrotire social. (8) Sanc iunea amenzii poate fi aplicat i persoanei juridice. ART. 5 (1) Sunt supuse confiscrii lucrurile care au servit la svrirea contraven iilor prevzute la art. 3 pct. 4) i 5), dac sunt ale contravenientului, precum i lucrurile dobndite prin svrirea contraven iilor, dac nu sunt restituite persoanei vtmate. (2) n cazul contraven iei prevzute la art. 3 pct. 28) este necesar plngerea pr ii vtmate. Retragerea plngerii ori mpcarea pr ilor nltur rspunderea fptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate s restabileasc situa ia anterioar. ART. 6 (1) Contraven iile se constat de ctre primar, mputernici ii acestuia, de ctre ofi erii sau agen ii de poli ie ori de ctre ofi erii, maitrii militari i subofi erii din jandarmerie, precum i, pentru faptele constatate n zona specific de competen , de ctre poli itii de frontier. (2) n cazul contraven iilor pentru care legea prevede sanc iunea amenzii, agentul constatator, odat cu constatarea aplic i sanc iunea. ART. 7 mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iilor prin care s-a aplicat sanc iunea amenzii se poate face plngere n termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. ART. 8 (1) Plngerea mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iei se solu ioneaz de judectorie. (2) Hotrrea judectoreasc prin care judectoria solu ioneaz plngerea este definitiv i irevocabil. ART. 9 (1) n cazul n care contraven iile prevzute n prezenta lege sunt svrite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unit ii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dac procesul-verbal este ntemeiat, sanc iuni

potrivit Regulamentului disciplinei militare. (2) n situa ia n care contravenientul este ncorporat pentru ndeplinirea serviciului militar nainte de pronun area hotrrii judectoreti ori nainte de nceperea executrii sanc iunii nchisorii contraven ionale, procesul-verbal sau, dup caz, hotrrea se trimite, de asemenea, comandantului unit ii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica o sanc iune potrivit Regulamentului disciplinei militare. ART. 10 Dispozi iile prezentei legi se ntregesc cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excep ia dispozi iilor privind plata a jumtate din minimul amenzii. ART. 11 Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi*) se abrog Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea i sanc ionarea unor contraven ii privind regulile de convie uire social, ordinea i linitea public, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum i orice alte dispozi ii contrare. ---------*) Legea nr. 61/1991 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991. -------