Sunteți pe pagina 1din 3

Teoria literaturii curs

Curs 1 Curs introductiv


Dou citate despre ipostazele actuale ale teoriei (T. Todorov Literatura n pericol i A.

Compagnon Demonul teoriei) un fel de postistorie a teoriei literare.


Cursul = o istorie a direciilor teoriei Ce este teoria literaturii? Care este funcia ei? La ce ajut ea? De ce merit studiat?

Definiii posibile: cea clasic (R. Wellek i A. Warren), cele (post)moderne (A. Compagnon, T. Eagleton) Prezentarea tematicilor cursului Curs 2 Preistoria teoriei literaturii
Cum se studia/interpreta literatura nainte de conturarea direciilor teoretice, nainte de

formalism
Pozitivismul, istorismul, biografismul, tiina literaturii Prejudecile interpretative: semnificaia

etern, natura uman neschimbtoare,

transcendental, desenul din covor, catharsis, nvarea prin/ca amuzament etc. Umanismul liberal exemple Curs 3 Formalismul
Mutaia formalist nceputul teoriei

Principalii reprezentani: Victor klovski, Iuri Tnianov, Boris Tomaevski, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson; principalele teorii/direcii/concepte: literaritatea, limbajul literar/poetic (funciile limbajului), defamiliarizarea, fabul i subiect etc.
Text-suport, Victor klovski Arta ca procedeu, n Poetic i stilistic. Orientri

moderne, prolegomene i antologie de Mihail Nasta i Sorin Alexandrescu, Editura Univers, Bucureti, 1972, pp. 157-171 Curs 4 Mihail Bahtin
Critica formalismului, dialogismul, polifonia/poliglosia, hibridizarea, cronotopul etc. Text-suport: Discursul n roman, n Probleme de literatur i estetic, Editura Univers,

Bucureti, 1972, traducere de Nicolae Iliescu, pp. 130-157

Curs 5 Structuralismul
Formalism i structuralism diferene i asemnri; conceptele i impactul metodologic

ale lingvisticii saussuriene i ale cercetrii antropolgice a lui Claude Lvi-Strauss. Imanena textual, conceptul de structur.
Activitatea structuralist a lui Roland Barthes (close-reading-ul), S/Z, codurile

hermeneutic, al aciunii, cultural, semantic, simbolic


Text-suport: G. Genette Structuralismul i critica literar, n Figuri, Editura Univers,

1978, traducere de Angela Ion i Irina Mavrodin, pp. 64-84 Cursurile 6-7 Naratologia ramur a structuralismului
Ce-ul

naraiunii

cum-ul

ei;

conceptele

naratologiei:

tipuri

de

narator,

perspectiva/viziunea/foclaizarea narativ, naratarul; fabul vs. subiect; mimesis vs. diegesis, analepsa i prolepsa etc.
Texte-suport: Jaap Lintvelt Punctul de vedere. ncercare de tipologie narativ, Editura

Univers, Bucureti, 1994, traducere de Angela Martin Tzvetan Todorov Categoriile naraiunii literare, n Poetic i stilistic. Orientri moderne, prolegomene i antologie de Mihail Nasta i Sorin Alexandrescu, Editura Univers, Bucureti, 1972, pp. 370-400 Cursul 8 Intertextualitatea
Intertext, paratextul, metatextul, arhitextul, hipo-/hipertextul, parodia, pastia;

Moartea autorului, funcia-autor, identitatea construct textual/discursiv/cultural Exemple literare i teoretice: Kristeva, Genette, Barthes, Foucault Cursul 9 Estetica receptrii reader-oriented/response criticism; cititorul implicit/ideal/abstract/model vs. cititorul real/empiric;
Concepte i direcii: Jauss, Iser, Eco, Fish

Cursul 10 Tezele lui Jauss


Text-suport: Hans Robert Jauss Istoria literar ca provocare a tiinei literaturii, n

Viaa Romneasc, suplimentul revistei Caiete critice, octombrie 1980, traducere de Andrei Corbea, pp. 155-176 Cursul 11 Poststructralismul i deconstructivismul Prezentare general; raportul strucutralism-poststructuralism; fluidizarea sensurilor, hruirea textual, descentrarea textual, dizolvarea subiectului etc. Transformrile de concepie la Barthes i Foucault;
Exemple aplicate de analiz deconstructivist

Cursul 12 Teoria lui Derrida


Text-suport: Structura, semnul i jocul n discursul tiinelor umane, n Scriitura i

diferena, Editura Univers, Bucureti, 1998, traducere de Bogdan Ghiu i Dumitru epeneag, pp. 375-391 Cursul 13 Teoria literar/cultural n postmodernitate
Noile direcii; problematizrile canonului; postteoria, postcolonialism, feminism,

multiculturalism, noul istorism, studiile culturale.


Simulacrul i simularea Jean Baudrillard Precedena simulacrelor, n Simulacre i

simulare, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2008, traducere de Sebastian Big, pp. 5-34 Cursul 14 Recapitulare, problematizri i nuanri, modele de subiecte pentru examen