Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAREA N NV AMNT I ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST 2010

Examenele de perfec ionare din sesiunea august 2010 se organizeaz n conformitate cu prevederile cuprinse n Metodologia formrii continue a personalului didactic din nv mntul preuniversitar, aprobat prin OMECI nr. 5720/ 20.10.2009, care a intrat n vigoare de la data de 03 .11. 2009. n institu iile de nv mnt superior centre de perfec ionare, finan area programelor de pregtire pentru examenele de acordare definitivrii n nv mnt i a gradelor didactice II i I se asigur din fondurile alocate de la bugetul de stat corespunztoare coeficientului de 0,4 aplicat la numrul de studen i echivalen i, potrivit procedurilor aplicate de Consiliul Na ional pentru Finan area nv mntului Superior (CNFIS), n limita sumelor disponibile. Toate opera iile privind desfurarea i evaluarea probelor scrise i orale din cadrul examenelor pentru acordarea definitivrii n nv mnt i a gradului didactic II se efectueaz numai n institu ia de nv mnt centru de perfec ionare care organizeaz examenele, sub coordonarea comisiilor de examinare din centrul de perfec ionare respectiv. Accesul altor persoane la examene este permis numai n baza unei mputerniciri date de conducerea centrului de perfec ionare organizator sau de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i numai pentru a se urmri procesul de organizare i de desfurare a examenelor, fr a se interveni n desfurarea acestora. Rspunderea pentru respectarea procedurilor de desfurare a probelor de examen pentru definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II revine preedintelui comisiei de examinare i fiecrui membru al acesteia. Examenele pentru acordarea definitivrii n nv mnt i a gradelor didactice II i I se sus in la una dintre specializrile de pe diplom/diplome sau la specializarea pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de nv mnt, domeniile i specializrile, precum i probele de concurs, valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nv mntul preuniversitar.

I. ATRIBU II de perfec ionare repartizate Universit ii Alexandru Ioan Cuza din Iai

biochimie, biologie, chimie, drept, ecologie i protec ia mediului, educa ie fizic i sport, filosofie, fizic, geochimie, geografie, geologie, informatic, istorie, limba i literatura englez, limba i literatura francez, limba i literatura german, limba i literatura italian, limba i literatura latin, limba i literatura romn, limba i literatura rus, limba i literarura spaniol, matematic, sociologie, tiin e politice, teologie ortodox pedagogie, psihologie, psihopedagogie special, institutori, nv tori i educatoare

didactic, teologie ortodox pastoral, teologie romano-catolic didactic

II. CALENDARUL privind desfurarea examenelor n sesiunea august 2010 Definitivarea n nv mnt (1) Pentru profesori din nv mntul de mas i nv mntul special: a) b) c) disciplina de specialitate i didactica acesteia, scris, 17 august 2010; disciplina de specialitate i didactica acesteia, oral, 19 august 2010; pedagogie i elemente de psihologie a educa iei, scris, 20 august 2010.

(2) Pentru nv tori i profesori pentru nv mntul primar din unit ile colare cu limba de predare romn: a) b) c) limba i literatura romn i metodica predrii acestora, scris, 17 august 2010; matematic i metodica predrii acesteia, oral, 19 august 2010; pedagogie colar i elemente de psihologie a educa iei, scris, 20 august 2010.

(3) Pentru educatoare i profesori pentru nv mntul precolar din unit ile precolare cu predare n limba romn: a) b) c) limba romn i literatura pentru copii, scris, 17 august 2010; metodica activit ii instructiv-educative din nv mntul precolar, oral, 19 august 2010; pedagogie precolar i elemente de psihologie a educa iei, scris, 20 august 2010.

(4) Pentru nv tori - educatori din nv mntul special: a) b) c) terapie educa ional complex i integrat, scris, 17 august 2010; terapie educa ional complex i integrat, oral, 19 august 2010; pedagogie colar i elemente de psihologie a educa iei (potrivit programei valabile pentru nv torii-institutorii din nv mntul de mas), scris, 20 august 2010.

Gradul didactic II (1) Pentru profesori din nv mntul de mas i nv mntul special: a) b) disciplina de specialitate i didactica acesteia, scris, 24 august 2010; disciplina de specialitate i didactica acesteia, oral, 26 august 2010;

c)

pedagogie i elemente de psihologie a educa iei, oral, 27august 2010.

(2) Pentru nv tori i profesori pentru nv mntul primar din unit ile colare cu limba de predare romn: a) limba romn i literatura pentru copii i metodica predrii acestora, scris, 24 august 2010; b) pedagogie colar i elemente de psihologie a educa iei, oral, 26 august 2010; c) matematic i metodica predrii acesteia, scris, 27 august 2010.

(3) Pentru educatoare i profesori pentru nvmntul precolar din unitile precolare cu predare n limba romn: a) b) b) limba romn i literatura pentru copii, scris, 24 august 2010; pedagogie precolar i elemente de psihologie a educa iei, oral, 26 august 2010; metodica activit ii instructiv-educative din nv mntul precolar, scris, 27 august 2010.

(4) Pentru nv tori - educatori n nv mntul special: a) b) c) terapie educa ional complex i integrat, scris, 24 august 2010; terapie educa ional complex i integrat, oral, 26 august 2010; pedagogie i elemente de psihologie a educa iei (potrivit programei valabile pentru nv torii-institutorii din nv mntul de mas), oral, 27 august 2010.

III.

Programele pe baza crora se desfoar probele de examen se aprob prin ordin al ministrului educa iei i sunt valabile la nivel na ional. n cazul n care, la anumite discipline, cu un caracter specific pronun at, nu exist programe aprobate prin ordin al ministrului educa iei, institu iile/centrele organizatoare a examenelor vor propune spre aprobare Ministerului Educa iei, Cercetrii, Turismului i Sportului programele pentru disciplinele respective. Este cazul programelor privitoare la gradul didactic I la disciplina Religie care trebuiesc ntocmite i naintate de ctre facult ile de specialitate din cadrul universit ii noastre. Programele de perfec ionare sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educa iei, Formare Continu, Programe de definitivat / grad II / grad I . 1. BIOLOGIE Cercetrii, Tineretului i Sportului la adresa www.edu.ro nv mnt preuniversitar, Resurse umane , Direc ia

Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007

2. BIOCHIMIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 3. ECOLOGIE I PROTEC IA MEDIULUI Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 4. CHIMIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000 5. DREPT Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei i Cercetrii nr. 4898 / 11.11.2002 6. EDUCA IE FIZIC I SPORT Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000 7. FILOSOFIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000

8. SOCIOLOGIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradelor didactice II i I Aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000 9. TIIN E POLITICE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei i Cercetrii nr. 4898 / 11.11.2002 10. FIZIC Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21.03.2000 11. GEOGRAFIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 13. INFORMATICA Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21.03.2000 14. ISTORIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Adresa M.Ed.C. nr. 25.935 / 21.02.2005, nregistrat la Universitatea Al. I. Cuza cu nr. 2831 / 01.03.2005, privind modulul Holocaustul, conform Anexei transmise Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007

15. LIMBA I LITERATURA ROMN Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 16. LIMBA I LITERATURA ENGLEZ Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 17. LIMBA I LITERATURA FRANCEZ Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21.03.2000 18. LIMBA I LITERATURA GERMAN Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei i Cercetrii nr. 4898 / 11.11.2002 19. LIMBA I LITERATURA ITALIAN Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000 20. LIMBA I LITERATURA LATIN Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000

21. LIMBA I LITERATURA RUS Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 22. LIMBA I LITERATURA SPANIOL Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442/ 21.03.2000 23. MATEMATIC Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21.03.2000 24. PEDAGOGIE ( pentru profesori de pedagogie) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 25. PEDAGOGIE ( pentru profesori de toate specialit ile) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 26. PSIHOLOGIE Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3442 / 21.03.2000

27. EDUCA IE SPECIAL ( profesori cu specializarea psihopedagogie special ) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II / Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Psihopedagogia special a deficien elor de intelect Psihopedagogia special a deficien elor de auz Psihopedagogia special a deficien elor de vedere Logopedie Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 28. LIMBA I LITERATURA ROMN ( pentru institutori/educatoare ) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3701 / 26.04.2000 http:// www.edu.ro/index.php/articles/639 29. LIMBA I LITERATURA ROMN ( pentru institutori/nv tori ) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3701 / 26.04.2000 http:// www.edu.ro/index.php/articles/639 30. PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL I TERAPIE EDUCA IONAL INTEGRAT ( pentru nv tori/institutori/educatori nv mnt special ) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 31. PEDAGOGIE ( pentru institutori/educatoare /nv tori ) Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I

Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 32. METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII - EDUCATOARE

Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Aprobat prin O.M. nr. 4898 / 11.11.2002 33. TEOLOGIE ORTODOX DIDACTIC

Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007 34. TEOLOGIE ROMANO-CATOLIC DIDACTIC

Programa de perfec ionare prin definitivarea n nv mnt i acordarea gradului didactic II Aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei i Cercetrii nr. 4898 / 11.11.2002 Tematica pentru lucrrile metodico-tiin ifice de gradul I aprobat prin adresa M.E.C. nr. 30998/09.12.2004, nregistrat la Universitatea Al.I.Cuza din Iai cu nr.17540 din 17.12.2004.

IV.

CONDI II de participare Procesul de acordare a gradelor didactice marcheaz evolu ia n carier a personalului didactic n

acord cu noul Cadru Na ional al Calificrilor i cu standardele ocupa ionale asociate specializrilor didactice, precum i n conformitate cu noile tendin e privind dezvoltarea resurselor umane i asigurarea calit ii n educa ie. Acordarea definitivrii n nv mnt semnific recunoaterea competen elor minime acceptabile dobndite de ctre o persoan care a optat pentru cariera didactic i care garanteaz, n acest fel, c dispune de pregtirea necesar pentru exercitarea profesiei didactice i poate intra pe o rut de profesionalizare ascendent. Acordarea gradului didactic II semnific dobndirea de ctre cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele ob inute la probe special concepute pentru a pune n eviden valoarea adugat achizi ionat n intervalul parcurs de la ob inerea definitivrii. Definitivarea n nv mnt i examenele pentru gradele didactice II i I se sus in potrivit prevederilor art. 3437 din Legea nr. 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Definitivarea n nv mnt se ob ine pe baza unui examen sus inut de ctre personalul didactic,

care are un stagiu de cel pu in 2 (doi) ani la catedr de la ob inerea diplomei de licen , fiind ncadrat n aceast perioad cu func ia de baz n nv mnt cu norm ntreag sau un stagiu de cel pu in 3 (trei) ani la catedr, pentru personalul didactic asociat care este ncadrat n aceast perioad cu cel pu in norm. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen n 3 (trei) sesiuni, n cel mult 5 (cinci) ani de la expirarea stagiului de 2 (doi) ani. n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 3905 / 2006, art. 2, personalul didactic cruia i s-a desfcut contractul individual de munc, ca urmare a neob inerii definitivrii n nv mnt n termenul prevzut de lege, dup titularizare este obligat s efectueze un nou stagiu de 2 ani, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 128 / 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a participa la examenul de acordare a definitivrii n nv mnt. Personalul didactic, ncadrat pe o perioad determinat, care nu a ob inut definitivarea n nv mnt n termenul prevzut de lege, dup titularizare este obligat s efectueze un nou stagiu de 2 ani, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 128 / 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a participa la examenul de acordare a definitivrii n nv mnt. Prevederile art. 68 din Legea nr. 84 / 1995 privitoare la promovarea integral a modulului psihopedagogic trebuiesc ndeplinite de ctre cadrele didactice care s-au nscris n vederea definitivrii n func ia didactic ( certtificat DPPD). 2. Gradul didactic II se poate acorda la o vechime minim de 4 (patru) ani de la ob inerea definitivrii pe func ia didactic (sesiunea august 2006). Gradul didactic II se poate sus ine i dup minimum 3 (trei) ani vechime n nv mnt de la ob inerea definitivrii pe func ia didactic, dac acest examen a fost promovat cu nota 10 (zece). n acest caz, candidatul va trebui s prezinte copie legalizat de pe certificatul de acordare a definitivrii n nv mnt , sesiunea august 2007. V. COMPONEN A comisiilor de examene: 1. Profesori: Componen a comisiei de examene pentru definitivare i gradul II va fi urmtoarea: Preedinte: - profesor sau conferen iar universitar sau lector dr. de specialitatea candida ilor Preedintele poate fi i corector la specialitatea sa. Membri examinatori: - profesori, conferen iari sau lectori dr., drd. (dou cadre didactice pentru fiecare prob scris) La probele orale va examina un singur cadru didactic de specialitatea candida ilor, n prezen a preedintelui comisiei.

2. nv tori i educatoare: Preedinte: profesor cu specialitatea pedagogie sau limba i literatura romn sau matematic din nv mntul liceal pedagogic avnd gradul didactic I, care a predat metodica specialit ii, a ndrumat practica pedagogic i/sau a realizat activit i de perfec ionare a nv torilor i educatoarelor cel pu in 3 ani sau un cadru didactic de pedagogie, din nv mntul superior. Preedintele comisiei poate fi i examinator la specialitatea sa. Membri examinatori: 1. profesori din nv mntul liceal, avnd cel pu in gradul didactic II, care au predat metodica specialit ii, au ndrumat practica pedagogic la specialitatea respectiv i/sau au realizat activit i de perfec ionare a nv torilor i educatoarelor cel pu in 3 ani (doi profesori corectori pentru fiecare prob scris) VI. ATRIBU IILE personalului didactic auxiliar din secretariatul facult ii 1. Introducerea datelor personale ale candidatului, n conformitate cu certificatul de natere sau, dup caz, de cstorie. Candida ii cu dosare incomplete nu vor fi trecu i n baza de date. Pregtirea psihopedagogic i metodic a personalului didactic va trebui dovedit prin foaie matricol - copie sau certificat de absolvire eliberat de un departament pentru pregtirea personalului didactic acreditat institu ional. 2. Dac absolventul a promovat modulul pe durata studiilor, pentru promo iile anterioare anului 2004, disciplinele psihologie colar, pedagogie, metodica predrii aceasta. ncepnd cu promo ia 2004, planul de nv mnt pentru formarea ini ial a cadrelor didactice prin D.P.P.D. este unic la nivel na ional i n conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 3345/1999. Dovada promovrii modulului psihopedagogic va fi certificatul de absolvire a D.P.P.D., nso it de foaia matricol corespunztoare acestuia. ncepnd cu anul universitar 2008-2009, n conformitate cu O.M. nr. 4316/03.06.2008, certificarea pentru profesia didactic se poate ob ine la dou niveluri, respectiv : a) Nivelul I (ini ial) care acord absolven ilor de studii universitare dreptul s ocupe posturi didactice n nv mntul preuniversitar obligatoriu, cu condi ia acumulrii unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice ; b) Nivelul II (de aprofundare) care acord absolven ilor de studii universitare dreptul s ocupe posturi didactice n nv mntul liceal, postliceal i universitar, cu satisfacerea a dou condi ii : acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii specialit ii, practic pedagogic la specialitatea nscris pe diploma de licen se vor regsi n foaia-matricol, anex la

psihopedagogice ; absolvirea unui program de master n domeniul diplomei de licen . n situa ia n care modulul psihopedagogic este urmat n sistem posuniversitar, cu plat, la un DPPD acreditat institu ional, orice candidat va trebui s ndeplineasc cerin ele legale n conformitate cu O.M. nr. 4316/03.06.2008, aplicate ncepnd cu anul universitar 2008-2009. Dac tampila colii de pe fia de nscriere nu are n mijloc stema Romniei, nseamn c absolventul func ioneaz la o unitate de nv mnt preuniversitar particular. n acest caz, dosarul candidatului va trebui s cuprind i Autoriza ia de Incredere eliberat de ctre Comisia Na ional de Evaluare i Acreditare a nv mntului Preuniversitar. Autoriza ia de ncredere eliberat n baza Hotrrii C.N.E.A.I.P. trebuie s aib seria i numrul imprimatului tipizat, precum numrul i data eliberrii. La definitivare, nota minim de promovare a inspec iei speciale este 7,00 (apte) i a fiecrei probe scrise sau orale este 6,00 (ase). Media minim de promovare a examenului pentru definitivarea n nv mnt este 6,00 (ase). La gradul didactic II, nota minim de promovare a inspec iei speciale este 8,00 (opt) i a fiecrei probe scrise sau orale este 7,00 (apte). Media minim de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7,00 (apte). Fia de nscriere trebuie s aib tampila colii unde func ioneaz candidatul, pe semntura directorului. Raportul scris trebuie s aib tampila colii, in original , de culoare albastr sau violet. Dac un candidat nu are la dosar raportul scris al inspec iei speciale , nu va fi trecut n baza de date i nu va figura, deci, nici n cataloagele par iale, nici n cataloagele finale. 3. ntocmirea cataloagelor de examen se va face n conformitate cu modelul prevzut n anexele 10 i, respectiv, 11 ale metodologiei. 4. ntocmirea i afiarea pe ua slii de examen a tabelelor nominale privitoare la repartizarea candida ilor. De asemenea, tabelele nominale vor fi naintate la C7, Complex Titu Maiorescu , tel. 1357, n vederea cazrii contracost a candida ilor n camere de 4 (patru) paturi cu 39 Ron / loc / zi. 5. Afiarea la loc vizibil a modului de calcul a mediei finale pentru fiecare din cele dou examene. De asemenea, se va afia denumirea probei, data, ora nceperii i sala de desfurare. 6. Primirea eventualelor contesta ii la proba scris de specialitate, afiarea rezultatelor dup recorectare i transmiterea acestora la Rectorat. 7. ntocmirea situa iilor statistice pe specializri i jude e, precum i ntocmirea listelor nominale finale n ordinea descresctoare a mediilor. 8. Predarea fielor de nscriere, n original, mpreun cu documentele finale de examen. VII. SUBIECTELE pentru probele scrise se stabilesc de ctre fiecare institu ie de nv mnt cu cel pu in o or naintea fiecrei probe scrise, pe baza programelor de perfec ionare n vigoare. Se vor

propune minimum 3 (trei) variante de subiecte. Pentru probele scrise care cuprind att disciplina de specialitate ct i didactica acesteia, fiecare variant va con ine 1/2 subiecte de specialitate i 1/2 subiecte de didactica specialit ii. Preedintele comisiei centrale extrage o variant de subiecte dintre cele trei propuse, care va constitui subiectul de examen pentru to i candida ii de aceeai specializare i din aceeai categorie de personal didactic. Una dintre cele dou variante rmase este considerat varianta de rezerv. Subiectele vor fi ntocmite n Sala Senatului, n conformitate cu programele men ionate la cap. III din prezenta metodologie. Varianta extras este multiplicat ntr-un numr de exemplare egal cu numrul slilor de examen. Acestea sunt nchise n plicuri pe care se aplic tampila Rectoratului si pe care se scrie ora la care vor fi desfcute. Plicurile sunt preluate de ctre profesorii supraveghetori responsabili de sal si transmise n fiecare sal de examen. Subiectele sunt transcrise pe tabl de ctre unul dintre profesorii supraveghetori, dup care se scrie pe tabl ora de ncepere si ora de ncheiere a probei. Presedintele comisiei, nso it de un membru examinator de specialitate, se deplaseaz n fiecare sal de examen si verific exactitatea transcrierii subiectelor pe tabl. n cazul n care se constat erori, candida ii primesc noi coli de examen iar ora de ncepere a probei se modific. Comisiile de examinare pot s opteze si pentru varianta multiplicrii subiectelor ntr-un numr egal cu numrul candida ilor si distribuirea acestora pentru fiecare candidat. n acest caz, nu mai este necesar verificarea transcrierii subiectelor. n perioada de desfsurare a probei scrise, membrii examinatori de specialitate elaboreaz baremul de evaluare. Acesta va fi afisat imediat dup ncheierea probei. VIII. DESFURAREA PROBELOR SCRISE Probele scrise se desfoar n sli de examen adecvate sub aspectul suprafe ei i numrului de locuri, respectiv cel pu in dublu n raport cu numrul de candida i. Pentru fiecare sal se vor asigura cel pu in doi profesori supraveghetori, cu specializri diferite de cele ale candida ilor. Acetia pot fi desemna i dintre membrii celorlalte comisii de examen sau dintre cadrele didactice titulare ale institu iei de nv mnt centru de perfec ionare. Unul dintre supraveghetori va fi desemnat ca responsabil de sal. La examen, candida ii trebuie s aib asupra lor buletinul/cartea de identitate. Accesul candida ilor n sala de examen se face pe baz de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sal. La intrarea n sal, candida ii nu trebuie s aib asupra lor nici un material, respectiv cr i, caiete, noti e etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca surs de informare ilicit. n timpul examenului, telefoanele mobile se nchid. Dup intrarea tuturor candida ilor, responsabilul de sal face un scurt instructaj privind

cerin ele desfurrii probei. Lucrrile scrise se efectueaz pe coli de hrtie, pe care se aplic tampila facult ii organizatoare n care se desfoar examenul. Lucrrile scrise au caracter secret. Fiecare candidat i scrie numele i prenumele cu majuscule pe col ul din partea dreapt a lucrrii. De asemenea, pentru a se uura procedura de trecere a notelor n catalog se vor men iona ini ialele jude ului din care provine candidatul n dreptul numrului legitima iei de concurs. Dup verificarea conformit ii cu buletinul/cartea de identitate de ctre responsabilul de sal, col ul colii se ndoaie i se lipete cu o etichet pe care se aplic tampila facult ii i semntura responsabilului de sal. Aceast procedur se aplic i pentru colile de examen suplimentare solicitate de candida i. Pentru scrierea textului, candida ii vor folosi stilou cu cerneal de culoare albastr sau pix cu past de culoare albastr. Pentru elementele de grafic se va folosi creionul acromatic. Ciornele se fac numai pe coli de hrtie care poart tampila facult ii n care se desfoar examenul, puse la dispozi ie la solicitarea candida ilor. Acestea nu se semneaz i sunt preluate de responsabilul de sal separat de colile de examen. Timpul de lucru pentru elaborarea lucrrii scrise este de trei ore din momentul scrierii subiectelor pe tabl sau dup primirea subiectelor. La ncheierea probei, responsabilii de sal vor asigura ca numrul ultimilor candida i prezen i n sal s nu fie mai mic de trei. La ncheierea probei, candida ii predau lucrrile scrise responsabilului de sal, pe baz de borderou n care se completeaz, sub semntura fiecrui candidat, numrul de pagini al lucrrii. Frauda i tentativa de fraud se sanc ioneaz cu excluderea din examen. n cataloagele de examen, la candida ii elimina i se va trece nota 1 (unu) pentru a aprea la final, n conformitate cu aplica ia Grade didactice , la categoria respini .

IX. VERIFICAREA I EVALUAREA LUCRRILOR SCRISE se efectueaz n mod independent de ctre cei doi examinatori, cu note de la 10 la 1, exprimate prin numere ntregi sau cu zecimale. Pentru validarea evalurilor, diferen a dintre notele celor doi examinatori nu trebuie s fie mai mare de 1 punct. Notele astfel acordate se trec n borderouri n care se men ioneaz numrul lucrrii i nota acordat de fiecare examinator. n cazul n care apar lucrri pentru care diferen a dintre notele acordate de cei doi examinatori este mai mare de 1 punct, preedintele comisiei dispune reverificarea, n prezen a sa, de ctre cei doi examinatori a lucrrilor respective, prin raportare la fiecare dintre reperele baremului de notare. n func ie de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, care dintre notele acordate trebuie ajustate.

Dup finalizarea opera iilor de evaluare, notele nscrise n borderouri se trec pe lucrri de ctre fiecare examinator, care semneaz n dreptul notei acordate. Se calculeaz i se scrie pe fiecare lucrare media aritmetic a celor dou note, aceasta reprezentnd nota ob inut de candidat la proba scris. Lucrrile se deschid n prezen a preedintelui comisiei, care a trecut i semnat media dintre cei doi corectori, dup care notele se nscriu n catalogul de examen. Probele orale se desfoar pe baz de bilete de examen, unice la aceeai disciplin pentru toate comisiile din facultate. Biletele pentru examenul oral au caracter secret. Biletele de examen sunt stabilite de profesorul(ii) examinator(i) i verificate de preedintele comisiei(iilor) de examen, n conformitate cu programele aprobate de ministerul de resort. Fiecare bilet con ine, de regul, dou subiecte. Pentru probele orale care cuprind att disciplina de specialitate ct i didactica acesteia, fiecare bilet va con ine cel pu in dou subiecte: unul de specialitate i unul de didactica specialit ii. La probele orale examineaz un singur profesor de specialitate, n prezen a preedintelui comisiei. Examinarea oral se realizeaz individual. n orice moment al desfurrii probei n sal trebuie s fie cel pu in 3 candida i. Examenul oral se desfoar pe baza unui program stabilit de comisie, astfel nct un candidat s nu susin mai mult de o prob de examen pe zi. Examinarea candida ilor se desfoar ntre orele 8,00 i 20,00. Fiecrui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-i pregti rspunsul, dar nu mai mult de 30 de minute. Proba oral se noteaz cu o singur not, de la 10 la 1, exprimat prin numere ntregi sau cu zecimale. Candida ii care consider c au fost subevalua i pot s depun contesta ii. Acestea se adreseaz, n scris, preedintelui comisiei de examinare n termen de cel mult 24 de ore de la data i ora afirii rezultatelor. Se pot depune contesta ii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contesta ii privind evaluarea la probele orale. n contesta ie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, men ionndu-se subiectele i punctele la care candidatul consider c a fost subevaluat. Lucrrile scrise ale candida ilor care au depus contesta ii sunt secretizate prin acoperirea zonei n care este scris numele i prenumele candidatului i n care sunt trecute notele ini iale. Lucrrile sunt verificate i evaluate de cei doi examinatori, n prezen a preedintelui comisiei de examinare, prin raportare la reperele baremului de notare i la elementele sesizate n contesta ie. Notele acordate de cei doi examinatori, precum i nota acordat pe lucrare, calculat ca medie aritmetic a celor dou note, se scriu pe borderou i pe fiecare lucrare, potrivit procedurii aplicate la prima evaluare.

Solu ionarea fiecrei contesta ii se decide i se comunic prin calificativul admis sau respins. Contesta ia este admis n cazul n care nota acordat dup contestaie este mai mare sau mai mic cu mai mult de 1 punct dect nota acordat la prima evaluare. n caz contrar, contesta ia este respins i rmne valabil nota ini ial. Pentru lucrrile care au primit ini ial note cuprinse ntre 5,50 5,99, inclusiv notele de 5,50 si 5,99, nota definitiv este nota acordat de ctre comisia de contesta ii. Termenul de solu ionare a contesta iilor trebuie s asigure candida ilor ale cror contesta ii au fost admise s se prezinte la probele urmtoare ale examenului. Pentru promovarea examenului de definitivare n nv mnt, candidatul trebuie s ob in cel pu in nota 7 la inspec ia special i cel pu in nota 6 la fiecare dintre probele scrise i orale din cadrul examenului. Candida ii care nu ob in nota minim la o prob nu se pot prezenta la probele urmtoare. Media general de promovare a examenului de definitivare n nv mnt este media aritmetic a mediei la specialitate i la metodic, ob inut din notele acordate de cei doi profesori, i a notei, dup caz, de la pedagogie. Pentru nv tori, media ob inut la examenul de definitivare n nv mnt se calculeaz astfel: se adun nota ob inut la proba scris de limba i literatura romn i metodica predrii acesteia cu nota ob inut la proba oral de matematic i metodica predrii acesteia, se mparte la doi i se ob ine media la specialitate.Nota medie ob inut la specialitate se adun cu nota medie ob inut la proba de pedagogie, se mparte la doi i se ob ine media final de absolvire a examenului de definitivare n nv mnt. Media general de promovare a examenului de definitivare n nv mnt este de cel pu in 6 (ase). Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie s obin cel puin nota 8 la inspec ia special i cel puin nota 7 la fiecare dintre probele scrise i orale din cadrul examenului. Candida ii care nu ob in nota minim la o prob nu se pot prezenta la probele urmtoare. Media general de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculeaz la fel ca media de la examenul de definitivare n nv mnt. Media general de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel pu in 7 (apte). Candida ii declara i respini la examenul de acordare a gradului didactic II se pot renscrie pentru sus inerea examenului dup trecerea unui an colar, prin depunerea unui nou dosar de nscriere i cu parcurgerea tuturor etapelor precizate n metodologie. X. ATRIBU IILE preedintelui comisiei de examen 1. Afiarea baremelor de corectare pe ua fiecrei sli, n exterior, nainte de terminarea probei scrise, precum i afiarea rezultatelor par iale, dup fiecare prob ;

2. Verificarea cataloagelor finale ntocmite n secretariatul facult ii, pe calculator, n baza rezultatelor par iale deja afiate; 3. Verificarea mediei finale i ob inerea semnturilor tuturor membrilor comisiei; 4. ntocmirea unei sinteze privind calitatea pregtirii candida ilor; 5. Predarea n termen de 48 de ore de la finalizarea examenului a urmtoarelor documente: catalog cu rezultatele finale de examen, semnat ce ctre preedinte i to i membrii comisiei aprobate de M.E.C.T.S. (forma redactat pe calculator pentru arhiva Universit ii); situa ia statistic, pe jude e i specializri, cu candida ii nscrii, admii, respini sau neprezenta i, semnat de ctre Domnul Decan i secretar ef facultate; tabele nominale cu personalul didactic care a promovat examenul (dou exemplare care vor fi trimise la minister cu semntura Domnului Rector i a secretarului ef universitate); liste nominale n ordinea descresctoare a mediilor; subiecte date la proba oral; concluzii concise privind nivelul pregtirii candida ilor; pontaj de plat cu ora, semnat i aprobat, n conformitate cu prevederile Decizei de control financiar preventiv. Pontajul va cuprinde i activitatea de evaluare a lucrrilor scrise la proba de Pedagogie i elemente de psihologie, pentru examenul de definitivare, precum i normarea cadrului didactic pentru proba oral de Pedagogie i elemente de psihologie colar, n cazul examenului de acordare a gradului didactic II. XI. Orice ncercare dovedit ca fraud, n timpul desfurrii probelor de examen, se sanc ioneaz cu eliminarea candidatului respectiv din examen, men ionndu-se n toate documentele "eliminat din examen". Toate documentele legate de organizarea i desfurarea examenelor se pstreaz la sediul comisiei de la nivelul facult ii , n dulapuri va fi pstrat de ctre preedintele acesteia. sigilate, pn la ncheierea ac iunii de verificare a contesta iilor. Cheile dulapurilor folosite n acest scop se pstreaz la secretariatul comisiei , iar sigiliul

XII.

PLATA personalului didactic numit n comisiile aprobate de ctre M.Ed.C.T. S. se va face n

conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.128 / 1997 privind Statutul personalului didactic n nv mntul superior i n nv mntul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educa iei i cercetrii nr. 3343/11.03.2002, cap. IV, punctul B. Pentru membrii examinatori se acord 20 minute pentru fiecare candidat examinat la fiecare prob

oral sau scris. Pentru preedintele comisiei 30 minute pentru fiecare candidat, indiferent de numrul probelor. Dac ndeplinete i atribu ii de corector, normarea acestei activit i se face distinct, adic i 20 minute pentru fiecare lucrare scris. Pontajul pentru cadrele didactice numite n comisiile aprobate de ctre M.Ed.C.T.S.., inclusiv pentru personalul didactic de la Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei i, respectiv, pentru cadrele didactice care au asigurat supravegherea la slile de examen, se va ntocmi la fiecare facultate. Activitatea de supraveghere se asigur de ctre cadre didactice de alt specialitate, prin schimburi ntre facult i. Nu se normeaz activitatea responsabililor de sli i a celorlalte cadre didactice care au manifestat neglijen n ndeplinirea atribu iilor de supraveghere. XIII. DISPOZI II finale i tranzitorii Prezenta metodologie a fost ntocmit n conformitate cu prevederile Metodologiei formrii continue a personalului didactic din nv mntul preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 5720 din 20.10.2009, precum i a urmtoarelor acte normative : Legea nv mntului nr. 84/24.07.1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificat i completat prin Legea nr. 349 din 14 iulie 2004; O.M. nr. 2687 / 27.11.2007; Legea nr. 387/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 898, din 22 decembrie 2009. Prezenta metodologie este valabil pentru organizarea i desfurarea examenelor de acordare definitivrii n nv mnt i, respectiv, a gradului didactic II, sesiunea august 2010. Informa ii suplimentare privitoare la atribu iile de perfec ionare repartizate Universit ii Alexandru Ioan Cuza din Iai, precum i la procedura de echivalare a titlului tiin ific de doctor cu gradul didactic I n nv mntul preuniversitar, pot fi solicitate la Biroul de Perfec ionare Preuniversitar din cadrul Rectoratului (tel. 0232 / 201035; e-mail: perfectionare@uaic.ro). RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile IAN
21.07.2010 / R.F./ 2 ex