Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL

CERERE INSCRIERE LA CURS RSVTI

CERERE
Subsemnatul.............................................domiciliat in..................................................
..............................................................................................posesor al BI/CI, seria...........,
nr..............................eliberat de.............................................CNP.............................................
prin prezenta v rog s fiu nscris la cursul de perfecionare ca RSVTI.

Data..

Anexez la prezenta urmatoarele:


-copie dupa actul de studii
-copie dupa BI/CI
-CV-ul conform model

Semntura...