Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetic i algebr

aparine nu aparine inclus include -mulimea vid (nu are niciun element) Cardinalul unei mulimi=cte elemente are acea mulime. Mulimi disjuncte = care nu au elemente comune N naturale : 0,1, 2,3,... N * naturale fr 0 (nenule) :1, 2,3,... Z ntregi: 4, 0, 9, + 12 3 3 Q raionale: ; 4; 3; 6, 2; 3,(4) R reale: 7; ; 4; 3; 3,(4) 5 5 Iraionale: (R Q ) 7; 2; .... N Z Q R Operaii cu mulimi A = {2; 4; 7}, B = {7; 9} reuniunea A B = {2; 4; 7; 9} diferena A B = {2; 4} intersecia A B = {7} produs cartezian A B =

N umere consecutive = unul dup altul E x. 4; 5 N umr par ( cu so ) 0,2,4,6,8,10, ; are form a 2k N umr im par xy = 10 x + y

2 18 (2 divide pe 18)

( fr so )
2

1,3,5,7,9,11, ; are form a 2k+1 ab cd = 1000 a + 100 b + 10 c + d


3

Divizorii lui 18 : 1,2,3,6,9,18 Multiplii lui 18 : 0,18,36,54, numr prim -se divide doar cu 1 i el nsui: 2, 3, 5, 7, 11,... numr compus -care nu este prim: 4, 6, 8, 9,10,.... Cel mai mare divizor comun ( 8;12 ) = 4 Numere prime ntre ele au c.m.m.d.c.=1 ( ex.15 i 8) Cel mai mic multiplu comun [8;12] = 24 Dac a = 25 3 72 i b = 26 5 7, atunci a i b au c.m.m.d.c.=25 7 i c.m.m.m.c.=26 3 7 2 5 Ci divizori naturali are un numr: dac n = 25 39 72 , atunci n are (5 + 1) (9 + 1) (2 + 1) = 180 divizori naturali Criterii de divizibilitate cu 2 : dac are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8 (ex. 756; 1934) cu 3 : dac suma cifrelor se divide cu 3 (ex. 261;1005) cu 4 : dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4 (ex. 912) cu 5 : dac are ultima cifr 0 sau 5 (ex. 295; 1330) cu 9 : dac suma cifrelor se divide cu 9 (ex. 495; 8001) cu 10 : dac are ultima cifr 0 (ex. 730;1900) cu 25 : dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25 (ex. 375)

abc = 100 a + 10 b + c

P tratul lui 7 este 7 = 49; cubul lui 2 este 2 = 8 P trat perfect este egal cu ptratul unui num r natural : 0,1, 4, 9,16, 25,... Un ptrat perfect nu poate avea ultima cifr 2, 3, 7 sau 8 Cub perfect este egal cu cubul unui num r natural : 0, 1, 8, 27, Teorem a m pririi cu rest D=I C +R , R<I (D=dem parit, I=Im pritor, C=Ct, R =Rest) sum a lui G auss 1 + 2 + 3 + ....... + n = n ( n + 1) 2

{(2;7),(2;9),(4;7),(4;9),(7;7),(7;9)}

Reguli de calcul
Fracii zecimale 1,37 + 52,4 = 53,77; 31,2 =1,8; 3,8710 = 38,7 0,02 1000 = 20; 2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9; 0,26:0,2=2,6:2=1,3 Numere ntregi 5 8 = 3; 4 3 = 7; 7 + 2 = 5; 7 + 9 = 2; 5 ( 2) = 5 + 2 = 3; 3 ( 5) = 15; (4) ( +2 ) = 8; ( 2) ( 3) = 6; 8: ( 4 ) = 2; ( 5) : ( 1) = 5; Numere pozitive : + 12; 3;.... Numere negative : 23; 2,... Opusul lui 35 este 35; opusul lui 8 este 8. Puteri 27 25 = 212 ; 510 : 53 = 57 ; (73 )4 = 712 ;
7 4 3

Factor comun
3x + 3y = 3(x + y); 7a + 28 = 7(a + 4); 10n 5 = 5(2n 1); 8 8k = 8(1 k ); x3 + x2 = x2 ( x +1); 4 y 6 y5 = 2 y(2 3y4 )

Transform area fraciilor zecim ale


7 207 345 ; 0, 207 = ; 3, 45 = 10 1000 100 73 5 23 ; 2, (5) = 2 = -P eriodice sim ple 0, (73) = 99 9 9 135 13 122 -P eriodice m ixte 0 ,13(5) = = 900 900 -F inite 0, 7 =

( 3)

= 27; ( 1) = 1; ( 1) = 1; 15 = 1; 1 1 1 = ; (3)3 = (3)3 27 52

( 2n ) = 8n3; ( 3) = 9; 1 0 1 9 = 9; ( 7) = 7; 30 = 1; ( 6) = 1; 07 = 0;

F racii

52 =

Fracii ordinare

1 5 2)1 3) 5 17 7 5 35 7 5 7 3 21 2 25 : = = ; = + = + = ; = ; 6 4 6 4 12 6 4 24 2 3 2 5 10 3 35 1 3 7 Inversul lui 35 este ; inversul lui este 35 7 3 3 4 3 4 3 5 15 Fracii etajate / = : = = 7 5 7 5 7 4 28 49 = 7; 813 813 = 813; 7 5 = 35; 3742 = 374

Formule de calcul

Radicali

Scoaterea factorilor de sub radical

63 = 9 7 = 9 7 = 3 7

2) 3+ 2 ) 3 3 3 2 4 4 12 + 4 2 = = = = ; Raionalizarea numitorului 2 3 2 3 2 7 2 2 2 2 2 Calcul algebric 5x + 2x = 7x; 2y 9y = 7y; 3n 5n = 8n ; a + a = 2a;

c c = c2 ;

3n 2n3 = 6n4 ;

3( 2n 7) = 6n 21;

(x 2 3) ( x 4 ) = x3 4x 2 3x + 12

( a + b)( c + d ) = ac + ad + bc + bd; + ( 5 + x y ) = 5 + x y; ( a b + 3) = a + b 3
C om parri
7 4 9 9 ; ; > > 5 5 2 7 9 < 7; 5 < 2 ; 2 , 4 > 2 , 3 9 ; 4 ,1 < 3 > 1; 6 > 2 < 1 9 23 < 0 3, 8 2 10

( a + b )( a b ) = a 2 b 2 2 ( a + b ) = a 2 + 2ab + b 2 2 ( a b ) = a 2 2ab + b 2 2 ( a + b + c ) = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac 3 3 a + b = ( a + b ) (a 2 ab + b 2 ) a 3 b 3 = ( a b ) (a 2 + ab + b 2 ) 3 ( a + b ) = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 3 ( a b ) = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3


Aproximri
Fie numrul 3,1476. Aproximat cu: -o zecime prin lips=3,1; o zecime prin adaus=3,2 -o sutime prin lips=3,14; o zecime prin adaus=3,15 Partea ntreag a unui numr x este [x], cel mai mare numr ntreg x. Ex. [3,7] = 3; [6] = 6; [0,25] = 0; [3,1] = 4 Partea fracionar a lui x este definit astfel : Ex.{3,7} = 0,7; {4} = 0; {0,2} = 0,2; {3,1} = 0,9

2 2013 ; 9 2014 7 19 - supraunitare ; au num itorul < num rtorul. E x. ; 4 18 5 341 - echiunitare ; au num itorul = num rtorul. E x . ; 5 341 9 16 - ireductibile , care nu se pot sim plifica. E x. ; 14 25 15 ( 3 5 - reductibile , care se pot sim plifica. E x. = 18 6 2 8 - echivalente = ; se recunosc astfel: 2 12 = 3 8 3 12 - subunitare ; au num itorul > num rtorul. E x.

7 300 = 21 100 3 Raport raportul numerelor 3 i 5 este 5 Procente 7 % din 300 = Proporie o egalitate de dou rapoarte (ex. 2, 3, 4, 6 se numesc termenii proporiei 3 i 4sunt mezii; 2 i 6 sunt extremii. Proprietatea fundamental a unei proporii:
produsul mezilor este egal cu produsul extremilor

Modul (valoare absolut)


x, dac x 0 6 = 6; 3 = 3. n general, x = x, dac x < 0 Ex. 3 2 = 3 2, deoarece 3 2 0 1 2 = (1 2) = 2 1, deoarece 1 2 < 0

Descompunerea expresiilor n factori


Prin factor comun x 3 5x 2 = x 2 ( x 5 ) ; Prin formule y 2 25= ( y 5 )( y+5 ) ; 9x 2 6x+1= ( 3x 1) Prin grupri de termeni 2n + 2n + 7n + 7 = 2n
3 2 2 2

Sisteme de ecuaii
-Rezolvare prin metoda substituiei
4

x y z = = 3 5 9 x y z Numerele x, y, z sunt invers proporionale cu 2, 4, 7 dac = = 1 1 1 2 4 7 nr.cazuri favorabile Probabilitatea unui eveniment = nr.cazuri posibile Numerele x, y, z sunt direct proporionale cu 3, 5, 9 dac

(n 4)

+ (n 4) = (n 4 )

( n 4 + 1)

x y = 4 x = 4 + y x = 4 + y 2 x + y = 11 2(4 + y ) + y = 11 8 + 3 y = 11 -Rezolvare prin metoda reducerii a b = 4 2 3a + 2 b = 2 2

x = 4 + y x = 5 3 y = 3 y =1

Medii Aritmetic ma =
Armonic mh =

x 2 + 6 x + 8 = x 2 + 4 x + 2 x + 8 = x ( x + 4 ) + 2 ( x + 4 ) = ( x + 4 )( x + 2 )

Ecuaia de gradul doi Forma general ax 2 + bx + c = 0. Rezolvare: calculm ( delta ), = b 2 4ac. Dac <0, ecuaia nu are soluii. Dac >0, soluiile sunt: x1 =
Uniti de msur
Lungime 3 m=30 dm 0,7 m=70 cm 2 km=2000 m 3,5 cm=35 mm 1,3 mm=0,13 cm 5,7 hm=570 m Arie 7 m=700 dm 0,05m=500 cm 2 km=200 hm 1 ar=1dam=100 m Volum 5 m=5000 dm 0,03 cm=30 mm 0,05 km=50 hm 1 dm=1000 cm 1 m=109 mm 0,25 dam=250 m Capacitate 1 l=1 dm 3 l=3000 ml 0,3 dal=3 l 0,2 hl=20 l 125 ml=0,125 l 0,07 kl=70 l 3 cl=0,3 dl

Sistem de axe
Ox- axa absciselor Oy- axa ordonatelor Punctul M(5;3) 5 i 3 sunt coordonatele punctului M. Numrul 5 este abscisa, iar 3 este ordonata lui M.

b + b , x2 = 2a 2a

2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1hm=100 ari 0,04 m=400 cm

0,02 ha =2 ari= 200 m 3 mm=0,003 cm

( n + 1) + 7 ( n + 1) = ( n + 1) (

2 n + 7)

2 a 2b = 8 (se adun ecuaiile) 3a + 2 b = 22 5a / = 30 a=6 b=4

2 xy x+ y Media aritmetic ponderat a numerelor 10; 12; 9 , avnd ponderile 3; 6; 5 este map = 10 3 + 12 6 + 9 5 3+ 6+ 5 Inegalitatea mediilor mh mg ma

Funcii
Spunem c am definit o funcie pe mulimea A cu valori n mulimea Bdac facem ca fiecrui element din A s-i corespund un singur element n B. f : A B (citim funcia f definit pe A cu valori n B") A - domeniul de definiie , B - domeniul de valori Funcie liniar ( de gradul I) este o funcie de forma f : R R, f ( x ) = ax + b. Ex. f ( x ) = 3x 5
Mas 4 kg=4000 g 0,5 dag=5 g 7 cg=70 mg 2 hg=200 g 6,23 g=62,3 dg 3 t=3000 kg 34 dg=0,34 g Timp 1 or=60 minute 1 minut=60 secunde 1 deceniu=10 ani 1 secol=100 ani 1 mileniu=1000 ani ore=15minute ore=30 minute

Reprezentare grafic. Fie f : R R, f ( x ) = 3x 5 Calcularea coordonatelor punctelor de intersecie a graficului cu axele: 5 5 -cu axa Ox se rezolv ecuaia f ( x ) = 0 ;3x 5 = 0 x = A( ;0) 3 3 -cu axa Oy se calculeaz f ( 0) ; f (0) = 5 B(0; 5) Calcularea coordonatelor punctului de intersecie a graficelor a dou funcii f i g : se rezolv ecuaia f ( x ) = g( x)

Mulimi

Num ere naturale

Divizibilitate

http://sorinborodi.ro/
18M 3 (18 este divizibil cu 3)

a a - num rtor , b - nu m itor b

2 4 = ) 3 6

x+ y ; Geometric mg = xy 2

Geometrie
Unghiuri
congruente : au msuri egale adiacente : au acelai vrf i o latur comun opuse la vrf : au acelai vrf i laturile unuia sunt n prelungirea laturilor celuilalt Dou unghiuri opuse la vrf sunt congruente complementare : dou unghiuri care au suma 90 x. complementul unghiului de 20 este unghiul de 70 suplementare : dou unghiuri care au suma 180 x. suplementul unghiului de 20 este unghiul de 160 unghi alungit : care are 180; unghi nul care are 0 unghi propriu : care nu este nici alungit, nici nul unghi ascuit < 90 ; drept = 90 ; obtuz > 90

Puncte i drepte
puncte coliniare: sunt situate pe o dreapt drepte concurente: drepte care se intersecteaz punct de concuren: punctul n care se intersecteaz dou drepte semidreapta deschis: (OA O ( semidreapta nchis: [OA O [ segmente congruente: au lungimi egale [AB] [CD] drepte perpendiculare: formeaz un unghi drept se intersecteaz Axioma lui Euclid: printr-un punct exterior unei drepte se poate duce o singur paralel la dreapta dat.
Linii importante n triunghi
Bisectoarea: mparte un unghi n dou unghiuri congruente. Bisectoarele sunt concurente n I - centrul cercului nscris Mediatoarea: perpendicular pe mijlocul unei laturi. Mediatoarele sunt concurente n O - centrul cercului circumscris. La triunghiul obtuzunghic, O este situat n exterior. La triunghiul dreptunghic, O este n mijlocul ipotenuzei. nlimea: perpendiculara dintr-un vrf pe latura opus. nlimile sunt concurente n H - ortocentrul. La triunghiul obtuzunghic, H este n exterior. Mediana: unete un vrf cu mijlocul laturii opuse. Medianele sunt concurente n G - centrul de greutate. Centrul de greutate este la 1 2 1 2 de baz i de vrf: GM = AM , GA = AM 3 3 3 3

Figuri geometrice
Triunghi

http://sorinborodi.ro/

isoscel: are dou laturi congruente echilateral: are toate laturile congruente oarecare: are laturi de lungimi diferite ascuitunghic: toate unghiurile ascuite dreptunghic: are un unghi drept catete: laturile care formeaz unghiul drept ipotenuza: latura opus unghiului drept obtuzunghic: are un unghi obtuz Patrulater Paralelogram: are laturile opuse paralele Proprietile paralelogramului: laturile opuse sunt congruente unghiurile opuse sunt congruente, iar unghiurile alturate sunt suplementare diagonalele au acelai mijloc Dreptunghiul: paralelogramul care are un unghi drept diagonalele dreptunghiului sunt congruente Rombul: paralelogramul care are dou laturi alturate congruente diagonalele rombului sunt perpendiculare i sunt bisectoare ale unghiurilor Ptratul: are toate proprietile dreptunghiului i rombului Trapezul: are dou laturi paralele i celelalte dou neparalele rapez isoscel: are laturile neparalele congruente rapez dreptunghic: are un unghi drept

ab a b

drepte paralele: sunt n acelai plan i nu


unghiuri n jurul unui punct Suma unghiurilor n jurul unui punct este 360 Unghiuri formate de dou drepte cu o secant alterne interne : 1 i 7; 2 i 8 alterne externe : 3 i 5; 4 i 6 corespondente : 1 i 5; 2 i 6; 3 i 7; 4 i 8 Dac dreptele sunt paralele, aceste perechi de unghiuri sunt congruente i reciproc.

Teoreme importante
suma unghiurilor unui triunghi este 180 suma unghiurilor unui patrulater este 360 unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente ntr-un triunghi isoscel, bisectoarea unghiului de la vrf este i median, nlime, mediatoare. ntr-un triunghi dreptunghic, mediana din vrful unghiului drept este jumtate din ipotenuz. ntr-un triunghi dreptunghic care are un unghi de 30, cateta opus acestui unghi este jumtate din ipotenuz. teorema lui Thales : AE AF EF BC = EB FC teorema fundamental a asemnrii : dac EF BC, atunci AEF ~ ABC (sunt asemenea), adic AE AF EF = = AB AC BC raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu ptratul raportului de asemnare teorema bisectoarei: dac AD AB AC = BD DC ntr-un dreptunghic: este bisectoare, teorema nlimii: AD = BD DC teorema catetei: AB = BD BC teorema lui Pitagora: AB 2 + AC 2 = BC 2 unghiul la centru < AOB are msura egal cu a arcului cuprins ntre laturi unghiul nscris <AMB are msura jumtate din a arcului cuprins ntre laturi raza este perpendicular pe tangent unghiul format de o tangent cu o coard este jumtate din arcul subntins de coard diametrul perpendicular pe o coard njumtete i coarda i arcul. teorema celor trei perpendiculare : AM , MB d AB d

P o lied re
P rism a V = A B h A L = sum a ariilo r feelor laterale A ria total A T = A L + 2 A B D iagonala paralelip iped d = D iagonala cubu lui d = l 3 P ira m id a V = AB h 3 A L = sum a ariilo r feelor laterale a2 + b2 + c2

Trigonometrie
sinus= cat.op. ; ip csinus= cat.al. ip sin cos tg

tangenta=

sin 2 u + cos 2 u = 1

Arii i alte formule


bh ab sin u ; A = ; A = p ( p a )( p b )( p c ) , unde p este 2 2 a+b+c sem iperim etrul, p = ( formula lui Heron ) 2 a 3 a2 3 Triunghi echilateral: nlimea h = ; aria A ech . = 2 4 c c c c Triun ghi dreptunghic: nlim ea h = 1 2 ; aria A dr . = 1 2 ip 2 Linia mijlocie n triunghi Triunghi A = -unete m ijloacele a dou laturi; Este paralel cu a treia latur i este jumtate din aceasta. Raza cercului nscris n triunghi r = Paralelogram A = b h A p D d ( sau b h ) 2

A r ia total A T = A L + A B apo tem = nlim ea un ei fee laterale T ru n ch iu l d e piram id h V = ( A B + A b + A B Ab ) 3 A L = sum a ariilo r feelor laterale A ria total A T = A L + A B + A b

Corpuri rotunde
Cilindrul AL = 2 RG AT = AL + 2 AB Conul V = Rh AL = RG AT = AL + AB V =

Dreptunghi A = L l Romb A =

R2 h
3 360 R G

Ptrat diagonala d = l 2 , aria A = l Trapez A = ( B + b) h 2 Linia mijlocie n trapez Este paralel cu bazele i
30 45 60 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3

unghiul secto rului desfurrii u = Trunchi de con AL = G ( R + r ) AT = AL + AB + Ab V = ( R 2 + r 2 + Rr ) 3 Sfera A = 4 R 2 V = 4 R 3 3

-unete m ijloacele laturilor nepara lele; B+b 2 180 180 ; latura ln = 2 R sin Poligon regulat : apotem a a n = R cos n n ( n 2 ) 180 ; Nr. diagonalelor = n ( n 3 ) M sura unghiului u n = n 2 Cerc Lun gimea (circum ferina ) L = 2 R , Aria A = R , 3,14159265... este egal cu m edia lor aritm etic: lm =

cat.op. cat.al. ; ctangenta= cat.al. cat.op. tg u = sin u cos u