Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 5. Cardul bancar 5.1 Cardul ca instrument de plat 5.2 Tipuri de carduri 5.3 Operaiuni cu carduri 5.

4 Compensarea interbancar a tranzaciilor cu carduri 5.5 Operaiuni frauduloase cu carduri Referate: Piata cardurilor bancare in RM VISA International Europay International American Express 1 Cardul ca instrument de plat Primele idei n legatura cu aparitia unui instrument de plata de genul cardului au aparut n 1946 datorita lui John C. Biggins. Acesta a conceput niste bonuri valorice n schimbul carora se puteau face de la comercianti diferite achizitii. De la acest sistem simplist s-a ajuns la eliberarea primelor carduri n 1951, banca ce a facut acest prim pas fiind Franklin National Bank din New York. Tot n aceeasi perioada Diners Club introducea pe piata primul card pentru calatorii si consum (n 1950). Seria lansarilor a continuat, n 1960 Bank of America lansnd BankAmericard, n prezent faimoasele VISA. Evolutia acestor instrumente de plata a fost spectaculoasa. Pna n 1980 numarul cardurilor emise a atins cota de 73 milioane, iar pna n 1991 ajungndu-se la peste 100 milioane. Initial bancile si celelalte institutii emitente nu au stiut carui sector de piata sa adreseze aceste carduri, comerciantilor sau consumatorilor. nsa raspunsul a venit de la sine datorita unei caracteristici fundamentale a cardurilor: usurinta n utilizare - cardurile au fost acceptate de catre toate categoriile de potentiali utilizatori. Astfel cumparatorii s-au vazut scapati de problemele pe care li le ridica utilizarea numerarului, ei nemaintlnind dificultati n achizitionarea de bunuri si servicii. n afara acestui aspect cardul s-a constituit ntr-un instrument ce le asigura obtinerea instantanee de credite. Si comerciantii au fost mult ajutati n munca lor de utilizarea cardurilor. Ei puteau astfel autoriza vnzarile cu mult mai multa usurinta. Daca numarul cardului nu apare pe lista neagra si valoarea tranzactiei se ncadreaza sub limita stabilita, atunci tranzactia se putea desfasura fara probleme. n alta ordine de idei, volumul vnzarilor a crescut substantial n urma utilizarii cardurilor. Cu ct s-au emis mai multe carduri din punct de vedere cantitativ si al diversitatii lor, cu att comerciantii care acceptau astfel de instrumente de plata au fost mai mult vizitati de catre cumparatori. Un alt avantaj consta n faptul ca micii comercianti nu ar fi avut puterea de a realiza un sistem de vnzare pe baza de credite. Astfel, prin intermediul cardurilor de credit, ei au putut si pot beneficia de un astfel de sistem de plati, sistem ce le aduce un numar mult mai mare de cumparatori. Si bancile au fost si sunt o categorie ce a beneficiat de numeroase avantaje financiare de pe urma cardurilor, si mai ales a credit cardurilor. Astfel, prin intermediul acestora din urma ele acordau cu usurinta credite, n urma carora ncasau dobnzi destul de avantajoase. n afara de aspectele de ordin financiar, bncile au reusit prin intermediul cardurilor sa sparga bariera impusa de limitele gografice. Daca pna la aparitia cardurilor clientii preferau bancile din vecinatatea lor, de la acel moment acest criteriu a devenit din ce n ce mai putin semnificativ. Lucrarile de specialitate definesc cardul ca fiind "un instrument de decontare care asigura posesorului autorizat achizitionarea de bunuri sau servicii fara prezenta efectiva a numerarului". Ca o derivata a definitiei mentionate mai sus, putem mentiona o alta functie a cardului, care este cea de obtinere neconditionata de numerar, utilizndu-se n acest sens diferite automate destinate strict acestui scop. Sintetiznd cele doua functii ale cardurilor, Nicolae Dardac n lucrarea sa "Operatiuni bancare - instrumente si tehnici de plata" definea aceste carti de plata ca fiind "un instrument de plata fara numerar, prin care un posesor autorizat poate achita contravaloarea unor bunuri si/sau servicii cumparate de la comerciantii abilitati sa l accepte sau prin utilizarea caruia poate obtine lichiditati de la banca emitenta". 1

Chiar daca exista mai multe tipuri de carduri, emise de banci sau societati diferite si care uneori au si unele functii diferite (de debit sau de credit), toate aceste instrumente au unele trasaturi comune, cum ar fi: 1. 2. sunt realizate din material plastic de dimensiuni standard pe fata cardului este inscriptionat numele emitentului, numarul cardului, perioada de valabilitate, numele posesorului, sfera de aplicabilitate, sigla emitentului, etc. pe spatela cardului este aplicata o banda magnetica dedicata elementelor de securitate precum si un spatiu dedicat exclusiv semnaturii posesorului.

3.

Cardul este o inovaie revoluionar care a putut fi aplicat datorit progreselor deosebite n domeniile informatic i electronic n msur s faciliteze schimbul de fonduri prin tehnici electronice ntre partenerii de tranzacii prin intermediul bncilor. Cardul a intrat definitiv n fam i l i a i nst rum ent el or de pl at at unci cnd apl i carea tut uror i nova ii l or com ponent e s -a dovedit eficient, adic preurile echipamentelor i reelei au devenit accesibile, att bncilor c t m a i a l e s p o p u l a i e i , p r i n c i p a l u l b e n e f i c i a r , c a r e p u t e a e f e c t u a p l a i f r a m a i f o l o s i numerarul. Din punct de vedere istoric, apariia cardului are loc n anul 1946, la New York, cnd o banc s peci al i z at n credi t ul de cons um l ans eaz pe pi a un nou produs C harge It , car e c o n s t n emiterea unui bon valoric numit scrip, pe baza cruia clienii puteau e f e c t u a cumprturi de la comercianii care au acceptat acest nou sistem de decontare. Comercianii depuneau bonuri l e l a banca em i t ent i ncas au cont raval oa rea bunuri l or vndut e, banca fcnd transferul banilor din conturile clienilor n conturile comercianilor. n 1950 apare, tot n America, cardul de plastic pentru consum i cltorii emis de o firm Diners Club i preluat apoi de bnci pentru creditul de consum. Extinderea cardului de plastic are loc n 1960 prin Bank of America care lanseaz produsul BANK AMERICARD (ulterior VISA International),care n 10 ani ajunge la peste 20 milioane de utilizatori. n Europa, prima lansare a unui card european are loc dup 1967, n Fran a, pri n C art e Bl eu, un card care neces i t s em nt ura clientului pe factur, dup care facturile se trimiteau la banc pentru ncasare. Cardurile s-au rs p ndi t foart e repede, cel e m ai s ol i ci t at e pe pl an m ondi al fi i nd VIS A, M AS TER C AR D i EUROPAY. CARDUL CA INSTRUMENT DE PLAT Cardul este definit ca un instrument de plat electronic, respectiv un suport de informaie standardizat, securizat i individualizat, care permite d e i n a t o r u l u i s u s u t i l i z e z e disponibilitile bneti proprii dintr-un cont deschis pe numele su la emitentul cardului ori s utilizeze o linie de credit, n limita unui plafon stabilit n prealabil, deschis de emitent n f a v o a r e a d e i n t o r u l u i c a r d u l u i , n v e d e r e a e f e c t u r i i , c u m u l a t i v s a u n u , a u r m a t o a r e l o r operaiuni: retragerea de numerar, respectiv ncrcarea i descrcarea unitailor valorice n cazul u n u i instrument de plat de tip moned electronic, de la terminale p r e c u m distribuitoarele de numerar i ATM, de la ghieele emitentului/bncii acceptante sau d e l a s e d i u l u n e i i n s t i t u i i o b l i g a t p r i n c o n t r a c t s a c c e p t e i n s t r u m e n t u l d e p l a t electronic; pl at a bunuri l or s au a s ervi ci i l or achi z i i onat e de l a com erci an i i accept an i i pl at a obli ga i i l or ct r e aut ori t il e adm i ni s t ra i ei publi ce, repre z ent nd im pozi t e, t ax e,amenzi, penalitai etc., prin intermediul imprinterilor, terminalelor POS sau prin alte medii electronice; transferurile de fonduri ntre conturi, altele dect cele ordonate i e x e c u t a t e d e instituiile financiare, efectuate prin intermediul instrumentului de plat electronic. C a i cecul , cardul nu es t e ns m oned, res pect i v m oned el ect roni c , ci num ai un instrument de plat care mijlocete transferul de moned de la debitor la creditor, bazat pe un anum it ti p de t ehnol ogi e. C ardul es t e un i ns t rum ent de pl at care perm i t e efect ua re a unui num ar nel i m it at de t ranz ac i i spre deos ebi re de i ns t rum ent el e de pl at pe s uport hrt i e care erau legate de o singur tranzacie, iar transmiterea informaiei-bani este electronic i nu prin pot. Cardul conine elemente de securizare i de individualizare ncorporate pe suprafaa sa care s asigure urmatoarele caracteristici obligatorii: suport fizic din material plastic i cu dimensiuni standard; avers ul care con i ne el em ent e confec i onat e n rel i ef (num rul cardul ui redact at nci fre arabe, num el e i prenum el e pos es orul ui n redact are cu cara ct er e l ati ne, dat a expirrii valabilitii [LL/AA] conform calendarului gregorian, card internaional saulocal); i elemente destinate informrii (sigla proprietarului de marc, denumirea sausi gl a em it ent ul ui , event ual o hol ogr am de s ecuri t at e, t ri di m ens i onal , viz i bi l l alumina natural); 2

reversul care conine o band magnetic standard pentru nregistrare cu cel puin trei piste i/sau un microprocesor integrat (chip); un panel de semnatur, avnd elemented e s i g u r a n n d e s e n c a r e s n g r d e a s c p o s i b i l i t a t e a t e r g e r i i s a u m o d i f i c r i i semnturii; pentru asigurarea interoperabilitii sistemelor de plai electronice emitenii trebuie sfoloseasc numai standarde EMV (Europay, Mastercard, VISA).Ini i al , carduri l e nu aveau band m agnet i c, dat el e t rans m i ndu- s e t el efoni c ct re uncent ru unde s e i nt roduceau nt r- un t erm i nal de cal cul at or pent ru a s e veri fi ca aut ent i ci t at ea cardului i existena disponibilului n cont. Aceast operaiune necesit un timp de rspuns ifcea ca vnz are a s s ufere o anum it nt rz i ere. Ul t eri or, carduri l e s - au perfec i onat foart e mult i n prezent sunt de doua feluri:a)carduri cu band magnetic;19 a) CARDURILE CU BAND MAGNETIC Cardurile cu band magnetic sunt cele care au pe verso o band magnetic prin care serealizeaz procesul de citire i de transmitere prin linie telefonic a datelor ( codul BIN - engl. Bank Ide nt i fi cat i on Num ber, codul P IN engl . P ers onal Id ent i fi cat i on Num ber, num el e i pren um el e de i n t oru l ui , caract e ri s ti ci l e card ul ui debi t , credi t , cu/ fr P IN, dat a ex pi rri i , alte date privind securitatea cardului). La centrul de autorizare exist un cititor de carduri careintroduce automat n reea informaiile cuprinse n band. n acest fel, viteza de procesare ested e s t u l d e m a r e i s e n l t u r i n c o n v e n i e n t u l ntrzierii tranzaciei. C a r d u r i l e c u b a n d m agnet i c au ns dez avant aj ul c pot fi furat e s au fal s i fi cat e i uti l iz at e n mod fraudul os , ceea ce reprezint un risc pentru posesor. Codul P IN es t e un num r at ri bui t de em it ent pent ru i dent i fi carea de i nt orul ui i s e utilizeaz de acesta atunci cnd folosete cardul la un terminal. n cazul n care plata se face prin transfer electronic, PIN are rolul de semnatur electronic a deintorului cardului. b) CARDURILE CU MICROPROCESOR C arduri l e cu mi croproc es or, cunos cut e i s ub num el e de SM AR T C AR DS s au chi pcarduri, sunt cele dotate cu o memorie (circuite integrate) ncorporat ntr-o c a p s u l d e dimensiuni mici. Aceast tehnologie aparine unui jurnalist francez, Roland Moreno, care nanul 1973 a inserat ntr-un card un microprocesor integrat (chip) cu o memorie de cteva zecide ki l ob yt s . M em ori a cardul ui cupri nde pat ru zone de s t uct urare a i nform a i ei , dup cum urmeaz: informaii neconfideniale (elemente de identificare a emitentului, numrul de cont al titularului, termenul de valabilitate etc.); informaii confideniale (disponibilul n cont); informaii inaccesibile (PIN, alte chei de codificare); nregistrri care cuprind informaii unice privind tranzaciile i care se regsesc ntr-oagend.Cardul cu microprocesor prezint certe avantaje fa de cardul cu band magnetic i estesuficient sa ne referim la: securitatea pe care o ofer n sensul reducerii la minim a riscului falsificrii i ntririicontrolului n momentul folosirii; capaci t at ea de a pri mi i s t oca dat e nt r-un vol um des t ul de m are pent ru a perm i t eextinderea serviciilor electronice.Bncile sunt cele mai interesate n extinderea acestui nou tip de card, ntruct reduce risculde falsificare i deci pierderile care s-ar nregistra n asemenea situaii, inclusiv disconfortul nrelaiile cu clienii determinat de apariia falsurilor, iar pe de alt parte cresc posibilitile de aex t i nde gam a s ervi ci i l or fa de cl i en i i deci noi oport unit i de com i si oane, res pect i v deveni t uri i im pl i ci t de profi t uri . C om erci an i i au m ai mul t ncrede re n noul i nst rum ent de plat ntruct acesta este mai sigur i mai operativ, iar posesorii pot extinde folosirea carduluila mai multe operaii,datorit siguranei sporite conferit de acesta.

2 . Tipuri de carduri Tipologia cardurilor poate fi analizata n functie de mai multe criterii. Un prim criteriu n acest sens l reprezinta modalitatea de stocare a caracteristicilor de securizare. n functie de acest criteriu, cardurile pot fi cu banda magnetica sau cu microprocesor n cazul cardurilor cu banda magnetica, ncriptarea si securizarea informatiilor despre utilizator, emitent, precum si a algoritmului de codare - decodare se realizeaza pe trei piste distincte. Cardurile cu microprocesor au atasate pe fata un chip care permite stocarea informatiilor de securitate direct n acesta, permitand n acelasi timp si transferul efectiv de fonduri. n prezent exista o tendinta de nlocuire a cardurilor cu banda magnetica de catre cele cu microprocesor. 3

O clasificare foarte importanta a cardurilor se realizeaza nsa n functie de sursa de acoperire a cheltuielilor. Astfel, raportndu-ne la acest criteriu putem vorbi de debit carduri si credit carduri. Cardul de debit se utilizeaza pentru achizitionarea de bunuri sau servicii si pentru obtinerea de numerar dintrun cont de card n limita soldului disponibil. Contul din care opereaza cardul respectiv poate fi un cont curent de operatiuni sau unul dedicat tranzactiilor cu carduri.

n cazul cardului de credit ne ntlnim tot cu posibilitatea de a achizitiona diferite bunuri si servicii sau de a obtine numerar, dar de data aceasta dintr-un credit sau o linie de credit acordata posesorului de card. n functie de clienti, de credibilitatea acestora, cardurile de credit pot fi de mai multe tipuri. Exista astfel carduri de tip charge, pentru clientii ce nu prezinta o credibilitate deosebita. n aceasta situatie posesorul este obligat ca n maxim o luna sa acopere creditul acordat. Pentru clientii n care banca are ncredere, ea pune la dispozitie carduri de credit cu functiuni depline(cheltuielile sunt acoperite dintr-un plafon sau linie de mprumut negociate anterior). Desi bancile au pus temelia acestui sistem de plata, nu numai ele se ocupa de emisia cardurilor. Astfel, si din acest punct de vedee putem sa discutam despre o clasificare, efectuata n functie de emitent, si anume n carduri emise de banci si carduri emise de societati non-bancare. Cardurile emise de banci sunt cele mai des ntlnite. De regula, emiterea lor nu necesita ndeplinirea unor conditii mult prea deosebite (de regula doar conditii strict economice). Urmnd exemplul bancilor, o serie de cluburi private, lanturi de magazine au lansat o serie de carduri proprii care atestau nti calitatea de membru la acele organizatii a detinatorului, iar apoi asigurau si posibilitatea efectuarii unor cheltuieli fara a mai apare problema dimensiunii acestora. Acest sistem a fost implementat ntr-o societate educata din punct de vedere bancar, societate care desi nu excludea frauda, putea respecta unele reglementari, uneori chiar si nescrise. Cartelele jeton sunt instrumente de plata pentru sume mici. Ele pot fi ncarcate pna la plafonul indicat de institutia emitenta. Aceste carduri pot fi utilizate la achitarea calatoriilor cu autobuzul, metroul, pentru plata parcarii, a taxelor de autostrada. Un avantaj al acestor carduri l constituie faptul ca ele nu sunt tentante pentru sustrageri si nici pentru falsificari.

n practic exist o diversitate destul de mare de carduri care rspund cerinelor tot mai c o m p l e x e a l e clienilor. Aceste carduri se pot mpri n mai multe tipuri n funcie de urmtoarele criterii: funciile specifice pe care le ndeplinesc, e m i t e n t u l , z o n a d e acceptabilitate. n raport de funciile specifice se disting urmtoarele tipuri de carduri: a) CARDUL DE CREDIT Cardul de credit, un instrument prin care plaile se fac dintr-un credit acordat de banca emitent sub forma unei linii de credit revolving. Limita de creditare se stabilete la emiterea cardului n funcie de solvabilitatea clientului i de istoricul pe care acesta l are n relaiile cu banca, pe baza unei fie scoring. La persoanele fizice, limita de creditare este de 2-3 venituri nete lunare sau mai mult n cazul unor persoane cu venituri mai mari. Creditele se garanteaz cu veniturile nete a 1-2 girani sau cu un depozit bancar colateral. Rambursarea se face lunar,n proporie de cca. 20% din creditul existent n sold la finele lunii, astfel c pentru creditele pri m i t e i ram burs at e n curs ul l uni i nu s e percepe dobnd. Dobnda es t e cea pract i cat l a credi t el e pe t erm en s curt i ar com i s i oanel e s unt cel e st andard al e bnci i (t ax em i t ere card, t ax anual de uti l iz are, com i si oane pent ru opera i uni de pl a i i nt erbanc ar e i el i berri de numerar, tax eliberare extras cont la cerere etc.). Valabilitatea liniei de credit este de 1-4 ani. Operaiunile se evideniaz ntr-un cont de card de credite. Acesta poate fi conexat cu contul pentru cardul de debit, banca prelund automat fondurile pentru rambursarea ratelor scadentel a credi t i pl at a t ax el or i com i s i oanel or. R am burs area n t ot al i t at e a 4

credi t ul ui l a t erm enul s t a b i l i t s e fo l o s e t e n ca zu l card u l u i d e c l t o ri e i d i v ert i s m en t (e n gl . t rav el a n d entertainment card), iar rambursarea parial, n cazul liniei de credit, partea r m a s cons i der ndu-s e o ex t ens i e a credi t ul ui ant eri or (engl . char ge card). C ardu l de cred it es t e destinat cu prioritate pentru plata mrfurilor i serviciilor. b) CARDUL DE DEBIT Cardul de debit este un instrument prin care plata se face n limita disponibilului existent n cont ul de card i s e fol os e t e at t l a efect u are a pl i l or pent ru bunuri i s ervi ci i , ct i l a retragerile de numerar. n cont trebuie pstrat un sold minim intangibil care se majoreaz prin t rans fer di n cont ul curent . P ent ru dis poni bi li t i , pos es orul pri m e t e dobnd l a vedere i ar pentru operaiunile de pli i retrageri de numerar se percep comisioane i taxe pentru diverseservicii (utilizare card, nlocuire, magnetizarea benzii, eliberare extras cont etc). Cardurile de debit se emit att n lei pentru tranzacii locale, ct i n valut pentru tranzacii n strintate,d a r s u n t i u n e l e c a r d u r i n l e i v a l a b i l e i n s t r i n t a t e , c o n v e r s i a l e u / v a l u t f c n d u - s e automat la centrele de procesare (VISA). Cardurile de debit sunt cele mai des utilizate, mai ales n rile n care rata dobnzii la credite este ridicat. c) CARDUL DE DEBIT CU DESCOPERIT DE CONT Cardul de debit cu descoperit de cont (engl. overdraft) permite efectuarea plilor peste dis poni bi li t i l e bne t i di n cont ul de card, nt r- o anum i t s um as im i l at credi t ul ui . S e folosete n cazul cardurilor pentru salarii care se alimenteaz direct cu sumele virate periodic de firmele angajatoare. Descoperitul de cont pentru salarii se limiteaz la cca. 75% din salariu i se ramburseaz la virarea salariului n luna urmtoare. Garania rambursrii este asiguratde firma angajatoare. d) CARDURI DE NUMERAR Acestea sunt cri de debit care se folosesc numai pentru retrageri de numerar dintr-un aparat aut om ati z at i cu un program inform at i c de cas i eri e, num i t aut om at de dis t ri bui re de numerar (engl. ATM, cash dispencer). Retragerile se fac dintr-un cont de card care trebuie s se alimenteze periodic de ctre titular. e) CARDURI MULTIFUNCTIONALE Carduri multifuncionale sunt acele carduri de debit care se folosesc la pli, retrageri de numerar, garantare i alte operaiuni de debit. Din punct de vedere al emitentului, cardurile sunt de urmtoarele tipuri: a) CARDURI BANCARE Bncile emit o gam larg de carduri i intr n competiie pentru ctigarea unui segment ct mai mare de pia. Pentru a facilita accesul clienilor, bncile ncheie ntre ele convenii de pli prin carduri, astfel c un client al unei bnci poate apela la bancomatele altor bnci cucare banca sa are ncheiat o convenie. De asemenea, comercianii ncheie aranjamente cu b n c i l e p e n t r u f o l o s i r e a c a r d u r i l o r e m i s e d e a c e s t e a . A s i s t m a s t f e l l a u n f e n o m e n d e interbancaritate a cardurilor care este n continu extindere cu tendin de globalizare. b) CARDURI PRIVATE (emise de comerciani) M ari l e fi rm e com erci al e em i t propri i l e cr i de pl at cl i en i l or s i pent ru a perm i t e s auf a c i l i t a p l i n v e d e r e a a c h i z i i o n r i i d e b u n u r i s a u s e r v i c i i e x c l u s i v d e l a c o m e r c i a n i i em it en i fr a acorda acces ul l a un cont bancar. Aces t e carduri sunt ns val abi l e num ai n m agaz i nel e s au l an ul de m agaz i ne al e com erci ant ul ui s au al e unui grup de com erci an i . Pentru a atrage clienii, cardurile private trebuie s fie mai atractive dect cele bancare i n acest scop se ofer unele faciliti i servicii financiare (discount la vnzare, neaplicarea de comisioane, livrri pe credit, asigurarea gratuit a bunurilor vndute etc). Cardul se emite de comerciant, gratuit, pe baza unei convenii ncheiate de acesta cu clientul. Plata se face fie din d i s p o n i b i l i t i l e c l i e n t u l u i e x i s t e n t e n c o n t u l d e c a r d l a b a n c , f i e d i n c r e d i t a c o r d a t d e comerciant pe o perioad de pn la un an. Toate aceste elemente se stabilesc prin convenie.P l at a di n di s poni bi l it i poat e fi i m edi at , n car e caz n conven i e s e m en i oneaz banca i contul clientului, precum i acordul acestuia pentru solicitarea plii de ctre comerciant sau plata amnat la sfritul lunii cnd datoria se stinge prin cec pe baza extrasului de cheltuielitransmis de comerciant. Plata din credit se poate face n mai multe variante: credit comercial acordat gratuit pe 10-15 zile de la livrare; credit pe 1-3 luni, n limita unei anumite sume, cu rambursarea n 2-3 trane; credit pe perioade mai mari de pn 1 an, cu rambursarea lunar;linie de credit permanent cu rentregirea acesteia de ctre client. Pentru atragerea clienilor,marile magazine mai ofer celor care folosesc cardurile lor diverse faciliti ca bonuri gratuited e c u m p r t u r i d e s r b t o r i , r e d u c e r i d e p r e u r i n a n u m i t e p e r i o a d e , p a r c r i g r a t u i t e l a magazinele firmei etc. c) CARDURI HIBRIDE C ardul hi bri d (en gl . dual card) es t e cardu l care con i ne at t band m agn et i c, ct i microprocesor i care permite efectuarea unor operaiuni combinate, specifice fiecrui tip decard. d) CARDUL CO-BRANDED 5

C ardul co- branded es t e em i s de o banc m preun cu o ent it at e care, de regul , are ca obiect principal de activitate comerul sau prestrile de servicii. e) CARDURI EMISE DE ALTE INSTITUII SAU ORGANIZAII n afar de bnci i com erci an i s unt num eroas e al t e i ns ti t u ii care em i t carduri , ca de ex em pl u: i nst i t ui i i nt erna i onal e s peci al i z at e n carduri , i ns ti t u ii de credi t , com pani i de t rans port uri , n s peci al cel e aeri ene, agen i i de t uri s m , cl uburi et c. Aces t ea em i t carduri cu acceptablitate redus, specifice domeniului lor de activitate, cu excepia i n s t i t u i i l o r i nt erna i onal e de s peci al i t at e i a i ns ti t u ii l or de credi t care em i t carduri cu accept abi l i t at e l a r g . D i n t r e i n s t i t u i i l e i n t e r n a i o n a l e s p e c i a l i z a t e c e l e m a i i m p o r t a n t e s u n t A m e r i c a n Express, American Express Gold si Diners Club. Acestea au o clientel cu resurse financiare m ai m ari , crora l e el i bereaz carduri acreditive - ns o i t e de num eroas e s ervi ci i ca ga ran i i pent ru pi erder ea s au furt ul cr i l or, as i gurri m edi cal e pe ti m pul cl t ori ei , garan i i pent ru rezervare hotelier, precum i alte faciliti speciale. Costul acestor carduri este ns destul de r i d i c a t . S o c i e t i l e c o m e r c i a l e m a i e m i t car dur i s el ect i ve - c u m s u n t c a r d u r i l e p e n t r u abonam ent e t el efoni ce, carduri de as i gur are, carduri pent ru a cum pra benz i n (s t a ii de b e n z i n ) , d e c i c a r d u r i c a r e s e f o l o s e s c p e n t r u a n u m i t e s e r v i c i i p r e s t a t e d e c o m p a n i a respectiv. Companiile de transport aeriene i rutiere mai ofer - carduri de abonament - care nu sunt carduri de plat dar asigur anumite faciliti ca reduceri de tarife, bonusuri la un anumit punctaj (numr de km parcuri), prioritate la lista de ateptare sau la rezervare hotelier etc. n funcie de zona de acceptabilitate cardurile pot fi: a) CARDURI NAIONALE - Aces t e carduri au o val abi l i t at e num ai pe t eri t ori ul na i onal i s e pot em i t e de bnci l e local e, fi e s ub m arca i fi rm a l or, fi e s ub m arca i denum i rea unei i ns t i t u i i i nt erna i onal e specializate. Cardurile au o utilzare tipic, adic pentru eliberri de numerar i efectuarea de pli din disponibil sau din credite. b) CARDURI INTERNAIONALE - As em enea carduri s e em i t de ins t it u i il e i nt erna i onal e s au de bnci l e l ocal e care audeveni t m em bre al e si s t em el or int erna i onal e pent ru carduri , dar num ai s ub m arca i fi rm a s i s t e m u l u i i n t e r n a i o n a l f o l o s i t . C e l e m a i c u n o s c u t e s i s t e m e i n t e r n a i o n a l e s u n t V I S A IN TER NAT ION A L i EUR OP AY INT ER NAT IO NA L. Cardurile se folosesc la retrageri de numerar, pli din disponibil sau din credite, n funcie detipul cardului, att pe plan naional ct i internaional. Tipuri de carduri n funcie de momentul nregistrrii tranzaciei Cardurile pot fi clasificate i dup alte criterii, dar cel mai important c r i t e r i u pentru activitatea bancar este sistemul de decontare cruia i aparin.As t fel , n func i e de m om ent ul nregi s t r ri i t ranz ac i ei n cont ul de i nt orul ui decard, exist trei sisteme de decontare:S i st em ul pay l ater : de i nt orul de card i regl eaz dat ori i l e fa de banc l aanumite intervale de timp stabilite de comun acord cu aceasta, dup ce tranzacia dintre eli com erci ant a avut l oc. Aces t a es t e si ngurul si s t em care a fos t fol os i t pn acum nt ranz ac i i l e i nt erna i onal e, i ar l a baz a lui s t au a a num i t el e c r i de credi t , cnd banca crediteaz deintorul de card pn la data convenit pentru reglarea cheltuielilor.Ex i st dou t i puri de cr i de credi t : credit-card - pos es orul de card are des chi s p e r m a n e n t o l i n i e d e c r e d i t , a v n d obligaia reglrii periodice a soldului contului i charge-card - pos es orul de card are obl i ga i a caq l a s fr i t ul fi ecrei luni s - i regl ez e cheltuielile.Sistemul pay befor : deintorul de card pltete serviciile pe care le faciliteazcardul nainte de a beneficia de ele (n momentul n care i se elibereaz cardul); este cazulcardurilor de acces la metrou, al cardurilor pentru telefon.Sistemul pay now deintorul de card pltete bunurile cumprate sau serviciile de care beneficiaz n momentul derulrii tranzaciei prin debitarea automat acontului. Sistemul presupune utilizarea debit-card-ului.n concluzie, precizm c analiza tipologiei cardurilor n funcie de diferite criteriidem ons t reaz c pi a a i nt erna i onal a aces t or a s -a dez vol t at cont i nuu, i ar de l a apari i al or i pn n prez ent carduri l e au c t i gat un loc im port ant n rndul ins t rum ent el or dedecontare.

Functiile cardurilor 6

instrument de plata (decontare) si de obtinere de numerar; instrument de credit;

Caracteristici, avantaje si dezavantaje Caracteristici comerciantii beneficiaza deposibilitatea de a utiliza carduri de mai multe tipuri, emise de mai multe banci, avnd acces astfel la o diversitate relativ mare de cartele. Ei preiau totodata si costurile de administratie si riscurile de a fi indusi n eroare prin uz de fals; cartile de plata ale clientilor, indiferent de natura lor, sunt acceptate din ce n ce mai mult n tot mai multe medii comerciale, economice; Avantaje institutiile financiare reduc considerabil consumul de hrtie; clientii nu mai sunt nevoiti sa poarte mereu asupra lor bani n numerar, fapt ce duce la diminuarea riscului de pierdere sau furt. Astfel, gradul de siguranta al banilor clientilor este mai ridicat; n cazul pierderii sau furtului cartii de plata, suma de banii care se afla n contul detinatorului ramne intacta; pentru clienti, valoarea de utilizare a cardului creste cu ct sfera de utilizare a acestuia se mareste. Aceasta tendinta de marire a sferi de utilizare a cardurilor se afla n strnsa legatura cu procesul de globalizare ce se nregistreaza la scara mondiala; costul ridicat al ATM-urilor si POS-urilor; usurinta n utilizare si comoditate. Cumparaturile devin mai usor de realizat ca niciodata; este un sistem modern, de ultima ora;

Dezavantaje 5. OPERAIUNI FRAUDULOASE CU CARDURI Dezvoltarea activitii cu carduri a scos n eviden i unele imperfeciuni n ce privetesecuritatea operaiunilor i a modului de utilizare de ctre posesori. Msurile de securitate cahol ogram a, P IN- ul , veri fi care a s peci m enul ui de s em n t ur nu s - au dovedi t s ufi ci ent e i au fost introduse msuri n operare ca limitarea sumei autorizate, a numrului zilnic de tranzaciil a un com erci an t , veri fi ca rea el em ent el or de i dent i fi care cu cel e ex i s t ent e n baz a de dat e i al i param et ri s peci fi ci bnci l or em i t ent e. n acel a i t im p, perfe c i onri l e t ehnol ogi ce au condus la nlocuirea suportului hrtie cu cel electronic i la extinderea transmisiei telefonice,care, n unele zone, rmn vulnerabile la ncercrile de fraud. Msurile de protecie mai noi prevd codi fi car ea m es aj el or t rans mi s e pri n ci rcui t ul t el efoni c dar aces t s i s t em es t e m ai complicat i mai scump i nu este invulnerabil. n cazul tranzaciilor de valori mai importante,com erci an i i au l uat m s ura de a int eroga banca em i t ent i ace as t a pe dei nt orul cardul ui as upra real i t i i opera i ei , m s ur care pres upune un rs puns supl i m ent ar i o aut oriz are nt rz i at , dar care s - a dovedi t a fi foart e efi ci ent . P ract i ca bancar cu carduri a art at cfraud a s e produce de cel e m ai m ul e ori n act i vi t at ea de accept are, det erm i na t de pos es ori i cardurilor sau de tere persoane.Fraude determinate de posesorii cardurilor: uti l iz area cardul ui de ct re pos es or fr exi s t en a di s poni bi l ul ui n cont pent ru m ai multe operaiuni care nu sunt supuse autorizrii (sub limita de autorizare), speculndfapt ul c opera i unea nu s e veri fi c; banca emi t ent refuz pl at a, urm nd ca banca acceptant s se ndrepte mpotriva comerciantului; soluia este impunerea autorizriin toate cazurile n care se opereaz n mediu de risc; utilizarea cardului pentru tranzacii pe care ulterior posesorul nu le mai recunoate, dinrea intenie sau alte motive (folosirea cardului de ctre un alt membru al familiei fr t i r e a p o s e s o r u l u i ) ; n a c e s t c a z s e ridic problema calitii activitii de triere aclienilor de ctre banca e m i t e n t i a p r e o c u p r i i p e n t r u f o r m a r e a u n e i c u l t u r i bancare; transmiterea cardului altor persoane care efectueaz tranzacii (de regul n strintate)fr ca de i nt orul s l e recuno as c; de as em enea, apare o probl em de rel a i i cu clienii, n special n perioada de nceput a folosirii cardurilor.Fraude determinate de tere persoane: aflarea numrului cardului de ctre o ter persoan n diverse mprejurri i folosireaacestuia n operaiuni frauduloase, ca de exemplu, folosirea cardului la un magazin,restaurant, hotel, cazinou pentru tranzacii pe care le 7

recunoate, ns numrul carduluia fost furnizat de un angajat al firmei unor persoane care utilizeaz aceste informaii ntranzacii frauduloase sau transmiterea prin internet a numrului de card i datavalabilitii pentru a beneficia de acces la un site ori pentru a plti un bun/serviciu,aceste informaii ajungnd la un hacker care le folosete n detrimentul deintoruluide card; din acest considerent multe bnci emitente limiteaz accesul cardurilor latranzacii pe internet; copierea benzii magnetice a unui card valid al crui cont ataat este alimentat cu un altcard pentru tranzacii comerciale, procedur care se numete skiming i este foartegreu de depistat ; folosirea unor carduri pierdute/furate sau contrafcute, profitnd de i g n o r a n a com erci ant ul ui s au de com pl i ci t at ea aces t ui a cu i nfract orul ; de ex em pl u, n caz ul cardurilor pierdute/furate comerciantul accept operaiuni sub limita de autorizare fr24

Evolutia cardurilor pe plan international Pentru realizarea cu succes a globalizarii platilor prin carduri s-au instituit o serie de sisteme mondiale, cum ar fi: VISA International, Europay International, American Express, MasterCard International, etc. Acestea au reusit standardizarea acestui sistem de plati, eliminnd barierele de genul celor impuse de monede, diferite comportamente financiare[4]. Aceste organizatii au instituit noi fluxuri de numerar, numerar ce se gaseste sub forma monedei din plastic. VISA International VISA International este o organizatie non-profit, ce este subventionata prin intermediul taxelor de participare. Ea este alcatuita din organisme financiare de genul bancilor, caselor de economii, etc. Aceasta societate are o marca nregistrata, ce cuprinde faimoasele benzi colorate n albastru, alb si galben (vezi Anexa 1). Prin varietatea instrumentelor de plata oferite, VISA este cel mai important pion de pe piata internationala a cardurilor. Iata spre exemplu cteva date de la sfarsitul lui iunie 1997. Numar total de carduri VISA Cheltuieli anuale detinatorii de VISA efectuate de 555 milioane 1070 miliarde USD 13,4 miliarde 368.000 13% 24% 24% 7%

Numar total de tranzactii VISA Numar total de unitati bancare disponibile pentru detinatorii de carduri VISA Numar total de membrii ATM-uri care pot fi folosite de detinatorii de VISA Sursa: VISA International

20.771 368.846

32%

Pe plan international, VISA a promovat mai multe tipuri de carduri, dintre care, cele mai importante sunt: VISA Classic, VISA Business, Gold Card/Premier, Electron Card, Visa Cash si Afinity Card. n continuare vom face o scurta prezentare a acestor tipuri de carduri. VISA Classic este un card ntlnit att n varianta sa de debit, ct si de credit. Cardul de debit apare ca fiind foarte eficient n conditiile n care manipularea numerarului si a cecurilor reduc profitabilitatea bancilor, si n conditiile n care nu toti clientii pot obtine un credit card. Utiliznd VISA Classic, clientii pot avea un acces convenabil, controlabil si global la fondurile lor. Ele pot fi utilizate prin intermediul unui sistem EFTPOS sau ATM. n cazul sistemelor manuale, sumele tranzactionate trebuie sa fie autorizate vocal pentru sumele ce depasesc plafonul limita stabilit de VISA pentru tipurile specifice de comercianti. n aceasta situatie, se asigura un sistem de gestiune a riscului mai ridicat dect n cazul creditcardului. Emitentul, poate oferii o serie de servicii suplimentare, contra-cost, care n cazul acestui tip de card pot fi: nlocuirea cardului n situatii exceptionale (furt, pierderi, etc.) si eliberarea de numerar cu maxima operativitate. Verificarea bonitatii clientilor pentru aprobarea creditelor este costisitoare, att din punctul de vedere al timpului, ct si al banilor. Din aceasta cauza, pentru creditele de dimensiuni mici, credit cardurile cu o linie de credit aprobata anterior sunt o alternativa viabila. si astfel apare cardul de credit. 8

Datorita flexibilitatii metodelor de autorizare a platilor, emitentul poate mentine sub control limitele de credit aprobate. n sistem on-line, acest tip de card poate fi folosit la EFTPOS-uri. n sistem off-line, autorizarea telefonica prin voce ajuta la minimalizarea folosirii gresite a cardului si a fraudelor. Astfel, clientii pot face diverse cumparaturi la un numar mare de comercianti, putnd obtine numerar de la multe banci sau ATM-uri. VISA Business este un produs destinat persoanelor ce calatoresc, au un potential financiar ridicat si ntretin n mod regulat diverse afaceri (firme, personalul societatilor comerciale, patroni, familii bine situate). Din punctul de vedere al utilizarii, acest tip de card este similar cu VISA Classic. nsa, spre deosebire de VISA Classic, acest card beneficiaza din partea emitentului, contra cost, de unele servicii suplimentare: servicii speciale de asistenta medicala si juridica n cazurile fortuite, asigurari pentru evitarea pierderilor n caz de ntrzieri pe timpul transportului, pierdera bagajelor, etc., nlocuirea cardurilor n cazuri exceptionale (furt, pierderi), servicii de rezervari (hoteluri, manifestari culturale, autoturisme, etc.). VISA Gold este utilizat n relatiile cu clientii importanti. Astfel, el ofera clientilor cu venituri mari acces la fondurile proprii si la credite prin intermediul vastei retele de ATM-uri si comercianti ce accepta aceste carduri. si aceste carduri beneficiaza de o serie de servicii oferite de catre emitent, cum ar fi: nlocuirea de urgenta a cardului si un avans n numerar pentru clientii al caror card a fost furat n strainatate (VISA ofera acest serviciu fara taxe suplimentare pentu emitent), asigurarea asistentei medicale si juridice de urgenta pentru detinatorii aflati n strainatate, oferite centralizat de catre VISA. n acelasi timp exisa si o serie de conditii impuse utilizatorilor de astfel de carduri, acestea fiind: o limita de cheltuiala de cel putin 5.000 USD (sau echivalentul n moneda locala) pentru fiecare ciclu de facturare, o limita zilnica de retragere de numerar de la ATM de cel putin 200 USD (sau echivalentul n moneda locala). Electron Card-ul este un produs tip electronic, desemnat clientilor ce prezinta un grad ridicat de risc n utilizare (studenti, elevi, etc.). El ofera emitentilor posibilitatea de a autoriza diferite plati pentru aceste categorii de clienti avnd riscuri mici sau chiar inexistente. Acest card se poate utiliza numai prin intermediul dispozitivelor automate de eliberare de numerar (ATM si POS). La fiecare utilizare, emitentul, prin intermediul dispozitivelor mentionate mai sus, decide daca tranzactia se va efectua sau nu. Acest card este foarte important n utilizare prin functia lui de nlocuire a numerarului, si implicit a circulatiei acestuia. El este utilizat mai mult ca debit-card, fiind folosit n dispozitivele de eliberare automata a numerarului (ATM). VISA Cash este un tip de card ce poate fi folosit pentru cumparaturi de valoare mica, ce presupun utilizarea traditionalelor bancnote si a monedelor metalice (puncte de difuzare a presei, locuri de parcare). Aceste carduri arata ca si cele de tip clasic, fiind dotate cu un microprocesor ce contine date electronice despre suma de bani pe care o detine titularul. n momentul utilizarii cardului, suma de bani este dedusa din chipul electronic, iar pe display-ul terminalului se afiseaza suma ramasa pe card. Din punct de vedere tehnic, trebuie mentionat faptul ca aceste microprocesore pot stoca de aproxiamtiv de 80 de ori mai multa informatie dect pe cardurile clasice cu banda magnetica. Astfel, este mbunatatita securitatea sistemului, si se pot adauga o serie de servicii suplimentare pentru titularul cardului. n conditiile n care, n 1995, din 8,1 trilioane de dolari cheltuiti la cumparaturi cu numerar, 22% au fost cheltuiti pentru cumparaturi cu o valoare mai mica de 10 dolari, putem spune ca aceste carduri prezinta un potential imens. Din anchetele efectuate pe marginea acestei teme, reiese ca 80% din utilizatori ar apela la un astfel de card datorita vitezei de lucru si simplitatii. Crdurile VISA Cash pot fi de trei tipuri: de unica folosinta, rencarcabile si multifunctionale. Cardurile de unica folosinta sunt cumparate la o valoare prestabilita, iar dupa ce valoarea respectiva este consumata ele devin inutilizabile pe viitor. La cardurile rencarcabile, situatia este oarecum inversa. Ele se cumpara cu un sold zero, urmnd apoi ca utiliaztorul sa le ncarce cu diferite valori. Cnd se consuma valoarea ncarcata, utilizatorul le poate rencarca cu ajutorul dispozitivelor speciale sau a unor ATM-uri upgradate. Cardurile multifunctionale sunt de fapt un debit-card sau un credit-card ce contine n plus aplicatia VISA Cash. Fata de celelalte tipuri de carduri, VISA Cash prezinta urmatoarele avantaje: ele sunt usor de folosit, n conditiile n care clientii nu vor mai fi nevoiti sa poarte asupra lor numerar, mai ales pentru tranzactiile zilnice de rutina, unde sunt necesare sume fixe de bani; clientii vor avea posibilitatea sa efectueze tranzactii mai rapid; comerciantii se vor confrunta cu mai putine probleme de securitate, mnuind mai putin numerar; comerciantii vor micsora costurile de manipulare a numerarului; cardurile de acest tip emise ntr-o tara vor putea fi utilizate n viitor si n alte tari. 9

Afinity Card este un produs rezultat n urma unui acord ntre VISA si alte organizatii care nu pot fi membre VISA, cum ar fi autocluburi, societati profilate pe nchirieri auto, organizatii profesionale sau de caritate. VISA Travellers Cheques sunt destinate cheltuielilor ce se realizeaza pe perioada vacantelor sau a calatoriilor de afaceri, reteaua creata de VISA n acest sens fiind cea mai dezvoltata din lume. Sistemul de servicii al VISA poate fi adaptat n functie de nevoile clientilor si ale pietei n general. Se pot adauga diferite servicii, VISA recomandnd n acest sens diferiti furnizori: telephone-banking, rate de mprumut speciale, asigurare, tarife privilegiate pentru calatorie, hotel si nchirieri de masini, acces la saloanele de business din aeroporturi, etc. Europay International Europay International este o organizatie non-profit, ce este nfiintata si subventionata prin intermediul taxelor si a costurilor de participare. Ea cuprinde societatea MasterCard International cu sediul n SUA si Eurocard Interntional, Cu sediul n Belgia. Aceste doua societati acorda reciproc dreptul de emitere si acceptare a cartilor de plata MasterCard si Eurocard pe teritoriul national al membrului. Astfel, bancile membre Europay pot emite si accepta att cartile de plata Eurocard (ce reunesc siglele Eurocard si MasterCard), ct si MasterCard (care nu poarta sigla Eurocard). Utilizarea acestor marci nregistrate este conditionata de calitatea demembru Europay. Casi n cazul VISA, Europay International beneficiaza de o gama larga de produse pentru clientii sai: Eurocard/MasterCard - classic card, Cirrus, Eurocard - ATM, Eurocheque, Edc, Maestro, Europay CLIP. Eurocard/MasterCard - classic card poate fi tip debit-card sau credit-card, el adresndu-se tuturor categoriilor de utilizatori ce prezinta un anumit grad de siguranta (un grad minim). Ele pot fi utilizate pentru tranzactiile comerciale si pentru obtinerea de numerar, prin intermediul dispozitivelor electronice (ATM, POS) sau cu preluarea manuala a datelor operationale. Cirrus este un debit card dedicat categoriilor de utilizatori cu un grad nalt de risc, ce se utilizeaza prin intermediul ATM-urilor. Eurocard - ATM este si el un debit-card ce se adreseaza utilizatorilor cu un nalt grad de risc, putnd fi utilizat numai n Europa prin intermediul ATM-urilor. Eurocheque este un cec de calatorie acceptat numia n Europa, dedicat persoanelor ce nu calatoresc frecvent si nu detin conturi n banca. Edc este un debit-card adresat persoanelor cu un nalt grad de risc, ce poate fi folosit numai n Europa cu ajutorul echipamentelor electronice tip POS. Maestro este un debit-card adresat utilizatorilor cu un nalt grad de risc, putnd fi folosit n ntreaga lume cu ajutorul echipamentelor electronice POS. Europay CLIP este un tip de card ce combina avantajele numerarului cu usurinta n folosire, securitatea absoluta si capacitatea unica de folosire oriunde n lume. Chip-ul cardului este ncarcat cu o valoare, sumele platite fiind deduse n momentul efectuarii unei tranzactii, nefiind astfel necesara conectarea on-line sau un PIN. Acest card este avantajos cnd e fac plati de o valoare mica sau cnd se solocita sume fixe. Ele pot fi folosite la fast-food-uri, dispozitive de parcare, automate de vnzare. O caracteristica deosebita a acestui tip de card este faptul ca el poate stoca diferite valute n acelasi timp, fiind singurul produs de plata de acest tip proiectat sa opereze fie la nivel local, fie la nivel international. Pentru ca am utilizat termenul de ncarcare n mod general, trebuie sa mentionam ca exista mai multe variante de alimentare a acestui tip de card: a) ncarcare din contul curent. Crdul este ncarcat din contul curent al detinatorului sau din cintul acestuia de debit sau credit-card. Acest lucru se poate realiza la ghiseul bancii sau la terminalele on-line de ncarcare (ATM-uri adaptate la sistemul CLIP sau dispozitive de ncarcare instalate de banca si operate prin folosirea unui PIN). ncarcarea poate presupune mai multe valute, iar contul va fi debitat cu suma corespunzatoare cursului de schimb fixat de banca emitenta. b) ncarcare cu numerar. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea numerarului la o banca sau un birou de schimb valutar avnd terminalul necesar si legatura on-line cu banca emitenta. c) ncarcare initiata de card. Acesta operatiune se realizeaza n momentul n care cardul nu contine ntreaga suma necesara a fi platita. n acel moment el va initia automat o secventa de ncarcare. Daca locul n care se efectueaza tranzactia dispune de facilitati on-line, titularul cardului va fi interogat daca doreste ncarcarea 10

cardului cu mai multi bani. n cazul unui raspuns afirmativ, cardul va fi ncarcat cu o suma stabilita anterior de catre banca emitenta. Astfel, se elimina posibilitatea inexistentei de bani n card. d) ncarcare "card-to-card". De exemplu, daca membrii unei familii detin mai multe carduri, ei pot stabilii ca unul dintr ele sa poata fi folosit si pentru a le ncarca pe celelalte. Sumele pot fi transferate de pe un card pe altul daca aceste carduri sunt emise de aceiasi banca si daca exista o conectare on-line cu banca. e) descarcarea cardului. Aceasta operatie se refera la posibilitatea detinatorului cardului de a goli valorile reziduale din "portofele" si sa le transforme n valoatrea corespunzatoare monedei locale. Avantajele acestui tip de card pot fi mpartite n mai multe categorii, si anume: ale clientilor privati, ale companiilor, ale comerciantilor si ale bancilor. Avantajele clientilor privati constau n faptul ca acestia pot dispune oricnd de suma potrivita de numerar atunci cnd doresc, local sau n strainatate, tranzactiile fiind rapide, fara probleme de schimb valutar, fara PIN sau semnatura, grija de furt sau pierdere. Angajatii companiilor ce calatoresc frecvent n strainatate au posibilitatea de a efectua plati de mica valoare n orice moment si n orice tara, fara a avea nevoie de mai multe valute asupra lor. Astfel,la sfrsitul calatoriei, companiile au posibilitatea si de a recupera valorile reziduale. Comerciantii luati n calcul sunt foarte diversi, de la cafenele la transport public, parcari sau statii de benzina, lanturi de fast-food-uri, super-market-uri, tutungerii, puncte de difuzare a presei. Acestia beneficiaza de doua mari avantaje: viteza si securitatea. Astfe, cu ct acestia au posibilitatea de a-si servii clientii mai rapid, cu att afacerea si implicit profitul lor cresc mai repede. Vnzarile pot creste si daca luam n calcul clientii straini nefamiliarizati cu moneda locala. n acelasi timp, utiliznd acest sistem sunt eliminate spargerile si vandalilsmul. Nu se mai efectueaza operatii costisitoare si riscante de colectare a numerarului, tinndu-se n acelasi timp si o evidenta exacta si usoara a tranzactiilor. Bancile au marele avantaj ca acest produs este foarte sigur, datorita ncarcarii on-line si permanent controlate. Un alt avantaj l reprezinta valoarea cardurilor pierdute, aceasta limitndu-se la valoarea pe care acesta o continea. American Express American Express este un sistem global de plati prin carduri promovat de banca americana American Express. Prelund modelul Eurocard sau MasterCard, American Express a impus pe piata americana si apoi a globalizat un sistem de carti de plata sub aceasta sigla. Exista trei tipuri de carduri, n varianta debit sau credit, destinat n special persoanelor fizice sau juridice cu potential financiar ridicat: Business Card, Gold Card si Classic Card. Business Card este destinat clientilor ce calatoresc foarte mult n interes de serviciu si ntretin n mod regulat relatii de afaceri, si catr acei clienti cu un potential financiar foarte ridicat. Astfel, acest produs este agreat n general de firme, de personalul angajat al societatilor comerciale, patroni, etc. Gold Card este dedicat clientilor cu un potential financiar foarte mare. Pentru eliberarea acestui produs trebuiesc ntrunite o serie de conditii speciale. Classic Card se poate elibera oricarei categorii de clienti (persoane fizice). El este un produs destinat satisfacerii necesitatilor de consum ale clientilor obisnuiti, avnd o larga utilizare internationala. Ca si n cazul VISA, fiecare membru Europay decide asupra conditiilor de furnizare a serviciilor pentru clientii sai, adaptndu-le n functie de necesitati. Ei aleg produsele ce se potrivesc cel mai bine pietei si serviciului respectiv. Totodata, membrii Europay au si libertatea de a vinde produsele si serviciile Europay n ce mod doresc.

11