Sunteți pe pagina 1din 1
Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februari e 2013 Clasa a VIII-a Subiecte 1.
Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februari e 2013 Clasa a VIII-a Subiecte 1.

Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februarie 2013 Clasa a VIII-a

Subiecte

1. a) Ştiind că

z

 

x

y

y

şi

 

x 

b) Ştiind că

x

2 2 xy 8 x 3  6 y
2
2
xy 8 x 3  6 y

2  66 66

0 ,

x,

y

t

1

x

1  2
1
2

2

10

, calculaţi valoarea expresiei

2. Determinaţi nN* – 1astfel încât numărul

element al mulţimii

A xRx

/

11  6 2
11
6
2

.

a

Varianta 3

R, comparaţi numerele z şi t, unde

Ex( )

1

1

11

x  x x x   

432

234

11  12  2  3
11 
12 
2
3



x x x 1 n  1 n
x
x
x
1
n
 1
n

x

să fie

3. Triunghiurile ABC şi ADE sunt în plane diferite şi au mediana AM comună. Considerăm

punctele P, Q, R, S situate respectiv pe segmentele [AB], [AC], [AD], [AE] astfel încât

AP

AQ

AR

AS



 

.

PB

QD

RC

SE

a) Să se arate că PRQS este paralelogram.

b) Dacă AB 2 + AC 2 = AD 2 + AE 2 , atunci PRQS este dreptunghi.

4. Fie triunghiul dreptunghic ABC (m<A) = 90 0 ) cu AB = 30 cm, AC = 40 cm. În punctul A se ridică perpendiculara AM pe planul (ABC), AM = 24 cm.

a) Determinaţi măsura unghiului plan corespunzător diedrului format de planele (MBC) şi (ABC)

b) Arătaţi că piciorul perpendicularei din A pe planul (MBC) este ortocentrul triunghiului MBC.

NOTA :

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect se noteaza de la 0 la 7 puncte.

Timp de lucru 3 ore.

Fiecare subiect se va redacta pe o foaie separată.

Bdul Eroilor nr. 4 6, Pite şti, Jud. Arge ş,

Tel:

Fax: +40 (0)248 219 743 www.isjarges.ro

+40 (0)248 218 319

Str. General Berthelot nr. 28 30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel:

Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

+40 (0)21 405 57 06