Sunteți pe pagina 1din 1
Concursul Na ţ ional de Matematic ă Aplicat ă ” Adolf Haimovici ”, 16 februarie
Concursul Na ţ ional de Matematic ă Aplicat ă ” Adolf Haimovici ”, 16 februarie

Concursul Naţional de Matematică Aplicată ” Adolf Haimovici ”,

16 februarie 2013

filiera teoretică: profil uman

cl. a IX-a

 

Varianta 3

1. (7p) Determinați mulţimea

Mx

|

2

1

x  7.

***

2. Se consideră funcţia

f

:

R

()

Rfx

,

ax

b

,

x

Q

 

.

mx

n

,

x

R

Q

 

(4p) a) Determinaţi numerele reale a, b, m şi n, ştiind că graficul funcţiei conţine punctele

AB(1;2),

(2; 3),C(

ţ iei con ţ ine punctele AB (  1;2), (2;  3), C ( 3;
ţ iei con ţ ine punctele AB (  1;2), (2;  3), C ( 3;

3; 3), D( ;).

(3p) b) Pentru valorile găsite la a) , determinaţi f f .

3. Fie şirul

a

n

n

1 ,

definit prin

aa 1

1

5

,

n

1

n

2

5 n

a

n

.

(2p) a) Calculaţi

(3p) b) Determinaţi termenul general

2 a

(2p) c) Demonstraţi că şirul

aaa,

234

,

.

a

n în funcţie de n.

b

n

n

2

n

n

, n 1 este o progresie geometrică.

***

Doriana Dorca

4. Fie ABC un triunghi, iar D, E şi F puncte în plan, astfel încât



DA 

2

 

AB

1

,

EC

3 2

  

BC

,

CF AC . Demonstraţi că:

(3p) a)

(3p) b)



DE



EF

1

2

3

2

 

BC

 

BC BA .

1

3

BA .

(1p) c) punctele D, E şi F sunt coliniare.

NOTA :

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect se noteaza de la 0 la 7 puncte.

Timp de lucru 3 ore.

Fiecare subiect se va redacta pe o foaie separată.

**

Bdul Eroilor nr. 4 6, Pite şti, Jud. Arge ş,

Tel:

Fax: +40 (0)248 219 743 www.isjarges.ro

+40 (0)248 218 319

Str. General Berthelot nr. 28 30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel:

Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro

+40 (0)21 405 57 06