Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de informatii Aplicant

Nota: - se va completa pe calculator, fara diacritice - se va transmite in format electronic - se vor completa toate campurile, informatiile fiind obligatorii; daca nu exista informatia se va mentiona nu este cazul Profilul meu Denumire organizatie Adresa posta electronica Cod de inregistrare fiscala Numar de inregistrare in registrul comertului Anul infiintarii Adresa postala Cod postal Localitate Judet Regiune Tipul Solicitantului

Persoane juridice de drept public; Persoana juridice de drept privat; Persoane juridice de drept privat si utilitate publica; Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;

Descrierea activitatii partenerului,relevanta pentru acest proiect Experienta relevanta a partenerului pentru acest proiect Reprezentantul legal Prenume, Nume Functie Numar de telefon Numar de fax Adresa posta electronica Document de identitate Emis de La data de Alte informatii Anul n-2 Numarul mediu de angajati Cifra de afaceri

Profitul net al exercitiului financiar (conform bilant) Pierderea exercitiului financiar (conform bilant) Anul n-1 Numarul mediu de angajati Cifra de afaceri Profitul net al exercitiului financiar (conform bilant) Pierderea exercitiului financiar (conform bilant) Asistenta financiara nerambursabila primita in prezent sau anterior din fonduri publice Ati beneficiat de asistenta nerambursabila din fonduri publice sau de imprumut din DA partea Institutelor Financiare NU Internationale in ultimii 3 ani, Daca DA: va rog sa completati campurile de mai jos: relevanta pentru domeniul proiectului? (maxim 2 proiecte) Titlul proiectului ( conform contractului de finantare) ID- ul proiectului (acordat de institut ia finantatoare) Calitatea avuta in cadrul proiectului (solicitant sau partener) Obiectivul proiectului Stadiul implementarii proiectului Rezultatele partiale sau finale ale proiectului Valoarea totala a proiectului Sursa de finantare (bugetul de stat , local,surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc) Numele institutiei finantatoare Valoarea angajata in proiect Titlul proiectului ( conform contractului de finantare) ID- ul proiectului (acordat de institut ia finantatoare) Calitatea avuta in cadrul

proiectului (solicitant sau partener) Obiectivul proiectului Stadiul implementarii proiectului Rezultatele partiale sau finale ale proiectului Valoarea totala a proiectului Sursa de finantare (bugetul de stat , local,surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc) Numele institutiei finantatoare Valoarea angajata in proiect Resursele alocate pentru implementarea proiectului 1.RESURSE MATERIALE: - locatia/locatiile existente pentru desfasurarea activitatilor prevazute in proiect: se vor mentiona sediile in care se vor desfasura activitatile proiectului Activitatile de management ale proiectului vor fi derulate la sediul aplicatului avand urmatoarele dotari: telefon, fax, calculatoare, acces la internet, copiator multifunctional, videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, sala multifunctionala de aprox. 40 mp., birou cu o supr. de aprox 20 mp. - dotarile si echipamentele existente (inclusiv informatice): se va mentiona de exemplu Institutia va pune la dispozitia proiectului urmatoarele: sala de curs dotata cu calculatoare, sala de sedinte, acces la internet, telefon, retea de calculatoare, etc - alte dotari existente: - locatia, dotarile si echipamentele care urmeaza a fi inchiriate: se va mentiona de execmplu ca se inchiriaza sediu in localitatea X, suprafata de .mp, in valoare de lei/luna in scopul. (Aici puteti lasa datele pe care le-ati trecut la costurile pentru infiintarea Centrului de incluziune sociala, respectiv spatiu inchiriat in Bacau, in suprafata de 50 mp, in valoare de 45 lei/mp/luna) - dotarile si echipamentele care urmeaza a fi achizitionate: de exemplu 3 laptopuri pentru echipa de proiect, un videoproiector, un ecran, o imprimanta alb-negru A4, etc. Pentru dotari spatiu echipa de management laptop 3 buc.; copiator multifunctional 1 buc; consumabile.

2. Resurse umane: - Experti pe termen lung (lucreaza peste 6 luni consecutive in proiect atentie: pentru acestia se vor transmite CV-uri in

etapa de contractare); pentru fiecare se vor mentiona urmatoarele date Manager proiect: minim 3 ani experienta in implementarea unor proiecte finantate de UE sau fonduri publice sau de la alti finantatori. Competente manageriale: buna cunoastere a instrumentelor de programare si control experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare (GANTT, PCM, echipa i proceduri); Competente de comunicare: capacitatea de a asculta i a interpreta dinamicile relationale din interiorul echipei de lucru; capacitatea de a negocia, de a motiva i de gestionare a conflictelor. Rol: coordonarea generala a proiectului, reprezentarea proiectului fata de parteneri si terti, controlul resurselor si rezultatelor. Asistent manager: minim 2 ani experienta in implementarea unor proiecte finantate de UE (zona economica i sociala) sau din fonduri publice sau de la ali finanatori. Competente manageriale: experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare (GANTT, PCM, echipa i proceduri); competente de operare pe calculator Competente de comunicare: capacitatea de a asculta i a interpreta dinamicile relationale din interiorul echipei de lucru; capacitatea de a negocia, de a motiva i de gestionare a conflictelor. Rol: asistarea managerului de proiect in activitatile de coordonare si control, realizeaza activitati de convocare, inregistrare, informare, administrative. Responsabil financiar: minim 3 ani experienta in managementul financiar al proiectelor. Competente manageriale: administrator contracte; buna cunoatere a instrumentelor de programare i control; experienta in utilizarea mecanismelor de gestiune i control financiar, competente de operare pe calculator Rol: gestionarea resurselor financiare si materiale, relatia cu banca si plata facturilor, registrul de casa si registrul de inventar al mijloacelor fixe, colaborand strans cu expertul contabil. Jurist: Competente tehnice: studii superioare juridice, 3 ani experienta in activitatea de consiliere juridica; Competente manageriale: gestionare contracte, competente de operare pe calculator. Rol: sprijina din punct de vedere juridic toate activitatile proiectului. Responsabil achizitii publice: minim 3 ani experienta in domeniul achizitiilor publice. Rol: realizeaza procedurile de achizitii din cadrul proiectului. Nota: pozitiile mentionate mai sus sunt propuneri, va rugam sa pastrati numai resursele pe care le doriti implicate in proiect

Cursuri

Care sunt tipurile de cursuri necesare

Va rugam sa precizati cursurile (trebuie sa fie acreditate CNFPA) care doriti sa fie realizate in proiect pentru grupul tinta, si numarul de cursanti pentru fiecare categorie: Cursuri pentru personal (voluntari, personal din cadrul administratiilor publice locale)

Detalii grup tinta Mentionati numarul de persoane pe fiecare categorie din care se va selecta grupul tinta, si grupul tinta pe care il veti selecta pentru proiect:

Detalii referitoare la regiunea/judetul/localitatea in care se implementeaza proiectul Se vor mentiona informatii relevante referitoare la zona de implementare a proiectului (statistici legate de piata muncii, informatii legate de calificarile necesare/deficitare, situatia persoanelor apartinand grupurilor defavorizate etc)

Datele de contact ale persoanei desemnate pentru managementul proiectului Nume si prenume Functie Numar de telefon Numar de fax Adresa posta electronica