Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul IV

Dimensionarea i funcionalul staiei de incubaie


4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staiei de incubaie
1. Proporia oulor bune de incubat
2. Procentul de ecloziune
3. Intensitatea medie de ouat
4. Timpul de pstrare a oulor n staie
5. Durata dezvoltrii embrionare
6. Capacitatea combin de incubaie
7. Consum electric al aparatului

97,4%
87,8
90,6
7 zile
21,5 zile
3000 ou/serie
0,85 kw/or

4.2. Calcule de dimensionare


4.2.1. Calculul efectivului anual de psri

a) Necesarul de ou pentru incubaie


No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (235592 x 100): 87,8 =
268328 ou
b) Necesarul de ou bune de incubat
No.b.i. = Necesar ou incubaie x 100 : % ou bune incubaie = (268328 x 100) : 97,4
= 275491 ou
c) Producia zilnic de ou
Pz.o. = Efectiv mediu gini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (1435 x 90,6) :
100 = 1300 ou
d) Producia de ou pe 7 zile
Po = Producia zilnic ou x 7 zile = 1300 x 7 = 9100 ou
e) Producia de ou/an
Poa= Producia de ou pe 7 zile x 52 sptmni = 9100 x 52 = 473200 ou
e) Ou disponibile pentru comercializare
Od = Producia de ou/an - Necesarul de ou bune pentru incubat = 473200 275491
= 197709 ou
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaie

A.i. = (Producia de ou/7 zile : Capacitatea de incubaie) x Numr serii lunare


= (9100 : 3000 ou) x 4 serii lunare = 12,13 12 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electric

Ne.e. = Numr serii pui broiler/an x Ore funcionare x Numr aparate x Consum orar
= 6,5 serii x 516 ore x 12 aparate x 1,2 Kw/or = 48297,6 KW
(*21.5 zile dezvoltare embrionar x 24 ore = 516 ore)
4.2.4. Repartiia la incubaie a produciei de ou

Plan de producie n staia de incubaie


ncrcare incubatoare
2011
2012
Luna ziua nr.ou
L
Z
No
XII

10

XII

17

XII

24

XII

31

9041
9041
9041
9041

Luna ziua nr.ou

14

21

28

II

II

11

II

18

II

25

III

III

11

III

18

III

25

IV

IV

IV

15

IV

22

No
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904

Transfer la eclozionat
2011
2012
L
Z
No
L
Z No
2 904
XII
8
1
904
I
4
1
904
1
I
1
1
904
1
I
1
8
L
Z
No
L
Z No
904
2
I
1
5
904
II
1
1
904
II
8
1
904
1
II
1
5
904
2
II
1
2
904
III
1
1
904
III
8
1
904
1
III
1
5
904
2
III
1
2
904
2
III
1
9
904
IV
5
1
904
1
IV
1
2
904
1
IV
1
9
904
2
IV
1
6
904
V
3
1
904
V
1

ncheiere ecloziune
2011
2012
L
Z
No
L
Z
No
3 808
XII
0
4
808
I
6
4
808
1
I
4
3
808
2
I
4
0
L
Z
No
L
Z
No
808
2
I
4
7
808
II
3
4
808
1
II
4
0
808
1
II
4
7
808
2
II
4
4
808
III
3
4
808
1
III
4
0
808
1
III
4
7
808
2
III
4
4
808
3
III
4
1
808
IV
7
4
808
1
IV
4
4
808
2
IV
4
0
808
2
IV
4
8
808
V
5
4
808
V
1

IV

29

13

20

27

VI

VI

10

VI

17

VI

24

VII

VII

VII

15

VII

22

VII

29

VIII

VIII

12

VIII

19

VIII

26

IX

IX

IX

16

IX

23

IX

30

14

21

28

XI

1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904

1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1
904

V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII

0
1
7
2
4
3
1
7
1
4
2
1
2
8
5
1
2
1
9
2
6

VIII

VIII

VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI

1
6
2
3
3
0
6
1
3
2
0
2
7
4
1
1
1
8
2
5
1
1
8
1
5
2

4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4
808

V
V

2
1
9
2
6

VI

VI

VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII

1
6
2
3
3
0
7
1
4
2
1
2
8
4
1
1
1
8
2
5

IX

IX

IX
IX
IX
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI

1
5
2
2
2
9
4
1
3
2
0
2
7
3
2
0
1
7
2

XI

11

XI

18

XI

25

XII

XII

1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1

1
904
1
904
1
904
1
904
1
904
1

XI
XII
XII
XII
XII

2
2
9
6
1
3
2
0
2
7

4
808
4
808
4
808
4
808
4
808
4

4
XII

XII

XII
XII
XII

1
5
2
2
2
9

TOTAL

4.2.5. Calcule economice la staia de incubaie

a) Cheltuieli efectuate
Ou de incubaie (material biologic)
ChO.I. = Ou bune pt. incubaie x Pre/ou = 275491 x 0,95 RON = 261716,45 RON
Energie electric
E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 48297,6 KW x 0,46
RON/Kw = 22216,89 RON
Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
6,5% x 261716,45 = 17011,56 RON
Materiale i piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul
biologic)
3% x 261716,45 = 7851,49 RON
Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 261716,45 = 17011,56 RON
Alte cheltuieli materiale i servicii (2,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
2,5% x 261716,45 = 6542,91 RON
Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = 2 norme x 750
RON x 12 luni = 18000 RON
b) Venituri realizate:
Venituri din vnzarea oulor improprii incubaiei
Ou disponibile pentru comercializare x Pre/ou = 197709 x 0,3 RON =59312,7 RON
Venituri din producia de pui de o zi
Pui de o zi livrai x 2,5 RON/cap = 235592 X 2,5 RON = 588980 RON

Bilanul economic la staia de incubaie


1 Cheltuieli totale de producie
1.1. Cheltuieli directe totale
1.1.1. Cheltuieli totale cu fora de munc
- salarii
- impozit pe salarii (16%)
CAS + alte impozite (20%)
1.1.2. Cheltuieli totale materiale
- material biologic
- alte consumuri
- energie electric
- medicamente + materiale sanitare
- materiale + piese de schimb
- transport
- alte cheltuieli + servicii
1.2. Cheltuieli indirecte totale
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)
2. Venituri totale
2.1. Valoarea produciei secundare
(ou disponibile din incubaie)
2.2. Valoarea produciei de baz (pui de o zi)

428197,02
356830,86
24480
18000
2880
3600
332350,86
261716,45
70634,41
22216,89
17011,56
7851,49
17011,56
6542,91
71366,16
28546,46
42819,70
648292,7
59312,7
588980