Sunteți pe pagina 1din 47

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu.

ISO 14001

2004
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 1

EVOLUTIA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE COMPANIILOR

ORGANIZARE

PLANIFICARE

Functii ale managementului general

CONDUCERE

COMUNICARE

CONTROL

REVIZUIRE

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

TIPURI DE SMM
SMM nerecunoscute international constituite in unele organizatii
Nu raspund unor cerinte general acceptate Nu sunt auditabile Nu garanteaza performanta Nu creaza o imagine pozitiva

EMAS Regulamentul European 1836/1993 SMM conform ISO 14001


Dezvoltare durabila dazvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati Imbunatatirea continua proces de dezvoltare a SMM pentru obtinerea imbunetetirii performantei globale in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

EVOLUTIA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE COMPANIILOR


Management de mediu
SISTEM VOLUNTAR DE MANAGEMENT DE MEDIU

MEDIU Fig.10.

PREVENIRE SI IMBUNATATIRE

COMANDA SI CONTROL
RESPECTAREA LEGII

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

ISO 14001 : 1.DOMENIUL DE APLICARE

ASPECTELOR DE MEDIU PE CARE ORGANIZATIA LE POATE CONTROLA; ORGANIZATIILOR CARE DORESC :

o sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un SMM ;


o sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarata ; o sa demonstreze aceasta conformitate altora ; o certificarea SMM de catre un organism exterior ;

o sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu ISO 14001.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

ISO 14001: 3.DEFINITII

3.2. MEDIU

Mediu inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si reletiile dintre acestea.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

ISO 14001 : 4.1. CERINTE GENERALE

SE CERE :
UN SISTEM DE MANAGEMENT DOCUMENTAT CU PROCEDURI SI INSTRUCTIUNI :

In concordanta cu cerintele In concordanta cu programele si politica organizatiei Implementarea efectiva si mentinerea acestui sistem

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

ISO 14001 : 4.2. POLITICA DE MEDIU


SE CERE SA :
Corespunda naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;
Includa un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii; Includa un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat; Ofere cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu; Fie documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal; Fie disponibila pentru public.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 8

ISO 14001 : 4.2. POLITICA DE MEDIU

Politica de mediu are doua functii importante, care nu trebuie pierdute din vedere:
In interiorul organizatiei sa determine directia de dezvoltare in domeniul protectiei mediului In afara organizatiei sa arate clar partilor interesate atentia acordata de organizatie aspectelor de protectia mediului.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

ISO 14001 : 4.2. POLITICA DE MEDIU

Politica de mediu trebuie sa contine cel putin trei elemente:


Angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii Angajament de respectare a reglementarilor si a altor cerinte Cadru pentru stabilirea si analiza obiectivelor generale si specifice de mediu

Politica de mediu trebuie sa fie:


Scrisa, implementata, actualizata si comunicata angajatilor Adoptata la nivelul conducerii de varf Disponibila pentru public

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

10

EVALUAREA POLITICII DE MEDIU

Aprecierea continutului Aprecierea posibilitatilor reale de implementare

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

11

ISO 14001 : 4.3. PLANIFICARE

4.3.1. ASPECTE DE MEDIU procedura pentru identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea impact semnificativ; 4.3.2. PREVEDERI LEGALE SAU ALTE CERINTE procedura pentru identificarea si accesul la prevederile legale si la alte cerinte aplicabile; 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE documentate, la fiecare nivel si functie relevante din cadrul organizatiei; 4.3.4. PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU care sa includa responsabilitati, mijloace si termene privind realizarea acestora.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

12

ISO 14001 DEFINITII

3.3. Aspect de mediu

Element al activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

13

ISO 14001 DEFINITII

3.4. Impact asupra mediului

Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta

total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei


organizatii.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

14

ISO 14001 : 4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA O PROCEDURA DE IDENTIFICARE A ASPECTELOR DE MEDIU ALE ACTIVITATILOR, PRODUSELOR SAU

SERVICIILOR SALE PE CARE LE POATE CONTROLA SI ASUPRA CARORA


SE PRESUPUNE CA ARE O INFLUENTA, PENTRU A LE DETERMINA PE CELE CARE AU SAU POT AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. ASPECTELE CU IMPACT SEMNIFICATIV SUNT LUATE IN CONSIDERARE LA STABILIREA OBIECTIVELOR DE MEDIU.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 15

ISO 14001 : 4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

Relatia dintre aspectul de mediu si impact este o relatie cauza-efect.


Un aspect de mediu se refera la un element al activitatii, produsului sau seviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. Ex.: o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material. Un impact se refera la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezultat al unui anumit aspect. Ex.: poluarea sau contaminarea apei, epuizarea unei resurse naturale.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

16

ISO 14001 : 4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, este un proces ce se poate trata in patru etape:
Etapa 1 : Alegerea unei activitati, produs sau serviciu sa fie suficient de cuprinzatoare pentru o examinare semnificativa si suficient de restransa pentru a fi bine inteleasa. Se vor elabora diagramele flux, cu identificarea intrarilor si iesirilor. Etapa 2 : Identificarea aspectelor de mediu asociate activitatilor, produsului sau serviciului. Etapa 3 : Identificarea impacturilor asupra mediului reale si potentiale, benefice si nocive asociate fiecarui aspect identificat. Etapa 4 : Evaluarea importantei impacturilor care poate varia de la o organizatie la alta. Coantificarea poate ajuta evaluarea.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

17

ISO 14001 : 4.3.1. ASPECTE DE MEDIU

SURSA (activitate, produs sau serviciu)


Transport de carburanti

ASPECT DE MEDIU

IMPACT DE MEDIU ASOCIAT


Poluarea solului/apei freatice Conservarea resurselor naturale

Scrgeri accidentale

Proiectarea unui automobil (produs)

Cresterea randamentelor / scaderea consumului de carburant

Curatatorie chimica (serviciu)

Evacuare de ape uzate

Poluarea apei

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

18

ISO 14001 : 4.3.1. ASPECTE DE MEDIU


ARBORE DE DETALIERE STRUCTURALA PENTRU IDENTIFICAREA ELEMENTELOR SISTEMULUI DE GESTIONARE A DESEURILOR
Tipuri de deseuri Cantitati deseuri Mod de solutionare

BIROU

..
...

DESEURI ADMINISTRATIVE

CANTINA

DEPOZIT MATERIALE PENTRU CASARE ..


SECTII DE PRODUCTIE

Identificarea elementelor sistemului de gestionare a deseurilor

DESEURI TEHNOLOGICE

MAGAZII DESFACERE PRODUSE


MAGAZII DE APROVIZIONARE ALEI

..
.

DESEURI DE PLATFORMA

SPATIU VERDE

PARCARE
COLOANA AUTO

.
. . .

DESEURI PERICULOASE

CABINET MEDICAL LABORATOARE DE ANALIZA

CARE SUNT COMPONENTELE PROBLEMEI ? CUM POATE FI ESTIMAT ELEMENTUL X ? Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 19

ISO 14001 : 4.3.2. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE


SE CERE :

SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA O PROCEDURA CARE SA IDENTIFICE SI SA PERMITA ACCESUL LA PREVEDERILE LEGALE SI LA ALTE CERINTE PE CARE ORGANIZATIA LE-A ADOPTAT SI CARE SUNT APLICABILE ASPECTELOR DE MEDIU ALE ACTIVITATILOR, PRODUSELOR SI SERVICIILOR SALE.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

20

ISO 14001 : 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE


SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE DE MEDIU DOCUMENTATE, LA FIECARE NIVEL. SA SE IA IN CONSIDERARE :
Prevederile legale si alte cerinte; Aspectele de mediu semnificative; Optiunile sale tehnologice; Cerintele sale financiare, operationale, comerciale; Punctele de vedere ale partilor interesate.

OBIECTIVELE GENERALE SI CELE SPECIFICE, SA FIE COERENTE CU POLITICA DE MEDIU, INCLUSIV CU ANGAJAMENTUL DE PREVENIRE A POLUARII.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 21

ISO 14001 : 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE


SFATURI PRACTICE
OBIECTIVELE POT INCLUDE ANGAJAMENTUL DE : Reducerea deseurilor si a epuizarii resurselor; Reducerea sau eliminarea deseurilor poluante din mediu;

Conceperea produselor astfel incat sa se reduca la minimum impactul lor


asupra mediului in productie, utilizare si eliminare; Controlul impactului asupra mediului produs de materiile prime; Limitarea oricarui impact negativ important asupra mediului al noilor

activitati;
A promova constientizare angajatilor si a colectivitatii cu privire la problemele de mediu.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 22

ISO 14001 : 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE


INDICATORI AI PERFORMANTEI DE MEDIU
ce pot fi utilizati pentru masurarea progreselor obtinute in atingerea unui obiectiv: Cantitatea de materii prime sau energie utilizata, eficienta utilizarii acestora; Cantitatea de emisii (CO2 );

Cantitatea de deseuri produse, raportata la cantitatea de produs finit;


Numarul incidentelor de mediu ( ex. Abateri de la limite); Numarul accidentelor de mediu (ex. Degajari neintentionate); Procent de deseuri sau ambalaje reciclate;

Investitii in protectia mediului;


Numarul de reclamatii; Cantitati ale unor poluanti specifici (ex. NOx, SOx CO, HC, Pb).
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 23

ISO 14001 : 4.3.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE


EXEMPLU :
OBIECTIV GENERAL : reducerea consumului de energie necesara in fabricatia produsului X.

OBIECTIV SPECIFIC : scaderea cu zece procente a consumului de energie necesara in fabricatia produsului X.

INDICATOR : cantitatea de combustibil si de electricitate utilizata pe unitatea


de produs X.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

24

ISO 14001 : 4.3.4. PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU


SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA UNUL SAU MAI MULTE PROGRAME DE MEDIU

PROGRAMELE SA INCLUDA :
Desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei pentru atingerea obiectivelor de mediu; Mijloacele si termenele privind realizarea acestora.

ATUNCI CAND SUNT SCHIMBATE ACTIVITATI SAU PRODUSE, SAU SE


PUNE PROBLEMA UNOR DEZVOLTARI NOI, PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SE VA REVIZUI CORESPUNZATOR.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 25

ISO 14001 : 4.3.4. PROGRAME DE MANAGEMENT DE MEDIU


PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU
Angajament si politica Primul angajament din politica de mediu Obiectivul 1 Planificare Descriere/ exemplificare Conservarea resurselor naturale Respon sabil Termen Resur se

Reducerea la minimum a consumului de apa atunci cand acest lucru este posibil tehnic si este rentabil Reducerea consumului de apa in locuri selectate cu 15%/an, fata de nivelul actual

Tinta 1

Primul program de mediu Actiunea 1

Recuperarea apei Instalarea unui echipament pentru reciclarea apei utilizate la spalare in procesul A pentru reutilizarea ei in procesul B.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

26

ISO 14001 : 4.4. IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE

4.4.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE


4.4.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA 4.4.3. COMUNICARE

4.4.4. DOCUMENTATIA SMM


4.4.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR 4.4.6. CONTROL OPERATIONAL 4.4.7. PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 27

ISO 14001 : 4.4.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE


SE CERE :
Sa fie definite, documentate si communicate atributiile, responsabilitatile si autoritatile privind functionarea SMM. Sa se asigure resursele necesare pentru implementarea si controlul SMM, care include : resurse umane si calificari specializate, resurse tehnologice si financiare. Sa se numeasca un reprezentant care, in afara altor responsabilitati, sa aiba definite atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru :
A asigura ca cerintele referitoare la SMM sunt stabilite, implementate si mentinute; A raporta conducerii la cel mai inalt nivel, performantele SMM, pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea acestui sistem.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 28

ISO 14001 : 4.4.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE


EXEMPLE DE RESPONSABILITATI DE MEDIU
RESPONSABILITATI DE MEDIU
Stabilirea politicii de mediu

PERSONAL RESPONSABIL
Director general

Stabilirea obiectivelor, tintelor si programelor de mediu


Monitorizarea globala a performantei SMM Asigurarea conformitatii cu reglementarile de mediu Identificarea asteptarilor clientilor Conformarea cu procedurile stabilite

Directorii implicati
Reprezentantul managementului pentru implementarea SMM Responsabilii de sectoare de activitate Departamentul marketig-vanzari Tot personalul

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

29

ISO 14001 : 4.4.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA


SE CERE :
SA SE IDENTIFICE NECESITATILE DE INSTRUIRE PENTRU INTREGUL PERSONAL A CARUI MUNCA POATE AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. SA SA STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI PENTRU CA TOT PERSONALUL SA FIE CONSTIENTIZAT DE : Importanta conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele SMM; Impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitatilor lor; Atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica de mediu, procedurile, cerintele SMM, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns;

Consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.

PERSONALUL CE INDEPLINESTE SARCINI CARE POT AVEA IMPACTURI SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI TREBUIE SA AIBA COMPETENTA NECESARA Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 30

ISO 14001 : 4.4.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA


INSTRUIREA, CONSTIENTIZAREA SI COMPETENTA SE POATE SINTETIZA ASTFEL :
IDENTIFICAREA NECESITATILOR DE INSTRUIRE INSTRUIREA PERSONALULUI RELEVANT PROCEDURA PENTRU CONSTIENTIZAREA PERSONALULUI RELEVANT IN LEGATURA CU :
Conformarea cu politica de mediu, procedurile si cerintele SMM; Impacturile semnificative asupra mediului ale activitatilor lor; Efectele benefice ale imbunatatirii performantelor industriale; Rolul si responsabilitatile care le revin in realizarea conformitatii; Consecintele potentiale nerespectarii procedurilor; Rolul lor in pregatirea situatiilor de urgenta.

PERSONALUL CARE INDEPLINESTE SARCINI CARE POT DETERMINA IMPACTURI SEMNIFICATIVE DE MEDIU TREBUIE SA FIE COMPETENT.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

31

ISO 14001 : 4.4.3. COMUNICARE

SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI REFERITOARE LA ASPECTELE DE MEDIU SI LA SMM PENTRU :

Comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii;


Primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.

SA SE AIBA IN VEDERE PROCESUL DE COMUNICARE EXTERNA PRIVIND


ASPECTELE SEMNIFICATIVE DE MEDIU SI SA PASTREZE DECIZIILE SALE.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

32

ISO 14001 : 4.4.3. COMUNICARE

POSIBILITATI DE COMUNICARE A INFORMATIILOR DE MEDIU


IN EXTERIOR, PRINTR-UN RAPORT ANUAL, PREZENTARI REGLEMENTATE, PUBLICATII ALE ASOCIATIILOR DIN INDUSTRIE, MASS-MEDIA, PUBLICITATE;

ORGANIZAREA DE SEMINARII, PUBLICAREA NUMERELOR DE TELEFON


UNDE POT FI ADRESATE RECLAMATIILE SI PROBLEMELE; IN INTERIOR, PRIN BULETINE INFORMATIONALE, PUBLICATII INTERNE,

REUNIUNI, MESAJE TRANSMISE PRINN RETELE INTERNE DE CALCULATOR,


AVIZIERE, CONSILII TEHNICE.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

33

ISO 14001 : 4.4.4. DOCUMENTATIA SMM

SE CERE :
SA SE STABILESCA SI SA SE MENTINA INFORMATIILE, PE SUPORT DE HARTIE SAU ELECTRONIC, PENTRU :

A descsrie elementele esentiale ale SMM si interactiunea lor;


A indica accesul la documentatia conexa.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

34

ISO 14001 : 4.4.4. DOCUMENTATIA SMM


SMQ
MANUALUL SMQ

SMM
MANUALUL SMM

PROCEDURI SMQ

PROCEDURI SMM

INSTRUCTIUNI DE OPERARE SMQ INREGISTRARI ALE CALITATII

INSTRUCTIUNI DE OPERARE SMM INREGISTRARI DE MEDIU

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

35

ISO 14001 : 4.4.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR

SE CERE :
DOCUMENTE DATATE, USOR DE IDENTIFICAT, ORGANIZATE SI PASTRATE O PERIOADA DE TIMP SPECIFICATA; DOCUMENTELE POT FI IDENTIFICATE DUPA NUMELE ORGANIZATIEI, DEPARTAMENT, ACTIVITATE; DOCUMENTELE SUNT ANALIZATE PERIODIC, REVIZUITE DACA ESTE NECESAR SI APROBATE INAINTE DE DIFUZARE; VERSIUNILE CURENTE ALE DOCUMENTELOR SUNT DISPONIBILE; DOCUMENTELE NECORESPUNZATOARE SUNT RETRASE PROMPT DIN TOATE PUNCTELE DE UTILIZARE.
Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 36

ISO 14001 : 4.4.6. CONTROL OPERATIONAL

SE CERE :
SA SE IDENTIFICE ACTIVITATILE ASOCIATE ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE; SA SE PLANIFICE ACESTE ACTIVITATI , INCLUSIV ACTIVITATEA DE INTRETINERE, PENTRU A SE ASIGURA CA ACESTEA SE REALIZEAZA IN CONDITII SPECIFICATE, PRIN :
Stabilirea si mentinerea de proceduri documentate; Stipularea in proceduri a criteriilor de operare, pentru a putea limita si controla impactul

activitatii respective;
Procedurile relevante ale SMM, care se refera la aspectele de mediu semnificative asociate produselor/serviciilor utilizate de organizatie, sa fie comunicate furnizorilor.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

37

ISO 14001 : 4.4.6. CONTROL OPERATIONAL

LA ELABORAREA PROCEDURILOR DE CONTROL OPERATIONAL, ORGANIZATIA TREBUIE SA IA IN CONSIDERARE TOATE ACTIVITATILE CARE POT CONTRIBUI LA PRODUCEREA UNUI IMPACT SEMNIFICATIV DE MEDIU : PROIECTARE SI CERCETARE-DEZVOLTARE; APROVIZIONARE SI CONTRACTARE; MANIPULARE SI DEPOZITARE MATERII PRIME SI PRODUSE; PROCESE DE PRODUCTIE SI DE INTRETINERE; LABORATOARE; TRANSPORT SERVICE PENTRU CLIENTI; ACHIZITIA, CONSTRUIREA SAU MODIFICAREA CLADIRILOR SAU INSTALATIILOR ACESTE PROCEDURI TREBUIE SA TINA SEAMA SI DE SITUATIILE ANORMALE DE OPERARE, CUM AR FI PORNIREA SAU OPRIREA INSTALATIILOR, PENTRU EVITAREA INCIDENTELOR ECOLOGICE CE POT APARE. Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001 38

ISO 14001 : 4.4.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI PENTRU A IDENTIFICA POSIBILELE ACCIDENTE SI SITUATII DE URGENTA SI A RASPUNDE UNOR ASTFEL DE SITUATII, PENTRU A PREVENI SI A REDUCE IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI CARE POATE FI ASOCIAT ACESTORA; ACESTE PROCEDURI TREBUIESC REVIZUITE , IN SPECIAL DUPA PRODUCEREA ACCIDENTELOR SAU APARITIA UNOR SITUATII DE URGENTA; TREBUIE SA SE TESTEZE PERIODIC ASTFEL DE PROCEDURI, ATUNCI CAND ACEST LUCRU ESTE POSIBIL.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

39

ISO 14001 : 4.4.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


PLANURILE DE ACTIUNE IN CAZ DE URGENTA, POT INCLUDE :
ORGANIZAREA IN CAZ DE URGENTA SI STABILIREA RESPONSABILITATILOR; O LISTA A PERSONALULUI DE BAZA; DETALII PRIVIND SERVICIILE DE URGENTA (EX. POMPIERI, SALUBRITATE); PLANURI DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA; ACTIUNI INTREPRINSE IN DIFERITE SITUATII DE URGENTA; INFORMATII PRIVIND MATERIALELE PERICULOASE, INCLUZAND IMPACTUL POTENTIAL AL FIECARUI MATERIAL ASUPRA MEDIULUI SI MASURILE CARE SE IAU IN CAUL EMISIEI ACCIDENTALE; PLANURI DE INSTRUIRE SI VERIFICARE A EFICIENTEI.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

40

ISO 14001 : 4.4.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS CONSTA IN :
IDENTIFICAREA ACCIDENTELOR POTENTIALE SI A SITUATIILOR DE URGENTA;

REDUCEREA IMPACTURILOR DE MEDIU CARE POT FI ASOCIATE IN ACESTE CAZURI;

TESTAREA PERIODICA A ACESTOR PROCEDURI/PLANURI DE URGENTA


SI ALARMARE.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

41

ISO 14001 : 4.5. VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

4.5.1. MONITORIZARE SI MASURARE

4.5.2. NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVA SI ACTIUNE PREVENTIVA

4.5.3. INREGISTRARI

4.5.4. AUDITUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

42

ISO 14001 : 4.5.1. MONITORIZARE SI MASURARE

SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI DOCUMENTATE PENTRU A MONITORIZA SI MASURA, IN MOD REGULAT, CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE OPERATIILOR SI ACTIVITATILOR SALE CARE POT AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI; PASTRAREA INFORMATIILOR CARE PERMIT URMARIREA PERFORMANTEI; ETALONAREA SI INTRETINEREA ECHIPAMENTELOR DE MASURA; SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI DOCUMENTATE PENTRU EVALUAREA PERIODICA A CONFORMITATII CU REGLEMENTARILE DE MEDIU.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

43

ISO 14001 : 4.5.2. NECONFORMITATE, ACTIUNE CORECTIVE SI ACTIUNE PREVENTIVA


SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI PENTRU DEFINIREA RESPONSABILITATILOR SI AUTORITATII, ANALIZAREA SI TRATAREA NECONFORMITATILOR, ADOPTAREA UNOR MASURI IN VEDEREA REDUCERII ORICARUI IMPACT PRODUS; ORICE ACTIUNE CORECTIVA/PREVENTIVA INTREPRINSA, TREBUIE ADAPTATA IMPORTANTEI PROBLEMEI, SI SA FIE PROPORTIONALA CU IMPACTUL PRODUS; SA SE PASTREZE ORICE MODIFICARI ALE PROCEDURILOR REZULTATE DIN ACTIUNILE CORECTIVE/PREVENTIVE.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

44

ISO 14001 : 4.5.3. INREGISTRARI

SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROCEDURI DE IDENTIFICARE, PASTRARE SI ELIMINARE A INREGISTRARILOR REFERITOARE LA MEDIU;

INREGISTRARILE SA FIE LIZIBILE, IDENTIFICABILE, SA PERMITA REGASIREA INFORMATIILOR PRIVIND ACTIVITATEA, PRODUSUL SAU SERVICIUL IMPLICAT;
INREGISTRARILE SA FIE PASTRATE SI MENTINUTE INCAT SA POATA FI REGASITE CU USURINTA, PROTEJATE IMPOTRIVA ORICARUI RISC DE DETERIORARE SAU PIERDERE, PENTRU A DEMONSTRA CONFORMITATEA; DURATA DE PASTRARE TREBUIE STABILITA SI INREGISTRATA.

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

45

ISO 14001 : 4.5.4. AUDITUL SMM

SE CERE :
SA SE STABILEASCA SI SA SE MENTINA PROGRAME SI PROCEDURI PENTRU REALIZAREA PERIODICA A AUDITURILOR SMM, PENTRU :
A determina daca SMM
Este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu, incluzand cerintele prezentului standard international; Este implementat corespunzator si mentinut;

A furniza conducerii informatii referitoare la rezultatele auditurilor

PROCEDURILE TREBUIE SA ABORDEZE :


Domeniul de aplicare; Frecventa; Tehnicile de audit; Responsabilitatile; Cerintele pentru conducerea auditurilor si raportarea rezultatelor

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

46

ISO 14001 : 4.6. ANALIZA EFECTUATA DE CONDUCERE


SE CERE :
CONDUCEREA LA CEL MAI INALT NIVEL TREBUIE SA ANALIZEZE SMM LA INTERVALE PRESTABILITE, PENTRU A SE ASIGURA CA ACESTA ESTE IN PERMANENTA CORESPUNZATOR, ADECVAT SI EFICIENT; ANALIZA TREBUIE SA FIE DOCUMENTATA; ANALIZA TREBUIE SA ABORDEZE EVENTUALELE NECESITATI DE SCHIMBARE A POLITICII DE MEDIU, A OBIECTIVELOR SI A ALTOR ELEMENTE ALE SMM, CA URMARE A REZULTATELOR AUDITURILOR SMM, MODIFICARILOR CIRCUMSTANTELOR SI IN CADRUL ANGAJAMENTULUI DE IMBUNATATIRE CONTINUA

Principii fundamentale privind proiectarea si implementarea Sistemului de management de mediu. ISO 14001

47