Sunteți pe pagina 1din 8

Piata asigurarilor din Romania-organizare ,cadru legislativ | 1. Caracterul pietei asigurarilor 2. Organizarea activitatii serviciilor de asigurari 3.

Supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare 4. Cadrul legislativ international in asigurari 5. Piata internationala a asigurarilor 1. Operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale se desfasoara intr-un cadru numit piata asigurarilor care este asadar locul unde se intalnesc cererea si oferta de asigurari. Piata are urmatoarele caracteristici: a. dimensiunea pietei; b. cadrul organizational; c. structura si modul de realizare a concurentei. a1. Dimensiunea pietei este determinata de marimea cererii de asigurare. Aceasta cerere de asigurare este influentata de puterea economica a persoanelor fizice si juridice asigurabile si de convingerea acestora fata de utilitatea asigurarii prin organizatii specializate. Dimensiunea pietei se exprima prin urmatorii indicatori: - numarul contractelor incheiate intr-o anumita perioada; - valuarea anuala a primelor de asigurare; - cuantumul sumelor asigurate intr-o anumita perioada; - valoarea totala a angajamentelor asumate de asigurator la un moment dat. b1. In legatura cu cadrul organizational al pietei: Ofertanti societati comerciale de asigurare-reasigurare sau banc-asigurare - organizatiile de asigurare de tip mutual - asociatiile de asigurare. Societatile de asigurare, potrivit legislatiilor din fiecare tara, pot avea capital de stat, privat sau mixt si pot functiona ca societati pe actiuni sau SRL functionand pe criteriul obtinerii unui anumit profit. Organizatiile de asigurare de tip mutual functioneaza pe principiul mutualitatii conform statutelor efectuand operatii de intrajutorare pentru membrii lor si neavand ca scop obtinerea de profit. Ca asigurati, membrii organizatiilor mutuale contribuie la constituirea fondului comun de asigurare cu o contributie stabilita, din aceste fonduri fiind acordate indemnizatiile. Asociatiile de asigurare sau tontine sunt constituite de un grup de persoane fizice pentru o perioada de timp determinata de 10-20 ani, membrii acestei organizatii aducand o cotizatie anuala la fondul comun, cotizatie care este variabila in functie de varsta. Aceste organizatii sunt constituite dupa caz pentru supravietuire sau pentru deces iar la sfarsitul

perioadei suma rezultata din cotizatiile capitalizate se imparte intre supravietuitori sau urmasi. c1. Structura si modul de realizare a concurentei Piata asigurarilor este impartita in subpiete in functie de tipul de asigurare practicat iar concurenta perfecta se manifesta numai intre societatile de asigurare cu portofoliul de asigurare omogen sub aspect structural, ca atare piata fiind segmentata in ceea ce priveste oferta. 2. Organizarea activitatii serviciilor de asigurari Potrivit legislatiei in vigoare, pe teritoriul Romaniei functioneaza societati de asigurari, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare si de asemenea intermediari de asigurari cu capital de stat sau privat care functioneaza ca SA sau SRL . Legea 47/91 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si Legea 136/95 privind societatilor de asigurare-reasigurare. Prin hotararea de guvern 1279/90 a fost desfiintat incepand cu 1 ian 1991 fostul ADAS, activul si pasivul acestuia fiind preluate pe baza balantului contabil de catre trei soc. pe actiuni: ASIROM, ASTRA si TAROM (care este o societate de constatare si lichidare a daunelor pentru raspunderea civila externa, cartea verde). Continutul prevederilor: - Participarea capitalului strain in aceste societati este posibila prin asocierea cu persoane fizice sau juridice romane sau prin intermediul unor reprezentante legale. - Societatile de asigurare-reasigurare cu capital privat se constituie din initiativa unor persoane fizice sau juridice pe baza unei documentatii ce urmeaza a fi avizata de catre organismul de supraveghere a acestor tipuri de activitati. - Memoriul de fundamentare a obiectului de activitate si al suportului financiar al acesteia. - Contractul de societate - Statutul societatii si declaratia cu privire la capitalul social subscris si varsat. Aceasta documentatie avizata de organismul la care ne-am referit va fi supusa hotararii judecatoresti in vederea abilitarii.

Tipuri de asigurari directe 1. Asigurarile de viata; 2. Asigurarile de persoane, altele decat cele de viata; 3. Asigurarile de autovehicule;

4. Asigurarile maritime si de transport; 5. Asigurarile de aviatie; 6. Asigurarile de incendiu si alte pagube la bunuri; 7. Asigurarile de raspundere civila; 8. Asigurarile de credite si garantii; 9. Asigurarile de pierderi financiare din riscuri asigurate; 10. Asigurari agricole. Limite minime privind capitalul social la constituire La societatile de asigurari limita minima este de 25 mil. lei pentru fiecare ramura de asigurare instituita si de 1,5 mil lei pentru societatile de intermediere. Societatile de asigurare isi pot asuma anual angajamentul fata de asigurati pana la limita unui volum de prime,care diminuat cu primele cedate in reasigurare, sa nu depaseasca un plafon echivalent cu pina la de 5 ori suma capitalului social varsat si a rezervelor de capital. Constituirea unor rezerve de prime si de daune Rezervele de prime se stabilesc prin activarea unor cote procentuale asupra primelor aferente riscurilor neexpirate in anul pentru care au fost incasate iar rezervele de daune se stabilesc pe baza unor calcule statistice din care se estimeaza platile pentru despagubiri in viitor, dar volumul acestora nu poate fi mai mic de 40% din diferenta dintre primele incasate si daunele platite la portofoliul de asigurari-reasigurari cu valabilitate in anul respectiv. Aceste societati de asigurare-reasigurare pot sa-si fructifice fondurile proprii si pe cele atrase temporar prin activitati desfasurate sub urmatoarele forme: -veniturile din dobanzi pentru disponibilitati pastrate in banci sau case de economii; -pot investi o parte din capital din rezervele de capital sau rezervele tehnice in titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare; -acordarea de credite institutiilor bancare cu respectarea unui coeficient de lichiditate stabilit prin statut. Organizarea si functionarea acestor societati se realizeaza in regimul societatilor comerciale. 3. Supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare Potrivit hotararii de guvern 574/91 a luat fiinta OSAAR care functioneaza pe langa Ministerul de Finante. Atributiile acestui organism: a. Analiza si avizarea documentatiei privind constituirea de societati de asigurari, reasigurari, de intermediere precum si a reprezentantelor firmelor straine cu activitati in acest domeniu. b. Autorizarea obiectului de activitate, a portofoliului de asigurari prin conditionarea de existenta capitalului social minim necesar pe forme de asigurari, de asemenea conditionarea de subscrierea capitalului si varsarea lui in termen legal si autorizarea includerii in portofoliu a asigurarii prin efectul legii. c. Avizarea si stabilirea tarifelor depline si emiterea normelor tehnice de aplicare a acestora in cazul asigurarilor prin efectul legii. d. Elaborarea unor proiecte de acte normative privind asigurarea prin efectul legii.

e. Examinarea periodica a situatiei financiare si analiza bilanturilor contabile anuale ale firmelor de asigurare, inclusiv a reprezentantelor firmelor straine. f. Avizarea modificarii in statutul societatilor in priviinta majorarii sau micsorarii capitalului social, in priviinta restructurarii portofoliului de asigurare, ca si in priviinta dizolvarii, fuziunii sau a altor forme de incetare a activitatii . g. Fixarea gradului de solvabilitate a firmelor de asigurari. Implicarea in caz de faliment in administrarea masei falimentare pentru constituirea fondului de protectie a asiguratilor destinat platii eventualelor indemnizatii. h. Publicarea anuala a raportului privind situatia financiara a societatilor ce activeaza in acest domeniu. Anul 2010 s-a incheiat sub semnul unei scaderi. Esentiala pentru piata a fost insa o alta scadere consemnata in premiera in ultimii ani pentru industria de profil din Romania: diminuarea daunelor pe segmentul asigurarilor generale. Anul trecut ne-a adus doua premiere: ASTRA Asigurari a devenit liderul pietei inca din primul trimestru, conservandu-si pozitia pana la incheierea lui 2010. O alta premiera este accederea a inca unei companii specializate in asigurari de viata in topul celor mai importante 10 companii romanesti de asigurari: BCR Asigurari de Viata. Privind retrospectiv catre 2010, pare ca cifrele devin mai putin importante atunci cand au semnul minus in fata. Privind prospectiv catre 2011, scenariile optimiste care anunta scaderi de doar 5% sau cele pesimiste care indica scaderi de 15% intra in plan secund si fac loc unui alt scenariu, in care cuvantul cheie este: stabilitatea! In concluzie, anul 2011 se anunta a fi cel mai greu pentru piata asigurarilor, iar in aceste conditii, scenariul obligatoriu pentru piata in ansamblu trebuie sa includa neaparat ideea de stabilitate cu orice pret. Stabilitate cu pretul pierderii clientilor, implicit a cotei de piata, a scaderii in ierarhii, care trebuie privite cu alti ochi atunci cand miza se schimba.

Piata asigurarilor din Romania Piata asigurarilor reprezinta un cadru reglementat in care se desfasoara operatii de asigurare realizate de baze contractuale.Pe aceasta piata se intalneste cererea de asigurare care vine din partea persoanelor fizice sau juridice asigurabile,si oferta de asigurare sustinuta de organizatii specializate ,autorizate sa functioneze in acest domeniu. Cererea de oferta vine din partea persoanelor fizice si juridice care doresc sa incheie diverse tipuri de asigurari si constituie un element hotarator in stabilirea dimensiunilor pietei. Cererea potentiala de produse de asigurare este mare in tara noastra, datorita populatiei numeroase a Romaniei,dar cererea efectiva este redusa, datorita pterii de cumparare precare a populatiei si a convingerii scazute a acesteia in legatura cu utilitatea asigurarii.Cerea de asigurare se concretizeaza in contracte de asigurare,dupa confruntarea cu oferta. Oferta de asigurare vine din partea societatilor specializate, autorizate sa functioneze in acest domeniu si capabile, din punct de vedere financiar, sa desfasoare o astfel de activitate. Piata asigurarilor: piata cu concurenta perfecta sau imperfecta Diferenta dintre cele doua piete este concurenta. Dimensiunea pietei asigurarilor se determina cu ajutorul unor indicatori, cum ar fi: -numarul contractelor incheiate in perioada de referinta -numarul politelor in vigoare -valoarea anuala a primelor de asigurare -cantumul sumelor asigurate in perioada de referinta -valoarea totala a angajamentelor asumate de societatile de asigurari a un moment dat -ponderea asigurarilor in PIB si in PNB -ponderea in ocuparea fortelor de munca -ponderea pe piata capitalului de imprumutat

-eficienta folosirii capitalului si a fortei de munca Nivelul de dezvoltare al asigurarilor in Romania in raport cu alte tari dezvoltate Comparand ponderea primelor de asigurare in PIB in anul 1995 avem: Luxemburg 17%, Anglia 11%, Romania 0.4%.Daca ne referim la densitatea asigurarii exprimata in prime de asigurare/ locuitor, in 1995 media in UE era de 1250 USD/locuitor, in timp ce in Romania era de numai 50USD/locuitor. Cadrul organizatoric al activitatii de asigurare in Romania In Romania, incepand cu anul 1991, activitatea de asigurare se desfasoara prin intermediul societatilor de asigurare, al societatilor de asigurare-reasigurare si a societatilor de reasigurare.Societatile se confrunta cu un proces intens de faramitare a activitatii de asigurare datorita numarului mare de societati care nu au o capacitate financiara suficienta pentru a sustine riscurile cu care se confrunta potentialii asigurati.Astfel in 1993, erau 15 societati de asigurare, iar in 2003 a ajuns la 74. Societatile care vin cu noutati pe piata sunt cele cu capital strain si incep sa constitie o concurenta serioasa pentru cele romanesti. Societatile de asigurare s-au orientat mai mult pentru asigurarile de persoane altele decat cele de viata, asigurari de bunuri, impotriva incendilor, calamitatilor, asigurari de viata si asigurari pentru autovehicule. Domeniile mai putin acoperite sunt cele care privesc asigurarile de aviatie datorita lipsei legislatiei,existentei unei cereri reduse,riscului ca rata daunei sa fie foarte mare etc. Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romania pentru ianuarie - decembrie 2010 Top 10 - Total piata COMPANIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ASTRA ALLIANZ-TIRIAC OMNIASIG GROUPAMA ASIROM BCR Asigurari ING Asigurari de Viata GENERALI UNIQA BCR Asigurari de Viata PBS mil. RON 1,110.63 1,032.00 916.12 805.91 570.76 570.63 543.41 438.21 432.39 307.35

Sursa: INSURANCE PROFILE nr. 1 / 2011 Top 10 - Asigurari de viata COMPANIE 1. ING Asigurari de Viata 2. BCR Asigurari de

PBS mil. RON 541.21 307.35

Viata 3. ALICO Romania* 4. GENERALI 5. ASIROM 6. ALLIANZ-TIRIAC 7. AVIVA 8. GROUPAMA 9. GRAWE Romania* 10.EUREKO Sursa: INSURANCE PROFILE nr. 1 / 2011 * estimare INSURANCE PROFILE Top 10 - Asigurari generale COMPANIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ASTRA ALLIANZ-TIRIAC OMNIASIG GROUPAMA BCR Asigurari ASIROM UNIQA GENERALI CARPATICA Asig. EUROINS

185.00 92.69 92.00 91.09 88.61 62.41 54.00 31.24

PBS mil. RON 1,095.75 940.00 916.12 743.50 570.63 478.07 432.39 347.12 303.54 301.02

Sursa: INSURANCE PROFILE nr. 1 / 2011 Clasamentul primelor 10 companii de brokeraj din Romania pentru ianuarie - decembrie 2010 Top 10 - Brokeri de asigurare PRIME BRUTE COMPANIE INTERMEDIATE mil. RON 1. PORSCHE Broker 249.29 2. UNICREDIT Insurance Broker 215.59 3. MARSH Romania* 197.75 4. AON Romania 110.66 5. VBL Broker 83.08 6. GRAS SAVOYE Romania 78.79 7. SAFETY Broker 63.62 8. PIRAEUS Broker 61.18 9. EURIAL Broker 48.67 10. DESTINE Broker 47.61

Sursa: INSURANCE PROFILE nr. 1 / 2011 * estimare INSURANCE PROFILE

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate